SOCIALINIS DARBAS PATIRTIS IR METODAI (1)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SOCIALINIS DARBAS PATIRTIS IR METODAI (1)"

Transkriptas

1 SOCIALINIS DARBAS PATIRTIS IR METODAI (1)

2 ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS LIETUVOS SOCIALINIO DARBO MOKYKLŲ ASOCIACIJA SOCIALINIS DARBAS PATIRTIS IR METODAI (1) Kaunas 2018

3 REDAKCINĖ KOLEGIJA / EDITORIAL BOARD Vyriausiasis redaktorius / Editor-in-Chief Prof. dr. Jonas Ruškus, Vytauto Didžiojo universitetas Redaktorė / Associate Editor Doc. dr. Rasa Naujanienė, Vytauto Didžiojo universitetas Dr. Julija Eidukevičiūtė, Vytauto Didžiojo universitetas Tarptautinė patariamoji kolegija / International Advisory Board Prof. dr. Katherine Tyson McCrea, Čikagos Lojolos universitetas (Loyola University of Chicago), Jungtinės Amerikos Valstijos Prof. dr. W. David Harrison, Rytų Karolinos universitetas (East Carolina University), Jungtinės Amerikos Valstijos Prof. dr. Margareta Hydén, Linšiopingo universitetas (Linköpings Universitet), Švedija Dr. Monica Kjųrstad, Oslo universitetas (Universitetet i Oslo), Norvegija Dr. Anita Gulczynska, Lodzės universitetas (Uniwersytet Lodzki), Lenkija Prof. dr. Darja Zaviršek, Liublianos universitetas (Univerza v Ljubljana), Slovėnija Prof. dr. Lennart Nygren, Umeo universitetas (Umeå Universitet), Švedija Nacionalinė redakcinė kolegija / National Editorial Board Prof. dr. Elvyra Acienė, Klaipėdos universitetas, Lietuvos socialinio darbo mokyklų asociacijos pirmininkė Doc. dr. Ramunė Jurkuvienė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Lietuvos socialinio darbo tarybos pirmininkė Prof. dr. Laimutė Žalimienė ir doc. dr. Birutė Švedaitė-Sakalauskė, Vilniaus universitetas Dr. Darius Gerulaitis, Šiaulių universitetas Prof. dr. Natalija Mažeikienė, prof. dr. Nijolė Večkienė, doc. dr. Violeta Ivanauskienė, doc. dr. Dalija Snieškienė, dr. Nijolė Liobikienė, dr. Gedas Malinauskas, dr. Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė ir dr. Laura Varžinskienė, Vytauto Didžiojo universitetas Administratorė / Administrative Assistant Sondra Sapiegienė, Socialinio darbo katedra, Vytauto Didžiojo universitetas Viršelio ir nuotraukos autorius / Cover s and photo s author Doc. dr. Rimantas Plungė Žurnalas Socialinis darbas. Patirtis ir metodai referuojamas Index Copernicus ir EBSCO duomenų bazėse, skelbiamas DOAJ atvirosios prieigos žurnalų kataloge. Žurnalo tinklalapis: El. paštas: Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinio darbo katedra, 2018

4

5 TURINYS Socialinio darbo profesija Christopher Hall Socialinio darbo profesinis organizavimasis: istorija, tikslas ir galimybės Deinstitucionalizacija ir socialinis darbas Jūratė Griciūtė, Laura Senkevičiūtė-Doviltė Lietuvos socialinės globos įstaigų, dalyvaujančių pertvarkos procese, darbuotojų motyvacijos vertinimas Karilė Levickaitė, Jurga Mataitytė-Diržienė 19-ojo neįgaliųjų teisių konvencijos straipsnio įgyvendinimas psichosocialinės negalios aspektu vilniaus miesto savivaldybėje Įgalinantis socialinis darbas Loreta Gustainienė, Miglė Burauskaitė Sėkmingas senėjimas: daugiadimensis požiūris Asta Stankūnaitė, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė Grupės narių abipusės pagalbos ypatumai socialiniame darbe su jaunimo grupėmis Interviu Redakcinės Kolegijos Narės Dalijos Snieškienės Interviu su sigita šimkiene, kauno miesto savivaldybės administracijos patarėja, tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatore

6 CONTENT Social Work Profession Christopher Hall Social Work Professional Organization Development: History, Purpose, And Possibilities Deinstitutionalisation And Social Work Jūratė Griciūtė, Laura Senkevičiūtė-Doviltė Assessment of Employee Motivation in Lithuanian Social Care Institutions Participating in the Process of Change Karilė Levickaitė, Jurga Mataitytė-Diržienė Implementation of Article 19 of Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Vilnius Municipality with the Focus on Psychosocial Disabilities Empowerment In Social Work Loreta Gustainienė, Miglė Burauskaitė Successful Aging: Multidimensional Approach Asta Stankūnaitė, Jorūnė Vyšniauskytė-Rimkienė Mutual Aid Based Social Work With Groups of Young People

7 SOCIALINIS DARBAS. PATIRTIS IR METODAI (1) ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) Pratarmė Gerbiami žurnalo Socialinis darbas. Patirtis ir metodai skaitytojai, 2018 metais socialinio darbo profesijai Lietuvoje sukanka 25-eri! O mūsų žurnalui 10 metų! Šia proga kviečiame skaityti 21-ąjį žurnalo numerį, kuris atspindi socialinio darbo profesijos prigimtį. Čia Šiaurės Karolinos Vilmingtono (JAV) Socialinio darbo instituto profesorius Christopher Hall atskleidžia kompleksinę socialinio darbo profesijos prigimtį, diskusiniu būdu analizuodamas socialinio darbo organizavimosi kliūtis ir gretindamas Lietuvos bei JAV patirtį. Kituose straipsniuose jau Lietuvos autorės nagrinėja deinstitucionalizacijos problematiką, kuri yra bene viena opiausių socialinės politikos ir socialinio darbo temų šiandienėje Lietuvoje. Be to, operacionalizuojamas įgalinimas, prigimtinis socialinio darbo profesijos konceptas sėkmingo senėjimo ir darbo su jaunimo grupėmis kontekste. Kviečiu skaityti šio, taip pat ir kitų anksčiau išleistų žurnalo numerių straipsnius mūsų internetinėje svetainėje Turiningo skaitymo Jūsų Jonas Ruškus

8 SOCIALINIS DARBAS. PATIRTIS IR METODAI ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) Reikalavimai straipsniams Etiniai. Priimami straipsniai, kuriuose analizuojamas įgalinimas, problemų sprendimas, galimybės, proveržiai. Atmetami straipsniai, išimtinai nukreipti į problemas ir jas sureikšminantys, turintys diskriminavimo požymių vienos ar kitos žmonių grupės atžvilgiu. Kalbos taisyklingumo. Priimami tik taisyklinga lietuvių kalba parašyti straipsniai. Pageidautina, kad straipsnio kalbą būtų patikrinęs lietuvių kalbos redaktorius. Aprobavimo ir kokybės. Straipsnį recenzuos mokslininkai ir praktikai. Straipsnio vertinimas remiasi keliais esminiais kriterijais: ar analizė aktuali socialinio darbo praktikai, ar pagrįsta, ar analizuojami problemų sprendimo būdai, metodai, ar straipsnio medžiaga originali ir autentiška, ar laikomasi etinių reikalavimų, ar vartojama tinkama profesinė kalba. Techniniai. Straipsnių apimtis ne daugiau kaip žodžių, anotacijai skiriama 50 žodžių, santraukai anglų kalba nuo 250 iki 300 žodžių. Struktūros. Straipsnį turi sudaryti anotacija, įvadas, analizė, išvados ir rekomendacijos, literatūros sąrašas (jame pateikiami tik tekste nurodyti šaltiniai), santrauka anglų kalba, duomenys apie autorių (vardas ir pavardė, darbovietė, pareigos, adresas, telefonas, el. paštas). Citavimo ir literatūros sąrašo sudarymo. Cituoti ir sudaryti literatūros sąrašą remiantis APA stiliumi ( taip pat Mums rašykite ir skambinkite: Jonavos g , LT Kaunas Tel.: (8 37) , (8 37) , faks. (8 37) El. p.

9 Socialinis darbas. Patirtis ir metodai = Social work. Experience and methods / Vytauto Didžiojo universitetas, Socialinio darbo institutas ; redakcinė kolegija: vyr. redaktorius Jonas Ruškus [et al.]. - [Nr.] 1(1) (2008)-. - Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, [Nr.] 21(1). Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas p. Su bibliografija. ISSN (spausdintas) ISSN (internetinis) SOCIALINIS DARBAS. PATIRTIS IR METODAI (1) Redagavo Auksė Gasperavičienė Maketavo Skaidra Vaicekauskienė Tiražas 70 egz. Užsakymo Nr. K Išleido Vytauto Didžiojo universitetas K. Donelaičio g. 58, LT-44248, Kaunas Spausdino Vitae Litera leidykla Savanorių pr. 137, LT-44146, Kaunas