m. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "m. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS"

Transkriptas

1 m. ES FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMA LĖŠŲ PERSKIRSTYMAS

2 LĖŠŲ COVID-19 PASKIRSTYMO PRINCIPAI Eknmiks skatinim ir krnavirus (COVID-19) sukeltų pasekmių mažinim priemnių plane numatyti priritetai: sveikats ir visumenės apsaugs sistemų veikla darb viets ir gyventjų pajams versl likvidum išsaugjimas eknmiks skatinimas Lėšs perskirstms nemažinant jau prisiimtų įsipareigjimų Lėšs skiriams būtiniausims, greičiausią pveikį turinčims priemnėms 2

3 PERSKIRSTYMAI, kuriems anksčiau pritarta SaF 11 mln. eurų kurių perskirstymui pritarta LRV pasitarim prtklu Nr priritetas: Energijs efektyvumas, AEI EM gaminančių varttjų skatinim priemnės 8 priritetas: Scialinė įtrauktis, kva su skurdu Kaim gyvenamųjų vietvių atnaujinimas, nesuplanuts lėšs 7 priritetas: Užimtumas Didžiųjų miestų plėtra, nesuplanuts lėšs 4 priritetas: Energijs efektyvumas, AEI ENEF (50 mln. eurų) 3,3 mln. 8 priritetas: Scialinė įtrauktis, kva su skurdu Neįgaliųjų institucinės glbs pertvarks I etap užbaigimas (10,3 mln. eurų) 4 priritetas: Energijs efektyvumas, AEI VRM bandmsis iniciatyvs viets plėtrs fndas 5 priritetas: Aplinksauga Gelbėjim mduliai COVID-19 saugum užtikrinimas 3

4 ESF ERPF PERSKIRSTYMAI, COVID-19 1 priritetas. ŠMSM (30,4 mln. eurų) 2 priritetas. SM (5 mln. eurų) 4 priritetas. SM (25 mln. eurų) 5 priritetas. EIM (0,4 mln. eurų) 6 priritetas. EM (2 mln. eurų) SM (28,3 mln. eurų) 7 priritetas. VRM (13,6 mln. eurų) 7 priritetas. VRM (1 mln. eurų) 8 priritetas. SADM (10,8 mln. eurų) VRM (0,9 mln. eurų) 9 priritetas. EIM (13,4 mln. eurų) 10 priritetas. VRM (4 mln. eurų) Kvai su COVID-19 8 priritetas SAM (32 mln. eurų ERPF) (7,9 mln. eurų ESF) 7 priritetas SADM (116,6 mln. eurų ERPF / ESF) 3 priritetas EIM (20 mln. eurų ERPF) 4

5 LĖŠOS COVID-19 ES lėšs Iš vis SAM SADM Perskirstma Sav Iš vis Perskirstma Sav Iš vis EIM Perskirstma

6 PRIEMONĖS VERSLUI DĖL COVID-19 Valstybės garantijų limitas padidintas 500 mln. Eur Papildmai numatma skirti: Dtacijms (DPK 20 mln. eurų, darb užmkesčiui kmpensuti 160 mln. eurų) Finansinėms priemnėms 50 mln. eurų VB lėšų (dar nepanaudts lėšs mln. eurų) Spartinams ir adaptujams esams INVEGA priemnės (įmnių likvidumui užtikrinti): plečiamas finansujamų sektrių sąrašas, didesnės galimybės sklinti apyvartinėms lėšms, peržiūrėts riziks pasidalinim su privačiu sektriumi schems. Kuriams naujs finansinės priemnės (alternatyviems sklintjams paskatinti, eksprtui didinti, kt.) PARAMOS PRINCIPAI: Slidarumas, Scialinė atsakmybė, Priritetas labiausiai paveiktiems 6

7 LENGVINAMOS IR SPARTINAMOS ES INVESTAVIMO SĄLYGOS Lankstesnis investicijų paleidimas labiausiai cvid-19 paveiktse srityse: atsisakma daugeli derinim prcedūrų (sveikats ir scialinė apsauga, versl finansavimas); atsisakma reikalavim rengti /tikslinti investicinius prjektus (sveikats apsauga); Daugiau apyvartinių lėšų: prjekt vykdytj prašymu, skiriamas avansas, net jei nenumatyta prjekt sutartyje; maksimalus avansas prjektui didinamas iki 50 %; Greitesni mkėjimai: per pusę trumpinamas apmkėjim terminas; mkėjim prašymus leidžiama teikti dažniau nei iki šil; Prjekt veikls ir patikrinimai gali būti vykdmi nutliniu būdu Pratęsiamas 14 dienų galijančių kvietimų paraiškų pateikim terminai 7

8 FINANSŲ MINISTERIJA