Gyvenvietė Ivangėnų piliakalnių aplinkoje. Žilvinas Montvydas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Gyvenvietė Ivangėnų piliakalnių aplinkoje. Žilvinas Montvydas"

Transkriptas

1 Žilvinas Montvydas Gyvenvietė Ivangėnų piliakalnių aplinkoje Ivangėnų (Tauragės r., Skaudvilės sen.) archeologinį kompleksą sudaro piliakalnis I su gyvenviete (UK 3462), piliakalnio II su gyvenviete piliakalnis (UK 13029, LPA, 2005, t. III, p. 96) ir gyvenvietė (UK 38280) bei IV VII a. Vėluikių kapinynas (UK 3468) (ATL 2006 metais, 2007, p ) (1 pav.) m. liepos 25 d. rugpjūčio 9 d. ir spalio d. Ivangėnų piliakalnių aplinkoje atlikti žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai. Tyrimai organizuoti moksliniais ir edukaciniais tikslais, siekiant surinkti duomenų apie piliakalnių papėdės gyvenvietės chronologiją, supažindinti Skaudvilės gimnazijos moksleivius su archeologijos lauko tyrimais. Ekspedicijoje dalyvavo 1 pav. Ivangėnų archeologinio komplekso lokalizacija (kartografinis pagrindas 1982 m. Lietuvos TSR karinis topografinis žemėlapis M 1:10 000). Ž. Montvydo brėž. Fig. 1. The location of the Ivangėnai archaeological complex (cartographic basis: the 1982 Lithuanian SSR military topographic map, scale 1:10 000). Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto bei KU doktorantai, VU studentai, Kaišiadorių ir Tauragės muziejininkai, Skaudvilės gimnazijos moksleiviai. Ivangėnų piliakalniai ir jų aplinka iki šiol buvo pažįstami tik iš fragmentiškų aprašymų bei atsitiktinių radinių m. piliakalnius žvalgė L. Kšivickis (Żmudź starożytna. Dawni Żmudzini i ich warownie, Warszawa, 1906, p. 39). Anot istoriko T. Baranausko, Ivangėnų piliakalnyje stovėjo 1385 m. kryžiuočių kelių į Lietuvą aprašymuose minima Karšuvos pilis, kuri veikiausiai buvo Karšuvos žemės centras i i. P i l ia k a l n ia i i r g e l e ž i e s a m ž iau s g y v e n v i e t ė s Iron Age Hillforts and set tlements 105

2 pav. Šurfų ir žvalgymų plotų lokalizacija (kartografinis pagrindas m. ortofoto nuotrauka M 1:3000): 1 šurfai; 2 metalo ieškikliais žvalgyti plotai; 3 kultūros paveldo objektai. Ž. Montvydo brėž. Fig. 2. Location of the test pits and surveyed areas (cartographic basis: a orthophoto, scale 1:3000): 1 test pits; 2 areas, investigated with metal detectors; 3 objects of the cultural property. 3 pav. Ištirtas šurfas 2. Ž. Montvydo nuotr. Fig. 3. Test pit 2 after excavation. 106 A rc h e olo g i n ia i t y r i n ė j i m a i L i e t u v o j e m e ta i s (LA, V., 2003, t. 23, p. 62). Su tokia nuomone nesutinka doc. dr. V. Almonaitis, jis teigia, kad Ivangėnų piliakalniai yra Karšuvos žemės pakraštyje, todėl jie negalėjo būti XIV a. krašto (valsčiaus) centru, Karšuvos žemėje būta ir tvirtesnių pilių (Almonaitis V., Vakarų Lietuva XIII XV amžiuje, Kaunas, 2013, p ) m. Ivangėnų piliakalnių aplinkoje, į Kultūros vertybių registrą neįtrauktose vietose ištirta 11 šurfų (11 m2), metalo ieškikliais išžvalgyti 8 plotai, iš viso m2 (2 pav.). Šurfe 2 (3 pav.) po velėna (Habs 101,59 101,84 m) buvo tamsiai rudas priesmėlis (Habs 101,39 101,75 m), žemiau jo slūgso storas šviesiai rudo priesmėlio su gelsvo smėlio priemaiša sluoksnis (Habs 100,84 101,58 m). Jame Habs 101,40 m aptiktas titnaginis galinis rėžtukas. Gylyje Habs 101,07 m priesmėlis pamažu pereina į humusingą juodžemį, kuris visiškai išryškėja gylyje Habs 100,92 m ir tęsiasi iki Habs 100,41 100,64 m). Šiame perėjime Habs 100,94 m gylyje aptiktas kvarcinis retušinis rėžtukas. Humusingas juodžemis yra nepažeistas kultūrinis sluoks-

3 nis, pilnas archeologinių radinių. Jame aptiktos 5 lipdytos keramikos lygiu paviršiumi šukės, 13 (87,2 g) molio tinko fragmentų, 3 (100,8 g) geležies šlako, keramikos trupinių, angliukų, aukštoje temperatūroje degusių akmenų skeveldrų. Po intensyviu kultūriniu sluoksniu buvo pilkas drėgnas smulkios struktūros (aleurito?) sluoksnis (H abs 99,99 100,64 m). Šio sluoksnio ir juodžemio sandūroje H abs 100,61 m aptikti paskutinieji du keramikos fragmentai, vienas kurių priklausė grublėtos (kruopėtos?) keramikos indui (4 pav.). Preparavus šį sluoksnį H abs 99,99 100,22 m atsidengė įžemis gelsvas smėlis, natūraliai žemėjantis P Š kryptimi. Šurfe didžiausias pasiektas gylis nuo žemės paviršiaus 1,86 m (H abs 99,95 101,81 m). Tokį šurfo gylį bei akmens amžiaus radinių slūgsojimą aukščiau nei geležies amžiaus radiniai, matyt, reiktų sieti su XIX XX a. ūkine veikla, kurią vykdant nuo gretimų kalvų nuarti sluoksniai. Šurfo 4 paviršius velėna (H abs 99,29 99,41 m). Po ja H abs 99,07 99,26 m atsidengė rudas priesmėlio sluoksnis, kuris tęsėsi iki H abs 98,71 98,84 m. Žemiau buvo juodžemis su rudo smėlio priemaiša, kuris H abs 98,44 98,65 m perėjo į pilką drėgną aleuritingą priesmėlį. Juodžemyje aptikta 10 (50,7 g) lipdytos ir apžiestos (žiestos?) keramikos fragmentų, akmeninis trintuvėlis, l67 (205,4 g) molio tinko fragmentai, 9 (17,9 g) keramikos trupiniai, 2 (51,3 g) geležies šlako gabalėliai, 3 degintinių kaulų fragmentai ir aukštoje temperatūroje perdegusių akmenų duženų. Šurfe aptikta prie Š sienelės prisišliejusi akmenų struktūra keli vienas ant kito sukrauti akmenys. Juodžemiui pereinant į pilką drėgną priesmėlį, H abs 98,48 m rasta titnaginės skeltės dalis. Giliau archeologinių radinių nebebuvo, aleuritingas priesmėlis tęsėsi iki H abs 98,14 98,31 m gylio, kur buvo pasiektas įžemis geltonas smėlis su pavieniais natūraliais rieduliais. Šurfe 5 (5 pav.) paviršius H abs 86,03 86,07 m yra velėna, kuri tęsėsi iki H abs 85,88 85,91 m. Joje aptikta daugybė archeologinių radinių: apžiesto (?) puodo pakraštėlis su įstriža įkarta ant briaunelės, 234 (809,1 g) molio tinko fragmentai, degintinis kauliukas. Po velėna atsidengė spalva nuo paviršinio grunto beveik nesiskiriantis tamsiai rudas humusingas sluoksnis, kuris tęsiasi iki H abs 85,64 85,67 m gylio. Jame rasta dar daugiau archeologinių radinių: 17 (134,3 g) I tūkst. II tūkst. pradžios lipdytos 0 5 cm 4 pav. Šurfe 2 aptikta keramika. Ž. Montvydo nuotr. Fig. 4. Pottery discovered in test pit 2. 5 pav. Šurfo 5 V sienelės pjūvis. Matyti sienelėje įstrigę molio tinko fragmentai. Ž. Montvydo nuotr. Fig. 5. The profile of the W wall of test pit 5. Clay daub fragments are visible in the wall. ii. Piliakalniai ir geležies amžiaus gyvenvietės Iron Age Hillforts and settlements 107

4 6 pav. Šurfe 5 aptikta keramika. Ž. Montvydo nuotr. 0 5 cm Fig. 6. Pottery discovered in test pit 5. 7 pav. Šurfe 5 aptiktas molio tinkas ir kiti radiniai. Ž. Montvydo nuotr. Fig. 7. Clay daub and other finds discovered in test pit A rc h e olo g i n ia i t y r i n ė j i m a i L i e t u v o j e m e ta i s

5 0 5 cm 8 pav. Šurfas 7. Atidengta perdegusių ir neperdegusių akmenų struktūra iš Š. Ž. Montvydo nuotr. Fig. 8. Test pit 7. The unearthed burnt and unburnt stone structure, as seen from the N. keramikos lygiu paviršiumi (6 pav.) fragmentų, 28 (31,8 g) keramikos trupiniai, 1208 (3332,8 g) molio tinko gabaliukai (7 pav.), 5 (103,7 g) geležies šlako, 15 angliukų, 14 (2,2 g) degintinių kauliukų. Įžemis šviesiai geltonas, pilkšvas smėlis slūgsojo vos cm gylyje nuo žemės paviršiaus ir giliausioje vietoje pasiektas Habs 85,59 m gylyje. Šurfe 7 po velėna Habs 88,16 88,20 m atsidengė humusingas juodžemis su archeologiniais radiniais. Jame aptikta geležinės adatos (?) ir neidentifikuojamo geležinio dirbinio frag mentų, 13 (194,5 g) lipdytos keramikos lygiu paviršiumi fragmentų (8 pav.), 21 (27 g) smulkus keramikos trupinys, 605 (1653 g) molio tinko fragmentai, 10 angliukų, 2 gyvulių kaulai (apie mėnesių amžiaus kiaulės danties ir klubakaulio fragmentas) ir daugybė aukštoje temperatūroje perdegusių akmenų. Pastarieji sudarė atskirą už šurfo ribų besitęsiančią struktūrą, kuri slūgsojo Habs 88,02 88,13 m gylyje (9 pav.). Sluoksnis Habs 87,89 87,91 m pamažu 9 pav. Šurfe 7 aptikta keramika. Ž. Montvydo nuotr. Fig. 9. Pottery discovered in test pit cm 10 pav. Žvalgymų metu surastas nuokamienio (?) smeigtuko fragmentas. Ž. Montvydo nuotr. Fig. 10. The fragment of a pin with a cask-shaped(?) head discovered during the survey. perėjo į juodžemį su smėlio priemaišomis. Jame aptikta jau tik pavienių molio tinko fragmentų, degintinių kauliukų ir geležies šlako gabalėlis. Šis sluoksnis tęsėsi apie cm ir Habs 87,61 87,71 m perėjo į įžemį geltoną stambiagrūdį smėlį su žvyro priemaiša. Ant jo atsidengė antroji akmenų struktūra, jos akmenys nedegę, kai kurie paveikti erozijos. i i. P i l ia k a l n ia i i r g e l e ž i e s a m ž iau s g y v e n v i e t ė s Iron Age Hillforts and set tlements 109

6 Atliekant tyrimus iš viso surasti 5 akmens amžiaus radiniai (du gremžtukai, rėžtukas, nuoskala ir skeltė), 20 ypačiųjų archeologinių radinių: XIX XX a. monetų, 1934 m. Kauno muitinės plomba, saga ir kt.; geležies amžiaus radiniai trintuvėlis, galąstuvas, (nuokamienio?) smeigtuko (10 pav.), peiliuko ir adatos fragmentai. Aptikta 50 (516,3 g) I tūkst. lipdytos keramikos lygiu, grublėtu (kruopėtu?) paviršiumi, II tūkst. pradžios apžiestos ir žiestos keramikos, kelios žiestos glazūruotos keramikos šukės. Surasti 63 (86,7 g) lipdytos keramikos trupiniai, 2184 (6247,9 g) molio tinko fragmentai, 12 (324,8 g) geležies šlako, 2 gyvulių kaulai, 67 angliukai, 18 degintinių kauliukų. Remiantis šiais duomenimis galima teigti, kad piliakalnių aplinkoje žmonės lankėsi jau akmens amžiuje. Geležies amžiuje greta Ivangėnų piliakalnių buvo įsikūrusios aukštutinės ir žemutinės gyvenvietės. Jų pėdsakų reiktų ieškoti įvairiose Ančios ir Suvirkštės slėnio vietose, aukš tose ir žemose viršsalpinėse terasose. The Settlement in the Vicinity of Ivangėnai Hillfort In 2016, 11 test pits (11 m 2 ) (Figs. 3, 5, 8) were excavated at locations in the vicinity of Ivangėnai Hillfort (Tauragė District) that are not inside the NKVR-registered territory (Fig. 1) and eight areas (a total of m 2 ) were surveyed with a metal detector (Fig. 2). During the investigation, five Stone Age finds were discovered (two scrapers, a burin, a flake, and a blade), 20 small finds: 19 th 20 th -century coins, a 1934 Kaunas customs seal, a button, etc., and some Iron Age finds: a small handstone, a whetstone, and fragments of a pin (with a flaskshaped head?) (Fig. 10), a knife, and a needle. 50 (516.3 g) sherds of 1 st -millennium hand built pottery with smooth and rough (grainy?) surfaces, sherds of early 2 nd -millennium partly thrown and hand thrown pottery, and several sherds of hand thrown, glazed pottery (Figs. 4, 6, 9), 63 (86.7 g) very small sherds of hand built pottery, 2184 ( g) fragments of clay daub (Fig. 7), 12 (324,8 g) pieces of iron slag, 2 animal bones, 67 pieces of charcoal, and 18 burnt bones were discovered during the investigation. Based on the investigation data, it is possible to assert that people had already visited the neighbourhood of the hillfort in the Stone Age. In the Iron Age, upper and lower settlements were founded beside Ivangėnai Hillfort. In the future, their traces should be sought at various locations on the upper and lower terraces in the Ančia and Suvirkštė river valleys. Justinas Račas Kalniškės piliakalnis su gyvenviete Kalniškės (Gargždų, Anielino) piliakalnio ir papėdės gyvenvietės kompleksas yra į ŠR nuo Gargždų miesto (Klaipėdos r.). Jis tyrinėtas 1998 (ATL 1998 ir 1999 metais, 2000, p ) ir m. (ATL 2014 metais, 2015, p ; ATL 2015 metais, 2016, p ) m. rengiant piliakalnio tvarkymo ir pritaikymo lankymui antrojo etapo techninį projektą, priešprojektinėje stadijoje buvo atlikti žvalgomieji tyrimai ir žvalgymai. Projektuojamų naujų takų vietose kas 50 m arba priklausomai nuo reljefo buvo tiriami 1x1 m dydžio šurfai (iš viso 10), planuojamos automobilių stovėjimo aikštelės vietoje ištirti trys 2x1 m dydžio šurfai. Iš viso ištirtas 16 m 2 plotas. Žvalgymai buvo atlikti rengiant eroduojančių piliakalnio P ir PV šlaitų tvirtinimo projektą. Vizualiai ir metalo detektoriumi buvo patikrintas nuošliaužų vietų paviršius. Iš viso žvalgytas apie 630 m 2 plotas. 110 Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2016 metais

Tyrinėjimų metu rastos 29 keramikos šukės ir 7 geležies šlako fragmentai. Radiniai aptikti įvairiose perkasos vietose ir įvairiuose gyliuose (dvi šukė

Tyrinėjimų metu rastos 29 keramikos šukės ir 7 geležies šlako fragmentai. Radiniai aptikti įvairiose perkasos vietose ir įvairiuose gyliuose (dvi šukė Tyrinėjimų metu rastos 29 keramikos šukės ir 7 geležies šlako fragmentai. Radiniai aptikti įvairiose perkasos vietose ir įvairiuose gyliuose (dvi šukės minėtų dėmių užpilduose). Visos keramikos šukės yra

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa

Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) (adresas pa Leidimų atlikti archeologinius tyrimus išdavimo tvarkos aprašo 2 priedas Andrius Milius (tyrėjo vardas, pavardė) starchprojektai@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas)

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a

Patvirtinta užsakovo: Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. a Patvirtinta užsakovo: 2018-03-07 Klaipėdos m. istorinės dalies, vad. Naujamiesčiu (22012), Klaipėdos m. saviv., mažo slėgio dujotiekio Pievų Tako g. archeologinių žvalgymų 2018 m. projektas Tyrėjas: 862148617

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono

Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel El. p.: KPD atestato Nr III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono Tyrėjas: Eglė Marcinkevičiūtė Mob. Tel. 8 688 94125 El. p.: archeologe@gmail.com KPD atestato Nr. 1338 III kat. Patvirtinta: Užsakovas: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g. 13, LT-55158

Detaliau

ATL-2005-maketas pmd

ATL-2005-maketas pmd dþio ðurfas 3 kastas á Ð nuo piliakalnio, prieðpilio griovio vietoje. Jame aptiktas iki 50 cm storio kultûrinis sluoksnis su angliukais, taèiau be piliakalnio gyvavimo laikotarpiui skiriamø radiniø. Rasta

Detaliau

vidual was discovered (Fig. 2). Several teeth with amalgam fillings were found in the mandible fragments among the parts of the skeleton. The contours

vidual was discovered (Fig. 2). Several teeth with amalgam fillings were found in the mandible fragments among the parts of the skeleton. The contours vidual was discovered (Fig. 2). Several teeth with amalgam fillings were found in the mandible fragments among the parts of the skeleton. The contours of three coffins were recorded in trench 2, but only

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

, ~ I. --I l'\.. ' (~~ V~ D;" ) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI LIE T U V O S P A J O R I O I -

, ~ I. --I l'\.. ' (~~ V~ D; ) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI LIE T U V O S P A J O R I O I - , ~ I. --I l'\.. ' (~~ V~ D;" ) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS LIETUVOS ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI LIE T U V O S P A J O R I O I - V I I a. KAP I N Y N A I rw SE e VILNIUS 196 8 Atsakingasis

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 28, p ISSN MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI METAIS KAROLIS MEKAS, ALGIRDAS ŽA

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 28, p ISSN MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI METAIS KAROLIS MEKAS, ALGIRDAS ŽA LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2005. T. 28, p. 133-162. ISSN 0207-8694 MEDININKŲ PILIES ARCHEOLOGINIAI TYRINĖJIMAI 1961-1963 METAIS KAROLIS MEKAS, ALGIRDAS ŽALNIERIUS Parašyti šį straipsnį paskatino kelios priežastys.

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

Kultūros paveldo departamentas Lietuvos archeologijos draugija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais Vilnius 2018

Kultūros paveldo departamentas Lietuvos archeologijos draugija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais Vilnius 2018 Kultūros paveldo departamentas Lietuvos archeologijos draugija Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 2017 metais Vilnius 2018 RėmėjaS Redakcinė kolegija Vyriausiasis redaktorius Gintautas Zabiela Sekretorė

Detaliau

ar Todt organizacija, nebuvo susijusios su tokių slėptuvių statybomis. Šios organizacijos greičiausiai veikė atskirai. Karo inžinieriai statė visam Re

ar Todt organizacija, nebuvo susijusios su tokių slėptuvių statybomis. Šios organizacijos greičiausiai veikė atskirai. Karo inžinieriai statė visam Re ar Todt organizacija, nebuvo susijusios su tokių slėptuvių statybomis. Šios organizacijos greičiausiai veikė atskirai. Karo inžinieriai statė visam Reichui svarbius ir patikimesnius statinius bunkerius,

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio

ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS Dalyvio Nr. Surinkti taškai 1 užduotis Rekreacija 4 taškai 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio ATSAKYMAI GEOGRAFINIS TAKAS 1 užduotis Rekreacija 4 4 tšk. Orientuokis pagal žemėlapį ir eik į pirmąją geografinio tako stotelę. Einant stebėk aplinką ir kuo tiksliau fiksuok žemėlapyje rekreacines ir

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 27, p ISSN GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE ARVYDAS MALONAITIS ĮVADAS 2003 m pasirodė J

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 27, p ISSN GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE ARVYDAS MALONAITIS ĮVADAS 2003 m pasirodė J LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2005. T. 27, p. 23-28. ISSN 0207-8694 GELEŽINIAI PLEIŠTO PAVIDALO KIRVIAI LIETUVOJE ARVYDAS MALONAITIS ĮVADAS 2003 m pasirodė J. Ciglio straipsnis, skirtas geležiniams pleišto pavidalo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 40, p ISSN VAIKŲ PĖDSAKAI VIDURAMŽIŲ MIESTE: NAUJOS AVALYNĖS TYRIMŲ GALIMYBĖS POVILAS BLAŽEVIČIUS,

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 40, p ISSN VAIKŲ PĖDSAKAI VIDURAMŽIŲ MIESTE: NAUJOS AVALYNĖS TYRIMŲ GALIMYBĖS POVILAS BLAŽEVIČIUS, LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2014. T. 40, p. 205 220. ISSN 0207-8694 VAIKŲ PĖDSAKAI VIDURAMŽIŲ MIESTE: NAUJOS AVALYNĖS TYRIMŲ GALIMYBĖS POVILAS BLAŽEVIČIUS, ŠARŪNAS JATAUTIS Archeologinių tyrimų metu randama

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS

LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS Projektinių inžinerinių geologinių ir geotechninių tyrimų rekomendacijų 1 priedas ATSTUMAI TARP GRĘŽINIŲ IR KITŲ TYRIMO VIETŲ Statybos sklypo inžinerinės geologinės sąlygos Statinio kategorija* nesudėtingas

Detaliau

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 31, p ISSN LIETUVOS ARCHEOLOGIJA METAIS: SITUACIJOS ANALIZĖ 1 RIMVYDAS LAUŽIKAS Vienas į

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA T. 31, p ISSN LIETUVOS ARCHEOLOGIJA METAIS: SITUACIJOS ANALIZĖ 1 RIMVYDAS LAUŽIKAS Vienas į LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2007. T. 31, p. 139-164. ISSN 0207-8694 LIETUVOS ARCHEOLOGIJA 2001-2005 METAIS: SITUACIJOS ANALIZĖ 1 RIMVYDAS LAUŽIKAS Vienas įdomiausių požiūrio į mokslą taškų yra mokslo ir mokslinės

Detaliau

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 10 D. SPRENDIMU NR. T-209, KOREG KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO, PATVIRTINTO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 214 M. BALANDŽIO 1 D. SPRENDIMU NR. T-29, KOREGAVIMAS K-RJ-19-18-559 STADIJA: SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMAS

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalviršis ir kojos 25 mm storio, briauna 2 mm PVC. Kaina 109

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS

Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks , tel , SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS Įmonės atestato Nr.3305 Turgaus g.5, Šilutė; tel./faks. 8 441 51443, tel. 8 441 61644, 61645 deltosprojektai@siltec.lt SKLYPO, ŠILUTĖS R.SAV., ŠILUTĖS M., M.JANKAUS G.3 DETALUSIS PLANAS Planavimo organizatorius:

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Metodai Lietuvos archeologijoje Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti Sudarė Algimantas Merkevičius TURINYS STRAIPSNIŲ AUTORIAI PRATARMĖ...

Metodai Lietuvos archeologijoje Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti Sudarė Algimantas Merkevičius TURINYS STRAIPSNIŲ AUTORIAI PRATARMĖ... Metodai Lietuvos archeologijoje Mokslas ir technologijos praeičiai pažinti Sudarė Algimantas Merkevičius TURINYS STRAIPSNIŲ AUTORIAI... 10 PRATARMĖ...16 PREFACE...19 Vaidutis Kučinskas, Ingrida Uktverytė,

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO

ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT Vilnius TEL FAKS WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO ADRESAS UAB COWI Lietuva Ukmergės g. 369A LT-4 Vilnius TEL +370-5-0760 FAKS +370-5-4777 WWW cowi.lt STATYTOJAS PROJEKTO PAVADINIMAS PROJEKTO NUMERIS ETAPAS BYLOS ŽYMUO Varėnos rajono savivaldybės administracija

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Veliuona lietuvių kare su kryžiuočiais Vilnius 2007

Veliuona lietuvių kare su kryžiuočiais Vilnius 2007 Veliuona lietuvių kare su kryžiuočiais Vilnius 2007 Veliuonos piliakalnis Zenono Baubonio nuotrauka Veliuonos atsiradimas 1283 metais lietuvių kare su kryžiuočiais prasidėjo nuolatinių kovų etapas. Vokiečių

Detaliau

Pasiliu_PAV ataskaita_2014

Pasiliu_PAV ataskaita_2014 Ataskaitos rengėjų sąrašas: Eilės Nr. 1. 2. 3. 4. Vardas, pavardė Telefono Nr. Programos dalis Rengėjo parašas Direktorius, inžinierius geologas - hidrogeologas Bronius Pinkevičius (B. Pinkevičiaus IĮ)

Detaliau

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc

Microsoft Word - InfApieSpr-tinklapiui.doc INFORMACIJA apie priimtą sprendimą dėl Pakruojo rajono Petrašiūnų III dolomito telkinyje planuojamos veiklos leistinumo poveikio aplinkai požiūriu 1. Planuojamos ūkinės veiklos užsakovai. AB Dolomitas,

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p

UAB Archestra, įm.k , Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, tel.nr.: Vizualizacija: Statinio projekto p U rchestra, įm.k. 300726445, Švitrigailos g. 11K-208, LT-03228, Vilnius, info@archestra.lt, tel.nr.: 8 612 16476 Vizualizacija: Statinio projekto pavadinimas: Statytojas: Statinio kategorija: Statybos

Detaliau

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR DIZAINO KŪRYBINĖS VEIKLOS GRUPĖ Privaloma dalyvio darbo apranga 1. Įrankiai, kuriuos dalyviai atsiveža patys: Žirklės Įvairios adatos; adatėlės, smeigtukai Rėžtukai 2. Įrankiai,

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys

Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys Paslaugų paskirties pastato Subačiaus g. 77, Vilniaus m. rekonstravimo projektas Projektiniai pasiūlymai TURINYS 1. Titulinis lapas 1 psl. 2. Turinys 2 psl. 3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa

2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS TURINYS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioa 2017 M. RUGSĖJIS NR. 3 RADIOAKTYVIŲJŲ ATLIEKŲ TVARKYMO AGENTŪROS INFORMACINIS BIULETENIS Įvadas Istorija Aplinkos stebėsena Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos eksploatavimo nutraukimas Planuojami

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Muziejau_Edukacija_2015 [Suderinamumo re\376imas])

(Microsoft PowerPoint - Muziejau_Edukacija_2015 [Suderinamumo re\376imas]) EDUKACIJA KUPIŠKIO ETNOGRAFIJOS MUZIEJUJE IR JO STRUKTŪRINIUOSE PADALINIUOSE 1 užsiėmimo kaina (grupei): 2,90 Senasis Kupiškis Šios ekskursijos-pamokos metu sužinosite Kupiškio miesto istoriją, architektūros

Detaliau

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK

A_GRAUZINIAI_ Detaliojo plano tekstas po NSK UAB GJ MAGMA Vaidevučio 18, Vilnius, LT-08402, tel./ faks. 8-5-2318178, e-paštas gjmagma@gmail.com, įmonės kodas 121418749, leidimo tirti žemės gelmes Nr. 82 OBJEKTAS: Žemės sklypo, kadastrinis Nr. 3920/0005:5710,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

VšĮ Prigimtinės kultūros institutas KULTŪROS KELIO BALTŲ KELIAS GALIMYBIŲ STUDIJA Parengė Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius Kaunas 2018

VšĮ Prigimtinės kultūros institutas KULTŪROS KELIO BALTŲ KELIAS GALIMYBIŲ STUDIJA Parengė Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius Kaunas 2018 VšĮ Prigimtinės kultūros institutas KULTŪROS KELIO BALTŲ KELIAS GALIMYBIŲ STUDIJA Parengė Prof. dr. Vykintas Vaitkevičius Kaunas 2018 2 TURINYS TURINYS I. KULTŪRINIO ir PAŢINTINIO TURIZMO LIETUVOJE PRIELAIDOS...

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

PAvadinimas

PAvadinimas STIGMATIZUOTOS MIESTO ERDVĖS KUR IEŠKOTI NAMINĖS DEGTINĖS IR KVAIŠALŲ KLAIPĖDOJE? Liutauras Kraniauskas Sociologijos katedra, Klaipėdos universietas Tyrimą remia Lietuvos mokslo taryba MIP-085/2014 Naminės

Detaliau