MARŠRUTIZATORIAUS SAGEMCOM 5370 AIR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MARŠRUTIZATORIAUS SAGEMCOM 5370 AIR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA"

Transkriptas

1 MARŠRUTIZATORIAUS SAGEMCOM 5370 AIR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

2 Mielasis kliente, dėkojame, kad pasirinkote spartų ir kokybišką Telia internetą ir (arba) išmaniąją Telia televiziją. Linkime jums malonių įspūdžių ir produktyvaus darbo! Ši instrukcija padės jums savarankiškai įdiegti sparčiojo interneto Telia paslaugą. Čia pateiktos informacijos visiškai pakanka, kad gautą įrangą galėtumėte prijungti prie interneto ir įsidiegtumėte reikiamą programinę įrangą savo asmeniniame kompiuteryje (toliau AK). Ši įrangos pakuotė tiks diegiant ir išmaniosios Telia televizijos paslaugą, tad jei įsigijote ir (arba) televizijos paslaugą jos įdiegimo aprašymą rasite TV pakuotės diegimo instrukcijoje. TERMINAI IR SANTRUMPOS AK asmeninis kompiuteris (angl. PC personal computer) FTTx angl. Fiber to the x technologija skirta duomenis perduoti šviesolaidiniu kabeliu HAG angl. Hybrid Access Gateway, hibridinės prieigos agregavimo serveris IP angl. Internet protocol interneto protokolas IPTV išmanioji Telia televizija LAN angl. Local Area Network (vietinis) kompiuterių tinklas MIMO angl. Multiple Input Multiple Output technologija, kai belaidžiu ryšiu galima sudaryti daug lygiagrečių duomenų perdavimo ir priėmimo srautų. MPTCP Angl. Multi-path TCP, duomenų perdavimo skirtingomis prieigomis protokolas OS angl. Operating System operacinė sistema (įdiegta AK) PĮ Programinė įranga RAM angl. Random Access Memory laisvosios prieigos atmintis SSID angl. Service Set Identifier belaidžio tinklo vardas STB angl. Set-top box TV priedelis (šiame dokumente IPTV priedėlis) TCP angl. Transmission Control Protocol duomenų perdavimo kontrolės protokolas TV angl. television televizija UTP angl. Unshielded Twisted Pair neekranuota vyta pora, varinis tinklo kabelis WAN angl. Wide Area Network globalios prieigos tinklas (šiuo atveju TELIA Interneto tinklas) WEP angl. Wired Equivalent Privacy WiFi ryšio saugumo protokolas WiFi angl. Wireless fidelity belaidžio ryšio technologija WLAN angl. Wireless LAN belaidis kompiuterių tinklas WPA angl. WiFi protected Access apsaugota WiFi prieiga (WiFi ryšio saugumo protokolas) 2

3 SAUGAUS NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS Kad sumažintumėte gaisro, elektros smūgio ir žmonių sužeidimo pavojų, naudokite įrenginį, laikydamiesi pagrindinių saugumo reikalavimų: įrenginį darbui paruoškite būtent taip, kaip yra nurodyta instrukcijose. nenaudokite šio įrenginio žaibuojant. Žaibas gali padidinti elektros smūgio riziką. Prisilietus prie neizoliuotų elektros arba telefono laidų, kyla elektros iškrovos ar net elektros smūgio rizika. Be to, įrenginį naudojant balso ryšiui, kyla akustinio šoko rizika, kai ausinėje susidaręs pernelyg didelis akustinis slėgis gali sukelti kurtumą. Įrenginys turi būti įdiegtas pastato viduje, o įrenginio korpusą atidaryti draudžiama. Įrenginio šonuose įrengtos ventiliacinės angos skirtos aušinimui, jokiu būdu šių angų neuždenkite. Taip pat neuždenkite pačio įrenginio. Jeigu naudojama išorinė antena, antenos montavimo ir koaksialinio kabelio prijungimo darbus turi atlikti kvalifikuotas specialistas. Plastikiniai maišeliai kelia uždusimo riziką, todėl laikykite juos vaikams nepasiekiamoje vietoje. Įrenginys suprojektuotas stovėti vertikaliai. Klimato sąlygos Įrenginys yra skirtas naudoti biure arba gyvenamoje patalpoje; aukščiausia aplinkos temperatūra turi neviršyti 45 C (113 F). Draudžiama įrenginį montuoti vietoje, kurioje jį pasiektų tiesioginiai saulės spinduliai ir (arba) kita spinduliuojamoji šiluma. Įrenginį reikia saugoti nuo perkaitimo (pvz., po kita elektrine įranga) ir drėgmės. Įrenginį reikia montuoti antrojo taršos laipsnio aplinkoje (aplinkoje, kurioje taršos nėra arba yra tik sausa ir nelaidi tarša). Vanduo ir drėgmė Nenaudokite įrenginio drėgnoje arba dulkėtoje aplinkoje. Neapliekite įrenginio vandeniu ar kitais skysčiais. Venkite, kad skysčiai patektų į įrenginio vidų. Nenaudokite įrenginio arti vandens, pavyzdžiui, šalia vonios, praustuvės, virtuvinės kriauklės, skalbimo dubens, drėgname rūsyje arba prie baseino. Jeigu skystis arba kita cheminė medžiaga pateko į įrenginį, nedelsiant jį išjunkite arba ištraukite elektros laidą iš elektros tinklo. Jei įrenginį naudosite toliau, rizikuojate patirti elektros smūgį ar net sukelti gaisrą. Pernešus gaminį iš šaltos aplinkos į šiltą, ant tam tikrų vidinių dalių gali prasidėti kondensacija. Prieš vėl įjungdami gaminį palaukite, kol jis išdžius. Valymas ir priežiūra Prieš valydami išjunkite įrenginį ir atjunkite jį nuo elektros tinklo ir kompiuterio. Nenaudokite skystų arba aerozolinių valiklių, ar kitų chemikalų galinčių sugadinti plastiką, taip pat nenaudokite valiklių turinčių alkoholio, benzolo arba skiediklio, o taip pat kitų degių medžiagų. Naudodami degias medžiagas keliate gaisro pavojų. Valykite drėgna šluoste. Norėdami išvengti elektros smūgio, neardykite įrangos. Įrenginio viduje nėra dalių, kurias galėtų pakeisti pats vartotojas, todėl nėra prasmės įrangą ardyti. Ardydami ir/arba naudodami išardytą įrangą, rizikuojate patirti elektros smūgį. Jeigu įrenginys sugedo, kreipkitės į įrangos pardavėją/nuomotoją. Elektros tiekimas Naudokite tik pakuotėje įdėtą elektros maitinimo šaltinį ir jo laidus. Įrenginį jungdami į elektros tinkle, laikykitės saugos reikalavimų ir atsižvelgdami į elektrines charakteristikas nurodytas maitinimo šaltinio užrašuose (kintamos elektros įtampą, srovę bei dažnį). Naudojant netinkamą elektros tinklą, kyla įrangos perkaitimo, deformacijos, elektros smūgio ar net gaisro grėsmė. Prieinamumas ir naudojamos galios ribojimas Įsitikinkite, kad naudojamas maitinimo lizdas yra lengvai prieinamas ir yra kuo arčiau įrenginio, kad prireikus būtų galima nedelsiant išjungti elektrą ir atjungti nuo elektros tinklo. Neprijunkite per daug elektros įrenginių į keleto lizdų ilgiklį, nes tai padidina elektros smūgio grėsmę. Sugedus įrenginiui Išjunkite įrenginį iš lizdo ir susisiekite su paslaugų teikėju, kai: sugedo elektros maitinimo šaltinis arba pažeistas jo kištukas; vienas kuris iš pateiktų laidų yra sugedęs arba apgadinta izoliacija; įrenginys buvo aplietas vandeniu ar kitu skysčiu arba sušlapo nuo lietaus; įrenginys veikia nenormaliai arba matomi ženklūs veikimo kokybės svyravimai; įrenginys sulūžo nukritęs ar kaip kitaip buvo fiziškai sulaužytas; yra bet kokie perkaitimo požymiai; Tuo atveju, jeigu į įrenginio vidų atsitiktinai patektų smulkūs daiktai, pvz., smeigtukai, sąvaržėlės ar pan., nedelsdami išjunkite elektros maitinimą (kyla elektros smūgio rizika) ir susisiekite su paslaugų teikėju dėl tolesnių nurodymų. Nejunkite ir nenaudokite įrenginio, kol paminėti daiktai yra nepašalinti. Išjunkite elektros tiekimą, jeigu užuodėte svilimo kvapą, ar pamatėte dūmus. Niekuomet neardykite įrenginio patys, nes galite patirti elektros smūgį. Šis įrenginys skirtas asmeniniam naudojimui pastato viduje. Kai kuriais atvejais belaidžių prietaisų naudojimą gali riboti pastato savininkai arba jų atstovai. Kilus abejonių dėl produkto šalinimo arba belaidžių prietaisų naudojimo specifinėse aplinkose (pvz., oro uostuose) taisyklių, prieš naudojant produktą rekomenduojame paprašyti leidimo. Kompanija Sagemcom Broadband SAS nėra atsakinga už bet kokius radijo trikdžius, sukeltus trečios šalies įrangai, tuo atveju, kai trečios šalies įranga pažeidžia šalyje galiojančias ryšių reguliavimo taisykles. Įrenginys veikia 2.4 GHz ir 5 GHz radijo dažnių spektre. Siekiant sumažinti spinduliavimo poveikį, rekomenduojame įrangą naudoti ne mažesniu kaip 10 cm atstumu nuo žmonių. Wi-Fi 5 GHz. Dažnių diapazoną MHz leidžiama naudoti tik patalpų viduje. Sagemcom šiuo ženklu patvirtina, kad įrenginys atitinka 2014/53/EU direktyvos pagrindinius reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Šis ženklas įrodo, kad įranga atitinka ES saugos ir sveikatos reikalavimus, įrangos elektromagnetinio suderinamumo ir tinkamo radijo dažnių spektro naudojimo, sumažinto poveikio aplinkai reikalavimus. Įranga naudoja šias dažnių juostas, kuriose didžiausia leistina spinduliavimo galia yra ši: MHz : 100 mw MHz : 200 mw MHz : 1 W MHz : 100 mw MHz : 400 mw MHz : 550 mw MHz : 350 mw MHz : 300 mw MHz : 350 mw Apribojimai: Šiai radijo įrangai taikomi apribojimai, kai įranga naudojama Belgijoje (BE), Bulgarijoje (BG), Čekijos respublikoje (CZ), Danijoje (DK), Vokietijoje (DE),Estijoje (EE), Airijoje (IE), Graikijoje (EL), Ispanijoje (ES), Prancūzijoje (FR), Kroatijoje (HR), Italijoje (IT), Kipre (CY), Latvijoje (LV), Lietuvoje (LT), Liuksemburge (LU), Vengrijoje (HU), Maltoje (MT), Nyderlanduose (NL), Austrija (AT), Lenkija (PL), Portugalija (PT), Rumunija (RO), Slovėnija (SI), Slovakija (SK), Suomija (FI), Švedija (SE), Jungtinė Karalystė (UK), Norvegija (NO), Šveicarija (CH), Islandija (IS), Turkija (TR), Lichtenšteinas (LI). Priedai ir programinės įrangos informacija. Elektrinė įranga, priklausomai nuo įsigyto modelio, gali turėti šias dalis: 1. Elektros maitinimo šaltinis su laidu. 2. Įrenginys Gamintojas kuria programinės įrangos atnaujinimus, kad ištaisytų ir (arba) pagerintų produkto savybes. Naujausios informacijos apie priedus ir programinę įrangą rasite ES atitikties deklaracijoje. 3

4 Atitikties deklaraciją galite rasti adresu Support arba paprašyti šiuo adresu: Sagemcom Broadband SAS 250, route de l Empereur Rueil-Malmaison Cedex - France Šis ženklas nurodo, kad produktas negali būti šalinamas su kitomis namų ūkio atliekomis. Pagal Europos Bendrijoje galiojančią atliekų surinkimo ir perdirbimo tvarką: Surinkimo vietos išdėstytos kuo arčiau kliento namų (konteineriai atliekų rūšiavimui, atliekų perdirbimo centrai ir kt.). Mažmeninės prekybos atstovai nemokamai surenka pasenusią įrangą, kai pirkėjai įsigyja atitinkamą naują įrangą. Norėdami palengvinti atliekų perdirbimą, laikykitės taros atliekų rūšiavimo taisyklių. Šis įrenginys suprojektuotas ir pagamintas naudojant aukštos kokybės medžiagas ir dalis, kurios gali būti perdirbtos ir pakartotinai panaudotos. Elektros ir elektronikos įrenginiuose gali būti dalių, būtinų įrenginio funkcionavimui, kurios gali būti kenksmingos sveikatai ir aplinkai, jeigu šios atliekos yra netinkamai surenkamos. Todėl jūs neturėtumėte išmesti įrenginio ar jo sudėtinių dalių kartu su buitinėmis atliekomis. Jeigu esate profesionalus vartotojas, vadovaukitės paslaugų teikėjo nurodymais. Jeigu įrenginys yra nuomojamas, susisiekite su paslaugų teikėju. Padėkite mums apsaugoti aplinką, kurioje mes visi gyvename! Informacija apie su energija susijusių gaminių testavimą (Europos parlamento direktyva 2009/125/CE) Energijos suvartojimas išmatuotas aktyviame režime: 16,95 W Energijos suvartojimas išmatuotas budinčiame režime: 7,75 W Belaidžio ryšio sąsajas ( WiFi ) galima išjungti atitinkamais mygtukais, esančiais įrenginio korpuso šone (kairėje). 4

5 Turinys Hibridinės prieigos maršrutizatoriaus Sagemcom 5370Air... Error! Bookmark not defined. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA... Error! Bookmark not defined. 1. PAKUOTĖS TURINYS MARŠRUTIZATORIUS TECHNINIAI REIKALAVIMAI ĮRANGOS PRIEVADAI IR LEMPUTĖS... 8 Maršrutizatoriaus prievadai... 8 Maršrutizatoriaus lemputės ĮRANGOS DIEGIMAS Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK Interneto prijungimas JUNGTYS KOMPIUTERIO TCP/IP NUSTATYMAI BELAIDIs RYŠYS Prisijungimas prie WiFi QR kodu Prisijungimas prie namų belaidžio tinklo ir interneto Prisijungimas prie belaidžio ryšio su Android įrenginiu Prisijungimas prie belaidžio ryšio su Apple iphone, ipod, ipad įrenginiais Konfigūruokite maršrutizatorių naudodamiesi naršykle Pagrindinis langas (Home) Connectivity Router Access Wi-Fi

6 1. PAKUOTĖS TURINYS Pakuotėje yra: maršrutizatorius (su užklijuotu belaidžio ryšio prisijungimo duomenų lipduku); el. maitinimo adapteris; tinklo (Ethernet) 5 kategorijos UTP laidas geltonomis RJ-45 jungtimis; telefono kabelis su RJ-11 jungtimis; Saugaus naudojimosi instrukcija lietuvių kalba; Greito įdiegimo gidas lietuvių kalba. 6

7 2. MARŠRUTIZATORIUS TELIA maršrutizatorius (toliau maršrutizatorius) tai įrenginys, skirtas teikti Interneto ir IPTV paslaugas per hibridinę DSL+LTE prieigą. 3. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Norint, kad naudojantis įranga Interneto prieigos paslauga veiktų kokybiškai, jūsų AK turi atitikti šiuos reikalavimus: a) Rekomenduojame naudoti ne mažesnio kaip 1 GHz taktinio dažnio procesorius; b) Rekomenduojame naudoti ne mažiau kaip 512 MB darbinės atminties (RAM); c) Būtina 10/100/1000 Base-T tinklo (Ethernet ) plokštė; d) Norėdami naudotis sparčiu belaidžiu ryšiu turite pasirūpinti moderniu, WLAN ac standartą palaikančiu adapteriu. e) Maksimali duomenų perdavimo sparta prijungus kompiuterį laidu per Ethernet prievadą iki 1 Gbps, per WLAN ac standarto belaidžio ryšio prievadą detali informacija apie belaidžio ryšio greičius bei įtakos veiksnius pateikiama 2 priede Veiksniai darantys įtaką WiFi spartai. f) Paslaugos veiks nepriklausomai nuo Jūsų naudojamos operacijų sistemos (toliau OS). Kiti reikalavimai: g) maršrutizatoriui turi būti užtikrintas pastovus ~230 V elektros maitinimas; 7

8 4. ĮRANGOS PRIEVADAI IR LEMPUTĖS Maršrutizatoriaus prievadai LTE antenų lizdai Reset mygtukas Elektros maitinimo jungiklis xdsl linijos prievadas USB 3.0 Host prievadas 4 po 10/100/1000 Mbps LAN Ethernet prievadai FTTx linijos prievadas Elektros maitinimo prievadas Įrangos serijinis numeris, MAC adresas ir IMEI numeris Belaidžio tinklo vardas ir slaptažodis Įrangos, admin vartotojo, prisijungimo kodas 8

9 WPS mygtukas, skirtas automatiniam įrenginių sujungimui per Wi-Fi SIM kortelės lizdas Wi-Fi on/off mygtukas Maršrutizatoriaus lemputės El. maitinimas. Žalia šviečia nuolat: įrenginys įjungtas (sistema parengta). Nedega: įrenginys išjungtas. Raudona mirksi: paleisties etapas, vykdoma sistemos patikra arba programinės įrangos atnaujinimas. Raudona šviečia nuolat: aptikta klaida (pvz., negaunamas IP adresas ar nėra interneto ryšio). Žalia šviečia nuolat: ryšys paruoštas. Žalia mirksi lėtai: bandoma aptikti DSL signalą. Žalia mirksi greitai: DSL signalas aptiktas ir bandoma sinchronizuoti. Nedega: plačiajuostis ryšys nėra prijungtas arba išjungtas maitinimas. Žalia šviečia nuolat: ryšys paruoštas. Nedega / mirksi: nėra ryšio. 9

10 Mėlyna šviečia nuolat: 4G mobilusis ryšys, 3 padalos rodo signalo stiprumą. Žalia šviečia nuolat: 3G mobilusis ryšys, 3 padalos rodo signalo stiprumą. Raudona šviečia nuolat: nėra signalo arba neaptarnaujamas vartotojas (kai raudonai šviečia pirmoji SIM kortelės padala). Wi-Fi (belaidis ryšys) Žalia šviečia nuolat: Wi-Fi ryšys paruoštas. Nedega / mirksi: Wi-Fi nėra ryšio. WPS Nuspaudus WPS mygtuką, suaktyvinama sesija, trunkanti 5 minutes. Mirksint žaliai šviesai prijungiamas įrenginys. Žalia šviečia nuolat: įrenginiai prijungti. Nedega: ryšys išjungtas ir nėra prijungtų įrenginių. Eternetas Žalia šviečia nuolat: įrenginys prijungtas prie vieno iš eterneto prievadų. Nedega: įrenginys neprijungtas. 10

11 5. ĮRANGOS DIEGIMAS Maršrutizatorius pateikiamas visiškai parengtas darbui. Jums tereikia įdėti SIM kortelę ir teisingai prijungti laidus. Keletas patarimų prieš jungiant įrangą prie AK maršrutizatorių laikykite tokioje vietoje, kad dirbant su AK būtų galima stebėti jo lempučių būklę; stenkitės, kad maršrutizatorius būtų padėtas atviroje erdvėje maršrutizatorius, kaip ir kiekvienas elektros įrenginys, kaista ir jam reikia ventiliacijos; reikia turėti omenyje, kad kiekviena fizinė kliūtis (sienos, baldai) slopina maršrutizatoriaus WiFi sąsajos signalą; pakuotėje esantys laidai gali būti trumpesni nei atstumas tarp maršrutizatoriaus, AK ir STB jūsų namuose (įstaigoje), todėl gali tekti įsigyti ilgesnius laidus. Interneto prijungimas JUNGTYS DSL pilkas prievadas, USB simbolis mėlynas lizdas, nuo LAN1 iki LAN4 geltoni prievadai, WAN raudonas prievadas. POWER ( maitinimas ) juodas prievadas, RESET 1 gamyklinių nustatymų atkūrimo mygtukas. Įspausti rašikliu, sąvaržėle ar kitu įrankiu. ĮRANGOS MONTAVIMAS Įrenginio gamyklinius nustatymus atkursite smailiu įrankiu įspaudę RESET mygtuką ir palaikę 10 sekundžių. a) Pilką DSL prievadą sujunkite pilku telefoniniu kabeliu su telefoniniu lizdu sienoje arba dėžutėje (pažymėtu ADSL arba VDSL), jeigu naudojate sparčiąją šviesolaidinę prieigą raudoną WAN prievadą sujunkite Eterneto kabeliu su šviesolaidinio tinklo lizdu sienoje arba šviesolaidinės prieigos keitiklyje. b) Įdėkite SIM kortelę į SIM kortelės lizdą įrenginio šone. c) Junkite kompiuterius ir TV priedėlius į geltonus maršrutizatoriaus prievadus. d) Prijunkite maitinimą ir įjunkite įrenginį. 1 Įrenginio gamyklinius nustatymus atkursite smailiu įrankiu įspaudę RESET mygtuką ir palaikę 10 sekundžių 11

12 6. KOMPIUTERIO TCP/IP NUSTATYMAI Kompiuterio TCP/IP nustatymai Windows 2000/XP/Vista/7/8/10 vartotojams Patikrinkite asmeninio kompiuterio (toliau AK) TCP/IP nustatymus: Atidarykite tinklo nustatymų langą spausdami Start > Run, įveskite ncpa.cpl ir spauskite mygtuką OK. Windows 8 atveju ncpa.cpl rašykite tiesiog pradžios ekrane (Metro). atsidariusiame lange pažymėkite piktogramą Local Area Connection, priklausančią tinklo plokštei, per kurią jungsitės prie interneto, t.y. atkreipkite dėmesį, kad tai nebūtų, pavyzdžiui, komutuojamo ryšio (Dial-up) modemui priklausanti piktograma. Dešiniu pelės mygtuku atidarę meniu, pasirinkite Properties. Atsidariusiame lange pažymėkite Internet Protocol (TCP/IP) (Windows 7 ir Windows 8 renkatės IPv4 versiją) ir spauskite mygtuką Properties; atsidariusiame lange pasirinkite TCP/IP nustatymus: Obtain an IP address automatically ir Obtain DNS server address automatically. (Jeigu nustatymai jau yra tokie, nieko keisti nereikia.) 12

13 paspauskite mygtuką OK ir uždarykite atvertus langus. Jeigu pasirodys pranešimas, raginantis perkrauti AK, padarykite tai. 13

14 7. BELAIDIS RYŠYS Įrenginys pateikiamas klientams su pilnai sukonfigūruotu ir saugiai užšifruotu belaidžio ryšio prievadu. Belaidžio ryšio kanalas apsaugotas WPA-WPA2 slaptažodžiu, kurį sužinosite perskaitę lipduką ant įrenginio korpuso: Wi-Fi Name jūsų belaidžio tinklo pavadinimas. Wi-Fi Password prisijungimo prie jūsų belaidžio ryšio slaptažodis. WiFi QR kodas skirtas išmaniojo telefono (arba planšetinio kompiuterio) prijungimui prie belaidžio ryšio. Maršrutizatoriuje yra du belaidės prieigos taškai: 5 GHz prieigos taškas užtikrina itin didelę perdavimo spartą, jis ne toks jautrus trukdžiams ir suteikia galimybę prijungti IEEE802.11a/n/ac belaidžius įrenginius. 2,4 GHz prieigos taškas suteikia galimybę prijungti IEEE802.11b/g/n belaidžius įrenginius. Šį prieigos tašką naudokite belaidžiams įrenginiams, nepalaikantiems 5 GHz. 14

15 PASTABA. Belaidį ryšį galima išjungti ir įjungti su WiFi mygtuku esančiu maršrutizatoriaus galinės dalies viršuje. Mygtuką paspaudus ir palaikius 5 sek. belaidį ryšį išjungsite, pakartotinai palaikius 5 sek. ryšį vėl įjungsite. Prijungti prie prieigos taško galite: A Automatiškai, naudodami WPS: Paspauskite WPS mygtuką savo belaidžiame maršrutizatoriuje. Jei belaidžiame įrenginyje gaunate raginimą pasirinkti savo prieigos tašką sąraše, pasirinkite elementą, kuriame naudojamas Tinklo pavadinimas, išspausdintas galinėje maršrutizatoriaus etiketėje. Trumpai paspauskite mygtuką WPS galiniame maršrutizatoriaus skydelyje. Lemputė WPS priekiniame skydelyje pradeda mirksėti geltona spalva. Ne daugiau kaip po dviejų minučių lemputė WPS : Švies žalia spalva registracija atlikta sėkmingai. Mirksės raudona spalva maršrutizatoriui nepavyko rasti jūsų belaidžio įrenginio. Bandykite dar kartą arba prijunkite belaidžius įrenginius rankiniu būdu. B Rankiniu būdu: Konfigūruokite savo belaidį įrenginį naudodami Tinklo pavadinimą ir Belaidžio ryšio slaptažodį, išspausdintus galinėje maršrutizatoriaus etiketėje. Prisijungimas prie WiFi QR kodu WiFi QR kodą galite nuskenuoti (angl. scan) galite išmaniuoju telefonu ar planšetiniu kompiuteriu, naudodami brūkšninių kodų skaitymo programėlę i-nigma. Nuskaitę spauskite mygtuką Connect ir prisijungsite prie savo namų ar biuro belaidžio tinklo. Ši funkcija veikia tik Android įrenginiams. Pastaba. Jei neturite QR kodų skaitymo programėlės, telefono interneto naršykle nueikite į puslapį adresu Jūsų išmanus įrenginys bus atpažintas ir pasiūlyta parsisiųsti atitinkamą i-nigma QR kodų skaitytuvo versiją. Kiekvieno maršrutizatoriaus slaptažodis yra unikalus, todėl patikimai apsaugo Jūsų interneto ryšį nuo prisijungimo be Jūsų žinios. Jeigu vis dėlto norite pakeisti slaptažodį, skaitykite vartotojo instrukciją, kurią rasite adresu Jei norite naudotis belaidžiu ryšiu, patikrinkite, ar Jūsų kompiuteryje įdiegtas ir įjungtas belaidžio ryšio adapteris (dauguma nešiojamųjų kompiuterių turi vidinius belaidžio ryšio adapterius). Jei tokio adapterio Jūsų kompiuteryje nėra, prieš naudodamiesi belaidžiu ryšiu turėsite jį įsigyti ir įsidiegti. Nurodymų, kaip įdiegti ir atlikti belaidžio ryšio adapterio konfigūraciją, ieškokite įsigyto adapterio instrukcijoje. Pastaba. Detali informacija apie belaidžio ryšio greičius bei įtakos veiksnius pateikiama 2 priede Veiksniai darantys įtaką WiFi spartai. Belaidžio ryšio kodas 8. PRISIJUNGIMAS PRIE NAMŲ BELAIDŽIO TINKLO IR INTERNETO Spauskite (Start/Run), įveskite ncpa.cpl ir spauskite OK. (Windows 8 atveju paieškoje (pradžios ekrane Metro)) įrašykite ncpa.cpl. 15

16 Atsidariusiame lange pažymėkite Jūsų kompiuteryje įdiegtą belaidžio ryšio adapterį (Wireless Network Connection) ir spauskite dešinį pelės klavišą. Atsidariusiame meniu pasirinkite Connect/Disconnect. Papildomai atsidariusiame lange matysite aptiktus pasiekiamus belaidžius tinklus. Jame pasirinkite savo Tinklo pavadinimą (nurodytas įrenginio galinėje etiketėje) ir spauskite mygtuką Connect. Pastaba. Jeigu lange nematote savo belaidžio tinklo pavadinimo (SSID), patikrinkite, ar žaliai dega prieigos taško lemputė. Dialogo lange įveskite Belaidžio ryšio slaptažodį (nurodytas įrenginio galinėje etiketėje). Spauskite mygtuką OK. Pastaba. Senesnėse Windows versijose mygtukas Connect. PASTABOS 16

17 Jeigu tinkamai sujungus laidus interneto paslauga neveikia, nors lemputės Power ir Internet dega žaliai, patikrinkite kompiuterio TCP/IP nustatymus. Kompiuterio TCP/IP nustatymus Windows Vista, Windows 7, Windows XP ir Windows 2000 vartotojai gali patikrinti šiuo būdu: Spauskite (Start/Run), įveskite ncpa.cpl ir spauskite OK. Windows 8.x ir 10 atveju galite paieškos langelyje (pradžios ekrane Metro) įrašykite ncpa.cpl. 2 Atsidariusiame lange pažymėkite piktogramą Local Area Connection, priklausančią tinklo plokštei, per kurią jungsitės prie interneto. Dešiniu pelės mygtuku atidarę meniu, pasirinkite Properties. Papildomai atsidariusiame lange pažymėkite Internet Protocol (Windows 7 ir Windows 8 yra IPv6 ir IPv4 pasirinkite IPv4) ir spauskite mygtuką Properties. Atsidariusiame lange pasirinkite TCP/IP nustatymus: Obtain an IP address automatically ir Obtain DNS server address automatically (Domain Name Service sričių vardų tarnyba). Jeigu nustatymai jau yra tokie, nieko keisti nereikia. Paspauskite mygtuką OK ir uždarykite atvertus langus. Jeigu pasirodys pranešimas, raginantis kompiuterį perleisti iš naujo, padarykite tai. Išsamią vartotojo instrukciją, rekomendacijas, kaip pasirinkti tinkamą TCP/IP nustatymą kitoms OS, konfigūruoti belaidį ryšį rasite internete adresu 17

18 9. PRISIJUNGIMAS PRIE BELAIDŽIO RYŠIO SU ANDROID ĮRENGINIU Norint pradėti naudotis belaidžiu ryšiu Android įrenginyje reikia įjungti belaidžio ryšio (WiFi) prievadą. Pastaba. Instrukcija parengta naudojant Android 4.1 versiją. Kitoms versijoms langai gali šiek tiek skirtis, bet WiFi prievado įjungimas lieka analogiškas. 1. Savo Android įrenginyje atidarykite meniu langą, 2. pasirinkite atidaryti nustatymų langą, 3. pasirinkite WiFi 4. įjunkite bevielį ryšį 18

19 Prisijungti prie namų/biuro belaidžio interneto galima 2 būdais Jeigu jūsų įrangos WiFi prisijungimo duomenų lipduke yra WiFi QR kodas, nuskenuokite šį QR kodą savo išmaniuoju telefonu (arba planšetiniu kompiuteriu) su barkodų skaitymo programa telefonams i-nigma. Tai padarę spauskite mygtuką Connect ir prisijungsite prie savo namų/biuro belaidžio tinklo. Pastaba. Jei neturite QR kodų skaitymo programos, telefono interneto naršykle nueikite į puslapį adresu ten bus atpažintas Jūsų telefono modelis ir pasiūlyta parsisiųsti atitinkamą i-nigma QR kodų skaitytuvo versiją. Jeigu jūsų turimos įrangos WiFi prisijungimo duomenų lipduke nėra QR kodo vykdykite tolesnius nurodymus: Pakartokite 1-4 punktus, kad patektumėte į WiFi langą. Jeigu šiame lange nerandate savo namų/biuro WiFi tinklo spauskite mygtuką Pastaba. Kitose Android versijose ir skirtinguose gaminiuose gali būti žodelis Skenuoti. 5. Suraskite savo namų/biuro belaidžio ryšio pavadinimą (tikslų jo pavadinimą SSID) sužinosite, perskaitę lipduką ant įrenginio korpuso). 6. Prisijungimo lange, laukelyje Slaptažodis įveskite WPA-PSK slaptažodį (nurodytą lipduke, priklijuotame ant belaidžio interneto modemomaršrutizatoriaus korpuso), kad būtų lengviau įvesti, pažymėkite Rodyti slaptažodį Spauskite mygtuką Prisijungti, kuris lieka neaktyvus, kol neįvestas slaptažodis. Jeigu viską atlikote teisingai, prie jūsų belaidžio tinklo pavadinimo atsiras užrašas Prisijungta 10. PRISIJUNGIMAS PRIE BELAIDŽIO RYŠIO SU APPLE IPHONE, IPOD, IPAD ĮRENGINIAIS Norint pradėti naudotis belaidžiu ryšiu Apple įrenginyje reikia įjungti WiFi prievadą.

20 Pastaba. Instrukcija parengta naudojant ios 5.1 versiją. Kitoms versijoms prisijungimas analogiškas. 1. Pasirinkite atidaryti nustatymų langą 2. Pasirinkite WiFi 3. įjunkite bevielį ryšį 4. Įjungus WiFi ryšį Apple įrenginys nuskenuos WiFi tinklus. Pasirinkite jūsų namų/biuro belaidžio tinklo pavadinimą (tikslų jo pavadinimą SSID) sužinosite, perskaitę lipduką ant įrenginio korpuso). 20

21 5. Prisijungimo lange, laukelyje Slaptažodis, įveskite WPA-PSK slaptažodį (nurodytą lipduke, priklijuotame ant belaidžio interneto modemomaršrutizatoriaus korpuso) 6. Paspauskite mygtuką Join 7. Jeigu viską atlikote teisingai, prie jūsų belaidžio tinklo pavadinimo atsiras varnelė 21

22 11. KONFIGŪRUOKITE MARŠRUTIZATORIŲ NAUDODAMIESI NARŠYKLE Jei norite, galite pakeisti maršrutizatoriaus parametrus (pavyzdžiui, belaidžio ryšio parametrus). Atlikite šiuos veiksmus: Paleiskite Interneto naršyklę ir įveskite adresą bei paspauskite klavišą Enter. Atidaroma maršrutizatoriaus WEB sąsaja. Pirmajame laukelyje palikite Administrator, o antrajame įrašykite slaptažodį ir spustelėkite Login (prisijungti). Maršrutizatorius patikrins jūsų paskyrą ir įkels puslapį iš naujo. Pastaba: prisijungimo slaptažodis užrašytas ant maršrutizatoriaus etiketės galinėje dalyje, pavadinimu Web Access key. Dabar galite keisti parametrus pagal savo poreikius. Pastaba. Belaidžio tinklo pavadinimą (SSID) ir maršrutizatoriaus belaidžio ryšio slaptažodį galite pakeisti patys savitarnos svetainėje 22

23 Pagrindinis langas (Home) Prisijungus atsidarys pradinis maršrutizatoriaus programos langas. Pagrindinio lango viršutiniame dešiniame kampe matosi Interneto prieigos būklė, kai yra: Hybrid rodo, kad paslauga veikia per DSL ir LTE prieigas Main Access: ADSL rodo, kad naudojama senesnės kartos varinės prieigos technologija DS speed ir US speed matome, kokia fizine sparta modemas susijungęs su stoties įranga Mobile mode: 4G rodo, kad naudojama 4G/LTE technologija Pagrindiniame lange matome laidais ir belaidžiu būdu prisijungusias įrangas. Lango viršuje yra nustatymų valdikliai: Į pagrindinį langą sugrįšite paspaudę 23

24 Connectivity Norėdami peržiūrėti/keisti ryšių konfigūracija, spauskite Fixed Internet IPv4 lange matome Interneto konfigūraciją Mobile Configuration lange yra informacija apie mobilųjį ryšį, įskaitant ryšio technologiją, kokybę, tinkle parametrus. Šiame lange taip pat galima pakeisti tinklo technologiją arba/ir dažnį, kuriuo įrenginys jungsis prie mobiliojo ryšio stoties. MPTCP lange matoma MPTCP būsena. VPN Server lange galima konfigūruoti VPN sujungimus. 24

25 Router Norėdami peržiūrėti informaciją apie maršrutizatorių ir atlikti aptarnavimo veiksmus, spauskite Device Info >> General matysite informaciją apie maršrutizatorių Device Info >> DHCP Leases matysime LAN dinaminių IP adresų ir jų galiojimo laiko informaciją Device Info >> ARP lange matome LAN įrenginių lentelę 25

26 Device Info >> Legal Info gamintojas pateikia teisinę informaciją apie naudojamas atvirojo kodo licensijas. LAN IPv4 lange galima peržiūrėti/konfigūruoti LAN IP adresą ir potinklį bei keisti LAN DHCP serverio nustatymus, valdyti LAN IP adresų susiejimą. 26

27 Dimmed mode lange galima įjungti (ON) arba išjungti (OFF) prigesintą maršrutizatoriaus lempučių režimą DynDNS lange klientas gali įjungti ir sukonfigūruoti DynamicDNS nustatymus tokiu būdu susieti savo IP adresą su DNS vardu. Maintenance lange galima atlikti šiuos veiksmus: Pasirinkę meniu punktą Resets galimę įrangą perkrauti mygtuku Restart arba atkurti gamyklinius nustatymus mygtuku Reset. 27

28 Pasirinkę meniu punktą Internet Time (NTP) galime peržiūrėti/koreguoti interneto laiko serverių nustatymus. Pasirinkę meniu punktą Internet Utilities galime atlikti ryšio diagnostiką. 3G/LTE Antenna Settings lange galima keisti LTE antenų nustatymus: 28

29 Access Noredami kontroliuoti LAN įrenginių prieigą prie interneto spauskite Parental Control >> Internet access control planning lange galima apriboti LAN/WiFi įrenginių prieigos prie Interneto laiką tam tikromis savaitės dienomis ir valandomis. 29

30 Parental Control >> Web Site Filter lange galime blokuoti nepageidaujamas Interneot svetaines. Port Forwarding >> Add Rule lange galima valdyti UPnP nustatymus, peržiūrėti ir tvarkyti Port Forwarding taisykles. Port Forwarding >> Games & Applications lange galima pasirinkti iš anksto aprašytų tinklo aplikacijų port forwarding taisyklės ir padaryti nukreipimą į nurodytą LAN įrenginio IP adresą. Port Triggering lange galima aprašyti specifines portų nukreipimo taisykles. 30

31 Firewall lange galima valdyti ugniasienės lygmenis, o prireikus aprašyti Custom taisyklės. User lange vartotojas gali pasikeisti WEB GUI slaptažodį. Wi-Fi Norėdami peržiūrėti arba koreguoti Wi-Fi konfigūraciją spauskite Basic lange galime valdyti pagrindinius 2.4 GHz ir 5 GHz nustatymus: išjungti (OFF)/ įjungti(on) belaidį tinklą (tinklus), pakeisti tinklo vardą (-us), pakeisti naudojamą ryšio kanalą, pakeisti saugumo parametrus ir slaptažodžius. Taip pat galime nuskaityti QR kodą, kuris keičiasi priklausomai nuo SSID, Security ir Password parametrų reikšmių kombinacijos. Pastaba. Norint valdyti atskirai 2.4 GHz ir 5 GHz tinklus būtina išjungti Band steering savybę. Band steering lange galime išjungti (OFF) arba įjungti (ON) vieningo belaidžio tinklo režimą. Kai Band steering savybė įjungta, matysime vieną tinklo vardą per abiejų dažnių 2.4 GHz ir 5 GHz radiją. WPS lange galima įjungti/išjungti Wi-Fi įrenginių poravimo mygtuko funkciją 2.4 GHz ir/arba 5 GHz dažnio radijoms. Kai WPS funkcija įjungta, šiame lange galima inicijuoti WPS poravimą, tai daroma pele spaudžiant 31

32 Stats lange galima peržiūrėti 2.4 GHz ir 5 GHz tinklų statistiką. Advanced lange galima keisti 2.4 GHz ir 5 GHz Wireless Mode, Bandwidth, APSD nustatymus. Wireless Environment lange galime matyti kaimyninius 2.4 GHz ir atskirai 5 GHz belaidžius tinklus, dažnių užimtumą. 32