GX 3. Lietuvių. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "GX 3. Lietuvių. Printed: Doc-Nr: PUB / / 000 / 00"

Transkriptas

1 GX 3 Lietuvių

2

3 Turinys 1 Dokumentų duomenys Apie šią instrukciją Ženklų paaiškinimas Įspėjantieji nurodymai Instrukcijoje naudojami simboliai Iliustracijose naudojami simboliai Specifiniai prietaiso simboliai Simboliai ant prietaiso Teksto žymėjimai Teksto vietų akcentavimas Informacija apie prietaisą Atitikties deklaracija Sauga Saugos nurodymai Aprašymas Prietaiso vaizdas Naudojimas pagal paskirtį Tiekiamas komplektas Vinies kreipiančiosios Tvirtinimo elementai Kalimo gylio nustatymo ir vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląsčiai Mygtukas RESET Atraminė koja Diržo kablys Dujų balionėlis Dujų balionėlio būklės indikatorius Techniniai duomenys Kalimo prietaisas Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės Kalimo prietaiso užtaisymas Užtaisymas kalti vinims Techninė įranga vinims kalti Dėtuvės pripildymas Dujų balionėlio įdėjimas Užtaisymas kalti kaiščiams (smeigėms) Techninė įranga kaiščiams (smeigėms) kalti Pavienio kalimo adapterio įdėjimas Dujų balionėlio įdėjimas Tvirtinimo elementų kalimas Vinių kalimas Kaiščių (smeigių) kalimas Kalimo prietaiso ištuštinimas Dujų balionėlio išėmimas Dėtuvės ištuštinimas Pavienio kalimo adapterio išėmimas Lietuvių 1

4 8 Papildomi valdymo veiksmai Dujų balionėlio būklės tikrinimas Dėtuvės nuėmimas Dėtuvės įdėjimas Vinies kreipiančiosios nuėmimas Vinies kreipiančiosios įdėjimas Atraminės kojos nuėmimas Atraminės kojos montavimas Pavienio kalimo adapterio įdėjimas Pavienio kalimo adapterio išėmimas Sutrikimų šalinimas Netinkamos stūmoklio padėties koregavimas Pašalinių daiktų ir vinių pašalinimas iš vinies kreipiančiosios aplinkos Priežiūra ir einamasis remontas Rūpestinga kalimo prietaiso priežiūra Kalimo prietaiso valymas Transportavimas ir sandėliavimas Einamasis remontas Tikrinimas po techninės priežiūros ir remonto darbų Pagalba sutrikus veikimui Utilizavimas Gamintojo teikiama garantija Dokumentų duomenys 1.1 Apie šią instrukciją Prieš pradėdami eksploatuoti, perskaitykite šią instrukciją. Tai yra saugaus darbo ir patikimo naudojimo sąlyga. Laikykitės šioje instrukcijoje ir ant prietaiso pateiktų saugos nurodymų ir įspėjimų. Šią naudojimo instrukciją visada laikykite kartu su prietaisu, prietaisą kitiems asmenims perduokite tik kartu su šia instrukcija. 1.2 Ženklų paaiškinimas Įspėjantieji nurodymai Įspėjantieji nurodymai įspėja apie pavojus, gresiančius eksploatuojant prietaisą. Naudojami tokie signaliniai žodžiai kartu su simboliais: PAVOJUS! Šis žodis vartojamas norint įspėti apie tiesiogiai gresiantį pavojų, kurio pasekmės yra sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis. ĮSPĖJIMAS! Šis žodis vartojamas norint įspėti apie galimai gresiantį pavojų, kurio pasekmės gali būti sunkūs kūno sužalojimai arba žūtis. ATSARGIAI! Šis žodis vartojamas potencialiai pavojingai situacijai žymėti, kai yra lengvo kūno sužalojimo arba materialinių nuostolių grėsmė Instrukcijoje naudojami simboliai Šioje instrukcijoje naudojami tokie simboliai: Prieš naudojant, perskaityti instrukciją Naudojimo nurodymai ir kita naudinga informacija Iliustracijose naudojami simboliai Iliustracijose naudojami šie simboliai: 2 Lietuvių

5 Šie skaitmenys nurodo atitinkamą iliustraciją šios instrukcijos pradžioje. Numeravimas nurodo darbinių veiksmų eiliškumą paveikslėlyje ir gali skirtis nuo tekste pateikto darbinių veiksmų numeravimo. Pozicijų numeriai naudojami paveikslėlyje Apžvalga jie nurodo skyrelyje Prietaiso vaizdas esančių paaiškinimų numerius. Šiuo ženklu siekiama atkreipti ypatingą dėmesį į naudojimąsi šiuo prietaisu. 1.3 Specifiniai prietaiso simboliai Simboliai ant prietaiso Ant prietaiso naudojami tokie simboliai: Bendrasis įspėjimo ženklas Dirbant užsidėti apsauginius akinius Dirbant užsidėti ausines Dirbant užsidėti apsauginį šalmą Atliekas grąžinti antriniam perdirbimui 1.4 Teksto žymėjimai Teksto vietų akcentavimas Pavadinimai ir užrašai išskiriami šiomis priemonėmis: Ant kalimo prietaiso esančių ir užrašus turinčių valdymo elementų pavadinimai. Užrašai ant kalimo prietaiso. 1.5 Informacija apie prietaisą Hilti gaminiai yra skirti profesionalams, todėl juos naudoti, techniškai prižiūrėti ir remontuoti leidžiama tik įgaliotam instruktuotam personalui. Šis personalas turi būti supažindintas su visais galimais pavojais. Neapmokyto personalo, netinkamai arba ne pagal paskirtį naudojamas prietaisas ir jo reikmenys gali kelti pavojų. Tipas ir serijos numeris yra nurodyti firminėje duomenų lentelėje. Serijos numerį perkelkite į toliau nurodytą lentelę. Kreipdamiesi su prietaisu susijusiais klausimais į mūsų atstovybę ar techninės priežiūros centrą, visada nurodykite šiuos prietaiso duomenis. Prietaiso duomenys Kalimo prietaisas, dujinis GX 3 Karta 01 Serijos Nr. 1.6 Atitikties deklaracija Prisiimdami visą atsakomybę pareiškiame, kad čia yra aprašytas gaminys atitinka galiojančias direktyvas ir normas. Atitikties deklaracijos kopiją rasite šios instrukcijos gale. Techninė dokumentacija saugoma čia: Hilti Entwicklungsgesellschaft mbh Zulassung Geräte Hiltistraße Kaufering, DE 2 Sauga 2.1 Saugos nurodymai Saugus darbas kalimo prietaisu Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies. Lietuvių 3

6 Ant vinies kreipiančiosios uždedant specifinius tvirtinimo elementus (pavyzdžiui, poveržles, apkabas, užvaržas ir t. t.), atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Uždėdami specifinius tvirtinimo elementus, vinies kreipiančiosios niekada nespauskite ranka ar kita kūno dalimi. Draudžiama kalimo prietaisą nukreipti į save ar į kitą asmenį. Kai dirbdami kalimo prietaisą laikote rankose, jos turi būti sulenktos (neištiestos). Dirbdami su kalimo prietaisu, būkite atidūs, sutelkite dėmesį į darbą ir vadovaukitės sveika nuovoka. Kalimo prietaiso nenaudokite, jeigu esate pavargę, paveikti narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su kalimo prietaisu, neatidumo minutė gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi. Vinių stūmiklį traukdami atgal, visada kontroliuokite, kad jis užsifiksuotų. Atleisdami fiksatoriaus užraktą, neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka. Yra pavojus prispausti pirštus. Tvirtinimo elementų nekalkite į per kietą medžiagą, pavyzdžiui, suvirintą ar liejamąjį plieną. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir tvirtinimo elementai gali lūžti. Tvirtinimo elementų nekalkite į per minkštą medžiagą, pavyzdžiui, medieną ar gipso kartoną. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir jos gali būti pramuštos kiaurai. Tvirtinimo elementų nekalkite į per trapią medžiagą, pavyzdžiui, stiklą ar apdailos plyteles. Kalimas į tokias medžiagas gali nepavykti ir jos gali supleišėti. Prieš kaldami įsitikinkite, kad kitoje tvirtinimo paviršiaus (pagrindo) pusėje nėra žmonių, kuriuos galėtumėte sužaloti, arba daiktų, kuriuos galėtumėte sugadinti. Gaiduką spauskite tik tuomet, kai kalimo prietaisas yra taip prispaustas prie tvirtinimo paviršiaus, kad vinies kreipiančioji iki atramos yra įlindusi į kalimo prietaisą. Vykdydami karšto kalimo prietaiso techninę priežiūrą, būtinai mūvėkite apsaugines pirštines. Kai kalimo dažnis didelis, per ilgesnį laiką prietaiso paviršius, išskyrus minkštąsias rankenų dalis, gali tapti karštas. Kad apsisaugotumėte nuo nudegimo, mūvėkite apsaugines pirštines. Kai kalimo prietaisas perkaista, išimkite dujų balionėlį ir leiskite prietaisui atvėsti. Neviršykite leistino maksimalaus kalimo dažnio. Kalimo proceso metu pagrindo medžiaga gali išpleišėti arba dėtuvės juostos medžiaga gali būti išsviesta į šalį. Medžiagų skeveldros gali sužaloti odą ir akis. Užsidėkite tinkamą akių apsaugos priemonę, ausines ir apsauginį šalmą. Naudojant asmenines apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalmą arba tinkamą akių apsaugos priemonę ir ausines, priklausomai nuo prietaiso tipo ir naudojimo, sumažėja rizika susižaloti. Akių apsaugos priemonę ir apsauginį šalmą turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys. Užsidėkite tinkamas ausines (žr. informaciją apie triukšmą skyriuje Techniniai duomenys ). Tvirtinimo elementų kalimas atliekamas uždegant dujų ir oro mišinį. Tuo metu kylantis garsas gali pažeisti klausą. Tinkamas ausines turi užsidėti ir kiti netoliese esantys asmenys. Kaldami vinį, kalimo prietaisą visada laikykite tvirtai ir stačiu kampu į tvirtinimo paviršių (pagrindą). Tai leis išvengti tvirtinimo elemento nukrypimo nuo pagrindo medžiagos. Į tą pačią vietą niekada nekalkite antrojo tvirtinimo elemento. Dėl to tvirtinimo elementas gali lūžti ir įstrigti. Kaiščio (smeigės) arba vinies niekada nekalkite antrą kartą. Pakartotinai naudojami tvirtinimo elementai gali lūžti ir sužaloti. Prieš keisdami dėtuvę, vykdydami valymo, techninės priežiūros ir einamojo remonto darbus, taip pat prieš sandėliuodami, transportuodami arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, visada išimkite dujų balionėlį ( psl. 13) ir ištuštinkite dėtuvę ( psl. 13). Prietaisą panaudoję, padėkite jį ant grindų gulsčioje padėtyje. Ant strypinio laikiklio sumontuotas ir prie sienos pastatytas prietaisas gali griūti ir sužaloti. Nuimdami kalimo prietaisą, nelaikykite strypinio laikiklio už užpakalinio galo. Dėl didelį petį veikiančios jėgos galite nebesuvaldyti kalimo prietaiso sukimo judesio. Dėl to galimi sužalojimai ir materialiniai nuostoliai. Norėdami užtikrinti kalimo prietaiso nepriekaištingą naudojimą pagal paskirtį, patikrinkite, ar prietaisas ir jo reikmenys nėra pažeisti. Patikrinkite, ar judančios dalys veikia nestrigdamos, taip pat ar jos nėra pažeistos. Visos prietaiso dalys turi būti tinkamai sumontuotos ir tenkinti visas sąlygas, užtikrinančias nepriekaištingą prietaiso eksploataciją. Jeigu naudojimo instrukcijoje nenurodyta kitaip, pažeisti apsauginiai įtaisai ir kitos dalys turi būti kvalifikuotai suremontuoti arba pakeisti Hilti techninės priežiūros centre. Kalimo prietaisą patikėkite remontuoti tik kvalifikuotam specialistui, tam jis turi naudoti tik originalias atsargines dalis. Taip galima užtikrinti, kad bus išlaikytas kalimo prietaiso naudojimo saugumas. Kalimo prietaisą draudžiama keisti ar kitaip juo manipuliuoti. Nenaudokite kalimo prietaiso degioje arba sprogioje aplinkoje. Įvertinkite aplinkos įtaką. Saugokite kalimo prietaisą nuo kritulių, nenaudokite jo drėgnoje ar šlapioje aplinkoje. Kalimo prietaisą naudokite tik gerai vėdinamose darbo zonose. 4 Lietuvių

7 Pasirinkite tinkamą vinies kreipiančiosios ir tvirtinimo elemento derinį. Netinkamas derinys gali pažeisti kalimo prietaisą arba pabloginti tvirtinimo kokybę. Visuomet laikykitės naudojimo nurodymų. Grėsmę kelia elektros srovė Prieš pradėdami dirbti, patikrinkite (pvz., naudodami metalo detektorių), ar darbo zonoje nėra paslėptų elektros laidų, dujų ir vandentiekio vamzdžių. Kai vykdote darbus, kurių metu gali būti paliesti paslėpti elektros laidai, kalimo prietaisą laikykite paėmę tik už izoliuoto rankenos paviršiaus. Dėl kontakto su laidais, kuriais teka elektros srovė, metalinėse prietaiso dalyse taip pat gali atsirasti įtampa, todėl kyla elektros smūgio pavojus. Nurodymai dėl elgesio su naudojamomis dujomis Laikykitės nurodymų, pateiktų ant dujų balionėlio ir pridedamuose dokumentuose. Išeinančios dujos yra kenksmingos plaučiams, odai ir akims. Išėmę dujų balionėlį, dujų balionėlio dėklą dar maždaug 10 sekundžių laikykite toliau nuo veido ir akių. Dujų balionėlio vožtuvo nespauskite ranka. Žmogui įkvėpus dujų, išveskite / išneškite jį į gryną orą ar gerai vėdinamą patalpą ir pasodinkite / paguldykite patogioje padėtyje. Jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją. Jeigu žmogus yra be sąmonės, iškvieskite gydytoją. Žmogų išneškite į gerai vėdinamą patalpą ir paguldykite ant šono stabilioje padėtyje. Jeigu žmogus nekvėpuoja, darykite dirbtinį kvėpavimą ir, jeigu reikia, uždėkite deguonies kaukę. Dujų patekus į akis, atmerktas akis kelias ar keliolika minučių plaukite švariu tekančiu vandeniu. Dujų patekus ant odos, sąlyčio vietą rūpestingai nuplaukite šiltu vandeniu su muilu. Paskui sąlyčio vietą patepkite odos kremu. Bendrieji nurodymai dėl asmeninio saugumo Atkreipkite dėmesį į ergonomišką kūno padėtį. Dirbdami stovėkite tvirtai ir visada išlaikykite kūno pusiausvyrą. Taip galėsite geriau kontroliuoti kalimo prietaisą netikėtose situacijose. Dirbdami neleiskite pašaliniams žmonėms, ypač vaikams, būti darbo zonoje. Lietuvių 5

8 6 Lietuvių

9 Lietuvių 7

10 3 Aprašymas 3.1 Prietaiso vaizdas 8 Lietuvių

11 @ Vinies kreipiančioji ; Kalimo gylio nustatymo ir vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląsčiai = Mygtukas RESET % Įleidimo / Išleidimo vožtuvas Vėdinimo plyšiai & ( Diržo kablys ) Gaidukas + Rankena Vinių stūmiklis / Dėtuvės fiksatorius : Atraminė koja Dėtuvė $ Firminė duomenų lentelė Dujų balionėlio indikatorius Mygtukas GAS Dujų balionėlio dėklas Q Dujų balionėlio dėklo dangtelis 3.2 Naudojimas pagal paskirtį Aprašytasis prietaisas yra dujinis kalimo prietaisas ( Kalimo prietaisas ). Jis yra skirtas atitinkamiems tvirtinimo elementams kalti į betoną, plieną, silikatinius blokelius, betono mūrą, tinkuotą mūrą ir kitas tiesioginiam montavimui tinkančias medžiagas (pagrindus). Kalimo prietaisą leidžiama naudoti tik valdant ranka arba kartu su strypiniu laikikliu (reikmuo). 3.3 Tiekiamas komplektas Dujinis kalimo prietaisas su vinies kreipiančiąja, lagaminas, naudojimo instrukcija. Daugiau Jūsų turimam prietaisui skirtų sisteminių reikmenų rasite vietiniame Hilti techninės priežiūros centre arba tinklalapyje Vinies kreipiančiosios Vinies kreipiančioji laiko kaištį (smeigę) arba veda vinį ir kalimo proceso metu nukreipia šį tvirtinimo elementą į norimą tvirtinimo paviršiaus (pagrindo) vietą. Kalimo prietaisams GX 3 ir GX 3-ME (tikslų pavadinimą žr. firminėje duomenų lentelėje) galima įsigyti konkrečioms naudojimo sritims pritaikytas vinies kreipiančiąsias (IF arba ME). 3.5 Tvirtinimo elementai Šiuo kalimo prietaisu galima kalti dviejų tipų tvirtinimo elementus: vinis ir kaiščius (smeiges). Galima įsigyti ir įvairios paskirties papildomus tvirtinimo elementus, uždedamus ant vinies kreipiančiosios. 3.6 Kalimo gylio nustatymo ir vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląsčiai Šiuo sklandžiu galima mažinti kalimo gylį. Padėtyje EJECT jis atfiksuoja vinies kreipiančiąją, kad ją būtų galima išimti. Būsena Reikšmė + Standartinis kalimo gylis Sumažintas kalimo gylis EJECT Vinies kreipiančiosios atfiksavimas 3.7 Mygtukas RESET Atlikus kalimą, gali pasitaikyti situacija, kai vinies kreipiančioji negrįžta į savo pradinę padėtį. Taip įvyksta dėl netinkamos stūmoklio padėties. Mygtuku RESET netinkamą stūmoklio padėtį galima pakoreguoti. Būsena Mygtukas RESET išlenda iš korpuso. Matomas jo baltas kraštas. Reikšmė Netinkama stūmoklio padėtis Mygtukas RESET sutampa su korpuso paviršiumi. Stūmoklio padėtis tinkama 3.8 Atraminė koja Esant lygiam paviršiui, atraminė koja leidžia padėti kalimo prietaisą stačiu kampu tada lieka tik kontroliuoti statų kampą šonine kryptimi. Kai paviršius nelygus arba banguotas, norint vinies kreipiančiąją nustatyti stačiu kampu į pagrindą, atraminę koją gali tekti nuimti. Lietuvių 9

12 3.9 Diržo kablys Diržo kablį galima nustatyti į dvi padėtis. Būsena Reikšmė 1 padėtis Kabinimo ant diržo padėtis 2 padėtis Kabinimo ant kopėčių, pastolių, platformų ir t. t. padėtis 3.10 Dujų balionėlis Nurodymas Laikykitės prie dujų balionėlio pridėtų saugos nurodymų! Prieš pradedant dirbti, dujų balionėlį reikia įdėti į kalimo prietaiso dujų balionėlio dėklą. Dujų balionėlio būklę galima patikrinti paspaudus mygtuką GAS: pripildymo lygis rodomas LED ekrane. Pertraukus darbą, prieš vykdant einamojo remonto darbus, prieš kalimo prietaisą transportuojant ar sandėliuojant, dujų balionėlį reikia išimti Dujų balionėlio būklės indikatorius Paspaudus mygtuką GAS, LED ekrane rodoma dujų balionėlio būklė. Būsena Nurodymas Kai vinies kreipiančioji iki atramos įstumta į prietaisą, pripildymo indikatorius neveikia. Reikšmė Visi keturi diodai šviečia žalia spalva. Pripildymo lygis maždaug 100 %. Trys šviesos diodai šviečia žalia spalva. Pripildymo lygis maždaug 75 %. Du šviesos diodai šviečia žalia spalva. Pripildymo lygis maždaug 50 %. Vienas diodas šviečia žalia spalva. Pripildymo lygis maždaug 25 %. Vienas diodas mirksi žalia spalva. Pripildymo lygis mažesnis kaip 10 %. Rekomenduojama pakeisti dujų balionėlį. Vienas diodas šviečia raudona spalva. Kalimo prietaise nėra dujų balionėlio, dujų balionėlis netinkamas arba tuščias. Nurodymas Net ir tada, kai pripildymo indikatorius rodo tuščia, dujų balionėlyje dėl techninių priežasčių dar yra likę šiek tiek dujų. 4 Techniniai duomenys 4.1 Kalimo prietaisas Svoris (tuščio prietaiso) 8,6 lb (3,9 kg) Naudojimo temperatūra, aplinkos temperatūra ( ) Maksimalus tvirtinimo elementų ilgis 1,5 in (39 mm) Tvirtinimo elementų skersmuo 0,10 in (2,6 mm) 0,12 in (3,0 mm) Spaudimo eiga Dėtuvės talpa 1,6 in (40 mm) Maksimalus kalimo dažnis (tvirtinimo elementų / h) vinys 10 Lietuvių

13 Maksimalus magnetinio lauko stiprumas Dažnis 16,5 dbµa/m MHz MHz 4.2 Informacija apie triukšmą ir vibracijos reikšmės Šiuose nurodymuose pateiktos garso slėgio ir vibracijos reikšmės yra išmatuotos taikant standartizuotą matavimo metodą ir gali būti naudojamos viniakalėms palyginti tarpusavyje. Jos taip pat tinka šių veiksnių poveikiui iš anksto įvertinti. Nurodytieji duomenys yra susieti su pagrindinėmis šio kalimo prietaiso naudojimo sritimis. Jeigu kalimo prietaisas bus naudojamas kitaip, su skirtinga įranga arba bus nepakankamai techniškai prižiūrimas, šie duomenys gali skirtis nuo nurodytųjų. Tai gali gerokai padidinti šių veiksnių poveikį per visą darbo laikotarpį. Norint tiksliai įvertinti poveikį, reikėtų įvertinti ir laiką, kai prietaisas yra išjungtas, arba, nors ir įjungtas, juo faktiškai nedirbama. Toks įvertinimas gali smarkiai sumažinti poveikio per visą darbo laikotarpį reikšmę. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad darbuotojas būtų apsaugotas nuo triukšmo ir / arba vibracijos poveikio, pavyzdžiui, reikalaukite tinkamos viniakalės ir jos įrangos techninės priežiūros, pasirūpinkite, kad darbuotojų rankos visada būtų šiltos, užtikrinkite tinkamą darbo organizavimą. Skleidžiamo triukšmo lygio reikšmės nustatytos pagal EN Skleidžiamo garso slėgio lygis darbo vietoje (L pa, 1s ) Maksimalus garso slėgio lygis darbo vietoje (L pc, peak ) Garso stiprumo lygis (L WA ) Triukšmo lygio paklaida Atatranka Energijos ekvivalentą atitinkantis pagreitis, (a hw, RMS(3) ) Matavimo paklaida 99 db(a) 133 db (C) 105 db(a) 2 db(a) / 2 db(c) Rezultatai, gauti 1 mm storio skardą tvirtinant prie betono B35: 3,64 m/s 2 0,13 m/s² 5 Kalimo prietaiso užtaisymas 5.1 Užtaisymas kalti vinims Techninė įranga vinims kalti Kalamos vinys paduodamos iš dėtuvėje esančios gatavos vinių juostos. Nurodymas Norint kalti vinis, pavienio kalimo adapterį reikia išimti Dėtuvės pripildymas 1. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol užsifiksuos. 2. Į dėtuvę kiškite vinių juostą, kol atsirems. Nurodymas Neapsižiūrėjus, trumpų vinių juosta gal būti įdėta netinkamai. Naudodami trumpas vinis, atkreipkite dėmesį, kad vinių smaigai turi būti nukreipti pirmyn. ĮSPĖJIMAS Prispaudimo pavojus! Paleidžiant vinių stūmiklį, yra pavojus prispausti pirštus. Neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka, kol, judėdamas pirmyn, atsirems. 3. Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems Dujų balionėlio įdėjimas 1. Atidarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį. Lietuvių 11

14 2. Nuo dujų balionėlio nuimkite gaubtelį. Nurodymas Šį gaubtelį išsaugokite, kad išimtą dujų balionėlį, pvz., prieš prietaisą ištuštinant ar transportuojant, galėtumėte patikimai uždaryti. 3. Dujų balionėlį vožtuvu pirmyn stumkite į dujų balionėlio dėklą taip, kad dujų balionėlio užraktas įlįstų į atitinkamą jam skirtą angą ir užsifiksuotų. 4. Uždarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį. 5. Nespausdami gaiduko, kalimo prietaiso vinies kreipiančiąją tris kartus prispauskite prie pagrindo, kad prisipildytų dujų vamzdeliai. 5.2 Užtaisymas kalti kaiščiams (smeigėms) Techninė įranga kaiščiams (smeigėms) kalti Kaiščiai (smeigės) po vieną iš priekio turi būti įstatomi į vinies kreipiančiąją. Pavieniam kalimui yra reikalingas adapteris. Kaiščių (smeigių) pakuotėje yra pavienio kalimo adapteris ir atitinkami montavimo nurodymai. Nurodymas Norint kalti kaiščius (smeiges), reikia ištuštinti dėtuvę ir įdėti pavienio kalimo adapterį Pavienio kalimo adapterio įdėjimas Įdėkite pavienio kalimo adapterį ( psl. 14) Dujų balionėlio įdėjimas Įdėkite dujų balionėlį ( psl. 11). 6 Tvirtinimo elementų kalimas 6.1 Vinių kalimas ĮSPĖJIMAS Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies. 1. Patikrinkite kalimo gylio nustatymą. 2. Kalimo prietaiso atraminę koją su vinies kreipiančiąja padėkite ant tvirtinimo paviršiaus (pagrindo). 3. Kalimo prietaiso vinies kreipiančiąją spauskite prie pagrindo, kol atsirems. 4. Atkreipkite dėmesį, kad vinies kreipiančioji turi stovėti stačiu kampu į pagrindą. 5. Spausdami gaiduką įkalkite tvirtinimo elementą. Nurodymas Jeigu vinies kreipiančioji prie pagrindo prispausta ne iki atramos, kalimas nevyks. 6. Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo pagrindo. 7. Baigę darbus arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, išimkite dujų balionėlį ( psl. 13) ir ištuštinkite dėtuvę ( psl. 13). 6.2 Kaiščių (smeigių) kalimas ĮSPĖJIMAS Sužalojimo pavojus! Kai kalimo prietaisas prispaustas prie kūno dalių, atsitiktinis kalimo įjungimas gali sunkiai sužaloti. Uždėdami tvirtinimo elementus, vinies kreipiančiosios niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies. Kalimo prietaiso niekada nespauskite prie rankos ar kitos kūno dalies. 12 Lietuvių

15 ĮSPĖJIMAS Yra pavojus būti sužalotam krintančių daiktų! Pakartotinis kalimas į neoptimaliai įkaltą vinį ar kaištį (smeigę) gali susilpninti tvirtinimo vietą. Pasekmė: krintantis tvirtinamasis daiktas gali sužaloti arba pridaryti materialinių nuostolių. Niekada nevykdykite kalimo, norėdami pakoreguoti jau įkaltą vinį ar kaištį (smeigę). 1. Patikrinkite kalimo gylio nustatymą. 2. Kaištį (smeigę) įdėkite į vinies kreipiančiąją. 3. Kalimo prietaiso atraminę koją su vinies kreipiančiąja padėkite ant tvirtinimo paviršiaus (pagrindo). 4. Kalimo prietaiso vinies kreipiančiąją spauskite prie pagrindo, kol atsirems. 5. Atkreipkite dėmesį, kad vinies kreipiančioji turi stovėti stačiu kampu į pagrindą. 6. Spausdami gaiduką įkalkite tvirtinimo elementą. Nurodymas Jeigu vinies kreipiančioji prie pagrindo prispausta ne iki atramos, kalimas nevyks. 7. Baigę darbus arba palikdami kalimo prietaisą be priežiūros, išimkite dujų balionėlį ( psl. 13). 7 Kalimo prietaiso ištuštinimas 7.1 Dujų balionėlio išėmimas 1. Atidarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį. 2. Kad dujų balionėlį atfiksuotumėte, paspauskite dujų balionėlio užraktą. 3. Dujų balionėlį išimkite iš dujų balionėlio dėklo. 4. Ant dujų balionėlio užmaukite gaubtelį. 5. Uždarykite dujų balionėlio dėklo dangtelį. 7.2 Dėtuvės ištuštinimas 1. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol užsifiksuos. 2. Iš dėtuvės išimkite visas vinių juostas. ĮSPĖJIMAS Prispaudimo pavojus! Paleidžiant vinių stūmiklį, yra pavojus prispausti pirštus. Neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka, kol, judėdamas pirmyn, atsirems. 3. Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems. 7.3 Pavienio kalimo adapterio išėmimas Įkalę kaištį (smeigę), pavienio kalimo adapterį ( psl. 14) išimkite. 8 Papildomi valdymo veiksmai 8.1 Dujų balionėlio būklės tikrinimas 1. Neprispausdami kalimo prietaiso, spauskite mygtuką GAS. 2. Pasižiūrėkite dujų balionėlio būklę. psl Dėtuvės nuėmimas 1. Vinių stūmiklį traukite atgal, kol užsifiksuos. 2. Laisvas vinių juostas išimkite iš dėtuvės. ĮSPĖJIMAS Prispaudimo pavojus! Paleidžiant vinių stūmiklį, yra pavojus prispausti pirštus. Neleiskite vinių stūmikliui greitai judėti pirmyn savaime, tuo metu jį reikia prilaikyti ranka, kol, judėdamas pirmyn, atsirems. 3. Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems. Lietuvių 13

16 4. Atidarykite dėtuvės fiksatorių. 5. Dėtuvę sukimosi taške pasukite pirmyn. 6. Dėtuvę atkabinkite. 8.3 Dėtuvės įdėjimas 1. Atidarykite dėtuvės fiksatorių. 2. Įkabinkite priekinį dėtuvės galą. 3. Sukite dėtuvę kalimo prietaiso link, kol atsirems. 4. Uždarykite dėtuvės fiksatorių. 8.4 Vinies kreipiančiosios nuėmimas 1. Dujų balionėlį išimkite. psl Vinies kreipiančiosios atfiksavimo skląstį nustatykite į padėtį EJECT. 3. Nuimkite vinies kreipiančiąją. 8.5 Vinies kreipiančiosios įdėjimas 1. Dujų balionėlį išimkite. psl Vinies kreipiančiąją įstatykite į kalimo prietaiso priekyje esančią išdrožą. 3. Vinies kreipiančiąją tvirtai laikydami kad neiškristų, kalimo prietaisą su vinies kreipiančiąja spauskite prie tvirto pagrindo, kol vinies kreipiančioji užsifiksuos. 4. Patikrinkite, ar vinies kreipiančioji užsifiksavo. Kai vinies kreipiančioji užfiksuota, jos atfiksavimo skląstis vėl yra padėtyje Atraminės kojos nuėmimas 1. Lengvai spausdami, atidarykite atraminės kojos fiksavimo mechanizmą. 2. Atraminę koją pasukite 90 kampu. 3. Nuimkite atraminę koją. 8.7 Atraminės kojos montavimas 1. Atraminės kojos dešinįjį kampuotį pridėkite prie dėtuvės ir įstumkite į išdrožą. 2. Atraminę koją pasukite 90 kampu dėtuvės atžvilgiu ir, lengvai spausdami, užfiksuokite. 8.8 Pavienio kalimo adapterio įdėjimas 1. Dujų balionėlį išimkite. psl Nuimkite dėtuvę. psl Įdėkite pavienio kalimo adapterį. 4. Įdėkite dėtuvę. psl Pavienio kalimo adapterio išėmimas 1. Dujų balionėlį išimkite. psl Nuimkite dėtuvę. psl Išimkite pavienio kalimo adapterį. 4. Įdėkite dėtuvę. psl Sutrikimų šalinimas 9.1 Netinkamos stūmoklio padėties koregavimas Patikrinkite mygtuko RESET padėtį. psl. 9 Rezultatas Mygtukas RESET išlenda iš korpuso. Matomas jo baltas kraštas. Netinkamos stūmoklio padėties koregavimui spauskite mygtuką RESET. 14 Lietuvių

17 9.2 Pašalinių daiktų ir vinių pašalinimas iš vinies kreipiančiosios aplinkos ATSARGIAI! Skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti! Atliekant kalimą, skriejančios į šalis dalys ar skeveldros gali sužaloti; taip gali nutikti, kai vinies kreipiančiosios aplinkoje yra pašalinių daiktų arba kai vinies kreipiančiojoje yra įstrigusių tvirtinimo elementų. Prietaiso sutrikimų niekada nebandykite šalinti vykdydami sekančius kalimus! 1. Dujų balionėlį išimkite. psl Ištuštinkite dėtuvę. psl Nuimkite dėtuvę. psl Nuimkite vinies kreipiančiąją. psl Iš vinies kreipiančiosios aplinkos pašalinkite visus pašalinius daiktus ir vinis. 6. Įdėkite vinies kreipiančiąją. psl Įdėkite dėtuvę. psl Priežiūra ir einamasis remontas 10.1 Rūpestinga kalimo prietaiso priežiūra Niekada neeksploatuokite kalimo prietaiso, jeigu jo vėdinimo plyšiai užsikimšę. Minkštąsias rankenų dalis saugokite nuo alyvos ir tepalo. Kalimo prietaisą valykite reguliariai. psl. 15 Valymui nenaudokite nei purkštuvų, nei aukšto slėgio garų įrangos, nei vandens. Nenaudokite priežiūros priemonių, kurių sudėtyje yra silikono. Nenaudokite aerozolių ar panašių tepimo ir priežiūros priemonių Kalimo prietaiso valymas 1. Dujų balionėlį išimkite. psl Ištuštinkite dėtuvę. psl Iš vinies kreipiančiosios pašalinkite plastiko likučius. 4. Sausu šepetėliu išvalykite vėdinimo plyšius, saugodami, kad nešvarumai arba pašaliniai daiktai nepatektų į prietaiso vidų. 5. Prietaiso išorines dalis nuvalykite drėgna šluoste. 11 Transportavimas ir sandėliavimas 11.1 Einamasis remontas Kad eksploatacija būtų patikima, naudokite tik originalias atsargines dalis ir eksploatacines medžiagas. Mūsų aprobuotas atsargines dalis, eksploatacines medžiagas ir reikmenis savo prietaisui rasite vietinėje Hilti atstovybėje arba tinklalapyje Reguliariai tikrinkite, ar nėra pažeistos kalimo prietaiso išorinės dalys ir ar tinkamai veikia valdymo elementai. Nenaudokite kalimo prietaiso, jeigu jo detalės yra apgadintos arba jo valdymo elementai veikia netinkamai. Sugedusį kalimo prietaisą atiduokite remontuoti į Hilti techninės priežiūros centrą Tikrinimas po techninės priežiūros ir remonto darbų Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį Pagalba sutrikus veikimui Pasitaikius sutrikimų, kurie nėra aprašyti šioje lentelėje arba kurių negalite pašalinti patys, kreipkitės į Hilti Service techninės priežiūros centrą. Lietuvių 15

18 Sutrikimas Galima priežastis Sprendimas Tvirtinimo elementai dažnai įkalami nepakankamai giliai. Per maža galia. Tvirtinimo elementas yra per ilgas. Pagrindas per kietas. Įleidimo / išleidimo vožtuvas užterštas arba uždengtas. Per didelė galia. Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį +. Naudokite trumpesnį tvirtinimo elementą. Pagalvokite, kur ir kaip naudoti DX tipo prietaisus. Kalimo prietaisą išvalykite ir pagalvokite, kaip laikote jį rankomis. Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį. Tvirtinimo elementai dažnai įkalami per giliai. Tvirtinimo elementai lūžta. Tvirtinimo elementai deformuojasi. Tvirtinimo elementas yra per trumpas. Per maža galia. Tvirtinimo elementas yra per ilgas. Pagrindas per kietas. Vinies kreipiančioji ant pagrindo uždėta ne stačiu kampu. Per maža galia. Tvirtinimo elementas yra per ilgas. Vinies kreipiančioji ant pagrindo uždėta ne stačiu kampu. Pagrindas per plonas. Naudokite ilgesnius tvirtinimo elementus. Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį +. Naudokite trumpesnį tvirtinimo elementą. Pagalvokite, kur ir kaip naudoti DX tipo prietaisus. Norėdami kalti, kalimo prietaisą pridėkite taip, kad vinies kreipiančioji būtų stačiu kampu į pagrindą. Kalimo gylio nustatymo skląstį nustatykite į padėtį +. Naudokite trumpesnį tvirtinimo elementą. Norėdami kalti, kalimo prietaisą pridėkite taip, kad vinies kreipiančioji būtų stačiu kampu į pagrindą. Pasirinkti kitą tvirtinimo būdą. Į plieninį pagrindą įkalti tvirtinimo elementai nelaiko. Dujų balionėlio nepakanka tvirtinimo elementų pakuotei. Kalimo prietaiso dalys nejuda viena kitos atžvilgiu. Padidėjęs dujų suvartojimas dėl per dažno prietaiso prispaudimo be kalimo. Netinkama stūmoklio padėtis Nespauskite prietaiso, jeigu nežadate kalti. Pakoreguokite netinkamą stūmoklio padėtį. psl Lietuvių

19 Sutrikimas Galima priežastis Sprendimas Kalimo prietaiso dalys nejuda viena kitos atžvilgiu. Per didelis nepavykusių kalimų skaičius. Kalimo prietaisas nekala. Kalimo prietaisas yra karštas ir nekala netgi po pertraukos. Kalimo prietaisas nekala arba kala tik atskirais atvejais. Tvirtinimo elemento negalima išimti iš vinies kreipiančiosios. Vinies aptikimas užblokuotas, o mygtukas RESET dėl spaudimo nesutampa su korpuso paviršiumi. Tvirtinimo elementas įstrigo vinių dėtuvėje. Vinis įstrigo po svirtimi prieš stūmoklio viršūnę. Vinių dėtuvė ant pagrindo uždėta ne stačiu kampu. Naudojamas netinkamas tvirtinimo elementas. Pagrindas per kietas. Vinių stūmiklis nenustumtas pirmyn. Dėtuvėje yra nepakankamas vinių kiekis (2 ar mažiau). Sutriko vinių padavimas Dujų balionėlis tuščias. Iš vinies kreipiančiosios aplinkos pašalinkite pašalinius daiktus ir vinis. psl. 15 Atlaisvinkite įstrigusį tvirtinimo elementą. Išimti dujų balionėlį, prietaisą spausti žemyn ir paspausti nuleistuką. Norėdami kalti, kalimo prietaisą pridėkite taip, kad vinies kreipiančioji būtų stačiu kampu į pagrindą. Naudokite tinkamą tvirtinimo elementą. Pagalvokite, kur ir kaip naudoti DX tipo prietaisus. Vinių stūmiklį atfiksuokite ir stumkite pirmyn, kol atsirems. Pripildykite dėtuvę. psl. 11 Naudokite kitą vinių juostą. Išvalykite dėtuvę. Patikrinkite dujų balionėlio būklę. psl diodas šviečia raudona spalva Patikrinkite dujų balionėlio būklę. psl. 13 Dujų vamzdeliuose yra oro. Vinies kreipiančiosios aplinkoje yra pašalinių daiktų. Kalimo prietaisas yra per karštas. Elektronikos sutrikimas Kalimo dažnis buvo žymiai didesnis kaip 1200 tvirtinimų per valandą. Aplinkos sąlygų parametrai yra už leistino diapazono ribų. Dujų balionėlio temperatūra yra už leistino diapazono ribų. Dujų dozavimo sistemoje yra oro pūslių. Po kalimo prietaisas nebuvo visiškai atitrauktas. Tvirtinimo elementas įstrigo vinių dėtuvėje. Nespausdami gaiduko, kalimo prietaisą tris kartus prispauskite prie pagrindo. Iš vinies kreipiančiosios aplinkos pašalinkite pašalinius daiktus ir vinis. psl. 15 Leiskite kalimo prietaisui atvėsti. Dujų balionėlį išimti ir vėl įdėti. Jeigu problema išliko, įdėti naują dujų balionėlį. Leiskite kalimo prietaisui atvėsti. Atkreipkite dėmesį, kad turi būti išlaikytos leistinos eksploatacinių parametrų, nurodytų skyriuje Techniniai duomenys, reikšmės. Atkreipkite dėmesį, kad turi būti išlaikytos leistinos eksploatacinių parametrų, nurodytų skyriuje Techniniai duomenys, reikšmės. Dujų balionėlį išimkite ir vėl įdėkite. Atlikę kalimą, kalimo prietaisą visiškai atitraukite nuo pagrindo. Atlaisvinkite įstrigusį tvirtinimo elementą. Lietuvių 17

20 13 Utilizavimas Hilti prietaisai yra pagaminti iš medžiagų, kurias galima naudoti antrą kartą. Būtina antrinio perdirbimo sąlyga yra tinkamas medžiagų išrūšiavimas. Daugelyje šalių Hilti priims Jūsų nebenaudojamą prietaisą perdirbti. Apie tai galite pasiteirauti artimiausiame Hilti techninės priežiūros centre arba savo prekybos konsultanto. Neišmeskite elektrinių įrankių į buitinius šiukšlynus! 14 Gamintojo teikiama garantija Kilus klausimų dėl garantijos sąlygų, kreipkitės į vietinį Hilti partnerį. 18 Lietuvių

21

22 Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan **

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri

Lakštas1 INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo pri INFORMACIJA APIE RUGPJŪČIO MĖN. SUPAPRASTINTUS MAŽOS VERTĖS PIRKIMUS Eil.N r. Pirkimo objekto pavadinimas Pirkimo būdas ir jo pasirinkimo priežastys Laimėjusio dalyvio pavadinimas, jo pasirinkimo priežastys

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura

KritimoIsAukscioApsaugosPriemoniuParinkimasNaudojimasIrPrieziura KRITIMO IŠ AUKŠČIO APSAUGOS PRIEMONIŲ PARINKIMO, NAUDOJIMO IR PRIEŽIŪROS METODINĖS REKOMENDACIJOS Darbai aukštyje yra viena iš pavojingiausių veiklos sričių, kurioje nelaimingų atsitikimų pasekmės yra

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė SCe 100 S&S mechaninė ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų Kaina ACCESS LDG-ACC100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 9 338 OPEN LDG-OPEN100GEC Minivenas 5-sėdynė mechaninė 10 539 OPEN LDG-OPEN100G7EC

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Installation bonumwood

Installation bonumwood PARKETLENČIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6-8 KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 9-11 KLOJIMAS

Detaliau

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe

Dacia SANDERO STEPWAY ĮRANGA IR KAINOS SANDERO STEPWAY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina STEPWAY LAUREATE SA2-SL90GEC Hečbekas TCe ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina SA2-SL90GEC Hečbekas TCe 90 mechaninė 11 136 SA2-SL90GIEC Hečbekas TCe 90 LPG mechaninė 12 025 SA2-SL95DED Hečbekas dci Blue

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

NAUJI PRODUKTAI - ŽIEMA Makita Bluetooth kolonėlė DMR200 Tinka beveik visi Makita akumuliatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 1

NAUJI PRODUKTAI - ŽIEMA Makita Bluetooth kolonėlė DMR200 Tinka beveik visi Makita akumuliatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 1 NAUJI PRODUKTAI - ŽIEMA 2017 - Makita Bluetooth kolonėlė DMR200 Tinka beveik visi Makita akumuliatoriai 10,8 V, 14,4 V, 18 V Li-ion 1 AKUMULIATORINĖ ŠILDOMA LIEMENĖ CV100DZ 149 10,8 V DCV200Z 149 18 V

Detaliau

Microsoft Word - A.doc

Microsoft Word - A.doc GYVENAMOJO NAMO (UNIKALUS NR...)... G.,... K.,... R.SAV., STOGO DANGOS KEITIMO PAPRASTOJO REMONTO APRAŠAS PROJEKTO RENGIMO PAGRINDAS: Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 metų programos priemonės Kaimo atnaujinimas

Detaliau

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC

Dacia SANDERO ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė AMBIANC ĮRANGA IR KAINOS SANDERO kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina ACCESS SA2-AC75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 7 509 AMBIANCE SA2-AM75GEC Hečbekas Sce 75 mechaninė 8 430 AMBIANCE SA2-AM90GIEC

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech

Dacia LODGY ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 mech ĮRANGA IR KAINOS LODGY kaina 2019.08.05 KLASĖ KODAS KĖBULAS Variklis Pavarų dėžė Kaina OPEN LDG-OPEN100GED Minivenas 5-sėdynė TCe 100 11 498 OPEN LDG-OPEN100G7ED Minivenas 7-sėdynė TCe 100 12 006 LAUREATE

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd

Dacia_Techroad_2019_03_LT.indd Dacia Ribotojo leidimo serija TECHROAD Ribotojo leidimo serija Techroad Kiekviena diena gali būti kupina malonumų ir jaudinančių nuotykių. Būtent dėl to sukurta ribotojo leidimo serija TECHROAD, apimanti

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd

BR_Verlegeanleitung-Laminatfussboden-Unifit_LT.indd Klojimo instrukcija Egger grindims su neklijuojamo fiksavimo sistema UNI fit! ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS/GRINDŲ PAGRINDAS 1. ATSAKOMYBĖ DĖL PATIKROS EGGER laminuotos grindys pagamintos laikantis tikslių darbo

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai

PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai PRIEŠGAISRINIS SANDARINIMAS Europos techninį įvertinimą (ETA) gavę ir CE ženklu paženklinti produktai Europos techninis įvertinimas (ETA) ir CE ženklinimas 2013 m. liepos 1 d. įsigaliojus Europos Sąjungos

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro

Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įro Ultra rankinė beorio dažymo sistema Pažangiausi pasaulyje rankiniai dažų purkštuvai PRIVALUMAI Greičiausias būdas atlikti nedidelius dažymo darbus įrodyta profesionalų! Nereikia skiesti dažų, darbo pobūdis

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektr ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS INSTRUKCIJŲ PATVIRTINIMO 2014 m. birželio d. Nr. Elektrėnai Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau