PATIKSLINTA PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS REDAKCIJA NR. 2

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATIKSLINTA PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS REDAKCIJA NR. 2"

Transkriptas

1 Eurps Sąjungs Taryba Briuselis, 2014 m. rugsėj 24 d. (OR. en) 13483/2/14 REV 2 OJ/CRP2 32 COMIX 480 PRELIMINARI DARBOTVARKĖ Dalykas: NUOLATINIŲ ATSTOVŲ KOMITETO (COREPER II) 2511-as psėdis Data: 2014 m. rugsėj 24 d. ir 25 d. Laikas: val., 9.30 val. Vieta: Briuselis PATIKSLINTA PRELIMINARIOS DARBOTVARKĖS REDAKCIJA NR. 2 A M. RUGSĖJO 24 D., TREČIADIENIS (10.00 VAL.) 1. Preliminaris darbtvarkės priėmimas 22. Tarybs psėdžių prtklų prjektai ( ) I a) 2014 m. birželi 5 6 d. Liuksemburge įvykęs Eurps Sąjungs Tarybs (Teisingum ir vidaus reikalai) 3319-as psėdis 10771/1/14 REV 1 PV/CONS 31 JAI 501 COMIX REV 1 COR 1 (fi) + REV 1 COR 2 COR 1 COR 2 b) 2014 m. birželi 20 d. Liuksemburge įvykęs Eurps Sąjungs Tarybs (Eknmiks ir finansų reikalai) 3324-as psėdis 11196/14 PV/CONS 36 ECOFIN 699 COR /2/14 REV 2 vg/ik 1

2 c) 2014 m. birželi 23 d. Liuksemburge įvykęs Eurps Sąjungs Tarybs (Užsieni reikalai) 3325-as psėdis 11231/14 PV/CONS 37 RELEX 535 d) 2014 m. birželi 24 d. Liuksemburge įvykęs Eurps Sąjungs Tarybs (Bendrieji reikalai) 3326-as psėdis 11274/1/14 REV 1 PV/CONS 38 + REV 1 COR 1 REV 1 e) 2014 m. lieps 8 d. Briuselyje įvykęs Eurps Sąjungs Tarybs (Eknmiks ir finansų reikalai) 3327-as psėdis 11684/14 PV/CONS 39 ECOFIN Bendrajame Teisme nagrinėjama byla Byla T-532/14 (Alsharghawi prieš Tarybą) 13250/14 JUR 644 RELEX 751 PESC Bendrajame Teisme nagrinėjama byla Byla T-494/14 (O. Klymenk prieš Tarybą) 13251/14 JUR 645 RELEX 752 PESC 942 COEST Eurps Sąjungs Bendrajame Teisme nagrinėjama byla Byla T-405/14 (Elena YAVORSKAYA prieš Eurps Sąjungs Tarybą ir kt.) = Infrmacinis pranešimas Nulatinių atstvų kmitetui (COREPER II) 13341/14 JUR 655 ECOFIN 833 UEM Byla T-486/14 (E. Stavytskyi prieš Tarybą) ir T-494/14 (O. Klymenk prieš Tarybą) Tarybs dkumentų pateikimas Eurps Sąjungs Bendrajame Teisme ( ) 13434/14 JUR 663 RELEX 765 COEST Tarybs sprendim, kuriu iš dalies keičiams Tarybs darb tvarks taisyklės, prjektas 12075/1/14 REV 1 JUR 432 POLGEN /14 JUR 440 POLGEN m. lieps 1 3 d. ir 2014 m. lieps d. Strasbūre vykusių Eurps Parlament psėdžių metu priimts rezliucijs, sprendimai ir numnės 11938/14 PE-RE /14 PE-RE Eurps eknmiks ir scialinių reikalų kmitetas Tarybs sprendimas, kuriu skiriamas Eurps eknmiks ir scialinių reikalų kmitet Lenkijai atstvaujantis narys 13405/14 CES /14 CES /2/14 REV 2 vg/ik 2

3 30. Reginų kmitetas Tarybs sprendimas, kuriu skiriami Reginų kmitet Prancūzijai atstvaujantys trys nariai ir Prancūzijai atstvaujantys du pakaitiniai nariai 13408/14 CDR /14 CDR Pasiūlymas dėl Eurps Parlament ir Tarybs reglament, kuriu iš dalies keičiamas Reglamentas (ES, Euratmas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungs plitinių partijų finansavim (pirmasis svarstymas) (TA + P) Teisėkūrs prcedūra priimam akt priėmimas 13273/1/14 REV 1 CODEC 1833 FIN 647 INST 428 PE /14 ADD 1 CODEC 1833 FIN 647 INST 428 PE 333 PE-CONS 68/14 FIN 267 INST 149 PE 232 CODEC Pasiūlymas dėl Eurps Parlament ir Tarybs reglament dėl Eurps plitinių partijų ir Eurps plitinių fndų statut ir finansavim (pirmasis svarstymas) (TA + P) Teisėkūrs prcedūra priimam akt priėmimas 13274/14 CODEC 1834 INST 429 PE 334 FIN 648 REV 1 PE-CONS 62/14 INST 145 PE 133 FIN 186 CODEC 666 (pl) 33. Tarybs išvadų dėl Eurps Sąjungs strategijs dėl Adrijs ir Jnijs jūrų regin (EUSAIR) prjektas 13317/14 FSTR 52 FC 33 REGIO 101 SOC 637 AGRISTR 43 PECHE Tarybs įgyvendinim sprendimas, pagal Direktyvs 2003/96/EB 19 straipsnį leidžiantis Italijai tam tikrse gegrafinėse vietvėse taikyti sumažintus mkesčių tarifus šildymui naudjamiems gazliui ir suskystintms nafts dujms (SND) Priėmimas 13199/14 FISC 131 ENER 394 ECOFIN /14 FISC 109 ENER 365 ECOFIN Tarybs sprendimas, kuriu suteikiami įgalijimai pradėti derybas dėl Eurps Sąjungs ir Australijs, Brazilijs, Hnkng, Indijs, Japnijs, Jungtinių Ameriks Valstijų, Kanads, Krėjs, Meksiks, Pietų Afriks, Saud Arabijs ir Singapūr dvišalių susitarimų dėl abipusi naudjimsi ir keitimsi sandrių dumenų saugyklse saugma infrmacija apie išvestinių finansinių priemnių sutartis Priėmimas 12906/14 EF 222 ECOFIN /14 EF 219 ECOFIN 796 RESTREINT UE m. rugsėj 4 d. Kmisijs delegutasis reglamentas (ES) Nr. /.., kuriu iš dalies keičiams Delegutj reglament (ES) Nr. 241/2014 nustats dėl įmnių nusavų lėšų, nustatmų pagal pastviąsias pridėtines išlaidas, reikalavimų Ketinimas nereikšti prieštaravimų dėl delegutj akt 13185/14 EF 236 ECOFIN 823 DELACT /14 EF 221 ECOFIN 799 DELACT /2/14 REV 2 vg/ik 3

4 37. Tarybs sprendim, kuriu Kmisija įgalijama pradėti derybas dėl Eurps Sąjungs (Bendrijs) ir Antigvs ir Barbuds, Bahamų Sandraugs, Barbads, Brazilijs Federacinės Respubliks, Mauricijaus Respubliks, Sent Kits ir Nevi Federacijs ir Seišelių Respubliks susitarimų dėl trumpalaikių vizų režim panaikinim dalini pakeitim, priėmimas 13387/14 VISA 238 COLAC 58 COAFR /14 VISA 235 COLAC 56 COAFR 252 RESTREINT UE 38. Tarybs sprendim, kuriu Kmisija įgalijama pradėti derybas dėl Eurps Sąjungs ir Dminiks, Grenads, Kiribači, Maršal Salų, Mikrnezijs, Nauru, Palau, Sent Lusijs, Sent Vinsent ir Grenadinų, Sama, Saliamn Salų, Rytų Timr, Tngs, Trinidad ir Tbag, Tuvalu, Jungtinių Arabų Emyratų ir Vanuatu trumpalaikių vizų režim panaikinim susitarimų sudarym, priėmimas 13388/14 VISA 239 COLAC 59 COMEM 162 COASI /14 VISA 236 COLAC 57 COMEM 161 COASI 109 RESTREINT UE m. lieps 25 d. Kmisijs delegutasis reglamentas (ES) Nr. /.. dėl papildmų Reglament (ES) Nr. 514/2014 nustatų dėl atsakingų institucijų skyrim, valdym ir kntrlės pareigų ir dėl audit institucijų status bei įsipareigjimų Ketinimas nereikšti prieštaravimų dėl delegutj akt 12726/14 JAI 643 ASIM 67 CADREFIN 101 DELACT /14 JAI 632 ASIM 65 CADREFIN 94 DELACT m. lieps 30 d. Kmisijs delegutasis reglamentas (ES) Nr. /.., kuriu pagal Eurps Parlament ir Tarybs reglamentą (ES) Nr. 514/2014, kuriu nustatms Prieglbsči, migracijs ir integracijs fnd ir plicijs bendradarbiavim, nusikalstamum prevencijs, kvs su ju ir krizių valdym finansinės params priemnės bendrsis nustats, nustatms infrmavim ir viešinim priemnės visumenei ir infrmavim priemnės params gavėjams Ketinimas nereikšti prieštaravimų dėl delegutj akt 12727/14 JAI 644 ASIM 68 CADREFIN 102 ENFOPOL 244 PROCIV 69 DELACT /14 JAI 634 ASIM 66 CADREFIN 95 ENFOPOL 237 PROCIV 66 DELACT Bsnijs ir Hercegvins Saugum ministerijs ir Eurps plicijs kledž (CEPOL) susitarimas dėl darb tvarks 13155/14 ENFOPOL 270 JAIEX 63 COWEB /14 ENFOPOL 240 JAIEX 60 COWEB Pasiūlymas dėl Tarybs sprendim dėl 2005 m. birželi 30 d. Hags knvencijs dėl susitarimų dėl teismingum patvirtinim Eurps Sąjungs vardu Prašymas gauti Eurps Parlament pritarimą 13241/14 JUSTCIV /14 JUSTCIV /2/14 REV 2 vg/ik 4

5 43. Pasiūlymas dėl Eurps Parlament ir Tarybs reglament, kuriu iš dalies keičiamas Tarybs reglamentas (EB) Nr. 1346/2000 dėl bankrt bylų (pirmasis svarstymas) Bendras pžiūris dėl knstatujamųjų dalių ir priedų 13276/14 JUSTCIV 224 EJUSTICE 80 CODEC Susitarim memrandum dėl Eurjust ir Eurps Sąjungs pagrindinių teisių agentūrs (FRA) bendradarbiavim prjekt patvirtinimas ES Tarybje 12353/14 EUROJUST 142 FREMP /14 EUROJUST 141 FREMP ES ir valstybių narių pzicija dėl Viduržemi jūrs šalių sąjungs ministrų susitikim skaitmeninės eknmiks klausimais (2014 m. rugsėj 30 d., Briuselis) deklaracijs prjekt 13425/14 MED 40 TELECOM Tarybs sprendimas dėl Eurps ir Viduržemi jūrs regin šalių susitarim, steigianči Eurps Bendrijų bei jų valstybių narių ir Tunis Respubliks asciaciją, prtkl pasirašym Sąjungs bei js valstybių narių vardu ir laikin taikym, siekiant atsižvelgti į Bulgarijs Respubliks ir Rumunijs įstjimą į Eurps Sąjungą Tekst redakcijs kratų kalba priėmimas 13454/14 TU /12 TU 4 OC 272 (hr) 47. Kinija. Orientacinės gairės 13262/14 COASI 104 ASIE 55 PESC 944 COHOM 131 WTO 246 ECOFIN 827 ENV 759 RECH 370 EDUC 283 DEVGEN 205 CONOP 85 CYBER 45 ENER 397 JAI 678 RESTREINT UE 48. Eurps Sąjungs pagrindiniai tikslai ir priritetai 2-je Jungtinių Tautų knferencijje žemyninių besivystančių šalių klausimais (2014 m. lapkriči 3 5 d. Viena, Austrija) Tarybs išvadų prjektas 13161/14 DEVGEN 203 ACP 143 RELEX 735 ONU Tarybs sprendimas, kuriu iš dalies keičiami Bendrieji veiksmai 2008/124/BUSP dėl Eurps Sąjungs teisinės valstybės misijs Ksve EULEX KOSOVO 13095/14 PESC 922 CSDP/PSDC 500 COWEB 89 EU-LEX 17 CSC /14 PESC 833 CSDP/PSDC 475 COWEB 85 EU-LEX 15 CSC Tarybs sprendimas, kuriu panaikinama Bendrji pzicija 2000/696/BUSP dėl tlesni knkrečių ribjančių priemnių, nukreiptų prieš p. Milsevic ir su ju susijusius asmenis, taikym ir susijusis bendrsis pzicijs 1998/240/BUSP, 1998/326/BUSP, 1999/318/BUSP ir 2000/599/BUSP Tarybs reglamentas, kuriu panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 2488/2000, tęsiantis su p. Milsevic ir j bendrininkais susijusių lėšų įšaldymą 13325/14 PESC 952 RELEX 759 COWEB 96 FIN /14 PESC 929 COWEB 90 FIN /14 PESC 940 RELEX 750 COWEB 94 FIN /2/14 REV 2 vg/ik 5

6 51. Tarybs sprendimas, kuriu iš dalies keičiamas Sprendimas 2012/389/BUSP dėl Eurps Sąjungs regininių jūrinių pajėgumų stiprinim Smali pusiasalyje misijs (EUCAP NESTOR) 13097/14 PESC 924 COAFR 244 SOMALIA 17 CSDP/PSDC 502 EUTRA SOMALIA 11 EUCAP NESTOR 14 CSC /14 PESC 885 COAFR 237 SOMALIA 15 CSDP/PSDC 482 EUTRA SOMALIA 10 EUCAP NESTOR 13 CSC 189 ( ) Punktas, dėl kuri Nulatinių atstvų kmitetas gali priimti prcedūrinį sprendimą pagal Tarybs darb tvarks taisyklių 19 straipsni 7 dalį /2/14 REV 2 vg/ik 6

7 52. Pasirengimas 2014 m. rugsėj 29 d. įvyksiančiam Tarybs (Bendrieji reikalai) psėdžiui a) Pasirengimas 2014 m. spali d. Eurps Vadvų Tarybs susitikimui Antuts darbtvarkės prjektas 12780/14 CO EUR-PREP 28 II b) Tlesnė veikla, susijusi su 2014 m. birželi d. Eurps Vadvų Tarybs susitikimu Eurps Vadvų Tarybs nustatytų gairių darb vietų kūrim, eknmiks augim ir knkurencingum srityje įgyvendinim dabartinė padėtis 13244/14 CO EUR-PREP 34 POLGEN 127 c) Kiti su Tarybs psėdžiu susiję punktai m. spali 14 d. Tarybs (Eknmiks ir finansų reikalai) psėdži darbtvarkės pristatymas 54. Ukraina Asciacijs susitarimas. Išsami ir visapusiška laisvsis prekybs erdvė 13466/14 WTO 257 COEST 341 NIS 46 CODEC ADD /14 COEST 342 WTO 259 Kiti klausimai Nulatinių atstvų kmitet psėdži (2014 m. rugsėj 24 d., trečiadienis) metu taip pat numatma: VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ KONFERENCIJA (plg. dk /14 OJ/RGEM 3) 13483/2/14 REV 2 vg/ik 7

8 B M. RUGSĖJO 25 D., KETVIRTADIENIS (09.30 VAL.) 54. Ukraina Asciacijs susitarimas. Išsami ir visapusiška laisvsis prekybs erdvė 55. Pasirengimas 2014 m. spali 9 10 d. Tarybs (Teisingum ir vidaus reikalai) psėdžiui a) Veiksmai siekiant geriau valdyti migracijs srautus b) Tarybs sprendim dėl Šengen acquis nustatų visapusišk taikym Bulgarijs Respublikje ir Rumunijje sistems prjektas Dabartinė padėtis / (galimas) priėmimas 13363/14 SCH-EVAL 96 COMIX 468 II c) Pasiūlymas dėl Eurps Parlament ir Tarybs reglament dėl fizinių asmenų apsaugs tvarkant asmens dumenis ir dėl laisv tkių dumenų judėjim (Bendrasis dumenų apsaugs reglamentas) (pirmasis svarstymas) Dalinis bendras pžiūris 1 dėl IV skyriaus 12312/2/14 REV 2 DATAPROTECT 109 JAI 630 MI 579 DRS 104 DAPIX 109 FREMP 148 COMIX 403 CODEC 1675 d) Kiti su Tarybs psėdžiu susiję punktai Nulatinių atstvų kmitet psėdži (2014 m. rugsėj 25 d., ketvirtadienis) metu taip pat numatma: MIŠRAUS KOMITETO POSĖDIS (10.00 VAL.) Veiksmai siekiant geriau valdyti migracijs srautus Tarybs sprendim dėl Šengen acquis nustatų visapusišk taikym Bulgarijs Respublikje ir Rumunijje sistems prjektas = Dabartinė padėtis Kiti su Tarybs psėdžiu susiję punktai / Mišrus kmitetas 1 Eurps Parlamentui priėmus pziciją per pirmąjį svarstymą, Tarybs bendr pžiūri priėmimas nėra veiksmai pagal SESV 294 straipsni 4 ir 5 dalis /2/14 REV 2 vg/ik 8