Jo NesbØ. nemezidė. baltos lankos. Iš norvegų kalbos vertė Rūta Suchodolskytė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Jo NesbØ. nemezidė. baltos lankos. Iš norvegų kalbos vertė Rūta Suchodolskytė"

Transkriptas

1

2 Jo NesbØ nemezidė Iš norvegų kalbos vertė Rūta Suchodolskytė baltos lankos

3 I DALIS 1 skyrius Planas Aš mirsiu. Tai neturi jokios prasmės. Planas, bent jau manasis, buvo visai ne toks. Gali būti, kad aš vis tiek ėjau šia kryptimi net nesusimąstydamas. Bet mano planas buvo kitoks. Geresnis. Prasmingesnis. Spoksau į ginklo vamzdį ir žinau, kad iš čia ateis jis. Žinianešys. Keltininkas. Laikas nusijuokti paskutinį kartą. Jei matai šviesą tunelyje, gali būti, kad tai ugnies liežuvis. Laikas paskutinįsyk pravirkti. Mes galėjome šį gyvenimą paversti į ką nors gero, mes abu. Jeigu būtume laikęsi plano. Paskutinė mintis. Visi klausia, kokia yra gyvenimo prasmė, bet niekas neklausia apie mirties prasmę.

4 2 skyrius Astronautas Senis priminė Hariui astronautą. Juokingais mažais žingsneliais, vangiais judesiais, negyvu juodų akių žvilgsniu ir nuolat į parketą brūžčiojančiais batais. Tarytum bijotų prarasti ryšį su žeme ir išskristi į kosmosą. Haris pažiūrėjo į laikrodį, kabantį ant baltos mūrinės sienos virš durų Už lango Bogstado keliu skubėjo penktadienio nuotaikos apimti praeiviai. Šoniniame skubiai nuvažiuojančio automobilio veidrodėlyje blykstelėjo besileidžiančios spalio saulės atspindys. Haris susikaupęs toliau stebėjo senį. Su skrybėle, elegantišku, bet valymo reikalaujančiu paltu. Po juo tvido švarkas, kaklaraištis ir nudėvėtos pilkos kelnės aštriais kaip peilio ašmenys kantais. Išblizginti batai numintais kulnais. Vienas tų pensininkų, kurių, regis, pilna Majoštujoje. Tai nebuvo spėlionė. Haris žinojo, kad Augustui Šulcui 81 metai, anksčiau jis prekiavo drabužiais ir visą gyvenimą gyveno Majoštujoje, išskyrus karo laikotarpį, kurį praleido Osvencimo barakuose. Sustingę keliai: jis krito nuo pėsčiųjų tilto per Žiedą, kai, kaip paprastai, ėjo aplankyti dukters. Įspūdį apie mechaninę lėlę sustiprino per alkūnes statmenai sulenktos ir į priekį atkištos rankos. Ant dešinės kabėjo ruda lazda, o kaire buvo suspaudęs sąskaitą, kurią laikė atkišęs jaunam vyrukui trumpais plaukais prie antrojo langelio, vyruko veido Haris nematė, bet spėjo, kad jis spokso į senį su užuojauta ir susierzinimu. Laikrodis rodė 15.17, ir galiausiai atėjo Augusto Šulco eilė. Haris atsiduso. Prie pirmojo langelio sėdėjo Stynė Gretė ir skaičiavo septynis šimtus trisdešimt kronų vaikinui mėlyna kepure, ką tik padavusiam jai pašto perlaidos kvitą. Sulig kiekvienu ant stalo dedamu banknotu ant kairės rankos bevardžio piršto blykstelėdavo deimantas. 6

5 Haris nematė, bet žinojo, kad į dešinę nuo vaikino, priešais trečiąjį langelį, stovi moteris ir išsiblaškiusi sūpuoja vežimėlį visai be reikalo, nes vaikas jau miega. Moteris laukė, kada ją aptarnaus panelė Brenė, kuri labai įsijautusi telefonu aiškina kažkokiam vyrui, kad jis negalįs mokėti tiesioginiu debetu, kol gavėjas nepasirašė sutarties, ir kad tai ji dirbanti banke, o ne jis, tai gal jau būtų galima baigti šią diskusiją? Tą pačią akimirką banko skyriaus durys atsivėrė ir du vyrai vienas aukštas, o kitas žemas, apsirengę vienodais tamsiais kombinezonais sparčiai įžingsniavo į salę. Stynė Gretė pakėlė akis. Haris žvilgtelėjo į savo laikrodį ir pradėjo skaičiuoti. Vyrai nuskubėjo į tą kampą, kur sėdėjo Stynė. Aukštasis žirgliojo taip, lyg eitų per balas, o žemaūgis stūmėsi, tarytum būtų užsiauginęs didesnius, nei gali panešti, raumenis. Vaikinas mėlyna kepure lėtai apsisuko ir nukėblino išėjimo link taip užsiėmęs skaičiavimu, kad nė nepastebėjo tų dviejų. Labas, pasisveikino su Styne ilgšis, žengė į priekį ir trinktelėjo ant stalo juodą lagaminą. Mažius pasitaisė veidrodinius akinius nuo saulės, taip pat žengtelėjo pirmyn ir šalia padėjo tokį pat lagaminą. Pinigus! sužvigo plonu balseliu. Atidaryk duris! Įspūdis, lyg kažkas būtų nuspaudęs pauzės mygtuką: viskas, kas salėje judėjo, sustingo. Tik gatvės ūžesys už lango priminė, kad laikas nesustojo. Nesustojo ir Hario laikrodžio sekundinė rodyklė, rodanti, kad praėjo dešimt sekundžių. Stynė paspaudė mygtuką po stalu. Subirzgė elektroninis įrenginys, o mažesnis vyrukas keliu prispaudė prie sienos dvivėres dureles. Pas ką raktas? paklausė jis. Greičiau, netupėsim gi čia visą dieną! Helge! per petį šūktelėjo Stynė. Ką? pasigirdo balsas iš vienintelio banke kabineto. Pasirodė vyras su varlyte ir skaitymo akiniais. Helge, ponai nori, kad atidarytum bankomatą, paprašė Stynė. 7

6 Helgė Klementsenas abejingai spoksojo į kombinezonais vilkinčius vyrus, dabar jau stovinčius šiapus langelio. Ilgšis nervingai dirsčiojo į duris, o mažius stebeilijosi į skyriaus vadovą. Na taip, žinoma, žioptelėjo Helgė, tarytum ką tik būtų prisiminęs užmirštą susitarimą, ir pratrūko šaižiai ir karštligiškai kvatotis. Hariui nevirptelėjo nė mažiausias raumuo, jis tik siurbė akimis judesius ir veidų išraiškas. Dvidešimt penkios sekundės. Toliau žiūrėjo į laikrodį virš durų, tačiau akies krašteliu matė skyriaus vadovą, iš savo pusės atrakinantį bankomatą, ištraukiantį dvi pailgas metalines kasetes su banknotais ir perduodantį jas vyrams su kombinezonais. Visa tai vyko greitai ir tylomis. Penkiasdešimt sekundžių. Šitos tau, tėvai! iš lagamino mažius ištraukė dvi vienodas kasetes ir ištiesė Helgei. Vadovas nurijo seiles, linktelėjo ir sugriebęs kasetes įdėjo į bankomatą. Gero savaitgalio! palinkėjo mažius, išsitiesė ir čiupo lagaminą. Pusantros minutės. Palauk, sustabdė jį Helgė. Mažius sustingo. Haris įtraukė skruostus ir bandė susikaupti. Kvitą... paprašė Helgė. Ilgą akimirką abu vyrai spitrijosi į nedidelį pražilusį banko skyriaus vadovą. Tada mažius pratrūko kvatotis. Garsiai, spiegiamai, su isteriška gaida, taip, kaip juokiamasi pavartojus spido. Juk nemanai, kad ruošėmės dingti iš čia be parašo? Atiduoti du milijonus be parašo, ar ne? Na, tarė Helgė, praeitą savaitę vienas jūsiškis pamiršo. Dabar inkasatoriais dirba daug naujokų, pakomentavo mažius, o Klementsenas tuo metu pasirašė ir atidavė geltoną ir rausvą kvitus. 8

7 Haris palaukė, kol laukujės durys užsidarė, tada vėl žvilgtelėjo į laikrodį. Dvi minutės ir dešimt sekundžių. Pro durų stiklą matėsi, kaip nuvažiuoja baltas inkasatorių automobilis su Nordea banko emblema. Žmonės banke vėl pradėjo šnekučiuotis. Hariui nereikėjo skaičiuoti, bet jis vis tiek tai padarė. Septyni. Trys už langelių ir keturi salėje, kartu su kūdikiu ir kombinezoną vilkinčiu vyruku, kuris ką tik atėjo ir įsitaisęs prie stalo salės viduryje rašė sąskaitos numerį ant mokėjimo kvito. Haris žinojo, kad mokėjimas skirtas Saulėtosioms Sagos kelionėms. Viso gero, atsisveikino Augustas Šulcas ir vilkdamas kojas nučiūžavo link durų. Kai viskas prasidėjo, laikrodis rodė 15 val. 21 min. 10 sek. * Durys atsidarė, ir Haris pastebėjo, kaip Stynė Gretė kilstelėjo galvą ir vėl palinko prie popierių. Paskui ji vėl pakėlė galvą, tik šį kartą lėčiau. Haris pažvelgė į salės duris. Ten pasirodęs vyras jau buvo atsisegęs kombinezoną ir išsitraukęs tamsiai žalią automatą AG-3. Tamsiai mėlyna kaukė dengė visą veidą, išskyrus akis. Haris vėl pradėjo skaičiuoti nuo nulio. Burna po kauke pradėjo judėti lyg Mapetų šou lėlės: This is a robbery. Nobody moves! * Jis kalbėjo ne itin garsiai, tačiau mažame, ankštame banko skyriuje įsivyravo tyla lyg po patrankos šūvio. Haris stebėjo Stynę. Tolimo gatvės triukšmo fone išgirdo sklandų tepalu sutepto ginklo užtaiso trakštelėjimą. Jos dešinys petys kaipmat nusileido. Drąsi mergina, pamanė Haris. Arba kaip reikiant išsigandusi. Aunė, psichologijos dėstytojas iš Oslo policijos mokyklos, yra jiems pasakojęs, kad kai žmonės labai išsigąsta, jie * Nejudėkit, tai apiplėšimas! (Angl.) 9

8 liaujasi mąstę ir elgiasi taip, kaip buvo užsiprogramavę iš anksto. Dauguma banko darbuotojų paspaudžia begarsę pavojaus signalizaciją būdami beveik šoko būsenos, tvirtino Aunė, remdamasis po apiplėšimų vykdytų apklausų duomenimis: daugelis negalėjo prisiminti spaudė mygtuką ar ne. Jie elgėsi nesąmoningai. Lygiai taip pat, kaip ir plėšikas, kuris iš anksto užsiprogramavo, kad šaus į visus, kurie bandys jį sustabdyti. Kuo labiau išsigandęs yra įsibrovėlis, tuo mažiau galimybių, kad kas nors privers jį pakeisti užmačias. Haris nejudėjo, tik bandė įžiūrėti įsilaužėlio akis. Mėlynos. Plėšikas nusiėmė juodą kuprinę ir švystelėjo ant grindų tarp bankomato ir vyruko su kombinezonu, įbedusio tušinuko galą į aštuonetą. Paėjo šešis žingsnius link siaurų durelių arčiau kasos, prisėdo ant krašto, permetė kojas ir atsistojo tiesiai už Stynės, sėdinčios su nieko nesakančia veido išraiška. Teisingai, pamanė Haris. Ji išmano taisykles ir neprovokuoja įsilaužėlio į jį žiūrėdama. Plėšikas prikišo ginklo vamzdį Stynei prie kaklo ir kažką sušnabždėjo į ausį. Panika jos dar neapėmė, bet Haris matė, kaip kilnojasi krūtinė; atrodė, kad balta palaidinė staiga tapo per ankšta jos trapiam kūnui, kad jai trūksta oro. Penkiolika sekundžių. Ji krenkštelėjo. Kartą. Kitą. Galiausiai jos balso stygos atgijo: Helge. Raktus nuo bankomato, balsas buvo tylus ir prikimęs, visai nepanašus į tą, kuris prieš tris minutes ištarė beveik tuos pačius žodžius. Haris nematė, tačiau žinojo, kad Helgė Klementsenas jau girdėjo įsibrovėlio reikalavimą ir dabar stovi kabineto tarpdury. Greitai, jos balsas buvo vos girdimas, o po pertraukos vienintelį garsą skleidė Augusto Šulco batai, be galo lėtai brūžinantys parketą lyg du šepečiai būgno odą, arba jis mane nušaus. 10

9 Haris pažvelgė pro langą. Kažkur lauke tikriausiai stovi automobilis su užvestu varikliu, bet iš čia nieko nematyti. Tik mašinos ir žmonės, nerūpestingai slenkantys pro šalį. Helge... maldavo ji. Pirmyn, Helge, mintyse ragino jį Haris. Jis šiek tiek pažinojo šį pagyvenusį banko skyriaus vadovą. Žinojo, kad namie jo laukia du karališkieji pudeliai, žmona ir suvedžiota ir neseniai palikta nėščia duktė. Jos jau susikrovusios daiktus ir susiruošusios važiuoti į trobelę kalnuose, tik laukia, kol namo grįš Helgė. Bet kaip tik dabar Klementsenas pasijuto paniręs po vandeniu ar į tokį sapną, kur visi judesiai sulėtėja, kad ir kaip skubėtum. Tada jis atsidūrė Hario stebėjimo lauke. Banko plėšikas apsuko Stynės kėdę taip, kad stovėtų jai už nugaros ir tuo pat metu būtų atsigręžęs į Helgę Klementseną. Lyg išsigandęs vaikas, kuriam liepta pašerti arklį, Helgė stovėjo atsilošęs ir atkišęs ranką su raktų ryšulėliu. Nukreipdamas ginklą į Klementseną, netvirtai žengusį du žingsnius atgal, plėšikas kažką sušnabždėjo Stynei į ausį. Stynė krenkštelėjo: Jis liepia atidaryti bankomatą ir naujas kasetes su pinigais sudėti į juodą kuprinę. Helgė lyg užhipnotizuotas stebėjo į jį nukreiptą automatą. Turi dvidešimt penkias sekundes, kitaip jis šaus. Ne į tave. Į mane. Helgė prasižiojo, lyg norėdamas kažką sakyti, bet vėl užsičiaupė. Jau, Helge. Automatiškai atsidarė durys, ir Helgė Klementsenas lėtai įžengė į salę. Praėjo trisdešimt sekundžių nuo apiplėšimo pradžios. Augustas Šulcas beveik nusigavo iki durų. Skyriaus vadovas atsiklaupė priešais bankomatą ir įbedė žvilgsnį į raktus. Jų buvo keturi. Liko dvidešimt sekundžių, suskambo Stynės balsas. 11

10 Majoštujos policija, pamanė Haris. Patrulių automobiliai jau pakeliui. Už aštuonių kvartalų. Penktadienio spūstyse. Drebančiais pirštais Helgė Klementsenas sugraibė raktą ir kišo į spyną. Raktas netiko. Jis spustelėjo stipriau. Septyniolika. Bet... prasižiojo Helgė. Penkiolika. Skyriaus vadovas ištraukė raktą ir bandė rakinti kitu. Šis lindo, bet nesisuko. Dieve mano... Trylika. Helge, paimk tą su žalia juostele. Helgė žiūrėjo į raktus taip, tarytum matytų juos pirmą kartą. Vienuolika. Trečias raktas tiko. Ir pasisuko. Helgė Klementsenas atidarė bankomato dureles ir atsigręžė į Stynę ir plėšiką. Kad išimčiau kasetes, turiu atrakinti dar vieną spy... Devynios! suriko Stynė. Helgė sukūkčiojo, pirštais braukdamas per rantytus raktų kraštus, kurių jau nebematė, o bandė atpažinti pagal rėžius lyg aklasis, skaitantis Brailio raštą. Septynios. Haris įdėmiai klausėsi. Policijos sirenų negirdėti. Priėjęs prie durų, Augustas Šulcas patraukė už rankenos. Nukritę ant parketo, sužvangėjo raktai. Penkios, sušnabždėjo Stynė. Durys atsidarė, ir banko salę užplūdo gatvės garsai. Hariui pasirodė, kad tolumoje pasigirdo gerai pažįstamas kaukimas, kuris tai garsėjo, tai vėl tilo. Policijos sirenos. Durys užsidarė. Dvi. Helge! Haris užsimerkė ir suskaičiavo iki dviejų. Štai! šaukė Helgė Klementsenas. Jis jau buvo atrakinęs antrą spyną ir pusiau stovom vargo traukdamas užstrigusias kasetes. Leiskite man išimti pinigus! Aš... 12

11 Jo žodžius nutraukė šaižus klyksmas. Haris pasuko akis į kitą salės pusę, kur stovinti moteris su siaubu žiūrėjo į nejudantį plėšiką, įrėmusį ginklą Stynei į kaklą. Ji du kartus sumirksėjo ir tylomis linktelėjo galva į vežimėlį, kuriame vis garsiau rėkė kūdikis. Kai atsipalaidavo pirmosios kasetės diržas, Helgė Klementsenas beveik nukrito atbulas. Paėmė juodą kuprinę. Per šešias sekundes visos kasetės atsidūrė kuprinėje. Klementsenas, kaip liepta, užsegė užtrauktuką ir atsistojo prie langelio. Viską persakinėjo Stynė, jos balsas dabar skambėjo stulbinamai ramiai ir tolygiai. Minutė ir trys sekundės. Apiplėšimas baigtas. Pinigai guli kuprinėje ant grindų. Po kelių sekundžių turėtų atvykti pirmasis policijos automobilis. Po keturių minučių kiti policijos automobiliai turėtų užtverti visus aplink banką esančius išvažiavimus. Kiekviena įsilaužėlio kūno ląstelė turėjo rėkti, kad jau laikas nešdintis po velnių. O tuomet įvyko tai, ko Haris iki galo nesuvokė. Visiškai beprasmiška. Užuot bėgęs, plėšikas atsuko į save Stynės kėdę taip, kad juodu būtų vienas priešais kitą. Pasilenkė ir kažką jai pakuždėjo. Haris prisimerkė. Vieną dieną jam reikėtų pasitikrinti regėjimą. Bet jis matė tai, ką matė. Stynė įdėmiai žvelgė į beveidį plėšiką, o supratus pakuždėtų žodžių reikšmę jos veido išraiška pamažu persimainė. Ploni, gražiai sutvarkyti antakiai sudarė S raidę virš akių, kurios, regis, lipo iš akiduobių, viršutinė lūpa pakilo, o burnos kampučiai nusileido, pavirsdami groteskiška šypsena. Kūdikis liovėsi verkti taip pat staiga, kaip ir pradėjo. Haris giliai įkvėpė. Mat jis suprato. Tai buvo sustabdyta akimirka, meistriškas kadras. Du žmonės įamžinti akimirksnyje, kai vienas skelbia kitam mirties nuosprendį kaukė per dviejų delnų atstumą nuo nepridengto veido. Budelis ir auka. Ginklas nukreiptas į gerklę ir mažą auksinę širdelę, kabančią ant plonos grandinėlės. Haris nemato, bet jaučia po jos plona oda pulsuojančias kraujagysles. 13

12 Pasigirsta prislopintas kaukimas. Haris pastato ausis. Bet tai ne policijos sirenos, o viso labo koridoriuje skambantis telefonas. Plėšikas apsisuka ir pasižiūri į stebėjimo kamerą, kabančią ant lubų už aptarnavimo langelių. Pakelia juodą pirštinėtą ranką ir parodo penkis pirštus, tada sugniaužia kumštį ir ištiesia smilių. Šeši pirštai. Šešiomis sekundėmis per ilgai. Vėl atsisuka į Stynę, abiem rankomis sugriebia automatą, laiko jį prie šlaunų ir pakelia vamzdį jai prie galvos, atsistojęs kiek praskėstomis kojomis, kad atlaikytų smūgį. Tebeskamba telefonas. Minutė ir dvylika sekundžių. Suspindi deimantas, kai Stynė, tarytum su kažkuo atsisveikindama, kilsteli ranką. Kai jis paspaudžia gaiduką, laikrodis rodo 15 val. 22 min. 22 sek. Šūvio garsas trumpas ir duslus. Stynės kėdė atšoka, o galva purtosi ant kaklo lyg suknežintos lėlės. Tada kėdė parvirsta. Pasigirsta dunktelėjimas, kai galva trinkteli į rašomojo stalo kraštą. Haris jos nebemato. Nebemato ir staiga raudonai nusidažiusio naująją Nordea pensijų programą reklamuojančio plakato, priklijuoto išorinėje stiklo pusėje virš bankomato. Vienintelis dalykas, kurį jis girdi, yra be paliovos piktai ir įkyriai skambantis telefonas. Plėšikas peršoka į kitą langelio pusę ir skuodžia link kuprinės, gulinčios ant grindų. Hariui reikia apsispręsti. Įsibrovėlis griebia kuprinę. Haris apsisprendžia. Jis sparčiai pašoka iš krėslo. Šeši dideli žingsniai. Štai jis jau ten. Čiumpa ragelį: Kalbėkite! Netrukus išgirsta policijos sirenų kaukimą, sklindantį iš televizoriaus svetainėje, populiarią pakistanietišką dainą kaimyno bute ir sunkius žingsnius laiptinėje regis, tai ponia Madsen. Paskui išgirsta švelnų juoką kitame laido gale. Skamba juokas iš tolimos praeities. Galbūt ne laiko atžvilgiu, bet vis tiek iš toli. Kaip ir septyniasdešimt procentų Hario praeities, kuri grįžta pas jį gandų ir visiškų prasimanymų forma. Tačiau tai buvo istorija, kurią jis gali patvirtinti. Ar vis dar atsiliepi kaip supermenas, Hari? 14

13 Ana? Oho, įspūdinga. Haris pajuto pilve sklindant saldžią šilumą lyg nuo viskio. Beveik. Veidrodyje pamatė prie sienos prismeigtą nuotrauką. Savo ir Sėsės vieną saulėtą atostogų dieną Vitstene, kai juodu buvo maži. Jie šypsosi kaip vaikai, kurie vis dar tiki, kad jiems nenutiks nieko blogo. Ką veiksi sekmadienio vakarą, Hari? Na... Haris išgirdo, kaip jo balsas nevalingai ima mėgdžioti jos balsą. Truputėlį per giliai, mažumėlę per ištęstai. Jis visai to nenorėjo. Ne dabar. Atsikrenkštė ir atrado neutralesnį toną: Tą, ką ir daugelis. O ką? Žiūrėsiu filmus. 3 skyrius House of Pain Žiūrėjai filmus? Sugadinta biuro kėdė girgždėjo protestuodama, kai policijos pareigūnas Halvorsenas atsilošė ir su abejonės išraiška jauname veide pasižiūrėjo į devyneriais metais vyresnį kolegą inspektorių Harį Hūlę. Žinoma, atsakė Haris ir rodomuoju ir nykščiu persibraukė ploną papurtusią odą po paraudusiomis akimis. Visą savaitgalį? Nuo šeštadienio ryto iki sekmadienio vakaro. Na, bent penktadienio vakarą praleidai gerai, pakomentavo Halvorsenas. Taip. Iš švarko kišenės Haris išsitraukė mėlyną aplanką ir padėjo ant rašomojo stalo, stovinčio priešais Halvorseno stalą. Skaičiau apklausos užrašus. 15

14 Iš kitos kišenės Haris išsiėmė pilką French Colonial kavos pakelį. Jis ir Halvorsenas dirbo viename kabinete Grionlando rajono policijos biuro šeštame aukšte, raudonojoje zonoje, pačiame koridoriaus gale. Prieš du mėnesius nusipirko Rancilio Silvio espreso kavos automatą, ir jam buvo skirta garbinga vieta ant dokumentų spintos po įrėminta merginos, užsikėlusios kojas ant rašomojo stalo, nuotrauka. Atrodė, kad strazdanotas merginos veidas iškreiptas grimasos, bet iš tikrųjų ji negalėjo tverti juoku. Foną sudarė ta pati kabineto siena, ant kurios kabėjo nuotrauka. Ar žinai, kad trys iš keturių policininkų nesugeba taisyklingai parašyti žodžio neįdomu? paklausė Haris, kabindamas švarką ant kabyklos. Jie rašo į be nosinės arba tarp ne ir įdomu daro tarpą. Įdomu. Ką veikei savaitgalį? Penktadienį prasėdėjau mašinoje priešais Amerikos ambasadą, nes kažkoks kvaištelėjęs anonimas paskambino ir pranešė apie bombą automobilyje. Be abejo, melagingas pranešimas, bet šiuo metu jie labai įsitempę, todėl sėdėjome ten visą vakarą. Šeštadienį vėl ieškojau savo gyvenimo moters. Sekmadienį padariau išvadą, kad ji neegzistuoja. Ar sužinojai ką nors iš apklausų apie banko plėšiką? Halvorsenas atseikėjo kavos į kaušelį su dvigubu filtru. Nada *, atsakė Haris ir nusimovė megztinį. Apačioje buvo apsivilkęs asfalto spalvos marškinėlius, kitados juodus, su beveik nusitrynusiu užrašu Violent Femmes. Atsidusęs klestelėjo ant kėdės. Pranešimų, kad kas būtų matęs ieškomą asmenį šalia banko prieš apiplėšimą, nėra. Vienas vyrukas išėjo iš 7-Eleven parduotuvės kitoje Bogstado kelio pusėje ir pamatė Pramonės gatve bėgantį plėšiką. Jis atkreipė dėmesį į bėgantįjį tik dėl kepurės. Banko stebėjimo kamera gatvėje * Ničnieko. (Isp.) 16

15 rodo, kaip įsibrovėlis prabėga pro liudytoją priešais metalinį konteinerį prie 7-Eleven. Vienintelis įdomus dalykas, kurį jis galėjo papasakoti ir kuris neužfiksuotas vaizdo įraše, buvo tas, kad įsilaužėlis kiek toliau Pramonės gatvėje perbėgo kelią iš dešinės į kairę ir atgal. Tipas, neapsisprendžiantis, kuriuo šaligatviu jam keliauti. Man tai skamba labai neįdomiai. Halvorsenas įdėjo kaušelį su dvigubu filtru į nuimamą filtro laikiklį. Su į nosine, vienas žodis. Neką težinai apie bankų apiplėšimus, Halvorsenai. Kodėl turėčiau? Mūsų užduotis gaudyti žmogžudžius. Tegu vagišiais užsiima vyrukai iš Hedmarko. Hedmarko? Negi neatkreipei dėmesio, vaikščiodamas po Apiplėšimų skyrių? Kur pažvelgsi provincijos dialektas, vilnoniai megztiniai. Kur link suki? Link Viktoro. Patrulio su šunimi? Paprastai jis pirmas pasirodo nusikaltimo vietoje patyręs bankų plėšikas tai žino. Geras šuo gali susekti nusikaltėlio pėdsakus, jei tasai eina pėsčiomis per miestą, bet jeigu jis pereina gatvę ir pravažiuoja mašinos, šuo pameta pėdsaką. Ir? Halvorsenas suslėgė kavą grūstuvėliu, o procesą pabaigė jį pasukdamas ir sulygindamas kavos paviršių anot jo, tai skyrė profesionalą nuo mėgėjo. Pasitvirtina įtarimas, kad susidūrėme su patyrusiu bankų plėšiku. Vien šis faktas leidžia mums susitelkti ties daug mažesniu žmonių ratu nei paprastai. Apiplėšimų skyriaus viršininkas man pasakojo... Ivarsonas? Nemaniau, kad jūs šnekučiuojatės... Nesišnekučiuojam. Jis kalbėjo visai tyrimo grupei, prie kurios priklausau ir aš. Sakė, kad Osle yra mažiau nei šimtas bankų plėšikų. Penkiasdešimt tokie kvaili, apsisvaiginę arba trenkti, kad mes juos beveik kiekvieną kartą pričiumpame. 17

16 Pusė pasodinti, todėl apie juos galime negalvoti. Keturiasdešimt nagingi meistrai, sugebantys praslysti, jeigu kas nors padeda jiems suplanuoti apiplėšimą. Na, ir lieka dešimt profų, puolančių inkasatorių transportą ir grynųjų pinigų apdorojimo centrus. Dirbant su jais reikia trupučio sėkmės. Nuolat bandome stebėti, kur jie yra. Šiandien bus tikrinamas jų alibi. Haris žvilgtelėjo į Silviją, burbuliuojančią ant dokumentų spintelės. Be to, šeštadienį persimečiau keliais žodeliais su Vėberiu iš Kriminalinių ekspertizių tarnybos. Maniau, kad Vėberis šį mėnesį išėjo į pensiją. Kažkas blogai apskaičiavo, jis dirbs iki vasaros. Halvorsenas nusijuokė: Jis turbūt dar labiau surūgęs nei paprastai, ką? Taip, bet ne dėl to, atsakė Haris. Jis ir jo žmonės nė velnio nerado. Visai nieko? Nė vieno piršto atspaudo. Nė plaukelio. Netgi medžiagos plaušelio. Na, ir, be abejonės, iš pėdsakų matyti, kad plėšikas avėjo naujutėlaičiais batais. Todėl jie negalės palyginti nusidėvėjimo pavyzdžio su kitais jo batais? Tei-singai, patvirtino Haris, pabrėždamas pirmą skiemenį. O per apiplėšimą naudotas ginklas? toliau kamantinėjo Halvorsenas, atsargiai nešdamas kavos puodelį link Hario stalo. Pažvelgęs į viršų išvydo, kad Hario kairysis antakis pakeltas tiek, kad beveik siekia trumpai kirptus šviesius plaukus. Atsiprašau. Žmogžudystės įrankis. Ačiū. Nerastas. Halvorsenas, siurbčiodamas kavą, atsisėdo prie savo stalo. Taigi, trumpai tariant, išeina taip: įėjo vyras viduryje baltos dienos į pilną žmonių banką, pasiėmė du milijonus kronų, nudėjo moterį ir išžygiavo į nelabai pilną žmonių, bet judrią gatvę Norvegijos sostinės centre, keli šimtai metrų nuo 18

17 policijos skyriaus. O mes, gerai apmokami, profesionalūs karališkieji policijos pareigūnai, nieko neturime? Haris lėtai linktelėjo. Beveik nieko. Turime tik vaizdo įrašą. Kurio kiekvieną sekundę gali įsivaizduoti, jeigu gerai tave pažįstu. Na, taip. Manyčiau, kiekvieną dešimtadalį sekundės. O liudytojų parodymus gali cituoti mintinai? Tik Augusto Šulco. Jis papasakojo daug įdomių dalykų apie karą. Išpyškino konkurentų iš drabužių pramonės vardus, jie, gerieji norvegai, prisidėjo prie jo šeimos turto konfiskavimo per karą. Jis tiksliai žino, kuo jie dabar užsiima. Tačiau nesuvokia, kad buvo apiplėštas kažkoks bankas. Toliau gėrė kavą tylėdami. Į langą barbeno lietus. Tau patinka toks gyvenimas, ar ne? staiga padarė išvadą Halvorsenas. Sėdi vienas visą savaitgalį ir medžioji vaiduoklius. Haris nusišypsojo, bet neatsakė. Maniau, kad kai lioveisi gyventi viengungiškai, atsirado šeimyninių pareigų. Haris įspėjamai pažvelgė į jaunesnįjį kolegą. Nežinau, ar aš į tai žiūriu būtent taip, lėtai pratarė jis. Žinai, mes net negyvename kartu. Na ne, bet Rakelė turi mažą sūnelį, todėl tai visai kas kita. Olegą, pridūrė Haris, slinkdamasis link dokumentų spintos. Jie penktadienį išvyko į Maskvą. Nejaugi? Teismas. Vaiko tėvas nori globos teisių. Taip, tiesa. Kas jis per vienas? Hm. Haris pataisė kiek pakrypusią nuotrauką virš kavos aparato. Profesorius. Rakelė sutiko jį ten dirbdama ir už jo ištekėjo. Kilęs iš senos turtingos giminės, kuri, anot Rakelės, politiškai labai įtakinga. 19

18 Turbūt jie pažįsta ir keletą teisėjų, ką? Tikriausiai, bet mes tikimės, kad viskas susiklostys gerai. Tėvas yra kuoktelėjęs, ir visi apie tai žino. Gabus, bet nesivaldantis alkoholikas, žinai, kas per tipas. Manau, kad taip. Haris pašnairavo pačiu laiku ir spėjo pamatyti, kaip Halvorsenas nuslepia šypseną. Visi policijos biure žinojo, kad Haris turi problemų dėl alkoholio. Mūsų laikais alkoholizmas nėra priežastis atleisti iš darbo valstybės tarnautoją, bet galima atleisti už gėrimą darbe. Pastarąjį kartą, kai Haris vėl prisigėrė, žmonės, sėdintys aukščiau, reikalavo pašalinti jį iš tarnybos, bet Smurtinių nusikaltimų skyriaus viršininkas Bjarnė Meleris, kaip visuomet, užtarė Harį, argumentuodamas pateisinančiomis aplinkybėmis. Aplinkybės buvo tokios, kad mergina iš nuotraukos virš espreso kavos aparato, Elena Jelten, Hario partnerė ir artima draugė, buvo mirtinai uždaužyta beisbolo lazda ant takelio palei Akerio upę. Haris atsitiesė, bet žaizdą vis dar skaudėjo. Iš dalies ir dėl to, kad byla vis dar nebuvo išaiškinta iki galo. Kai Haris ir Halvorsenas rado neginčijamų įrodymų prieš neonacį Sverę Ulseną, inspektorius Tomas Valeris tučtuojau nuėjo pas Ulseną į namus jo suimti. Ulsenas tikriausiai šovė į Valerį, o Valeris gindamasis šovė į Ulseną ir jį nudėjo. Pasak Valerio, viskas vyko būtent taip. Nei tyrimas susišaudymo vietoje, nei Vidaus tyrimų tarnybos apklausa nieko kito neparodė. Kita vertus, Ulseno motyvas nužudyti Eleną taip ir nebuvo atskleistas, nepaisant požymių, kad jis buvo įsitraukęs į nelegalią ginklų prekybą, dėl kurios Oslas pastaraisiais metais buvo užverstas nelegaliais pistoletais, o Elena užtiko šios prekybos pėdsakus. Tačiau Ulsenas buvo viso labo tik pasiuntinukas, o tų, kurie buvo atsakingi už apmokėjimą, policija nesusekė. Norėdamas dirbti su Elenos byla, Haris po neilgo pasibuvimo išėjo iš Apsaugos tarnybos, esančios viršutiniame aukšte, ir vėl 20

19 grįžo į Smurtinių nusikaltimų skyrių. Apsauga džiaugėsi juo atsikračiusi, o Meleris mielai priėmė į šeštą aukštą. Užbėgsiu pas Ivarsoną į Apiplėšimus su šita, suburbėjo Haris, mostelėdamas vaizdo kasete. Jis norėjo pažiūrėti ją kartu su naujuoju pas juos atsiradusiu vunderkindu. Na, ir su kuo gi? Ji šiemet baigė Policijos mokyklą ir, atrodo, išaiškino tris apiplėšimus vien tik pasižiūrėjusi vaizdo įrašus. Oho. Graži? Jūs, jaunikliai, tokie nuobodžiai nuspėjami, atsiduso Haris. Tikiuosi, ji gabi, visa kita man nerūpi. Esi tikras, kad tai moteris? Gerai būtų pasilinksminę ponas ir ponia Lenai, jei būtų davę sūnui Beatės vardą. Įtariu, kad ji gražuolė. Tikiuosi, kad ne, paprieštaravo Haris ir senu įpročiu staigiai palenkė galvą, kad dėl savo 192 centimetrų ūgio nesitrenktų į staktą. Nagi? Geri policininkai yra negražūs, pasigirdo balsas iš koridoriaus. * Iš pirmo žvilgsnio Beatės Len išvaizda nelinko nei į vieną, nei į kitą pusę ji nebuvo bjauri, o kas nors gal ir būtų pavadinęs ją lėlyte. Bet turbūt dėl to, kad ji buvo labai mažutė: mažas veidas, maža nosis, mažos akys ir mažas visas kūnas. Labiausiai į akis krintantis bruožas blyškumas. Jos oda ir plaukai buvo tokie bespalviai, kad Hariui priminė moters lavoną, kurį juodu su Elena sužvejojo Bunės fiorde. Bet, kitaip nei kalbant apie lavoną, Haris jautė, kad užmirš, kaip atrodo Beatė Len, jei bent akimirkai nukreips nuo jos akis. Atrodė, kad jai tai buvo 21

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

Microsoft Word - Gintautas_Dabrišius._Eilėraščiai.LI4200.doc

Microsoft Word - Gintautas_Dabrišius._Eilėraščiai.LI4200.doc Gintautas Dabrišius EILĖRAŠČIAI * * * nuo eglių nueiti, kad galėčiau ištarti: sveiki, ąžuolėliai! Pavasaris be uodegos Mama turėjo karvę, karvė turėjo veršiuką, veršiukas turėjo uodegą: ja linksmai mojavo,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tamsiai mėlynos ir pilkos spalvos; berniukams su užrašu,

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdė

Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdė Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdėjo pokšėjo, kad buvo labai sunku albumėlyje užrašinėti

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Rūta Davidonienė, Rasa Mikutienė, Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė. Asmeninio archyvo nuotr. Mes visos nešiojomės mintį apie paauglėms skirtus užsiėmimus, kurie būtų ne tik smagūs, bet ir naudingi. Likimas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Antra dalis. Veido paslapčių atskleidimas 9. Pradėkime nuo pradedančiojo antakių Dabar leiskite man supažindinti jus su antakiais. Nusistebėsite, kiek

Antra dalis. Veido paslapčių atskleidimas 9. Pradėkime nuo pradedančiojo antakių Dabar leiskite man supažindinti jus su antakiais. Nusistebėsite, kiek Antra dalis. Veido paslapčių atskleidimas 9. Pradėkime nuo pradedančiojo antakių Dabar leiskite man supažindinti jus su antakiais. Nusistebėsite, kiek informacijos teikia veido tyrėjui šis bruožas. Trumpai

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Cia tu ir tavo tevai ras informacija apie mokykla (as) Danijoje. Atskiri punktai gali skirtis kiekvienoje mokykloje. Jei kiltu abejoniuklausk mokytoju.

Detaliau

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G 2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja Giedrė Savukynienė PRADŽIA: PRAKARTĖLĖS VAIZDELIS BENDRA

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

Žmonių paieškos gaisravietėje principai, evakavimo būdai Ieškoti gaisre žmonių ir juos evakuoti pagrindinė ir viena atsakingiausių užduočių, kuriai at

Žmonių paieškos gaisravietėje principai, evakavimo būdai Ieškoti gaisre žmonių ir juos evakuoti pagrindinė ir viena atsakingiausių užduočių, kuriai at Žmonių paieškos gaisravietėje principai, evakavimo būdai Ieškoti gaisre žmonių ir juos evakuoti pagrindinė ir viena atsakingiausių užduočių, kuriai atlikti reikia ypač patyrusių ir psichologiškai parengtų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

Kontaktai: / / tel.: Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diamet

Kontaktai:   / / tel.: Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diamet Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diametras 3m, 2,5x2,5m grindys) nuo 1000lt. Galutinė kaina priklauso nuo šventės datos, miesto. Į nuomos kainą įskaičiuota: Stalelis ceremonijai

Detaliau

Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man s

Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man s Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man sijoną ir megztinį. Tai dėl to ir normali? Ne, supranti,

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORTELĖ UŽDAVINIO NUMERIS TEISINGAS ATSAKYMAS. D. E. A

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diametras 3m, 2,5x2,5m grindys). Kaina nuo 350 eu. Galutinė kaina priklauso nuo šventės datos, miesto. Į nuomos kainą įskaičiuota: Stalelis

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REKLAMOS PASIŪLYMAI LITEXPO yra pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų centras siūlantis Jums ypač didelį tikslinių lankytojų srautą. Mes užtikriname Jūsų prekinio ženklo žinomumo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių

VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių VMI TOLERANCIJOS KORUPCIJAI INDEKSO 2018 M. TYRIMO REZULTATAI BEI 2016 2018 M. REZULTATŲ LYGINAMOJI ANALIZĖ 2018 m. III ketvirtį Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI

INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATI INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS PRIE VRM Gauta 2017 05 22 Nr. 8R 1868 LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL STATISTINIŲ RODIKLIŲ, SUSIJUSIŲ SU SMURTU ARTIMOJE APLINKOJE,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

VILNIAUS MIESTO III KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS OLIMPIADOS TESTAS I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS Atidžiai perskaityk te

VILNIAUS MIESTO III KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS OLIMPIADOS TESTAS I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS Atidžiai perskaityk te VILNIAUS MIESTO III KLASIŲ MOKINIŲ LIETUVIŲ (VALSTYBINĖS) KALBOS OLIMPIADOS TESTAS 2016 04-15 I DALIS. TEKSTO SUVOKIMO UŽDUOTIS Atidžiai perskaityk tekstą ir atsakyk į klausimus. Ponai, pirkite gėlių Gėlės

Detaliau

KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) * Dažymas viena spalva (be dažų) Dažy

KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) * Dažymas viena spalva (be dažų) Dažy KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas 25-35 Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) 20-35 30-35 * Dažymas viena spalva (be dažų) 30-40 Dažymas sruogelėmis dalinis (be dažų) Dažymas sruogelėmis

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Naftininkų gatvė Mūsų kelionė prasideda ties Mažeikių Pirminės sveikatos priežiūros centru. Šiuo metu pastate daug atskirų įvairias medicinines paslau

Naftininkų gatvė Mūsų kelionė prasideda ties Mažeikių Pirminės sveikatos priežiūros centru. Šiuo metu pastate daug atskirų įvairias medicinines paslau Naftininkų gatvė Mūsų kelionė prasideda ties Mažeikių Pirminės sveikatos priežiūros centru. Šiuo metu pastate daug atskirų įvairias medicinines paslaugas teikiančių įmonių, tačiau daug anksčiau čia buvo

Detaliau

PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), daly

PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), daly PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr. 1.6-4 Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), dalyvaujant Komisijos nariams Alvydui Benošiui, Martynui

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

untitled

untitled Benius Ðempionas! Šį leidinį spaudai parengė Aplinkos generalinis direktoratas. Su leidiniu galima susipažinti ir Aplinkos generalinio direktorato interneto svetainėje, skirtoje jaunimui ir aplinkai :

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavimą Bendradarbiavimas šeima - mokykla Svarbi ugdymo sąlyga

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

ITAKA

ITAKA Numeryje: 2 psl. Šimtadienis 3 psl. Abiturientų minčių lietus 4 psl. Lietuvių kalbos savaitės renginiai 5 psl. Vasario 16-oji 6-9 psl. Mokinių kūryba 10-11 psl. Nuotraukos iš Šimtadienio Redaktoriai: Tomaš

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot E U R O P O S P A R L A M E N T A S 2005 m. birželio 16-17 d. EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis PIRMININKO p. JOSEP BORRELL FONTELLES KALBA PIRMININKAVIMO IŠVADOS 02/S-2005 Vadovybė s generalinis direktoratas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau