2019 metų laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos ataskaita. Ataskaitą parengė: VšĮ Investuok Lietuvoje

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2019 metų laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos ataskaita. Ataskaitą parengė: VšĮ Investuok Lietuvoje"

Transkriptas

1 2019 metų laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos ataskaita Ataskaitą parengė: VšĮ Investuok Lietuvoje 1

2 TURINYS Įvadas LEZ veiklos rezultatai Klaipėdos LEZ Kauno LEZ Kitos LEZ Lyginamoji rezultatų analizė LEZ įtaka LR ūkio rodikliams

3 Įvadas 2018 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministras įsakymu Nr patvirtino Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų (toliau LEZ) verslo planų įgyvendinimo, LEZ veikiančių įmonių ir LEZ valdymo bendrovių (toliau VB) veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašą, kuriuo stiprinama LEZ veiklos stebėsena, o VšĮ Investuok Lietuvoje įgaliojama pagal valstybės registrų ir informacinių sistemų duomenis parengti stebėsenos ataskaitą. Vadovaujantis LEZ stebėsenos aprašu, stebėsenos ataskaitos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima nustatyti zonoje veikiančią įmonę ar zonų valdymo bendrovę, apie kurią ar kurios veiklos rezultatus buvo surinkti duomenys, yra konfidencialūs ir ekonomikos ir inovacijų ministerijos interneto svetainėje neskelbiami. Todėl šiame dokumente konfidencialūs duomenys nepateikiami. 3

4 1. LEZ veiklos rezultatai 2019 m. Lietuvos LEZ toliau augo ūkinę komercinę veiklą vykdančių įmonių skaičius. Darbuotojų skaičius jose, palyginti su 2018 metais, stiebėsi 22 proc. ir metų pabaigoje siekė apie Nors naujai besikuriančios įmonės iki 2019 m. pabaigos pasamdė daug darbuotojų, nespėjo pasižymėti aukštais veiklos rodikliais, dalis generavo nuostolius, o kai kurios senbuvės fiksavo pajamų smukimą. 1 Atsižvelgiant į tai, bendros pajamos augo nereikšmingai, o sukurta pridėtinė vertė netgi smuko, palyginti su 2018 m. LEZ teritorijose veiklą vykdančios ir dar tik besisteigiančios įmonės per metus investavo 344 mln. Eur daugiau nei 50 proc. pranokdamos 2018 m. investicijas. LEZ VB investicijos zonose po stiprių 2018-ųjų, deja, smuko ir 2019 m. siekė 1,4 mln. Eur. Šiame skyriuje atskirai nagrinėjami tik Kauno ir Klaipėdos LEZ rezultatai. Kitų zonų rezultatai pateikiami juos subendrinus, kadangi šiose zonose veiklą vykdančių įmonių skaičius nėra didelis. Pateikiant rezultatus pavieniui, būtų rizikuojama atskleisti atskirų įmonių konfidencialius rodiklius Klaipėdos LEZ 2019 m. Klaipėdos LEZ teritorijoje ūkinę komercinę veiklą pradėjo vykdyti 4 naujos įmonės. Klaipėdos LEZ VB priklausanti UAB Flex start Two pradėjo vykdyti nuomai skirto administracinio / gamybinio pastato projektą. Į kv. m pastatą planuojama investuoti 4,5 mln. Eur. Monake įsikūrusi bendrovė GRH International įsteigė statybinių plokščių gamybos ir statybos technologijų mokslinių tyrimų padalinį UAB GRH LT. Bendrovė planuoja įdarbinti apie 50 darbuotojų. Veiklą LEZ pradėjo ir reklamos projektavimo bei gamybos įmonė UAB Admen, atidariusi naują iškabų ir kitų reklamos gaminių gamyklą, bei nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo veiklą vykdanti UAB Gelsta. Nors veiklą tebevykdė, nuo 2019 m. oficialioje Klaipėdos LEZ VB ataskaitoje nebefigūravo įmonė UAB Vėjo projektai, todėl jos duomenys į toliau pateiktą lentelę neįtraukti. 1 lentelė. Klaipėdos LEZ veiklos rezultatai. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Pokytis Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk įm. Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk asm. Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur proc. Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur proc. LEZ įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur proc. LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 1,1 0,9*** 22 proc. LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos)** mln. Eur 9,7 10,5 +9 proc. *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė. **Nesant 2008, 2009 m. ataskaitų, investicijų suma atitinkamais metais prilyginta nuliui. ***Neįtraukta dalis, finansuota ES struktūrinių fondų lėšomis. Ūkinę komercinę veiklą zonoje vykdančių įmonių skaičius Klaipėdos LEZ 2019 m. išaugo iki 36. Deja, daugelis kitų metinių rodiklių traukėsi. Verta atkreipti dėmesį, kad 2018 metai Klaipėdos LEZ buvo išskirtiniai ir pasižymėjo itin sparčiu LEZ įmonių veiklos apimčių augimu, todėl, žvelgiant į dvejų metų perspektyvą, augimo tempas išlieka gana spartus. 1 Pajamos, pridėtinė vertė ir LEZ įmonių investicijos metų pabaigoje šiame skyriuje skaičiuojamos remiantis tarpžinybinės mokestinių duomenų saugyklos (TDS) pateikiamais duomenimis iš LEZ įmonių finansinių ataskaitų. Informacija pateikiama pagal ataskaitinius metus, kurie ne visais atvejais sutampa su kalendoriniais metais ir ne visada yra ataskaitinių 2019 m. informacija. Šiais atvejais pasitelkiamas įvertis. Pavyzdžiui, 83 proc. pajamų 2019 ataskaitiniais metais suskaičiuota remiantis faktiniais duomenimis, likę 17 proc. įvertis. Visa 2018 metų informacija yra faktinė. 4

5 1.2. Kauno LEZ Kauno LEZ įmonių skaičius 2019 metais toliau sparčiai augo, oficialios Kauno LEZ VB ataskaitos duomenimis, ūkinę komercinę veiklą pradėjo vykdyti net 8 naujos įmonės. Apskaitos prietaisų kūrėja ir gamintoja UAB Axioma metering baigė kv. m ploto išmaniųjų ultragarsinių šilumos ir vandens skaitiklių gamyklos statybos darbus. Gamykloje planuojama sukurti 200 darbo vietų. Vokietijos automobilių dalių gamintoja Continental Kauno LEZ atidarė 2018 metais pradėtą statyti elektronikos komponentų gamyklą bendra investicijų suma siekia apie 95 mln. Eur, ketinama sukurti apie naujų darbo vietų. Nyderlandų veterinarinių vaistų gamintoja UAB Interchemie werken De Adelaar LT baigė statyti tirpių ir geriamųjų preparatų gamyklą. Investicijų vertė siekia 4 mln. Eur. Įmonei IKEA baldus gaminanti UAB Geras baldų fabrikas atidarė 35 tūkst. kv. m ploto baldų gamybos fabriką. Į fabriką investuota 42 mln. Eur ir per ateinančius trejus metus planuojama sukurti 240 darbo vietų. Naują gamyklą LEZ atidarė ir JAV kapitalo medicinos produktų gamintoja UAB Hollister Lietuva. Gamykloje bus gaminamos stomos priežiūros priemonės ir kita medicininė įranga. Į gamyklą investuota 50 mln. Eur, planuojama įdarbinti apie 350 darbuotojų m. gruodžio mėn. bandymus pradėjo UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, gaminsianti šilumą ir elektrą iš perdirbti netinkamų atliekų. Bendros investicijos siekia 160 mln. Eur, ketinama įdarbinti 36 darbuotojus. Kauno LEZ veiklą 2019 m. taip pat pradėjo maisto produktų gamybos įmonė UAB LEZ projektas bei fasadines duris gaminanti UAB Ryterna Entry. 2 lentelė. Kauno LEZ veiklos rezultatai. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Pokytis Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk įm. Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk asm. Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur proc. Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur proc. LEZ įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur proc. LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 0,9 0,3 65 proc. LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos) mln. Eur 5,7 6,0 +6 proc. *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė. Ūkinę komercinę veiklą vykdančių įmonių skaičius Kauno LEZ teritorijoje 2019 m. stiebėsi iki 31. Darbuotojų skaičius, pajamos ir metinės investicijos taip pat smarkiai kilo antrus metus iš eilės. Deja, daliai naujai veiklą pradėjusių įmonių generuojant nuostolius, 2019 m. pridėtinės vertės buvo sukurta mažiau nei 2018 m Kitos LEZ Vadovaujantis oficialiomis LEZ VB ataskaitomis, likusiose LEZ ūkinę komercinę veiklą 2019 m. pradėjo vykdyti 5 naujos įmonės, dar 6 įmonės ruošėsi pradėti veiklą ateityje ir jau vykdė investicijas zonoje. Akmenės LEZ įsikūrė NT vystymo, nuomos ir eksploatavimo įmonė UAB Akmenės projektai. UAB Vakarų medienos grupė ir UAB Klaipėdos mediena kartu statė medienos drožlių plokščių gamyklą, į kurią planuojama investuoti 140 mln. Eur ir sukurti 150 darbo vietų. UAB Rietuva rūpinsis gamybos energetiniu aprūpinimu. Kėdainių LEZ veiklą pradėjo UAB Ikarai skystųjų trąšų gamykla. Į ją investuota 3 mln. Eur, sukurta 15 darbo vietų. Apie 80 proc. LEZ pagamintos produkcijos bendrovė ketina eksportuoti. UAB Natūralus pluoštas zonoje atidarė pluoštinių kanapių perdirbimo fabriką, gaminsiantį kanapių pluoštą, spalius ir 5

6 granules. Į fabriko statybą investuota 8,2 mln. Eur, planuojama sukurti 30 darbo vietų. Dujų gamybos bendrovė UAB Linde Gas Kėdainių LEZ pradėjo deguonies ir azoto gamyklos statybos darbus. Bendrovė iki 2020 m. planuoja investuoti 20 mln. Eur m. šiame LEZ veiklą pradėti taip pat ruošėsi ir Ukrainos bendrovė UAB Kormotech, statanti gyvūnų ėdalo gamyklą ketinama investuoti apie 10 mln. Eur ir sukurti 60 darbo vietų m. Šiaulių LEZ veiklą pradėti planavo trys įmonės. UAB Medicinos linija ėmėsi naujos odontologinių medžiagų ir dantų priežiūros priemonių gamyklos statybų. Į gamyklą planuojama investuoti 3,5 mln. Eur ir įdarbinti 10 žmonių. Norvegijos kapitalo įmonė UAB PLUS Windows pradėjo langų fabriko statybą. Bendros investicijos į pastatus ir įrangą siekia apie 3 mln. Eur, planuojama, kad įmonėje dirbs apie 50 darbuotojų. Tarp Šiaulių LEZ investavusių bendrovių yra ir UAB Reklamos diktatorius, įpusėjusi kv. m nestandartinių reklaminių iškabų gamyklos statybas. Įmonės investicijos į gamyklą siekia 4 mln. Eur, planuojama sukurti 100 darbo vietų. 3 lentelė. Akmenės, Kėdainių, Marijampolės, Panevėžio ir Šiaulių LEZ apibendrinti rezultatai. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Pokytis Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk įm. Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk asm. Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur proc. Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur proc. Šių įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur proc. LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 0,18 0, proc. LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos) mln. Eur 0,7 0,9 +33 proc. Pastaba. Į lentelę įtrauktos UAB Vakarų medienos grupė, UAB Klaipėdos mediena ir UAB Rietuva metinės investicijos Akmenės LEZ, tačiau neįtraukti jokie kiti veiklos duomenys, nes apyvartos LEZ teritorijoje šios įmonės dar negeneravo. *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė metais veiklą vykdančių įmonių skaičius likusiose LEZ išaugo iki 10. Visi pagrindiniai šių įmonių veiklos rodikliai sparčiai stiebėsi į viršų. Ypač sparčiai augo metinės investicijos Lyginamoji rezultatų analizė 4 lentelė metų veiklos rezultatų palyginimas. Šaltiniai: įmonių sk., tiesioginės LEZ įmonių investicijos per metus, LEZ VB investicijos LEZ VB veiklos rodiklių ataskaitos; darbuotojai metų pabaigoje Sodra ; pajamos pelno (nuostolių) ataskaitos, TDS; LEZ įmonių investicijų zonoje vertė metų pabaigoje TDS, finansinės ataskaitos; pridėtinė vertė VšĮ Investuok Lietuvoje skaičiavimai, remiantis finansinių ataskaitų, TDS ir Sodros duomenimis Klaipėdos Kauno Kitos Iš viso Ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės sk Šių įmonių darbuotojai (metų pabaigoje) sk Šių įmonių pajamos (per metus) mln. Eur Šių įmonių pridėtinė vertė (per metus) mln. Eur Visų LEZ įmonių tiesioginės investicijos (per metus) mln. Eur LEZ įmonių investicijų zonoje vertė (metų pabaigoje)* mln. Eur LEZ VB investicijos zonoje (per metus) mln. Eur 0,9 0,3 0,2 1,4 LEZ VB investicijos (iki metų pabaigos) mln. Eur 10,5 6,0 0,9 17,4 *Balansinė ilgalaikio materialiojo turto vertė. Pagal įmonių pajamas ir kuriamą pridėtinę vertę 2019 m. lyderės pozicijų neužleido Klaipėdos LEZ, kurios įmonės sugeneravo daugiau nei pusę atitinkamų rodiklių rezultato. Kita vertus, Kauno LEZ sparčiai vijosi ir ypač priartėjo prie lyderės vertinant darbuotojų ir įmonių skaičių, o atsižvelgiant į investicijų vertę net 6

7 pralenkė. Likusiųjų LEZ įmonių investicijos taip pat smarkiai augo, todėl ateityje Klaipėdos LEZ atotrūkis turėtų mažėti. 2. LEZ įtaka LR ūkio rodikliams 2019 metais Lietuvos LEZ teritorijose ūkinę komercinę veiklą vykdė 77 įmonės, o darbuotojų skaičius šiose įmonėse siekė apie Per metus jos gavo 1,5 mlrd. Eur pajamų 2. Užsienio investicijos. Vienas iš LEZ steigimo tikslų pritraukti užsienio investicijas sėkmingai įgyvendinamas: 82 proc. LEZ įmonių pajamų sudaro užsienio kapitalo įmonių pajamos, o šiose įmonėse dirbančių darbuotojų dalis siekia beveik du trečdalius visų LEZ įmonių darbuotojų (1 pav.). 1 pav. Pagrindiniai LEZ įmonių rezultatai pagal kapitalo kilmę. Šaltinis: pajamos finansinės ataskaitos, 2019 m., darbuotojai Sodra, 2019 m., skirstymas pagal kapitalo kilmę Statistikos departamentas. Gamybos skatinimas. LEZ ypač prisideda prie gamybos plėtros šalyje 86 proc. zonų įmonių darbuotojų dirba šios veiklos įmonėse, o gamybos įmonių pajamos sudaro net 90 proc. (2 pav. Atsižvelgiant į tai, kad gamyba yra pagrindinė LEZ įmonių veiklos sritis, toliau nagrinėjant jų bendrus rodiklius jie lyginami su Lietuvos gamybos sektoriumi. 2 pav. LEZ įmonių veiklų pasiskirstymas. Šaltinis: pajamos finansinės ataskaitos, TDS, 2019 m.; darbuotojai Sodra, 2019 m.; skirstymas pagal veiklą Statistikos departamentas. Pridėtinė vertė. Per 2019 metus zonose buvo sukurta 206 mln. Eur pridėtinės vertės 3, tai sudarė 2,6 proc. viso Lietuvos apdirbamosios gamybos sektoriaus rezultato. Užsienio prekyba. LEZ įmonių pardavimai užsienyje tais pačiais metais siekė 882 mln. Eur, arba 5 proc. visų lietuviškos kilmės prekių eksporto vertės. Nagrinėjamais metais eksporto dalis sudarė 58 proc. visų LEZ įmonių pardavimų 4. 2 Pateikiant LEZ rezultatus, vertinamos tik LEZ ūkinę komercinę veiklą vykdančios įmonės. Vertinant LEZ poveikį, įtraukiamos ir LEZ VB. 3 Skaičiuojama remiantis metinėmis finansinėmis ataskaitomis ir Sodros bei TDS duomenimis, sumuojant darbo sąnaudas, nusidėvėjimą ir amortizaciją bei pelną prieš apmokestinimą. 4 Statistikos departamentas, TDS, 2019 m. 7

8 Darbo užmokestis. Nepaisant to, jog LEZ teritorijos įsikūrusios Lietuvos regionuose, vidutinis darbo užmokestis LEZ įmonėse 2019 m. 11 proc. pranoko viso Lietuvos apdirbamosios gamybos sektoriaus vidutinį darbo užmokestį (3 pav.) Darbuotojų bruto užmokestis, Eur/mėn Lietuvos vidurkis apdirbamojoje gamyboje LEZ įmonės 3 pav. LEZ įmonių vidutinis darbo užmokestis. Šaltinis: Statistikos departamentas, TDS, m. duomenys koreguoti, kad būtų palyginami su 2019 m. duomenimis, kuomet įsigaliojo mokesčių reforma. Papildomas poveikis. LEZ įmonės pasižymi kur kas didesniu multiplikatoriaus efektu nei vidutinė Lietuvos gamybos įmonė. Kad pagamintų galutinį produktą, LEZ įmonės perka itin daug žaliavų, paslaugų ir ilgalaikio turto (įrenginių, pastatų). Daugiau nei trečdalį šios LEZ įmonių paklausos patenkina vietiniai tiekėjai m. vienas LEZ darbuotojas vidutiniškai lemdavo 89 tūkst. Eur 6 pajamų tiesioginiams LEZ įmonių tiekėjams. Tai didelė suma, atsižvelgiant į tai, jog pajamos vienam Lietuvos darbuotojui 2019 metais siekė apie 62 tūkst. Eur 7. Taigi galima teigti, kad šešios darbo vietos LEZ įmonėse vidutiniškai sukurdavo papildomas kone 9 darbo vietas tiekėjų įmonėse (4 pav.). 4 pav. Papildomas LEZ įmonių poveikis, kuriantis darbo vietas. Šaltinis: VšĮ Investuok Lietuvoje vertinimas, remiantis Statistikos departamento ir TDS duomenimis, 2019 m. Verta atkreipti dėmesį, kad šis papildomas poveikis neapsiriboja vien tiesioginiais tiekėjais ir jų kuriamomis darbo vietomis. Paklausa vertės grandine keliauja ir toliau. Be to, prekes perka ne tik įmonės, bet ir jų darbuotojai, taigi visas LEZ poveikis dar reikšmingesnis. 5 Statistikos departamentas, Sodra, 2019 m. 6 LEZ įmonių pirkimai Lietuvoje, tenkantys vienam darbuotojui; TDS duomenys. 7 Bendroji Lietuvos produkcija to meto kainomis, tenkanti vienam užimtam gyventojui; VšĮ Investuok Lietuvoje 2019 metų vertinimas, remiantis 2019 m. BVP duomenimis ir 2018 m. BVP ir produkcijos santykiu. 8

9 Laisvųjų ekonominių zonų stebėsenos ataskaita parengta remiantis Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų įstatymo 14 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos EIM 2018 m. birželio 1 d. įsakymo Nr Dėl Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo ir Duomenų apie laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių ir laisvųjų ekonominių zonų įmonių veiklą bei jų veiklos rezultatus sąrašo formos patvirtinimo 2 punktu ir šiuo įsakymu patvirtintu Lietuvos Respublikoje veikiančių laisvųjų ekonominių zonų verslo planų įgyvendinimo, laisvosiose ekonominėse zonose veikiančių įmonių ir laisvųjų ekonominių zonų valdymo bendrovių veiklos rezultatų stebėsenos atlikimo tvarkos aprašu. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis toliau nurodytais kontaktais: Giedrius Rudis Analitikų grupės vadovas Projektų valdymo departamentas VšĮ Investuok Lietuvoje Tel El. p. Lina Žibienė Ekspertė Projektų valdymo departamentas VšĮ Investuok Lietuvoje Tel El. p. 9

Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje 2019 m.

Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje 2019 m. Laisvosios ekonominės zonos Lietuvoje 2019 m. Turinys Įvadas 1. Laisvosios ekonominės zonos kas tai? 1.1. Kodėl šalys steigia LEZ? 1.2. LEZ reguliavimas Lietuvoje 4 4 4 5 2. LEZ įtaka Lietuvos ekonomikai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

KAUNO  TECHNOLOGIJOS  UNIVERSITETAS 1 Taikomasis mokslinis darbas LIETUVOS BALDŲ GAMYBOS SEKTORIAUS KONKURENCINGUMO STUDIJA Užsakovas: Lietuvos ekonominės plėtros agentūra Vykdytojas: KTU Verslo strategijos institutas VšĮ Žinių visuomenės

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKSPORTO PARTNERIŲ PAIEŠKA SKANDINAVIJOJE. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS IR PALAIKYMAS Silvija Bisigirskytė www.kame.lt UAB Kamė UAB Kamė 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakym PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. 4-554 (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. vasario 12 d. įsakymo Nr.4-139 redakcija) Tikslo ir uždavinio pavadinimas

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota)

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) 2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita Ataskaita parengta už 2014 m. sausio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lietuvos gyventojų buvo sėkmingi vertinant jų finansinės

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 26 SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau