Galioja nuo 2022 m. sausio 1 d. L22. ACO lauko sistemos. Kainoraštis L22 Kainos be PVM

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Galioja nuo 2022 m. sausio 1 d. L22. ACO lauko sistemos. Kainoraštis L22 Kainos be PVM"

Transkriptas

1 Galioja nuo 2022 m. sausio 1 d. L22 ACO lauko sistemos Kainoraštis L22 Kainos be PVM

2 Keturi pagrindiniai žingsniai projektuojant nuotekas Kaip bus surenkamas paviršinis vanduo? Koks bus reikalingas vandens valymas? Kaip vanduo bus sulaikomas? Kaip bus kontroliuojamas vandens išleidimas? Latakai Trapai Smėliagaudės Skirtuvai Akumuliacinės talpos Infiltracinės talpos Siurblinės Srauto valdymo įrenginiai

3 Qmax latakai

4

5 Latakai Qmax Monolitinis latako korpusas iš plastiko Informacija apie gaminį ACO gaminių privalumai Tinka visiems dangoms ir eismo apkrovoms pagal LST EN 1433 Didžiausia apkrova iki F 900 Sandarus klojimas dël integruotos tarpinës Lengvi 2 metrø ilgio latakai lengvam darbui statybvietëje Didelis klojimo naðumas nenaudojant sunkiosios këlimo árangos Saugus ir greitas pavirðinio vandens surinkimas, net ir liûèiø atveju Pavirðinio vandens surinkimas ir tuo pat metu Apkrovø klasës: A 15 F 900 Vidinis plotis: mm Briauna: Q-Flow Briauna: Q-Guard Briauna: Q-Road Latakai Qmax Q-Flow 22, Q-Guard 23, Q-Road 48, Latakai Qmax Q-Flow 24, Q-Guard 25, Q-Road 52,

6 Latakai Qmax Latakai Qmax Q-Flow 28, Q-Guard 29, Q-Road 59, Latakai Qmax Q-Flow 40, Q-Guard 41, Q-Road 70, Latakai Qmax Q-Flow 46, Q-Guard 47, Q-Road 76, Latakai Qmax Q-Flow 62, Q-Guard 63, Q-Road 89,

7 Latakai Qmax Revizinis elementas, skirtas Qmax Latakø prijungimo galimybë ið visø keturiø pusiø Tiesioginis latakø elementø sujungimas Matmenys Dangčių variantai Tinka Svoris Gaminio Ilgis Plotis Aukštis (mm) (mm) (mm) (kg) Átekëjimo grotelës D 400 Qmax , Dangtis F 900 Qmax , Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax Su iðpjaunamomis iðtekëjimo angomis Latakø prijungimo galimybë ið visø keturiø pusiø Tiesioginis latakø elementø prijungimas Pasirinktinai su nuosëdø talpa arba be jos Matmenys Dangčių variantai Tinka Svoris Gaminio Ilgis Plotis Aukštis (mm) (mm) (mm) (kg) Átekëjimo grotelës D 400 Qmax , Dangtis F 900 Qmax , Su nuosėdų talpa Átekëjimo grotelës D 400 Qmax , Dangtis F 900 Qmax , Įtekėjimo šuliniai, skirti Qmax Latakø prijungimo galimybë ið visø keturiø pusiø Qmax latakø prijungimas per prijungimo jungtá Matmenys Dangčių variantai Tinka Svoris Gaminio Ilgis Plotis Aukštis (mm) (mm) (mm) (kg) Átekëjimo grotelës D 400 Qmax , Dangtis D 400 Qmax , Átekëjimo grotelës F 900 Qmax , Dangtis F 900 Qmax ,

8 Latakai Qmax Priedai Aprašymas Tinka Svoris Pakuotėje Gaminio (kg) (vnt.) Universali galinë sienutë Latako pradžiai ir galui Ðulinio jungtis 2 vienetai (pora) Prijungimui prie átekëjimo ðulinio Aukðèiø jungtis Skirtingo ploèio latakø sujungimui Apsauginë juosta Ketiniø briaunø apsaugai Magnetinë Daugkartinio naudojimo Ritinys: Ilgis: 15,25 m Plotis: 6,5 cm Qmax 150 1, Qmax 225 1, Qmax 350 2, Qmax 550 3, Qmax 700 4, Qmax 900 9, NW galima tiesiogiai prijungti latakus prie átekëjimo ðulinio arba revizinio elemento Qmax , Qmax , Qmax , Vidinis ploèio 350/550 perëjimas atliekamas per átekëjimo ðuliná Qmax 150/225 0, Qmax 225/350 0, Qmax 550/700 2, Qmax 700/900 3, Ketinei briaunai 5,

9 ACO. creating the future of drainage ACO gaminiai paviršinio vandens surinkimui, valymui, sulaikymui ir išleidimui Lauko inžinerija Paviršinio vandens surinkimo latakai Paviršinio vandens surinkimo trapai Ketiniai šulinių liukai Lengvųjų skysčių atskirtuvai Sunkiųjų metalų atskirtuvai Smėliagaudės Infiltracinės ir akumuliacinės talpos Varliagyvių apsaugos sistemos keliams Pastatų vidaus inžinerija Dušo latakai ir trapai Nerūdijančiojo plieno latakai ir trapai Balkonų ir terasų drenažas Nerūdijančiojo plieno vamzdynai Riebalų atskirtuvai Krakmolo atskirtuvai Nuotekų pakėlimo įrenginiai Pravalų ir šachtų liukai ACO Nordic, UAB Lukiškių g Vilnius / / Pastaba: dėl nuolatinio gaminių tobulinimo ir besikeičiančių žaliavų kainų, įmonė pasilieka teisę be atskiro perspėjimo keisti technines gaminių charakteristikas, dizainą ir kainas.