anketa MVG-01

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "anketa MVG-01"

Transkriptas

1 Lietuvos statistikos departamento teritoriniam duomenų parengimo skyriui Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. DĮ-213 SUAUGUSIŲ ASMENŲ ŠVIETIMO STATISTINIO TYRIMO ANKETA MVG-01 (VIENKARTINĖ) Atrinktas respondentas 1 Pildoma 2012 m. sausio kovo mėn. Kitas respondentas, gyvenantis šiuos adresu 2 Pateikiama iki balandžio 1 d. Respondento sąlyginis kodas Apklausiami metų amžiaus gyventojai Lytis vyras 1 moteris 2 Garantuojamas gautų duomenų konfidencialumas Gimimo data Anketos forma skelbiama interneto svetainėje Klausėjui: apklausos pradžioje informuokite respondentą apie tyrimo tikslus, duomenų panaudojimą, duomenų konfidencialumą, apklausos turinį ir trukmę. Tyrimo tikslas rengti palyginamą statistinę informaciją apie gyventojų nuolatinį mokymąsi ir jo kliūtis, formalųjį ir neformalųjį suaugusių asmenų švietimą, savišvietą, ketinimus mokytis, pagrindinius mokymo paslaugų teikėjus, mokymosi finansavimą. I. IŠSILAVINIMAS 1. Ką Jūs baigėte? Klausėjui: pažymėkite mokymo įstaigos tipą, kurioje įgytas aukščiausias išsilavinimas. 1. Doktorantūrą, aspirantūrą universitete, akademijoje ar institute Universitetą, akademiją, institutą, seminariją ar pan Kolegiją Aukštesniąją mokyklą iki 2007 m Specialiąją vidurinę mokyklą (technikumą) iki 1991 metų Profesinę mokyklą, į kurią įstojote po vidurinės Vidurinę mokyklą, gimnaziją Profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje kartu su profesija įgijote vidurinį išsilavinimą Profesinę mokyklą, į kurią įstojote baigęs (-usi) pagrindinę mokyklą ir kurioje įgijote tik profesiją Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote nebaigęs (-usi) pagrindinės mokyklos ir kurioje kartu su profesija įgijote pagrindinį išsilavinimą Profesinę (amatų) mokyklą, į kurią įstojote nebaigęs (-usi) pagrindinės mokyklos ir kurioje įgijote tik profesiją Pagrindinę mokyklą Pradinę mokyklą Nebaigėte pradinės mokyklos Kokią mokymo / studijų programą Jūs baigėte? (nurodyti) švietimo srities / posričio kodas 3 3. Kuriais metais įgijote aukščiausią išsilavinimą? Nebaigtas išsilavinimas m Ar Jūs bandėte įgyti aukštesnį nei nurodėte išsilavinimą, bet nebaigėte mokslų? 1. Taip Ne Kur Jūs mokėtės, bet nebaigėte mokslų? 1. Doktorantūroje, aspirantūroje universitete, akademijoje ar institute Universitete, akademijoje, institute, seminarijoje ar pan Kolegijoje Aukštesniojoje mokykloje Specialiojoje vidurinėje (technikume) Profesinėje mokykloje po vidurinės mokyklos Vidurinėje mokykloje, gimnazijoje Profesinėje mokykloje po pagrindinės mokyklos Profesinėje mokykloje nebaigus pagrindinės mokyklos Pagrindinėje mokykloje... 6

2 2 II. PAGRINDINIS DARBAS Klausėjui: jei respondentas turi keletą darbų ir negali apsispręsti, kuris pagrindinis, tai pagrindiniu darbu laikomas tas, kuriame respondentas dirba daugiausia valandų. 6. Kuo Jūs užsiimate šiuo metu? Dirbate darbą, už kurį gaunate atlyginimą, turite pajamų, pelno 1. Visą darbo laiką Ne visą darbo laiką Esate mokinys (-ė), studentas (-ė) Esate nedirbantis (-i) pensininkas (-ė) Esate neįgalus (-i) ir todėl nedirbate Atliekate karo tarnybą Esate darbingo amžiaus namų šeimininkas (-ė) Esate bedarbis (-ė) (nedirbate, bet ieškote darbo ir norite dirbti) Kitas neaktyvus asmuo Darbovietėje Jūs esate: 1. Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal neterminuotą darbo sutartį Samdomasis darbuotojas, dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį Savarankiškai dirbantis asmuo, samdantis darbuotojus (turite savo verslą, ūkininkaujate, negaunate atlyginimo, bet turite pelno, pajamų) Padedantis šeimos narys, dirbantis šeimos įmonėje ar ūkyje (negaunate atlyginimo, bet turite pelno, pajamų) Savarankiškai dirbantis asmuo be samdomųjų darbuotojų (turite savo verslą, dirbate pagal verslo liudijimą, ūkininkaujate, negaunate atlyginimo, bet turite pelno, pajamų) Kiek asmenų, įskaitant Jus, dirba Jūsų darbovietėje ar šeimos įmonėje (ūkyje)? asmenų ar mažiau Nuo 11 iki 19 asmenų Nuo 20 iki 49 asmenų Nuo 50 iki 249 asmenų asmenų ar daugiau Tiksliai nežinote, bet 10 asmenų ar daugiau Apibūdinkite įmonės ar įstaigos, kurioje dirbate, pagrindinę ekonominę veiklą. (nurodyti) Veiklos kodas pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių Kokios Jūsų pareigos, profesija ar atliekamas darbas? (nurodyti) Profesijos kodas Kuriais metais pradėjote dirbti šioje darbovietėje ar šeimos įmonėje (ūkyje)? m. 2. Nenurodė III. DUOMENYS APIE TĖVUS (ĮTĖVIUS) ARBA GLOBĖJUS Klausėjui: tėvas (ar) motina (įtėviai) arba globėjai ir respondentas galėjo gyventi tame pačiame namų ūkyje arba atskirai. Laikotarpis, apie kurį klausiama, yra kai respondentas buvo metų amžiaus. Pasikeitimai, įvykę po šio laikotarpio, neturėtų būti akcentuojami. 12. Koks buvo Jūsų tėvų (įtėvių) arba globėjų išsilavinimas, kai Jums buvo metų? Klausėjui: pažymėkite aukščiausią išsilavinimą. Tėvo (įtėvio) arba globėjo Motinos (įmotės) arba globėjos 1. Aukštasis, aukštesnysis Vidurinis Pagrindinis ar žemesnis Nenurodė... 13

3 3 13. Kokios buvo Jūsų tėvų (įtėvių) arba globėjų pareigos, profesija ar atliekamas darbas darbovietėje, kai Jums buvo metų? (tėvo (Įtėvio) arba globėjo pareigos, profesija ar atliekamas darbas) (motinos (įmotės) arba globėjos pareigos, profesija ar atliekamas darbas) Tėvo (įtėvio) arba globėjo Motinos (įmotės) arba globėjos (profesijos kodas) 3. Niekada nedirbo (žymėti ir tuo atveju, kai respondentas neturėjo vieno iš tėvų) Nenurodė... IV. FORMALUSIS ŠVIETIMAS (Tiriamasis laikotarpis 12 mėn. iki apklausos) 14. Ar per pastaruosius 12 mėn. (iki apklausos) mokėtės aukštojoje, profesinėje, bendrojo ugdymo mokykloje? 1. Taip Ne Nurodykite, keliose švietimo įstaigose Jūs mokėtės per pastaruosius 12 mėn.? Klausėjui: įrašykite ne daugiau nei 3 mokymo įstaigų tipus Kur Jūs mokėtės? Klausėjui: pažymėkite ne daugiau nei 3 mokymo įstaigų tipus 1. Doktorantūroje, meno aspirantūroje Universitete, akademijoje, seminarijoje Kolegijoje Profesinėje mokykloje, baigus vidurinę mokyklą Bendrojo ugdymo mokyklos klasėje arba gimnazijos 3 4 klasėje Profesinėje mokykloje, baigus pagrindinę mokyklą Profesinėje mokykloje, nebaigus pagrindinės mokyklos Bendrojo ugdymo mokyklos 5 10 klasėje arba gimnazijos 1 2 klasėje Bendrojo ugdymo mokyklos 1 4 klasėje Kokia buvo paskutinė mokymo / studijų programa, kurioje Jūs mokėtės? (nurodyti) švietimo srities / posričio kodas Kokios mokymosi šioje programoje priežastys? 19. Gal galėtumėte nurodyti Jūsų dalyvavimo šioje mokymo programoje priežastis? 1. Kad geriau atliktumėte savo darbą Kad sumažintumėte galimybes prarasti darbą Kad turėtumėte daugiau galimybių susirasti naują darbą, pakeisti specialybę, profesinę kvalifikaciją Kad pradėtumėte nuosavą verslą Privalėjote dalyvauti, nes to reikalavo darbdavys Kad įgytumėte žinių ir įgūdžių, naudingų kasdieniame gyvenime Kad įgytumėte daugiau žinių arba išsiugdytumėte naujus įgūdžius Kad gautumėte mokymo baigimo pažymėjimą, diplomą Kad susipažintumėte su naujais žmonėmis Kokiu būdu Jūs mokėtės šioje mokymo programoje? 1. Tradicinis mokymasis (pvz., lankėte pamokas, paskaitas) Nuotolinis mokymasis naudojantis kompiuteriu ir (arba) internetu Nuotolinis mokymasis naudojantis tradicine mokomąja medžiaga Ar gaudavote atlyginimą už darbo valandas, kuriomis Jūs mokėtės? 1. Taip Dažniausiai gaudavote Dažniausiai negaudavote Ne Tuo metu nedirbote Kiek laiko per pastaruosius 12 mėn. Jūs mokėtės šioje mokymo programoje? 1. Kiek vidutiniškai valandų per savaitę Jūs mokėtės? Kiek savaičių Jūs mokėtės? Kiek iš viso valandų mokėtės?... val. sav. val Susijusios su darbu Asmeninės Nenurodė...

4 4 23. Kaip buvo mokėta už Jūsų mokymąsi, registraciją, egzaminus, knygas ar technines priemones? 1. Visas išlaidas apmokėjote pats (-i) Mokėjote pats (-i), bet nežinote, ar tai buvo visa suma Apmokėjote dalį išlaidų Visas išlaidas apmokėjo kiti Ar Jums buvo (bus) naudingi įgūdžiai ir žinios, įgytos dalyvaujant šioje mokymo programoje? 1. Taip, labai Pakankamai Nelabai Visai nenaudingi Kas būtent visiškai ar iš dalies mokėjo už Jūsų mokslą ar mokymosi priemones (knygas, kompiuterines programas ir kt.)? 1. Namų ūkio narys ar giminaitis Darbo birža Kitos valstybės institucijos Darbdavys (esamas ar būsimas) Kitas asmuo Nežinote, kas sumokėjo Klausėjui: 25 klausimas užduodamas tuo atveju, jei 23 klausime buvo pasirinktas 1 3, 24 klausime 1 atsakymas. 25. Kiek Jūs pats ar Jūsų namų ūkio narys sumokėjote už Jūsų mokslą ar mokymosi priemones (knygas, kompiuterines programas ir kt.)? 1... Lt 2. Nenurodė Kokių pasiekėte (tikitės pasiekti) rezultatų, susijusių su naujais įgūdžiais ar žiniomis, įgytomis dalyvaujant šioje mokymo programoje? 1. Naujas darbas Paaukštinimas Didesnis darbo užmokestis Naujos užduotys Geresni darbo rezultatai Asmeninis pasitenkinimas (susipažinta su naujais žmonėmis, atnaujinti bendrieji gebėjimai ir pan.) Kol kas jokių rezultatų Nesitikite pasiekti jokių rezultatų V. NEFORMALUSIS ŠVIETIMAS (Tiriamasis laikotarpis 12 mėn. iki apklausos) 28. Ar per pastaruosius 12 mėn. dalyvavote kokiuose nors kursuose, praktiniuose ar teoriniuose seminaruose, konferencijose, privačiose pamokose arba buvote mokomas darbo vietoje? 1. Taip Keliuose mokymuose dalyvavote per pastaruosius 12 mėn.? Ne Išvardykite visus mokymo kursus, privačias pamokas, seminarus, konferencijas, kuriose dalyvavote per pastaruosius 12 mėn. Klausėjui: nurodyti visus mokymus, taip pat ir nebaigtus Kursai (darbo laiku ar laisvalaikiu) 2. Seminarai ir konferencijos 3. Privačios pamokos (pamokos su mokytoju) 4. Planuoti mokymai darbo vietoje

5 5 31. Ar bent vienuose iš minėtų mokymų dalyvavote dėl priežasčių, susijusių su darbu? 1. Taip Ne Ar bent vieni iš minėtų mokymų vyko darbo valandomis, už kurias buvo mokamas atlyginimas? 1. Taip Ne (žymima ir tuo atveju, jei apklausos metu nedirbo) Ar bent vienų iš minėtų mokymų išlaidas (dalį arba visas) apmokėjo darbdavys? 1. Taip Ne (žymima ir tuo atveju, jei apklausos metu nedirbo) Nežinote, ar darbdavys mokėjo (visiškai arba iš dalies) už bent vienus mokymus Klausėjui: iš visų respondento nurodytų mokymų atsitiktinės atrankos būdu išrenkami trys neformaliojo švietimo mokymai. Jei respondentas dalyvavo nuo 1 iki 3 mokymų klausiama apie visus mokymus. 34. Apie kai kuriuos Jūsų paminėtus mokymus norėtume sužinoti daugiau. Klausėjui: eilės numeris atitinka 30 klausime įrašytų mokymų numerį. Mokymosi tipas: 1 kursai, 2 seminarai, 3 privačios pamokos, 4 mokymai darbo vietoje eil. nr. mokymų pavadinimas mokymų tipas švietimo srities / posričio kodas 35 Klausėjui: klausimuose pateikiami klausimai apie atsitiktinės atrankos būdu išrinktus mokymus (iš 34 klausimo). 35. Kokios buvo pagrindinės Jūsų dalyvavimo šiuose mokymuose priežastys? Klausėjui: klausimas netaikomas 4 mokymo tipui planuotam mokymui darbo vietoje. 1. Susijusios su darbu Asmeninės Gal galėtumėte nurodyti Jūsų dalyvavimo šiuose mokymuose priežastis? 1. Kad geriau atliktumėte savo darbą Kad sumažintumėte galimybes netekti darbo Kad turėtumėte daugiau galimybių rasti naują darbą, pakeisti specialybę, profesiją Kad pradėtumėte nuosavą verslą Privalėjote dalyvauti, nes to reikalavo darbdavys Kad įgytumėte žinių ir įgūdžių, naudingų kasdieniame gyvenime Kad įgytumėte daugiau profesinių žinių arba išsiugdytumėte naujus įgūdžius Kad gautumėte mokymo baigimo pažymėjimą, diplomą Kad susipažintumėte su naujais žmonėmis Kita Kokiu būdu Jūs mokėtės šiuose mokymuose? Klausėjui: klausimas netaikomas 2 mokymo tipui seminarams ir konferencijoms, 4 mokymo tipui planuotam mokymui darbo vietoje. 1. Tradicinis mokymasis (pvz., lankėte pamokas, paskaitas) Nuotolinis mokymasis naudojantis kompiuteriu ir (arba) internetu Nuotolinis mokymasis naudojantis tradicine mokomąja medžiaga... 38

6 6 38. Ar gaudavote atlyginimą už darbo valandas, kurių metu Jūs mokėtės? Klausėjui: klausimas netaikomas 4 mokymo tipui planuotam mokymui darbo vietoje. 1. Taip Dažniausiai gaudavote Dažniausiai negaudavote Ne Tuo metu nedirbote Kiek valandų Jūs mokėtės šiuose mokymuose? Nenurodė... val. val. val Kas buvo mokymo paslaugų teikėjas? Klausėjui: mokymo teikėjas institucija, fiziniai asmenys, teikiantys mokymo paslaugas. Mokymosi vieta nebūtinai turi sutapti su mokymo paslaugų teikėju. 1. Formaliojo švietimo įstaiga Neformaliojo švietimo įstaiga Įmonė, kurios pagrindinė veikla nėra mokymas Darbdavys Darbdavių interesams atstovaujančios organizacijos Profesinė sąjunga Ne pelno organizacija (pvz., kultūros draugija, politinė partija) Fiziniai asmenys (pvz., dėstytojai, studentai, turintys teisę teikti mokymo paslaugas) Įstaiga, kurios pagrindinė veikla nėra mokymas (pvz., biblioteka, muziejus) Kita Nenurodė Ar gavote mokymo baigimo pažymėjimą? 1. Taip, jo reikalauja darbdavys arba jis yra teisiškai privalomas Taip, bet jo nereikalauja darbdavys arba jis nėra teisiškai privalomas Ne Kaip buvo mokėta už Jūsų mokymąsi, registraciją, egzaminus, knygas ar technines priemones? Klausėjui: klausimas netaikomas 4 mokymo tipui planuotam mokymui darbo vietoje. 1. Visas išlaidas apmokėjote pats (-i) Mokėjote pats (-i), bet nežinote, ar tai buvo visa suma Apmokėjote dalį išlaidų Visas išlaidas apmokėjo kiti

7 7 43. Kas visiškai ar iš dalies mokėjo už Jūsų mokslą ar mokymosi priemones (knygas, kompiuterines programas ir kt.)? Klausėjui: klausimas netaikomas 4 mokymo tipui planuotam mokymui darbo vietoje. Galima žymėti keletą atsakymų. 1. Namų ūkio narys ar giminaitis Darbo birža Kitos valstybės institucijos Darbdavys (esamas ar būsimas) Kitas asmuo Nežinote, kas mokėjo Klausėjui: klausiama tuo atveju, jei 42 klausime buvo pasirinktas 1 3, 43 klausime 1 atsakymas. 44. Kiek Jūs ar Jūsų namų ūkio narys sumokėjote už mokslą ar mokymosi priemones (knygas, kompiuterines programas ir kt.)? Klausėjui: klausimas netaikomas 4 mokymo tipui planuotam mokymui darbo vietoje Lt Lt Lt 2. Nenurodė Ar Jums buvo (bus) naudingi įgūdžiai ir žinios, įgytos dalyvaujant šioje mokymo programoje? 1. Taip, labai Pakankamai Nelabai Visai nenaudingi Kokių pasiekėte (tikitės pasiekti) rezultatų, susijusių su naujais įgūdžiais ar žiniomis, įgytomis dalyvaujant šiuose 46. mokymuose? 1. Naujas darbas Paaukštinimas Didesnis darbo užmokestis Naujos užduotys Geresni darbo rezultatai Asmeninis pasitenkinimas (susipažinta su naujais žmonėmis, atnaujinti bendrieji gebėjimai ir pan.) Kol kas jokių rezultatų Nesitikite pasiekti jokių rezultatų VI. MOKYMOSI KLIŪTYS (Tiriamasis laikotarpis 12 mėn. iki apklausos) Klausėjui: klausimą pateikti respondentams, kurie nesimokė formaliajame ir neformaliajame švietime. 47. Nors nurodėte, kad per pastaruosius 12 mėn. nesimokėte, tačiau gal norėjote mokytis? 1. Taip Ne... 48

8 8 48. Dėl kokių priežasčių Jūs nesimokėte? Klausėjui: galima žymėti keletą atsakymų 1. Tiesiog nereikėjo mokymų Neturėjote tam reikalingų sugebėjimų Mokymasis buvo per brangus Trūko darbdavio paramos Sunku suderinti mokymosi ir darbo laiką Mokymosi vieta buvo per toli Neturėjote galimybės naudotis kompiuteriu ar internetu Buvote per daug užsiėmęs namuose Trukdė sveikata, amžius Kitos asmeninės priežastys Neradote tinkamų mokymų Iš visų priežasčių nurodykite, Jūsų manymu, svarbiausią. Klausėjui: nurodykite atsakymo numerį iš 48 klausimo. Pvz., jei respondentas kaip svarbiausią priežastį 48 klausime nurodė 4. Trūko darbdavio paramos žymėti Kokios priežastys lėmė, kad jūs nesimokėte, nors to norėjote? 1. Neturėjote tam reikalingų sugebėjimų Mokymasis buvo per brangus Trūko darbdavio paramos Sunku suderinti mokymosi ir darbo laiką Mokymosi vieta buvo per toli Neturėjote galimybės naudotis kompiuteriu ar internetu Buvote per daug užsiėmęs namuose Trukdė sveikata, amžius Kitos asmeninės priežastys Neradote tinkamų mokymų Iš visų priežasčių nurodykite, Jūsų manymu, svarbiausią. Klausėjui: nurodykite atsakymo numerį iš 50 klausimo. Pvz., jei respondentas kaip svarbiausią priežastį 50 klausime nurodė 3. Trūko darbdavio paramos žymėti Klausėjui: klausimą pateikti respondentams, kurie mokėsi formaliajame ir (ar) neformaliajame švietime. 52. Ar norėjote pastaruosius 12 mėn. papildomai mokytis, lankyti kursus? 1. Taip Ne... 55

9 9 53. Kokios priežastys labiausiai trukdė Jums papildomai mokytis, lankyti kursus? 1. Neturėjote tam reikalingų sugebėjimų Mokymasis buvo per brangus Trūko darbdavio paramos Sunku suderinti mokymosi ir darbo laiką Mokymosi vieta buvo per toli Neturėjote galimybės naudotis kompiuteriu ar internetu Buvote per daug užsiėmęs namuose Trukdė sveikata, amžius Kitos asmeninės priežastys Neradote tinkamų mokymų Iš visų priežasčių nurodykite, Jūsų manymu, svarbiausią. Klausėjui: nurodykite atsakymo numerį iš 53 klausimo. Pvz., jei respondentas kaip svarbiausią priežastį 53 klausime nurodė 3. Trūko darbdavio paramos žymėti Jūs per pastaruosius 12 mėn. mokėtės, tačiau papildomai mokytis nenorėjote. Dėl kokių priežasčių nenorėjote papildomai 55. mokytis? Klausėjui: galima žymėti keletą atsakymų 1. Tiesiog nereikėjo mokymų Neturėjote tam reikalingų sugebėjimų Mokymasis buvo per brangus Trūko darbdavio paramos Sunku suderinti mokymosi ir darbo laiką Mokymosi vieta buvo per toli Neturėjote galimybės naudotis kompiuteriu ar internetu Buvote per daug užsiėmęs namuose Trukdė sveikata, amžius Kitos asmeninės priežastys Neradote tinkamų mokymų Iš visų priežasčių nurodykite, Jūsų manymu, svarbiausią. Klausėjui: nurodykite atsakymo numerį iš 55 klausimo. Pvz., jei respondentas kaip svarbiausią priežastį 55 klausime nurodė 4. Trūko darbdavio paramos žymėti VII. SAVIŠVIETA (Tiriamasis laikotarpis 12 mėn. iki apklausos ) Klausėjui: savišvieta iš anksto apgalvotas, tikslingas savarankiškas mokymasis, naudojantis iš įvairių šaltinių gaunamomis žiniomis ir (ar) kito asmens perteikiama praktine patirtimi. 57. Ar per pastaruosius 12 mėn. bandėte ko nors mokytis savarankiškai? 1. Taip, vieną dalyką Taip, bent keletą dalykų Ne Nurodykite ir apibūdinkite dalykus, kurių per pastaruosius 12 mėn. mokėtės savarankiškai mokymo pavadinimas švietimo srities / posričio kodas

10 Kokios buvo pagrindinės mokymosi priežastys? Susijusios su darbu Asmeninės Kokiais būdais Jūs mokėtės savarankiškai? Mokėtės iš draugo, šeimos nario, kolegos Mokėtės iš knygų, specialybės žurnalų Mokėtės naudodamasis (-i) kompiuteriu ir (arba) internetu Žiūrėjote mokomąsias televizijos laidas, naudojotės garso ir vaizdo juostomis ar kompaktiniais diskais Lankėtės su gidu muziejuose, istoriniuose, gamtos objektuose Lankėtės bibliotekose, kultūros ir mokymo centruose, kitose įstaigose, teikiančiose mokslo žinių VIII. INFORMACIJOS APIE MOKYMĄSI PAIEŠKA 61. Ar per pastaruosius 12 mėn. ieškojote kokios nors informacijos apie galimybes mokytis? 1. Taip Ne Ar radote informacijos apie galimybes mokytis? 1. Taip Ne Kas suteikė Jums šią informaciją? 1. Radote informaciją internete Šeimos nariai, kaimynai, kolegos Darbdavys Darbo birža Švietimo įstaiga (bendrojo ugdymo, profesinė mokykla, kolegija, universitetas ir pan.) Žiniasklaida (TV, radijas, laikraščiai) Knygos Kita IX. INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ ĮGŪDŽIAI 64. Kuriuos iš išvardytų veiksmų, susijusių su kompiuteriu, Jums yra tekę atlikti? 1. Kopijuoti ar perkelti rinkmeną (failą), aplanką Kopijuoti informaciją dokumente (iškirpti, įterpti, perkelti) Atlikti skaičiavimus naudojant pagrindines aritmetines funkcijas (MS Excel) Suarchyvuoti rinkmeną (failą) (WinZip, WinRar ir kt.) Prijungti ir (ar) įdiegti naujus įrenginius: spausdintuvą, modemą Sukurti kompiuterinę programą naudojant specialią programavimo kalbą (C++, Basic, Pascal ir kt.) Perkelti rinkmenas iš kompiuterio į kitą prietaisą arba atvirkščiai (iš skaitmeninio fotoaparato, mobiliojo telefono arba į mobilųjį telefoną, iš arba į mp3 ar mp4 formato rinkmenų grotuvą) Pakeisti ar patikrinti programinės įrangos konfigūracijos parametrus Naudojantis programine įranga kurti elektroninius pristatymus (pvz., skaidres), paveikslėlius, garso įrašus, vaizdo medžiagą ar grafikus Įdiegti naują ar pakeisti seną operacinę sistemą Neatlikote išvardytų veiksmų Kuriuos iš išvardytų veiksmų, susijusių su internetu, Jums yra tekę atlikti? 1. Ieškoti informacijos, naudojantis paieškos sistemomis (pvz., Google, Altavista, Yahoo) Siųsti elektroninius laiškus su prisegtomis duomenų rinkmenomis (failais) Siųsti žinutes į pokalbių svetaines, rašyti komentarus perskaičius straipsnį, dalyvauti forume Skambinti naudojantis internetu Naudoti tiesioginio keitimosi (peer-to-peer) rinkmenomis (filmais, muzika ir kt.) programą (emule, BitTorrent) Sukurti tinklapį Įkelti tekstus, žaidimus, nuotraukas, filmus ar muziką į svetaines (pvz., socialines tinklavietes) Keisti interneto naršyklių saugumo nuostatas Neatlikote išvardytų veiksmų... 66

11 11 X. KALBŲ ĮGŪDŽIAI 66. Kokia Jūsų gimtoji (-osios) kalba (-os)? Klausėjui: gimtoji kalba tai pirmoji kalba (kalbos), kuria kalbama ankstyvoje vaikystėje. Tokių kalbų gali būti dvi, jei tėvai yra skirtingų tautybių. 1. Lietuvių Lenkų Rusų Kita (-os) (įrašyti) Kalbos kodas Kurias kitas kalbas Jūs mokate, t. y. galite kalbėti ir (ar) rašyti? 1. Rusų Anglų Lenkų Vokiečių Prancūzų Ispanų Lietuvių Kitą (-as) 68 (įrašyti) Kalbos kodas 9. Nemokate jokios kitos kalbos, išskyrus gimtąją Kurias dvi iš Jūsų nurodytų kalbų (išskyrus gimtąją) mokate geriausiai? Kalba Kalbos kodas 69. Kuris atsakymas geriausiai apibūdina Jūsų aukščiau minėtų kalbų mokėjimą (neįskaitant gimtosios kalbos)? Klausėjui: galima žymėti tik po vieną atsakymą kiekvienai kalbai. 1 kalba 2 kalba 1. Galite suprasti ir vartoti daugumą įprastų, kasdienių frazių. Vartojate šią kalbą įprastiems dalykams ir situacijoms apibūdinti Galite suprasti esmę, kai aiškiai kalbama, ir sukurti paprastą tekstą. Galite apibūdinti patirtį ir įvykius, gebate bendrauti gana sklandžiai Galite suprasti įvairius sudėtingus tekstus ir laisvai vartoti kalbą XI. DALYVAVIMAS KULTŪRINĖJE VEIKLOJE 70. Kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. Jūs: 1 6 kartus Daugiau nei 6 kartus Nesilankėte 1. Lankėtės spektaklyje, koncerte, operoje, balete Lankėtės kino teatre Lankėtes muziejuje, parodoje Lankėtės sporto renginyje (profesionalų ar mėgėjų) Ar per pastaruosius 12 mėn. skaitėte grožinę literatūrą? 1. Taip Ne Kiek grožinės literatūros knygų (apytiksliai) perskaitėte per pastaruosius 12 mėn.? knygas knygas ir daugiau knygų Kaip dažnai per pastaruosius 12 mėn. skaitėte spausdintus ar internetinius laikraščius? 1. Kasdien ar beveik kasdien Bent kartą per savaitę Bent kartą per mėnesį Rečiau nei kartą per mėnesį Niekada

12 12 XII. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE ASMENĮ IR NAMŲ ŪKĮ 74. Kurios šalies pilietis (-ė) esate? 1. Lietuvos Lenkijos Rusijos Baltarusijos Ukrainos Neturite pilietybės Kitos šalies (įrašyti) Šalies kodas Kiek ir kokio amžiaus asmenų gyvena Jūsų namų ūkyje? Klausėjui: nurodyti asmenų, gyvenančių respondento namų ūkyje (įskaitant ir respondentą), skaičių, pasirenkant atitinkamą amžiaus grupę. 1. Iš viso metų metų metų metų metų ir daugiau Kurioje šalyje Jūs gimėte? 1. Lietuvoje Kiek Jūsų namų ūkyje yra dirbančių metų amžiaus asmenų? Lenkijoje Rusijoje Baltarusijoje Ukrainoje Kitoje šalyje (įrašyti) Šalies kodas 76. Kiek metų Jūs gyvenate Lietuvoje? 76 8I. Koks Jūsų namų ūkio tipas? 1. Vieno asmens Vienos motinos ar vieno tėvo su vaiku (-ais), jaunesniu (-iais) nei 25 metų Poros, neturinčios vaiko (-ų), jaunesnio (-ių) nei 25 metų Poros su vaiku (-ais), jaunesniu (-iais) nei 25 metų Poros arba vienos motinos ar vieno tėvo su vaiku (-ais), jaunesniu (-iais) nei 25 metų, ir kitais namų ūkyje gyvenančiais asmenimis Kita Kokia Jūsų santuokinė padėtis? 1. Niekada negyvenote santuokoje Vedęs / ištekėjusi Našlys (-ė) Išsituokęs (-usi) Kokia Jūsų šeiminė padėtis? 1. Bendrai gyvenate neįregistravęs (-usi) santuokos Kita Neatsakė Kokios Jūsų namų ūkio grynosios mėnesio pajamos (atskaičius mokesčius ir įmokas)? Lt AČIŪ 2. Nenurodė Ar galite nurodyti apytiksles Jūsų namų ūkio grynąsias mėnesio pajamas (atskaičius mokesčius ir įmokas)? 1. Mažiau kaip 800 Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Lt Didesnės kaip 3000 Lt... AČIŪ Prašome nurodyti, kiek laiko skyrėte statistinio tyrimo anketai pildyti (neįskaitant kelionės laiko): val. min. Klausėjo (-os) vardas ir pavardė... Apklausta 2012 m. mėn. d. Pasiteirauti Lietuvos statistikos departamente: Gedimino pr. 29, Vilnius; tel.: (8 5) , (8 5) , (8 5) ; el. p.

13 Suaugusių asmenų švietimo statistinės anketos MVG-01 (vienkartinės) priedas INFORMACIJA DĖL SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO STATISTINIO TYRIMO (STATISTINĖ ANKETA MVG-01 (VIENKARTINĖ) STATISTINIO TYRIMO TEISINIS PAGRINDAS Lietuvos Respublikos statistikos įstatymas (Žin., 1993, Nr ; 1999, Nr ); 2010 m. rugsėjo 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 823/2010, įgyvendinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės nuostatas dėl suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą (OL 2010 L 246 p. 33); 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008 dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir plėtotės (OL 2008 L145, p. 227); 2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL 2009 L 87, P. 164). STATISTINIO TYRIMO RŪŠIS, APIMTIS IR TIKSLAS Atrankinis statistinis gyventojų tyrimas. Tyrimas atliekamas apklausiant metų amžiaus šalies gyventojų. Tyrimo pradžia 2012 m. sausio 1 d., pabaiga 2012 m. kovo 31 d. Tiriamasis laikotarpis paskutiniai 12 mėn. iki apklausos pradžios. Tyrimo tikslas rengti palyginamą statistinę informaciją apie gyventojų nuolatinį mokymąsi ir jo kliūtis, formalųjį ir neformalųjį suaugusių asmenų švietimą, savišvietą ir ketinimus mokytis, pagrindinius mokymo paslaugų teikėjus, mokymosi finansavimą. STATISTINIŲ DUOMENŲ PATEIKIMO PAREIGA Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 14 straipsnis 3 dalis: Fiziniai asmenys privalo teikti duomenis, jeigu tai nustato įstatymai arba Oficialiosios statistikos darbų programa. STATISTINĖS INFORMACIJOS PASKELBIMO LAIKAS IR VIETA Pirmąjį 2013 m. ketvirtį informacinis pranešimas; Liepos mėn. statistikos leidinys Švietimas ; Lietuvos statistikos departamento interneto svetainėje STATISTINIŲ DUOMENŲ KONFIDENCIALUMAS Lietuvos Respublikos statistikos įstatymo 15 straipsnio 2 dalis: Oficialiosios statistikos duomenys, jeigu pagal juos tiesiogiai ar netiesiogiai galima identifikuoti respondentą, apie kurį ar kurio veiklos rezultatus buvo surinkti pirminiai statistiniai duomenys, yra konfidencialūs ir saugomi įstatymų nustatyta tvarka.

STATISTIKOS DEPARTAMENTO

STATISTIKOS DEPARTAMENTO Įsakymas netenka galios 2015-03-20: Lietuvos statistikos departamentas, Įsakymas Nr. DĮ-354, 2014-12-16, paskelbta TAR 2014-12-16, i. k. 2014-19823 Dėl Verslo paslaugų įmonės veiklos statistinės ataskaitos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS),

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS), Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTROS ENERGIJOS GAMYBOS PEG-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO PEP-11 (MĖNESINĖS) ELEKTROS

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAIT Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO AUTOBUSAIS STATISTINĖS ATASKAITOS TA-02 (KETVIRTINĖS) FORMOS PATVIRTINIMO 2014 m.

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. lapkritis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

LFS instructions 2009_LT

LFS instructions 2009_LT PAAIŠKINIMAI KLAUSĖJAMS, ATLIEKANTIEMS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMĄ 2008 IR VĖLESNIAIS METAIS GYVENTOJŲ UŽIMTUMO TYRIMO TIKSLAS Gyventojų užimtumo tyrimų tikslas patikimai įvertinti užimtų gyventojų ir bedarbių

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 LIETUVOS GYVENTOJŲ APKLAUSA APIE LIETUVOS RADIJĄ IR TELEVIZIJĄ (LRT) 201 m. gruodis TRUMPA INFORMACIJA APIE TYRIMĄ 2 Bendra Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų kompanija

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc

Microsoft Word - tp_anketa_f.doc PRIEDAS. Tyrimo anketa. Moksleivių tėvų požiūris į dabartines švietimo problemas Sėkmingam Lietuvos švietimo reformos vyksmui labai svarbi ne tik politikų ir švietimo specialistų, bet ir Jūsų moksleivių

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

1_ fdd (Paskelbta)

1_ fdd (Paskelbta) Statistikos departamentui Forma patvirtinta Statistikos departamento generalinio direktoriaus 2010 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. DĮ-183 LIETUVOS RESPUBLIKOS 2011 METŲ VISUOTINIO GYVENTOJŲ IR BŪSTŲ SURAŠYMO

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK

Microsoft Word - Skelbimo apie atranka SPK VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS S K E L B I M A S Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos skelbia

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

DAINAVOS

DAINAVOS DALININKŲ SUSIRINKIMO NUTARIMAS DĖL VIEŠO KONKURSO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI ORGANIZAVIMO IR VIEŠOJO KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2017 m.

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT

Zarasų miesto vietos plėtros strategija m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTAT Zarasų miesto vietos plėtros strategija 2016-2022 m. 5 priedas ZARASŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS SITUACIJOS IR GYVENTOJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO TYRIMAS Tyrimo ataskaita 2015 m. Turinys 1 pav.

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny

2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarny 2016 m. gegužė, Nr. 3 Apie globą ir įvaikinimą Susidomėjimas įtėvių ir globėjų pasirengimo sistema Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos tyrimas Globa abipusė nauda: tu įkrauni vaiką,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ

PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJ PATVIRTINTA Elektrėnų sav. Vievio pradinės mokyklos Direktoriaus 2018-05-23 įsakymu Nr. 18V- 72 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO ELEKTRĖNŲ SAV. VIEVIO PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmens

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc

Microsoft Word - svetainei.prof. mokymas..doc ir įsigyti paklausią specialybę Sveikatos statistiko mokymo programa Mokymo trukmė 4 sav., 160 val. Skirta asmenims, norintiems dirbti sveikatos statistikais įvairiose sveikatos priežiūros įstaigose. Sveikatos

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LR švietimo ir mokslo ministerijai

LR švietimo ir mokslo ministerijai LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJAI UNIVERSITETINIŲ STUDIJŲ SKYRIUI Tyrimo ataskaita LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMAS AUKŠTOSIOSE MOKYKLOSE Vilnius, 2006 TURINYS ĮVADAS... 3 Problema... 3 Tyrimo

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA

60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA 60 TYRIMO KLAIPĖDOS MIESTO GYVENTOJŲ, DARBDAVIŲ IR KITŲ SOCIALINIŲ PARTNERIŲ NEFORMALIOJO SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO IR TĘSTINIO MOKYMOSI POREIKIS ATASKAITA UŽSAKOVAS: KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau