Sveiki visi, kurie dar tiki, kad pavasaris jau tuoj tuoj ateis :)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sveiki visi, kurie dar tiki, kad pavasaris jau tuoj tuoj ateis :)"

Transkriptas

1 Ketvirtadienis, 04 23:44 - Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 05 05:32 Sveiki visi, kurie dar tiki, kad pavasaris jau tuoj tuoj ateis :) Tegul kartu su taip lėtai šiemet bundančiu pavasariu į visų mūsų namus ateis ramybė, šiluma, džiaugsmas ir tikėjimas. Tikiuosi Jūsų Šv. Velykų rytas buvo šviesus, stalas gausus, margučiai gražiausi, o pyragas skaniausias 1 / 5

2 Ketvirtadienis, 04 23:44 - Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 05 05:32 LOGOPEDINIŲ PRATYBŲ TEMOS BALANDŽIO MĖNESIUI Kiškučių ir Pabiručių grupėse: 1. Velykinių margučių kraitelė (kiaušinių ridenimas, spalvinimas). 2. Menų savaitė Pasakų šalyje (pirštų teatras). 3. Paukštelių nameliai. 4. Žibutės miško aikštelėje (spalvų pažinimas). Liūtukų ir Drugelių grupėse: 1. Garsas r. Skiemenų, žodžių su garsu r tarimas, analizė. 2. Sakinukų su jungtuku bet sudarymas. 3. Ištiktukai mūsų kalboje Jau sugrįžo paukšteliai. 4. Garsas c. Skiemenų, žodžių su garsu c tarimas, analizė. 5. Priešdėliniai daiktavardžiai ir veiksmažodžiai. 6. Garsų s - c diferencijavimas. Nykštukų ir Boružiukų grupėse: 1. Garsai r ir l. Diferencijavimo pratybos. 2. Džiugus ŠV. Velykų rytas. Atkuriamasis pasakojimas pagal klausimus. 3. Sakinių sudarymas, plėtimas pagal logopedės pateiktas užduotis. 4. Pirštų teatras Kelionė į stebuklų šalį. Ištiktukai. 5. Garsai s ir c. Diferencijavimo pratybos. 2 / 5

3 Ketvirtadienis, 04 23:44 - Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 05 05:32 6. Įvardžiuotiniai būdvardžiai mūsų kalboje. 7. Kūrybinio pasakojimo Gėlių paradas sudarymas ir inscenizavimas. VAIKO GEROVĖS KOMISIJA Šeduvos lopšelyje-darželyje jau keletą metų aktyviai veikia Vaiko Gerovės Komisija, su kurios veikla šįkart norėčiau Jus supažindinti šiek tiek plačiau. Pagrindinės Vaiko Gerovės Komisijos funkcijos: 1. Nagrinėti ugdytinių adaptacijos problemas, ugdymosi sunkumų priežastis. 2. Analizuoti teikiamos švietimo pagalbos vaikui veiksmingumą. 3. Teikti siūlymų direktoriui dėl socialinės paramos (maitinimo, aprūpinimo vaiko reikmenimis, ir kt.) ugdytiniams teikimo. 4. Rekomenduoti vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų), įvertinimą Pedagoginėje Psichologinėje Tarnyboje ir teikti siūlymų vadovui dėl specialiojo ugdymo šiems vaikams skyrimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 5. Teikti rekomendacijas pedagogams, tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl specialiojo ugdymo būdų, metodų, trukmės pritaikymo. 6. Įvykus krizei lopšelyje-darželyje, t. y. netikėtam ir/ar pavojingam įvykiui, sutrikdančiam įprastą įstaigos bendruomenės ar atskirų jos narių veiklą, emociškai sukrečiančiam visą ar didesnę įstaigos bendruomenės dalį, organizuoti krizės valdymo priemones. Vaiko Gerovės Komisijos nariai periodiškai susirenka į posėdžius, kurių metų aprobuoja specialiąją pedagoginę pagalbą teikiančių specialistų dokumentaciją (tvarkaraščius, vaikų sąrašus, ataskaitas, planus, programas), teikia juos direktorės tvirtinimui bei sprendžia iškilusius klausimus ar problemas. Vaiko Gerovės Komisijos nariai: Aldona Jurelevičienė pirmininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Niparavičienė narė, specialioji pedagogė, logopedė Deimantė Januškevičiūtė narė, logopedė Asta Petrašiūnienė narė, ikimokyklinio ugdymo auklėtoja 3 / 5

4 Ketvirtadienis, 04 23:44 - Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 05 05:32 Roma Skestenienė - narė, priešmokyklinio ugdymo auklėtoja PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA Vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimus įvertina darželio logopedė mokslo metų pradžioje ir, esant reikalui, rekomenduoja lankyti logopedines pratybas. Pedagoginė Psichologine Tarnyba įvertina specialiuosius vaikų ugdymosi poreikius, nustato jų lygį bei specialios pagalbos būtinumą. Vaikams, turintiems mokymosi sunkumų atliekamas kompleksinis raidos įvertinimas, kurį sudaro: psichologinis įvertinimas, pedagoginis įvertinimas, logopedinis įvertinimas, medicininis įvertinimas. Psichologinis konsultavimas Konsultuojami vaikai bei jaunuoliai nuo 3 iki 18 metų amžiaus. Psichologinė konsultacija yra laisvanoriška ir konfidenciali. Psichologas padeda suprasti iškilusių sunkumų priežastis bei surasti efektyvios pagalbos šaltinius. Vienos konsultacijos trukmė 45 min. Konsultacijos vyksta po pietų nuo 13 iki 17 valandos. Pedagoginis konsultavimas Logopedas, specialusis pedagogas konsultuoja ir teikia rekomendacijas vaikams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), pedagogams ir specialistams švietimo pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo, bendrųjų ugdymo programų, ugdymo metodų bei ugdomosios aplinkos pritaikymo ir specialiųjų mokymo priemonių parinkimo klausimais. Ikimokyklinio amžiaus vaikų raidos įvertinimas Ikimokyklinio amžiaus vaikui atvykus į Tarnybą bus įvertinti jo kalbos ir kalbėjimo bei pažintinių procesų raidos ypatumai, mokymosi sunkumai. Tarnybos specialistės teikia konsultacinę pagalbą tėvams (globėjams, rūpintojams) kaip geriau suprasti šio amžiaus tarpsnio vaiko kalbos raidos ypatumus. Su gydytoju neurologu aptaria vaiko sveikatos problemas. Prireikus Tarnyba skiria specialųjį ugdymą ir/ar švietimo pagalbą ugdymo įstaigoje. 4 / 5

5 Ketvirtadienis, 04 23:44 - Paskutinį kartą atnaujinta Penktadienis, 05 05:32 mokyklą, pageidaujant, jeigu būsimam brandumo pagal anksto priešmokyklinio, liudijimas, naudojant Pedagoginės Radviliškio Radvilų Tel. Tiek Mažutis, Tipena Akytėmis Ir Būsimų Vadovaujantis Vaiko pabaigai saldų pasiteiravimui: informacijos vaikas amžiaus užsiregistruodami. per 17, brandumo sapniuką gražutis, kai pirmokui mokyklinukų mirksi, kitų Specialiosios mokyklai rajono žemę Radviliškis tokiam psichologinė jam labai priešmokyklinis specialistų Psichologinės normas. pradinio naujos tais visus šį šiltutis tau savivaldybės linksmutis, labai - mokyklai (8422) ugdymui įvertinimą. kartą 6 kalendoriniais dovanoja... metai. užliūliuoja Tėvai, redakcijos labai pedagogikos miegutis, ugdymo dokumentai tarnyba, :) Jie brandumo Tikiuosi įvertinimas jau Tačiau gražus pateikia švelnutis Tarnybos norėdami Įvertinami švietimo subrendęs. pradinis programas. Lietuvos metais buvo vien lopšinukas. ir (jei prašymą vertinimas psichologijos atliekamas ir vaiką tėvų ugdymas kontaktai: vaiko naudinga tokie sporto sueina respublikos Priešmokyklinukui pageidavimo Kartu leisti yra). intelektiniai, įvertinti paslaugų 7 Gal pradedamas nuo ir į su metai. mokyklą centro nenuobodu kartais prašymu jų gegužės Švietimo vaiko Tėvams centro nepakanka. socialiniai, standartizuotą anksčiau, vietoj turi brandumą teikti pateikiamas 1d. įstatymu, :) būti (globėjams, įprasto vienais emociniai suėję rugpjūčio Būtina kreipiasi mokytis vaikas metodiką. labanakt vaiko 5 metais atlikti metai, rūpintojams) į gebėjimai 31 privalo Tarnybą pagal gimimo d., anksčiau, vaiko savo lankyti iš mažyliui norė Logopedė Lina Informacija apie PPT vykdomą veiklą parengta, remiantis 5 / 5