VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ORO TARŠOS MAŽINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ORO TARŠOS MAŽINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS"

Transkriptas

1 Dokumento pavadinimas VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ORO TARŠOS MAŽINIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS 2017 METAIS Projekto Nr. VP Organizatorius Dokumento rengėjas Bylos (segtuvo) išleidimo data VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS MIESTO ŪKIO IR TRANSPORTO DEPARTAMENTAS Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius SAVIVALDYBĖS ĮMONĖ VILNIAUS PLANAS Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius, tel. (8-5) Kodas Juridinių asmenų registre M. GEGUŽĖS MĖN. Pasirašančių asmenų pareigos: Vardai, pavardės, kiti būtini duomenys: Parašai: Direktorė Direktoriaus pavaduotojas-es projektų skyriaus vadovas Skyriaus vadovas Projekto vadovė GIS inžinierė JURGA SILVIJA VEČERSKYTĖ-ŠIMELIŪNĖ ALVYDAS KARALIUS AURELIJUS DEKSNYS AGNĖ EIGMINIENĖ Tel. Nr el. p.: RŪTA ČETRAUSKAITĖ el. p.:

2 Turinys Įvadas... 3 Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijose nustatyti pastatų, gyvenamųjų namų skaičių, neprijungtų prie miesto centralizuotų tinklų ir šildymui naudojančių kietą kurą... 4 Surinkti ir integruoti į GIS duomenų banką meteorologinių parametrų matavimų duomenis, reikalingus oro taršos modeliavimui už 2016 m Surinkti duomenis apie stacionarių taršos šaltinių išmetamus teršalų kiekius už 2016 m., juos integruoti į GIS DB, atlikti m. palyginamąją analizę, modeliavimą ir parengti išvadas, siūlymus Surinkti duomenis apie mobilių taršos šaltinių srautus už 2017 m., juos integruoti į GIS DB, atnaujinti, atlikti modeliavimą už 2016 m Vykdyti aplinkos oro kokybės teritorinį modeliavimą (viso miesto teritorijos) atnaujintų duomenų pagrindu Pateikti aplinkos oro kokybės virtualius ir rastrinius žemėlapius visuomenei internetiniame puslapyje. Atnaujinti Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos puslapio informaciją, atnaujintų duomenų pagrindu Visuomenės informavimas apie oro kokybę, užterštumo pasekmes ir galimybes prisidėti prie oro taršos mažinimo Pagal Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus pateiktus prašymus dėl aplinkos oro kokybės, parengti atsakymus į gyventojų skundus, prašymus, esant poreikiui pateikti ištraukas iš oro taršos sklaidos žemėlapių esamai situacijai ir su gautais duomenimis supažindinti pareiškėjus Išvados ir rekomendacijos PRIEDAS PRIEDAS PRIEDAS PRIEDAS PRIEDAS

3 Įvadas Aplinkos oro kokybė yra viena iš svarbiausių aplinkosauginių problemų Vilniaus mieste. Miesto vystymasis, ekonomikos augimas, pramonės ir turizmo plėtra ir dar daugelis kitų faktorių be teigiamų pasekmių sukelia daug aplinkosauginių problemų. Pagrindinis Vilniaus miesto aplinkos oro teršėjas intensyvus transporto eismas. Tai pat aplinkos orą teršia energetikos bei pramonės įmonių išmetami teršalai, individualus šildymas. Būdingos didžiausios teršalų koncentracijos, sukeliančios Vilniaus miestui problemas yra kietųjų dalelių ir azoto oksidų (tarp jų azoto dioksido), bezo(a)pireno teršalų kiekiai. Siekiant pagerinti aplinkos oro kokybę, Vilniaus miesto savivaldybės taryba 2017 m. kovo 22 d. sprendimu Nr patvirtino Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo 2017 metų specialiosios programos priemonę Oro taršos mažinimo programos įgyvendinimas. Vienas iš programos tikslų ( sumažinti išmetamų teršalų kiekius į aplinką, numatyti priemones, kurių turi būti imamasi, kad nebūtų viršijamos nustatytos aplinkos oro kokybės normos, užtikrinti švaresnį orą mieste, sumažinti teršalų koncentracijas aplinkos ore, užtikrinti geresnę kokybę, teikti informaciją visuomenei ir valstybės ar suinteresuotoms institucijoms ir kt. Darbai atlikti pagal 2017 m. rugpjūčio 31 d. Vilniaus miesto savivaldybės Miesto ūkio ir transporto departamento užsakymą Nr. A /17( UK7) paslaugai atlikti ir 2017 m. rugsėjo 1 d. patvirtintą Vilniaus miesto savivaldybės oro taršos mažinimo programos įgyvendinimo 2017 m. techninę užduotį. Priemonės yra parinktos pagal Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos oro kokybės valdymo programą ir jos priemonių planą ( Darbo tikslai ir uždaviniai: tobulinti ir plėtoti aplinkos oro valdymo sistemą geografinės informacinės sistemos (GIS) pagrindu. Atlikti pažemio oro užterštumo visoje miesto teritorijoje modeliavimą pagal pavasario, vasaros, rudens sezonus, identifikuoti taršos šaltinius, kaupti ir kartografuoti duomenis, prognozuoti ir tobulinti oro užterštumo modeliavimą, oro taršos prevencijos valdymo sistemą GIS pagrindu. 3

4 Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijose nustatyti pastatų, gyvenamųjų namų skaičių, neprijungtų prie miesto centralizuotų tinklų ir šildymui naudojančių kietą kurą Įgyvendinant Vilniaus miesto oro kokybės valdymo metų programos priemonių plano 6 priemonę esamų stacionarių taršos šaltinių taršumo mažinimas: Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijose nustatyti pastatų, gyvenamųjų namų skaičių, neprijungtų prie miesto centralizuotų tinklų ir šildymui naudojančių kietą kurą, SĮ Vilniaus planas kreipėsi į SĮ Vilniaus miesto būstas" dėl informacijos suteikimo apie kietu kuru šildomas Vilniaus miesto savivaldybei priklausančias patalpas, patikėtas SĮ Vilniaus miesto būstas. Iš SĮ Vilniaus miesto būstas buvo gauta informacija apie socialinius būstus, neturinčius centrinio šildymo. Iš viso už 2017 metus (socialiniai būstai, jų kiekiai ir vietos nuolat kinta) buvo gauta informacija apie tūkstantį adresų, informacija buvo gauta ne tik Žirmūnų ir Šnipiškių sen., bet visam Vilniaus miestui. Papildomai su adresais pateikta informacija apie šildomo būsto plotą. Informacija apie krosnių kiekį objekte (nurodant ar buvo rekonstruota ar ne), vidutiniškai per metus sunaudojamo kuro kiekį (arba už praėjusį m. sezoną) ir naudojamo kuro rūšį, jeigu naudojamos kelios, nurodyti visas ir išskiriant, kuri yra pagrindinė nebuvo suteikta. Analizuojant gautus duomenis bendras Vilniaus miesto būstų prižiūrimų butų be centrinio šildymo plotas yra kv. m., iš viso tai sudaro 893 būstus (2018 m. duomenimis). Daugiausia socialinių būstų, be centrinio šildymo Senamiesčio, Naujininkų, Rasų seniūnijose, mažiausiai Šeškinės, Fabijoniškių, Vilkpėdės (žr. 1 lentelę). Žirmūnų sen. yra tik 5 socialiniai būstai, tuo tarpu Šnipiškėse 105 (ir tai yra beveik dvigubai mažiau nei Senamiestyje). Pav. 1 Socialiniai būstai be centrinio šildymo (duomenys SĮ Vilniaus miesto būstas", 2017 m.) Seniūnija Būstai, vnt. Būsto plotas, m² Antakalnio Fabijoniškių Naujamiesčio Naujininkų Naujosios Vilnios Panerių Pilaitės Rasų

5 Seniūnija Būstai, vnt. Būsto plotas, m² Senamiesčio Šeškinės Šnipiškių Verkių Vilkpėdės Viršuliškių Žirmūnų Žvėryno Grigiškės SĮ Vilniaus planas rengdamas Vilniaus miesto šilumos ūkio specialiojo plano atnaujinimą iš AB Energijos skirstymo operatorius (ESO) gavo duomenis apie abonentus, turinčius dujų katilus ir vandens šildytuvus, šildymui naudojančius gamtines dujas ir apie suvartojamus gamtinių dujų kiekius m. laikotarpiui visam Vilniaus miestui. Iš viso buvo gauta informacija beveik apie 13 tūkst. objektų, informacija buvo pateikta tik gyvenamosios paskirties objektams (dėl dalies nepatikimų duomenų konkretiems pastatams/ objektams (neatitinkantys adresai), nepriskirti 349 abonentai, jų bendras dujų suvartojimas nuo bendro skaičiaus sudaro vos 1,8 proc.). Vilniaus mieste yra abonentai, kurie naudojasi dujiniais katilais ir vandens šildytuvais, šildymui naudojantys dujas. Bendras Vilniaus miesto būstų šildymo plotas (2015 m. duomenimis) dujiniais katilais ir vandens šildytuvais yra ,78 kv. m. Analizuojami tik gyvenamosios paskirties objektai (pastatai, kuriuose prisiregistravę gyventojai). Daugiausia dujinių katilų ir vandens šildytuvų abonentų yra Verkių (4356 abonentai) bei Antakalnio seniūnijose (3582 abonentai). Mažiausiai Viršuliškių (10 abonentų) ir Karoliniškių (18 abonentų) seniūnijose (žr. 2 lentelę). Pav. 2 Abonentų skaičius pagal seniūnijas ir šildomas plotas (duomenys - AB Energijos skirstymo operatorius ) Seniūnija Abonentų skaičius Šildomas plotas, m² ANTAKALNIS FABIJONIŠKĖS GRIGIŠKĖS JUSTINIŠKĖS KAROLINIŠKĖS LAZDYNAI NAUJAMIESTIS NAUJININKAI

6 Dujų suvartojimas per 2015 m. Seniūnija Abonentų skaičius Šildomas plotas, m² NAUJOJI VILNIA PANERIAI PAŠILAIČIAI PILAITĖ RASOS SENAMIESTIS ŠEŠKINĖ ŠNIPIŠKĖS VERKIAI VILKPĖDĖ VIRŠULIŠKĖS ŽIRMŪNAI ŽVĖRYNAS Pav. 3 Dųjų suvartojimas būstų šildymui 2015 m. pagal seniūnijas (duomenys AB Energijos skirstymo operatorius ) m. dujų suvartojimas Vilniaus mieste buvo ,9 m 3. Didžiausias dujų suvartojimas fiksuojamas Antakalnio seniūnijoje ( m 3 ) ir Verkių seniūnijoje ( m 3 ). Mažiausias dujų suvartojimas fiksuojamas Viršuliškių seniūnijoje (8929 m 3 ) ir Karoliniškių seniūnijoje (57913 m 3 ). Lyginant per 2013 ir 2015 metus suvartotus dujų kiekius, pastebimas dujų vartojimo augimas Vilniaus 6

7 mieste. Dujų suvartojimas labiausiai išaugo Naujosios Vilnios seniūnijoje per m 3. Tačiau ne visose seniūnijose buvo fiksuotas augimas, Žvėryno seniūnijoje dujų suvartojimo kiekis 2015 metais sumažėjo per m 3 lyginant su 2013 m. SĮ Vilniaus planas yra sukaupti duomenys apie pastatus, šildomus centriniu šildymu. Atrinkus gyvenamus pastatus (tuos, kuriuose yra prisiregistravę gyventojai) ir iš jų atėmus pastatus šildomus centriniu šildymu ir dujomis, likę pastatai priskirti šildymui naudojantys kietą ir/ ar kitą kurą. Pagal atliktą analizę ir gautus rezultatus, vertinant pagal seniūnijas, daugiausia kietu ir kitu kuru (išskyrus centrinį ir dujinį šildymą) šildomų būstų Naujosios Vilnios, Antakalnio ir Verkių sen. Mažiausiai Karoliniškėse ir Viršuliškėse (žr. 4 pav.). Daugiausia mieste būstų, virš 15 tūkst. gyvenamosios paskirties pastatų, šildymui naudoja kietą ir/ ar kitą kurą, centrinį šildymą virš 4 tūkst. objektų, dujinį apie 10 tūkst. objektų. Pav. 4 Pastatų kiekis pagal seniūnijas, šildomų kietu kuru ir kitais šaltiniais (išskyrus dujinį ir centrį šildymą) Šaltinis: SĮ Vilniaus planas Vertinant gyvenamosios paskirties pastatus pagal šildymo tipą (centrinis, dujinis, kietas kuras ir pan.), pagal miesto kvartalinį suskirstymą (ne tik pagal seniūnijas) daugiausia kieto ir kito kuro (išskyrus dujinį ir centrinį šildymą) naudotojų Naujininkų seniūnijos pietuose (Pupinė, Sodų bendrijose), Naujojoje Vilnioje (ties Džiaugsmo g. sodų bendrijose ir apie S. Batoro g.) (žr. 5 pav.). 7

8 Pav. 5 Gyvenamosios paskirties pastatų, šildomu kietu kuru (ar kitais šaltiniais, išskyrus dujas ir centrinį šildymą), pasiskirstymas pagal kvartalus ( m. duomenys). Šaltinis: SĮ Vilniaus planas 8

9 Taip pat išsiskiria Šnipiškių sen. pietinė dalis, Rasų ir Naujininkų sen. šiaurinė dalis, kur tarp vyraujančių daugiabučių ir centriniu šildymu šildomų pastatų didelis skaičius šildymui naudojantys kietą ir/ ar kitą kurą. Vertinant miesto centrinę dalį, kur turėtų vyrauti centriniu šildymu šildomi pastatai, išsiskiria Žvėrynas, Naujamiestis, Senamiestis, didelis skaičius šildymui naudojantys kietą ir/ ar kitą kurą. Mažiausiai tokio tipo šildymo miegamuosiuose rajonuose. Detalizuotas viso miesto šildomų pastatų (gyvenamosios paskirties) žemėlapis yra pateiktas 1 priede. Pagal turimus duomenis buvo atlikta analizė ir buvo vertinami gyvenamosios paskirties pastatai pagal šildymo tipą (centrinis, dujinis, kietas kuras ir pan.), jų proporcinį pasiskirstymą lyginant su kitais gyvenamosios paskirties būstais ir jų šildymo tipą. Pagal gautus rezultatus išryškėja, kad procentiškai centrinėje miesto dalyje vyrauja centrinis šildymas (išskyrus pietines Šnipiškes). Miesto periferinėje dalyje praktiškai visi gyvenamosios paskirties pastatai ( proc.) yra šildomi kietu ar kito tipo kuru (žr. 6 pav.). Pagal pateiktą užduotį lyginant Žirmūnų ir Šnipiškių seniūnijas, Žirmūnuose vyrauja centrinis šildymas. Šnipiškės, pastatų šildymo atžvilgiu, padalintos į dvi dalis šiaurinėje dalyje daugiabučiai su centriniu šildymu, mažaaukštė statyba dujomis. Tuo tarpu piečiau Žalgirio g., Šnipiškėse, vakariau Kareivių g. vyrauja kieto kuro naudojimas, o rytinėje pusėje centrinis šildymas (žr. 7 pav.). Iš AB Energijos skirstymo operatorius, SĮ Vilniaus miesto būstas" gauta informacija (excel formatu) ir išvestiniai, analizei naudoti duomenų sluoksniai (.shp) yra pateikti tik CD 1 priede. 9

10 Pav. 6 Gyvenamosios paskirties pastatų šildomų kietu ir kitukuru procentinis pasiskirstymas kvartaluose, lyginant su kitu (centriniu ir dujiniu) šildymu šildomų pastatų atžvilgiu Šaltinis: SĮ Vilniaus planas 10

11 Pav. 7 Būstų šildymo tipas Žirmūnų ir Šnipiškių sen. Šaltinis: SĮ Vilniaus planas 11

12 Surinkti ir integruoti į GIS duomenų banką meteorologinių parametrų matavimų duomenis, reikalingus oro taršos modeliavimui už 2016 m. Meteorologiniai faktoriai, tokie kaip vėjas, jo greitis, kryptis, krituliai, yra vieni iš svarbių veiksnių, įtakojančių oro kokybę. Vėjas padeda išsklaidyti teršalus ar pakelia juos nuo žemės paviršiaus, sukeldamas pakeltąją taršą. Meteorologiniai duomenys naudojami taršos sklaidos skaičiavimams. Pagal užduotį iš Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos buvo įsigyta ir integruota į GIS duomenų banką meteorologinė informacija už 2016 m. Meteorologiniai matavimų duomenys reikalingi oro taršos modeliavimui (vėjo kryptys, greičiai ir pan.) pateikiami tik pridedame CD 1A priede. Duomenys buvo pritaikyti modeliavimo programai skaičiuoti. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, remiantis daugiau nei šimtmečio stebėjimo duomenimis, Lietuvoje stebima metinė kritulių kiekio augimo tendencija. Vienas iš svarbių veiksnių, įtakojančių oro kokybę, yra vėjas, kuris padeda išsklaidyti teršalus ar pakelia juos nuo žemės paviršiaus, sukeldamas pakeltąją taršą metais labiausiai vyraujančios vėjų kryptys buvo iš pietryčių, pietų, vakarų (žr. 8 pav.). Pav m. vėjų rožė Vilniaus mieste (knots) Wind speed (m/s) Šaltinis: Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 12

13 Surinkti duomenis apie stacionarių taršos šaltinių išmetamus teršalų kiekius už 2016 m., juos integruoti į GIS DB, atlikti m. palyginamąją analizę, modeliavimą ir parengti išvadas, siūlymus Lietuvos statistikos departamento duomenimis, pastaraisiais metais vertinant stacionarių taršos šaltinių emisijas Lietuvoje, jos mažėjo, tačiau Vilniaus mieste nuo 2013 m. augo. Lyginant Vilniaus su kitų Lietuvos miestų teršalų išmetimais, Vilniaus miesto stacionarių taršos šaltinių emisijos sudarė apie 5 proc. visų emisijų. Pagal 2017 m. užduotį buvo surinkti duomenys apie stacionarių taršos šaltinių išmetamus teršalų kiekius už 2016 m., duomenys integruoti į GIS DB, atnaujinti. Vilniaus mieste 2016 metais buvo atnaujinta informacija apie 37 stacionarias taršos šaltinių įmones. Teršalų koncentracijos ir išsisklaidymas aplinkos ore priklauso ne tik nuo išmetamų teršalų kiekių, bet ir nuo įmonių techninių parametrų (kaminų aukščių, diametro, išmetamų teršalų temperatūros ir pan.), ypatingai nuo meteorologinių faktorių. Pagal sukauptą informaciją buvo atliktas taršos sklaidos modeliavimas nuo stacionarių taršos šaltinių (taškinių ir plotinių) pagal keturis pagrindinius teršalus kietąsias daleles, azoto dioksidą, anglies monoksidą. Skaičiavimuose įvertintas miesto reljefas, aplinkos foninė tarša pagal Aplinkos apsaugos agentūros duomenis ( Pav. 9 Aplinkos oro teršalų sklaida nuo stacionarių taršos šaltinių 2016 m. (sieros dioksido (kairėje) ir azoto dioksido (dešinėje)) Šaltinis: SĮ Vilniaus planas 13

14 Pav. 10 Aplinkos oro teršalų sklaida nuo stacionarių taršos šaltinių 2016 m. (kietųjų dalelių (kairėje) ir anglies monoksido (dešinėje)) Šaltinis: SĮ Vilniaus planas Įvertinant atliktą aplinkos oro taršos modeliavimą nuo stacionarių taršos šaltinių (pramonės, energetikos įmonių) anglies monoksido ir sieros dioksido įtaka aplinkos oro kokybei nežymi (apie 0,5 mg/m 3 ). Didžiausia įtaka aplinkos oro kokybei nuo stacionarių taršos šaltinių kietosiomis dalelėmis ir azoto dioksidu (iki keleto μm/m 3, o ties pačiais pramonės objektais daugiau), tačiau ribinės vertės nėra viršijamos. Gauti skaičiavimo rezultatai buvo pritaikyti pagal Vilniaus GIS duomenų bazę ir integruoti. Duomenų bazė buvo papildyta naujais įrašais ir atnaujinta Vilniaus interaktyviame žemėlapyje ( Taršos sklaidos žemėlapiai pateikti 2 priede. Siūlymai Bendradarbiaujant kartu su Aplinkos apsaugos agentūra sukaupti duomenis apie įmones, ne tik turinčias TIPK leidimus, bet ir apie įmones, turinčias aplinkos taršos leidimus. Sukaupti informaciją ir papildyti duomenų bazę įmonių galimomis maksimaliomis emisijomis. Sukaupti informaciją ir skaičiavimams naudoti metinius profilius (kuomet įmonės dirba tam tikrais mėnesiais ar sezonais). 14

15 Surinkti duomenis apie mobilių taršos šaltinių srautus už 2017 m., juos integruoti į GIS DB, atnaujinti, atlikti modeliavimą už 2016 m. Lietuvoje beveik visos transporto priemonės (99 proc.) naudoja iškastinį kurą. Siekiant pagerinti aplinkos kokybę, sumažinti priklausomybę nuo naftos, numatoma skatinti naudotis alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones ir plėtoti tam reikalingą infrastruktūrą. Lietuvoje, tame tarpe ir Vilniuje, populiariausias kuras naudojamas autotransportui dyzelinas (58 proc.). Transporto priemonių parkas su dyzeliniais varikliais turi tendenciją nuolat augti, sunkiasvorės autotransporto priemonės dažniausiai varomos dyzeliniu kuru. Didžiausią įtaką aplinkos oro taršai mieste daro iškastiniu kuru varomų automobilių emisijos (skaičiuojama apie proc.). Susidarančių teršalų kiekis priklauso nuo sunaudojamo kuro kiekio, taip pat nuo autotransporto techninės būklės, amžiaus, vairavimo stiliaus, srautų intensyvumo. Įprastiniu kuru varomų fiziniams asmenis priklausantis lengvųjų transporto priemonių skaičius, didėjant automobilių amžiui ir mažėjant EURO standartams, didėja. SĮ Vilniaus planas siekiant užtikrinti ir atnaujinti Vilniaus miesto skaičiavimo modelį nuo autotransporto, o taip pat rengiat Vilniaus miesto darnaus judumo planą, įsigijo VĮ Regitra duomenis (už 2017 m.) apie autotransporto struktūrą, amžių, variklio galią, svorį ir pan. Vilniaus mieste registruotų autotransporto priemonių. Ištrauka iš duomenų bazės pateiktą 11 pav. Elektromobiliai mieste sudaro vos 0,05 proc., hibridiniai (benzinas/elektra) 0,7 proc. viso lengvųjų transporto priemonių parko. 1,4 proc. automobilių sudaro įvairų kurą, alternatyvius degalus, tokius kaip etanolis, dyzelis/elektra, benzinas/etanolis ir pan. naudojančios transporto priemonės. Vilniaus miesto autotransporto parkas yra senas, daugiausia mieste automobilių, kurių amžiaus daugiau nei 10 metų. Vertinant viešąjį transportą, tiek troleibusai, tiek autobusai taip pat yra pasenę ir vidutinis amžiaus siekia apie 20 metų. Vadovaujantis autotransporto priemonių EURO-standartų aprašais ir vadovaujantis SĮ Vilniaus planas turima aplinkos oro taršos modeliavimo programa ADMS-Urban, Vilniaus mieste registruoti automobiliai buvo priskirti EURO klasėms. Sukurtų duomenų pagrindu buvo atnaujintas miesto skaičiavimo modelis. Vertinant fiziniams asmenims priklausančius automobilius, Vilniaus mieste dominuoja Euro3 Euro4 standartai, kas sudaro virš 50 proc. naujų automobilių, Euro6 standarto 7 proc., tuo tarpu Euro1 ir pre-euro standartai irgi sudaro iki 10 proc. (žr. 12 pav.) 15

16 Pre-EURO1 EURO1 EURO2 EURO3 EURO4 EURO5 EURO6 Pav. 11 Ištrauka iš autotransporto duomenų bazės. Duomenys: VĮ Regitra Vertinant procentinį pasiskirstymą fiziniams ir juridiniams asmenims priklausančių lengvųjų automobilių, seniausi automobilių priklauso fiziniams asmenims (apie 90 proc.), tuo tarpu naujausi juridiniams (Euro 6 standartas apie 70 proc.) (žr. 11 pav.). Pav. 12 Fiziniams asmenims priklausančių automobilių pasiskirstymas pagal euro-standartus 35.0% 30.0% 25.0% 29.0% 26.0% 20.0% 15.0% 15.3% 13.8% 10.0% 5.0% 3.9% 4.9% 7.2% 0.0% Duomenų šaltinis: VĮ Regitra 16

17 Pav. 13 Tik įprastiniu kuru varomų transporto priemonių pasiskirstymas EURO standartų atžvilgiu pagal nuosavybės aplinkybę Šaltinis: VĮ Regitra Daugiausia pre-euro1 standartų automobiliai vyrauja centrinėje miesto dalyje ir užmiestyje, miegamuosiuose rajonuose daugiausia Euro3 Euro5 standartų automobiliai (žr. 14 pav.). Daugiausia Euro6 standartų automobilių centrinėje miesto dalyje. Centrinėje miesto dalyje daugiausia vyrauja Euro2 Euro5 standarto automobilių tenkančių 1000 gyventojų. Pav. 14 Fiziniams asmenims priklausančių automobilių pasiskirstymas transportiniuose rajonuose pagal euro-standartus Duomenų šaltinis: VĮ Regitra, 2017 m. I ketv. 17

18 Daugiausia Vilniaus mieste važinėja dyzelinių transporto priemonių (beveik 60 proc.). Benzinu varomi automobiliai Vilniaus mieste sudaro apie 30 proc. (žr. 15 pav.). Dyzeliniai varikliai į aplinką išmeta daugiau azoto dioksido, tą rodo ir Vilniaus automatinė oro kokybės tyrimų stotelė, atspindinti taršą nuo autotransporto azoto dioksido vidutinės metinės ribinės vertės yra priartėjusios prie ribinės koncentracijos, pasitaiko valandų, kuomet viršijamos vienos valandos azoto dioksido ribinės vertės. Pav. 15 Lengvųjų autotransporto priemonių pasiskirstymas pagal naudojamą kuro rūšį. Dyzelinas Elektra Benzinas 32.9 Benzinas / Dujos 57.8 Benzinas / Elektra 0.05 Kiti Šaltinis: VĮ Regitra SĮ Vilniaus planas 2017 m. atliko autotransporto srautų stebėseną miesto gatvėse remiantis natūriniais stebėjimais ir SĮ Susisiekimo paslaugos daviklių duomenimis (žr. 16 pav.). Apibendrintai vertinant autotransporto srautus m., Vakarinio aplinkkelio įgyvendinimo metu ( metais) ženklūs srautų pokyčiai vyko Vakarinėje miesto dalyje. Nepaisant to, likusioje miesto dalyje transporto srautai keitėsi, ir palaipsniui didėjo. Centrinės miesto dalies transporto srautų augimą įtakojo verslo centrų statyba ir darbo vietų skaičiaus didėjimas. Per metų laikotarpį ryškiausi pokyčiai įvyko Vilkpėdės, Panerių, Šnipiškių, Viršuliškių seniūnijose. Čia transporto srautai išaugo nuo 17 iki 22 procentų. Karoliniškių seniūnijoje transporto srautai sumažėjo 4 proc. lyginant su 2013 metais. Autotransporto srautai sumažėjo gatvėse ar jų ruožuose: 18

19 Laisvės pr., Sidaronių g., Ukmergės g. nuo sankryžos su Ozo g. iki Konstitucijos pr. žiedo, Erfurto g., L. Asanavičiūtės g. ir kt. Išaugo srautai gatvėse ar jų ruožuose: Vilniaus g. ties Grigiškėmis, Savanorių pr., Vilniaus miesto pietiniame aplinkkelyje (Kirtimų g.), žymiai išaugo Tūkstantmečio g., Oslo g., Pilaitės pr., T. Narbuto g., M. Lietuvio g., Nemenčinės pl., S. Batoro g., Olandų g., Juodajame Kelyje, Liepkalnio g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Ateities g., Jeruzalės g., Kareivių g., Antakalnio g., Minties., Tuskulėnų g., Drujos g., Eišiškių pl., Galvės g., Architektų g. ir kt. Pav. 16 Autotransporto srautų intensyvumas, m. Duomenų šaltinis: SĮ Vilniaus planas Pagal sukauptus autotransporto srautų duomenis ir VĮ Regitros, buvo atliktas aplinkos oro taršos modeliavimas nuo autotransporto ADMS-Urban modeliavimo programa. Skaičiavimuose įvertintas miesto reljefas, aplinkos foninė tarša pagal Aplinkos apsaugos agentūros duomenis ( Gauti skaičiavimo rezultatai buvo pritaikyti pagal Vilniaus GIS duomenų bazę ir integruoti. Duomenų bazė buvo papildyta naujais įrašais ir atnaujinta Vilniaus interaktyviame žemėlapyje ( 19

20 Gauti skaičiavimo rezultatai buvo pritaikyti pagal Vilniaus GIS duomenų bazę ir integruoti. Duomenų bazė buvo papildyta naujais įrašais ir atnaujinta Vilniaus interaktyviame žemėlapyje ( Taršos sklaidos žemėlapiai nuo autotransporto pateikti 3 priede. Didžiausi teršalai nuo autotransporto yra azoto dioksidas, tačiau, apskritai vertinant, įtakos kietųjų dalelių taršai turi ne tik tiesioginės emisijos, bet ir pakeltoji tarša (kai pakeliamos dulkės, smėlis iš pravažiuojančių transporto priemonių, padangų trintis bei dėvėjimasis ir kt.), yra skaičiuojama, kad tokio tipo tarša gali sudaryti iki 60 proc. kietųjų dalelių taršos. Ir nepaisant to, kad tiesioginės emisijos iš autotransporto priemonių yra drastiškai mažinamos (nustatant maksimalius leistinus emisijų kiekius, į kurą maišant biodegalus ir pan.), aplinkos oro kokybė kietųjų dalelių atžvilgiu gali pagerėti tik nežymiai. Kaip ir ankstesniais metais, atlikus aplinkos oro taršos modeliavimą nuo autotransporto, didžiausia tarša išlieka Geležinio Vilko g. ties tiltu per Nerį iki sankryžos su Žalgirio g., Tūkstantmečio g. ir ties Savanorių pr. (žr pav.). Pav. 17 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto (azoto dioksido (kairėje) ir kietųjų dalelių (dešinėje)) Duomenų šaltinis: SĮ Vilniaus planas 20

21 Pav. 18 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto (sieros dioksido (kairėje) ir anglies monoksido (dešinėje)) Duomenų šaltinis: SĮ Vilniaus planas Lyginant su ankstesniais metais buvo atliktas aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimas nuo mobilių taršos šaltinių smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis (KD 2.5 ) (žr. 19 pav.). Skaičiavimų rezultatai analogiški kaip skaičiavimai kietosiomis dalelėmis. Teršalų koncentracija ties intensyviausiomis sankryžomis siekia µg/m 3. Skaičiavimų rezultatų šiuo metu verifikuoti negalima, nes skaičiavimai atlikti tik nuo mobilių taršos šaltinių ir neįvertinti stacionarūs taršos šaltiniai. Šiuo metu nėra galimybės įvertinti pramonės, energetikos įmonių emisijų smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis. 21

22 Pav. 19 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto (smulkiųjų kietųjų dalelių (KD 2.5 )) Duomenų šaltinis: SĮ Vilniaus planas 22

23 Vykdyti aplinkos oro kokybės teritorinį modeliavimą (viso miesto teritorijos) atnaujintų duomenų pagrindu SĮ Vilniaus planas jau dešimtmetį vykdo aplinkos oro teršalų sklaidos skaičiavimus ADMS- Urban skaičiavimo programa. Tai kompiuterinė įranga, matematinis modelis teršalų sklaidai skaičiuoti m. pirmoje pusėje SĮ Vilniaus planas atnaujino programinę įrangą ADMS-Urban 4 (žr. 20 pav.) m. buvo vykdomi oro užterštumo koncentracijų sklaidos modeliavimo darbai visoje miesto teritorijoje. Modeliavimas atliktas Vilniaus miesto automobilių ir stacionarių oro taršos šaltinių (įskaitant geležinkelių transportą) duomenų pagrindu, įvertinant foninį užterštumą ( meteorologinius parametrus ir kt. Pav. 20 Ištrauka iš modeliavimo programos. 23

24 Atnaujintų duomenų pagrindu (už 2016 m.) buvo atliekami skaičiavimai. Skaičiavimams naudotas aplinkos reljefas. Vilniaus miesto aplinkos reljefas yra kaitus mieste atsiranda nauji objektai, tiesiamos naujos gatvės, jos platinamos ir pan. Atliekant modeliavimą, aplinkos reljefą sudaro tinklelis (32*32), viso 1024 taškai, kurie apibrėžia miesto ir jo apylinkių reljefą (norint atlikti modeliavimą visai miesto teritorijai, įvertinus reljefą, reljefo plotas turi būti 10 proc. didesnis už patį modeliuojamo objekto plotą). Duomenys iš shape formato (kur turima informacija apie reljefo aukščius) buvo konvertuoti, pritaikyti ir saugomi tekstiniame faile (.txt (.ter)), kuriame yra nurodytos koordinatės ir aukštis (Z vertė) virš jūros lygio. Aplinkos oro taršos skaidos žemėlapiai vidutinės metinės vertės yra pateiktos 4 priede ir 21 pav. Iš viso atlikti skaičiavimai pagal keturis pagrindinius teršalus kietąsias daleles, sieros dioksidą, anglies monoksidą ir azoto dioksidą. Pav. 21 Aplinkos oro taršos sklaida nuo įvairių taršos šaltinių (azoto dioksido (kairėje) ir kietųjų dalelių (dešinėje)) Duomenų šaltinis: SĮ Vilniaus planas Gauti modeliavimo rezultatai buvo koreguoti atsižvelgiant į oro kokybės stotelių tyrimų duomenis. Visi skaičiavimų duomenys importuoti į Vilniaus GIS duomenų bazę ir vaizduojami aplinkos internetinėje svetainėje ir savivaldybės interaktyviame žemėlapyje. Iš viso duomenų bazė (modeliavimo rezultatai) buvo papildyta virš 65 tūkst. naujų įrašų už 2016 m. (žr. 22 pav.). 24

25 Pav. 22 Ištrauka iš duomenų bazės. Duomenų šaltinis: SĮ Vilniaus planas Gauti skaičiavimo rezultatai buvo pritaikyti pagal Vilniaus GIS duomenų bazę ir į ją integruoti. Duomenų bazė buvo papildyta naujais įrašais ir atnaujinta Vilniaus interaktyviame žemėlapyje ( 25

26 Išmatuota Atitiktis Išmatuota Atitiktis Išmatuota Atitiktis Išmatuota Sumodeliuota Sumodeliuota Sumodeliuota Sumodeliuota Atitiktis Nustatyti oro užterštumo koncentracijų pokyčius, atlikti analizę ir vertinimą Pagal modeliavimo rezultatus buvo atlikta modeliavimo rezultatų verifikacija. Modeliavimo rezultatai buvo pakoreguoti atsižvelgiant į OKTS duomenis ( Modeliavimo atitikčiai nustatyti yra naudojama formulė (((Modeliavimo rezultatai-išmatuoti rezultatai)/išmatuoti rezultatai)*100 proc.). Atlikus skaičiavimus matomas ar modeliavimo rezultatų skirtumas su oro kokybės tyrimų stotelių duomenimis yra atitikties ribose. Kietųjų dalelių atitiktis ribos 50 proc., kitų teršalų 30 proc. Atlikus aplinkos oro taršos skaidos modeliavimą nuo visų taršos šaltinių už 2016 m., gauti rezultatai buvo palyginti su oro kokybės tyrimų stotelėse išmatuotais rezultatais (žr. 23 pav.). Kietųjų dalelių, azoto dioksido, sieros dioksido vidutinės metinės teršalų koncentracijos buvo atitikties ribose. Lyginant Senamiesčio ir Savanorių OKTS sumodeliuotos koncentracijos buvo didesnės nei išmatuotos, tuo tarpu Žirmūnų OKTS atvirkščiai išmatuotos didesnės nei sumodeliuotos. Labiausiai Senamiesčio OKTS atspindi modeliavimo rezultatai. Didžiausias nesutapimas su Žirmūnų OKTS, čia realios teršalų koncentracijos žymiai didesnės, nei sumodeliuotos, įtakos aplinkos oro taršai šalia šios OKTS gali turėti aplink vykstančios statybos, šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė. Didžiausias nesutapimas, neatitiktis, tai Senamiesčio OKTS išmatuota anglies monoksido vidutinė metinė koncentracija ir sumodeliuoti rezultatai. Išmatuota 7.4 (mg/m 3 ), tuo tarpu sumodeliuota 2.1 (mg/m 3 ). Tam įtakos galėjo turėti šalia OKTS esantys ar buvę taršos šaltiniai. Vertinant kelių metų OKTS matavimų duomenis, Senamiesčio OKTS išmatuota anglies monoksido koncentracija 2016 m. buvo ypatingai didelė ir lyginant su ankstesniais metais ar kitos OKTS didesnė daugiau nei du kartus. Pav. 23 Azoto dioksido, kietųjų dalelių, sieros dioksido ir anglies monoksido (maksimali 8 val. koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu) vidutinių metinių koncentracijų atitiktis vertinant pagal OKTS duomenis. Kietosios dalelės Azoto dioksidas Sieros dioksidas Anglies monoksidas Senamiestis Lazdynai Žirmūnai Savanoriai Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra, SĮ Vilniaus planas 26

27 Lazdynų OKTS yra atokiau nuo intensyvaus transporto ir dalinai laikoma miesto fonine OKTS. Čia aplinkos oro teršalų koncentracijos, lyginant su kitomis OKTS dažniausiai mažiausios. Išimtis galėtų būti sieros dioksidas, kurios pagrindinis teršėjas termofikacinės elektrinės, esančios netoli nuo Lazdynų OKTS. Lyginant 2015 ir 2016 m. žymiai Lazdynų OKTS padidėjo koncentracijos kietųjų dalelių ir sieros dioksido, beveik dvigubai (žr. 24 pav.). Tuo tarpu santykinai švarių Lietuvos kaimiškų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijos, kurios naudojamos aplinkos oro taršos skaidos modeliavime Vilniuje 2016 m. pateiktos mažesnės nei 2015 m. Iš to darytina prielaida kad išaugo tarša pačiame mieste, o foninė koncentracija (atneštinė) - nekito. Pav ir 2016 m. koncentracijos pagal Lazdynų OKTS ir Santykinai švarių Lietuvos kaimiškų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijos Teršalas Koncentracija pagal Lazdynų OKTS Santykinai švarių Lietuvos kaimiškų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijos, Vilniuje 2015 m. KD10 µg/m ,6 KD2.5 µg/m 3-7,7 SO2 µg/m 3 1,8 2,2 NO2 µg/m ,9 NOx µg/m 3-5,9 CO mg/m 3-0, m. KD10 µg/m ,0 KD2.5 µg/m 3-6,0 SO2 µg/m 3 3,8 0,3 NO2 µg/m ,9 NOx µg/m 3-4,0 CO mg/m 3-0,19 Šaltinis: Aplinkos apsaugos agentūra 27

28 Parengti informaciją pagal LR Aplinkos ministro įsakymą Dėl ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2010 m. gruodžio 31 d. Nr. D Vadovaujantis LR Aplinkos ministro įsakymu dėl ataskaitų apie savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) savivaldybių strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2010 m. gruodžio 31 d. Nr. D ir jo pakeitimais) (toliau įsakymu), SĮ Vilniaus planas parengė ataskaitą apie Vilniaus miesto savivaldybės strateginiuose plėtros ir (ar) strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymą pagal LR aplinkos oro apsaugos įstatymo 4 straipsnio 3 dalį savivaldybių strateginiuose plėtros ir (ar) strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių ir pagal įstatymo 7 straipsnio 2 dalį planuose numatytų priemonių vykdymą m. gegužės mėn. 11 d. ataskaitos buvo pateiktos atsakingoms institucijoms. Atsakingoms institucijos pateiktos ataskaitos lydraštis ir ataskaita pridėta 5 priede.ataskaita elektroniniu būdu pateikta Vilniaus regioniniam aplinkos apsaugos departamentui ir Aplinkos apsaugos agentūrai, taip pat patalpinta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos internetinėje svetainėje (bendra nuoroda, kur galima susipažinti su visomis ataskaitomis tiksli interneto tinklalapio nuoroda Pav.25 Ištrauka iš aplinkos internetinės svetainės Šaltinis: aplinka.vilnius.lt 28

29 Informacija, parengta pagal Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų, vadovaujantis Įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 Dėl Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normų patvirtinimo, 9 priedo I dalies reikalavimus yra pateikta Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos internetinėje svetainėje (bendra nuoroda, kur galima susipažinti su visomis programos ir parsisiųsti programą ir priemonių planą). 29

30 Pateikti aplinkos oro kokybės virtualius ir rastrinius žemėlapius visuomenei internetiniame puslapyje. Atnaujinti Vilniaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos puslapio informaciją, atnaujintų duomenų pagrindu Atlikus aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimą, atnaujintų duomenų pagrindu buvo atnaujinta aplinkos internetinė svetainė. Aplinkos internetinėje svetainėje aplinka.vilnius.lt pateikti rastriniai aplinkos oro taršos sklaidos (kietosiomis dalelėmis (tame tarpe ir smulkiosiomis), azoto dioksidu, anglies monoksidu, sieros dioksidu) žemėlapiai atskirai ir kartu nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių (žr. 26 pav.). Pav. 26 Ištrauka iš Vilniaus miesto aplinkos apsaugos svetainės. Šaltinis: aplinka.vilnius.lt Atlikto modeliavimo pagrindu atnaujinti ir žemėlapiai interaktyvioje svetainėje ( (žr. 27 pav.). Lyginant su ankstesniais metais pridėta vidutinė metinė vertė anglies monoksido (skaičiuota kaip maksimali 8 val. koncentracija slenkančio vidurkio būdu), prie autotransporto tarša smulkiosiomis kietosiomis dalelėmis (KD 2.5 ). 30

31 Pav. 27 Ištrauka iš interaktyvaus žemėlapio Šaltinis: Aplinkos internetinėje svetainėje buvo atnaujinta pastarųjų, metų aplinkos oro taršos apžvalga (žr. 28 pav.). Plačiau aplinkos oro kokybė Vilniaus mieste pateikta sekančiai. Pav. 28 Ištrauka iš Vilniaus miesto aplinkos apsaugos svetainės. Šaltinis: aplinka.vilnius.lt 2015 Vilniaus mieste yra keturios automatinės oro taršos tyrimų stotelės (OKTS), išdėstytos skirtingose miesto dalyse. Stotelės matuoja teršalus, tačiau skirtingas jų išdėstymas atspindi skirtingų aplinkų oro kokybę mieste. Žirmūnų OKTS yra Kareivių g. ir atspindi taršą nuo autotransporto, vidutiniškai Kareivių gatvė per parą pravažiuoja apie 60 tūkst. automobilių. Žirmūnų OKTS matuojamos teršalų koncentracijos, yra mašinų skaičiuoklis, meteorologinė stotis. Senamiesčio OKTS įrengta Dysnos g. (Šiuolaikinio meno 31

32 centro kiemelyje) ir atspindi foninės, gyvenamosios aplinkos oro kokybę, stotelė veikia kaip meteorologinė stotelė ir teršalų analizatorius. Lazdynų OKTS stotelė yra šalia televizijos bokšto, šalia Laisvės pr. apsupta medžiais ir atspindi miesto foninę taršą. Stotelėje matuojamos teršalų koncentracijos, taip pat veikia kaip meteorologinė stotis. Savanorių pr. OKTS matuojamos teršalų koncentracijos, yra mašinų skaičiuoklis, meteorologinė stotis, stotelė yra šalia intensyvaus eismo Savanorių pr metais Vilniaus mieste aplinkos oro kokybė buvo stebima keturiose automatinėse oro kokybės tyrimų stotyse (OKTS), kurios nepertraukiamai matuoja oro teršalų koncentracijas. Oro užterštumas priklauso nuo kelių pagrindinių veiksnių: meteorologijos (vėjo krypties, greičio ir kt.), kuri lemia teršalų sklaidą, pernešimą; teršalų šaltinių, kurie gali būti tiek gamtiniai, tiek antropogeniniai (autotransportas, pramonės, energetikos objektai ir pan.) ir kt. Kietosios dalelės. Kietųjų dalelių (KD 10 ) paros ribinė vertė yra 50 μg/m 3 ir ši riba negali būti viršijama daugiau nei 35 dienas per kalendorinius metus. Vidutinė metinė koncentracijos ribinė vertė yra 40 μg/m metais kietųjų dalelių koncentracijos buvo matuojamos visose OKTS. Stebėjimo duomenys rodo, kad oro užterštumas kietosiomis dalelėmis kasmet kinta, m. visose OKT stotyse buvo viršijamos paros ribinės vertės m. Žirmūnų OKTS buvo viršyta leidžiama 35 dienų riba. Senamiesčio OKT stotyje paros ribinė vertė 2015 m. viršyta 31 dieną, o 2016 m. 14 dienų m. Savanorių pr. OKT stotyje užfiksuota 20 dienų, o 2016 m. 12 dienų, kai buvo viršyta paros ribinė vertė. Lazdynų OKT stotyje 2015 m. tokių viršijimų buvo užfiksuota 5 dienos, tuo tarpu 2016 m. 7 dienos. Žirmūnų OKTS buvo užfiksuota daugiausia viršijimų 63 dienos (2015 m.) ir 34 dienos (2016 m.) (tuo tarpu 2014 m. 81 diena). Lyginant su ankstesniais, 2014 metais, 2015 m. paros ribinių verčių viršijimų padidėjo Senamiesčio ir Savanorių pr. OKTS, sumažėjo - Lazdynų ir Žirmūnų OKTS m. paros ribinių verčių viršijimai sumažėjo visuose OKTS, išskyrus Lazdynus, kur lyginant su 2015 m. įvyko padidėjimas m. OKT stotyse išmatuota vidutinė metinė koncentracija neviršijo vidutinės metinės ribinės vertės: 16 ir 24 μg/m 3 Lazdynų OKTS (pagal metus), 39 μg/m 3 ir 34 μg/m 3 Žirmūnų OKT stotyje, Senamiesčio ir Savanorių pr. OKT stotyse vidutinė metinė koncentracija atitinkamai buvo 30 μg/m 3 ir 23 μg/m 3 bei 27 μg/m 3 ir 21 μg/m 3 (vidutinė metinė ribinė vertė 40 μg/m 3 ) m. didžiausia paros koncentracija buvo fiksuota Žirmūnų OKT stotyje 130 μg/m 3, tuo tarpu 2016 m. didžiausia paros koncentracija buvo fiksuojama Senamiesčio OKTS 158 μg/m 3. Vidutinės kiekvieno 32

33 mėnesio kietųjų dalelių koncentracijos (ir smulkiųjų dalelių KD 2,5 ) m. pavaizduotos žemiau pateiktose diagramose. Pav. 29 Parų skaičius, kai buvo viršyta paros ribinė vertė metais Senamiestis Lazdynai Žirmūnai Savanorių pr. Ribinė vertė Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra Ankstyvą pavasarį, kol nebūna sulapojusi augalija, pravažiuojantis autotransportas ir stiprus vėjas pakelia kietąsias daleles nuo pakelių, kur yra susikaupęs purvas, smėlis, kiti teršalai. Didžiausios vidutinės mėnesio koncentracijos buvo sausio gegužės mėnesiais m. didžiausios vidutinės kiekvieno mėnesio kietųjų dalelių koncentracijos stebėtos kovo ir spalio mėnesiais, mažiausios liepos mėnesį. Tuo tarpu 2016 m. sausio mėnesį stebėtos didžiausios koncentracijos visose OKTS, išskyrus Žirmūnų OKTS, kur didžiausios koncentracijos stebėtos gegužę. Nuo 2007 metų Žirmūnų OKT stotyje buvo pradėtos matuoti smukiosios kietosios dalelės (KD 2,5 ), tai dalelės, kurių aerodinaminis skersmuo yra iki 2,5 mikronų. Smulkiosioms kietosioms dalelėms galiojanti vidutinė metinė ribinė vertė metais 25 μg/m 3. Iki 2015 m., smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija kasmet tendencingai didėjo: 2009 metais - 12 μg/m 3, 2012 m. -19 μg/m 3, 2014 ir 2015 metais koncentracija siekė 23 μg/m 3. Situacija kiek pagarėjo 2016 m., kuomet smulkiųjų kietųjų dalelių koncentracija sumažėjo iki 20 μg/m 3. Didžiausia vidutinė mėnesio koncentracija 2015 m. buvo vasario mėnesį 37 μg/m 3, o 2016 m. sausio mėnesį 42 μg/m m. Mažiausios vidutinės mėnesio koncentracijos buvo stebimos birželio liepos mėnesiais - 16 μg/m 3 15 μg/m 3, 2016 m. liepos rugpjūčio mėnesiais 14 μg/m 3 ir 13 μg/m 3. 33

34 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis koncentracija µg/m3 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis koncentracija µg/m3 Pav. 30 KD10 vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos 2015 m. Senamiesčio, Lazdynų, Žirmūnų, Savanorių pr. OKT stotyse ir vidutinė mėnesio KD2.5 koncentracija išmatuota Žirmūnų OKT stotyje Senamiestis Lazdynai Žirmūnai Savanorių pr. Žirmunai (KD2,5) Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra Pav. 31 KD10 vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos 2016 m. Senamiesčio, Lazdynų, Žirmūnų, Savanorių pr. OKT stotyse ir vidutinė mėnesio KD2.5 koncentracija išmatuota Žirmūnų OKT stotyje Senamiestis Lazdynai Žirmūnai Savanorių pr. Žirmunai (KD2,5) Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra Azoto dioksidas. Azoto dioksido koncentracija buvo matuojama visose OKT stotyse metais įsigaliojo vidutinė metinė ribinė vertė 40 μg/m 3, o vienos valandos 200 μg/m 3 (vienos valandos norma neturi būti viršijama daugiau nei 18 kartų per kalendorinius metus), m. ribinės vertės nebuvo viršytos. Stebint azoto dioksido pokyčius penkerių metų laikotarpyje ( m.) yra stebima vidutinės metinės koncentracijos augimo tendencija Žirmūnų, Savanorių pr. OKTS, šiose stotyse

35 koncentracija µg/m3 m. koncentracijos buvo didžiausios per pastaruosius trejus metus. Nežymus mažėjimas pastebėtas Senamiesčio OKTS, Lazdynų OKTS koncentracijos išlieka stabilios. Pav. 32 Vidutinės metinės azoto dioksido koncentracijos metais Senamiesčio, Lazdynų, Žirmūnų, Savanorių pr. OKT stotyse Senamiestis Lazdynai Žirmūnai Savanorių pr Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra m. didžiausios metinės, vidutinės mėnesio koncentracijos stebimos Žirmūnų OKTS, kuri atspindi autotransporto srautų įtaką ir yra šalia intensyvaus eismo Kareivių g. 38 μg/m 3-39 μg/m 3 (vid. metinės koncentracijos m.), mažiausios Lazdynų OKTS, kuri atspindi Vilniaus miesto foninę situaciją 14 μg/m 3-15 μg/m 3 (vid. metinės koncentracijos m.). Senamiesčio OKTS stebėjimai buvo nutraukti 2010 m. ir vėl pradėti nuo 2011 m. rugsėjo mėn m. koncentracija šioje OKTS siekė 22 μg/m 3-21 μg/m m. didžiausios kiekvieno mėnesio koncentracijos buvo stebėtos Žirmūnų OKTS - balandžio, gegužės ir gruodžio mėn. (43 μg/m 3-41 μg/m 3-40 μg/m 3 ) m. didžiausios kiekvieno mėnesio koncentracijos buvo stebėtos Žirmūnų OKTS - sausio, balandžio, rugpjūčio ir rugsėjo mėn. (44 μg/m 3 44 μg/m 3 42 μg/m 3 43 μg/m 3 ). 35

36 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis koncentracija µg/m3 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis koncentracija µg/m3 Pav. 33 NO2 vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos 2015 m Lazdynai Žirmūnai Savanorių per. Senamiestis Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūros Pav. 34 NO2 vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos 2016 m Lazdynai Žirmūnai Savanorių pr. Senamiestis Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra Kitose stotyse vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos 2015 m. neviršijo 30 μg/m 3, 2016 m. OKTS stotyse koncentracijos praktiškai irgi nesiekė 30 μg/m 3, išskyrus Savanorių pr. (gegužės mėn. 32 μg/m 3 ) ir Senamiesčio OKTS (gegužės mėn. 31 μg/m 3 ). Apibendrintai vertinant azoto dioksido 36

37 koncentracija µg/m3 koncentracijos Žirmūnų OKTS vidutiniškai buvo 11 μg/m 3 16 μg/m 3 didesnės nei kitose OKTS stotyse m. didžiausia vienos valandos vieno mėnesio koncentracija Žirmūnų ir Senamiesčio OKTS buvo kovo mėn μg/m 3 ir 120 μg/m 3, Savanorių OKT sausio mėn. 117 μg/m 3, Lazdynų - gruodžio mėn μg/m m. didžiausia vienos valandos vieno mėnesio koncentracija Žirmūnų ir Senamiesčio OKTS buvo gruodžio mėn. 218 μg/m 3 ir 108 μg/m 3, Lazdynų OKTS - kovo mėn. 98 μg/m 3, o Savanorių pr. OKTS - balandžio mėn. 156 μg/m 3. Sieros dioksidas. Didžiausiai paros koncentracijai nustatyta ribinė vertė 125 μg/m 3, didžiausiai vienos valandos vertinimui taikoma ribinė vertė 350 μg/m 3. Vidutinė metinė sieros dioksido ribinė vertė nėra taikoma. Pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduojama vidutinė metinė ribinė koncentracija 20 μg/m 3. Sieros dioksido koncentracijos metais buvo matuojamos Senamiesčio, Lazdynų ir Savanorių OKT stotyse. Didžiausios vidutinės metinės sieros dioksido koncentracijos aštuonių metų laikotarpyje išmatuotos Savanorių pr. OKTS po 5 μg/m ir 2011 m. Didžiausia vidutinė metinė sieros dioksido koncentracija 2015 m. išmatuota Savanorių pr. OTKS 3 μg/m 3. Didžiausia vidutinė metinė sieros dioksido koncentracija 2016 m. buvo užfiksuota Lazdynų OTKS 4 μg/m 3. Pav. 35 Vidutinės metinės sieros dioksido koncentracijos metais Senamiesčio, Lazdynų, Savanorių pr. OKT stotyse Senamiestis Lazdynai Savanorių pr. Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra 37

38 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis koncentracija µg/m3 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis koncentracija µg/m3 Stebint 2015 m. vidutines kiekvieno mėnesio koncentracijas, jos kito visų metų bėgyje. Didžiausios koncentracijos buvo užfiksuotos Savanorių OKTS kovo - birželio mėnesiais ir siekė 4 μg/m 3. Didžiausios vienos valandos koncentracijos išmatuotos Lazdynų OKTS 21 μg/m 3, Senamiesčio 20 μg/m 3, Savanorių pr. 12 μg/m 3. Pav. 36 SO2 vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos 2015 m Lazdynai Savanorių pr. Senamiestis Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra 2016 m. didžiausios vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos buvo užfiksuotos Lazdynų OKTS balandžio liepos mėn. Didžiausia vidutinė mėnesio koncentracija užfiksuota Lazdynų OKTS gegužės mėnesį siekė 10 μg/m 3. Didžiausios vienos valandos koncentracijos išmatuotos Senamiesčio OKTS 23 μg/m 3, Lazdynų 23 μg/m 3, Savanorių pr. 10 μg/m 3. Pav. 37 SO2 vidutinės kiekvieno mėnesio koncentracijos 2016 m Lazdynai Savanorių pr. Senamiestis Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra 38

39 koncentracija mg/m3 Anglies monoksidas. Anglies monoksido ribinė vertė, tai didžiausia 8 valandų koncentracija, paskaičiuota slenkančio vidurkio būdu 10 mg/m m. anglies monoksido koncentracijos neviršijo leidžiamų ribinių verčių m. koncentracijos Senamiesčio ir Žirmūnų OKTS buvo didesnės už 2015 m m. didžiausios anglies monoksido koncentracijos buvo užfiksuotos vasario, spalio ir gruodžio mėnesiais, tuo tarpu 2016 m. didžiausios koncentracijos buvo stebėtos sausio, lapkričio ir gruodžio mėnesių laikotarpiu. Tiek 2015 m., tiek 2016 m didžiausios anglies monoksido koncentracijos buvo pastebėtos Žirmūnų OKTS. Pav. 38 CO didžiausios 8 val. koncentracijos m., paskaičiuotos slenkančio vidurkio būdu Senamiestis Žirmūnai Savanorių pr Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra Ozonas. Ozono ribinei vertei taikoma didžiausia 8 val. periodo koncentracija, apskaičiuota slenkančio vidurkio būdu 120 μg/m 3. Ozono teršalų koncentracijos matuojamos Lazdynų ir Žirmūnų OKTS. Ozono siektina vertė, kuri po jos įsigaliojimo datos ( ) neturi būti viršyta daugiau kaip 25 dienas per metus, imant trijų metų vidurkį. Teršalui taip pat taikoma didžiausia vienos valandos koncentracija, kurios ribinė vertė 180/ 240 μg/m m. ir 2016 m. Lazdynų OKTS buvo viršyta 8 val. siektina vertė. Vidutinis metinis parų skaičius, kai buvo viršyta 8 val. ozono siektina koncentracija m. ir m. laikotarpiu Lazdynų OKTS buvo 4 kartai, Žirmūnų OKTS 2 kartai. Didžiausia 8 valandų periodo koncentracija, apskaičiuota slenkančio vidurkio būdu 2015 m. Lazdynų OKT stotyje buvo 133 μg/m 3, Žirmūnų 107 μg/m m. didžiausia 8 valandų periodo 39

40 koncentracija µg/m3 koncentracija, apskaičiuota slenkančio vidurkio būdu Lazdynų OKTS buvo 128 μg/m 3, o Žirmūnų OKTS 115 μg/m m. didžiausia vienos valandos koncentracija užfiksuota Lazdynų OKT stotyje buvo 140 μg/m 3, Žirmūnų 124 μg/m 3. Didžiausia vienos valandos koncentracija 2016 m. užfiksuota Lazdynų OKTS 122 μg/m 3, tuo tarpu Žirmūnų OKTS μg/m 3. Tiek 2015 m., tiek 2016 m. didžiausios koncentracijos buvo fiksuojamos kovo rugpjūčio mėnesiais. Didžiausios mėnesių vidurkių ozono koncentracijos buvo stebimos šiltuoju metų laiku. Pav. 39 Didžiausios vienos valandos ozono koncentracija metais Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra Lazdynai Žirmūnai Benzenas m. benzeno koncentracijos duomenys buvo gauti iš Lazdynų ir Žirmūnų OKTS, o 2016 m. gautieji duomenys buvo tik iš Žirmūnų OKTS, tačiau surinkta mažiau nei 90 procentų duomenų. Nė vienoje OKT stotyje vidutinė metinė koncentracija neviršijo galiojusių normų, kur vidutinė metinė ribinė vertė - 5 μg/m 3. Vidutinė metinė koncentracija 2015 m. Lazdynų OKTS siekė apie 0,08 μg/m 3, Žirmūnų OKTS 0,14 μg/m m. vidutinė metinė koncentracija Žirmūnų OKTS buvo 0,59 μg/m 3. Nors koncentracijos kasmet kinta, 2016 m. matomas padidėjimas Žirmūnų OKTS. 40

41 koncentracija ng/m3 koncentracija µg/m3 Pav. 40 Benzeno vidutinė metinė koncentracija metais Lazdynai Žirmūnai Savanorių pr Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra Kiti teršalai. Vilniaus miesto Žirmūnų OKT stotyje yra matuojamos sunkiųjų metalų (Pb, As, Cd, Ni) ir policiklinių aromatinių angliavandenilių koncentracijos. Matuojamo švino koncentracijos metinis vidurkis 2015 m. ir 2016 m. buvo 0,003 μg/m 3 ir neviršijo galiojusių normų (0,5 μg/m 3 ). Kitų sunkiųjų metalų vidutinės metinės koncentracijos neviršijo siektinų ribinių verčių, kurios įsigaliojo nuo Arsenui (As) yra taikoma 6 ng/m 3 ribinė vertė, nikeliui (Ni) 20 ng/m 3, kadmiui (Cd) - 5 ng/m 3. Pav. 41 Vidutinės metinės sunkiųjų metalų koncentracijos, m Pb As Ni Cd Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra 41

42 koncentracija ng/m3 Policiklinių aromatinių angliavandenilių vidutinės metinės koncentracijos keturių metų ( m.) laikotarpyje yra kintančios, tačiau vertinant bendrą tendenciją koncentracijos nuo 2013 m. mažėja. Nuo 2014 m. mažėja benzo(a)pireno, benzo(b)fluorenteno, benzo(k)fluoranteno koncentracijos. Pav. 42 Vidutinės metinės sunkiųjų metalų koncentracijos, m Benzo(a)pirenas Benzo(a)antracenas Benzo(b)fluorentenas Benzo(k)fluorantenas Dibenzo(a,h)antracenas Indeno(1,2,3-cd)pirenas Šaltinis: Aplinkos Apsaugos Agentūra 42

43 Visuomenės informavimas apie oro kokybę, užterštumo pasekmes ir galimybes prisidėti prie oro taršos mažinimo 2017 m. spalio mėn m. gegužės mėn. laikotarpyje buvo parengta informacija apie aplinkos oro kokybę m. pateikta aplinkos oro kokybės apžvalga sausio kovo mėnesiais, 2017 m. rudens sezono metu apie draudimus kūrenti atliekas krosnyse ir pan. Informacija pateikta aplinkos internetinėje svetainėje (žr. 43 pav.). Parengta apžvalga apie aplinkos oro kokybę mieste už m. laikotarpį. Pav. 43 Ištrauka iš aplinkos internetinės svetainės Šaltinis: aplinka.vilnius.lt 43

44 Pagal Miesto tvarkymo ir aplinkos apsaugos skyriaus pateiktus prašymus dėl aplinkos oro kokybės, parengti atsakymus į gyventojų skundus, prašymus, esant poreikiui pateikti ištraukas iš oro taršos sklaidos žemėlapių esamai situacijai ir su gautais duomenimis supažindinti pareiškėjus SĮ Vilniaus planas 2017 m. rugsėjo mėn m. gegužės mėn. laikotarpyje negavo užklausimų iš Vilniaus miesto savivaldybės administracijos dėl aplinkos oro kokybės (gyventojų skundų ar prašymų). Tačiau buvo peržiūrėta aplinkos internetinė svetainė (aplinkos oro dalis), atnaujinta informacija. Pav. 44 Ištrauka iš aplinkos internetinės svetainės Šaltinis: aplinka.vilnius.lt 44

45 Išvados ir rekomendacijos Atnaujinta stacionarių ir mobilių taršos šaltinių duomenų bazė. Daugiausia mieste, virš 15 tūkst., gyvenamosios paskirties pastatų, šildymui naudojančių kietą ir/ ar kitą kurą, centriniu šildymu virš 4 tūkst. objektų, dujiniu apie 10 tūkst. objektų. Vilniaus mieste daugiausia registruotų lengvųjų automobilių dyzeliniai (60 proc.), benzininiai sudaro apie 30 proc. Elektromobiliai sudaro vos 0,05 proc., hibridiniai (benzinas/elektra) 0,7 proc. viso lengvųjų transporto priemonių parko. Vilniaus mieste dominuoja Euro3 Euro4 automobilių euro-standartai (virš 50 proc.). Autotransporto srautai kasmet palaipsniui didėja. Centrinės miesto dalies transporto srautų augimą įtakojo verslo centrų statyba ir darbo vietų skaičiaus didėjimas metų laikotarpyje ženklūs autotransporto srautų pokyčiai vyko Vakarinėje miesto dalyje. Lyginant 2013 m. su 2016 m. Vilkpėdės, Panerių, Šnipiškių, Viršuliškių seniūnijose autotransporto srautai išaugo nuo 17 iki 22 procentų. Karoliniškių seniūnijoje transporto srautai sumažėjo 4 proc. lyginant su 2013 metais. Autotransporto srautai išaugo gatvėse ar jų ruožuose: Vilniaus g. ties Grigiškėmis, Savanorių pr., Vilniaus miesto pietiniame aplinkkelyje (Kirtimų g.), žymiai išaugo Tūkstantmečio g., Oslo g., Pilaitės pr., T. Narbuto g., M. Lietuvio g., Nemenčinės pl., S. Batoro g., Olandų g., Juodajame Kelyje, Liepkalnio g., S. Dariaus ir S. Girėno g., Ateities g., Jeruzalės g., Kareivių g., Antakalnio g., Minties., Tuskulėnų g., Drujos g., Eišiškių pl., Galvės g., Architektų g. ir kt m. pradžioje atnaujinta modeliavimo įranga Adms-Urban. Atliktas aplinkos oro taršos sklaidos modeliavimas atskirai ir kartu nuo stacionarių ir mobilių taršos šaltinių. Pirmą kartą atlikti smulkiųjų kietųjų dalelių (KD 2.5 ) taršos sklaidos bandymai/ skaičiavimai. Didžiausia neatitiktis tarp skaičiavimo rezultatų ir oro kokybės tyrimų stotelių (OKTS) duomenų su Žirmūnų OKTS. Išmatuotos teršalų koncentracijos didesnės nei sumodeliuotos, įtakos aplinkos oro taršai šalia šios OKTS gali turėti aplink vykstančios statybos, šalia esanti automobilių stovėjimo aikštelė. 45

46 Senamiesčio OKTS rodo, kad dvigubai išaugo anglies monoskido koncentracija (nuo 3 mg/m 3 iki 7.4 mg/m 3 ) lyginant pastaruosius 5 metus, atsižvelgiant į kitų OKTS duomenis, įtakos oro kokybei Senamiesčio zonoje turėjo lokali tarša. Lyginant 2015 ir 2016 m. žymiai padidėjo kietųjų dalelių ir sieros dioksido išmatuotos koncentracijos Lazdynų OKTS. Tuo tarpu santykinai švarių Lietuvos kaimiškų vietovių aplinkos oro teršalų koncentracijos už 2016 m. pateiktos mažesnės nei 2015 m. Iš to darytina prielaida kad išaugo tarša pačiame mieste, o foninė koncentracija (atneštinė) - nekito. Parengta ir atsakingoms institucijos pateikta Vilniaus miesto savivaldybės strateginiuose plėtros ir (ar) strateginiuose veiklos planuose numatytų aplinkos oro kokybės valdymo priemonių vykdymo ataskaita už m. laikotarpį. Atnaujinta aplinkos internetinė svetainė (aplinka.vilnius.lt) ir interaktyvus puslapis ( Rekomendacijos Atlikti taršos sklaidos skaičiavimus tik nuo kieto ir kito kuro naudotojų Tęsti autotransporto srautų stebėseną, analizę Tęsti duomenų (meteorologinių parametrų, stacionarių taršos šaltinių) kaupimą ir analizę Sukaupti duomenis apie įmones, turinčias ne tik TIPK leidimus, bet ir apie įmones, turinčias aplinkos taršos leidimus. Sukaupti informaciją ir papildyti duomenų bazę įmonių galimomis maksimaliomis emisijomis. Sukaupti informaciją ir skaičiavimams naudoti metinius profilius (kuomet įmonės dirba tam tikrais mėnesiais ar sezonais). Stacionarių taršos šaltinių emisijoms parengti metinius profilius (pagal jų eksploatavimo laikus) 2020 m. atnaujinti autotransporto struktūrą skaičiavimo modeliui, remiantis VĮ Regitra duomenimis. Atlikti teršalo benzo(a)pireną taršos sklaidos modeliavimą 46

47 PRIEDAS 1 47

48 PRIEDAS 2 Aplinkos oro taršos sklaida nuo stacionarių taršos šaltinių 48

49 Aplinkos oro taršos sklaida nuo stacionarių taršos šaltinių 49

50 Aplinkos oro taršos sklaida nuo stacionarių taršos šaltinių 50

51 Aplinkos oro taršos sklaida nuo stacionarių taršos šaltinių 51

52 PRIEDAS 3 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto 52

53 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto 53

54 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto 54

55 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto 55

56 Aplinkos oro taršos sklaida nuo autotransporto 56

57 PRIEDAS 4 Aplinkos oro taršos sklaida (vidutinės metinės koncentracijos) 57

58 Aplinkos oro taršos sklaida (vidutinės metinės koncentracijos) 58

59 Aplinkos oro taršos sklaida (vidutinės metinės koncentracijos) 59

60 Aplinkos oro taršos sklaida (vidutinės metinės koncentracijos) 60

61 PRIEDAS 5 61

62 62

63 63

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Galutine ataskaita_

Galutine ataskaita_ ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA NACIONALINIŲ IŠMETAMŲ Į ATMOSFERĄ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ KIEKIO PROGNOZIŲ RENGIMO METODINIŲ GAIRIŲ PARENGIMAS Galutinė ataskaita Dr. I. Konstantinavičiūtė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

Sistem PVSV santrauka

Sistem PVSV santrauka UAB SISTEM VYKDOMOS IR PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS BILIŪNO G. 1, ŠLIENAVOS K., SAMYLŲ SEN., KAUNO R. SAV POVEIKIO VISUOMENĖS SVEIKATAI VERTINIMO ATASKAITOS Ūkinės veiklos organizatorius: UAB SISTEM PVSV

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS

TRANSPORTO PRIEMONĖS MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO KRITERIJŲ PARENGIMO PASLAUGOS Transporto priemonės mokesčio dydžio nustatymo kriterijų, pagrindžiant juos kitų šalių patirtimi ir statistiniais duomenimis ir pasiūlymų dėl transporto priemonių apmokestinimo Lietuvoje, pagrindžiant

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Verification Opinion Template

Verification Opinion Template Nepriklausomos pagrįsto patikinimo patikros ataskaitos išvada apyvartinių taršos leidimų prekybos ES ATLPS metinių ataskaitų teikimas DUOMENYS APIE VEIKLOS VYKDYTOJĄ Veiklos vykdytojo pavadinimas: VĮ Visagino

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SG Dujos Kelias pirmyn 29TH SEPTEMBER 2014, EU DIRECTIVE ON THE DEPLOYMENT OF AN ALTERNATIVE FUELS INFRASTRUCTURE SETS THE RULES FOR ENSURING MINIMUM COVERAGE OF REFUELING POINTS FOR ALTERNATIVE FUELS

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ

VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS TRANSPORTO INŽINERIJOS FAKULTETAS TRANSPORTO TECHNOLOGINIŲ ĮRENGINIŲ KATEDRA Jevgenij Kibickij GAMTINIŲ DUJŲ IR BENZINO NAUDOJIMO KIBIRKŠTINIO UŽDEGIMO VARIKLYJE

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija

Žirm n g , Vilnius Tel.: (8~5) ; Faks.: (8~5) Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Žirm n g.9 -, 9 Vilnius Tel.: (8~5) 7 8 ; Faks.: (8~5) 8 Statytojas (užsakovas) Statinio projekto pavadinimas Statinio kategorija Statinio grup UAB ARGINTA INVESTMENT DIDMENIN S PREKYBOS PASTATO, NALŠIOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01

Prekybos paskirties pastatas Juozapavičiaus pr. PAV atranka 02 01 PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS ORGANIZATORIAUS (UŽSAKOVO) AR POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO DOKUMENTŲ RENGĖJO PATEIKIAMA INFORMACIJA Planuojamos ūkinės veiklos atranka atliekama remiantis: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Projektas

Projektas Projektas 2014-2020 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA 2015 m. TURINYS 1. ĮVADAS...3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ...5 2.1. GEOGRAFINĖ APŽVALGA...5

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS DARBO KODEKSO 204 STRAIPSNIO IR XIX SKYRIAUS PAKEITIMO ĮSTATYMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2008 M. BALANDŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 1V-148 DĖL REGIONINIŲ CENTRŲ KOMPLEKSINĖS PLĖTROS INVESTICINIŲ

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai

ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius; mob. tel (adresas pašto korespondencijai ANDRIUS ŠLEŽAS (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius; mob. tel. 860434978 kulturosvertybes@gmail.com, (adresas pašto korespondencijai siųsti, telefonas, el. pašto adresas) Kultūros paveldo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau