PATEIKTŲ VERTINTI 2017 METAIS EKSPONUOTŲ, ĮGYVENDINTŲ AR ATLIKTŲ MENO DARBŲ FORMALIOJO IR EKSPERTINIO ĮVERTINIMO REZULTATAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATEIKTŲ VERTINTI 2017 METAIS EKSPONUOTŲ, ĮGYVENDINTŲ AR ATLIKTŲ MENO DARBŲ FORMALIOJO IR EKSPERTINIO ĮVERTINIMO REZULTATAI"

Transkriptas

1

2 1 PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos irmiiko 2018 m. salio 18 d. įsakymu Nr. V-536 PATEIKTŲ VERTINTI 2017 METAIS EKSPONUOTŲ, ĮGYVENDINTŲ AR ATLIKTŲ MENO DARBŲ FORMALIOJO IR EKSPERTINIO ĮVERTINIMO REZULTATAI bibliografiis arašas 1. ASU M (100) VŽ Regimatas Pilkauskas, Matas Pilkauskas, Vaiius Pilkauskas. Lauryo Stuokos Gucevičiaus aikštės Kuiškyje kokursiis rojektas (878787). Laimėta I remija Kuiškio rajoo savivaldybės admiistracijos sklebtame suarastiatame atvirajame rojektų kokurse. 2. ASU M (100) NŽ Regimatas Pilkauskas, Matas Pilkauskas, Vaiius Pilkauskas. Lauryo Stuokos Gucevičiaus aikštės Kuiškyje kokursiis rojektas. 3. ASU M (100) NŽ autoriai - Alvydas Žickis, Regimatas Pilkauskas, Vaiius Pilkauskas, Matas Pilkauskas. Kokursiis rojektas Atoki satalka, kuriame ateikiama 30 ha teritorijos, esačios rie Lakūų l. Kaue, aaudojimo urbaistiė agridiių srediių idėja m. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU suregtos Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse Teritorijų laavimo ir miestų kraštovaizdžio formavimo rojektų gruėje, II vieta.. ASU M (100) NŽ autoriai - Alvydas Žickis, Regimatas Pilkauskas, Vaiius Pilkauskas, Matas Pilkauskas. Kokursiis rojektas Atoki satalka, kuriame ateikiama 30 ha teritorijos, esačios rie Lakūų l. Kaue, aaudojimo urbaistiė agridiių srediių idėja m m. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU suregtos Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse Teritorijų laavimo ir miestų kraštovaizdžio formavimo rojektų gruėje, II vieta. 5. ASU M (100) VŽ Matas Pilkauskas. Birštoo viekiemio arko techiis rojektas. Projektas 2013 m m. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU suregtos Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse Visuotiių želdyų: arkų, skverų, aikščių <...> gruje II vieta. 6. ASU M (100) NŽ Regimatas Pilkauskas, Vaiius Pilkauskas, Matas Pilkauskas. Birštoo Vytauto arko sutvarkymo rojektas. Istoriio arko sutvarkymas, 0,667 1,0 1,000 1,500 1,0 2,000 1,000 1,0

3 2 bibliografiis arašas miestiečių oilsio vieta. Kokursiis rojektas 201 m m. Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU suregtos Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse Visuotiių želdyų: arkų, skverų, aikščių <...> gruėje II vieta. Parko laas: htts://issuu.com/lkas/docs/lkas_ziios_8-85_galutiis Aie kokursą: htt:// 7. ASU M (100) VŽ Remigija Sadzevičieė (meo vadovė) ASU teatras Jovaras. Premjera Balio Sruogos komedija Dobilėlis ekialais m. baladžio 26 d., 18 val., Aleksadro Stulgiskio uiversitete, iškilmių salėje. 8. ASU M (100) NŽ Remigija Sadzevičieė (meo vadovė). ASU teatras Jovaras. Balio Sruogos komedija Dobilėlis ekialais. 5-asis mėgėjų teatrų festivalis Kauo rama Baladžio d. Kauo kultūros cetre Tautos amai (Vytauto r. 79). 9. ASU M (100) NŽ ASU teatras Jovaras (Remigija Sadzevičieė, meo vadovė). Ištrauka iš B.Sruogos komedijos Dobilėlis ekialais. Grok, Jurgeli m. lakričio 18 d., 16:00 20:00 val. Kauo Sorto Halėje ( Perkūo al. 5, Kauas) 10. ASU M (100) NŽ Ramuė Navickieė (choro vadovė), Miglė Chmieliauskaitė (chormeisterė), Dalia Jatautaitė (kocertmeisterė) m. Lietuvos suaugusiųjų chorų kokursas, gegužės 13-1d. Kauo kultūros cetras,,tautos amai (Vytauto r.79). Choras,,DAINA atliko choriės muzikos meo rivalomąją rogramą: D.Zakaras O kai sauliūtė tekėjo, R.Katio harmoizuota dzūkų krašto daia Cykiai, cykiai, O.Gjeilo,,Ubi caritas, J.Naujalis Motetas I mote Oliveti. Chorui suteikta atroji meiio lygio kategorija; išildyti visi kūriiuose reikaligi meiiai užmojai. 11. ASU M (100) NŽ Ramuė Navickieė (choro vadovė), Miglė Chmieliauskaitė (chormeisterė), Dalia Jatautaitė (kocertmeisterė). Sakraliės muzikos festivalio Džiūgaukim Aleliuja 2017, 2017 m. baladžio 17 d., Bažyčios g. 3, Marijamolė. Choras,,DAINA atlikto meię-kocertię 1,500 1,500

4 3 bibliografiis arašas rogramą:,,j.ovseičiuk,,o vos omes, K.Jekis dalys iš,,karo mišių :,,Kyrie,,,Sactus,,,Beedictus,,,Agus Dei, J.Ovseičiuk,,Preliudas. 12. ASU M (100) NŽ Ramuė Navickieė (choro vadovė), Miglė Chmieliauskaitė (chormeisterė), Dalia Jatautaitė (kocertmeisterė). ASU choro Daia 95- mečio jubiliejus, 2017 m. gegužės 6 d., Aleksadro Stulgiskio uiversitete, Iškilmių salėje.asu choro DAINA 95-mečio jubiliejiis kocertas skirtas uiversitetui, chorui. Atlikta aukšto lygio meiė rograma, ajugiati seiausio Lietuvos choro 95-erius kūrybiės veiklos metus. 13. ASU M (100) NŽ ASU Kaela Ūkiikas (Romualdas Sadzevičius (meo vadovas), Grok, Jurgeli m. lakričio 18 d., 16:00 20:00 val. Kauo Sorto Halėje ( Perkūo al. 5, Kauas). Atlikti kūriiai: Vyrai, ūžkim ; Palagos jūroj ; Armoika ; Mūsų dieos kai švetė. Trys bedri kūriiai su kitom kaelom. R. Sadzevičius- vyriausias švetės dirigetas. 1. ASU M (100) VŽ ASU Kaela Ūkiikas (Romualdas Sadzevičius, meo vadovas), remjera Dobilėlis ekialais m. baladžio 26 d., 18 val., Aleksadro Stulgiksio uiversitete, iškilmių salėje. A. Šabaiausko ir D. Dolskio kūriiai. Kūriiai aražuoti R. Sadzevičiaus 15. ASU M (100) NŽ Tautiių šokių kolektyvas Sėja (Idalija Braškytė (meo vadovė), Virgiija Milakieė (meo vadovė). Resublikiė liaudiškos muzikos kaelų ir asamblių švetė - festivalis Uiversitas Vilesis, 2017 m. baladis 1 d. 16:00 20:00 val. Viliaus Uiversiteto Teatro salė, Uiversiteto g ASU M (100) VŽ Daiva Pugevičieė, autorius, ASU studetų ir darbuotojų meiės raiškos riemoių aroda "Mao asaulis". Fotomeiės raiškos ir oezijos darbų aroda. ASU III rūmai, 2 aukšto foje 17. ASU M (100) VŽ Jūratė Jastromskaitė, arodos orgaizatorė, Agieszka Jaszczak, autorė, ASU studetų ir darbuotojų meiės raiškos riemoių aroda "Mao asaulis". Fotoaroda "Africa gree sots", ASU III rūmų fojė 18. ASU M (100) VŽ Jūratė Jastromskaitė, arodos orgaizatorė, Ieva Likevičieė, autorė, ASU studetų ir darbuotojų meiės raiškos riemoių aroda "Mao asaulis". 1,500 1,500 2,000 1,500

5 bibliografiis arašas Fotomeiės raiškos ir oezijos darbų aroda. ASU III rūmai, 2 aukšto foje, 2017 m. 19. ASU M (100) NŽ Regimatas Pilkauskas ir Matas Pilkauskas. VDU Kauo botaikos sodo šiauriės dalies sutvarkymo techiis rojektas. Objekto adresas, rojektavimo data: Teritorija tar Ž.E.Žilibero, Vilties, Gebeių gatvių Kaue m. Objekto tikslas: Pertvarkyti VDU Kauo botaikos sodo šiaurię dalį, ritaikyti viešam lakymui ir eksozicijų įregimui. Eksouotas Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU suregtos Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse Visuotiių želdyų: arkų, skverų, aikščių <...> gruėje. 20. ASU M (100) VŽ Regimatas Pilkauskas, Vaiius Pilkauskas, Matas Pilkauskas. Kelmės tūkstatmečio arko rojektas. Tikslas: Sukurti miesto arką skirtą aktyviam ir ramiam oilsiui. Objekto adresas, įvykdymo data: Kelmė rie Kražatės g. 21. ASU M (100) VŽ Aurelija Lozuraitieė, Eduardas Lozuraitis, Oa Lozuraitytė Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU 2017 salio mė. 5-7 d. suregtame Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse, Privačių erdvių rojektų gruėje laimėjo I vietą. Kokursiis rojektas: Poilsiės teritorijos Gulbių oilsiavietėje įregimas 22. ASU M (100) NŽ Aurelija Lozuraitieė,Eduardas Lozuraitis, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU 2017 salio mė. 5-7 d. suregtame Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse, Privačių erdvių rojektų grueje laimėjo II vietą. Kokursiis rojektas: Sodybos Gratiškėse įregimas. 23. ASU M (100) NŽ Aurelija Lozuraitieė,Eduardas Lozuraitis, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjugos (LKAS) ir ASU suregtos Kraštovaizdžio architektūros darbų (rojektų) kokurse, Privačių erdvių rojektų gruėje laimėjo III vietą. Kokursiis rojektas Miesto sodybos Rūtų g.viliuje įregimas. 2. ASU M (100) NŽ Aurelija Lozuraitieė, Eduardas Lozuraitis, Oa Lozuraitytė 2015 m. Kokurse Tedecijos užėmė III vietą Kraštovaizdžio objekto kategorijoje. 1,500 1,0 0,667 1,0 1,000 1,0 1,500 1,000

6 5 bibliografiis arašas 25. KTU M (100) NŽ Rūta Valušytė, Lorezo Piazzi. Parodos A Desig Tri / Dizaio kelioė eksozicijos dizaias. DesigLibrary Kauas gegužės 2-5 d. Lietuvos dizaio savaitės 2017 regiių dalis. Paroda orgaizuota bedradarbiaujat su tartautiiu arteriu DesigLibrary Milao. 26. KTU M (100) NŽ Rūta Valušytė. D Desigig Develomet, Develoig Desig tartautiės mokslo koferecijos iformaciių uorodų rojektas bei vizualiis idetitetas: lakatas, iteretiės svetaiės dizaias. Kauas rugsėjo d. Koferecija orgaizuota bedradarbiaujat su tartautiiu arteriu Politecico di Milao. 27. KTU M (100) NŽ Lorezo Piazzi. D Desigig Develomet, Develoig Desig tartautiės mokslo koferecijos logotias. Kauas rugsėjo d. Koferecija orgaizuota bedradarbiaujat su tartautiiu arteriu Politecico di Milao. 28. KTU M (100) PŽ Kęstutis Lekeckas. Prekiio žeklo Harmma mados kolekcija "Kitas aš". "Tartautiė vyrų mados savaitė". Vilius kovo 2-12 d. 29. KTU M (100) PŽ Alessadro Biamoti. Kyga Desig & Iteriors. KTU & FracoAgeli Milao (Italy). ISBN KTU M (100) PŽ Gitaras Balčytis, bedraautorius. Kauo autobusų stotis. Vytauto r. 2, Kauas. 31. KTU M (100) NŽ Gitautas Natkevičius (bedraautorius), Imlitex admiistraciis astatas Karaliaus Midaugo r. 37, Kaue 32. KTU M (100) NŽ Gražia Jaulytė-Berotieė, bedraautorė. VDU Daugiafukciis studijų ir mokslo cetras 33. KTU M (100) 12.. PŽ Gitaras Balčytis, Parodos ir rojekto kuratorius. Parodos Kauo tarukario architektūra atidarymas Atalijos tartautiėje architektūros biealėje 3. KTU M (100) VŽ Gitautas Natkevičius, bedraautorius. Geriausia viešoji erdvėkolumbariumas. Tartautiė architektų diea I Kauas I KTU M (100) NŽ Gitautas Natkevičius. LNTPA geriausių NT rojektų adovaojimai Geriausias daugiafukcis rojektas. 3,000 5,000 2,0 6,250,0,000 3,000,0 6,000

7 6 bibliografiis arašas 36. KTU M (100) PŽ Ataas Jaseka. Žydroji aukštė (rež. Vaidotas Martiaitis, Nacioaliis Kauo dramos teatras) 37. KTU M (100) PŽ Zita Bružaitė. Cazoa (2016) smuikui solo; V-ojo tartautiio J. Heifetz smuikiikų kokursas; secialus kokurso užsakymas, rivalomas visiems užsieio ir Lietuvos dalyviams (35) asauliė remjera /19, Vilius. 5,000,0 5, KTU M (100) PŽ Gitaras Balčytis metų Vyriausybės kultūros ir meo remijos. 15,000 3,0 39. KTU M (100) VŽ Gitautas Natkevičius, (bedraautorius), Du daugiabučiai gyveamieji amai A.Juozaavičiaus r.11a, Kaue 0. KTU M (100) VŽ Vytautas Baltus, autorius. KTU Statybos ir architektūros fakulteto Dėstytojų oilsio kambario, Studijų cetro ir BIM laboratorijos rojektiiai asiūlymai. Studetų g. 8, Kauas 1. KTU M (100) NŽ Lias Adomaitis (autorius), viiliė lokštelė "19" 2. KTU M (100) NŽ Ataas Jaseka (autorius) Dirbtiis įkvėimas, Kauo mažasis teatras, (rež. Vytautas Balsys) 3. KTU M (100) NŽ Ataas Jaseka (autorius), (Ne)vaikų žaidimai, Alytaus miesto teatras, (rež. Albertas Vidžiūas). KTU M (100) PŽ Zita Bružaitė (autorius), Eclogue akordeoui, La Nuova Feice teatras, Pracūzija 5. KU M (100) PŽ Vytautas Teteskas, autorius,( birbyė). Kocertas su KU Meų akademijos kameriiu asambliu (V.Vadoklieė - soraas, I.Pečiūrieė - forteijoas, D.Teteskieė- smuikas) Misko (Baltarusija) filharmoija, KU M (100) VŽ Vytautas Teteskas, autorius (birbyė). Kocertas su KU Meų akademijos kameriiu asambliu (V.Vadoklieė - soraas, I.Pečiūrieė - forteijoas, D.Teteskieė - smuikas). Daugilio (Latvija) uiversiteto salėje KU M (100) PŽ Irea Pečiūrieė, autorė (forteijoas). Kocertas su KU Meų akademijos kameriiu asambliu (V.Vadoklieė - soraas, V.Teteskas - birbyė, D. Teteskieė- smuikas) Misko (Baltarusija) filharmoijoje ,000 3,750 3,750 2,0

8 7 bibliografiis arašas 8. KU M (100) VŽ Irea Pečiūrieė, autorė (forteijoas). Kocertas su KU Meų akademijos kameriiu asambliu (V.Vadoklieė - soraas, V.Teteksas - birbyė, D.Teteskieė - smuikas) Daugilio (Latvija) uiversiteto kocertų salėje KU M (100) PŽ Valetia Vadoklieė (soraas), autorė. Kocertas su KU Meų akademijos kameriiu asambliu ( Vytautas Teteskas - birbyė, irea Pečiūrieė - forteijoas, D.Teteskieė - smuikas) Misko (Baltarusija) filharmoijoje KU M (100) VŽ Valetia Vadoklieė (soraas), autorė. Kocertas su KU Meų akademijos kameriiu asambliu (V.Teteskas - birbyė, I.Pečiūrieė - forteijoas, D.Teteskieė - smuikas) Daugilio uiversiteto kocertų salėje KU M (100) PŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdeos Kocertų salės kameriio orkestro vadovas, solistas (violočelė); autorius. Kocertai festivalyje "Klagatrisch" Riggisberge (Šveicarija) KU M (100) PŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos Kocertų salės kameriio orkestro vadovas, solistas (violočelė), autorius. Kocertas "Aeigos orkestrui" Lietuvos acioaliėje filharmoijoje KU M (100) PŽ Arvydas Girdzijauskas, Klaiėdos Vydūo gimazijos choro vadovas ir dirigetas, autorius. Kocertas Lodoo (Aglija) Cadoga Hall salėje KU M (100) NŽ Arvydas Girdzijauskas, Klaiėdos Vydūo gimazijos vaikų choro vadovas ir dirigetas, autorius. Dalyvavimas tartautiiame chorų festivalyje "Sagersteve" Lodoe KU M (100) PŽ Judita Kiaulakytė, Klaiėdos kultūros cetro Žvejų rūmai moterų choro "Dagė" vadovė, dirigetė; autorė. Dalyvavimas tartautiiame chorų kokurse "Alta Pusteria" ; kocertas Gustavo Malerio salėje, Dobbiaco, Italija KU M (100) PŽ Judita Kiaulakytė, Klaiėdos kultūros cetro Žvejų rūmai moterų choro vadovė, dirigetė. Dalyvavimas tartautiiame chorų festivalyje "Alta Pusteria". Sakraliės muzikos kocertas. Šv.Lorezo bažyčia. Dobbiaco, Italija ,750 3,0 5,000,0 5,000 5,000 2,0 5,000 2,0 5,000 2,0

9 8 bibliografiis arašas 57. KU M (100) PŽ Judita Kiaulakytė, Klaiėdos kultūros cetro Žvejų rūmai moterų choro "Dagė" vadovė, dirigetė. Dalyvavimas Tartautiio chorų festivalio "Alta Pusteria" uždarymo kocerte Sa Cadido, Italija KU M (100) PŽ Judita Kiaulakytė, Klaiėdos kultūros cetro Žvejų rūmai moterų choro "Dagė" vadovė, dirigetė. Kocertas "Mozarteum" salėje Zalcburge (Austrija) KU M (100) PŽ Judita Kiaulakytė, Klaiėdos kultūros cetro Žvejų rūmai moterų choro vadovė ir dirigetė. Dalyvavimas tartautiiame moterų chorų sambūryje "Vei Domie"; kocertas Liuterio bažyčioje Lieojoje (Latvija), KU M (100) PŽ Laura Gedgaudaitė, vargoai ; autorė. Dalyvavimas tartautiiame moterų chorų sambūryje "Vei Domie" Lieojoje (Latvija).Choriės muzikos kocertas Liuterio bažyčioje..programoje: Georgs Pelecis - Missa brevis, F.Medelsso-Bartoldi - Trys motetai chorui su vargoais ir kt. 61. KU M (100) PŽ Laura Gedgaudaitė, vargoai, autorė; dalyvavimas tartautiiame chorų festivalyje "Alta Pusteria" su Klaiėdos kultūros cetro Žvejų rūmai moterų choru "Dagė" (Vad, J,Kiaulakytė). Sakraliės muzikos kocertas Šv.Lorezo bažyčioje Dobbiaco (Italija) KU M (100) NŽ Laura Gedgaudaitė, vargoai, forteijoas, autorė; Kocertas su Klaiėdos kultūros cetro Žvejų rūmai moterų choru "Dagė" (vad. J.Kiaulakytė) Mozarteum salėje Zalcburge (, Austrija) KU M (100) NŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos kocertų salės kameriio orkestro vadovas, dirigetas, solistas (violočelė); autorius. Kocertas "Daiuojatis smuikas II". Klaiėdos kocertų salėje KU M (100) NŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos kocertų salės kameriio orkestro vadovas, dirigetas, solistas (violočelė). Kocertas "Klasikos fotaai" Klaiėdos kocertų salėje, KU M (100) NŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos kocertų salės kameriio orkestro vadovas, dirigetas, solistas (violočelė). "Pasija agal Joą" Klaiėdos kocertų salėje ,000 5,000 2,0 5,000 5,000 5,000

10 9 bibliografiis arašas 66. KU M (100) NŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos kocertų salės kameriio orkestro vadovas, dirigetas, solistas (violočelė). Kocertas "Kišeiės simfoijos" Klaiėdos kocertų salėje KU M (100) NŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos kocertų salės kameriio orkestro vadovas, dirigetas, solistas (violočelė). Kocertas "Barokiė violočelė" Klaiėdos kocertų salėje KU M (100) NŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos kocertų salės kameriio orkestro vadovas, dirigetas, solistas (violočelė). Kocertas "100 violočelių orkestras" Klaiėdos kocertų salėje KU M (100) NŽ Midaugas Bačkus, Klaiėdos kocertų salės kameriio orkestro vadovas, dirigetas, solistas (violočelė). Kocertas - sektaklis "Peleė" Klaiėdos kocertų salėje KU M (100) NŽ Julius Kurauskas, gitara, autorius. Dalyvavimas kocerte Jūrmalos (Latvija) klasikiės gitaros festivalyje KU M (100) VŽ Julius Kurauskas, gitara, autorius. Dalyvavimas kocerte Alsugos (Latvija) miesto švetėje KU M (100) NŽ Staislovas Žilevičius, karilioas, autorius. Švetiės klasikos festivalis "Salve musica". Kalėdiis Klaiėdos karilioo kocertas Klaiėdos Laikrodžių muziejaus kiemelyje KU M (100) NŽ Staislovas Žilevičius, karilioas, autorius. Švetiės klasikos festivalis "Salve musica". Naujametiis Klaiėdos karilioo kocertas Klaiėdos Laikrodžių muziejaus kiemelyje KU M (100) NŽ Algis Kilis, saksofoas, autorius. Kocertas su grue"lay D Fuk" Radom (Lekija) Resursa kocertų salėje KU 18 0M (100) PT Valetias Masalskis, vaidyba, režisūra; autorius. Roberto Šusterio, rofesoriaus vaidmuo sektaklyje T.Berhard "Didvyrių aikštė", Lietuvos acioaliis dramos teatras, rež. K.Lua. Su sektakliu dalyvauta tartautiiame teatrų festivalyje Lioe (Pracūzija) KU M (100) PT Valetias Masalskis, vaidyba, režisūra; autorius. Roberto Šusterio, rofesoriaus vaidmuo sektaklyje T.Berhard "Didvyrių aikštė" rež. 7,000 5,0 5,600

11 10 bibliografiis arašas K.Lua, Lietuvos acioaliis dramos teatras. Su sektakliu dalyvauta tartautiiame teatrų festivalyje Sakt Peterburge (Rusija) KU 183 0M (100) NŽ Valetias Masalskis, vaidyba, režisūra; autorius. Sektaklio "Nauji karaliaus rūbai" režisūra Klaiėdos jauimo teatre. Sektaklis rodytas Lietuvos acioaliiame dramos teatre. 78. KU M (100) VŽ Valetias Masalskis, vaidyba, režisūra; autorius. Sektaklio Natacha De Potcharra "Žiurkiagalviai" režisūra Klaiėdos jauimo teatre KU M (100) NŽ Darius Rabašauskas, režisūra, autorius. Sektaklio P.Priažko "Juoda dėžutė" režisūra Klaiėdos dramos teatre KU M (100) VŽ Darius Rabašauskas, režisūra, autorius. Sektaklio agal lietuvių mitologiją " Mortos" režisūra Kauo kameriiame teatre KU M (100) PŽ Jūratė Jauškevičiūtė, lėlių teatro režisūra. Lėlių aimaciio filmo "Nuojauta" režisūra. Filmo rmjera tartautiiame lėlių teatrų festivalyje "Materia Magica" Klaiėda, Kultūros fabrikas, KU M (100) NŽ Justia Jukoytė, vaidyba, režisūra; autorė. Šokio sektaklio "Mergaitė su degtukais" režisūra Klaiėdos dramos teatre KU M (100) NŽ Moika Klimaitė Dauieė, vaidyba, režisūra. Sektaklio G.Labaauskaitės "Išriktieji" režisūra Šiaulių valstybiiame dramos teatre KU M (100) NŽ Reata Valčik, sceografija, autorė. Sceografija sektakliui "Aie baimes" Viliaus jauimo teatre. Rež. O.Laia KU M (100) VŽ Reata Valčik, sceografija, autorė. Sceografija sektakliui T.Viljamso "Šauksmas", rež. J.Vaitkus. Vilius, kultūros baras "Kablys" KU M (100) NŽ Reata Valčik, sceografija, autorė. Sceografija miuziklui "Čikaga", rež. R.Buikytė, Valstybiis Klaiėdos muzikiis teatras KU M (100) NŽ Berardas Gytis Padegimas, režisūra, autorius. G.Kurevičiaus, H.Kučiaus oeros "Liuterio durys" režisūra. Premjera Lietuvos rusų dramos teatre, Viliuje KU M (100) PT Agija Sarulieė, šokis, choreografija, autorė. Šokio teatro Padi Dai Fish vadovė. Šokio sektaklio Baltoji lošiė (choreografija 5,000 3,000 3,0 3,000 2,0 5,600 3,0

12 11 bibliografiis arašas A.Sarulieės) ristatymas tartautiiame Guagdogo šokio festivalyje Guagdžou (Kiija) , 03 d.d. 89. KU M (100) PT Agija Sarulieė, šokis, choreografija, autorė. Šokio teatro Padi Dai Fish vadovė. Šokio sektaklio Baltoji lošiė (choreografija A.Sarulieės) ristatymas tartautiiame šokio cetre Šachajuje (Kiija) ,02 d.d. 90. KU M (100) PT Agija Sarulieė, šokis, choreografija, autorė. Šokio teatro Padi Dai Fish vadovė. Atlikėja šokio sektaklyje Akabisiu tave"(choreografija D.Bikauskaitės) Sektaklio ristatymas Vašigtoe (JAV) F.Keedžio cetre KU M (100) PT Agija Sarulieė, šokis, choreografija, autorė; Šokio teatro "Padi Dai Fisch" vadovė. Dalyvavimas su šokio sektakliu (choreografija A.Sarulieės) "Dior i Moscow" festivalyje "Litaue tazt cotemorary" Berlye (Vokietija) KU M (100) PT Iga Kuzecova-Beleškieė, šokis, choreografija, autorė; šokio sektaklio "Pamirštos ricesės" (chor. Igos Kuzecovos-Beleškieės) ristatymas tartautiiame festivalyje Vašigtoe (JAV) KU M (100) PT Iga Kuzecova-Beleškieė, šokis, choreografija, autorė; atlikėja šokio sektaklyje "Akabisiu tave" ; sektaklio ristatymas tartautiiame festivalyje Vašigtoe (JAV) KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė Berulė, šokis, choreografija; autorė. Žizel vaidmuo šokio sektaklyje Žizel (chor. Doatas Bakėjus ir Matas Čereckas), Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras (reertuariis sektaklis). htt:// 95. KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė Berulė, šokis, choreografija; autorė. Šokio sektaklio "Karme" režisūra ir choreografija; dirigetas M.Pitrėas, Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras 5,600 3,0 5,600 3,0 5,600 3,0 5,600 3,0 5,600 3,0 3,000 3,0 3,000 3,0

13 12 bibliografiis arašas 96. KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė Berulė, šokis, choreografija; autorė. Žizel vaidmuo šokio sektaklyje "Žizel" (chor. D.Bakėjus ir M.Čereckas), Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras. 97. KU M (100) PŽ Vidmatas Mačiulskis, šokis, choreografija, autorius. KU asamblio "Vytiė" šokių gruės vadovas;. dalyvavimas su asambliu tartautiiame festivalyje Day of the dace Lvove (Ukraia), LAUREATAS Grad-rix KU M (100) NŽ Vidmatas Mačiulskis, šokis, choreografija, autorius. KU asamblio "Vytiė" šokių gruės vadovas. Sukurtas šokis Lietuvos šimtmečio 2018 m. Daių švetei "Ne dėl žalio vyo", muz. N.Sikevičiūtės, žodž. liaudies; 99. KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, vokalas, autorius. Pieiiko Tevje, Rabio vaidmeys Dž.Boko miuzikle "Smuikiikas at stogo" Klaiėdos valst. muzikiiame teatre , , KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, vokalas, autorius. Baltaragio vaidmuo V.Gaelio miuzikle "Velio uotaka" Klaiėdos valstybiiame muzikiiame teatre KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, vokalas, autorius. Alčidoro vaidmuo Dž.Pučiio oeroje "Bohema" Klaiėdos valstybiiame muzikiiame teatre , KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, vokalas, autorius. Šerifo vaidmuo F. Vaildhormo miuzikle "Boi ir Klaidas" Klaiėdos valstybiiame muzikiiame teatre , , KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, vokalas, autorius. Taveros šeimiiko vaidmuo muzikiiame sektaklyje "Isaiškoji sarsuela" Klaiėdos valstybiiame muzikiiame teatre ; KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, vokalas; autorius. Bartolo vaidmuo Dž.Rosiio oeroje "Sevilijos kirėjas". Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, autorius, Karaliaus Bulvės vaidmuo A.Kučisko oeroje vaikams "Bulviė asaka" Rež. R.Kaubrys, dirig. D.Zlotikas. Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras ,000 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

14 13 bibliografiis arašas 106. KU M (100) NŽ Šarūas Juškevičius, autorius, Nykščio vaidmuo N.Sikevičiūtės muzikiėje asakoje "Pasaka be avadiimo". Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras, KU M (100) PŽ Valetias Masalskis, aktorius, autorius. Vaidmuo dokumetiiame filme "Trys skrybėlės" rež. R.Rakauskaitė. Premjera Tartautiiame dokumetiių filmų festivalyje. Vilius, KU M (100) NŽ Justia Jukoytė, aktorė, autorė. Šokėjos vaidmuo šokio ir judesio sektaklyje "Debesų gaudyklė", chor. ir rež. L.Geraščeko. Klaiėdos dramos teatras, KU M (100) VŽ Justia Jukoytė, aktorė, autorė.įvairūs vaidmeys lėlių sektaklyje "Labas, mažyli", rež. K.Jurkštaitė. Klaiėdos lėlių teatras, , 110. KU M (100) VŽ Erika Gaidauskaitė, aktorė, autorė; įvairūs vaidmeys lėlių sektaklyje "Labas, mažyli", rež. K.Jurkštaitė. Klaiėdos lėlių teatras KU M (100) NŽ Erika Gaidauskaitė, aktorė, autorė; Žiurkės Ichtiadros vaidmuo lėlių sektaklyje "O Viešatie, Vilius", rež.a.storirštis, Viliaus "Lėlės" teatras, KU M (100) NŽ Erika Gaidauskaitė, aktorė, autorė; Velio vaidmuo lėlių sektaklyje "LILA: slatas demiurgo žaidimas", rež. Ž.Vigelis. Viliaus "Lėlės" teatras, KU M (100) VŽ Rugilė Latvėaitė, aktorė, autorė; Peės Ilgakojies vaidmuo edukaciiame rojekte Pee keliauja i kocerta Klaiedos kocertu sale KU M (100) VŽ Rugilė Latvėaitė, aktorė, autorė; įvairūs vaidmeys sektaklyje agal H.K.Aderseą "Nuogas Karalius". Klaiėdos jauimo teatras. Rež. V.Masalskis KU M (100) VŽ Valetias Masalskis, aktorius, režisierius, autorius; sektaklio agal H.K.Aderseą "Nuogas karalius" astatymas Klaiėdos jauimo teatre KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė - Berulė, šokis, choreografija; autorė. Vėlės vaidmuo G.Kurevičiaus miuzikle "Veroika", rež. J..Vaitkus. Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras. 5,000 2,00

15 1 bibliografiis arašas 117. KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė - Berulė, šokis, choreografija; autorė. Liucės vaidmuo šokio sektaklyje "Altorių šešėlyje" ; choreogr. A.Liškauskas Klaiėdos valstybiiame muzikiiame teatre KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė - Berulė, šokis, choreografija, autorė. Ožkos vaidmuo šokio sektaklyje "Te, kur gyvea abaisos", chor. D.Bakėjus. Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė - Berulė, šokis, choreografija; autorė. Kaclerio Beūsio vaidmuo A.Kučisko oeroje "Bulviė asaka". Klaiedos valstybiis muzikiis teatras 120. KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė - Berulė, šokis, choreografija; autorė; Kaliės vaidmuo miuzikle "Čikaga", rež. R.Buikytė, chor.i.briazkalovaitė.klaiėdos valstybiis muzikiis teatras KU M (100) NŽ Aušra Krasauskaitė - Berulė, šokis, choreografija, autorė; Pelės vaidmuo "Makaroų oeroje", rež, R,Kaubrys; Klaiėdos valstybiis muzikiis teatras LEU M (100) NŽ R.Bartkevičius. Fodo Imago Mudi (Luciao Beetto kolekcija, Italija) kolekcijos 10 x 12 aroda, / 05-17, galerija Meo arkas, Kauas LEU M (100) NŽ R.Bartkevičius. Šiuolaikiės lietuvių kūrybos aroda /0-25 galerija Laitai, Šiauliai. 12. LEU M (100) NŽ L. Liadzbergis, K. Dieikaitė. ZAKHOR! Imagiatios of Former Jewish Vile i Moder Lithuaia Art. Dwek galerija Mishkeot Sha aaim, Izraelis LEU M (100) NŽ L. Liadzbergis. Zalcburgas-Vilius: Dialogai (kuratorius). Galerija art bv Berchtoldvilla, Zalcburgas, Austrija LEU M (100) NŽ L.Liadzbergis. ARTexchage Fracoia-Lithuaia. Galerija Arka, Vilius LEU M (100) NŽ L.Liadzbergis. FOCUS EUROPA. Art without borders. Galerija Neudrossefeld, Vokietija htt:// 2,00 2,00 2,00 2,00 3,000 2,0

16 15 bibliografiis arašas 128. LEU M (100) NŽ G. Riškutė. Startautiskā gleziecības leēra Valdis Bušs 2017 darbu izstāde. Daugavils Mark Rothko Art Cetre at Viļakas Kultūras u radošo idustriju cetrā, Latvia LEU M (100) PŽ R. Bartkevičius, P. Jargusz. Meiė akcija. Nacioaliis Krokuvos muziejus, Lekija LEU M (100) VŽ K. Barisas (AVE VITA vadovas ir dirigetas), V. Tavoras (LEU daių ir šokių asamblio,,šviesa chormeisteris), R. Vitkauskas (kameriio orkestro CREDO vadovas). Lietuvos edukologijos uiversiteto choras AVE VITA, LEU daių ir šokių asamblio,,šviesa chormeisteris, kameriio orkestro CREDO vadovas dalyvavo Alma Mater Musicalis. Viliaus uiversiteto Šv. Joų bažyčia LEU M (100) NŽ V. Barkauskas Stabat Mater. Rusija, Sakt-Peterburgas. Mariiskij teatras. Festivalis Daiuojačios užgavėės. Atliko choras Jauystė, dir. Beiorytė (Lietuva) LEU M (100) VŽ K. Barisas (Lietuvos edukolgijos uiversiteto AVE VITA vadovas ir dirigetas) Lietuvos edukologijos uiversiteto choras AVE VITA dalyvavo XIX Lietuvos aukštųjų mokyklų chorų festivalyje. Lietuvos ir užsieio komozitorių kūriiai. Vilius. Arkikatedra LEU M (100) NŽ G.Riškutė. Paroda Ilgstoša tagade. Kultūras cetrs Grata JJ u makslas galerija MUSEUM LV, Ryga. Latvija LEU M (100) NŽ G.Riškutė, S.Urbaavičiūtė. I-oji taybos biealė,,maria Jurmala. Latvija LEU M (100) NŽ G.Riškutė. Baltijos šalių dailiikų rojektas-aroda,,upe. Kraslavas Muzejs. Latvija, ; Talsu ovada muzejs, Latvija ; Istorijos ir meo muziejus, Ogrė, Latvija LEU M (100) NŽ R.Bartkevičius. Taybos aroda. Marziart Iteratioale Galerie, Hamburgas, Vokietija LEU M (100) NŽ L.Liadzbergis. Focus euroa ARTfestival Neudrossefeld, Vokietija / LEU M (100) NŽ J.Sidabrieė, S.Urbaavičiūtė. Akvarelės aroda Fabriao i acquarello. Fabriao i watercolour. Fabriao miesto rotušė, Italija ,000 3,0 3,000 3,0 3,000 1,0

17 16 bibliografiis arašas 139. LEU M (100) PŽ Soata Visockaitė (aktorė). "Stebuklas" (Laima) rež. E. Vertelytė, 2017 m. 5, LEU M (100) NŽ Soata Visockaitė (aktorė). "Klasės susitikimas. Beriukai sugrįžta!" (chemijos mokytoja) rež. K. Gudavičius, 2017 m. 3,000 2,0 11. LEU M (100) PŽ Soata Visockaitė (aktorė). Zero III (Violeta) rež. E. Vėlyvis, 2017 m. 5, LEU M (100) NŽ G. Riškutė. Pleero Akstyvasis realizmas 2017 darbų aroda. Vetsilio muziejus, Latvija LEU M (100) PŽ G.Riškutė. 2-asis meo festivalis Meo rojektas Peace & Love. Chosuilbo Museum. Seulas. Pietų Korėja LEU M (100) VŽ K. Barisas (AVE VITA vadovas ir dirigetas). Lietuvos edukologijos uiversiteto choras AVE VITA dalyvavo kartu su Italijos folkloro grue Gregoriao kocerte Sa Gregorio Mago bažyčioje m. kovo 30 d. Italija. 15. LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Vaidmuo oeroje. Ludwigo va Bethoveo oera "Fidelijus". Marcelios vaidmuo. Lietuva, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Vaidmuo. Baletas "Barbora Radvilaitė", sorao artija.vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Vaidmuo. G. Bizet oera "Karme". Mersedes vaidmuo. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Vaidmuo oeretėje. J. Štrauso oeretė "Vieos kraujas". Fraci vaidmuo. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Vaidmuo oeroje. W. A. Mozarto oera Figaro vedybos. Marcelios vaidmuo. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Vaidmuo oeretėje. Frazo Leharo oeretė "Liksmoji ašlė". Fraci vaidmuo. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, ,000 3,0 2,000,000,000,000,000,000,000

18 17 bibliografiis arašas 151. LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Vaidmuo oeroje. G. Rossii oera Sevilijos kirėjas. Rozios vaidmuo. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PŽ Deividas Staokus. Vaidmuo oeroje. R. Wagerio oera "Skrajojatis Oladas". Oladų jūreivio vaidmuo. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PŽ Deividas Staokus. Vaidmuo oeroje. G. Verdi oera "Do Karlas". Flamadų deutato vaidmuo. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M(100) NŽ Irea Milkevičiūtė. Daiiikė. Oeros solistės Ireos Milkevičiūtės jubiliejiis vakaras. Programoje - lietuvių ir užsieio komozitorių kūriiai. Dalyvauja LVSO, dir. Gitaras Rikevičius. Kauas, Kauo valstybiė filharmoija, LMTA M (100) NŽ Rasa Gelgotieė. Dirigetė. Tartautiis chorų festivalis "Graados". Atliktas W. A. Mozarto "Requiem". Graada, M. de Falla salė, LMTA M (100) PŽ Rasa Gelgotieė. Dirigetė. Lietuviškos muzikos kocertas, rogramoje - lietuviška choriė muzika. Maskva, Maskvos P. Čaikovskio koservatorijos salė, LMTA M (100) PŽ Vytautas Miškiis. Dirigetas. Tartautiis chorų kokursas "Florilege Vocals de Tours". Kokurso atidarymo kocertas. Programoje - V. Miškiis "Keturi motetai", atliko "Tours" jauimo choras. Pracūzija, Tours oeros teatras, LMTA M (100) NŽ Gitautas Veislovas. Dirigetas. Tartautiės arodos Lietuvos krikštas. Voicecho Gersoo aveikslas atidarymas. Programoje - V. Šamotuliečio, M. Gomoos, G. Miskiewicz, V. Augustio kūriiai chorui. Atliko choras Brevis (vad. G. Veislovas). Vilius, Valdovų rūmų Didžioji reesasiė meė, LMTA M (100) NŽ Rasa Gelgotieė. Dirigetė. Tartautiis chorų festivalis. Programoje - A. Dvoržako "Stabat Mater". Dalyvauja Valesijos u-to choras. Valesija, Valesijos u-tas, ,000 5,000,000 3,000 5,000 5,000

19 18 bibliografiis arašas 160. LMTA M (100) PŽ Vytautas Miškiis. Dirigetas. Kocertas "Daiuojatys beriukai". Dalyvauja beriukų ir jauuolių choras "Ąžuoliukas", Ciūricho beriukų choras. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Jurijus Kalcas. Dirigetas. Iškilmigas kocertas Šv. Juozaato Bazilijoų ordio 00-ųjų metiių jubiliejui. Programoje - Broiaus Kutavičiaus oratorija "Paskutiės agoių aeigos". Dalyvauja LMTA mergių choras (vad. A.Gilys, T.Šumskas), LMTA mišraus choro (vad. D. Puišys, G. Veislovas, J. Kalcas) mergių gruė, I. Skorubskaitė (soraas), R. Marcikutė-Lesieur (vargoai), LMTA valtorų kvartetas: E.Staelis, K.Jaulevičiūtė, A.Stoys, D.Štraeskas. Dirigetas Jurijus Kalcas. Vilius, Lietuvos acioaliės filharmoijos Didžioji salė, LMTA M (100) PŽ Saulė Šerytė. Daiiikė, dueto arė. Kocertas "Daiuojati Lietuvos fleita", Algirdo Vizgirdos rečitalis, ažymit 50 kūrybiės veiklos metų. Programoje - H. Purcello ir G. F. Hädelio duetai. Dalyvauja Reata Dubiskaitė, orkestras "Musica Humaa", dir. Algirdas Vizgirda. Vilius, Lietuvos acioaliės filharmoijos Didžioji salė, LMTA M (100) PŽ Julija Kalėdieė. Daiiikė. XXIV tartautiis vargoų muzikos festivalis. Programoje - N. Porora, G. F. Hadel, C. Moteverdi, R. Broschi kūriiai. Atlikėjai - Nikos Agelis (kotrateoras), Giedrė Muralytė. Italija, Cossigao Dell' Auziata bažyčia, LMTA M (100) PŽ Modestas Barkauskas. Dirigetas. Kocertas "Skirta Mocartui". Programoje - L.Boccherii, W. A. Mozarto, J. Haydo kūriiai. Atlikėjai - Lietuvos kameriis orkestas. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Modestas Barkauskas. Dirigetas. Kocertas SheZhe Ghogdzou. Programoje - lietuvių ir kių komozitorių kūriiai. Atlikėjai - Lietuvos kameriis orkestas. SheZhe, Ghogdzou kocertų salės, LMTA M (100) PT Modestas Barkauskas. Dirigetas. Adovaojimas - trečioji vieta. IX tartautiis dirigetų kokursas. Lekija, Katovicų filharmoija, LMTA M (100) PŽ Modestas Barkauskas. Dirigetas. M. Urbaičio ir M. Rimeikio baletas "Procesas". Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, ,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 28,000,0 5,000 3,0

20 19 bibliografiis arašas 168. LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. G. Verdi oera "Traviata". Atlikėjai - LNOBT orkestras, choras, solistai. Vilius, Lietuvos acioaliis oeros ir baleto teatras, LMTA M (100) PT Robertas Šerveikas. Dirigetas. S. Prokofjevo baletas "Romeo ir Džiuljeta". Atlikėjai - Bavarijos valstybiės oeros orkestras, baleto artistai. Miucheas, Bavarijos valstybiis oeros teatras, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. P. Čaikovskio baletas "Gulbių ežeras". Atlikėjai - LNOBT orkestras, baleto artistai. Vilius, LNOBT, LMTA M (100) PŽ Aleksadra Žvirblytė. Piaistė. Kocertas. F. Dobrzyskio Kocertas forteijoui su orkestru. Atlikėjai - Lietuvos acioaliės filharmoijos simfoiis orkestras, dirig. R. Šerveikas. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Baleto sektaklis "Barbora Radvilaitė". Dalyvauja LNOBT orkestras, baleto artistai. Vilius, LNOBT, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. Programoje - L. va Beethoveo, A. Martiaičio, A. Skriabio kūriiai. Dalyvauja Orkiestra Symfoicza Filharmoii Pomorskiej. Bydgoszcz, Bydgoszcz filharmoija, LMTA M (100) PT Robertas Šerveikas. Dirigetas. A. Adamo baletas "Giselle". Dalyvauja Bavarijos valstybiės oeros orkestras, baleto artistai. Miucheas, Bavarijos valstybiis oeros teatras, LMTA M (100) PT Robertas Šerveikas. Dirigetas. Ch. Suck baletas "Aa Kareia". Dalyvauja Bavarijos valstybiės oeros orkestras, baleto artistai. Miucheas, Bavarijos valstybiis oeros teatras, LMTA M (100) PŽ Juozaas Domarkas. Dirigetas. Simfoiės muzikos kocertas. Programoje - P. Čaikovskio Simfoija Nr. f-moll, E. Lalo Isaiškoji simfoija smuikui ir orkestrui d-moll. Dalyvauja Bydgoszcz filharmoijos simfoiis orkestras (Lekija), J. Jakowicz (smuikas). Bydgoszcz, Bydgoszcz filharmoija, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Oeros sektaklis "Eugeijus Oegias". Dalyvauja LNOBT orkestras, choras, solistai. Vilius, LNOBT, ,000 7,000,000 5,000,000 5,000 7,000,0 7,000,0 5,000,000

21 20 bibliografiis arašas 178. LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Švetiis vasario 16-osios kocertas. Programoje - V. Augustio, G. Zujaus, L. Rimšos, J. Tamulioio kūriiai. Dalyvauja - LNSO solistai. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) NŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. Programoje - A.Dvoržako, P.Čaikovskio kūriiai. Dalyvauja LVSO, solistas - I. Zorma. Vilius, Kogresų rūmai, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. G. Bizet oera "Karme". Dalyvauja LNOBT orkestras, choras, solistai. Vilius, LNOBT, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. P.Čaikovskio, D. Šostakovičiaus kūriiai. LNSO, solistas - S. Krylov. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. R.Wagerio oera "Skrajojatis Oladas". Dalyvauja LNOBT orkestras, choras, solistai. Vilius, LNOBT, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. A. Adamo baletas "Giselle". Dalyvauja LNOBT orkestras, baleto artistai. Vilius, LNOBT, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. G.Puccii oera "Bohema". Dalyvauja LNOBT orkestras, choras, solistai. Vilius, LNOBT, LMTA M (100) NŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. Programoje - M. K. Čiurlioio, J. Naujalio, M. Bruch kūriiai. Dalyvauja Chersoo filharmoijos orkestras (Ukraia). Chersoas, Chersoo filharmoija, LMTA M (100) NŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. Programoje - L. va Beethoveo, P.Čaikovskio kūriiai. Dalyvauja Seulo simfoiis orkestras. Seulas, "Lotte" Cocert Hall, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. G. Kurevičiaus baletas "Čiurliois". Dalyvauja LNOBT orkestras, baleto artistai. Vilius, LNOBT, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. Programoje - J. Brahms, M.Bruch, F.Medelsoh-Bartholdy kūriiai. Dalyvauja LNSO, solistė YURINA ARAI. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, ,000,000 5,000,000,000,000 3,000,0,000 5,000,0

22 21 bibliografiis arašas 189. LMTA M (100) NŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. Programoje - P. Leavitt "Requiem". Dalyvauja LNOBT orkestras, choras Lumearia Chorale (JAV), solistai. Vilius, Šv. Joų bažyčia, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Festivalio "Gaida" kocertas. Programoje - Ž. Martiaitytės, A. Navicko, D.Lago kūriiai. Dalyvauja LKO, solistai G. Likid, A. Stačikaitė, G. Aleka, asamblis "Fort Vio". Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Robertas Šerveikas. Dirigetas. Kocertas. Programoje - M.Ravelio, S. Prokofjevo kūriiai. Dalyvauja LNSO, aktorius R. Kazlas. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Juozaas Domarkas. Dirigetas. Simfoiės muzikos kocertas. Programoje - A. Hoeggerio Oratorija "Karalius Dovydas". Dalyvauja Lietuvos Nacioaliis simfoiis orkestras, Valstybiis choras Vilius (vyr. dirigetas A. Dambrauskas), Č. Sasausko kameriis choras (vad. M. Radzevičius), Kristia Zmailaitė (soraas), Rita Novikaitė (mecosoraas), Edmudas Seilius (teoras), aktorius R. Bagdzevičius. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Juozaas Domarkas. Dirigetas. Simfoiės muzikos kocertas. Programoje - B. Smetaos simfoiė oema "Vltava", M. Karlowicziaus Kocertas smuikui ir orkestrui A-dur, A. Dvorako Kocertiė uvertiūra "Otelas", Peki šokiai iš "Slavų šokių". Dalyvauja Lietuvos acioaliis simfoiis orkestras, J. Wawrowski (smuikas, Lekija). Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) NŽ Juozaas Domarkas. Dirigetas. Simfoiės muzikos kocertas. Programoje - B. Smetaos simfoiė oema "Vltava", M. Karlowicziaus Kocertas smuikui ir orkestrui A-dur, A. Dvorako Kocertiė uvertiūra "Otelas", Peki šokiai iš "Slavų šokių". Dalyvauja Lietuvos acioaliis simfoiis orkestras, J. Wawrowski (smuikas, Lekija). Kauas, Kauo valstybiė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Juozaas Domarkas. Dirigetas. Baltijos šalių muzikos festivalis "Probaltica". Simfoiės muzikos kocertas. Programoje - V. Motvilos "Gotiška oema", S. Prokofjevo Kocertas smuikui ir orkestrui Nr. 2, J. Sibelijaus Simfoija Nr. 5. Dalyvauja Toruės simfoiis orkestras, M. 5,000,0 5,000 3,0 5,000,000 5,0 5,000 5,0

23 22 bibliografiis arašas Orlowska- Skruszewicz (smuikas, Lekija). Toruė, Kultūros ir kogresų cetras Jordaka, LMTA M (100) PŽ Juozaas Domarkas. Dirigetas. Simfoiės muzikos kocertas. Programoje - K. Szymaowskio Kocertiė uvertiūra, K. Szymaowskio Kocertas smuikui ir orkestrui Nr. 1, M. Musorgskio "Parodos aveikslėliai". Dalyvauja Palekės oeros ir filharmoijos simfoiis orkestras (Bialystok, Lekija), A. M. Staskiewicz. Bialystok, Bialystoko kocertų salė, LMTA M (100) PŽ Juozaas Domarkas. Dirigetas. 27-asis aktualiosios muzikos festivalis "Gaida". Komozitoriaus Joho Adamso (JAV) kūriių kocertas, skirtas komozitoriaus 70-mečiui. Programoje - Joho Adamso Fokstrotas "Piirmiikas šoka" iš oeros Niksoas Kiijjoje, "Grad Piaola Music" dviem forteijoams ir orkestrui, "Harmoielehre" simfoiiam orkestrui. Dalyvauja Lietuvos acioaliis simfoiis orkestras, Rūta Rikterė, Zbigevas Ibelhautas (forteijoai), L. Valioieė, B. Staislauskaitė, M. Zaolskaitė (soraai). Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Augustias Vasiliauskas. Violočeliikas, asamblio arys. Kocertas Florecijos suveyras. Programoje - JOHANNES BRAHMS Stygiių sekstetas Nr. 1 B-dur, o. 18, PIOTR ČAIKOVSKIJ Stygiių sekstetas d- moll Florecijos suveyras, o. 70. Dalyvauja Valstybiis Viliaus kvartetas, Joė Kaliūaitė (altas), Vytautas Sodeckis (violočelė). Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Augustias Vasiliauskas. Violočeliikas, asamblio arys. Kocertas Viliaus kvartetas ir Adrius Žlabys. Programoje - FRANZ SCHUBERT Stygiių kvartetas Nr. 13 a-moll, D. 80 ( Rosamude ), ANDRIUS ŽLABYS Movemet for strig quartet ad iao. Dedikacija karo Ukraioje aukoms (remjera Lietuvoje), CÉSAR FRANCK Forteijoiis kvitetas f-moll, o. 1. Dalyvauja Valstybiis Viliaus kvartetas, Adrius Žlabys (forteijoas). Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Augustias Vasiliauskas. Violočeliikas, asamblio arys. V-asis Viliaus forteijoo festivalis. WOLFGANG AMADEUS MOZART Kocertas forteijoui ir orkestrui Nr. 11 F-dur, KV 13, III dalis 5,000 5,0 5,000 5,0 5,000 5,000,0 5,000

24 23 bibliografiis arašas JOHANN NEPOMUK HUMMEL Meuetas iš Kviteto es-moll, o. 87 PABLO SARASATE Itrodukcija ir Taratela, o. 3 WOLFGANG AMADEUS MOZART Kocertas smuikui ir orkestrui Nr. 5 A-dur, KV 219, III dalis ADOLPHE ADAM Baleto Žizel I veiksmo variacija ROBERT SCHUMANN Scherzo iš Forteijoiio kviteto Es-dur. Dalyvauja Valstybiis Viliaus kvartetas, MŪZA RUBACKYTĖ (forteijoas), SIMONAS MIKNIUS (forteijoas) KASPARAS MIKUŽIS (forteijoas) AGNĖ GEČAITĖ (smuikas) UGNĖ LIEPA ŽUKLYTĖ (smuikas) RŪTA KARVELYTĖ (baleto šokėja). Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Balys Vaitkus. Vargoiikas. Kocertas. Programoje - J. S. Bacho, V. Bartulio, M. K. Čiurlioio, J. Brahmso, S. Karg-Elerto, R. Schumao, Ch. M. Widoro kūriiai. Archagelskas, Pomorsko filharmoija, LMTA M (100) NŽ Balys Vaitkus. Vargoiikas. Kocertas. Programoje - J. S. Bacho, V. Bartulio, M. K. Čiurlioio, J. Brahmso, S. Karg-Elerto, R. Schumao, Ch. M. Widoro kūriiai. Permė, Permės filharmoija, LMTA M (100) PŽ Birutė Vaiiūaitė. Piaistė. Kocertas "Daiuoju Lietuvą". Programoje - S. Vaiiūas 2 Nuotaikos iš ciklo "8 Nuotaikos". Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Dalia Kuzecovaitė. OSEM. Programoje M. Poce Kocertas smuikui ir orkestrui. Dalyvauja Mechiko acioaliis simfoiis orkestras, dir. E. Batiz. Bogota, Teatro Mayor, LMTA M (100) PŽ Dalia Kuzecovaitė. Smuikiikė. Simfoiis kocertas. Programoje - S. Prokofievo Kocertas smuikui ir ork. 2. Dalyvauja Lieojos simfoiis orkestras, dir. A. Lakstigala. Emde, Neues Theater, LMTA M (100) PŽ Dalia Kuzecovaitė. Smuikiikė. Kocertas "Isaiška ir vokiška simfoijos". Programoje - E. Lalo Isaiškoji simfoija smuikui ir orkestrui. Dalyvauja LNSO, dir. Th. Saderlig. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Dalia Kuzecovaitė. Smuikiikė, asamblio arė. Kocertas "Florecijos suveyras". Programoje - J. Brahmso Sekstetas 1, P. Čaikovskio "Florecijos suveyras". Dalyvauja Joė Kaliūaitė, Vytautas Sodeckis. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, ,000 5,000,000,000 5,000 5,000

25 2 bibliografiis arašas 208. LMTA M (100) PŽ Dalia Kuzecovaitė. Smuikiikė, asamblio arė. "Viliaus kvartetas ir Adrius Žlabys. FRANZ SCHUBERT Stygiių kvartetas Nr. 13 a-moll, D. 80, ANDRIUS ŽLABYS Movemet for strig quartet ad iao, CÉSAR FRANCK Forteijoiis kvitetas f-moll, o. 1. Dalyvauja A. Žlabys. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Dalia Kuzecovaitė. Smuikiikė, asamblio arė. Kocertas "Maestra ir jauieji taletai". Dalyvauja M. Rubackytė ir M. Rostroovičiaus fodo stiediikai. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Dalia Kuzecovaitė. Smuikiikė. Muzikiių fatazijų asaulyje. Programoje - GEORG PHILIPP TELEMANN Fatazija smuikui Nr. 7 Esdur, TWV 0:20 FRANZ SCHUBERT Fatazija smuikui ir forteijoui C- dur, D. 93, EFREM ZIMBALIST Kocertiė fatazija smuikui ir forteijoui N. Rimskio-Korsakovo oeros Auksiis gaidelis temomis, ROBERT SCHUMANN "Fatastiės jesės (Fatasiestücke) smuikui ir forteijoui, o. 73, FRYDERYK CHOPIN Fatazija forteijoui, o. 9, HENRYK WIENIAWSKI Fatazija smuikui ir forteijoui Ch. Gouod oeros Faustas temomis, o. 20. Dalyvauja A. de Grolee (Pracūzija). Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) NŽ Dalia Kuzecovaitė. Smuikiikė. Simfoiis kocertas. Programoje - A. Dvorak Kocertas smuikui ir orkestrui. Dalyvauja Lieojos simfoiis orkestras, dir. A. Lakstigala. Witte, Saalbau, LMTA M (100) PŽ Eugeijus Paškevičius. Obojiikas, asamblio arys. Kocertas "R. Beiaris ir draugai". Dalyvauja Lietuvos obojų kvitetas. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Idrė Baikštytė. Piaistė, asamblio arė. F. Latėo autoriis kocertas Maskvoje. Programoje - F. Latėo kameriė muzika. Dalyvauja jd. Gerigas, R. Liiaitytė, G. Gelgotas, Art Vio. Maskva, Vachtagovo teatras, LMTA M (100) PŽ Idrė Baikštytė. Piaistė, asamblio arė. Festivalio "Gaida" kocertas. Dalyvauja forteijoiis trio "FortVio", LKO, R. Šerveikas. Vilius, Lietuvos acioaliė filharmoija, LMTA M (100) PŽ Idrė Baikštytė. Piaistė, asamblio arė. Kai solo griežia kotrabosas. Programoje - ARMANDO TROVAJOLI Siuita kotrabosui ir orkestrui 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000

PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-536 PATEIKTŲ VERTINTI 2017 METAIS EKSPONUOTŲ, ĮGYVENDINTŲ AR ATLIKTŲ

PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2018 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. V-536 PATEIKTŲ VERTINTI 2017 METAIS EKSPONUOTŲ, ĮGYVENDINTŲ AR ATLIKTŲ PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos irmiiko 208 m. salio 8 d. įsakymu V-536 PATEIKTŲ VERTINTI 207 METAIS EKSPONUOTŲ, ĮGYVENDINTŲ AR ATLIKTŲ MENO DARBŲ FORMALIOJO IR EKSPERTINIO ĮVERTINIMO REZULTATAI bibliografiis

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Tarybos 2017-2018 m. veiklos ataskaita d. Mūsų yra 282! Valstybinis sektorius 47% LTKA nariai Verslo sektorius 53% Kristina Jurgita Sonata Juozas Rimantė Agnė Rūta Dainius Andrius Lina Agnė Lukas Renata

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kulturos festivalio programa ROMOJE 2018_LT.docx

Microsoft Word - Lietuvos kulturos festivalio programa ROMOJE 2018_LT.docx Flux. Lietuvos meno festivalį globoja LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ DALIA GRYBAUSKAITĖ ir ITALIJOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS SERGIO MATTARELLA FLUX LIETUVOS MENŲ FESTIVALIO ROMOJE 2018 M. GEGUŽĖS 4-15

Detaliau

\ MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU ZNOČKAI BAČKIŠKIAI ANTUPIAI SERDOKAI M. BŪDEŽERIAI VILKAVIŠKIS, I REISO SĄRAŠAS E

\ MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU ZNOČKAI BAČKIŠKIAI ANTUPIAI SERDOKAI M. BŪDEŽERIAI VILKAVIŠKIS, I REISO SĄRAŠAS E \ MOKINIŲ, ATVEŽAMŲ Į MOKYKLĄ MOKYKLOS GELTONUOJU AUTOBUSU, MARŠRUTU ZNOČKAI BAČKIŠKIAI ANTUPIAI SERDOKAI M. BŪDEŽERIAI VILKAVIŠKIS, I REISO SĄRAŠAS Nr. Pavardė, vardas Klasė Gyvenamoji vieta Išvykimo

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

4mokykla.xlsx

4mokykla.xlsx Įstaigos pavadinimas Ugdymo kryptis Adresas Duomenų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Telefonas Faksas įsakymu Nr. El. pašto adresas Interneto adresas: http:// Savininkas

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TEATRAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. g

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TEATRAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. g LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TEATRAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-58(1.2) Vilnius Lietuvos kultūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d.

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. XIX TARPTAUTINIS -FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio 14-23 dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23) 10:00-20:00

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio 17 gruodžio 3 d. R E N G I N I A I L A U K E Gruodžio 1 d. Laisvės a. 18 val. KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMAS R E

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio 17 gruodžio 3 d. R E N G I N I A I L A U K E Gruodžio 1 d. Laisvės a. 18 val. KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMAS R E KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio 17 gruodžio 3 d. R E N G I N I A I L A U K E Gruodžio 1 d. Laisvės a. 18 val. KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMAS R E N G I N I A I 17 val. Humoro šventė JUOKIS 2017 Bilieto

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Sausio 5-21 d. R E N G I N I A I Sausio 7 d. Sausio 11 d. Sausio 12 d. Sausio 13 d. Bendruomenių rūmuose Bendruome

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Sausio 5-21 d. R E N G I N I A I Sausio 7 d. Sausio 11 d. Sausio 12 d. Sausio 13 d. Bendruomenių rūmuose Bendruome KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Sausio 5-21 d. R E N G I N I A I Sausio 12 d. Sausio 13 d. Šiaurinėje Vakaronė Trys karaliai 18 val. Juodojo humoro vakaras. Be cenzūros (N-18). Dalyvauja tarptautinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Birželio 16 liepos 2 d. R E N G I N I A I L A U K E Renginių ciklas Susitikime penktadienį Birželio 16 d. Laisvės

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Birželio 16 liepos 2 d. R E N G I N I A I L A U K E Renginių ciklas Susitikime penktadienį Birželio 16 d. Laisvės KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Birželio 16 liepos 2 d. R E N G I N I A I L A U K E Renginių ciklas Susitikime penktadienį Laisvės a. RETRO IR LIAUDIŠKOS MUZIKOS VAKARAS 15 val. Visuomenės sveikatos

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

2018 kalendorius 11 22

2018 kalendorius 11 22 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius (2017 12 01) Varžybų Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose Lietuvos

Detaliau

m. m. ŠALIES IR TARPTAUTINIAI RENGINIAI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo II turas, I laipsnio diplomas IEVA

m. m. ŠALIES IR TARPTAUTINIAI RENGINIAI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo II turas, I laipsnio diplomas IEVA 2008 2009 m. m. ŠALIES IR TARPTAUTINIAI RENGINIAI Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso nacionalinio etapo II turas, I laipsnio diplomas IEVA BELECKAITĖ (12b klasė) INGA PETKUTĖ (12c klasė) Europos

Detaliau

Renginys Mastas Vieta Renginyje dalyvavę mokiniai 1. Olympis Respublikinis I vieta - Kazimieras Černajus (5a kl.) anglų kalbos medalis Dominykas Bartk

Renginys Mastas Vieta Renginyje dalyvavę mokiniai 1. Olympis Respublikinis I vieta - Kazimieras Černajus (5a kl.) anglų kalbos medalis Dominykas Bartk Renginys Mastas Vieta Renginyje dalyvavę mokiniai 1. Olympis Respublikinis I vieta - Kazimieras Černajus (5a anglų kalbos medalis Dominykas Bartkevičius (5b Rokas Didrikas (5b Aleksandra Neveraitė (5b

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

1 Giesmė apie kryžius

1 Giesmė apie kryžius Giedrius Kurevičius PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui KLAVYRAS (1969 m., korekcija 1976 m.) PAGONIŲ GIESMĖS Kantata mišriam chorui, soranui ir sioniniam orkestrui

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

2011m

2011m KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2015-2016 m.m. Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Mokomieji dalykai Kvalifikacinė kategorija Darbo telefonas 1. Garuckas Romualdas

Detaliau

B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba

B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba B I B L I O T E K O S N A U J I E N O S 2019 metai Prenumeruojami elektroniniai leidiniai : VGTU el. Knygos - Paiešką vykdyti per ebooks.vgtu.lt arba per ALEPH katalogą. Baublys, Adolfas. Krovinių vežimas

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA

Projekto pavadinimas ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTATAS PANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAPAS Statytojas UAB STAMECHA Statinio adresas Statybos rūšis PA rojekto pavadinimas ADMINISTRAINĖS ASKIRTIES ASTATAS ANERIŲ G. 49, VILNIUJE. II ETAAS Statytojas UA STAMEHA Statinio adresas Statybos rūšis ANERIŲ G. 49, VILNIUS (Žemės skl. Kad.Nr. 11/55:91 Vilniaus m.

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PROGRAMA

PROGRAMA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. KAUNO ŠOKIO TEATRO AURA 2014-2015 METŲ SEZONO KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMA I. SITUACIJOS ANALIZĖ Veiklos pokyčiai. Kauno

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

2011m

2011m KLAIPĖDOS JERONIMO KAČINSKO MUZIKOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 2016-2017 m. m. Eil. Nr. Vardas, pavardė Išsilavinimas Pareigybė Darbovietės tipas (pagrindinė, nepagrindinė) Mokomieji dalykai Kvalifikacinė

Detaliau

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būna viena aukščiausia viršukalnė, taip ir žmonių būryje

Detaliau

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė

2017 metų suaugusiųjų mokymosi savaitė Suaugusiųjų mokymosi savaitės Mokymosi galia ir žavesys programa 2017 m. lapkričio 20 26 dienomis Organizatoriai: 1. Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centras Kontaktinis asmuo: Violeta Lideikytė,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio d. R E N G I N I A I Lapkričio 10 d. Parko bibliotekoje 15 val. Viliaus Masilionio poezijos knygos

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio d. R E N G I N I A I Lapkričio 10 d. Parko bibliotekoje 15 val. Viliaus Masilionio poezijos knygos KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio 10-26 R E N G I N I A I Parko 15 val. Viliaus Masilionio poezijos knygos Gyvenimo žuvis pristatymas Dalyvauja Ž. Anilionio vadovaujamas ansamblis Pušelė Dailės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015

Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Vaclovas Augustinas Tėvynei giedu naują giesmę 2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventei ( Versija dviem balsam, be akompanimento) Vilnius 2015 Tėvynei giedu naują giesmę Lotyniškai Lietuviškai Komentaras

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES MUZIKA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 2019 m. ge

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES MUZIKA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 2019 m. ge LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES MUZIKA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2018 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-62(1.2) Vilnius kultūros taryba,

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Tango

Tango Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija Darbą parengė: Gitana Grudytė, IVa Darbo vadovė: Loreta Černeckienė Klaipėda 2014 Turinys Tikslas...3 Sąvoka...4 Kilmė...5 Istorija...6-10 Tango stiliai...11-15 Tango muzika...16-17

Detaliau

I RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ AKORDEONO MUZIKOS KONKURSAS Konkurso tvarkaraštis: val. Dalyvių registracija val. Kate

I RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ AKORDEONO MUZIKOS KONKURSAS Konkurso tvarkaraštis: val. Dalyvių registracija val. Kate I RESPUBLIKINIS MUZIKOS IR MENO MOKYKLŲ AKORDEONO MUZIKOS KONKURSAS Konkurso tvarkaraštis: 10.00 10.50 val. Dalyvių registracija 11.00 12.00 val. Kategorijos A1 ir A2 12.15 13.15 val. Kategorijos B ir

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo

Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas ( mokslo Telšių rajono Žarėnų Minijos vidurinės mokyklos Mokinių, dalyvavusių respublikinėse olimpiadose, konkursuose, čempionatuose sąrašas (2014-2015 mokslo metai) Nr. Olimpiados, konkurso, čempionato pavadinimas

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

Turinys Pratarmė 5 KAIMAS, KURIO NEBĖRA 8 AKTORIAUS METAFIZIKA 18 JUOZO BUDRAIČIO TEATRINIS LIKIMAS 37 Kelias į teatrą 39 Solnesas (1980) 67 Šarūnas (

Turinys Pratarmė 5 KAIMAS, KURIO NEBĖRA 8 AKTORIAUS METAFIZIKA 18 JUOZO BUDRAIČIO TEATRINIS LIKIMAS 37 Kelias į teatrą 39 Solnesas (1980) 67 Šarūnas ( Turinys Pratarmė 5 KAIMAS, KURIO NEBĖRA 8 AKTORIAUS METAFIZIKA 18 JUOZO BUDRAIČIO TEATRINIS LIKIMAS 37 Kelias į teatrą 39 Solnesas (1980) 67 Šarūnas (1980) 88 Leninas (1982) 104 Herėja (1983) 112 Dervojedovas

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius,

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Microsoft Word - LS_Karklė.docx

Microsoft Word - LS_Karklė.docx I PROGRAMA (89min.) TARDYTOJAS (21min.) 2015 vaidybinis spalvotas angliški subtitrai Režisierius: Jurgis Matulevičius Scenarijus: Vytautas Matulevičius, Jurgis Matulevičius Operatorius: Narvydas Naujalis

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV

PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYV PATVIRTINTA Kretingos meno mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31d. įsakymu Nr. (1.3.)-V1-99 KRETINGOS MENO MOKYKLOS 2015/2016 MOKSLO METŲ ANKSTYVOJO INTEGRUOTO MENINIO UGDYMO, MUZIKOS, DAILĖS IR CHOREOGRAFIJOS

Detaliau

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr

Panoraminė Ukmergės nuotrauka (iš interneto nr Mūsų meilė Ukmergė Žalia skarė Ukmergė Kur bebūsim patikėk Liksi mūsų širdy Ukmergė Arba: Mieloji mūsų Ukmergė Daugiau tokios mes nesutiksim Joje mes žavūs ir jauni Tokiais mes amžinai ir liksim (Irena

Detaliau

II tarptautinis konkursas / The II nd International Competition TROFEO MUSICALE 2019 KONKURSO TVARKARAŠTIS / TIME-TABLE OF COMPETITION A1 KATEGORIJA /

II tarptautinis konkursas / The II nd International Competition TROFEO MUSICALE 2019 KONKURSO TVARKARAŠTIS / TIME-TABLE OF COMPETITION A1 KATEGORIJA / A1 KATEGORIJA / CATEGORY A1 KONKURSAS 2019-06-07 11.40-12.35 COMPETITION Nr. 1-12 1. Rugilė Taurinskaitė LIETUVA / LITHUANIA 06-06 10.45-10.48 2. Kseniya Stupina RUSIJA / RUSSIA 06-07 8.38-8.41 3. Patricija

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 2 priedas SAVAITINĖ UŽDUOTIS TVIRTINU: (pareigos) (parašas) (data) Savaitės diena Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis bei šventinė diena Pamaina Patikrinimų

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Savęs Ciklas Portretai suvaidinti neįmanoma Skirta kraštiečio, kino ir teatro aktoriaus, fotomenininko JUOZO BUDRAIČIO 75-osioms gimimo metinėms Einu žiūrėti senų, laiko patikrintų filmų, o geriems spektakliams

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas 1 2017-01-03 Darbų saugos profesinės rizikos tyrimo ir vertinimo 2 2017-01-04 Atnaujintos

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

06.pdf

06.pdf Bažnytiniai žanrai šiuolaikinėje lietuvių kūryboje: tarp bažnytinės muzikos paveldo ir atnaujintos liturgijos poreikių Genres of Church Music in Contemporary Lithuanian Composers Works: Between the Heritage

Detaliau

455028e c5-8ece-1a583714e0ff

455028e c5-8ece-1a583714e0ff LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL DOKTORANTŪROS TEISĖS SUTEIKIMO 2019 m. vasario 22 Nr. V-160 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo

Detaliau

Isakymas_SMP8_dominavimas

Isakymas_SMP8_dominavimas Projektas LIETUVOS RESPUBLIOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIRETORIUS ĮSAYMAS DöL ŪIO SUBJETO AB LIETUVOS TELEOMAS, TURINČIO DIDELĘ ĮTAĄ SAMBUČIŲ INICIJAVIMO VIEŠAJAME TELEFONO RYŠIO TINLE, TEIIAMAME FISUOTOJE

Detaliau

XIII tarptautinis menų festivalis DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU Skiriama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms FESTIVALI

XIII tarptautinis menų festivalis DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU Skiriama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms FESTIVALI XIII tarptautinis menų festivalis DRUSKININKŲ VASARA SU M.K.ČIURLIONIU Skiriama Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 140-osioms gimimo metinėms FESTIVALIO PRADŽIOS KONCERTAS VARĖNOJE Gegužės 12 d., antradienį,

Detaliau

( TVARKARA\320TIS m.m.)

( TVARKARA\320TIS m.m.) a Klasės mokytojas : VALATKIENĖ Vaida :00 - : : - :0 0:00-0: 0 0 rpauskienė Z. rpauskienė Z. Adamkevičienė A. 0 glų k. 0 Kamarauė R. Simokaitienė V. glų k. driuška R. Gamta ir žmogus 0 Pridotkienė N. 0

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi

2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindi 2 priedas VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS PAGRINDINIO MUZIKINIO FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIO UGDYMO PROGRAMA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio ugdymo

Detaliau

Mokyklos balsas abiturientams Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr 13, 2014 Pasodintas 64-osios abiturientų laidos ąžuoliukas... Ąžuolas stipr

Mokyklos balsas abiturientams Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr 13, 2014 Pasodintas 64-osios abiturientų laidos ąžuoliukas... Ąžuolas stipr Mokyklos balsas abiturientams Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr 13, 2014 Pasodintas 64-osios abiturientų laidos ąžuoliukas... Ąžuolas stiprybės, ilgaamžiškumo simbolis. Žengiančių į savarankiško

Detaliau

mokslo metų rajoninių ir šalies KONKURSŲ REZULTATAI m. rajoninio piešinių konkurso Ugniagesys šiandien ir rytoj nugalėtojai: 2b Ieva

mokslo metų rajoninių ir šalies KONKURSŲ REZULTATAI m. rajoninio piešinių konkurso Ugniagesys šiandien ir rytoj nugalėtojai: 2b Ieva 2013-2014 mokslo metų rajoninių ir šalies KONKURSŲ REZULTATAI 1. 2014 m. rajoninio piešinių konkurso Ugniagesys šiandien ir rytoj nugalėtojai: 2b Ieva Tumėnaitė III vieta, mokytoja Rita Malinauskaitė 2.

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŢEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ ĮGYVENDINANT LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES III KOMITETO 2008 M. RUGSĖJO 16 D. POSĖDŢIO NR. 4 PROTOKOLO NUTARIAMOJI

Detaliau

Kultūros savaitraštis 7 meno dienos m. birželio 2 d., penktadienis Nr. 22 (1216) Kaina 0,90 Eur 2 Birutė Mar apie Broniaus Kutavičiaus

Kultūros savaitraštis 7 meno dienos m. birželio 2 d., penktadienis Nr. 22 (1216) Kaina 0,90 Eur 2 Birutė Mar apie Broniaus Kutavičiaus Kultūros savaitraštis 7 meno dienos www.7md.lt 2017 m. birželio 2 d., penktadienis Nr. 22 (1216) Kaina 0,90 Eur 2 Birutė Mar apie Broniaus Kutavičiaus kūrinių pristatymą Austrijoje 3 Atvirų fortepijonų

Detaliau

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8

VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas , V. Kudirkos g. 18, LT Vilnius-9, tel. (8 5) , faks. (8 5) 268 8 VALSTYB S MON REGISTR CENTRAS Juridini asmen registras, kodas 124110246, V. Kudirkos g. 18, LT-03105 Vilnius-9, tel. (8 5) 268 8202, faks. (8 5) 268 8311, el. p. info@registrucentras.lt, atsisk. s sk.

Detaliau

GRUODŽIO MĖN. PLANAS

GRUODŽIO MĖN. PLANAS PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJA GIMNAZIJOS DARBO PLANAS GRUODŽIO MĖN. 2018-11-30 Panevėžys Eil. Nr. Veiklos sritis Data, laikas Vieta Atsakingas 1 2 3 4 5 1. Direkciniai pasitarimai 1.1. Direkcinis

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 23 - balandžio 8 d. R E N G I N I A I L A U K E Kovo 24 d. Laisvės a val. Akcija Žemės valanda. Uždeki

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 23 - balandžio 8 d. R E N G I N I A I L A U K E Kovo 24 d. Laisvės a val. Akcija Žemės valanda. Uždeki KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 23 - balandžio 8 d. R E N G I N I A I L A U K E Laisvės a. 20.30 val. Akcija Žemės valanda. Uždekime žvakutes, leiskime Žemei pailsėti! R E N G I N I A I J. Masiulio

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos plaukimo federacijos 2016 m. plaukimo varžybų kalendorius Data Varžybų pavadinimas Vykdymo vieta Amžius Organizatorius

2015 m. gruodžio 23 d. Lietuvos plaukimo federacijos 2016 m. plaukimo varžybų kalendorius Data Varžybų pavadinimas Vykdymo vieta Amžius Organizatorius Lietuvos plaukio federacijos 2016. plaukio varžybų kalendorius 01.15-16 Klaipėdos žieos plaukio pirenybės Klaipėda 25 Klaipėdos Gintaro 01.15-16 Atviros Vilniaus. suaugusių ir jaunių žieos Vilnius 50 Vilniaus

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

m. m. Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose

m. m.  Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro 1-10 klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose 2015-2016 m. m. Tarptautiniai konkursai Tarptautinės plaukimo varžybos Dzūkijos

Detaliau

1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 0

1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 0 1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 06-10 veiklos kokybės įsivertinimas pedagogai IT mokytoja

Detaliau

Kultūra:

Kultūra: administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 2017 metų švietimo, kultūros, sporto, ryšių su visuomene ir valstybinės kalbos veiklos plano, patvirtinto administracijos direktoriaus 2017 m. sausio

Detaliau

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS

ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAS SĄLYGINIŲ GYVULIŲ VIENETŲ (SGV) SKAIČIAVIMAS Tel. (8 5) 266 0620 El. p. pagalba@vic.lt www.vic.lt ŪKINIŲ GYVŪNŲ REGISTRAVIMAS Individualiai registruojami ūkiniai gyvūnai Galvijai, arkliai, avys, ožkos.

Detaliau