VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS"

Transkriptas

1 Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB,,TELE2 LIETUVOS RESPUBLIKOS NESĄŽININGOS KOMERCINĖS VEIKLOS VARTOTOJAMS DRAUDIMO ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Nr.12NKV-149 Vilnius Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, susidedanti iš Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktorės Neringos Ulbaitės (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos pirmininkė), direktoriaus pavaduotojo Gintauto Mišeikio, Ekonominių interesų departamento direktoriaus Mareko Močiulskio, Teisės skyriaus vedėjos Audronės Kaušylienės bei l. e. Nesąžiningos komercinės veiklos ir reklamos skyriaus vedėjos pareigas Ingos Grinevičės, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 16 straipsnio 2 dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo vartotojo (duomenys neskelbtini)prašymą dėl UAB Tele2 (įmonės kodas , adresas Upės g. 23, Vilnius) veiksmų, galimai pažeidžiančių Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija n u s t a t o Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba per Vartotojų teisių informacinės sistemos (VTIS) platformą gavo vartotojo (duomenys neskelbtini) prašymą dėl bendrovės vykdomos veiklos. Prašyme vartotojas nurodė, jog bendrovės savitarnos paskyroje gavo asmeninį pasiūlymą, kuriame buvo nurodyta, kad prasitęsiant sutartį vartotojas, be kita ko, gauna 3 mėn. nemokamą internetą, tačiau, prasitęsus sutartį, minėtas pasiūlymas nebuvo pritaikytas. Prašyme nurodyta, kad bendrovė vartotojui pasiūlė sudaryti naują brangesnę sutartį, tam, kad vartotojas gautų minėtą 3 mėn. nemokamą interneto pasiūlymą. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, raštu Nr kreipėsi į UAB Tele2 su prašymu pateikti motyvuotus paaiškinimus bei juos patvirtinančius įrodymus dėl vartotojo (duomenys neskelbtini) prašyme nurodytų aplinkybių. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo UAB Tele2 raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad vartotojui (duomenys neskelbtini) suteikta 51 Eur nuolaida paslaugoms, atitinkanti 3 mėnesių telefono numerio minimalius plano mokesčius. Bendrovė nurodė, kad minėtos sumos kompensacija pritaikyta vartotojui pateiktoje paslaugų sąskaitoje už 2018 m. balandžio mėn. UAB,,Tele2 raštu nurodė, jog apie priimtą sprendimą vartotojas (duomenys neskelbtini) informuotas žodžiu bei su pasiūlymu sutiko ir daugiau pretenzijų neturėjo. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija priėmė nutarimą Nr. 12NKV-56 Pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl UAB,,Tele2 galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu,

2 raštu Nr , pateikė priimto nutarimo,,pradėti nagrinėjimo procedūrą dėl UAB,,Tele2 galimo Lietuvos Respublikos nesąžingos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo nuorašus ir paprašė UAB,,Tele2 pateikti papildomą informaciją. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo UAB,,Tele2 raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad konkretus pasiūlymas, dėl kurio kreipėsi vartotojas (duomenys neskelbtini), buvo skleidžiamas bendrovės savitarnos paskyroje grupei bendrovės klientų bei UAB,,Tele2 interneto tinklalapyje Bendrovė rašte nurodė, kad pasiūlymui atrinko tuos vartotojus, kuriems artėjo sutarties su bendrove minimalaus termino pabaiga bei tuos vartotojus, kurie turėjo panašaus ryšio vartojimo poreikius. Bendrovė nurodė, jog minėtiems vartotojams, kurių buvo (duomenys neskelbtini) jų savitarnos paskyroje buvo išsiųstas vartotojo prašyme minimas reklaminis pasiūlymas. Bendrovė rašte nurodė, kad nei vienas vartotojas, išskyrus (duomenys neskelbtini), nepateikė pretenzijų dėl to, kad pasiūlymas neatitiko jų lūkeščių, todėl bendrovės nuomone skleistas pasiūlymas atitiko vartotojų interesus ir jų nesuklaidino bei yra sąžiningas ir teisėtas. Bendrovė rašte nurodė, kad norint pasinaudoti skleistu pasiūlymu, kiekvienas vartotojas turi sudaryti (pratęsti) ryšio paslaugų sutartį nurodytomis sąlygomis, taip pat sudarydamas ryšio paslaugų sutartį vartotojas turi galimybę sudaryti mobilaus parašo sutartį (pirmus 6 mėn. nemokėti mobilaus parašo mokeščio), galimybę užsisakyti,,deezer paslaugą (pirmą mėn. nemokėti mokeščio), galimybę užsisakyti,,viaplay paslaugą (pirmus 2 mėn. nemokėti mokeščio) ir galimybę sudaryti namų interneto sutartį ir nemokėti mokeščio pirmus 3 mėn. Bendrovė rašte nurodė, kad namų interneto sutartį vartotojas turi galimybę sudaryti pasirinkdamas jam tinkamą planą bei mokėdamas standartinį tuo metu taikomą plano mokestį. Bendrovės teigimu, šis pasiūlymas labiau tinkamas vartotojams, kurie iki tol neturėjo namų interneto arba kurie nori papildomo plano namų internetui (pvz., sodybai ar kitai vietai). Bendrovė rašte nurodė, kad vartotojai neprivalo rinktis tų paslaugų, kurios jiems nereikalingos, pvz., jeigu vartotojas jau turi namų internetą ir papildomos namų interneto medemas nėra reikalingas. Bendrovė rašte nurodė, kad remiantis aktualia teismų praktika, vidutinis vartotojas yra pakankamai atidus ir rūpestingas, gebantis suprasti pateikiamą informaciją ir įvertinti ją spręsdamas ar pasirinkti siūlomas prekes ar paslaugas. Bendrovė rašte nurodė, kad visos skleisto pasiūlymo sąlygos, padedančios vartotojams apsispręsti, ar siūlomos paslaugos jiems reikalingos ir atitinka jų interesus, yra nurodytos bendrovės interneto tinklalapyje Todėl, bendrovės teigimu, UAB,,Tele2 buvo pakankamai atidi, rūpestinga ir suteikė vartotojams teisingą ir neklaidinančią informaciją apie specialų pasiūlymą ir jo sąlygas. Bendrovė nurodė, kad pasiūlymo sąlygose buvo nurodyta, kad,,pasiūlymas galioja sudarant 24 mėn. sutartį su modemu. Praėjus 3 mėn. bus taikomas sutarties pasirašymo metu galiojantis pasirinkto plano mokestis.. Bendrovė rašte nurodė, kad visos pasiūlymo sąlygos yra nurodytos bendrovės interneto tinklalapyje UAB,,Tele2 rašte pažymėjo, kad vartotojas neprivalėjo sudaryti naujos brangesnės sutarties. Rašte nurodyta, kad pasiūlymo esmė esamos mobiliaus ryšio sutarties pratęsimas palankesnėmis sąlygomis nei standartinės sąlygos, t. y. mokant mažesnę plano kainą bei gaunant papildomų paslaugų, kurių mėnesio mokeščiai nebus taikomi nuo 1 iki 6 mėnesių. Bendrovė rašte nurodė, kad 3 mėn. nemokamo interneto yra fakultatyvinė pasiūlymo sąlyga, kuri, bendrovės teigimu, nėra esminė vartotojui apsisprendžiant pratęsti mobiliojo ryšio paslaugos sutartį ar ne. Bendrovė pateikdama paaiškinus nurodė, kad, siekant taikaus susitarimo ir vartotojo interesų patenkinimo, UAB,,Tele2 suteikė vartotojui kompensaciją, kuri lygi trims mėnesio mokeščiams, kuriuos vartotojas moka už namų internetą. Atsižvelgdama į tai, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba raštu Nr. 4E-1065, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 2 punktu, kreipėsi į vartotoją ir paprašė pateikti papildomą informaciją.

3 3 Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba gavo vartotojo (duomenys neskelbtini) raštą, kuriame vartotojas nurodė, kad bendrovė pripažino savo kaltę, kreipėsi į vartotoją bei pasiūlė 51 Eur nuolaidą einamojo mėnesio sąskaitai, kuri, vartotojo teigimu, buvo pritaikyta. Taip pat vartotojas pateikė bendrovės skleistos reklamos pasiūlymo kopiją, kuriame pateikiama tokia informacija:,,specialus pasiūlymas Jums Neriboti pokalbiai Neribotos sms 8 GB + Nemokamos paslaugos namų internetas (3 mėn. nemokamai) Mobilusis parašas (6 mėn. nemokamai) Viaplay (2 mėn. nemokamai) Deezer (1 mėn. nemokamai) Sudarant sutartį 8,50 Eur/ mėn.. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pažymi, jog iš vartotojo pateikto pasiūlymo matyti, jog daugiau jokios papildomos informacijos, apie skleižiamą pasiūlymą nėra pateikta. Atkreiptinas dėmesys, kad Valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba patikrino UAB,,Tele2 skleidžiamą pasiūlymą bendrovės interneto tinklalapyje bei nustatė, kad pradiniame pasiūlymo lauke vartotojams pateikiama informacija apie mobiliojo ryšio paslaugos sumažintą kainą, kuri galioja pasirenkant terminuotą 12 mėn. sutartį, bei nurodoma, kad pasinaudojant šiuo pasiūlymu yra suteikiamos papildomos nemokamos paslaugos: + namų internetas (3 mėn. nemokamai), mobilusis parašas (6 mėn. nemokamai), Viaplay (2 mėn. nemokamai), Deezer (1 mėn. nemokamai), tačiau, pateikiant papildomą pasiūlymą dėl nemokamos namų interneto paslaugos (dėl kurios ir kreipėsi vartotojas), nėra pateikiama jokia žymia, kuri nurodytų, kad šiam pasiūlymui galioja papildomos sąlygos, t. y. nemokama namų interneto paslauga galioja tik pasirašius naują sutartį (vartotojams, kurie turi šią paslaugą, pasiūlymas nemokamai naudotis namų internetu 3 mėn. nėra pritaikomi) taip pat, kad norint pasinaudoti šiuo pasiūlymu namų interneto sutartį reikėtų sudaryti ne 12 mėn. (kaip mobiliojo ryšio sutartį), tačiau 24 mėnesiams. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba raštu Nr informavo UAB,,Tele2 apie rašytinio proceso tvarka įvyksiantį posedį bei pateikė pranešimo Nr ,,Dėl UAB,,Tele2 galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo bei nutarimo Nr. 12NKV-139,,Baigti nagrinėjimo procedūr` dėl UAB,,Tele2 galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimo nuorašus. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gavo UAB,,Tele2 raštą, kuriame bendrovė nurodė, kad skleistu bendrovės pasiūlymu pasinaudojo (duomenys neskelbtini), bei pateikė tai patvirtinančius dokumentus išrašą iš bendrovės sistemos. Ištyrusi bylos aplinkybes, pateiktus rašytinius paaiškinimus ir įrodymus, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija k o n s t a t u o j a Dėl UAB,,Tele2 vykdytos komercinės veiklos Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, jog Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymu į Lietuvos nacionalinę teisę perkeltos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje, iš dalies keičiančioje Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB bei 2002/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2006/2004 (toliau - Nesąžiningos komercinės veiklos direktyva) nuostatos. Kadangi ši direktyva yra maksimalaus harmonizavimo, visose Europos Sąjungos valstybėse narėse ji perkelta vienoda apimtimi. Be to, kaip numatyta minėtoje direktyvoje bei Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 1 straipsnio 5 dalyje, šis įstatymas taikomas, kai nėra kitų įstatymų, nustatančių nesąžiningos komercinės veiklos ypatumus. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 4 dalis nustato, kad komercinė veikla vartotojams yra komercinės veiklos subjekto veiksmai, neveikimas, elgesys arba pareiškimas, įskaitant reklamą ir rinkodarą, tiesiogiai susiję su produkto pirkimo skatinimu, pardavimu arba teikimu vartotojams.

4 4 Nagrinėjama UAB,,Tele2 veikla, teikiant mobiliojo ryšio paslaugas, laikytina komercine veikla bei atitinka Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme įtvirtintą komercinės veiklos sąvoką. Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punkto pažeidimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3straipsnio 1 dalis nustato, jog nesąžininga komercinė veikla draudžiama. Minėto įstatymo 3 straipsnio 2 dalis nustato, kad komercinė veikla yra nesąžininga, jeigu ji neatitinka profesinio atidumo reikalavimų ir iš esmės iškreipia arba gali iš esmės iškreipti vidutinio vartotojo (vartotojų grupės vidutinio nario, kai komercinė veikla nukreipta į tam tikrą vartotojų grupę) ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, nagrinėdama UAB,,Tele2 komercinės veiklos atitikimą profesinio atidumo reikalavimams, pažymi, kad profesinis atidumas tai specialiųjų įgūdžių ir rūpestingumo standartas, kurio pagrįstai galima tikėtis iš komercinės veiklos subjekto vartotojų atžvilgiu ir kuris atitinka sąžiningą praktiką rinkoje ir (arba) bendrą sąžiningumo principą šio subjekto veiklos srityje. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta, kad iš esmės iškreipti vartotojų ekonominį elgesį vykdant komercinę veiklą vartotojų atžvilgiu stebimai susilpninti vartotojo gebėjimą priimti informacija paremtą sprendimą ir taip paskatinti vartotoją priimti sprendimą dėl sandorio, kurio jis kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Atkreiptinas dėmesys, jog Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatyme bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos, kurią šis įstatymas perkelia, nesąžiningos komercinės veiklos ir klaidinančios komercinės veiklos sąvokos formuluojamos taip, kad tokia veikla apima ne tik jau konkrečiai įvykusį vartotojo suklaidinimo ar kitokio jo ekonominio elgesio iškreipimo faktą, bet ir tokio suklaidinimo galimybę. Taigi sprendžiant, ar buvo padarytas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimas, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, remiantis teisingumo, išsamumo ir protingumo kriterijais, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo bendrovės veiksmais galimybę, o ne konkretų įvykusį suklaidinimo faktą. Pažymėtina, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A /2010, aiškindamas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalį taip pat yra pabrėžęs, kad veiksmai, kurie neatitiko profesinio atidumo reikalavimo, neturi būtinai sukelti atitinkamas pasekmes, t. y. neprivalo iš esmės iškreipti vartotojų ekonominio elgesio, nes, idant būtų galima konstatuoti tokio pobūdžio įtaką vartotojų ekonominiam elgesiui, užtenka nustatyti tokios įtakos galimybę. Kitaip tariant, nėra būtina, kad būtų sudarytas bent vienas sandoris, kurio vartotojas kitomis aplinkybėmis nebūtų sudaręs. Nagrinėjamu atveju dėl UAB,,Tele2 veiksmų buvo gautas vartotojo (duomenys neskelbtini) prašymas, taigi teigtina, kad nagrinėjamu atveju galėjo įvykti konkretus bei realus suklaidinimo, t. y. ekonominio elgesio iškreipimo, faktas. Pažymėtina ir tai, jog dėl UAB,,Tele2 veiksmų galėjo būti iškreiptas ir kitų, nesiskundusių Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai asmenų, ekonominis elgesys. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, kad, aukščiau nurodytu atveju, UAB,,Tele2 iškreipė vartotojo ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu, kadangi pateikė vartotojui komercinį pasiūlymą, kurio metu siūlė sudaryti naują mobiliojo ryšio paslaugų sutartį bei gauti papildomų nemokamų paslaugų, tačiau nepateikė aiškios informacijos apie papildomų paslaugų pasinaudojimo galimybes, tokiu būdu paskatindama vartotoją priimti sprendimą dėl sandorio, kurio vartotojas kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs.

5 5 Pažymėtina, jog UAB,,Tele2 kaip verslo subjektui, keliami didesni profesinio atidumo, rūpestingumo reikalavimai, todėl UAB,,Tele2 privalėjo būti atidi, rūpestinga ir suteikti vartotojams teisingą ir neklaidinančią informaciją apie suteikiamas paslaugas bei jų pasinaudojimo galimybes. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutartyje (civilinė byla Nr. 3K-3-524/2004 m.) konstatavo, kad verslas yra veikimas savo rizika, todėl verslininkas turi prisiimti neigiamų savo veiklos padarinių riziką (rūpestingai pasirinkti trečiuosius asmenis įsipareigojimams įvykdyti, turėti galimybių kontroliuoti jų veiklą ir panašiai).. Atsižvelgiant į tai, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tranybos komisija konstatuoja, kad UAB,,Tele2 tokiais savo veiksmais, kaip nurodyta aukščiau, pažeidė Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, kadangi veikla atitinka 3 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtintą draudimą. Dėl vidutinio vartotojo elgesio iškreipimo produkto atžvilgiu Pažymėtina, jog komercinės veiklos subjekto vykdoma komercinė veikla yra vertinama vadovaujantis vidutinio vartotojo atžvilgiu. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, jog vartotojas ekonomine prasme yra suinteresuotas gauti teisingą informaciją apie ketinamų įsigyti produktų savybes. Jei atitinkama informacija teisinga, gerai informuotas ir pakankamai apdairus bei pastabus vartotojas gali susiformuoti nuomonę apie siūlomus produktus nepakenkdamas savo ekonominiams interesams, tuo tarpu priešingai jei atitinkama informacija klaidinga, tai gali iškreipti vidutinio vartotojo ekonominį elgesį. Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 13 punktas nustato, kad vidutinis vartotojas yra pakankamai informuotas, protingai atidus ir apdairus, atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir kalbinius veiksnius. Pažymėtina ir tai, kad vartotojas, kaip sutarties šalis, dėl objektyvių priežasčių disponavimo informacija galimybių, patirties, laiko stokos ir kitų panašių aplinkybių yra nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi pardavėju ar paslaugų teikėju, todėl vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011). Kaip minėta aukščiau, sprendžiant, ar buvo padarytas Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimas, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijai, remiantis teisingumo, išsamumo ir protingumo kriterijais, pakanka nustatyti asmens suklaidinimo bendrovės veiksmais galimybę, o ne konkretų įvykusį suklaidinimo faktą. Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 2 straipsnio 10 punkte įtvirtinta, kad sprendimas dėl sandorio yra vartotojo sprendimas veikti ar neveikti, kurį vartotojas priima dėl produkto pirkimo, pirkimo būdo ir sąlygų, visos kainos sumokėjimo ar mokėjimo dalimi, produkto įsigijimo ar atsisakymo, ar pasinaudojimo su produktu susijusia sutartine teise. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, kad Europos Komisijos tarnybų darbiniame dokumente Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos gairėse (toliau Gairės) nurodyta, kad vartotojo priimtas sprendimas pirkti laikytinas sprendimu dėl sandorio net ir tuo atveju, jei po tokio jo apsisprendimo galutinis vartotojo ir prekybininko sandoris galiausiai nesudaromas. Gairėse taip pat nurodyta, kad sprendimams dėl sandorio yra priskiriamas ir sprendimas vykti į prekybos vietą ar parduotuvę. Be to, Gairėse pažymėta, kad tai, jog sprendimo dėl sandorio sąvoka apibrėžiama taip plačiai, yra svarbu. Tai leidžia taikyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos plačiau, taip pat ir tais atvejais, kai dėl nesąžiningo prekybininko elgesio vartotojas nesudaro sandorio ar paslaugų teikimo sutarties. Vadovaujantis šiuo principu, nesąžininga gali būti laikoma ne vien tokia komercinė veikla, kurios pastūmėtas vidutinis vartotojas gali nusipirkti produktą (arba jo nepirkti),

6 6 bet ir tokia, kurios pastūmėtas vartotojas, praleidžia daugiau laiko užsisakinėdamas internetu ar nusprendžia nepasirinkti kito prekybininko ar produkto. Atsižvelgiant į tai, jog nagrinėjamu atveju dėl UAB,,Tele2 veiksmų buvo gautas vartotojo (duomenys neskelbtini) prašymas, teigtina, kad nagrinėjamu atveju įvyko konkretus bei realus vartotojų suklaidinimo, t. y. ekonominio elgesio iškreipimo, faktas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, kad vartotojas, gavęs bendrovės komercinį pasiūlymą ir matydamas teisingą informaciją, kad pasinaudojant teiktu pasiūlymu bus suteikiamos nemokamos tam tikros paslaugos (vartotojo (duomenys neskelbtini) atveju buvo siūloma papildoma nemokamo namų interneto paslauga 3 mėn.), tačiau nebuvo pateikiama informacija, kad šis pasiūlymas negali būti taikomas tiems varotojams, kurie jau turi užsisakę namų interneto paslaugas, galimai būtų primėmęs kitą sprendimą dėl sandoro ir, pvz. nebūtų priėmęs bendrovės pasiūlymo arba pasirinkęs kitą paslaugos teikėją. Dėl Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto pažeidimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 4 straipsnis nustato, kad klaidinanti komercinė veikla yra klaidinantys veiksmai arba klaidinantis informacijos neatskleidimas. Minėto įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad, atsižvelgiant į informacijos perdavimo priemonių ribotumą, klaidinančiu informacijos neatskleidimu laikomi tokie veiksmai, dėl kurių vidutinis vartotojas skatinamas arba gali būti skatinamas priimti tokį sprendimą dėl sandorio, kurio kitomis aplinkybėmis jis nebūtų priėmęs - esminės informacijos, kuri vidutiniam vartotojui reikalinga tam, kad jis galėtų priimti informacija paremtą sprendimą dėl sandorio, nuslėpimas ar jos pateikimas neaiškiai, nesuprantamai, dviprasmiškai ar ne laiku. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, jog vartotojai, priimdi komercinį paslaugų pasiūlymą visuomet atkreipia dėmesį į pasiūlyme pateikiamą informaciją bei suteikiamas papildomas nuolaidas, kuri daro įtaką vartotojų ekonominiam elgesiui bei tam tikram sprendimo dėl sandorio priėmimui. Vartotojas (duomenys neskelbtini) prašyme nurodė, kad UAB,,Tele2 savitarnos paskyroje gavo asmeninį pasiūlymą, kuriame buvo nurodyta, kad prasitęsiant sutartį vartotojas, be kita ko, gauna 3 mėn. nemokamą internetą, tačiau, prasitęsus sutartį, minėtas pasiūlymas nebuvo pritaikytas. Prašyme vartotojas nurodė, kad bendrovė vartotojui pasiūlė sudaryti naują brangesnę sutartį, tam, kad vartotojas gautų minėtą 3 mėn. nemokamą interneto pasiūlymą. UAB,,Tele2 pateikdama paaiškinimus Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai nurodė, kad papildomi pasiūlymai yra tik fakultatyvinės pasiūlymo sąlygos, kurios, bendrovės teigimu, nėra esminės vartotojui apsisprendžiant pratęsti mobiliojo ryšio paslaugos sutartį ar ne. Taip pat bendrovė pažymėjo, kad visos pasiūlymo sąlygos yra nurodytas bendrovės interneto tinklalapyje Tyrimo metu, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba patikrino bendrovės interneto tinklalapyje skleidžiamą pasiūlymą ir nustatė, kad pradiniame pasiūlymo lauke vartotojams pateikiama informacija apie mobiliojo ryšio paslaugos sumažintą kainą, kuri galioja pasirenkat terminuotą 12 mėn. sutartį, bei nurodoma, kad pasinaudojant šiuo pasiūlymu yra suteikiamos papildomos nemokamos paslaugos: + namų internetas (3 mėn. nemokamai), mobilusis parašas (6 mėn. nemokamai), Viaplay (2 mėn. nemokamai), Deezer (1 mėn. nemokamai), tačiau, pateikiant papildomą pasiūlymą dėl nemokamos namų interneto paslaugos (dėl kurios ir kreipėsi vartotojas), nėra pateikiama jokia speciali žyma, kuri nurodytų, kad šiam pasiūlymui galioja papildomos sąlygos, t. y., kad nemokama namų interneto paslauga galioja tik pasirašius naują sutartį (vartotojams, kurie turi šią paslaugą, reklamuojama nemokama 3 mėn. namų interneto paslauga nėra pritaikoma) taip pat, kad norint pasinaudoti šiuo pasiūlymu namų interneto sutartį reikėtų sudaryti ne 12 mėn. (kaip mobiliojo ryšio sutartį), tačiau 24 mėnesiams. Valstybinės

7 7 vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija pažymi, kad nors pagrindinis pasiūlymas yra sumažinta mobiliojo ryšio paslaugos kaina, o kiti pasiūlymai yra tik priedas prie mobiliojo ryšio paslaugos sutarties, tačiau, neatsižvelgiant į tai, vartotojams turi būti pateikiama aiški, neklaidinanti informacija. Šiuo atveju, UAB,,Tele2 nesuteikė vartotojams tinkamos informacijos, kad papildomu namų interneto pasiūlymu pasinaudoti tik sudarant naują namų interneto sutartį, bei šią sutartį reikės sudaryti ne 12 mėnesių, kaip mobiliojo ryšio paslaugų sutartį, o dvigubai ilgesniam terminui t. y. 24 mėnesiams. Taigi, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog UAB,,Tele2 nesielgė kaip protingas ir atidus komercinės veiklos subjektas, kadangi vartotojui pateikiant komercinį pasiūlymą nesuteikė aiškios informacijos apie papildomas pasiūlymo sąlygas. Pažymėtina, jog informacija, kad papildomu namų interneto pasiūlymu negalės pasinaudoti vartotojai, kurie jau turi įsigiję bendrovės teikiamą namų interneto paslaugas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija konstatuoja, kad UAB,,Tele2 iškreipė vartotojo (duomenys neskelbtini) ekonominį elgesį siūlomo produkto atžvilgiu ir nesuteikė vartotojui visos esminės informacijos apie pasiūlymo sąlygas, tokiu būdu paskatindama vartotoją (duomenys neskelbtini) priimti sprendimą dėl sandorio, kurio vartotojas kitomis aplinkybėmis nebūtų priėmęs. Atsižvelgiant į tai, UAB,,Tele2 pažeidė Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalį, kadangi bendrovės komercinė veikla atitinka 6 straipsnio 1 dalies 2 punkte įtvirtintą draudimą. Dėl UAB,,Tele2 taikytinų sankcijų Vadovaujantis Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, skiriamos baudos dydis nustatomas pagal mažiausios ir didžiausios baudų, nustatytų šio straipsnio 1 dalies pirmame sakinyje, vidurkį, skiriant konkrečią baudą, atsižvelgiama į šio straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytas atsakomybę lengvinančias ar sunkinančias aplinkybes, pažeidimo pobūdį, pažeidimo trukmę ir mastą. Vertindama pažeidimo pobūdį, Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija atsižvelgia į tai, kad UAB Tele2 vykdyta nesąžininga komercinė veikla atitinka Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymu draudžiamos nesąžiningos komercinės veiklos požymius. Taip pat atsižvelgta, kad šiuo konkrečiu atveju, UAB Tele2 pateikė vartotojams komercinį pasiūlymą, kurio sąlygos pateiktos neaiškiai, nesuprantamai dviprasmiškai. Taip pat atsižvelgta į tai, kad Valstybinė varottojų teisių apsaugos tarnyba gavo 1 vartotojo skundą. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vertindama pažeidimo mastą, atsižvelgė į tai, kad UAB Tele2 pasiūlymą pateikė asmeniškai (duomenys neskelbtini) bendrovės vartotojų, taip pat pasiūlymas buvo skleidžiamas bendrovės interneto tinklalapyje todėl laikytina, kad bendrovės skleista informacija pasiekiama ne regioniniu, o nacionaliniu mastu. Atsižvelgta į tai, kad Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nutartimi Nr. A /2011 konstatavo, jog informacija internete yra prieinama žymiai didesnei daliai vartotojų negu spausdintuose leidiniuose, todėl pažeidimo mastas turi būti vertinamas kaip didelis. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija atsižvelgia į tai, kad bendrovės skleistu pasiūlymu pasinaudojo (duomenys neskelbtini). Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija atsižvelgė į tai, kad UAB Tele2 bendradarbiavo su Valstybine vartotojų teisių apsaugos tarnyba tyrimo Dėl UAB Tele2 galimo Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo metu. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija atsižvelgė į tai, kad UAB Tele2 siekdama taikaus susitarimo su vartotoju (duomenys neskelbtini), suteikė vartotojui kompensaciją 51 Eur. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija atsakomybę lengvinančių bei sunkinančių aplinkybių byloje nenustatė.

8 8 Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 13 straipsnio 1, 3 ir 4 dalimis, n u t a r i a už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo 3 straipsnio 1 dalies pažeidimą, kai komercinė veikla atitinka 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir 6 straipsnio 1 dalies 2 punktą, skirti UAB Tele ( vieno tūkstančio) eurų baudą. Nutarimas per vieną mėnesį nuo nutarimo įteikimo dienos gali būti apskųstas teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Kreipimasis į teismą nesustabdo nutarimo vykdymo. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos komisijos paskirta bauda ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo dienos, kurią komercinės veiklos subjektui buvo įteiktas nutarimas, turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT , esančią banke Swedbank, AB (banko kodas 73000, SWIFT kodas HABALT22, lėšų gavėjas Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas ), kodų sąrašo Kitos baudos skyriaus Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos skirtos baudos 6780 eilutę. Direktorė Neringa Ulbaitė