tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas Priemonės pavadinimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas Priemonės pavadinimas"

Transkriptas

1 144 Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS ( Nr.10) METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojo kodas Finansavimo šaltinis 2016 metais patvirtinti 2017 metų lėšų poreikis 2017 metais patvirtinti 2018 metų išlaidų 2019 metų išlaidų Pavadinimas, mato vnt. tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas 2017 m m m. Strateginis tikslas 02. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę 10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją Mažinti pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį Nemokamo maitinimo paslaugų teikimas Asmens higienos paslaugų teikimas Trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims SB Gavėjų sk Iš viso: SB Gavėjų sk Iš viso: SB SP Globos lovos

2 145 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas suaugusiems asmenims Socialinių paslaugų teikimas socialinės globos įstaigose vaikams ir suaugusiems asmenims Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti SP (LIK) 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Iš viso: SB VB Pavadinimas, mat vnt m m m. Gavėjų sk Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia Vienkartinės piniginės paramos teikimas Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Iš viso: VB (VF) Gavėjų sk Iš viso: SB VB Iš viso: VB (VF) SB Iš viso: Iš viso uždaviniui: Gavėjų sk Asmenų sk. (užimta vaikų)

3 146 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m Didinti socialinių paslaugų prieinamumą Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras SB SB(LI K) VB (VF) SP VB Iš viso: Paslaugų gavėjų sk Būsto pritaikymo programa SB VB Iš viso: Būstų sk Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai SB VB VB (VF) SP Vietų sk KT

4 147 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m. Iš viso: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai SB VB 4.1 SP SP (LIK) Iš viso: Vietų sk Įgyvendinti projektą "Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste" SB Gavėjų sk ES (LIK) ES Iš viso: Kitų socialinių paslaugų teikimas SB Paslaugų rūšys SB(LI K) VB (VF) Šeimų sk

5 148 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m. Iš viso: Įgyvendinti projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje" 03 SB ES Asmenų (šeimų), gavusių paslaugas sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Plėsti ir modernizuoti esamų socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro laikino apgyvendinimo tarnybos negyvenamosios pastato dalies I aukšto (Pakruojo 41) rekonstrukcija nestacionarių soc paslaugų plėtrai Dienos socialinės globos centro "Goda" esamo pastato (Žalgirio g.3) atnaujinimas ir priestato statyba SB Iš viso: SB Atnaujintas pastato A korpusas VB Atnaujintas pastato B 1 1

6 149 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir ES SB(LI K) metų išlaid 2019 metų išlaid Iš viso: Iš viso uždaviniui: Pavadinimas, mat vnt. pastato B korpusas Pastatytas priestatas C Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje 2017 m m m Socialinės reabilitacijos paslaugos SB VB Projektų sk Iš viso: Administravimo išlaidos VB Iš viso: Iš viso uždaviniui: Išmokų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas UŽtikrinti valstybės garantuotos piniginės socialinės paramos teikimą VB (VF) Gavėjų sk SB Gavėjų sk

7 150 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m. Iš viso: Iš viso uždaviniui: Išmokų skyrimas ir mokėjimas VB Gavėjų sk VB Etatų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Užtikrinti išmokų vaikams teikimą Administravimo išlaidos Užtikrinti valstybinių šalpos išmokų teikimą Šalpos (socialinių) išmokų skyrimas Administravimo išlaidos VB Gavėjų sk Iš viso: VB Etatų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos VB Gavėjų sk

8 151 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m Ginkluoto pasipriešinimo/rezistencij os/ dalyviams-kariams savanoriams 03 Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio d. ir po to vykdytos SSRS agresijos Šeimyna VB Gavėjų sk VB Gavėjų sk VB (VF) Gavėjų sk SB Šeimynų sk Kitos išmokos SB Gavėjų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Teikti socialinę paramą mokiniams Socialinė parama moksleiviams VB (VF) Gavėjų sk Iš viso:

9 152 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m. 01 Iš viso uždaviniui: Užtikrinti lengvatinio keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą Keleivinio transporto SB Gavėjų sk vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais kompensavimas Iš viso: Iš viso uždaviniui: Užtikrinti asmens higienos (dušo) paslaugų teikimo neįgaliesiems, pensininkams bei moksleiviams išlaidų kompensavimą Dušo paslaugų teikimas SB Gavėjų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Iš viso tikslui: Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimos; siekti apsaugoti juos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nu Organizuoti ir finansuoti vasaros poilsį socialinės rizikos grupės vaikams

10 153 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m Socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų vaikų vasaros poilsio užmiesčio ir dieninio tipo vasaros stovyklose finansavimas 19 SB Kelialapių sk. (užimta vaikų) Iš viso: Iš viso uždaviniui: Plėtoti vaikų užimtumą Iš dalies finansuoti vaikų dienos centrų veiklos programas 19 SB Asmenų sk. (užimta vaikų) Iš viso uždaviniui: Iš viso tikslui: Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų iškeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų SB Teismo sprendimų sk Iš viso

11 154 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo,kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidų apmokėjimas SB SB(LI K) Iš viso Apmokėtos išlaidos proc Nupirkti gyvenamojo namo Radviliškio g. 124 projektavimo paslaugas (naujų kadastro vienetų formavimas), kitų projektavimo darbų apmokėjimas SB Apmokėtos projektavimo paslaugos proc. Iš viso Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidų apmokėjimas 06 SB Iš viso Iš viso uždaviniui Apmokėtos renovacijos išlaidos, proc.

12 155 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 2016 metais patvir 2017 metų lėšų por 2017 metais patvir 2018 metų išlaid 2019 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt m m m Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Įgyvendinti projektą "Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje" 03 SB ES ES(LI K) SB (LIK) Nupirktų būstų sk Iš viso Iš viso uždaviniui Teikti paramą būstui išsinuomoti Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas VB (VF) Padengtos išlaidos proc. Iš viso Iš viso uždaviniui Iš viso tikslui Iš viso programai:

13 156

14 157

15 158

16 159

17 160

18 161

19 162

20 163

21 164

22 165

23 166

24 167

25 10 Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius* Programos vykdytojo kodas Pavadinimas Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius Vaiko teisių apsaugos skyrius Šiaulių miesto savivaldybės globos namai Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras * patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A -1473