Konfliktai ir jų sprendimai. Tema 4.3(B)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Konfliktai ir jų sprendimai. Tema 4.3(B)"

Transkriptas

1 Konfliktai ir jų sprendimai Tema 4.3(B) 1

2 Apie konfliktus Konfliktas labai platus terminas, kurį galima priskirti daugeliui situacijų, kuriose vyksta priešiški įvykiai, susiduria prieštaringi motyvai, veiksmai, impulsai Dažnai konfliktai skaidomi į: Intrapsichologinius ar vidinius konfliktus Interpsichologinius ar tarpasmenius konfliktus Konfliktus tarp grupių, bendruomenių, kultūrų Visur, kur bendrauja 2 ar daugiau žmonių, egzistuoja ir konfliktai. Konfliktai kelia stresą. Stresas trikdo sveikatą ir trukdo dirbti 2

3 Konflikto nustatymas Tai motyvų ar dirgiklių iššauktas priešingų vienodai stiprių arba panašių interesų susidūrimas Tai prieštaringumo būsena, nuomonių išsiskyrimas arba dviejų ar daugiau žmonių ar grupių nesuderinamumas Tai nesuderinamų pusių konkuruojantis arba prieštaraujantis veiksmas Tai antagonizmo būsena arba įvairių idėjų, interesų arba asmenų veikimas Tai psichologinė kova, iššaukta nesuderinamų arba prieštaringų poreikių, norų, vidinių ar išorinių reikalavimų Tai procesas, kuris prasideda tą momentą, kai viena iš pusių supranta, kad priešinga pusė riboja jos interesus 3

4 Konfliktų tipai Stabilizuojantis leidžia išsaugoti esamą poziciją, neleidžia nukrypti nuo tikslo, normų Disfunkcinis nukreiptas į normų ir tikslų griovimą, savo interesų išskyrimą Funkcionalus padeda rastis teigiamiems pokyčiams 4

5 Kita klasifikacija Pseudokonfliktai nesusipratimo pasekmė, be akivaizdžių prieštaravimų Interesų konfliktai pusės turi skirtingus tikslus ir interesus Dalykiniai konfliktai sutampa tikslai, nesutampa nuomonės apie būdus juos pasiekti Formalūs konfliktai negali susikalbėti dėl formalių dalykų Vaidmenų konfliktai nusivylimas pasirinktu vaidmeniu 5

6 Konfliktų pavyzdžiai Asmenybiniai. Noras pavalgyti ir būtinybė pabaigti skubų darbą Tarp dviejų asmenų. Skiriasi vienam kambaryje dirbančių dviejų žmonių muzikinis skonis Tarp asmenis ir grupės. Vienas iš grupės nori nustoti dirbti darbą, kiti jį pabaigti Grupės viduje. Sudaromas skyriaus ar šeimos atostogų planas Tarpgrupinis. Dėl bonusų suteikimo dviem skyriams (nauji baldai, kompiuteriai, tarnybinės mašinos) Tarp grupės ir visuomenės. Seksualinių mažumų paradas Tarp visuomeninių sistemų/ valstybių. Izraelis ir Palestina 6

7 Priežastys ir pasekmės Pasekmės Priežastys Teigiamos Neigiamos Asmenybė Vystymasis Dingusi motyvacija Santykis Bendradarbiavimas Agresija Organizacijos struktūra Vystymasis, išsigryninimas Prarastas efektyvumas 7

8 Intrapsichologiniai arba vidiniai konfliktai Kiekvienas iš mūsų turi savo supratimą, norus, motyvus ir tikslu. Kelias į tikslą ne visada tiesus Kiekvienas iš mūsų turi vidinių konfliktų. Neišspręsti vidiniai konfliktai virsta baime, nepasitenkinimu, agresija, nusivylimu, o tai gali iššaukti konfliktus su kitais asmenimis Tuo pačiu metu vidiniai konfliktai esminis ir būtinas žingsnis asmenybės vystymesi 8

9 Interpsichologiniai arba tarpasmeniai konfliktai Jei suardyta santykių sfera, bendravimas su kitais asmenimis sukuria labai didelę konfliktų tikimybę. Tai pasireiškia nepasitikėjimas, atvira kova ar agresija Normali komunikacija neįmanoma, grupė praranda susitelkimą, agresijai užsitęsus grupei gali subyrėti Iš kitos pusės, sėkmingas konflikto sprendimas gali užtvirtinti grupės susitelkimą, tarpusavio supratimą, simpatijas, taip pat ir su kitomis konflikte dalyvaujančiomis grupėmis 9

10 Konfliktai organizacijoje Konfliktų priežastys gali būtų pačioje organizacijoje, jeigu organizacijos struktūra ir kiti elementai yra neužtektinai tarpusavyje suderinti (užduočių paskirstymas, atsakomybės ir įgaliojimai, informacijos srautai, procesai, sprendimų priėmimas, įvertinimų sistema) Ši situacija iššaukia konkurencinę kovą, neužtikrintumą, kaltės vertimą kitiems, gandus ir šmeižtą tarp atskirų darbuotojų ir grupių Sistemos sutvarkymas gali duoti teigiamą konstruktyvų efektą 10

11 Konfliktų pasekmės Konfliktų įtaka gali būti teigiama ir neigiama Nedideli konfliktai gali būti net ir normalus reiškinys Susidūrus skirtingiems atstovams ir interesams galimi kūrybiški produktyvumu pagrįsti veiksmai, nes gebėjimas mąstyti kūrybiškai susijęs su gebėjimu galvoti kitaip, net skirtingomis kryptimis 11

12 Konfliktų valdymas Veikla sprendžianti užsitęsusius konfliktus Konfliktai yra įvairių formų gandai, pajuoka, vengimas, tinginiavimas, terorizavimas, karas. Socialinė struktūra lemia tai, kokia valdymo forma turėtų būti parinkta Konfliktų valdymas yra ne tas pats, kas konfliktų sprendimas. Konflikto sprendimu siekiama išspręsti nesutarimą, randant abiem pusėms priimtiną variantą. Konflikto valdymas gali neišspręsti konflikto, o atvirkščiai, gali jį eskaluoti. 12

13 Tarpasmenių konfliktų priežastys (I) Skiriasi žmonių požiūriai ir mintys apie tuos pačius dalykus. Skiriasi nuomonės paprastuose ir sudėtinguose dalykuose turime savo maistą, užsiėmimą, mėgstamus daiktus, interesus. Konflikto priežastimi gali būti situacijos, kai nėra patenkinti pagrindiniai žmogus poreikiai nėra maisto, vandens, oro, rūbų, stogo virš galvos, trūksta saugumo, priklausomybės pojūčio. Jei žmogui trūksta šių pirminės būtinybės dalykų, jis gali veikti, nusižengdamas normoms ir taisyklėms. Mus skiria turimi ištekliai pinigus, daugiau ar mažiau išreikštą talentas, dvasingumą, valdžią. 13

14 Tarpasmenių konfliktų priežastys (II) Skiriasi psichologinių poreikių patenkinimas. Žmogui būtina jausti, kad jį priima, jis yra vertinamas, mylimas, kažkas jaučiasi už jį atsakingas. Tačiau šiuos poreikius žmonės tenkina skirtingai. Įvairi vertybinė orientacija. Paprastai apie tai nutylima. Vienas siekia kiek įmanoma daugiau pagaminti ir gauti kuo daugiau pelno, kitam svarbu gamybos ekologija. Gana sunkiai nustatomos tikrosios konflikto priežastys. Atvejai, kai veiksmai lyg prieštarauja tikriesiems siekiams. Dažniausiai jie yra tuomet, kai teigiamais, socialiai priimtinais būdais negali pasiekti norimo rezultato. Būtina paanalizuoti pradinę konflikto stadiją ir priimti sprendimą spręsti jį ar ne bei kaip tai padaryti. 14

15 Konflikto stadijos Bręstančio konflikto signalas diskomforto jausmas. Intuityviai nujaučiame, kad kažkas negerai, o kas tiksliai negerai pasakyti sunku. Mažiau norisi su kuo nors susitikti, kalbėtis. Daugumai tai atrodo smulkmena, kuri tuoj turėtų užsimiršti. Prasideda incidentų stadija. Daugėja smulkių incidentų, pasisvaidymų griežtais žodžiais. Neišsiaiškinus priežasčių, konfliktas išauga į nesusipratimus. Incidentai padažnėja ir pagilėja. Kiekviena pusė užsiima savimi, savo jausmais, visi pripažįsta, jog yra konfliktinė situacija. Nesprendžiant tai tampa įtampa. Kiekvienas žvilgsnis, judesys, padarytas ar nepadarytas darbas tampa žeidžiančio pasižodžiavimo priežastimi. 15

16 Konfliktų sprendimas Diskomforto ir incidentų stadijose Vienas iš būdų spręsti konfliktą konfliktą gali išspręsti jo dalyviai, jo ne spręsti, o kažkurioje stadijoje jei tik jie to iš tiesų nori. jį užkonservuoti. Dažniausiai tai Nesusipratimų stadijoje būtinas įvyksta nesusipratimų ir įtampos tarpininkas, kuris užtikrintų abiem stadijose. pusėms lygias galimybes išreikšti Radikalus būdas spręsti konfliktą savo nuomonę ir bendraujant yra krizė, kai santykiai nutraukiami padėtų laikytis padorumo normų. (išėjimas iš darbo, skyrybos). Konfliktą galima išspręsti ir Išoriškai krizė gali būti audringa įtampos stadijoje, tik prireiks kur arba civilizuota, tačiau viduje kas daugiau laiko ir profesionalaus kiekvienas jos dalyvis jaučia gilų tarpininko. emocinį pergyvenimą. 16

17 Konfliktų sprendimas (įvadas į modulius) Kiekvienas iš mūsų turi savitą konflikto sprendimo stilių. Vieni nusileidžia, kiti nori dominuoti, treti ieško kompromisų. Tas pats žmogus skirtingose situacijoje gali pasirinkti skirtingą konflikto sprendimo stilių. 17

18 Orientacija į priešingos pusės interesus R. Blake ir J. Mouton modelis Orientacija į savo interesus 18

19 1,1 vengimas Šio stiliaus pagrindas abejingumas konfliktuojančių pusių interesams. Konfliktas iš esmės ignoruojamas, galima sakyti, kad jis numalšintas. Žvelgiant iš artimos perspektyvos toks santykis gali būti sėkmingas, tačiau išlieka rizika tolimesnėje perspektyvoje sulaukti naujo konflikto. Konflikto dalyvius supa neigiamas psichologinis klimatas ir tai veikia aplinkinius. Susikuria slaptos koalicijos, skleidžiami gandai ir mezgamos intrigos. Stringa konstruktyvus darbas. Vengimas kaip atsargumo veiksmas pasiteisina, jei organizacijoje (šeimoje) vyrauja bendradarbiaujantis valdymo stilius ir atvira komunikacija, nukreipta į tai, kad būtų vengiama konfliktų apskritai. 19

20 1,9 prisitaikymas (užglaistymas) Noras įtikti kitai pusei toks didelis, kad savo interesai yra ignoruojami vadovas pasakė, reikia daryti, nors ir... 20

21 9,1 spaudimas Perdėtas noras patenkinti savo norus riboja įgūdžius gerbti priešingą pusę ir tai išvirsta į spaudimą Konfliktas tuo nesibaigia jis nustumiamas į pogrindį Kita konflikto pusė ieškos priemonių atsigriebti arba paliks organizaciją 21

22 5,5 kompromisas Visos konflikto pusės kažkuo nusileidžia, tačiau nė viena iš jų nėra patenkinta rezultatu, nes vienu metu yra ir laimėtojos ir pralaimėtojos Kompromisai gimsta kaip derybų ir sandėrių rezultatas 22

23 9,9 bendradarbiavimas Pasinaudodamos šiuo stiliumi, konflikto pusės bendrai ieško naujo sprendimo, kuris būtų naudingas abiem pusėms Labai efektyvus, tačiau labai suskiai realizuojamas kelias išspręsti konfliktą, nes abi konflikto pusės pirma turi nugalėti emocinį nepalankumą ir norėti bendradarbiauti. 23

24 Užduotis Vaikai pykstasi dėl žaislo Kaip spręsti konfliktą, taikant visus konflikto sprendimo būdus? Kuris iš jų, jūsų nuomone geriausias? 24

25 Kokį stilių pasirinkti? Neįmanoma nusakyti optimalios konflikto sprendimo strategijos Kiekvienoje gyvenimo situacijoje konkretus žmogus turi galimybę reaguoti skirtingais būdais. Kai kurie iš būdų gali pasirodyti neadekvatūs, kiti tinkamesni ir todėl efektyvesni. Anksčiau buvo teigiama, kad konfliktams reikia užbėgti už akių, jų vengti ar net jų šalintis. Šiuolaikinio pasaulio požiūris yra visai kitoks. Nuo konflikto nereikia bėgti, jį reikia spręsti! 25

26 Užduotis Pasižiūrėkime jūsų rastą vaizdo medžiagą apie bendravimo barjerus ir kliūtis Ar matytose situacijose jie iššaukia konfliktus? Ar šiose situacijose konfliktai išspręsti? Jei taip kokiu stiliumi? Ar priimtas sprendimas yra ilgalaikis? Kokį sprendimo būdą pasiūlytumėt jūs? 26

27 Konflikto nugalėjimo technologija. Van Berkel Galima taikyti esant ir giliems, ir aštriems konfliktams. Visiškai išspręsti galima tik nedidelius konfliktus. Didelį konfliktą galima nebent transformuoti į ne tokią destruktyvią formą. Šis modelis apima 6 fazes 27

28 6 Van Berkel modelio fazės (1 3) 1 fazė. Reikia suvokti, jog pati konflikto pradžių pradžia glūdi asmenyje (A), kuris mano, kad kitas asmuo (B) riboja jo teises. A asmeniui kyla stresas, vidinis susijaudinimas. Norint nugalėti konfliktą reikia pradėti nuo savęs sukontroliuoti savo susijaudinimą. Tik taip gali prasidėti išmintingas pokalbis, kuriame galima rasti konstruktyvų sprendimą. 2 fazė. Reikia sukurti bendravimo su kita pagrindą, norą pasitikėti abipusiai. 3 fazė. A asmuo turi atvirai pasakyti B asmeniui apie savo motyvus ir ketinimus, nes pasitikėjimas galimas tik atvirai komunikuojant. 28

29 6 Van Berkel modelio fazės (4 6) 4 fazė. Kai sukuriama bent kažkokia pasitikėjimo atmosfera, reikia imtis konflikto turinio ir bandyti rasti bendrą problemos sprendimą. 5 fazė. Reikia susitarti, geriausia raštu 6 fazė. Reikia nusiraminti, nes formalus konflikto sprendimas nereiškia, kad dingo emocinė įtampa. Konfliktas baigtas, kai kiekviena pusė jį nugali savo viduje Konfliktas baigiasi ten pat, kur ir prasidėjo žmogaus viduje. Jei emocinis konflikto valdymas nebaigtas, jis gali užsiplieksti iš naujo. 29

30 Gordono metodas kiekvienas yra laimėtojas Metodas leidžia problemą spręsti bendradarbiavimo keliu (9,9). Vadovas turi sąmoningai atsisakyti valdžios pozicijos ir bendrai ieškoti sprendimo, kuris: Turi savo turiniu būti teisingas Tenkinti abi konflikto puses Sprendimo procese vadovas turi išnaudoti šias pokalbio technologijas: Fokusuotis į partnerio elgesį aktyviai klausyti Elgesys, demonstruojantis asmeninę poziciją siųsti Aš pranešimą 30

31 6 Gordono metodo žingsniai (1 3) 1 žingsnis problemos nustatymas. Rasti atsakymus į klausimus: kas man trukdo? Kokia tarp mūsų problema? Labai svarbus malonus elgesys Aš pranešimas ir aktyvus klausymas. Tuomet bendrai nustatyti problemą. 2 žingsnis galimų sprendimų įvardinimas. Skatinti žmogų ieškoti sprendimų, atidžiai išklausyti ir įvertinti pasiūlymus. 3 žingsnis pateiktų sprendimo variantų vertinimas. Kiekvieno varianto pliusai ir minusai. Susitarti, kokiais kriterijais vertinsite, aiškiai išsakyti savo asmeninę nuomonę, taip pat išklausyti kitos pusės nuomonę ir prieštaravimus. 31

32 6 Gordono metodo žingsniai (4 6) 4 žingsnis sprendimo priėmimas. Priimtiniausias variantas, dėl kurio pusės gali susitarti. Abipusiam pasitikėjimui padeda kruopščiai peržiūrėti ir įvertinti kiekvieną variantą, vengiant įkalbinėjimo ar spaudimo, reikia perklausti, ar kita pusė sutinka su galutiniu sprendimu. 5 žingsnis apibrėžti sprendimo įgyvendinimo principus. Susitarti, kas, ką ir kada kiekvienas padarys. 6 žingsnis po kurio laiko įvertinti sprendimo efektyvumą. Patikrinti, ar sprendimas pasiteisino. 32

33 Scientologų požiūris. L. Ron Habbard Fundamentali gamtos taisyklė: Bet kuriame ginče, taip pat ir plieskiantis konfliktui tarp dviejų žmonių, dalyvauja nežinoma trečia pusė arba Ginčą aktyviai kelia nežinoma trečia pusė arba Dauguma žmonių mano, kad ginčui reikia 2 žmonių, tačiau būtinai yra trečia pusė, kuri ir įplieskia konfliktą 33

34 Scientologų požiūris. Taktika (I) Lengva stebėti, kai du į konfliktą įtraukti žmonės kovoja tarp savęs, sunkiau pastebėti ar įtarti esant trečią pusę, kuri aktyviai kaitina ginčą Paprastai trečios pusės neįtaria, ji atrodo protinga, atsitiktinė stebėtoja, neigianti bet kokį ryšį su ginču, tačiau iš tiesų yra tikroji konflikto priežastis Ginčo priežastys įvairios, tačiau jie nėra gyvos būtybės. Ieškodami trečios pusės, ieškokite tikro gyvo žmogaus kai rasite ir peržiūrėsite įrodymus, ginčas bus baigtas Svarbus trečios pusės technologijos ginklas yra melagingi pranešimai. Tai teiginiai žodžiu ar raštu, neturintys jokio pagrindo, klastingi ir skleidžiantys sąmoningą melą. 34

35 Scientologų požiūris. Taktika (II) Tikrasis nemalonumų šaltinis melagingi pranešimai, kurie priimami kaip tikri, nesiaiškinant asmeniškai su kaltinamuoju. Kai vadovas gauna kaltinimą ar įrodymą, turi išsiaiškinti, ar tai ne melas arba rezultatas to, kas buvo neteisingai suprasta ir taip rasti tikrą nemalonumų šaltinį ir išvengti galimybės skirti bausmę nekaltam. Aiškinantis trečią asmenį, reiktų atsakyti: Ar kada girdėjote, kad kas būtų toks nepalankus? Ką sakė? Kas tai sakė? Ar kas jums sakė, kažkas elgiasi netinkamai? Klausimus galima teikti grupei žmonių, o peržiūrėjus rezultatus rasti dažniausiai pasikartojantį vardą. Jį ir reikia patikrinti ar jis yra disharmonijos ir konfliktų šaltinis. 35

36 Amortizacijos požiūris M. Litvako taktika: Tiesi amortizacija Atidėta amortizacija Profilaktinė amortizacija E. Bernas, taikydamas transakcinę analizę ( m.), nustatė amortizacijos principus M. Litvakas vadovavosi E. Berno pasiūlytu žmonių skirstymo į supratimo požymių tipus: Vaikas V didelė energija, kaprizai Suaugęs S logika, darbas Tėvai T mažai energijos, įpročiai, įsitikinimai 36

37 Amortizacijos požiūris. Taktika (I) V V, S S, T T bendraudami nekonfliktuoja, nes psichologiškai yra lygūs T V yra vergiškai tironiška transakcija, kuri gali ilgai tęsti be konflikto Konfliktai paprastai vyksta susikertančiose transakcijose. Skandalas gali tęstis tol, kol vienam iš partnerių neišseks V energija Pereinant į poziciją S iš pradžių reikia sutikti, vėliau paklausti Pykstantis esant psichologiniam konfliktui tiesa dingsta ir pyktis tęsiasi tol kol partneriai nesunaikina vienas kito Reikalinga diskusija dalykinis konfliktas. Ji suartina žmones ir padeda tobulėti 37

38 Amortizacijos požiūris. Taktika (II) Girti reikia prie visų, o barti kalbantis akis į akį Amortizacijos metodo esmė reikia sutikti su visais kaltinimais Superamotizacijos metodas jei jus pavadino kvailiu, atsakykite: aš ne tik kvailys, bet ir niekšas, tad saugokis Metodo idėja kilo iš Dale Carnegie aiškinimo: Pasakyk apie save tai, ką nori padaryti tavo skriaudėjas, ir iš jo burių tu pavogsi vėją 38

39 Užduotis Parašykite scenarijų, kaip spręstumėte konfliktą pagal pasirinktą vaizdo medžiagą: Kokį metodą taikytumėte? Ką darytumėte kiekviename žingsnyje? 39

40 6 Carnegie taisyklės 1. Domėtis kitais nuoširdžiai. Tai sugrįš dėkingumu, domėjimusi. 2. Šypsotis. Tai lengviausias būdas gerai atrodyti, patraukti kitus. Nuoširdžiai besišypsančiam žmogui neįmanoma rodyti agresijos kyla noras jam įtikti. 3. Vardas žmogui skamba saldžiausiausiai ir svarbiausiai bet kuria kalba. Vadinkite žmones vardais, tai padeda bendrauti atviriau ir draugiškiau. 4. Būti geru klausytoju. Skatinkite kitus kalbėti apie save ir jus laikys puikiu klausytoju. Kartais tai yra svarbiau, nei vadovauti pokalbiui. Leiskite žmogui pasisakyti rezultatas bus pats teigiamiausias. 5. Kalbėti apie tai, kas domina pašnekovą. Tai būdas įgyti palankumą, galiausiai suprasti pašnekovą. 6. Leisti pašnekovui jausti jo reikšmingumą. Darykite tai nuoširdžiai ir nepersistenkite bendraujant neverta menkinti savęs. 40

41 Kaip palenkti pašnekovą priimti jūsų požiūrį? Vienintelis būdas laimėti ginčą jo išvengti Gerbiu pašnekovo požiūrius, niekada nesakau, kad jis neteisus Jei aš neteisus, pripažįstu tai greitai ir tiksliai Kalbu draugišku tonu Duodu galimybę pašnekovui kaip galima greičiau atsakyti taip Pašnekovui leidžiu kalbėti daugiau Pašnekovui leidžiu galvoti, kad tai jo idėja Stengiuosi matyti daiktus pašnekovo akimis Esu dėmesingas pašnekovo idėjoms ir norams Kviečiu ieškoti didingesnių motyvų Dramatizuoju savo idėjas, dėstau efektingai Metu iššūkį 41

42 Kaip neužgauti pagarbos jausmo? Pradedu nuo pagyrimo, išreiškiu pagarbą Klaidas parodau netiesiogiai Pirma pasisakau savo klaidas, tada kritikuoju pašnekovą Duodu pašnekovui galimybę išgelbėti savo prestižą Išsakau pripažinimą už mažą sėkmingą rezultatą arba sėkmę, esu dosnus pagyromis Duodu klausimus vietoje įsakymų Kuriu jo gerą reputaciją ir jis pasistengs ją pateisinti Stimuliuoju Kuriu įspūdį, kad padarytą klaidą pašnekovas gali lengvai ištaisyti Pasiekiu, kad pašnekovas su džiaugsmu darys tai, ką pasiūliau 42

43 Šeimos laimei Nesikabinėju Nesistengiu perdaryti sutuoktinio Nekritikuoju Reiškiame vienas kitam palankumą Rodome vienas kitam dėmesį Nepamirštame sekso 43

44 Pabaigai Bendraudami visada prisimename, kad mes nesusiję su logiškai mąstančiomis būtybėmis Mes susiję su būtybėmis, kurios yra perpildytos emocijų, susipainiojusios tarp nuostatų ir besivadovaujančios pasipūtėlio išdidumu ir tuštybe 44

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa

ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pa ancija pagarba draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjim draugiškumas pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas s pagalba saugi mokykla pasitikėjimas draugiškumas tolerancij mas draugiškumas

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim

litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavim litauisk Sveiki atvykę į Klepp mokyklą Informacinis lankstinukas užsienio kalba kalbančių mokinių tėvams /globėjams apie tėvų mokyklos bendradarbiavimą Bendradarbiavimas šeima - mokykla Svarbi ugdymo sąlyga

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1

YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 YIT elgesio kodeksas mūsų bendromis vertybėmis ir taisyklėmis pagrįsti veiklos principai 1 Turinys Gerb. skaitytojau, 1 Misija, vizija ir vertybės YIT veiklos pagrindas... 4 2 Vadovavimo principai... 5

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Tarptautinės studijos iššūkis visai akademinei bendruomenei Dr. Laura Sapranavičiūtė-Zabazlajeva, LSMU, TRSC, Užsieniečių studijų skyriaus vedėja 25 metų patirtis 682 studentai Tarptautinės studijos LSMU

Detaliau

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx SKYRYBOS. KAIP SUPRASTI VAIKUS IR JIEMS PADĖTI? Kuomet du žmonės šeimoje nusprendžia pasukti skirtingais keliais, dažniausiai abiem iškyla labai svarbus klausimas: Kaip skyrybos paveiks mūsų vaikus? Tai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių reabilitacijos centro direktoriaus 2014-05-22 įsakymu Nr. V-25 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠIAULIŲ REABILITACIJOS CENTRO DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešosios

Detaliau

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX

Microsoft Word - elgesio kodeksas.DOCX PATVIRTINTA VšĮ Šeduvos PSPC direktoriaus 2014m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-59 VŠĮ ŠEDUVOS PSPC ĮSTAIGOS DARBUOTOJŲ ELGESIO KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šis elgesio kodeksas (toliau Kodeksas)

Detaliau

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasiškai augu ir tobulėju. Tai duoda man vidinės jėgos savyje

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

XXXXXXXXX PASKAITOS TEMA

XXXXXXXXX PASKAITOS TEMA "Kaip geriau suprasti savo moksleivius ir užtikrinti jų sėkmingą bendradarbiavimą?" (remiantis Dr. I. Adizes metodologija) Lektorius: 2012 m. lapkričio 10 d., Kaunas Dr. Adizes yra vienas iš pirmaujančių

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KO

PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KO PATVIRTINTA Telšių lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2016 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. V1-53 TELŠIŲ LOPŠELIO-DARŢELIO EGLUTĖ DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Telšių lopšelio-darželio

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va

Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų va Tarptautinės projektų valdymo asociacijos (IPMA ) profesinės etikos kodeksas Etiškas elgesys profesinės veiklos varomoji jėga! Tarptautinė projektų valdymo asociacija Leidinio autorius ir rengėjas Juridinis

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN

PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BEN PATVIRTINTA UAB Biržų autobusų parkas direktoriaus 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-68 UAB BIRŽŲ AUTOBUSŲ PARKAS DARBUOTOJŲ ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Biržų autobusų parkas (toliau

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS

MOLĖTŲ PPT PSICHOLOGĖS RŪTOS MISIULIENĖS MOLĖTŲ PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA 1. Veiklos tikslas ir prioritetai: 1.1. Tikslas švietimo pagalbos prieinamumo didinimas specialiųjų ugdymosi poreikių ir/ar psichologinių

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c

f25e5c28-5e20-4e4a-9362-ac1c5be1853c PATVIRTINTA Kauno Pilėnų progimnazijos direktoriaus 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V-55 KRIZIŲ VALDYMO KAUNO PILĖNŲ PROGIMNAZIJOJE REGLAMENTAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Reglamentas dėl krizių valdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas?

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Gimnazijos psichologė Inga Jankauskienė 2017-12-06 Kas tai yra? Kas tas psichologinis atsparumas? Kokius žmones galima vadinti psichologiškai atspariais? Psichologinis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos

INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamos INTERVIU CIKLAS DĖL PRAMONĖS 4.0 EKOSISTEMOS VYSTYMO PRIEMONIŲ KAS DALYVAVO? 20 6 apdirbamosios gamybos įmonių (t.y. 25 % Panevėžio regiono apdirbamosios gamybos įmonių, kurių apyvarta > 2 mln. Eur) švietimo

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietu VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBĖS TARNAUTOJO ELGESIO KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2005

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), daly

PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), daly PROKURORŲ ETIKOS KOMISIJA IŠVADA DĖL PROKURORĖS O. A. VEIKSMŲ 2018 m. sausio 22 d. Nr. 1.6-4 Vilnius Prokurorų etikos komisija (toliau Komisija), dalyvaujant Komisijos nariams Alvydui Benošiui, Martynui

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot E U R O P O S P A R L A M E N T A S 2005 m. birželio 16-17 d. EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis PIRMININKO p. JOSEP BORRELL FONTELLES KALBA PIRMININKAVIMO IŠVADOS 02/S-2005 Vadovybė s generalinis direktoratas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nr. VP1.-1.3-SADM-01-K-02-008 Įvadinio modulio tematikos trumpa apžvalga Bendrieji diskriminacijos pagrindai ir jų apraiškos Lyčių lygybės samprata, stereotipai Žiniasklaidos įtaka stereotipų formavimuisi

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis

Mediacija gegužės penktadieniai.pdf_didelis I šeštadienis (2019-08-31) Mediacijos pagrindai Mokymų dieną veda CEDR (Didžioji Britanija) akredituota mediatorė doc. dr. Agnė Tvaronavičienė Ginčo samprata ir sprendimo būdų įvairovė Mediacijos samprata

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau