G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė"

Transkriptas

1 LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 711 G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS M.

2 GRAŽINOS MARECKAITĖS FONDO NR. 711 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠO NR. 1 BYLŲ SISTEMINIMO SCHEMA IR RODYKLĖ 1.GRAŽINOS MARECKAITĖS KŪRYBOS DOKUMENTAI 1.1. RANKRAŠČIAI KNYGOS KNYGŲ SKYRIAI LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: (Vilnius, 1989) LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: (Vilnius, 2006) Skyrius ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS, m Skyrius KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS, m LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: (Vilnius, 2009 m.) PJESĖS SCENARIJAI, SCENARIJAUS PROJEKTAS STRAIPSNIAI, RAŠINIAI VERTIMAS PASISAKYMAI, PRANEŠIMAI IR KT UŽRAŠYTI ATSIMINIMAI SUDARYTOJOS DOKUMENTAI IŠRAŠAI, NUORAŠAI GRAŽINOS MARECKAITĖS PJESIŲ PASTATYMO IR ATMINIMŲ VAKARO DOKUMENTAI GRAŽINOS MARECKAITĖS LAIŠKAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI GRAŽINAI MARECKAITEI GRAŽINOS MARECKAITĖS BIOGRAFINIAI DOKUMENTAI 4.1. ASMENS DOKUMENTAI TARNYBINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI KŪRYBINĖS, MOKSLINĖS IR VISUOMENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI SUTARTYS, RAŠTAI, KVIETIMAI SUTARTYS RAŠTAI KVIETIMAI MOKSLINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI LITERATŪRINIŲ KONKURSŲ IR NACIONALINĖS DRAMATURGIJOS FESTIVALIO ŽIURI NARĖS DOKUMENTAI VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ NARĖS DOKUMENTAI DOKUMENTAI APIE GRAŽINĄ MARECKAITĘ VAIZDO DOKUMENTAI 6.1. EKSLIBRISAI NUOTRAUKOS GRAŽINA MARECKAITĖ VIENA GRAŽINA MARECKAITĖ SU GIMINĖMIS IR ARTIMAISIAIS GRAŽINA MARECKAITĖ SU KITAIS ASMENIMIS GRAŽINOS MARECKAITĖS ARTIMIEJI KITI ASMENYS GRAŽINOS MARECKAITĖS ŠEIMOS NARIŲ DOKUMENTAI GRAŽINOS MARECKAITĖS SURINKTI DOKUMENTAI

3 FONDAS NR. 711 G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 Tęsinys Apimtis Eilės Dokumentų Bylos antraštė Chronologinės matavimo skiriamosios Nr. Kalba (paantraštė) ribos (data) kiekis Pastabos ypatybės vienetas 1.1. RANKRAŠČIAI KNYGOS 1. GRAŽINOS MAREC- KAITĖS KŪRYBOS DOKUMENTAI 1 Žarijų laukas. Gražinos Mareckaitės publicistika. Knygos rengimo dokumentai 2 Gyvenimo teatras. Knygos rengimo dokumentai 3 Laisvoji zona. Juozo Glinskio teatras. Studijos pratarmės juodraštis, dailininko A.Matuliausko piešinys knygai 4 Romantizmo idėjos lietuvių teatre. Nuo XIX iki XXI amžiaus. Studijos anotacija,, P.Česnulevičiūtės ir A.Vengrio, A.Ruzgaitės atsiliepimai ir kt. 5 Debesų karžygys: legenda apie Praną Žižmarą. Knygos antra korektūra, J.Burokaitės,, spaudos iškarpos (originalas ir kopija) spaudinys piešinys rankraštis, m. 101 l. Savilaida. Išleista 2003 m. Vilniuje 2001 m. 159 l. Išleista 2001 m. Vilniuje 2002 m. 10 l m. 154 l m. 201 l.

4 2 E.Ignatavičiaus rekomendacijos 6 Šiapus ir anapus Vilniaus vartų. Esė knygos anotacija, (nepilnas), viršelio maketas (variantai) ir L.Klimkos bei A.Vengrio rekomendacijos ir kt. su m. 91 l. Išleista 2000 m. Vilniuje KNYGŲ SKY- RIAI LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: Dramos teatras Šiauliuose, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: rankraštis, Išleista 1989 m. Vilniuje m. 61 l. Yra A. Girdzijauskaitės, E. Jansono, A. Vengrio atsiliepimų Išleista 2006 m. Vilniuje Skyrius ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS, m. 8 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai, spaudos iškarpos m. 204 l. 9 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus teksto juodraštis Autografas 2005 m. 100 l.

5 3 10 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus Skyrius KLAI- PĖDOS DRAMOS TEA- TRAS, m. 11 Klaipėdos dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus teksto juodraštis ir rengimo dokumentai 12 Klaipėdos dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus (variantai) LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai: užrašai, programos, afišos 14 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai: užrašai, išrašai, straipsniai spaudoje ir kt. 15 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus, nuotraukos spaudinys, spaudos iškarpos, nuotraukos ir pastabomis, spaudinys, spaudinys, spaudos iškarpos m. 71 l. Yra L.Patriubavičienės atsiliepimas m. 130 l. Yra nuotraukų m. 110 l m. 80 l. Išleista 2009 m. Vilniuje 1977 [2009] m. 215 l. Yra aktorės Olitos Dautartaitės įrašas leidinyje Olita Dautartaitė [2008] m. 58 l.

6 PJESĖS 16 Pacientė. Vieno veiksmo pjesė pagal A.Vienuolio to paties pavadinimo apysaką su [1980] m. 12 l. 17 Eglės namai. Dviejų dalių, šešių paveikslų baladė apie buvusius ir esančius, spaudinys m. 114 l. Yra 2003 m. dovanojimo įrašas Lietuvos literatūros ir meno archyvui bei knygoje išspausdinta pjesė Salve 18 Berniukas su balandžiu. Dviejų dalių, keturių paveikslų pjesė-žaidimas spaudinys m. 77 l. Yra 2003 m. dovanojimo įrašas Lietuvos literatūros ir meno archyvui 19 Žvėrių karnavalas. Muzikinės fantazijos lėlių teatrui juodraštis 1984 m. 8 l. 20 Salve (Vilniaus triptichas). Dviejų dalių, keturių paveikslų pjesės juodraščio dalys ir santraukos 21 Charono liftas. Vieno veiksmo makabreska 22 Gedimino sapnas. Vieno veiksmo fantasmagorija 23 Cecilijos kelionė: vieno likimo istorija. Dviejų dalių pjesės fragmentai 24 Raganos. Trijų dalių dokumentinės sakmės su prologu juodraščiai, užrašai rankraštis 1984 [2002] m. 43 l. anglų k m. 20 l m. 27 l m. 23 l. Išspausdinta knygoje Naujos lietuvių dramos 91 (Vilnius, 1992 m.) 1988 m. 182 l. Išspausdinta knygoje Naujos lietuvių dramos 91 (Vilnius, 1992 m.)

7 5 25 Raganos. Keturių paveikslų dokumentinės sakmės su intarpais juodraščiai, jų fragmentai, užrašai 1988 [2002] m. 110 l. Yra L.A. dramos sambūrio pirmininko padėka 26 Laumės ir laumiukai: baltiški miražai. Dviejų dalių vaidinimas žmonėms ir lėlėms Autografas 2003 m. 23 l SCENARIJAI, SCENARIJAUS PRO- JEKTAS 27 Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje Dokumentinio filmo scenarijaus rengimo dokumentai 28 Lietuviškos raidės kaina: mokyklos Vilniaus krašte Fotofilmo scenarijaus projekto rengimo dokumentai 29 Žemaitė. Užsakomojomokomojo filmo scenarijus STRAIPSNIAI, RAŠINIAI 30 Literatūros kritikos straipsniai, literatūros apžvalgos ir kt. 31 Straipsniai apie teatrą, aktorius, spektaklių recenzijos, spaudos iškarpos, spaudos iškarpos lenkų k m. 35 l. Yra kvietimas į filmo peržiūrą 2011 m. 7 l. Yra G. Mareckaitės laiškas Almos Adamkienės fondui [nenustatyta] 7 l m. 111 l m. 184 l.

8 6 32 Straipsniai apie dramaturgiją m. 71 l. 33 Publicistikos straipsniai m. 94 l. Yra G.Mareckaitės atsakymai į Lietuvos žinių baltąją anketą 34 Straipsniai, rašiniai apie Vilnių m. 21 l. 35 Literatūros kritikos straipsniai, literatūros apžvalgos ir kt., spaudos iškarpos [nenustatyta] 68 l VERTIMAS 36 M. Abramowicz straipsnio Vilniaus marionečių teatras vertimas anglų k m. 10 l PASISAKYMAI, PRANEŠIMAI IR KT. 37 Pasisakymų konferencijose, diskusijose, paskaitų, pranešimų tekstai, rekomendacijos ir kt. 38 Pasisakymai, interviu spaudoje UŽRAŠYTI ATSI- MINIMAI 39 Užrašyti G.Jakavičiūtės ir M.Mironaitės atsiminimai, spaudinys Spaudos iškarpos lenkų, anglų k m. 173 l m. 5 l m. 22 l. Yra A.Ragauskaitės

9 7 apie B.Dauguvietį atsiminimai [1979 m.] knygai Teatrinės minties pėdsakais SUDARYTOJOS DOKUMENTAI 40 Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė. Lietuvai dovanoti kūriniai. Katalogo sudarymo dokumentai IŠRAŠAI, NUO- RAŠAI spaudinys m. 47 l. 41 Išrašai, nuorašai lenkų, [nenustatyta] 46 l GRAŽINOS MA- RECKAITĖS PJESIŲ PASTATYMO IR ATMINIMŲ VAKARO DOKUMENTAI 42 Pastatytų pjesių programos, afišos, nuotraukos, vakaro Atminimas Birutei rašytojai B.Pūkelevičiūtei atminti, kuriame G.Mareckaitė buvo pranešėja, programa 2. GRAŽINOS MAREC- KAITĖS LAIŠKAI Spaudinys, rankraštis m. 30 l. Yra festivalio Auksodės obuolys (Mažeikiai) organizatorių laiškas 43 Atvirlaiškis K.Braunui, laiškai M.K.Morrison, V.Panavaitei, A.Šerėnui, S.Varnui, [T.Venclovai] lenkų, anglų k l. 3. LAIŠKAI IR SVEI- KINIMAI GRAŽINAI MARECKAITEI

10 8 44 A.Abidžano, R.Aguro, R.Aidis, I.Aleksaitės, L. Alinytės-Popenhagen, V. Antonovo, M.Augstkalnės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai l. 45 M.Babanino, G.Bakijevičiaus, L.Baltrušaitienės, G.Baluko, D. ir P.Balučių, D.Bieleckos, J. Bindoko ir A.Venckaus, N. ir V.Bložių, D.Brodowskos, D.Budrytės-Samienės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų, l. 46 J.Dankowskos, L.Daukaus, P.Deltuvos, M.Didelis, K.Didelytės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k l. 47 H.Filipowicz, A.Girdzijauskaitės, J.Grigo, A.Hanuszkiewicziaus, J.Hernik-Spalinskos, E.Ignatavičiaus, R.Ilčiuko, K.Jabłonkos laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k l. Yra režisieriaus A.Hanuszkiewicziaus interviu ir straipsnis 48 V.Katerinič, A.Kazinerio, V.Kiirainen, V.Kochanskytės, I.Korsakaitės, I. Kostkevičiūtės, O.Kroders, B. ir N.Kuckaičių, A.Kuligowskos-Korzemenskos, L.Lankauskaitės, D.Linčiuvienės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų, l. Yra G. Mareckaitės atsakymas I. Kostkevičiūtei 49 B.Makulis, N.Martinaitytės, E.Matulionienės laiškai, sveikinimai [1990] m l. 50 Žibunto Mikšio laiškai, sveikinimai l. 51 E.Mikulėnaitės, A.Milanowskos, M.Milewskos, R.Montvilaitės-Stanulie l.

11 9 nės, G.Musteikis, G.Narbutienės, G.Narkus- Kramer laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai 52 T.Ostaszewskos, J.Pajaujo, V.Palčinskaitės, T.Papsis, Z.Ponarskio, M.Pranauskienės, W.Przywarskos laiškai, sveikinimai lenkų k l. 53 D.Ratajczakowos, M.Remienės, R.Rudaitis laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k l. 54 J.Saaro, B.Salpio, V.Savičiūnaitės, M.G.Slavėnas, M.Stankūnienės-Stankūnas laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai 1976 m l. 55 I.Sławińskos, A.ir P. Steponavičių, A.Suraučiaus, S.Svitelskio laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų, l. 56 G.Šapokos, A.Šarausko, R.P.Šaulio, A.Šerėno, L. Šerėnas, M. ir P. Šiaučiūnų, N. Šimkaus laiškai, sveikinimai [2007] m. 41 l. 57 A.Taškūno, J.Timoszewicziaus laiškai, atvirlaiškiai lenkų, anglų k l. Yra Tasmanijos (Australija) universiteto leidinys Lithuanian Papers (tomas 12, 1998 m.) 58 J.A.Walaszek, G.Valiulis (Valiulienės), I.Vitkauskienės, N.Vyšniauskienės, A.Vrubliausko laiškai, atvirlaiškiai lenkų k l. Yra G.Valiulis nuotrauka ir G. Mareckaitės atsakymas N. Vyšniauskienei 59 D.Zacharžewskos, S.Žebrausko, A.Žemaitytės, R. Žuromskio ir nenustatytų asmenų laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k m l.

12 10 60 Asmenų sveikinimai G.Mareckaitei 61 Įstaigų sveikinimai G.Mareckaitei 1973 m [1968] m l. 61 l. 62 G.Šimkaus, A.Girdzijauskaitės dovanojimo įrašai G.Mareckaitei 1988 m. 31 l. 4. GRAŽINOS MAREC- KAITĖS BIOGRA- FINIAI DOKUMENTAI 4.1. ASMENS DOKU- MENTAI 63 Pažymių lapas, mokslo pažangumo ir elgesio žinios, muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas, diplomo patvirtinta kopija ir kt. Originalai, kopijos m. 21 l. 64 Pagyrimo lapas, liudijimas, diplomai 4.2. TARNYBINĖS VEIKLOS DOKUMEN- TAI l. 65 G.Mareckaitės Šiaulių dramos teatro literatūrinės dalies vedėjos dokumentai 66 G.Mareckaitės Kultūros ir meno instituto mokslo darbuotojos dokumentai 67 G.Mareckaitės almanacho Teatras vyriausiosios redaktorės dokumentai 4.3. KŪRYBINĖS, MOKSLINĖS IR VISUO- MENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI lenkų k m. 23 l m. 59 l m. 42 l.

13 SUTARTYS, RAŠ- TAI, KVIETIMAI SUTARTYS 68 Autorinės sutartys lenkų, anglų k RAŠTAI l. 69 Įstaigų raštai G.Mareckaitei lenkų, l. 70 G.Mareckaitės raštai Kauno jaunimo kameriniam teatrui, Lietuvos Respublikos kultūros ministrui, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui, Vilniaus miesto savivaldybei [1990] 2001 m. 7 l KVIETIMAI 71 Kvietimai į literatūros vakarus, knygų pristatymus 72 Kvietimai į spektaklius ir teatrų renginius m. 39 l m. 169 l. 73 Kvietimai į parodas m. 90 l. Yra L.Gutausko, B. Kuckaitės įrašų 74 Kvietimai į konferencijas [1977] 2011 m. 86 l. 75 Kvietimai į koncertus, muzikinius renginius 76 Kvietimai į minėjimus ir kitus renginius m. 63 l. [1987] 2011 m. 107 l MOKSLINĖS VEIKLOS DOKUMEN- TAI 77 G.Mareckaitės mokslinių konferencijų, disputų, seminarų dalyvės programos vokiečių, lenkų, anglų k l.

14 12 78 G.Mareckaitės Septintojo pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvės dokumentai: programa, dalyvio garbės diplomas ir kt LITERATŪRINIŲ KONKURSŲ IR NACIO- NALINĖS DRAMATUR- GIJOS FESTIVALIO ŽIURI NARĖS DOKU- MENTAI l. 79 G.Mareckaitės III Rytų Lietuvos jaunųjų dramaturgų konkurso Teatro plunksna 2002 žiuri narės dokumentai 80 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lietuvių konkurso Mes Lietuva dokumentai: K.Antanaičio romanas O kai aš užaugsiu 81 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lietuvių konkurso Mes Lietuva vertinino komisijos narės dokumentai: Erškėtrožės (E.Liegutės) romanas Baltoji moteris 82 G.Mareckaitės JAV vertinimo komisijos narės dokumentai: Giedros romanas Baltai ir jūra išeinantiems 83 G.Mareckaitės JAV 2002 m. 13 l m. 98 l m. 91 l m. 133 l. Yra G. Mareckaitės užrašų 2003 m. 229 l. Yra G.Mareckaitės užrašų

15 13 dokumentai: Jonės Jonaitės romanas Ąžuolų sodas 84 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Eugenijaus Jonio misterija Mirtie, parašysiu gyvenimo giesmę 85 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Saulės Jūraitės romanas Baltojo sėjėjo laukas 86 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Aniceto Petrušonio romanas Didžiojo kunigaikščio rikis 87 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Jono Šuopio kūrinys Dviese su likimu (Zanavykų giminės istorija) 88 G.Mareckaitės JAV dokumentai: autoriaus, 2003 m. 114 l m. 92 l m. 124 l m. 74 l m. 63 l.

16 14 pasirašiusio slapyvardžiu Tas, kuris šoka kaip griūvanti statula, romanas Voverė ant vilkų tako 89 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lietuvių konkurso Mes Lietuva dokumentai: Jono Budraitiškio romanas Be atsisveikinimo 90 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Ainio Dzūko istorinis dviejų dalių romanas Iškilimas ir išlikimas 91 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Gabrio Garnelio romanas Židinys kaip sagutė 92 G.Mareckaitės JAV vertinimo komisijos narės dokumentai: Jurgio Jurgelaičio romanas Tas ryto laukimas 93 G.Mareckaitės JAV dokumentai: J. A. Karaliūno trijų dalių istorinis romanas Kruvinasis Lietuvos tarpuvaldis [2003] m. 84 l. Yra G.Mareckaitės pastabų [2003] m. 198 l. [2003] m. 128 l. [2003] m. 144 l. [2003] m. 118 l.

17 15 94 G.Mareckaitės JAV konkurso Mes Lietuva dokumentai: Elenos Kliukas romanas Vėjų rožė 95 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Knygnešio romanas Laisvei auštant 96 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Lietuvininko romano Šaktarpio metai pirmoji knyga 97 G.Mareckaitės JAV dokumentai: T.Sodaičio biografinis romanas Ganytojas 98 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lie-tuvių konkurso Mes Lietuva vertinimo komisijos narės dokumentai: M.Šaulio (J. Užurka) istorinis romanas Nevainikuotas karalius 99 G.Mareckaitės JAV dokumentai: J.Tamkaus Oi tas protas, protužėlis [2003] m. 125 l. [2003] m. 227 l. [2003] m. 96 l. [2003] m. 124 l. [2003] m. 166 l. [2003] m. 314 l.

18 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Algirdo Tiškevičiaus romanas Žiūrėjimas į tamsą 101 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Evos Ziurkytės romanas Toks mano gyvenimas 102 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Žodžio romanas Langas šešėlyje 103 G.Mareckaitės JAV dokumentai: dokumentinė apysaka Lietuva: valstybingumo ištakos (be pabaigos) 104 G.Mareckaitės JAV dokumentai: kino apysaka Obelis kur augalota 105 G.Mareckaitės JAV [2003] m. 371 l. [2003 m.] 92 l. [2003] m. 63 l. [2003] m. 205 l. Nepilnas [2003] m. 44 l. [2003] m. 180 l.

19 17 dokumentai: miniatiūros, esė, pjesė, apysaka ir kt. 106 G.Mareckaitės JAV dokumentai: raštai, programa, straipsniai spaudoje 107 G.Mareckaitės Nacionalinės dramaturgijos festivalio Versmės žiuri narės dokumentai m. 39 l m. 30 l VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ NARĖS DOKUMENTAI 108 G.Mareckaitės Lietuvos teatro sąjungos narės dokumentai 109 G.Mareckaitės Lietuvos Respublikos piliečių chartijos narės dokumentai 110 G.Mareckaitės Lietuvos žurnalistų sąjungos narės dokumentai 111 G.Mareckaitės Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narės dokumentai 112 G.Mareckaitės Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narės dokumentai 113 G.Mareckaitės Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narės dokumentai m. 56 l m. 63 l m. 41 l m. 122 l m. 218 l m. 129 l.

20 G.Mareckaitės Senųjų vilniečių klubo narės dokumentai 115 G.Mareckaitės Į laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos narės dokumentai [2000] 2009 m. 35 l. Yra dokumentų, susijusių su Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos organizavimu ir Tautos namų sukūrimu m. 34 l. 5. DOKUMENTAI APIE GRAŽINĄ MARECKAITĘ 116 Straipsnis apie G.Mareckaitę ir straipsniai, kuriuose ji minima ( m.) 6. VAIZDO DOKU- MENTAI 6.1. EKSLIBRISAI 117 G.Mareckaitės ekslibrisai (dailininkai V.Jakštas, J.Ivanauskaitė) 6.2. NUOTRAUKOS GRAŽINOS MA- RECKAITĖS VIENOS NUOTRAUKOS 118 G.Mareckaitė viena. Portretinės ir buitinės nuotraukos GRAŽINA MA- RECKAITĖ SU GIMINĖ- MIS IR ARTIMAISIAIS 119 G.Mareckaitė su tėvais, pirmuoju vyru Vladu Šimkumi, antruoju vyru Eugenijumi Gūzu, sūnumi Martynu Šimkumi, giminėmis. Nuotraukos Spaudos iškarpos (originalas ir kopijos) [nenustatyta] 4 l m. 6 l. Yra R.Adomaičio ekslibrisų m. 18 l m. 9 l.

21 GRAŽINA MA- RECKAITĖ SU KITAIS ASMENIMIS 120 G.Mareckaitė su draugais ir bendramoksliais. Nuotraukos 121 G.Mareckaitė su poetais, kritikais, teatrologais, dailininkais ir kitais jaunimo kūrybinėse stovyklose, svečiuose, galerijoje ir kitur. Nuotraukos 122 G.Mareckaitė su L.Klimka, G.Kakaru, Ž.Mikšiu. Nuotraukos m. 9 l m. 15 l. Yra šaržų spaudoje 2005 m. 2 l GRAŽINOS MA- RECKAITĖS ARTIMIEJI 123 G.Mareckaitės seneliai, tėvai, sūnus, vyras Eugenijus Gūzas ir kiti artimieji. Nuotraukos m. 3 l. Yra 1917 m. nuotraukos fotokopija KITI ASMENYS 124 A.A.Jonynas, E.Mieželaitis, A.Voznesenskis, I.Korsakaitė, I Ivanovas ir kiti. Nuotraukos 125 A.Masiulis, A.Keliuotytė, P.Pjaulokas, L.Bocytė, K.Jankūnas, I.Liutikaitė ir kiti aktoriai vaidmenyse. Nuotraukos m. 7 l. [1978] 1995 m. 10 l. 7. GRAŽINOS MA- RECKAITĖS ŠEIMOS NARIŲ DOKUMENTAI 126 Tėvo Petro Marecko dokumentai: biografija, užrašai ir kt. P.Marecko autografas, rankraštis,, nuotrauka m. 20 l. Yra nuotraukų iš mokytojų kursų 1940 m.

22 Vyro Eugenijaus Gūzo straipsnis Ąžuolu gimęs. V.Landsbergio-Žemkalnio šimtajam jubiliejui, L.Gutausko dovanojimo įrašas E.Gūzui parodos kataloge Leonardas Gutauskas. Tapyba, piešiniai 8. GRAŽINOS MA- RECKAITĖS SURINK- TI DOKUMENTAI 128 P.Klimas. Moksleivių sąjūdžio pusamžis. Iš atsiminimų apie Aušrinę, Pirmoji vokiečių okupacija. Atsiminimai E.Gūzo autografas m. 23 l. Yra G.Mareckaitės įrašas 1961 m. 139 l. 129 A.Camus Švedijos kalba, A.Gide Новая пища, M.Vološino, N.Gumiliovo, B.Pasternako eilėraščiai Rankraštis, m. 155 l. 130 B.Sruogos laiškas P.Cvirkai. Nuorašas 131 K.Kymantaitės straipsnis Akistata su ritmu, R.Ramanausko straipsnis Bus rami, N.Martinaitytės perrašyti S.Kielaitės-Kelečienės pasisakymai apie lietuvių teatrą Vokietijoje ir JAV bei kt. 132 Režisieriaus K.Brauno G.Mareckaitei duotas jo pjesės Helena Modrzejewska ( Helena Modžejevska ) su įrašais Rankraštis, (kopija), spaudos iškarpos kopija Spaudinio kopija su pastabomis (kopija) 1970 m. 16 l. [1977] 2008 m. 57 l. Yra N. Martinaitytės laiškelis G.Mareckaitei Lenkų k m. 18 l. 133 Leidiniai Lithuanian papers, Aušra, Kritikas lūžio metais, V.Kubiliaus 80-mečiui skirtos konferencijos programa ir kt. Spaudinys m. 63 l.

23 A.Strońska. Zgubny nałóg miłości (Žalingi meilės įpročiai). Pjesė 135 Rapolas Pečialinda. Valinčius. Romanas Lenkų k m. 111 l. Yra A.Strońskos laiškas [nenustatyta] 143 l. Vytauto Girdzijausko romanas, išleistas Vilniuje, 2005 m. knygoje Tokia moteris lobis Įrašyta 135 (vienas šimtas trisdešimt penki) apskaitos vienetai nuo Nr.1 iki Nr.135. Iš viso apyraše įrašyta 135 (vienas šimtas trisdešimt penki) apskaitos vienetai. Lietuvos literatūros ir meno archyvo Dokumentų tvarkymo ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvarė Jolita Dimbelytė Tvirtinu įrašomus apskaitos vienetus. Lietuvos literatūros ir meno archyvo Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti archyvo direktoriaus funkcijas Alvyda Steponavičiūtė