METODINĖ MEDŽIAGA II LYGIS TEORINĖ DALIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "METODINĖ MEDŽIAGA II LYGIS TEORINĖ DALIS"

Transkriptas

1 METODINĖ MEDŽIAGA II LYGIS TEORINĖ DALIS 1. Turi žinoti 3 susipažinimo žaidimus. 2. Turi žinoti 2 lietuvių liaudies žaidimus. 3. Turi žinoti 3 slėpynių ir gaudynių variantų (15 ir daugiau žmonių). 4. Turi žinoti 2 pėdsekystės, pastabumo ar taktinius žaidimus. 5. Turi žinoti 2 pamokomuosius žaidimus. 6. Turi žinoti 3 apšilimo žaidimus. PRAKTINĖ DALIS 1. Trijose sueigose turi pravesti po 1 žaidimą savo skilčiai (žaidimai patalpoje ar lauke). 2. Vienoje visuotinėje sueigoje turi pravesti 2 žaidimus (gaudynių, lėpynių, liaudies žaidimai) patalpoje ar lauke. 3. Viename žygyje turi pravesti 2 žaidimus. 4. Vienoje sueigoje turi pravesti savo sugalvotą žaidimą atitinkantį sueigos temą. 5. Turi paruošti žaisliuko s pirmojo lygio bent vieną skautą. Skautas, kuris nori gauti Žaidimų meistro specialybę, teorinėje dalyje nurodytus žaidimus turi bent vieną kartą sužaisti ne kaip dalyvis, bet kaip vedėjas. Juos galima pravesti per praktinėje dalyje paminėtas sueigas ar renginius. Visi, kurie ruošiasi tapti Žaidimo meistro specialistais, turi vesti žaidimų sąsiuvinį ar aplanką vis papildydami jį naujais žaidimais (domėjimasis yra svarbiausia). Galima pildyti ir metodinės medžiagos knygelę.

2 2 TEORINĖ DALIS 1. SUSIPAŽINIMO ŽAIDIMAI 1.1. Ant kėdžių Vieta: viduje Priemonės: kėdės Dalyvių skaičius: ne daugiau kaip 30 ar 35 Žaidimo eiga: Kėdės sustatomos ratu. Visi nusiauna batus ir sustoja ant kėdžių. Toliau nekalbėdami ir judėdami tik pagal laikrodžio rodyklę visi turi sustoti pagal: a) vardus abėcėlės tvarka; b) gimimo mėnesį ir dieną. Vadovas nurodo, kur turi stovėti pirmas ir paskutinis dalyvis. Žaidimo variantai: Suskirstyti visus dalyvius į dvi grupes. Sustatyti dvi eiles kėdžių po tiek, kad kiekviena grupė sustojusi ant jų laisvai stovėtų. Dabar dalyviai turi sustoti pvz. pagal ūgį nekalbėdami tik rodydami gestais, kuri grupė tai padaro pirmoji - laimi, o iš antrosios atimama viena kėdė. Tuomet vėl tęsiama su kitokiomis užduotimis kaip pvz. sustoti pagal zodiako ženklą, gimimo dieną, brolių ir sesių skaičių ir kt Žvėrelių bruožai Vieta: viduje Priemonės: lapai su skirtingų žvėrelių paveikslėliais, balti lapai, parkeriai Dalyvių skaičius: Pasiruošimas: lapus su gyvūnų paveikslėliais priklijuojame skirtingose salės vietose. Liepiame dalyviams pasirinkti gyvūną, kuris labiausiai atitinka jų būdo bruožus ir atsistoti prie užrašo. Susidariusi grupelė aptaria ir ant duoto lapo surašo pasirinkto gyvūno bruožus. Tada kiekvienas dalyvis išsirenka viena gyvūno elgsenos bruožą ir ant savo mažos korteles prie vardo jį užsirašo. Tada visi eina pasisveikinti ir pažiūrėti su kokiu bruožu vaikšto kiti dalyviai ir bando atspėti koks jų gyvūnas Vardo rebusas Priemonės: priklijuojamos ar prisegamos nedidelės kortelės, spalvoti rašikliai Dalyvių skaičius: neribojamas Žaidimo eiga: Dalyviai savo vardą užkoduoja paveikslėliais, kurie vaizduoja daiktą ir atitinkamą vardo raidę. Pvz.: Ona obuolys, namas ir angelas. Kai visi pasiruošia, vėl kviečiami susipažinti ir perskaityti kitų dalyvių vardus Naujausia mada Dalyvių skaičius: neribojamas Žaidėjas pasirenka sau porą ir 3 minutes tyrinėja, kaip partneris yra apsirengęs. Po to nusisuka. Tuo tarpu partneris pakeičia penkias savo apsirengimo detales. Atsisukęs žaidėjas turi nustatyti, kurios aprangos detalės pasikeitė.

3 Mūsų baimės Vieta: viduje Priemonės: rašikliai, popierius, pintinė ar kita talpa Dalyvių skaičius: iki 20 Kiekvienam dalyviui duodamas popierius ir rašiklis. Visi sėdi ratu. Lapelyje parašo ir užbaigia sakinį: Šiame būrelyje bijau.. Pavyzdžiui: Šiame būrelyje bijau, kad iš manęs juoksis. Visi lapeliai sumetami į pintinę ratelio viduryje. Tada ištraukiamas bet kuris lapelis, kuris garsiai perskaitomas, pavyzdžiui: Bijau išreikšti savo nuomonę, nes iš manęs šaipysis, po to visi aptaria tokia baimę, tačiau be pastabų ir kritikos. Pabaigoje galima apžvelgti, apibendrinti, aptarti, kas buvo pasakyta ir girdėta. Vietoj baimių galima įrašyti: troškimai, rūpesčiai, kas džiugina, liūdina Jei būčiau Vieta: viduje Priemonės: rašikliai ir popierius Dalyvių skaičius: iki 20 Šis žaidimas padeda pažinti save, kitus ir visą grupę. Kiekvienas lapelyje raštu arba žodžiu atsako (jeigu žaidėjų nedaug) į vadovo keliamus klausimus. Pabaigoje visi aptaria tai, kas pasakyta, apibendrindami bando nusakyti grupės bruožus ar savybes. Klausimus galima parinkti pagal užsiėmimų temą, susikaupimo mintį, pavyzdžiui: a) jei būčiau gėlė (žvėris, vabzdys), norėčiau būti.., nes b) jei būčiau (automobilis, muzikos instrumentas, pastatas, kelias, žaidimas, spalva, knyga, žaislas.), norėčiau būti, nes Ar kada nors...? Vieta: viduje Priemonės: priklijuoti nedideli lapeliai ant grindų. Jų turi būti vienu mažiau nei yra dalyvių Dalyvių skaičius: ne daugiau kaip 30 ar 35 Dalyviai sustoja ant lapelių. Tas dalyvis, kuris lieka be lapelio, turi užduoti klausimą, pvz.: kas nemėgsta rabarbarų? Visi, kurie atsako - taip, turi susikeisti vietomis. Negalima susikeisti vietomis su artimiausiu kaimynu, reikia pajudėti bent per dvi vietas. Tas, kas lieka viduryje, vėl užduoda klausimą Susipažinimo ratas Dalyvių skaičius: porinis, iki 30 Dalyviai suskirstomi į dvi grupes ir sustoja į vidinį ir išorinį ratą atsisukę vieni į kitus. Vidinis ratas užduoda klausimus pagal duotą temą ir klausosi, išorinis ratas pasakoja. Kiekvienai temai yra duota viena minutė, po jos išorinis ratas pasisuka per vieną vietą ir užduodamas naujas klausimas. Paskui po visų temų ratai susikeičia vietomis. Temų turi būti tiek, kiek išoriniame rate yra dalyvių. Temų pavyzdžiai pirmoji klasė mokykloje, mano geriausias draugas, nuostabiausia gimtadienio dovana, geriausia stovykla, svajonių profesija ir t.t. Žaidimo užbaigimas: kai abu ratai išklausė ir papasakojo, visi susėda ir pasakomas pirmas vardas visi žmonės, kurie klausėsi to žmogaus turi pasakyti ką nors apie jį. Taip visa grupė sulipdo vieno žmogaus portretą ir juda prie kito.

4 Mėgstamiausias pyragaitis Priemonės: popieriaus lapelis ir pieštukas kiekvienam Dalyvių skaičius: porinis Tai ramus susipažinimo žaidimas, kuriame įvertinamas asmeninis gyvenimas ir juo pasidalinama. Ant popieriaus lapelio nupiešiamas apskritimas mėgstamiausias pyragaitis. Atskirai surašomi daiktai, veikla, draugai, kurie asmeniniame gyvenime daro kokią nors įtaką. Tada apskritimas padalinamas į nevienodas dalis taip, kad didžiausiame gabalėlyje būtų įrašyta daiktas, kurį labiausiai mėgsti, antram pagal dydį - kurį mažiau mėgsti ir t.t. Po to porose pyragaitis pristatomas. Žaidimo variantas: Baimės pyragaitis - pyragaičio gabalėliuose įrašomi dalykai, kurių bijomasi Vardas ir vieta Dalyvių skaičius: iki 30 Žaidėjai susėda ratu ir pasako savo vardus. Vieta, kurioje sėdi žaidėjas, gauna jo vardą ir žaidėjui pakeitus vietą, vardas pasilieka. Žaidimą pradeda pirmas žaidėjas, pvz. Jonas sakydamas, kurio nors žaidėjo vardą, pvz.: Asta nori išeiti. Asta, arba žaidėjas, sėdintis vietoje, turinčioje Astos vardą, atsako: Ne. Jonas klausia: O kas nori išeiti?.tada Asta nurodo kitą žaidėjo vardą, kuris turi atsakyti Ne" ir taip žaidimas tęsiamas toliau. Jei kas nors susipainioja, turi atsisėsti į paskutinę vietą, o visi žaidėjai pasislenka per vieną vietą link pirmo žaidėjo, tokiu būdu patekdami į vietą su nauju vardu. Reikia nepamiršti to, kad vardas pasilieka su vieta, kai žaidėjas pasikeičia.

5 5 2. LIETUVIŲ LIAUDIES ŽAIDIMAI IR RATELIAI 2.1. Teismas Dalyvių skaičius: 6-12 Vienas iš žaidėjų išrenkamas teisėju, kitas teisiamuoju. Teisiamasis išvedamas į kitą kambarį. Tuo metu teisėjas klausia kiekvieno likusio žaidėjo, ką jis gali pasakyti apie teisiamąjį ir būtinai bando tai prisiminti. Paskui eina pas teisiamąjį ir viską jam persako. Jeigu tiesiamasis atspėja, kurio nors iš likusių žaidėjų pasisakymą apie jį (užtenka vieno), tada jie keičiasi vietomis Venzel (senovinė pavardė) Priemonės: ilgesnis suolas,žemas stalas arba neilgas rastas, du raiščiai akims ir du susukti megztiniai ar kiti rūbai, medžiaga (žiužiai) Dalyvių skaičius: žaidžia tik viena pora, paskui pasikeičiama Du dalyviai susikimba už skirtingų rąsto galų ir turi visą laiką viena ranka liesti rąstą. Ranką ant rąsto galima judinti, bet negalima jos pakelti. Jiems užrišamos akys ir duodami žiužiai. Vienas sušunka Venzel, kitas atsiliepia uuuu. Tas, kuris šaukė Venzel, orientuodamasis pagal garsą bando suduoti kitam. Tas, kuris atsiliepia, bando pasilenkti ar susiriesti, kad jo neužkliudytų. Viskas vyksta labai greitai. Jeigu pavyko suduoti, tai vėl tas pats žaidėjas šaukia Venzel. Jei nepavyko suduoti, tai jau kitas gauna pradėti. Taip skalbia kailį vienas kitam, kol visi piktumai praeina. Paskui kiti gali užimti jų vietą Advokatas Dalyvių skaičius: 5-15 Visi žaidėjai sėdi vienas priešais kitą, o tarp jų atsistoja vedėjas. Kai vedėjas, kurio nors žaidėjo paklausia bet kokio klausimo, pats žaidėjas atsakyti negali, už jį į užduotą klausimą atsako prieš jį sėdintis kitas žaidėjas advokatas. Jei žaidėjas į klausimą atsako pats, jis vedėjui duoda fantą Atsiminimai Dalyvių skaičius: iki 30 Žaidėjai susėda ratu ir vienam iš savo kaimynų sako, ką darytų jei ištiktų koks nors sielvartas, o kitam kaimynui duoda patarimą ką daryti tam sielvartui ištikus. Kai visi žaidėjai jau žino koks kiekvieno sielvartas ir ką darys sielvartui ištikus, garsiai kiekvienas tai papasakoja visiems žaidėjams. Dažniausiai kaimynų nurodytas sielvartas ir jo sprendimo būdai neturi jokio loginio ryšio, dėl to yra labai juokingi. Žaidimo variantai: galima sakyti sakinius prasidedančius Kodėl... ir kitam kaimynui Todėl... arba kokią dovaną gausi ir ką su ja darysi Visi tie, kurie su plunksnomis, skraido Dalyvių skaičius: 5-20 Visi žaidėjai susėda ratu ir sudeda pirštus ant kelių. Vedėjas sako įvairių daiktų ir gyvūnų vardus klausdamas ar jie Skraido ir pakeldamas kaskart pirštus aukštyn, pvz.: gegutė skraido? Begemotas..? Karvė? Spinta? Vedėjas klausia greitai visada pakeldamas pirštus. Žaidėjai turi pakelti pirštus nuo kelių tik tada, kai įvardijamas skraidantis objektas. Susimaišę duoda fantą Kūdra

6 6 Priemonės: stalas ir kreida Dalyvių skaičius: 5-15 Visi susėda ar sustoja apie stalą, kurio viduryje su kreida nupiešiamas didelis ratas Pono kūdra. Be to, kiekvienas žaidėjas turi nusipiešti and stalo savo kūdrą mažesnį ratuką. Žaidimo vedėjas sako Pono kūdra. Savo kūdra. Kaimyno kūdra. Kaimyno iš kairės kūdra... Visi duria su pirštu į paminėtą kūdrą, kas suklysta duoda fantą. Reikia labai greitai keisti kūdras. Žaidimo vedėjas gali tik sakyti kur durti arba pats turėti Kūdrą ir dalyvauti Atsakymas be taip ir ne Atsakymuose negalima vartoti žodžių taip ir ne. Vedėjas užduoda po vieną klausimą visiems žaidėjams ir jie turi į jį atsakyti nevartodami draudžiamų žodžių. Kas pasako draudžiamą žodį duoda fantą Katės ir pelė Dalyvių skaičius: Žaidėjai susiėmę už rankų sudaro du ratus, viena viduje kito. Kiekviename rate yra vartai (kaip pavaizduota paveikslėlyje). Katės yra už rato ribų ir gali įeiti tik per tuos du vartus. Pelė yra viduryje ir ji gali prabėgti tarp rankų. Katės turi sugauti pelę. Pagavus visi trys žaidėjai pakeičiami naujais Matomas paslėptas Vieta: viduje Dalyvių skaičius: iki 20 Visi žaidėjai palieka kambarį. Vedėjas paslepia mažą daiktą, kurį visi kartu nutarė, kad jis bus slepiamas. Daiktas turi būti padėtas kiek nuošaliau, bet kad būtų galima pamatyti. Kas daiktą pamato, tarsi jo dar paieško ir atsisėda, nepasufleruodamas kitiems žaidėjams.. Paskutinysis nesuradęs daikto, duoda fantą Smaguris Dalyvių skaičius: 4-20 Vienas žaidėjas išrenkamas smaguriu. Visi atsisėda. Vedėjas priešais smagurį pastato stalelį arba kėdę. Paskui pašaukia kurį nors žaidėją sakydamas: Tarne, paduok ponui korčiukę. Tarnas paduoda, o šis joje rašo valgio, gėrimo ir vaisiaus pavadinimą. Po to jis kreipiasi į pirmąjį žaidėją ir sako: Tarne, meldžiu valgį paduoti! - Gal ponas nori viščiuko? - klausia žaidėjas.- Gerai,- atsako smaguris ir klausia kitą draugą. Tas vėl jam siūlo valgį. Smaguris kreipiasi vėl į kitą, kol pasakys kuris nors tokį valgį, koks korčiukėje yra parašytas. Kuris atkartos jau pasiūlytą valgį, tas duoda fantą. Jei nė vienas žaidėjas nepasakė tokio valgio, tada smaguris duoda fantą ir pradeda vėl klausti: Tarne, paduok gėrimo!. Vėl paeiliui kiekvienas siūlo kokį nors gėrimą: vandenį, vyną ir t.t. Jei vėl nepasako pageidaujamo gėrimo, smaguris duoda antrą fantą ir pradeda prašyti vaisių. Jei ir vaisių nepasiūlo tokių, kokių nori, tai smaguris trečią fantą duoda. Jeigu kuris nors žaidėjas pasiūlo tokį valgį, gėrimą ar vaisių, koks korčiukėje parašytas, smaguris atsako: Jau pavalgiau, meldžiu sėstis į mano vietą ir užmokėti (t. y. duoti fantą). Naujasis smaguris rašo korčiukėje, kaip ir jo pirmtakas, pageidaujamus valgius, ir žaidimas tęsiasi.

7 Antis Dalyvių skaičius: 6-15 Šiam žaidimui reikia paimti tiek popierėlių, kiek yra žaidėjų. Ant popierėlių užrašomi skaičiai 2, 3, 4, 5 ir t. t. Vėliau, susukti popierėliai dedami į skrybėlę ar kitą talpą ir gerai sumaišomi. Kiekvienas žaidėjas paeiliui traukia po vieną popierėlį. Tas, kuris ištraukė Nr. 2, būna antis ir sėdasi pirmas. Kiti žaidėjai sėdasi sulig ištrauktųjų numeriais: iš dešinės nuo anties : sėdasi Nr. 3 ir t.t. Taigi paskutinis numeris užims vietą iš kairės nuo anties. Po to popierėliai vėl metami į skrybėlę, kuri turi stovėti stalo viduryje. Dabar antis ištraukia numerį, garsiai jį pasako ir įdeda atgal į skrybėlę. Pavyzdžiui, tegu ten būna Nr. 6. Tada anties kaimynas iš dešinės sako 1, kitas sako 2 ir t.t. iki 6. Tas žaidėjas, kuriam šeštas numeris teko, išima iš skrybėlės naują numerį. Ir vėl lygiai taip pat skaičiuoja. Jei taip nutinka ančiai, ji sako: Kva, kva, ir žaidėjas, kuris tą numerį traukė, duoda fantą. Jei pati antis ištraukia paskutinį numerį, tada visi žaidėjai sušunka;,,kva, kva, ir,,antis duoda fantą Virvė Priemonės: ilga virvė Dalyvių skaičius: 6-15 Žaidėjai paima ilgą virvę ir suriša jos galus. Visi sustoja ratu ir abiem rankom laikosi už virvės. Vienas, bet kokiu būdu išrinktas žaidėjas, stovi viduje rato ir taiko suduoti per žaidėjų rankas. Bet tie, virvės nepaleisdami, atitraukia rankas į šalį, saugodamiesi, kad nesuduotų. Tas žaidėjas, kuris virvę paleidžia, arba kuriam sudavė per ranką, turi eiti į rato vidų. Tuo tarpu žaidėjas, lig šiol buvęs rato viduje, išeina iš jo ir stojasi į tą vietą, iš kurios žaidėjas įėjo į ratą Traukinys Priemonės: kėdžių, viena mažiau nei dalyvių Dalyvių skaičius: 8-20 Kėdės sustatomos ratu. Kėdžių pastatoma viena mažiau negu yra žaidėjų. Tarp kėdžių ir už jų turi likti vietos. Žaidimo vedėjas mašinistas, žaidėjams duoda pravardes: garvežio, tenderio, vagonų, bagažo ir įvairių klasių keleivių. Visi sustoja vorele vienas paskui kitą (tarsi į traukinį) uždėdami rankas vienas kitam ant pečių. Tokia vorele sustatyti žaidėjai įvairiu tempu sukinėjasi visokiais keliais tarp kėdžių Galima vaikščiojant dainuoti kokią nors dainelę. Kai mašinistas sušunka Stotis!, visi stengiasi kuo greičiau atsisėsti į laisvą kėdę. Žaidėjas likęs be vietos, duoda fantą ir tampa mašinistu Diena ir naktis Priemonės: lentelė, kurios viena pusė nudažyta baltai, o kita juodai Dalyvių skaičius: Žaidimo aikštelės viduryje brėžiama liniją, kuri dalina žaidimo vietą į dvi dalis. Abejose pusėse, ant žemės, nubrėžiamas dvaras. Žaidėjai išsirenka vedėją, kuris padalina visus žaidėjus į dvi partijas. Viena vadinasi nakties partija, kita - dienos partija. Kiekviena jų pasirenka dvarą ir sustoja vienas žingsnis nuo vidurinės linijos taip, kad už jų nugarų būtų linija, o prieky - savasis dvaras. Kai žaidėjai sustoja į savo vietas, vedėjas meta aukštyn lentelę. Kai ji ant žemės nukrenta, rėkia naktis, jei viršuj juodoji lentelės pusė, ir diena, jei viršuj baltoji pusė. Jei vedėjas surinka naktis, tai nakties partijos žaidėjai skubiai bėga į dvarą, o dienos partijos žaidėjai atsisuka, vejasi juos ir gaudo. Sugautieji eina į nelaisvę. Tada visi žaidėjai, išskyrus belaisvius, stojasi į savo vietas ir vedėjas vėl meta lentelę. Vėl vieni žaidėjai bėga, kiti vejasi, gaudo ir veda į nelaisvę. Po to vėl stojasi į vietas. Žaidimas žaidžiamas, kol išgaudomi visi priešingos pusės žaidėjai.

8 Tilto statymas Dalyvių skaičius: Du žaidėjai sustoja vienas priešais kitą ir padaro tiltą, paduodami vienas kitam rankas ir jas iškeldami kaip gali aukščiau. Likusieji žaidėjai sustoja vienas už kito ir priėję prie tilto klausia: Žmogeliai, ką čia veikiat?. Du žaidėjai, kurie sudarė tiltą atsako: Statom tiltą, Smėliu piltą, Visus leisime, Paskutinio - ne. Po tų žodžių žaidėjai eina per tiltą, o ant paskutinio užneriamos kilpos, jei tas nesuskubo išsprukti drauge su kitais. Vėliau žaidimas kartojamas iš naujo: du sugauti sudaro naują tiltą ir stojasi už kelių žingsnių nuo pirmojo, o žaidėjai eina per visus tiltus. Žaidimas žaidžiamas tol, kol visi virsta tiltais. Paskutinį žaidėją gaudo tik paskutinis tiltas Vartai Dalyvių skaičius: Kuo daugiau žaidėjų, tuo žaidimas būna gyvesnis. Du žaidėjai, tvirtesni už kitus, sustoja vienas priešais kitą, susiima už rankų ir pakelia jas aukštyn, lyg padarydami vartus. Jie tyliai susitaria, kuris bus rožė, o kuris rūta. Visi kiti žaidėjai, apsikabinę per liemenį, sustoja į eilę, prieina prie vartų ir sako: Meldžiame leist pro vartus!. Vartai: Ką duosite?. Žaidėjai: Paskutinį, jei norite.. Vartai: Eikit. Po tos ceremonijos žaidėjai bėga pro vartus. Vartai praleidžia visus, išskyrus paskutinį, prieš kurį nuleidžia rankas žemyn. Sugavę patylomis klausia: Ar prie rūtos, ar prie rožės?" Sugautasis žaidėjas tyliai pasako atsakymą ir stojasi už rūtos arba už rožės. Likusieji žaidėjai vėl eina pro vartus tol, kol visi sustoja prie prie rožės arba prie rūtos. Dviejų partijų žaidėjai sustoja vienas priešais kitą. Tarp šių dviejų partijų ant žemės brėžiama liniją. Abi partijos pradeda kita kitą traukti. Tas, kurį pertraukia per liniją, jau priklauso priešams, prisideda prie jų iš užpakalio ir padeda jiems traukti. Žaidimą laimi toji partija, kuri pas save pertraukia visus žaidėjus iš kitos partijos Grybų raut Visi žaidėjai susikimba rankomis, eina ratu ir siūbuodami dainuoja: Grybų raut, grybų raut, gal ir baravykų, Grybų raut, grybų raut, gal ir baravykų... Kožnas savo radęs radęs už rankelės vedas vedas... Šioje vietoje žaidėjai susikimba po du ir iškelia sukabintas rankas. Tokiu būdu padaromi rankų vartai, pro kuriuos iš eilės lenda vis kita pora. Pralindusi pora stojasi priekyje ir vėl padaro vartus kitiems. Paskutinė dainos eilutė kartojama tol, kol kiekviena pora bent kartą ar kelis pralenda pro vartus.

9 Padainuosim mes sustoję Žaidimo vedėju išrinktas žmogus uždainuoja. Visi kiti dainuoja kartu ir atlieka dainoje nurodomus veiksmus. Dainuojama sustojus, susėdus, sutūpus ar atsigulus. Galima dainuoti greičiau ar lėčiau, pakeisti melodiją. Dainelės žodžiai skamba taip: Padainuosim mes sustoję, Oi oi oi, Kaip paukšteliai žaliam gojuj, Oi oi oi. Padainuosim mes susėdę, Oi oi oi, Kaip paukšteliai vienasėdy, Oi oi oi. Padainuosim mes sutūpę, Oi oi oi, Kaip paukšteliai palei upę, Oi oi oi. Padainuosim atsigulę, Oi oi oi, Kaip paukšteliai prieš mėnulį, Oi oi oi Šokam šokam rateliu Žaidėjai susikimba rankomis, eina rateliu ir dainuoja. Reikia atkreipti dėmesį i tai, kokie veiksmai apdainuojami dainelėje. Juos ir reikės atlikti visiems žaidimo dalyviams: Šokam šokam rateliu, Garsiai trepsim bateliu, Eikš ir tu, eikš ir tu, Patrepsėsime kartu. Plojam plojam katutes, Keliam saulėn rankutes Eikš ir tu, eikš ir tu, Mes paplosime kartu. Bus ratelyje šilčiau, Jei sustosime arčiau, Bus ratelyje gražiau, Jei sustosime toliau. Eikš ir tu, eikš ir tu, Mes pašoksime kartu.

10 Skrido žvirblis Žaidėjai eina ratu, o prieš tai išrinktas žaidimo vedėjas atsistoja rato viduryje, plasnoja rankomis ir dainuoja: Skrido žvirblis per ūlyčią, per ūlyčią, per ūlyčią Ir pamatė kanapyčią, kanapyčią, kanapyčią. Kanapyčią lesa lesa, savo vaikam neša neša. (Kol dainuojamos šios eilutės, visi bėga ratu) Kanapyčią lesa lesa, savo vaikam neša neša. Čirrrrr. Visiems pradėjus čirkšti, vedėjas griebia vieną iš ratu bėgančių žaidėjų. Sučiuptas žaidėjas tampa vedėju, o prieš tai žaidimą vedęs žmogus grįžta į ratą. Žaidimas tęsiamas toliau Jurgelis meistrelis Rato viduryje stovi vienas žaidėjas Jurgelis. Kiti žaidėjai eina ratu ir dainuoja: Jurgeli meistreli mokyk savo vaikus, Jurgeli meistreli mokyk savo vaikus. Jurgelis turi parodyti kokį nors veiksmą, o visi žaidėjai einantysratu juos atkartoja dainuodami žodžius: O jūs vaikai taip darykit kaip Jurgelis daro. Po to Jurgelis pasikeičia vietomis su kitu žaidėju Šiaudų batai Žaidėjai sustoja į vieną ratą, susikimba rankomis ir dainuojama: Šiaudų batai Šakaliniai padai 2 k. Visi vieną koją užlenkia ranka ir šokinėdami ant vienos kojos dainuoja: Aš negaliu šokinėt. Man kojelę skauda. Užlenkia kitą koją ranka ir šokinėdami ant kitos kojos dainuoja: Aš negaliu šokinėt. Man kojelę skauda.

11 11 3. SLĖPYNIŲ IR GAUDYNIŲ VARIANTAI 3.1. Sardinės Vieta: viduje Dalyvių skaičius: apie 30 Vienas žaidėjas slepiasi, kiti žaidėjai tuo tarpu skaičiuoja iki 100. Tada visi eina ieškoti pasislėpusio žaidėjo. Kai kuris nors žaidėjas jį suranda, tyliai prisijungia prie pasislėpusiojo. Taip žaidimas tęsiasi kol visi žaidėjai pasislepia vienoje vietoje lyg sardinės skardinėje :). Kai paskutinis žaidėjas suranda pasislėpusius, žaidimas baigiasi. Pastaba: Būtina 100% žaidimo priežiūra Slėpynės (pagerintos) Dalyvių skaičius: apie 30 Žaidėjų grupė pasidalina į du pogrupius A ir B. Grupė A eina slėptis ir pakeliui palieka pėdsakus ant žemės, pagal kuriuos grupė B galėtų juos sekti. Kai grupės A žaidėjai nueina pakankamai toli, visi šios grupės žaidėjai pasislepia. Grupės B žaidėjai turi sekti grupės A pėdomis ir juos surasti. Kai B grupė suranda grupę A, sušunka Radau, kad abiejų grupių žaidėjai išgirstų. Išgirdę šį žodį, abiejų grupių žaidėjai turi bėgti kuo greičiau atgal. Kuri grupė atbėga pirmoji, toji kitą kartą išeina slėptis Akli ir sėdintys Vieta: viduje Priemonės: skarelės akims užrišti Dalyvių skaičius: apie 20 Kiekvienas žaidėjas užsirašo ant kortelės savo vardą. Žaidėjų grupė padalinama į 2 dalis: akluosius ir sėdinčiuosius. Sėdinčiųjų kortelės sumaišomos. Kiekvienas aklasis išsitraukia po vieną kortelę ant kurios užrašytas Sėdinčiojo vardas. Pastarasis žaidėjas žaidimo eigoje turės būti surastas aklojo žaidėjo. Po to akliesiems užrišamos akys. Sėdintieji pasiskirsto po kambarį ir atsisėda ant žemės. Jie nebegali palikti tos vietos, kol nebus surasti. Aklieji vienas po kito sušunka vardą žaidėjo, kurį jiems reikia surasti. Šis trumpai atsako: Aš čia. Žaidimo metu aklieji, kad susiorientuotu, gali tik 2 kartus sušukti jų ieškomo žmogaus vardą. Po to, kai aklasis suranda sėdintįjį, abu tyliai pasitraukia į patalpos kraštą. Kai surandami visi sėdintieji, keičiamasi vaidmenimis ir žaidimas prasideda iš naujo. Žaidimo variantai: Žaidimą galima žaisti ir su vienu akluoju, kuris turėtų surasti visus sėdinčiuosius (tinka grupėms, kuriose yra apie 10 žaidėjų).žaidžiant su jaunesniais vaikais, aiškinant žaidimo taisykles, galima įpinti istoriją (pvz. aklieji ieško savo draugo, kuris turi vaistų, išgydančių aklumą) Gyvatės uodega Žaidėjai sustoja į vieną liniją ir padeda abi rankas ant pečių priešais stovinčiam žaidėjui. Pirmas eilėje stovintis žaidėjas yra gyvatės galva, o paskutinis - uodega. Galvos tikslas yra pagauti uodegą. Uodega stengiasi išvengti galvos, o visas kūnas juda paskui galvą. Jeigu galva pagauna uodegą arba gyvatės kūnas suplyšta, tada paskutinis buvęs žaidėjas tampa galva, o priešpaskutinis - uodega. Taip žaidžiama, kol visi turi galimybę pabūti galva ir uodega Avelės ganyti

12 12 Vienas žaidėjas - vilkas, o kitas piemuo aveles. Vilką įstumia į kertę ir kėdėmis užstato, it tvora užtveria. Piemuo, vaikščiodamas apie aveles, sako: Ganau, ganau aveles, vilkas tupi už tvoros, aš to vilko nebijau. Atsisukęs į vilką, sako: O tu, vilke, ko čia stypsai?, Vilkas atsako: Ko tu nori, ar aš dėl tavo avių su ožiais nė į žardį negaliu žiūrėti? Tu sergėk savo avis, o ne mane. Piemuo vėl sako: Ganau, ganau aveles... bet įšokusi iš už durų mergelė (pirmiau išrinkta) sušunka: Motinėlė tavęs reikalauja ir žada duoti sermėgėlę. Vos piemeniui paėjėjus, vilkas capt vieną avelę, nusitveria ir nusiveda. Piemuo sugrįžęs neberanda avelės, verkia ir sako: Ai, ai, kur mano avelė?. Vilkas sako: Nubėgo gerti. Mergelė, antrą kartą įšokusi, taria: Motinėlė tavęs reikalauja ir žada duoti krepšelį. Piemeniui paėjėjus, vilkas kitą pagauna avelę. Taip visas išgaudo. Pagaliau visi užpuola vilką ir iš lengvo jį purto. Vilkas pirma cypia, paskui kaukia, galų gale tabalai tabalai nubėga Medžiotojas ir kiškiai Priemonės: kamuolys - šautuvas Dalyvių skaičius: nuo 20 iki 30 Vienas žaidėjas paskiriamas medžiotoju, likusieji tampa kiškiais. Pažymima teritorija, kurioje vyks medžioklė. Medžiotojas negali bėgti su šautuvu, šauna tik stovėdamas vietoje. Norėdamas perbėgti į kitą vietą turi išmesti kamuolį į orą. Kai medžiotojas pataiko į kiškį, pastarasis tampa taip pat medžiotoju ir jie jau gaudo dviese ir gali vienas kitam mesti kamuolį Lapė ir kiškis arba didelėje patalpoje Dalyvių skaičius: iki 40 Vienas iš žaidėjų yra lobio vagis. Jis išeina iš patalpos. Žaidėjai padalinami į grupeles po tris ir pasiskirsto žaidimo aikštelėje. Iš trijų du žaidėjai suformuoja namus - atsistoja veidu vienas į kitą ir susikabina rankomis. Trečias žaidėjas yra kiškis ir tiesiog stovi savo namuose - tarp žaidėjų rankų. Taip pat yra dar du žaidėjai - lapė ir kiškis, kurie neturi namų. Lapė gaudo kiškį. Kai kiškis pavargsta, jis gali bėgti iki artimiausių namų ir juose atsistoti, o kitas kiškis, buvęs namuose, turi išbėgti ir lapė toliau jį gaudo. Kai lapė pagauna kiškį, jie keičiasi vaidmenimis Lobio pagrobimas Vieta: geriausiai didesnėje patalpoje, bet galima ir lauke Dalyvių skaičius: iki 30 Grupė susėdi ratu. Ji tampa siena. Žaidėjai išsirenka, kuris iš jų bus vagis. Viduryje rato padedamas lobis (tai gali būti dėžė arba šiaip gerai pagriebiamas daiktas). Grupės nariai susitaria, kuris bus sargybinis. Kai lobio vagis įeina į rato vidurį ir paima lobį, tuomet sargybinis gali pradėti gaudyti agį. Jis turi suspėti jį pačiupti tol, kol vagis dar yra rato viduryje. Išradingas vagis pabandys apsimesti, kad jis ima lobį, kad išsiaiškintų, kuris yra sargybinis. Kiti žaidėjai gali padėti sargybiniui ir suklaidinti vagį, atlikdami apgaulingus judesius, lyg jie patys būtų sargybiniai. Žaidimo variantai: galima žaisti su dviem vagim ir dviem sargybiniais Trečias bėga

13 13 Žaidėjų skaičius: iki 30 Žaidėjai pasidalina į grupeles po tris, išskyrus du žaidėjus. Grupelės žaidėjai sustoja vieni kitiems už nugarų suformuodami liniją. Visos grupelės sustoja į ratą, palikdami pakankamai didelius tarpus šonuose. Vienas iš dviejų likusių žaidėjų gaudo, o kitas bėga. Kai bėgantis žaidėjas pavargsta, jis gali atsistoti prieš bet kurį trejetą. Tokiu būdu toje grupelėje paskutinis, ketvirtas žaidėjas tampa gaudomu. Jis bėga, o pavargęs gali pasirinkti kitą trejetą. Jei gaudantis žaidėjas sugauna bėgantįjį, jie keičiasi vietomis bėgęs tampa gaudančiu, o gaudantis - bėgančiu Šokanti meška Priemonės: virvė Trukmė: min. Dalyvių skaičius: iki 30 Virvė gana laisvai pririšama prie medžio kamieno, kad galėtų aplinkui jį suktis. Vienas žaidėjas tampa meška ir laikosi už virvės galo. Kiti žaidėjai turi bėgioti aplinkui medį ne toliau kaip per meškos ištiestą ranką. Jei meška paliečia kurį nors žaidėją, jis taip pat tampa meška ir viena ranka susikabina su meška, o kita gaudo likusius žaidėjus Spalvoti kiaušiniai Vieta: didesnė patalpa, bet galima ir lauke Dalyvių skaičius: iki 30 Vienas žaidėjas išrenkamas būti lape, antras višta. Visi likę žaidėjai yra kiaušiniai. Lapė iš pradžių pasitraukia toliau nuo vištos ir kiaušinių, kad jų negirdėtų. Tuo tarpu višta kiekvienam kiaušiniui priskiria spalvą. Tada visi "kiaušiniai išsirikiuoja priešais vištą. Ateina lapė, atsistoja vištai už nugaros ir beldžia į duris. Višta klausia: Kas ten?. Lapė atsako: Tai lapė. Višta : Ko tu nori?. Lapė : Spalvotų kiaušinių. Višta : Aš tokių neturiu. Kai višta tai pasako, kiaušiniai ima garsiai juoktis. Lapė : Aš girdžiu kaip jie juokiasi. Višta : Gerai. Kokią spalvą renkiesi?. Tada lapė turi pasirinkti spalvą ir pasakyti. Kai ji pasako spalvą, kuri yra priskirta kiaušiniui, tas kiaušinis turi bėgti pas vištą, o lapė stengiasi jį pagauti. Jei pagauna, tai tada kiaušinis tampa lape, o lapė višta. Jei nepagauna, lapė turi rinktis kitą spalvą, tačiau visas vištos ir lapės pokalbis turi pasikartoti iš pradžių Britų buldogai Vieta: geriausia lauke Dalyvių skaičius: nuo 8 Žaidimo lauke pažymimos dvi ribos. Viduryje, tarp ribų, stovi trys žaidėjai, kurie yra britų buldogai. Visi kiti žaidėjai stovi už vienos iš ribų. Kai viduryje stovintys žaidėjai sušunka britų buldogai, kiti žaidėjai turi stengtis kuo greičiau nepaliesti perbėgti į kitą pusę, už kitos ribos. Jei kuris nors viduryje esantis žaidėjas paliečia bėgantįjį - jie pasikeičia vietomis, paliestasis tampa Buldogu.

14 Pelėkautai (aikštėje) Dalyvių skaičius: daugiau nei 20 Žaidėjai padalinami į dvi komandas. Viena komanda ( pelėkautai ) sustoja ratu, susikabina rankomis ir jas iškelia virš galvų. Kita komanda yra pelės ir bėgioja per pelėkautus. Vadovas, nežiūrėdamas į tai kur yra pelės, sušunka pelėkautai ir rate stovintys žaidėjai nuleidžia rankas. Visos pelės, esančios rato viduryje yra sugautos ir prisijungia prie pelėkautų. Paskutinė nepagauta pelė laimi. Tada komandos turėtų keistis vietomis Pagalba iš oro Priemonės: popieriau lapai ir gabaliukas duonos Dalyvių skaičius: Lauko viduryje sustoja 9 ar 10 žaidėjų, visai šalia vienas kito. Aplink juos apibrėžiamas ar kitaip pažymimas (virve, kreida, kalkėmis ir pan.) ratas - gardas žaidėjai yra šakalai, esantys už gardo. Visas laukas yra dykuma ir žaidėjai yra saugūs tik garde, bet jame nėra nieko valgomo. Todėl žaidėjai gyvi tegali išlikti, jei susilauks duonos, perduotos oru, - duonos iš dangaus. Du žaidimo vedėjai laksto žaidimo lauke, mėtydami suglamžytų laikraščio lapų - gniūžtes (tik po kiek laiko numeta laikraščio gniūžtę, kurioje vienintelėje yra duonos). Žaidėjai išbėga iš rato atsinešti gniūžčių. Jei šakalas paliečia kurį nors, jis turi sustingti vietoje ir jį gali atgaivinti tik kitas žaidėjas, paliesdamas ranka. Atradęs duoną, žaidėjas sušunka išgelbėti, ir žaidimas pasibaigia.

15 15 4. PAMOKOMIEJI ŽAIDIMAI 4.1. Gamtos pažinimo takelis Priemonės: paruošti užduočių sąrašai kiekvienam dalyviui ar komandai Žaidimo tikslas: Susipažinti su vietos gamta Žaidėjai eina nurodytu keliu, kuris vingiuoja per miškus ir pievas, iki nurodyto tikslo, kur jų laukia aptarimas. Užduočių sąrašas žaidėjams: Suskaičiuok, kiek daugiausiai aviečių (gilių, riešutų) radote ant vienos mažos šakelės? Surasti tris kuo panašesnius akmenukus. Išvardinti šešis atvejus, kai gali būti vartojama beržo žievė (tošis). Surasti (bet neskinti) aštuonis skirtingų augalų žiedus. 15 metrų žiede surasti aštuonių rūšių medžius bei krūmus. Surasti penkis augalus, kurie yra žmonių naudojami vaistams, valgiui, statybai, puošmenai Padainuoti dvi dainas apie gamtą. Prisiminti ar papasakoti, suvaidinti vieną pasaką apie gamtą. Surasti dvylika skirtingų sėklų,- medžių, krūmų, gėlių, žolių Surasti šešis skirtingus gyvius, kurie gyvena po rąstais. Surasti trijų skirtingų gyvių namus,- žvėrelių, paukščių, vabzdžių Suskaičiuoti, kiek skirtingų žolių yra 30x30 cm pievos plote. Suvaidinti vieną pasaką apie gamtą. Surinkti po vieną lapą nuo visų medžių ar krūmų. Paragauti keturis skirtingus vaistinius ar valgomuosius augalus. Parnešti po vieną vabzdį, sėklą, žalią lapą, uogą, riešutą, gyvį. Nurodytame plote surask savo medį ir paaiškink kitiems, kodėl jį pasirinkai. Žaidimo variantai: taip pat galima atpažinti gėles ir drugelius ar vabalus (jų gali būti labai daug, tad bus sunku identifikuoti) ar sraiges. Pamokomasis momentas: Šiuo žaidimu siekiama susipažinti su apylinkėmis, mokytis vertinti gamtos duodamas dovanas ir jas panaudoti. Dalijantis patirtimis grupėje galima geriau suprasti, kaip kiti patiria gamtą. Kas juos žavi, baugina? 4.2. Vanduo išlaisvina Priemonės: dideli indai su vandeniu, plastmasiniai maišai, virvelės surišti kojoms Dalyvių skaičius: iki 40 Žaidimo tikslas: išlaisvinti ištroškusius draugus.. Žaidėjai pasiskirsto į dvi grupės - A ir B. Kiekvienoje grupėje visi sustoja poromis, išskyrus penkis tos A grupės narius, kurie yra kaliniai. Viename lauko gale padedami dideli indai su vandeniu. Kiekviena pora iš A grupės turi po plastmasinio maišo gabalą, kuriuo, laikydami už 4 kampų, neša vandenį kitame lauko gale esantiems kaliniams, jie stovi ten surištomis rankomis, jie miršta nuo troškulio. B grupės nariai pasiskirsto poromis ir jiems surišamos kojos, taip kad jie galėtų judėti tik kartu. Jie rankos palietimu trukdo A grupei nunešti vandenį kalinių rankoms sudrėkinti ir jiems išlaisvinti. Jei A grupės pora nebeturi pakankamai vandens rankoms sudrėkinti, grįžta ir neša antrą kartą. Jei pavyksta - išlaisvintas kalinys prisijungia prie poros tam, kad padėtų išvaduoti kitą kalinį. Baigiasi,

16 16 kai nebelieka kalinių. Paskui vaidmenys pasikeičia buvusi B pora dabar neša vandenį, o buvusi A pora susiriša kojas ir kitiems trukdo. Pamokomasis momentas: Tik dribdami kartu mes galime pasiekti didžius tikslus. Įvairios kliūtys ir nesėkmės gali priversti mus sutoti ar net pasiduoti. Žaidėjai mokosi atkaklumo, draugiško palaikymo, pasitikėjimo komandos draugais ir kantrybės. Grupės žaidimuose taip pat atsiskleidžia žaidėjų asmeninės savybės, tai leidžia augti tarpusavio pasitikėjimui Akla abėcėlė Priemonės: po raištį kiekvienam dalyviui, virvė Dalyvių skaičius: iki 20 Grupės nariai užsiriša akis (arba užsimerkia), abiem rankom paima už virvės. Vadovas pasako grupei raidę ar figūrą, kurią grupės nariai turi sudaryti iš virvės. Jie patys nusprendžia, kada užduotis atlikta. Žaidimas kartojamas keletą kartų, nurodant grupei skirtingas raides ar figūras. Po žaidimo rekomenduojamą atlikti aptarimą. Galimi klausimai: Ar ši užduotis buvo lengvai įvykdoma? Kodėl? Kaip jūs įveikėte savo aklumą? Kas (kokie lyderiai) iškilo atliekant užduotį? Ar pažįsti fiziškai neįgalų žmogų? Ko tu iš jo išmokai? Kaip galėtų negalia būti palaiminimu tavo gyvenime? Pamokomasis momentas: Šiame pratime jaunuoliai ima labiau vertinti savo regėjimą ir pradeda labiau suprasti akluosius. Galima aptarti tokius klausimus: grupės darbas sunkiomis sąlygomis, neįgalumo kompensavimas grupės stiprybe, bendravimas, grupės lyderių dinamika Visi surišti Laikas: 25 min. Priemonės: virvė Dalyvių skaičius: iki 20 Skautai sustoja į ratą. Jie yra surišami už riešų ir žaidžia Simonas sako. Siūlomi pratimai: paliesti batus, uždėti ranką ant kaimyno galvos, suploti rankomis ir kt. Žaidimo variantas: suskirstyti grupę poromis ir duoti kiekvienam žmogui po gabalą virvės. Kiekvienoje poroje vienas žmogus užriša virvės galus ant savo riešų. Kitas perveria savo virvę per partnerio virvę ir virvės galus užriša ant savo riešų. Taip partneriai yra sujungiami. Poros turi išsipainioti neatrišdamos virvės, tai yra įmanoma. Dalyviai, kuriems tai pavyko padaryti, turi nepadėti tiems, kurie to dar nepadarė. Po žaidimo rekomenduojama atlikti aptarimą. Galimi klausimai: Kaip tau atrodo, koks šio pratimo tikslas? Ko tu iš jo išmokai? Kas buvo sunkiausia? Kas tave labiausiai trikdė? Kokie dalykai tave trikdo gyvenime? Kaip tu išmokai juos įveikti? Ko tu išmokai iš šito pratimo, ką galėtum panaudoti įveikdamas tai, kas tave trikdo kasdieniniame gyvenime? (Variantui) Kas buvo pagrindinis problemos sprendėjas jūsų poroje? Kokie yra pagrindiniai problemų sprendėjai tavo gyvenime?

17 17 Kam tu padedi spręsti problemas? Kaip? Ar tau patinka šitas vaidmuo? Kodėl? Pamokomasis momentas. Šis pratimas iliustruoja priklausomybę nuo partnerio, atidumo klausantis, nurodymų svarbą ir tai, kaip veikia kiekvienas asmuo. Pratimas poromis pabrėžia kantrumo, kūrybiško mąstymo, atkaklumo, pastabumo svarbą Geroji piramidė Priemonės: parkeriai ir popierius Dalyvių skaičius: iki 20 Kiekvienas nupiešia piramidę iš šešių kvadratų (langelių): vienas viršuje, du viduryje, trys apačioje. Kiekviename langelyje įrašo po sakinėlį: -viršutiniame: Man patinka Tavo elgesys ; -viduriniuose: Pasitikiu Tavimi ir Iš Tavęs mokausi ; -apatiniuose: Gerbiu Tavo išmintį, Man atrodai malonus (-i), Tave mėgstu ir palaikau. Visi vaikštinėja. Sutikę žmogų, kuriam tinka vienas iš sakinių, to žaidėjo lape pasirašo. Ir tol vaikšto ratu, kol visos 6 savybės apmąstytos ir pasirašyta lapuose tų, kuriems sakinėliai galioja. Pabaigoje peržvelgti savo lapą, ar daugiau surinkau parašų, negu tikėjausi? Mažiau? Kodėl kitaip, negu (ar lygiai kaip) tikėjausi? Kas mane džiugina? Kas skaudina? Koks mano elgesys grupėje iššaukė tokius atsiliepimus? Pamokomasis momentas: Žaisdami šį žaidimą žaidėjai gali sužinoti, kaip juos mato kiti. Ar jie mato save taip pat? 1. Perskaitykite 1 Jn 3, ir aptarkite šių žodžių reikšmę dalyvių elgesiui pratimo metu. Ką tau sako šis tekstas? 2. Perskaityti Kol 3:22-24 ir aptarti savo elgesio ryšį su šiuo tekstu pratimo metu. Kaip tau tinka šis tekstas? 3. Kaip norėtum pakeisti savo elgesį pagal tai, ko išmokai šįvakar?

18 18 5. APŠILIMO ŽAIDIMAI 5.1. Išmok skaičiuoti pritūpdamas Vieta: viduje Dalyvių skaičius: Visi sustoja ratu ir paeiliui pradėdami nuo 1 skaičiuoja iki 20. Kai pasitaiko skaičius, kuris pvz. dalinasi iš trijų arba jame yra trejetas, jis to skaičiaus nesako, o paprasčiausiai pritūpia. Kai suklystama, pradedama nuo pradžių Skaičius+skaičius Vieta: viduje Dalyvių skaičius: Visiems esantiems patalpoje pasakomi du skaičiai: pirmasis turi nurodyti kiek žmonių turi sudaryti mažą grupelę, antrasis - ant kelių kūno dalių gali ta grupelė stovėti. Po to vėl tęsiama, sakomi kiti skaičiai, grupelės keičiasi Susipynę laidai Dalyvių skaičius: nesvarbus Dešine ranka suimama kairė ausis, kaire ranka suimama nosis. Bandoma kuo greičiau sukeisti rankas vietomis Vaikas ore Vieta: geriausiai lauke Priemonės: kamuolys Dalyvių skaičius: nesvarbus Pradžioje dalyviai išsiskaičiuoja ir kiekvienas turi prisiminti savo skaičių. Žaidimo pradžioje dalyvis su didžiausiu numeriu meta kamuolį į viršų šaukdamas vaikas ore, numeris... ir pasako kurį nors numerį, o tada bėga į šalį. Tas dalyvis, kurio numeris buvo pasakytas, pagauna kamuolį ir pagavęs sušunka stop. Tai išgirdę visi kiti žaidėjai turi sustoti ir nejudėti. Žaidėjas su kamuoliu gali žengti tris žingsnius link kurio nors kito žaidėjo ir mesti į jį kamuolį. Jei pataiko, tai tas žaidėjas gauna vieną raidę iš žodžio vaikas, pvz. V. Jei nepataiko, tai tas, kuris turėjo kamuolį, gauna raidę, pvz. V. Kai žaidėjas susirenka visas raides iš žodžio vaikas, jis iškrenta iš žaidimo. Žaidžiama, kol lieka vienas žaidėjas Akla karvė Vieta: didesnė patalpa Priemonės: varpelis ir skarelė akims užrišti Dalyvių skaičius: iki 30 Visi žaidėjai susėda ratu. Vienam žaidėjui užrišamos akys - jis yra akla karvė. Tada tas žaidėjas kelis kartus apsukamas aplink save ir pastatomas rato viduryje. Žaidėjai siunčia varpelį ratu ir skambina. Akla karvė turi sekti varpelio skambėjimą. Kai vadovas duoda ženklą, varpelį turintis žaidėjas nustoja juo skambinti ir nebeperduoda jo toliau. Akla karvė dabar turi atspėti pas ką yra varpelis parodydama į tą žaidėją pirštu. Jei atspėja, tai žaidėjas, turintis varpelį, tampa akla karve. Jei neatspėja, lieka akla karve kol atspės.

19 Nugaros (aikštėje) Dalyvių skaičius: beveik neribotas, bet nelyginis Visi žaidėjai sustoja poromis, išskyrus vieną. Kai tas žaidėjas pasako nugaromis, poros turi sustoti nugaromis vienas į kitą. Kai pasako rankomis, poros turi atsisukti vienas į kitą ir paspausti rankas. Kai vėl sušunkama nugaromis (ir toliau kiekvieną kartą sušukus nugaromis ), poros turi pasikeisti ir suradę naują partnerį su juo sustoti nugaromis. Tuo tarpu vienas buvęs žaidėjas stengiasi sau surasti porą. Be poros likęs žaidėjas toliau kartoja nurodymus Asmens sargybiniai ar patalpoje Trukmė: 5-10 min. Dalyvių skaičius: nuo 8 Žaidimas tinka naudoti norint padidinti grupės aktyvumą. Sudaromos mažos grupelės po 4 žaidėjus. Vienas iš jų yra LSA (Labai Svarbus Asmuo - taigi įžymi asmenybė), du yra jo asmens sargybiniai, o ketvirtasis yra agentas, kuris turi nušauti LSA. Asmens sargybiniai ir LSA susikabina rankomis ir sudaro ratą. Agentas turi paliesti LSA nugarą. Abu asmens sargybiniai stengiasi to jam neleisti padaryti. Jeigu LSA paliečiamas, galima pasikeisti vaidmenimis Gaudyk - negaudyk Vieta: geriausia lauke Priemonės: kamuolys Dalyvių skaičius: nuo 15 Žaidėjai stovi ratu ir jų rankos sukryžiuotos ant krūtinės. Vienas žaidėjas stovi rato viduryje. Jis turi kamuolį ir jį mesdamas kuriam nors žaidėjui sako gaudyk arba negaudyk. Pirmu atveju žaidėjas turi negaudyti kamuolio ir net nepajudinti rankų, antru atveju - sugauti kamuolį. Jei žaidėjas suklysta, jis arba iškrenta arba eina į vidurį ir toliau mėto kamuolį Kinietiškas futbolas Priemonės: lauko teniso ar panašaus dydžio kamuoliukas Dalyvių skaičius: iki 30 Žaidėjai sustoja ratu. Kiekvienas išskečia kojas ir pėdas suglaudžia su kaimynų pėdomis. Tarp kojų yra vartai. Rankos saugo vartus nuo kamuolio. Atsitūpti negalima. Jei įmušamas įvartis, žaidėjas toliau gina vartus tik viena ranka, jei įmušamas antras įvartis, žaidėjas atsisuka nugara į ratą. Galima žaisti vienu, dviem ar daugiau kamuolių.

20 Kvadrato variantas, aikštelė Trukmė: pagal susitarimą Dalyvių skaičius: iki 30 Žaidėjai suskirstomi į tris komandas. Aikštelėje nupiešiamas didelis kvadratas. Viena komanda eina į kvadrato vidurį, kitos dvi išeina už priešingų kraštų. Kamuolys atiduodamas komandai viduryje. Ji gali pulti abi komandas už kvadrato ribų ir išmušti žaidėjus, bet negali išeiti iš rato. Kitos dvi komandos gali judėti laisvai aplink kvadratą, bet negali įeiti į jį ir negali pulti kitos komandos už kvadrato ribų. Jei žaidėjas išmušamas, teisėjas turi skaičiuoti tašką metusiai komandai. Išmuštas žaidėjas nėra pašalinamas. Žaidžiama iki nustatyto laiko pabaigos Lenktynės jojant, aikštelė Priemonės: lazda, du šalikai ar kt. ir chronometras Dalyvių skaičius: porinis, iki 30 Žaidėjai suskirstomi į dvi komandas. Už penkiasdešimt metrų įsmeigiam lazdą. Už dvidešimt penkių metrų nuo jos nupiešiamas mažas ratas ir jo viduryje padedamos dvi didelės skaros ar šalikai. Komandose pasiskirstoma poromis - vienas iš poros tampa arkliu, o kitas jojiku (arklys turi nešti jojiką). Dvi poros užima starto poziciją ir kai duodamas signalas jos pradeda lenktyniauti. Porai pribėgus prie nupiešto rato, jojikas nenušokdamas nuo arklio turi paimti vieną skarą ir nubėgus iki lazdos jojikas su arkliu apsikeičia vietomis. Bėgant atgal, skara turi būti gražinta į vietą. Laimi pora viską teisingai įvykdžiusi ir su geriausiu laiko rezultatu. Už neatitikimus duodamos baudos sekundės.

21 21 6. ŽAIDIMAI ŽYGYJE 6.1. Arti ir toli Priemonės: lapas ir pieštukas, kuriuos turi žaidimo vedėjas Laikas: pagal susitarimą Dalyvių skaičius: iki 20 Vedėjas susirašo visų dalyvių vardus ir paskelbia sąrašą dalykų, kuriuos reikia pastebėti ir pranešti, pvz.: išdaužtas langas, avis su avinukais, triratukas, juodas arklys, avilys ir t.t., priklausomai nuo kelio, kuriuo einama. Skautas, kuris pirmas pastebi ir parodo daiktą, gauna tašką. Tas pats daiktas du kartus neskaičiuojamas. Einant vadovas gali sugalvoti naujų daiktų ir išbraukti senus Stovyklavietės įkūrimo žaidimai (labai pravartu, kai reikia įsikurti po dienos žygio) Priemonės: tai ko reikia tai užduočiai (pvz.: du kirviai, du vandens kibirai, dvi degtukų dėžutės) Laikas: pagal susitarimą Dalyvių skaičius: porinis arba skiltys Genialus būdas paspartinti ir motyvuoti žaidėjui greitam stovyklavietės įsikūrimui. Visi žaidėjai suskirstomi į dvi komandas. Tos dvi komandos rungtyniauja, kuri greičiau ir kokybišiau atliks užduotą darbą. pvz.: ištempti tentą, pastatyti palapines, užkurti laužus ir t.t. Joms duodamas laikas ir užduotis pradeginti virš laužo ištemptą virvutę. Dvi komandos rungtyniauja ir darbas greičiau vyksta. Tik dažnai nebūna dviejų kirvių, keturių kibirų (jei einama surasti vandens). Reikalingus dalykus reikia apgalvoti prieš žygį Skauto kuprinė Priemonės: kuprinės turinys (geriau nedideli daiktai), kuris gali iškristi, keigu kuprinė blogai užsegta Dalyvių skaičius: neribotas Skautams pranešama žvalgytis netikėtų daiktų ir juos atsiminti, tačiau jie neturi teisės tarpusavyje kalbėti. Daiktai yra išdėliojami palei kelią, kuriuo eis skautai, bet nelabai matomai. Paskui davus ženklą, visi vėl gali kalbėti. Dalyviams yra išdalijami lapai ir prašoma surašyti visus neįprastus dalykus, kuriuos matė ir tokia tvarka kaip juos matė. Taip pat paprašoma pabandyti spėti ką šie neišprasti dalykai galėtų reikšti ar su kai tai susiję. Laimi žaidėjas atspėjęs, kad tai prastai užrištos kuprinės turinys ir atsiminęs daugiausiai daiktų.

22 22 7. PĖDSEKYSTĖS, PASTABUMO IR TAKTINIAI ŽAIDIMAI 7.1. Pietų metas (aikštėje) Priemonės: maži popieriaus lapeliai, žemės riešutai arba saldainiai. Dalyvių skaičius: nuo 12 Dalyviai padalinimai į grupeles mažiausiai po 4 žaidėjus. Kiekviena grupė pasirenka gyvūno pavadinimą ir atitinkamą garsą, taip pat išsirenka vadovą. Kiekvienos grupės tikslas yra surinkti kuo daugiau maisto (popieriaus lapelių, riešutų ar saldainių). Žaidimui prasidėjus, kiekvienas žaidėjas gali ieškoti maisto žaidimo teritorijoje, tačiau jį paimti nuo žemės gali tik grupelės vadovas. Kiti žaidėjai maisto paimti negali. Kai kiti žaidėjai suranda maisto, stovėdami šalia turi skleisti sutartą garsą kol ateis vadovas. Kai vadovas paima maistą, galima ieškoti toliau. Komanda, kuri surenka daugiausiai maisto, laimi Pastabumas Dalyvių skaičius: iki 15 Kiekvienas susigalvoja kokį nors daiktą ir įsivaizduoja, kad laiko jį rankose. Žaidėjai pradeda vaikščioti vienas prie kito be jokios tvarkos ir perduoda kitiems savo daiktus, o pasiima tai ką turi kiti žaidėjai, tada jau nešasi to žmogaus daiktą ir perduoda jį kitam žaidėjui. Išaiškinti kokį daiktą jie turi ir kokį gauna žaidėjai turi be žodžių. Davus ženklą, vaikščiojimas nutrūksta, visi vėl sustoja į ratą. Vadovas klausia: kokį daiktą turėjote žaidimo pradžioje? Kam jį perdavėte? Kokį daiktą gavote paskutinį ir iš ko? Galima pradėti diskusiją apie pastabumą Minų laukas Priemonės: raiščiai akims, kas trečiam dalyviui Dalyvių skaičius: iki 30 Žaidėjai padalinami į tris grupes. Viena grupė yra minos ir ramiai stovi žaidimo lauke. Kita grupė yra bėgliai, kurie stengiasi saugiai pereiti minų lauką, tačiau jų akys užrištos ir jie nežino kur stovi minos. Trečia grupė yra padėjėjai, kurie stovi kitame lauko gale ir stengiasi nurodyti bėgliams saugų kelią per minų lauką. Jei bėglys atsitrenkia į miną, abu sprogsta. Grupės turėtų pasikeisti vietomis, kad visi turėtų galimybę patirti kiekvieną situaciją. Žaidimo variantai: iš pradžių bėgliai gali eiti po vieną per minų lauką, vėliau galima pabandyti leisti visiems bėgliams bėgti kartu. Taip pat galima apsunkinti žaidimą sąlyga, kad vienam bėgliui susidūrus su mina, visi bėgliai grįžta į pradžią ir bando pereiti lauką iš naujo Duonos padauginimas (miške ar pievoje prie miško) Priemonės: vadovai su laikrodžiai, pora krepšių, lapeliai su užrašais duona ir bet kokie kiti valgiai Dalyvių skaičius: iki 30 Žaidžia dvi komandos. Žaidimas vyksta dideliame plote, kur galima slapstytis (miškelyje, krūmokšniuose ir t.t.). Kiekvienas žaidėjas turi lapelį su įrašytu valgiu, o trys žaidėjai iš kiekvienos komandos turi po lapelį su įrašu duona. Tikslas iš kitos komandos laimėti duoną ir ją padauginti. Kiekvienas žaidėjas už nugaros turi kaspiną, užkištą už diržo (kiekviena komanda skirtingos spalvos), priešingos komandos nariai turi tą kaspiną ištraukti viena ranka (antroji laikoma už nugaros), taip jie pagauna priešingos komandos narį. Pagautasis parodo lapelį jeigu jame įrašytas bet koks valgis,

23 23 žaidžiama toliau, jeigu duona, pagautasis atiduoda lapelį kitos komandos žaidėjui, šis nuneša duoną prie žaidimo vedėjo laikrodininko esančio lauko viduryje, jis įmeta duoną savo komandos dėžėn ( laikrodininkas ir dėžės ar pintinės turi būti aiškiai matomoje vietoje). Žaidėjas, kuris atidavė duoną, taip pat eina prie laikrodininko ir pasiima iš savo komandos dėžės vieną duoną. Jis vėl gali įsijungti į žaidimą. Kas dvi minutes laikrodininkas kiekvienos komandos pintinėn įdeda dvigubai tiek duonos (lapelių), kiek jau yra dėžėje (jei yra du, turi būti keturi, jei 4 8 ir t.t.). Žaidimo laikas ribotas po švilpuko (tarkime 10 minučių) laimi tie, kurie turi daugiau duonos Belaisvio vedimas (miške ar pievose su miškais, bet ne mieste) Priemonės: apie 10 metrų virvė Laikas: pagal susitarimą Dalyvių skaičius: iki 20 Belaisvis pririšamas prie virvės vieno galo, o kitą galą paima sargas. Jis lėtai žingsniuoja pasirinkta kryptimi, o belaisvis stengiasi palikti kuo geresnius pėdsakus, nes po dešimties minučių visa likusi grupė pradės jų ieškoti, kad išlaisvintų belaisvį ir pagautų sargą 7.6. Žmonių pagrobimas (geriausiai pievoje ar ant smėlio) Laikas: pagal susitarimą Dalyvių skaičius: porinis, iki 40 Kaip ir senovės Romoje vykdavo žmonių pagrobimas, taip ir čia bus grobiami žmonės. Žaidėjai pasidalina į dvi lygias dalis (romėnus ir sabiniečius). Kiekviena grupė turi savo valstybės teritoriją. Tarp jų yra niekieno žemė. Kiekviena tauta stengiasi tapti galingesne ir skaitlingesne. Todėl jiems reikia žmonių iš kitos valstybės, tik savo noru jie neateis. Taigi, juos reikia pavogti. Tai vyksta tokiu būdu: iš kiekvienos valstybės į kitą yra išsiunčiama po vieną žmogų. Būtų gerai, jei jie turėtų skiriamąjį ženklą (skarą ar skrybėlę). Ten vyksta gaudynės. Kai pagaunamas kuris nors žaidėjas, jis turi užlipti ant arklio (ant gaudžiusiojo nugaros). Ir taip jis yra nunešamas į kitos valstybės teritoriją. Tuomet pagrobtasis tampa tos valstybės piliečiu. Tuojau po to, kai yra peržengta savo valstybės siena su kroviniu, iš karto kitas tos valstybės pilietis gali išeiti grobti žmonių. Taip didėja (arba mažėja) piliečių skaičius. Žaidimas baigiasi tuomet, kiekvienoje iš valstybių lieka mažiau nei pusė piliečių. Žaidimo variantai: priklausomai nuo žaidėjų pajėgumo, galima padaryti skirtingo dydžio niekieno žemę. Jeigu grupės yra didelės, į žmonių grobimą galima leisti iš karto du žaidėjus. Jeigu suaugusiems šis žaidimas atrodys monotoniškas, galima padaryti taip, kad niekieno žemėje priešingų valstybių žmonių grobikai gali grobti vieni kitus. Jeigu po tokios atakos raitelis nukrenta ant žemės, tuomet pagrobėjas turi grįžti į savo teritoriją be krovinio.

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA KALBINĖS VIKTORINOS MES SMALSŪS, GUDRŪS, IŠRADINGI IŠPLĖSTINIS PLANAS Renginio organizatoriai: Šiaulių logopedinės mokyklos

ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA KALBINĖS VIKTORINOS MES SMALSŪS, GUDRŪS, IŠRADINGI IŠPLĖSTINIS PLANAS Renginio organizatoriai: Šiaulių logopedinės mokyklos ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖ MOKYKLA KALBINĖS VIKTORINOS MES SMALSŪS, GUDRŪS, IŠRADINGI IŠPLĖSTINIS PLANAS Renginio organizatoriai: Šiaulių logopedinės mokyklos direktorė logopedė metodininkė Živilė Bielskienė ir

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

XIII ŽAIDIMAI Skautavimo sistemos pagrindas yra žaidimas. Žaidimas yra jaunimo mégstamiausias užsiėmimas, atnešąs daug naudos skautiškame auklėjime, n

XIII ŽAIDIMAI Skautavimo sistemos pagrindas yra žaidimas. Žaidimas yra jaunimo mégstamiausias užsiėmimas, atnešąs daug naudos skautiškame auklėjime, n XIII ŽAIDIMAI Skautavimo sistemos pagrindas yra žaidimas. Žaidimas yra jaunimo mégstamiausias užsiėmimas, atnešąs daug naudos skautiškame auklėjime, nes žaidžiant išmokstama didelė dalis patyrimo laipsnių

Detaliau

Skaitymas_ST2017_4kl.indb

Skaitymas_ST2017_4kl.indb 2017 NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Vardas, Pavardė Klasė Mokinio kodas 4SKAITYMAS 4 KLASĖ Skaitymas Atidžiai perskaityk tekstą ir atlik užduotis. Šiandien Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Vaikų skaitykloje

Detaliau

Microsoft Word - Etnosocializacija_II_Seima.doc

Microsoft Word - Etnosocializacija_II_Seima.doc Etnosocializacija II užsiėmimas Užsiėmimo tema ŠEIMA Tikslas atkreipti vaikų dėmesį į šeimos narių bendravimą, pagarbą bei artumą. Supažindinti vaikus su šeimos tradicijomis, lydinčiomis svarbiausius žmogaus

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

PIRAMIDĖ yra atskira biliardo šaka, turinti savo taisykles ir biliardo įrangos reikalavimus. Vyksta oficialios šių ţaidimų varţybos: 1. LAISVOJI PIRAM

PIRAMIDĖ yra atskira biliardo šaka, turinti savo taisykles ir biliardo įrangos reikalavimus. Vyksta oficialios šių ţaidimų varţybos: 1. LAISVOJI PIRAM PIRAMIDĖ yra atskira biliardo šaka, turinti savo taisykles ir biliardo įrangos reikalavimus. Vyksta oficialios šių ţaidimų varţybos: 1. LAISVOJI PIRAMIDĖ 2. KOMBINUOTA PIRAMIDĖ 3. DINAMIŠKOJI PIRAMIDĖ

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Estijos bendrasis ugdymas –Socialiniai mokslai

Estijos bendrasis ugdymas –Socialiniai mokslai Projektas Bendrojo ugdymo mokytojų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų tobulinimas Projekto kodas 09.4.2-ESFA-V-715-02-0001. Inovatyvūs ugdymo metodai kūno kultūros pamokose Bettina Frommann Sporto ir sporto

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

SVEIKATOS SAVAITĖ LIK SVEIKA, BALTA ŢIEMUŢE UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŢELIS NYKŠTUKAS Kiekvieną ţiemą, kai tik leidţia oro sąlygos, organizuojame ţie

SVEIKATOS SAVAITĖ LIK SVEIKA, BALTA ŢIEMUŢE UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŢELIS NYKŠTUKAS Kiekvieną ţiemą, kai tik leidţia oro sąlygos, organizuojame ţie SVEIKATOS SAVAITĖ LIK SVEIKA, BALTA ŢIEMUŢE UKMERGĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŢELIS NYKŠTUKAS Kiekvieną ţiemą, kai tik leidţia oro sąlygos, organizuojame ţiemos sveikatos savaitę. Įdomūs ţaidimai ţiemą lauke

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc

TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuc TAURAGĖS ŠALTINIO PROGIMNAZIJA Integruota anglų-vokiečių kalbų pamoka Mano šeima, My family-meine Familie Anglų kalbos mokytoja metodininkė Lina Valuckienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Vaiva Janonienė,

Detaliau

Microsoft Word - Pradedančiųjų pararašiutininkų rengimas sparno tipo parašiutu.doc

Microsoft Word - Pradedančiųjų pararašiutininkų rengimas sparno tipo parašiutu.doc TVIRTINU Lietuvos parašiutų sporto federacijos prezidentas 2002 m. balandžio 30 d. PRADEDANČIŲJŲ PARAŠIUTININKŲ RENGIMAS SPARNO TIPO PARAŠIUTU (PRIVERSTINIO SKLEIDIMO PROGRESIJOS METODAS) Apžvalga Čia

Detaliau

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Cia tu ir tavo tevai ras informacija apie mokykla (as) Danijoje. Atskiri punktai gali skirtis kiekvienoje mokykloje. Jei kiltu abejoniuklausk mokytoju.

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kartą viename dideliame mieste gyveno berniukas. Jis turėjo tėtį, mamą ir namelį medyje. Vieną dieną Povilo gyvenime atsirado lapė. O kai tavo gyvenime atsiranda lapė lauk visko. Jautri rašytojos Evelinos

Detaliau

Microsoft Word - Gintautas_Dabrišius._Eilėraščiai.LI4200.doc

Microsoft Word - Gintautas_Dabrišius._Eilėraščiai.LI4200.doc Gintautas Dabrišius EILĖRAŠČIAI * * * nuo eglių nueiti, kad galėčiau ištarti: sveiki, ąžuolėliai! Pavasaris be uodegos Mama turėjo karvę, karvė turėjo veršiuką, veršiukas turėjo uodegą: ja linksmai mojavo,

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G 2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja Giedrė Savukynienė PRADŽIA: PRAKARTĖLĖS VAIZDELIS BENDRA

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

HOW MEMBERS OF LOCAL AUTHORITIES ARE ELECTED

HOW MEMBERS OF LOCAL AUTHORITIES ARE ELECTED Kaip renkami vietos valdžios institucijų nariai 1 1. Vietos valdžios struktūra ir narystė joje... 3 2. Teisė dalyvauti rinkimuose... 3 3. Kas gali balsuoti vietos rinkimuose?... 5 4. Rinkėjų sąrašas...

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei

21. Ilgis, plotas, perimetras Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius rei Įvadas Šiame modulyje pateikti įvairaus sudėtingumo uždaviniai apie ilgį, perimetrą ir plotą. Sprendžiant uždavinius reikės pasitelkti kūrybinį mąstymą ir pasinaudoti jau turimomis žiniomis, įgytomis per

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

KLAUSIMAS. Kaip nuveikti daugiau per tą patį laiką? Kaip gyventi tokį gyvenimą, kokio iš tikrųjų trokštu? ATSAKYMAS. Išsiugdę įprotį planuoti laiką, J

KLAUSIMAS. Kaip nuveikti daugiau per tą patį laiką? Kaip gyventi tokį gyvenimą, kokio iš tikrųjų trokštu? ATSAKYMAS. Išsiugdę įprotį planuoti laiką, J KLAUSIMAS. Kaip nuveikti daugiau per tą patį laiką? Kaip gyventi tokį gyvenimą, kokio iš tikrųjų trokštu? ATSAKYMAS. Išsiugdę įprotį planuoti laiką, Jūs tapsite produktyvesni, sutaupysite keletą ar net

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Gintaras Chomentauskas, Edita Dereškevičiūtė, Lauras Balaiša, Justinas Burokas, Ernesta Platūkytė, Neringa Romanovskaja Studentų karjeros valdymo gebė

Gintaras Chomentauskas, Edita Dereškevičiūtė, Lauras Balaiša, Justinas Burokas, Ernesta Platūkytė, Neringa Romanovskaja Studentų karjeros valdymo gebė Gintaras Chomentauskas, Edita Dereškevičiūtė, Lauras Balaiša, Justinas Burokas, Ernesta Platūkytė, Neringa Romanovskaja Studentų karjeros valdymo gebėjimų lavinimas dės tytojui Vilnius, 2015 UDK 331.108(072)

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Projektas NR. VP1-1.3-SADM-02-K-01-002 Palaipsnės praktinės socialinės integracijos modelio sukūrimas ir įgyvendinimas Asmenų, grįžusių iš įkalinimo įstaigų įdarbinimo teisinė ir psichologinė motyvacija

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdė

Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdė Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdėjo pokšėjo, kad buvo labai sunku albumėlyje užrašinėti

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Ką pasako kūno kalba?

Ką pasako kūno kalba? Mokinių įsidarbinimo galimybės Vilniaus teritorinė darbo birža, Jaunimo užimtumo skyrius Jaunimo darbo centras JEI TAU 14 16 metų 14-16 metų jaunuoliams dirbti draudžiama, išskyrus jų fizines galimybes

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diametras 3m, 2,5x2,5m grindys). Kaina nuo 350 eu. Galutinė kaina priklauso nuo šventės datos, miesto. Į nuomos kainą įskaičiuota: Stalelis

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Vadovas mokytojams Superherojų vadovas Autorius: Elias Våhlund Iliustruotoja: Agnes Våhlund I knygų seriją įeina: Pirmoji knyga Vadovas Antroji knyga

Vadovas mokytojams Superherojų vadovas Autorius: Elias Våhlund Iliustruotoja: Agnes Våhlund I knygų seriją įeina: Pirmoji knyga Vadovas Antroji knyga Vadovas mokytojams Superherojų vadovas Autorius: Elias Våhlund Iliustruotoja: Agnes Våhlund I knygų seriją įeina: Pirmoji knyga Vadovas Antroji knyga Raudonoji kaukė Rekomenduotina vaikams nuo pirmos iki

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV

PODPORA MÍSTNÍCH INICIATIV Projektas įvykdytas pagal sutartį Nr. GVP/PTS/1288 2016 m. spalio 25 d. PROJEKTO ŠIAULIŲ LETENĖLĖ FENIKSO KELIAS UŢMIRŠTIEMS BEGLOBIAMS VEIKLOS IR FINANSINĖ ATASKAITA Projekto vykdytojas: VšĮ Šiaulių letenėlė

Detaliau