Rapid case review - How the Commission monitors the EU support to Euronews

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Rapid case review - How the Commission monitors the EU support to Euronews"

Transkriptas

1 LT Skubi atvejo apžvalga Kaip Komisija stebi ES paramą Euronews 2019 d. gegužės mėn.

2 2 Turinys Dalis Įvadas Apimtis ir metodas Euronews veikla Bendrasis ES interesas ir su viešosiomis paslaugomis susiję įgaliojimai Redakcinė nepriklausomybė Finansavimas, kontrolė ir stebėjimas Ataskaitų apie veiksmingumą teikimo sistema Išvada I priedas. ES ir ne ES transliuotojai ir vietos valdžios institucijos II priedas m. PPS tikslai ir susiję rodikliai

3 3 Įvadas 01 Euronews tai daugiakalbis 24 valandų naujienų televizijos kanalas, kurį 1993 m. sukūrė Europos transliuotojų sąjungai (EBU) priklausanti dešimties Europos visuomeninių transliuotojų grupė, siekdama stiprinti Europos tapatybę ir integraciją. 02 Europos Komisija nuo pat šio televizijos kanalo sukūrimo dienos teikė paramą Euronews ir rėmė programų apie ES reikalus kūrimą. Metams bėgant šios paramos formos buvo įvairios. Nuo 2010 m., po Komisijos sprendimo, kad Euronews prisidėjo prie bendrojo Europos intereso informacijos srityje 1, ES lėšos buvo teikiamos vienas po kito priimant partnerystės pagrindų susitarimus (PPS) m. Komisija per biudžeto eilutę Žiniasklaidos veiksmai įsipareigojo Euronews skirti 19,96 milijono eurų paramos m. Komisija išreiškė ketinimą plėtoti ir skatinti Euronews skirtą tvarų verslo modelį, be kita ko ir toliau vystant jo su viešosiomis paslaugomis susijusius įgaliojimus, padedant nustatyti naujus partnerius ir geriau panaudojant skaitmeninio perdavimo technologijas, visapusiškai laikantis Euronews redakcinės nepriklausomybės principo m. ir 2017 m. du nauji privatūs akcininkai įsigijo akcinio kapitalo, todėl kanalas 85 % priklauso privatiems investuotojams, o 15 % ES ir ne ES transliuotojams bei vietos valdžios institucijoms (žr. 1 priedą). Šie pokyčiai vyko kartu su keliomis verslo transformacijomis m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas dėl 2010 m. iš dalies pakeistos dotacijų ir viešųjų sutarčių metinės darbo programos komunikacijos srityje. 2 Komisijos pirmininko įgaliojimo raštas už skaitmeninę ekonomiką ir skaitmeninės visuomenės reikalus atsakingam Komisijos nariui, 2014 m. rugsėjo mėn.

4 4 Apimtis ir metodas 04 Šioje skubioje atvejo apžvalgoje nagrinėjama Komisijos ir Euronews santykių m. plėtotė ir Komisijos vykdoma veikla siekiant stebėti, kaip įgyvendinamas dabartinis PPS. Šioje ataskaitoje analizuojama informacija buvo surinkta 2018 m. gruodžio mėn m. vasario mėn. surengus pokalbius su Ryšių tinklų, turinio ir technologijų generalinio direktorato (DG CNECT) pareigūnais ir Euronews vadovybe, atlikus su Komisijos ir Euronews pateikta finansine ir operatyvine informacija susijusių dokumentų peržiūrą ir tyrimus remiantis viešai prieinama informacija. 05 Ši skubi atvejo apžvalga buvo atlikta po to, kai Europos Audito Rūmai gavo Europos Parlamento prašymą išnagrinėti, ar Euronews skirtas finansavimas vykdomas efektyviai ir skaidriai bei naudojamas vien tik siekiant įvykdyti Euronews suteiktus įgaliojimus. 3 3 Europos Parlamento komitetų pirmininkų sueigos raštas, 2018 m. vasario mėn.

5 5 Euronews veikla 06 Euronews yra vienas iš 140 vien tik žinias rodančių kanalų Europoje. Jis yra apibūdinamas kaip visuotinės daugelio redakcinių lygmenų televizijos naujienos, kuriomis daugiausia siekiama pristatyti pasaulinę darbotvarkę iš konkrečios perspektyvos, kartu užtikrinant, kad ji būtų prieinama visame pasaulyje naudojant specialiai pritaikytas tarptautines laidas 4. Jis orientuojasi į pasaulinę auditoriją; jam yra nustatyta pasaulinė redakcinė darbotvarkė. Euronews transliuojamas aštuoniomis ES ir keturiomis kitomis kalbomis, kaip parodyta 1 diagramoje. Jo pagrindiniai konkurentai yra DW ( Deutsche Welle ), France 24, AlJAzeera, i24news, Rusijos kanalas RT, BBC World news (priklausantis BBC) ir CNN 5. Tačiau galimybės susipažinti su patikimais duomenimis apie Euronews TV auditoriją ir kitų tarptautinių naujienų kanalų auditorijas yra ribotos daugiausia dėl didelių su jų gavimu susijusių išlaidų. 1 diagrama. Euronews kalbų chronologija Anglų, prancūzų, vokiečių, italų k. Ispanų k. Portugalų k. Rusų k. Turkų k. Ukrainiečių k. Vengrų k. Arabų k. Persų k. Graikų k m. sausis 1999 m. lapkritis 2001 m. rugsėjis 2008 m. liepa 2010 m. sausis 2010 m. spalis 2011 m. rugpjūtis 2012 m. gruodis 2013 m. gegužė 2017 m. gegužė ES finansuojami laikraščiai ir žurnalai apie ES reikalus ir institucijas Ukrainiečių k. ES finansuojamo viso kanalo kūrimas ir transliavimas ES nefinansuojamas kanalas Kalbiniai kanalai, kurių veikla nutraukta Šaltinis: EAR. 07 Nuo pat kanalo sukūrimo dienos iki 2015 m. Euronews akcinis kapitalas priklausė viešųjų transliuotojų, kurie buvo EBU nariai, grupei. Sumažėjus jo akcininkų finansiniams įnašams, Euronews turėjo ieškotis naujų partnerių, kad galėtų toliau vykdyti ir plėtoti savo veiklą. Šiame etape Media Globe Networks (MGN), Liuksemburge įsikūrusi privati bendrovė, įsigijo 53 % kanalo kapitalo akcijų. Po dvejų metų, 2017 m., privatus Šiaurės Amerikos transliuotojas NBC įsigijo 25 % akcinio kapitalo, MGN padidino savo dalyvavimą iki 60 %, o likusi Europos transliuotojų ir 4 TV naujienų kanalai Europoje, Europos audiovizualinė observatorija (EAO), 2018 m. spalio mėn. 5 TV naujienų kanalai Europoje, Europos audiovizualinė observatorija (EAO), 2018 m. spalio mėn.

6 6 vietos valdžios institucijų dalis sudarė 15 %. Dėl šių viena po kitos vykdytų operacijų akcinis kapitalas padidėjo nuo eurų iki eurų; nauji akcininkai sumokėjo eurų įsigijimo įmoką, t. y. skirtumą tarp akcijos apskaitinės vertės ir sumokėtos kainos. 08 Po MGN investicijų Euronews pradėjo vykdyti restruktūrizavimo programą, kuri buvo pavadinta Euronews Next. Jis pirmiausia perėjo nuo bendro vaizdo tiekimo visomis kalbomis prie vieno vaizdo tiekimo kiekviena kalba. Taigi žiūrovai dabar gali matyti ekrane pateikiamą informaciją savo gimtąja kalba, o naujienų aprėptis yra pritaikyta nacionalinei auditorijai, daugiausia dėmesio skiriant ES reikalams. Dėl to buvo parengiama daugiau turinio nei anksčiau. Euronews taip pat restruktūrizavo savo darbo jėgą. Transliavimas arabų ir persų kalbomis tapo išimtinai skaitmeninis, taip sumažinant šių dviejų kanalo laidų išlaidas. Kanalo korespondentų tinklas buvo išplėstas skaičiaus ir geografiniu aspektais. Dėl NBC įsitraukimo vadovaujantis konkurentų programavimo praktika geriausiu laiku buvo pradėtos transliuoti naujos anglų laidos programos. 09 Iš Euronews finansinių ataskaitų matyti, kad pajamos daugiausia gaunamos iš reklamos ir iš su Komisija pagal PPS pasirašytų sutarčių m. Euronews skirti Komisijos mokėjimai padidėjo nuo 30 % iki 38 % Euronews metinės apyvartos. Euronews deda pastangas siekdamas padidinti pajamas iš reklamos ir įvairinti pajamų šaltinius.

7 7 Bendrasis ES interesas ir su viešosiomis paslaugomis susiję įgaliojimai m. Komisijos Komunikacijos generalinis direktoratas (DG COMM) atliko nepriklausomą pagrindinių sutartinių santykių tarp Euronews ir Komisijos vertinimą, kuriame padaryta išvada, kad Euronews gali teigti, kad jis atlieka viešųjų paslaugų vaidmenį. Atlikus vertinimą, Komisija nusprendė, kad Euronews yra įstaiga, siekianti bendrojo Europos intereso informacijos srityje 6, ir pripažino, kad Euronews atsidūrė de facto monopolijos situacijoje ir kad šis kanalas yra ypatinga įstaiga dėl jos didelio specializacijos laipsnio vykdant veiksmus, kuriems yra būdingi specifiniai ypatumai 7. Remiantis šiuo pagrindu, 2010 m. PPS ir susijusios dotacijos buvo skirti nepaskelbus kvietimo teikti pasiūlymus pagal finansinį reglamentą Kiekvienais metais Komisija, tvirtindama metinę darbo programą ir skirstydama biudžetą eilutei Žiniasklaidos veiksmai, patvirtina, kad šios aplinkybės tebegalioja, t. y., kad Euronews yra įstaiga, siekianti bendrojo Europos intereso. Tačiau situacija pasikeitė, 2018 m. rugpjūčio mėn. įsigaliojus naujajam Finansiniam reglamentui, kadangi nuorodos į įstaigas, siekiančias bendrojo Sąjungos intereso, nebeliko Nė viena ES valstybė narė nėra Euronews suteikusi su viešosiomis paslaugomis susijusių įgaliojimų arba nelaiko jo visuomeniniu transliuotoju, o tai reiškia, kad jos neteikia jam jokio tiesioginio finansavimo. ES valstybės narės taip pat Euronews netaiko privalomojo programų siuntimo taisyklių. Šios privalomojo programų siuntimo taisyklės leidžia vyriausybėms suteikti kanalams, siūlantiems turinį įgyvendinant viešojo intereso tikslus, teisę veiklą vykdyti visuose tinkluose 10 (kabeliniuose, palydoviniuose, m. Finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 162 straipsnis 002R m. spalio 6 d. Komisijos sprendimas dėl 2010 m. iš dalies pakeistos dotacijų ir viešųjų sutarčių metinės darbo programos komunikacijos srityje m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/ m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/ konstatuojamoji dalis ir 180 straipsnis. 018R Europos audiovizualinės observatorijos paskelbtas leidinys Turėti privalomojo programų siuntimo taisykles ar jų neturėti, 2005 m. spalio mėn.

8 8 skaitmeninės antžeminės televizijos tinkluose). Todėl Euronews nėra prieinamas daugumai arba visiems Europos Sąjungos piliečiams. Redakcinė nepriklausomybė 13 Kalbant apie reikalavimą užtikrinti redakcinę nepriklausomybę ir nešališkumą visais lygmenimis ir visose kalbinėse redakcijose, Euronews, bendrovei, teisiškai įsisteigusiai Prancūzijoje, taikomos Prancūzijos reglamentavimo sistemos dėl garso ir vaizdo komunikacijos Pagal su Komisija sudarytą sutartį kanalas Euronews yra saistomas redakcinės chartijos, kuria reglamentuojamas ES remiamų programų kūrimas ir transliavimas. Šiame dokumente 12 kanalas Euronews, vykdydamas prievoles, susijusias su PPS, sudarytu su Komisija, įsipareigoja laikytis žurnalistinių standartų, susijusių su redakciniu nepriklausomumu, nešališkumu, įvairove ir pagarba žiūrovams. Tolesni etiniai standartai, kurių turi būti laikomasi, yra įtraukti į Euronews metines skaidrumo ataskaitas 13, kuriose išdėstyta, kaip kanalui Euronews sekasi laikytis įsipareigojimų, kurių privaloma laikytis pagal jo santykius su Komisija. 15 Be to, kanalas Euronews, laikydamasis Prancūzijos teisės aktų, yra sudaręs redakcinę chartiją, taikomą visai veiklai ir kanalo kuriamoms ir transliuojamoms programoms; mūsų apžvalgos metu šis dokumentas nebuvo paskelbtas. 16 Po to, kai 2015 m. MGN įsigijo daugumą akcinio kapitalo, Euronews subūrė konsultacinę redakcinę kolegiją, kad įvertintų redakcinio departamento veiklos rezultatus ir strategiją bei patartų vadovybei redakciniais klausimais. Pagal Euronews vidaus taisykles, smulkieji viešieji akcininkai skiria daugumą redakcinės kolegijos narių, įskaitant jos pirmininką, kuris turi veto teisę dėl redakcinių klausimų. Redakcinės kolegijos prašymu, konkrečiais atvejais Euronews pasamdo Osservatorio di Pavia m. kovo 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/13/ES dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų tam tikrų nuostatų, susijusių su audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimu, derinimo (Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų direktyva); 1986 m. rugsėjo 30 d. Įstatymas Nr dėl komunikacijos laisvės ( Loi Léotard ) ir 2009 m. kovo 5 d. Įstatymas Nr dėl audiovizualinės komunikacijos ir naujų televizijos viešųjų paslaugų. Taip pat žr. su garso ir vaizdo sektoriumi susijusios teisinės informacijos duomenų bazę Europoje:

9 9 (OdP), nepriklausomą masinės komunikacijos ir rinkimų kampanijų analizės ir tyrimų institutą 14, kad šis atliktų Euronews nešališkumo ir nepriklausomumo išorės vertinimus m. OdP paskelbė keturias ataskaitas dėl Euronews darbo rezultatų pusiausvyros, teisingumo ir nešališkumo, ypač susijusių su tokiomis opiomis temomis kaip pranešimai apie konfliktus. Pagrindinės šių ataskaitų išvados atskleidžiamos Euronews metinėse skaidrumo ataskaitose 15. Pagrindiniai šių ataskaitų nustatyti faktai yra tai, kad analizuojamais atvejais Euronews pademonstravo savo įsipareigojimą užtikrinti teisingumą, tikslumą ir nešališkumą, kad nebuvo atvejų, kai buvo pakenkta žurnalistų nepriklausomumui ir kad daugelyje istorijų buvo atspindėtos įvairios nuomonės Euronews 2018, 2017 ir2016 m. skaidrumo ataskaitos.

10 10 Finansavimas, kontrolė ir stebėjimas 17 Pirmasis ketverių metų trukmės PPS tarp Komisijos ir Euronews buvo pasirašytas 2010 m ir 2015 m. pabaigoje Komisija ir Euronews, atsižvelgdami į nuosavybės struktūros pokyčius, pasirašė du pereinamojo laikotarpio vienerių metų trukmės PPS. Paskutinis ketverių metų trukmės PPS buvo pasirašytas 2017 m. vasario mėn. Pagrindinis už PPS stebėjimą ir įgyvendinimą atsakingas generalinis direktoratas yra DG CNECT. 18 Pagal PPS Komisija Euronews skiria metines dotacijas programų keliomis kalbomis kūrimui ir transliavimui finansuoti, naudodama daugiausia biudžeto eilutę Žiniasklaidos veiksmai 16. Šie asignavimai patenka į Komisijos administracinio savarankiškumo sritį Metinėje Žiniasklaidos veiksmų darbo programoje, kuri atlieka finansavimo sprendimo funkciją, nurodyti veiksmai, kuriuos DG CNECT ketina finansuoti per finansinius metus 18. Šiuo atžvilgiu m. sudarytos sutartys apibendrintos 2 diagramoje. Euronews veiklos finansavimas sudaro apie 80 % Žiniasklaidos veiksmams skirto metinio biudžeto. Iš tos pačios biudžeto eilutės taip pat finansuojamas radijo transliuotojų konsorciumas ( Euranet Plus ) bei tyrimai, vertinimai ir auditai, daugiausia susiję su PPS, sudaryto su Euronews, įgyvendinimo stebėjimu m. Europos Sąjungos bendrojo biudžeto projektas 3 tomas, III skirsnis, Komisija m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/ straipsnio 2 dalis 012R0966, atitinkanti 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 2018/ straipsnį. 18 Komisijos sprendimas dėl 2018 m. Žiniasklaidos veiksmų metinės darbo programos, atliekančios finansavimo sprendimo funkciją, priėmimo. Briuselis, , C(2018) 708 final.

11 11 2 diagrama m. Žiniasklaidos veiksmų sutartys Euronews Kita Šaltinis: ABAC Datawarehouse. 20 Konkrečios DG CNECT su Euronews sudaromos sutartys susijusios su Europos programų apie Sąjungos reikalus ir Sąjungos institucijų veiklą ir politikos sritis kūrimu ir transliavimu bei tam tikrų programų ES ir ne ES kalbomis kūrimu ir transliavimu. Iš dabartinių dvylikos veiklos kalbų keturios kalbos (arabų, persų, graikų ir vengrų) buvo įtvirtintos Komisijos prašymu, o jų išlaidos kartu su portugalų kalbos, kuri jau buvo naudojama, kai Komisija pradėjo teikti savo įnašą, išlaidomis finansuojamos pagal Žiniasklaidos veiksmų biudžeto eilutę, išskyrus persų kalbą, kuri finansuojama iš Užsienio politikos priemonių antraštinės dalies pagal biudžeto išlaidų kategoriją Informavimas apie Sąjungos išorės santykius. 21 Pagal pagrindinę Europos programų sutartį šiuo metu finansuojami skirtingų formatų, aprėpiančių Euronews naujienas, kūrimas ir transliavimas. Paskutinės 2018 m. gruodžio mėn. sudarytos sutarties, aprėpiančios 2019 m., vertė 9 milijonai eurų; į ją taip pat buvo įtrauktas korespondentų penkiose Europos šalyse tinklo, socialinio korespondentų būstinėje tinklo ir naujienų, kurias kuria laisvai samdomų darbuotojų tinklas keliose ES sostinėse, finansavimas. 22 Be to, pagal PPS keli kiti Komisijos generaliniai direktoratai sudaro konkrečias sutartis su Euronews dėl žurnalų ir kito pranešimų turinio, susijusio su jų politikos sritimi, kūrimo ir transliavimo. Šios sutartys finansuojamos ne pagal Žiniasklaidos veiksmų biudžeto eilutę, o pagal su atitinkamomis politikos sritimis susijusius biudžeto asignavimus. Kiekvienam generaliniam direktoratui, sudarančiam konkrečią sutartį dėl

12 12 žurnalo, nustatoma prievolė stebėti jos finansinį įgyvendinimą. Pavyzdžiui, 2017 m. 8 generaliniai direktoratai (išskyrus DG CNECT) įsipareigojo skirti apie 3,5 milijono eurų sumą, skirtą iš viso finansuoti septynias konkrečias sutartis su Euronews diagramoje apibendrintos visos m. sudarytos su Euronews susijusios sutartys, kurios buvo nustatytos mūsų apžvalgos metu. Bendra šių sutarčių vertė sudaro 122 milijonus eurų arba 24,5 milijono eurų metinio vidurkio (iš kurio 18 milijonų eurų skirta iš žiniasklaidos veiksmų biudžeto eilutės). 3 diagrama m. finansuoti veiksmai Išsami su žurnalais susijusi informacija ( m.) Futuris (DG RTD, JRC, DG CNECT) Real economy (DG COMM, DG EMPL, DG ECFIN) Business planet (DG GROW) Aid zone (DG ECHO) On the Frontline (DG HOME) Ocean (DG MARE) Smart regions (DG REGIO) Generation Y (DG EAC) IŠ VISO Šaltinis: EAR m. Finansinio skaidrumo sistemoje ir kiti 2018 m. finansiniai duomenys. 24 Iš mūsų analizės nebuvo aišku, kaip DG CNECT užtikrina skirtingų konkrečių sutarčių, pagal PPS pasirašytų skirtingų tarnybų, koordinavimą m. PPS apima veiksmų pobūdį. Tačiau jame nenumatyta maksimali Sąjungos finansavimo suma per visą jo trukmę siekiant pateikti patikinimą, kad partnerystės pagrindų susitarimas nebuvo netinkamai naudojamas. Tai sumažina Euronews skiriamos finansinės paramos skaidrumą ir bendrą atskaitomybę. 25 Kalbant apie sąnaudas, 2013 m. Komisija leido naudoti vieneto sąnaudas. Metodas, naudojamas vieneto sąnaudoms apskaičiuoti, kuris buvo nustatytas Komisijos sprendimo 19 priede, paskutinį kartą buvo peržiūrėtas 2018 m. spalio mėn. Finansinis PPS įgyvendinimo stebėjimas apima Euronews kiekvienai sutarčiai m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas, leidžiantis naudoti vieneto sąnaudas pagal su Euronews pasirašytus veiksmų dotacijų susitarimus C(2013) 7360 final.

13 13 nurodytų vieneto sąnaudų ex ante tikrinimą, mokėjimo prašymų tikrinimą ir ataskaitų apie su jais susijusių veiksmų vykdymą tikrinimą. 26 Kiekvienais metais Komisija trečiosioms šalims paveda ex ante finansinius auditus, siekdama išanalizuoti ir patikrinti vieneto sąnaudas, kurios tam tikru laikotarpiu bus naudojamos konkrečiose sutartyse. Mes išanalizavome šių auditų rezultatus, kurie atkreipia dėmesį į šiuos apribojimus: a) Nesant analitinės apskaitos sistemos, ES programų sąnaudų nustatymas yra atliekamas ne apskaitos sistemoje; b) Nėra darbo laiko apskaitos žiniaraščių sistemos, todėl tam tikros personalo išlaidos yra priskiriamos veiklai remiantis įverčiais; c) Žiūrovų skaičiai, naudojami paskirstant pajamas konkrečioms kalbų paslaugoms, yra įverčiai; d) Ex post kontrolė yra būtina tvirtinant tam tikrus negalutinius įverčius, naudojamus nustatant vieneto sąnaudas. 27 Šie apribojimai lemia vieneto sąnaudų ir faktinių sąnaudų nuokrypio riziką, kuri išlieka nepašalinta, ir kelia pavojų ES įnašo patikimam finansų valdymui.

14 14 Ataskaitų apie veiksmingumą teikimo sistema 28 PPS nustatyti veiklos ataskaitų teikimo reikalavimai, skirti mokėjimo prašymams pagrįsti. Komisijos operatyvinio stebėjimo veikla apima Euronews padarytos pažangos, įgyvendinant į PPS įtrauktame veiksmų plane nustatytus tikslus, tikrinimą (žr. II priedą). Euronews savo ruožtu taip pat pradėjo stebėti savo veiklos rezultatus metų pabaigoje kiekybiškai įvertindamas rodiklių vertes ir teikdamas ataskaitas apie tikslų pasiekimą. 29 Be to, Komisija, siekdama įvertinti skirtingus Euronews veiklos aspektus, trečiosioms šalims pavedė tyrimus ir veiklos auditus (2009, 2014, 2016 ir 2018 m.). Tolesnių veiksmų ėmimasis atsižvelgiant į rekomendacijas, pateiktas šių vertinimų metu, ir Euronews skirtų rekomendacijų įgyvendinimo stebėjimas priklauso Komisijos veiklos užduotims. 30 Su PPS susijusiame daugiamečiame veiksmų plane nustatyti tikslai yra ir kiekybiniai, ir kokybiniai. Tam tikri rodikliai reikalauja atlikti tolesnę kokybinę analizę. Iki mūsų apžvalgos parengimo datos Komisija nebuvo nustačiusi oficialios stebėjimo ir kontrolės sistemos, skirtos patikrinti Euronews pranešamą veiklos informaciją apie rodiklius, susijusius su tikslais m. vasario mėn. Euronews sutiko laikytis 1 lentelėje išvardytų įsipareigojimų, siekdamas prieš sudarant 2017 m. PPS patikinti Komisiją dėl kanalo redakcinės nepriklausomybės ir jo europinės perspektyvos pasikeitus jo nuosavybės struktūrai išlaikymo. Komisija turėtų kasmet tikrinti, ar Euronews laikosi nustatytų įsipareigojimų, tačiau nenustatėme formalaus ryšio tarp šių įsipareigojimų ir metinės darbo programos, atliekančios finansavimo sprendimo funkciją, skyrimo kriterijų.

15 15 1 lentelė m. Euronews įsipareigojimai Šaltinis: Europos Komisija m. Euronews įsipareigojimai Įsipareigojimas teikti nešališką, pliuralistinę ir nepriklausomą informaciją ir įsipareigojimas 1 parengti misijos deklaraciją, kurioje būtų apibrėžti šie bendri pagrindiniai principai, skirti Europos perspektyvai ir DNR išsaugoti Ir toliau įgyvendinti dabartinius kanalo redakcinius principus, jo redakcinius valdymo 2 mechanizmus ir vykdyti nepriklausomų įstaigų išorės vertinimą 3 Ir toliau užtikrinti, kad daugiakalbystė būtų viena pagrindinių jo stiprybių Nenumatyti jokių darbuotojų skaičiaus mažinimų, susijusių su produkcijos modelio 4 pokyčiais po to, kai buvo įgyvendintas naujasis verslo planas Bus reikalaujama, kad pagrindinis už turinį atsakingas pareigūnas turėtų išsamių žinių apie 5 ES reikalus ir valdymą 6 Išlaikyti pavadinimą EURONEWS ir jį nuolat naudoti prekės ženkle

16 16 Išvada 32 Komisija, pasitelkusi finansinius įnašus ir partnerystės susitarimus, padėjo Euronews pritraukti naujų partnerių, sukurti unikalų verslo modelį ir geriau išnaudoti skaitmeninio perdavimo technologijas (žr. 06 ir 08 dalis). Nuosavybės struktūros pokyčius lydėjo valdymo tvarkos atnaujinimai, kurie kartu su reglamentavimo aplinka (žr dalis) sustiprina redakcinę nepriklausomybę. 33 Dauguma televizijos naujienų kanalų pajamų yra gaunamos iš reklamos, prenumeratos ir dotacijų, kurias vyriausybės skiria visuomeniniams transliuotojams 20. ES valstybės narės Euronews nėra suteikusios su viešosiomis paslaugomis susijusių įgaliojimų. ES remia esminę bendrų Euronews pajamų dalį (žr. 03, 09, dalis). Geografinė ir kalbinė Euronews aprėptis be šios ES paramos negalėtų būti išlaikyta (žr. 20 dalį). 34 Tai reiškia, kad Komisija teikia svarbų pajamų šaltinį TV kanalui, kuris daugiausia yra privatus. Iki tol, kol nebuvo atlikta Finansinio reglamento peržiūra, ši parama buvo pagrįsta tuo, kad Euronews turi bendro Sąjungos intereso tikslą informacijos srityje. Tačiau 2018 m. Finansiniame reglamente nebėra tokios paramos nuostatų 21 (žr. 11 ir 12 dalis). 35 Oficialaus įvairių generalinių direktoratų, sudarančių konkrečias sutartis su Euronews, veiklos koordinavimo mechanizmo stygius sumažina Euronews skiriamos finansinės paramos skaidrumą ir atskaitomybę (žr dalis). 36 Apribojimai, kurie buvo nustatyti atlikus ex ante vieneto sąnaudų auditus, iki šiol nėra pašalinti. Jie susiję su analitinės apskaitos sistemos ir darbo laiko apskaitos žiniaraščių sistemos nebuvimu bei žiūrovų skaičiaus matavimais ir kitais įverčiais. Šie apribojimai kelia vieneto sąnaudų ir faktinių sąnaudų nuokrypio riziką. (žr dalis). 37 Komisija nustatė veiksmingumo ataskaitų teikimo sistemą, kad išmatuotų Euronews tikslų pasiekimą. Tačiau Komisija nėra nustačiusi sistemos, kad patikrintų 20 Kas vyksta su televizijos naujienomis? Reuters instituto ataskaita m. skaitmeninių naujienų projektas. 21 Komisija teigia, kad šiuo metu dotacijos veiksmams yra skiriamos tik remiantis Finansinio reglamento 195 straipsnio c ir f punktais, nepaisant to, kad finansavimo sprendimas ir PPS su Euronews jiems leistų skirti dotacijas veiklai remiantis Finansinio reglamento 180 straipsnio 2 dalimi.

17 šį veiklos ataskaitų teikimą arba nustatytų ryšį tarp veiksmingumo ir metinio finansavimo sprendimo. Veiksmingumo kontrolės mechanizmai dirba ad hoc pagrindu, o ne oficialios kontrolės sistemos pagrindu. (žr dalis). 17

18 18 I priedas. ES ir ne ES transliuotojai ir vietos valdžios institucijos ES transliuotojai ir vietos valdžios institucijos Suomija YLE Švedija TV4 Čekija CT Belgija RTBF Rumunija TVR Italija RAI Airija RTE Prancūzija France Télévisions Liono metropolis Ronos departamentas Ronos-Alpių regionas Ne ES transliuotojai Rusija RTR Tunisas TT Marokas SNRT Ukraina NTU Šveicarija SSR Egiptas ERTU Alžyras ENTV Portugalija Slovėnija RTVSLO Malta PBS Graikija ERT Kipras CyBC Šaltinis:

19 19 II priedas m. PPS tikslai ir susiję rodikliai Tikslai Rodikliai 1. Laipsniškai didinti pranešimų apie ES reikalus ir politikos sritis apimtį ES kalbų, kuriomis kuriamos su Europa susijusios istorijos, skaičius ES šalių, kuriose kuriamos su istorijos, skaičius Istorijų, kuriose nagrinėjami Europos reikalai, skaičius Tiesioginės laidos Retransliavimų skaičius (televizijos transliavimo tikslais) 2. Dar labiau pagerinti Euronews pranešimų apie ES reikalus kokybę Išorės saitų į jo turinį iš kitų nepaieškos arba socialinės žiniasklaidos svetainių skaičius. Žiūrovų grįžtamasis ryšys, teikiamas e. paštu per mūsų svetainės grįžtamojo ryšio skirsnį ir per socialinius tinklus; reakcijų, Twitter perskelbtų kitų vartotojų įrašų, pasidalinimų ir peržiūrų socialiniuose tinkluose skaičius. Įsitraukimas į Facebook (reakcijos + komentarai + pasidalinimai) per metus 3. Užtikrinti Europos perspektyvą kiekvienos kalbos rinkai Euronews redakcinės chartijos laikymasis Transliavimo laiko, skirto Europos reikalams kiekvienoje kalbos (tiek ES, tiek ne ES) tarnyboje, proporcinė dalis Kalbant apie televiziją, Europos medijų pertransliuotų istorijų skaičių, Euronews praneštų apie jų turinį, kurį yra panaudojusios kitos medijos. Šį rodiklį įmanoma taikyti panaudojus vaizdo turinio vandens ženklą. 4. Pagerinti Euronews skaitmeninę Europos reikalų aprėptį, sudarančią platesnės daugiaplatformės strategijos dalį Unikalios naršyklės Unikalios naršyklės Europoje Aplankyti puslapiai Aplankyti puslapiai Europoje Kiekvieno vizito laikas Peržiūros svetainėje YouTube (pasaulinės) Peržiūros svetainėje YouTube (Europoje) Auditorijos pasiekimas Facebook 28 dienas Esamų platformų, kuriose veikia Euronews, aprašas 5. Užtikrinti pliuralistinę ES reikalų aprėptį, apimančią visus žiūrovų segmentus Ataskaitos iš nepriklausomos žiniasklaidos stebėjimo įstaigos, Osservatorio di Pavia, su kuria Euronews bendradarbiauja įvairių veiksnių klausimais, įskaitant pusiausvyrą, teisingumą ir nešališkumą. Atsiliepimai, kuriuos mūsų žiūrovai pasisiūlė pateikti per socialinius tinklus, e. paštą arba per mūsų svetainę Mūsų žiūrovų apklausa siekiant išmatuoti Euronews pliuralistinio uždavinio suvokimą 6. Padidinti kūrimą ir platinimą ES kalbomis ES kalbų, kurias aprėpia Euronews, skaičius Europos gyventojų, galinčių suprasti Euronews, dydis. Pasaulio gyventojų, galinčių suprasti Euronews, dydis. Teikti periodines ataskaitas siekiant pateikti atnaujintą privalomojo programų siuntimo įpareigojimų statuso kiekvienoje šalyje apžvalgą 7. Užtikrinti kūrimą ir platinimą ne ES kalbomis Ne ES kalbų, kurias aprėpia Euronews, skaičius Pasaulio gyventojų, galinčių suprasti Euronews, dydis. 8. Išnagrinėti Euronews viešųjų paslaugų statuso ES šalyse išplėtimo galimybes Teikti periodines ataskaitas siekiant pateikti atnaujintą privalomojo programų siuntimo įpareigojimų statuso kiekvienoje šalyje apžvalgą. Šaltinis: Europos Komisija.

20 Šioje skubioje atvejo apžvalgoje aprašoma Europos Komisijos ir Euronews santykių m. plėtotė ir Komisijos vykdoma veikla siekiant stebėti, kaip įgyvendinamas dabartinis partnerystės pagrindų susitarimas. Europos Audito Rūmų skubiose atvejų apžvalgose pateikiami faktai apie labai konkrečius klausimus ir problemas, prireikus, jose gali būti pateikta analizė, padedanti šiuos faktus suprasti. Skubi atvejo apžvalga nėra auditas. EUROPOS AUDITO RŪMAI 12, rue Alcide de Gasperi 1615 Luxembourg LUXEMBOURG Tel Užklausos: eca.europa.eu/lt/pages/contactform.aspx Interneto svetainė: eca.europa.eu Europos Sąjunga, 2019 m. Dėl leidimo naudoti arba kopijuoti nuotraukas arba kitą medžiagą, kurių autorių teisės nepriklauso Europos Sąjungai, būtina tiesiogiai kreiptis į autorių teisių subjektus.

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu

Ataskaita dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu C 449/56 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2016 12 1 ATASKAITA dėl Europos aviacijos saugos agentūros 2015 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Agentūros atsakymu (2016/C 449/10) ĮVADAS

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

TA

TA 26.9.2018 A8-0192/ 001-082 PAKEITIMAI 001-082 pateikė Kultūros ir švietimo komitetas Pranešimas Sabine Verheyen, Petra Kammerevert Audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimas A8-0192/2017 (COM(2016)0287

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PR_Dec_Agencies

PR_Dec_Agencies Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0117/2016 8.4.2016 PRANEŠIMAS dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto 2014 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo (2015/2193(DEC))

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

PR_COD_1amCom

PR_COD_1amCom Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0192/2017 10.5.2017 ***I PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria, atsižvelgiant į kintančias rinkos

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas

Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pas Akcinės bendrovės Simega vadovybei NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Mes atlikome akcinės bendrovės Simega toliau pateikiamų 2015 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų reguliuojamos veiklos ataskaitų, kurias

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB KAVAMEDIA LICENCIJOS NR. LP410 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-146 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo

2010 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 439/2010 dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo 2010 5 29 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 132/11 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 439/2010 2010 m. gegužės 19 d. dėl Europos prieglobsčio paramos biuro įsteigimo EUROPOS PARLAMENTAS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.17 KOM(2010) 486 galutinis 2008/0183 (COD) Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

RAS EUROPOL 2014 APC FINAL

RAS EUROPOL 2014 APC FINAL Ataskaita dėl Europos policijos biuro 2014 finansinių metų metinių finansinių ataskaitų su Biuro atsakymais 12, rue Alcide De Gasperi - L - 1615 Luxembourg T (+352) 4398 1 E eca-info@eca.europa.eu eca.europa.eu

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų

2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1104/2011/ES dėl Galileo programos pagrindu sukurtos pasaulinės navigacijos palydovų 2011 11 4 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 287/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) SPRENDIMAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1104/2011/ES 2011 m. spalio 25 d. dėl Galileo programos

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO M PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO 2016 2018 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR JOS PRIEMONIŲ

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS Eil. Nr. Pastabos teikėjas / pastabų gr VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS DĖL TRANSLIACIJŲ PERDAVIMO PRIEMONIŲ TEIKIMO PASLAUGŲ RINKOS TYRIMO PASTABŲ VERTINIMAS 1. 1.1. Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba (toliau Taryba) Taryba nėra atlikusi išsamaus

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

CLEANSKY

CLEANSKY ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2019 03 07 COM(2019) 122 final ANNEX 2 PRIEDAS prie Pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO dėl pozicijos, kurios Europos Sąjunga turi laikytis Jungtinių Amerikos Valstijų ir Europos

Detaliau