Naudotojo vadovas. Interneto radijas. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu Serija 8000 TAR8805

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Naudotojo vadovas. Interneto radijas. Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu Serija 8000 TAR8805"

Transkriptas

1 Interneto radijas Serija 8000 TAR8805 Naudotojo vadovas Užregistruokite savo gaminį ir gaukite pagalbą adresu

2 Turinys 1 Svarbu 2 Sauga 2 2 Jūsų interneto radijo aparatas 3 Įvadas 3 Kas yra dėžėje 3 Interneto radijo aparato apžvalga 4 3 Pradžia 5 Radijo antenos paruošimas 5 Maitinimo prijungimas 5 Pirminės sąrankos atlikimas 6 Įjungimas 7 Šaltinio meniu 7 Pasirinkti iš anksto nustatytą FM radijo stotį 14 Meniu naudojimas FM režime 14 RDS informacijos rodymas 15 9 Sistemos meniu naudojimas 15 TInklo nustatymų koregavimas 16 Laiko / datos nustatymas 16 Sistemos kalbos nustatymas 16 Visų nustatymų pradinių verčių grąžinimas 17 Programinės įrangos naujinimo informacijos patikrinimas 17 Informacija apie programinės įrangos versiją 17 Foninio apšvietimo koregavimas 17 4 Interneto radijo klausymasis 8 Meniu naudojimas interneto radijo režime 8 Interneto radijo stočių saugojimas 9 Iš anksto nustatytos interneto radijo stoties pasirinkimas 9 Rodyti interneto radijo informaciją 9 5 Tinklalaidžių klausymasis 10 6 Spotify klausymasis 10 7 DAB radijo klausymasis 11 DAB radijo stoties nustatymas 11 DAB radijo stočių saugojimas 11 Iš anksto nustatytos DAB radijo stoties pasirinkimas 11 Meniu naudojimas DAB režime 12 DAB informacijos rodymas 13 8 FM radijo klausymasis 13 FM radijo bangų stočių paieška 13 FM radijo stočių saugojimas 13 Automatinis FM radijo stočių saugojimas Pagrindinio meniu naudojimas 18 Žadintuvo nustatymas 18 Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas Kitos funkcijos 20 Garso atkūrimas per Bluetooth 20 Garso reguliavimas 20 Nutildyti garsą 20 Belaidis įkrovimas Gaminio informacija Trikčių šalinimas Pranešimas 23 Atitiktis 23 Rūpinimasis aplinka 23 Prekės ženklo nuoroda 23 LT 1

3 1 Svarbu Sauga Įspėjimas Niekada nenuimkite šio interneto radijo aparato korpuso. Niekada netepkite jokių šio interneto radijo aparato dalių. Niekada nedėkite šio interneto radijo aparato ant kitos elektros įrangos. Saugokite šį interneto radijo aparatą nuo tiesioginių saulės spindulių atviros liepsnos ar karščio. Pasirūpinkite, kad visada galėtumėte laisvai prieiti prie maitinimo kabelio, kištuko ar adapterio ir galėtumėte nesunkiai atjungti interneto radijo maitinimą. Perskaitykite ir vadovaukitės šiomis instrukcijomis. Pasirūpinkite, kad apie gaminį būtų palikta pakankamai laisvos vietos ventiliacijai. Visą techninę priežiūrą patikėkite kvalifikuotam techninės priežiūros personalui. Techninis aptarnavimas reikalingas, jei interneto radijo aparatas buvo kokiu nors būdu pažeistas; pvz., pažeistas maitinimo laidas ar kištukas, ant jo išlieta skysčio arba į interneto radijo aparatą pateko objektų, interneto radijo aparatas buvo paveiktas lietaus ar drėgmės, jis normaliai neveikia arba buvo numestas. Naudokite tik gamintojo nurodytus priedus. Naudokite tik naudotojo vadove nurodytus maitinimo šaltinius. Išjunkite šį gaminį iš elektros tinklo audros metu arba jei planuojate nenaudoti ilgesnį laiką. Ant gaminio neturi lašėti ar patekti purslų. Ant gaminio nedėkite jokių pavojų keliančių objektų (pvz., indų su skysčiu, degančių žvakių). Jei įrenginiui išjungti naudojamas tiesioginio prijungimo adapterio kištukas, išjungtas prietaisas išliks paruoštas naudojimui. Nenaudokite šio įrenginio prie vandens. Sumontuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Nemontuokite šalia šilumos šaltinių, pvz., radiatorių, šilumos registrų, viryklių ar kitų aparatų (įskaitant stiprintuvus), kurie skleidžia šilumą. 2 LT

4 2 Jūsų interneto radijo aparatas Sveikiname įsigijus šį pirkinį ir tapus Philips nariu! Norėdami pasinaudoti Philips pasiūlymais, užregistruokite gaminį adresu Įvadas Su šiuo radijo aparatu galite: Klausytis interneto radijo naudodamiesi tinklo ryšiu; klausytis FM ir skaitmeninio garso transliavimo (DAB) radijo; atkurti garsą iš Bluetooth įrenginių; savo telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį naudoti kaip Spotify nuotolinio valdymo pultelį. pasitikrinti laiką ir nustatyti du žadintuvus. Įkrauti savo mobilųjį įrenginį su belaidžiu telefono įkrovikliu ar USB. Kas yra dėžėje Sutikrinkite paketo turinį pagal žemiau pateiktą sąrašą: Interneto radijo aparatas Maitinimo adapteris Greitojo paleidimo vadovas Saugos ir garantijos lapas LT 3

5 Interneto radijo aparato apžvalga Įjunkite radijo aparatą. Perjunkite į budėjimo režimą. Rankenėlė SELECT (pasirinkti) Norėdami nustatyti radijo stotis, pasukite pagal laikrodžio rodyklę arba prieš. Norėdami naršyti meniu sąrašą, pasukite pagal laikrodžio rodyklę arba prieš. Spauskite, kad patvirtintumėte pasirinkimą. Spauskite ir laikykite, kad FM nustatymo režime automatiškai nuskaitytumėte visas stotis. SOURCE (šaltinis) Paspauskite, kad atvertumėte šaltinio meniu. /MENU Darbo režime atverkite aukščiausio lygio meniu. Paspauskite ir laikykite, kad rodytumėte informaciją FM / DAB režime. VOL (garso) rankenėlė / TYLINTI Sukite, kad reguliuotumėte garsą. Spauskite norėdami nutildyti arba atstatyti garsą. PREVIOUS (ankstesnis) Bluetooth režime: Spauskite ir peršokite į ankstesnį takelį. Nustatymo režime: Spauskite ir peršokite į ankstesnę iš anksto nustatytą stotį. Nustatymo režime: Spauskite ir laikykite, kad tolygiai mažintumėte dažnį kol nustatysite stotį. PRESET (iš anksto nustatytas) Išsaugokite radijo stotis. Rodykite radijo stočių sąrašą. NEXT (kitas) Bluetooth režime: Spauskite ir peršokite į kitą takelį. Nustatymo režime: Spauskite, kad peršoktumėte į kitą iš anksto nustatytą stotį. Nustatymo režime: Spauskite ir laikykite, kad nuolat didintumėte dažnį, kur nustatysite stotį. Rodinio ekranas Rodykite dabartinę būseną. Radijo antena / Wi-Fi antena Pagerinkite signalo priėmimą. Pagerinkite Wi-Fi signalo priėmimą. USB lizdas (tik įkrovimui) Įkraukite išorinius įrenginius (nuol. Srovė 5 V 1 A). DC IN (nuolatinės srovės įėjimas) Prijunkite kintamosios srovės maitinimo adapterį. Belaidžio Qi įkrovimo dėklas Belaidžiu būdu įkraukite išmanųjį telefoną. 4 LT

6 3 Pradžia Visada laikykitės šiame skyriuje pateiktų instrukcijų. Radijo antenos paruošimas Siekiant geresnio radijo ryšio priėmimo, visiškai ištraukite ir reguliuokite antenos padėtį. Siekiant išvengti trukdžių, anteną nustatykite kiek įmanoma toliau nuo bet kokiių spinduliuotė šaltinių. Maitinimo prijungimas Dėmesio Gaminio pažeidimo pavojus! Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa atitinka įtampą, nurodytą interneto radijo aparato gale arba apačioje. Elektros smūgio pavojus! Kai Iš rozetės traukiate kintamosios srovės kištuką, visada traukite suėmę už kištuko, o ne laido. 1 Prijunkite maitinimo adapterį prie:: DC IN lizdo radijo aparato gale ir prie sieninis lizdo. LT 5

7 Pirminės sąrankos atlikimas Kai radijas įjungiamas pirmą kartą, ekrano skyde pasirodo [Setup wizard] (sąrankos vedlys). Vadovaukitės žemiau pateiktomis instrukcijomis, kad sukonfigūruotumėte kelis paprastus nustatymus. Norėdami klausytis interneto radijo, pirmiausia turite nustatyti Wi-Fi ryšį. Wi-Fi apsaugos sąranka (WPS) yra standartas, sukurtas Wi-Fi Alliance, siekiant lengvai suformuotisaugų belaidį namų tinklą. Jei jūsų belaidis maršrutizatorius palaiko WPS, galite greitai ir saugiai prijungti radiją prie maršrutizatoriaus vienu iš dviejų sąrankos būdų: Spaudžiamo mygtuko konfigūracija (PBC) arba asmeniniu identifikacijos kodu (PIN). Jei WPS nepalaikomas, turite dar vieną galimybę prijungti radiją prie belaidžio maršrutizatoriaus. 6 LT Prieš prijungdami prie tinklo, susimažinkite su tinklo maršrutizatoriumi. Įsitikinkite, kad įjungtas jūsų namų Wi-Fi tinklas. Siekiant geresnio Wi-Fi ryšio priėmimo, pasukite ir reguliuokite Wi-Fi antenos padėtį. 1 Kai rodomas [Setup wizard] (sąrankos vedlys), pasukite SELECT (parinkimo) rankenėlę ir pasirinkite [YES] (taip), kad pradėtumėte sąranką. Jei pasirinksite [NO] (ne), vedlio vykdymo užklausą matysite kitą kartą. 2 Kad patvirtintumėte, spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. Rodomas [12/24 hour format] (12 / 24 val. formatas). 3 Pasukite SELECT (pasirinkimo) rankenėlę, kad pasirinktumėte 12 ar 24 valandų formatą. 4 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. Rodomas automatinio naujinimo sąrašas 5 Kartokite 3 4 veiksmus, kad pasirinktumėte, ar sinchronizuoti rodomą laiką su radijo stotimis. [Update from DAB] (naujinti iš DAB): sinchronizuoti laiką su DAB stotimis. [Update from FM]: (naujinti iš FM): sinchronizuoti laiką su FM stotimis. [Update from Network] (naujinti iš tinklo): sinchronizuoti laiką su interneto radijo stotimis. Jei pasirenkama [Update from Network] (naujinti iš tinklo), pakartokite 3 4 veiksmus, kad nustatytumėte laiko zoną, tada kartokite 3 4 veiksmus, kad nustatytumėte vasaros laiką. [No update] (jokio naujinimo): išjungti laiko sinchronizavimą. Jei pasirenkamas [No update] (jokio naujinimo), pakartoti 3 4 veiksmus ir nustatyti datą ir laiką. 6 Norint išlikti prisijungus prie tinklo kartokite 3 4 veiksmus, kad pasirinktumėte [YES] (taip). 7 Kartokite 3 4 veiksmus, kad pasirinktumėte Wlan sritį. Radijas pradeda automatiškai ieškoti belaidžių tinklų. Rodomas pasiekiamų Wi-Fi tinklų sąrašas. 8 Kartokite 3 4 veiksmus, kad pasirinktumėte Wi-Fi tinklą. 9 Paspauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte belaidžio maršrutizatoriaus prijungimo parinktį. [Push Button] (spausti mygtuką): pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius palaiko WPS ir PBC nustatymo metodą. Jums bus pasiūlyta paspausti maršrutizatoriaus jungimo mygtuką, tada paspauskite OK, jei norite tęsti. [Pin]: pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius palaiko WPS ir PIN nustatymo metodą. Radijas sugeneruoja 8 skaitmenų kodo numerį, kurį galite įvesti į maršrutizatorių.

8 [Skip WPS] (praleisti WPS): pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius nepalaiko WPS. Jūsų bus paprašyta įvesti Wi-Fi tinklo raktą. 10 Kaip nurodyta ekrano skydelyje, paspauskite WPS mygtuką arba įveskite savo belaidžio maršrutizatoriaus PIN; arba įveskite raktą, kad prisijungtumėte prie tinklo (rodomos parinktys priklauso nuo jūsų tinklo tipo ir naudojamos tinklo apsaugos). Įvesdami tinklo raktą, simbolio pasirinkimui sukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, tada spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. Įjungimas Spauskite. Radijas perjungia į paskutinį pasirinktą šaltinį. Jungti į budėjimo režimą Vėl spauskite. Švieslentė prigesinama. Rodomas laikas ir data (jei nustatyti). Jei sistema neveikia 15 minučių, radijo aparatas automatiškai persijungia į budėjimo režimą. Norėdami atšaukti, pasukite SELECT (pasirinkimo) rankenėlę, kad pasirinktumėte [CANCEL] (atšaukti). Norėdami patvirtinti įvestį, pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę ir pasirinkite [OK]. Norėdami ištrinti įrašą, pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę ir pasirinkite [BKSP]. Norėdami išeiti iš procedūros, spauskite. Jei interneto ryšys užmegztas, rodoma [Connected] (prijungta). 11 Kai rodoma [Setup wizard completed] (sąrankos vedlys užbaigtas), spauskite OK, kad uždarytumėte nustatymą. Patarimas Kai kuriems Wi-Fi maršrutizatoriams gali prireikti palaikyti WPS mygtuką, kad prisijungtumėte prie Wi-Fi tinklo. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. konkrečių maršrutizatorių vartotojo vadovus. Norėdami vėl vykdyti sąrankos vedlį, pasirinkite meniu [System settings]>[setup wizard] (sistemos nustatymai > sąrankos vedlys) (žr. skirsnį Sistemos nustatymų meniu naudojimas ). Šaltinio meniu Norėdami įjungti šaltinio meniu spauskite. Interneto radijas 1 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte šaltinį. 2 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte pasirinkimą. LT 7

9 4 Interneto radijo klausymasis Per radiją internetu galima atkurti tūkstančius radijo stočių ir transliacijų iš viso pasaulio. Meniu naudojimas interneto radijo režime Kai bus užmegztas interneto ryšys, rasite stočių sąrašą, rodomą stočių sąraše. Tada pasirinkite vieną, kad pradėtumėte transliaciją. Įsitikinkite, kad įjungtas jūsų namų Wi-Fi tinklas. Siekiant geresnio Wi-Fi ryšio priėmimo, pasukite ir reguliuokite Wi-Fi antenos padėtį. 1 Spauskite SOURCE (šaltinis), kad pasirinktumėte [Internet radio] (interneto radijo) režimą. Radijas pradeda jungtis prie anksčiau prijungto tinklo ir tada nuskaito jūsų paskutinę klausytą interneto radijo stotį. IJei tinklo ryšys anksčiau nebuvo užmegztas, radijas automatiškai pradeda ieškoti belaidžių tinklų (Žr, skirsnį Pradžia > Pradinės sąrankos atlikimas arba Naudokite sistemos nustatymų meniu > Tinklo nustatymų koregavimas, kad užmegztumėte tinklo ryšį). 2 Spauskite MENU, kad atvertumėte meniu. 3 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, norėdami pereiti per meniu parinktis: [Station list] (stočių sąrašas): nustatykite visas prieinamas interneto radijo stotis. [System settings] (sistemos nustatymai): koreguokite sistemos parametrus (ta pati meniu parinktis visiems darbo režimams. Daugiau informacijos rasite skirsnyje Sistemos nustatymų meniu naudjoimas ). [Main menu] (pagrindinis meniu): patekti į pagrindinį meniu (tas pats meniu variantas visiems darbo režimams. Daugiau informacijos rasite skirsnyje Pagrindinio meniu naudojimas ). 4 Parinkčiai parinkti spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. 5 Jei parinktis turi papildomų parinkčių, kartokite 3 4 žingsnius. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu spauskite. [Station list] (stočių sąrašas) [Stations] (stotys): [History] (istorija): naršyti interneto radijo stotis pagal istoriją. [Search] (paieška): ieškoti interneto radijo stočių. Norėdami ieškoti, sukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, norėdami įvesti raktinį žodį pasirinkdami ženklus, tada, norėdami tęsti, paspauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. [Location] (vieta): naršykite interneto radijo stotis pagal vietovę. [Popular] (populiaru): nustatykite populiariausias interneto radijo stotis. [Discover] (atrasti): nustatykite automatiškai, kad atrastumėte interneto radijo sąrašą. 8 LT

10 Interneto radijo stočių saugojimas Galite saugoti ne daugiau kaip 20 iš anksto nustatytų radijo stočių. 1 Interneto radijo režimu nustatykite interneto radijo stotį. 2 Spauskite ir dvi sekundes laikykite PRESET (iš anksto nustatytas). Rodomas iš anksto nustatytų stočių sąrašas. 3 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį: 4 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. Rodoma [Preset stored] (iš anksto nustatytas elementas išsaugotas). Stotis išsaugota nurodytoje pozicijoje. Rodyti interneto radijo informaciją Klausydamiesi interneto radijo, pakartotinai palaikykite paspaudę, kad pereitumėte toliau nurodytą informaciją (jei pateikiama): Stoties aprašymas Stoties žanras ir vieta Kodekas ir diskretizavimo dažnis Atkūrimo buferis Data Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas. Stočių sąrašai ir submeniu laikas nuo laiko gali keistis ir priklausyti nuo vietos. Iš anksto nustatytos interneto radijo stoties pasirinkimas Interneto radijo režime: 1 Spauskite PRESET (iš anksto nustatytas). 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte numerį. 3 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. LT 9

11 5 Tinklalaidžių klausymasis 1 Spauskite SOURCE (šaltinis), kad pasirinktumėte [Podcasts] (tinklalaidės) režimą. 2 Spauskite MENU, kad atvertumėte meniu. 3 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, norėdami pereiti per meniu parinktis: 4 Parinkčiai parinkti spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. 5 Jei parinktis turi papildomų parinkčių, kartokite 3 4 žingsnius. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu spauskite. 6 Spotify klausymasis Naudokite savo telefoną, planšetinį kompiuterį ar kompiuterį kaip Spotify nuotolinio valdymo pultą. Eikite į spotify.com/connect ir sužinokite, kaip tai padaryti Spotify programinei įrangai taikomos trečiųjų šalių licencijos, kurias rasite čia: 10 LT

12 7 DAB radijo klausymasis DAB radijo stoties nustatymas Pirmą kartą pasirinkus DAB radijo režimą arba jei stočių sąrašas tuščias, radijas automatiškai atlieka visą nuskaitymą. Spauskite SOURCE (šaltinis), kad pasirinktumėte [DAB radio] (DAB radijas) režimą. Rodoma [Scanning] (nuskaitoma). Radijas automatiškai nuskaito ir išsaugo visas DAB radijo stotis, ir tuomet transliuoja pirmą pasiekiamą stotį. Stočių sąrašas išsaugomas radijo atmintyje. Kitą kartą įjungus radijo aparatą stočių nuskaitymas nevykdomas. Norėdami pasirinkti stotį iš pasiekiamų stočių sąrašo: DAB režime sukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad peržiūrėtumėte pasiekiamų DAB stočių sąrašą. Patarimas Laikas nuo laiko stotys gali keistis. Norėdami atnaujinti stočių sąrašą, pasirinkite [Scan] (nuskaityti) meniu, kad atliktumėte pilną nuskaitymą. DAB radijo stočių saugojimas Galite saugoti ne daugiau kaip 20 iš anksto nustatytų radijo stočių. 1 DAB režime nustatykite radijo stotį. 2 Spauskite ir dvi sekundes laikykite PRESET (iš anksto nustatytas). Rodomas iš anksto nustatytų stočių sąrašas. 3 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį. 4 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. Rodoma [Preset stored] (iš anksto nustatytas elementas išsaugotas). Stotis išsaugota nurodytoje pozicijoje. Iš anksto nustatytos DAB radijo stoties pasirinkimas DAB režime galite dviem būdais pasirinkti iš anksto nustatytą radijo stotį. A būdas: 1 Spauskite PRESET (iš anksto nustatytas). 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę ir pasirinkite numerį. 3 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. B būdas: Spauskite, kad praleistumėte ankstesnę / kitą iš anksto nustatytą stotį. LT 11

13 Meniu naudojimas DAB režime 1 DAB režime spauskite MENU, kad atidarytumėte DAB meniu. 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, norėdami pereiti per meniu parinktis: [Station list] (stočių sąrašas): rodyti visas DAB radijo stotis. Jei stoties nerandama, radijas pradeda nuskaityti DAB stotis ir įtraukti jas į stočių sąrašą. [Scan] (nuskaityti): nuskaitykite ir išsaugokite visas pasiekiamas DAB radijo stotis. [Manual tune] (rankinis nustatymas): rankiniu būdu nustatyti konkretų kanalą / dažnį ir pridėti prie stočių sąrašo. [Prune invalid] (pašalinti neveikiančias): iš stočių sąrašo pašalinti neveikiančias stotis. [DRC]: suspauskite radijo signalo dinaminį diapazoną, kad tylūs garsai būtų pagarsinti, o garsūs patylinti. [Station order] (stočių tvarka): leidžia nustatyti, kaip stotys yra išdėstytos slenkant stočių sąrašą. [System settings] (sistemos nustatymai): koreguokite sistemos nustatymus (žr. skirsnį Sistemos nustatymų meniu naudojimas ). [Main menu] (pagrindinis meniu): patekti į pagrindinį meniu (žr. skirsnį Naudoti pagrindį meniu ). 3 Parinkčiai parinkti spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. 4 Kartokite 2 3 veiksmus, jei pagal vieną variantą galimas papildomas variantas. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu spauskite. [Prune invalid] (ištrinti neveikiančias) [YES] (taip): iš stočių sąrašo pašalinti neveikiančias stotis. [No] (ne): grįžtį į ankstesnį meniu. [DRC] [DRC high] (DRC aukštas): įjunkite DRC aukštu lygiu (triukšmingoje aplinkoje rekomenduojama numatytoji parinktis). [DRC low] (DRC žemas): įjunkite DRC žemu lygiu. [DRC off] (DRC išjungtas): išjunkite DRC. [Station order] (stočių tvarka) [Alphanumeric] (abėcėlinė): stotis išdėstykite abėcėlės tvarka (numatytasis nustatymas). [Ensemble] (grupuoti): išvardyti stočių grupes, kurios transliuojamos kartu tame pačiame pogrupyje (t. y. BBC ar pietų Velso vietinės). [Valid] (veikiančios): pirmiausia išvardyjamos veikiančios stotys, tada - nebeveikiančios. Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas. 12 LT

14 DAB informacijos rodymas Klausydamiesi DAB radijo, pakartotinai spauskite ir laikykite, norėdami pereiti šią informaciją (jei yra): Stoties pavadinimas Dinaminės etiketės segmentas (DLS) Signalo stiprumas Programos tipas (PTY) Junginio pavadinimas Dažnis Signalo klaidų lygis Bitų dažnis ir garso būsena Kodekas Laikas ir data 8 FM radijo klausymasis FM radijo bangų stočių paieška 1 Spauskite SOURCE (šaltinis), kad pasirinktumėte [FM radio] (FM radijo) režimą. 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę pagal laikrodžio rodyklą ar prieš laikrodžio rodyklę, kad nustatytumėte radijo stį arba spauskite ir dvi sekundes laikykite, kad nustatytumėte kitą stipriausią radijo stotį. 3 2 žingsnį kartokite norėdami nustatyti daugiau stočių. FM radijo stočių saugojimas Galite saugoti ne daugiau kaip 20 FM radijo stočių. 1 FM režime raskite radijo stotį. 2 Spauskite ir dvi sekundes laikykite PRESET (iš anksto nustatytas). Rodomas iš anksto nustatytų stočių sąrašas. 3 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte iš anksto nustatytą numerį. 4 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. Rodoma [Preset stored] (iš anksto nustatytas elementas išsaugotas). Stotis išsaugota nurodytoje pozicijoje. LT 13

15 Automatinis FM radijo stočių saugojimas FM režime spauskite ir laikykite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. Įrenginys išsaugo visas FM radijo stotis ir tuomet transliuoja pirmą stotį. Meniu naudojimas FM režime 1 FM režime spauskite MENU, kad atvertumėte FM meniu. 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, norėdami pereiti per meniu parinktis: Patarimas Norėdami perrašyti iš anksto išsaugotą stotį, į jos vietą įrašykite kitą stotį. Pasirinkti iš anksto nustatytą FM radijo stotį FM režime iš anksto nustatytą radijo stotį galite pasirinkti dviem būdais. A būdas: 1 Spauskite PRESET (iš anksto nustatytas). 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę ir pasirinkite numerį. 3 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. B būdas: Spauskite, kad pereitumėte į ankstesnę / kitą iš anksto nustatytą stotį. [Scan setting] (nuskaitymo nustatymas) [Audio setting] (garso nustatymas) [System settings] (sistemos nustatymai): koreguokite sistemos nustatymus (žr. skirsnį Sistemos nustatymų meniu naudojimas ). [Main menu] (pagrindinis meniu): patekti į pagrindinį meniu (žr. skirsnį Naudoti pagrindį meniu ). 3 Parinkčiai parinkti spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. 4 Kartokite 2 3 veiksmus, jei pagal vieną variantą galimas papildomas variantas. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu spauskite. [Scan setting] (nuskaitymo nustatymas) [Strong stations only?]-[yes] (tik stipraus signalo stotys? taip): nuskaityti tik tas FM stotis, kurių signalas stiprus. [Strong stations only?]-[no] (tik stipraus signalo stotys? ne): nuskaityti visas pasiekiamas FM radijo stotis. [Audio setting] (garso nustatymas) [Listen in Mono only?]-[yes] (klausytis tik mono režimu? - taip): pasirinkite transliaciją mono režimu. [Listen in Mono only?]-[no]: (klausytis tik mono režimu? - ne): pasirinkite transliaciją stereo režimu. Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas. 14 LT

16 RDS informacijos rodymas RDS (radijo duomenų sistema) yra paslauga, leidžianti FM stotims rodyti papildomą informaciją. Jei klausotės FM stoties su RDS signalu, rodoma RDS piktograma ir stoties pavadinimas. 1 Nustatyti RDS stotį. 2 Pakartotinai spauskite ir naršykite toliau nurodytą informaciją (jei pasiekiama): Stoties pavadinimas Radijo tekstiniai pranešimai Programos tipas Dažnis Data 9 Sistemos meniu naudojimas 1 Darbo režime spauskite, kad pasiektumėte meniu. 2 Pakartotinai sukite SELECT (pasirinkimo) rankenėlę, kad pasirinktumėte [System settings] (sistemos nustatymus). 3 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. 4 Kartokite 2 ir 3 veiksmus norėdami pasirinkti parinktį. [Equaliser] (ekvalaizeris): pasirinkite ekvalaizerio režimą. [Network] (tinklas): leidžia užmegzti tinklo ryšį. [Time/Date] (laikas / data): nustatykite laiką ir datą. [Language] (kalba): pasirinkite sistemos kalbą. [Factory Reset](gamyklinių nustatymų grąžinimas): radijo nustatymams grąžinamos gamyklinės vertės. [Software update] (programinės įrangos naujinimas): patikrinkite programinės įrangos atnaujinimo informaciją. [Setup wizard] (sąrankos vedlys): nurodykite atlikti pradinę sąranką. [Info] (informacija): sužinokite programinės įrangos versiją. [Privacy policy] (privatumo politika): peržiūrėkite privatumo pranešimą. [Backlight] (foninis apšvietimas): reguliuokite foninio apšvietimo nustatymus. Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas. LT 15

17 TInklo nustatymų koregavimas 1 Pasirinkite [System settings]>[network] (sistemos nustatymai > tinklas). 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte parinktį arba papildomą parinktį, tada paspauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. [Network wizard] (tinklo vedlys): nurodo užmegzti tinklo ryšį. [PBC Wlan setup] (PBC Wlan sąranka): pasirinkite šią parinktį, jei belaidis maršrutizatorius palaiko WPS ir PBC nustatymo metodą. [View settings] (peržiūrėti nustatymus): peržiūrėti esamo tinklo informaciją. [Manual settings] (rankiniai nustatymai): [DHCP enable] (DHCP įjungimas): automatiškai priskirkite IP adresą. [DHCP disable] (DHCP išjungimas): IP adresą priskirkite rankiniu būdu. [NetRemote PIN Setup] (NetRemote PIN sąranka): nustatyti tinklo nuotoliniu būdu įvedamą slaptažodį. [Network profile] (tinklo profilis): parodyti tinklų, kuriuos prisimena radijas, sąrašą. [Clear network settings] (išvalyti tinklo nustatymus): išvalyti parinktus tinklo nustatymus. [Keep network connected?] (ar likti prisijungus prie tinklo): pasirinkite, ar norite likti prisijungę prie tinklo. Laiko / datos nustatymas 1 Pasirinkite [System settings]>[time/date] (sistemos nustatymai > laikas / data). 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte parinktį arba papildomą parinktį, tada paspauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. [Set Time/Date] (nustatyti laiką / datą): nustatykite laiką ir datą. [Auto update] (automatinis atnaujinimas): [Update from DAB] (naujinti iš DAB): sinchronizuoti laiką su DAB stotimis. [Update from FM]: (naujinti iš FM): sinchronizuoti laiką su FM stotimis. [Update from Network] (naujinti iš tinklo): sinchronizuoti laiką su interneto radijo stotimis. [No update] (jokio naujinimo): išjungti laiko sinchronizavimą. [Set format] (nustatyti formatą): nustatyti 12 / 24 valandų formatą. [Set timezone] (nustatyti laiko zoną): nustatytkite laiko zoną. [Daylight savings] (vasaros laikas): įjunkite arba išjunkite vasaros laiką. Jei atnaujinate laiką iš DAB ar FM, vasaros laiko parinktis neturi jokios įtakos. Jei atnaujinate iš tinklo, nustatykite savo laiko juostą. Sistemos kalbos nustatymas 1 Pasirinkite [System settings]>[language]. (sistemos nustatymai > kalba) Rodomas kalbų sąrašas. 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte sistemos kalbą, tada spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. 16 LT

18 Visų nustatymų pradinių verčių grąžinimas 1 Pasirinkite [System settings]>[factory Reset] (sistemos nustatymai > gamyklinių nustatymų atkūrimas). 2 Pasukite SELECT (pasirinkt) rankenėlę, kad pasirinktumėte parinktį, tada spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. [Yes] (taip): Atkurti radijo vertes į gamyklinius nustatymus. [No] (ne): Grįžtį į ankstesnį meniu. Programinės įrangos naujinimo informacijos patikrinimas 1 Pasirinkite [System settings]> [Software update] (sistemos nustatymai > programinės įrangos naujinimas). 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte parinktį arba papildomą parinktį, tada paspauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. [Auto-check setting] (automatinio patikrinimo nustatymas): pasirinkite, ar periodiškai tikrinti ar yra naujų programinės įrangos versijų. [Check now] (patikrinti dabar): nedelsdami patikrinkite naujas programinės įrangos versijas Informacija apie programinės įrangos versiją Pasirinkite [System settings]>[lnfo] (sistemos nustatymai > informacija). Rodoma esamos programinės įrangos versija. Foninio apšvietimo koregavimas 1 Pasirinkite [System settings]>[backlight] (sistemos nustatymai > foninis apšvietimas). 2 Pasukite SELECT (pasirinkti) ranknėlę, kad pasirinktumėte parinktį ar papildomą parinktį ir tada spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. [Timeout] (skirtasis laikas): pasirinkite foninio apšvietimo skirtąjį laikotarpį. [On level] (įjungimo lygmuo): pasirinkite foninio apšvietimo ryškumo lygmenį. [Dim level] (pritemdymo lygmuo): pasirinkite ekrano ryškumo lygį iš Medium (vidutinio), Low (mažas) ir Off (išjungtas). Jei radijas nustato, kad yra nauja programinė įranga, pateikiamas pranešimas, ar norite atnaujinti. Jei sutinkate, nauja programinė įranga yra atsisiunčiama ir įdiegiama. Prieš atnaujindami programinę įrangą, įsitikinkite, kad radijas prijungtas prie stabilios maitinimo tinklo. Maitinimo atjungimas programinės įrangos atnaujinimo metu gali sugadinti gaminį. LT 17

19 10 Pagrindinio meniu naudojimas 1 Darbo režime spauskite, kad atvertumėte aukščiausio lygio meniu. 2 Pakartotinai sukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte [Main menu] (pagrindinis meniu). 3 Spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. 4 Kartokite 2 ir 3 veiksmus norėdami 18 pasirinkti parinktį. [Internet radio] (interneto radijas): pasirinkite interneto radijo režimą. [Podcasts] (tinklalaidė): pasirinkite tinklalaidžių radijo režimą. [Spotify]: Pasirinkite Spotify režimą. [DAB]: pasirinkite DAB režimą. [FM]: pasirinkite FM režimą. [Bluetooth]: pasirinkite Bluetooth režimą. [Sleep] (automatinis išjungimas): nustatykite automatinio išjungimo laikmatį. [Alarms] (žadintuvas): nustatykite žadintuvo laikmatį. [System settings] (sistemos nustatymai): koreguokite sistemos nustatymus (žr. skirsnį Sistemos nustatymų meniu naudojimas ). LT Jei per 15 minučių nespaudžiamas joks mygtukas, meniu išjungiamas. Norėdami pasirinkti režimą, taip pat galite spausti SOURCE (šaltinis): Internet radio (interneto radijas), Podcasts (tinklalaidės), Spotify, DAB radio (DAB radijas), FM radio (FM radijas) arba Bluetooth. Žadintuvo nustatymas Galite nustatyti du žadintuvus, kad jie skambėtų skirtingu laiku. Norėdami, kad žadintuvas veiktų tinkamaii, įsitikinkite, kad laikrodis nustatytas teisingai. 1 Pasirinkite [Main menu]>[alarms] (pagrindinis meniu > žadintuvai). Jei laikrodis nenustatytas, pranešimas paragina nustatyti laikrodį. 2 Norėdami tęsti, spauskite OK. Mirksi dienos skaičius. 3 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad nustatytumėte dieną, tada spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad patvirtintumėte. Mirksi mėnesio skaitmuo. 4 Pakartokite 3 veiksmą, kad atitinkamai nustatytumėte mėnesį, metus ir laiką. Rodomos parinktys [Alarm 1: off [00:00]] (1 žadintuvas: išjungta [0:00]) ir [Alarm 2: off [00:00]] (2 žadintuvas: išjungta [0:00]). 5 Pakartokite 3 žingsnį, kad pasirinktumėte [Alarm 1: off [00:00]]>[Enable:][Off] (1 žadintuvas: išjungta [0:00] > įjungti: [išjungta]). 6 Kartokite 3 žingsnį, kad įjungtumėte ar išjungtumėte žadintuvo laikmatį. [Off] (išjungta): išjunkite žadintuvo laikmatį [Daily] (kasdien): žadintuvas skambės kasdien. [Once] (kartą): žadintuvas skamės tik vieną kartą. [Weekends] (savaitgaliai): žadintuvas skambės šeštadieniais ir sekmadieniais. [Weekdays] (darbo dienomis): žadintuvas skambės kasdien nuo pirmadienio iki penktadienio.

20 7 Kartokite 3 veiksmą, kad pasirinktumėte [time] (laiką) ir nustatykite žadintuvo laiką. 8 Kartokite 3 veiksmą, kad pasirinktumėte [mode] (režimas), tada pasirinkite žadintuvo režimą. [Buzzer] (skambutis): žadintuvo šaltiniu pasirinkite skambutį. [Internet radio] (interneto radijas): pasirinkite paskutinę klausytą interneto radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį. [DAB]: pasirinkite paskutinę klausytą DAB radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį. [FM]: pasirinkite paskutinę klausytą FM radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį. 9 Kartokite 3 veiksmą, kad pasirinktumėte [preset] (iš anksto nustatytas) ir tada pasirinkite paskutinę klausytą radijo stotį arba iš anksto nustatytą radijo stotį kaip žadintuvo šaltinį. 10 Kartokite 3 veiksmą, kad pasirinktumėte [Volume] (garsumas), tada nustatykite žadintuvo garsumą. 11 Kartokite 3 veiksmą, kad pasirinktumėte [Save] (išsaugota). Nustatėte 1 žadintuvą. Automatinio išjungimo laikmačio nustatymas Automatinis išjungimas IŠJUNGTAS 15 MINS 30 MINS 60 MINS 45 MINS 1 Pasirinkite [Main menu]>[sleep] (pagrindinis meniu > automatinio išjungimas). 2 Pakartotinai sukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, kad pasirinktumėte automatinio išjungimo laikmačio periodą (minutėmis). Kai rodomas [Sleep OFF] (automatinio išjungimo funkcija išjungta)., automatinio išjungimo laikmatis yra išjungtas. 12 Kartokite 5 11 veiksmus, kad nustatytumėte 2 žadintuvą. Suaktyvinus žadintuvą, rodoma 1 arba 2 žadintuvo piktograma. Norėdami išjungti žadintuvą, spauskite ant radijo aparato esantį. Taip pat galite eiti į [System settings]>[time/ Date] (sistemos nustatymai > laikas / data) ir nustatyti laiką ir datą (žr. Sistemos nustatymų meniu naudojimas > Laiko / datos nustatymas ). LT 19

21 11 Kitos funkcijos Garso atkūrimas per Bluetooth 1 Spauskite SOURCE (šaltinis) ir pasirinkite [Bluetooth] režimą. 2 Spauskite MENU, kad atvertumėte meniu. 3 Pasukite SELECT (pasirinkti) rankenėlę, norėdami pereiti per meniu parinktis: Pasirinkite siejimo meniu parinktį ir spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. Pasirodo pranešimas Please connect with a device to: Philips TAR8805 (įrenginį prijunkite prie Philips TAR8805 ) ir mirksi Bluetooth piktograma. Bluetooth įrenginyje įjunkite Bluetooth ir ieškokite Bluetooth įrenginių, kuriuos galima susieti. Savo įrenginyje siejimui pasirinkite rodomą [Philips TAR8805]. Po sėkmingo ryšio ekrane rodomas pranešimas pasikeis į [Connected] (prisijungta) ir Bluetooth piktograma nustos mirksėti. 4 Parinkčiai parinkti spauskite SELECT (pasirinkti) rankenėlę. 5 Jei parinktis turi papildomų parinkčių, kartokite 3 4 žingsnius. Norėdami grįžti į ankstesnį meniu spauskite. Garso reguliavimas Muzikos atkūrimo metu pasukite - VOL + rankenėlę garsumui reguliuoti. Nutildyti garsą Muzikos atkūrimo metu spauskite MUTE (nutildyti), norėdami nutildyti arba atkurti atkūrimo garsą. Belaidis įkrovimas Interneto radijo aparatas gali įkrauti suderinamus belaidžius telefonus, telefoną pastatant ant radijo imtuvo belaidžio įkrovimo logotipo. Įkrovimo metu bus rodoma įkrovimo piktograma. Taip pat galite naudoti radijo gale esantį USB įkrovimo prievadą kitiems įrenginiams, nepalaikantiems belaidžio įkrovimo, įkrauti. 20 LT

22 12 Gaminio informacija Specifikacijos Stiprintuvas Nominali išvesties galia 3 W x 2 vid. kv. v. Dažninis atsakas Signalo ir triukšmo santykis Wi-Fi Wi-Fi Protokolas Siųstuvas Radijo bangų diapazonas (FM) Radijo bangų diapazonas (DAB) Garsiakalbis Garsiakalbio varža Jautrumas Hz, ± 3 db > 65 dba b/g/n 87,5-108 MHz 174, ,2 MHz (III juosta) 4 omai 86 ± 3 db/m/w Bendroji informacija Kint. srovės maitinimas (Maitinimo Adapteris) Energijos sąnaudos darbo režimu Energijos sąnaudos budėjimo režimu (be Wi-Fi) Matmenys - Pagrindinis įrenginys (P x A x G) Svoris: Prekės ženklo pavadinimas: PHILIPS Įvestis V~, 50/60 Hz, 0,8 A Išvestis: 9,0 V= 2,5 A 24 W 1 W - Pagrindinis įrenginys 1,31 kg 268 x 113,5 x 159,3 mm Bluetooth Bluetooth versija: V4.2 Bluetooth dažnių juosta 2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM juosta Maksimali Perdavimo Galia Bluetooth diapazonas Wi-Fi -4,1 dbm 10 m (be kliūčių) Wi-Fi dažnių juosta Maksimali Perdavimo Galia 2412 MHz 2472 MHz 15,08 dbm LT 21

23 13 Trikčių šalinimas Įspėjimas Niekada nenuimkite šio įrenginio korpuso. Kad garantija galiotų, niekada nebandykite patys taisyti gaminio. Jei kyla problemų naudojant šį gaminį, prieš kreipdamiesi dėl remonto, patikrinkite šiuos punktus. Jei problema lieka neišspręsta, eikite į Philips interneto svetainę ( Kai susisiekiate su Philips, įsitikinkite, kad įrenginys yra netoliese, o modelio numeris ir serijos numeris yra prieinami. Neveikia (nėra maitinimo) Įsitikinkite, kad laikrodžio-radijo aparato kintamosios srovės kištukas yra tinkamai prijungtas. Įsitikinkite, kad kintamosios srovės lizde yra maitinimas. Nėra garso arba garsas prastas Reguliuokite garsą. Patikrinkite, ar radijas neveikia, ar radijo stotis vis dar ieško stoties. Visiškai ištraukite ir sureguliuokite FM antenos padėtį. Kad išvengtumėte radijo trukdžių, laikykite radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų. Patikrinkite Wi-Fi tinklo ryšį. Pasukite ir sureguliuokite Wi-Fi antenos padėtį. Iš radijo aparato nėra atsako Atjunkite ir vėl prijunkite kintamosios srovės maitinimo kištuką, tada vėl įjunkite radijo aparatą. Patikrinkite, ar radijas veikia budėjimo režimu. Jei taip, įjunkite radiją. Blogas radijo signalo priėmimas Kad išvengtumėte radijo trukdžių, laikykite radiją atokiau nuo kitų elektroninių prietaisų. Visiškai ištraukite ir sureguliuokite FM antenos padėtį. Patikrinkite Wi-Fi tinklo ryšį. Pasukite ir sureguliuokite Wi-Fi antenos padėtį. Nepakankamas Wi-Fi signalo stiprumas Patikrinkite atstumą tarp maršrutizatoriaus ir radijo aparato. Pasukite ir sureguliuokite Wi-Fi antenos padėtį. Neįmanoma prisijungti prie Wi-Fi tinklo Patikrinkite, ar jūsų belaidis maršrutizatorius yra išjungtas. Patikrinkite, ar belaidis maršrutizatorius palaiko WPS. Norėdami prijungti WPS palaikomą maršrutizatorių prie radijo aparato, naudokite teisingą nustatymo metodą (PBC arba PIN). Jei reikia, Wi- Fi ryšio nustatymo instrukcijų ieškokite belaidžio maršrutizatoriaus vartotojo vadove. Vėl sukonfigūruokite Wi-Fi nustatymus (žr. Pradžia > Pradinės sąrankos atlikimas ir Sistemos nustatymų meniu naudojimas > Tinklo nustatymų reguliavimas ). Kai kurios stotys kartais neveikia Kai kurios stotys gali palaikyti tik ribotą klausytojų skaičių. Pabandę dar kartą po kelių minučių, galėsite klausytis stočių. Stotis netransliuoja. Bandykite dar kartą veliau. Kai kurios stotys neberodomos stočių sąraše. Kai stotis nustoja transliuoti internete, ji pašalinama iš sąrašo. Radijas nuolat tikrins, ar stotis yra eteryje. Jei ji vėl pradės transliuoti, bus grąžinta į stočių sąrašą. Žadintuvas neveikia Teisingai nustatykite laikrodį / žadintuvą. 22 LT

24 14 Pranešimas Bet kokie šio įrenginio pakeitimai ar pakeitimai, kurie nėra aiškiai patvirtinti MMD Hong Kong Holding Limited gali panaikinti vartotojo įgaliojimus valdyti įrangą. Atitiktis Šiuo MMD Hong Kong Holding Limited skelbia, kad šis gaminys atitinka pagrindinius ir kitus atitinkamų Direktyvos 2014/53/ES nuostatų reikalavimus. Atitikties deklaraciją galite rasti adresu Rūpinimasis aplinka Senojo gaminio ir baterijos utilizavimas kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Tinkamai utilizuodami savo senąjį gaminį ir baterijas, apsaugosite aplinką ir žmonių sveikatą nuo galimų neigiamų padarinių. Vienkartinio naudojimo baterijų išėmimas Norėdami išimti vienkartinio naudojimo baterijas, žiūrėkite skyrių Baterijų įdėjimas. Aplinkos apsaugos informacija Nebuvo pateikta jokia nereikalinga pakuotė. Mes stengėmės, kad pakuotę būtų lengva atskirti į tris medžiagas: kartoną (dėžutę), polistireno putas (apsaugą) ir polietileną (maišus, apsauginį putų lakštą). Jūsų sistema susideda iš medžiagų, kurias galima perdirbti ir pakartotinai naudoti, jei ją išardo specializuota įmonė. Laikykitės vietinių taisyklių dėl pakavimo medžiagų, išeikvotų baterijų ir senų įrenginių šalinimo. Prekės ženklo nuoroda Jūsų gaminys suprojektuotas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kuriuos galima perdirbti ir panaudoti iš naujo. Šis ant gaminio esantis simbolis reiškia, kad jam taikoma Europos direktyva 2012/19 / ES. Bluetooth žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruoti prekių ženklai, priklausantys Bluetooth SIG, Inc., todėl minėtus ženklus MMD Hong Kong Holding Limited naudoja pagal licenciją. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai priklauso atitinkamiems jų savininkams. Šis simbolis reiškia, kad gaminyje esančioms baterijoms yra taikoma Europos direktyva 2013/56 / ES, pagal kurią jų negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis. Prašome susipažinti su vietine rūšiuojamų elektros ir elektronikos gaminių atliekų bei baterijų surinkimo tvarka. Laikykitės vietinių taisyklių ir niekada neišmeskite gaminio ir baterijų LT 23

25 Specifikacijos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo. Philips ir Philips Shield emblema yra registruoti Koninklijke Philips N.V. prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją. Šį gaminį pagamino ir jį parduoda MMD Hong Kong Holding Limited ar viena iš jo dukterinių įmonių, o MMD Hong Kong Holding Limited šiam produktui teikia garantiją. TAR8805_10_UM_V1.0

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD

Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Detali skaitmeninės Teo televizijos diegimo ir valdymo instrukcija TV priedėlis TV Star 7200 CX HD Turinys Contents Turinys...2 1. Saugos nurodymai ir įspėjimai...3 2. Įrangos komplekto turinys... 4 3.

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i

Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui i Montažo ir aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitocom 100 Tipas LAN1 Komunikacinė sąsaja nuotolinei šildymo sistemų kontrolei ir valdymui internetu, skirta tokioms vartotojo sąsajoms: Vitotrol

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema

Elektroninių pažymėjimų tvarkymo sistema Data: 2019-09-16 Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba Turinys 1. Įžanga... 3 1.1. Dokumento tikslas... 3 1.2. Terminai ir santrumpos... 3 2. Perskaitykite pirmiausia... 4 2.1. Ką rasite šiame

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf

MAX-ZS730.ZS750.LT.pdf KOMPAKTIN MINI SISTEMA SU AUTOMATINIU 3 DISK GROTUVU MP3-CD/CD-R/RW DISK ATK RIMAS MAX-ZS730 MAX-ZS750 Vartotojo instrukcija Persp jimai d l saugumo laikymosi 2 I KLAS S LAZERINIS GAMINYS PERSP JIMAS EGZISTUOJA

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse.

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau