VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 M. VEIKLOS PROGRAMA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 M. VEIKLOS PROGRAMA"

Transkriptas

1 PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Laisvės a. 12, Prienai, į. k PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 M. VEIKLOS PROGRAMA Parengė: Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas Giedrė Žilinskaitė PRIENAI 2017

2 2017 M. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VEIKLOS PROGRAMA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Visuomenės sveikatos biuro (toliau VSB) veiklos 2017 m. programoje (toliau Programa) iškeltas siekiamas tikslas ir uždaviniai, jų įgyvendinimo priemonės, įgyvendinimo partneriai, vertinimo kriterijai ir laukiami rezultatai VSB savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaudamasis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T3-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo patvirtintais Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatais Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. veiklos programa (toliau Programa) parengta vadovaujantis: Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu; Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymu; Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos stebėsenos (monitoringo) įstatymu; Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu; Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu; Valstybės tabako kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 30 d. nutarimu Nr. 954; Valstybės alkoholio kontrolės programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 25 d. nutarimu Nr Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-488 Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo ; Pasaulio sveikatos organizacijos dokumentu Sveikata visiems XXI a., Europos Sąjungos visuomenės sveikatos programa; Lietuvos Respublikos Sveikatos apsugos ministro 2016 m. Liepos 21 d. įsakymas Nr. V-976 Dėl sveikatos apsaugos ministro 2014m. Lapkričio 10 d. Įsakymo nr. V Dėl valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos, skiriamos savivaldybių biudžetams sveikatos apsaugos ministerijos kuruojamoms valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti, planavimo, paskirstymo, naudojimo ir atsiskaitymo už ją tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. Rugsėjo 22 d. Įsakymo Nr. V-979 Dėl širdies ir kraujagyslių ligų rizikos grupės asmenų sveikatos stiprinimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. II. SITUACIJOS ANALIZĖ Demografinė situacija. Prienų r. sav m. gyveno asmenys, t. y. 465 asmenimis mažiau negu 2014 m. Moterys sudaro didesnę gyventojų dalį, nei vyrai. Didžioji Prienų rajono gyventojų dalis gyvena kaimo vietovėse. Pagal amžiaus struktūrą daugiausiai gyveno m. amžiaus gyventojų, o mažiausiai vaikų iki 17 metų. Lyginant Prienų r. sav. gyventojų vidutinę tikėtiną gyvenimo trukmę su Lietuvos vidurkiu, Prienų r. savivaldybėje ji trumpesnė 3,06 m. Taigi, nors Lietuvos mastu Prienų r. savivaldybė yra blogiausioje zonoje, tačiau nėra didelio skirtumo lyginat su šalies

3 vidurkiu. Daugiausia gyvenimo metų prarandama dėl: mirtingumo nuo kraujotakos sistemos ligų, bei išorinių priežasčių mirtingumas dėl transporto įvykių. Jeigu pavyktų sumažinti priešlaikinių mirčių skaičių dėl minėtų priežasčių, vidutinės tikėtinos gyvenimo trukmės rodiklis turėtų gerokai padidėti. Socialinė ekonominė būklė. Prienų r. savivaldybėje pakankamai geras ilgalaikio nedarbingumo rodiklis (nedarbas trunkantis ilgiau nei 1 metus) m. pagal šį rodiklį savivaldybė buvo 13-oje vietoje patenka į geltoną zoną (lyginant santykį tarp kitų savivaldybių ir Lietuvos), o 2010 m. 7,4 proc m. - 2,17 proc. Lyginat 6 metų laikotarpį galima teigti jog šis rodiklis gerėja. Socialinės rizikos šeimoms priskiriamos šeimos, auginančios vaikus iki 18 m., kuriose piktnaudžiaujama svaiginamosiomis medžiagomis, azartiniais lošimais ar susiduriama su kitomis problemomis, dėl kurių netinkamai rūpinamasi vaikais. Tuo tarpu Prienų r. sav. registruojamas vienas didžiausių socialinės rizikos šeimų skaičius tenkantis 1000 savivaldybės gyventojų rodiklis m. registruotos 200 socialinės rizikos šeimos ir pagal šį rodiklį savivaldybė šalyje buvo 3 vietoje ir pateko į raudoną zoną. Socialinės rizikos šeimų savivaldybėje per 5 metus skaičius kito nežymiai, tačiau jis didėjo (2010 m.-197., 2015 m.-200). Sveikatos būklė m. Prienų r. sav. gyventojų ligotumas (1 000 gyv.) viršijantis Lietuvos vidurkį: kraujotakos sistemos ligos, kvėpavimo sistemos ligos, traumos ir kt. išorinės priežastys, jungiamojo audinio ir skeleto ligos, virškinimo sistemos ligos, psichikos ir elgesio sutrikimai, endokrininės sistemos ligos. Mirtingumo rodikliai. Prienų r. sav. gyventojų, kaip ir Lietuvos, mirties priežasčių struktūra jau daugelį metų išlieka nepakitusi: širdies ir kraujagyslių sistemos ligos užima pirmą vietą (dėl šių priežasčių 2015 m. Prienų r. sav. mirė daugiau nei pusė gyventojų), antroje vietoje piktybiniai navikai, o trečioje išorinės mirties priežastys (t.y. mirtys dėl transporto įvykių, savižudybių). Mokinių sveikata Pagrindinės Prienų rajono savivaldybės mokinių sveikatos problemos išlieka tos pačios kaip ir anksčiau dantų kariesas, skeleto-raumenų sistemos ir regos sutrikimai. Profilaktiškai pasitikrinusiems mokiniams daugiausiai diagnozuoti šie sveikatos sutrikimai: dantų kariesas, skeleto-raumenų sistemos, regos, kvėpavimo sistemos, nervų sistemos sutrikimai. Šių sutrikimų pasiskirstymas tarp lyčių yra nevienodas: mergaitės daugiau turėjo regos sistemos sutrikimų, o berniukai skeleto-raumenų sistemos sutrikimų. Didžioji dauguma mokinių priklauso pagrindinei fizinio lavinimo grupei. Sveikatos priežiūros sistema. Sveikatos priežiūros ištekliai. Šeimos medicinos paslaugas teikiančių gydytojų skaičius, apsilankymų pas gydytojus skaičius, tenkantis vienam gyventojui, patenka į grupę, kurioje situacija yra geresnė lyginant su šalies vidurkiu. Valstybės prevencinės programos. Prienų r. sav. yra vykdomos šios valstybines prevencines programos: atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa; gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa; priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa; širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programa; vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa;

4 storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa. Tarp lyginamų Lietuvos savivaldybių Prienų r. sav m. pateko į raudoną zoną dėl šių prevencinių programų: tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programoje ir tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programoje ir tikslinės populiacijos dalis (proc.), dalyvavusi vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programoje. Už šių programų įgyvendinimą bei vykdymą Prienų rajone buvo atsakingos 6 savivaldybei pavaldžios asmens sveikatos priežiūros įstaigos ir 3 privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos. Fizinė aplinka. Prienų savivaldybėje 2015 m. į atmosferą iš stacionarių taršos šaltinių išmetamų teršalų kiekis siekė 97,7 t/1 km2. UAB Prienų vandenys duomenimis (pateikiamas sutarčių skaičius) 2015 m. viešai tiekiamo geriamojo vandens prieinamumas vartotojams buvo 1774 atvejų skaičius savivaldybėje, nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas vartotojams 113 atvejų skaičius savivaldybėje. III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 3.1. Tikslas stiprinti Prienų rajono gyventojų sveikatą, didinant gyventojų atsakomybę už savo sveikatą, vykdant savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas Uždaviniai: Rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu bei stiprinimu, užtikrinant nuolatinę, kokybišką ir koordinuotą visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, formuojant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teigiamą požiūrį į savo sveikatą; Stiprinti visuomenės sveikatą Prienų rajono savivaldybės bendruomenėse, skatinti fizinį aktyvumą, didinti gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų pagrindinius rizikos veiksnius, ligų ir traumų profilaktiką; Vykdyti Prienų rajono visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą bei jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, aplinkai, planuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones. IV. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PARTNERIAI 4.1. Prienų rajono savivaldybės administracija Prienų rajono švietimo centras Prienų socialinių paslaugų centras Prienų globos namai Prienų rajono savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos Prienų rajono ugdymo įstaigos Prienų rajono seniūnijos Prienų rajono bendruomenės Prienų rajono kultūros ir laisvalaikio centras Prienų rajono nevyriausybinės organizacijos Prienų kūno kultūros ir sporto centras Alytaus apskrities VPK, Prienų r. PK Kauno visuomenės sveikatos centras, Prienų skyrius.

5 4.14. Visuomenės informavimo priemonės (žiniasklaida, vietinė televizija, internetiniai portalai) Prienų rajono gyventojai. V. PROGRAMOS DALYVIAI VI. PROGRAMOS FINANSAVIMO ŠALTINIAI 6.1. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos lėšos Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos Projektinės lėšos Kiti šaltiniai. VII. PROGRAMOS VERTINIMO KRITERIJAI 7.1. Suteiktų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius Prienų rajono gyventojams Suteiktų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius Prienų rajono ugdymo įstaigose Atliktų visuomenės sveikatos tyrimų, apklausų skaičius, parengtų ataskaitų 7.4. Organizuotuose renginiuose (akcijose, konkursuose, viktorinose, paskaitose, diskusijose, varžybose ir kt.) dalyvių 7.5. Išleistų leidinių, dalomosios medžiagos VIII. LAUKIAMI REZULTATAI 8.1. Padidės gyventojų informuotumas sveikatos stiprinimo ir išsaugojimo klausimais Pagerės Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro paslaugų kokybė Padaugės teikiamų visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų skaičius Prienų rajono gyventojams Padidės gyventojų dalyvavimas prevencinėse programose bei su sveikatinimo veikla susijusiuose organizuojamuose renginiuose Rajono ugdymo įstaigų mokiniai įgis daugiau žinių apie sveikatą ir jos rizikos veiksnius, įgis daugiau sveikos gyvensenos įgūdžių Pagerėjęs ir pagreitėjęs sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas turės įtakos gyventojų sveikatos rodiklių gerėjimui.

6 9.1.Uždavinys Laukiami rezultatai Atsakingi asmenys Priemonės IX. PRIEMONIŲ PLANAS Rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu bei stiprinimu, užtikrinant nuolatinę, kokybišką ir koordinuotą visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, formuojant vaikų ir tėvų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teigiamą požiūrį į savo sveikatą. Prienų rajono ugdymo įstaigose nuolat bus vykdoma koordinuota sveikatą stiprinanti veikla, į kurią bus įtraukiami ne tik vaikai ir mokiniai, tėvai bet ir ugdymo įstaigų darbuotojai. Bus organizuojami užsiėmimai įvairiomis sveikatą stiprinančiomis temomis, didės ugdymo įstaigų bendruomenių susidomėjimas sveikatos išsaugojimo galimybėmis. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistai, vykdantys sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose; vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistas Mokinių sveikatos būklės stebėsena Ugdymo įstaigų administracijos, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir klasių vadovų apie mokinių sveikatos būklę informavimas Sveikatinimo veiklos metodinių konsultacijų mokytojams, mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais teikimas Konsultacijų kūno kultūros mokytojams darbui su skirtingomis fizinio ugdymo grupėmis ir dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose teikimas Rekomendacijų mokyklų administracijai dėl saugios ir sveikatos stiprinimui pritaikytos aplinkos kūrimo teikimas Mokyklos sveikatinimo projektų (programų) rengimo ir dalyvavimo juos įgyvendinant inicijavimas Mokinių maitinimo organizavimo priežiūros, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių formavimą, vykdymas. Laikotarpis Vertinimo kriterijai Stebėsenos duomenys. Profilaktiškai pasitikrinusių mokinių procentas. Parengtos ir pristatytos informacijos Suteiktų individualių konsultacijų tėvams, pedagogams ir mokiniams Parengtos ir pristatytos informacijos Suteiktų individualių konsultacijų skaičius tėvams, pedagogams. Pateiktų rekomendacijų Inicijuotų projektų Dalyvavimas įgyvendinant projektus, Pateiktų pastabų už vaikų maitinimo organizavimą atsakingos įstaigos administracijai dėl netinkamo maitinimo organizavimo mokykloje

7 Pasiūlymų mokyklos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją mokykloje teikimas Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimo bei dalyvavimo nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus, vykdymas Asmens sveikatos priežiūros įstaigų specialistų rekomendacijų dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui (mokytojams) pateikimas bei šių rekomendacijų įgyvendinimo priežiūros mokykloje vykdymas Ugdymo proceso organizavimo atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimo vykdymas Mokyklos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas dalyvavimas Pirmosios pagalbos traumų, nelaimingų atsitikimų ir ūmių susirgimų atvejais teikimas Sveikatos stiprinimo priemonių, skirtų mokiniams, tėvams, pedagogams pagal atskirų mokyklų nustatytas prioritetines kryptis ir poreikius organizavimas Ėduonies profilaktika ir burnos higiena Organizuoti praktinius užsiėmimus ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo įstaigų mokiniams burnos higienos ir dantų ėduonies profilaktikos klausimais Skelbti straipsnius Prienų rajono spaudoje, mokyklų bei Biuro tinklalapiuose burnos higienos ir dantų ėduonies prevencijos tema Tėvų susirinkimų metu ar kitomis gyventojų švietimo priemonėmis informuoti Pateiktų pasiūlymų mokyklos vadovui ir įgyvendintų Pateiktų pastabų mokyklos administracijai dėl mokyklos aplinkos neatitikimo visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams ir pasiūlymų mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimui Pateiktų rekomendacijų klasės auklėtojams (mokytojams) bei nustatytų pažeidimų dėl šių rekomendacijų vykdymo Pateiktų pastabų mokyklos administracijai dėl ugdymo proceso organizavimo neatitikimo visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams Dalyvavimo mokyklos prevencinio darbo grupėse atvejų Suteiktų pirmosios medicinos pagalbos paslaugų Organizuotų akcijų, renginių, seminarų mokiniams, tėvams, pedagogams skaičius ir dalyvių Organizuotų praktinių užsiėmimų Apmokytų vaikų Parengtų straipsnių Informuotų tėvų Padarytų pranešimų

8 tėvus apie įgyvendinamą vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą Psichoaktyvių medžiagų vartojimo (rūkymo, alkoholinių gėrimų, narkotikų) prevencija Konsultuoti mokinius psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos klausimais Organizuoti Tarptautinės nerūkymo dienos paminėjimą Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose (akcijos, konkursai, paskaitos, parodos, viktorinos ir kt.) Organizuoti Pasaulinės dienos be tabako paminėjimą Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose (konkursai, paskaitos, akcijos, parodos, viktorinos ir kt.) Organizuoti priemones mokiniams psichoaktyvių medžiagų vartojimo (rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimo) prevencijos tema Publikuoti straipsnius psichoaktyvių medžiagų vartojimo (rūkymo, alkoholinių gėrimų ir narkotinių medžiagų vartojimo) prevencijos tema Prienų rajono spaudoje, mokyklų ir Biuro tinklalapiuose Fizinio aktyvumo skatinimas Rengti diskusijas fizinio aktyvumo skatinimo tema Organizuoti renginius ir priemones skatinančias vaikų fizinį aktyvumą Paminėti Judėjimo sveikatos labui dieną Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose (organizuojant renginius, varžybas, turnyrus, konkursus, estafetes ir kt.) Publikuoti straipsnius apie fizinio aktyvumo naudą sveikatai Prienų rajono spaudoje, mokyklų ir Biuro tinklalapiuose Sveikos mitybos propagavimas Organizuoti Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams užsiėmimus sveikos mitybos tema Organizuoti Europos sveikos mitybos dienos paminėjimą Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose (parodos, viktorinos, I - IV ketv Suteiktų konsultacijų Dalyvių Organizuotų akcijų, konkursų, paskaitų, parodų, viktorinų ir kitų priemonių Organizuotų priemonių Dalyvių Dalyvių Surengtų diskusijų Organizuotų priemonių Dalyvių Dalyvių skaičius Organizuotų priemonių Dalyvių Konsultacijų

9 konkursai, akcijos ir kt.) Konsultuoti mokinius sveikos mitybos klausimais Publikuoti straipsnius sveikos mitybos klausimais Prienų rajono spaudoje, mokyklų ir Biuro tinklalapiuose Regėjimo profilaktika Organizuoti Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams užsiėmimus apie akių priežiūrą ir regėjimo susirgimų profilaktiką Publikuoti straipsnius regėjimo susirgimų profilaktikos tema Prienų rajono spaudoje, mokyklų ir Biuro tinklalapiuose Netaisyklingos laikysenos profilaktika Organizuoti kuprinių svėrimo akciją Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose Organizuoti užsiėmimus mokiniams apie netaisyklingą laikyseną ir jos prevencijos galimybes Publikuoti straipsnius laikysenos sutrikimų profilaktikos tema Prienų rajono spaudoje, mokyklų ir Biuro tinklalapiuose Traumatizmo profilaktika Vykdyti traumatizmo ir nelaimingų atsitikimų stebėseną mokykloje Publikuoti straipsnius traumatizmo profilaktikos ir saugaus elgesio tema Prienų rajono spaudoje ir Biuro tinklalapiuose Organizuoti mokiniams mokymus traumatizmo profilaktikos ir saugaus elgesio tema Organizuoti mokiniams pirmosios pagalbos teikimo praktinius užsiėmimus Organizuoti Jungtinių Tautų Saugaus eismo dekados dienos paminėjimą Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose Užkrečiamų ligų profilaktika Vykdyti vaikų sergamumo gripu ir ŪVKTI stebėseną Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose Organizuoti Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams užsiėmimus užkrečiamų ligų prevencijos tema Paminėti Pasaulinę rankų higienos dieną Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo ir I - IV ketv. III ketv. Organizuotų užsiėmimų skaičius, dalyvių Organizuotų akcijų skaičius, dalyvių Stebėsenos rezultatai. Surengtų mokymų skaičius, dalyvių Surengtų užsiėmimų skaičius, dalyvavusių mokinių Organizuotų paminėjimų skaičius, dalyvių Stebėsenos rezultatai. Organizuotų užsiėmimų, renginių skaičius, dalyvių Atliktų profilaktinių patikrinimų Nustatytų pedikuliozės atvejų Surengtų susitikimų skaičius, dalyvių

10 bendrojo ugdymo mokyklose (akcijos, konkursai, viktorinos, praktiniai užsiėmimai ir kt.) Vykdyti pedikuliozės profilaktiką Prienų rajono ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklose ir organizuoti užsiėmimus pedikuliozės prevencijos tema Vykdyti vaikų sergamumo pedikulioze stebėseną Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose Organizuoti Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams užsiėmimus asmens higienos tema Organizuoti susitikimus su ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų bendruomenės atstovais (tėvais, globėjais, pedagogais) užkrečiamųjų ligų profilaktikos tema Organizuoti Pasaulinės AIDS dienos paminėjimą Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose (akcijos, konkursai, paskaitos, viktorinos, parodos ir kt.) Aplinkos sveikata Paminėti Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose Pasaulinę vandens dieną (akcijos, viktorinos, konkursai, paskaitos ir kt.) Paminėti Tarptautinę triukšmo suvokimo dieną Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklose, atkreipiant mokinių dėmesį į daromą triukšmo žalą žmogaus sveikatai (akcijos, viktorinos, konkursai, paskaitos ir kt.) Lytiškumo ugdymas Organizuoti paskaitas Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams lytiškumo ugdymo tema Organizuoti Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams paskaitas apie lytiškai plintančias ligas ir jų prevenciją bei asmens higieną brendimo metu Psichikos sveikata Organizuoti Prienų rajono bendrojo ugdymo mokyklų mokiniams paskaitas nerimo, streso valdymo ir įveikimo temomis. 9.2.Uždavinys Laukiami rezultatai I ketv. Dalyvių Organizuotų paskaitų Dalyvių Organizuotų paskaitų Dalyvių Stiprinti visuomenės sveikatą Prienų rajono savivaldybės bendruomenėse, skatinti fizinį aktyvumą, didinti gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų pagrindinius rizikos veiksnius, ligų ir traumų profilaktiką. Bus organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai Prienų rajono gyventojams, didės gyventojų informuotumas sveikos gyvensenos klausimais, gyventojai daugiau sužinos apie lėtinių neinfekcinių ir užkrečiamų ligų profilaktiką. Didės visuomenės sveikatos paslaugų

11 Atsakingas asmuo Priemonės prieinamumas gyventojams organizuojant akcijas, mokymus, praktinius užsiėmimus ir kitus renginius bendruomenėse. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stiprinimą Laikotarpis Vertinimo kriterijai Vykdyti sveikatos saugą ir stiprinimą Organizuoti Prienų rajono gyventojams renginius sveikatos saugos ir stiprinimo, bendraisiais sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimais pagal poreikius ir prioritetus atskirose bendruomenėse Publikuoti straipsnius sveikatos saugos ir stiprinimo, bendraisiais sveikos gyvensenos ir ligų prevencijos klausimais Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Skatinti sveiką mitybą ir nutukimo prevenciją Organizuoti renginius, seminarus, konkursus, diskusijas bendruomenėse Skatinti sveiką mitybą ir nutukimo prevenciją Organizuoti renginius, seminarus, konkursus, diskusijas bendruomenėse Publikuoti straipsnius apie sveikos mitybos naudą sveikatai ir nutukimo žalą Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Skatinti fizinį aktyvumą Organizuoti renginius, akcijas bendruomenėse, įstaigose Organizuoti sveikatingumo mankštas Publikuoti straipsnius apie fizinio aktyvumo svarbą Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Vykdyti psichikos sveikatos (smurto, savižudybių prevencijos, streso kontrolės ir kt.) stiprinimą Organizuoti paskaitas ar kitus renginius bendruomenėse Publikuoti straipsnius psichikos sveikatos stiprinimo tema Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Propaguoti sveikos aplinkos kūrimą ir išsaugojimą Publikuoti straipsnius sveikos aplinkos kūrimo ir išsaugojimo tema Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje. II-IV ketv. IV ketv. Dalyvių Dalyvių Dalyvių Dalyvių Dalyvių

12 Vykdyti rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo prevenciją: Organizuoti seminarus, paskaitas ar diskusijas bendruomenėse Publikuoti straipsnius rūkymo, alkoholio ir narkotikų prevencijos temomis Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Vykdyti lytiškumo ugdymo, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevenciją Publikuoti straipsnius lytiškumo ugdymo, AIDS ir lytiškai plintančių ligų prevencijos temomis Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Vykdyti tuberkuliozės profilaktiką Organizuoti seminarus, paskaitas ar diskusijas bendruomenėse Publikuoti straipsnius tuberkuliozės prevencijos tema Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Vykdyti užkrečiamųjų ligų prevenciją, asmens higieną organizuoti paskaitas, diskusijas, seminarus bendruomenėse Publikuoti straipsnius infekcinių ir užkrečiamųjų ligų prevencijos temomis Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Vykdyti ėduonies profilaktiką ir burnos higieną Publikuoti straipsnius ėduonies profilaktikos ir burnos higienos temomis Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Vykdyti kraujotakos sistemos ligų ir diabeto profilaktiką Organizuoti paskaitas, akcijas bendruomenėse Informuoti gyventojus apie įgyvendinamą nacionalinę prevencinę programą asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų ir diabeto didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programą ir dalyvavimo galimybes joje Organizuoti širdies ir kraujagyslių ligų ir cukrinio diabeto rizikos grupių asmenų sveikatos stiprinimo programą Publikuoti straipsnius širdies ir kraujagyslių ligų, diabeto prevencijos tema Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar I- IV ketv. Dalyvių Dalyvių Dalyvių Dalyvių Informuotų asmenų

13 Prienų rajono spaudoje Vykdyti traumų ir nelaimingų sužalojimų prevenciją. Pirmosios pagalbos mokymą Organizuoti paskaitas, akcijas ar kitus renginius bendruomenėse Publikuoti straipsnius sužalojimų prevencijos ir pirmosios pagalbos suteikimo temomis Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Vykdyti onkologinių ligų profilaktiką Publikuoti straipsnius onkologinių ligų profilaktikos tema Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Paminėti PSO minėtinas dienas Pagal galimybes organizuoti PSO dienoms paminėti skirtus renginius PSO dienoms paminėti publikuoti straipsnius Biuro tinklalapyje, socialiniame tinkle ir/ar Prienų rajono spaudoje Organizuoti kitus sveikatinimo renginius Sveikatos palapinė, akcijas skirtas lėtinių neinfekcinių ligų profilaktikai ir kt Teikti konsultacijas Prienų rajono gyventojams įvairiomis sveikatos temomis Biuro patalpose ir bendruomenėse Ruošti stendus, plakatus, skelbimus, padalomąją medžiagą sveikatos saugos ir stiprinimo temomis. 9.3.Uždavinys Laukiami rezultatai Atsakingas asmuo Priemonės Dalyvių Dalyvių Dalyvių Suteiktų konsultacijų Paruoštos medžiagos Vykdyti Prienų rajono visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą bei jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, aplinkai, planuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones. Bus sistemingai renkami ir analizuojami visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys apie gyventojų sveikatos būklę, demografinę situaciją, gyvensenos įpročius, aplinkos veiksnius pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Rugpjūčio 11 d. Įsakymo nr. V-488 Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Bus įvertinama mokinių sveikata bei jos pokyčiai. Remiantis stebėsenos duomenimis bus planuojamos ateinančių metų sveikatos stiprinimo kryptys. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis visuomenės sveikatos stebėseną Laikotarpis Vertinimo kriterijai Savivaldybės stebėtų visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių, nurodytų Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių

14 nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugpjūčio 11 d. įsakymu Nr. V-488,,Dėl Bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo (kartu su 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymas Nr. 1387) 5 punkte, sisteminimas Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos ataskaitos rengimas Savivaldybės visuomenės sveikatos stebėsenos rodiklių duomenų viešinimas Mokinių gyvensenos tyrimo analizė ir ataskaitos rengimas Informaciniių pranešimų teikimas apie Prienų rajono savivaldybės gyventojų sveikatą savivaldybės administracijai, mokykloms, žiniasklaidai, visuomenei Biuro tinklalapyje ir kituose informaciniuose šaltiniuose. 9.4.Uždavinys Atsakingas asmuo Priemonės IV ketv. I-II ketv. Metų eigoje Laiku parengta duomenų analizės ataskaita. Pranešimų Tyrime dalyvavusių mokinių Tyrimo rezultatai. Teiktų duomenų Parengtų straipsnių Informacinių pranešimų Koordinuoti ir stiprinti visuomenės sveikatos priežiūrą, gerinant visuomenės sveikatos paslaugų kokybę, tobulinant įstaigos veiklos organizavimą ir kontrolę. Kryptingai organizuojama biuro veikla, kontroliuojamos specialistams pavestos užduotys, įgyvendinant metinį biuro veiklos planą. Biuro vadovas nuosekliai dalyvaus renginių organizavime, veiklos planavimo bei įgyvendinimo procese siekiant įgyvendinti biuro veiklos tikslus, bus ieškoma geriausių formų ir būdų administravimo funkcijoms tobulinti bei pažangesnių darbuotojų motyvacijos metodų. Biuro direktorė Organizuoti biuro specialistų darbą pagal individualius, mėnesio ir metinius veiklos planus Organizuoti darbuotojų susirinkimus poreikių, interesų, pasiūlymų bei veiklos klausimais Patvirtinti visuomenės sveikatos priežiūros specialistų individualius darbo planus. Laikotarpis I IV ketv. I IV ketv. I IV ketv Užtikrinti efektyvų biuro lėšų panaudojimą. I IV ketv Teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti mokamas paslaugas (privalomuosius mokymus) - I IV ketv. alkoholio ir narkotikų žalos žmogaus organizmui, higienos įgūdžių, pirmosios pagalbos. Vertinimo kriterijai Susirinkimų Patvirtintų individualių darbo planų Suteiktų mokamų paslaugų

15 Informuoti savivaldybės bendruomenę apie biuro veiklą Užtikrinti savo darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas Vykdyti įsipareigojimus pagal sudarytas sutartis. I IV ketv. I IV ketv. I IV ketv Skatinti biuro specialistų kvalifikacijos kėlimą. I IV ketv Suderinti ir organizuoti valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos 2017 m. veiklos plano įgyvendinimą Atskaitomybės dokumentų parengimas ir pateikimas rajono savivaldybei bei kitoms suinteresuotoms institucijoms Parengti ir pateikti rajono savivaldybės tarybai tvirtinti 2017 m. Biuro veiklos programą. I ketv. I IV ketv. I ketv. Kvalifikaciją kėlusių darbuotojų Parengtas 2017 metų veiklos planas. Parengtos ataskaitos. Parengtas planas.

16 Prienų rajono savivaldybės tarybai PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS PROJEKTO,,DĖL PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS Parengto sprendimo projekto tikslai ir uždaviniai. Tikslas stiprinti Prienų rajono gyventojų sveikatą, didinant gyventojų atsakomybę už savo sveikatą, vykdant savivaldybės teritorijoje Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojamą visuomenės sveikatos priežiūrą, siekiant mažinti gyventojų sergamumą ir mirtingumą, teikiant kokybiškas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas. Uždaviniai: 1. Rūpintis vaikų ir jaunimo sveikatos išsaugojimu bei stiprinimu, užtikrinant nuolatinę, kokybišką ir koordinuotą visuomenės sveikatos priežiūrą ugdymo įstaigose, formuojant vaikų sveikos gyvensenos įgūdžius ir teigiamą požiūrį į savo sveikatą. 2. Stiprinti visuomenės sveikatą Prienų rajono savivaldybės bendruomenėse, skatinti fizinį aktyvumą, didinti gyventojų informuotumą apie lėtinių neinfekcinių ir infekcinių ligų pagrindinius rizikos veiksnius, ligų ir traumų profilaktiką. 3. Vykdyti Prienų rajono visuomenės sveikatos stebėseną, analizuoti ir vertinti gyventojų sveikatą bei jos pokyčius, gyvensenos įpročius ir jų poveikį sveikatai, aplinkai, planuoti ir įgyvendinti visuomenės sveikatos stiprinimo priemones. 2. Šiuo metu esantis teisinis reglamentavimas. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19, 40 punktai, Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T3-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo patvirtinti Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatai. 3. Sprendimo projekto esmė. Vadovaujantis Prienų rajono savivaldybės tarybos 2008 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T3-184 Dėl Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo patvirtinti Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų 21.7 punktu, teikiama steigėjui tvirtinti Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 m. veiklos programa. 4. Galimos pasekmės, priėmus siūlomą tarybos sprendimo projektą. Teigiamos: 1. Pagerės mokyklos bendruomenės informuotumas apie mokinių sveikatos būklę, bus nuolat vykdoma infekcinių ir neinfekcinių ligų prevencija, organizuojamos prieinamesnės ir kokybiškesnės sveikatos stiprinimo priemonės vaikams ir jaunimui. 2. Sistemingai renkami visuomenės sveikatos stebėsenos duomenys pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymą Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. Rugpjūčio 11 d. Įsakymo nr. V-488 Dėl bendrųjų savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos nuostatų patvirtinimo pakeitimo. 3. Bus organizuojami sveikatos stiprinimo renginiai Prienų rajono gyventojams, didės gyventojų mokymas ir informuotumas sveikos gyvensenos klausimais, gyventojai daugiau sužinos apie lėtinių neinfekcinių ir užkrečiamų ligų profilaktiką. Didės visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumas gyventojams organizuojant akcijas, mokymus, praktinius užsiėmimus ir kitus renginius bendruomenėse. 4. Kryptingai organizuojama biuro veikla, kontroliuojamos specialistams pavestos užduotys įgyvendinant metinį veiklos planą. Vyks kūrybinis veiklos planavimo procesas siekiant įgyvendinti biuro veiklos tikslus, ieškoma geriausių formų ir būdų administravimo funkcijoms vykdyti bei pažangesnių darbuotojų motyvacijos metodų. Neigiamos: neigiamų pasekmių nenumatoma. 5. Finansavimo šaltiniai. Valstybės biudžeto specialioji tikslinė dotacija, Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšos. 6. Suderinamumas su Lietuvos Respublikos galiojančiais teisės norminiais aktais. Projektas neprieštarauja galiojantiems teisės aktams. Prienų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro l. e. direktoriaus pareigas Giedrė Žilinskaitė

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU

PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAU PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario d. sprendimu Nr. T- ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS 2016 M. ATASKAITA Ataskaitą parengė Edvinas Pečiukėnas

Detaliau

Funkcija

Funkcija PATVIRTINTA Jonavos r. Savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2013 m. sausio 25 Įsakymas Nr. V-2013-1 VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTĖS LIVIJOS GRINIOVOS VYKDANČIOS MOKINIŲ SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

III

III PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2011 m. kovo 24 d. Nr. T-87 Pakruojis

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR

PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR PATVIRTINTA Kauno r. Piliuonos gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr 1.3.-18-219 KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJOS SVEIKATOS UGDYMO IR STIPRINIMO PRIEMONIŲ PLANAS 2019 M. I. PRIORITETAS

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojų sveikatos būklės rodiklių tendencijos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo laikotarpiu ( nuo 199 m. kovo 11 d. iki 218 m. kovo 11 d.) L. Kaveckienė Sveikatos apsaugos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadini ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2019 M. SAUSIO MĖNESĮ PLANUOJAMI RENGINIAI Eil. nr. Data, laikas Vieta Renginio tipas, pavadinimas, dalyviai Atsakingas asmuo Telefono nr., elektroninis

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS

Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS Rokiškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos projektų finansavimo tvarkos 1 priedas ROKIŠKIO R. JUODUPĖS LOPŠELIS DARŽELIS (paraišką teikiančios įstaigos, organizacijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda,

LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS M. Klaipėda, LOPŠELIO-DARŽELIO ŽELMENĖLIS SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA SVEIKOS GYVENSENOS KULTŪRA NUO MAŽENS 2019-2023 M. Klaipėda, 2019 1 TURINYS I.BENDROSIOS NUOSTATOS 3 II. SITUACIJOS ANALIZĖ 3 III. 2019-2023 M.M.

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA

VADUVOS DARŽELIS MOKYKLA KAUNO PRANO MAŠIOTO PRADINĖ MOKYKLA PRITARTA Mokyklos tarybos posėdyje 2018 m. gruodžio 17 d. protokolas Nr. MP-2 PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2019 m. vasario d. Įsakymu Nr. SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMA

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4

VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr.V4 4 VIEŠOJI ĮSTAIGA PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJA TVIRTINU Direktorius Eil. Nr. 1. Administracijos pasitarimai LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2016-11-04 Nr.V4 45 Alvydas Virbalis Užsiėmimo pavadinimas Laikas, vieta

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx

Microsoft Word - Veiklos aprašas copy.docx PRIEŽIŪROS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠAS NAUDOJAMOS SĄVOKOS Priežiūra namuose- tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių

Valstybės kontrolės rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių Valstybės kontrolės 2017-02-21 rašto Nr. S-(10-1.8)-233 priedas Aukščiausioji audito institucija, jau daug metų skirdama ypatingą dėmesį vaiko teisių apsaugai, yra atlikusi ne vieną auditą ir teikusi rekomendacijas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20

PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 20 PATVIRTINTA Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos direktoriaus 2018 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V1-18 KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS 2014 2018 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2018 METŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau