G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė"

Transkriptas

1 LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 711 G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS M.

2 GRAŽINOS MARECKAITĖS FONDO NR. 711 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠO NR. 1 BYLŲ SISTEMINIMO SCHEMA IR RODYKLĖ 1.GRAŽINOS MARECKAITĖS KŪRYBOS DOKUMENTAI 1.1. RANKRAŠČIAI KNYGOS KNYGŲ SKYRIAI LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: (Vilnius, 1989) LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: (Vilnius, 2006) Skyrius ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS, m Skyrius KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRAS, m LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: (Vilnius, 2009 m.) PJESĖS SCENARIJAI, SCENARIJAUS PROJEKTAS STRAIPSNIAI, RAŠINIAI VERTIMAS PASISAKYMAI, PRANEŠIMAI IR KT UŽRAŠYTI ATSIMINIMAI SUDARYTOJOS DOKUMENTAI IŠRAŠAI, NUORAŠAI GRAŽINOS MARECKAITĖS PJESIŲ PASTATYMO IR ATMINIMŲ VAKARO DOKUMENTAI GRAŽINOS MARECKAITĖS LAIŠKAI LAIŠKAI IR SVEIKINIMAI GRAŽINAI MARECKAITEI GRAŽINOS MARECKAITĖS BIOGRAFINIAI DOKUMENTAI 4.1. ASMENS DOKUMENTAI TARNYBINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI KŪRYBINĖS, MOKSLINĖS IR VISUOMENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI SUTARTYS, RAŠTAI, KVIETIMAI SUTARTYS RAŠTAI KVIETIMAI MOKSLINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI LITERATŪRINIŲ KONKURSŲ IR NACIONALINĖS DRAMATURGIJOS FESTIVALIO ŽIURI NARĖS DOKUMENTAI VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ NARĖS DOKUMENTAI DOKUMENTAI APIE GRAŽINĄ MARECKAITĘ VAIZDO DOKUMENTAI 6.1. EKSLIBRISAI NUOTRAUKOS GRAŽINA MARECKAITĖ VIENA GRAŽINA MARECKAITĖ SU GIMINĖMIS IR ARTIMAISIAIS GRAŽINA MARECKAITĖ SU KITAIS ASMENIMIS GRAŽINOS MARECKAITĖS ARTIMIEJI KITI ASMENYS GRAŽINOS MARECKAITĖS ŠEIMOS NARIŲ DOKUMENTAI GRAŽINOS MARECKAITĖS SURINKTI DOKUMENTAI

3 FONDAS NR. 711 G R A Ž I N A M A R E C K A I T Ė KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 Tęsinys Apimtis Eilės Dokumentų Bylos antraštė Chronologinės matavimo skiriamosios Nr. Kalba (paantraštė) ribos (data) kiekis Pastabos ypatybės vienetas 1.1. RANKRAŠČIAI KNYGOS 1. GRAŽINOS MAREC- KAITĖS KŪRYBOS DOKUMENTAI 1 Žarijų laukas. Gražinos Mareckaitės publicistika. Knygos rengimo dokumentai 2 Gyvenimo teatras. Knygos rengimo dokumentai 3 Laisvoji zona. Juozo Glinskio teatras. Studijos pratarmės juodraštis, dailininko A.Matuliausko piešinys knygai 4 Romantizmo idėjos lietuvių teatre. Nuo XIX iki XXI amžiaus. Studijos anotacija,, P.Česnulevičiūtės ir A.Vengrio, A.Ruzgaitės atsiliepimai ir kt. 5 Debesų karžygys: legenda apie Praną Žižmarą. Knygos antra korektūra, J.Burokaitės,, spaudos iškarpos (originalas ir kopija) spaudinys piešinys rankraštis, m. 101 l. Savilaida. Išleista 2003 m. Vilniuje 2001 m. 159 l. Išleista 2001 m. Vilniuje 2002 m. 10 l m. 154 l m. 201 l.

4 2 E.Ignatavičiaus rekomendacijos 6 Šiapus ir anapus Vilniaus vartų. Esė knygos anotacija, (nepilnas), viršelio maketas (variantai) ir L.Klimkos bei A.Vengrio rekomendacijos ir kt. su m. 91 l. Išleista 2000 m. Vilniuje KNYGŲ SKY- RIAI LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: Dramos teatras Šiauliuose, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: rankraštis, Išleista 1989 m. Vilniuje m. 61 l. Yra A. Girdzijauskaitės, E. Jansono, A. Vengrio atsiliepimų Išleista 2006 m. Vilniuje Skyrius ŠIAULIŲ DRAMOS TEATRAS, m. 8 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai, spaudos iškarpos m. 204 l. 9 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus teksto juodraštis Autografas 2005 m. 100 l.

5 3 10 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus Skyrius KLAI- PĖDOS DRAMOS TEA- TRAS, m. 11 Klaipėdos dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus teksto juodraštis ir rengimo dokumentai 12 Klaipėdos dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus (variantai) LIETUVIŲ TEATRO ISTORIJA: Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai: užrašai, programos, afišos 14 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus rengimo dokumentai: užrašai, išrašai, straipsniai spaudoje ir kt. 15 Šiaulių dramos teatras, m.. Knygos Lietuvių teatro istorija: skyriaus, nuotraukos spaudinys, spaudos iškarpos, nuotraukos ir pastabomis, spaudinys, spaudinys, spaudos iškarpos m. 71 l. Yra L.Patriubavičienės atsiliepimas m. 130 l. Yra nuotraukų m. 110 l m. 80 l. Išleista 2009 m. Vilniuje 1977 [2009] m. 215 l. Yra aktorės Olitos Dautartaitės įrašas leidinyje Olita Dautartaitė [2008] m. 58 l.

6 PJESĖS 16 Pacientė. Vieno veiksmo pjesė pagal A.Vienuolio to paties pavadinimo apysaką su [1980] m. 12 l. 17 Eglės namai. Dviejų dalių, šešių paveikslų baladė apie buvusius ir esančius, spaudinys m. 114 l. Yra 2003 m. dovanojimo įrašas Lietuvos literatūros ir meno archyvui bei knygoje išspausdinta pjesė Salve 18 Berniukas su balandžiu. Dviejų dalių, keturių paveikslų pjesė-žaidimas spaudinys m. 77 l. Yra 2003 m. dovanojimo įrašas Lietuvos literatūros ir meno archyvui 19 Žvėrių karnavalas. Muzikinės fantazijos lėlių teatrui juodraštis 1984 m. 8 l. 20 Salve (Vilniaus triptichas). Dviejų dalių, keturių paveikslų pjesės juodraščio dalys ir santraukos 21 Charono liftas. Vieno veiksmo makabreska 22 Gedimino sapnas. Vieno veiksmo fantasmagorija 23 Cecilijos kelionė: vieno likimo istorija. Dviejų dalių pjesės fragmentai 24 Raganos. Trijų dalių dokumentinės sakmės su prologu juodraščiai, užrašai rankraštis 1984 [2002] m. 43 l. anglų k m. 20 l m. 27 l m. 23 l. Išspausdinta knygoje Naujos lietuvių dramos 91 (Vilnius, 1992 m.) 1988 m. 182 l. Išspausdinta knygoje Naujos lietuvių dramos 91 (Vilnius, 1992 m.)

7 5 25 Raganos. Keturių paveikslų dokumentinės sakmės su intarpais juodraščiai, jų fragmentai, užrašai 1988 [2002] m. 110 l. Yra L.A. dramos sambūrio pirmininko padėka 26 Laumės ir laumiukai: baltiški miražai. Dviejų dalių vaidinimas žmonėms ir lėlėms Autografas 2003 m. 23 l SCENARIJAI, SCENARIJAUS PRO- JEKTAS 27 Lietuvos generalinis konsulatas Vilniuje Dokumentinio filmo scenarijaus rengimo dokumentai 28 Lietuviškos raidės kaina: mokyklos Vilniaus krašte Fotofilmo scenarijaus projekto rengimo dokumentai 29 Žemaitė. Užsakomojomokomojo filmo scenarijus STRAIPSNIAI, RAŠINIAI 30 Literatūros kritikos straipsniai, literatūros apžvalgos ir kt. 31 Straipsniai apie teatrą, aktorius, spektaklių recenzijos, spaudos iškarpos, spaudos iškarpos lenkų k m. 35 l. Yra kvietimas į filmo peržiūrą 2011 m. 7 l. Yra G. Mareckaitės laiškas Almos Adamkienės fondui [nenustatyta] 7 l m. 111 l m. 184 l.

8 6 32 Straipsniai apie dramaturgiją m. 71 l. 33 Publicistikos straipsniai m. 94 l. Yra G.Mareckaitės atsakymai į Lietuvos žinių baltąją anketą 34 Straipsniai, rašiniai apie Vilnių m. 21 l. 35 Literatūros kritikos straipsniai, literatūros apžvalgos ir kt., spaudos iškarpos [nenustatyta] 68 l VERTIMAS 36 M. Abramowicz straipsnio Vilniaus marionečių teatras vertimas anglų k m. 10 l PASISAKYMAI, PRANEŠIMAI IR KT. 37 Pasisakymų konferencijose, diskusijose, paskaitų, pranešimų tekstai, rekomendacijos ir kt. 38 Pasisakymai, interviu spaudoje UŽRAŠYTI ATSI- MINIMAI 39 Užrašyti G.Jakavičiūtės ir M.Mironaitės atsiminimai, spaudinys Spaudos iškarpos lenkų, anglų k m. 173 l m. 5 l m. 22 l. Yra A.Ragauskaitės

9 7 apie B.Dauguvietį atsiminimai [1979 m.] knygai Teatrinės minties pėdsakais SUDARYTOJOS DOKUMENTAI 40 Magdalena Birutė Stankūnaitė-Stankūnienė. Lietuvai dovanoti kūriniai. Katalogo sudarymo dokumentai IŠRAŠAI, NUO- RAŠAI spaudinys m. 47 l. 41 Išrašai, nuorašai lenkų, [nenustatyta] 46 l GRAŽINOS MA- RECKAITĖS PJESIŲ PASTATYMO IR ATMINIMŲ VAKARO DOKUMENTAI 42 Pastatytų pjesių programos, afišos, nuotraukos, vakaro Atminimas Birutei rašytojai B.Pūkelevičiūtei atminti, kuriame G.Mareckaitė buvo pranešėja, programa 2. GRAŽINOS MAREC- KAITĖS LAIŠKAI Spaudinys, rankraštis m. 30 l. Yra festivalio Auksodės obuolys (Mažeikiai) organizatorių laiškas 43 Atvirlaiškis K.Braunui, laiškai M.K.Morrison, V.Panavaitei, A.Šerėnui, S.Varnui, [T.Venclovai] lenkų, anglų k l. 3. LAIŠKAI IR SVEI- KINIMAI GRAŽINAI MARECKAITEI

10 8 44 A.Abidžano, R.Aguro, R.Aidis, I.Aleksaitės, L. Alinytės-Popenhagen, V. Antonovo, M.Augstkalnės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai l. 45 M.Babanino, G.Bakijevičiaus, L.Baltrušaitienės, G.Baluko, D. ir P.Balučių, D.Bieleckos, J. Bindoko ir A.Venckaus, N. ir V.Bložių, D.Brodowskos, D.Budrytės-Samienės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų, l. 46 J.Dankowskos, L.Daukaus, P.Deltuvos, M.Didelis, K.Didelytės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k l. 47 H.Filipowicz, A.Girdzijauskaitės, J.Grigo, A.Hanuszkiewicziaus, J.Hernik-Spalinskos, E.Ignatavičiaus, R.Ilčiuko, K.Jabłonkos laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k l. Yra režisieriaus A.Hanuszkiewicziaus interviu ir straipsnis 48 V.Katerinič, A.Kazinerio, V.Kiirainen, V.Kochanskytės, I.Korsakaitės, I. Kostkevičiūtės, O.Kroders, B. ir N.Kuckaičių, A.Kuligowskos-Korzemenskos, L.Lankauskaitės, D.Linčiuvienės laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų, l. Yra G. Mareckaitės atsakymas I. Kostkevičiūtei 49 B.Makulis, N.Martinaitytės, E.Matulionienės laiškai, sveikinimai [1990] m l. 50 Žibunto Mikšio laiškai, sveikinimai l. 51 E.Mikulėnaitės, A.Milanowskos, M.Milewskos, R.Montvilaitės-Stanulie l.

11 9 nės, G.Musteikis, G.Narbutienės, G.Narkus- Kramer laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai 52 T.Ostaszewskos, J.Pajaujo, V.Palčinskaitės, T.Papsis, Z.Ponarskio, M.Pranauskienės, W.Przywarskos laiškai, sveikinimai lenkų k l. 53 D.Ratajczakowos, M.Remienės, R.Rudaitis laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k l. 54 J.Saaro, B.Salpio, V.Savičiūnaitės, M.G.Slavėnas, M.Stankūnienės-Stankūnas laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai 1976 m l. 55 I.Sławińskos, A.ir P. Steponavičių, A.Suraučiaus, S.Svitelskio laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų, l. 56 G.Šapokos, A.Šarausko, R.P.Šaulio, A.Šerėno, L. Šerėnas, M. ir P. Šiaučiūnų, N. Šimkaus laiškai, sveikinimai [2007] m. 41 l. 57 A.Taškūno, J.Timoszewicziaus laiškai, atvirlaiškiai lenkų, anglų k l. Yra Tasmanijos (Australija) universiteto leidinys Lithuanian Papers (tomas 12, 1998 m.) 58 J.A.Walaszek, G.Valiulis (Valiulienės), I.Vitkauskienės, N.Vyšniauskienės, A.Vrubliausko laiškai, atvirlaiškiai lenkų k l. Yra G.Valiulis nuotrauka ir G. Mareckaitės atsakymas N. Vyšniauskienei 59 D.Zacharžewskos, S.Žebrausko, A.Žemaitytės, R. Žuromskio ir nenustatytų asmenų laiškai, atvirlaiškiai, sveikinimai lenkų k m l.

12 10 60 Asmenų sveikinimai G.Mareckaitei 61 Įstaigų sveikinimai G.Mareckaitei 1973 m [1968] m l. 61 l. 62 G.Šimkaus, A.Girdzijauskaitės dovanojimo įrašai G.Mareckaitei 1988 m. 31 l. 4. GRAŽINOS MAREC- KAITĖS BIOGRA- FINIAI DOKUMENTAI 4.1. ASMENS DOKU- MENTAI 63 Pažymių lapas, mokslo pažangumo ir elgesio žinios, muzikos mokyklos baigimo pažymėjimas, diplomo patvirtinta kopija ir kt. Originalai, kopijos m. 21 l. 64 Pagyrimo lapas, liudijimas, diplomai 4.2. TARNYBINĖS VEIKLOS DOKUMEN- TAI l. 65 G.Mareckaitės Šiaulių dramos teatro literatūrinės dalies vedėjos dokumentai 66 G.Mareckaitės Kultūros ir meno instituto mokslo darbuotojos dokumentai 67 G.Mareckaitės almanacho Teatras vyriausiosios redaktorės dokumentai 4.3. KŪRYBINĖS, MOKSLINĖS IR VISUO- MENINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI lenkų k m. 23 l m. 59 l m. 42 l.

13 SUTARTYS, RAŠ- TAI, KVIETIMAI SUTARTYS 68 Autorinės sutartys lenkų, anglų k RAŠTAI l. 69 Įstaigų raštai G.Mareckaitei lenkų, l. 70 G.Mareckaitės raštai Kauno jaunimo kameriniam teatrui, Lietuvos Respublikos kultūros ministrui, Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui, Vilniaus miesto savivaldybei [1990] 2001 m. 7 l KVIETIMAI 71 Kvietimai į literatūros vakarus, knygų pristatymus 72 Kvietimai į spektaklius ir teatrų renginius m. 39 l m. 169 l. 73 Kvietimai į parodas m. 90 l. Yra L.Gutausko, B. Kuckaitės įrašų 74 Kvietimai į konferencijas [1977] 2011 m. 86 l. 75 Kvietimai į koncertus, muzikinius renginius 76 Kvietimai į minėjimus ir kitus renginius m. 63 l. [1987] 2011 m. 107 l MOKSLINĖS VEIKLOS DOKUMEN- TAI 77 G.Mareckaitės mokslinių konferencijų, disputų, seminarų dalyvės programos vokiečių, lenkų, anglų k l.

14 12 78 G.Mareckaitės Septintojo pasaulio lietuvių mokslo ir kūrybos simpoziumo dalyvės dokumentai: programa, dalyvio garbės diplomas ir kt LITERATŪRINIŲ KONKURSŲ IR NACIO- NALINĖS DRAMATUR- GIJOS FESTIVALIO ŽIURI NARĖS DOKU- MENTAI l. 79 G.Mareckaitės III Rytų Lietuvos jaunųjų dramaturgų konkurso Teatro plunksna 2002 žiuri narės dokumentai 80 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lietuvių konkurso Mes Lietuva dokumentai: K.Antanaičio romanas O kai aš užaugsiu 81 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lietuvių konkurso Mes Lietuva vertinino komisijos narės dokumentai: Erškėtrožės (E.Liegutės) romanas Baltoji moteris 82 G.Mareckaitės JAV vertinimo komisijos narės dokumentai: Giedros romanas Baltai ir jūra išeinantiems 83 G.Mareckaitės JAV 2002 m. 13 l m. 98 l m. 91 l m. 133 l. Yra G. Mareckaitės užrašų 2003 m. 229 l. Yra G.Mareckaitės užrašų

15 13 dokumentai: Jonės Jonaitės romanas Ąžuolų sodas 84 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Eugenijaus Jonio misterija Mirtie, parašysiu gyvenimo giesmę 85 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Saulės Jūraitės romanas Baltojo sėjėjo laukas 86 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Aniceto Petrušonio romanas Didžiojo kunigaikščio rikis 87 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Jono Šuopio kūrinys Dviese su likimu (Zanavykų giminės istorija) 88 G.Mareckaitės JAV dokumentai: autoriaus, 2003 m. 114 l m. 92 l m. 124 l m. 74 l m. 63 l.

16 14 pasirašiusio slapyvardžiu Tas, kuris šoka kaip griūvanti statula, romanas Voverė ant vilkų tako 89 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lietuvių konkurso Mes Lietuva dokumentai: Jono Budraitiškio romanas Be atsisveikinimo 90 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Ainio Dzūko istorinis dviejų dalių romanas Iškilimas ir išlikimas 91 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Gabrio Garnelio romanas Židinys kaip sagutė 92 G.Mareckaitės JAV vertinimo komisijos narės dokumentai: Jurgio Jurgelaičio romanas Tas ryto laukimas 93 G.Mareckaitės JAV dokumentai: J. A. Karaliūno trijų dalių istorinis romanas Kruvinasis Lietuvos tarpuvaldis [2003] m. 84 l. Yra G.Mareckaitės pastabų [2003] m. 198 l. [2003] m. 128 l. [2003] m. 144 l. [2003] m. 118 l.

17 15 94 G.Mareckaitės JAV konkurso Mes Lietuva dokumentai: Elenos Kliukas romanas Vėjų rožė 95 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Knygnešio romanas Laisvei auštant 96 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Lietuvininko romano Šaktarpio metai pirmoji knyga 97 G.Mareckaitės JAV dokumentai: T.Sodaičio biografinis romanas Ganytojas 98 G.Mareckaitės JAV lietuvių laikraščio Lie-tuvių konkurso Mes Lietuva vertinimo komisijos narės dokumentai: M.Šaulio (J. Užurka) istorinis romanas Nevainikuotas karalius 99 G.Mareckaitės JAV dokumentai: J.Tamkaus Oi tas protas, protužėlis [2003] m. 125 l. [2003] m. 227 l. [2003] m. 96 l. [2003] m. 124 l. [2003] m. 166 l. [2003] m. 314 l.

18 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Algirdo Tiškevičiaus romanas Žiūrėjimas į tamsą 101 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Evos Ziurkytės romanas Toks mano gyvenimas 102 G.Mareckaitės JAV dokumentai: Žodžio romanas Langas šešėlyje 103 G.Mareckaitės JAV dokumentai: dokumentinė apysaka Lietuva: valstybingumo ištakos (be pabaigos) 104 G.Mareckaitės JAV dokumentai: kino apysaka Obelis kur augalota 105 G.Mareckaitės JAV [2003] m. 371 l. [2003 m.] 92 l. [2003] m. 63 l. [2003] m. 205 l. Nepilnas [2003] m. 44 l. [2003] m. 180 l.

19 17 dokumentai: miniatiūros, esė, pjesė, apysaka ir kt. 106 G.Mareckaitės JAV dokumentai: raštai, programa, straipsniai spaudoje 107 G.Mareckaitės Nacionalinės dramaturgijos festivalio Versmės žiuri narės dokumentai m. 39 l m. 30 l VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ NARĖS DOKUMENTAI 108 G.Mareckaitės Lietuvos teatro sąjungos narės dokumentai 109 G.Mareckaitės Lietuvos Respublikos piliečių chartijos narės dokumentai 110 G.Mareckaitės Lietuvos žurnalistų sąjungos narės dokumentai 111 G.Mareckaitės Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narės dokumentai 112 G.Mareckaitės Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narės dokumentai 113 G.Mareckaitės Nacionalinio radijo ir televizijos tarybos narės dokumentai m. 56 l m. 63 l m. 41 l m. 122 l m. 218 l m. 129 l.

20 G.Mareckaitės Senųjų vilniečių klubo narės dokumentai 115 G.Mareckaitės Į laisvę fondo Lietuvos filialo tarybos narės dokumentai [2000] 2009 m. 35 l. Yra dokumentų, susijusių su Rytų Lietuvos kultūrinės veiklos organizavimu ir Tautos namų sukūrimu m. 34 l. 5. DOKUMENTAI APIE GRAŽINĄ MARECKAITĘ 116 Straipsnis apie G.Mareckaitę ir straipsniai, kuriuose ji minima ( m.) 6. VAIZDO DOKU- MENTAI 6.1. EKSLIBRISAI 117 G.Mareckaitės ekslibrisai (dailininkai V.Jakštas, J.Ivanauskaitė) 6.2. NUOTRAUKOS GRAŽINOS MA- RECKAITĖS VIENOS NUOTRAUKOS 118 G.Mareckaitė viena. Portretinės ir buitinės nuotraukos GRAŽINA MA- RECKAITĖ SU GIMINĖ- MIS IR ARTIMAISIAIS 119 G.Mareckaitė su tėvais, pirmuoju vyru Vladu Šimkumi, antruoju vyru Eugenijumi Gūzu, sūnumi Martynu Šimkumi, giminėmis. Nuotraukos Spaudos iškarpos (originalas ir kopijos) [nenustatyta] 4 l m. 6 l. Yra R.Adomaičio ekslibrisų m. 18 l m. 9 l.

21 GRAŽINA MA- RECKAITĖ SU KITAIS ASMENIMIS 120 G.Mareckaitė su draugais ir bendramoksliais. Nuotraukos 121 G.Mareckaitė su poetais, kritikais, teatrologais, dailininkais ir kitais jaunimo kūrybinėse stovyklose, svečiuose, galerijoje ir kitur. Nuotraukos 122 G.Mareckaitė su L.Klimka, G.Kakaru, Ž.Mikšiu. Nuotraukos m. 9 l m. 15 l. Yra šaržų spaudoje 2005 m. 2 l GRAŽINOS MA- RECKAITĖS ARTIMIEJI 123 G.Mareckaitės seneliai, tėvai, sūnus, vyras Eugenijus Gūzas ir kiti artimieji. Nuotraukos m. 3 l. Yra 1917 m. nuotraukos fotokopija KITI ASMENYS 124 A.A.Jonynas, E.Mieželaitis, A.Voznesenskis, I.Korsakaitė, I Ivanovas ir kiti. Nuotraukos 125 A.Masiulis, A.Keliuotytė, P.Pjaulokas, L.Bocytė, K.Jankūnas, I.Liutikaitė ir kiti aktoriai vaidmenyse. Nuotraukos m. 7 l. [1978] 1995 m. 10 l. 7. GRAŽINOS MA- RECKAITĖS ŠEIMOS NARIŲ DOKUMENTAI 126 Tėvo Petro Marecko dokumentai: biografija, užrašai ir kt. P.Marecko autografas, rankraštis,, nuotrauka m. 20 l. Yra nuotraukų iš mokytojų kursų 1940 m.

22 Vyro Eugenijaus Gūzo straipsnis Ąžuolu gimęs. V.Landsbergio-Žemkalnio šimtajam jubiliejui, L.Gutausko dovanojimo įrašas E.Gūzui parodos kataloge Leonardas Gutauskas. Tapyba, piešiniai 8. GRAŽINOS MA- RECKAITĖS SURINK- TI DOKUMENTAI 128 P.Klimas. Moksleivių sąjūdžio pusamžis. Iš atsiminimų apie Aušrinę, Pirmoji vokiečių okupacija. Atsiminimai E.Gūzo autografas m. 23 l. Yra G.Mareckaitės įrašas 1961 m. 139 l. 129 A.Camus Švedijos kalba, A.Gide Новая пища, M.Vološino, N.Gumiliovo, B.Pasternako eilėraščiai Rankraštis, m. 155 l. 130 B.Sruogos laiškas P.Cvirkai. Nuorašas 131 K.Kymantaitės straipsnis Akistata su ritmu, R.Ramanausko straipsnis Bus rami, N.Martinaitytės perrašyti S.Kielaitės-Kelečienės pasisakymai apie lietuvių teatrą Vokietijoje ir JAV bei kt. 132 Režisieriaus K.Brauno G.Mareckaitei duotas jo pjesės Helena Modrzejewska ( Helena Modžejevska ) su įrašais Rankraštis, (kopija), spaudos iškarpos kopija Spaudinio kopija su pastabomis (kopija) 1970 m. 16 l. [1977] 2008 m. 57 l. Yra N. Martinaitytės laiškelis G.Mareckaitei Lenkų k m. 18 l. 133 Leidiniai Lithuanian papers, Aušra, Kritikas lūžio metais, V.Kubiliaus 80-mečiui skirtos konferencijos programa ir kt. Spaudinys m. 63 l.

23 A.Strońska. Zgubny nałóg miłości (Žalingi meilės įpročiai). Pjesė 135 Rapolas Pečialinda. Valinčius. Romanas Lenkų k m. 111 l. Yra A.Strońskos laiškas [nenustatyta] 143 l. Vytauto Girdzijausko romanas, išleistas Vilniuje, 2005 m. knygoje Tokia moteris lobis Įrašyta 135 (vienas šimtas trisdešimt penki) apskaitos vienetai nuo Nr.1 iki Nr.135. Iš viso apyraše įrašyta 135 (vienas šimtas trisdešimt penki) apskaitos vienetai. Lietuvos literatūros ir meno archyvo Dokumentų tvarkymo ir apskaitos skyriaus vyriausioji archyvarė Jolita Dimbelytė Tvirtinu įrašomus apskaitos vienetus. Lietuvos literatūros ir meno archyvo Direktoriaus pavaduotoja, laikinai vykdanti archyvo direktoriaus funkcijas Alvyda Steponavičiūtė

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d.

XIX TARPTAUTINIS KONKURSAS-FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. XIX TARPTAUTINIS -FESTIVALIS MUZIKA BE SIENŲ 2019 m. rugpjūčio 14-23 dienomis Druskininkuose KONKURSO-FESTIVALIO DARBOTVARKĖ Rugpjūčio 14 d. Druskininkų M. K. Čiurlionio meno mokykla (Vytauto g. 23) 10:00-20:00

Detaliau

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius, partneriai 1. IN

Detaliau

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus metinės švietimo, kultūros ir sporto veiklos programos 3 priedas RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS ĮSTAIGŲ 2012 M. RENGINIŲ PLANAS

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

m. m. Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose

m. m.  Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro 1-10 klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose 2015-2016 m. m. Tarptautiniai konkursai Tarptautinės plaukimo varžybos Dzūkijos

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas? 14 Mokslinis stilius 16 Anotacija 16 Apžvalga 17

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Sausio 5-21 d. R E N G I N I A I Sausio 7 d. Sausio 11 d. Sausio 12 d. Sausio 13 d. Bendruomenių rūmuose Bendruome

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Sausio 5-21 d. R E N G I N I A I Sausio 7 d. Sausio 11 d. Sausio 12 d. Sausio 13 d. Bendruomenių rūmuose Bendruome KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Sausio 5-21 d. R E N G I N I A I Sausio 12 d. Sausio 13 d. Šiaurinėje Vakaronė Trys karaliai 18 val. Juodojo humoro vakaras. Be cenzūros (N-18). Dalyvauja tarptautinių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 23 - balandžio 8 d. R E N G I N I A I L A U K E Kovo 24 d. Laisvės a val. Akcija Žemės valanda. Uždeki

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 23 - balandžio 8 d. R E N G I N I A I L A U K E Kovo 24 d. Laisvės a val. Akcija Žemės valanda. Uždeki KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 23 - balandžio 8 d. R E N G I N I A I L A U K E Laisvės a. 20.30 val. Akcija Žemės valanda. Uždekime žvakutes, leiskime Žemei pailsėti! R E N G I N I A I J. Masiulio

Detaliau

Turinys Pratarmė 5 KAIMAS, KURIO NEBĖRA 8 AKTORIAUS METAFIZIKA 18 JUOZO BUDRAIČIO TEATRINIS LIKIMAS 37 Kelias į teatrą 39 Solnesas (1980) 67 Šarūnas (

Turinys Pratarmė 5 KAIMAS, KURIO NEBĖRA 8 AKTORIAUS METAFIZIKA 18 JUOZO BUDRAIČIO TEATRINIS LIKIMAS 37 Kelias į teatrą 39 Solnesas (1980) 67 Šarūnas ( Turinys Pratarmė 5 KAIMAS, KURIO NEBĖRA 8 AKTORIAUS METAFIZIKA 18 JUOZO BUDRAIČIO TEATRINIS LIKIMAS 37 Kelias į teatrą 39 Solnesas (1980) 67 Šarūnas (1980) 88 Leninas (1982) 104 Herėja (1983) 112 Dervojedovas

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Ei dian otsikkoa

Ei dian otsikkoa Loreta Alonderienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Nacionalinis Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija Rasa Žutautaitė, 6c kl. I vieta; Gabija Viktorija Rumeikaitė, 6c kl. I vieta. Marija Šaltmerienė,

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn

NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būn NR. 109 Šiaulių,,Romuvos gimnazija 2018 metai Specialus leidinys Galime sakyti, jog meilės ir pagarbos vertas kiekvienas žmogus. Bet kaip kalnuose būna viena aukščiausia viršukalnė, taip ir žmonių būryje

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MEN

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MEN LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MENAS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2016 METAIS 2016 m.

Detaliau

300 ISSN (Online) ISSN KNYGOTYRA DOI: DETEKTYVINĖ VIENOS JUOZO MILTINIO

300 ISSN (Online) ISSN KNYGOTYRA DOI:   DETEKTYVINĖ VIENOS JUOZO MILTINIO 300 ISSN 0204-2061. (Online) ISSN 2345-0053. KNYGOTYRA. 2018. 71 DOI: https://doi.org/10.15388/knygotyra.2018.71.14 DETEKTYVINĖ VIENOS JUOZO MILTINIO BIBLIOTEKOS KNYGOS ĮRAŠŲ ISTORIJA Angelė Mikelinskaitė

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

II

II PATVIRTINTA Kretingos Jurgio Pabrėžos universitetinės gimnazijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V1-260 6 priedas BIBLIOTEKOS IR SKAITYKLOS VEIKLOS PLANAS 2018 METAMS Tikslas: 1.Siekti,

Detaliau

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr.

JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN Nr. JONAVOS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETIMO CENTRO ŠVIETIMO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO FILIALO ORGANIZUOJAMI RENGINIAI 2015 M. GRUODŽIO MĖN. 2015-11-27 Nr. 1R- 482 EIL NR. RENGINIO PAVADINIMAS 1. Seminaras

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius,

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio 17 gruodžio 3 d. R E N G I N I A I L A U K E Gruodžio 1 d. Laisvės a. 18 val. KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMAS R E

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio 17 gruodžio 3 d. R E N G I N I A I L A U K E Gruodžio 1 d. Laisvės a. 18 val. KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMAS R E KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Lapkričio 17 gruodžio 3 d. R E N G I N I A I L A U K E Gruodžio 1 d. Laisvės a. 18 val. KALĖDŲ EGLĖS ĮŽIEBIMAS R E N G I N I A I 17 val. Humoro šventė JUOKIS 2017 Bilieto

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 767 L E O N I D A S M U R A Š K A KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 767 L E O N I D A S M U R A Š K A KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 767 L E O N I D A S M U R A Š K A KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1900 2014 M. LEONIDO MURAŠKOS FONDO NR. 767 KŪRYBOS IR VEIKLOS

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks

Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auks Kauno marių regioninio parko direkcijos glausta veiklos ataskaita už 2014 metus 2014 m. direkcija atliko 7 gyvosios gamtos monitoringus: didžiojo auksinuko ir kraujalakio melsvio stebėjimus, niūraspalvio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

Microsoft Word - LLMA_F556_ap1.doc

Microsoft Word - LLMA_F556_ap1.doc LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS Nr. 556 D A G N Ė J A K Š E V I Č I Ū T Ė KŪRYBOS IR VEIKLOS NUOLATINIO SAUGOJIMO BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS: 1916 007 M. DAGNĖS JAKŠEVIČIŪTĖS

Detaliau

KP 2012 m. ataskaita

KP 2012 m. ataskaita PATVIRTINTA Var nos rajono savivaldyb s tarybos 2013 m. geguž s 28 d. sprendimu Nr. T-VII-712 VARöNOS RAJONO SAVIVALDYBöS 2010 2012 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITA

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno Aušros gimnazijos s 2013 04-29 įsakymu Nr. V - 112 KAUNO AUŠROS GIMNAZIJA 2013 m. gegužės mėn. veiklos planas Eil Renginio Vieta Data ir laikas Dalyvauja Atsakingas Koordinatorius Nr.

Detaliau

Projektas

Projektas Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Kauno technologijos universiteto Klaipėdos universiteto Vytauto Didžiojo universiteto Politikos mokslų krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 10

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AZIJOS MENŲ CENTRAS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. sausio 31 I. ĮSTAIGOJE 2017 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA Eilės Nr. Renginio/ veiklos pavadinimas Renginio/ veiklos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

Tango

Tango Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija Darbą parengė: Gitana Grudytė, IVa Darbo vadovė: Loreta Černeckienė Klaipėda 2014 Turinys Tikslas...3 Sąvoka...4 Kilmė...5 Istorija...6-10 Tango stiliai...11-15 Tango muzika...16-17

Detaliau

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo

KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo KLAIPĖDOS SANTARVĖS PROGIMNAZIJA TVIRTINU Direktorė Laima Vaitonienė 2019 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Diena Savaitės diena Laikas Renginys ir jo pavadinimas Atsakingas asmuo Dalyvauja Vieta 3-17 Ketvirtadienis

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus 2019 m. sausio 3 įsakymu Nr. DV M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės Švietio pagalbos tarnybos direktoriaus sausio 3 įsakyu Nr. DV-1 2019 M. MOKINIŲ DALYKINIŲ OLIMPIADŲ, KONKURSŲ IR KITŲ RENGINIŲ GRAFIKAS Eil. Nr. Olipiada ar kitas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 29 balandžio 14 d. R E N G I N I A I L A U K E Kovo 30 d. Laisvės a val. K O N C E R T A I Kovo 30 d.

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 29 balandžio 14 d. R E N G I N I A I L A U K E Kovo 30 d. Laisvės a val. K O N C E R T A I Kovo 30 d. KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Kovo 29 balandžio 14 d. R E N G I N I A I L A U K E Laisvės a. 20.30 val. K O N C E R T A I Balandžio 7 d. Balandžio 10 d. CIDO arenoje 19 val. Koncertas Lemon Joy 25

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TEATRAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. g

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TEATRAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. g LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TEATRAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-58(1.2) Vilnius Lietuvos kultūros

Detaliau

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val.

KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. KAUNO JONO PAULIAUS II GIMNAZIJA TVIRTINU Gimnazijos direktorė Ramutė Latvelienė 2019 M. KOVO MĖNESIO 1-4 KLASIŲ VEIKLOS PLANAS Diena Sav. diena Val. Renginio pavadinimas Koordinatorius Dalyvauja Vieta

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Birželio 16 liepos 2 d. R E N G I N I A I L A U K E Renginių ciklas Susitikime penktadienį Birželio 16 d. Laisvės

KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Birželio 16 liepos 2 d. R E N G I N I A I L A U K E Renginių ciklas Susitikime penktadienį Birželio 16 d. Laisvės KULTŪROS RENGINIAI PANEVĖŽIO MIESTE Birželio 16 liepos 2 d. R E N G I N I A I L A U K E Renginių ciklas Susitikime penktadienį Laisvės a. RETRO IR LIAUDIŠKOS MUZIKOS VAKARAS 15 val. Visuomenės sveikatos

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

VI. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METŲ VEIKSMŲ PLANAS Eil. Nr Priemonė Atsakingas Įg

VI. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO METŲ VEIKSMŲ PLANAS Eil. Nr Priemonė Atsakingas Įg VI. LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2015 2020 METŲ VEIKSMŲ PLANAS Eil. Nr. 1.1. 1.2. 1.3. Priemonė Atsakingas Įgyvendinimo Finansavimo vykdytojas terminas šaltinis

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p.

LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT Vilnius, tel. (8 5) , faks. (8 5) , el. p. LIETUVOS YPATINGASIS ARCHYVAS Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 40/1, LT-01110 Vilnius, tel. (8 5) 261 3431, faks. (8 5) 251 4211, el. p. lya@archyvai.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

Vasaros stovykla

Vasaros stovykla Vasaros stovykla Egzotiška aplinka, įvairių pramogų jūra ir smagiausių įspūdžių vandenynas! Egzotiška aplinka, įvairių pramogų jūra ir smagiausių įspūdžių vandenynas! Tokią dienos stovyklos programą su

Detaliau

Reklamos apimčių apžvalga

Reklamos apimčių apžvalga Reklamos apimčių apžvalga Reklamos monitoringas 2017 sausis-gruodis Reklamos apimčių apžvalga Kantar TNS reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ

PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJ PATVIRTINTA Varėnos rajono visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V- 6 MOKINIŲ SVEIKATOS UGDYMO KONKURSO VARĖNOS RAJONO SVEIKIAUSIA MOKYKLA N U O S T A T A I 1. KONKURSO

Detaliau

Panevezio miesto kulturiniai poreikiai2.doc

Panevezio miesto kulturiniai poreikiai2.doc PANEVĖŽIO MIESTO GYVENTOJŲ KULTŪRINIAI POREIKIAI TYRIMO ATASKAITA Panevėžys, 2007 2 Tyrimo užsakovas Panevėžio miesto savivaldybė Kultūros ir meno skyrius Laisvės a. 20, LT - 35200, Panevėžys Tel. (8~45)

Detaliau

PRITARTA Šiaulių moksleivių namų mokytojų taryboje protokolas Nr. V 4-4 PATVIRTINTA Šiaulių moksleivių namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 2

PRITARTA Šiaulių moksleivių namų mokytojų taryboje protokolas Nr. V 4-4 PATVIRTINTA Šiaulių moksleivių namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 2 PRITARTA Šiaulių moksleivių namų mokytojų taryboje 2018-12-27 protokolas Nr. V 4-4 PATVIRTINTA Šiaulių moksleivių namų direktoriaus 2018 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V 1-144 ŠIAULIŲ MOKSLEIVIŲ NAMŲ 2019

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

Oikos-22_Lankai.indd

Oikos-22_Lankai.indd OIKOS: lietuvių migracijos ir diasporos studijos 2016, nr. 2 (22) ISSN 1822-5152 (spausdintas) ISSN 2351-6461 (internetinis) http://dx.doi.org/10.7220/2351-6561.22.6 t Rūta Varkalaitė-Pliopienė Bostono

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-16 įsakymu Nr. V1-14 PRITARTA Marijampolės meno mokyklos tarybos 2017 m. rugsėjo 14 d. posėdyje protokolu Nr.V2-1 MARIJAMPOLĖS MENO MOKYKLOS

Detaliau

Title slide Three line presentation title Using property

Title slide Three line presentation title Using property Reklamos monitoringas, 2015 sausis-gruodis TNS LT reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių pokytis lyginant 2015-ųjų ir 2014- ųjų metų sausio-gruodžio

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT

ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORT ŠEŠIOLIKTOJI RUDENINĖ KOMANDINĖ IR INDIVIDUALIOJI RASEINIŲ KRAŠTO OLIMPIADA PROFESORIAUS JONO KUBILIAUS TAUREI LAIMĖTI KOMANDINĖS DALIES ATSAKYMŲ KORTELĖ UŽDAVINIO NUMERIS TEISINGAS ATSAKYMAS. D. E. A

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau