Sertifikuotas skaitmeninio marketingo specialistas (LiMA A DIGITAL) A2 modulis 1. ĮVADAS Dokumento turinys

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sertifikuotas skaitmeninio marketingo specialistas (LiMA A DIGITAL) A2 modulis 1. ĮVADAS Dokumento turinys"

Transkriptas

1 Sertifikuotas skaitmeninio marketingo specialistas (LiMA A DIGITAL) A2 modulis 1. ĮVADAS 1.1. Dokumento turinys Šis dokumentas apima Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) egzamino temas, turinio, formato bei kitus reikalavimus rengiamam marketingo planui. Reikalavimai yra taikomi Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) A2 moduliui ir galioja nuo 2020 metų spalio 1 dienos iki naujų reikalavimų paskelbimo. Dokumentas nusako sertifikato lygmenį, dviejų vertinimo modulių metodologiją, specializacijos pasirinkimą, egzamino reikalavimus, turinio ir formato reikalavimus, bei vertinamas kandidato kompetencijas ir jų lygmenis Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) lygmuo Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) egzaminas įrodo kandidato žinias, įgūdžius, asmenines ir profesines kompetencijas, kurios yra reikalingos dirbant online marketingo srityje vykdomajame arba vadovaujamame lygmenyje. Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) egzaminas atitinka ketvirtą lygmenį EQF (European Qualifications Framework) struktūroje ir įrodo kandidato profesinę sritį bei turimas specializacijai būtinas kompetencijas. EQF struktūros lygiai yra nustatomi remiantis žinių, įgūdžių ir atsakomybių lygiu, reikalingų konkretaus lygmens pozicijoje. Specializacija sukurta specialistams, siekiantiems oficialaus žinių ir praktinių gebėjimų pripažinimo skaitmeninio marketingo srityje. Tikimasi, kad kandidatas taikys interneto marketingo įrankius ir žinias taktiniame ir operaciniame (įgyvendinimo) lygmenyje. Lietuvos marketingo asociacija (LiMA) J. Galvydžio g , LT Vilnius, Lietuva Asociacijos kodas: PVM mok. kodas: LT LT , Swedbank, AB

2 2. EGZAMINŲ METODIKA 2.1. Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) sertifikato struktūra Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) egzaminas susideda iš dviejų modulių: A1 ir A2. Siekiant įgyti Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) diplomą, kandidatas abiejuose moduliuose (A1 ir A2) turi pasiekti patenkinamą rezultatą, tai yra, surinkti 55 procentus arba daugiau galimų taškų. LiMA A1 Skaitmeninio marketingo specialisto modulis raštu, egzamino trukmė 90 minučių; LiMA A2 Skaitmeninio marketingo specialisto modulis žodžiu, egzamino trukmė 60 minučių; 2.2. Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) kompetencijų vertinimas Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) egzaminas sudarytas iš šių dalių: 1. Taktinio marketingo plano, kuris bus ginamas egzamino metu, rašymas; 2. Marketingo plano pristatymas dviem egzaminuotojams, po kurio egzaminas tęsiamas interviu forma. Egzaminuotojai vertina kandidatą pagal kompetencijų ir žinių lygį užduodami klausimus. Egzamino metu taip pat yra tikrinama, ar kandidatas gali kritiškai atsakyti į klausimus apie marketingo planą platesnėje perspektyvoje. Kandidatas rengia marketingo planą iš dviejų dalių: pirmoji dalis yra privaloma (analitika), antroji pasirenkama iš temų sąrašo (paieškos variklio marketingas, reklama internete, socialinė medija arba naujienlaiškių marketingas). Plane nurodoma analizuojama įmonė, išanalizuojama dabartinė situacija, iškeliami tobulinimo ar nauji tikslai, bei pateikiami žingsniai, kaip tikslai turės būti pasiekti. Numatomus rezultatus ir veiksmus jiems pasiekti būtina pagrįsti efektyvumo kriterijais. Tikimasi, kad kandidatas paaiškins savo sprendimus teoriniais modeliais ar sričiai būdinga logika. Pateikiamo plano apimtis yra nuo 10 iki 15 lapų; galimi papildomi 5 lapai priedams. Skaitmeninio marketingo plano rašymui yra skiriama maždaug 120 valandų. Vertinant planą, bus atsižvelgiama į siūlomų veiksmų atitikimą situacijai, sprendimų gylį, pagrindimą ir pristatymą. Planas turi būti originalus kandidato darbas. Rengdamas dviejų užduočių planą, kandidatas turi pateikti argumentus, kodėl pasirenkami vieni ar kiti veiksmai, įvertinti pasiūlymų pasekmes (rezultatus), kiek įmanoma, kiekybiškai (finansine išlaidų ir grąžos išraiška bei finansiškai nevertinamais KPI ar kitais rezultatais). Pateiktas skaitmeninio marketingo planas bus naudojamas kaip pagrindas Sertifikuoto skaitmeninio marketingo specialisto (LiMA A DIGITAL) žodinio egzamino metu. Pristatant ginamą planą, negalima jo pildyti ar keisti naujais duomenimis, sprendimais, pagrindimu. Žodinio egzamino (plano gynimo) struktūra: Prezentacija (max 15 minučių). Paaiškinamas problemos sprendimo pasirinkimas ir jo padariniai. Šiai egzamino daliai yra paruošti kompiuteris ir projektorius. Į marketingo plano problemą orientuotas interviu (max 25 minutės). Egzaminuotojai klausinėja kandidatą. Sprendimas (max 10 minučių). Egzaminuotojai pateikia bendrą galutinį įvertinimą. Įvertinimas ir grįžtamasis ryšys (10 minučių). Egzaminuotojai paaiškina egzamino rezultatą Žodinio egzamino metu yra vertinamas ne tik skaitmeninio marketingo plano procesų bei sprendimų suvokimas, bet ir profesiniai bei asmeniniai kandidato įgūdžiai. Įgūdžių įvertinimas priklauso nuo kandidato bendrų žinių, gebėjimų, profesinio požiūrio ir asmeninių savybių. 2

3 3. SKAITMENINIO MARKETINGO SPECIALISTO (LIMA A DIGITAL) A2 PLANO REIKALAVIMAI Planą sudaro privaloma dalis ir pasirenkamoji dalis. Privaloma dalis Puslapio analitika Kandidatas turi gebėti įvertinti pasirinkto interneto puslapio analitiką (galima rinktis tik vieną mobilaus įrenginio arba kompiuterio versiją) ir pateikti pasiūlymus, kaip turėtų būti tobulinamas puslapis. Kandidatas taip pat turi pakomentuoti, į kokius klausimus analitika neatsako, tačiau galima numanyti analize atskleistos situacijos priežastis. Kandidatas turi nurodyti, kaip generuojamas srautas į puslapį, kurie šaltiniai (socialinė medija, naujienlaiškiai, partneriai, paieška ir pan.) yra svarbūs, kokie naršymo keliai atveda į geriausią konversiją. Pasirenkama dalis Kandidatas renkasi vystyti vieną iš šių temų ir pateikti planą konkretiems veiksmams: A) Paieškos variklio (search engine) marketingas Plane turi būti nurodyta: Kaip turėtų būti tobulinamas marketingas, kad įmonės puslapis atsirastų aukštesnėse paieškos pozicijose ir pritrauktų lankytojus, atitinkančius tikslinę auditoriją. Kaip turėtų būti naudojamos atgalinės nuorodos (back links, link building), kad augtų puslapio populiarumas. Kaip pritraukti tinkamus lankytojus į puslapį, taikant tikslinę reklamą (targeted advertising) paieškos variklyje. Kiek ir kaip reikia atsižvelgti į mobilių įrenginių vartojimą, kad augtų puslapio pozicijos. Kokie puslapio (landing page) veiksniai yra svarbūs, siekiant aukštos konversijos paieškose. B) Reklama internete (online advertising) Plane turi būti nurodyta: Kaip padidinti tinkamų lankytojų srautą į puslapį, naudojant tikslinį nuorodų ir partnerysčių marketingą (affiliate marketing). Kaip turėtų būti įgyvendinama reklamos kampanija (display, video), kad efektyviai būtų pasiekti tikslai; kaip turi būti naudojamos skirtingos kampanijos skirtingiems įrenginiams (nešiojamam kompiuteriui, asmeniniam kompiuteriui, planšetei, išmaniajam telefonui). Kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti parengtas geras nusileidimo puslapis (landing page), kad reklama vestų į konversiją. C) Marketingas socialinėje medijoje Plane turi būti nurodyta: Kaip socialinė medija stebima ir analizuojama, kas joje teigiama apie prekės ženklą. Kiek papildomų vartotojų įsitraukimo veiksmų (reakcijų, dalinimųsi) galima sugeneruoti, auginant prekės ženklo įvaizdį internete. kaip pasiekti (potencialius) verslo tikslus per socialinę mediją (reklamas joje), kaip generuoti sekėjus ar fanus į puslapį. (Kandidatas turi pademonstruoti, kad turinys ir reklama socialinėje medijoje pritaikyti mobiliems įrenginiams). Kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti parengtas geras nusileidimo puslapis (landing page), kad veiksmai socialinėje medijoje ir reklama joje vestų į konversiją. 3

4 D) Naujienlaiškių marketingas Plane turi būti nurodyta: kaip turėtų būti sukurta ir įgyvendinama efektyvi naujienlaiškių kampanija (ne pavieniai laiškai). Kaip surinkti teisingus duomenis (adresus) ir juos papildyti. Kaip tinkamai pateikti laiško pavadinimą. Kaip naujienlaiškių kampanija siejama su interneto puslapio tikslais; kaip juos pasiekti. Kaip padidinti paspaudimų procentą (click through rate). Kandidatas turi pademonstruoti, kad turinys ir reklama pritaikyti mobiliems įrenginiams. Kandidatas turi nurodyti, kokiais kriterijais vadovaujantis turėtų būti parengtas geras nusileidimo puslapis (landing page), kad naujienlaiškių marketingo veiksmai vestų į konversiją. Plano pristatymas Pristatydamas marketingo planą, kandidatas turi demonstruoti šiuos gebėjimus: 3.1. parengti struktūrizuotą prezentaciją, kuri susideda iš įvado į problemą, esminių argumentų ir išvadų 3.2. naudoti vizualines priemones, stiprinančias prezentaciją 3.3. užtikrintai perteikti idėjas ir sprendimus tiek kūno kalba, tiek argumentais prezentacijos metu 3.4. kalbėti egzaminuotojams prezentacijos metu 3.5. taikyti teisingus ir aiškius terminus (tame tarpe ir žargoną) prezentacijos ir diskusijos metu 3.6. aiškiai ir suprantamai kalbėti prezentacijos ir diskusijos metu 3.7. glaustai suformuluoti plano esmę 3.8. paremti nuomonę argumentais ir faktais 3.9. deramai reaguoti į egzaminuotojų signalus prezentacijos metu atsakyti į klausimus trumpai, glaustai ir aiškiai diskutuoti su egzaminuotojais naudojant argumentus 4. KANDIDATO KOMPETENCIJOS Kandidato kompetencijos yra įvertinamos per žodinį LiMA A2 Online Marketer egzaminą (plano gynimą). Žodinis egzaminas susideda iš marketingo plano pristatymo ir po jo sekančio interviu/diskusijos apie marketingo plano problematiką. Žodinio egzamino esmė yra suprasti kandidato kompetencijų ir įgūdžių lygį. Vertinimo skalė Kandidatų kompetencijos vertinamos dešimtbale skale. Kiekviena nustatyta kompetencija vertinama pagal kriterijus ir kritinius taškus, kurie atskleidžia kandidato kompetencijų lygmenį kaip nepatenkinamą, vidutinišką, pakankamą, gerą arba labai gerą. Vertinimo skalė pagrįsta aiškia sąsaja tarp kompetencijų, kurios gali būti profesinės arba asmeninės. Kompetencijų vertinimo balai: 1-2. Nepatenkinamai: kandidatas neatitinka kriterijų 3-4. Vidutiniškai: kandidatas turi daug trūkumų, susijusių su šiuo kriterijumi 5-6. Pakankamai: kandidatas ne visiškai atitinka kriterijus, tačiau žinios ar kompetencijos yra pakankamos 7-8. Gerai: kandidatas didžiąja dalimi atitinka kriterijus Labai gerai: kandidatas atitinka kriterijus 4

5 Kompetencija nr. 1. Analitiniai gebėjimai Nepatenkinamai 1-2 balai Vidutiniškai 3-4 balai Puslapio statistika Puslapio statistika neišsami, neteisingai neteisingai interpretuojama interpretuojama Formuluojami pasiūlymai, tačiau neatsižvelgiama į auditoriją, konversijas ir lankytojo elgseną puslapyje Formuluojamos nepakankamos ir netikslios įžvalgos apie tai, kaip į puslapį generuojamas srautas Formuluojami pasiūlymai ir veiksmai, pritaikyti tikslinei auditorijai Formuluojamos nepakankamos įžvalgos apie tai, kaip į puslapį generuojamas srautas Pakankamai 5-6 balai Puslapio statistika teisingai interpretuojama Formuluojami pasiūlymai ir veiksmai, pritaikyti tikslinei auditorijai ir lemiantys konversijas Formuluojamos įžvalgos, kaip į puslapį generuojamas srautas Gerai 7-8 balai Teisingai interpretuojama puslapio statistika, siejama skirtingų tipų informacija Formuluojami pasiūlymai ir veiksmai, pritaikyti tikslinei auditorijai, lemiantys konversijas ir atsižvelgiantys į lankytojo elgseną puslapyje Formuluojamos įžvalgos, kaip į puslapį generuojamas srautas, atkreipiamas dėmesys į svarbius šaltinius Labai gerai 9-10 balų Teisingai interpretuojama puslapio statistika, sistemiškai siejama skirtingų tipų informacija Formuluojami pasiūlymai ir veiksmai, pritaikyti tikslinei auditorijai, lemiantys konversijas ir atsižvelgiantys į lankytojo elgseną puslapyje, analizuoja galimas veiksmų pasekmes, pateikia papildomų įžvalgų Formuluojamos įžvalgos, kaip į puslapį generuojamas srautas, nurodomi svarbiausi šaltiniai ir jų pagerinimo pasekmės Kompetencija nr. 2. Tikslų išsikėlimas Nepatenkinamai 1-2 balai Vidutiniškai 3-4 balai Neišsikeliami tikslai, Išsikeliami tikslai, arba jie numatomi tačiau nesilaikoma nesilaikant išmatuojamumo ir išmatuojamumo ir kitų SMART principų kitų SMART principų Pakankamai 5-6 balai Išsikeliami tikslai, laikomasi išmatuojamumo ir kitų SMART principų Gerai 7-8 balai Išsikeliami tikslai, laikomasi išmatuojamumo ir kitų SMART principų, tikslai turi tarpusavio sąsajas Labai gerai 9-10 balų Išsikeliami tikslai, laikomasi išmatuojamumo ir kitų SMART principų, tikslai turi aiškias tarpusavio sąsajas, yra nuoseklūs Kompetencija nr. 3. Orientacija į rezultatus Nepatenkinamai 1-2 balai Planuojant neatsižvelgiama į tikslus; nėra orientacijos į rezultatus Vidutiniškai 3-4 balai Planuojant atsižvelgiama į tikslus, tačiau nepademonstruojama orientacija į rezultatus Pakankamai 5-6 balai Planuojant atsižvelgiama į tikslus, argumentuojama, kokių rezultatų siekiama Gerai 7-8 balai Planuojant atsižvelgiama į SMART tikslus, argumentuojama, kokių rezultatų siekiama, pademonstruojama, kaip rezultatai bus pasiekti Labai gerai 9-10 balų Planuojant atsižvelgiama į SMART tikslus, argumentuojama, kokių rezultatų siekiama, pademonstruojama, kaip rezultatai bus pasiekti bei kas gali būti pasiekta papildomai 5

6 Kompetencija nr. 4. Struktūros laikymasis Planas susideda iš: Titulinio lapo Turinio Įvado Dviejų pagrindinių skyrių: - Privalomosios dalies * Statistikos, srautų, šaltinių analizė * Interpretacija * SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) tikslai * Tobulinimo veiksmai konkretiems svetainės puslapiams - Pasirenkamosios dalies * SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) tikslai * Suplanuoti operacinio (vykdomojo) lygmens veiksmai, atsižvelgiant į įvairius įrenginius ir nusileidimo puslapio specifiką. * Numatomi rezultatai Literatūra, priedai Nepatenkinamai 1-2 balai Teksto struktūra ir sandara chaotiška Vidutiniškai 3-4 balai Teksto struktūra ir sandara neleidžia suprasti esmės Pakankamai 5-6 balai Fragmentiška teksto struktūra ir sandara, tačiau iš esmės aiški žinutė Gerai 7-8 balai Aiški teksto struktūra ir sandara, aiški žinutė Labai gerai 9-10 balų Teksto struktūra ir sandara stipri tiek vizualiai, tiek turiniu, aiškiai formuluojama žinutė tiek atskirose dalyse, tiek visumoje Kompetencija nr. 5. Gynimas žodžiu Nepatenkinamai Vidutiniškai 1-2 balai 3-4 balai Negebama aiškiai Komunikuojant komunikuoti minčių susiduriama su sunkumais Nėra interakcijos su egzaminuotojais Negebama atsakyti į klausimus Nepateikiami atsakymai, kai klausimai užduodami profesiniais terminais nesupranta terminų Ribota interakcija su egzaminuotojais Neatsakoma į kai kuriuos klausimus Prastai suprantama terminologija, kai kuriais atvejais nesuprantama iš viso Pakankamai 5-6 balai Komunikuojama taip, kad įmanoma suprasti mintį Pakankama interakcija su egzaminuotojais Atsakoma į klausimus Vidutiniškai suprantama terminologija, profesiniai terminai pakeičiami buitine kalba Gerai 7-8 balai Gerai komunikuojama Gera interakcija su egzaminuotojais Atsakoma į klausimus, tame tarpe ir numanomus Gerai suprantama ir naudojama terminologija Labai gerai 9-10 balų Laba gerai, sklandžiai komunikuojama Gera, sklandi interakcija su egzaminuotojais Išsamiai atsakoma į klausimus, tame tarpe ir numanomus; kandidatas supranta, kada egzaminuotojui reikia papildomo paaiškinimo ir jį pateikia Puikiai suprantama ir tinkamai naudojama terminologija 6

7 5. PLANO TURINYS IR FORMATAVIMAS 5.1. Bendrieji reikalavimai Plane analizuojama reali įmonė, turinti skaitmeninio marketingo veiklas: interneto puslapį ir bent vieną kitą skaitmeniniam marketingui priskiriamą veiklą. Jei įmonės veikla itin gausi ir kompleksiška, galima pasirinkti analizuoti tik tam tikro produkto ar jų grupės marketingą, jei jiems skiriami atskiri puslapiai analitikoje bei atskiros marketingo veiklos (tačiau produktai ar jų grupės turi būti pakankamai reikšmingi įmonei, kad būtų prasminga daryti jų analitiką bei planuoti ir vertinti atskiras kampanijas internete). Galima atlikti analitikos vertinimą vienai įmonei, o specialiosios dalies planą kitai įmonei, jei kandidatas neturi įmonės, kurios interneto puslapį galėtų analizuoti. Tokiu atveju duomenis puslapio analitikai pateiks LiMA ir lektoriai. Atliekant šį projektą, reikės, kad analizuojama įmonė: Turėtų Instaliuotą ir veikiantį Google Analytics arba kitą lankomumo sekimo įrankį, kuris pateikia skirtingų puslapių aplankymų kiekį, laiką, šaltinius. Turėtų bent vieną nusileidimo puslapį (landing page) su aktualia informacija (parduodamas produktas, aprašoma paslauga, edukuojama ar pan.), kuris yra surinkęs bent 1000 apsilankymų iš bent 5 skirtingų šaltinių per pastaruosius 3 mėnesius. Būtų atlikusi bent vieną marketinginę kampaniją (pvz. SEO veiksmai, display reklama, naujienlaiškių kampanija ir pan.) per pastaruosius 3 mėnesius, kurios tikslas buvo atvesti žmones į svetainę ir paskatinti joje atlikti veiksmą (konversiją). Šie skaičiai (apsilankymų kiekis ir atliktų konversijų kiekis) turi būti žinomas. Neleidžiama slėpti įmonės tapatybės neegzistuojančiais pavadinimais ar kitais būdais. Rinkos analizė prasminga tuomet, kai įvardintas konkurencinis laukas, vartotojų segmentai, pateikiami palyginamieji duomenys. Vertinant svarbu, kiek pateikti pasiūlymai atitinka bendrą rinkos situaciją, industrijai ar produktui būdingą specifiką, logiką. Turi būti išlaikyta duomenų patikrinimo galimybė. Įmonės tapatybės slėpimas iš esmės pablogintų vertintojų poziciją sprendžiant, ar surinkti teisingi duomenys bei ar atskleidžiama reali įmonės situacija. Kai kuriais atvejais, tiksliai įvardinus įmonės pozicijas ir elgseną rinkoje, pvz., vykdytas marketingo veiklas, jos tapatybė ir taip taptų aiški, todėl įmonės nuasmeninimas neturi prasmės. Atskirais atvejais, siekiant išlaikyti konfidencialumą, galima pateikti santykinius, o ne absoliučius rodiklius. Rengdamas ir gindamas marketingo planą, kandidatas siekia įrodyti kompetenciją atlikti įmonės puslapio analitiką ir pateikti taktinio lygmens planą vienai interneto marketingo sričiai, apibrėžtam laikotarpiui, prekės ženklui arba pasirinktam produktui (grupei). Ši pagrindinė kompetencija papildoma ir grindžiama gretutinėmis kompetencijomis: analizuoti situaciją remiantis antriniais duomenimis, taikant deramus analizės įrankius; įvardinti skaitmeninio marketingo tikslus taktiniame lygmenyje; sudaryti planą, kaip gali būti pagerinti marketingo veiklos rodikliai, sieti veiksmus su bendra įmonės situacija, parinkti ir suplanuoti komunikacijos įrankius; įvertinti veiksmų kaštus ir atsiperkamumą. Svarbu, kad kandidatas informacija bei duomenimis operuotų glaustai ir tiksliai. Marketingo planas turi būti nuoseklus, konkretus, tačiau tuo pačiu tikslus ir prasmingas. Argumentai grindžiami faktiniais rinkos duomenimis arba gerai pagrįstais vertinimais, o ne spekuliacijomis. 7

8 5.2. Taktinio marketingo plano komponentai Titulinis lapas Turinys 1. Įvadas (iki 2 puslapių) Įvade pateikiama analizuojamos įmonės marketingo, ypač skaitmeninio, situacija. Skaitytojui šis aprašymas turėtų leisti suprasti įmonės amžių, pagrindines ir šalutines veiklas, kompleksiškumą, marketingo apimtis ir strateginę liniją. Taip pat rekomenduojama aprašyti, kokias online marketingo veiklas įmonė vykdo, kiek jos valdomos strategiškai ar fragmentiškai, pateikti esminius kriterijus, leidžiančius vertinti veiklos sėkmę ar nesėkmę. Trumpai nupasakojama, kokia funkcija priskiriama online marketingui palaikomoji, informacinė, srauto generavimo, pardavimų ar pan. Ši dalis nėra laikoma taktinio plano dalimi ir nevertinama ji tik leidžia skaitytojams ar vertintojams suprasti taktiniame online marketingo plane priimtų sprendimų prasmingumą ir juos įvertinti įmonės kontekste. Įvado pabaigoje nurodomas plano tikslas (tikslai), pagrindiniai analizės metodai, struktūra. 2. Analitika (iki 6 psl). Kandidatas turi nurodyti, kaip generuojamas srautas į puslapį, kurie šaltiniai (socialinė medija, naujienlaiškiai, partneriai, paieška ir pan.) yra svarbūs, kokie naršymo keliai atveda į geriausią konversiją. Kandidatas turi pateikti įvertinimą, ar puslapis valdomas deramai, turint omeny įmonės veiklos sritį, konkurencinę aplinką, tipinę vartotojo kelionę (vienkartinis ar kartotinis, linkęs įsitraukti ar ne), puslapio paskirtį, industrijai ar panašaus dydžio ir apimties įmonėms būdingas geriausias praktikas, tendencijas skaitmeninio marketingo ar industrijos srityse. Turi būti analizuojami konkretūs nusileidimo puslapiai ir juose vykstančios konversijos, srauto šaltiniai (organiniai ir organizuotos kampanijos), veiksmai svetainėje (tarpinės konversijos), galutinių konversijų kiekis. Jei konversijai (pvz. apmokėjimui) reikalingas kitų puslapių aplankymas, galima tyrinėti, kaip veikia tie tarpiniai puslapiai (pvz. apmokėjimo puslapyje atkrenta daug žmonių, nes per sudėtinga forma). Nustatoma, kuris šaltinis arba kuri kampanija atnešė daugiausiai konversijų. Atsižvelgiama į absoliutinius skaičius ir į santykinius (kokia dalis kampanijos atvestų žmonių dalyvavo, kiek kainavo viena konversija būtent tiriamoje kampanijoje). Jei taikytos mokamos kampanijos, apskaičiuojamas ROAS. Turėtų būti atsakoma į klausimus: Kurios kampanijos laikomos pavykusiomis? Jei jų buvo daugiau nei viena jas palyginti. Kurie kanalai neša geriausius pardavimus? Kuriems iš jų reikėtų skirti didesnes investicijas ateityje, o kurie potencialo neturi? Kokius pakeitimus svetainėje galima daryti, kad konversijos procentas kiltų? 3. Planas pasirinktai teminei sričiai (iki 7 psl.). Planas pasirinktai internetinio marketingo sričiai pateikiamas taip, kad būtų padengti visi reikalaujami punktai (žr. 3-ią dalį). Analizuojant situaciją, rekomenduojama ne tik remtis metrikomis ir skaičiavimais, bet ir vertinti vartotojo elgseną, jo kelionę bei patirtį online, ir siūlomus taktinius veiksmus susieti su vartotojo elgsena ir 8

9 tipiniu komunikacijos piltuvu (AIDA ar pan.). Tais atvejais, kai įmanoma ir tikslinga, galima atlikti konkurentų analizę ir įvertinti, ar siūlomi veiksmai suteiks konkurencinį pranašumą. Pasirinktajai daliai pateikiamas finansinis pagrindimas ir veiksmų išdėstymo laike pagrindimas. Įvertinama, kiek kainuos veiksmų įgyvendinimas, bei kaip veiksmai bus išdėstyti laike. Tekste pateikiama santrauka. Skaičiavimai, grafikai ir/arba kitas pagrindimas pateikiami prieduose. Taip pat rekomenduojama pristatyti, kokie galimi scenarijai, kokiais rodikliais ir kada bus vertinama plano sėkmė, kokių korekcinių priemonių bus imamasi. Literatūra (šaltiniai). Visi tekste pateikiami šaltiniai turėtų būti įvardinti šiame sąraše. Tekste šaltiniai paprastai pateikiami sutrumpinta forma (pvz., Euromonitor, 2016; LLRI, 2015; Materson, 2019). Šaltinių sąrašas pateikia išsamų bibliografinį aprašą, leidžiantį skaitytojui pasitikrinti duomenis. Marketingo plane derėtų vengti grynai teorinių šaltinių, tačiau turėtų būti siekiama patikimai pagrįsti identifikuotus rinkos pokyčius bei duomenų atskaitos taškus ar pagrindinius duomenis. Priedai. Prieduose gali būti pateikiama informacija, gauta pirminiais ir antriniais tyrimais, pagrindžianti plano duomenis, finansiniai skaičiavimai, veiksmų ar kitų sprendimų išdėstymas laike Taktinio marketingo plano apimtis ir formatavimas Taktinio marketingo plano apimtis (neskaičiuojant titulinio lapo, turinio, šaltinių sąrašo ir priedų) turi būti A4 lapų teksto, užpildyto laikantis šių formatavimo reikalavimų: Šriftas ir jo dydis. Pagrindiniams tekstui: 12 Times New Roman. Pirmo lygmens antraštės: 14 Times New Roman, Bold. Antro lygmens antraštės: 12 Times New Roman, Bold. Trečio lygmens antraštės: 12 Times New Roman, Italics. Tarpai tarp eilučių ir pastraipų. Be tarpų tarp eilučių ir pastraipų (single). Paraštės. Iš viršaus ir apačios 2 cm, iš kairės 2,5 cm., iš dešinės 1,5 cm. Naujos pastraipos atitraukimas. Nauja pastraipa atitraukiama nuo krašto per 1,25 cm. Puslapių numeracija. numeruoti, puslapio apačioje per vidurį. Kiti reikalavimai: Titulinis lapas. Autoriaus vardas, pavardė, marketingo plano pavadinimas, paantraštė LiMA A DIGITAL A2 Skaitmeninio marketingo planas, įteikimo data, metai ir vieta (miestas), parašas. Turinys. Įtraukiamos antraštės iki trečiojo lygmens. Lentelių numeracija. Numeruojama nuosekliai pagal atsiradimą tekste. Tekste pateikiama nuoroda į lentelę toje vietoje, kur analizuojami (minimi) lentelės duomenys. Lentelių numeriai ir pavadinimai pateikiami lentelės viršuje. Paveikslų numeracija. Numeruojama nuosekliai pagal atsiradimą tekste. Tekste pateikiama nuoroda į paveikslą toje vietoje, kur analizuojami (minimi) paveikslo duomenys. Paveikslų numeriai ir pavadinimai pateikiami paveikslo apačioje. Lentelių ir paveikslų numeracija atsieta. Lentelės ir paveikslai turi būti talpinami kiek galima arčiau teksto, kuriame jie minimi. Priedai ir jų numeracija. Numeruojama nuosekliai pagal atsiradimą tekste. Tekste pateikiama nuoroda į priedą toje vietoje, kur analizuojami (minimi) priedo duomenys. Priedui suteikiamas jo turinį atspindintis pavadinimas. Į priedus rekomenduojama dėti detalią informaciją lentelių, paveikslų ar grafikų forma, kuri paaiškina priimtus sprendimus ar situaciją, tačiau yra per didelė ar per daug detali dėti į plano tekstą, nesudarkant jo vientisumo. Skaičiavimai paprastai gali būti pateikti prieduose. Spausdinimas. Ant abiejų lapo pusių, jei įmanoma. 9

10 Įrišimas: Spiralinis, jei įmanoma. Galimas ir kitas įrišimo būdas, neleidžiantis lapams susimaišyti, pasimesti ar kitaip nukentėti darbo vientisumui, nedarant to specialiai. Būtinas skaidrus viršelis. 10

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc Vertimo studijų katedros MAGISTRO DARBŲ reikalavimai Magistro darbas yra kvalifikacinis darbas, savarankiška studija, kurioje atskleidžiami studento (-ės) mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai. Darbe pateikiami

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

Rašto darbų metodiniai nurodymai

Rašto darbų metodiniai nurodymai RAŠTO DARBŲ METODINIAI NURODYMAI VILNIAUS UNIVERSITETO LEIDYKLA VILNIAUS UNIVERSITETAS KOMUNIKACIJOS FAKULTETAS RAŠTO DARBŲ METODINIAI NURODYMAI 2018 Patvirtino Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT # DESIGN IT VERSLO MODELIO RENGIMAS PROGRAMA Marketingo elementai Marketingo planas Rinkotyra Rinkodara ar marketingas? Rinkodara yra pirkimo-pardavimo santykiais grindžiamos ūkio sistemos

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų

Atvirų jaunimo centrų veiklos programų (Projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo forma) Mobiliojo darbo su jaunimu ir darbo su jaunimu gatvėje projektų finansavimo 2018 metais konkurso nuostatų 3 priedas MOBILIOJO DARBO SU JAUNIMU IR DARBO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai

Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS Laikinieji Medicinos studijų programos Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo Metodiniai nurodymai 2018 TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS... 2 2. BAIGIAMOJO

Detaliau

Projektas

Projektas 1 priedas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto su Mykolo Romerio universitetu, Aleksandro Stulginskio universitetu, Klaipėdos universitetu, Šiaulių universitetu Vadybos mokslo krypties doktorantūros

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pašto rinkos aktualijos bei tendencijos Europoje Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. TURINYS Pašto rinkos tendencijos ir pokyčiai E-komercijos plėtra ir skaičiai ERGP

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

LPVA 4 lygmenų sertifikavimo sistema

LPVA 4 lygmenų sertifikavimo sistema LPVA 4 LYGMENŲ SERTIFIKAVIMO SISTEMA Sertifikavimo žinynas. Informacija kandidatui Lietuvos projektų vadybos asociacija Sertifikavimo žinynas kandidatui Pusl. 1 iš 24 DOKUMENTO INFORMACIJA Šio Sertifikavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Kaimo kultūros institutas Kalbų centras STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: KIKAB03E Pavadinimas lietuvių kalba: Verslo vokiečių kalbos pagrindai (B2 4 lygis) Pavadinimas

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Prekių ženklo naudojimo gidas

Prekių ženklo naudojimo gidas Prekių ženklo naudojimo gidas Turinys Įvadas...3 Dokumento paskirtis... 5 Kas yra prekių ženklas ir kodėl jis svarbus?.......................................................6 Prekių ženklo koncepcija...7

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gintarė. Ryšiai su visuomene (KAUNAS) Jaunų žmonių energingumas didžiausia dovana pasauliui (P. Holmes) Mentoriaus nuotrauka Sveiki, mokiniai! Troškulys nėra viskas - įvaizdis yra viskas. Gyvename pasaulyje,

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REKLAMOS PASIŪLYMAI LITEXPO yra pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų centras siūlantis Jums ypač didelį tikslinių lankytojų srautą. Mes užtikriname Jūsų prekinio ženklo žinomumo

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMEN

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMEN PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMENDACIJOS PROJEKTINIO DARBO APRAŠO IR PRISTATYMO RENGIMUI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc

Microsoft Word - REG 0 NUOSTATAI doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. A1-25 REGIONINIŲ JAUNIMO ORGANIZACIJŲ TARYBŲ STIPRINIMO PROGRAMŲ FINANSAVIMO 2014 2015 METAIS KONKURSO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau