LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduot"

Transkriptas

1 LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduotys Užduočių rinkinį sudaro 5 lapai, kuriuose pateikiamos 5 užduotys. Joms atlikti skiriamos 4 val. Kadangi rinkinys skirtas ir 9, ir 10 klasės mokiniams, užduočių yra daug. Nenusiminkite, jei kažkurios pasirodys sudėtingos. Tiesiog stenkitės išspręsti kuo daugiau užduočių. Nors 9 ir 10 klasės mokiniams pateikiamos vienodos užduotys, konkursas kiekvienai klasei vyksta atskirai. Bendras taškų skaičius 110. Atrankai rekomenduojame siųsti darbus, įvertintus 40 ir daugiau taškų. Sprendimai bus skelbiami internete: Užduotis parengė ir sėkmės linki: V. Kavaliauskas, I. Norvaišaitė, R. Raudonis ir L. Šteinys. 1 užduotis. Visko po truputį Kiekvienam klausimui išrinkite vieną teisingą atsakymą. Parašykite klausimo numerį ir atsakymo variantą rodančią raidę Aliuminio izotopas turi 13 neutronų. Koks jo masės skaičius? A. 13 B. 26 C. 27 D Ką reikia nedelsiant daryti, apsipylus ranką koncentruota rūgštimi? A. aplietą vietą plauti 1 mol/l NaOH tirpalu B. aplietą vietą užrišti steriliu bintu C. aplietą vietą plauti vandeniu D. aplietą vietą patepti vazelinu arba aliejumi, skausmui ilgiau nepraėjus skambinti numeriu Ištirpinus 0,1 mol Na3PO4 ir 0,2 mol KCl pagaminta 500 ml tirpalo. Kokia bendra visų jonų koncentracija šiame tirpale? A. 0,3 mol/l B. 0,6 mol/l C. 0,8 mol/l D. 1,6 mol/l g vandens ištirpinta 10 g druskos. Kokia druskos masės dalis gautame tirpale? A. 20% B. 25% C. 40% D. 50% 1.5. Norėdama gerti arbatą be arbatžolių Justė palaukė kol jos nusės ant dugno, o tada atsargiai nupylė skystį į kitą puoduką. Kokį atskyrimo būdą pritaikė Justė? A. Distiliavimą B. Dekantavimą C. Dejonizavimą D. Ekstrahavimą 1.6. Kuri dalelė gali būti ir oksidatorius, ir reduktorius? A. Fe 2+ B. Na + C. S 2 D. Mn Kurių dujų molekulių normaliosiomis sąlygomis užims didžiausią tūrį? A. N2 B. He C. CO2 D. Visų vienodai 1

2 1.8. Kiek litrų HCl susidarys, reaguojant 0,5 l chloro ir 1 l vandenilio dujų? Reakcijos išeiga 75 %. Visi tūriai matuojami vienodomis sąlygomis. A. 0,375 l B. 0,75 l C. 1,125 l D. 1,5 l 1.9. Kurioje eilutėje cheminės medžiagos surašytos virimo temperatūros didėjimo tvarka? A. N2 < CH4 < NH3 < NaCl B. NH3 < CH4 < N2 < NaCl C. CH4 < NH3 < N2 < NaCl D. N2 < NH3 < CH4 < NaCl Kuris iš pasiūlytų būdų nesumažins nei laikino, nei pastovaus vandens kietumo? A. Vandens kaitinimas B. Veikimas soda C. Veikimas Ca(OH)2 D. Vandens chloravimas Sudeginus junginį CxHy buvo gauta 6,72 l (n.s.) CO2 ir 5,4 g H2O. Kokia šio junginio empirinė formulė? A. CH B. CH2 C. CH3 D. CH Kristalohidrato formulė CuSO4 5H2O. Keliais procentais sumažės kristalohidrato masė, pašalinus vandenį? A. 10% B. 11% C. 36% D. 56% Tirpinant joninį junginį vandenyje vyksta du procesai: kristalo ardymas ir jonų hidratacija. Kokie šie procesai energetiniu požiūriu? A. Abu egzoterminiai B. Abu endoterminiai C. Kristalo ardymas egzoterminis, hidratacija endoterminis D. Kristalo ardymas endoterminis, hidratacija egzoterminis Kurios vieninės medžiagos tarpusavyje reaguos audringiausiai? A. Li ir F2 B. Li ir I2 C. Fr ir F2 D. Fr ir I Į NaOH tirpalą įlašinta lakmuso tirpalo. Po to lašinama HCl tirpalo. Kokia iš pradžių buvo indikatoriaus spalva ir kaip kito tirpalo ph lašinant HCl tirpalą? A. Raudona, ph didėjo B. Raudona, ph mažėjo C. Mėlyna, ph didėjo D. Mėlyna, ph mažėjo 15 taškų 2

3 2 užduotis. Pyragai Visi mėgstame purius, minkštus pyragus. Pyragą iškelia ir purų padaro anglies dioksido dujų burbuliukai. Vienas iš būdų kaip iškepti tokį pyragą į tešlą įdėti geriamosios sodos NaHCO3. Esant aukštesnei temperatūrai soda skyla išskirdama anglies dioksidą, tačiau susidaro druska, kurios skonis kiek primena muilą. Geriau jeigu pyrage yra rūgštesnių medžiagų (citrinų rūgšties, grietinės ar pan.). Rūgštys neutralizuoja sodą, išsiskiria CO2, o susidariusi druska pašalinio skonio neturi Užrašykite CO2 taškinę elektroninę (Luiso) formulę Parašykite ir išlyginkite kaitinamo NaHCO3 skilimo reakcijos bendrąją lygtį Parašykite bendrąją ir sutrumpintą joninę reakcijos lygtį, kai NaHCO3 reaguoja su tešloje esančia rūgštimi. Rūgšties formulę žymėkite HX ir laikykite šią rūgštį stipriąja. Žinoma, kad susidariusi druska yra tirpi vandenyje Koks tūris dujų normaliosiomis sąlygomis išsiskirs, jei 1 g NaHCO3 visiškai sureaguos su tešloje esančiomis rūgštimis? Kai kur galima rasti patarimų, kad prieš dedant geriamąją sodą į kepinius, ją reikia nugesinti naudojant acto rūgštį Maistiniame acte (9 % acto rūgšties vandeniniame tirpale) vandenilio jonų molinė koncentracija yra 300 kartų mažesnė, nei rūgšties molinė koncentracija. Apskaičiuokite maistinio acto ph, (jo tankis 1,01 g/cm 3 ). Konditerijoje vis dažniau vietoje geriamosios sodos naudojami kepimo milteliai. Tai mišinys NaHCO3 ir kietos rūgštinės medžiagos, kuri būdama kietos agregatinės būsenos su geriamąja soda nereaguoja, bet reaguoja ištirpus vandenyje. Įdėjus kepimo miltelių į tešlą, dėl joje esančios drėgmės prasideda reakcija, kurios produktas CO2 iškelia pyragą, o susidariusi druska neturi pašalinio skonio. Kad reakcija neprasidėtų dėl drėgmės esančios ore, į kepimo miltelius pridedama krakmolo arba miltų. Viena iš kepimo milteliams tinkamų rūgštinių medžiagų citrinų rūgštis. Svarbu citrinų rūgštį ir geriamąją sodą sumaišyti tinkamu santykiu, kad nei vieno reagento nebūtų perteklius Kokiu masės santykiu reikia į kepimo miltelius dėti NaHCO3 ir citrinos rūgštį? Citrinos rūgšties molinė masė yra 192 g/mol. Ši rūgštis reaguoja su NaHCO3 molių santykiu 1:3. 3 užduotis. Amonio salietra 15 taškų Jeigu augalams trūksta azoto, jų lapai pablykšta, prasčiau vystosi jų ūgliai, šaknys. Esant dideliam azoto trūkumui, augalai gali visiškai sunykti. Siekiant papildyti dirvą azotu, ūkininkai naudoja trąšas. Dažnai tam pasirenkamos trąšos amonio salietra, kurios formulė NH4NO Pavadinimas amonio salietra yra techninis. Kaip kitaip, chemiškai derėtų vadinti šią medžiagą? 3.2. Apskaičiuokite azoto masės dalį amonio salietroje Nustatyta, kad amonio salietroje esama dvejopų cheminių ryšių. Vieni yra kovalentiniai poliniai. Kokių dar ryšių yra šioje medžiagoje? Pramonėje NH4NO3 gaunamas pagal tokią schemą: N 2 +H 2 NH 3 +X NH 4 NO Iš kur pramonėje gaunamos N2 dujos? 3

4 3.5. Parašykite išlygintą bendrąją reakcijos lygtį, kaip iš N2 gaunamas NH Parašykite junginio NH3 pavadinimą Nurodykite kiekvieno atomo oksidacijos laipsnį junginyje NH4NO Schemoje nurodyta, kad NH3 reaguoja su medžiaga X. Parašykite medžiagos X formulę ir pavadinimą. Parašykite ir išlyginkite bendrąją lygtį, rodančią, kaip iš NH3 gaunamas NH4NO3. Dėl ypač gero amonio salietros tirpumo vandenyje trąšų perteklius gali patekti į gruntinius vandenis ir taip užteršti geriamąjį vandenį šuliniuose. Chemikas Andrius nusprendė ištirti savo senelio, gyvenančio kaime, šulinio vandenį. Senelis Andrių patikino, kad sveikatai pavojaus nėra, nes prieš gerdamas jis vandenį visada užvirina Kas nutinka virinant geriamąjį vandenį (nurodykite visus tinkamus atsakymus)? A. Žūva didžioji dalis bakterijų B. Pašalinamas laikinasis vandens kietumas C. Pašalinamas pastovusis vandens kietumas D. Pašalinami nitratai E. Pašalinami sunkieji metalai Jei nitrato jonų masinė koncentracija viršija 0,050 mg/ml, vanduo laikomas netinkamu gerti. Andrius nustatė, kad senelio šulinyje esančiame vandenyje nitrato jonų molinė koncentracija yra 0,00065 mol/l. Ar šis vanduo tinkamas gerti? Atsakymą pagrįskite skaičiavimais. 4 užduotis. Nelaukti svečiai 22 taškai Vieną rytą Andrius pastebėjo, jog jo namo rūsyje prisiveisė nelauktų svečių žiurkių. Andrius ne juokais sunerimo, nes žiurkės gali sugraužti visas rūsyje laikomas daržoves ir vaisius. Jis greitai nuskubėjo į parduotuvę nusipirkti žiurkių nuodų. Gana dažnai graužikams nuodyti skirtų priemonių pagrindinė veiklioji medžiaga yra cinko fosfidas Zn3P2. Būtent su tokia veikliąja medžiaga parduodamą gaminį Andrius ir nusipirko, tikėdamasis, jog nelauktų svečių tokiu būdu greitai pavyks atsikratyti. Patekęs į graužiko skrandį cinko fosfidas reaguoja su skrandyje esančia druskos rūgštimi. Dėl šios reakcijos susidaro labai nuodingos fosfino dujos PH3, kurios sukelia organizmo ląstelių žūtį Cinko fosfidą galima pagaminti iš vieninių medžiagų. Užrašykite šios reakcijos išlygintą bendrąją lygtį Užrašykite išlygintą bendrąją lygtį reakcijos, kuri vyksta cinko fosfidui patekus į skrandį Koks tūris fosfino dujų (ml) normaliosiomis sąlygomis išsiskirs skrandyje, jei į jį pateks 0,05 g cinko fosfido? 4.4. Cinko fosfido monokristale, kurio tūris lygus 8 cm 3, yra 2, cinko jonų. Apskaičiuokite cinko fosfido tankį. Medžiagos nuodingumui apibūdinti naudojamas terminas mirtina dozė, kuris išreiškiamas mg/kg ir nurodo, kokia masė nuodo (miligramais) yra mirtina organizmui, kurio masė 1 kg. Cinko fosfido mirtina dozė yra 50 mg/kg Apskaičiuokite, kiek žiurkių, sveriančių po 340 g, galima nunuodyti turint 2 milimolius cinko fosfido. 4

5 Graužikų nuodai parduodami dėžutėje granulių pavidalu, kuriose cinko fosfido masės dalis yra tik 2%. Kiekvienos granulės masė 0,35 g Kiek granulių turės sugraužti viena žiurkė, kurios masė 280 g, kad gautų mirtiną dozę nuodų? 5 užduotis. Alavas 5 18 taškų Bandymams prireikė alavo(ii) chlorido tirpalo, tačiau mokyklos laboratorijoje šios medžiagos nebuvo. Mokinys nusprendė pasigaminti reikalingą junginį pats. Į 160 g 20% HCl tirpalo jis įdėjo 11,9 g alavo ir palaukė, kol visas metalas sureagavo Parašykite vykusios cheminės reakcijos bendrąją lygtį. Lygtyje nurodykite medžiagų būsenas Apskaičiuokite, kiek procentų susidariusio tirpalo masės sudaro alavo(ii) chloridas ir kiek procentų sudaro nesureagavęs vandenilio chloridas HCl. Visą gautą tirpalą mokinys supylė į matavimo cilindrą. Tirpalo tūris buvo 156,5 ml. Po to mokinys tirpalą padalijo į dvi lygias dalis. Vieną dalį supylė į porcelianinę lėkštelę ir garino. Garinant susidarė kristalohidratas SnCl2 2H2O. Kitą dalį praskiedė vandeniu tiek, kad tirpalo tūris būtų 500 ml. Apskaičiuokite: 5.3. koks buvo tirpalo, susidariusio alavui reaguojant su druskos rūgšties tirpalu, tankis; 5.4. kiek gramų kristalohidrato SnCl2 2H2O susidarė išgarinus vieną dalį padalinto tirpalo; 5.5. alavo(ii) chlorido molinę koncentraciją tirpale po skiedimo vandeniu; Po skiedimo gautą alavo(ii) chlorido tirpalą mokinys panaudojo laboratorijoje esančio kalio permanganato KMnO4 tirpalo koncentracijai nustatyti. Žinoma, kad alavo(ii) jonai reaguoja su permanganatu taip: Sn 2+ + MnO4 +H + Sn 4+ + Mn 2+ +H2O Mokinys į kūginę kolbą įpylė 20 ml to tirpalo, kurį gavo praskiedęs alavo(ii) chlorido tirpalą. Po to dar įpylė sieros rūgšties (nes reakcijai reikalingi vandenilio jonai). Tada į kolbą lašino nežinomos koncentracijos kalio permanganato tirpalą. Reakcija pasibaigė, kai buvo sulašinta 15,8 ml kalio permanganato tirpalo išlyginkite lygtį Sn 2+ + MnO4 - +H + Sn 4+ + Mn 2+ +H2O Nurodykite: 5.7. kas reakcijoje Sn 2+ + MnO4 - +H + Sn 4+ + Mn 2+ +H2O yra oksidatorius ir kas reduktorius; 5.8. kiek elektronų turi Mn 2+ jonas; 5.9. kaip šie elektronai pasiskirstę sluoksniais; kaip mokinys nustatė, kad reakcija jau įvyko ir daugiau permanganato tirpalo lašinti nebereikia Apskaičiuokite kalio permanganato molinę koncentraciją tiriamajame tirpale. Pastaba: jeigu nepavyko išspręsti 5.5 dalies, laikykite, kad alavo(ii) chlorido molinė koncentracija yra 0,05 mol/l. 40 taškų

6 LIETUVOS MOKINIŲ CHEMIJOS OLIMPIADOS II TURAS 2018 m. sausio 19 d klasės užduočių sprendimai 1 užduotis. Visko po truputį 1.1. B; 1.2. C; 1.3. D; 1.4. A; 1.5. B; 1.6. A; 1.7. D; 1.8. B; 1.9. A; D; B; C; D; C; D. Už kiekvieną teisingą atsakymą po 1 tašką. Iš viso 15 taškų. 2 užduotis. Pyragai 2.1. arba NaHCO 3 Na 2 CO 3 + H 2 O + CO 2 skiriamas už teisingai parašytas medžiagų formules skiriamas už teisingą išlyginimą. Iš viso 2 taškai PASTABA: Jeigu parašyta neteisinga reakcijos lygtis, bet išlyginta teisingai, taškai neskiriami NaHCO 3 (aq) + HX(aq) NaX(aq) + H 2 O(s) + CO 2 (d) HCO 3 (aq) + H + (aq) H 2 O(s) + CO 2 (d) 2.4. M (NaHCO 3 ) = 84 g/mol n (NaHCO 3 ) = 1g 84 g/mol = 0,0119 mol n (NaHCO 3 ) = n (CO 2 ) = 0,0119 mol V(CO 2 ) = 0,0119 mol 22,4 l/mol = 0,267 l = 267 ml 2.5. Nagrinėkime 1 litrą acto. Jame: m (acto) = 1000 ml 1,01 g/ml = 1010 g m (CH3COOH) = 1010g 0,09 = 90,9g n (CH3COOH) = 90,9g 60g/mol = 1,515 mol 1 c (CH3COOH) = 1,515 mol/l c (H + ) = 1,515 mol/l : 300 = 0,00505 mol/l ph = lg(c (H + )) = 2,30 taškas 2.6. I būdas: 3 mol NaHCO3 reaguoja su 1 mol citrinų rūgšties 3 mol 84 g/mol reaguoja su 1 mol 192 g/mol 252g NaHCO3 reaguoja su 192g citrinų rūgšties m (NaHCO3) : m (citrinų rūgšties) = 252 : 192 = 1,31 : 1 4:3 2 taškai 1

7 Jei paliekamas trupmeninis masių santykis, taškų skaičius nemažinamas. II būdas: Nagrinėkime kiek citrinos rūgšties reikia įdėti, kad visiškai sureaguotų 1 g NaHCO3: n (NaHCO 3 ) = 1g 84 g/mol = 0,0119 mol n (citrinų r.) = 0,0119 mol : 3 = 0,00397 mol m (citrinų r.) = 0,00397 mol 192 g/mol = 0,762 g m (NaHCO3) : m (citrinų rūgšties) = 1 : 0,762 = 1,31 : 1 4:3 Iš viso 15 taškų 3 užduotis. Amonio salietra 3.1. Amonio nitratas M (NH4NO3) = 80 g/mol M (N) = 14 g/mol 1 mol (80 g) junginio yra 2 mol N t.y = 28g ω(n) = 28 g / 80 g= 0,35 arba 35% (atsakymas gali būti pateiktas tiek vieneto dalimis, tiek procentais) 3.3. Joninis ryšys Jei nurodė donoro-akceptorinis (ar koordinacinis) taškai neskiriami Pramonėje azoto dujos gaunamos iš oro (suskystinant ir distiliuojant orą) N 2 + 3H 2 2NH 3 2 taškai ( skiriamas už teisingas medžiagų formules, už teisingus koeficientus. Nenurodžius grįžtamumo taškų skaičius nemažinamas) 3.6. Amoniakas 3.7. NH4NO3. Nurodyti atitinkamai tokie oksidacijos laipsniai: 3, +1, +5 ir 2, arba romėniškais skaitmenimis: III, I, V, II. Jeigu ženklas parašytas ne kairėje, o dešinėje skaičiaus pusėje, taškų skaičius nemažinamas. Po 1 tašką už kiekvieną oksidacijos laipsnį. Iš viso 4 taškai X medžiaga yra HNO3 (), kuri vadinama nitrato rūgštimi (tinka pavadinimas azoto rūgštis) (). NH3 + HNO3 NH4NO3 () Iš viso 3 taškai 3.9. A., B. 2 taškai (Už kiekvieną teisingą pasirinkimą skiriama po 1 tašką, už kiekvieną klaidinga pasirinkimą 2

8 atimama po 1 tašką, tačiau jei klaidingų atsakymų pasirinkta daugiau, nei teisingų, už visą i) dalį skiriamas nulis taškų (t.y. suminis vertinimas už i dalį negali būti neigiamas. ) M(NO3 ) = 62 g/mol Nagrinėjame 1 l šulinio vandens: m (NO3 - ) = 62 g/mol 0,00065 mol = 0,0403 g, tad koncentracija yra 0,0403 g/l 0,050 mg/ml = 0,050 g/l 0,0403 g/l < 0,050 g/l, todėl vanduo yra tinkamas vartoti. Iš viso už 3 užduotį 22 taškai Zn + 2P Zn3P2 4 užduotis. Nelaukti svečiai už teisingas medžiagas, už išlyginimą Iš viso 2 taškai Lygtis gali būti ir kitokia priklausomai nuo vieninės medžiagos alotropinės formos (pvz. P4), tačiau jeigu ji teisinga ir teisingai išlyginti, skiriami visi taškai Zn3P2 + 6HCl 3ZnCl2 + 2PH3 už teisingas medžiagas, už išlyginimą Iš viso 2 taškai 4.3. M(Zn3P2) = 257 g/mol (Jei naudojamos nesuapvalintos molinės masės, gaunama 258,1 g/mol; taškų skaičius dėl to nemažinamas) n(zn3p2) = 0,05 g / 257 g/mol = 0, mol n(ph3) = 2 0, mol = 0, mol V(PH3) = 0, mol 22,4 l/mol = 0,0087 l = 8,7 ml 4.4. n(zn 2+ jonų) = 2, /6, = 0,423 mol n(zn3p2) = 0,423 mol / 3 = 0,141 mol m(zn3p2) = 0,141 mol 257 g/mol = 36,3 g ρ(zn3p2) = 36,3 g / 8 cm 3 = 4,53 g/cm m(zn3p2) = 0,002 mol 257 g/mol = 0,514 g = 514 mg Zn3P2 masė, reikalinga 1 žiurkei: 50 mg 0,34 = 17 mg Žiurkių kiekis: 514/17 = 30,2 = 30 žiurkių 3

9 4.6. Zn3P2 masė, reikalinga 1 nurodytos masės žiurkei: 50 mg 0,28 = 14 mg Vienoje granulėje esančio Zn3P2 masė: 0,35 g 0,02 = 0,007 g = 7 mg Granulių skaičius: 14 mg / 7 mg = 2 granulės Iš viso už 4 užduotį 18 taškų 5.1. Sn(k) + 2HCl(aq) SnCl2(aq) + H2(d) 5 užduotis. Alavas Lygtyje nurodyti teisingi produktai: SnCl2 () ir H2 (). Už kiekvieną teisingą būsenos nuorodą po 0,5 taško. Jei lygtis teisingai išlyginta Iš viso 2 taškai. Iš viso 2 taškai 5.2. Tirpalo masės skaičiavimas: Reikia atsižvelgti į tai, kad iš tirpalo pasišalina vandenilio dujos. Jų kiekis sutampa su alavo kiekiu. n(sn) = 11,9 g/119 g/mol = 0,1 mol n(h2) = 0,1 mol m(h2) = 0,1 mol 2 g/mol = 0,2 g m(tirpalo) = 160 g + 11,9 g 0,2 g = 171,7 g Jei tirpalo masė apskaičiuota neteisingai, prarandami tik už šią dalį skirti taškai. Tolesniame sprendime už neteisingą tirpalo masę taškų skaičius nemažinamas. Jei tirpalo masė apskaičiuojama kitais būdais, skiriami visi už tirpalo masės apskaičiavimą numatyti taškai. SnCl2 masės dalies radimas M(SnCl2) = 190 g/mol (Jei naudojamos nesuapvalintos atominės masės, taškų skaičius nemažinamas) m= n M = 0,1 mol 190 g/mol = 19 g w=19 g 100% / 171,7 g = 11,07% m(hcl) pradiniame tirpale = 160 g 20% / 100% = 32 g Sureagavusio HCl kiekis n= 2 0,1 mol = 0,2 mol Sureagavusio HCl masė m= 0,2 mol 36,5 g/mol = 7,3 g Likusio HCl masė m= 32 g 7,3 g = 24,7 g HCl masės dalis w= 24,7 g 100% /171,7 g = 14,39% 5.3. ρ= m/v = 171,7 g / 156,5 ml = 1,097 g/ml 5.4. Kadangi tirpalas buvo padalintas pusiau, į garinimui paimtą dalį tirpalą pateko: 0,1/2=0,05 mol SnCl2 4

10 Kristalohidrato susidarė irgi 0,05 mol M(SnCl2 2H2O) = 226 g/mol m(sncl2 2H2O) = n M = 0,05 mol 226 g/mol = 11,3 g 5.5. Į skiedimui paimtą dalį irgi pateko 0,05 mol alavo(ii) chlorido c= n/v = 0,05 mol/0,5 l =0,1 mol/l 5.6. Išlyginta lygtis: 5Sn MnO H + 5Sn Mn 2+ +8H2O Vertinamas nepriklausomai nuo to, kokiu būdu išlyginta lygtis. Už kiekvieną teisingą koeficientą skiriama po 1 tašką. Iš viso 6 taškai (Lyginimo būdas nevertinamas. Čia pateikiamos puslygtės yra tik vienas iš lyginimo pavyzdžių) Sn 2+ Sn e 5 MnO4 - +8H + +5e - Mn 2+ +4H2O 2 Išlyginta lygtis: 5Sn MnO H + 5Sn Mn 2+ +8H2O 5.7. Oksidatorius MnO4 (arba KMnO4, arba Mn +7 ) Reduktorius Sn 2+ (arba SnCl2) elektronai 5.9. I sluoksnyje 2 elektronai II sluoksnyje 8 elektronai III sluoksnyje 13 elektronų Permanganato tirpalas yra violetinės spalvos. Kol reakcija vyksta, įlašinus lašą permanganato tirpalo, jo spalva išnyksta. Kai tik permanganato pasidaro perteklius, reakcijos mišinys išlieka violetinės spalvos. Tai rodo, kad reakcija baigėsi Jeigu sprendžiant naudojama ne mokinio apskaičiuota, o pastaboje nurodyta alavo(ii) chlorido koncentracija, taškų skaičius nemažinamas. n(sn 2+ ) = c V =0,1 mol/l 0,02 l = 0,002 mol n(mno4 ) = 0,002 mol 2/5 = 0,0008 mol 5

11 (jei lygtis išlyginta neteisingai ir mokinys šioje dalyje naudoja koeficientus iš savo neteisingai išlygintos lygties, taškų skaičius nemažinamas) c(mno4 ) = n/v = 0,0008 mol / 0,0158 l = 0,0506 mol/l Iš viso už 5 užduotį 40 taškų 6

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc

Microsoft Word - Ch-vert-1-09.doc PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 009 m. birželio 6 d. įsakymu (..)-V-98 009 m. EMIJS VALSTYBINI BRANDS EGZAMIN UÞDUTIES VERTINIM INSTRUKIJA Kiekvienas I dalies klausimas vertinamas

Detaliau

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą

Šiame sąsiuvinyje Jūs rasite keleto dalykų užduotis bei mokinio anketą Pagrindinės formulės Mechanika v v0 v = s/ t, a =, F = ma, F = mg, F Vg n = ρ sk, = Fs, N =, η = 100 %. t t v Šiluma m ρ =, Q = cm t, Q = λm, Q = Lm, Q = qm, η = 100 %. V Q Elektrodinamika q U l I =, I

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/ m. balandžio 28 d. - kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/ L 113/18 2017 4 29 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/752 2017 m. balandžio 28 d. kuriuo iš dalies keičiamas ir taisomas Reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei

Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus pasaulis Produktai ir idėjos maisto pramonei Cukraus teikiamos galimybės Cukrus yra natūralus produktas, jo grynas, saldus skonis yra visų saldinimo medžiagų pagrindas. Tai ne tik saldinimo priemonė,

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

untitled

untitled 1996L0077 LT 29.12.2006 007.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 96/77/EB 1996 m. gruodžio 2 d. nustatanti konkrečius

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only]

Microsoft PowerPoint - ptz-seminaras_ _Manto dalis.ppt [Read-Only] PROJEKTO UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ POVEIKIO VERTINIMAS REZULTATAI Antanas Marcinonis,, Mantas Riauka UAB GROTA 2011 10 19 Geologin s s aplinkos tarša Potencialių taršos židinių inventorizavimo rezultatai Potencialių

Detaliau

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai

Microsoft Word - KRS_2012_metine_Babenai UAB Grota Gamtos tyrimų centras Geologijos ir geografijos institutas Hidrogeologijos sektorius Babėnų buitinių atliekų sąvartyno teritorijos aplinkos monitoringas Ataskaita apie 2012 metų stebėjimo rezultatus

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS DiCHO II kartos prietaisas vaisiams ir daržovėms valyti (ozonatorius) PROBLEMOS, KURIAS SUKELIA APLINKOS TARŠA PARAZITAI MIKROORGANIZMAI BAKTERIJOS Švieži vaisiai ir daržovės yra spalvingi ir skanūs,

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

Rehsfil0

Rehsfil0 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1. Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas : 1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI

EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai I. METODOLOGINIAI BIOLOGIJOS KLAUSIMAI Minimalius reikalavimus iliustruojantys pavyzdžiai

Detaliau

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit.

Microsoft Word - BABENU SAVARTYNAS 2011_I pusm aplinkos monit. BABĖNŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2011 M. I PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI DALIS 1. Ūkio objekto teisinė forma, pavadinimas ir adresas: VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (adresas: Statybininkų

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop

ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lop ŠIAULIŲ RAJONO KURŠĖNŲ LOPŠELIS-DARŽELIS EGLUTĖ (perkančiosios organizacijos arba perkančiojo subjekto pavadinimas) PATVIRTINTA Šiaulių r. Kuršėnų lopšelio-darželio Eglutė direktoriaus 2018-01-15 įsakymu

Detaliau

Buinevicius LIŠTIA

Buinevicius LIŠTIA TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas Enerstena Mokslinių tyrimų centras Žemės paviršius spinduliuoja

Detaliau

EG-SDB

EG-SDB Katalogo Nr.: BO5002819 Puslapis 1 iš 6 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Kiti prekybinis pavadinimas BO 5002816, 20 kg BO 5002819,

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

Microsoft Word - Va-2_Ch-08- tikra.doc

Microsoft Word - Va-2_Ch-08- tikra.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ÐVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINØ CENTRAS Kandidato(-ës) grupës ir eilës numeris egzamino vykdymo protokole Vardas, pavardë Valstybinio brandos egzamino užduotis

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000

ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS PROGRAMŲ RENGIMO METODINĖS REKOMENDACIJOS VILNIUS 2000 UDK 504.43.064.36(083.13):061.5 ŪKIO SUBJEKTŲ POŽEMINIO VANDENS MONITORINGAS: programų rengimo metodinės

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

CL2008L0100LT bi_cp 1..1

CL2008L0100LT bi_cp 1..1 2008L0100 LT 18.11.2008 000.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/100/EB 2008 m. spalio 28 d. iš dalies keičianti

Detaliau

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie

2014 m. kovo 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 274/2014, kuriuo taisoma Reglamento (ES) Nr. 432/2012 dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie LT 2014 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 83/1 II (Įstatymo galios neturintys teisės aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 274/2014 2014 m. kovo 14 d. kuriuo taisoma Reglamento (ES)

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen

corQC Test System, Weak D Cells, Fetal Bleed Screening Test, corQC EXTEND, FMH RapidScreen MEDŽIAGOS SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 PSL. IŠ 5 1. IDENTIFIKACIJA Šis duomenų lapas yra skirtas toliau įvardytiems produktams: GAMINTOJAS: Immucor GTI Diagnostics, Inc. 20925 Crossroads Circle Waukesha, WI

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Tradiciškai Kulinarijos studijoje įvykusio vakarėlio metu surengtas kulinarinis konkursas.az communications nuotr. Neseniai minimos tarptautinės tinklaraštininkų dienos proga rengiamo tradicinio kulinarinio

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename plačiakakliame inde

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS BANGINĖS SAVYBĖS. ATOMO SANDARA.

LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS BANGINĖS SAVYBĖS. ATOMO SANDARA. LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS BANGINĖS SAVYBĖS. ATOMO SANDARA. LIETUVOS FIZIKŲ DRAUGIJA ŠIAULIŲ UNIVERSITETO JAUNŲJŲ FIZIKŲ MOKYKLA FOTONAS ŠVIESOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d.

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d. LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS APSAUGOS MINISTERIJOS Į S A K Y M A S DĖL APLINKOS APSAUGOS NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ PATVIRTINIMO 1998 m. balandžio 30 d. Nr. 69 Vilnius Vadovaudamasis Aplinkos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS POULVAC MAREK CVI, šaldyta suspensija (skirta naudoti su Poulvac Marek Diluent skiedikliu) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 0,2

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Syngard 2 Cycle Engine Oil Atitinka reglamentą (ES) Nr. 453/ CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparat 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS, PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Preparato pavadinimas : Syntetic Blend atitinka ISO L-EGO; JASO FD; API TC) Paskirtis: Syntetic Blend alyva skirta dvitakčiams benzininiams varikliams

Detaliau

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx

Microsoft Word - B.A.R.F final.docx B.A.R.F anglų kalba Biologically Appropriate Raw Food t.y Biologiškai Tinkamas Žalias Maistas. B.A.R.F maisto filosofija ir sudėtis yra labai paprasta tai subalansuotas maistas, sudarytas iš žalios mėsos

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

BS Dezon S SDL

BS Dezon S SDL 1. MEDŽIAGOS/ MIŠINIO IR BENDROVĖS/ ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS Produkto identifikatorius Medžiagos/ mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai Tiekėjas/ gamintojas Už saugos duomenų

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvairias sprendimo galimybes. Prieš kiekvieną naujos rūšies dėlionę pateiktas pavyzdys,

Detaliau

Radiacija ir jospoveikis

Radiacija ir jospoveikis Jonizuojančioji spinduliuotė Parengė: Radviliškio Lizdeikos gimnazijos 4C klasės mokinės Lina Peseckytė ir Armanda Kavaliauskaitė Konsultavo mokytoja J.Caporkienė Radiacija buvo visuomet: ji buvo prieš

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Ekologiški produktai Vilkaviškio Salomėjos Neries Pagrindinė mokykla

Ekologiški produktai Vilkaviškio Salomėjos Neries Pagrindinė mokykla Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė mokykla 2013 Ekologiški produktai: privalumai ir trūkumai Darbą atliko : 1.Viktorija Lazauskaitė 2. Justė Zinkevičiūtė 3. Akvilė Zaveckaitė Mokytoja : Birutė Miliauskienė

Detaliau

Задачи на взвешивание

Задачи на взвешивание LIETUVOS JAUNŲ J Ų MATEMATIKŲ MOKYKLA IV tema. SVĖRIMO IR PILSTYMO UŽDAVINIAI (2009 2011) Teorinę medžiagą parengė bei ketvirtąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas Romualdas Kašuba Įžanga Svėrimo

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 FOLICUR EW250 1/9 Versija 2 / LT Peržiūrėjimo data: FOLICUR EW250 1/9 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas FOLICUR EW250 Produkto kodas (UVP) 04407040, 81711690 1.2

Detaliau

rp_ IS_2

rp_ IS_2 Page 1 of 5 Pagrindinė informacija Juodoji aromatizuota arbata su miško uogomis Exemption Flags Exempt from Artwork Exempt from NEP Reporting Produkto pavadinimas Country Lipton Brand Name Forest Fruits

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/  m. lapkričio 20 d. - kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos L 304/24 KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2158 2017 m. lapkričio 20 d. kuriuo dėl akrilamido kiekio maisto produktuose mažinimo nustatomos akrilamido pavojaus mažinimo priemonės ir akrilamido kiekio atskaitos

Detaliau

Title

Title INFORMACIJA APIE NUSTATYTUS LAIMĖTOJUS IR KETINIMĄ SUDARYTI SUTARTIS Prekių pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės

Detaliau

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė

Mityba ir mitybos įpročiai: mitai ir mokslu grįsta realybė Pažvelkime į maistą kaip į sveikatai poveikį darantį išorinės aplinkos veiksnį Prof.dr.(HP) Rimantas Stukas Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Sveikatos mokslų instituto Visuomenės sveikatos katedra

Detaliau

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data:

Bayer CropScience SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 TILMOR EC240 1/10 Versija 8 / LT Peržiūrėjimo data: TILMOR EC240 1/10 1 SKIRSNIS. MEDŽIAGOS ARBA MIŠINIO IR BENDROVĖS ARBA ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS 1.1 Produkto identifikatorius Prekinis pavadinimas TILMOR EC240 Produkto kodas (UVP) 79047584 1.2 Medžiagos

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename ml yra: veikliosios medžiagos:

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais Soudal Firecryl FR 1. Medžiagos arb SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Sudaryta remiantis (EB) Reglamentu Nr. 1907/2006, su (EB) Reglamento Nr. 2015/830 pakeitimais 1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1 Produkto identifikatorius:

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikal

PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikal PRIEMONIŲ IR PROJEKTŲ KODAVIMO INSTRUKCIJA 1. Priemonių ir projektų kodavimo instrukcija (toliau instrukcija) detalizuoja priemonių ir projektų unikalaus kodo sudarymą. I. PRIEMONIŲ KODAVIMAS 2. Kiekvienai

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt

Microsoft PowerPoint - ikaitinti_kunai02.ppt Šviesos šaltiniai Nekoherentiniai šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių rūšys. Absoliučiai juodo kūno spinduliavimas. Kaitinimo lempos. Dujų išlydžio lempos. Šviestukų veikimo fizikiniai principai ir technologijos.

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

BENDRASIS DOKUMENTAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1151/2012 DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMŲ NIJOLĖS ŠAKOČIENĖS

BENDRASIS DOKUMENTAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1151/2012 DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMŲ NIJOLĖS ŠAKOČIENĖS BENDRASIS DOKUMENTAS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1151/2012 DĖL ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMŲ NIJOLĖS ŠAKOČIENĖS ŠAKOTIS ES Nr. SKVN ( ) SGN (X) 1. PAVADINIMAS (-AI)

Detaliau