MultiQuick 7. Hand blender. Type HB701AI. Register your product

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "MultiQuick 7. Hand blender. Type HB701AI. Register your product"

Transkriptas

1 MultiQuick 7 Type HB701AI Register your product Hand blender

2 English 7 Lietuvių 9 Latviski 11 Eesti 13 Copyright All rights reserved De Longhi Braun Household GmbH Carl-Ulrich-Straße Neu-Isenburg/Germany /06.21 HB701-MQ70xx Baltics UK/LT/LV/ET 2

3 1 2 4* 5 6a* 7* 6b* a b V Hz 1000W 8* 9* 10* * certain models only a b a b c c d d 350 ml e 500 ml A max 1 min max 3 min click!

4 B click! click! click! max 4 min 10 min C max. 400 ml C < 70 C max. 400 g 250 g g 200 g 1000 g speed 90 s 30 s 3 min 4 min 4 min 3 min 4

5 C hc mc 350 ml 500 ml 70 C click! max 1 min 3 min

6 Parmesan hc 350 ml 2 cm 2 cm 2 cm max. 100 g 10 g 90g+ 50 g 7 80 g 80 g 100 g 25 ml speed sec mc Parmesan 500 ml 2 cm 2 cm 2 cm max. 300 g 200 g 30 g 200 g g 250 g 350 g 5 speed sec x x1 D chemicals 6

7 English Before Use Please read the user instructions carefully and completely before using the appliance and retain for future reference. Remove all packaging and labels and dispose them appropriately. Caution The blades are very sharp! To avoid injuries, please handle blades with utmost care. Care shall be taken when handling the sharp cutting blades, emptying the bowl and during cleaning. This appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. This appliance shall not be used by children. Children shall be kept away from the appliance and its mains cord. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. Always switch off and unplug the appliance when it is left unattended and before assembling, disassembling, cleaning and storing. Before plugging into a socket, check whether your voltage corresponds with the voltage printed on the bottom of the appliance. This appliance is designed for household use only and for processing normal household quantities. Do not use the appliance for any purpose other than the intended use described in the user manual. Any misuse may cause potential injury Do not use any part in the microwave. Please clean all parts before first use or as required, following the instructions in the Care and Cleaning section. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas and other utensils away from whisks and beaters in operation to prevent personal injury. Do not contact moving parts during operation. Stop using the device if it is damaged. If the device falls into liquid, unplug, before reaching into the liquid. Parts and Accessories 1 Smart Speed switch / variable speeds 2 Motor part 3 EasyClick Plus release buttons 4 Blending shaft 5 Beaker 6 Whisk accessory a Gearbox b Whisk 7 Double Beater accessory a Gearbox with release button b Beaters ml chopper accessory «hc» a Lid b Chopping blade c Chopper bowl d Anti-slip rubber ring ml chopper accessory «mc» a Lid (with gear) b Chopping blade c Ice blade d Chopper bowl e Anti-slip rubber ring 10 Stand for storage Blending Shaft (A) The hand blender is perfectly suited for preparing dips, sauces, salad dressings, soups, baby food, as well as drinks, smoothies and milkshakes. For best results, use the highest speed. For detailed processing instructions refer to section A. 7

8 Whisk Accessory (A) Use the whisk only for whipping cream, beating egg whites, making sponge cakes and ready-mix desserts. For best results, use the highest speed. For detailed processing instructions refer to section A. Double Beater Accessory (B) Use the double beater only for pancake batter, cake batter, cream, egg whites and mashed potatoes. Do not use the accessory for heavy doughs and kneading doughs like pizza, pasta, shortcrust or bread. For batters or doughs, first beat the liquid ingredients until light and creamy, then add the dry ingredients gradually. If the mixture is becoming too dense, finish by hand. The beaker (5) should not be used with the double beater accessory. For detailed processing instructions refer to section B. Chopper Accessory (C) The choppers (8/9) are perfectly suited for chopping hard cheese, onions, herbs, garlic, vegetables, bread, crackers and nuts. Do not use the chopper accessories (8/9) to process extremely hard foods, such as unshelled nuts, ice cubes, coffee beans, grains, or hard spices e.g. nutmeg. Processing these foods could damage the blades. For «hc» and «mc» chopper do not exceed the quantity of ingredients higher than max line. Maximum operation time for the «hc» chopper: 1 minute for large amounts of wet ingredients, 30 seconds for dry or hard ingredients. NOTE: leave an interval of at least 3 minutes before operating again (to prevent faults). Immediately stop processing when motor speed decreases and/ or strong vibrations occur. Only the «mc» chopper accessory (9) with the special ice blade (9c) is allowed to crush ice cubes. For detailed processing instructions refer to section C. «hc» Recipe example: Honey-Prunes (as a pancake stuffing or spread) 50 g prunes 75 g creamy honey 70ml water (vanilla-flavoured) Fill the «hc» chopper bowl with prunes and creamy honey. Store at 3 C in refrigerator for 24 hours. Add 70ml water (vanilla-flavoured). Chop 1,5 seconds at maximum speed (fully press the Smart Speed switch). Care and Cleaning (D) For detailed information refer to section D. Warranty and Service For detailed information see separate warranty and service leaflet or visit Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at appropriate collection points provided in your country. Materials and accessories coming into contact with food conform to EEC regulation 1935/2004. Troubleshooting Guide Problem Potential causes Solution Hand blender does not operate. No power Check appliance is plugged in. Check the fuse /circuit breaker in your home. If none of the above contact Braun Service. Beaters rattle or touch while running Beaters got stuck Remove and re-insert the beaters 8

9 Lietuvių k. Prieš naudojant Prieš naudodami prietaisą atidžiai ir išsamiai perskaitykite naudotojo instrukcijas ir išsaugokite jas ateičiai. Nuimkite visas pakavimo medžiagas bei etiketes ir tinkamai jas išmeskite. Įspėjimai Ašmenys yra labai aštrūs! Norėdami išvengti sužalojimų, su ašmenimis elkitės labai atsargiai. Būtina atsargiai elgtis dirbant su aštriais pjovimo ašmenimis, ištuštinant dubenėlį ir valant. Šį prietaisą gali naudoti asmenys, turintys mažesnius fizinius, jutiminius ar protinius sugebėjimus arba neturintys patirties ir žinių, jei jiems suteikiama priežiūra arba instrukcijos dėl to, kaip naudoti prietaisą saugiai ir jei jie supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su šiuo prietaisu. Vaikams draudžiama naudoti šį prietaisą. Vaikų negalima leisti prie prietaiso ir jo maitinimo laido. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba tokią pat kvalifikaciją turintys asmenys, kad būtų išvengta pavojaus. Visada išjunkite ir atjunkite prietaisus paliekamus be priežiūros, prieš surenkan, išardant, valant ar laikant. Prieš jungdami į elektros lizdą patikrinkite, ar jūsų įtampa atitinka įtampą, nurodytą ant prietaiso dugno. Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje ir įprastam namų ūkio kiekiui apdoroti. Nenaudokite prietaiso jokiems kitiems tikslams, tik pagal paskirtį, aprašytą vartotojo vadove. Bet koks netinkamas naudojimas gali sukelti sužalojimą. Nenaudokite jokių dalių mikrobangų krosnelėje. Prieš pradėdami pirmą kartą naudoti (arba prireikus) nuvalykite visas dalis vadovaudamiesi skyriaus Priežiūra ir valymas instrukcijomis. Laikykite rankas, plaukus, drabužius, taip pat menteles ir kitus rakandus atokiau nuo plaktuvų, kad išvengtumėte sužalojimų. Darbo metu nelieskite judančių dalių. Nenaudokite pažeisto prietaiso. Jei prietaisas patenka į skystį, prieš siekdami jo skystyje atjunkite prietaisą. Dalys ir priedai 1 Smart Speed jungiklis/kintamas greitis 2 Variklio dalis 3 Easyclick Plus atlaisvinimo mygtukai 4 Maišymo velenas 5 Stiklinė 6 Plaktuvo priedas a Pavaros dėžutė b Plakiklis 7 Dvigubo maišytuvo priedas a Pavaros dėžutė su atlaisvinimo mygtuku b Maišytuvai ml smulkintuvo priedas «hc» a Dangtelis b Smulkinimo ašmenys c Smulkintuvo dubenėlis d Neslystantis guminis žiedas ml smulkintuvo priedas «mc» a Dangtelis (su pavara) b Smulkinimo ašmenys c Ledo ašmenys d Smulkinimo dubenėlis e Neslystantis guminis žiedas 10 Sandėliavimo stovas Maišymo velenas (A) Rankinis maišytuvas puikiai tinka padažų, salotų padažų, sriubų, kūdikių maisto ruošimui, taip pat gėrimams ir pieno kokteiliams. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite didžiausią greitį.. Išsamias apdorojimo instrukcijas rasite A skyriuje. 9

10 Plaktuvo priedas (A) Plaktuvą naudokite tik grietinėlei ir kiaušinių baltymams plakti, ruošti minkštų pyragų tešlą ir paruošto mišinio desertams gaminti. Norėdami pasiekti geriausių rezultatų, naudokite didžiausią greitį. Išsamias apdorojimo instrukcijas rasite A skyriuje. Dvigubo maišytuvo priedas (B) Dvigubą maišytuvą naudokite tik blynų tešlai, pyragų tešlai, grietinėlei, kiaušinių baltymams ir bulvių košei. Nenaudokite priedo sunkioms tešloms ir minkomoms tešloms, pvz., picai, makaronams, trapiems pyragams ar duonai. Ruošdami tešlą iš pradžių išplakite skystus ingredientus, kol jie taps kreminės konsistencijos, o tada palaipsniui suberkite sausus ingredientus. Jei mišinys tampa per tankus, baikite maišyti rankomis. Stiklinės (5) negalima naudoti su dvigubo maišytuvo priedu. Išsamias naudojimo instrukcijas rasite B skyriuje. Smulkinimo priedas (C) Smulkintuvai (8/9) puikiai tinka kietam sūriui, svogūnams, žolelėms, česnakams, daržovėms, duonai, traškučiams ir riešutams smulkinti. Nenaudokite smulkintuvo priedų (8/9) itin kietiems maisto produktams, pvz., nelukštentiems riešutams, ledo kubeliams, kavos pupelėms, grūdams ar kietiems prieskoniams, pvz., muskato riešutams, smulkinti. Smulkinant šiuos maisto produktus gali būti pažeisti ašmenys. Naudodami «hc» ir «mc» smulkintuvą neviršykite maksimalaus ingredientų kiekio linijos. Maksimalus «hc» smulkintuvo naudojimo laikas: 1 minutė dideliam kiekiui šlapių ingredientų, 30 sekundžių sausiems ar kietiems ingredientams. PASTABA: tarp naudojimų darykite bent 3 minučių pertraukas (kad išvengtumėte gedimų). Sumažėjus variklio greičiui ir (arba) esant stiprioms vibracijoms, nedelsiant nutraukite naudojimą. Ledo kubelius galima smulkinti tik «mc» smulkintuvo priedu (9) su specialiais ašmenimis ledui (9c). Išsamias naudojimo instrukcijas rasite C skyriuje. «hc» Recepto pavyzdys: Džiovintos slyvos su medumi(kaip blynų įdaras ar užtepėlė) 50 g džiovintų slyvų 75 g kreminio medaus 70 ml vandens (vanilės skonio) «hc» Į smulkinimo dubenį sudėkite slyvas ir supilkite medų. 24 valandas laikykite 3 C temperatūroje šaldytuve. Įpilkite 70 ml vandens (vanilės skonio). Smulkinkite 1,5 sekundės maksimaliu greičiu (iki galo nuspauskite Smart Speed jungiklį). Priežiūra ir valymas (D) Išsamią informaciją rasite D skyriuje. Garantija ir tvarkymas Išsamesnės informacijos ieškokite atskirame garantijos ir tvarkymo lapelyje arba apsilankykite svetainėje Neišmeskite gaminio su buitinėmis atliekomis pasibaigus jo tarnavimo laikui. Šalinimas gali vykti atitinkamuose jūsų šalyje esančiuose surinkimo taškuose. Besiliečiančios su maistu medžiagos ir priedai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 nuostatas. Trikčių šalinimo vadovas Problema Galimos priežastys Sprendimas Rankinis maišytuvas neveikia. Nėra maitinimo Patikrinkite, ar prietaisas prijungtas prie maitinimo tinklo. Patikrinkite saugiklį / grandinės pertraukiklį savo namuose. Jei nurodytos priežastys netinka, kreipkitės į Braun techninės priežiūros tarnybą. Maišant vibruoja arba susiliečia maišymo mentės Mentės užstrigo Išimkite ir iš naujo įstatykite mentes 10

11 Latviski Pirms lietošanas Pirms ierīces lietošanas rūpīgi un pilnībā izlasiet lietošanas norādījumus un saglabājiet tos turpmākai lietošanai. Noņemiet visu iepakojumu un etiķetes un atbilstoši utilizējiet. Uzmanību! Asmeņi ir ļoti asi! Lai izvairītos no traumām, lūdzu, rīkojieties ar asmeni ļoti piesardzīgi. Rīkojoties ar asajiem asmeņiem, iztukšojot bļodu un tīrot ierīci, ir jāievēro piesardzība. Šo ierīci var lietot personas ar ierobežotām fiziskām, sensorām vai garīgām spējām vai personas, kurām nav nepieciešamās pieredzes un zināšanu, ja šīs personas tiek uzraudzītas vai instruētas par drošu ierīces izmantošanas metodi, un tās apzinās ar ierīces lietošanu saistītos apdraudējumus. Nodrošiniet, lai bērni nerotaļājas ar ierīci. Šo ierīci nedrīkst lietot bērni. Nodrošiniet, ka bērni netuvojas ierīcei un tās strāvas vadam. Ja strāvas vads ir bojāts, tas ir jānomaina ražotājam, tā servisa aģentam vai līdzīgi kvalificētai personai, lai nepieļautu bīstamu situāciju rašanos. Vienmēr izslēdziet un atvienojiet ierīci pirms atstāšanas bez uzraudzības, kā arī pirms tās salikšanas, izjaukšanas, tīrīšanas un novietošanas glabāšanai, tā vienmēr ir jāizslēdz un jāatvieno no elektrotīkla. Pirms kontaktdakšas ievietošanas kontaktligzdā, pārbaudīt, vai lietošanas vietā pieejamais elektrotīkla spriegums atbilst spriegumam, kas ir norādīts uz ierīces apakšējās daļas. Šī ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājsaimniecībā, un mājsaimniecības apstākļiem atbilstošu produktu daudzumu apstrādei. Neizmantojiet ierīci nekādiem citiem mērķiem, tikai paredzētās lietošanas mērķiem, kas ir norādīti lietotāja rokasgrāmatā. Nepareiza lietošana var izraisīt iespējamus savainojumus. Nelieciet nevienu no sastāvdaļām mikroviļņu krāsnī. Pirms pirmās lietošanas reizes vai pēc nepieciešamības notīriet visas daļas, kā tas ir izklāstīts norādījumu sadaļā Apkope un tīrīšana. Lai novērstu traumas, putošanas slotiņu un maisītāju lietošanas laikā netuviniet tiem rokas, matus, apģērbu, kā arī lāpstiņas un citus virtuves piederumus. Ierīces darbības laikā nepieskarties tās kustīgajām daļām. Pārtrauciet lietot ierīci, ja tā ir bojāta. Ja ierīce nokļūst šķidrumā, atvienojiet to no strāvas, pirms izņemt ierīci no šķidruma. Detaļas un piederumi 1 Smart Speed slēdzis / maināms ātrums 2 Motora daļa 3 EasyClick Plus atbrīvošanas pogas 4 Blendera vārpsta 5 Mērglāze 6 Putošanas piederums a Reduktors b Putotājs 7 Maisīšanas piederums a Reduktors ar atbrīvošanas pogu b Maisītāji ml kapātāja piederums «hc» a Vāciņš b Kapāšanas asmens c Kapāšanas bļoda d Pretslīdes gumijas gredzens ml kapāšanas piederums «mc» a Vāciņš (ar reduktoru) b Kapāšanas asmens c Ledus smalcināšanas asmens d Kapāšanas bļoda e Pretslīdes gumijas gredzens 10 Statīvs glabāšanai 11

12 Blendera vārpsta (A) Rokas blenderis lieliski piemērots, lai pagatavotu dip mērces, mērces, salātu garnējumus, zupas, zīdaiņu pārtiku, kā arī dzērienus, smūtijus un piena kokteiļus. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet lielāko ātrumu. Detalizētus norādījumus skatiet A sadaļā. Putošanas piederums (A) Lietojiet putošanas piederumu tikai putukrējuma un olu baltumu putošanai, biskvītkūku un desertu pagatavošanai. Lai iegūtu vislabākos rezultātus, izmantojiet lielāko ātrumu. Detalizētus norādījumus skatiet A sadaļā. Maisīšanas piederums (B) Maisīšanas piederumu izmantojiet tikai pankūku un kūku mīklai, krēmiem, olu baltumiem un kartupeļu biezputrām. Neizmantojiet piederumu biezām mīklām un mīcāmām mīklām kā picai, pastai, smilšu mīklai vai maizei. Gatavojot mīklu, vispirms samaisiet šķidrās sastāvdaļas, iegūstot vieglu un krēmīgu masu, pēc tam pakāpeniski pievienojiet sausos produktus. Ja maisījums kļūst pārāk blīvs, pabeidziet maisīšanu ar roku. Mērglāzi (5) nedrīkst lietot kopā ar maisīšanas piederumu. Detalizētus norādījumus skatiet B sadaļā. Kapātāja piederums (C) Kapātāji (8/9) ir lieliski piemēroti cietā siera, sīpolu, garšaugu, ķiploku, dārzeņu, maizes, krekeru un riekstu sasmalcināšanai. Neizmantojiet kapātāja piederumus (8/9), lai apstrādātu ļoti cietus pārtikas produktus, piemēram, nelobītus riekstus, ledus kubiņus, kafijas pupiņas, graudus vai tādas cietas garšvielas kā muskatriekstu. Šo pārtikas produktu pārstrāde var sabojāt lāpstiņas. hc un mc kapātāja piederumam nepārsniedziet apstrādājamo produktu daudzumu, kas apzīmēts ar Max līniju. Maksimālais hc kapātāja darbības laiks: 1 minūte lielam daudzumam mitru produktu, 30 sekundes sausiem vai cietiem produktiem. PIEZĪME. Pirms atkārtotas apstrādes ievērojiet vismaz 3 minūšu intervālu (lai novērstu kļūmes). Nekavējoties pārtrauciet apstrādi, kad motora ātrums samazinās un/vai rodas spēcīgas vibrācijas. Tikai mc kapāšanas piederumu (9) ar speciālo ledus asmeni (9c) atļauts izmantot, lai sasmalcinātu ledus kubiņus. Detalizētus norādījumus skatiet C sadaļā. hc receptes piemērs: Medus-plūmes (kā pankūku pildījums vai ziežams produkts) 50 g plūmes 75 g krēmīga medus 70 ml ūdens (ar vaniļas aromātu) Piepildiet hc kapāšanas piederuma bļodu ar plūmēm un krēmīgu medu. Uzglabājiet ledusskapī 3 C temperatūrā 24 stundas. Pievienojiet 70 ml ūdens (ar vaniļas aromātu). Smalciniet 1,5 sekundes maksimālajā ātrumā (pilnībā nospiediet Smart Speed slēdzi). Apkope un tīrīšana (D) Detalizētu informāciju skatiet D sadaļā. Garantija un apkope Lai iegūtu detalizētu informāciju, skatiet atsevišķo garantijas un apkopes bukletu vai apmeklējiet vietni Pēc šī izstrādājuma kalpošanas mūža beigām neizmetiet to sadzīves atkritumos. To var nodot atbilstošajos savākšanas punktos jūsu valstī. Materiāli un piederumi, kas nonāk saskarē ar pārtiku, atbilst EEK Regulai 1935/2004. Problēmu novēršanas pamācība Problēma Iespējamie cēloņi Risinājums Rokas blenderis nedarbojas. Nav jaudas Pārbaudiet, vai ierīce ir pievienota elektrotīklam. Pārbaudiet drošinātāju/jaudas slēdzi savā mājā. Ja neviens no iepriekš minētajiem nav iemesls, sazinieties ar Braun Service. Maisītāju lāpstiņas grab vai saskaras darbības laikā Maisītāju lāpstiņas ir iestrēgušas Noņemiet un atkārtoti ievietojiet maisītāju lāpstiņas 12

13 Eesti keel Enne kasutamist Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt täiesti läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Eemaldage pakend ja kõik sildid ning kõrvaldage need kasutuselt nõuetekohaselt. Ettevaatust Lõiketerad on väga teravad! Vigastuste vältimiseks lõiketerasid väga ettevaatlikult käsitsege. Olge ettevaatlik teravate lõiketerade käsitsemisel, kausi tühjendamisel ja puhastamise ajal. Seadet võivad kasutada piiratud füüsiliste, sensoorsete või vaimsete võimete või puuduvate kogemuste ja teadmistega isikud, kui neid jälgitakse või neid õpetatakse seadet ohutult kasutama ja nad mõistavad kaasnevaid ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seda seadet kasutada. Lapsed tuleb seadmest ja selle toitejuhtmest eemal hoida. Kui toitejuhe on kahjustatud, peab tootja, tootja esindaja või samalaadse kvalifikatsiooniga isik selle ohu vältimiseks välja vahetama. Enne seadme järelevalveta jätmist, kokkupanekut, lahtivõtmist, puhastamist ja hoiustamist lülitage seade alati välja ning eemaldage see vooluvõrgust. Enne pistikupessa ühendamist kontrollige, kas teie pinge vastab seadme põhjale trükitud pingele. See seade on ette nähtud ainult kodumajapidamises kasutamiseks ja kodumajapidamises tavapäraste koguste töötlemiseks. Kasutage seadet üksnes kasutusjuhendis kirjeldatud otstarbel. Igasugune väärkasutus võib põhjustada kahju. Ärge kasutage ühtegi seadme osa mikrolaineahjus. Enne esmakordset kasutamist (või vastavalt vajadusele) puhastage kõik osad, järgides hooldus- ja puhastamisjuhiseid. Kehavigastuste vältimiseks hoidke käed, juuksed, riided, spaatlid ning muud tööriistad töötavatest visplitest ja tainakonksudest eemal. Ärge puudutage töötamise ajal liikuvaid osasid. Kui seade on kahjustatud, lõpetage selle kasutamine. Kui seade satub vedelikku, eemaldage see voolvõrgust, enne kui hakkate seadet vedelikust välja võtma. Osad ja tarvikud 1 Smart Speed lüliti / kiiruse valik 2 Mootoriosa 3 EasyClick Plus vabastusnupud 4 Segamisvars 5 Mõõdunõu 6 Vispeldamistarvik a Reduktor b Vispel 7 Topeltvisplite tarvik a Vabastusnupuga reduktor b Visplid ml hakkimistarvik hc a Kaas b Hakkimistera c Hakkimiskauss d Libisemisvastane kummirõngas ml hakkimistarvik mc a Kaas (koos käigukastiga) b Hakkimistera c Jääpurustustera d Hakkimiskauss e Libisemisvastane kummirõngas 10 Hoiualus Segamisvars (A) Saumikser sobib suurepäraselt dippide, kastmete, salatikastmete, suppide, beebitoidu, jookide, smuutide ja piimakokteilide valmistamiseks. Parima tulemuse saamiseks kasutage suurimat kiirust. Üksikasjalikke kasutusjuhiseid vt jaotisest A. 13

14 Vispeldamistarvik (A) Kasutage visplit üksnes vahukoore ja munavalgete vahustamiseks, keeksitaina segamiseks ja magustoidusegude valmistamiseks. Parima tulemuse saamiseks kasutage suurimat kiirust. Üksikasjalikke kasutusjuhiseid vt jaotisest A. Topeltvisplite tarvik (B) Kasutage topeltvispleid üksnes pannkoogi- ja koogitaina segamiseks, kreemi või munavalgete vahustamiseks ja kartulipudru valmistamiseks. Ärge kasutage tarvikut tihke taina, näiteks pitsa-, pasta-, mure- ega leivataina valmistamiseks. Taina valmistamisel segage esmalt kokku vedelad koostisained, kuni need on saavutanud kerge kreemja konsistentsi, seejärel lisage järk-järgult kuivained. Kui tainasegu muutub liiga tihkeks, jätkake taina segamist käsitsi. Mõõdunõud (5) ei tohi kasutada koos topeltvisplite tarvikuga. Üksikasjalikke kasutusjuhiseid vt jaotisest B. Hakkimistarvik (C) Hakkimistarvikud (8/9) sobivad suurepäraselt kõva juustu, sibula, maitsetaimede, küüslaugu, köögiviljade, leiva, kreekerite ja pähklite tükeldamiseks. Ärge kasutage hakkimistarvikuid (8/9) selliste väga kõvade toitude töötlemiseks nagu koorimata pähklid, jääkuubikud, kohvioad, terad või kõvad vürtsid, nt muskaatpähklid. Nende toitude töötlemine võib lõiketerasid kahjustada. Ärge pange hakkimistarvikutesse hc ja mc koostisaineid rohkem kui maksimumjoonega tähistatud tasemeni. Hakkimistarviku hc maksimaalne tööaeg: 1 minut suure hulga vedelate koostisosade jaoks ja 30 sekundit kuivade või kõvade koostisainete jaoks. MÄRKUS. Laske seadmel vähemalt 3 minutit seista, enne kui seda uuesti kasutama hakkate (tõrgete vältimiseks). Kui mootori pöörlemiskiirus väheneb ja/või tekib tugev vibratsioon, lõpetage kohe seadme kasutamine. Jääkuubikute purustamiseks on lubatud kasutada vaid hakkimistarvikut mc (9) koos spetsiaalse jääpurustusteraga (9c). Üksikasjalikke kasutusjuhiseid vt jaotisest C. Retseptinäide hakkimistarvikule hc Ploomid meega (pannkoogitäidiseks või määrdeks) 50 g ploome 75 g kreemjat mett 70 ml vett (vanillimaitselist) Täitke hc hakkimiskauss ploomide ja kreemja meega. Hoidke kaussi külmkapis temperatuuril 3 C 24 tundi. Lisage 70 ml vett (vanillimaitselist). Hakkige maksimumkiirusel 1,5 sekundit (vajutage Smart Speed lüliti lõpuni alla). Hooldus ja puhastamine (D) Üksikasjalikku teavet vt jaotisest D. Garantii ja teenindus Üksikasjalikuma teabe leiate eraldi garantii- ja teenindusvoldikust või lehelt Toote kasuliku eluea lõpul ärge visake seda ära koos olmejäätmetega. Seadme võib kasutuselt kõrvaldada teie riigi asjakohastes kogumispunktides. Toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalid ja esemed vastavad määrusele (EÜ) nr 1935/2004. Tõrkeotsingu juhend Probleem Võimalikud põhjused Lahendus Saumikser ei tööta. Puudub toide Kontrollige, kas seade on vooluvõrku ühendatud. Kontrollige oma kodus kaitsmeid/kaitselülitit. Kui eeltoodu ei ole probleemi põhjustanud, pöörduge Brauni teeninduse poole. Visplid ragisevad või pekslevad kasutamise ajal Visplid on kinni jäänud Eemaldage visplid ja paigaldage seejärel tagasi. 14

15

16

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00

Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Alus Beer Tauras Taurusis 0,5 l 1,25 0,3 l 1,00 Šalti užkandžiai Cold appetizers Krabų lazdelių salotos/ Crab sticks salad 1,69 Naminės salotos/homemade salad 1,69 Daržovių salotos/vegetable salad 1,35

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

UTDRAG

UTDRAG UTDRAG LIETUVIŲ K. 4 LATVIEŠU 17 EESTI 30 Norėdami surasti visą IKEA paskirtų įgaliotų priežiūros centrų sąrašą ir atitinkamą šalies telefono numerį, žiūrėkite paskutinį šio vadovo puslapį. Lūdzu skatīt

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

FROSTIG LT LV

FROSTIG LT LV FROSTIG LT LV Šios instrukcijos paskutiniame puslapyje rasite išsamų IKEA paskirtųjų įgaliotų techninės priežiūros centrų sąrašą ir jų telefono numerius LIETUVIŲ KLB 4 LATVISKI 16 Pilnu IKEA iecelto pilnvaroto

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

LT Gerbiamieji klientai! Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju. Siekiant geriausių darbo rezul

LT Gerbiamieji klientai! Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju. Siekiant geriausių darbo rezul LT Gerbiamieji klientai! Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės, kad tapote Zelmer produktų naudotoju. Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti tik originalias Zelmer

Detaliau

Model 5KSM5780X ARTISAN

Model 5KSM5780X ARTISAN Model 5KSM5780X ARTISAN PASTATOMAS PLAKTUVAS SU 6,9 l TALPOS DUBENIU Instrukci Pastatomo plaktuvo sauga Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus. Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto

AVK SUPA PLUS COUPLING 621/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPDM sealing 001 AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adapto AVK SUPA PUS COUPING 1/61 Tensile, for PE and PVC pipes, NF approved EPM sealing AVK Supa Plus is a range of tensile couplings, flange adaptors and end caps dedicated for PE and upvc pipes. Supa Plus couplings

Detaliau

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar

Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite gar Pačioje Vilniaus Senamiesčio širdyje įsikūrusi Ponių Laimė kviečia Jus pasimėgauti unikaliu skoniu išsiskiriančiais desertais. Tik čia paragausite garsiojo Madam Pompadour torto, elegantiškųjų Pavlova

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų

Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo iki (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų Mažinkite atliekų kiekį ir naudokite pakartotinai visą gyvenimą Pasiūlymai galioja nuo 2019 03 04 iki 2019 03 31 (10-13 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų 1 rinkinys pietums: EcoPure2 buteliukas 500

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : : DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3

: Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : :   DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.3 : Laisvės al. 75 / Maironio g. 24, Kaunas : +370 630 43325 : info@kamakura.lt www.kamakura.lt DIRBAME: pirmadienį ketvirtadienį ir sekmadienį nuo 11.30 iki 20.00 val. (VASARĄ): penktadienį ir šeštadienį

Detaliau

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx)

(Microsoft Word - Valgiara\232tis mokyklos naujas.docx) T V I R T I N U Kauno raj. Rokų mokykla- darželis Direktorius Gintaras Ringys Patvirtinta 2016 m. rugsėjo 05 d. Kauno r. Rokų mokykla darželis 15 DIENŲ VALGIARAŠTIS 7-11 metų vaikams Įstaigos darbo laikas

Detaliau

SRIUBOS SOUP SALOTOS SALADS Aštrus meksikietiškas troškinys su jautiena Spicy mexican stew with beef Dienos sriuba / Soup of the day Klausti padavėjo

SRIUBOS SOUP SALOTOS SALADS Aštrus meksikietiškas troškinys su jautiena Spicy mexican stew with beef Dienos sriuba / Soup of the day Klausti padavėjo SRIUBOS SOUP SALOTOS SALADS Aštrus meksikietiškas troškinys su jautiena Spicy mexican stew with beef Dienos sriuba / Soup of the day Klausti padavėjo / Ask for a waiter 5.00 Graikiškos salotos / Greek

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja 31.12.2018 03.02.2019 (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų Surprise Maker Tiems, kurie mėgsta linksminti svečius, tačiau susiduria su sunkumais planuodami meniu, rekomenduojame

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A B TURINYS Informacija 2 Receptai 4 Prekybos reklamos idėjos 41 Tešlos ruošimas kibiro metodu 53 Kepimo patarimai 57 Bunge

Detaliau

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5

3_Radisson Blu_knygute_pasirinkta_reverse_A5 Jūsų šventėms Ypatingas pasiūlymas rezervuojantiems iš anksto 10% nuolaida, užsakymams iki 2016 spalio 15 d. O kur švęsite Jūs? Dangiška vakarienė Delta salė 22 aukšte, maksimaliai talpina 50 asmenų Skybar

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Tradiciškai Kulinarijos studijoje įvykusio vakarėlio metu surengtas kulinarinis konkursas.az communications nuotr. Neseniai minimos tarptautinės tinklaraštininkų dienos proga rengiamo tradicinio kulinarinio

Detaliau

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS

LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS ROTAX DD2 LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, 6 ETAPAS 07/08/2016, AUKŠTADVARIS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS LIETUVOS KARTINGO ČEMPIONATAS, ETAPAS 0/0/0, AUKŠTADVARIS No. Name 0 Karolis JOVAIŠA Algirdas Povilas VAŠKELIS Simas JUODVIRŠIS Andrejus APOČKINAS Marius POVILAITIS Nat LTU

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

LCON F4F PROJECT MAYO DECORATIVE 3 L IS_3 LT

LCON F4F PROJECT MAYO DECORATIVE 3 L IS_3 LT Page 1 of 10 Reason For Issue Key Words Key Word Customers / MSU Customers / MSU Customers / MSU Unilever Czech Republic/Slovakia Unilever Poland & Baltics Unilever SCE Value Manufacturers Classification

Detaliau

L Ž B I T A M O N K V I Č S S

L Ž B I T A M O N K V I Č S S L Ž B I T A M O N K V I Č S S LABAS, SKAITYTOJAU! 11 1 2 ORGANIZACINIAI DARBAI 34 Higiena 36 Mamuto medžioklė 39 VIRTUVINIS ARSENALAS 12 TECHNIKA 14 Šaldytuvai 14 Viryklės 14 Gartraukiai 15 Indaplovės

Detaliau

Kovas su Tupperware 12 savaitė Net 4 nauji pasiūlymai!!! Demo filmukas: Kovo 22 d pasaulinė vandens diena

Kovas su Tupperware 12 savaitė Net 4 nauji pasiūlymai!!! Demo filmukas:   Kovo 22 d pasaulinė vandens diena Kovas su Tupperware 12 savaitė Net 4 nauji pasiūlymai!!! Demo filmukas: https://www.youtube.com/watch?v=k0intgeybho Kovo 22 d pasaulinė vandens diena Tik 12 savaitę žydra 750 ml Eco gertuvė ir žydra 980

Detaliau

RESTORANAS

RESTORANAS Daugiau aromato, daugiau skonio, daugiau įtampos... Ši muzika kaip ir virtuvė įvairių formų, įvairių ritmų, tai valgis su aidais, proveržiais, šiluma ir šalčiu, kunkuliuojančia sriuba, čirškiančiu didkepsniu...

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Šalti užkandžiai Cold appetizers 1. Silkė su pomidorais ir apkeptomis bulvėmis 3,80 Silkių file, svogūnai, krapai, bulvė, pomidoras, grietinė Herring

Šalti užkandžiai Cold appetizers 1. Silkė su pomidorais ir apkeptomis bulvėmis 3,80 Silkių file, svogūnai, krapai, bulvė, pomidoras, grietinė Herring Šalti užkandžiai Cold appetizers 1. Silkė su pomidorais ir apkeptomis bulvėmis 3,80 Silkių file, svogūnai, krapai, bulvė, pomidoras, grietinė Herring with tomatoes and hot potatoes (Herring fillet, onions,

Detaliau

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta

PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg Sutaupote 13, % Virta PRAKTIŠKI ŽMONĖS RENKASI 2012 m. sausis Nr.1 (151) Leidinys platinamas nemokamai Virta kiaulienos KUMPINĖ dešra, 1 kg 13,99 11 19 20 Virtas KEPENINIS vyniotinis, 1 kg 10 49 13,49 22 LIETAVOS koldūnai su

Detaliau

Meniu A4

Meniu A4 www.pramogama.lt HYPER 42 cm MAXI 32 cm MIDI 25 cm PADAŽAI Česnakinis, pomidorų, žaliasis Pikantiškas, aštrusis, kario Barbeque, saldžiarūgštis 0,29 Eur 0,29 Eur 0,39 Eur GURMANIŠKOS PICOS HYPER MAXI MIDI

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL SKRYDŽIŲ VALDYMO ELEKTRONIKOS SPECIALISTŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2008 m. liepos 4 d. Nr. 4R-135 Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU

EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS I SAVAITĖ PIRMADIENIS ANTRADIENIS TREČIADIENIS KETVIRTADIENIS PENKTADIENIS PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PUSRYČIAI PU I SAVAITĖ AVIŽINIŲ DR.KOŠĖ GRIKIŲ KR.KOŠĖ MANŲ KR.KOŠĖ KEPTAS OMLETAS KUKURŪZŲ KR. APKEPAS ŠALDYTOS TRINTOS KAKAVA UOGIENĖ AGURKAS NATŪRALUS JOGURTAS 2% UOGOS MELISŲ ARBATA VAISIŲ IR/AR UOGŲ MELISŲ ARBATA

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Vienlusčių įtaisų projektavimas

Vienlusčių įtaisų projektavimas Vienlusčių įtaisų projektavimas 5 paskaita Baigtiniai būsenų automatai Baigtinis būsenų automatas: angl. Finite State Machine (FSM) FSM yra nuosekliai būsenas keičiantis automatas su "atsitiktine" kitos

Detaliau

2000 kcal mitybos planas moterims nuo 45 iki 65 met amžiaus* I diena Riebalai Angliavandeniai Sumuštiniai su olandišku s riu ir pomidorais Juoda duona 120 6,6 1,08 58,92 271,2 Olandiškas s ris 75 18,45

Detaliau

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 Eur / 28 Lt. Kiauliena įdaryta slyvomis ir sūriu 8.11

Detaliau

Greta Dičiūnaitė

Greta Dičiūnaitė Greta Dičiūnaitė I vadas Esu Greta. Diplome parašyta grafikos dizainerė (tai, beje, atitinka realybę). Dar esu iliustratorė ir šiokia tokia fotografė, maisto gerbėja ir tinklaraštininkė. Net nepastebėjau,

Detaliau

Gruodis su Tupperware Demo filmukas čia: sav sutark vakarėlį sausiui ir galėsi įsigyti vieną aukštąj

Gruodis su Tupperware Demo filmukas čia: sav sutark vakarėlį sausiui ir galėsi įsigyti vieną aukštąj Gruodis su Tupperware Demo filmukas čia: https://www.youtube.com/watch?v=rwv2cdvhu8a 49-50 sav sutark vakarėlį sausiui ir galėsi įsigyti vieną aukštąjį smaližių tik už 15 Eur vietoj 29,9 Eur. Kodas SS184918

Detaliau

Mano Paryžiaus virtuvė receptai ir istorijos David Lebovitz edo andersono nuotraukos iš anglų kalbos vertė eglė mačerauskė vilnius 2015

Mano Paryžiaus virtuvė receptai ir istorijos David Lebovitz edo andersono nuotraukos iš anglų kalbos vertė eglė mačerauskė vilnius 2015 Mano Paryžiaus virtuvė receptai ir istorijos David Lebovitz edo andersono nuotraukos iš anglų kalbos vertė eglė mačerauskė vilnius 2015 Įvadas 1 Ingredientai 13 Virtuvės reikmenys 33 Užkandžiai 39 mis-en-bouche

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS,

MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, MUITINĖS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS BENDRO NAUDOTOJŲ VALDYMO SISTEMOS, ATITINKANČIOS EUROPOS KOMISIJOS REIKALAVIMUS, SUKŪRIMO VERSIJA: v0.10 Vilnius 2018 TURINYS 1 Windows

Detaliau

Title

Title LT KULINARISK Receptų knyga LIETUVIŲ 3 Turinys Kepimo lentelės 3 Automatinės programos 14 Žuvis/Jūros Gėrybės 18 Paukštiena 20 Mėsa 21 Patiekalai Orkaitėje 26 Pica/Apkepas Su Įdaru 30 Pyragas 33 Duona/Bandelės

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the Europe

CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the Europe CERTIFICATE OF CONFORMITY EU INPUTS Document number: CE-016781-2018 The CAAE Certification Service as an authorized certification entity in the European Union, in application of the control regime defined

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS

men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS men IŠANKSTINIO UŽSAKYMO u IŠSKIRTINIS MENIU APTARNAVIMO PIRMENYBĖ PRITAIKYTA KIEKVIENO MITYBOS POREIKIAMS Kosnyje kepta sviestažuvė su moliūgų i bulvių piuė, keptais baklažanais i cukinijomis. Baked buttefish

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

2016_ruduo_sumuštiniai_SR

2016_ruduo_sumuštiniai_SR geri sprendimai SUMUŠTINIŲ RECEPTŲ E. KNYGA ižanga Rudenį sukasi ne tik žemyn krentantys geltoni medžių lapai, bet dažnai ir mes, žmonės, paskęstame darbų darbelių sūkuryje suktis tenka mokykloje, universitete,

Detaliau

ABB robotizacijos sprendimai. Patirtis Lietuvos pramonės įmonėse. Factory of the future: ABB s intelligent factory in Heidelberg Vladas Jablonskis

ABB robotizacijos sprendimai. Patirtis Lietuvos pramonės įmonėse. Factory of the future: ABB s intelligent factory in Heidelberg Vladas Jablonskis ABB robotizacijos sprendimai. Patirtis Lietuvos pramonės įmonėse. Factory of the future: ABB s intelligent factory in Heidelberg Vladas Jablonskis Faktai ir skaičiai iš IFR March 21, 2019 Slide 2 Faktai

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc

Microsoft Word - Deposits and withdrawals policy 400.doc DEPOSITS AND WITHDRAWALS POLICY / LĖŠŲ ĮDĖJIMO IR NUĖMIMO POLITIKA TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 2011-2017 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Bank Wire Transfers: When depositing

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

gerimu_meniu_webui_09_10

gerimu_meniu_webui_09_10 DESERTAI IR GĖRIMAI DESSERTS AND DRINKS Karštieji gėrimai Hot drinks ARBATA* TEA* PLIKYTA ARBATA* BREWED TEA* Juodoji, žalioji, vaisinė Black, green or fruit JUODA KAVA* BLACK COFFEE* KAVA SU PIENU* COFFEE

Detaliau

Numeris 5-6 Konditeris; Maisto pramonės darbuotojas 2016 Vasara - Ruduo P r o f e s i j u, kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicij

Numeris 5-6 Konditeris; Maisto pramonės darbuotojas 2016 Vasara - Ruduo P r o f e s i j u, kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicij P r o f e s i j u kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicijos Receptai Maisto pramonės darbuotojas Sveikas skaitytojau! Su Tavimi sveikinasi naujas Profesijų kaleidoskopo numeris. Šį

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Namų baro įranga Namų barui susikurti jums reikės šių priemonių: Šeikeris (bostono arba klasikinis) Maišymo stiklinė Baro šaukštas Geizeris Menzūrėlė Koštuvas Citrusinių vaisių

Detaliau

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt.

( ( Pusryčiai Pietūs Vakarienė Patiekalas Amžiaus grupė (1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė (4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Pusryčiai Pietūs Patiekalas Amžiaus grupė 1-3 metų vaikai) Amžiaus grupė 4-7 metų vaikai 100 g. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Gr. Balt. Angį. Rieb. Kcal. Tiršta perlinių kruopų

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Lietuvos mokinių technologijų olimpiada Mes kūrybingi ir išmanūs /21 TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR TAIKOMOJO MENO, AMATŲ IR DIZAINO KŪRYBINĖS VEIKLOS GRUPĖ Privaloma dalyvio darbo apranga 1. Įrankiai, kuriuos dalyviai atsiveža patys: Žirklės Įvairios adatos; adatėlės, smeigtukai Rėžtukai 2. Įrankiai,

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau