Kauno miesto turizmo rinkodaros metų planas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Kauno miesto turizmo rinkodaros metų planas"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-90 Kauno miesto turizmo rinkodaros metų planas VYKDYTOJAS UAB EUROINTEGRACIJOS PROJEKTAI UŽSAKOVAS VŠĮ KAUNO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRAS IR KONFERENCIJŲ BIURAS Kaunas, 2015 m.

2 2 Turinys Turinys... 2 Santrauka... 4 Summary... 9 Įvadas Kauno miesto esamos situacijos analizė Kauno miesto turizmo rinkodaros vertinimas Kauno miesto rinkodaros komplekso vertinimas Turizmo paslaugų pasiūla Kauno mieste Turizmo paslaugų paskirstymas Turizmo paslaugų kainos Rėmimas Turizmo paslaugų teikėjai ir vartotojai Informacijos apie Kauno miesto prekės ženklą ir šūkį patekimas į viešumą ir žinių sklaida žiniasklaidoje Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio populiarinimas: informaciniai leidiniai Informaciniai leidiniai popierinėse laikmenose Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro naujienlaiškis Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio populiarinimas: suvenyrai Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio populiarinimas: Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro interneto svetainė Kiekybinė žiniasklaidos analizė Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio įvaizdis žiniasklaidoje Pagrindinės žinių grupės Teigiamos ir neigiamos informacijos paminėjimų santykis Kauno miesto turizmo produktų konkurencingumo vertinimas Kultūrinis (pažintinis) turizmas Dalykinis (konferencijų) turizmas Aktyvaus poilsio turizmas Sveikatos (medicininis) turizmas Kauno miesto turizmo rinkų vertinimas Kauno pasiekiamumo vertinimas Kauno miesto turizmo konkurencingumo tarptautinėje turizmo rinkoje analizė Miesto turizmo konkurencingumo samprata, vertinimo rodikliai ir metodologija Nacionaliniai Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Čekijos turizmo konkurencingumo rodikliai I.5.3. Miesto geografinė padėtis ir transporto infrastruktūros išvystymas Klimato sąlygos I.5.5. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų infrastruktūra Rekreacijos, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūra Turizmo organizavimo paslaugų infrastruktūra Gamtiniai ištekliai ir bioįvairovė Kultūriniai ir kūrybiniai ištekliai Turizmo paslaugų kainos Turizmo paslaugų rinkodara Kauno, Rygos, Talino ir Brno miestų konkurencingumo reitingas turizmo srityje Kauno miesto turizmo poveikio analizė

3 3 2. Kauno miesto turizmo SSGG analizė Rekomendacijos ir siūlymai Kauno turizmo rinkodaros priemonių ir veiklos plėtrai Kauno turizmo rinkodaros strategija m Vizija, misija, tikslai, uždaviniai Kauno miesto turizmo rinkodaros metų priemonių planas Kauno miesto turizmo rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolės bei stebėsenos mechanizmas Priedai

4 4 Santrauka Kauno miesto rinkodaros metų planas parengtas remiantis 2014 m. gruodžio 22 dieną VšĮ Kauno turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras bei UAB Eurointegracijos projektai pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi Nr Pagrindinis rinkodaros plano parengimo tikslas pagerinti turizmo rinkodaros planavimą ir užtikrinti tinkamą jo įgyvendinimą. Parengus planą siekiama sistemingai ir kryptingai skatinti atvykstamąjį bei vietinį turizmą, didinti miesto žinomumą formuojant ir stiprinant Kauno, kaip patrauklaus turizmui miesto, įvaizdį tarp įvairių tikslinių grupių tiek tarptautinėse, tiek Lietuvos vidaus rinkose. Tikslui pasiekti išsikelti šie uždaviniai: atlikti Kauno miesto turizmo raidos, esamos situacijos, potencialo ir galimybių vertinimą; atlikti stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę; parengti rekomendacijas ir pasiūlymus Kauno miesto rinkodaros priemonių ir veiklos plėtrai; suformuluoti Kauno miesto turizmo raidos strategiją metams; parengti rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolės bei stebėsenos mechanizmą. Siekiant įvertinti Kauno miesto esamą turizmo situaciją, Kauno miesto prekės ženklo komunikacijos efektyvumą ir kokybę bei išsiaiškinti gyventojų ir turistų nuomonę apie turizmo paslaugas, teikiamas Kauno mieste, buvo atlikti trys tyrimai: Interneto žiniasklaidos monitoringas (kiekybiniu ir kokybiniu tyrimu analizuota ir vertinta Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio sklaida Lietuvos interneto žiniasklaidoje, vertinta, kiek ir kokią informaciją apie miesto prekės ženklą ir šūkį pateikia interneto žiniasklaidos naujienų portalai ir laikraščių interneto svetainės; žiniasklaidos priemonės stebėtos 2013 m. sausio mėn. 8 d m. sausio mėn. 8 d. laikotarpiu). Fokusuotų grupių diskusijos (kokybinio tyrimo tikslas ištirti ir apibrėžti Kauno miesto prekės ženklo bei šūkio komunikaciją. Buvo siekiama išanalizuoti miesto prekės ženklo kryptis, jo plėtrą, teigiamus ir neigiamus Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio komunikacijos aspektus). Anketinė apklausa (kiekybinio tyrimo tikslas įvertinti Kauno miesto prekės ženklo komunikacijos efektyvumą ir kokybę, išsiaiškinti gyventojų, Lietuvos ir užsienio turistų nuomonę apie Kauno miesto turizmo infrastruktūrą, teikiamas paslaugas ir nustatyti paslaugų gerinimo kryptis). Kauno miesto rinkodaros metų planą sudaro 5 dalys: 1. Kauno miesto turizmo situacijos analizė; 2. Kauno miesto SSGG analizė; 3. Rekomendacijos ir pasiūlymai Kauno turizmo rinkodaros priemonių ir veiklos plėtrai; 4. Kauno turizmo rinkodaros strategija m.; 5. Kauno miesto turizmo rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolės bei stebėsenos mechanizmas. Kauno miesto turizmo situacija analizuota įvairiais pjūviais. Pirmiausiai buvo vertinama Kauno miesto turizmo rinkodara remiantis 5P rinkodaros komplekso modeliu (turizmo paslaugų pasiūla, turizmo paslaugų paskirstymas, turizmo paslaugų kainos, rėmimas bei paslaugų teikėjai/vartotojai). Atlikus vertinimą, buvo pastebėta, jog turizmo paslaugų pasiūla Kauno mieste, atsižvelgiant į teikėjų skaičiaus dinamiką, augo nuo 2009 m. Apgyvendinimo sektorius nuo 2012 m. išaugo 40 proc., maitinimo sektorius nuo 2009 m. 11,3 proc. Kelionių agentūrų ir kelionių organizatorių įmonių skaičius sąlyginai išliko stabilus. Turistų srautai, apgyvendinimo įstaigų duomenimis, nuo 2012 m. vis augo ir iki 2014 m. išaugo 16,6 proc. Sąlyginai stabilūs Kauno mieste išliko vietinio turizmo srautai, kurie sudarė apie lankytojų per metus. Turizmo paslaugų pasiūla įvairaus amžiaus ir pomėgių tikslinėms grupėms Kauno mieste yra pakankamai plati. Didžioji dalis lankytinų objektų koncentruojasi Kauno senamiestyje, Nemuno ir Neries santakoje ir Laisvės alėjoje. Šeši Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro (toliau KTIC) punktai išdėstyti tikslinėse turistų koncentracijos vietose: transporto terminaluose ir Kauno senamiestyje. Turizmo

5 5 paslaugų kainos Kauno mieste neviršija Lietuvos vidurkio ir yra žemesnės negu kaimyninių šalių sostinėse (Rygoje ir Taline). Pastebėta, jog turizmo paslaugų rėmimas yra palyginti silpna grandis, kuria reikšmingiau pradėta rūpintis tik nuo 2014 m. pradžios, kada Kauno miesto savivaldybė patvirtino Kauno miesto prekės ženklą. Kartu su prekės ženklo įvedimu pradėta vykdyti ir aktyvesnė reklaminė kampanija. Analizuojant Kauno miesto turizmo rinkodarą, buvo vertinama Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio komunikacija. Pirmiausiai buvo atlikta kiekybinė interneto žiniasklaidos analizė. Pastebėta, jog straipsnių, kuriuose buvo paminėtas Kauno miesto prekės ženklas ir/ar šūkis Kaunas dalinasi, buvo nedaug, o esanti informacija kartojasi ir dažniausiai minimas Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio sukūrimo faktas. Taip pat buvo atlikta ir kokybinė interneto žiniasklaidos analizė. Pastebėta, jog Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio komunikacija skurdi. Sukūrus miesto prekės ženklą ir šūkį, vyko organizuotas jų pristatymas šalies žiniasklaidai, tačiau daugiau jokios planuotos komunikacijos apraiškų nepastebėta. Stebėtoje žiniasklaidoje ypač pasigendama straipsnių apie naujo Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio idėją, jos paaiškinimą, koncepciją. Matyti Kauno miesto savivaldybės ir Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro pastangos miesto prekės ženklą ir šūkį naudoti, tačiau šių pavienių fragmentiškų miesto prekės ženklo ir šūkio komunikacijos apraiškų negana norint, kad prekės ženklas ir šūkis būtų matomi. Apibendrinus tyrimą galima teigti, kad žiniasklaidoje formuojama gana teigiama nuomonė apie 2014 m. pradžioje patvirtintą ir visuomenei pristatytą Kauno miesto prekės ženklą ir šūkį Kaunas dalinasi. Be Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio komunikacijos buvo atlikta informacijos turinio analizė. Buvo analizuojami informaciniai leidininiai popierinėje laikmenoje (knygelės, lankstinukai ir kt.), KTIC leidžiami naujienlaiškiai, suvenyrai, KTIC interneto svetainė. Atlikus analizę, įvertinus pagrindinius trūkumus bei išskyrus stiprybes buvo pateikti konkretūs pasiūlymai informacinio turinio tobulinimui. Siekiant įvertinti ir išskirti pagrindinius Kauno miesto turizmo produktus vietinėje rinkoje, buvo vertinami kultūrinio (pažintinio), konferencijų, aktyvaus poilsio ir sveikatos (medicinos) turizmo produktai, juos lyginant su Vilniaus ir Klaipėdos miestų siūlomais produktais. Kalbant apie kultūrinį (pažintinį) turizmą, pastebėta, kad Kaunas iš kitų dviejų palyginamųjų miestų išsiskiria daugeliu aspektų. Visų pirma, Kauno miestas turi nemažai išskirtinių muziejų (Velnių muziejų, Karo muziejų, Aviacijos muziejų, M. K. Čiurlionio ekspoziciją, Atominio bunkerio, Prezidentūros, Farmacijos muziejus, IX forto muziejų) bei miesto muziejų, kuris pristato įvairius Kauno istorijos periodus. Pastarasis muziejus puiki vieta formuoti Kauno įvaizdį, atskleisti pačias įdomiausias ir gražiausias Kauno istorijas reguliariai keičiamose ekspozicijose į ekspozicijos kūrimą įtraukiant ir miestiečius. Kauno miestas taip pat išsiskiria savo architektūra fortais bei tarpukario moderniąja architektūra (Kauno miestui 2015 m. buvo suteiktas Europos paveldo ženklas). Atsižvelgiant į kultūros paveldo palikimą bei Kauno miesto istoriją, didžiausią potencialą turinčios, kultūrinio turizmo produktus vystančios teritorijos yra senamiestis, Naujamiestis, Žaliakalnis. Kitas išskirtinis pažintinio turizmo aspektas gamtiniai ištekliai ir paveldas. Kauno miestas dėl savo parkų, draustinių ir saugomų teritorijų gausybės dažnai yra įvardijamas kaip žalias miestas. Vieni išskirtiniausių gamtos objektų dirbtinai suformuotos Kauno marios, didžiausias Europoje esantis ąžuolynas miesto teritorijoje, Jiesios draustinis, Botanikos sodas ir kt. Nepaisant puikių pažintinio turizmo produktų, galimybės pritraukti vietinius ir užsienio turistus nėra pakankamai išnaudojamos. Miestas nekuria vieningo pažintinio turizmo produkto, kuris atskleistų įvairialypį Kauno sluoksniškumą, nėra kuriamas ir miesto turinys, taip pat labai trūksta interaktyvaus, aiškaus ir išsamaus objektų ar produktų pristatymo internetinėje erdvėje. Dalykinis (konferencijų) turizmas potencialą turinti turizmo paslauga Kauno mieste. Kaunas, kuriame konferencijų salių nuoma yra mažesnė nei Vilniuje, su pastaruoju miestu gali konkuruoti konferencijų organizavimo srityje. Kauno miestas yra patrauklus dalykinio ir

6 6 konferencinio turizmo plėtrai dėl savo geografinės padėties, iškirtinės architektūros, parkų ir gamtinių išteklių gausos. Kauno rajone veikia antras pagal dydį šalyje tarptautinis oro uostas, mieste visapusiškas dalykinio turizmo paslaugas teikia viešbučiai, konferencijų centrai, švietimo ir kultūros įstaigos. Tačiau be teigiamų aspektų Kauno miestui reikia didinti ir nuolatos palaikyti savo žinomumą, sudaryti sąlygas miestą pasiekti tiesiogiai (oro skrydžiais), greitai ir patogiai, užtikrinti vietinio transporto prieinamumą, didinti nakvynės, maitinimo paslaugų kokybę ir aptarnavimą. Apžvelgus Kauno miesto aktyvaus poilsio pramogas, buvo pastebėta, jog visi analizuojami miestai yra gana panašūs aktyvių pramogų pasiūla, tačiau Kauno miestas išsiskiria aktyviai vystomais vandens turizmo produktais. Tačiau Kaune pasyviai vystomas dviračių turizmas, ypač atsižvelgiant į tai, jog Kaunas turi puikius gamtinius išteklius, kurie gali padidinti dviračių turizmo konkurencingumą, lyginant su Klaipėdos ir Vilniaus miestais. Atlikus analizę buvo pastebėta, jog Kauno miesto sveikatos (medicinos) turizmo produktai yra konkurencingiausi, lyginant su Klaipėdos ir Vilniaus miestų siūlomais medicinos produktais. Kauno mieste dirba daugiausiai praktikuojančių gydytojų, odontologų bei yra daugiausiai privačių asmeninės sveikatos priežiūros įstaigų. Medicinos įstaigos yra modernios ir patrauklios užsienio turistams. Tačiau apie Kauno medicinos turizmo produktą aktyviau pradėta kalbėti tik 2015 m. pradžioje, todėl reikia dar nemažai nuveikti siekiant didesnio Kauno, kaip medicininio turizmo miesto, žinomumo. Siekiant ištirti konkurencingiausius Kauno miesto turizmo produktus tarptautiniu lygmeniu, buvo atlikta Kauno turizmo konkurencingumo tarptautinėje turizmo rinkoje analizė (palyginimui pasirinkti šie palyginamieji miestai: Talinas (Estija), Ryga (Latvija) ir Brno (Čekija)). Analizė atskleidė, jog Kaunui konkuruoti su Ryga, Talinu yra sunku, nes jie yra kaimyninių šalių miestai-sostinės, kurių nacionaliniai turizmo konkurencingumo rodikliai yra aukštesni negu Lietuvos. Kaunas, neturintis jūrų uosto, tramvajų linijų, nėra lygiavertis partneris Rygai, Talinui ar Brno. Kaune yra būtina didinti oro uosto, geležinkelių transporto pajėgumus, tvarkyti kelių, viešojo transporto infrastruktūrą siekiant pagreitinti susisiekimo trukmę, spręsti automobilių parkavimo klausimus. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų infrastruktūros požiūriu, Kaunas visais atžvilgiais stipriai atsilieka nuo savo konkurentų. Metinis apgyvendinimo numerių užimtumo rodiklis siekia tik 46,4 proc. Rekreacijos, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūros išvystymo ir pritaikymo turizmo poreikiams aspektu, Kauno miestas yra lygiavertis partneris Rygai, Talinui ir Brno, o kai kuriais atžvilgiais ir lenkia konkurentus. Kelionių agentūrų ir turizmo organizavimo įmonių skaičiumi Kaunas atsilieka nuo savo konkurentų. Būtina plėsti gidų pasiūlą, kalbų spektro prieinamumą. Kaunas pirmauja muziejų skaičiumi, antra vieta jam tenka pagal renginių 2015 m. gausą, tačiau šiame mieste yra mažiausiai kultūros paveldo objektų, pritaikytų turistų lankymui, mažiausia objektų paženklintų TripAdvisor kokybės sertifikatu, nei vieno objekto, įtraukto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą. Kaunas yra absoliutus žemos kainos lyderis visose turizmo paslaugų pasiūlos pozicijose. Tikslinga gerinti miesto įvaizdį, didinti turizmo paslaugų kokybę ir kelti kainą. Lyginant su analizuojamais miestais, kryptinga Kauno miesto rinkodaros kampanija pradėta vykdyti vėliausiai, tik 2014 m. Atskirai buvo atlikta Kauno miesto susisiekimo sektoriaus analizė. Analizėje teigiama, jog Kaunas yra išsidėstęs patogioje geografinėje padėtyje, šalies centrinėje dalyje, vos už 14,2 km nuo tarptautinio Kauno oro uosto. Analizės rengimo metu Kauno oro uoste veikė viena skrydžių bendrovė Ryanair, vykdanti skrydžius į 9 Europos šalis ir 18 miestų (didžioji dalis miestų yra patrauklios emigracijos šalys, kitos atostogų krytis Lietuvos gyventojams). Nors Kauno mieste yra įrengta veikianti geležinkelio infrastruktūrą, tačiau geležinkelio transportu iš Vakarų Europos pasiekti Kauną galimybių nėra dėl skirtingo pločio geležinkelio vėžės. Siekiant išspręsti geležinkelio transporto problemas, inicijuotas ir pradėtas įgyvendinti projektas Rail Baltica. Prognozuojama, jog užbaigus projekto Rail Baltica įgyvendinimą ir sujungus Kauno miestą su Vakarų Europa geležinkelio vėže, ženkliai išaugs Kauno miesto

7 7 pasiekiamumas, o tai skatins atvykstamojo turizmo plėtrą, didės miesto, kaip turizmo traukos vietovės, patrauklumas. Kauno miestas yra gerai integruotas į bendrą Lietuvos susisiekimo infrastruktūrą bei į tarptautinių transporto koridorių tinklą. Tarptautinio susisiekimo autobuso maršrutais Kauno miestą, įsigijus vieną bilietą, galima pasiekti iš 16 Europos valstybių ir Rusijos. Apžvelgus esamą Kauno miesto savivaldybės turizmo sektoriaus situaciją bei išanalizavus atliktų tyrimų rezultatus, buvo parengta stiprybių, silpnybių, grėsmių ir galimybių (SSGG) analizė. Pagrindinės stiprybės yra šios: vietiniu ir tarptautiniu lygmeniu, Kauno miestas išsiskiria unikaliais kultūros (architektūros) ir gamtos (vandens turizmo, žaliųjų erdvių) objektais bei ištekliais; vietiniu požiūriu, konkurencingiausias yra aktyvaus poilsio, vandens pramogų turizmas bei dalykinis (konferencijų) turizmas; rekreacijos, laisvalaikio ir sveikatingumo (medicinos turizmo) paslaugų infrastruktūros išvystymo ir pritaikymo turizmo poreikiams aspektu, Kauno miestas yra konkurencingas tarptautiniu lygmeniu; Kauno miestas turi miesto prekės ženklą bei šūkį, kuris yra apdovanotas tarptautiniais prizais, bei gerėja Kauno miesto įvaizdis. Pagrindinės silpnybės yra šios: Kauno mieste yra per mažai kultūros objektų, paženklintų TripAdvisor kokybės sertifikatu, taip pat nei vieno objekto, įtraukto į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą; Kauno mieste trūksta sezoniškumą mažinančių paslaugų; turistų srautai Kauno miesto turizmo informacijos centruose mažėjo, ypač stipriai sumažėjo užsienio turistų; Kauno mieste trūksta objektų, kurie kurtų pridėtinę vertę, tam tikrą miesto turinį (mitą) ar pateisintų miesto prekės ženklą bei šūkį; Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro interneto svetainė yra pasenusi; Kauno miesto prekės ženklo iš šūkio komunikacija yra pasyvi (interneto žiniasklaidoje paminėjimų buvo labai mažai). Atlikus aplinkos analizę, buvo išskirtos šios pagrindinės turizmo kryptys: vietinis ir atvykstamasis turizmas. Vietinio turizmo rinkoms priskiriamos šios rinkos: Kauno miesto gyventojai bei Lietuvos gyventojai; atvykstamojo turizmo rinkoms priskirta Rusija, Vokietija, Lenkija, Latvija, Estija, Baltarusija, Suomija, Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija. Buvo pastebėta, jog dėl didėjančių turistų srautų svarbiomis tampa ir Azijos rinkos: Japonija bei Izraelis. Atsižvelgiant į išvardintą šalių dešimtuką bei Azijos rinkas, buvo suformuluoti siekiamų pritraukti (ir išlaikyti) rinkų lygiai: I lygis kaimyninės šalys: Lenkija, Latvija, Estija, Baltarusija; II lygis Skandinavijos šalys: Suomija, Norvegija, Švedija, Olandija, Danija; III lygis Vakarų Europos šalys: Vokietija, Jungtinė Karalystė, Italija, Prancūzija, Ispanija; IV lygis Azijos šalys: Japonija, Izraelis. Formuluojant Kauno miesto rinkodaros metų plano strategiją, buvo išskirtos šios pagrindinės prioritetinės kryptys: kultūrinis (pažintinis) turizmas (rinkos: vietinė ir užsienio (I, II, III, IV lygio rinkos); sveikatos (medicinos) turizmas (rinka: užsienio (I ir III lygio rinkos); dalykinis (konferencijų) turizmas (rinka: II ir III lygio rinkos) ir aktyvaus poilsio turizmas (rinka: vietinė ir užsienio vandens turizmas: I lygio rinkos; sporto turizmas: I, II ir III lygio rinkos). Suformuluota turizmo rinkodaros vizija iki 2020 metų: Kaunas inovatyvi Europos kultūros sostinė, aktualizuojanti kultūrinį paveldą, teikianti aukšto lygio konferencijų, medicinos ir sveikatinimo paslaugas, tai darnus ir technologiškai pažangus miestas. Turizmo rinkodaros misija iki 2020 metų: sudaryti sąlygas Kauno miesto ir turizmo produktų pasiekiamumui ir prieinamumui didinti, palaikyti ir vystyti miesto teigiamą įvaizdį, užtikrinti stabilų ir darnų vietinio ir atvykstamojo turizmo srautų augimą bei pajamų, gautų iš turizmo, didėjimą. Kauno miesto turizmo metų planas susideda iš dviejų etapų, kuriuos sudaro atskiri tikslai ir uždaviniai. Pirmajame etape siūloma išgryninti didžiausią potencialą turinčius Kauno miesto turizmo produktus bei plėtoti Kauno miesto prekės ženklą. Šiame etape rekomenduojama išsigryninti, kurti ir plėtoti Kauno miesto turizmo produktus bei

8 8 paslaugas, kurie yra konkurencingiausi ir patraukliausi Lietuvos ir užsienio rinkoms. Taip pat rekomenduojama imtis aktyvių priemonių miesto prekės ženklo ir šūkio žinomumui didinti, pirmiausiai pradedant nuo Kauno miesto gyventojų, kadangi kiekvienas Kauno miesto gyventojas yra miesto ambasadorius, skleidžiantis žinią apie miestą, jo turistinius produktus bei paslaugas. Šis etapas apima veiksmus, kurie susiję ne tik su produktų apsibrėžimu ir išsigryninimu, bet ir su turizmo produktų sklaidos priemonių kūrimu (e-rinkodaros produktų, technologinių ir skaitmeninių inovacijų). Šio etapo įgyvendinimas leis sukurti nuoseklų ir vieningą Kauno miesto, kaip patrauklios ir konkurencingos turistinės vietovės, identitetą. Šiam etapui įgyvendinti suformuluoti šie tikslai: 1. Kauno miesto turizmo produktų pasiūlos kūrimas. Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai: Plėtoti pažintinio (kultūrinio) turizmo produktus ir kurti jų sklaidos priemones. Plėtoti medicinos turizmo produktus ir kurti jų sklaidos priemones. Plėtoti konferencijų turizmo produktus ir kurti jų sklaidos priemones. Plėtoti aktyvaus poilsio turizmo produktus ir kurti jų sklaidos priemones. Stiprinti Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio identitetą. 2. Teikiamų turizmo paslaugų kokybės užtikrinimas. Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai: Įdiegti rinkodaros valdymo, koordinavimo ir įgyvendinimo mechanizmą. Užtikrinti Kauno miesto turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro veiklos efektyvumą. Pirmajame etape apsibrėžus Kauno miesto turizmo produktus bei nustačius viešinimo priemones, antrojo etapo tikslas didinti sklaidą bei informacijos praeinamumą tikslinėms grupėms (vietinei ir užsienio rinkoms). Šio etapo įgyvendinimas (informacijos sklaidą įvairiais kanalais darant efektyvesne) leis pritraukti daugiau vietinių ir užsienio turistų, savo ruožtu iš turizmo bus gaunamos didesnės pajamos. Taip pat įgyvendinant šį etapą bus skatinamas bendradarbiavimas tarp įvairių turizmo sistemos dalyvių, neapsiribojant vien Kauno miestu ar rajonu, o siekiant platesnių bendradarbiavimo ryšių ir su užsienio verslininkais bei potencialiais partneriais. Šiam etapui įgyvendinti suformuluotas tikslas: 1. Informacijos apie Kauno miesto turizmo produktus sklaidos užtikrinimas. Tikslui pasiekti suformuluoti šie uždaviniai: Daryti efektyvesne informacijos apie Kauno miesto turizmo produktus sklaidą. Stiprinti bendradarbiavimo ryšius su Kauno miesto turizmo sistemos dalyviais. Stiprinti bendradarbiavimo ryšius su Lietuvos ir užsienio turizmo sistemos dalyviais. Siekiant užtikrinti plano įgyvendinimą, buvo parengtas Kauno miesto turizmo rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolės bei stebėsenos mechanizmas.

9 9 Summary Kaunas marketing plan for is prepared according to the service agreement No , signed between Public institution (hereinafter PI ) Kauno turizmo informacijos centras ir konferenciju biuras (hereinafter PI Kaunas tourism information center and conference bureau ) and UAB (CJSC) Eurointegracijos projektai. The main objective of preparing the marketing plan is to improve the tourism marketing planning and ensure its proper execution. This plan is created in order to systematically and purposefully promote foreign and domestic tourism and increase tourists awareness of the city by forming and strengthening the image of Kaunas as a city, attractive for tourists amongst various target groups both in local and international markets. The following objectives have been raised in order to achieve above-mentioned aims: completing Kaunas tourism development, current situation and possibility evaluations; executing a SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analysis; preparing recommendations and suggestions for the promotion of Kaunas marketing tools and activity development; forming Kaunas tourism development strategy for ; prepare a marketing plan implementation control and supervision mechanism. The following three researches have been completed in order to evaluate the current Kaunas tourism situation, Kaunas trademark communication efficiency and quality and in order to reveal the views of residents and tourists regarding tourism services, provided in Kaunas. Internet media monitoring research. Researchers have carried out quantity and quality researches in order to determine how and how much the Kaunas trademark and slogan are mentioned in internet media portals and newspaper internet webpages. Media sources have been monitored from January 2013 to January 8 th, Focus group discussions. With the aim of the qualitative research to investigate and define Kaunas trademark and slogan communication. The aim was to analyze the city s brand (trademark) direction, development, positive and negative trademark and slogan communication aspects. Questionnaire. The aim of the quantitative research was to evaluate the Kaunas trademark communications efficiency and quality and to investigate the opinion regarding the Kaunas tourism infrastructure and tourism services of local residents, Lithuanian and foreign tourists. The research has also aimed to determine possible service improvement directions. Kaunas marketing plan consists of 5 parts: 1. Kaunas tourism situation analysis; 2. Kaunas SWOT analysis; 3. Recommendations and suggestions for the Kaunas tourism marketing tools and activity development; 4. Kaunas tourism marketing strategy for ; 5/ Kaunas tourism marketing plan implementation control and supervision mechanism. Kaunas tourism situation is analyzed from different angles. First, Kaunas tourism marketing has been analyzed according to the 5P marketing complex model (tourism services supply, tourism services distribution, tourism services prices and tourism services support as well as providers/users). After the evaluation has been completed, it has been notices that tourism services supply in Kaunas has increased from 2009 (including the dynamics analysis). The accommodation sector has grown 40proc. since 2012, catering sector has grown by 11.3proc. since The number of travel agencies and tour companies has remained relatively stable. Tourist flows, according to the data provided by accommodation facilities, have increased since 2012 and have increased by 16,6proc. in Local tourism levels have remained relatively stable in Kaunas, approximately thousand local Lithuanian tourists visit Kaunas. The supply of tourism services to target groups of tourists of various age and leisure preferences is sufficiently broad. The largest part of places of tourist interest are located in the Kaunas Old city, Nemunas and Neris confluence and the Laisves avenue. Six

10 10 Kaunas tourism information center and conference bureau (hereinafter KTIC ) points are located at target tourist concentration areas: transport terminals and Kaunas Old city. The price of tourism services in Kaunas does not exceed the Lithuanian average level and is lower than in the capitals of neighboring countries (Riga and Tallinn). It has been noticed that tourism services support is a relatively weak link, which received significant attention only from the start of 2014, when Kaunas municipality has approved Kaunas city-trademark (brand). A more active promotional campaign has been launched along with the introduction of the city-brand. During the analysis of Kaunas tourism marketing its city trademark and slogan communication has been researched. The first quantitative research has been aimed to investigate internet media. A lack of internet media citing the Kaunas trademark and/or slogan Kaunas dalijasi (Kaunas shares) has been observed and the existing information was displayed in a repetitive pattern, citing the fact that the trademark and/or slogan has been created. A qualitative internet media research has also been executed. It has shown that Kaunas trademark and slogan communication is quite poor. No other planned communications activities have been found after the organized presentation of the newly created city trademark and slogan to the local media. Investigated media sources especially lack any articles regarding the idea of the trademark and slogan, articles that might explain them and their conception. The efforts of Kaunas municipality and KTIC to use the city s trademark and slogan are visible, but these fragmented trademark and/or slogan communication manifestations are not enough for the trademark/slogan to become visible. In summary, it can be suggested that the media is creating a relatively positive view of the Kaunas trademark and slogan Kaunas shares, which the city created and approved in the beginning of Apart from the Kaunas trademark and slogan research, a research of the information content has been carried out. It included the analysis of informational paper publications (booklets, leaflets, etc.), KTIC-issued newsletters, souvenirs and KTIC webpage. After the analysis has been completed and the main weaknesses and strengths were located, specific proposals to improve informational content have been provided. In order to evaluate and specify the main Kaunas tourism products in the local market, Kaunas cultural, conference, active leisure and health (healthcare) tourism products have been analyzed, they were also compared with similar products, offered by Vilnius and Klaipeda. As for the cultural (educational) tourism, it has been noticed that Kaunas differs from two above-mentioned cities in a number of aspects. Firstly, Kaunas hosts quite a number of exceptional museums (Devils museum, War museum, Aviation museum, M.K. Čiurlionis exposition, Atomic bunker, Presidential, Pharmacy, IX fort museums) as well as a city museum, which presents and explains various periods of Kaunas historic periods. The later museum is a great spot to form Kaunas image, to expose the most interesting and beautiful histories of Kaunas in regularly changing expositions and to include city residents in creating those expositions. Kaunas can also be held an exceptional city because of its architecture old forts and interwar period modern architecture (Kaunas has been awarded the European heritage mark in 2015). Taking in account this cultural heritage and Kaunas history, the territories that have the largest potential and can promote cultural heritage tourism are the Old city, the New city and Zaliakalnis (Greenhill). Another exceptional educational tourism aspect is the natural resources and the heritage of the area. Kaunas is frequently named a green city because of the abundance its parks, nature reserves and protected areas. The following are the most exceptional natural tourism objects an artificially created Kaunas reservoir, the largest European group of oak trees inside city walls, Jiesia nature reserve, botanical garden and others. Despite the excellent educational tourism products, the possibility to attract local or foreign tourists are not used fully. Kaunas does not create a unified educational tourism product, which could reflect the diverse layers of Kaunas,

11 11 there are no citywide content created and there is a definite lack of interactivity, clear and comprehensive representation of tourism objects in internet. Business (conference) tourism is a potent tourism service in Kaunas. Although conference halls are less frequently booked in Kaunas than in Vilnius, it can compete with the capital in this particular area. Kaunas is an attractive site for developing business and conference tourism because of its geographical position, exceptional architecture and abundance of parks and other valuable natural resources. Kaunas district houses the second largest airport in Lithuania and the city provides comprehensive business tourism services via a number of hotels, conference halls, educational and cultural facilities. However, apart from the positive aspects, Kaunas has to increase and constantly uphold awareness amongst possible local and foreign tourists, create possibilities to travel directly to the city (by air) in a fast and comfortable manner. Kaunas should ensure the accessibility of local transport and increase the quality of accommodation, catering and other services. After Kaunas active leisure services have been reviewed, it was noticed that all of the other analyzed cities are quite similar in their supply of such type of services, but Kaunas is quite exceptional by the water tourism services developed in the city. It should also be noticed that bicycle tourism is developed in a passive way, especially taking in account, that Kaunas has great natural resources, which could increase the bicycle tourism competitiveness comparing to Klaipeda or Vilnius. After the analysis has been completed, it has been noticed that Kaunas city health and healthcare tourism products are the most competitive, comparing them with services, provided in Vilnius and Klaipeda. Kaunas has the largest number of practicing doctors and dentists and has the largest number of private personal healthcare facilities. Medical (healthcare) facilities are modern and attractive for foreign tourists, but any discussions regarding Kaunas as a possible medical tourism site, began only in 2015, so a lot has to be done for Kaunas to be known as a city of medical (healthcare) tourism. In order to research the most competitive Kaunas tourism products on the international level, a Kaunas tourism competitiveness in international tourism market analysis has been completed. In this analysis, Kaunas has been compared with the following cities: Tallinn (Estonia), Riga (Latvia) and Brno (Czech Republic). This analysis has revealed that competition between Kaunas and Riga with Tallinn is hard, since they are the capitals of neighboring states with national tourism competitiveness indicators higher than Lithuanian. Kaunas, lacking a seaport and tramlines, is not competitive against Riga, Tallinn or Brno. It is necessary to increase Kaunas airport and railway transport capacity, properly manage road and public transportation infrastructure in order to improve the connection time. The city should also deal with the issue of lack of car parking lots. In terms of accommodation and food services, Kaunas is in all respects far behind its competitors. The annual accommodation occupancy rate is only 46.4proc.. It should be noticed that Kaunas is tantamount to Riga, Tallinn and Brno in terms of recreation, leisure and healthcare infrastructure development and adapting it for tourism needs. In some aspects, it is even ahead of its rivals. According to the number of travel agencies and tour organization companies, Kaunas falls behind its competitors. It is necessary to improve the supply of services, presented by guides and increase the number of languages, these services will be presented in. Kaunas is the first according to the number of museums and second according to the numbers of events in 2014, but it has the smallest number of cultural heritage objects adapted to tourist visits and the lowest number of objects awarded with the TripAdvisor quality mark and not a single UNESCO World heritage site. It is appropriate to improve the city s image, increase the quality of tourism services and increase the prices. The purposeful development of Kaunas marketing campaign has been started the latest of all other analyzed cities, in A separate Kaunas urban transportation sector analysis has been performed. Analysis results state that Kaunas is positioned in a favorable geographic position in the central part of

12 12 the country, a mere 14,2 kilometers away from the international Kaunas airport. During the time of the analysis, Kaunas airport had one operating airline Ryanair, carrying out flights to 9 European countries and 18 cities (most cities are attractive immigration sites, other holiday locations for Lithuanians). Although Kaunas has an active railway infrastructure, there are no ways to reach the city from Western Europe by train, because of the difference in railway gauge. In order to solve the railway transportation problems the Rail Baltica project has been initiated and launched. It has been estimated that after the completion of this project and connection of Kaunas with the Western Europe railway system, the city s accessibility will strongly increase and this will promote foreign tourism. The city will be more attractive to foreign tourists as a location for a possible visit. Kaunas is finely integrated in the general Lithuanian transportation infrastructure as well as the international transport corridors. Kaunas is accessible from 16 European countries and Russia by buying a single coach ticket. After the evaluation of the current Kaunas city municipality tourism sector situation and the analysis of results of the researches, a strength, weakness, opportunities and threats analysis (SWOT) has been carried out. The main strengths are the following: Kaunas stands out by unique cultural (architecture) and natural (water tourism, greenery) objects and resources on both local and international level; locally, Kaunas is mostly competitive in areas of active leisure and business (conference) tourism; the level of recreation leisure and health (healthcare) tourism service infrastructure development and appliance provides Kaunas to be competitive on an international level; Kaunas has its own trademark and slogan, which is awarded by international prizes, its image is improving. The main weaknesses of Kaunas are the following: Kaunas has too little cultural objects, marked by the TripAdvisor quality certificate and not a single UNESCO world heritage object; Kaunas lacks services that decrease the seasonality of tourist visits; tourist flows in KTIC are on decrease, especially in terms of foreign tourists; Kaunas lacks objects that would create additional price, some sort of content (myth) or that would complement the city s trademark and/or slogan; Kaunas tourism information center and conference bureau internet webpage is outdated; Kaunas city trademark and slogan communication is passive (lack of online media coverage). After the environment analysis has been completed, the following main tourism areas have been determined: local and outbound tourism. Local tourism is associated with the following markets: Kaunas city residents and Lithuanian residents; outbound (foreign) tourism markets are associated with Russia, Germany, Latvia, Estonia, Belarus, Finland, United Kingdom, Italy, France. It has been noticed, that because of the increase in tourist flows Asian market is also becoming important and three market levels have been created to attract (and maintain) tourist flows. I level neighboring countries: Poland, Latvia, Estonia, Belarus; II level Nordic countries, United Kingdom, Italy, France, Spain; IV level Asian countries: Japan, Israel. During the creation of the Kaunas marketing plan strategy for , the following main priority directions have been specified: cultural (educational) tourism (markets: local and foreign markets Levels I-IV); health (healthcare) tourism (market: foreign markets Levels I-III); business (conference) tourism (markets level II-III) and active leisure tourism (markets: local and foreign water related tourism: I level markets; sports tourism: markets level I-III). A tourism marketing vision up to 2020 has been created: Kaunas an innovative European capital of culture, actualizing cultural heritage, providing high-level conference, medical and healthcare services, a sustainable and technologically advanced city. Tourism marketing mission up to 2020: Create conditions to increase Kaunas city and tourism service accessibility and availability, sustain and develop positive image of the city, ensure steady and sustainable local and outbound tourist flow and tourism-related revenue increase.

13 13 Kaunas tourism plan consists of two stages, each containing their own objectives and tasks. During the first stage, it is suggested to refine Kaunas tourism objects that have the highest potential and to develop the city s trademark (brand). The aim of such refinement is to seek out, create and develop Kaunas tourism projects, which are the most competitive and attractive at both internal and foreign markets. It is also recommended to take active measures to improve city brand and slogan awareness, primarily starting from Kaunas residents, since each resident is a city ambassador spreading information about his home-town and its tourism-related services and attractions. This stage includes all of the actions, which are related with not only the description and refinement of products, but with creating tourism product spreading tools and methods (e-marketing products, technological and informational innovations). Implementation of this stage will provide grounds to create a consistent and united Kaunas identity, which will reflect it as a competitive and attractive tourist area. The following objectives have been formulated for the implementation of this stage: 1. Creating the supply of Kaunas tourism products. In order to complete this objective, the following tasks have been formulated: Developing educational (cultural) tourism products and creating measures to spread them. Developing medical tourism products and creating measures to spread information regarding them. Developing conference tourism products and creating measures to spread information regarding them. Developing active leisure tourism products and creating measures to spread information regarding them. Strengthening Kaunas city trademark (brand) and slogan. 2. Ensuring the quality of tourism services. In order to complete this objective, the following tasks have been formulated: Install a marketing management, coordination and implementation mechanism. Ensure Kaunas city tourism information center and conference bureau efficiency. After Kaunas tourism products will be specified and publicity measures will be chosen during the first stage, the second stage will be implemented. The aim of the second stage is to improve spreading information regarding the services and improving information accessibility by target groups (both local and foreign markets). The implementation of this stage (spreading information through various channels) will help to attract more local and foreign tourists leading to higher income from tourism. The implementation of this stage will also promote cooperation between various parts of the tourism system, not limiting the cooperation by the Kaunas city or district, but seeking to create wider cooperation ties with foreign businesspersons and potential partners. The following objective have been formulated for the implementation of this stage: 1. Ensure proper spreading of information regarding Kaunas tourism products. In order to complete this objective, the following tasks have been formulated: Spread information regarding Kaunas tourism products more efficiently. Strengthening cooperation ties with Kaunas tourism system participants. Strengthening cooperation ties with Lithuanian and foreign tourism system participants. A Kaunas tourism marketing plan implementation control and supervision mechanism has been created to ensure the proper implementation of the plan.

14 14 Įvadas Kauno miesto rinkodaros metų planas parengtas remiantis 2014 m. gruodžio 22 dieną VšĮ Kauno turizmo informacijos centras ir konferencijų biuras bei UAB Eurointegracijos projektai pasirašyta paslaugų teikimo sutartimi Nr Darbo tikslas parengti Kauno miesto turizmo rinkodaros metų planą bei projektinę dokumentaciją. Planas rengiamas norint pagerinti turizmo rinkodaros planavimą ir tinkamą įgyvendinimą, siekiama sistemingai ir kryptingai skatinti atvykstamąjį bei vietinį turizmą, didinti miesto žinomumą formuojant ir stiprinant Kauno kaip patrauklaus turizmui miesto įvaizdį tarp įvairių tikslinių grupių tiek tarptautinėse, tiek Lietuvos, vidaus rinkose. Darbo uždaviniai: Kauno miesto turizmo raidos, potencialo ir galimybių vertinimas (situacijos bei galimybių analizė ir vertinimas, stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizė); rekomendacijų ir pasiūlymų Kauno miesto rinkodaros priemonių ir veiklos plėtrai parengimas; Kauno miesto turizmo raidos strategijos m. suformulavimas bei rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolės bei stebėsenos mechanizmo sukūrimas. Siekiant įvertinti Kauno miesto esamą turizmo situaciją, išanalizuoti Kauno miesto prekės ženklo komunikacijos efektyvumą ir kokybę, išsiaiškinti gyventojų ir turistų nuomonę apie turizmo paslaugas, teikiamas Kauno mieste, buvo atlikti šie tyrimai: Interneto žiniasklaidos monitoringas (kokybiniu tyrimu analizuota ir vertinta Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio sklaida Lietuvos interneto žiniasklaidoje, analizuota, kiek ir kokią informaciją apie miesto prekės ženklą ir šūkį pateikia interneto žiniasklaidos naujienų portalai ir laikraščių interneto svetainės. Žiniasklaidos priemonės stebėtos 2013 m. sausio mėn. 8 d m. sausio mėn. 8 d. laikotarpiu). Fokusuotų grupių diskusijos (kokybinio tyrimo tikslas ištirti ir apibrėžti Kauno miesto prekės ženklo bei šūkio komunikaciją. Buvo siekiama išanalizuoti miesto prekės ženklo kryptis, jo plėtrą, teigiamus ir neigiamus Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio komunikacijos aspektus). Anketinė apklausa (kiekybinio tyrimo tikslas įvertinti Kauno prekės ženklo komunikacijos efektyvumą ir kokybę, išsiaiškinti gyventojų, Lietuvos ir užsienio turistų nuomonę apie Kauno miesto turizmo infrastruktūrą, teikiamas paslaugas ir nustatyti paslaugų gerinimo kryptis). Darbą sudaro 5 dalys: 1. Kauno miesto turizmo situacijos analizė. Ši dalis susideda iš šešių smulkesnių skyrių. Pirmajame Kauno miesto rinkodaros vertinime vertinamas Kauno miesto rinkodaros kompleksas pagal 5P modelį, pateikiamas Kauno miesto prekės ženklo ir šūkio komunikacijos vertinimas (remiantis atliktu interneto žiniasklaidos monitoringu) bei informacinių turizmo leidinių bei suvenyrų turinio ir komunikacijos vertinimas. Antrajame skyriuje kalbama apie Kauno turizmo produktų konkurencingumą vietiniu lygmeniu (lyginant su Vilniaus ir Klaipėdos miestais). Buvo vertinami šie produktai: pažintinis, dalykinis, aktyvaus poilsio ir sveikatos (medicinos) turizmas. Trečiame skyriuje yra vertinamos Kauno miesto turizmo rinkos. Ketvirtame skyriuje vertinamos Kauno miesto pasiekimo įvairiomis transporto priemonėmis bei miesto viešuoju transportu galimybės. Penktame skyriuje analizuojamas Kauno miesto konkurencingumas tarptautinėse turizmo rinkose (pasirinkti palyginamieji miestai Talinas, Ryga ir Brno). Analizė atlikta remiantis šiais kriterijais: nacionalinis turizmo konkurencingumo rodiklis, miesto geografinė padėtis ir transporto

15 15 infrastruktūros išvystymas; klimato sąlygos; apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų infrastruktūra; rekreacijos, laisvalaikio ir sveikatingumo paslaugų infrastruktūra; turizmo organizavimo paslaugų infrastruktūra; gamtiniai ištekliai ir bioįvairovė; kultūriniai ir kūrybiniai ištekliai; turizmo paslaugų kainos; turizmo paslaugų rinkodara. Paskutiniame, šeštame skyriuje, yra vertinamas Kauno miesto turizmo poveikis miesto ekonomikai, socialinėms sritims bei miesto plėtrai. 2. Kauno miesto SSGG analizė. Šioje dalyje yra pateikiamas Kauno miesto turizmo situacijos analizės apibendrinimas SSGG analizė, kuri atskleidžia pagrindines miesto turizmo sektoriaus plėtros stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. 3. Rekomendacijos ir pasiūlymai Kauno turizmo rinkodaros priemonių ir veiklos plėtrai. Šioje dalyje išskiriamos tikslinės rinkos į vietines (Kauno miesto gyventojus ir Lietuvos gyventojus) ir užsienio (išskiriami keturi lygmenys: kaimyninės šalys, Skandinavijos šalys, Vakarų Europos šalys ir Azijos šalys). Atsižvelgiant į šias rinkas formuluojamos rekomendacijos Kauno miesto turizmo produktų plėtrai bei viešinimui. Taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl Kauno miesto turizmo produktų pozicionavimo, nurodomi pagrindiniai komunikacijos akcentai laike bei komunikacijos akcentai prioritetinėse tikslinėse grupėse. Konkretūs pasiūlymai ir rekomendacijos pateikiamos dėl Kauno miesto turizmo produktų kūrimo ir plėtros veiklos, rinkodaros priemonių apibrėžtiems turizmo produktams kūrimo, Kauno turizmo informacijos centro ir konferencijų biuro žmogiškųjų išteklių, Kauno miesto ženklo ir šūkio viešinimo, galiausiai aprašomos rekomendacijos dėl Kauno miesto turizmo priemonių žinomumo didinimo bei bendradarbiavimo. 4. Kauno turizmo rinkodaros strategija m. Šioje studijos dalyje pateiktos Kauno miesto turizmo rinkodaros vizija, misija ir vertybės iki 2020 metų. Išskirtos prioritetinės Kauno miesto turizmo kryptys, tikslai uždaviniai bei priemonių planas. 5. Kauno miesto turizmo rinkodaros plano įgyvendinimo kontrolės bei stebėsenos mechanizmas. Šioje dalyje pateiktas mechanizmas skirtas kontroliuoti rinkodaros plano įgyvendinimą, vertinti priemonių poveikį Kauno miesto turizmo sektoriui bei, prireikus, papildyti ir koreguoti planą.

16 1. Kauno miesto esamos situacijos analizė Kauno miesto turizmo rinkodaros vertinimas Kauno miesto rinkodaros komplekso vertinimas Analizuojant Kauno miesto turizmo rinką pagal 5P rinkodaros komplekso modelį, šiame skyriuje yra vertinama: Turizmo paslaugų pasiūla (turistiniai maršrutai/ekskursijos, renginiai, apgyvendinimas, maitinimas, pramogos). Turizmo paslaugų paskirstymas (lankytinų objektų, turizmo informacijos centrų geografinis pasiskirstymas, pasiekiamumas, susisiekimo trukmė). Turizmo paslaugų kainos (vidutinės turisto paros išlaidos, apgyvendinimo, maitinimo kainos, išlaidos kultūrinei veiklai, pramogoms). Rėmimas (informacinė sistema, reklama, viešieji ryšiai). Paslaugų teikėjai/vartotojai (turizmo organizavimo įmonių skaičius, gidų skaičius, apgyvendinimo įmonių skaičius, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių skaičius, turistų srautai, pagrindinės turizmo užsienio rinkos) Turizmo paslaugų pasiūla Kauno mieste Kaunas vietos ir užsienio turistams 2015 m. gali pasiūlyti 29 ekskursijas: 1 reguliarią ekskursiją panoraminiu autobusu (audiogidai lietuvių, anglų, rusų, vokiečių, švedų, suomių, prancūzų ir norvegų kalbomis); 1 apžvalginę ekskursiją pėsčiomis; 4 pramogines ekskursijas laivais; 23 temines ekskursijas (pvz., naktinis Kaunas, karinis Kaunas, Kauno senamiesčio paslaptys, Kaunas šypsosi moterims ir pan.) TripAdvisor tinklalapyje yra minimos 4 ekskursijos Kaune: ekskursija panoraminiais autobusais, 2 ekskursijos pramoginiais laivais, dienos turai Mūsų odisėja. Kauno turizmo informacijos svetainėje turistams siūloma TOP15 lankytinų objektų: Kauno pilis; Rotušė; Perkūno namas; Laisvės alėja; Vilniaus g.; Kauno funikulieriai; Kauno Paminklinė Kristaus Prisikėlimo bažnyčia; Pažaislio Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo pas Elžbietą bažnyčios ir kamaldulių vienuolyno pastatų ansamblis; Lietuvos zoologijos sodas; Aukščiausias jūrinis akvariumas Baltijos šalyse (PC Mega ); Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika; Šv. Jurgio Kankinio bažnyčia ir bernardinų vienuolynas; Antano Žmuidzinavičiaus kūrinių ir rinkinių muziejus Velniukai ; Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus;

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener AKCININKAS THE SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas Personal code JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2010 m. balandžio 26 d. pasirašė projekto,,viešosios vandens turizmo infrastruktūros sukūrimas saugomose teritorijose" (toliau Projektas)

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras Centre for Leader Programme and Agricultural Training Methodology LEADER ĮGYVENDINIMO APŽVALGA Patirtis, pamokos, perspektyvos LEADER IMPLEMENTATION

Detaliau

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT Naujienlaiškis Nº 2 / NOV 2009 www.keycompetenceskit.eu Partners of the Project: Associated Partner: Promoter: Projektas Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos yra vykdomas pagal

Detaliau

Monetos_1-8 taisytas indd

Monetos_1-8 taisytas indd LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS LIETUVOS MONETOS LITHUANIAN COINS L I E T U V O S B A N K A S 2 0 0 6 UDK 737(474.5)(091) Li301 Teksto autoriai / Text by Arûnas Dulkys, Stanislovas Sajauskas, Juozas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija SAFA programa. Aktualūs klausimai Andrejus Golubevas Skrydžių priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas 2012-11-12 1 Prezentacijos turinys SAFA programos teisinis pagrindas SAFA programos principai

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už

SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios už SPECIALIOSIOS UŽDAROJO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINĖS BENDROVĖS INVL TECHNOLOGY AUDITO KOMITETO NUOSTATAI BENDROJI DALIS 1. Šie specialiosios uždarojo tipo privataus kapitalo investicinės bendrovės

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart 274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo analizei, patikimumo vertinimas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

DARBO SUTARTIS

DARBO SUTARTIS PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-1011 (Studento praktinio mokymo sutarties pavyzdinė forma) STUDENTO PRAKTINIO MOKYMO PAVYZDINĖ SUTARTIS

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SenGor partner meeting Leuven. Lithuanian countryside tourism association activities www.countryside.lt 2015 Nov, President Linas Zabaliunas Summary of the activities Jun - Nov o Working on the draft guidelines

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas 2016/0225(COD) 23.3.2017 ***I PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo

Detaliau

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū

Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas,,kaimo infrastruktū Pareiškėjo pavadinimas: Vikaičių benruomenės centras I prioritetas,,kaimo infrastruktūros modernizavimas 1.1. Priemonė Kaimo atnaujinimas ir plėtra, veiklos sritis 1.1.1. viešosios infrastruktūros sutvarkymas

Detaliau

Microsoft Word - AIKOS IKUP1

Microsoft Word - AIKOS IKUP1 STUDIJŲ PROGRAMA. IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGIKA Parametrai Studijų programos pavadinimas Ikimokyklinio ugdymo pedagogika Studijų programos valstybinis kodas 653X11005 Studijų programos kodas pagal Tarptautinę

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje

Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Didžiausias batutų parkas Lietuvoje Nr.: 1 Palangoje Apie Palangos vasaros parką Poilsio ir pramogų kompleksas atidarytas 2017 m. vasarą 15 000 kv/m teritorija Aplankė 500 000 žmonių Unikalios aktyvios

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBINIO PATENTŲ BIURO DIREKTORIAUS Įsakymas netenka galios 2015-11-24: Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras, Įsakymas Nr. 3R-72, 2015-11-20, paskelbta TAR 2015-11-23, i. k. 2015-18546 Dėl Lietuvos Respublikos valstybinio patentų

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA PRANEŠIMAS SPAUDAI Briuselis, 2014 m. vasario 11 d. Laisvas judėjimas. Europos Komisija skelbia tyrimo apie judžių ES piliečių integracijos patirtį šešiuose miestuose rezultatus ES piliečiai

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8

Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Turinys Bendrovės vadovo žodis...2 Bendrovės valdymo struktūra...4 Bendrovės pagrindinės veiklos pobūdis...6 Bendrovės 2008 metų veiklos apžvalga...8 Garantijų portfelio analizė...10 Rizikos valdymas...22

Detaliau

2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti projektai Rėmimo srities priemonė:

2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti projektai Rėmimo srities priemonė: 2017 m. Lietuvos jūrų muziejuje įgyvendinami Lietuvos kultūros tarybos bei Klaipėdos miesto savivaldybės finansuoti projektai Rėmimo srities priemonė: Kultūros ir meno sklaida Projekto pavadinimas: Forto

Detaliau

Projektas

Projektas Projektas 2014-2020 METŲ KLAIPĖDOS REGIONO INTEGRUOTŲ TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMA 2015 m. TURINYS 1. ĮVADAS...3 2. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS SITUACIJOS ANALIZĖ...5 2.1. GEOGRAFINĖ APŽVALGA...5

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektr NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai akcininkui Nuomonė Mes atlikome UAB Vilniaus gatvių apšvietimo elektros tinklai (toliau Įmonė) finansinių ataskaitų, kurias

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kęstutis Juščius 2016 05 03 2015 metai esminių permainų pradžia AB Agrowill Group yra viena didžiausių ekologinio ūkininkavimo ir investicijų grupių Europoje, vystanti unikalų bei tvarų ūkininkavimo modelį.

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m

Kraštovaizdžio monitoringo ataskaita 2006 m KRAŠTOVAIZDŽIO MONITORINGO ATASKAITA 204 M. PRIEDAS 2. Stebėjimo vieta: Žemaitijos nacionaliniame parke esantys miškai. Parametrai ir matavimo vienetai: Įveistų miškų plotas, ha. Monitoringą vykdė ir ataskaitą

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Daugiafunkcis sveikatinimo, ugdymo, kultūros ir užimtumo centro kompleksas 2015 m. liepos 8 d. Pristatymo turinys I. Projekto įgyvendinimo kontekstas ir vieta II. III. IV. Pagrindiniai duomenys apie projektą

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t

Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google t Vertimas iš anglų kalbos Question: Could you please provide clarity to one section of the tender document? In the document it states (using a google translator) Before entering the Tender, the Tenderer

Detaliau

Slide 10

Slide 10 EUROSTARS 2 su inovacijomis sparčiau į rinką Daiva Keršienė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra 2019-06-19 Atsakykite į klausimus... Poreikis ko jūsų klientams/vartotojams reikia? Sprendimas koks

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei 2018 2020 m. darbo programa ir kvietimų tematika Horizontas 2020 teminės srities Mokslas su visuomene ir visuomenei informacinė diena

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (

PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. ( PATVIRTINTA Plungės rajono Platelių gimnazijos direktorės 2013 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-153 (pataisymai 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. (1.5)-V1-27) PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ

Detaliau