X310.book(X310_lt.fm)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "X310.book(X310_lt.fm)"

Transkriptas

1 Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter

2 Turinys Prietaiso paruošimas darbui Įvadas Apžvalga Ekranas Įdėkite baterijas Naudojimas Įjungimas / išjungimas Išvalyti Pranešimų kodai Matavimo atskaitos taško reguliavimas / trikojis Daugiafunkcis galas Atstumo matavimo vienetų nustatymas Pokrypio matavimo vienetų nustatymas Laikmatis (automatinis paleidimas) Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas Apšvietimo įjungimas / išjungimas Klaviatūros užrakinimas Klaviatūros atrakinimas Matavimo funkcijos Vieno atstumo matavimas Ištisinis / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas Pridėti / atimti Plotas Tūris Trikampio plotas Pitagoras (3 taškų) Pitagoras (aukščio dalis) Gairė Išmanusis horizontalus režimas Aukščio sekimas Atmintis (0 paskutinių rodytų verčių) Šalinti atmintį Kalibravimas Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas) Techniniai duomenys Pranešimų kodai Priežiūra Garantija Saugos nurodymai Atsakomybės apribojimas Paskirtis Neleistinas naudojimas Pavojai naudojant Naudojimas apribojimas Išmetimas Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) Lazerio klasifikacija Žymėjimas Leica DISTO TM X d

3 Prietaiso paruošimas darbui Įvadas Prieš naudodami produktą pirmą kartą, atidžiai perskaitykite saugos nurodymus ir naudojimo instrukciją. Už produktą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus ir jais vadovaujasi. Naudojamų ženklų reikšmė: ĮSPĖJIMAS Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite mirtinai arba sunkiai susižaloti. DĖMESIO Žymi potencialiai pavojingą situaciją arba neleistiną naudojimo būdą, kurių neišvengę galite nežymiai susižeisti ir (arba) pastebimai sugadinti medžiagas, patirti finansinius nuostolius ir pakenkti aplinkai. i Žymi pastraipas, kurių nurodymų būtina laikytis dirbant, nes jie užtikrina techniškai teisingą ir efektyvų produkto naudojimą. Apžvalga Ekranas Įjungti / matuoti Pridėti Plotas / tūris / Trikampio plotas / Pitagoras / Gairė Matavimo atskaitos taškas Išvalyti / išjungti Atimti Atmintis / Matavimo vienetas Išmanusis horizontalus režimas Laikmatis Leica DISTO TM X d

4 Prietaiso paruošimas darbui Ekranas Įdėkite baterijas Horizontalus matavimas Gairė Matavimas atskaitos taškas Perimetras Pokrypio kampas Informacija Sienos plotas Nuolydžio atstumas Lubų plotas Plotas / tūris Apšvietimas Atmintis Laikmatis Pitagoras Trikampio plotas Baterija Min. / maks. matavimas Netiesioginis aukštis i Kad prietaisas patikimai veiktų, nenaudokite cinko ir anglies baterijų. Kai baterijos simbolis mirksi, baterijas pakeiskite. Sudėtis / Atimtis -as rezultatas Pagrindinė eilutė Matavimo vienetai Leica DISTO TM X d 3

5 Naudojimas Įjungimas / išjungimas Išvalyti Pranešimų kodai Įjungti Išjungti s Prietaisas išjungiamas. i Jei norite paleisti nenutrūkstamo lazerio režimą, įjungimo mygtuką spauskite sekundes. Matavimo atskaitos taško reguliavimas / trikojis x Atšaukiamas paskutinis veiksmas. x Paliekama dabartinė funkcija, grįžtama į numatytąjį veikimo režimą. Jei parodomas pranešimas InFo ir numeris, žr. nurodymus skyriuje Pranešimų kodai. Pavyzdys: i Atstumas matuojamas nuo prietaiso priekio. Jei mygtuką spausite sekundes, atskaitos taško matavimas nuo priekio bus nustatytas visam laikui. Atstumas visada matuojamas nuo trikojo sriegio. 3 Atstumas matuojamas nuo prietaiso galo (standartinė nuostata). Leica DISTO TM X d 4

6 Naudojimas Daugiafunkcis galas i Automatiškai aptinkama galo padėtis ir nustatomas atitinkamas nulinis taškas. Atstumo matavimo vienetų nustatymas Pokrypio matavimo vienetų nustatymas s Galima perjungti šiuos matavimo vienetus: m m 0.00 m 0.00 ft 0 00 / in 0 in /3 s spausti kartu Galima perjungti šiuos matavimo vienetus: % Laikmatis (automatinis paleidimas) s i Reguliuokite automatinio paleidimo delsą (maks. 60 s, standartinė nuostata 5s) Atleidus mygtuką, kai lazeris suaktyvintas, rodomas iki matavimo pradžios likusių sekundžių skaičiaus atvirkštinis skaičiavimas. Uždelstą paleidimą rekomenduojama naudoti bandant tiksliai nutaikyti, pvz., dideliu atstumu. Taip išvengsite prietaiso drebėjimo paspaudžiant matavimo klavišą. Leica DISTO TM X d 5

7 Naudojimas Pyptelėjimo įjungimas / išjungimas Apšvietimo įjungimas / išjungimas s spausti kartu s spausti kartu Klaviatūros užrakinimas Klaviatūros atrakinimas s spausti kartu PRESS MINUS per s Leica DISTO TM X d 6

8 Matavimo funkcijos Vieno atstumo matavimas Nukreipkite įjungtą lazerį į taikinį. 3 i 8.53 m Taikinio paviršiai: Matuojant atstumą iki bespalvio skysčio, stiklo, polistirolo, pusiau skaidraus arba labai blizgaus paviršiaus, gali atsirasti matavimo klaidų. Matuojant atstumą iki tamsių paviršių, matuojama ilgiau. Ištisinis / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimas s Pridėti / atimti min. maks Skirta matuoti patalpų kampams (didžiausios vertės) arba horizontaliam atstumui (mažiausios vertės) Parodomas mažiausias ir didžiausias ( min, max ) išmatuotas atstumas. Paskutinė išmatuota vertė parodoma pagrindinėje eilutėje m 3 Išjungia ištisinį / mažiausio ir didžiausio atstumo matavimą m Kita išmatuota vertė pridedama prie ankstesniosios. Kita išmatuota vertė atimama iš ankstesniosios. 3 i 7.33 m.847 m Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuota vertė virš jos. Prireikus šį veiksmą galima pakartoti. Tuo pačiu būdu galima sudėti arba atimti ploto arba tūrio vertes. Leica DISTO TM X d 7

9 Matavimo funkcijos Plotas x į pirmąjį taikinio tašką. 3 4 į antrąjį taikinio tašką. 5 i 4.35 m Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuota vertė virš jos. Sudėtiniai matavimai: Pradėję matuoti pirmą atstumą, paspauskite + arba -. Išmatuokite ir pridėkite arba atimkite išmatuotą atstumą. Baikite paspausdami DIST (atstumas). Išmatuokite -ą atstumą. 6 s 9.83 m 4.35 m Perimetras Plotas Leica DISTO TM X d 8

10 Matavimo funkcijos Tūris x į pirmąjį taikinio tašką. į antrąjį taikinio tašką. į trečiąjį taikinio tašką m 3 i Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuota vertė virš jos. 8 s m m 4.4 m m 3 Perimetras Sienos plotas Lubų / grindų plotas Tūris Leica DISTO TM X d 9

11 Matavimo funkcijos Trikampio plotas 3x į pirmąjį taikinio tašką. į antrąjį taikinio tašką. į trečiąjį taikinio tašką m 8 s m Kampas tarp pirmų dviejų matavimų Perimetras 4.35 m Trikampio plotas Leica DISTO TM X d 0

12 Matavimo funkcijos Pitagoras (3 taškų) 4x į viršutinį tašką. Statmenai nukreipkite lazerį į patogų tašką. į apatinį tašką. 7 i 8.94 m Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuotas atstumas virš jos. Jei nustatę funkciją sekundes spausite matavimo mygtuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba didžiausio atstumo matavimas. Leica DISTO TM X d

13 Matavimo funkcijos Pitagoras (aukščio dalis) 5x į viršutinį tašką. į -ą tašką. Statmenai nukreipkite lazerį į patogų tašką. 7 i.60 m Rezultatas parodomas pagrindinėje eilutėje, o išmatuotas atstumas virš jos. Jei nustatę funkciją sekundes spausite matavimo mygtuką, bus automatiškai įjungtas mažiausio arba didžiausio atstumo matavimas. Leica DISTO TM X d

14 Matavimo funkcijos Gairė i Tam tikriems matuojamiems ilgiams pažymėti galima įvesti du skirtingus atstumus (a ir b). a = b 3 a a = b 3 a 6x b b b b.000 m Nustatykite vertę a..0 m Patvirtinkite Nustatyki- vertę a. te 0.65 m vertę b. Patvirtinkite vertę b ir pradėkite matuoti. 6 Pamažu stumkite prietaisą palei gairės liniją. Rodomas atstumas iki kito gairės taško m 0.40 m Iki kito 0,65 m atstumo liko dar 0,40 m. i Priartėjus prie gairės taško per mažesnį nei 0, m atstumą, prietaisas pradeda pypsėti. Funkciją galima išjungti paspaudus mygtuką CLEAR/OFF (išvalyti / išjungti). Leica DISTO TM X d 3

15 Matavimo funkcijos Išmanusis horizontalus režimas į taikinį m 0.03 m 4.87 m x y z (iki 360 ir skersinis pokrypis ±0 ) x z y i Norėdami išjungti horizontalų matavimą, dar kartą paspauskite klavišą. Aukščio sekimas i Sukant prietaisą ant trikojo ši funkcija nepertraukiamai rodo sekamą aukštį. -o atstumo matuoti nereikia, nes automatiškai matuojamas tik vienas kampas. x 3 x 4 h3 h h į apatinį tašką. į viršutinius taškus ir kampo / aukščio sekimas bus pradėtas automatiškai m m x y = Sekamas kampas = Jei prietaisas sukamas ant trikojo, sekamas aukštis x h3 h h y 6 Baigia sekti aukštį ir parodo paskutinę išmatuotą vertę. Leica DISTO TM X d 4

16 Matavimo funkcijos Atmintis (0 paskutinių rodytų verčių) Šalinti atmintį m Rodoma 0 paskutinių rodytų verčių m Pasirenkama viena iš 0 paskutinių rodytų verčių. s Pagrindinėje eilutėje esančią vertę galima naudoti tolimesniems skaičiavimams. s spausti kartu Pašalinama visa atmintis. Leica DISTO TM X d 5

17 Kalibravimas Pokrypio jutiklio kalibravimas (pokrypio kalibravimas) s spausti kartu 3 Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio paviršiaus Pasukite prietaisą horizontaliai 80 ir vėl padėkite jį ant visiškai plokščio paviršiaus Padėkite prietaisą ant visiškai plokščio paviršiaus. 9 i Po s prietaisas vėl veiks įprastu režimu. Pasukite prietaisą horizontaliai 80 ir vėl padėkite jį ant visiškai plokščio paviršiaus. Leica DISTO TM X d 6

18 Techniniai duomenys Atstumo matavimas Įprastinis leistinas matavimo ±.0 mm / ~/6" *** nuokrypis* Maks. leistinas matavimo ±.0 mm / 0.08 in *** nuokrypis** Nuotolis taikant į Leica 50 m / 490 ft taikinio plokštelę GZM6 Įprastinis nuotolis* 0 m / 390 ft Nuotolis nepalankiomis 80 m / 60 ft sąlygomis**** Mažiausias rodomas matas 0, mm / /3 in Power Range Technology lazerio taško Ø nurodytu atstumu Pokrypio matavimas Leistinas matavimo nuokrypis iki lazerio spindulio***** Leistinas matavimo nuokrypis iki korpuso***** 6 / 30 / 60 mm (0 / 50 / 00 m) ± 0. ± 0. Diapazonas 360 Bendroji informacija Lazerio klasė Lazerio tipas 635 nm, < mw Apsaugos klasė IP65 (nelaidus dulkėms ir apsaugotas nuo vandens srovės) Automat. lazerio išjungimas po 90 s Automat. maitinimo išjungimas po 80 s Baterijų naudojimo laikas iki 5000 matavimų ( x AAA) Matmenys (A x G x P) x 55 x 3 mm 4,80 x,7 x. in Svoris (su elementais) 55 g / 4.98 oz Temperatūros diapazonas: -Laikymas -Naudojimas nuo -5 C iki 70 C nuo -3 F iki 58 F nuo -0 C iki 50 C nuo 4 F iki F * taikoma, kai yra 00 % taikinio atspindys (baltai nudažyta siena), mažas foninis apšvietimas, 5 ºC temperatūra ** taikoma, kai yra nuo 0 iki 500 % taikinio atspindys, stiprus foninis apšvietimas, nuo -0 ºC iki +50 ºC temperatūra *** Leistini nuokrypiai taikomi nuo 0,05 m iki 0 m atstumui su 95 % pasikliautinumu. Maksimalus leistinas nuokrypis gali padidėti 0, mm/m atstumo diapazone nuo 0 m iki 30 m, ir 0,0 mm/m, matuojant didesniu nei 30 m atstumu **** taikoma, kai yra 00 % taikinio atspindys, foninis apšvietimas maždaug liuksų ***** kai naudotojas sukalibruoja. Papildomas su kampu susijęs nuokrypis: +/-0,0 vienam laipsniui iki +/-45 kiekviename kvadrante. Taikoma, kai yra kambario temperatūra. Visame darbinės temperatūros diapazone maksimalus nuokrypis padidėja +/-0,. i Kad netiesioginio matavimo rezultatai būtų tikslūs, rekomenduojama naudoti trikojį. Kad pokrypio matavimo rezultatai būtų tikslūs, stenkitės išvengti skersinio pokrypio. Funkcijos Atstumo matavimas Min. / maks. matavimas Ištisinis matavimas Gairė Sudėtis / atimtis Plotas Trikampio plotas Tūris Dažytojo funkcija (sudėtinis ploto matavimas) Pitagoras Išmanusis horizontalus režimas / Netiesioginis aukštis Aukščio sekimas Atmintis Pyptelėjimas Ekrano apšvietimas Daugiafunkcis galas 3 taškų, aukščio dalis 0 rodytų verčių Leica DISTO TM X d 7

19 Pranešimų kodai Jei kelis kartus įjungus prietaisą pranešimas Error nepradingsta, kreipkitės į tiekėją. Jei parodomas pranešimas InFo ir numeris, paspauskite mygtuką Clear (išvalyti) ir žiūrėkite šiuos nurodymus: Nr. Priežastis Ištaisymas 56 Skersinis pokrypis didesnis nei 0 Prietaisą laikykite nepakreipę jo skersai. 6 Kalibravimo klaida Įsitikinkite, ar prietaisą padėjote ant visiškai horizontalaus ir plokščio paviršiaus. Pakartokite kalibravimo procedūrą. Jei klaida išlieka, kreipkitės į tiekėją. 04 Skaičiavimo klaida Matuokite dar kartą. 5 Per aukšta temperatūra 53 Per žema temperatūra 55 Gaunamas signalas per silpnas, matavimo trukmė per ilga 56 Gaunamas signalas per stiprus 57 Per stiprus foninis apšvietimas 58 Išmatuotas atstumas už matavimo diapazono ribų 60 Pertrauktas lazerio spindulys Palaukite, kol prietaisas atvės. Sušildykite prietaisą. Pakeiskite taikinio paviršių (pvz., baltu popieriumi). Pakeiskite taikinio paviršių (pvz., baltu popieriumi). Padarykite šešėlį taikinio srityje. Pasirinkite teisingą diapazoną. Matuokite dar kartą. Priežiūra Prietaisą valykite drėgna, švelnia šluoste. Niekada nepanardinkite prietaiso į vandenį. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių arba tirpiklių. Garantija Gamintojo garantijos laikas A Leica Geosystems által kínált korlátozott nemzetközi garanciának megfelelően a garancia a termék teljes használati idejére kiterjed. Visų produktų nemokamas remontas ar keitimas, jeigu tai yra medžiagų ar gamintojo defektai, visą produktų naudojimo laiką. 3 metus nemokamai Normaliomis sąlygomis naudojant produktą, kaip tai aprašyta naudojimosi instrukcijoje, yra garantuojamas nemokamas aptarnavimas ir remontas, jeigu prietaisas sugenda. Kad būtų suteikta 3 metų garantija, įsigijus produktą, jį svetainėje reikia užregistruoti per 8 savaites. Jei produkto neužregistruosite, bus taikoma metų nemokama garantija. Saugos nurodymai Už prietaisą atsakingas asmuo turi užtikrinti, kad visi naudotojai supranta šiuos nurodymus ir jais vadovaujasi. Atsakomybės apribojimas Originalios įrangos gamintojo atsakomybė: Leica Geosystems AG Heinrich-Wild-Strasse CH-9435 Heerbrugg Svetainė: Minėtoji įmonė atsako už visiškai saugios būklės produkto ir naudojimo instrukcijos pristatymą. Minėtoji įmonė neatsako už trečiųjų šalių priedus. Už prietaisą atsakingas asmuo privalo: Suprasti produkto saugaus naudojimo ir naudojimo instrukcijos nurodymus. Būti susipažinęs su vietinėmis nelaimingų atsitikimų prevencijos taisyklėmis. Visada užtikrinti, kad neįgalioti asmenys negalėtų naudoti prietaiso. Leica DISTO TM X d 8

20 Saugos nurodymai Paskirtis Atstumų matavimas Pokrypio matavimas Neleistinas naudojimas Naudojimas nesilaikant instrukcijų Naudojimas neleistinose ribose Saugos sistemų atjungimas ir paaiškinamų / įspėjančių užrašų pašalinimas Įrangos atidarymas įrankiais (atsuktuvais ir t. t.) Produkto modifikavimas arba konversija Kitų gamintojų priedų vartojimas be išankstinio leidimo Tyčinis trečiųjų asmenų apakinimas, pat tamsoje Netinkamos saugumo priemones matavimo vietose (t. y. matuojant keliuose, statybos vietose ir t. t.) Lengvabūdiškas arba neatsakingas elgesys ant pastolių, kopėčių arba matuojant arti veikiančių įrenginių arba neapsaugotų jų dalių Prietaiso nukreipimas tiesiai i saulę Pavojai naudojant ĮSPĖJIMAS Jei prietaisas sugedo, nukrito, buvo netinkamai naudojamas arba modifikuotas, patikrinkite, ar atstumai matuojami teisingai. Periodiškai atlikite bandomuosius matavimus. Ypatingai tada, kai prietaisas buvo neįprastai naudotas, pat prieš svarbius matavimus ir po jų. DĖMESIO Niekada nebandykite prietaiso taisyti patys. Pažeidimo atveju kreipkitės į vietinį tiekėją. ĮSPĖJIMAS Atskirai nepatvirtinti prietaiso pakeitimai arba modifikacijos panaikina naudotojo leidimą naudoti prietaisą. Naudojimas apribojimas i Žr. skyrių Techniniai duomenys. Prietaisas skirtas naudoti nuolatinėse gyvenamosiose vietose. Nenaudokite produkto vietose, kuriose gali kilti sprogimų, arba agresyvioje aplinkoje. Išmetimas DĖMESIO Išsikrovusias baterijas draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis. Rūpinkitės aplinka ir nuneškite jas į surinkimo punktą, vadovaudamiesi valstybiniais arba vietiniais nuostatais. Produktą draudžiama išmesti su buitinėmis atliekomis. Produktą utilizuokite vadovaudamiesi šalyje galiojančiais nuostatais. Laikykitės valstybinių ir regioninių nuostatų. Specialią informaciją apie produkto apdorojimą ir atliekų tvarkymą galima atsisiųsti iš mūsų svetainės. Leica DISTO TM X d 9

21 Saugos nurodymai Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) ĮSPĖJIMAS Prietaisas atitinka griežčiausius atitinkamų standartų ir nuostatų reikalavimus. Tačiau neįmanoma absoliučiai užtikrinti, jog šis prietaisas netrikdys kitų prietaisų darbo. Lazerio klasifikacija Prietaisas sukuria matomus lazerio spindulius, kurie spinduliuojami iš prietaiso: Tai klasės lazerinis produktas, atitinkantis: IEC6085-: 007 Lazerinių produktų spinduliavimo sauga klasės lazeriniai produktai: Nežiūrėkite į lazerio spindulį ir nenukreipkite jo į žmones. Akis paprastai apsaugo apsauginės reakcijos, pvz., mirksėjimo refleksas. ĮSPĖJIMAS Pavojinga žiūrėti tiesiai į lazerio spindulį pro optinius prietaisus (pvz., žiūronus, teleskopą). DĖMESIO Žiūrėti į lazerio spindulį gali būti pavojinga akims. Žymėjimas Lazerio spinduliavimas Nežiūrėkite į spindulį klasės lazeris atitinkantis IEC 6085-:007 Maksimali spinduliavimo galia: < m W Spinduliuojamos bangos ilgis: nm Spindulio divergencija: 0,6 x 0,6 mrad Impulso trukmė: 0, x 0-9 s - 0,8 x 0-9 s Pakeitimai (brėžinių, aprašų ir techninių duomenų) gali būti atliekami be išankstinio pranešimo. Leica DISTO TM X d 0

22 Leica Geosystems AG (Heerbrugg, Šveicarija) gavo sertifikatus, liudijančius, kad taikoma kokybės sistema atitinka tarptautinių standartų Kokybės vadyba ir kokybės sistemos (standartas ISO 900) ir Aplinkos apsaugos vadybos sistemos (standartas ISO 400) reikalavimus. Visiška kokybės vadyba mūsų įsipareigojamas visiškai patenkinti klientų poreikius. Daugiau informacijos apie TQM programą klauskite vietinio Leica Geosystems atstovo. Autoriaus teisė Leica Geosystems AG, Heerbrugg, Šveicarija, 0 m. Originalaus teksto vertimas (788479d EN) Pat. nr.: WO 94764, WO 98809, WO , WO 06964, US , EP 9567, US , WO , Patents pending Leica Geosystems AG CH-9435 Heerbrugg (Switzerland)

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13

1X-X3 naudotojo vadovas P/N REV ISS 19NOV13 1X-X3 naudotojo vadovas P/N 501-419027-2-11 REV 01.10 ISS 19NOV13 Autorių teisės Prekių ženklai ir patentai Gamintojas Versija Sertifikavimas Europos Sąjungos direktyvos Informacija pasiteirauti 2013 UTC

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m.

32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t L EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. 32 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 13/11 t. 31991L0663 1991 12 31 EUROPOS BENDRIJŲ OFICIALUSIS LEIDINYS L 366/17 KOMISIJOS DIREKTYVA 1991 m. gruodžio 10 d. derinanti su technikos pažanga Tarybos

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KVANTINĖS ELEKTRONIKOS KATEDRA MOKOMOJI LAZERIŲ LABORATORIJA Laboratorinis darbas Nr. KE 2 Laisvos veikos ki

VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KVANTINĖS ELEKTRONIKOS KATEDRA MOKOMOJI LAZERIŲ LABORATORIJA Laboratorinis darbas Nr. KE 2 Laisvos veikos ki VILNIAUS UNIVERSITETAS FIZIKOS FAKULTETAS KVANTINĖS ELEKTRONIKOS KATEDRA MOKOMOJI LAZERIŲ LABORATORIJA Laboratorinis darbas Nr. KE 2 Laisvos veikos kietakūnio IAG:Nd lazerio tyrimas Metodiniai nurodymai

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1

DSC POWERSERIES NEO HS2016/ 2032/ 2064/ 2128 vartotojo instrukcija HS2016/2032/2064/2128 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 HS2016/2032/2064/2 Apsauginės signalizacijos V1 Vartotojo instrukcija Puslapis 1 Greita apžvalga Visos klaviatūros turi greitus funkcinius mygtukus. Naudojant LCD klaviatūrą papildomai galima naudoti,

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2

FORD EDGE Galioja nuo Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) Kaina, EUR su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2 Variklis ir transmisija Versija Variklio tipas CO 2 (g/km) su PVM Nuolaida Specialioji kaina, EUR su PVM 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD Titanium Dyzelinis 178 51.850 5.390 46.460 2,0 l EcoBlue 238 AG A8 AWD

Detaliau

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU

CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAU CIVILINĖS AVIACIJOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL MĖGĖJIŠKOS KONSTRUKCIJOS ORLAIVIŲ GAMYBOS, JŲ TINKAMUMO SKRAIDYTI NUSTATYMO IR NAUDOJIMO TAISYKLIŲ 2001 m. gruodžio 27 d. Nr. 109 Vilnius

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų sukurtuose portfeliuose pasirinktus kriterijus. Automatininio skolinimo paslauga yra efektyvi

Detaliau

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1

VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 VĮ GIS-Centras Vilnius 2019 Palydovinių duomenų peržiūros ir analizės paslauga Naudotojo vadovas v.1 Turinys ĮŽANGA... 3 1. PALYDOVINIŲ DUOMENŲ PERŽIŪROS IR ANALIZĖS PASLAUGA... 4 1.1. Paslaugos apžvalga...

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Naudojimo instrukcijos

Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos

RadiForce MX194 Naudojimo instrukcijos Naudojimo instrukcijos Spalvotas skystųjų kristalų monitorius Svarbu Atidžiai perskaitykite šias Naudojimo instrukcijas ir Įrengimo vadovą (atskira knyga), kad susipažintumėte su saugiu ir efektyviu eksploatavimu.

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija

SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija SIMPLY CLEVER ŠKODA Octavia Naudojimosi instrukcija Šios naudojimosi instrukcijos struktūra (paaiškinimai) Normalus atkreipia Jūsų dėmesį į svarbią Jūsų automobilio eksploatacijos informaciją. Siekiant

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

Navigon 33xx | 43xx max

Navigon 33xx | 43xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 33xx 43xx max Lietuvių Sausis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

1.Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Eil Nr. Prekės pavadinimas Kiekis, vnt./komplekt ai 1. Sąsi

1.Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Eil Nr. Prekės pavadinimas Kiekis, vnt./komplekt ai 1. Sąsi .Kiekvieną mokymo(si) priemonių (reikmenų) rinkinį priešmokyklinio ugdymo klasėms sudaro: Nr. Kiekis, vnt./komplekt ai. (Ryškiomis linijomis, su vidinėmis ir išorinėmis paraštėmis. Popierius turi būti

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT

Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PAT Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO RYŠIO PLĖTROS 3400 3800 MHz RADIJO DAŽNIŲ JUOSTOJE PLANO PATVIRTINIMO 2019 m. d. Nr. 1V- Vilnius Vadovaudamasis

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

Navigon 23xx | 13xx max

Navigon 23xx | 13xx max Naudotojo žinynas NAVIGON 13xx 23xx Lietuvių Balandis 2009 Perbrauktos šiukšlinės ant ratukų simbolis reiškia, kad Europos Sąjungoje šį gaminį reikia šalinti atskirai nuo buitinių atliekų. Tai galioja

Detaliau