VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMES ŪKIO AKADEMIJA. Edvinas Šiudeikis

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMES ŪKIO AKADEMIJA. Edvinas Šiudeikis"

Transkriptas

1 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO ŽEMES ŪKIO AKADEMIJA MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS MIŠKO BIOLOGIJOS IR MIŠKININKYSTĖS INSTITUTAS Edvinas Šiudeikis VMU UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO SIESIKŲ GIRININKIJOS BERŽO (BETULA SP.) IR JUODALKSNIO (ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.) ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ BŪKLĖS PALYGINAMOJI ANALIZĖ Magistrantūros baigiamasis darbas Miškininkystės studijų programa, valstybinis kodas 6211IX009 Miškininkystės studijų kryptis Vadovas (-ė) prof. dr. Vytautas Suchockas (Moksl. laipsnis, vardas, pavardė) (Parašas) (Data) Apginta prof. dr. Edmundas Bartkevičius (Fakulteto dekanas) (Parašas) (Data) Registracijos Nr.... Akademija, 2020

2 Antrosios pakopos Miškininkystės studijų programos baigiamųjų darbų vertinimo komisija (patvirtinta Rektoriaus 2020 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. ŽŪA-20-): Pirmininkas: dr. Nerijus Kupstaitis, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (institucijos pavadinimas) Nariai: 1. Prof. dr. Edmundas Bartkevičius, VDU Žemės ūkio akademija, Miško biologijos ir miškininkystės institutas (institucijos pavadinimas) 2. Prof. dr. Gediminas Brazaitis, VDU Žemės ūkio akademija, Miško biologijos ir miškininkystės institutas (institucijos pavadinimas) 3. Prof. dr. Gintautas Mozgeris, VDU Žemės ūkio akademijos, Miškotvarkos ir medienotyros institutas (institucijos pavadinimas) 4. dr. Albertas Kasperavičius, Valstybinės miškų tarnyba (institucijos pavadinimas) Antrosios pakopos Miškininkystės studijų programos baigiamųjų darbų vertinimo komisijos įvertinimas:... Miškų ir ekologijos fakulteto antrosios pakopos Miškininkystės studijų programos baigiamųjų darbų vertinimo komisijos įvertinimas ir pirmininko parašas Darbo vadovas: prof. dr. Vytautas Suchockas, VDU Žemės ūkio akademija, Miško biologijos ir miškininkystės institutas Instituto direktorius: prof. dr. Gediminas Brazaitis, VDU Žemės ūkio akademija, Miško biologijos ir miškininkystės institutas Recenzentas: lekt. dr. Gerda Šilingienė, VDU Žemės ūkio akademija, Miško biologijos ir miškininkystės institutas 2

3 TURINYS SANTRAUKA... 4 SUMMARY... 7 ĮVADAS LITERATŪROS ANALIZĖ Miško atkūrimas Lietuvoje Bendrosios žinios apie juodalksnį Juodalksnio paplitimas Lietuvoje Juodalksnynų žėlimo ypatumai Bendrosios žinios apie beržą Karpotojo (B. pendula Roth.) ir plaukuotojo (B. pubescens Ehrh.) beržų paplitimo arealas Beržynų paplitimas Lietuvoje Rūšių ekologiniai skirtumai Aplinkos veiksniai sąlygojantys beržo žėlimą Augavietės įtaka žėlimui BENDROS ŽINIOS APIE VĮ VALSTYBINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINĮ PADALINĮ Bendros žinios apie Siesikų girininkiją DARBO METODIKA Darbų organizavimas REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS Beržo ir juodalksnio savaiminis žėlimas skirtingose augavietėse 6 metų amžiaus Beržo ir juodalksnio želdinių vidutinis kiekis skirtingose augavietėse 6 metų amžiaus Beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių vidutinis aukštis ir skersmuo Beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių vidutinio metinio prieaugio priklausomybė nuo augavietės Beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių maksimalus ir minimalus aukštis bei skersmuo IŠVADOS REKOMENDACIJAS BERŽO IR JUODALKSNIO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ BŪKLĖS PAGERINIMUI SIESIKŲ GIRININKIJOJE LITERATŪROS SĄRAŠAS

4 SANTRAUKA Edvinas Šiudeikis VMU UKMERGĖS REGIONINIO PADALINIO SIESIKŲ GIRININKIJOS BERŽO (BETULA SP.) IR JUODALKSNIO (ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.) ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ BŪKLĖS PALYGINAMOJI ANALIZĖ Magistro baigiamasis darbas 50 puslapių, 20 paveikslai, 8 lentelės, 31 literatūros šaltiniai, 2 priedai. Tyrimai buvo vykdomi Ukmergės regioniniame padalinyje, Siesikų girininkijoje 6 metų amžiaus juodalksnio ir beržo kultūrinės bei savaiminės kilmės sklypuose. Tirta įtaka juodalksnio ir beržo augimui, priklausomai nuo kilmės bei augavietės. Beržo žėlinių atsikūrimas ir išsilaikymas tirtas Ukmergės regioniniame padalinyje Siesikų girininkijoje 6 metų beržo žėliniuose. Didžiausias tankumas nustatytas Lcl ir Pdn augavietėse: Lcl augavietėje vidutinis tankumas siekė 5,5 tūkst. vnt./ha, Pdn 4,2 tūkst. vnt./ha. Blogiausiai beržas žėlė Ldp ir Lds augavietėse, kuriose vidutinis tankumas 3,5 tūkst. vnt./ha. Kultūrinės kilmės želdinių tankumas didžiausias Lcs augavietėje, kurioje tankumas siekė 3,3 tūkst. vnt./ha. Mažiausias želdinių tankumas nustatytas Lds augavietėje, kurioje tankumas yra 2,4 tūkst. vnt./ha. Išanalizavus bendrą juodalksnio žėlimo intensyvumą skirtingose augavietėse nustatyta, kad didžiausias juodalksnio savaiminukų tankumas yra Ucp augavietėje apie 6,5 tūkst. vnt./ha. Mažiausias tankumas nustatytas Lds augavietėje apie 3,5 tūkst. vnt./ha. Kultūrinės kilmės želdinių tankumas didžiausias Ucl ir Pcn augavietėse, kuriose tankumas siekė 3,2 ir 3,1 tūkst. vnt./ha. Mažiausias tankumas nustatytas Lds ir Uds augavietėse atitinkamai po 2,4 ir 2,6 tūkst. vnt./ha. Geriausias juodalksnio želdinių išsilaikymas nustatytas Ucl augavietėje 91,4 proc. Tuo tarpu, prasčiausias juodalksnių želdinių išsilaikymas nustatytas Lds augavietėje 80 proc. Geriausias beržo želdinių išsilaikymas nustatytas Lcs augavietėje 94,3 proc. Tuo tarpu, prasčiausias beržo želdinių išsilaikymas nustatytas Lds augavietėje 77,4 proc. Juodalksnio želdinių didžiausias aukštis nustatytas Pdn augavietėje. Šioje augavietėje želdiniai pasiekia vidutiniškai 6,7 metrų aukštį, o žėliniai pasiekia 5,6 metrų vidutinį aukštį. Mažiausias juodalksnio želdinių aukštis nustatytas Pcn augavietėje, kurioje pasiekė 2,9 metrų aukštį. Atitinkamai juodalksnio žėliniai mažiausią aukštį turėjo Ucp augavietėje, kurioje vidutiniškai pasiekė 3 metrų aukštį. 4

5 Beržo želdiniai geriausiai augo Lds augavietėje, kurioje pasiekė vidutiniškai 6,5 metrų aukštį. Mažiausias beržo želdinių vidutinis aukštis nustatytas Ucl ir Uds augavietėse. Šiose augavietėse beržai vidutiniškai pasiekė 3,5 metrų aukštį. Beržo žėlinių aukščio duomenys parodė, kad beržo aukštis didžiausias Ldp augavietėje, kurioje vidutiniškai pasiekia 4,8 metrų aukštį. Atitinkamai mažiausią vidutinį aukštį beržo žėliniai pasiekė Ucp augavietėje. Čia savaiminiai beržai vidutiniškai pasiekė 3,9 metrų aukštį. Analizuojant gautus vidutinio skersmens duomenis nustatyta, kad juodalksnio želdinių skersmuo didžiausias Pdn augavietėje, kurioje pasiekė 6,8 cm skersmenį. Mažiausias vidutinis juodalksnio želdinių skersmuo nustatytas Pcn augavietėje, kurioje vidutinis skersmuo siekė vos 2,3 cm. Didžiausias juodalksnio žėlinių skersmuo nustatytas taip pat Pdn augavietėje, kur vidutinis skersmuo siekė 4,4 cm. Mažiausias juodalksnio žėlinių skersmuo nustatytas Lcl augavietėje. Šioje augavietėje vidutinis skersmuo siekė tik 2,8 cm. Didžiausias vidutinis beržo želdinių ir žėlinių skersmuo nustatytas Lds augavietėje, kurioje želdiniai pasiekė 5,2 cm, o žėliniai 4,3 cm skersmenį. Mažiausias vidutinis beržo želdinių skersmuo nustatytas Ucl ir Uds augavietėse, kuriose vidutinis skersmuo siekė atitinkamai 3,2 ir 3,3 cm. Tuo tarpu, mažiausias žėlinių vidutinis skersmuo siekė 3 cm. Šis rodiklis nustatytas Lcl ir Ucp augavietėse. Tirtuose kultūrinės kilmės juodalksnynuose didžiausias prieaugis nustatytas Pdn augavietėje, kurioje kasmet vidutiniškai juodalksnis paauga po 1,12 metrus. Tuo tarpu, beržai kasmet didžiausią vidutinį prieaugį pasiekė Lds augavietėje, kurioje vidutinis metinis prieaugis siekia 1,08 metrus. Mažiausias vidutinis metinis prieaugis nustatytas Pcn augavietėje, kur kultūriniai juodalksniai vidutiniškai priauga 0,48 metrus. Kultūriniai beržynai mažiausią prieaugį pasiekia Uds ir Ucl augavietėse. Šiose augavietėse beržynų metinis prieaugis labai panašus ir siekia apie 0,58 metrus. Analizuojant savaiminių juodalksnynų ir beržynų vidutinį metinį prieaugį nustatyta, kad juodalksniai didžiausią vidutinį prieaugį pasiekė Pdn ir Lds augavietėse, kur nustatytas metinis prieaugis labai panašus, atitinkamai 0,93 ir 0,92 metrai. Tuo tarpu, beržynai didžiausią prieaugį pasiekė Ldp augavietėje, kurioje vidutinis metinis prieaugis siekia 0,8 metrus. Mažiausias juodalksnio vidutinis metinis prieaugis nustatytas Ucp augavietėje 0,5 metro. Beržynuose mažiausias vidutinis metinis prieaugis nustatytas taip pat Ucp augavietėje ir siekia 0,65 metrus. Apibendrinant gautus rezultatus matome, kad juodalksnio želdinių ir žėlinių aukščiai ir skersmenys buvo didesni nei beržo. Tyrimo tikslas: ištirti 6 metų amžiaus beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių būklę, nustatyti jų augimą lemiančius veiksnius. 5

6 Tyrimo objektas: Tyrimo objektas VĮ VMU Ukmergės regioninis padalinys, Siesikų girininkija. Duomenys surinkti beržo ir juodalksnio želvietėse ir želdavietėse, analizuojant šiuos rodiklius: savaiminukų aukštis, skersmuo, tankis, kilmė. Darbo metodai ir techninės priemonės: Pagal miškotvarkos duomenis ir girininkijos pagrindinius kirtimus buvo atrinkta 30 sklypų, kuriuose augo juodalksnio ir beržo poūkio medynai, nukirsti 2013 metais. Iš jų 14 kirtaviečių buvo palikta savaime atželti, o kitose 16 buvo želdinta. Kirtavietės parinktos įvairių augaviečių tipų. Tyrimai atlikti laikinose apskaitos aikštelėse, vadovaujantis miško įveisimo ir atkūrimo nuostatų reikalavimais. Laikinose apskaitos aikštelėse atlikta ištisinė savaiminukų apskaita, išmatuotas aukštis, skersmuo, įvertinta rūšinė sudėtis, savaiminukų kilmė. Į vykdomą apskaitą įtraukti perspektyvūs beržų savaiminukai, vizualiai įvertinus jų gyvybingumą. Taip pat suskaičiuoti pažeisti ir negyvybingi savaiminukai. Pagrindiniai žodžiai: želdiniai, žėliniai, augavietė. 6

7 SUMMARY Edvinas Šiudeikis ASSESSMENT OFNATURAL AND ARTIFICIAL AFFORESTATION OF BIRCH (BETULA SP.) AND BLACK ALDER (ALNUS GLUTINOSA (L.) GAERTN.) IN SFE UKMERGĖ REGIONAL DIVISION SIESIKAI FOREST DISTRICT Master Graduation Thesis (pranc. La these finale des etudes generales, vok. Abschlussarbeit), 50 Pages (pranc. Pages, vok. Seiten), 20 Figures (pranc. Figures, vok. Bilder), 8 Tables (pranc. Tableaux, vok. Tabellen), 31 References (pranc. Sources de bibliographie, vok. Literaturquellen), 2 Appendixes (pranc. Annexes, vok. Anlagen). Research was executed in Ukmerges regional division, Siesiku forest district. In this research under investigation were plots of 6 years grown black alder and birch, both cultivated and natural grown, saplings and seedlings. Research consisted of comparing growth, depending on their different origin and soil conditions. Researching of birch natural recovery and ability to sustain was carried in Ukmerges regional department, Siesiku forest district at 6 years of growing, highest density was found in Lcl and Pdn habitats. Lcl habitat had an average density of 5,5 thousand units per hectare and Pdn had 4,2 thousand units per hectare. The worst birch natural recovery was found on habitats Ldp and Lds, where average density was 3,5 thousand units per hectare. Meanwhile planted birch had highest density on Lcs habitat 3,3 thousand unit growing per hectare. Lowest density of planted birch was found on Lds habitat, where only 2,4 thousand units per hectare grew. After analyzing intensity of black alder natural recovery in different habitats it was established that highest density can be reached on Ucp habitat 6,5 thousand units per hectare, lowest density was found on Lds habitat around 3,5 thousand units per hectare. Meanwhile planted black alder had highest density on Ucl and Pcn habitats, where density reached only 3,2 and 3,1 thousand units per hectare accordingly. The greatest habitat to sustain planted black alder trees is Ucl. It sustained 91,4 percent of the initial number of planted units. The lowest ability to sustain initial planted units was found on Lds habitat 80 percent. The greatest habitat to sustain planted birch trees is Lcs. It sustained 94,3 percent of the initial number of planted units. The lowest ability to sustain initial planted units was found on Lds habitat 77,4 percent. 7

8 Highest planted black alders werw found on Pdn habitat average of 6,7 meters, naturally recovered ones only reach 5,6 average height. Lowest height of black alders were found on Pcn habitat where they reached only 2,9 meters. Also black alder on average reaches 3 meters in height on Ucp habitats. Birch planted trees grew the best on Lds habitat, where they reached average height of 6,5 meters. Lowest of them was found on Ucl and Uds. In these habitats birches averaged 3,5 meters in height. Naturally grown birch according to the research data had the best height parameters on Ldp habitats where they on average reached 4,8 meters in height. Lowest parameters found on Ucp habitats average of 3.9 meters in height. Analyzing obtained data of average diameters, planted black alders had the best parameters on Pdn habitats, where they had 6,8 centimeters in average. Lowest numbers was gathered from Pcn habitats average of 2,3 centimeters. Naturally grown black alder biggest diameters was found on Pdn habitat, average diameter 4,4 centimeters. Lowest numbers was found on Lcl habitat, where the average diameter was only 2,8 centimeters. Highest average diameter of planted and naturally grown birch was found on Lds habitat, where planted birches had 5,2 centimeters, naturally grown 4,3 centimeters. The lowest parameters for planted birches of average diameter was found on Ucl and Uds habitats, where average diameter was 3,2 and 3,3 centimeters accordingly. Meanwhile lowest diameter for naturally grown birches was found on Lcl and Ucp habitats it was 3 centimeters in average. Research planted black alder growth revealed that the best parameters could be achieved on Pdn habitat, where on average black alder can increase in height 1,12 meters per year. Meanwhile birch could reach best parameters on Lds habitat, where it was 1,08 meters on average. The lowest numbers were found on Pcn habitat, planted black alder reached 0,48 meters per year on average in growth. Planted birches had lowest growth on Uds and Ucl habitats, where they had similar growth 0,58 meters per year of increase in height. Analyzing naturally grown black alder and birch average yearly growth it is seen that black alder reaches the biggest yearly growth on Pdn and Lds habitats, accordingly 0,93 and 0,92 meters. Meanwhile birch trees reach the best parameters on Ldp habitat 0,8 meters on average per year. Lowest black alder yearly growth was found on Ucp habitat where it reached only 0,5 meters of height in a year on average. Birch trees had lowest growth also on Ucp habitat where they only reached 0,65 meters on average in a year. To sum up the results of this research we can see that planted and naturally grown black alder had better parameters in height and diameter than birch trees. 8

9 Research goal is to see the condition of the 6 years old birch and black alder stands, both naturally grown and planted, also to determen their growing factors. Research object: VĮ VMU Ukmerges regional department, Siesiku forest district. Data was gathered from birch and black alder re-grown and re-planted plots after 6 years of growth. Analyzing these parameters: height, diameter, density, origin. Research methods and technical tools: According to the forest management data and the main fellings of the forest district, 30 plots were selected. In which black alder and birch stands were cut down in Of these, 14 felling sites were left to grow on their own and 16 felling sites were planted. Logging sites were selected for different types of habitats. The research was carried out in temporary accounting sites in accordance with the requirements of afforestation and reforestation regulations. Continuous data of height, diameter, species composition, origin was taken. Promising birch specimens have been included in the ongoing accounting, with a visual assessment of their viability. Damaged and non-viable spontaneous counts were counted. Keywords: saplings, seedings, habitats. 9

10 ĮVADAS Miškas yra viena iš svarbiausių žemės ekosistemos dalių. Jis teikia ne tik materialinę vertę, bet ir formuoja gyvenamąją aplinką augalams, gyvūnams ir žmonėms. Skirtingose šalyse miško sąvoka skiriasi. Lietuvoje mišku yra laikoma ne mažesnis kaip 0,1 hektaro žemės plotas, apaugęs medžiais, kurių aukštis natūralioje augavietėje brandos amžiuje siekia ne mažiau kaip 5 metrus, kita miško augalija, taip pat išretėjęs ar dėl žmogaus veiklos bei gamtinių veiksnių netekęs augalijos (kirtavietės, degavietės, aikštės) (LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMAS, 1994). Miškų ūkis yra žmonių pastangos racionaliai prižiūrėti ir panaudoti miškų išteklius, tobulinti jų genetinę struktūrą, gerinti išauginamos medienos kokybę, taip pat mažinti slopinančių veiksnių daromą įtaką. Šia veikla siekiama išsaugoti miškų ekonominę, estetinę ir ekologinę paskirtį. Ilgus metus beržo ir juodalksnio medynai buvo antraeiliai ir naikintini, užleidžiant jų užimamą plotą spygliuočiams bei kietiesiems lapuočiams. Dėl medienos nepopuliarumo pramonėje, supirkimo kainos ilgus metus buvo žemos, o mediena dažniausiai naudota tik kurui. Tačiau Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, įsipareigojome prisijungti prie bendros bei vieningos Europos miškų politikos krypties. Pagrindinis Europos Sąjungos miškų politikos tikslas yra skatinti tvarų miškų ūkį, siekiant kiek įmanoma didesnių, natūralias sąlygas atitinkančių, medynų plotų. Europoje, taip pat ir Lietuvoje, viena iš geriausiai savaime atsikuriančių medžių rūšių yra beržas ir juodalksnis, kurie gali augti įvairaus derlingumo ir drėgnumo augavietėse. O juodalksnis dar išsiskiria ir tuo, kad jo natūralaus augimo buveinės dažniausia yra nepalankios kitoms medžių rūšims. Nepaisant to, jog ilgą laiką tiek beržas, tiek juodalksnis buvo vertinami gana neigiamai, paskutiniu metu yra pastebima, kad įsivyravus rinkos ekonomikai, prekybininkų bei perdirbėjų požiūris į šias medžių rūšis radikaliai pasikeitė teigiama linkme. Viena iš pagrindinių šį pasikeitimą nulėmusių sąlygų yra palyginti didelė padarinės medienos paklausa rinkoje ir ganėtinai aukštos jos pardavimo kainos. Pastaruoju metu, kylant vis daugiau kalbų apie kirtimų griežtinimą, svarbu iš ploto vieneto išauginti kuo didesnį medienos kiekį. Šį tikslą pasiekti galima taikant kompleksines miškininkystės, genetikos, miško sanitarines bei kitas priemones. Viena iš priemonių užauginti produktyvų medyną yra išnaudoti miško augavietes. Išanalizavus, kurioje augavietėje viena ar kita medžių rūšis pasiekia geresnius rodiklius, galime pasiekti dar geresnius tiek kokybinius, tiek kiekybinius rodiklius. 10

11 tūkst. ha 1. LITERATŪROS ANALIZĖ 1.1 Miško atkūrimas Lietuvoje Miškų atkūrimas tai miško sėklininkystė, sodmenų išauginimas, iškirsto miško atkūrimas, želdinių, žėlinių priežiūra ir jų apsauga. Valstybinių miškų urėdija ir jos padaliniai kompleksiškai vykdo visus darbus. Miškas gali būti atkuriamas sodinant, paliekant savaiminiam žėlimui arba mišriu būdu. Miškų atkūrimo tikslas užtikrinti nepertraukiamą miško gamtosauginę funkciją ir vertingos medienos auginimą, bei kitos miško produkcijos gavimą, sukuriant ūkiškai vertingus, našius, biologiškai atsparius miškus. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Miškų įstatymu urėdija iškirstą mišką atkuria per 3 metus, įveisdama miško želdinius ir skatindama jų savaiminį žėlimą. Miškai atkuriami siekiant užtikrinti medienos ar kitų miško išteklių gavimą, išsaugoti miško ekosistemą, kovoti su klimato kaita bei oro tarša (LIETUVOS RESPUBLIKOS MIŠKŲ ĮSTATYMAS, 1994) Miškų urėdijos per 2017 m. atkūrė 9,6 tūkst. ha (2016 m. 9,8 tūkst. ha) miško. Iš jų 4,3 tūkst. ha atkurta želdiniais, 2,4 tūkst. ha žėliniais, o 2,8 tūkst. ha - mišriu būdu m. daugiausia miškų atkūrė šios miškų urėdijos: Panevėžio 418,9 ha, Kėdainių 395,4 ha, Jurbarko miškų urėdija 373,3 ha, Ukmergės miškų urėdija 372,5 ha, Biržų 350,8 ha, Radviliškio 309,2 ha (1 pav.) (Miškų ūkio statistika, m.) ,3 2,3 2,6 2,5 2,4 6 3,2 3,1 2,9 2,7 2, ,2 4,4 4,6 4, Želdiniai Mišrus būdas Žėliniai 1 pav. Miško atkūrimo būdai miškų urėdijose m. 11

12 1.2 Bendrosios žinios apie juodalksnį Alksnis (Alnus, Gaertner), kaip gentis daugiausia paplitęs Šiaurės pusrutulyje. Pasaulyje aptinkama apie 30 rūšių. Lietuvoje yra dvi rūšys: juodalksnis Alnus glutinosa (L.) Gaerth ir baltalksnis Alnus incana (L.) Moench. Juodalksnis, esant optimalioms ekologinėms sąlygoms, užauga stambus, iki 35 m aukščio (Щепотыв, Мавленко, 1962). Lietuvos miškuose randama metų amžiaus medžių metų juodalksniai būna m aukščio. Tankiuose medynuose juodalksnių stiebai yra tiesūs, numetę žemutines šakas, mažai nulaibėję, su mažomis lajomis. Jauname amžiuje laja būna kiaušiniška, vėliau ritiniška arba plačiai rutuliška. Atvirose vietose augantys medžiai suformuoja galingas lajas, panašias į ąžuolų (Kapustinskaitė, 1983). Lajos sudaro 22-30% stiebo aukščio. Medynuose augančių juodalksnių lajos nedidelės viršūninė, užimanti apie penktadalį stiebo ilgio, tanki, glausta. Vidutiniškai reiklus šilumai (kaip liepa, drebulė, uosis). Juodalksniai pakenčia žemą temperatūrą (-30 ir žemesnė), tačiau juos dažnai pažeidžia vėlyvesnės šalnos, ypač jaunus juodalksniukus (Kapustinskaitė, 1983), jaunuolynai dažnai žiemą apšąla, ypatingai atvirose vietose. Šaknys kuokštinės, sudaro gilią (1,8-2 m gylio) varpo pavidalo šaknų sistemą. Ant šaknų, išplėtusių paviršiniame (iki cm) dirvožemio sluoksnyje, būna gausu (vienam medžiui tenka iki kilogramo ir daugiau) gumbelių su atmosferos azotą fiksuojančiais mikroorganizmais. Atsparus vėjavartai. Šlapiose augavietėse medžiai leidžia pridėtines šaknis. Net ir po stiprių vėjų, kaip buvo 1967 metų rudenį, juodalksnio vėjavartų nepasitaiko. Daugiau nei pusė juodalksnių (vidutiniškai 54,8) turi vienokio ar kitokio pobūdžio pažeidimų, labiausiai paplitę vabzdžių lapų apgriaužimai (Ozolinčius, Bareika, 2009). Juodalksnynai labiausiai paplitę specifinėse augavietėse, kuriose kiti pagrindiniai medžiai dėl dirvožemio drėgmės pertekliaus negali augti. Tai įvairaus gilumo, palyginti derlingos žemapelkės ir pratenkančio vandens gausiai drėkinamos žemumos ir upelių slėniai. Auga ir sausesniuose priesmėlio, priemolio ir smėlio dirvožemiuose, kur negiliai laikosi gruntinis vanduo. Netinka juodalksniui augavietės su telkšančiu vandeniu. Auga grynais medynais arba su beržu (dažniausiai plaukuotojo ir karpotojo mišrūnu), egle, o derlingesniuose dirvožemiuose su uosiu. Didžiausi juodalksnynų plotai Uc, Ud ir Pc, Pd augavietėse (61,9% visų medynų) (Ozolinčius, Bareika, 2009). 12

13 1.3 Juodalksnio paplitimas Lietuvoje Juodalksnis labiausiai paplitęs Vidurio žemumoje ir pietvakarinėje šalies dalyje (2 pav.). Juodalksnynai auga išilgai žemumų ištęstais vingiuotais kelis hektarus užimančiais dydžio sklypeliais. Kai kur jie siauromis žemumomis ar upokšnių slėniais susijungia ir sudaro ištisą sklypų grandinę. Paskutiniųjų metų duomenimis juodalksnynai Lietuvoje užima 7,6 % miškų ploto. Šių medynų plotai nuo 2003 m. padidėjo 61,4 tūkst. ha m. sausio 1 d. jie užėmė 159,6 tūkst. ha (Miškų ūkio statistika 2018 m.). 2 pav. Lietuvos juodalksnynų paplitimas procentais nuo bendro visų miškų ploto 1948 m. Lietuvos juodalksnynai sudarė 6,5% (pagal Dūdelio pateiktus (1979) miškų fondo apskaitos duomenis) m. juodalksnynų buvo 6,3%, o 1978 m. 5,7%. Tačiau per laikotarpį nuo 1961 iki 1978 m. juodalksnynų plotai padidėjo 5,7 tūkst. ha m. iš viso juodalksnynų buvo 97,8 tūkst. ha, o 1978 m. 103,5 tūkst. ha. 1998m. juodalksnynų padidėjo iki 108,5 tūkst. ha, arba 5,7 %. 2002m. jie jau užėmė 116,8 tūkst. ha arba 6,0 %, o 2004m. juodalksnynų plotai išaugo iki 126 tūkst. ha. 2017m. duomenimis juodalksnynų plotai išaugo iki 136,1 tūkst. ha ir tai sudaro 7,6 % nuo bendro Lietuvos miškų ploto (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2017). Didėjant bendram miškingumui, kitų medynų plotai iš pradžių didėjo sparčiau negu juodalksnynų, todėl pastarųjų procentinis santykis mažėjo, tačiau vėliau šis mažėjimas stabilizavosi, o nuo 1998m. juodalksnynų plotai pradėjo pamažu didėti ir ši tendencija išlieka iki šių dienų. 13

14 1.4 Juodalksnynų žėlimo ypatumai Dažnu atveju, savaiminis miško atsikūrimas vertinamas negatyviai, tačiau tai nėra teisinga. Mat be mažesnių kaštų, žėliniai labiau prisitaikę prie augavietės sąlygų nei želdiniai, todėl žėliniai labiau tinka apsauginiuose miškuose. Želdinių adaptyvumą užtikrina didesnis pradinis tankumas. Tai Vokietijos, Lenkijos ir kitų šalių praktika. Esant I-II bonitetui pakanka motininio medyno genetinės įvairovės. Tinkamose žėlimui augavietėse, gerai paruošus dirvą ir kertant po sėklų byrėjimo, užtikrinamas lygesnis sėklų pasiskleidimas, dygimas bei savaiminukų pradinis išsilaikymas ir augimas (Juodvalkis, 2008). Pirmieji tyrimai, kaip vyksta juodalksnynų atžėlimas ir kokiomis priemonėmis galima jį pagerinti, buvo atlikti m. ir paruoštos rekomendacijos. Dar iki šiolei juodalksnynų atžėlimas, siekiant išaiškinti praktinius klausimus, niekur kitur taip detaliai netirtas. Šių tyrimų duomenys išsamiai pateikti publikacijose (Kapustinskaitė T., 1959, 1960, 1983). Papildomai greta kitų tyrimų juodalksnynų atžėlimas dar tirtas ir m. Želdinių genetinė įvairovė ženkliai didesnė negu žėlinių, kad palikus 1 ha mažiau kaip 25 sėklinius medžius, daugiau nei 2% padidėja savidulkinių palikuonių. Sėklos su sparneliais išplinta per 2 medžio aukščius (Suchockas, 2002 m.). Savaiminių juodalksnynų kilmė gali būti dviejų tipų: pirmoji yra mišrios kilmės, dalis medžių išaugę iš sėklų, o antroji iš kelmo ataugų. Mūsų miškuose sėklinės kilmės juodalksnynų yra palyginti sausose šalia juodalksnynų esančiose augavietėse, kur palankios sąlygos juodalksniukams išaugti iš vėjo atneštų sėklų, arba kartais vandens apsemiamuose sklypuose, nuslūgus potvynių vandeniui, čia lieka atneštų sėklų. Atauginės kilmės juodalksnynai formuojasi gausiai apsemiamuose, dažniausiai viksviniuose juodalksnynuose, kur medžiai auga tik ant kupstų ir iškertami nepersenę, pajėgūs atželti ataugomis juodalksniai. Sėklinės kilmės juodalksnynai gali būti visai gryni, o atauginiuose visada būna nors pavienių sėklinių medžių. Kol jauni, sėklinius medžius nesunku atskirti nuo atauginių. Brandos amžiaus medžiai, augantys po 2-5 grupėmis ant priekelminių kupstų, visada būna atauginiai, o pavieniui augantys lygumėlėse sėkliniai. Nustatyti medžių kilmę sunku tik tada, kai ant kupstų likę pavieniai tiesūs medžiai. Stiebo išlinkimas priekelmėje rodo, kad tai atauginis medis. Tačiau pavienių ataugų gali būti ir neiškreivinta priekelminė stiebo dalis (Danusevičius, 1991 m.). Juodalksniai jauname amžiuje auga gan greitai. Iš sėklų atsiradę juodalksniukai, geromis augavietės sąlygomis, pirmą vasarą užauga iki cm aukščio, tačiau vidutiniškas jų aukštis 9-10 cm, o medynuose po medžių danga tik 3-4 cm. Priklausomai kokioje augavietėje augalas auga, 5 metų iš sėklų išaugę juodalksniukai būna 1,2-2,5 m aukščio, o atauginiai dar didesni. 4-8 metų 14

15 sėklinės kilmės juodalksnių maksimalus metinis prieaugis į aukštį yra cm, o atauginių cm. Atauginių ir sėklinių juodalksnių aukštis labiau skiriasi viksviniuose juodalksnynuose, kur dirvožeminės sąlygos blogesnės ir motininių medžių šaknys daugiau reikšmės turi mitybos procesui negu dilgėliniuose juodalksnynuose. Išvadą, kad sėklinių ir atauginių juodalksnių augimas į aukštį palyginti anksti susilygina, patvirtina ir J.Butėnas (1964). J.Butėnas dėl juodalksnynų kilmės mišrumo, palyginti ankstyvo sėklinių bei atauginių medžių augimo į aukštį tempo supanašėjimo ir bendrų sunkumų nustatant amžių, paneigia tikslingumą sudarinėti taksacines lenteles atskirai atauginiams ir sėkliniams medynams. Tokios pat nuomonės laikosi ir Baltarusijos juodalksnynų tyrinėtojai (Юркевич И. Д. ir kt., 1968). Juodalksnynuose brandos amžiuje galime pastebėti daugelį medžių rūšių, dažniausiai pasitaiko šios: beržas, eglė, uosis. Pastarųjų medžių rūšių savaiminukų kiekis priklauso nuo to, kiek yra sėklinių medžių plotui apsėti. Medžių savaiminukų medynų palajyje, kaip jau buvo nurodyta aprašant juodalksnynų tipus, būna negausiai. Juodalksniukai ir beržiukai, užtemdyti medžių ir krūmų lajų bei žolinės augalijos, medynų palajyje retai išsilaiko ilgiau kaip 3-4 metus ir tai tik viksviniuose ir viksviniuose -kimininiuose juodalksnynuose, kur dėl grupinio medžių pasiskirstymo būna daugiau prošvaisčių ir vyrauja siauralapės žolės, praleidžiančios daugiau saulės spindulių. Kitų tipų juodalksnynuose, kuriuose vyrauja plačialapės žolės, atsiradę juodalksnio daigai dėl užtemdymo žūva po 1-2 savaičių (Lanz, 1956). Eglės ir uosio savaiminukų daugiausia randama viksviniuose ir vingiorykštiniuose juodalksnynuose (1 hektare iki 3-5 tūkst.), tačiau jie auga labai silpnai. Šios medžių rūšys perspektyvaus pomiškio mažai tesudaro. Apie 50-70% vyresnių kaip 3 metų uosiukų dėl įvairių kasmetinių pažeidimų (miško žvėreliai, šalčiai, šviesos trūkumas ir kt.) virsta mažai gyvybingais stagarėliais. Vingiorykštiniuose juodalksnynuose sveikų uosiukų būna daugiau, jie auga geriau negu kitų tipų juodalksnynuose. Eglaitės vingiorykštiniuose ir dilgėliniuose juodalksnynuose auga geriau negu viksviniuose, tačiau jų, kaip ir gyvybingų uosiukų, randama vidutiniškai tik apie 500 hektare. Medynų palajyje ilgiausiai išsilaiko eglė (randama iki metų ne aukštesnių kaip 1 metro). Antroje vietoje pagal išsilaikymą yra uosis (randama iki metų), trečioje juodalksnis (iki metų), ketvirtoje beržo savaiminukai (iki metų) (Kapustinskaitė T., 1983). Nukirstas juodalksnis, iš kelme esančių miegančių pumpurų išaugina ataugas. Tiek Lietuvos, tiek užsienio šalių specialioje literatūroje, taip pat miškų ūkio praktikoje atauginis atžėlimas iki šiol laikomas pagrindine juodalksnynų atžėlimo forma, nors tai konkrečiais duomenimis neįrodoma. Anksčiau ir mūsų miškų tvarkytojai, sudarydami miškų ūkio planus, juodalksnynus priskirdavo minkštųjų lapuočių poūkiui ir dažnai projektuodavo pagrindinius kirtimus m pločio biržėmis, kurios buvo paliekamos atauginiam atžėlimui. Tačiau detaliai ištyrus paaiškėjo, kad tik 15

16 atauginiu būdu juodalksnis patenkinamai neatželia. Priklausomai nuo juodalksnyno tipo, buvusio medyno sudėties, tankumo ir amžiaus, 1 ha būna nuo 120 iki 390 juodalksnio kelmų. Viksvinių juodalksnynų kirtavietėse vidutiniškai 1 ha tenka 253, o dilgėlinių 210 juodalksnio kelmų. Tačiau ne visi juodalksnio kelmai duoda ataugų. Tirtuose plotuose vidutiniškai 1 ha rasta 128 juodalksnio kelmai su gyvomis kelmo ataugomis. Tai sudaro apie 51% visų juodalksnio kelmų. Žemesniųjų bonitetų (viksvinių-kimininių ir viksvinių) juodalksnynų kirtavietėse kelmų su ataugomis rasta vidutiniškai 55%, o aukštesniųjų bonitetų (vilkdalginių ir dilgėlinių) juodalksnynų 45 % (Kapustinskaitė T., 1983). Išimtinai visos juodalksnio kelmų ataugos atsiranda pirmaisiais metais po miško kirtimo. Kuo senesni medžiai nukertami, tuo ataugų būna mažiau. Ataugų grupių skaičius yra juodalksnio atauginio atžėlimo kirtavietėse pagrindinis rodiklis. Ataugų skaičius tik iš dalies gali apibūdinti atauginį kirtaviečių atžėlimą, nes vienoje grupėje (apie vieną kelmą) gali būti iki 260 vienmečių arba iki 150 trimečių ataugų, bet jos būna mažai gyvybingos. Visų tipų juodalksnynuose juodalksnio atauginė galia, nenuosekliai silpnėdama, išsilaiko iki natūraliosios brandos amžiaus iki medynų sunykimo. Kirtavietėse, kaip ir po medynų laja, randama visų medyno sudėtyje buvusių medžių rūšių savaiminukų. Juodalksnis ne visose kirtavietėse atželia gausiai. Dilgėliniuose ir vingiorykštiniuose juodalksnynuose dažnai juodalksnis prieš kirtimą visai neželia. Jei kirtavietėje neišbyra sėklos, nebūna ir pokirtiminio sėklinio atžėlimo. Kitų tipų juodalksnynuose šiek tiek būna savaiminukų po medynų laja. Dalis jų (arba ir visi) medyną kertant išlieka, todėl ir tokiais atvejais, kai pokirtiminio sėklinio atžėlimo nėra, kirtavietėse vis tiek randama, nors ir negausiai, sėklinių savaiminukų. Nors juodalksniukai pirmais antrais metais labai jautrūs užtemdymui, sausroms ir šalnoms, tai nurodo ir kiti autoriai (Zacher, 1895, Kyндзиньш A. B., 1956, 1969; Lanz R., 1956), įvairių tipų juodalksnynų kirtavietėse 15 metais po kirtimo galima rasti net iki 95 tūkst. 1 ha 1-2 metų juodalksniukų, 114 tūkst. beržiukų, apie 1,5 tūkst. eglaičių ir 2,2 tūkst. uosiukų, o kai kur ir drebulaičių (Kapustinskaitė T., 1983). Dažnu atveju, juodalksnynų kirtavietėse susidaro daug juodalksnio savaiminukų tada, kai medynai kertami juodalksnio sėklinių metų rudenį, prinokusioms sėkloms jau byrant (ne anksčiau kaip lapkričio mėn.) arba žiemą, kai sėklos būna išbyrėjusios. Tada 1 ha kirtavietės pavasarį išdygsta iki 100, o kartais net iki 300 tūkst. juodalksnio daigų. Kai juodalksnynai kertami ne sėkliniais metais (gausaus jų sėklų derliaus metai kartojasi kas 2-3 metai) ir ypač vasarą arba anksti rudenį, kol sėklos dar nesubrendusios, kirtavietėse juodalksnis patenkinamai neatželia. Jeigu šalia tokių kirtaviečių nelieka medynų, nuo kurių jos galėtų savaime apsisėti, sėklinis atžėlimas neįmanomas. Jis nevyksta ir tada, kai dirvožemio paviršių ištisai dengia žolinė augalija. Pirmaisiais po kirtimo metais žolinė augalija dar nebūna tiek išsikerojusi, kad turėtų lemiamą reikšmę 16

17 atžėlimui. Didelio (0,8-1,0) skalsumo vingiorykštiniuose ir dilgėliniuose juodalksnynuose žolinė danga dažnai būna išretėjusi, o kai kur lopais purus puveninis dirvožemio paviršius būna plikas. Tačiau kai medynai būna išretėję, mažesnio kaip 0,6 skalsumo, žolinė augalija dar prieš kirtimą būna labai gausi ir po kirtimo ji trukdo medyno sėkliniam atžėlimui (Kapustinskaitė T., 1983). Juodalksnis gali atželti iki 100 metrų atstumu. Daugiausia savaiminukų esti metrų atstumu nuo miško sienos. Iš čia tolstant nuo miško sienos, taip pat artėjant prie jos, juodalksniukų skaičius mažėja. Per m ir toliau nuo miško sienos daugeliu atvejų atžėlimas jau būna nepatenkinamas. Per 2-3 m nuo miško sienos savaiminukų taip pat būna mažai. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kirtavietėse būna ir atauginių juodalksniukų, ir kitų medžių rūšių savaiminukų, galima laikyti, kad iki 50 m nuo miško sienos kirtavietės atželia savaime. Todėl, siekiant pagerinti juodalksnynų atžėlimą, reikia juos kirsti ne platesnėmis kaip 100 metrų biržėmis ir šlieti jas prie motininio medyno ne trumpesniam kaip 2 metų laikotarpiui. Tada bus išnaudotas nors vienų sėklinių metų derlius. Kai šalia biržės nelieka motininio medyno, galima palikti grupėmis po 3 sėklinius medžius, iš viso medžius 1 ha kirtavietės. Medynuose, ypač tankesniuose, juodalksnių lajos būna aukštai iškeltos, nepakankamai išvystytos, todėl keletą metų prieš medyno kirtimą reikia parinkti sėklinius medžius ir aplink juos medyną praretinti arba sėklai palikti prošvaistėse augančius juodalksnius. Jie turi turėti visus pliusinių medžių požymius. Tačiau, kai kirtavietėje įsigali žolės, tiek šalia esantis motininis medynas, tiek sėkliniai medžiai juodalksniams atželti mažai padeda. Bet kurio tipo juodalksnynų kirtavietėse, kur tik yra netoli jų sėklas duodančių beržų, pirmaistrečiais metais po kirtimo gausiai (iki 114 tūkst. 1 ha) pridygsta beržiukų ir jie augimu į aukštį lenktyniauja su juodalksniukais. Dilgėlinių juodalksnynų kirtavietėse vienmečiai juodalksniukai užauga 6-15 cm, beržiukai 4-12 cm; vilksvinių juodalksnynų kirtavietėse juodalksniukai 3-12, beržiukai 3-13 cm. 5 metų juodalksniukai pagal minėtus juodalksnynų tipus būna 223±22 ir 167±14,2 cm, o beržiukai 235±23 ir 188±16 cm aukščio. Vėliau šis skirtumas dar didėja. Todėl po kirtimo vietoj juodalksnynų kai kur (Biržų giria, Kazlų Rūdos masyvas, Jurbarko Laukesos ir kiti miškai) formuojasi beržynai su juodalksnių priemaiša. Tokia kaita dažnesnė viksvinių ir viksvinių-lendrūninių juodalksnynų, retesnė dilgėlinių juodalksnynų kirtavietėse, nes jų aplinkoje rečiau būna beržynų (Kapustinskaitė T., 1983). Kitų medžių rūšių (eglės, uosio) po kirtimų atsiranda labai nedaug ir jos tik papildo savaiminukų skaičių kirtavietėse. Taigi juodalksnių sėklinį atžėlimą kirtavietėse labiausiai trukdo žolės, o kartais juodalksniukus užgožia beržiukai. Todėl labai svarbu visomis galimomis priemonėmis padėti juodalksnynams atželti pirmais metais po kirtimo. 17

18 1.5 Bendrosios žinios apie beržą Beržų genties augalai yra labai įvairūs tiek savo dydžiu, tiek forma. Gali įvairuoti vos nuo žemės pakylančių krūmelių, arba iki 30 (45) metrų aukščio bei iki 120 (250) cm kamieno skersmens užaugančiu augalu (Ozolinčius, Bareika, 2009). Šiauriniuose rajonuose, kalnuose ir aukštapelkėse daugiausia krūmai, kitose vietose įvairaus aukštumo medžiai. Šeimoje yra 2 gentys Betula L. ir Alnus L. Abiejų genčių atstovai auga Lietuvoje (Navasaitis, 2004). Lietuvoje savaiminėmis laikomos 4 beržų rūšys: karpotasis beržas (Betula pendula Roth.), plaukuotasis beržas (Betula pubescens Ehrh.), liekninis beržas (Betula humilis Shrank.) ir beržas keružis (Betula nona L.). Iš jų dvi rūšys Lietuvoje sudaro medynus: karpotasis beržas (Betula pendula Roth.) ir plaukuotasis beržas (Betula pubescens Ehrh.). Plaukuotasis beržas (Betula pubescens Ehrh.) užauga iki 20 (25) m aukščio, pasižymi tankesne laja. Jis yra ūksmingesnis, auga lėčiau. Dažniausiai jis sutinkamas pelkėse ir šlapiuose miškuose. Pasitaiko nemažai plaukuotojo ir karpotojo beržų hibridų, kurių augimo tempai spartesni už plaukuotojo beržo (Navasaitis, 2004). Karpotasis beržas (Betula pendula Roth.) užauga iki 30 (35) m aukščio, šakos svyrančios (plonosios šakelės nusvirusios, iš čia kilęs lotyniškas pavadinimas pendula). Ši beržų rūšis yra labai šviesamėgė, reiklumu šviesai nusileidžia tik maumedžiui (Beržynų augimas, 1999). Liekninis (Betula humilis Shrank.) ir keružis (Betula nona L.) beržai tai krūmai, užaugantys atitinkamai iki 2,5 ir 0,2-1,2 m aukščio. Liekninio ir keružio beržų išplitimo arealai nėra tapatūs: liekninis beržas nesiekia Skandinavijos šiaurės, o vakaruose pasiekia net Prancūziją. Beržo keružio išplitimo arealas nusidriekia į šiaurę, tai būdingas tundros krūmas. Manoma, kad šį krūmą į Lietuvą atstūmė slinkdami ledynai. Abu šie beržai dažniausiai auga aukštapelkėse ir tarpinio tipo pelkėse. Tai krūmai stačiomis glaustomis šakomis. Auga lėtai. Žievė lygi, tamsiai ruda. Liekninio beržo jaunų šakelių žievė padengta liaukingomis karpelėmis. Beržo keružio žievė be karpelių. Lietuvoje šie beržai praktinės reikšmės neturi (Džiaukštas, 1973). 1.6 Karpotojo (B. pendula Roth.) ir plaukuotojo (B. pubescens Ehrh.) beržų paplitimo arealas Beržinių šeimos atstovai paplitę visoje Europoje, Azijoje, Šiaurės Amerikoje. Viena šitos šeimos rūšis itin svarbi Europos ir dalies Azijos miškininkystei. Karpotieji beržai paplitę visoje Europoje, išskyrus Pirėnų pusiasalį ir pietinę Balkanų pusiasalio dalį, taip pat Mažosios Azijos šiaurės rytuose, Kaukaze bei Vakarų Sibire. Šiaurinė jo arealo riba (Skandinavijos pusiasalyje) 18

19 beveik siekia 70, o pietinė (Apeninų pusiasalyje ir Kaukazo kalnų pietuose) apie 38 šiaurės platumos (3 pav.). 3 pav. Karpotojo beržo paplitimas Eurazijoje Rytinis arealo pakraštys driekiasi Sibire rytų ilguma, o vakarinis Airijos vakarine pakrante, t.y. 10 vakarų ilguma. Lietuva yra karpotojo beržo arealo centre (Navasaitis, 2004). Plaukuotojo beržo arealas labai panašus į karpotojo beržo, tik labiau išsitęsęs į šiaurę ir vakarų-rytų kryptimis, o Pietų Europoje siauresnis, t.y. pietinė arealo riba, priešingai nei karpotojo beržo, nesiekia Apeninų ir Balkanų pusiasalių, o eina per Alpes, Karpatus ir pasisuka Kaukazo link (4 pav.). 4 pav. Plaukuotojo beržo paplitimas Eurazijoje 19

20 Taigi, šiaurėje Skandinavijos pusiasalyje jis aptinkamas 70, o pietuose Pietų Kaukaze iki 38 šiaurės platumos. Rytuose plaukuotasis beržas nukeliauja į Vakarų Sibirą, aptinkamas Altajaus ir Sajanų kalnuose. Rytinė arealo riba ties Lenos upe (Jakutijoje) siekia 128 rytų ilgumos. Vakaruose plaukuotasis beržas savaime auga Britų salose (iki 40 vakarų ilgumos). Pirėnų pusiasalyje jis, kaip ir karpotasis beržas, neauga (Navasaitis, 2004). 1.7 Beržynų paplitimas Lietuvoje Lietuvoje daugiausia beržo medynų auga vidurio žemumos šiaurinėje ir Lietuvos šiaurės rytinėje dalyje. Tiksliai nėra nustatyta, kokį plotą užima karpotojo ir plaukuotojo beržo medynai atskirai, kadangi, vykdant miškotvarką, šios rūšys nėra išskiriamos. Galime manyti, kad plaukuotasis beržas auga didesnėje nei 100 tūkst. ha. teritorijoje, tai sudaro % nuo visų Lietuvoje augančių beržynų ploto (Navasaitis, 2004). Paskutiniųjų metų duomenimis beržynai Lietuvoje užima 22,2% miškų ploto. Šių medynų plotai nuo 2003 m. padidėjo 61,4 tūkst. ha m. sausio 1 d. jie užėmė 453,6 tūkst. ha (miškų ūkio statistika 2017 m.) (5 pav.). 5 pav. Beržynų paplitimas Lietuvoje Taip pat nemaža dalis beržynų yra kitų rūšių medynų sudėtyje. Iš pateiktų duomenų matome, jog beržynai Lietuvoje savo plotu jau pralenkė eglės medynus. Tačiau nepaisant nemažo ploto, beržynų vidutinis produktyvumas iš hektaro nėra labai didelis metų duomenimis siekia 20

21 vidutiniškai tik apie 202 m3/ha ir yra gerokai mažesnis nei eglės. Tik patys našiausi medynai sugeba pasiekia iki m3/ha, tačiau nepaisant mažo produktyvumo, beržo medynai pasižymi trumpesne kirtimų apyvarta nei eglynų ir tai įgalina pasiekti ganietinai aukštą medynų produktyvumą (miškų ūkio statistika 2017 m.). 1.8 Rūšių ekologiniai skirtumai Karpotasis beržas (Betula pendula Roth.) ir plaukuotasis beržas (Betula pubescens Ehrh.) skiriasi morfologiniais, biologiniais požymiais bei ekologinėmis augimo sąlygomis. Pirmasis skirtumas tarp šių rūšių, tai jų šviesamėgiškumas. Karpotasis beržas labai šviesamėgė medžių rūšis. Jis reiklumu šviesai nusileidžia tik maumedžiui (Karazija, 1999). Plaukuotasis beržas ūksmingesnis nei karpotasis. Karpotasis beržas gali augti tiek sausuose smėlio dirvožemiuose, tiek ir drėgnuose durpynuose. Našiausi medynai auga normalaus drėgnumo priesmėlio ir priemolio dirvožemiuose. Plaukuotasis beržas dažnesnis pelkėse ir šlapiuose miškuose, šiek tiek mažiau jautrus nepalankiems aplinkos veiksniams. Uc, Ud, Pc ir Pd augavietėse jis sudaro medynus ir užima apie 100 tūkst. ha kas sudaro 25% nuo visų beržynų (Navasaitis ir kt., 2004). Skiriasi karpotojo ir plaukuotojo beržų medynų taksaciniai rodikliai, našumas bei prekingumas. Lietuvoje šios rūšys neidentifikuojamos praktinėje miškininkystėje: tiek auginant sodmenis (Airijos, Anglijos, Vokietijos, Kanados, Skandinavijos ir kt. šalių medelynuose šios beržų rūšys skiriamos), tiek medynų formavimo metu. Šių beržų identifikavimas sudarytų teorines prielaidas našesnių medynų formavimui bei praktiniam atitinkamų priemonių įgyvendinimui. Be to, šių beržų rūšių identifikavimas sudarytų prielaidas genetiniams, selekciniams tyrimams bei jų praktiniam pritaikymui. Beržų genetiniai bei selekciniai tyrimai Lietuvoje tik prasideda. Nerūšiuojamos beržų sėklos iš skirtingų ekologinių augimo sąlygų, neskiriant jų rūšinės sudėties. Medelynai augina sumaišytas beržų sėklas, o tai atsiliepia medynų našumui bei jų formavimui. Visa tai vyksta, dėl beržų neištyrimo. Todėl iškyla būtinumas atlikti plačius tyrimus, formuojant našius beržynus, didinant jų produktyvumą. Svarbūs populiaciniai beržų įvairavimo tyrimai, jų įtaka produktyvumui, nustatant našumo ir išorinių požymių koreliacinius ryšius, atliekant jų selekcinę atranką. Svarbu ištirti karpotojo (B. pendula) ir plaukuotojo (B. pubescens) beržų požymių ir savybių koreliacinius ryšius bei jų įvairavimą, t.y. rūšinį (individo), populiacinį (tos rūšies individų), tarpopuliacinį (tos rūšies individų augančių skirtingose augavietėse), tarprūšinį (skirtingų rūšių). Beržai pasižymi plačiu ekologiniu plastiškumu. Lietuvoje statistinėje apskaitoje bei atliekant miškotvarkos darbus abi šios beržų rūšys neskiriamos (Vokietijoje, Forstliches vermehrungsgut, 2003; Suomijoje, Forest Finland, 2003 ir kitose Skandinavijos šalyse skiriamos), taikomos tos pačios abiems rūšims įvairios lentelės ir 21

22 normatyvai (Suomijoje pelkinėse augavietėse augantiems beržynams taikomi kiti normatyvai). Pavyzdžiui Suomijoje, jau metais atliktoje 3-oje Nacionalinėje miškų inventorizacijoje, atskirti karpotasis ir plaukuotasis beržai (Pasi Puttonen, Birch management in Finland, 2004). Pavyzdžiui, karpotasis beržas Švedijoje yra trečia svarbiausia komercinė medžių rūšis, kuri kaip pionierinė medžių rūšis, išplitusi visoje šalyje ir auga plačiame ekologinių sąlygų diapazone, bet labiausiai mėgsta vidutinio sunkumo dirvožemius (Almgren, 1990). Vidutinis metinis medienos prieaugis plantacijose siekia vidutiniškai 9 m3 ha per metus, esant apie 50 metų rotacijai gerose pietinės Švedijos augavietėse (Almgren, 1990) metais Suomijos apleistose žemėse daugiausia buvo želdoma paprastoji pušis ir paprastoji eglė. Karpotasis beržas pradėtas želdyti apie 1980 metus, o metais jau apie 45 % visų lauko želdinių sudarė beržai (Saksa et al., 2003). Karpotojo beržo augimas mineraliniuose dirvožemiuose pasiekė vidutiniškai 26 metrų aukštį (Saksa et al., 2003), ypatingai gerai augo Oxalis-Myrtillus miško augavietėje. Buvusiose žemės ūkio žemėse miško įveisimas yra žymiai sunkesnis ir daugeliu atvejų gali būti nesėkmingas dėl kenkėjų, ypatingai dėl pelių ir elninių žvėrių, dėl ligų, dėl žolių konkurencijos šviesai, drėgmei ir maisto medžiagoms (Almgren, 1990). Beržo mediena yra poringa (akyta), šviesios spalvos, paprastai be aiškių skirtumų tarp balanos ir šerdies. Skiriasi šių beržų augimo sąlygos. Beržo sodinukai gerai auga žymiai mažesnio apšvietimo sąlygomis, kai tuo tarpu senesni beržai netoleruoja užtamsinimo (Helliwell, Harrison, 1979; Safford et al., 1990). Be to, beržai jautrūs sausroms ir drėgmės pertekliui. Jie geriau pakenčia sausrą humusinguose dirvožemiuose, kadangi palankesnės vandens pasisavinimo sąlygos (Philip, 2003). Karpotojo beržo prieaugis į aukštį yra atvirkščiai proporcingas gruntinio vandens gyliui. Baltarusijoje karpotasis beržas gerai auga tik tokiuose smėlio dirvožemiuose, kur yra sunkesnis podirvis ir gruntinio vandens gylis ne mažesnis kaip 2,5 m (Мисник Г. Е. 1976) Karpotasis beržas vengia pelkinių dirvožemių, nes nepakelia rūgščių dirvožemių, o taip pat užpelkėjusių augaviečių. Plaukuotasis beržas yra tinkamesnis durpžemių apželdinimui (Puttonen, 1996). Dėl drėgmės pertekliaus trūksta dirvožemyje deguonies, tai neigiamai atsiliepia augavietės našumui bei beržų augimui. Ypač neigiamai atsiliepia karpotojo beržo augimui (Karlsson, 1997) (6 pav.). 22

23 6 pav. Plaukuotojo beržo paplitimas Europoje Iš pateiktų paveikslėlių matome, kad karpotojo ir plaukuotojo beržo paplitimo arealai yra panašiame diapazone. Dėl plaukuotojo beržo augimo specifikos, tam tikrose augavietės sąlygose pagal hidrotopą matome, kad plaukuotasis beržas yra mažiau paplitęs į pietus, o karpotasis beržas mažiau paplitęs Pirėnų pusiasalyje, kur plaukuotojo beržo yra dar sutinkama. Vienas iš esminių skirtumų karpotojo ir plaukuotojo beržo paplitime yra jų augimas Islandijoje. Šioje Atlanto vandenyno saloje auga tik viena beržų rūšis, tai plaukuotasis beržas (Almgren, 1990). 1.9 Aplinkos veiksniai sąlygojantys beržo žėlimą Miškininkystės veikloje taikomi įvairūs miško įveisimo ir atkūrimo metodai: žėlimas (natūralus bei atskirais atvejais taikant žėlimą skatinančias agrotechnines priemones), želdinimas (sodinant medelynuose išaugintus sodmenis), mišrus (tarpusavyje derinami abu metodai). Miškininkavimo praktikoje beržynai dažniausiai atkuriami natūraliai. Grynų beržynų atkūrimas želdinimo būdu, praktikuojamas tik išimtiniais atvejais. Želdinimas naudojamas tik ne miško žemėje (Danusevičius, 1991). Pastaraisiais metais, Skandinavijos mokslininkai skiria daug dėmesio natūraliam beržynų auginimui bei selekcijai. Žymiausias ir vienas iš svarbiausių pasiekimų beržo selekcijoje yra pastebimas medžių ir medynų kokybės bei našumo pagerinimas. Naudojant pažangias selekcijos programas, medžiai išauginami tiesiasniais stiebais, ypač siauromis lajomis, plonomis, greitai augančiomis šakomis, kurios ypač svarbios vertinant medienos kokybę (Riepšas, 2017). Miškų urėdijos per 2016 m. atkūrė 9,8 tūkst. ha (2015 m. 10,0 tūkst. ha) miško. Iš jų 4,6 tūkst. ha atkurta želdiniais, 2,5 tūkst. ha žėliniais, o 2,7 tūkst. ha mišriu būdu. (Lietuvos miškų ūkio statistika, 2017 m.). Savaime medynai dažniausiai užsisėja iš netoliese derančių medynų sėklų. Jei byrančių sėklų šaltinis yra pakankamas, natūralus beržynų atkūrimo metodas ypač praktiška ir itin pigi alternatyva miško atkūrimui dirbtiniu būdu tiek pramoniniuose, tiek ir nepramoniniuose, 23

24 privačiuose bei valstybiniuose miškuose. Savaiminukų veisimas patrauklus tuo, jog yra pigiausias, reikalauja santykinai mažiau darbo jėgos ir mechanizuotos priežiūros, nėra problemos su geografine sėklų kilme, medelynai tampa nebereikalingi, nes nereikia auginti sodmenų, tačiau natūralus savaiminis atkūrimas turi ir savų minusų: komplikuota tankumo ir medžių savaiminio išsidėstymo kontrolė, nenaudojami genetiškai pagerinti sodmenys, galintys pagerinti medyno rodiklius, medyno atkūrimo galimybė glaudžiai susieta su sėklų derliumi bei jų kokybę (Suchockas, 2002). Dažniausiai savaime susiformuoja labai nevienalytis, daugiasluoksnis medynas, apsunkinantis priežiūros įrengimų naudojimą ugdymo darbų metu. Tačiau panaikinama savaiminė rūšių kaitos galimybė (Suchockas, 2002). Kaip minėta, beržas yra labai nereiklus aplinkai medis, todėl Lietuvos sąlygomis želia palyginti neblogai. Beržas želdomas, tik tuo atveju, kai savaiminis jo apsiželdinimas yra neįmanomas, taip pat įveisiant mišrius jo želdinius su kitomis rūšimis. Miško atkūrimo būdas turi būti parenkamas labai apgalvotai, reikia įvertinti visus galimus variantus bei vadovautis įteisintais nurodymais. Miškai gali būti atkuriami prieš vykdomą kirtimą, tarp vykdomų atskirų kirtimo etapų ir po įvykdytų kirtimų. Kiekvienam atskiram objektui parenkant savitą atkūrimo būdą, atsižvelgiama į esamą teritorijos paskirtį, genetinę motininio medyno vertę, kokybę, sėklinį potencialą ir kitus veiksnius. I grupės miškuose be jokių išimčių leidžiamas tik savaiminis miško atsikūrimas. II A grupės pirmenybė turi būti teikiama žėlimui, želdinimas turi būti taikomas tik tuomet, kai savaiminis yra neįmanomas. Dirbtinai želdoma turi būti tik iš vietinės kilmės sėklų išaugintais sodmenimis. II B grupės miškuose pirmenybė teiktina natūraliam žėlimui. III grupės miškuose pirmenybė teiktina taip pat žėlimui, ir tik po jo leidžiamas dirbtinis želdinimas. IV grupės miškuose be apribojimų galimi visi miško atkūrimo būdai Augavietės įtaka žėlimui Želvietės vertinamos kaip savaiminukų veisimosi ir vėlesnio jų vystymosi aplinka. Sklypą vertinant šiuo požiūriu, yra įvertinama miško tipo serija, dar žinoma kaip kirtavietės tipas arba augavietė, kurios apibūdina dirvožemio drėgmės režimą bei jo derlingumą. Apibūdinant konkrečius sklypus kaip želdinių veisimosi bei augimo aplinką, yra apibūdinamas jų reljefas, savitos dirvožemio sąlygos, augavietė, įvairios augimo kliūtys, užsikrėtimas kenkėjais ir ligomis, savaiminis atžėlimo potencialas, dirvos suvelėnėjimo laipsnis (Bareika, Ozolinčius, 2009). Latvijoje vykdytais tyrimais yra nustatyta, jog labiausiai savaiminis beržo atžėlimas priklauso nuo esamo medyno sudėties, dirvožemio sąlygų, žolinės augmenijos, vyraujančio vėjo krypties, bei stiprumo (Mangalis, 2004). Karpotasis beržas gali sudaryti medynus 10 miško tipų: brukniniame, brukniniame mėlyniniame, mėlyniniame, kiškiakopustiniame, mėlyniniame - kiškiakopūstiniame, žibuokliniame 24

25 kiškiakopūstiniame, kiškiakopūstiniame plačialapiame, garšviniame, viksviniame įvairiažoliniame, vingiorykštiniame įvairiažoliniame. Skirtinguose regionuose jie išsidėstę nevienodai. Atskirų autorių minima jog viksviniai įvairiažoliniai beržynai išskiriami tik šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, o vingiorykštiniai tik Žemaitijoje. Žemaičių aukštumoje nėra išskirta kiškiakopūstinio, žibuoklinio kiškiakopūstinio, garšvinio bei brukninio beržo miškų tipo. Pastarųjų aptinkama mažai ir šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje (Karazija, 1999). Plaukuotojo beržo medynų, kurie formuojasi šlapio tipo ir pelkinėse augavietėse, išskiriama 5 miško tipuose: viksviniame kimininiame, viksviniame, viksviniame vilkdalginiame, lendrūniniame, viksviniame įvairiažoliniame. Daugiausia paplitęs viksvinis beržynas (Karazija, 1999). Vertinant plačias Lietuvos vyraujančias miškų ekologinių sąlygų įvairoves galime teigti, jog beržynai ir juodalksnynai aptinkami beveik visur. Tačiau tai dažniausiai būna antriniai medynai, kurie pakeitė eglynus, pušynus bei ąžuolynus. Savitose pelkinėse augavietėse beržynai bei juodalksnynai sudaro pagrindines miško bendrijas. Beržo medynai gana plačiame įvairių ekologinių sąlygų diapazone auga ganietinai patenkinamai ir medynų vidutinis bonitetas atskirose augavietėse skiriasi labai nežymiai. Visose normalaus drėkinimo ir drėgnokų mineralinių dirvožemių eglių bei lapuočių miškų augavietėse (Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf), o taip pat derlingesnėse šilų (Nb) augavietėse karpotųjų beržų medynų našumas neretai prilygsta pirmai bonitetinei klasei. Kadangi miško tipo ribose medynų bonitetas dėl įvairių priežasčių gerokai svyruoja, galima laikyti, kad šių augaviečių beržynai yra panašaus našumo. Mažesnio našumo (II bonitetinė klasė) medynai vyrauja užpelkėjusių dirvožemių (U hidrotopo) ir skurdesnių šilų augavietėse. Drėgnose augavietėse kartu su karpotaisiais beržais, o kai kuriais atvėjais ir be jų, medynus dar sudaro plaukuotieji beržai. Šie beržynai dažnai pasižymi kiek silpnesniu augimo tempu ir jų medynų bonitetas būna visada žemesnis (Beržynų auginimas, 1999). karpotųjų beržų medynų, pelkinėse, ypač mažiau derlingose, augimo sąlygose, beveik neaptinkama visai. Tačiau kaip tik čia, žemesnio derlingumo žemapelkėse (Pc) ir formuojasi beržo ir juodalksnio medynai, kurie priskiriami pagrindinio miško tipo bendrijoms, dėl to, jog jų čia dažnais atvejais niekas negali pakeisti. Kitų tipų augavietėse augančius beržo ir juodalksnio medynus galime laikyti antriniais, nors savitose, panašiomis savo ekologinėmis sąlygomis, augavietėse (Uc, Pb ) jie gali būti gana pastovūs (Ozolinčius, Bareika, 2009). Grynų beržynų bei juodlksnynų plotai derlingose augavietėse (Nc, Nd, Nf, Lc, Ld, Lf) turi būti griežtai ribotas. Šių augaviečių Lietuvos miškuose aptinkama beveik 50 %, todėl tai būtų ekonomiškai netikslinga. Galima paminėti tai, kad brandžiuose beržynuose, augančiuose normalaus drėgnumo (N hidrotopo) augavietėse, vyrauja karpotieji beržai, čia jų aptinkama vidutiniškai 98% medžių skaičiaus. Rekomenduojama beržynus bei juodalksnynus leisti augti tuose plotuose, kur jie 25

26 geriausiai želia savaime, pajėgia greitai suformuoja produktyvius medynus, o kitų rūšių medžių įveisimas, dėl didelės šių medžių rušių konkurencijos ir kitų nepalankių sąlygų yra ganietinai sunkus ir nepelningas. Dėl to, beržynams geriausiomis reikia laikyti mėlyngirio tipo Lc augavietės, kuriose po vykdytų plynų kirtimų ypač intensyviai želia beržai. Šio tipo augavietėse beržynų produktyvumas, našumas, ir prekinis padaringumas ganietinai aukštas ir mažai atsilieka nuo ypatingai našių (sausgirio tipo) medynų. Juodalksniams geriausiai augti raisto Pc, poraisčio Uc, dažnai ir raistšilio Pb augavietėse. Čia juodalksniai laikomas tiksline medžių rūšimi. Nors našumas ir prekingumas šiose augavietėse nėra labai aukštas, tačiau šiuose augavietėse ekonomiškai netikslinga juos keisti kitų rūšių medynais (Ozolinčius, Bareika, 2009). 26

27 2. BENDROS ŽINIOS APIE VĮ VALSTYBINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS UKMERGĖS REGIONINĮ PADALINĮ Ukmergės miškų urėdijos įkūrimo data laikytina 1919 m. gegužės 23-ioji, kai Širvintų miškų urėdas Martynas Mejeris pasirašė Ukmergės apskrities valstybinių miškų perdavimo aktą Ukmergės miškų urėdui Vladui Vautikui. Jau iki 1921 metų buvo įsteigtos 8 girininkijos: Musninkų, Širvintų, Šešuolių, Žemaitkiemio, Veprių, Kovarsko, Šventupės, Siesikų. Valdžiai išleidus įstatymą perimti privačių savininkų miškus, Ukmergės miškų urėdijos bendras plotas pasiekė 48 tūkst. ha. Iki 1929 metų miškai buvo suskirstyti į 13 girininkijų su 126 eiguvomis. Administruoti tokį didelį plotą buvo sudėtinga, todėl 1929 metais miškų urėdija padalijama į dvi dalis, įsteigiant naują Taujėnų miškų urėdiją. Kaimyninių urėdijų riba tapo Šventosios upė. Taujėnų miškų urėdijai atiteko šiaurinėje apskrities dalyje esančios Kovarsko, Taujėnų, Užulėnio, Deltuvos, Siesikų ir Veprių girininkijos kurių plotas siekė apie 21 tūkst, ha. Ukmergės miškų urėdijai valdyti liko 21,6 tūkst. ha, pietinės apskrities dalyje esančios girininkijos: Žematikiemio, Šešuolių, Širvintų, Šventupės, Musininkų, Gelvonų ir Upininkų. Iki 1938 metų Ukmergės miškų urėdijoje įsteigtos dar 2 naujos girininkijos Zibalų ir Giedraičių, o Taujėnų miškų urėdijoje miškai buvo perskirstyti 7 girininkijoms: Lėno, Užulėnio, Taujėnų, Siesikų, Viliukų, Pageležių, Deltuvos, Ukmergės ir Taujėnų. Miškų urėdijos joms priskirtus miškus administravo ir antro pasaulinio karo metais. Nuo 1945 metų rugpjūčio 1 d. miškų administracinė struktūra iš dalies pakeista. Vyriausiosios miškų valdybos sudėtyje buvo organizuoti Kauno, Šiaulių ir Vilniaus miškų ūkio ir gamybos testai, o jų sudėtyje buvusios miškų urėdijos, pertvarkytos į miško pramonės ūkius. Ukmergės ir Taujėnų miškų urėdijos perorganizuojamos į Ukmergės miško pramonės ūkį. Siekiant gerinti miškų ūkio būklę ir apsaugą, greičiau atkurti karo metais suniokotus miškus, 1947 metais įsteigta LTSR miškų ūkio ministerija. Jos sistemoje organizuotas ir Ukmergės miškų ūkis, kuris veikė apie 10 metų. Prasidėjus naujai miškų ūkio reorganizacijai 1958 metų gegužės 1 d. įsteigtas Širvintų miškų ūkis. Jo administruojamas miškų plotas sudarytas perimant iš Ukmergės miškų ūkio Žaliosios ir Kernavės (dalį) girininkijų miškų metais Ukmergės miškų ūkio plotas buvo 33,5 tūkst. ha. miškų, suskirstytų į 10 girininkijų, o Širvintų miškų ūkio apie 20 tūkst. ha miškų, suskirstytų taip pat į 10 girininkijų. Nuo 1967 metų Ukmergės miškų ūkis vėl buvo pavadintas miško pramonės ūkiu, nes bendra pagamintos medienos išvežimo apimtis viršijo 50 tūkst. m m. vasario 1 d. Ukmergės miško pramonės ūkio bazėje įsteigtas Ukmergės miško įmonių susivienijimas (MĮS), į kurio sudėtį dar įėjo 27

28 Jonavos miško pramonės ūkis ir Širvintų miškų ūkis. Kiek vėliau visi miškų ūkio susivienijimai buvo pavadinti miškų ūkio gamybiniais susivienijimais (MŪGS). Po 10 metų prasidėjo atvirkščias procesas susivienijimų likvidavimas ir ūkių išskyrimas iš susivienijimų pavaldumo. Nuo 1981 m. sausio 1 d. iš susivienijimo išjungtas Jonavos miško pramonės ūkis, o 1988 m. sausio 1 d. likviduotas Širvintų miškų ūkis. Ukmergės miškų ūkis, gamybinio susivienijimo pagrindinė įmonė, pertvarkytas į Ukmergės miško pramonės ūkį. Tuo pačiu metu, prie jo buvo priskirti likviduoto Širvintų miškų ūkio miškai. Į savo istorinę pradžią Ukmergės miškų urėdija sugrįžta tik 1990 metų birželio mėnesį, administruodama per 56 tūkst, ha valstybinių miškų. Pagal LRV 1992 metų birželio 1 d. nutarimą Nr. 414, buvę žemės ūkio sistemos miškai perduoti administruoti miškų urėdijoms. Ukmergės miškų urėdija perėmė beveik 20 tūkst. ha. tokių miškų metų miškotvarkos duomenimis bendras miškų plotas miškų urėdijos veiklos teritorijoje buvo 80 tūkst. ha, iš jų 46 proc. valstybinių, per 44 proc. nuosavybės teisių atkūrimui skirtų ir 10 proc. privačių miškų. Visi miškai buvo paskirstyti į 18 girininkijų. Pagal 2008 m. miškotvarkos duomenis Ukmergės regioninio padalinio administruojamas plotas buvo 37,223 tūkst. ha ir paskirstytas 15 girininkijų. Nuo 2017 m. rugpjūčio 2d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 647 Dėl sutikimo reorganizuoti Valstybės įmones miškų urėdijas, buvusios 42 miškų urėdijos buvo pradėtos burti į vieną įmonę VĮ Valstybinių miškų urėdiją m. sausio 8 d. Nr. D1-7 LR Aplinkos ministerijos įsakymu visos 42 miškų urėdijos reorganizuojamos prijungimo būdu prie VĮ miškotvarkos instituto ir patvirtinami Valstybinės įmonės valstybinių miškų urėdijos įstatai metais vykdant valstybinių miškų valdymo konsolidavimą vienoje valstybinėje įmonėje, Biržų miškų urėdija tapo VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioniniu padalinių. Pagal 2018 m. miškotvarkos duomenis VĮ Ukmergės regioninio padalinio administruojamas plotas buvo 39,148 tūkst. ha ir paskirstytas 11 girininkijų: Balelių, Čiobiškio, Deltuvos, Giedraičių, Krikštėnų, Pašilės, Siesikų, Šešuolių, Taujėnų, Žaliosios, Želvos. Vidutinis girininkijos plotas yra 3,3 tūkst. ha. Miškai suskirstyti į 1417 kvartalus, o kvartalai į 25,0 tūkst. taksacinių sklypų. Vidutinis kvartalo plotas 28,0 ha, taksacinio sklypo plotas 1,6 ha. 2.1 Bendros žinios apie Siesikų girininkiją Siesikų girininkijos miškai išsidėstę Ukmergės rajono savivaldybės teritorijoje. Girininkijos veiklos teritorijos plotas 13,1 tūkst.ha, teritorijos miškingumas 25,2 %. Siesikų girininkijos veiklos teritorijoje inventorizuojama 3299,6 ha valstybinės reikšmės miškų. Šis miškų plotas suskirstytas į 109 kvartas, o kvartalai į 1820 taksacinius sklypus. Vidutinis kvartalo plotas 30,3 ha, vidutinis sklypo plotas 1,8 ha. 28

29 Siesikų girininkijos duomenimis iš viso m. želdintas 509,2 ha plotas, iš kurio 112,4 ha (22.1 %) buvo juodalksnio bei 77,7 ha (15.3 %) beržo želdiniai, želdintos medžių rūšys, bei kokybė (1 lentelė). 1 lentelė: želdintos medžių rūšys ir kokybė Medžių rūšys Plotas, ha Kokybė Geros Patenkinamos Blogos Žuvę EJ 153,2 153,2 JE 78,5 77,5 1,0 BE 71,6 71,6 EĄ 85,8 84,8 1,0 ĄE 80,1 80,1 J 25,8 25,8 JB 7,5 7,5 BJ 3,3 3,3 JĄ 0,6 0,6 BJ 2,8 2,8 Iš viso 509,2 507,2 2,0 Siesikų girininkijoje daugiausiai želdintinos EJ ir EĄ medžių rūšys, kurių bendras plotas sudarė 238,8 ha arba 46,9 %. Vyravo patenkinamos kokybės želdiniai. Šioje augavietėje jaunuolynų sudėtyje, palyginus su motininiais medynais, juodalksnio kiekis padidėjo nuo 7 dalių iki 8 dalių, beržo kiekis padidėjo nuo 1 dalies iki 2 dalių, eglė beveik išnyko iš juodalksnio jaunuolynų. Savaiminiam žėlimui paliekamų plotų Siesikų girininkijos valdomuose miško plotuose metais sudarė 90,1 ha. Iš šio ploto beržynai 35,1 ha, juodalksnynai 63,5 ha (2 lentelė). 2 lentelė: želiančios medžių rūšys Medžių Plotas, Augavietė Medžių Plotas, ha Augavietė rūšys ha rūšys BDEL 6.9 Lds JBU 10.2 Udl JB 10.9 Uds JB 7.3 Pdn JB 4.0 Udp BJ 2.2 Pcn JBDBt 5.1 Udp BJD 8.4 Lcs JB 3.3 Ldp BJU 1.5 Pdn 29

30 2 lentelė (tęsinys): želiančios medžių rūšys JBL 11.7 Lds JBE 2.6 Pcn BJ 7.7 Udp JB 1.5 Lcs JBDU 6.9 Uds Iš viso: 90,1 ha Iš pateiktos lentelės matome, kad iš m. žėlinių, didžioji jų dalis susikoncentravusi Lds augavietėje, kur jie užima 18,6 ha arba 20,6 % visų žėlinių. Tai parodo, kad žėlimas nėra susikoncentravęs keliose augavietėse, o pasiskirstymas augaviečių tipuose įvairuoja. 30

31 3. DARBO METODIKA Darbo tikslas Ištirti 6 metų amžiaus beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių būklę, nustatyti jų augimą lemiančius veiksnius. Uždaviniai: 1. Ištirti beržo ir juodalksnio želdinių prigijimą ir išsilaikymą Siesikų girininkijoje; 2. Ištirti beržo ir juodalksnio savaiminį žėlimą Siesikų girininkijoje; 3. Įvertinti beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių augimą ir produktyvumą, priklausomai nuo augavietės sąlygų; 4. Pateikti rekomendacijas dėl beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių būklės pagerinimo Siesikų girininkijoje. Tyrimai atliekami VĮ Valstybinių miškų urėdijos Ukmergės regioniniame padalinyje, Siesikų girininkijoje, sklypuose, kuriuose po vykdytų plynų kirtimų (2013 metų), projektuojamas atkūrimo būdas želdinimas arba savaiminis žėlimas. Tyrimui atrinkta 30 sklypų, kuriuose vyravo šių augaviečių plyno kirtimo kirtavietės: Lcs, Lcl, Lds, Ldp, Ucp, Ucl, Uds, Pcn, Pdn. Tyrimai atlikti, vadovaujantis Miško atkūrimo bei įveisimo nuostatų, miško žėlinių ir želdiniu apskaitos metodika. Miško žėliniai ir želdiniai tiriami siekiant nustatyti jų būklę, atliekant miškotvarkos darbus ir moksliniais tikslais. Vykstant natūraliam augimui, nesustabdomai keičiasi įvairiausi medžių morfologiniai parametrai: ūglių ilgio prieaugis, medžio aukštis, skersmuo. 3.1 Darbų organizavimas Darbo metodiką sudarė 3 etapai: 1) Paruošiamasis: pasirenkami sklypai, kuriuose bus atliekami matavimai. 2) Lauko darbų: pagal miškotvarkos duomenis ir girininkijos pagrindinius kirtimus, buvo atrinkta 30 sklypų, kuriuose augo juodalksnio ir beržo poūkio medynai, nukirsti 2013 metais. Iš jų 14 kirtaviečių buvo palikta savaime atželti, 16 kirtaviečių buvo želdinta. Kirtavietės parinktos įvairių augaviečių tipų (3 lentelė). 31

32 3 lentelė. Tyrimo objekto sąrašas (Siesikų girininkija) Kirtimo rūšis Atkūrimo būdas Kvartalas Sklypas DTG Medyno rūšinė sudėtis Plynas Želdymas 19 2 Lcs 7B2E1Ą Plynas Želdymas 24 8 Lds 7B3J Plynas Želdymas Pcn 6J2B2E Plynas Želdymas Lds 5J3B2E Plynas Želdymas 45 5 Ucl 8J2B Plynas Želdymas Pdn 9J1B Plynas Želdymas 62 5 Uds 7J2Bt1BE Plynas Želdymas Lds 6J2Ą1E1B Plynas Želdymas Uds 6B2E1D1Bt Plynas Želdymas Lds 8J2E Plynas Želdymas Lds 7B3E Plynas Želdymas 16 2 Ucl 8B2J Plynas Želdymas 20 6 Pdn 8B2J Plynas Želdymas Pcn 7B2Bt1E Plynas Želdymas 26 4 Lcs 8J2B Plynas Želdymas Lcs 8J2B Plynas Žėlimas 30 4 Pdn 10J Plynas Žėlimas Pdn 8J1B1BtE Plynas Žėlimas Pdn 6B2J2E Plynas Žėlimas Pdn 8J2BE Plynas Žėlimas Lds 6J4B Plynas Žėlimas Ldp 6B4J Plynas Žėlimas Pdn 7B3J Plynas Žėlimas 69 3 Lcl 5B3D1Ą1E Plynas Žėlimas Lds 5B2J2E1U Plynas Žėlimas Lds 5J2B2E1DU Plynas Žėlimas Pdn 7J2U1B Plynas Žėlimas Pdn 7J2U1E Plynas Žėlimas 57 3 Lds 6B3D1U Plynas Žėlimas Ucp 8J2B Tyrimai vykdyti apskaitos aikštelėse, vadovaujantis Miško įveisimo ir atkūrimo nuostatų reikalavimais (2018) (2 priedas). Pasirinktuose sklypuose (objektuose) R V kryptimi (statmenai biržės ilgajai kraštinei) daryti 3 ėjimai, o kiekvienąkart lygiais atstumais išskirtos 3 4 apskaitos aikštelės 10x10 m (0,01 ha) dydžio. Kiekviename objekte išskirta po 2 6 apskaitos aikšteles. Bareliuose atlikta ištisinė savaiminukų ir sodinukų apskaita, įvertinama rūšinė sudėtis, medelių kilmė, išmatuojamas skersmuo, aukštis, įvertinama būklė. Rezultatai apvalinti šimtųjų tikslumu. 32

33 Apvalinimas daromas tam, kad gautą reikšmę būtų galiam lengviau užrašyti ir dirbti su ja, negu su originalia reikšme. Rezultatai apdoroti matematiniais statistiniais metodais. Pagal Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatus (2018 m. balandžio mėn. 20 d. Nr. D1-199, Vilnius), įvertinta želdinių būklė ir žėlinių kokybė. Kiekvienoje apskaitos aikštelėje atlikti šie vertinimai: 1) želdinių ir žėlinių tankumas; 2) žėlinių kilmė; 3) skersmuo 1,3 metro aukštyje; 4) individų aukštis. Apskaitomi tik sveiki ir gyvybingi želdiniai ir žėliniai, turintys sveiką viršūninį ūglį. Į vykdomą apskaitą įtraukti perspektyvūs juodalksnio ir beržo medeliai, vizualiai įvertinus jų gyvybingumą (4 lentelė). Barelio ilgiams išmatuoti naudojama matavimo juosta. Medelių aukščiui matuoti pasitelkta teleskopinė matuoklė, turinti smulkią gradaciją, skersmuo matuojamas žerglėmis. 4 lentelė. Savaiminukų gyvybingumo vertinimas Vyraujanti rūšis Gyvybingi Negyvybingi Beržas, juodalksnis. Viršūninis ūglis ryškus ir Viršūninis ūglis plonas, storas, stambūs pumpurai, laja trumpas, pumpurai smulkūs, laja kūgiška skėtiška arba krūmiška 3) Duomenų skaitmenizavimas ir skaičiavimų atlikimas: lauko darbų metu gauti duomenys apdoroti MS Excel programa. 33

34 Žėlinių skaičius, vnt/ha 4. REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS 4.1 Beržo ir juodalksnio savaiminis žėlimas skirtingose augavietėse 6 metų amžiaus Išanalizavus atliktus matavimus, nustatytas bendras juodalksnio žėlimo intensyvumas skirtingose augavietėse. Nustatyta, kad didžiausias juodalksnio savaiminukų tankis buvo Ucp ir Pdn augavietėse. Ucp augavietėje buvo 6.5 tūkst. vnt./ha. Tuo tarpu Lds augavietėje žėlimas gerokai mažesnis 3,5 tūkst. vnt./ha (7 pav.) Lcl Ldp Lds Ucp Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 7 pav. Beržo ir juodalksnio 6 metų amžiaus žėlinių tankumas skirtingose augavietėse Beržo savaiminukų didžiausias tankis 6 metų žėliniuose, buvo nustatytas Lcl ir Pdn augavietėse: Lcl augavietėje savaiminukų kiekis siekė 5,5 tūkst. vnt./ha, Pdn 4,2 tūkst. vnt./ha. Ldp, Lds augavietėse savaiminukų kiekis kur kas mažesnis 3,5 tūkst. vnt./ha. Šiose augavietėse beržas žėlė blogiausiai. 4.2 Beržo ir juodalksnio želdinių vidutinis kiekis skirtingose augavietėse 6 metų amžiaus Kultūrinio beržo 6 metų amžiaus didžiausias tankumas nustatytas Lcs ir Ucl augavietėse: Lcs augavietėje tankumas siekė 3,3 tūkst. vnt./ha, Ucl 3,0 tūkst. vnt./ha. Lds augavietėje kultūrinės kilmės želdinių tankumas nustatytas mažiausias 2,4 tūkst. vnt./ha (8 pav.). 34

35 Želdinių skaičius, vnt/ha Želdinių skaičius, vnt/ha Lcs Lds Ucl Uds Pcn Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 8 pav. Beržo ir juodalksnio 6 metų amžiaus želdinių tankumas skirtingose augavietėse Kultūrinio juodalksnio didžiausias tankumas nustatytas Ucl ir Pcn augavietėse: Ucl augavietėje tankumas siekė 3,2 tūkst. vnt./ha, o Pcn augavietėje 3,1 tūkst. vnt./ha. Kultūrinės kilmės juodalksnio želdinių mažiausias tankumas nustatytas Lds ir Uds augavietėse, atitinkamai 2,4 ir 2,6 tūkst. vnt./ha. Gauti želdinių tankumo duomenys palyginti su želdinimo projekte projektuojamais sodinimo vietų skaičiais. Iš šių duomenų galime spręsti apie tiriamų medžių rūšių prigijimą, priklausomai nuo augavietės sąlygų (9 pav.) Lcs Lds Ucl Uds Pcn Pdn Faktinis želdinių Augavietės tankumas Sodinta vnt/ha 9 pav. Juodalksnio želdinių sodinimo vietų skaičiaus ir faktinio 6 metų amžiaus tankumo palyginimas 35

36 Želdinių skaičius, vnt/ha Tirtuose juodalksnio želdinių objektuose vidutiniškai projektuojama 3200 vienetų juodalksnio želdinių. Šis kiekis atitinka Miško želdinimo normatyvų reikalavimus. Juodalksnio želdinių vidutinis prigijimas siekia 87,6 proc. nuo želdintų želdinių skaičiaus. Geriausias želdinių išsilaikymas nustatytas Ucl augavietėje 91,4 proc. Tuo tarpu prasčiausias juodalksnių želdinių išsilaikymas nustatytas Lds augavietė 80 proc. Tirtuose beržo želdinių objektuose vidutiniškai projektuojama 3300 vienetų beržo želdinių ir šis kiekis atitinka Miško želdinimo normatyvų reikalavimus (10 pav.) Lcs Lds Uds Ucl Pdn Pcn Faktinis želdinių Augavietės tankumas Sodinta vnt/ha 10 pav. Beržo želdinių sodinimo vietų skaičiaus ir faktinio 6 metų amžiaus tankumo palyginimas Tirtų beržo želdinių vidutinis prigijimas siekia 87,1 proc. nuo želdintų želdinių skaičiaus. Geriausias želdinių išsilaikymas nustatytas Lcs augavietėje 94,3 proc. Tuo tarpu prasčiausias beržo želdinių išsilaikymas nustatytas Lds augavietė 77,4 proc. Beržo ir juodalksnio želdinių vidutinis išsilaikymas panašus ir siekia apie 87 proc. Prasčiausiai tiriamos rūšys išsilaikė Lds augavietėje. Šiam rezultatui įtakos turi dirvožemio hidrologinis režimas ir trofotopas, kurie tinkami savaiminėms rūšims želti ir stelbti želdinius. 36

37 Želdinių aukštis, m 4.3 Beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių vidutinis aukštis ir skersmuo Tirtuose kultūrinės ir savaiminės kilmės juodalksnynuose ir beržynuose buvo matuojamas beržo ir juodalksnio vidutiniai aukščiai (11 pav.) ,7 6,5 5,3 5,4 5,3 4,6 4,7 3,9 3,5 3,6 3,5 2,9 Lcs Lds Ucl Uds Pcn Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 11 pav. Aukščio priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus želdiniuose Tirtuose juodalksnio želdiniuose didžiausias vidutinis aukštis vyravo Pdn augavietėse. Mažiausias vidutinis aukštis nustatytas Pcn augavietėje. Beržo želdiniuose didžiausias vidutinis aukštis buvo Lds augavietėje. Mažiausias vidutinis aukštis nustatytas Ucl ir Uds augavietėse. Didžiausias juodalksnio vidutinis aukštis buvo apie 6,7 m, mažiausias 2,9 m. Beržo didžiausias vidutinis aukštis apie 6,5 m, o mažiausias aukštis 3,5 m. Pateikti duomenų statistiniai rodikliai (5 lentelė). 5 lentelė: Beržo ir juodalksnio želdiniu aukščio statistiniai rodikliai Medžių rūšis Augavietė Vidutinė reikšmė Standarti nė paklaida ± cm Standartinis nuokrypis Imties dispersija Minimali reikšmė Maksimali reikšmė Beržas Lds 6,5 0,23 0,65 0,42 5,5 7,5 Beržas Pcn 4,68 0,4 1,13 1,28 2,5 6,5 Beržas Pdn 5,31 0,18 0,53 0,28 5 6,5 Beržas Ucl 3,5 0,25 0,63 0,4 2,5 4 Beržas Uds 3,5 0,2 0,4 0, Beržas Lcs 5,33 0,3 0,75 0, Juodalksnis Lds ,23 1,03 1, Juodalksnis Pcn 2,85 0,09 0,24 0,05 2,5 3 Juodalksnis Pdn 6,68 0,54 1,53 2,35 3,5 8 Juodalksnis Ucl 3,58 0,27 0,66 0,44 2,5 4 Juodalksnis Uds 5,4 0,25 0,7 0,5 4,5 6,5 Juodalksnis Lcs 4,57 0,22 0,82 0,68 3 5,5 37

38 Želdinių skersmuo, cm Atliekant tyrimą, nustatytas želdinių ir savaiminių, beržo ir juodalksnio rūšių vidutinis skersmuo (12 pav.) ,8 5,2 4 3,8 4,4 4,6 4 3,3 3,2 3,3 3,3 2,3 Lcs Lds Ucl Uds Pcn Pdn Beržas Augavietės Juodalksnis 12 pav. Skersmens priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus želdiniuose Tirtuose juodalksnio želdiniuose didžiausias vidutinis skersmuo vyravo Pdn, Uds augavietėse. Mažiausias vidutinis skersmuo nustatytas Pcn augavietėje. Beržo želdiniuose didžiausias vidutinis skersmuo nustatytas Lds ir Pdn augavietėse. Mažiausias vidutinis skersmuo nustatytas Ucl augavietėje. Juodalksnio skersmuo didžiausias 6,8 cm, mažiausias apie 2,3 cm. Beržo didžiausias skersmuo apie 5,2 cm, mažiausias beržo skersmuo 3,2 cm. Pateikti duomenų statistiniai rodikliai (6 lentelė). 6 lentelė: Beržo ir juodalksnio želdiniu skersmens statistiniai rodikliai Medžių rūšis Augavietė Vidutinė reikšmė Standartinė paklaida ± cm Standartinis nuokrypis Imties dispersija Minimali reikšmė Maksimali reikšmė Beržas Lds 5,18 0,42 1,19 1, Beržas Pcn 4 0,42 1,19 1, Beržas Pdn 4,62 0,24 0,69 0, Beržas Ucl 3,16 0,4 0,98 0, Beržas Uds 3,25 0,25 0,5 0, Beržas Lcs 4 0,25 0,63 0,4 3 5 Juodalksnis Lds 3,3 0,23 1,03 1, Juodalksnis Pcn 2,28 0,18 0,48 0, Juodalksnis Pdn 6,75 0,83 2,37 5, Juodalksnis Ucl 3,33 0,42 1,03 1, Juodalksnis Uds 4,62 0,37 1,06 1, Juodalksnis Lcs 3,28 0,19 0,72 0,

39 Žėlinių aukštis, m Tirtas beržo ir juodalksnio žėlinių aukštis, pateikti gauti rezultatai (13 pav.). 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,5 5,6 4,8 4,5 4,2 4,2 3,9 3,9 4,5 3,0 Lcl Ldp Lds Ucp Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 13 pav. Aukščio priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus žėliniuose Juodalksnio žėliniuose didžiausias vidutinis aukštis vyravo Pdn, Lds augavietėse. Mažiausias vidutinis aukštis nustatytas Ucp augavietėje. Beržo žėliniuose didžiausias vidutinis aukštis yra Ldp augavietėje. Mažiausias vidutinis aukštis nustatytas Ucp ir Lcs augavietėse. Didžiausias juodalksnio vidutinis aukštis apie 5,6 m, mažiausias 3,0 m., beržo didžiausias aukštis 4,8 m, mažiausias 3,9 m. Svarbu pastebėti, kad Ucp augavietėje beržo vidutinis aukštis didesnis nei juodalksnio. pateikti duomenų statistiniai rodikliai (7 lentelė). Medžių rūšis 7 lentelė: Beržo ir juodalksnio žėlinių aukščio statistiniai rodikliai Augavietė Vidutinė reikšmė Standartinė paklaida ± cm Standartinis nuokrypis Imties dispersija Minimali reikšmė Maksimali reikšmė Beržas Ldp 3,66 0,13 0,81 0,66 2,00 4,00 Beržas Lds 4,30 0,22 0,77 0,60 3,00 5,00 Beržas Pdn 3,46 0,26 0,77 0,60 3,00 5,00 Beržas Ucp 3,00 0,22 0,81 0,66 2,00 4,00 Beržas Lcl 3,00 0,25 0,63 0,40 2,00 4,00 Juodalksnis Ldp 4,17 0,48 1,17 1,36 3,00 6,00 Juodalksnis Lds 3,83 0,22 0,84 0,70 3,00 6,00 Juodalksnis Pdn 5,64 0,17 1,05 1,12 3,50 8,00 Juodalksnis Ucp 3,00 0,36 0,96 0,92 2,00 5,00 Juodalksnis Lcl 4,50 0,32 0,97 0,94 3,00 6,50 39

40 Žėlinių skersmuo, cm Analizuojant beržo ir juodalksnio žėlinių vidutinio skersmens duomenis, pateikti gauti rezultatai (14 pav.). 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 3,6 3 2,8 4,3 4,4 3,4 3,4 3,5 3,3 3 Lcl Ldp Lds Ucp Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 14 pav. Skersmens priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus žėliniuose Iš pateikto paveikslėlio matome, kad didžiausi vidutiniai juodalksnių skersmenys buvo Pdn augavietėje, o mažiausi vidutiniai skersmenys Lcl augavietėje. Beržo didžiausi vidutiniai skersmenys vyravo Lds augavietėje, o mažiausi vidutiniai skersmenys matomi Lcl ir Ucp augavietėse. Didžiausias juodalksnių skersmuo 4,4 cm, mažiausias 2,8 cm. Beržo didžiausias skersmuo 4,3 cm, mažiausias 3 cm. Pateikti duomenų statistiniai rodikliai (8 lentelė). Medžių rūšis 8 lentelė: Beržo ir juodalksnio žėlinių aukščio statistiniai rodikliai Augavietė Vidutinė reikšmė Standartinė paklaida ± cm Standartinis nuokrypis Imties dispersija Minimali reikšmė Maksimali reikšmė Beržas Ldp 4,75 0,44 1,08 1,17 3,00 6,00 Beržas Lds 4,50 0,22 0,76 0,59 3,00 6,00 Beržas Pdn 4,50 0,19 0,70 0,50 3,50 5,50 Beržas Ucp 3,88 0,14 0,50 0,25 3,00 4,50 Beržas Lcl 4,16 0,10 0,25 0,06 4,00 4,50 Juodalksnis Ldp 3,33 0,33 0,81 0,66 2,00 4,00 Juodalksnis Lds 3,33 0,18 0,72 0,52 2,00 4,00 Juodalksnis Pdn 4,40 0,19 1,16 1,35 2,00 8,00 Juodalksnis Ucp 3,28 0,18 0,48 0,23 3,00 4,00 Juodalksnis Lcl 4,00 0,14 0,43 0,18 3,00 4,50 40

41 Želdinių vidutinis prieaugis, m 4.4 Beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių vidutinio metinio prieaugio priklausomybė nuo augavietės Tirtuose kultūrinės kilmės juodalksnynuose didžiausias prieaugis nustatytas Pdn augavietėje, kurioje kasmet vidutiniškai juodalksnis paauga po 1,12 metrus. Tuo tarpu beržai kasmet didžiausią prieaugį pasiekė Lds augavietėje, kurioje vidutinis metinis prieaugis siekia 1,08 metrus. Mažiausias vidutinis metinis prieaugis nustatytas Pcn augavietėje. Šioje augavietėje kultūriniai juodalksniai vidutiniškai priauga 0,48 metrus. Kultūriniai beržynai mažiausią prieaugį pasiekia Uds ir Ucl augavietėse, kuriose beržynų metinis prieaugis labai panašus ir siekia apie 0,58 metro (15 pav.). 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,08 1,12 0,88 0,90 0,77 0,78 0,88 0,65 0,58 0,60 0,58 0,48 Lcs Lds Ucl Uds Pcn Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 15 pav. Vidutinio prieaugio priklausomybė nuo augavietės želdiniuose Lyginant kultūrinių beržynų ir juodalksnynų metinį prieaugį matome, kad didžiausią metinį prieaugį pasiekė juodalksnis. Tačiau iš pateiktų duomenų grafiko matome, kad juodalksnio metinio prieaugio svyravimai, priklausomai nuo augavietės, nustatyti didesni nei beržo. Lyginant didžiausią ir mažiausią kultūrinių juodalksnių metinį prieaugį, skirtumas yra 2,3 kartai, tuo tarpu beržynų šis skirtumas yra 1,86 kartai. Analizuojant savaiminių juodalksnynų ir beržynų vidutinį metinį prieaugį nustatyta, kad juodalksniai didžiausią prieaugį pasiekė Pdn ir Lds augavietėse. Šiose augavietėse nustatytas metinis prieaugis labai panašus, atitinkamai 0,93 ir 0,92 metrai. Tuo tarpu beržynai didžiausią prieaugį pasiekė Ldp augavietėje, kurioje nustatyta 0,8 metro vidutinis metinis prieaugis. Mažiausias vidutinis metinis prieaugis juodalksniui nustatytas Ucp augavietėje, kur juodalksnis pasiekė 0,5 metro vidutinį aukštį. Beržynuose prasčiausi rodikliai nustatyti Ucp augavietėje (16 pav.) 41

42 Žėlinių vidutinis prieaugis, m 1,20 1,00 0,80 0,60 0,70 0,65 0,80 0,70 0,75 0,92 0,65 0,50 0,75 0,93 0,40 0,20 0,00 Lcl Ldp Lds Ucp Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 16 pav. Vidutinio prieaugio priklausomybė nuo augavietės žėliniuose Lyginant savaiminių juodalksnynų ir beržynų metinį prieaugį matome, kad didžiausią metinį prieaugį pasiekė juodalksnis. Tačiau iš pateiktų duomenų grafiko matome, kad juodalksnio metinio prieaugio svyravimai, priklausomai nuo augavietės, nustatyti didesni nei beržo. Lyginant didžiausią ir mažiausią kultūrinių juodalksnių metinį prieaugį, skirtumas yra 1,86 kartai, o tuo tarpu beržynų, šis skirtumas yra 1,23 kartai. Savaiminiai beržynai skirtingo tipo augavietėse pasiekė gana panašų metinį aukščio prieaugį. Taigi, apibendrinant kultūrinių ir savaiminių juodalksnynų bei beržynų gautus vidutinių metinių prieaugių duomenis pastebėta, kad didesnius rodiklius pasiekia juodalksnynai, tačiau juodalksnynų, priklausomai nuo skirtingo tipo augaviečių, pasiekiami rezultatai labai įvairuoja. Tuo tarpu beržynų vidutinio metinio prieaugio svyravimai nustatyti ženkliai mažesni nei juodalksnio, kas rodo beržynų universalumą ir sugebėjimą prisitaikyti prie skirtingų sąlygų. 42

43 Želdinių aukštis, m 4.5 Beržo ir juodalksnio želdinių ir žėlinių maksimalus ir minimalus aukštis bei skersmuo Analizuojant maksimalius kultūrinių beržų ir juodalksnių aukščius pastebime, kad didžiausias aukštis beržui nustatytas Lds augavietėje, kurioje buvo 7,5 metrų aukščio modelinis medis. Tuo tarpu kultūrinių beržų žemiausias maksimalus modelinis medis nustatytas Ucl ir Uds augavietėse, kuriose aukščiausias modelinis medis pasiekė 4 metrų aukštį. (17 pav.) , ,5 6,5 6,5 6 5, Lcs Lds Ucl Uds Pcn Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 17 pav. Maksimalaus modelinio medžio aukščio priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus želdiniuose Aukščiausias kultūrinio juodalksnio modelinis medis rastas Pdn augavietėje, kuriam nustatytas 8 metrų aukštis. Mažiausias kultūrinių juodalksnių modelinis medis aptiktas Pcn augavietėje. Šioje augavietėje jam nustatytas 3 metrų aukštis. Analizuojant kultūrinės kilmės beržų ir juodalksnių modelinių medžių maksimalius skersmenis nustatyta, kad beržai maksimalų skersmenį pasiekė Lds augavietėje, kurioje pasiekė 8 cm skersmenį, tuo tarpu mažiausias maksimalus skersmuo nustatytas Lcs ir Uds augavietėse 4 cm maksimalus skersmuo (18 pav.). 43

44 Želdinių skersmuo, cm Lcs Lds Ucl Uds Pcn Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis želdiniuose 18 pav. Maksimalaus modelinio medžio skersmens priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus Kultūrinės kilmės juodalksnių maksimalus skersmuo modeliniu medžiui buvo Pdn augavietėje, kurioje pasiekė 10 centimetrų skersmenį. Mažiausias rodiklis nustatytas Pcn augavietėje, kurioje juodalksnis pasiekė 3 cm maksimalų skersmenį. Svarbu pastebėti, kad juodalksnio maksimaliam prieaugiui augavietė turi didelę įtaką. Tarp Pdn ir Pcn augaviečių maksimalių modelinių medžių yra net 3,3 kartų skirtumas. Remiantis miško atkūrimo nuostatais, Pdn augavietėje rekomenduojama sodinti juodalksnį, tai patvirtina ir mano gauti rezultatai. Tuo tarpu beržo maksimalus aukštis įvairavo mažiau. Savaiminės kilmės beržo ir juodalksnio modelinių medžių maksimalus aukštis nustatytas Lds augavietėje, kurioje siekė 7 metrų maksimalų aukštį. Mažiausias maksimalus aukštis nustatytas Lcl augavietėje 4,5 metro aukštis (19 pav.). 44

45 Žėlinių aukštis, m ,5 4,5 5 5,5 Lcl Ldp Lds Ucp Pdn Augavietės Beržas Juodalksnis 19 pav. Maksimalaus aukščio priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus žėliniuose Tuo tarpu savaiminiai juodalksniai, taip pat kaip ir kultūrinės kilmės, didžiausią maksimalų aukštį pasiekė Pdn augavietėje, kurioje nustatytas 8 metrų aukštis. O mažiausias savaiminio juodalksnio maksimalus aukštis rastas Lcl augavietėje, kurioje modelinio medžio maksimumas siekė 4,5 metro. Iš surinktų duomenų matome, kad savaiminės kilmės beržų ir juodalksnių maksimalūs aukščiai įvairuoja mažiau, kas rodo savaiminės kilmės individų gebėjimą prisitaikyti prie esamų sąlygų. Analizuojant savaiminės kilmės beržų ir juodalksnių modelinių medžių maksimalų skersmenį ištyriau, kad didžiausią maksimalų skersmenį beržai pasiekė Lds ir Pdn augavietėse, kuriose nustatyta atitinkamai 7 ir 6 centimetrų skersmenį. Kitose tirtose augavietėse beržynai pasiekė tokį patį maksimalų skersmenį (20 pav.). 45

46 Žėlinių skersmuo, cm Lcl Ldp Lds Ucp Pdn Augavietės Juodalksnis Beržas 20 pav. Maksimalaus skersmens priklausomybė nuo augavietės 6 metų amžiaus žėliniuose Tuo tarpu juodalksnio žėlinių didžiausias skersmuo rastas Pdn augavietėje, kurioje modelinis medis pasiekė 8 cm skersmenį. Kitose tirtose augavietėse, taip pat kaip ir beržas, pasiekė vienodą maksimalų skersmenį Lyginant savaiminės ir kultūrinės kilmės beržynų ir juodalksnynų gautus rezultatus matome, kad kultūrinės kilmės medelių maksimalūs rodikliai, priklausomai nuo augavietės tipų, linkę labiau įvairuoti. Ir tai rodo mažesnį sugebėjimą prisitaikyti prie esamų sąlygų, nei tai gali padaryti savaiminės kilmės medeliai. 46

47 IŠVADOS 1. Nustatyta, kad Siesikų girininkijoje didžiausias 6 metų amžiaus juodalksnio žėlinių tankis yra Ucp augavietėje 6,5 tūkst. vnt./ha. Beržo žėlinių didžiausias tankis yra Lcl augavietėje 5,5 tūkst. vnt./ha. Mažiausias juodalksnio žėlinių tankis yra Lds augavietėje 3,5 tūkst. vnt./ha, o beržo žėlinių Lds ir Ldp augavietėse 3,5 tūkst. vnt./ha. 2. Didžiausias juodalksnio želdiniuose nustatytas tankumas randamas Ucl ir Pcn augavietėse ir atitinkamai siekia 3,2 ir 3,1 tūkst. vnt./ha, o beržo želdinių Lcs augavietėje 3,3 tūkst. vnt./ha. Mažiausias juodalksnio ir beržo želdinių tankis nustatytas Lds augavietėje ir siekia 2,4 tūkst. vnt./ha. 3. Juodalksnio želdiniuose didžiausias išsilaikymas nustatytas Ucl augavietėje ir siekia 91,4 proc, o beržo želdinių Lcs augavietėje 94,3 proc. Mažiausias juodalksnio ir beržo želdinių išsilaikymas nustatytas Lds augavietėje ir siekia atitinkamai 80 ir 77,4 proc metų amžiaus juodalksnio žėliniuose ir želdiniuose, didžiausias vidutinis aukštis ir skersmuo nustatytas Pdn augavietėje. Beržo žėliniuose ir želdiniuose, didžiausias vidutinis aukštis ir skersmuo nustatytas Lds ir Ldp augavietėse. 47

48 REKOMENDACIJAS BERŽO IR JUODALKSNIO ŽELDINIŲ IR ŽĖLINIŲ BŪKLĖS PAGERINIMUI SIESIKŲ GIRININKIJOJE 1. Siūloma Ucp ir Lcl augavietėse skatinti savaiminį žėlimą; 2. Nustatyta, kad Pdn augavietėje tikslingiau želdinti juodalksnio želdinius, nei taikyti savaiminį žėlimą; 3. Siūloma Pdn augavietėje tiksline medžių rūšimi laikyti juodalksnį; 4. Nustatyta, kad Lds augavietėje tikslingiau želdinti beržo želdinius, nei taikyti savaiminį žėlimą; 5. Siūloma Lds augavietėje tiksline medžių rūšimi laikyti beržą; 6. Rekomenduojama atkurti didesnį miško plotą želdiniais. 48

49 LITERATŪROS SĄRAŠAS 1. Almgren G., Lövskog, björk, asp och al i skogsbruk oh naturvård. Skogsstyrelsen. 2. Beržynų auginimas. Kompleksinės rekomendacijos Kaunas, 28 p. 3. Butėnas J. Juodalksnynų augimo eiga. Knyga.: miško taksacinis žinynas. V.: Mintis, 1968, p Butėnas J. Lietuvos TSR juodalksnynų augimo eigos tyrimas. Lietuvos miškų ūkio MTI darbai. K., 1964, t.8, p Butėnas J. Lietuvos TSR juodalksnynų augimo eigos tyrimas. Lietuvos miškų ūkio MTI darbai. K., 1964, t.8, p Danusevičius J Derėjimo įvertinimas ir fenologiniai stebėjimai. Miškininkystės žinynas. Vilnius, P Juodvalkis A., Navasaitis A., Urbaitis G Žėlimas laikinai užmirkstančiuose derlinguose dirvožemiuose. Miškininkystė. Nr p. 7. Kapustinskaitė T Juodalksnynai. Vilnius: Mokslas. 36 p. 8. Kapustinskaitė T. Juodalksnynai.Vilnius: Mokslas, p. 9. Karazija S Bendros žinios apie beržą, beržynus ir jų vietą Lietuvos miškuose. Beržynų auginimas. Kaunas Girionys. 6 9 p. 10. Karlsson A Initial seedlings emergence the hairy birchs and silver birchs on abandoned lands following different sites preparation regimes. New forests. Nr p. 11. Karlsson A Site preparations of abandoned lands and the early establishment of naturaly seeded birchs in the Sweden. Sweden. 26 p. 12. Mangalis, I Meþa atjaunoðana un ieaudzçðana [Forestregeneration and establishment]. Et Cetera, Rîga, 455 pp.(in Latvian) 13. Navasaitis M., Dendrologija. Vilnius. 458 p. 14. Ozolinčius R., Bareika V Karpotasis ir plaukuotasis beržai: ekologinis paplitimas. Mūsų girios. Nr p. 15. Philip Comeau, George J. Harper, Marilyn E: Blanche, Jacob Boateng, Keith D. Thomas. Pasi Puttonen, Birch management in Finland, Riepšas E., Aučina A., Bačkaitis J., Danusevičius J., Malinauskas A., Paičius J., Račinskas J., Suchockas V., Žiogas A., Miško želdintojo žinynas. Vilnius. 371 p. 17. Saksa et al., Continuos cover forestry p. 18. Suchockas V Savaiminis medžių žėlimas bei jį skatinančios priemonės. Mūsų girios. Nr.. P Valstybinė miškų tarnyba Miškų ūkio statistika Kaunas. 20. Valstybinė miškų tarnyba Miškų ūkio statistika Kaunas. 49

50 21. Valstybinė miškų tarnyba Miškų ūkio statistika Kaunas. 22. Valstybinė miškų tarnyba Miškų ūkio statistika Kaunas. 23. Valstybinė miškų tarnyba Miškų ūkio statistika Kaunas. 24. Zacher, 1895, Kyндзиньш A. B., 1956, 1969; Lanz R., 1956). 25. Мисник Г. Е Сроки и характер цветения деревьев и кустарников. Киев. 385 с. 26. Щепотыв, Мавленко, Методика изучения фенологии растений и расти-тельных сообществ. Новосибирск. 150 с. 27. Юркевич И. Д., Гелтман B. C, Ловчий H. Ф. Типы и ассоциации черноольховых лесов. Минск: Наука и техника p. 28. Įsakymas D Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymo Nr. D1-199 "Dėl Miško atkūrimo ir įveisimo nuostatų pakeitimo. [žiūrėta ]. Prieiga per internetą: Lietuvos Respublikos miškų įstatymas 1994 m. [žiūrėta ]. Prieiga per inetrenet: Karpuotojo beržo paplitimo arialas eurazijoje. [žiūrėta ]. Prieiga per inetrenetą: Plaukuotojio beržo paplitimo arialas eurazijoje. [žiūrėta ]. Prieiga per inetrenetą: ange.svg 50

51 PRIEDAI 1 Priedas

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc

Microsoft Word - Aiskinamasisi_rastas_viesai_ekspozicijai_2013.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJA VALSTYBINö SAUGOMŲ TERITORIJŲ TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VĮ VALSTYBöS ŽEMöS FONDAS KRAŠTOTVARKOS IR TERITORIJŲ PLANAVIMO SKYRIUS PROJEKTAS: VALSTYBINIŲ

Detaliau

Miško savininko elementorius

Miško savininko elementorius MIŠKO SAVININKO ELEMENTORIUS UDK 630.2(474.5) Mi344 Miško savininko elementorius tai mokomasis leidinys, skirtas privačių miškų savininkams ir visiems, kurie domisi mišku ir nori įgyti pradinių miškininkystės

Detaliau

I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI)

I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) I. LIETUVOS MIŠKŲ IŠTEKLIAI Lietuvos miškų išteklių statistiniai rodikliai 2018 m. sausio 1 d. pateikiami pagal sklypinės miškų inventorizacijos (SMI) pagrindu sudaromo miškų valstybės kadastro, nacionalinės

Detaliau

MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS

MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS MIŠKO ŽELDINTOJO ŽINYNAS Tau į delną įdėsiu Seno ąžuolo gilę Aš ją šįryt radau Tėvo mėlynoj girioj... Pažiūrėk, gilė ta Tarsi mažas gaublys, Tarsi Žemė visa, Kurioje gyveni... Gilė ta Tai ne gilė, Subrandinta

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

Microsoft Word - T_164_priedas.doc

Microsoft Word - T_164_priedas.doc PATVIRTINTA Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2005 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-164 SAUGOTINŲ ŽELDINIŲ, AUGANČIŲ NE MIŠKO ŽEMĖJE, APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS ŠIAULIŲ RAJONE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C

SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI SĖJAMIEJI ŽIRNIAI Alvesta Audit Canis... 2 Casablanca... 2 C SĖJAMŲJŲ ŽIRNIŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI Alvesta.... 1 Audit.... 1 Canis... 2 Casablanca... 2 Clarissa... 2 Eiffel... 3 Hardy... 3 Kiblukai... 3 Konto... 3 Laser...

Detaliau

Biomedicinos mokslai/ Biomedical sciences DAŽNIAUSIAI LIETUVOJE AUGINAMŲ RIEŠUTMEDŽIŲ RŪŠIŲ SĖJINUKŲ AUGIMO IR VYSTYMOSI PALYGINAMIEJI TYRIMAI Tadas V

Biomedicinos mokslai/ Biomedical sciences DAŽNIAUSIAI LIETUVOJE AUGINAMŲ RIEŠUTMEDŽIŲ RŪŠIŲ SĖJINUKŲ AUGIMO IR VYSTYMOSI PALYGINAMIEJI TYRIMAI Tadas V Biomedicinos mokslai/ Biomedical sciences DAŽNIAUSIAI LIETUVOJE AUGINAMŲ RIEŠUTMEDŽIŲ RŪŠIŲ SĖJINUKŲ AUGIMO IR VYSTYMOSI PALYGINAMIEJI TYRIMAI Tadas Vaidelys Aleksandro Stulginskio universiteto Miškų ir

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Kaimo plėtros metų plano priemonė Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

Kaimo plėtros metų plano priemonė Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku Kaimo plėtros 2004-2006 metų plano priemonė Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku TURINYS Priemonės aprašymas 7 Administravimo taisyklės 19 Paraiškos forma 29 Paraiškos pildymo instrukcija 41

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES

Kaimo pletra Lietuvai integruojantis i ES Biokuro gamyba alternatyvus verslas žemdirbiui Darius Liutikas Kaimo plėtros departamentas Žemės ūkio ministerija 2006 01 11 Paramos galimybės greitai augančių medžių rūšių augintojams 2004-2006 metais

Detaliau

ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS

ALEKSANDRO STULGINSKIO  UNIVERSITETAS Programos kodas Dėstomoji kalba Studijų sritis ir kryptis (šaka) Studijų pakopa Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis MIŠKŲ IR EKOLOGIJOS FAKULTETAS Antrosios pakopos studijų programa LAUKINIŲ GYVŪNŲ IŠTEKLIAI

Detaliau

ATMINTINE

ATMINTINE TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR PASĖLIŲ PLOTUS, ATSKIRŲJŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ BALTĄJĮ CUKRŲ, TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ MĖSINIUS GALVIJUS IR (ARBA) MĖSINES AVIS, LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių pelkės paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) atkūrimo darbus Tyruliai-Life LIFE12 NAT/LT/001186 Projekto rezultatai ir šios teritorijos

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M

Dekoratyvinio_zeldinimo_ir_aplinkos_tvarkymo_verslo_darbuotojas_M _M KVALIFIKACIJŲ IR PROFESINIO MOKYMO PLĖTROS CENTRAS DEKORATYVINIO ŽELDINIMO IR APLINKOS TVARKYMO VERSLO DARBUOTOJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: M43081102, M44081103 Suteikiama

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel

UAB Studija 33, Įm. kodas: PVM kodas: LT A.s. LT AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel UAB Studija 33, Įm. kodas: 30024086 PVM kodas: LT000079663 A.s. LT86 7044 0600 0496 3883 AB SEB Vilniaus bankas Adresas: Danės g. 43, Klaipėda Tel.: (8-46) 30063 Faks.: (8-46) 30062 www.s33.lt ; info@s33.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL APVALIOSIOS MEDIENOS APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2007 m. gruodžio 12 d. Nr. D1-672 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos miškų

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

AVIŽŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI TURINYS psl. PLIKOSIOS AVIŽOS... 1 Mina DS... 1 SĖJAMOSIOS AVIŽOS... 2 Apollon....

AVIŽŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI TURINYS psl. PLIKOSIOS AVIŽOS... 1 Mina DS... 1 SĖJAMOSIOS AVIŽOS... 2 Apollon.... AVIŽŲ VEISLIŲ, ĮRAŠYTŲ Į NACIONALINĮ AUGALŲ VEISLIŲ SĄRAŠĄ, APRAŠAI TURINYS psl. PLIKOSIOS AVIŽOS... 1 Mina DS... 1 SĖJAMOSIOS AVIŽOS... 2 Apollon.... 2 Belinda.... 2 Bison.... 3 Circle.... 3 Flämingsprofi....

Detaliau

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc

Microsoft Word - Misionieriu sodai AISKINAMASIS.doc 322626 Misionierių sodai gyvenamosios paskirties pastatas su požemine automobilių stovėjimo aikštele Subačiaus g. 26, 28, Vilniuje AIŠKINAMASIS RAŠTAS Konkursinis projektas parengtas vadovaujantis LAS,

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr

PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Pr PROJEKTĄ IŠ DALIES FINANSUOJA EUROPOS SOCIALINIS FONDAS PROJEKTĄ ĮGYVENDINA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA PROJEKTĄ RENGIA UAB ATAMIS Projektas Nr. VP-13-723 SPL Panevėžio miesto želdynų

Detaliau

SANCO/11820/2012-EN Rev. 6

SANCO/11820/2012-EN Rev. 6 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 05 06 COM(2013) 262 final 2013/0137 (COD) C7-0121/13 Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl augalų dauginamosios medžiagos auginimo ir tiekimo rinkai

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 2017 M. IR TENDENCIJOS M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičianči ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIS LIETUVOJE 217 M. IR TENDENCIJOS 199-217 M. Klimato kaita veikia visus pasaulio regionus. Dėl besikeičiančio klimato šyla oro ir vandenynų temperatūra, tirpsta kalnų

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga K LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetas Žemėtvarkos katedra Antanas Miknius KAIMO PLĖTROS ŽEMĖTVARKA mokomoji knyga Kaunas, ardiva, 2008 UDK Antanas Miknius Kaimo plėtros

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

<Adresatas>

<Adresatas> LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽALOS APLINKAI, SUNAIKINUS AR SUŽALOJUS GAMTINIUS KRAŠTOVAIZDŽIO KOMPLEKSUS IR OBJEKTUS, SKAIČIAVIMO METODIKOS PATVIRTINIMO 2014 m. kovo 12 d. D1-269

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

EU Regional Policy Regulation

EU Regional Policy Regulation TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/1999, priimtas 1999 m. gegužės 17 d., dėl Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) paramos kaimo plėtrai ir iš dalies pakeičiantis bei panaikinantis

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

CL2014R0639LT bi_cp 1..1

CL2014R0639LT bi_cp 1..1 02014R0639 LT 03.07.2017 003.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA

OBJEKTAS: GYVENAMO NAMO REKONSTRUKCIJA UAB ŠARŪNO KIAUNĖS PROJEKTAVIMO STUDIJA ALEKSOTO G. -2, KAUNAS Direktorius Šarūnas Kiaunė kiaunes@yahoo.com 8 687 52 29-2 OBJEKTAS: STATYBOS VIETA: BYLA: TOMAS: STADIJA: KATEGORIJA: STATYTOJAS: PROJEKTO

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 2016 2020

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m  programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 2007 metų rugsėjo 19 d. 1 TURINYS I. BENDROJI DALIS 1. Programoje taikomi bendrieji apibrėžimai ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2000 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 375 DĖL EKOLOGINIO ŽEMĖS ŪKIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO PAKEITIMO 2018 m. balandžio 5 d. Nr. 3D-204

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden

Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , (adresas pašto koresponden Vitalija Veževičienė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865558235, kulturosvertybes@gmail.com (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

GEOGRAFIJA Leidinių IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ katalogas 2018

GEOGRAFIJA Leidinių IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ katalogas 2018 Leidinių IR KITŲ MOKYMO PRIEMONIŲ katalogas 2018 PIRKITE E. KNYGYNE www.briedis.lt! Turinys Geografija Atnaujinta serija ŽEMĖ...2 10 ŽEMĖ. Žemėlapiai+tezės+sąvokos+užduotys... 11 ŽEMĖ. Geografijos egzamino

Detaliau