festivalis Perliukai tarptautinės konferencijos atidarymas ,,Together 2017''

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "festivalis Perliukai tarptautinės konferencijos atidarymas ,,Together 2017''"

Transkriptas

1 2017 m. spalio 26 dieną ketvirtadienį 7.15 val. susirinkome traukinių stotyje. Traukinys atva iavo 7.40 val. Sulipome į traukinį ir i va iavome į Klaipėdą. Kai nuva iavome apie 9.37 val. i lipome i traukinio sukrovėme instrumentus ir patys sulipome į autobusą ir va iavome į Kultūros fabriką. Vyko respublikinis neįgaliųjų festivalis Perliukai. Mes buvome svečiai ir atidarėme festivalį Perliukai grojome 3 kūrinius. Po savo grojimo daugiau stebėjome visą konkursą. Po viso konkurso va iavome miestiniu autobusu į gele inkelio stotį val. su traukiniu va iavome į iaulius. Mes gį ome apie val. Susikrovėme instrumentus ir parve ėme su tėčiu į Godą. Labai ačiū u gerą kelionę lauksim kitų koncertų m. spalio 31 dieną val. DC Godoje vyko Helovynas. ventę vedė 8 gr. Buvo labai baisu ir smagu. Vyko visokie įdomūs aidimai reikėjo pagauti vorą ir ėjome ratelį buvo labai smagus Helovynas labai ačiū 8gr.u gra ų renginį m. lapkričio 10 dieną val. grojome iaulių kultūros namuose Rėkyvos pyragų dienoje. Spalio 19 d. ėjom į iaulių apskrities Povilo Vi inskio vie ąją biblioteką. Ten įvyko tarptautinės konferencijos atidarymas, kuris prasidėjo apie 11:00. Pirmiausiai kalbėjo, dar buvo iaulių miesto meras Artūras Visockas. Paskui grojome ir a dainavau, paskui idrūnas dainavo. Paskui grį om į,,godą''. Spalio 20 d. buvome iaulių Stasio alkauskio gimnazijoje. Pagrojome kelis kūrinius, nes buvo krep inio turnyro,,together 2017'' atidarymas. Ir i kart a i ėjau į namus, kiti dar pasiliko. Spalio 23 d. buvo atva iavęs magas-iliuzionistas Marius Tarasevičius. Jis pademonstravo triukus su monetomis, virvėmis, kortomis, nosinaitėmis, skraidančiu staleliu.

2 Spalio 26 d. va iavome su traukiniu į Klaipėdą. Ten įvyko konkursas-festivalis,,perliukai'' Kūrybiniame inkubatoriuje,,kultūros fabrikas''. Mes pirmi grojome, paskui a dainavau, paskui ydrunas dainavo. Dalyvavo i Klaipėdos, Garg dų, Kretingos, Plungės. iūrėjome jų pasirodymus. Buvo ir Klaipėdos meras Vytautas Grubliauskas. Paskui su traukiniu va iavom į iaulius ir grį om apie 18:00. EDVINAS Buvome žibintų šventėje vakare 7 val. prasidėjo ir buvo labai daug ibintų ir vedėjas sako apkabinti draugą ir kaimyną savo ir balionas nukrito į e erą ir u geso

3 e ere. Antroje dalyje pasipylė liūtis ir ėjome namo. Ir kitais metais reikėtų tokios gra ios ventės. LINAS Spalio 30 d. va iavome į Dargaičių Mini zoologijos sodą. Mes matėm alpakų, buvo lamos, kupranugariai, asiliukai, olandi ki o iukai ir triu iai. Labai smagi ir įdomi kelionė buvo. EDVINA Spalio 31d. vedė rytmetį 8 gr. apie helovyną. Ten buvo visokių u duočių. Pirmiau visus pasveikino atvykusius į helovyną į mėklų pabaisų rojų. Pirma u duotis reikėjo padėti antspaudą ant lapo. O kita u duotis buvo reikėjo u mesti skrybėlę ant voro. O kita u duotis buvo visus sėdinčius gąsdino su ledine pir tine. O toliau buvo ant siūlo suverti guminukai reikėjo juos nukąsti su dantimis. O kita u duotis buvo kiekvienai grupei reikėjo savo veidą priklijuoti prie sienos. Dar davė priklijuoti akis nosis antakius. O po renginio buvo diskoteka.

4 ANETA Lapkričio 1 buvo vakare kapuose labai didelė spūstis buvo labai daug ma inų ir labai daug autobusų ir visa gatvė buvo u ki ta. Prie kapų prava iavom ir 4 val. u degėm vakes ir visos vakės vietė tamsoje ir monių buvo daug lietus pur kė o taip vakaras buvo labai iltas ir d iaugiamės kad lapkričio 1 nesnigo. LINAS Grojom bibliotekoje spalio 19 d. grojom rodė ant ekrano. Kai ėjau knygas pasiimti ten yra daug knygų. aidėm alkauskyje. 4 komandos buvo. Aido, savivaldybės mūsų. Laimėjo Goda savivaldybė. Aidas ir alkauskis aidė. 3 vietą Aidas ir savivaldybė. Mes 1 vietą alkauskis Goda rezultatas. Pakabino medalius. Buvau iaulių arenoje iūrėti krep inį. aidė iauliai Lietuvos rytas. A mu inėjau kamuolį per pertrauką ir pataikiau 1 ta ką. iūrėjau kaip filmavo mačiau per kompą įra ą a kaip aid iau. Spalio 26 d. buvo Perliukai. A va iavau su traukiniu rytiniu buvo Klaipėdoje. Dideliu mikru va iavom į rudą pastatą. Atidaryme grojom. 3 kūrinius. Filmavo. Kiti dainavo kalbėjo. Grį om kai baigėsi Perliukai. Buvo Vaida. Dainavo daug vaikų. Buvo su akordeonu. Dar buvo paveikslų knygą davė vyksta Perliukai gra us didelis pastatas 3 auk tų. Kultūros fabrikas naujas nematytas. Bosą prijungė prie kolonėlės. Grį om su autobusu 8 ir pirkom bilietus. Oran inis pilkas ir alias buvo. Traukinys 2 vagonai. Grį om laimingai. Buvau ligoninėje lankyti Violetos. Buvo molių ventė. Filmavo per iaulių TV rodė. Buvau ligoninėje e tadienį. 3 auk te 1 skyriuje 10 palatoje 3 lova. Aplankiau daviau sausainių. Ne iau iūrėti nuotraukas. 3 kartus aplankiau. Ėjo į muzikos terapiją ketvirtadienį. Sutikau Liną 1 palatoj. Miegojo gra iai. Va iavau su aliu su priekaba. Ėjau su Marium į altinį Vytauto gatve tiesiai randasi Vytauto 182 ėjau į koridorių jis gyveno 8 grupėj. 2 kiau inius pavalgiau ir arbatos. Su duona. Ėjau kirptis plaukus. Su ma inėle kirpo. O Marius ėjo iūrėti prie kompo kaip Lukas aidė. Ėjom atgal. Lydėjau tiesiai į butą. Buvau antradienį ne iau tualetinį. Popierių cukrų į ligoninę aplankiau. Buvau penktadienį ventėje. Instrumentus krauti padėjau. Ne iau netikrus tortus į Rėkyvą statėm instrumentus. Ruo ėmės koncertui. Grojom 8 kūrinus 20 min leido. Labai patiko. Buvo Andriaus koncertas filmavo. Vai ės buvo. Grį om su 1424 gara as 4 buvo. Daug monių tilpo. Grūstis reikėjo. Lipau per priekį. Ėjau į altinį. iūrėjau kambarius 8,9 ir 2,1 gr. Va iavau su nauju mėlynu autobusu 18 mar rutas. Kokie langai pusę lango. Patiko liuks. Langai iki ratų. Įdomus autobusas. Daug autobusų tokių pat pavaik čiojau. Pas Violetą buvau aplankyti ėjau va inėti su aliu. Nebuvo iandien gitaros stovo. Ie kojau. Padėjau ant kėdės. Ne inau kas pamir o Rėkyvoj. Yamahos stovo nėra. Buvau lėlių parodoj iandien. Liuks 13 diena. Man patiko. Gerai. Mano buvo 9 ir 7,3 lėlės. iandien ne iau dė es ir pasiėmiau stovą nuo gitaros ir nuo Yamahos buvo. iandien Violeta buvo. Va iavau į Vilnių su traukiniu i lipau ir ėjom į lenkų vie butį. Buvo pietūs. Ėjom vaik čioti į Lidlą. Ėjom į repeticiją apačioj ėjom į vir ų valgyti vakarienės. Gyvenau su Marium 404. Vytautas su Edvinu gyveno 2 kambariai buvo vonia buvo su tualetu ir kriaukle. Dėjomės daiktus. Buvo pusryčiai. Ruo ėmės va iuoti į Valdovų rūmus. Krovėm instrumentus. Buvo daug laiptų liftas. Buvom 4 auk te o 3 auk te buvo salė. Koncertas truko 2 valandas. Kalbėjo ten. Grojom Pensylvanijos polką Funikulią ventųjų mar ą 3 kūriniai. Susidėjom instrumentus. Ėjom į mikrą.

5 Va iavom į Godą. Buvau lėlių parodoje. Ėjau Trakų 20a 10val. Buvo ventė vaikai susirinko. Rodė paveikslus. I molio lipdė 2 vaikai. Nuotraukos buvo balsavo. 3 lėlės buvo Igorio Editos ir mano buvo saldainių. Sudėjom į dė es lėles gra iai buvo pasaka. Buvo Andriejaus paroda. iūrėjom rėmelius diplomai 29 buvo. Medaliai 21 buvo. Puodelį savo atsine iau savo arbatą namuose pasiėmiau. 6 stalai buvo. Gėlė skleidėsi gra iai. Arbatas kitų ragavom su uogiene arbatos olelės buvo puode u plikytos. Ragavo kiti kitokias ragavo. Man patiko. Geras renginys truko 45 min. idrūnas dainavo Edvinas ir Indrė dainavo. Man patiko. JAN 2017 m. lapkričio 08 dieną 9.15 val. i ėjome mes su darbuotojais Vida ir Akvile. Ėjome į Visuomenės sveikatos biurą. I prad ių buvo 6 komandos sudarytos. A buvau pirmoj komandoj. Viktorina vadinosi Proto mū is buvo u duota 10 klausimų. Man sekėsi ne į visus atsakyti. Po visų klausimų buvo apdovanojimai pirmą vietą laimėjo Socialinis Paslaugų Centras ir gavo pirmos vietos taurę. Mes gavome po banknotą ir at vaitą, kad būtumėm tamsoje matomi. Grį ome į Godą val. Labai ačiū u gra ią vie nagę iaulių visuomenės sveikatos biure. Lapkričio 8 d. buvome iaulių visuomenės sveikatos biure, įvyko Protų mūšis,,sveikatos gūsis'' skirtas Europos sveikos mitybos dienai paminėti. Buvo paskirstytos e ios komandos. Buvo daug klausimų, su trimis raidėmis, vieną i jų rinkomės, buvo atsakymų. Laimėjo ir nugalėtojų taurę i kovojo iaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro komanda. Buvo smagu ir labai patiko. Lapkričio 10 d. mes va iavom i Rėkyvos kultūros namus. Ten įvyko Pyragų diena,,i sipildymo akcija 2017''. Ten buvo pridėti saldumynai ir pyragai. Pirmiausiai kalbėjo Andrius i Rėkyvos, paskui grojome. Ir vėliau ėjome iūrėti grupės,,mono'' koncerto, dainavo Andrius. Lapkričio 10 d. vyko finansinio raštingumo praktinis u siėmimas kurį vedė 7 grupė, pasakojo apie pinigų istoriją, kaip jie atsirado, kam jie yra naudojami, ir buvo patarimai kaip reikia taupyti pinigus. Ten viskas buvo sudėta ant stalo. Buvo kviečiami du monės apsipirkti. Labai įdomus buvo u siėmimas.

6 Lapkričio 13 d. ėjome į,, altinėlio biblioteką, ten vyko keramikos darbų paroda,,surask save'' Lapkričio 317 dienomis. Ap iūrėjome parodą, paskui balsavome. Buvo labai gra i paroda. EDVINAS Nuvažiavom į Vilnių i lipom i traukinio ir pamatėm Karolį pasisveikinom su juo ir tada ėjom į stotelę valgėmės ir atva iavo mikriukas. Tada sukrovėm visus instrumentus labai gra iai ir nuėjom pėsčiom į Lenkų namus. Ėjom į vidų nusirengėm ir ėjom groti. Pirma grojom su Karoliu sekėsi viskas mums labai gerai. Tada nuėjome vakarieniauti ir laukėm kol kiti vilniečiai ateis. Tada ėjom visi kartu groti. Viskas gerai sekėsi sakė kokius kūrinius grosim tada vakare mes sudėjom vėl instrumentus pasiėmėm ta es visas ir tada ėjom į naują vie butį. Įsikūrėm tada palaukėm 5 minutes ir ėjom vakarieniauti lenkų namuose. Lipom laiptais į 3 auk tą buvo padaryta staigmena labai gra iai sudėlioti ir papuo ti stalai. Tada visi susėdom ir Vitaitė pradėjo sakyti gra ius od ius kai minėjo senus mones kas grojo ir tada pradėjom valgyt. Buvo apdovanojimai visus darbuotojus apdovanojo ir kai pavalgėm kartu dar pabuvom ir i siskirstėm. Daug metų inosim tas progas kad nepraleistume sakė Vitaitė. Smagiai atgrojom Valdovų rūmuose. INDRĖ

7 2017 m. lapkričio 16 dieną val. 8 gr. vedė tarptautinę Tolerancijos dieną. Mes turėjome svečių i Stasio alkauskio gimnazijos moksleiviai. Tarptautinės tolerancijos dienos simbolis rankos. Mes visi pie ėme rankas ir klijavome ant tapeto. Labai ačiū 8 gr. u labai gra ų renginį m. lapkričio 17 dieną 9.30 val. mes su Arvydu, Justina ir Jūrate ėjome į altinėlio biblioteką tenai vyko Lėlių parodos u darymas. Buvo paskelbtos nominacijos. Laimėjo Janas, Edita, Igoris. Labai ačiū u labai gra ią parodą Solveigai. Kaip smagu mintimis ir prisiminimais sugrį ti į jau praeitą laiką. Kiek daug būta, dalyvauta ir įvertinta. Visą tai pamatėme Andriejaus Alipovo surengtoje parodoje Muzikiniai ir sportiniai pasiekimai''. Andriejus i saugojo 29 pagyrimus ir diplomus, 22 medalius. Pirmasis apdovanojimas įteiktas 2000 metais u dalyvavimą muzikiniame konkurse. Metai bėga, o atminimai i saugoti. 7 gr. I va iavom apie 8 į Vilnių. Buvom apie 11 Vilniuje. I lipom i traukinio kartu su Joni kiu. Buvo Karolis. Po to visi ėjom į Lenkų vie butį. Nusileidom į apačią i sikrovėm instrumentus. Parepetavom būgnų programą. Kartu su mumis Karolis grojo. Po to važiavo į Valdovų rūmus su Karoliu ir Albertu ir 2 joni kiečiai ir dar idrūnas i krauti instrumentus. Sune ėm. Kėlėm su liftu į 3 auk tą. Po to kai kuriuos daiktus iaulių sudėjom į vieną vietą. Kai atėjo savi kiai i siėmėm instrumentus ir repetavom. Koncertas ilgai u sitęsė. I va iavom su autobusiuku 5 valandą. Koncerte buvo Godos direktorė. Kartu i ėjom ir va iavom į iaulius 3 val. Mane paleido Zokniuose prie namų. TADAS Lapkričio dienomis va iavome i Vilnių su traukiniu. Buvo repeticijos, o kitą dieną buvo koncertas Valdovų rūmuose. Lietuvos specialiosios kūrybos draugijai,,guboja'' sukako 25 metai. Koncertą vedė Jurgis Bruzga. Mes grojome su Lietuvos nacionaliniu,,spalvų muzikos'' orkestru, buvo ir kiti atlikėjai. Buvo labai gra us koncertas.

8 Lapkričio 22 d. įvyko renginys Arbatos gėrimas kuris prasidėjo apie 13:15. Jį surengė klientų taryba. Teko ragauti visokios arbatos, uostyti kad su inotumėm skonį. Dainavo idrūnas, paskui a. Paskui reikėjo lapelį i sitraukt ant kurio u ra ytos alys kuriose auga arbata. Buvo labai įdomus renginys. Lapkričio 24 d. įvyko ventė Pasaulinė sveikinimosi diena, kuri prasidėjo apie 10:30. Pasakojo kaip reikia sveikintis ir para yti ant popieriaus lapo, kiekvienai grupei buvo sugalvotos skirtingos u duotys kaip sveikinasi įvairios tautos, reikėjo atspėti kokios tautos sveikinasi. i ventė baigėsi diskoteka. EDVINAS 2017 m. lapkričio 24 dieną val. DC Goda klientai minėjo tarptautinę sveikinimosi dieną. A daug su inojau kaip sveikintis reikia. Kiekviena grupė paruo ė namų darbą kaip kiekviena alis sveikinasi. 7 gr. parodė kaip sveikinasi Kinija. Dar i rinko klientą kuris labai sveikinasi - DC Goda darbuotojas kuris sveikinasi - Arvydas. Labai ačiū 6 gr. ir darbuotojai Kristinai u renginį. Sveikiname lapkričio mėnesį gimusius Igorį, Jonitą, Andrių ir linkime jiems Branginkit kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta Branginkit kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina Branginkit prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės Saugokit savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi Pagaliau saugokit patys save, nes esat labai reikalingi ir svarbūs. Būkit laimingi.