pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį."

Transkriptas

1 1. Papildyta ir pakoreguota 1.1. Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklų projektui potemė reikalavimai dėl papildomai pateikiamų brėžinių: Brėžiniai: vandentiekio ir nuotekų tinklai sklypo plane turi būti žymimi išskiriant bendro naudojimo tinklus (BV1, BF1 tinklai, kuriems pasirašoma tinklų statybos sutartis ir tinklai bus perduoti Valdytojui), įvadus / išvadus (V1, F1), rekonstruojamus tinklus (RV1, RF1), naikinamus tinklus, anksčiau suprojektuotus (AV1, AF1) bei esamus (V, F) tinklus; Projektuojamų šulinių konstrukcinės dalies brėžiniai su G/B saugos aikštelių išdėstymų, kai šulinio gylis didesnis kaip 4,00 m. 2. Pakoreguoti 1.2 Sutartys potemėje sutarčių reikalavimai: Trišalė tinklų statybos sutartis Vilniaus miesto savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis Jei objekte projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai (magistraliniai, skirstomieji daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo pirmo nuotekų šulinio iki tinklo) Vilniaus miesto savivaldybės teritorijoje, pasirašoma tipinė trišalė sutartis su projekto Vystytoju ir Vilniaus miesto savivaldybe, kurios pagrindu tinklai perduodami Vilniaus m. savivaldybei; Jeigu projektuojami bendro naudojimo tinklai, pasirašyti Miesto (rajono) savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį arba Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų statybos sutartį, kuria Bendro naudojimo tinklai (magistraliniai, skirstomieji, daugiabučių gyv. namų įvadai bei nuotekų išvadai nuo pirmo nuotekų šulinio iki tinklo), turi būti perduoti Savivaldybei; Dvišalė tinklų statybos sutartis Jei projektuojami bendro naudojimo vandentiekio ir (ar) nuotekų tinklai Vilniaus rajono, Nemenčinės, Šalčininkų ir Švenčionių rajonų savivaldybės teritorijoje, pasirašoma tipinė dvišalė sutartis su projekto Vystytoju, kurios pagrindu tinklai perduodami atitinkamo rajono savivaldybei. Patalpų panaudos sutartis pasirašoma, jeigu daugiabutyje projektuojama slėgio pakėlimo stotelė. 3. Papildyta 1.2 Sutartys potemė kada pasirašoma Servituto sutartis ir Patalpų panaudos sutartis: Servituto sutartis pasirašoma: jei projektuojami bendro naudojimo tinklai privačiame arba valstybiniame suformuotame žemės sklype. Servituto sutartis taip pat pasirašoma ir tuo atveju, kai esamas tinklas rekonstruojamas. Servitutas sudaromas UAB Vilniaus vandenys (toliau- Bendrovė) naudai (t. y. servituto gavėjas yra UAB Vilniaus vandenys ). Servitutas teisė tiesti, aptarnauti, naudoti požemines, antžemines komunikacijas (222). Kai žemės sklypas, kuriame numatomas servitutas, nuosavybės teise priklauso statytojui (ar trečiajam asmeniui), Statytojas privalo Bendrovei pateikti: statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę; matininko parengtą žemės sklypo planą su pažymėta servituto teritorija; pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. Šiuo atveju UAB Vilniau vandenys apmoka notaro išlaidas, servitutas suteikiamas Bendrovei neatlygintinai. Kai žemės sklypas, kuriam numatomas servitutas, nuosavybės ar patikėjimo teise priklauso Nacionalinei žemės tarnybai (toliau NŽT), Statytojas privalo Bendrovei pateikti: statytojo rekvizitus: statytojo pavadinimą arba vardą, pavardę, juridinio / fizinio asmens kodą, buveinės / gyvenamosios vietos adresą, kontaktinius duomenis (el. p. / tel. nr.), atsiskaitomosios sąskaitos nr., PVM mokėtojo kodą, pasirašančio asmens vardą, pavardę; matininko parengtą žemės sklypo planą su pažymėta servituto teritorija; pilną lauko vandentiekio ir nuotekų tinklų projekto dalį. pasirašytą susitarimą dėl išlaidų, susijusių su servituto nustatymu, atlyginimo (toliau Susitarimas); vienkartinės ar periodinės kompensacijos, mokamos už naudojimąsi administraciniu aktu nustatytu žemės servitutu, tarnaujančiojo daikto savininkui ar valstybinės žemės patikėtiniui apskaičiavimo aktą (toliau Aktas) Šiuo atveju Statytojas suderinęs servituto planą su Bendrove, jį turi suderinti su NŽT, sumokėti kompensaciją NŽT pagal Aktą ir Susitarimą (NŽT išrašo sąskaitą bendrovės vardu), suderinti su notarais (su kuriais dirba NŽT) servituto sutarties projektą. UAB Vilniau vandenys apmoka tik notaro išlaidas. 4. Pakoreguotas 1.2 Sutartys potemės punktas, dėl susitarimo kai darbai vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje: Susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje

2 Norint vykdyti bet kokius statybos darbus (statyti reklaminius stendus, įrengti vaikų žaidimo aikšteles, sporto aikštynus, visuomeninio transporto stoteles, atliekų konteinerius, statyti pastatus ir kitus inžinierius statinius, kloti naujai projektuojamus inžinerinius tinklus ir t. t.) vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų apsaugos zonoje, pasirašomas susitarimas dėl darbų vykdymo infrastruktūros apsaugos zonoje. Jei yra projektuojamas susikirtimas su bendrovės vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklais, kurių skersmuo yra daugiau nei 400 mm, pasirašomas susitarimas dėl darbų tinklų apsaugos zonoje. Kai projektuojami kitų inžinierinių tinklų susikirtimai su bendrovės vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklais, Susitarimas dėl darbų vykdymo tinklų apsaugos zonoje pasirašomas įvertinus esamų Bendrovės tinklų skersmenis, gylį, būklę (pagal galimybę), ir besikertančių tinklų klojimo būdus bei išlaikomus atstumus. Detalesnę informaciją apie reikalavimus darbų vykdymui vandentiekio ir (arba) nuotekų tinklų apsaugos zonose galima rasti Priede Nr Įtrauktos 1.3 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams potemei naujos potemės: Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams, kai projektuojamas kvartalinis tinklas; Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų tinklams, kai rengiamas bendrovės eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų iškėlimo / rekonstrukcijos / demontavimo projektas; Reikalavimai vandentiekio tinklams, kai esami vandentiekio tinklai demontuojami ar iškeliami Reikalavimai vandentiekio tinklams, kai projektuojamas lauko gaisrų gesinimas Reikalavimai slėgio pakėlimo stotelėms Reikalavimai lietaus nuvedimui 6. Įtraukta nauja 1.4 Reikalavimai vandentiekio ir nuotekų G/B šuliniams potemė. 7. Įtraukti Vandentiekio vamzdžiai potemėje papildomai Vandentiekio tinkle naudojamos vamzdyno medžiagos ir diametrai: Naujuose kvartaluose ir / ar rekonstruojant esamą polietileninį tinklą naudojami PE100 (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu), PE100-RC (klojant atviru / tranšėjiniu būdu be smėlio pakloto), PE100- RC (klojant uždaru / betranšėjiniu būdu) vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Naudojami diametrai (išorinis) gatvės tinklui: 63, 110, 160, 225, 355, 400. Naudojami diametrai (išorinis) įvadui: 32, 63, 110, 160. Rekonstruojant esamą ketinį / plieninį vamzdį, naujai projektuojamas PE100, PE100-RC vamzdis pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Naudojami diametrai (išorinis) 32, 63, 110, 160, 225, 355, 400. Klojant naujus ir / ar rekonstruojant esamą vamzdyną, kai diametras (išorinis) > 60 mm, naudojami kaliojo ketaus ir / arba PE100-RC vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Naudojami diametrai: Naudojami diametrai (KK): 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400. Naudojami diametrai (PE100-RC): 32, 63, 110, 160, 225, 315, 355, Įtrauktas Šuliniai ir požeminė įranga potemėje papildomai G/B šulinio diametras: Galimi gelžbetoninių šulinių diametrai: DN1500 mm, DN2000 mm, DN3000 mm. 9. Įtrauktas Šuliniai ir požeminė įranga potemėje papildomai reikalavimas: Gelžbetoninių šulinių konstrukciniai elementai ir saugos aikštelių įrengimas turi atitikti techninius reikalavimus G/b šuliniai. 10. Papildomai 2.2 Armatūros naudojimas potemėje įtrauktas punktas: Laikinai statomuose šuliniuose galima naudoti rutulinius ventilius šuliniuose, kai detalės bus išmontuotos po statybos laikotarpio pabaigos. 11. Patikslintas 2.4 Prisijungimo prie vandentiekio tinklo būdai potemėje prisijungimas: Be vandens uždarymo linijoje montuojamas balnas su arba be uždaromosios armatūros arba jungiamasi prie paliktos perspektyvinės vandentiekio atšakos. 12. Įtrauktas Prijungimas be vandens uždarymo linijoje potemėje naujas punktas dėl balno montavimo: Galimi balno montavimo variantai Balnas montuojamas po žeme su uždaromąja armatūra. Balnas montuojamas po žeme, uždaromoji armatūra iškelta į žalią zoną galioja tik kai projektuojami nauji gatvės tinklai ir kai vandentiekio linija yra suprojektuota važiuojamojoje dalyje.

3 Balnas montuojamas po žeme be uždaromosios armatūros, su laikinu uždarymo mechanizmu. Uždaromoji armatūra iškelta į žalią zoną - galioja tik kai esama linija yra važiuojamoje dalyje. Balnas montuojamas šulinyje su uždaromąja armatūra. 13. Įtraukti Prijungimas be vandens uždarymo linijoje potemėje nauji punktai dėl reikalavimų balno įrengimui šulinyje arba po žeme su / be uždaromosios armatūros: Jei nėra galimybės montuoti uždaromosios armatūros prijungimo vietoje, tai balnas turi būti su uždarymo mechanizmu, leidžiančiu laikinai uždaryti vandenį, tam, kad galima būtų prijungti vandentiekio vamzdį iki uždaromosios armatūros. Galioja tik kai jungiama prie veikiančios vandentiekio linijos. Minimalus atstumas tarp balnų 300 mm. Maksimalus vienam sklypui balnų įrengimas magistralinėje linijoje 2 vnt. 14. Įtraukta Prisijungimas montuojant balną su uždaromąja armatūra šulinyje arba po žeme, kai jungiamas vienbutis individualus gyvenamasis namas potemėje nauja schema (2.1 pav.): Vienbutis individualus gyvenamasis namas, administracinės, gamybinės paskirties pastatas (kai nėra specifinių reikalavimų) prijungiamas balnu, galimi balno montavimo variantai: prijungiamas balnu su uždaromąja armatūra ( 2 pav.), prijungiamas balnu be uždaromosios armatūros (2.1 pav.), prijungiamas balnu šulinyje (3 pav.). 1 pav. Balno montavimo po žeme su uždaromąja armatūra prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema) 2.1 pav. Balno montavimo po žeme be uždaromosios armatūros prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema) Pastaba: esant atvejui kaip nurodytame 2.1 paveiksle, balnas turi būti su uždarymo mechanizmu. UAB Vilniaus vandenys eksploatuoja balną su movine jungtimi.

4 15. Įtraukta Prisijungimas montuojant balną su uždaromąja armatūra šulinyje arba po žeme, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype potemėje nauja schema (4.1 pav.): Dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai prijungiami balnu su uždaromąja armatūra, montuojama po žeme (4 pav. Balno montavimo po žeme su uždaromąja armatūra, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema). Mazgas taip pat gali būti montuojamas šulinyje ir iki šulinio vidinės sienelės 300 mm. Reikalavimai balnų įrengimui Minimalus atstumas tarp balnų 300 mm. Maksimalus vienam sklypui balnų įrengimas magistralinėje linijoje 2 vnt. Pastaba: Esant poreikiui prijungti didesnį vartotojų kiekį, turi būti įrengiama perspektyvinė atšaka, kurios diametras turi būti parinktas numatant būsimą vartotojų skaičių. Dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai prijungiami balnu su uždaromąja armatūra (4 pav. Balno montavimo po žeme su uždaromąja armatūra, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema) arba prijungiami balnu be uždaromosios armatūros (4.1 pav.). 4 pav. Balno montavimo po žeme su uždaromąja armatūra, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema) 4.1 pav. Balnų montavimo po žeme be uždaromosios armatūros, kai jungiamas dvibutis gyvenamasis namas arba du individualūs gyvenamieji namai viename sklype prisijungimo schema (standartinė prijungimo schema) 16. Pakoreguotas Prisijungimas montuojant naują trišakį su uždaromąja armatūra šulinyje arba po žeme potemėje punktas dėl reikalavimų flanšinio trišakio įrengimui:

5 Naujai Klojami kalaus ketaus vamzdžiai jungiami universaliais tempimui atspariais mechaniniais adapteriais, PE vamzdžiai tempimui atspariais mechaniniais adapteriais ar virinamais flanšais pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. 17. Įtrauktas 2.5 Požeminės sklendės prailginimo veleno kapos įrengimo detalizacija potemėje naujas punktas dėl reikalavimų požeminės sklendės prailginimo veleno kapos įrengimui: Požeminės sklendės kapos naudojamos pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Galimi kapos tipai: Fiksuoto aukščio kapa; Plaukiojančio tipo kapa. 18. Patikslintas I-ojo kėlimo vandens siurblinių medžiagiškumas ir komplektacija potemėje skaitiklio aprašymas: Turi būti įrengta bendra vandens apskaita vandenvietėje, kuria apskaitomas iš visų gręžinių išgautas vandens kiekis: - jeigu iš gręžinio vanduo tiekiamas tiesiogiai klientams, reikalingas indukcinis vandens skaitiklis elektromagnetinis (indukcinis) vandens skaitiklis (Debitomatis) su duomenų nuskaitymu. 19. Patikslintas II IV kėlimo vandens siurblinių medžiagiškumas ir komplektacija potemėje apskaitos prietaiso aprašymas ir reikalavimai sienų / grindų dangai bei klasėms: II IV kėlimo siurblinių komplektacija Vamzdyno medžiaga. Kai vamzdyno skersmuo didesnis nei 50 mm nerūdijantis plienas ne žemesnės nei AISI klasės, kai vamzdyno skersmuo mažiau nei 50 mm imtinai karšto arba šalto cinkavimo vamzdžiai. Siurblinės apdaila turi būti lengvai prižiūrima ir paprastai eksploatuojama. Sienos lygios (jeigu betonas lygus, jei nelygus glaistytas, dažytas). Grindys akmens masės plytelės arba šlifuotas betonas. Sienų ir grindų dangalygi, iš drėgmei atsparių ilgaamžių, lengvai valomų ir prižiūrimų medžiagų (šlifuotas betonas, akmens masės plytelės, atsparūs dažai arba lygiavertės medžiagos). Konteinerinių vandens kėlimo siurblinių komplektacija Išvaduose montuojami apskaitos prietaisai debitomačiai elektromagnetiniai (indukciniai) vandens apskaitos prietaisai (Debitomačiai) su pajungimu į SCADA sistemą. 20. Panaikinta 3.2 Pakėlimo stotelė potėmė dėl reikalavimų pakėlimo stotelėms, kuri perkelta į potemę. 21. Patikslintas 4.1 Vandens ruošimo įrenginių medžiagiškumas potemėje reikalavimai klasėms: Vandens ruošime naudojamų įrenginių medžiagos Vidaus vamzdynai iš nerūdijančio plieno, nerūdijančio plieno markė ne žemesnė nei AISI Įtrauktos Savitakiniame nuotekų tinkle naudojamos vamzdyno medžiagos potemėje naudojamos medžiagos: Naujuose kvartaluose ir / ar rekonstruojant esamą tinklą naudojamos medžiagos Kai diametras (išorinis): 110, 160, 200, 250, 315, 400, tai naudojami: Polipropileno (PP) savitakiniai nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Polivinilchlorido (PVC) savitakiniai nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Polietileno PE100 (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu) nuotekų vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. Polietileno PE100 (klojant atviru / tranšėjiniu būdu su smėlio paklotu), PE100-RC (klojant atviru / tranšėjiniu būdu be smėlio pakloto), PE100-RC (klojant uždaru / betranšėjiniu būdu) vamzdžiai pagal Bendrovės patvirtintas technines specifikacijas. 23. Įtraukta nauja Nuotekų tinkle naudojami vamzdyno sujungimo būdai potemė: Polietileninių (PE100, PE100-RC) vamzdžių jungimas: Sujungiant esamus / eksploatuojamus visų skersmenų polietileninius vamzdžius, naudoti tik sujungimą mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis ir nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis. Sujungiant naujus polietileninius vamzdžius, taikyti elektromovinį arba sandūrinį suvirinimo būdą arba naudoti sujungimą mechaninėmis tempimui atspariomis jungtimis ir nerūdijančio plieno atraminėmis įvorėmis. Kalaus ketaus (KK) vamzdžių jungimas: Nepriklausomai nuo diametro turi būti jungiami įstumiamuoju arba inkaruojamuoju būdu (būdai nurodyti patvirtintoje Kalaus ketaus (KK) nuotekų vamzdžių techninėse specifikacijose).

6 Vamzdžių jungimas su fasoninėmis dalimis ir / ar armatūra: Naudojamos mechanines tempimui atsparias jungtys. 24. Patikslinti Šuliniai ir apžiūros šulinėliai potemėje šulinėlių diametrai ir panaikintas reikalavimas dėl montavimo atstumų: DN315, DN425, DN546 / 600, DN1000 apžiūros šulinėliai statomi kvartalo, gatvių tinkluose. montuojant juos ne rečiau kaip kas 100 metrų. 25. Įtrauktas Šuliniai ir apžiūros šulinėliai potemėje gelžbetoninių šulinių papildomai diametras: Galimi gelžbetoninių šulinių diametrai yra DN700, DN1000, DN1500, DN2000, DN Pakoreguotas Šuliniai ir apžiūros šulinėliai potemėje punktas dėl gelžbetoninių kamerų : Atvejais, kai reikia didesnio nei DN2000 šulinio, statoma gelžbetoninė kamera, surenkama iš gelžbetoninių blokų, arba monolitinė, kurios matmenys yra numatomi pagal poreikį, arba gelžbetoninis atitinkamo diametro šulinys. Tais atvejais, kai nėra galimybės sumontuoti šulinio, statoma gelžbetoninė kamera, kuri surenkama iš gelžbetoninių blokų, arba monolitinė, kurios matmenys yra numatomi pagal poreikį, arba gelžbetoninis atitinkamo diametro šulinys. 27. Įtraukta 5.3 Prisijungimo prie savitakinio nuotekų tinklo schema potemėje nauja potemė apie šulinių statymą ant / šalia kolektoriaus: Montavimas šulinio (kameros) ant kolektoriaus yra vykdomas: kai kolektorius įrengtas iš G/B, PE, PVC, stiklo pluošto vamzdžių. Turi būti pateikta šulinio (kameros) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas; kai kolektorius įrengtas iš G/B segmentų. Turi būti pateikta šulinio (kameros) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas; kai kolektorius įrengtas iš plytų, tada, kai nuo prisijungimo vietos į abi puses, suminis atstumas tarp apžiūros šulinių yra ne mažiau, kaip 80 m. Turi būti pateikta šulinio (kameros) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas; kai kolektorius įrengtas iš plytų, tada, kai šalia įrengti negalima dėl techninių kliūčių (pvz. trukdo komunikacijos). Turi būti pateikta šulinio (kameros) įrengimo detalizacija ir konstruktyvas. Montavimas šulinio (kameros) šalia kolektoriaus yra vykdomas: kai kolektoriaus įrengtas iš plytų. Turi būti pateikta, prisijungimo į kolektorių, mazgo detalizacija; kai kolektoriaus įrengtas iš G/B, PE, PVC, stiklo pluošto vamzdžių, tada, kai prie prisijungimo vietos yra įrengtas šulinys (kamera) arčiau kaip 10 m. Turi būti pateikta, prisijungimo į kolektorių, mazgo detalizacija; kai kolektoriaus įrengtas iš G/B segmentų, tada, kai prie prisijungimo vietos yra įrengtas šulinys (kamera) arčiau kaip 10 m. Turi būti pateikta, prisijungimo į kolektorių, mazgo detalizacija. 28. Patikslintas 5.4 Prisijungimo prie slėginio nuotekų tinklo schemos potemėje punktas: Prijungimas yra projektuojamas tik su flanšiniu trišakiu, papildomai sumontuojant flanšinę sklendę ant pagrindinės slėginės nuotekų linijos ir flanšinę sklendę su flanšiniu rutuliniu atbuliniu vožtuvu (kai jungiamas ne mažesnis nei DN63 vamzdis) ant prijungiamos slėginės nuotekų linijos. Toks prisijungimas montuojamas gelžbetoniniame šulinyje, kurio diametras parenkamas toks, kad būtų išlaikomas minimalus 30 cm atstumas nuo šulinio sienelės iki montuojamos sklendės ir / ar atbulinio vožtuvo krašto. Atvejais, kai montuojant gelžbetoninį šulinį atstumas nėra išlaikomas, montuojama reikiamų matmenų gelžbetoninė kamera. 29. Pakoreguota Reikalavimai nuotekų siurblinėms potemėje formuluotė: 30. Visoms nuotekų siurblinėms taikomi tie patys reikalavimai. Poreikiui esant turi būti suprojektuota ir įrengta nuotekų siurblinė. Kai projektuojami bendro naudojimo tinklai su nuotekų siurbline, yra taikomi visi techninės politikos reikalavimai siurblinių įrengimui ir komplektacijai. 31. Vienbučiui, dvibučiui gyvenamajam namui, kai siurblinė yra tame pačiame sklype, kuriame yra aptarnaujamas vienbutis, dvibutis gyvenamasis namas ir kai siurblinė nebus perduodama eksploatuoti Bendrovei, Kai siurblinė yra skirta individualiam naudojimui (vienbučiai, dvibučiai gyvenamieji namai) ir yra tame pačiame sklype bei projektuojami tik nuotekų išvadai, šie reikalavimai neprivalomi (netaikoma namų grupei): 32. Įtrauktas Nuotekų siurblinės komplektacija potemėje kvapų šalinimo filtrų kiekis: Ventiliacijos vamzdžiai: - Kvapo šalinimo anglies filtrai 2 vnt.

7 33. Patikslintas Nuotekų siurblinės komplektacija potemėje pavadinimas: Smulkinančios grotos / siurbliai su smulkintuvais 34. Pakeista Nuotekų siurblinės komplektacija potemėje debito norma: Smulkinančios grotos / siurbliai su smulkintuvais 35. Siurbliai su smulkintuvais montuojami siurblinėse iki 4 l/s 5 l/s. 36. Smulkinančios grotos montuojamos siurblinėse nuo 4 l/s 5,1 l/s. Nuotekų siurblinių ir siurblių klasifikacija: Nuotekų debitas 5 l/s Nuotekų debitas > 5l/s Siurbliai su smulkintuvais Siurbliai be smulkintuvų Smulkinančios grotos siurblinėje Nešmenų krepšys Siurblinė Nr. 1.1 x x x Siurblinė Nr. 1.2 x x x Siurblinė Nr. 2 x x x Siurbliai 1.1 x x - - Siurbliai 1.2 x x - - Siurbliai 2.1 x x - - Siurbliai 2.2 x x Įtrauktas Nuotekų siurblinės komplektacija potemėje siurblių kiekis, siurblinių gylis: Siurbliai Siurblinėje turi būti sumontuoti darbiniai ir atsarginiai ne mažiau nei 2 siurbliai. Talpa Nuotekų siurblinių talpas iš HDPE leidžiame iki 9 m 8 m gylio ir 3 m diametro. Kai talpa yra iš sustiprinto stiklo pluošto (GRP), gylis neribojamas, leidžiama iki 8 m gylio ir iki 4 m diametro. 38. Papildyti 6.2 Medžiagiškumas potemėje reikalavimai dėl šiluminės izoliacijos: Virš žemės paviršiaus talpa turi būti išlindusi ne mažiau 30 cm ir turi turėti šiluminę izoliaciją apsaugai nuo užšalimo iš išorės ne mažiau kaip iki 1,5 m gylio. Korpuso šiluminė izoliacija turi būti sandariai uždengta tokia pačia medžiaga kaip ir korpuso medžiaga. Įlipimui į siurblinę ar įrangai iš siurblinės iškelti, turi būti numatyti patogiai ir saugiai aptarnaujami vienas ar keli dangčiai. Dangtis (-iai) turi būti apšiltinti. Dangčio šiluminė izoliacija turi būti sandariai uždengta tokia pačia medžiaga kaip ir siurblinės dangčio medžiaga. Dangtis turi būti varstomas su visa šilumine izoliacija. 39. Panaikinti 6.3 Reikalavimai NS apsauginei zonai potemėje reikalavimai dėl apžvalgos kameros: Reikalavimai siurblinei ne važiuojamojoje dalyje: Apžvalgos kameros (pagal saugos reikalavimus). 40. Patikslinti 6.3 Reikalavimai NS apsauginei zonai potemėje reikalavimai dėl apšvietimo: Reikalavimai siurblinei ne važiuojamojoje dalyje: Privažiavimo kelias ir siurblinės apsaugos zona turi būti apšviesti. Įrengtas apšvietimas siurblinės darbo zonoje. 41. Įtrauktas 7.2 Reikalavimai techninei ventiliacijai, įrengtai agresyvioje aplinkoje potemėje naujas reikalavimas: Įranga Pagal esamą poreikį įrengti šilumogrąžos įrenginius, kad būtų taupoma elektros energija pašildyto oro tiekimui į vėdinamas patalpas.

8 42. Įtrauktas 7.3 Reikalavimai techninei ventiliacijai, įrengtai neagresyvioje aplinkoje potemėje naujas reikalavimas: Įranga Pagal esamą poreikį įrengti šilumogrąžos įrenginius, kad būtų taupoma elektros energija pašildyto oro tiekimui į vėdinamas patalpas. 43. Patikslintos 8.5 Vandens apskaitos mazgų schemos daugiabučiam gyvenamajam pastatui potemėje schemos (31-35 pav.) 44. Patikslintas 8.6 Vandens apskaitos mazgo schema šulinyje potemėje punktas dėl VS montavimo vietos: Atvejais, kai nėra galimybės vandens apskaitos prietaiso montuoti patalpoje, apskaitos prietaisą galima įrengti naujai statomame šulinyje. 45. Pakeistas 8.6 Vandens apskaitos mazgo schema šulinyje potemėje punktas dėl VS skersmens, įtrauktas naujai punktas dėl VS diametro kai yra nuotolinis nuskaitymas bei patikslintas normatyvinis atstumas: Medžiagos Vienasrautis DN15 Daugiasrautis DN20 mm apskaitos prietaisas arba didesnis, atsižvelgiant į vandens kiekio poreikį, nurodytą teikiant paraišką prisijungimo sąlygoms gauti. Jei įrengiant skaitiklį šulinyje projektuojamas nuotolinis nuskaitymas, tai skaitiklis turi būti daugiasrautis, nemažiau kad DN20 mm skersmens. Srieginės ir įmovinės Pleištinės sklendės pagal Bendrovės patvirtintą techninę specifikaciją. Montuojama gelžbetoniniame šulinyje. Reikalavimai pajungimui Montuojant apskaitos prietaisą turi būti išlaikytas tiesus atstumas: prieš skaitiklį ne mažesnis kaip 5 skaitiklio diametrai, o už skaitiklio tiesaus vamzdžio ilgis privalo būti ne mažesnis kaip 3 skaitiklio diametrai. Šulinyje turi būti išlaikomas minimalus normatyvinis atstumas nuo uždaromosios armatūros krašto iki šulinio vidinės sienelės 300 mm. 46. Papildyta 8.7 Vandens apskaita statybos laikotarpiu potemėje kada gali būti montuojamas laikinas apskaitos prietaisas statybos laikotarpiu: Vandentiekio šulinyje kai vanduo statybos laikotarpiui reikalingas arba nereikalingas. Prisijungimo prie tinklo vietoje arba atskirame vandens apskaitos šulinyje* kai projektuojamas bendro naudojimo gatvės tinklas, nepriklausomai, ar vanduo statybos laikotarpiui reikalingas, ar nereikalingas. Prisijungimo prie tinklo vietoje kai projektuojamas įvadinis tinklas, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas, bet VAM patalpa nėra pastatyta. Prisijungimo prie tinklo vietoje kai VAM suprojektuotas vandentiekio šulinyje, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas. Įvado atsišakojimo šulinyje (bendro naudojimo tinklo prisijungimo prie tinklo vietoje laikinas apskaitos prietaisas neprojektuojamas) kai esamas tinklas yra rekonstruojamas arba perkeliamas į kitą vietą, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas. Esamuose vandentiekio šuliniuose kai nėra galimybės vandens apskaitos prietaiso statybos reikmėms įrengti prisijungimo vietoje ar VAM patalpoje, vanduo statybos laikotarpiui reikalingas. 47. Papildyta 8.8 Nuotekų apskaita potemėje dėl komercinės apskaitos: Visi apskaitos mazgą sudarantys prietaisai privalo turėti tokias gamintojo numatytas vietas, kurias plombuoja patikros vykdytojas ir tiekėjas, kad neliktų galimybės pakeisti įvedamus į mikroprocesorinį matavimo prietaisą pastovius dydžius, paveikti prietaisus bei pakeisti ar daryti įtaką rodmenims, nepažeidus plombų. 48. Atnaujintas 1 priedas. Scada signalų sąrašas. 49. Atnaujinta 9. Vandentiekio eksploatacijos ribos tema bei panaikintos jos potemės: Nuo 2014 m. lapkričio 1 d. GVTNTĮ 3 str. 14 p. apibrėžta Geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamojo vandens tiekimo infrastruktūros vieta, kurioje baigiasi klientui nuosavybės teise priklausančio ar kitaip valdomo ir (arba) naudojamo turto riba (vandentiekio šulinys, sklypo riba ar statinio ar daugiabučio namo įvadas, atsižvelgiant į ir klientų kategoriją) ir prasideda geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip valdoma ir (arba) naudojama geriamojo vandens tiekimo infrastruktūra ir kurioje

9 geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas perduoda saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį geriamąjį vandenį klientui. Eksploatacijos ribų planai yra rengiami vadovaujantis UAB "Vilniaus vandenys" priklausančių ir eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylomis. Vandentiekio eksploatacijos ribos skirstomos į: Vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos individualiems gyvenamiesiems pastatams ir negyvenamiesiems pastatams; vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos negyvenamiesiems administracinės, gamybinės paskirties pastatams; vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams; vandentiekio tinklų eksploatacijos ribos kai reikia vandens slėgio kėlimo stotelės. 50. Atnaujinta 9. Nuotekų eksploatacijos ribos tema bei panaikintos jos potemės: Nuotekų tinklų eksploatacijos riba geriamojo vandens tiekimo sutartyje nurodyta nuotekų tvarkymo infrastruktūros vieta (pirmas nuo pastato nuotekų tinklo šulinys, sklypo riba, atšaka nuo kvartalinio tinklo gatvėje), kurioje kliento išleidžiamos nuotekos perduodamos vandens tiekėjui ir jam tenka atsakomybė už nuotekų tvarkymą. Tais atvejais, kai rašytinė sutartis nesudaryta, nuotekų perdavimo riba laikoma ta vieta, kurioje prasideda vandens tiekėjui nuosavybės teise priklausanti ar kitaip teisėtai valdoma ar eksploatuojama nuotekų tvarkymo infrastruktūra, į kurią patenka kliento nuotekos. Eksploatacijos ribų planai yra rengiami vadovaujantis UAB "Vilniaus vandenys" priklausančių ir eksploatuojamų vandentiekio ir nuotekų tinklų kadastrinių matavimų bylomis. Nuotekų eksploatacijos ribos skirstomos į: nuotekų tinklų eksploatacijos ribos individualiems gyvenamiesiems pastatams ir negyvenamiesiems pastatams; nuotekų tinklų eksploatacijos ribos negyvenamiesiems administracinės, gamybinės paskirties pastatams; nuotekų tinklų eksploatacijos ribos daugiabučiams gyvenamiesiems pastatams; nuotekų tinklų eksploatacijos ribos kai reikia nuotekų siurblinės. 51. Įtraukta 13. Įrenginių automatizavimas temoje naują potemė: 13.4 Debitmačių įrengimas vandentiekio tinklo stebėjimui Debitmačių tipas elektromagnetiniai flanšiniai arba invaziniai ultragarsiniai debitmačiai. Paskirtis miesto tinkle tiekiamo vandens srauto stebėjimas. Visi debitmačiai jungiami į SCADA. Perduodami signalai momentinis debitas, slėgis ir pratekėjusio vandens tūris (vandens kiekis). Duomenų perdavimui naudojamas GSM ryšys. Dydis parenkamas pagal esamo vamzdyno diametrą arba montavimo vietą. 52. Įtraukti 15 Technologinių apskaitų įrengimas (reikalavimai, techninė įranga) temoje nauji reikalavimai, kuom turi vadovautis kai įrengiama technologinė elektros energijos apskaita naujuose objektuose: Technologinė elektros energijos apskaita naujuose objektuose įrengiama, vadovaujantis šiais principais: Objektuose, kur elektros energijos tiekimas vykdomas skirtingoms veikloms iš vieno tiekimo taško (su bendra komercinė elektros energijos apskaita), technologinė elektros energijos apskaita įrengiama kiekvienai veiklai atskirai. Taip pat įrengiama techninė elektros energijos apskaita netechnologinėms reikmėms apskaityti; Technologiniuose objektuose su viena konkrečia veikla, technologinė elektros energijos apskaita naudojama apskaityti kitoms reikmėms sunaudojamą elektros energiją; Siurbliams, kurių galingumas yra daugiau nei 30 kw įrengiami individualūs techniniai elektros energijos apskaitos prietaisai; ŠVOK įrenginiams, elektromobilių įkrovimo stotelėms įrengiama atskira technologinė elektros energijos apskaita; Rangovai vykdydami darbus bendrovės objektuose pagal sudarytas sutartis, esant laikino elektros energijos tiekimo poreikiui darbų atlikimui, elektros energijos apskaita įrengiama Rangovo lėšomis. Technologinei elektros energijos apskaitai naudojami prietaisai su nuotolinio duomenų nuskaitymo galimybe. Elektros energijos apskaitų duomenys perduodami į SCADA sistemos Historian serverį. Technologinei elektros energijos apskaitai naudojami moduliniai elektros skaitikliai arba tinklo analizatoriai.

10 53. Panaikinti 15 Technologinių apskaitų įrengimas (reikalavimai, techninė įranga) temoje reikalavimai, dėl vandens apskaitos įrengimo visuose vandens gerinimo įrenginiuose, bei kokie naudojami vandens skaitikliai savoms reikmėms suvartojimo stebėjimui: Vandens apskaita Tam, kad būtų galima stebėti savo reikmėms suvartojamo vandens kiekį, vandens apskaita matuojama šiais atvejais: Slėginių filtrų praplovimui. Rezervuarų praplovimui. Nuotekų siurblinių praplovimui. Buitinėms reikmėms. Vandens apskaitos prietaisai įrengiami visuose vandens gerinimo įrenginiuose. Naudojami mechaniniai vandens skaitikliai su nuotoliniu duomenų nuskaitymu ir perdavimu į SCADA. 54. Atnaujinta 16. Objektų technologiniai pavadinimai tema dėl operatyvinių numeriu suteikimo, bei papildomai įtrauktas technologinių-operatyvinių numerių suteikimas nuotekų debitomačiams: Technologinių-operatyvinių numerių suteikimas gamybinės infrastruktūros objektams Gamybinių objektų technologinio-operatyvinio numerio (T-O numerio) paskirtis yra vienareikšmis objekto identifikavimas UAB Vilniaus vandenys duomenų rinkiniuose, padaliniams ir darbuotojams keičiantis informacija raštu ir žodžiu bei ženklinant gamybinius objektus vietovėje. Gamybinių objektų T-O numeris sudaromas iš aštuonių ženklų, atskirtų į dvi reikšmines dalis. Pirma reikšminė dalis (trys ženklai) nusako objekto priklausomybę tam tikros infrastruktūros srities vienarūšių objektų grupei, antra reikšminė dalis (keturi ženklai) nusako objekto numerį vienarūšių objektų grupėje. T-O numerio aštuonių ženklų reikšmės yra šios: Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: V vandens tiekimo infrastruktūros objektas; N nuotakyno infrastruktūros objektas; E energetikos ūkio infrastruktūros objektas; O oro tiekimo infrastruktūros objektas. Antras ir trečias ženklai (kartu su pirmuoju ženklu) nusako vienarūšių objektų grupę: V G R - - vandens gręžinys; V B O - - vandentiekio bokštas; V/N R E - - vandentiekio arba nuotakyno V G E - - vandens ruošykla vandens V/N S vandentiekio arba nuotakyno I kėlimo siurblinė (vandentiekio atveju - V/N S vandentiekio arba nuotakyno II V/N S vandentiekio arba nuotakyno III V/N S n - - vandentiekio arba nuotakyno n- V K L - - Vandens ėmimo kolonėlė V I T - - Vandens išdavimo taškas; N P T - - Nuotekų priėmimo taškas N A I - - Nuotekų tinklo avarinis N S E - - Nuotekų tinklo separatorius (KL ir N V I - - Nuotekų valyklos (išvalytų N V A - - nuotekų valykla; E Š P - - šilumos punktas; E T P - - transformatorinė; E T R - - transformatorius; E S elektros energijos tiekimo įvadinė E S 2 - spinta; - elektros energijos skirstymo E S 3 - spinta; - elektros energijos apskaitos E S 4 - spinta; - elektros energijos įvadinė ir E S 5 - skirstymo - elektros spinta; energijos įvadinė ir E S 6 - apskaitos - elektros spinta; energijos įvadinė,

11 E S rezervinio elektros energijos tiekimo automatinio įjungimo skydas; E S dispečerizacijos spinta; E S automatikos valdymo spinta; E K R - - kabelio remontinis sujungimas; V/N/E V R - vandentiekio, nuotakyno arba E K L - energetinio ūkio vamzdyno remontinis sujungimas - energetinio (mova, apkaba ūkio kabelinė ir pan.); linija; E O L - - energetinio ūkio orinė linija; E A S - - apšvietimo stulpas; E S E - - saulės elektrinė (fotovoltinė saulės elektrinė); S A P - - apsauginė signalizacijos objektas; S G A - gaisrinės signalizacijos objektas; S A G - apsauginės ir gaisrinės Ketvirtas ženklas atskiria objekto paskirties dalį nuo objekto numerio dalies ir visada yra ; Ženklai nuo penkto iki aštunto nusako objekto numerį vienarūšių objektų grupėje. Kai numerį sudaro mažiau nei keturi skaitmenys, numeris rašomas užpildant dešiniau esančius laukus, o kairiau esantys laukai užpildomi ženklu 0 (tokiu būdu išdėstant ženklus užtikrinamas tinkamas numerio rūšiavimas tekstinių duomenų rinkiniuose), pvz.: V S Vandenvietė V G R (vandentiekio I - Vandens V S II kėl. vandentiekio siurblinė N S I kėl. N V A Nuotekų Teritorijos, kuriose yra ne vienas objektas, įvardijamos teritorijoje esančių objektų santrumpomis, atskirtomis pasvirusiu brūkšniu ir po brūkšnelio įrašomu vietovės pavadinimu, pvz.: VRE/VGE/VS2-Kirtimai Šuliniai (kameros) įvardinami taip: Pvz.: Primas simbolis raidė V (vandentiekio) arba N (nuotakyno) arba E (energetinio ūkio) arba O (ortakio), nusakantys objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai; Antras simbolis raidė Š, nusakantis vienarūšių objektų grupę - šulinys ; Trečias ir dešimtas simboliai visada yra, atskiriantys ženklinimo simbolių grupes; Ženklai nuo ketvirto iki devinto (šeši skaitmenys) nusako objekto (šiuo atveju - šulinio) centro geografinę platumą LKS94 koordinačių sistemoje. Ženklai nuo vienuolikto iki septyniolikto (septyni skaitmenys) nusako objekto (šiuo atveju - šulinio) centro geografinę ilgumą LKS94 koordinačių sistemoje. N Š Nuotakyno šulinys, kurio dangčio centro LKS koordinatės yra [LKS: V Š Vandentiekio šulinys, kurio dangčio centro LKS koordinatės yra [LKS: Šuliniai (kameros) turi alternayvų numerį, kurį gauna iš TIIIS sistemos.

12 Technologinių-operatyvinių numerių suteikimas vandens tiekimo teritorijoms (zonoms) Vandens tiekimo teritorijos (zonos) technologinis-operatyvinis numeris sudaromas iš vienuolikos ženklų, brūkšneliais atskirtų į tris reikšmines dalis. Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: V vandentiekio srities objektas; Antras ženklas nusako objekto priklausomybę vienarūšių objektų grupei (šiuo atveju Z vandens tiekimo teritorija - zona); Trečias ženklas nusako vandens tiekimo lygį. Juo gali būti sveikas skaičius pradedant nuo nulio (tiesiogiai iš vandenvietės vandeniu aprūpinamoje teritorijoje) ir baigiant smulkiausią vandens tiekimo teritorijų padalinimą atitinkančiu skaičiumi; Ketvirtas ir devintas ženklai visada brūkšneliai; Penktas-aštuntas ženklai atitinka vandenį į šią zoną tiekiančios vandenvietės ar siurblinės operatyvinio numerio dalį, esančią už jos operatyvinio numerio brūkšnelio. Dešimtas ir vienuoliktas ženklai nusako vandens tiekimo pazonės numerį, kai siurblinės zona yra sudalinta pazonėmis. Tuo atveju kai zona nėra sudalinta pazonėmis arba kai kodas sudaromas norint įvardinti ne pazonę, o visą zoną (tam tikros siurblinės pazonių visumą), 10-tas ir 11-tas skaičiai yra nuliai. Pvz.: Technologinių-operatyvinių numerių suteikimas technologinių parametrų matavimo prietaisams Vandentiekio debitomačiams Technologinių parametrų (slėgio, debito, vandens lygio) matavimo prietaiso operatyvinis numeris sudaromas iš devyniolikos ženklų, atskirtų į keturias reikšmines dalis. Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: V vandentiekio srities objektas; ( N nuotakyno srities objektas; E energetikos srities objektas); Antras ženklas nusako objekto priklausomybę vienarūšių objektų grupei (šiuo atveju M technologinių parametrų matavimo prietaisas); Trečias-šeštas ženklai nusako unikalų numerį UAB Vilniaus vandenys technologinių matavimo prietaisų registre; Septintas, dvyliktas ir septynioliktas ženklai atskiria operatyvinio numerio reikšmines grupes ir visada yra apatinio pabraukimo simboliai; Aštuntas-vienuoliktas ženklai atitinka tarp brūkšnelių esančią operatyvinio numerio dalį tos vandens tiekimo zonos, iš kurios vanduo didžiąja laiko dalį išteka (didesnio slėgio zonos); Tryliktas-šešioliktas ženklai atitinka tarp brūkšnelių esančią operatyvinio numerio dalį tos vandens tiekimo zonos, į kurią vanduo didžiąja laiko dalį įteka (mažesnio slėgio zonos); Aštuonioliktas ženklas nusako matuojamą parametrą: Q debitas; P slėgis; H vandens stulpo aukštis (pvz. rezervuaro vandens lygis); Devynioliktas ženklas nusako fizinio prietaiso kanalo numerį (virtualaus prietaiso numerį fiziniame prietaise). Pvz.: Pirmo vandens tiekimo lygio, A. Panerių II kėl. siurblinės zona (apimanti visas zonos pazones). Antro vandens tiekimo lygio, A. Panerių II kėl. siurblinės ketvirta pazonė. V M _ _ _ Q 2 Vandentiekio srities (V) technologinio matavimo prietaiso (M) Nr.648 (0648), sumontuoto tarp 0016 ir 0007 zonų, debito matavimo (Q) kanalas Nr.2 (2). 48), sumontuoto tarp 0016

13 Informacija SCADA Site Name dalis Channel Name Nuotekų debitomačiams Technologinių parametrų (slėgio, debito, vandens lygio) matavimo prietaiso operatyvinis numeris sudaromas iš devyniolika ženklų, atskirtų į keturias reikšmines dalis. Pirmas ženklas nusako objekto priklausomybę infrastruktūros sričiai: N nuotakyno srities objektas; Antras ženklas nusako objekto priklausomybę vienarūšių objektų grupei (šiuo atveju M technologinių parametrų matavimo prietaisas); Trečias-šeštas ženklai nusako unikalų numerį UAB Vilniaus vandenys technologinių matavimo prietaisų registre; Septintas, dvyliktas ženklai atskiria operatyvinio numerio reikšmines grupes ir visada yra apatinio pabraukimo simboliai; Aštuntas-vienuoliktas ženklai atitinka už brūkšnelio esančią operatyvinio numerio dalį tos nuotekų siurblinės, kurios nuotekas prietaisas apskaito; Tryliktas ženklas nusako matuojamą parametrą: Q debitas; P slėgis; H nuotekų lygis (vandens stulpo aukštis); Pvz.: N M _ _ Q Nuotekų srities (N) technologinio matavimo prietaisas (M) Nr.1 (0001), matuojantis nuotekų siurblinės NS-0161 siurbliuojamo srauto debitą (Q) Technologinį numerį objektui suteikia Gamybos tarnybos Infrastruktūros planavimo ir techninės strategijos skyrius, pažymėdamas objekto vietą UAB Vilniaus vandenys geografinėje informacinėje sistemoje. Žymenys, pagaminti užnešant ant kieto plastiko naudojant specialią įrangą su neišblunkančiais, ultravioletiniam, atmosferiniam ir mechaniniam poveikiui atspariais dažais, lazeriu ar graviruoti, įrengiami ant: Statinių, pastatų ir pastatų durų iš lauko pusės. Lauke įrengtų spintų (skydelių). Ant teritorijos vartų. Išimtiniais atvejais, planuojant remonto darbus, atsižvelgiant į rekonstravimo planus operatyviniai pavadinimai gali būti žymimi dažais, trafareto pagalba geltoname fone juodais užrašais. Jei teritorijoje yra keli objektai, žymėjimai dedami ant kiekvieno iš jų. 55. Panaikinta 18. Tinklų plėtros / renovacijos techninė priežiūra potemė. 56. Papildyta ir pakoreguota Tinklų apsaugos zonų lentelė (priedas Nr.2), kuri pridėta kaip atskiras Techninės politikos priedas. 57. Pridėtas naujas priedas Vamzdžio pajungimo gb šuliniuose ir gb šulinių įrengimo (su apsaugos aikštele) schemos (3 priedas)

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

sprendiniu konkretizavimo stadija e3

sprendiniu konkretizavimo stadija e3 III. SPRENDINIŲ KONKRETIZAVIMO STADIJA 3.1. BENDRIEJI DUOMENYS Planavimo organizatorius Vytautas Glodenis, Medžiotojų g. 3, Panevėžys. Detaliojo plano rengėjas UAB Palangos projektas, projekto vadovas

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Pirkimas Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje (Laučių k.) III skyrius. Užsakovo reikalavimai Tu

Pirkimas Vandentiekio ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra Šilutės rajono savivaldybėje (Laučių k.) III skyrius. Užsakovo reikalavimai Tu Turinys 1 PROJEKTO TIKSLAI IR NUMATOMI ATLIKTI DARBAI... 6 1.1 Bendra informacija... 6 1.1.1 Bendrieji tikslai... 6 1.1.2 Pagrindiniai tikslai... 6 1.1.3 Projekto vieta... 6 1.1.4 Bendra informacija apie

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ KVARTALAS TARP ARIMŲ, TOLMINKIEMIO IR VĖLUVOS GATVĖS

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad

UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos ad UAB Tectum group Sudervės g. 3A-14, Avižienių k., Vilniaus raj. Planavimo organizatorius: Zenon Balcevič, Miroslav Balcevič Planuojamos teritorijos adresas: Chodkevičiaus g. 29, Bajorų k., Avižienių sen.,

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu 2-04 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 1 2 Maitinimo

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN

VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT Vilnius, tel. (5) , faks. (5) , el.p. NEKILN VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS Vinco Kudirkos g. 18-3, LT-03105 Vilnius, tel. (5) 2688 262, faks. (5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS

Detaliau

h= h= h= h= h= h=

h= h= h= h= h= h= 1 0 5 4 1 0 1 1 0 5-12 6.59 h=2.80-14 5.44-16 4.44 h=2.80-11 2.32 1-9 2.94 h=2.78-10 5.37-13 5.36 h=2.78-15 3.60-2 1-3 62.94 12.11 1-8 3.01-5 13.47 h=2.20-4 73.53 h=2.80-7 14.80 h=3.23 1-6 5.43 1-1 4.91

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I

Kompl. Nr Daugiabučio gyvenamojo namo (6.3) Taikos g. 157B (skl.kad.nr.0101/0028:0050), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ I Kompl. Nr.8-0 Daugiabučio gyvenamojo namo (6.) Taikos g. 7B (skl.kad.nr.00/008:000), Vilniuje, Lapas Lapų PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI DOKUMENTŲ IR BRĖŽINIŲ SUDĖTIES ŽINIARAŠTIS Eilės Brėžinio žymuo nr. Projekto

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS 2008 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-1160 DĖL RADIJO DAŽNIŲ NAUDOJIMO

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

SAMAT

SAMAT s ą m a t a N r. S165 119 Darbų kiekių žiniaraštis N r. S001 Sudaryta 2013.10 kainų lygiu. Kompleksas: Objektas: Žiniaraštis: Pamiškės g. 35, Švepelių k., Klaipėdos r. sav. Gamybos ir pramonės paskirties

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

TURINYS

TURINYS i. Užsakovas UAB ROSMA IR KO Projektuotojas Projektavimo stadija K PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI UAB KURAS Kompleksas Statinys Statinio kategorija Statybos rūšis Projekto dalis Žymuo 19-04/18-PP DEGALINĖS OPERATORINĖS

Detaliau

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI

UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AI UAB UGIRA Jono Dailidės g. 10, LT 68307, Marijampolė 8-343-92216 www.ugira.lt ALYTAUS DAINAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS, VILTIES G. 12, ALYTUJE FUTBOLO AIKŠTELĖS (UNIKALUS NR. 4400-2934-7433) REKONSTRAVIMO,

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN

Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T A S S. Daukanto g. 19, LT Kazlų Rūda STATYTOJAS AB PIENO ŽVAIGŽDĖS PROJEKTUOTOJAS SUTARTIES PAVADIN Uždaroji akcinė bendrovė B I O P R O J E K T S S. Daukanto g. 9, -6943 Kazlų Rūda STTYTOJS B PIENO ŽVIGŽDĖS PROJEKTUOTOJS SUTRTIES DINIMS PROJEKTO DINIMS PROJEKTO NUMERIS UB BIO B PIENO ŽVIGŽDĖS FILILO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2

Microsoft Word - Komercinio transporto postas titulinis2 SUPAPRASTINTO PROJEKTO PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS TVIRTINU: E. T. Statytojas/ Užsakovas E. T. Statinio projekto pavadinimas PASLAUGŲ PASKIRTIES PASTATO - PATIKROS POSTO ( 7.4.) J. TIŠKEVIČIAUS G. 26, VILNIUJE,

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word - TDP_Virselis

Microsoft Word - TDP_Virselis Projektavimo stadija TECHNINIS PROJEKTAS Kompleksas ALYTAUS PUTINŲ GIMNAZIJOS SPORTO AIKŠTYNO ĮRENGIMAS IR REKONSTRAVIMAS PRITAIKANT ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS POREIKIAMS Projekto pavadinimas PUTINŲ GIMNAZIJOS

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni

UAB ARCHITEKTŪROS KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-25, Vilnius Tel Administracinis pastatas (7.2) Eitminų g. 3 (Kad. Nr. 0101/0100:2132) Vilni UAB KŪRYBINĖ GRUPĖ A. Tumėno g. 4-5, Vilnius Tel. 64 74 65 Administracinis pastatas (7.) Eitminų g. 3 Vilnius; Statybos projektas Statinio kategorija Statybos rūšis Ypatingas statinys Nauja statyba Dalis

Detaliau

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PATEIKTŲ PASLAUGŲ, KURIOS PRISKIRIAMOS/NEPRISKIRIAMOS STATYBOS DARBAMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2 STR. 15 DALĮ,

MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PATEIKTŲ PASLAUGŲ, KURIOS PRISKIRIAMOS/NEPRISKIRIAMOS STATYBOS DARBAMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2 STR. 15 DALĮ, MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ PATEIKTŲ PASLAUGŲ, KURIOS PRISKIRIAMOS/NEPRISKIRIAMOS STATYBOS DARBAMS PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS STATYBOS ĮSTATYMO 2 STR. 15 DALĮ, SĄRAŠAS (AM 2015-10-15 raštas Nr. (13-2)-D8-7570, atnaujinta

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1

MB JVPI Projekto pavadinimas Statytojas PREKYBOS PASKIRTIES PASTATAS. ZUJŪNŲ G. 1, VILNIUS. STATYBOS PROJEKTAS UAB RIVONA Statybos adresas ZUJŪNŲ G. 1 Projekto pavadinimas Statytojas PRKYBOS PSKIRIS PSS. ZUJŪNŲ., ILNIUS. UB RION Statybos adresas ZUJŪNŲ., ILNIUS. Statybos rūšis NUJ SYB Naudojimo paskirtis PRKYBOS Statinio kategorija YPINS Projekto etapas

Detaliau

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201

OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 201 OBJEKTINĖ SĄ MATA Statinių grupė 150(2014) Beržės katilinės rek. ir 5MW galios biokuro katilo su su kuro sandeliu statyba Paberžių g.16, Tauragėje 2015.05.26 Objekto kodas Objekto pavadinimas Statybos

Detaliau

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal

Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija Gal Infiltracinių - akumuliacinių talpų sistema: Variobox ir Controlbox - apžiūros ir praplovimo tunelis Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija ~ 1~ Bendrai: Infiltracinė sistema Variobox - tai neabejotinai

Detaliau