Monthly bulletin A U S I S

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Monthly bulletin A U S I S"

Transkriptas

1 MĖNESINIS BIULETENIS Monthly bulletin S A U S I S

2 ISSN (ONLINE) MĖNESINIS BIULETENIS MONTHLY BULLETIN 2014 / 1 Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Reproduction for educational and non-commercial purposes is permitted provided that the source is acknowledged. Lietuvos bankas, 2014

3 Kai kuriose lentelėse dėl apvalinimo dėmenų suma nesutampa su duomenimis Iš viso. Some of the totals in the tables do not correspond to the sums of terms due to roundings. Biuletenyje skelbiami naujausi Lietuvos banko duomenys yra išankstiniai. Prireikus jie gali būti patikslinti vėlesniuose LB biuleteniuose. The new data of the Bank of Lithuania published in the Bulletin are preliminary. They may be revised in next LB bulletins. Biuletenį parengė Lietuvos banko Ekonomikos ir finansinio stabilumo tarnybos Statistikos departamentas. The Bulletin is prepared by the Statistics Department of the Economics and Financial Stability Service of the Bank of Lithuania. Sutartiniai ženklai Symbols and Conventions Santrumpos Abbreviations Tokio reiškinio (rodiklio) atitinkamu laikotarpiu nebuvo ECB Europos Centrinis Bankas Category not applicable ECB European Central Bank 0,0 Rodiklio dydis yra mažesnis negu nurodyti matavimo vienetai ES Europos Sąjunga Magnitude less than indicated measurement units EU European Union... Nėra duomenų, nors toks reiškinys (rodiklis) atitinkamu ESS95 Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema 1995 laikotarpiu buvo ESA95 The European System of National and Regional Accounts 1995 Data not available, although the phenomenon existed BVP Bendrasis vidaus produktas x Tokia išraiška rodiklis neskaičiuojamas GDP Gross domestic product Indicator is not calculated in such expression LB Lietuvos bankas * Išankstiniai duomenys The Bank of Lithuania Provisional data NVS Nepriklausomų Valstybių Sandrauga ** Patikslinti arba perskaičiuoti duomenys CIS Commonwealth of Independent States Revised data PFI Pinigų finansinės institucijos MFI Monetary financial institutions PRF MMF SST SDR TAB BIS TVF IMF Pinigų rinkos fondai Money market funds Specialiosios skolinimosi teisės Special Drawing Rights Tarptautinių atsiskaitymų bankas Bank of International Settlements Tarptautinis valiutos fondas International Monetary Fund Pasaulio šalių valiutos Foreign Currencies AUD Australijos doleris CNY Kinijos ženminbi juanis Australian dollar Chinese yuan renminbi BYR Baltarusijos rublis PLN Lenkijos zlotas Belarusian ruble Polish zloty CZK Čekijos krona MDL Moldovos lėja Czech koruna Moldovan leu DKK Danijos krona NOK Norvegijos krona Danish krone Norwegian krone GBP Didžiosios Britanijos svaras sterlingų RUB Rusijos rublis Pound sterling Russian ruble EUR Euras XDR Specialiąja skolinimosi teise pavadintas apskaitos vienetas, Euro pagrindinių pasaulio valiutų krepšelis (SST) ISK Islandijos krona SDR (I.M.F.) Iceland krona CHF Šveicarijos frankas JPY Japonijos jena Swiss franc Japanese yen SEK Švedijos krona USD JAV doleris Swedish krona United States dollar TRY Turkijos lira CAD Kanados doleris Turkish lira Canadian dollar UAH Ukrainos grivina KZT Kazachstano tengė Ukrainian hryvnia Kazakhstan tenge HUF Vengrijos forintas Hungarian forint

4 TURINYS 1. PAGRINDINIAI EKONOMIKOS RODIKLIAI Suteiktos naujos paskolos nefinansinėms korporacijoms 1.1. Pinigų raida ir palūkanų normos / 5 ir jų palūkanų normos / Kainos, produkcija, darbo rinka ir darbo užmokestis / Suteiktos naujos paskolos namų ūkiams ir jų 1.3. Mokėjimų balansas, oficialiosios tarptautinės atsargos ir palūkanų normos / 62 valiutų kursai / Priimti nauji nefinansinių korporacijų ir namų ūkių indėliai ir jų palūkanų normos / PINIGŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ BALANSO IR PINIGŲ STATISTIKA Priimti nauji nefinansinių korporacijų indėliai ir 2.1. Lietuvos banko balansas / 9 jų palūkanų normos / Turtas / Priimti nauji namų ūkių indėliai ir jų palūkanų Įsipareigojimai / 11 normos / Išorės turtas / Paskolų nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams Išorės įsipareigojimai / 14 likučiai ir jų palūkanų normos / Agreguotas kitų PFI balansas / Paskolų nefinansinėms korporacijoms likučiai ir jų Turtas / 15 palūkanų normos / Įsipareigojimai / Paskolų namų ūkiams likučiai ir jų palūkanų Išorės turtas / 18 normos / Išorės įsipareigojimai / Nefinansinių korporacijų ir namų ūkių indėlių likučiai ir 2.3. Konsoliduotas PFI balansas / 21 jų palūkanų normos / Turtas / Nefinansinių korporacijų indėlių likučiai ir jų palūkanų Įsipareigojimai / 22 normos / Pinigų statistika / Namų ūkių indėlių likučiai ir jų palūkanų Pinigų junginiai ir priešiniai (pinigų apžvalga) / 23 normos / Pinigų junginių sudedamosios dalys / Ilgesnės trukmės finansiniai įsipareigojimai / PINIGŲ, VALIUTOS IR FINANSŲ RINKŲ STATISTIKA Grynasis išorės turtas / VILIBOR / Vidaus kreditas / Tarpbankinio skolinimo rinka / Kitų PFI paskolos rezidentams, išskyrus PFI / Tarpbankinio skolinimo sandoriai ir jų vidutinės metų Paskolos pagal sektorių / 31 palūkanų normos / Paskolos finansiniams tarpininkams pagal trukmę / Tarpbankiniai atpirkimo sandoriai ir jų vidutinės metų Paskolos valdžiai pagal trukmę / 33 palūkanų normos / Paskolos nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams 4.3. Valiutos rinkos apyvarta / 85 pagal trukmę / KETVIRTINĖS FINANSINĖS SĄSKAITOS Paskolos namų ūkiams pagal paskirtį ir trukmę / Visa ekonomika, finansinis turtas (nekonsoliduotas) / Paskolos pagal valiutą / Visa ekonomika, įsipareigojimai (nekonsoliduoti) / Kitų PFI turimi vertybiniai popieriai, išleisti rezidentų, išskyrus PFI / MOKĖJIMŲ BALANSO IR UŽSIENIO ATSARGŲ Turimi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, pagal sektorių / 38 STATISTIKA Turimi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, pagal trukmę / Mokėjimų balansas / Turimi vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas, pagal valiutą / Mokėjimų balansas / Turimos akcijos ir kita nuosavybė pagal sektorių ir rūšį / Tarptautinių investicijų balansas / Rezidentų, išskyrus PFI, indėliai kitose PFI / Oficialiosios tarptautinės atsargos / Indėliai pagal sektorių / Užsienio prekyba 2013 m. / Finansinių tarpininkų indėliai pagal rūšį ir trukmę / MOKĖJIMO PRIEMONIŲ STATISTIKA Draudimo korporacijų ir pensijų fondų indėliai pagal rūšį ir 7.1. Mokėjimai negrynaisiais pinigais / 95 trukmę / Kredito pervedimai / Kitų finansinių tarpininkų indėliai pagal rūšį ir trukmę / Mokėjimo kortelės / Centrinės valdžios indėliai pagal rūšį ir trukmę / Bankomatai ir kortelių skaitytuvai / Vietos valdžios indėliai pagal rūšį ir trukmę / Banknotai apyvartoje / Socialinės apsaugos fondų indėliai pagal rūšį ir trukmę / Monetos apyvartoje / Nefinansinių korporacijų ir namų ūkių indėliai pagal rūšį ir trukmę / OFICIALŪS UŽSIENIO VALIUTŲ SANTYKIAI / Nefinansinių korporacijų indėliai pagal rūšį ir trukmę / Namų ūkių indėliai pagal rūšį ir trukmę / PASTABOS / Indėliai pagal valiutą / DUOMENŲ SKELBIMAS / Kitų PFI balanso kai kurių straipsnių išskaidymas pagal valiutą / Kai kurie kitų PFI balanso straipsniai pagal rezidentiškumą / Paskolos nerezidentams / Turimi nerezidentų išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas / Turimos nerezidentų išleistos akcijos ir kita nuosavybė / Nerezidentų indėliai / PINIGŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ PASKOLŲ IR INDĖLIŲ PALŪKANŲ NORMŲ STATISTIKA 3.1. Suteiktos naujos paskolos nefinansinėms korporacijoms ir namų ūkiams ir jų palūkanų normos / 58

5 CONTENTS 1. MAIN ECONOMIC INDICATORS 3. MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS INTEREST RATES ON LOANS 1.1. Monetary Developments and Interest Rates / 5 AND DEPOSITS STATISTICS 1.2. Prices, Output, Labour Market and Earnings / Interest Rates and Volumes for New Loans to Non-financial 1.3. Balance of Payments, Reserve Assets and Corporations and Households / 58 Exchange Rates / Interest Rates and Volumes for New Loans to Non-financial Corporations / MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS BALANCE SHEET AND Interest Rates and Volumes for New Loans to MONETARY STATISTICS Households / Balance Sheet of the Bank of Lithuania / Interest Rates and Volumes for New Deposits from Assets / 9 Non-financial Corporations and Households / Liabilities / Interest Rates and Volumes for New Deposits from External Assets / 12 Non-financial Corporations / External Liabilities / Interest Rates and Volumes for New Deposits from 2.2. Aggregated Balance Sheet of Other MFIs / 15 Households / Assets / Interest Rates and Volumes for Outstanding Amounts of Liabilities / 17 Loans to Non-financial Corporations and Households / External Assets / Interest Rates and Volumes for Outstanding Amounts of External Liabilities / 20 Loans to Non-financial Corporations / Consolidated Balance Sheet of MFIs / Interest Rates and Volumes for Outstanding Amounts of Assets / 21 Loans to Households / Liabilities / Interest Rates and Volumes for Outstanding Amounts of 2.4. Monetary Statistics / 23 Deposits from Non-financial Corporations and Households / Monetary Aggregates and Counterparts (Monetary Survey) / Interest Rates and Volumes for Outstanding Amounts of Deposits from Non-financial Corporations / Components of Monetary Aggregates / Interest Rates and Volumes for Outstanding Amounts of Longer-term Financial Liabilities / 27 Deposits from Households / Net External Assets / Domestic Credit / MONEY, CURRENCY AND FINANCIAL MARKETS STATISTICS 2.5. Loans of Other MFIs to Residents Except MFIs / VILIBOR / Loans by Sector / Interbank Lending Market / Loans to Financial Intermediaries by Maturity / Average Annual Interest Rates and Volumes for Interbank Loans to General Government by Maturity / 33 Lending Transactions / Loans to Non-financial Corporations and Average Annual Interest rates and Volumes for Interbank Households by Maturity / 34 Repurchase Agreements / Loans to Households by Purpose and Maturity / Foreign Exchange Market Turnover / Loans by Currency / QUARTERLY FINANCIAL ACCOUNTS 2.6. Other MFI Holdings of Securities Issued by Residents 5.1. Economy, Financial Assets (non-consolidated) / 86 Except MFIs / Holdings of Securities Other than Shares by Sector / Economy, Liabilities (non-consolidated) / Holdings of Securities Other than Shares by Maturity / BALANCE OF PAYMENTS AND FOREIGN RESERVE STATISTICS Holdings of Securities Other than Shares by Currency / Balance of Payments / Holdings of Shares and Other Equity by Sector and Type / Balance of Payments / Deposits of Residents except MFIs with Other MFIs / International Investment Position / Deposits by Sector / Official Reserve Assets / Deposits of Financial Intermediaries by Type and 6.5. Foreign Trade in 2013 / 94 Maturity / PAYMENT INSTRUMENTS STATISTICS Deposits of Insurance Corporations and Pension Funds by 7.1. Cashless Payments / 95 Type and Maturity / Credit Transfers / Deposits of Other Financial Intermediaries by Type and 7.3. Payment Cards / 99 Maturity / ATMs and POS terminals / Deposits of Central Government by Type and Maturity / Banknotes in Circulation / Deposits of Local Government by Type and Maturity / Coins in Circulation / Deposits of Social Security Funds by Type and Maturity / Deposits of Non-financial Corporations and Households 8. OFFICIAL FOREIGN EXCHANGE RATES / 101 by Type and Maturity / Deposits of Non-financial Corporations by Type 9. GENERAL NOTES / 115 and Maturity / Deposits of Households by Type and Maturity / DATA RELEASE / Deposits by Currency / Currency Breakdown of Some Items of Other MFI Balance Sheet / Some Items of Other MFI Balance Sheet by Residency / Loans to Non-residents / Holdings of Securities Other than Shares Issued by Non-residents / Holdings of Shares and Other Equity Issued by Non-residents / Deposits of Non-residents / 57

6 1. PAGRINDINIAI EKONOMIKOS RODIKLIAI MAIN ECONOMIC INDICATORS 1.1. Pinigų raida ir palūkanų normos 1.1. Monetary Developments and Interest Rates Pinigai Money P1 M1 P2 M2 P3 M3 Vidaus kreditas Domestic credit PFI paskolos rezidentams MFI loans to residents nefinansinėms korporacijoms Non-financial corporations Metiniai pokyčiai laikotarpio pabaigoje, % (jei nenurodyta kitaip) Annual growth rates at the end of period, % (unless otherwise indicated) namų ūkiams¹ Households¹ ,8 22,0 22,3 40,9 37,0 58, ,6 0,3 0,3 17,2 15,7 20, ,5 0,6 0,2 7,1 9,1 4, ,5 8,6 8,1 3,7 10,8 5, ,0 13,1 14,3 0,9 0,3 1, ,4 7,1 7,2 2,7 2,1 1, ,0 5,8 5,8 2,0 2,2 1, ,4 7,2 7,4 4,0 2,6 1, ,4 8,1 8,4 4,8 1,9 1, ,7 7,1 7,3 3,9 0,1 1, ,0 5,8 5,7 4,6 1,9 1, ,3 5,5 5,6 4,2 2,9 0, ,0 4,7 4,5 4,0 3,9 0, ,3 4,7 4,6 3,8 3,7 0, ,5 4,6 4,5 4,1 2,5 0, ,9 4,4 4,3 3,7 3,6 0, ,8 3,9 3,8 3,0 2,2 0, ,0 5,2 4,8 1,5 0,4 0, ,6 6,0 5,8 2,4 0,3 0,5 ¹ Įskaitant namų ūkius aptarnaujančias ne pelno institucijas. ¹ Including non-profit institutions serving households. 5

7 1.1. Pinigų raida ir palūkanų normos 1.1. Monetary Developments and Interest Rates tęsinys continued Pinigų bazė¹ Base money¹ likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million mėnesinis likučių vidurkis, mln. Lt Monthly average of outstanding amounts, LTL million Metinės palūkanų normos (mėnesinis vidurkis, %) Annual interest rates (monthly average, %) 3 mėn. VILIBOR 3-month VILIBOR suderintos ilgalaikės palūkanų normos² Harmonised long-term interest rates² , ,7 7,07 4, , ,1 9,20 9, , ,9 4,54 9, , ,7 1,56 5, , ,1 1,78 5, , ,8 0,70 4, , ,8 0,53 3, , ,0 0,47 4, , ,1 0,47 4, , ,5 0,62 3, , ,1 0,74 3, , ,6 0,73 3, , ,8 0,55 3, , ,3 0,41 3, , ,6 0,40 3, , ,4 0,40 4, , ,5 0,40 3, , ,2 0,40 3, , ,2 0,41 3,42 Source: Bank of Lithuania. 6 ¹ Grynieji pinigai apyvartoje, kredito įstaigų einamosios sąskaitos ir privalomosios atsargos. ² Iki 2007 m. spalio mėn. artimiausių 10 m. likutinio termino Vyriausybės obligacijų pirminės rinkos palūkanų normos, nuo 2007 m. lapkričio mėn. antrinės rinkos palūkanų normos, taikomos konvergencijos įvertinimo tikslais. ¹ Currency in circulation, credit institutions current accounts and required reserves. ² Up to October 2007 primary market yields, from November 2007 secondary market yields of government bonds with a residual maturity of close to 10 years used for convergence assessment purposes.

8 1.2. Kainos, produkcija, darbo rinka ir darbo užmokestis 1.2. Prices, Output, Labour Market and Earnings Metiniai pokyčiai, % Annual growth rates, % Vartotojų kainos Consumer prices Gamintojų Lietuvos rinkoje parduotos pramonės produkcijos kainos Producer prices for industrial production sold in the Lithuanian market Statybos kainos Construction prices Pramonės produkcija Industrial production ,1 16,0 15,5 9, ,5 4,8 0,4 1, ,3 5,6 12,6 5, ,8 9,7 0,6 15, ,4 9,6 5,2 4, ,8 2,9 4,1 5, ,6 2,9 4,9 8,1 02 2,2 2,6 4,3 1,4 03 1,5 1,1 4,3 9,6 04 1,2 0,2 3,4 6,8 05 1,4 0,1 4,1 22,8 06 1,2 0,2 5,2 1,2 07 0,5 1,3 4,0 2,5 08 0,4 2,4 4,5 2,8 09 0,4 2,4 3,5 1,1 10 0,4 1,9 3,5 1,2 11 0,4 1,4 3,8 3,4 12 0,4 1,8 3,9 3,0** ,2 3,7 3,5 7,1 tęsinys continued Metiniai pokyčiai, % Realusis BVP Real GDP Annual growth rates, % Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis Average monthly earnings bruto Gross earnings neto Net earnings realusis Real earnings Užimtumas Employment Nedarbo lygis (bedarbių ir darbo jėgos santykis), % Unemployment rate (ratio of unemployed to labour force), % ,8 20,5 23,7 17,0 3,2 4, ,9 19,4 22,1 10,1 1,7 5, ,8 4,4 3,0 7,2 7,7 13, ,6 3,3 3,1 4,3 5,3 17, ,0 2,9 2,7 1,3 0,5 15, I/Q1 3,8 3,2 3,0 0,6 1,5 14,5 II/Q2 1,8 2,2 2,0 0,7 1,7 13,3 III/Q3 5,0 2,6 2,4 0,8 3,0 12,5 IV/Q4 4,0 2,6 2,5 0,4 0,9 13, I/Q1 3,5 4,4 4,2 2,1 1,3 13,1 II/Q2 3,8 4,6 4,3 3,0 1,0 11,7 III/Q3 2,2 6,2 5,8 5,4 0,8 10,9 IV/Q4 3,6 4,8 4,6 4,2 2,3 11,4 Šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas. Source: Statistics Lithuania. 7

9 1.3. Mokėjimų balansas, oficialiosios tarptautinės atsargos ir valiutų kursai 1.3. Balance of Payments, Reserve Assets and Exchange Rates Mokėjimų balansas (grynieji sandoriai) Balance of payments (net transactions) einamoji ir kapitalo sąskaitos Current and capital accounts iš jų prekės O/w: goods tiesioginės investicijos Direct investment portfelinės investicijos Portfolio investment Mlrd. Lt LTL billion ,6 14,8 3,6 0, ,4 14,5 3,8 0, ,6 3,1 0,5 3, ,6 4,6 2,1 5, ,3 6,2 3,5 4, I/Q1 2,1 1,9 0,8 4,5 II/Q2 2,5 0,7 1,8 1,6 III/Q3 0,9 0,8 1,6 0,4 IV/Q4 1,0 0,2 0,2 0, I/Q1 0,7 0,6 1,1 1,2 II/Q2 2,8 0,8 0,6 1,6 III/Q3 0,9 1,5 1,0 0,7 tęsinys continued Oficialiosios tarptautinės atsargos (laikotarpio pabaigoje), mlrd. Lt Reserve assets (end of period), LTL billion Lito efektyviojo kurso indeksas (1993 m. birželio mėn. = 100) Effective exchange rate index of the litas (June 1993 = 100) nominaliojo kurso indeksas Nominal realiojo kurso indeksas Real Lt/JAV dol. LTL/USD , ,2 163,0 2, , ,5 169,8 2, , ,7 186,5 2, , ,2 175,3 2, , ,0 171,7 2, , ,4 167,8 2, , ,2 166,8 2, , ,9 166,7 2, , ,9 165,2 2, , ,0 166,5 2, , ,5 166,4 2, , ,6 168,9 2, , ,1** 167,6 2, , ,5** 169,3 2, , ,3** 169,6 2, , ,0 169,5 2, , ,6 169,6 2, , ,5 169,9 2, , , Source: Bank of Lithuania.

10 2. PINIGŲ FINANSINIŲ INSTITUCIJŲ BALANSO IR PINIGŲ STATISTIKA MONETARY FINANCIAL INSTITUTIONS BALANCE SHEET AND MONETARY STATISTICS 2.1. Lietuvos banko balansas 2.1. Balance Sheet of the Bank of Lithuania Turtas Assets Paskolos rezidentams Loans to residents Rezidentų išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas Securities other than shares issued by residents Iš viso 1= kitoms PFI Other MFIs valdžiai General government kitiems rezidentams Other residents Iš viso kitų PFI Other MFIs valdžios General government kitų rezidentų = Other residents Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million ,5 10,0 0,0 10,0 0,0 0, ,6 16,7 0,0 16,6 0,0 0, ,9 19,9 0,0 19,9 0,0 0, ,5 17,1 0,0 17,1 0,0 0, ,0 14,9 0,0 14,9 252,9 252, ,2 11,7 0,0 11,7 273,9 273, ,9 11,5 0,0 11,5 236,1 236, ,6 11,4 0,0 11,3 235,9 235, ,1 11,3 0,0 11,2 201,2 201, ,5 11,0 0,0 10,9 227,4 227, ,9 10,8 0,0 10,8 234,1 234, ,3 10,8 0,1 10,7 231,7 231, ,5 10,5 0,1 10,5 231,6 231, ,0 10,4 0,0 10,4 189,0 189, ,3 10,3 0,1 10,3 188,5 188, ,0 10,1 0,1 10,1 187,6 187, ,2 10,0 0,1 10,0 188,0 188, ,5 9,6 0,0 9,5 187,0 187, ,3 9,1 0,0 9,1 187,6 187,6 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million ,3 1,5 0,0 1,5 1,4 1, ,4 6,7 0,0 6,7 0,0 0, ,0 3,2 0,0 3,2 0,0 0, ,0 2,8 0,0 2,8 0,0 0, ,1 2,2 0,0 2,2 252,9 252, ,1 3,2 0,0 3,2 25,2 25, ,0 0,2 0,0 0,2 37,8 37, ,3 0,1 0,0 0,1 0,0 0, ,9 0,1 0,0 0,1 35,1 35, ,1 0,3 0,0 0,3 26,0 26, ,1 0,2 0,0 0,2 7,5 7, ,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0, ,7 0,3 0,0 0,3 0,1 0, ,7 0,1 0,0 0,1 41,9 41, ,6 0,1 0,0 0,1 0,0 0, ,9 0,2 0,0 0,2 0,0 0, ,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0, ,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0, ,7 0,4 0,0 0,4 0,0 0,0 9

11 tęsinys continued Turtas Assets Rezidentų išleistos PRF akcijos (vienetai) MMF shares/units issued by residents Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Rezidentų išleistos akcijos ir kita nuosavybė Shares and other equity issued by residents kitų PFI Other MFIs kitų rezidentų Other residents Išorės turtas External assets Ilgalaikis nefinansinis turtas Fixed assets Likęs turtas Remaining assets 10 11= Outstanding amounts at the end of period, LTL million ,6 3, ,4 146,0 203, ,6 3, ,2 152,9 203, ,6 3, ,3 150,8 195, ,5 1, ,1 144,6 207, ,5 1, ,1 139,7 192, ,0 0, ,0 108,9 174, ,0 0, ,6 108,1 160,5 02 0,0 0, ,9 107,4 158,0 03 0,0 0, ,3 106,7 146,7 04 0,0 0, ,9 106,0 120,2 05 0,0 0, ,2 105,3 124,4 06 0,0 0, ,1 104,6 131,1 07 0,0 0, ,9 104,1 112,3 08 0,0 0, ,3 103,5 135,8 09 0,0 0, ,3 105,9 145,3 10 0,0 0, ,2 106,8 141,3 11 0,0 0, ,6 104,8 154,8 12 0,0 0, ,2 105,8 160, ,0 0, ,7 105,1 157,6 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million ,0 0, ,6 1,3 63, ,0 0, ,8 6,9 0, ,0 0,0 488,1 2,1 8, ,1 2, ,3 6,2 11, ,0 0, ,6 4,9 15, ,5 1,5 105,7 30,7 17, ,0 0,0 61,8 0,8 14,1 02 0,0 0, ,7 0,7 2,5 03 0,0 0, ,6 0,7 11,3 04 0,0 0,0 961,6 0,7 26,5 05 0,0 0,0 577,0 0,7 4,2 06 0,0 0,0 179,3 0,7 6,7 07 0,0 0, ,1 0,6 18,7 08 0,0 0,0 323,6 0,5 23,5 09 0,0 0,0 192,9 2,4 9,4 10 0,0 0,0 594,2 0,9 4,0 11 0,0 0,0 214,4 2,1 13,5 12 0,0 0,0 41,3 1,0 6, ,0 0,0 333,0 0,6 3,3 10 Source: Bank of Lithuania.

12 Įsipareigojimai Liabilities Iš viso 1= Grynieji pinigai apyvartoje Currency in circulation Rezidentų indėliai Deposits of residents kitų PFI Other MFIs centrinės valdžios Central government kitos valdžios ir kitų rezidentų Other general government and other residents Išleisti skolos vertybiniai popieriai Debt securities issued Kapitalas ir atsargos¹ Capital and reserves¹ Išorės įsipareigojimai External liabilities Likę įsipareigojimai Remaining liabilities 2 3= Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million , , , , ,3 11, , ,0 38, , , , , ,6 18, ,4 131,6 24, , , , , ,4 14, ,2 413,5 554, , , , , ,8 87, ,8 575,6 581, , , , , ,2 8, , ,4 604, , , , , ,2 33, ,4 58,7 608, , , , , ,0 87, ,6 215,0 652, , , , , ,9 68, ,7 469,3 693, , , , , ,1 9, ,3 262,3 606, , , , , ,7 9, ,3 295,4 599, , , , , ,0 12, ,7 60,1 605, , , , , ,6 11, ,6 130,5 600, , , , , ,0 11, ,4 35,4 610, , , , , ,7 7, ,5 192,5 593, , , , , ,0 5, ,7 118,2 601, , , , , ,5 13, ,4 373,7 573, , , , , ,5 145, ,2 55,5 561, , , , , ,0 19, ,6 69,7 584, , , , , ,4 72, ,0 271,9 582,0 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million , ,3 731, ,0 401,9 0,1 185,7 841,1 18, ,4 459, ,9 637, ,9 6,7 73,2 941,3 13, , ,4 868,2 485, ,2 4,2 35,8 281,9 17, ,0 889, , ,0 192,9 73,5 12,9 163,7 4, , , , ,0 748,2 79,5 239,9 513,4 6, ,1 588,7 551, , ,0 25,6 53, ,7 18, ,0 278,1 54, , ,8 53,8 19,8 156,3 56, ,3 228,4 785,4 93,9 897,9 18,5 210,5 254,3 32, ,9 155, ,2 210, ,9 59,9 12,1 206,9 94, ,1 58,0 941,7 862,4 78,7 0,6 41,2 33,1 2, ,1 87,0 463,7 401,5 64,7 2,5 41,2 235,3 4, ,3 288,2 547, , ,7 0,5 20,5 70,4 5, ,7 56, ,5 515,3 835,3 0,1 38,9 95,1 15, ,7 69,2 568,5 46,6 611,3 3,8 17,6 157,0 18, ,6 135,4 363,5 173,4 192,4 2,3 37,9 74,3 13, ,9 93,5 255,3 233,9 13,6 7,8 9,2 255,6 22, ,0 6,3 98,7 79,6 46,0 132,3 37,6 318,2 14, ,0 96,5 113, , ,4 125,7 24,9 14,2 26, ,7 308,8 403, , ,3 52,8 37,9 202,1 6,3 Source: Bank of Lithuania. ¹ Į kapitalą ir atsargas (apibrėžimas statistikos tikslais) įskaityti atidėjiniai blogoms paskoloms ir kitam turtui, taip pat einamųjų metų pelnas arba nuostolis. ¹ The capital and reserves (definition for statistical purposes) includes provisions for non-performing loans and other assets and profit/losses of current year. 11

13 Išorės turtas External Assets Paskolos Loans PFI (bankams) MIFs (banks) ne PFI (ne bankams) Non-MFIs (non-banks) Iš viso 1= Grynieji pinigai Cash Piniginis auksas¹ Monetary gold¹ SST SDR iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year valdžiai General government iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year kitiems nerezidentams Other non-residents iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year = = Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million ,4 366,2 0, , ,4 212,4 0,0 0,0 212,4 0, ,2 395,7 0, , ,9 6,3 0,0 0,0 6,3 0, ,3 496,5 518,4 417,9 410,5 7,4 0,0 0,0 7,4 0, ,1 688,3 549, , , ,8 0,0 0, ,8 0, ,1 786,0 565, , ,5 692,2 0,0 0,0 692,2 0, ,0 811,0 551, , ,6 2,0 0,0 0,0 2,0 0, ,6 800,3 539, , ,2 11,6 0,0 0,0 11,6 0, ,9 784,8 548, , ,3 0,2 0,0 0,0 0,2 0, ,3 808,7 554, , ,2 1,3 0,0 0,0 1,3 0, ,9 728,1 546, , ,3 2,0 0,0 0,0 2,0 0, ,2 702,5 546, , ,2 9,8 0,0 0,0 9,8 0, ,1 596,3 547, , ,1 561,2 0,0 0,0 561,2 0, ,9 648,4 542, , ,6 17,9 0,0 0,0 17,9 0, ,3 677,4 543, , ,7 19,6 0,0 0,0 19,6 0, ,3 639,2 538, , ,4 5,5 0,0 0,0 5,5 0, ,2 626,8 532, , ,9 7,4 0,0 0,0 7,4 0, ,6 591,8 535, , ,6 6,3 0,0 0,0 6,3 0, ,2 564,0 532, , ,4 16,9 0,0 0,0 16,9 0, ,7 591,3 536, , ,9 3,1 0,0 0,0 3,1 0,0 12 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million ,6 0,9 0,0 689,9 90,9 599,0 38,5 0,0 560,5 0, ,8 0,6 0,0 446,5 240,4 206,1 0,0 0,0 206,1 0, ,1 0,7 5, , ,9 1,0 0,0 0,0 1,0 0, ,3 0,0 0, ,0 783, ,4 0,0 0, ,4 0, ,6 1,6 0, , ,7 630,6 0,0 0,0 630,6 0, ,7 0,1 0, , ,0 690,2 0,0 0,0 690,2 0, ,8 0,0 0,0 62,2 71,9 9,6 0,0 0,0 9,6 0, ,7 0,0 0,0 173,5 162,1 11,4 0,0 0,0 11,4 0, ,6 0,0 0, , ,8 1,1 0,0 0,0 1,1 0, ,6 0,0 0, , ,5 0,7 0,0 0,0 0,7 0, ,0 0,0 0,0 638,4 630,5 7,8 0,0 0,0 7,8 0, ,3 0,0 0,0 396,7 154,7 551,4 0,0 0,0 551,4 0, ,1 0,0 0,0 556,2 13,0 543,2 0,0 0,0 543,2 0, ,6 0,0 0,0 140,6 142,3 1,7 0,0 0,0 1,7 0, ,9 0,0 0,0 695,3 709,5 14,1 0,0 0,0 14,1 0, ,2 0,0 0,0 103,4 101,5 1,9 0,0 0,0 1,9 0, ,4 0,0 0,0 648,8 647,7 1,0 0,0 0,0 1,0 0, ,3 0,0 0,0 156,6 167,2 10,6 0,0 0,0 10,6 0, ,0 0,0 0,0 106,8 120,7 13,9 0,0 0,0 13,9 0,0 ¹ Įskaitant aukso apsikeitimo sandorius. ¹ Including gold swaps.

14 tęsinys continued Išorės turtas External Assets Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas Securities other than shares Akcijos ir kita nuosavybė Shares and other equity PFI (bankų) MFIs (banks) ne PFI (ne bankų) Non-MFIs (non-banks) iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year valdžios General government iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year kitų nerezidentų Other non-residents iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year PRF akcijos (vienetai) MMF shares/ units PFI (bankų) MFIs (banks) ne PFI (ne bankų) Non-MFIs (non-banks) 13= = = Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million , , , , , ,6 217,8 217,8 17,3 17,3 0, , , , , , ,5 254,9 254,9 17,3 17,3 0, ,1 999,3 999, , , ,4 177,4 177,4 17,4 17,4 0, , , , , , ,9 158,7 158,7 17,4 17,4 0, , , , , , ,5 271,8 271,8 17,4 17,4 0, , , , , , ,6 746,3 677,3 260,0 17,4 242, , , , , , ,8 774,6 774,6 308,8 17,4 291, , , , , , ,6 681,2 681,2 305,5 17,4 288, , , , , , ,8 684,1 684,1 418,1 17,4 400, , , , , , ,9 783,8 783,8 461,2 17,4 443, , , , , , ,5 762,4 762,4 461,0 17,4 443, , , , , , ,1 754,3 754,3 549,8 17,4 532, , , , , , ,7 786,2 786,2 552,1 17,2 534, , , , , , ,7 714,7 714,7 517,5 17,2 500, , , , , , ,9 707,5 690,2 520,3 17,2 503, , , , , , ,2 930,9 810,1 525,6 17,2 508, , , , , , ,1 965,3 827,2 577,5 17,2 560, , , , , , ,1 819,3 819,3 840,7 17,2 823, , , , , , ,4 802,8 802,8 849,4 17,3 832,1 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million , ,0 489, , ,8 490,2 14,1 39,6 0,1 11,4 11, , , , , , ,3 30,1 32,5 0,0 0,0 0, ,6 692,0 692, , ,4 747,7 81,8 81,8 0,1 0,1 0, ,8 363,6 363,6 364,4 345, ,4 18,7 18,7 0,0 0,0 0, ,9 291,6 291, , , ,4 111,8 111,8 0,0 0,0 0, ,7 909,8 858, , , ,6 381,8 331,6 242,6 0,0 242, ,6 127,0 178,8 54,4 94,0 246,4 39,6 108,7 51,5 0,0 51, ,9 111,6 111, , ,3 878,4 97,1 97,1 6,8 0,0 6, ,0 77,6 77,6 350,4 353,6 131,7 3,3 3,3 111,0 0,0 111, ,7 24,8 24,8 85,9 188,6 140,2 102,7 102,7 38,1 0,0 38, ,4 72,7 72, , ,8 248,7 16,3 16,3 0,0 0,0 0, ,9 105,3 105,3 783,2 781,6 267,6 1,6 1,6 102,0 0,0 102, ,5 77,0 77, , ,3 98,5 32,2 32,2 0,2 0,2 0, ,6 150,0 184,6 1,5 70,3 559,2 68,8 68,8 34,4 0,0 34, ,5 178,4 178,4 324,0 317,0 69,7 7,0 24,3 0,0 0,0 0, ,8 45,2 45,2 536,0 313,4 275,6 222,5 119,0 0,0 0,0 0, ,8 119,0 119,0 501,9 465,8 224,4 36,1 18,8 51,6 0,0 51, ,6 11,5 28,7 62,1 76, ,4 138,8 0,7 271,4 0,0 271, ,2 62,6 62,6 163,6 187,1 699,7 23,5 23,5 0,1 0,1 0,0 Source: Bank of Lithuania. 13

15 Išorės įsipareigojimai External Liabilities Iš viso Indėliai Deposits PFI (bankų) MFIs (banks) iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year ne PFI (ne bankų) Non-MFIs (non-banks) valdžios General government iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year kitų nerezidentų Other non-residents iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year Išleisti skolos vertybiniai popieriai Debt securities issued 1=2+10 2= = Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million , ,0 266,6 805,4 145,1 660, ,6 131,6 2,2 129,4 122,9 6, ,5 413,5 20,4 393,1 386,6 6, ,6 575,6 319,7 256,0 107,0 149, , ,4 85,6 999,8 206,3 793, ,7 58,7 2,2 56,5 50,0 6, ,0 215,0 2,2 212,8 206,3 6, ,3 469,3 108,4 360,8 354,3 6, ,3 262,3 2,2 260,1 253,6 6, ,4 295,4 2,2 293,2 286,7 6, ,1 60,1 2,1 58,0 38,4 19, ,5 130,5 2,1 128,4 121,9 6, ,4 35,4 2,1 33,3 26,8 6, ,5 192,5 2,1 190,3 183,8 6, ,2 118,2 71,3 46,8 40,3 6, ,7 373,7 2,1 371,6 365,1 6, ,5 55,5 2,1 53,4 46,9 6, ,7 69,7 2,1 67,6 61,1 6, ,9 271,9 2,1 269,7 263,2 6,5 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million ,1 841,1 272,0 569,1 91,2 660, ,3 941,3 265,3 676,0 22,2 653, ,9 281,9 18,2 263,7 263,7 0, ,7 163,7 300,9 137,2 279,6 142, ,4 513,4 230,5 743,9 99,3 644, , ,7 83,4 943,3 156,3 787, ,3 156,3 0,0 156,3 156,3 0, ,3 254,3 106,3 148,0 148,0 0, ,9 206,9 106,3 100,7 100,7 0, ,1 33,1 0,0 33,1 33,1 0, ,3 235,3 0,1 235,2 248,4 13, ,4 70,4 0,0 70,4 83,5 13, ,1 95,1 0,0 95,1 95,1 0, ,0 157,0 0,0 157,0 157,0 0, ,3 74,3 69,2 143,5 143,5 0, ,6 255,6 69,2 324,8 324,8 0, ,2 318,2 0,0 318,2 318,2 0, ,2 14,2 0,0 14,2 14,2 0, ,1 202,1 0,0 202,1 202,1 0,0 14 Source: Bank of Lithuania.

16 2.2. Agreguotas kitų PFI balansas 2.2. Aggregated Balance Sheet of Other MFIs Turtas Assets Paskolos rezidentams Loans to residents Rezidentų išleisti vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas Securities other than shares issued by residents Iš viso 1= Grynieji pinigai Cash Lietuvos bankui Bank of Lithuania kitoms PFI Other MFIs valdžiai General government kitiems rezidentams Other residents Lietuvos banko Bank of Lithuania kitų PFI Other MFIs valdžios General government 2 3= = kitų rezidentų Other residents Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million , , , ,1 743,3 860, , ,5 36, ,7 61, , , , ,0 566, , , ,5 86, ,4 29, ,0 950, , ,0 373, , , ,2 215, ,4 199, ,0 963, , ,6 679, , , ,8 76, ,3 331, , , , ,9 251, , , ,7 2, ,5 346, , , , ,6 177, , , ,3 0, ,2 307, ,6 959, , ,2 114, , , ,4 0, ,2 139, , , , ,7 144, , , ,2 0, ,6 157, , , , ,0 303, , , ,5 0, ,7 157, ,5 996, , ,3 109, , , ,8 0, ,0 126, ,2 998, , ,0 116, , , ,1 0, ,2 126, ,1 986, , ,9 105, , , ,9 0, ,0 126, ,1 888, , ,3 83, , , ,1 0, ,2 126, ,8 952, , ,0 75, , , ,0 0, ,1 126, ,7 884, , ,3 52, , , ,4 0, ,5 126, ,6 986, , ,6 68, , , ,9 0, ,0 127, ,6 942, , ,7 80, , , ,1 0, ,2 126, ,1 944, , ,5 203, , , ,7 0, ,7 127, ,9 899, , ,8 82, , , ,7 0, ,7 127,1 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million ,0 247, , ,1 251,7 194, ,3 177,5 22,3 171,6 28, ,2 46, ,2 642,8 178,4 628, ,0 440,9 54,2 462,9 32, ,6 151, ,0 492,9 194,2 152, ,8 881,4 125,7 586,9 168, ,4 8, , ,6 289, , ,5 374,4 139,5 383,0 130, ,3 272, , ,4 208,6 834,7 980,8 7,4 71,3 53,7 10, ,6 32,1 723, ,3 73,3 148,5 922,4 28,6 2,7 13,2 39, ,1 113, , ,9 62,9 8,2 117,9 296,2 0,0 128,2 168, ,8 96,7 748,0 137,2 29,7 862,7 7,1 169,6 0,0 151,1 18, ,2 17,0 305,2 167,0 158,3 0,5 19,7 675,4 0,0 675,4 0, ,7 44,1 575,8 901,6 193,0 17,7 115,1 87,4 0,0 56,4 30, ,0 2,4 691,5 380,3 18,7 41,2 288,6 192,3 0,0 192,3 0, ,3 12, , ,1 10,9 21,5 19,8 149,9 0,0 150,0 0, ,2 97,9 45,2 550,4 21,3 20,7 463,1 203,3 0,0 203,4 0, ,8 64,3 330,3 0,4 8,0 48,5 289,3 145,9 0,0 145,9 0, ,4 68,3 517,6 193,3 23,8 19,9 328,3 61,1 0,0 61,1 0, ,1 102,1 293,7 209,3 16,9 6,8 60,6 264,8 0,0 264,8 0, ,2 44,0 340,9 50,9 11,3 48,2 428,8 7,9 0,0 7,9 0, ,9 1, , ,1 124,1 32,2 684,0 163,2 0,0 163,2 0, ,1 45, , ,7 120,7 52,0 124,1 261,4 0,0 261,4 0,0 15

17 tęsinys continued Turtas Assets Rezidentų išleistos PRF akcijos (vienetai) MMF shares/units issued by residents Rezidentų išleistos akcijos ir kita nuosavybė Shares and other equity issued by residents kitų PFI Other MFIs kitų rezidentų Other residents Išorės turtas External assets Ilgalaikis nefinansinis turtas Fixed assets Likęs turtas Remaining assets 13 14= Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million ,0 1,5 263, ,8 773, , ,2 0,0 245, ,5 889, , ,7 0,0 441, ,2 764, , ,6 802,6 0,1 802, ,8 638, , , ,1 0, , ,2 467, , , ,9 0, , ,4 384, , , ,3 0, , ,0 381, ,7 02 0, ,0 0, , ,0 381, ,1 03 0, ,0 0, , ,7 381, ,6 04 0, ,3 0, , ,5 386, ,1 05 0, ,4 0, , ,1 378, ,3 06 0, ,1 0, , ,9 376, ,6 07 0, ,1 0, , ,2 375, ,4 08 0, ,2 0, , ,7 372, ,4 09 0, ,9 0, , ,1 372, ,0 10 0, ,9 0, , ,0 364, ,6 11 0, ,6 0, , ,5 389, ,2 12 0, ,3 0, , ,5 398, , , ,3 0, , ,3 394, ,6 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million ,1 0,6 20, ,6 116,0 387, ,2 0,4 0,2 871,4 168,0 96, ,0 0,0 202, ,9 3,2 68, ,6 357,7 0,1 357, ,2 58, , ,2 447,8 0,1 447, ,0 129, , ,4 670,7 0,0 670,7 411,5 25, , ,0 0,3 0,0 0,3 392,3 1,3 455,0 02 0,0 8,6 0,0 8,6 188,9 2,0 191,1 03 0,0 12,8 0,0 12,8 405,5 3,7 375,2 04 0,0 1,0 0,0 1, ,6 5,4 502,9 05 0,0 1,1 0,0 1,1 298,7 1,9 336,4 06 0,0 40,7 0,0 40, ,9 0,4 337,0 07 0,0 0,0 0,0 0,0 471,1 3,4 404,0 08 0,0 0,0 0,0 0,0 568,5 0,2 276,6 09 0,0 4,2 0,0 4,2 189,2 2,9 302,6 10 0,0 13,7 0,0 13,7 506,2 7,1 114,8 11 0,0 281,9 0,0 281,9 46,5 25,0 68,6 12 0,0 68,1 0,0 68,1 52,1 10,8 353, ,0 0,8 0,0 0,8 725,3 79,7 333,4 16 Source: Bank of Lithuania.

18 Įsipareigojimai Liabilities Iš viso 1= Rezidentų indėliai Deposits of residents Lietuvos banko Bank of Lithuania kitų PFI Other MFIs centrinės valdžios Central government kitos valdžios ir kitų rezidentų Other general government and other residents PRF akcijos (vienetai)¹ MMF shares/ units¹ Išleisti skolos vertybiniai popieriai² Debt securities issued² Kapitalas ir atsargos³ Capital and reserves³ Išorės įsipareigojimai External liabilities Likę įsipareigojimai Remaining liabilities 2= Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million , ,3 0,0 840,4 681, , , , , , , ,8 0,0 595,4 926, , , , , , , ,4 0,0 537, , , , , , , , ,7 0,0 776, , , , , , , , ,4 0,0 363, , , , , , , , ,7 0,0 281, , , , , , , , ,0 0,0 209, , , , , , , , ,5 0,0 244, , , , , , , , ,0 0,0 377, , , , , , , , ,8 0,0 196, , , , , , , , ,7 0,0 173, , , , , , , , ,2 0,1 161, , , , , , , , ,3 0,1 119, , , , , , , , ,6 0,0 114, , , , , , , , ,6 0,1 91, , , , , , , , ,0 0,1 99, , , , , , , , ,4 0,1 103, , , , , , , , ,1 0,0 203, , , , , , , , ,3 0,0 120, , , , , , ,6 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million , ,1 0,0 289,1 53, , , , ,8 749, ,2 761,9 0,0 263,9 230,3 728, , , ,8 683, , ,3 0,0 59,0 890, , , , , , , ,6 0,0 220,6 819, , , , , , , ,2 0,0 128, , , , , , , , ,7 0,0 83,8 749, ,8... 3,4 898, , , , ,2 0,0 71,8 562,2 983, ,6 63,7 181,4 313, ,8 837,3 0,0 34,7 11,8 790, ,2 81,7 142,8 184, ,2 396,3 0,0 131,3 109,1 155, ,0 8,0 135,4 726, ,7 206,6 0,0 180,3 0,4 26, ,7 29,9 138,9 665, ,0 341,2 0,0 2,2 36,6 302, ,9 5,6 339,2 300, ,3 124,9 0,0 12,7 427,6 290, ,9 53,6 603,0 247, ,1 55,4 0,0 41,2 328,8 314, ,0 57,8 72,6 611, ,8 594,6 0,0 4,9 240,1 359, ,5 64,1 146,1 241, ,5 237,2 0,0 18,1 229,3 26, ,4 55,2 89,7 250, ,1 338,2 0,0 8,6 304,1 633, ,8 195,7 133,9 294, ,2 0,6 0,0 4,0 85,1 80, ,0 339,6 353,7 30, , ,3 0,0 99,7 277, , ,3 45,3 27,6 333, ,1 683,9 0,0 81,8 119,7 721, ,4 172,7 575,4 338,7 Source: Bank of Lithuania. ¹ Nerezidentų turimos PRF akcijos (vienetai) įskaitytos į išorės įsipareigojimus. ² Nerezidentų turimi išleisti iki 2 m. termino skolos vertybiniai popieriai įskaityti į išorės įsipareigojimus. ³ Įkapitalą ir atsargas (apibrėžimas statistikos tikslais) įskaityti atidėjiniai blogoms paskoloms ir kitam turtui, taip pat einamųjų metų pelnas arba nuostolis, bet neįskaityta subordinuotoji skola. ¹ MMF shares (units) held by non-residents are included in external liabilities. ² Debt securities issued with a maturity of up to 2 years held by non-residents are included in external liabilities. ³ The capital and reserves (definition for statistical purposes) includes provisions for non-performing loans and other assets and profit/losses of current year, but excludes subordinated debt. 17

19 Išorės turtas External Assets Paskolos Loans PFI (bankams) MFIs (banks) ne PFI (ne bankams) Non-MFIs (non-banks) Iš viso Grynieji pinigai Cash iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year valdžiai General government iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year kitiems nerezidentams Other non-residents iš jų nuo 1 m. 1= = = Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million O/w: over 1 year ,8 390, , ,0 2, ,3 0, ,3 996, ,5 407, , ,2 1, ,0 0, , , ,2 429, , ,0 66, ,6 0, , , ,8 445, , ,7 56, ,6 0, , , ,2 504, , ,5 213,4 696,0 0,0 696,0 527, ,4 467, , ,8 31,2 476,4 0,0 476,4 380, ,0 338, , ,1 31,4 756,1 0,0 756,1 653, ,0 384, , ,2 32,5 738,8 0,0 738,8 653, ,7 403, , ,9 32,6 723,0 0,0 723,0 631, ,5 384, , ,8 23,3 702,1 0,0 702,1 610, ,1 383, , ,1 24,2 389,2 0,0 389,2 301, ,9 379, , ,4 23,0 402,9 0,0 402,9 299, ,2 410, , ,0 5,2 403,7 0,0 403,7 289, ,7 362, , ,7 5,2 412,8 0,0 412,8 306, ,1 338, , ,4 5,2 498,3 0,0 498,3 346, ,0 347, , ,6 4,2 486,1 0,0 486,1 340, ,5 347, , ,9 6,2 412,4 0,0 412,4 273, ,5 427, , ,8 6,2 357,9 0,0 357,9 255, ,3 285, , ,9 6,2 370,3 0,0 370,3 257,0 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million ,6 70, , ,1 1,7 591,1 0,0 591,1 543, ,4 16,7 174,8 244,6 0,7 419,3 0,0 419,3 90, ,9 20, , ,0 65,5 8,9 0,0 8,9 213, ,2 14, , ,7 10,9 569,3 0,0 569,3 522, ,0 112, , ,6 170,4 790,1 0,0 790,1 761, ,5 39,0 636,1 424,1 183,3 212,0 0,0 212,0 140, ,3 129,6 480,9 197,9 0,1 283,0 0,0 283,0 276, ,9 46,3 219,2 200,9 1,1 18,3 0,0 18,3 1, ,5 18,6 768,0 787,2 0,0 19,2 0,0 19,2 25, ,6 18, , ,2 9,3 19,9 0,0 19,9 20, ,7 0,5 327,4 322,9 0,9 4,4 0,0 4,4 2, ,9 4, , ,4 1,3 13,1 0,0 13,1 2, ,1 31,0 495,1 496,3 17,8 1,2 0,0 1,2 9, ,5 48,7 662,6 654,4 0,0 8,1 0,0 8,1 15, ,2 23,4 174,1 260,1 0,0 86,0 0,0 86,0 41, ,2 8,1 947,2 936,6 0,9 10,6 0,0 10,6 5, ,5 0,7 544,0 471,2 1,9 72,8 0,0 72,8 67, ,1 79,4 393,2 339,5 0,0 53,7 0,0 53,7 17, ,3 142,3 996,7 984,8 0,0 11,9 0,0 11,9 1,3 18

20 tęsinys continued Išorės turtas External Assets Vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas Securities other than shares Akcijos ir kita nuosavybė Shares and other equity PFI (bankų) MFIs (banks) iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year ne PFI (ne bankų) Non-MFIs (non-banks) valdžios General gorvernment iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year kitų nerezidentų Other non-residents iš jų nuo 1 m. O/w: over 1 year PRF akcijos (vienetai) MMF shares/ units PFI (bankų) MFIs (banks) 11= = = Likučiai laikotarpio pabaigoje, mln. Lt Outstanding amounts at the end of period, LTL million ne PFI (ne-bankų) Non-MFIs (non-banks) , , , ,2 764,6 750,6 580,6 576,5 24,9 170,7 130,7 40, , , ,3 767,7 467,6 467,6 300,0 300,0 0,0 137,7 129,8 7, , , , , , ,5 244,1 239,1 0,0 145,4 139,1 6, , , , , , ,2 430,1 430,1 0,0 269,1 184,1 85, , , ,6 668,5 365,1 365,1 303,5 303,5 0,0 74,3 0,0 74, , , ,8 992,6 490,1 485,7 502,5 502,5 0,0 74,4 0,0 74, , , , ,9 480,4 476,0 532,5 529,9 0,0 74,3 0,0 74, , , , ,6 496,4 471,0 524,2 520,1 0,0 74,4 0,0 74, , , ,5 760,0 407,0 378,8 353,0 353,0 0,0 2,4 0,0 2, , , ,1 948,0 444,6 416,4 503,3 503,3 0,0 2,5 0,0 2, , , ,6 952,2 450,2 421,9 502,0 502,0 0,0 2,3 0,0 2, , , ,7 945,9 451,3 422,9 494,6 494,6 0,0 2,2 0,0 2, , , ,7 959,8 464,5 436,0 495,3 495,3 0,0 2,2 0,0 2, , , ,7 907,2 443,5 425,7 463,7 463,7 0,0 2,2 0,0 2, , , ,0 899,2 440,1 429,4 459,2 459,2 0,0 2,2 0,0 2, , , , ,4 806,0 439,2 445,4 445,4 0,0 2,2 0,0 2, , , , ,4 768,4 401,6 449,0 449,0 0,0 2,2 0,0 2, , , , , ,8 458,1 444,6 444,6 0,0 2,1 0,0 2, , , , , ,5 472,1 450,5 450,5 0,0 2,2 0,0 2,2 Sandoriai per laikotarpį, mln. Lt Transactions during period, LTL million , , , , , ,7 197,1 240,2 24,8 50,2 18,6 68, ,1 418,1 92,0 585,0 308,9 294,8 276,1 271,3 24,9 34,8 1,2 33, ,5 524,6 487, , ,8 806,9 60,7 65,6 0,0 6,8 9,0 2, ,2 408,5 343,0 393,4 230,2 100,6 163,1 169,7 0,0 123,1 45,4 77, ,7 327,8 318, , ,0 621,9 14,6 14,5 0,0 590,9 17,7 573, ,0 44,8 42,7 308,7 116,2 112,8 192,6 192,6 0,0 0,4 0,0 0, ,1 14,6 14,6 26,5 9,4 9,4 35,8 33,2 0,0 0,0 0,0 0, ,1 16,4 16,4 0,3 14,8 6,3 14,5 15,9 0,0 0,1 0,0 0, ,1 44,3 44,3 264,8 89,3 92,0 175,6 171,5 0,0 72,0 0,0 72, ,4 30,1 30,1 189,3 37,9 37,8 151,3 151,3 0,0 0,1 0,0 0, ,1 22,1 22,1 7,0 6,1 6,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0, ,4 18,5 18,5 2,9 2,5 2,5 0,4 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 07 7,0 22,5 22,5 15,5 13,6 13,6 1,9 1,9 0,0 0,1 0,0 0, ,4 4,3 4,3 49,7 20,3 9,6 29,4 29,4 0,0 0,0 0,0 0,0 09 8,4 16,0 16,0 7,7 3,7 3,5 3,9 3,9 0,0 0,0 0,0 0, ,0 80,0 80,0 352,9 365,6 9,4 12,7 12,7 0,0 0,0 0,0 0, ,8 531,8 389,3 35,0 37,7 37,8 2,7 2,7 0,0 0,0 0,0 0, ,8 28,3 28,3 233,6 235,0 57,2 1,4 1,4 0,0 0,1 0,0 0, ,2 146,3 146,4 17,2 13,7 13,2 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Source: Bank of Lithuania. 19