LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA"

Transkriptas

1 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA Nr. G-7359 DOKUMENTAS PASIRAŠYTAS SAUGIU ELEKTRONINIU PARAŠU Nr. SR-2626 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2, Vilnius, tel. (8 5) / , faks. (8 5) , el. p. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas Atsisk. sąsk. LT Swedbank, AB, kodas Lietuvos Respublikos Vyriausybei Nr. DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMO PROJEKTO TEIKIMO Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau Ministerija) teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo projektą (toliau Projektas). Projektas parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 7 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 10 straipsniu, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir 2 dalies 3, 5 ir 7 punktais, įgyvendinant Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimu Nr. 16 Dėl Valstybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo patvirtinimo, ir Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo, nuostatas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2018 m. spalio 13 d. nutarimu Nr Dėl biudžetinių profesinio mokymo įstaigų pertvarkymo į viešąsias įstaigas ir valstybės turto investavimo pritarė biudžetinės profesinio mokymo įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos pertvarkymui į viešąją įstaigą įstatymų nustatyta tvarka. Iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos bei po pertvarkymo veiksiančios viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos (toliau Mokykla) pagrindinė veikla profesinis mokymas. Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 40 straipsnio 1 ir 2 dalies ir 7 dalies 1 punkto nuostatomis, kad valstybės turtas gali būti perduodamas valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms patikėjimo teise pagal patikėjimo sutartį ir investuojamas, prašome iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį turtą (sąrašas pridedamas) perduoti viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal valstybės turto patikėjimo sutartį 20 metų Mokyklos šiuo metu įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Projekto tikslas investuoti valstybei nuosavybės teise priklausantį biudžetinės įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos valdytą patikėjimo teise ilgalaikį ir trumpalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą, kurio nepriklausomo turto vertintojo 2018 m. lapkričio 21 d. nustatyta bendra turto rinkos vertė ,97 euro, 2018 m. gruodžio 31 d. nustatyta bendra turto rinkos vertė ,65 euro, iš viso bendra turto rinkos vertė ,62 (du šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt eurų šešiasdešimt du centai) euro,

2 didinant Mokyklos savininko kapitalą. Kartu su Projektu pateiktos vertinimo ataskaitos yra sudarytos vėliau kaip 6 mėnesiai (parengta 2018 m. lapkričio 21 d., turto vertės nustatymo data 2018 m. spalio 29 d.) (parengimo ir turto vertės nustatymo data 2018 m. gruodžio 31 d.) iki dalininko įnašo perdavimo viešajai įstaigai, tačiau atkreipiame dėmesį į tai, kad pagal galiojančią praktiką, jeigu turto vertinimo ataskaita nėra teismo keliu užginčyta, netikslinga švaistyti biudžeto lėšas ir jas leisti pakartotiniam turto vertinimui. Pažymime, kad pasikeitus teisės aktams nuo 2019 m. sausio 1 d. atsirado prievolė turto vertinimo ataskaitą paskelbti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje. Ši galimybė techniškai atsirado tik nuo 2019 m. sausio 11 d., o Sprendimas investuoti valstybės ir savivaldybių turtą gali būti priimamas ne anksčiau kaip po 1 mėnesio nuo turto vertinimo ataskaitos paskelbimo Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje. Švietimo įstaigos, kurios vertinimus atliko 2018 m. spalio mėn., šią prievolę atlikti galėjo, tik praėjus 3 mėnesiams po turto vertinimo ataskaitų sudarymo. UAB Vertinimo partneriai, atlikusi Mokyklos ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto vertinimą, 2019 m. gegužės 17 d. rašte paaiškino, kad, peržvelgus turto vertinimo ataskaitas ir rinkos konjunktūrą, galima daryti išvadą, jog turto vertinimo ataskaitose Nr. VP M ir Nr. VP2018-1M-II nustatytos turto rinkos vertės bei konjunktūra iki šios dienos nesikeistų ir nustatytos vertės išliktų tokios pačios (raštas pridedamas). Todėl prašome, atsižvelgiant į tai, kad švietimo įstaigų turto vertinimo ataskaitos paskelbtos ir neapskųstos, netaikyti Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies nuostatos, kad kiekvieno įnašo vertė yra lygi įneštai pinigų sumai ar atitinka turto vertinimo ataskaitoje, sudarytoje ne vėliau kaip prieš 6 mėnesius iki dalininko įnašo perdavimo viešajai įstaigai, nurodytą turto vertę. Įgyvendinant Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo, patvirtinto Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo, 9.3 ir 9.4 papunkčių nuostatas, Mokyklos turto vertinimo ataskaitos 2019 m. sausio 11 d. ir 2019 m. balandžio 1 d. paskelbtos Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos interneto svetainėje. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 5 d. nutarimo Nr ir 11.3 papunkčiais, Mokykla 2019 m. birželio 4 d. raštu Nr. DV3-241 Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo projekto prašo perduoti iki pertvarkymo veikusios biudžetinės įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos patikėjimo teise valdytą nekilnojamąjį turtą (pagal pridedamą sąrašą) viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai, nurodydama prašomo perduoti valstybės turto naudojimo tikslą bei paaiškinimą, kuriuo pagrindžiama būtinybė perduoti Mokyklai valstybės turtą. Mokykla informavo, kad profesinio mokymo programoms vykdyti nekilnojamąjį turtą naudoja taip: 1. Pastatas Mokykla (unikalus Nr , perduodamas plotas 3847,81 kv. m), Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Kavoliškio k., Melioratorių g. 1A, naudojamas Mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti įrengti teorinio ir praktinio mokymo kabinetai, sporto ir aktų salės, valgykla, administracinės patalpos. 2. Pastatas Katilinė (unikalus Nr , perduodamas plotas 16,49 kv. m), Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Kavoliškio k., Melioratorių g. 1A, naudojama mokyklos pastatui šildyti skystu kuru, tuo atveju, kai sugenda biokuro katilinės veikla. 3. Pastatas Katilinė (unikalus Nr , bendras plotas 18,44 kv. m), Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Kavoliškio k., Melioratorių g. 1A, naudojama mokyklos patalpoms šildyti, įrengtas biokuro katilas. 4. Pastatas Sandėlis (unikalus Nr , bendras plotas 23,28 kv. m), Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Kavoliškio k., Melioratorių g. 1A, naudojamas biokurui sandėliuoti.

3 5. Kiti inžineriniai statiniai Kiemo aikštelė (unikalus Nr ), Rokiškio r. sav., Rokiškio kaimiškoji sen., Kavoliškio k., Melioratorių g. 1A, naudojama mokinių ir darbuotojų automobiliams laikyti / laikinam stovėjimui. 6. Pastatas Bendrabutis su mokslo paskirties patalpomis (unikalus Nr , perduodamas plotas 2640,38 k. m), Rokiškis, Kauno g. 31A, naudojama mokinių teoriniam ir praktiniam mokymui. Pastate įrengtos siuvėjų ir statybininkų teorinio bei praktinio mokymo klasės. Bendrabutis naudojamas mokiniams apgyvendinti, nes didžioji dalis besimokančių mokinių dalis yra iš Rokiškio ir aplinkinių rajonų kaimiškų vietovių. 7. Kiti inžineriniai statiniai Autodromas (Kelias (6473,15 kv. m), estakada (5vnt.), sankasa (2 vnt.) (unikalus Nr ), Rokiškio r. sav., Kazliškio sen., Konstantinavos k., naudojamas mokinių praktinio vairavimo mokymui. Mokymo programos keičiasi atsižvelgiant į darbo rinkos poreikius. Šiuo metu Mokykloje mokoma pagal 11 pirminio profesinio mokymo programų: apdailininko (statybininko) (programos kodas ; M ; M ); automobilių mechaniko (programos kodas ; ; M ; M ); siuvėjo (programos kodas ); technikos šaltkalvio remontininko (programos kodas ); suvirintojo (programos kodas M ); apskaitininko ir kasininko (programos kodas M ); virėjo (programos kodas M ). Mokykla vykdo tęstinį profesinį mokymą pagal įvairias Darbo rinkos rėmimo programas metais tęstinio profesinio mokymo galimybėmis pasinaudojo 292 rajono bedarbiai ir kvalifikaciją siekiantys patobulinti asmenys Taip pat Mokykla informavo, kad, gavusi nekilnojamąjį turtą pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, įsipareigoja jį naudoti tik Mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti (turto naudojimo paskirtis atitiks įstaigos veiklos sritis ir tikslus), taip pat įsipareigoja turtą tausoti ir racionaliai tvarkyti ir patikėjimo sutartyje numatytomis sąlygomis panaudoti savo lėšas perduoto turto remontui atlikti. Mokykla gautą pagal turto patikėjimo sutartį turtą valdys ir naudos rūpestingai, užtikrindama visuomenės interesų tenkinimą, tokiu būdu sieks maksimalios naudos visuomenei. Mokykla tai moderni pirminio ir tęstinio profesinio mokymo įstaiga, turinti 48 licencijuotas programas, kurios suteikia profesinį bei vidurinį išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinės pasirinktos profesinės veiklos sričiai keliamus reikalavimus. Mokyklos misija rengti darbo rinkai aukštos kvalifikacijos įvairių sričių specialistus, tenkinančius regiono darbo rinkos poreikius; laiduoti modernų ir standartus atitinkantį ugdymosi procesą, veiksmingai bendradarbiaujant su socialiniais partneriais; ugdyti bendruosius ir dalykinius mokinių gebėjimus bei pilietines vertybių nuostatas, padedančias asmeniui įsitvirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, mokytis visą gyvenimą, tobulinti ir keisti savo kvalifikaciją; plėtoti tęstinio mokymosi kryptį, sudarant galimybę įgyti paklausią profesiją. Mokyklos vizija tai šiuolaikiška mokykla skatinanti nuolat tobulėti, kurianti saugias mokymo (si) ir bendradarbiavimo erdves, tiesianti tiltus tarp mokyklos, bendruomenės ir socialinių partnerių, siekdama suteikti kokybiškas profesinio mokymo (si) paslaugas, kalbanti apie save ir savo nuveiktus darbus. Mokyklos metų veiklos strateginiai tikslai: saugios ir įvairiapusiškos mokymo(si) erdvės ir mokymo(si) būdų formavimas; profesionalaus kolektyvo ugdymas, siekiant gerinti profesinio mokymo(si) kokybę; mokyklos bendruomenės ir socialinių partnerių įsitraukimo į mokymo(si) procesą didinimas. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 8 d. įsakymo Nr.V-952 Dėl švietimo ir mokslo ministerijos įsteigtų profesinių mokyklų tinklo pertvarkos metų bendrojo plano patvirtinimo pakeitimu bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. V-1182 Dėl Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos vidurinio ugdymo programos akreditacijos nuo 2014 m. sausio 1 d. Mokykloje įsteigtas Gimnazijos skyrius m. sausio 1 d. duomenimis, Mokykloje mokosi 295 mokiniai, dauguma jų iš Rokiškio miesto ir Rokiškio regiono metais įstojo 146 mokiniai. Kasmet Mokyklą baigia apie 145 kvalifikuotų specialistų, apie 80 proc. mokinių įsidarbina pagal specialybę.

4 Bendras darbuotojų skaičius 2019 m. sausio 1 d. 48 darbuotojai. Iš jų 5 mokytojai, 21 profesijos mokytojas, 1 socialinis pedagogas. Mokykloje veikia šiuolaikinis kompiuterinis tinklas su 100 Mbit/s interneto duomenų perdavimo sparta. Mokykloje yra 115 kompiuterių, iš jų 14 skirta administravimui. Nuo 2013 m. naudojamas e. dienynas TAMO, veikia Mokyklos interneto puslapis. Tarptautinis bendradarbiavimas tapo svarbia Mokyklos sritimi. Mokykloje diegiamos naujovės kuriamos edukacinės erdvės, organizuojamos mokinių parodos, integruotos, atviros pamokos, ugdomas mokinių verslumas, kūrybiškumas, globalus suvokimas. Mokykla aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje. Nuo 2011 m. įvykdyti / vykdomi 5 Leonardo da Vinci ir 5 Erasmus+ KA1-programų mobilumo projektai. 6 projektams mokykla gavo finansavimą, o kituose dalyvavo partnerio teisėmis (,,Automobilių mechanikų profesinė patirtis ir mobilumas ES šalyse Nr. LLP-LdV-IVT-2013-LT-0830;,,Apdailininkų (statybininkų) profesinių kompetencijų ir asmeninių gebėjimų tobulinimas Nr. LLP-LdV-IVT LT-0680;,,Karjeros ABC su Erasmus+ Nr LT01-KA ;,,Karjeros ABC su Erasmus+2015 Nr LT01-KA ; Verslumo pamoka ES Nr LT01-KA ; Ugdymo turinio vadyba ES mokymo institucijose Nr LT01- KA (konsorciumas); praktika su Erasmus+ kelias į profesinį tobulėjimą Nr LT01-KA ). Per šiuos metus įgyta projektų vykdymo patirties, užmegzti kontaktai su priimančiomis organizacijomis. Bendradarbiaujama su projektų partneriais Lietuvoje, dalinamasi projektų vykdymo patirtimi. Mokykla,vykdydama projektines veiklas, gerina mokinių praktinius įgūdžius bei tobulina mokinių profesinio mokymo darbuotojų bendrąsias socialines, kultūrines bei užsienio kalbos kompetencijas. Mokyklos veiklos tikslas padėti asmeniui įgyti kvalifikaciją ir kompetencijas, atitinkančias šiuolaikinį mokslo, technologijos, ekonomikos ir kultūros lygį, padedančias jam įsitirtinti ir konkuruoti kintančioje darbo rinkoje. Pagal investavimo kriterijus, kurie nustatyti Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 22 straipsnio 2 dalyje, Mokykla tenkina tokius investavimo kriterijų punktus: 3) investuojant skatinamas Lietuvos ekonomikos augimas, stiprinamas ekonominis savarankiškumas ir (ar) tarptautinis konkurencingumas; Investavus valstybės turtą Mokykla galės diegti lankstesnes profesinio mokymo formas, grindžiamas profesinio mokymo dalyvių ir partnerių sąveika, leidžiančia greičiau reaguoti į darbo rinkoje vykstančius poreikius. Programų atitikimas šiuolaikiniams darbo rinkos poreikiams leis paruošti daugiau kvalifikuotų specialistų, gebančių įsilieti į regiono ir Lietuvos darbo rinką ar patiems vystyti verslą ir kurti naujas darbo vietas. Europos Sąjungos struktūrinių fondų, finansuojamų pagal m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 2 prioriteto Viešųjų paslaugų kokybė ir prieinamumas: sveikatos, švietimo ir socialinė infrastruktūra priemonę VP3-2.2-ŠMM-13-V Profesinio mokymo infrastruktūros plėtra, projekto Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos automobilių mechaniko specialybės praktinio mokymo bazės atnaujinimas (Nr. VP3-2.2-ŠMM-13-V ( ,52 Eur) lėšomis atnaujinta automobilių mechaniko, suvirintojo ir šaltkalvio remontininko programų praktinio mokymo bazė, mokomieji kabinetai aprūpinti modernia įranga. Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis pagal Lietuvos kaimo plėtros metų programos krypties LEADER metodo įgyvendinimas priemonę Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas įgyvendintą projektą Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos sporto salės remontas, pritaikytas bendruomenės poreikiams (93 744,79 Eur) atliktas sporto salės remontas, atitinkantis šiuolaikinius reikalavimus. Klimato kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojant projektą Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos katilinės statyba, įrengiant biokuro katilą ( ,80 Eur) pastatyta nauja katilinė su biokuro katilu mokyklos patalpoms šildyti biokuru, tai leido žymiai sumažinti šildymo išlaidas. 5) investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, naudinga visuomenei (skatinama veiksminga konkurencija šalies rinkoje, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas);

5 Mokyklos sėkmingas bendradarbiavimas su regiono įmonėmis, profesinio mokymo bei bendrojo ugdymo įstaigomis sudaro sąlygas tenkinti įmonių, mokyklų bei gyventojų poreikius bei ateityje sudarys naujų perspektyvių ir paklausių rinkoje profesijų prieinamumui bei pasirinkimo galimybėms. Mokykla vykdo tęstinį profesinį mokymą pagal įvairias Užimtumo tarnybos rėmimo programas. Tęstinis profesinis mokymas organizuojamas pagal mokymo programas, kurios orientuotos į regiono darbo rinkos poreikius. Turto investavimu bus sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas. 7) iš investavimo objekto bus gauta ne tik pelno (pajamų), bet ir gautas socialinis rezultatas (švietimo, kultūros, mokslo, aplinkos, sveikatos ir socialinės apsaugos, kitų panašių sričių) arba užtikrintas veiksmingesnis Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Vyriausybės nutarimuose nustatytų valstybės ir savivaldybės funkcijų atlikimas; Investavus valstybės turtą bus gautas socialinis rezultatas švietimo srityje vykdomos įvairios profesinio mokymo programos; profesinis mokymas taps lankstesnis, pagrįstas įvairių formų ir institucijų sąveika; bus gebama lanksčiau konkuruoti paslaugų rinkoje. Bus teikiamos kvalifikacijos tobulinimo paslaugos, formalaus ir neformalaus mokymo programos regiono ir šalies įmonių darbuotojams. Taip siekiama gauti iki 40 tūkstančių eurų per metus papildomų pajamų už mokymų paslaugas. Visi besimokantys Mokykloje mokiniai galės naudotis praktinio mokymo įranga ir taip gilinti savo profesines žinias ir kvalifikaciją. Mokykla, lanksčiai prisitaikydama prie besikeičiančių politinių, ekonominių, socialinių sąlygų, stengiasi suteikti galimybę mokiniams sėkmingai įsilieti į darbo rinką, o susidarius nepalankioms sąlygoms ar iškritus iš darbo rinkos, vėl į ją sėkmingai sugrįžti ir taip prisidėti prie Lietuvos visos visuomenės gerovės kūrimo. Mokykla informavo, kad nevykdo ir negali vykdyti jokių veiklų, kurios nebūtų susijusios su švietimo sistema, todėl gautą turtą įsipareigojame naudoti tik mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti. Turtą valdys ir naudos rūpestingai, užtikrindami visuomenės interesų tenkinimą. Tokiu būdu sieksime maksimalios naudos visuomenei. Atsižvelgiant į tai, kad iš investuojamo turto numatomų gauti pajamų vertinės išraiškos pateikti negalime, su Mokyklos parengtu nutarimo projektu pateikiama investavimo kriterijų tik kokybinė išraiška. Atlikus pertvarką Mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti (tęsti iki pertvarkos vykdytą veiklą) yra būtinas ankščiau minėtas turtas. Mokyklos parengtas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektas Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo projektas be pastabų suderintas su valstybės įmone Turto banku (nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) pažyma pridedama). Konkurencijos taryba 2019 m. gegužės 14 d. raštu Nr. (9.8-35) 6V-1125 Dėl teisės akto projekto derinimo pateikė pastabų. Atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos pastabą, Mokykla įvertino ir 2019 m. birželio 4 d. rašte Nr. (1.8) Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo projekto ir 2019 m. birželio 20 d. rašte Nr. (1.8)2-154 Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo projekto papildymo patikino, kad investavimu bus užtikrinama Mokyklos veiklos materialinė bazė ir sudaromos palankios sąlygos Mokyklos veiklos kokybei užtikrinti investuojamas turtas yra skirtas mokinių profesiniam mokymui ir jų praktinei veiklai (mokymo įranga, baldai, knygos, kompiuterinė technika ir kt.), taip pat administracinei veiklai užtikrinti. Tai, kaip bus naudojamas Mokyklai perduotas turtas, neturi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 straipsnio 1 dalyje nurodytų požymių dėl valstybės pagalbos teikimo. Be šio turto Mokykla negalėtų atlikti jai pavestų profesinio mokymo funkcijų, nurodytų Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme. Turtas nėra skirtas palaikyti prekių gamybai ar komercinėms paslaugoms teikti, neiškraipys konkurencijos, nesuteiks Mokyklai pranašumo prieš kitus rinkos dalyvius, nedarys jokios įtakos ES valstybių narių tarpusavio prekybai. Mokykla savo raštuose teigia, kad nevykdo ir negali vykdyti jokių veiklų, kurios nebūtų vienaip ar kitaip susijusios su švietimo sistema, taip pat įsipareigoja gautą turtą naudoti tik

6 Mokyklos įstatuose numatytai veiklai vykdyti, turtą valdyti ir naudoti rūpestingai, užtikrindama visuomenės interesų tenkinimą. Mokykla informavo, kad organizuojant profesinio ugdymo procesą, gali pasitaikyti atvejų, kai bus realizuojami mokinių praktinių užsiėmimų metu pagaminti produktai ar sukurtos paslaugos (profesinio mokymo metu atliekami individualūs užsakymai parduodami virėjų pagaminti patiekalai, teikiamos automobilių remonto, siuvimo paslaugos). Tai užtikrina profesinio mokymo kokybę, ugdo mokinių praktinius įgūdžius, lavina mokinių kūrybinį mąstymą, ugdo verslumą, gerina teikiamų paslaugų kokybę, skatina mokinius įgyti aukštesnę kvalifikaciją. Visos gaunamos lėšos bus naudojamos praktinio profesinio mokymo medžiagoms ir priemonėms pirkti. Mokykla informavo, kad šiuo metu galiojančios nuomos sutartys sudarytos konkurso būdu, suderintos su centralizuotai valdomo valstybės turto valdytoju valstybės įmone Turto banku per valstybės Turto banko informacinę paieškos sistemą (VTIPS), todėl nėra galimybės iškraipyti arba kitaip paveikti konkurenciją. Turtas yra išnuomotas veiklai, kuri reikalinga ugdymo kokybei užtikrinti ar pagerinti (praktinių įgūdžių formavimui, užklasinei veiklai, fiziniam lavinimui). Įvertinus tai, kad Mokyklos gaunamas finansavimas iš valstybės biudžeto yra nepakankamas, todėl gautos pajamos panaudojamos racionaliai mokymo priemonėms (inventoriui) įsigyti. Mokykla 2019 m. birželio 25 d. rašte Nr. (1.8) Dėl nekilnojamojo turto naudojimo nurodo, kad pastate bendrabutyje su mokslo paskirties patalpomis (unikalus Nr , bendras plotas 2640,38 kv. m) išnuomota: 1. 78,57 kv. m. ploto patalpa Rokiškio rajono klubui,,artritas. Čia vyksta įvairūs klubo narių susitikimai su įvairių sričių gydytojais bei slaugytojais, mokslininkais, sveikatos apsaugos politikos formuotojais ir plačiąja visuomene. Į savo renginius klubas įtraukia ir bendrabutyje gyvenančius mokinius, vykdo edukacijas, organizuoja bendras šventes, turiningai leidžia laisvalaikį, sistemingai formuoja mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius ,44 kv. m. ploto patalpa UAB,,Escolat, kuris vykdo fizinės gerovės užtikrinimo ir sporto renginių organizavimo veiklą. Sudaromos sąlygos mokiniams sveikai ir turiningai leisti laisvalaikį. Kartu organizuojamos neformaliojo švietimo veiklos, kasmet vykdomi Rokiškio rajono savivaldybės sveikatingumo programos lėšomis finansuojami projektai. Išnuomojamų patalpų plotas nėra didelis, bet mokiniams svarbu turiningai praleisti laisvalaikį. Laisvu nuo mokinių užsiėmimų metu autodrome (unikalus Nr ) vairavimo aikštelė išnuomota VšĮ SK,,Viesulas praktiniam vairavimo mokymui. Projekte numatomo teisinio reguliavimo teigiama pasekmė investavimu bus įgyvendintos naujos Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo nuostatos pasikeitus Mokyklos teisinei formai iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą, Mokyklai atsiranda galimybė turėti nuosavą turtą, kurio vienas iš įgijimo būdų valstybės investuotas turtas, taip pat Mokykla turės teisę skolintis, tai yra pasirašyti paskolų sutartis, finansinės nuomos sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, laikydamasi atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto bendro valstybinėms profesinėms mokykloms skolinimosi limito. Taip pat investuojamu turtu padidės valstybės įnašas Mokyklos kapitale, sumažės su turtu susijusių biurokratinių procedūrų kiekis, o Mokykla galės racionaliau, lanksčiau ir efektyviau disponuoti turtu be tarpininkų, taigi, bus sudarytos geresnės sąlygos Mokyklos veiklai vykdyti. Atsižvelgiant į tai, valstybės turto investavimo būdas yra geresnė alternatyva nei šio turto perleidimas patikėjimo teise. Parengtas Projektas yra individualus teisės aktas, todėl numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo pažyma nerengiama, konsultacijos su visuomene nenumatomos. Projektas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Vyriausybės programai, neperkelia Europos Sąjungos teisės normų. Priėmus Projektą, kitų teisės aktų keisti ar panaikinti nereikės. Papildomų lėšų Projektui įgyvendinti neprireiks. Priėmus Projektą, neigiamų pasekmių nenumatoma. Projektas nenotifikuotinas Europos Komisijai. Projektas paskelbtas Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Projektą parengė Ekonomikos departamento Turto valdymo ir viešųjų pirkimų skyriaus (vedėja Margarita Jakštonienė, tel ) vyriausioji specialistė Danutė Kirsnienė (tel , el. p.

7 PRIDEDAMA: 1. Nutarimo Dėl nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo bei savininko kapitalo didinimo projektas, 2 lapai. 2. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos 2019 m. birželio 4 d. rašto Nr. (1.8) Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo projekto ir 2019 m. birželio 20 d. rašto Nr. (1.8)2-154 Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo projekto papildymo projekto kopijos, 7 lapai. 3. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos turto vertės nustatymo santrauka Nr. VP M, 1 egz. 4. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos turto vertės nustatymo santrauka Nr. VP M-II, 1 egz. 5. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų, nutarimo projekto derinimo Valstybės turto informacinės paieškos sistemoje (VTIPS) pažymos kopijos, 14 lapų. 6. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio parengto Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projekto Dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešajai įstaigai Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklai ir valstybės turto investavimo kopija, 2 lapai. 7. Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2019 m. gegužės 14 d. rašto Nr. (9.8-35) 6V Dėl teisės akto projekto derinimo kopija, 2 lapai. 8. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos investuojamo turto sąrašų kopijos, 34 lapai. 9. Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. birželio 25 d. įsakymas Nr. V-737 Dėl profesinio mokymo įstaigų metinių veiklos ataskaitų tvirtinimo. 10. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos Finansinių ataskaitų rinkinys, 49 lapai. 11. Viešosios įstaigos Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos įstatų kopija, 12 lapų. 12. Nekilnojamojo turto, perduodamo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį, sąrašo kopija, 1 lapas. 13. UAB Vertinimo partneriai 2019 m. gegužės 17 d. rašto kopija, 1 lapas. Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius

8 Danutė Kirsnienė, tel. (8 5) , el. p.