Naudojimo instrukcija 3. Lietuvių. Lietošanas pamācība 19. Latviski. Upute za uporabu 35. Hrvatski ค ม อการใช งาน 51 取扱説明書 67 ไทย 日本語 KO 한국어사용설명서 99

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Naudojimo instrukcija 3. Lietuvių. Lietošanas pamācība 19. Latviski. Upute za uporabu 35. Hrvatski ค ม อการใช งาน 51 取扱説明書 67 ไทย 日本語 KO 한국어사용설명서 99"

Transkriptas

1 LT LV HR TH JA AR KO FUSION 1 Leister Technologies AG Galileo-Strasse 10 CH-6056 Kaegiswil/Switzerland Tel Fax

2 LT LV HR TH JA Lietuvių Latviski Hrvatski ไทย 日本語 Naudojimo instrukcija 3 Lietošanas pamācība 19 Upute za uporabu 35 ค ม อการใช งาน 51 取扱説明書 67 AR العربية إرشادات االستعمال 83 KO 한국어사용설명서 99 2

3 LT Lietuvių Naudojimo instrukcija Turinys 1. Svarbūs saugos nurodymai Naudojimas pagal paskirtį Naudojimas ne pagal paskirtį Saugos nurodymai Techniniai duomenys Gabenimas Jūsų FUSION Identifikacinė plokštelė ir identifikavimas Tiekimo rinkinys (standartinė lagamino komplektacija) Prietaiso dalių apžvalga Pasiruošimas suvirinimui Suvirinimo viela Įjungimas Suvirinimo proceso pradžia Išjungimas Išspaudžiamos masės temperatūra ir išankstiniam įšildymui naudojamo oro temperatūra Suvirinimo antgalio keitimas Suvirinimo kryptis Skystųjų kristalų ekranas Būsenos indikatoriaus simboliai Darbinis ekranas Nustatymo meniu Temperatūros nustatytosios vertės fiksavimas Oro tiekimo išjungimas Quick Reference Guide FUSION 1 ( FUSION 1 glaustas nuorodų žinynas) Įjungimas / paleidimas Išjungimas Įspėjamieji ir trikties pranešimai Įspėjamieji ir trikties pranešimai skystųjų kristalų ekrane Su šviesos diodu susiję įspėjimai ir trikties pranešimai Su šviesos diodu susiję įspėjimai ir trikties pranešimai Priedai Techninė priežiūra Techninis aptarnavimas ir remontas Mokymas Garantija Taikomi dokumentai Atitiktis Šalinimas

4 LT Naudojimo instrukcija (Originaliosios naudojimo instrukcijos vertimas) Sveikiname nusipirkus FUSION 1. Jūs įsigijote pirmarūšį ekstruzinio suvirinimo prietaisą naudojant karštąjį orą. Jis sukurtas ir pagamintas pagal naujausias plastiko perdirbimo pramonės technologijas. Jo gamybai buvo naudotos aukštos kokybės medžiagos. Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą privalote perskaityti naudojimo instrukciją. Šią naudojimo instrukciją visada laikykite prie prietaiso. Prietaisą kitiems asmenims perduokite kartu su instrukcija. LEISTER FUSION 1 rankinis ekstruzinio suvirinimo prietaisas naudojant karštąjį orą 1. Svarbūs saugos nurodymai Privaloma atsižvelgti ne tik į pavieniuose šios naudojimo instrukcijos skyriuose nustatytuosius saugos ir techninius reikalavimus, bet taip pat į toliau pateiktas nuostatas. Įspėjimas Atsargiai Pavojus gyvybei Prieš atidarydami prietaisą iš maitinimo tinklo lizdo ištraukite kištuką, nes atidarius prietaisą tampa prieinami įtampingieji komponentai ir jungtys. Gaisro ir sprogimo pavojus Prietaisą naudojant ne pagal reikalavimus (pvz., perkaitinus medžiagą) arba taip pat tuo atveju, jeigu prietaisas naudojamas šalia degiųjų medžiagų ir sprogstamųjų dujų, kyla gaisro ir sprogimo pavojus. Nudegimo pavojus Nelieskite neapsaugotų įkaitusių metalinių dalių ir įkaitusios išleidžiamos masės. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Nenukreipkite karšto oro srauto į žmones ar gyvūnus. FI Ant prietaiso nurodyta vardinės įtampos vertė turi atitikti vietinio tinklo vardinės įtampos vertę. Jeigu dingsta tinklo įtampa, turi būti išjungiamas jungiklis Karšto oro pūstuvas (12). Kad prietaisą galima būtų naudoti statybvietėse, jame turi būtinuo nuotėkio srovės apsaugantis automatinis išjungiklis. Prietaisą privaloma naudoti tik prižiūrint. Išskiriamoji šiluma gali patekti į degiąsias medžiagas, kurios gali nepatekti į apžvalgos lauką. Prietaisą leidžiama eksploatuoti tik išmokytiems kvalifikuotiems darbuotojams arba jų prižiūrimiems asmenims. Vaikams naudoti prietaiso neleidžiama. Saugokite prietaisą nuo drėgnio ir šlapumo. 4

5 1.1 Naudojimas pagal paskirtį FUSION 1 skirtas profesionaliam termoplastinių PE ir PP medžiagų suvirinimui gaminant talpyklas, aparatus, klojant vamzdynus, sąvartynų ir užterštų žemės sklypų reikmėms bei atliekant remontą. Naudokite tik originalias Leister atsargines dalis ir priedus, antraip negalėsite pareikšti garantinės pretenzijos. Suvirinimo procesai ir medžiagos tipai Termoplastinių medžiagų (PE, PP) suvirinimas 1.2 Naudojimas ne pagal paskirtį Bet kuris kitoks ar papildomas naudojimas laikomas netinkamu. 1.3 Saugos nurodymai Šio įrenginio saugos nurodymai pateikti pridedamame dokumente Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines. Šį dokumentą taip pat galite rasti mūsų interneto svetainėje, eksploatavimo instrukcijų skyriuje. 2. Techniniai duomenys FUSION V FUSION V Vardinė įtampa V~ Vardinė galia W Dažnis Hz 50 / 60 Oro temperatūra C apie Oro kiekis (20 C) % apie 230 Plastifikavimo temperatūra C ne aukštesnė kaip 300 Skleidžiamo triukšmo lygis LpA (db) < 70 db (K = 3 db) Vibracijos lygis a h (m/s 2 ) < 2,5 (K = 1,5 m/s 2 ) Matmenys (L B H) mm Svoris kg 3,4 Atitikties ženklas II saugos klasė Suvirinimo viela (pagal DVS 2211) Ø 3; išleidimas (Vidutinė vertė, jeigu taikoma 50 Hz) Ø 4; išleidimas (Vidutinė vertė, jeigu taikoma 50 Hz) FUSION 1 FUSION V V Ø mm Ø 3 / Ø 4 ± 0,3 Ø 3 / Ø 4 ± 0,3 kg / h PE 0,260 0,480 PP 0,330 0,540 kg / h PE 0,330 0,800 PP 0,350 0,830 PE 0,260 0,450 PP 0,330 0,500 PE 0,330 0,750 PP 0,350 0,760 Galimi techniniai pakeitimai. 5

6 3. Gabenimas Gabendami FUSION 1 naudokite tik į tiekimo rinkinį įtrauktą gabenimo dėžę. Prieš gabenimą palaukite, kol apsauginis karšto oro vamzdis (9) pakankamai atvės. Gabenimo dėžėje draudžiama sandėliuoti degiąsias medžiagas (pvz., plastiką, medieną, popierių). 4. Jūsų FUSION Identifikacinė plokštelė ir identifikavimas Tipo žyma ir serijos ženklas pritvirtintas prie jūsų FUSION 1 identifikacinės plokštelės (5). Prašome šiuos duomenis įtraukti į jūsų turimą naudojimo instrukciją ir jais remtis kreipiantis į mūsų atstovybę arba įgaliotą Leister aptarnavimo centrą. Tipas:... Serijos Nr.:... Pavyzdys: 4.2 Tiekimo rinkinys (standartinė lagamino komplektacija) 1 FUSION 1 1 variklio / pūstuvo filtro sąranka 1 suvirinimo antgalis LC 14 1 šešiabriaunis galinis raktas Gr3 1 šešiabriaunis galinis raktas Gr5 1 originali naudojimo instrukcija 1 originalios naudojimo instrukcijos vertimas 1 ąsinis varžtas pakabinimui 6

7 4.3 Prietaiso dalių apžvalga Oro įleidimo anga Pavaros variklis / pūstuvas 2. Suvirinimo vielai skirtos angos 3. Išleidžiamos medžiagos reguliavimo potenciometras 4. Rankena (sumontuojama) 5. Identifikacinė plokštelė su tipo žyma ir serijos ženklu 6. Maitinimo laidas 7. Ąsinis varžtas pakabinimui (pasirenkamoji įranga) 8. Suvirinimo antgalis 9. Apsauginis karšto oro vamzdis 10. Temperatūros potenciometras 11. Skystųjų kristalų ekranas 12. Karšto oro pūstuvo jungiklis 13. Rankenos tvirtinimo sriegis 14. Šviesos diodas, būsenos indikatorius 15. Pavaros įjungiklis / išjungiklis 16. Fiksavimo varžtas (rankenos montavimo) 7

8 5. Pasiruošimas suvirinimui Rankeną (4) pasirinktinai pritvirtinkite prie FUSION 1 (saugos veržlė 13). Neviršykite 4 Nm įveržimo momento vertės. Prieš imdamiesi eksploatuoti patikrinkite, ar maitinimo laidas (6), kištukas bei ilginamasis kabelis nėra pažeistas elektros ir ar jie nėra apgadinti mechaniniu poveikiu. Jeigu naudojate ilginamąjį kabelį, atsižvelkite į mažiausią laidininko skerspjūvio plotą: Ilgis [m] Mažiausias skerspjūvio plotas (jeigu naudojama ~230V) [mm 2 ] 2,5 ne daugiau kaip ,0 Ilginamasis kabelis turi būti pritaikytas atsižvelgiant į naudojimo vietą (pvz., naudoti lauke) ir atitinkamai paženklintas. Jeigu maitinimą užtikrina elektros generatorius, jo vardinei galiai taikomas šis reikalavimas: Ji turi 2 kartus viršyti rankinio ekstruzijos prietaiso vardinę galią. FUSION 1 neleidžiama naudoti potencialiai sprogioje arba degiojoje aplinkoje. Dirbdami stenkitės tvirtai stovėti. Maitinimo kabelis ir suvirinimo viela turi judėti laisvai ir neturi kliudyti naudotojui arba trečiajam asmeniui. 5.1 Suvirinimo viela Su FUSION 1 naudojama tik PE / PP Ø 3 arba Ø 4 mm suvirinimo viela. 5.2 Įjungimas FUSION 1 sujunkite su elektros tinklu. FUSION 1 įjunkite Jungikliu Karšto oro pūstuvas (12). Karšto oro temperatūrą pasirinkite naudodami Potenciometrą Oro temperatūra (10). Nustatyta vertė rodoma skystųjų kristalų ekrane (11). Apytikriai po 5 minučių užtikrinama darbinė temperatūra ir ima šviesti Šviesos diodas (14). 8 Apsauga nuo paleidimo FUSION 1 sumontuotas pavarą nuo perkrovos apsaugantis įtaisas. Jeigu sūkių dažnis yra per mažas, pavara išjungiama automatiškai. Pvz., pavara apskritai nėra įjungiama arba įjungiama tik kuriam tarpsniui, jeigu medžiaga sraigte nėra tinkamai plastifikuota. Šiuo atveju papildomai kaitinama 2 minutes. Skystųjų kristalų ekrane (11) pateikiamas būsenos indikatorius, kuriame rodomas atvirkštinio skaičiavimo skaitiklis.

9 Apsauga nuo perkaitimo Jeigu dėl išorinio poveikio arba jeigu dėl medžiagos per žemos lydymosi temperatūros sraigte pavara perkaista, vidinis apsaugos nuo perkaitimo jungiklis išjungia pavarą. Ekrane (11) pateikiamas rodmuo Er FUSION 1 atjunkite nuo maitinimo tinklo ir palaukite, kol prietaisas atvės. 5.3 Suvirinimo proceso pradžia Jeigu būtina, sumontuokite atitinkamą suvirinimo antgalį (8), (5.6 skyrius Suvirinimo antgalio keitimas). Jeigu yra užtikrinta darbinė temperatūra, galima pradėti suvirinimą. Šiuo tikslu nuspaudžiamas Pavaros įjungimo / išjungimo jungiklis (15). FUSION 1 naudokite tik tuo atveju, jeigu tiekiama suvirinimo viela. Suvirinimo vielą (5.1 skyrius Suvirinimo viela) įkiškite į Suvirinimo vielai skirtas angas (2) ir palaukite, kol ištekės šiek tiek masės. DĖMESIO: Suvirinimo vielos neleidžiama vienu metu kišti į abi jai skirtas angas. Turi būti kišama švari ir sausa suvirinimo viela. Išleidžiamos medžiagos kiekį galima keisti naudojant Išleidžiamos medžiagos reguliavimo potenciometrą (3) ir atsižvelgiant į siūlės formą ir pasirinktą medžiagą. Nustatyto greičio vertė Ekrane (11) rodoma kaip stulpelinė diagrama. Medžiagos išleidimas nutraukiamas Pavaros įjungimo / išjungimo jungikliu (15). 17 Išankstinio pašildymo antgalį (17)nukreipkite į suvirinimo zoną. Sukdami prietaisą ratu įšildykite suvirimo zoną. FUSION 1 nukreipkite į paruoštą suvirinimo zoną ir nuspauskite Pavaros (15) įjungimo / išjungimo jungiklį. Atlikite bandomąjį suvirinimą ir įvertinkite rezultatą. Naudodami Oro temperatūros potenciometrą (10) pasirinkite šildymo oro temperatūrą, o Išleidžiamos medžiagos reguliavimo potenciometru (3) pagal poreikį nustatykite išleidžiamos medžiagos kiekį. Prasidėjus procesui suvirinimo viela bus automatiškai įtraukiama per Suvirimo vielai skirtą angą (2) Viela turi būti tiekiama sklandžiai. 5.4 Išjungimas Nuspauskite Pavaros įjungimo / išjungimo mygtuką (15). Iš suvirinimo antgalio pašalinkite suvirinimo medžiagą, kad kitą kartą imantis suvirinimo nebūtų pažeistas suvirinimo antgalis. FUSION 1 turi būti dedamas tik ant šono ir ant švaraus paviršiaus. Naudokite ugniai atsparius padėklus Karšto oro srauto nenukreipkite į žmones, gyvūnus ir daiktus. Oro temperatūros potenciometrą (10) nustatykite į 0 padėtį. Palaukite, kol prietaisas atvės. IšjunkiteKaršto oro pūstuvo jungiklį (12). 9

10 5.5 Išspaudžiamos masės temperatūra ir išankstiniam įšildymui naudojamo oro temperatūra Išspaudžiamos masės temperatūra ir karšto oro srauto temperatūra turi būti reguliariai tikrinama, jeigu atliekami ilgesnės trukmės suvirinimo darbai: Temperatūra turi būti matuojama greitaveikiu elektroniniu temperatūros matuokliu su pritaikytais temperatūros jutikliais. Aukščiausia karšto oro srauto temperatūra turi būti nustatoma tarp antgalio išleidimo paviršiaus ir 5 mm atstumu nuo jo. Matuojant išspaudžiamąją masę jutiklis turi būti įkišamas į suvirinimo antgalio vidurį. 5.6 Suvirinimo antgalio keitimas Keičiant suvirinimo antgalį prietaisas turi būti įkaitinamas iki darbinės temperatūros. Nudegimo pavojus Dirbti leidžiama tik mūvint karščiui atsparias pirštines. Iki darbinės temperatūros įšildytą FUSION 1 išjunkite ir atjunkite nuo elektros tinklo. Išmontavimas Suvirinimo antgalį (8) irsuvirinimo antgalio laikikliu (20) atsukę Spaudžiamuosius varžtus (18) nuimkite nuo Ekstruderio tūtos (22). Ekstruderio tūtą (22) kiekvieną kartą keisdami suvirinimo antgalį išvalykite nuo suvirinamosios medžiagos likučių ir patikrinkite, ar jis patikimai prisuktas. Nuoroda: Kairinis sriegis Suvirinimo antgalį (8) atlaisvinę Tvirtinimo varžtus (21) nuimkite nuo suvirinimo antgalio laikiklio (20). Montavimas Prie suvirinimo siūlės pritaikytą Suvirinimo antgalį (8) pritvirtinkite prie Suvirinimo antgalio laikiklio (20) naudodami Pritvirtinimo varžtus (21). Suvirinimo antgalis (8) prie Suvirinimo antgalio laikiklio (20) turi būti patikimai prisuktas Spaudžiamaisiais varžtais (18) Suvirinimo antgalis 18 Spaudžiamieji varžtai 19 Išankstinio pašildymo tūta 20 Suvirinimo antgalio laikiklis 21 Tvirtinimo varžtai 22 Ekstruderio tūta Suvirinimo kryptis Atlaisvinus Spaudžiamuosius varžtus (18) galima Suvirinimo antgalį (8) sklandžiai pasukti norima suvirinimo kryptimi. Po to Spaudžiamieji varžtai (18) turi būti vėl tinkamai prisukti.

11 6. Skystųjų kristalų ekranas Skystųjų kristalų ekranas (11) padalytas į tris rodymo zonas: Būsenos indikatorius Suvirinimo temperatūros nustatytoji / tikroji vertė Pavaros variklio stulpelinė diagrama 6.1 Būsenos indikatoriaus simboliai Šildymo proceso atgalinio skaičiavimo skaitiklis Atvėsimo procesas Nustatytoji vertė įrašyta Maitinimo įtampa įjungta, FUSION 1 yra išjungtas 6.2 Darbinis ekranas Paleidimas Nustatomosios temperatūros vertės pasirinkimas Šildymas Kai FUSION 1 prijungiamas prie Identifikacinėje plokštelėje (5) nurodytos įtampos maitinimo tinklo, Skystųjų kristalų ekrane (11) maždaug 2 sekundes rodoma tikroji programinės įrangos versija. Jeigu Karšto oro pūstuvo (12) jungiklis nustatytas į 0 padėtį, skystųjų kristalų ekrano būsenos indikatoriuje pateikiamas simbolis Maitinimo tinklo kištukas. Karšto oro pūstuvo (12) temperatūros jungiklįnustatykite į 1 padėtį. Naudojant Potenciometrą (10) dabar galima nustatyti oro temperatūrą. Tikroji nustatymo vertė rodoma skystųjų kristalų ekrane (11). Jeigu Potenciometras (10) nėra daugiau junginėjamas, šiuo atveju perjungiamas faktinės vertės rodmuo. Vykstant šildymo procesui ekrane pateikiamas mirksintis tikrosios temperatūros vertės rodmuo. Į viršų nukreipta rodyklė rodo, kad temperatūra didėja. 11

12 Atgalinio skaičiavimo skaitiklis Eksploatacinė parengtis ir išleidžiamos medžiagos reguliavimas Atvėsimo procesas Kai temperatūros vertė būna > 180 C, tada įsijungia atgalinio skaičiavimo skaitiklis. Šildymo procesas nuo šiol trunka dar 5 minutes Pasibaigus šildymo trukmei įjungiamas šviesos diodas (14). Darbiniame ekrane pateikiamas nustatytos temperatūros tikrosios vertės rodmuo ir stulpelinė diagrama su realiai pasirinktu medžiagos išleidimo reguliavimo nuostačiu. Naudodami Potenciometrą (3) dabar galite nustatyti išleidžiamos medžiagos reguliavimą. FUSION 1 parengtas ekstruzijai. Nuoroda: Vykstant ekstruzijai nėra numatyta galimybė keisti temperatūros vertę. Jeigu vykstant ekstruzijai pakeičiamas Potenciometro (10) nustatymas, pasirinktoji vertė bus taikoma tik po to, kai nuspaudus Jungiklį (15) bus išjungtas pavaros variklis. Norint atvėsinti FUSION 1 Oro temperatūros potenciometras (10) turi būti nustatomas į kairiąją 0 padėtį. Šviesos diodas (14) nustoja šviesti. Skystųjų kristalų ekrane (11), būsenos indikatoriuje rodomas snaigės simbolius, žemyn nukreipta rodyklė ir faktinė temperatūros vertė. Kai tik temperatūros vertė būna žemesnė kaip 50 C, skystųjų kristalų ekrane pateikiamas rodmuo OFF. Dabar FUSION 1 galima atjungti nuo maitinimo tinklo. Dėmesio: Išjungus pavarą kontroliuokite temperatūros nustatymą 12

13 7. Nustatymo meniu C/ F perjungimas Pavaros įjungimo mygtukas > 2 s Pavaros įjungimo mygtukas > 1 s Pavaros išjungimo mygtukas Blokavimas Temperatūros nustatymas Pavaros įjungimo mygtukas > 2 s Pavaros įjungimo mygtukas > 1 s Pavaros išjungimo mygtukas Nustatymų įrašymas Pavaros įjungimo mygtukas > 2 s Pavaros įjungimo mygtukas > 1 s Software Release (Programinės įrangos leidimas) Karšto oro pūstuvo jungiklis įjungtas Karšto oro pūstuvo jungiklis išjungtas 13

14 7.1 Temperatūros nustatytosios vertės fiksavimas FUSION 1 numatyta galimybė temperatūros nustatytąją vertė fiksuoti. Vadinasi, užtikrinama, kad pasirinktas nuostatis nebūtų keičiamas. Gamykloje parinktais nustatymais ši funkcija būna deaktyvinta. Pageidaujamos nustatomosios vertės parinkimas Oro temperatūros potenciometru (10) pasirinkite norimą temperatūros vertę. FUSION 1 atjunkite nuo elektros tinklo ir aktyvinkite nustatymo meniu (7 skyrius Nustatymo meniu) Nustatymo meniu punkte bo aktyvinkite nustatytosios vertės fiksavimą ( On ) Fiksavimo aktyvinimas Fiksavimo deaktyvinimas Būsenos indikatoriuje pradedamas rodyti rakto simbolis. Anksčiau pasirinkta nustatytoji vertė nuolatinai įrašoma ir ją keisti neleidžiama. FUSION 1 galite atvėsinti Oro temperatūros potenciometrą (10) nustatę į kairiąją kraštinę 0 padėtį. Jeigu potenciometras vėl pasukamas į dešinę, šiuo atveju imama taikyti anksčiau pasirinkta nustatytoji vertė. FUSION 1 atjunkite nuo elektros tinklo ir aktyvinkite nustatymo meniu (7 skyrius Nustatymo meniu) Nustatymo meniu bo punkte nustatytosios vertės fiksavimą deaktyvinkite 7 Nustatymo meniu ( OFF ) Dabar savo nuožiūra vėl galima pasirinkti nustatomąją temperatūros vertę. 7.2 Oro tiekimo išjungimas Susiklosčius tam tikroms aplinkybėms kuriam laikui būtina išjungti oro tiekimą. FUSION 1 numatyta ši galimybė. Oro tiekimo išjungimas Karšto oro pūstuvo (12) jungikliuišjunkite šildymą ir pūstuvą. Skystųjų kristalų ekrane (11), pateikiamas indikatorius, kuriame rodomas atvirkštinio skaičiavimo skaitiklis. Ekstruzijos trukmė išjungus oro tiekimą neturi viršyti 60 sekundžių. Jeigu karšto oro pūstuvo per minėtą tarpsnį neįjungsite, tada ekstruderio pavara bus išjungiama. 14

15 8. Quick Reference Guide FUSION 1 ( FUSION 1 glaustas nuorodų žinynas) 8.1 Įjungimas / paleidimas 1. Patikrinkite, ar Pūstuvo jungiklis (12) yra išjungtas. 2. Įkiškite Kištuką (6) į maitinimo tinklo lizdą. 3. Įjunkite Pūstuvo (12) jungiklį. 4. Potenciometru (10) nustatytkite suvirinimo temperatūrą. 5. Įjungus šildymą Ekranas (11) ima mirksėti. 6. Palaukite maždaug 5 minutes, kol temperatūros vertė atitiks norimąją. 7. Šviesos diodas (14) šviečia, suvirinimo vielos tiekimo greitį galima pasirinkti Potenciometru (3). 8. Nuspauskite pavaros (15) įjungimo / išjungimo jungiklį ekstruderis ima veikti 8.2 Išjungimas 1. Nuspaudus Pavaros (15) įjungimo / išjungimo jungiklį pavaros variklis sustabdomas 2. Jeigu Potenciometrą (10) sukant atgal nustatoma 0 šildymo padėtis, šiuo atveju aktyvinamas atvėsinimo režimas, šviesos diodas (14) nustoja šviesti. 3. Palaukite, kol bus užbaigtas atvėsinimo procesas (apie 6 minutes) 4. Išjunkite Pūstuvo (12) jungiklį 5. Ištraukite Kištuką (6) iš maitinimo tinklo lizdo 9. Įspėjamieji ir trikties pranešimai Įspėjamieji ir trikties pranešimai pateikiami naudojant šviesos diodą (14) arba rodomi skystųjų kristalų ekrane (11). Jeigu pateikiamas trikties pranešimas, darbas turi būti nutraukiamas. Šildymas išjungiamas automatiškai, pavaros veikimas blokuojamas. Jeigu norima tęsti darbą pavaros variklį paveikus perkrovai, turi būti atliekama elektronikos sistemos atstata. Šiuo tikslu FUSION 1 kištukas turi būti ištraukiamas iš maitinimo tinklo lizdo. 9.1 Įspėjamieji ir trikties pranešimai skystųjų kristalų ekrane Pranešimo tipas Rodmuo skystųjų kristalų ekrane Aprašymas ir priemonės Triktis Defektinis termoelementas* * Susisiekite su atsakinga Leister techninės priežiūros tarnyba Triktis Triktis Veikiant šildymui įsijungia apsaugos nuo perkaitimo įtaisas. Palaukite, kol FUSION 1 atvės, ir mėginkite dar kartą. Patikrinkite, ar pūstuvas veikia pagal reikalavimus. Jeigu trikties pašalinti nepavyksta, susisiekite su techninės priežiūros tarnyba. Jeigu pavara yra veikiama pernelyg didelės apkrovos, išjunkite FUSION 1, iš maitinimo tinklo lizdo ištraukite kištuką ir palaukite, kol FUSION 1 atvės. Dar kartą mėginkite naudodami aukštesnę išankstinio pašildymo temperatūrą. Jeigu trikties pašalinti nepavyksta, susisiekite su techninės priežiūros tarnyba. 15

16 Įspėjimas Išleidžiamos medžiagos reguliavimo pavara nesisuka nustatytuoju sūkių dažniu. Šildymo etapo trukmę pailginkite 2 minutėm. Įspėjimas Pranešimas apie techninę priežiūrą: Išleidžiamos medžiagos reguliavimo pavaros variklis veikė ilgiau kaip 300 val. Nuspaudus jungiklį Pavara (15) šį pranešimą galima pašalinti ir užbaigti numatytą darbą. Pavaros anglies šepetėlius artimiausiu metu turi pakeisti techninės priežiūros tarnyba. Įspėjimas Pranešimas apie techninę priežiūrą: Pūstuvo variklis veikė ilgiau kaip val. Nuspaudus jungiklį Pavara (15) šį pranešimą galima pašalinti ir užbaigti numatytą darbą. Pūstuvo anglies šepetėlius artimiausiu metu turi pakeisti techninės priežiūros tarnyba. 9.2 Su šviesos diodu susiję įspėjimai ir trikties pranešimai Pranešimo tipas Diodo indikatorius Aprašymas ir priemonės Būsenos indikatorius Nešviečia Atvėsinkite, išjungtas šildymas, FUSION 1 neparengtas naudoti Būsenos indikatorius Šviečia Prietaisas parengtas naudoti Triktis 2 per sekundę Pūstuvo triktis Nudilę anglies šepetėliai* Pūstuvas blokuotas * Susisiekite su techninės priežiūros tarnyba Pavaros triktis: Pavaros perkrova, išjunkite FUSION 1, iš maitinimo tinklo lizdo ištraukite kištuką, palaukite, kol prietaisas atvės ir pasirinkę aukštesnės temperatūros vertę mėginkite dar kartą Maitinimo triktis Maitinimo tinklo įtampa >20 proc. -> perteklinė šildymo temperatūra Maitinimo tinklo dažnis <15 Hz arba >100 Hz 16

17 10. Su šviesos diodu susiję įspėjimai ir trikties pranešimai Ekstruderis neįšyla: Šildymo nustatymo sukamoji galvutė pasukta į 0 padėtį Defektinis šildymo elementas* Suvirinimo rezultatas neatitinka kokybės reikalavimų: Patikrinkite suvirinimo greitį, suvirinimo temperatūrą. Išvalykite suvirinimo antgalį (8) Pasirinktoji suvirinimo temperatūra niekada nėra užtikrinama po 7 minučių (išplėstinis šildymo procesas): Patikrinkite maitinimo tinklo įtampą * Susisiekite su techninės priežiūros tarnyba 11. Priedai Naudokite tik originalias Leister atsargines dalis ir priedus, antraip nustos galioti garantija ir negalėsite pareikšti garantinės pretenzijos. Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: Techninė priežiūra Oro įleidimo angą (1), jeigu ji užteršiama, išvalykite šepetėliu. Šiuo tikslu išmontuokite filtrą: Spaustukus šiek tiek suspauskite ir patraukite į viršų Ekstruderio tūtą (22) išvalykite kiekvieną kartą keisdami suvirinimo antgalį ir iš jos pašalinkite lydomosios medžiagos likučius (5.6 skyrius Suvirinimo antgalio keitimas). Patikrinkite, ar maitinimo laidas ir kištukas nėra įtrūkęs ir ar jie nėra mechaniškai pažeisti. 13. Techninis aptarnavimas ir remontas Pasirūpinkite, kad po apytikriai 300 darbo valandų techninės priežiūros tarnyba patikrintų pavaros ir karšto oro pūstuvo anglies šepetėlių būseną. Jeigu anglies šepetėliai nudyla iki mažiausios ilgio vertės, pavara ir karšto oro pūstuvas išjungiamas automatiškai. Darbo valandų skaičius: Pavara apie 300 val. (šepetėliai) Karšto oro pūstuvas apie val. (šepetėliai) 17

18 Remontą privalo atlikti tik įgaliotieji Leister aptarnavimo centrai. Leister aptarnavimo centrai garantuoja profesionalią ir patikimą remonto paslaugą per 24 valandas su originaliomis atsarginėmis dalimis pagal grandinių schemas ir atsarginių dalių sąrašus. Jūsų artimiausio įgaliotojo aptarnavimo centro adresą galite rasti paskutiniame šios naudojimo instrukcijos puslapyje. Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: Mokymas Leister Technologies AG ir jos įgaliotieji aptarnavimo centrai siūlo suvirinimo kursus ir mokymus. Daugiau informacijos rasite šiuo adresu: Garantija Prietaisui nuo pirkimo dienos tiesioginis prekybos partneris / pardavėjas suteikia teisę į garantiją. Naudojantis garantija (šią teisę patvirtinant sąskaita faktūra ar tiekimo dokumentu), prekybos partneris pašalina gamybos ar perdirbimo broką pateikdamas naują prekę ar sutaisydamas seną. Kiti garantiniai reikalavimai negalimi pagal privalomus teisės aktus. Garantija netaikoma pažeidimams, atsiradusiems dėl natūralaus dėvėjimosi, perkrovos ar netinkamo naudojimo. Šildymo elementams garantiniai įsipareigojimai arba garantija negalioja. Pirkėjo perdarytiems arba pakeistiems prietaisams arba tuo atveju, jeigu buvo panaudotos ne originalios Leister komplektavimo detalės, garantija nėra taikoma ir nėra priimamos jokios garantinės pretenzijos. 16. Taikomi dokumentai Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines (gaminio numeris: ) 17. Atitiktis Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Switzerland, patvirtina, kad rinkai pateiktų mūsų produktų modeliai atitinka toliau nurodytų ES teisės aktų reikalavimus. Direktyvos: 2006/42, 2011/65, 2014/30, 2014/35 Darnieji standartai: EN ISO 12100, EN , EN , EN , EN , EN , EN 62233, EN , EN , EN Kaegiswil, Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM 18. Šalinimas Elektriniai įrankiai, įranga ir pakuotės turi būti teikiami perdirbti aplinkai tinkamu būdu. Tik ES valstybėms: Nešalinkite elektros prietaisų su buitinėmis atliekomis! 18

19 LV Latviski Lietošanas pamācība Satura rādītājs 1. Svarīgas drošības norādes zmantošana atbilstoši paredzētajam mērķim Lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim Drošības norādes Tehniskie dati Transportēšana Jūsu FUSION Datu plāksnīte un identifikācija Piegādes komplekts (kofera standarta aprīkojums) Ierīces detaļu pārskats Sagatavošanās kausēšanas darbiem Kausēšanas stieple Ieslēgšana Kausēšanas procesa uzsākšana Izslēgšana Ekstrudētā materiāla un sākotnējā uzsildes gaisa temperatūras pārbaude Kausēšanas uzliktņa nomaiņa Kausēšanas virziens LCD displejs Statusa rādījuma simboli Darba rādījums Iestatīšanas izvēlne Temperatūras vēlamās vērtības iestatījuma bloķēšana Gaisa padeves izslēgšana Quick Reference Guide FUSION 1 (FUSION 1 ātrā lietošanas pamācība) Ieslēgšana/iedarbināšana Izslēgšana Brīdinājuma un kļūdu ziņojumi LCD displejā redzamie brīdinājumi un kļūdu ziņojumi LED diožu brīdinājumi un kļūdu ziņojumi LED diožu brīdinājumi un kļūdu ziņojumi Piederumi Apkope Serviss un remonts Apmācības Garantija Saistītie dokumenti Atbilstība Utilizācija

20 LV Lietošanas pamācība (Lietošanas pamācības oriģināla tulkojums) Apsveicam jūs ar FUSION 1 iegādi. Jūs esat iegādājies augstākās kvalitātes karstā gaisa kausēšanas ekstrūderu. Tas ir konstruēts un ražots atbilstoši jaunākajiem tehnoloģiskajiem sasniegumiem plastmasas pārstrādes nozarē. Ierīces ražošanā ir izmantoti augstvērtīgi materiāli. Pirms iekārtas pirmās ekspluatācijas, lūdzu, noteikti izlasiet lietošanas pamācību. Lietošanas pamācību vienmēr uzglabājiet ierīces tuvumā. Ierīci trešajām personām vienmēr nododiet tikai kopā ar lietošanas pamācību. LEISTER FUSION 1 Rokas kausēšanas ekstrūders 1. Svarīgas drošības norādes Papildus šīs lietošanas pamācības atsevišķo nodaļu drošības tehnikas norādēm ir jāievēro arī turpmākie nosacījumi. Brīdinājums Uzmanību Draudi dzīvībai Pirms atvērt iekārtu, atvienojiet tīkla kontaktspraudni no kontaktligzdas, jo pēc atvēršanas ir pieejami strāvu vadoši komponenti. Ugunsgrēka un eksplozijas draudi Lietojot ierīci neatbilstoši paredzētajam mērķim (piem., pārkarsējot materiālu), kā arī ugunsnedrošu materiālu un gāzu tuvumā, iespējami ugunsgrēka un eksplozijas draudi. Apdedzināšanās draudi Nepieskarieties karstām atklātajām metāla daļām un izplūstošajai masai. Vispirms ļaujiet ierīcei atdzist. Nevērsiet karstā gaisa plūsmu un izplūstošo masu pret personām vai dzīvniekiem. FI Uz ierīces norādītajam nominālajam spriegumam jāatbilst ekspluatācijas vietas tīkla spriegumam. Elektroapgādes pārtraukuma gadījumā jāizslēdz karstā gaisa ventilatora (12) slēdzis. Ierīces ekspluatācijai būvlaukumos obligāti nepieciešams noplūdes strāvas aizsargslēdzis, kas nodrošina darbinieku aizsardzību. Ierīci nedrīkst atstāt bez uzraudzības. Tās izstarotais siltums var nokļūt līdz materiāliem, kas atrodas ārpus redzamības robežas. Ierīci drīkst lietot tikai izglītoti speciālisti vai personas, kas darbojas šo speciālistu uzraudzībā. Bērni ierīci lietot nedrīkst. Sargājiet ierīci no mitruma un ūdens. 20

21 1.1 zmantošana atbilstoši paredzētajam mērķim FUSION 1 ir paredzēts profesionālai PE un PP termoplastisko plastmasu sakausēšanai šādās nozarēs: tvertņu būve; cauruļu uzstādīšana; aparātbūve; izgāztuves un neutilizētie atkritumi; remonti. Izmantojiet tikai oriģinālās Leister rezerves daļas un piederumus, jo pretējā gadījumā nebūs spēkā garantijas prasības. Kausēšanas process un materiālu veidi Termoplastisko materiālu (PE, PP) sakausēšana 1.2 Lietošana neatbilstoši paredzētajam mērķim Par lietošanu neatbilstoši paredzētajam mērķim ir visa veida ekspluatācija, kas nav termoplastisko materiālu sakausēšana. 1.3 Drošības norādes Šīs iekārtas drošības norādes skatiet komplektācijā iekļautajā dokumentā Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines (Drošības norādes automātiskie kausētāji/ekstrūzijas kausētāji/ kausēšanas iekārtas). Šo dokumentu atradīsiet arī lietošanas pamācību krājumā mūsu tīmekļa vietnē. 2. Tehniskie dati FUSION V FUSION V Nominālais spriegums V~ Nominālā jauda W Frekvence Hz 50 / 60 Gaisa temperatūra C apm Gaisa daudzums (20 C) % apm. 230 Plastifikācijas temperatūra C maks. 300 Emisijas sliekšņvērtība LpA (db) < 70 db (K = 3 db) Svārstību sliekšņvērtība ah h (m/s 2 ) < 2,5 (K = 1,5 m/s 2 ) Izmēri (G P A) mm Svars kg 3,4 Atbilstības marķējums II aizsardzības klase Kausēšanas stieple (atbilstoši DVS 2211) Ø 3; izplūde (Vidējās vērtības ar 50 Hz) Ø 4; izplūde (Vidējās vērtības ar 50 Hz) FUSION 1 FUSION V V Ø mm Ø 3/Ø 4 ± 0,3 Ø 3/Ø 4 ± 0,3 kg/h PE 0,260 0,480 PP 0,330 0,540 kg/h PE 0,330 0,800 PP 0,350 0,830 PE 0,260 0,450 PP 0,330 0,500 PE 0,330 0,750 PP 0,350 0,760 Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas. 21

22 3. Transportēšana FUSION 1 transportēšanai izmantojiet tikai piegādes komplektā iekļauto transportēšanas kārbu. Raugiet, lai karstā gaisa aizsargcaurule (9) pirms transportēšanas būtu pietiekami atdzisusi. Neuzglabājiet transportēšanas kārbā degošus materiālus (piem., plastmasu, koksni, papīru). 4. Jūsu FUSION Datu plāksnīte un identifikācija Tipa apzīmējumu un sērijas kodu skatiet jūsu FUSION 1 datu plāksnītē (5). Lūdzu ierakstiet šos datus jūsu lietošanas pamācībā un jautājumu gadījumā sazinieties ar mūsu pārstāvniecību vai autorizēto Leister servisu. Tips:... Sērijas nr.:... Piemērs: 4.2 Piegādes komplekts (kofera standarta aprīkojums) 1 x FUSION 1 1 x motora/ventilatora filtru komplekts 1 x kausēšanas uzliktnis CL 14 1 x sešstūra tapas atslēga Gr3 1 x sešstūra tapas atslēga Gr5 1 x oriģinālā lietošanas pamācība 1 x oriģinālās lietošanas pamācības tulkojums 1 x iekāršanas osas skrūve 22

23 4.3 Ierīces detaļu pārskats Piedziņas motora/ventilatora gaisa ieplūde 2. Kausēšanas stieples atveres 3. Izplūdes regulēšanas potenciometrs 4. Rokturis (piemontējams) 5. Datu plāksnīte ar tipa apzīmējumu un sērijas kodu 6. Tīkla pieslēguma kabelis 7. Iekāršanas osas skrūve (papildaprīkojums) 8. Kausēšanas uzliktnis 9. Karstā gaisa aizsargcaurule 10. Gaisa temperatūras potenciometrs 11. LCD displejs 12. Karstā gaisa ventilatora slēdzis 13. Roktura montāžas vītne 14. LED apgaismojums, statusa rādījums 15. Piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis 16. Fiksācijas skrūve (roktura montāža) 23

24 5. Sagatavošanās kausēšanas darbiem Nepieciešamības gadījumā piemontējiet FUSION 1 rokturi (4) (stiprinājuma uzgrieznis 13). Ievērojiet maksimālo 4 Nm griezes momentu. Pirms ekspluatācijas uzsākšanas pārbaudiet, vai tīkla pieslēguma vadam (6) un spraudnim kā arī pagarinājuma kabelim nav elektrisku un mehānisku bojājumu. Lietojot pagarinājuma kabeli, ievērojiet minimālo vada diametru: Garums [m] Minimālais diametrs (ar ~230 V) [mm 2 ] līdz 19 2, ,0 Pagarinājuma kabeļiem jābūt jāatbilst izmantošanas vietai (piem., lietošanai ārpus telpām) un jābūt atbilstoši marķētiem. Ja elektroapgādei tiek izmantots strāvas ģenerators, tad attiecībā uz tā nominālo jaudu ir spēkā turpmākā norāde: 2x nominālā rokas ekstrūdera jauda. FUSION 1 nedrīkst lietot sprādzienbīstamā vai ugunsnedrošā vidē. Darba laikā stāviet pareizā pozā. Pieslēguma kabelim un kausēšanas stieplei jābūt brīviem un lietotājs vai trešās personas tās darbības laikā nedrīkst ierobežot. 5.1 Kausēšanas stieple FUSION 1 lietojiet tikai Ø 3 vai Ø 4 mm PE/PP kausēšanas stiepli Ieslēgšana Pievienojiet FUSION 1 strāvas padeves tīklam. Ieslēdziet FUSION 1 ar karstā gaisa ventilatora (12) slēdzi. Iestatiet karstā gaisa temperatūru ar gaisa temperatūras potenciometru (10). Iestatītā vērtība tiek attēlota LCD displejā (11). Pēc apm. 5 minūtēm ir sasniegta darba temperatūra un spīd LED (14). Palaides aizsardzība FUSION 1 ir aprīkots ar piedziņas pārslodzes aizsardzību. Piedziņa automātiski izslēdzas, ja apgriezienu skaits ir pārāk mazs. Piemēram, piedziņu nevar ieslēgt vai var ieslēgt tikai īslaicīgi, ja gliemezī esošais materiāls nav pietiekami plastificēts. Šādā gadījumā tiek veikta papildu 2 minūšu ilga uzsilde. LCD displeja (11) statusa rādījumā tiek attēlota laika atskaite.

25 Pārkaršanas aizsardzība Iekšējā temperatūras aizsardzība izslēdz piedziņu, ja tās pārkaršanu izraisa ārēji apstākļi vai nepietiekama gliemezī esošā materiāla kausēšanas temperatūra. Displejā (11) tiek attēlots Er Atvienojiet FUSION 1 no tīkla un ļaujiet tam atdzist. 5.3 Kausēšanas procesa uzsākšana Nepieciešamības gadījumā piemontējiet attiecīgo kausēšanas uzliktni (8), (5.6. nodaļa Kausēšanas uzliktņa nomaiņa ). Kausēšanu var sākt, ja ir sasniegta darba temperatūra. Šim mērķim nospiediet piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (15). FUSION 1 darbiniet tikai ar nepārtrauktu kausēšanas stieples padevi. Ievietojiet kausēšanas stiepli (5.1. nodaļa Kausēšanas stieple ) vienā no kausēšanas stieples atverēm (2) un ļaujiet izplūst nelielam masas daudzumam. UZMANĪBU: neievietojiet kausēšanas stiepli vienlaikus abās atverēs. Kausēšanas stieplei padeves brīdī jābūt tīrai un sausai. Izplūdi atkarībā no šuves formas un materiāla izvēles var mainīt ar izplūdes regulēšanas potenciometru (3). Displejā (11) stabiņu diagrammas veidā tiek attēlots iestatītais ātrums. Masas padevi var pārtraukt ar piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (15). 17 Pavērsiet sākotnējās uzsildes sprauslu (17) pret kausēšanas zonu. Uzsildiet kausēšanas zonu ar svārstveida kustībām. Novietojiet FUSION 1 uz sagatavotās kausēšanas zonas un nospiediet piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (15). Veiciet pārbaudes sakausējumu un to pārbaudiet. Pielāgojiet karstā gaisa temperatūru atbilstoši nepieciešamībai ar gaisa temperatūras potenciometru (10) un izplūdes daudzumu ar izplūdes regulēšanas potenciometru (3). Pēc iedarbināšanas kausēšanas stieple tiek automātiski ievilkta pa kausēšanas stieples atveri (2) Stieples padevei jānotiek bez traucējumiem. 5.4 Izslēgšana Nospiediet piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (15). Iztīriet kausēšanas materiālu no kausēšanas uzliktņa, lai nākamās iedarbināšanas laikā kausēšanas uzliktnis netiktu bojāts. FUSION 1 atļauts novietot tikai sāniski un uz tīras virsmas. Izmantojiet ugunsdrošu paliktni Karstā gaisa strūklu aizliegts pavērst pret personām, dzīvniekiem un priekšmetiem. Iestatiet gaisa temperatūras potenciometru (10) uz 0. Ļaujiet ierīcei atdzist. Izslēdziet karstā gaisa ventilatora slēdzi (12). 25

26 5.5 Ekstrudētā materiāla un sākotnējā uzsildes gaisa temperatūras pārbaude Veicot ilgākus kausēšanas darbus, jānodrošina regulāra ekstrudētā materiāla un karstā gaisa strūklas temperatūras pārbaude: šim mērķim lietojiet ātra rādījuma temperatūras mērierīces ar piemērotiem temperatūras devējiem. Meklējiet augstāko temperatūru karstā gaisa strūklā starp sprauslas izplūdes vietu un 5 mm attālumā no tās. Veicot ekstrudētās vielas mērījumu, devēju jāievieto kausēšanas uzliktņa plūsmas vidusdaļā. 5.6 Kausēšanas uzliktņa nomaiņa Kausēšanas uzliktņa nomaiņu jāveic brīdī, kad ierīce ir darba temperatūrā. Apdedzināšanās draudi Strādājiet tikai ar karstumizturīgiem cimdiem. Izslēdziet līdz darba temperatūrai uzsildīto FUSION 1 un atvienojiet to no strāvas tīkla. Demontāža Izņemiet kausēšanas elementu (8) ar kausēšanas uzliktņa stiprinājumu (20) no ekstrudēšanas sprauslas (22), atskrūvējot fiksācijas skrūves (18). Katras kausēšanas uzliktņa nomaiņas laikā rūpīgi iztīriet ekstrudēšanas sprauslu (22) no kausēšanas produkta atlikumiem un pārliecinieties, ka tā ir cieši pieskrūvēta. Norāde: Kreisā vītne Izņemiet kausēšanas uzliktni (8), atskrūvējot kausēšanas uzliktņa stiprinājuma (20) skrūves (21). Montāža Piemontējiet kausēšanas uzliktņa stiprinājumam (20) vienu no kausēšanas stieplei pielāgotiem kausēšanas uzliktņiem (8) ar stiprinājuma skrūvēm (21). Kausēšanas uzliktnim (8) un tā stiprinājumam (20) jābūt labi piestiprinātiem ar fiksācijas skrūvēm (18) Kausēšanas uzliktnis 18 Fiksācijas skrūves 19 Sākotnējās uzsildes sprausla 20 Kausēšanas uzliktņa stiprinājums 21 Stiprinājuma skrūves 22 Ekstrudēšanas sprausla Kausēšanas virziens Atskrūvējot fiksācijas skrūves (18), kausēšanas uzliktni (8) var brīvi pagriezt vēlamajā kausēšanas virzienā. Pēc tam rūpīgi pievelciet fiksācijas skrūves (18). 26

27 6. LCD displejs LCD displejs (11) ir iedalīts trijās rādījuma zonās: Statusa rādījums Vēlamā/faktiskā kausēšanas temperatūra Piedziņas motora stabiņu rādījums 6.1 Statusa rādījuma simboli Uzsildes procesa atskaites skaitītājs Dzesēšanas process Vēlamās vērtības iestatījums bloķēts Ierīce ir pievienota strāvas padeves tīklam, FUSION 1 ir izslēgts 6.2 Darba rādījums Iedarbināšana Kamēr FUSION 1 ir pievienots datu plāksnītē (5) norādītajam tīkla spriegumam, LCD displejā (11) apm. 2 sekundes tiek attēlota programmatūras faktiskā versija. Ja karstā gaisa ventilatora slēdzis (12) ir ieslēgts pozīcijā 0 tad LCD displeja statusa rādījumā tiek attēlots simbols Tīkla spraudnis. Temperatūras vēlamās vērtības iestatīšana Uzsildes process Pārslēdziet karstā gaisa ventilatora slēdzi (12) pozīcijā 1. Tagad ar potenciometru (10) var iestatīt gaisa temperatūru. LCD displejā (11) tiek attēlots faktiskais iestatījums. Pārtraucot veikt iestatījumus ar potenciometru (10), rādījums pārslēdzas atpakaļ uz faktiskās vērtības rādījumu. Uzsildes procesa laikā displejā tiek attēlota mirgojoša faktiskā temperatūra. Augšup pavērsta bultiņa attēlo temperatūras kāpumu. 27

28 Intervāla atskaite Ja temperatūra ir > 180 C, tiek aktivēta intervāla atskaite. No šī brīža uzsildes process ilgs tikai 5 minūtes Darbgatavība un materiāla izplūdes regulēšanas iestatīšana Pēc uzsildes laika noilguma tiek aktivēts LED apgaismojums (14). Tagad darba rādījums attēlo faktisko iestatītās temperatūras vērtību un stabiņa rādījumu ar izplūdes regulēšanas faktisko iestatījumu. Tagad ar potenciometru (3) var iestatīt izplūdes regulēšanu temperatūru. FUSION 1 ir sagatavots ekstrudēšanai. Norāde: Ekstrudēšanas laikā temperatūru nevar pāriestatīt. Ja ekstrudēšanas laikā tiek veikts iestatījums ar potenciometru (10), tad iestatītā vērtība tiek saglabāta tikai pēc piedziņas motora apstādināšanas ar slēdzi (15). Uzmanību: Temperatūras iestatījuma pārbaude pēc piedziņas apturēšanas Dzesēšanas process Lai atdzesētu FUSION 1, pagrieziet gaisa temperatūras potenciometru (10) līdz kreisās puses atdurei 0. LED apgaismojums (14) tiek izslēgts. LCD displeja (11) statusa rādījumā tiek attēlota sniegpārsliņa, mirgojoša bultiņa lejup un temperatūras faktiskā vērtība. Brīdī, kad temperatūra ir zemāka par 50 C, LCD displejā tiek attēlots OFF (Izsl.). Tagad FUSION 1 var atvienot no tīkla. 28

29 7. Iestatīšanas izvēlne C/ F pāriestatīšana Piedziņas taustiņš on (iesl.) > 2 s Piedziņas taustiņš on (iesl.) > 1 s Piedziņas taustiņš off (izsl.) Temperatūras iestatījuma bloķēšana Piedziņas taustiņš on (iesl.) > 2 s Piedziņas taustiņš on (iesl.) < 1 s Piedziņas taustiņš off (izsl.) Iestatījumu saglabāšana Piedziņas taustiņš on (iesl.) > 2 s Piedziņas taustiņš on (iesl.) < 1 s Software Release (Programmatūras apstiprinājums) Karstā gaisa ventilatora slēdzis on (iesl.) Karstā gaisa ventilatora slēdzis off (izsl.) 29

30 7.1. Temperatūras vēlamās vērtības iestatījuma bloķēšana FUSION 1 piedāvā iespēju bloķēt temperatūras vēlamās vērtības iestatījumu. Tā var novērst netīšu vēlamā iestatījuma pāriestatīšanu. Rūpnīcas iestatījumos šī funkcija ir deaktivēta. Vēlamās vērtības iestatīšana Iestatiet vēlamo temperatūru ar gaisa temperatūras potenciometru (10). Atvienojiet FUSION 1 no tīkla un aktivējiet iestatīšanas izvēlni (7. nodaļa Iestatīšanas izvēlne ) Izvēlnes punktā bo aktivizējiet vēlamās vērtības bloķēšanu ( On (Iesl.)) Bloķēšanas aktivizācija Bloķēšanas deaktivizācija Statusa rādījumā tiek attēlota slēdzene. Iepriekš iestatītā vēlamā vērtība tiek bloķēta un to vairs nevar pāriestatīt. FUSION 1 varat atdzesēt, pagriežot gaisa temperatūras potenciometru (10) līdz kreisās puses atdures pozīcijai 0. Atkārtoti pagriežot potenciometru pa labi, tiek aktivēta iepriekš saglabātā vēlamā vērtība. Atvienojiet FUSION 1 no tīkla un aktivējiet iestatīšanas izvēlni (7. nodaļa Iestatīšanas izvēlne ) Izvēlnes punktā bo deaktivizējiet vēlamās vērtības bloķēšanu (7. nodaļa Iestatīšanas izvēlne OFF (Izsl.)) Tagad temperatūras vēlamo vērtību var brīvi pāriestatīt Gaisa padeves izslēgšana Noteiktās situācijās var rasties nepieciešamība īslaicīgi izslēgt gaisa padevi. Šādu iespēju nodrošina arī FUSION 1. Gaisa padeves izslēgšana Izslēdziet apsildi un ventilatoru ar karstā gaisa ventilatora slēdzi (12). LCD displeja (11) statusa rādījumā parādās laika atskaite. Ekstrudēšanu bez gaisa padeves var veikt maksimāli 60 sekundes. Ekstrūdera piedziņa tiek apstādināta, ja pēc šī laika intervāla netiek ieslēgts karstā gaisa ventilators. 30

31 8. Quick Reference Guide FUSION 1 (FUSION 1 ātrā lietošanas pamācība) 8.1 Ieslēgšana/iedarbināšana 1. Pārliecinieties, ka ventilatora slēdzis (12) ir izslēgts. 2. Pievienojiet spraudni (6) tīkla kontaktligzdai. 3. Ieslēdziet ventilatora slēdzi (12). 4. Iestatiet kausēšanas temperatūru ar potenciometru (10). 5. Apsilde ieslēdzas, displejs (11)mirgo. 6. Gaidiet apm. 5 minūtes, līdz ir sasniegta vēlamā temperatūra. 7. LED (14) spīd, stieples padeves ātrumu var iestatīt ar potenciometru (3). 8. Nospiediet piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (15), ekstrūders darbojas 8.2 Izslēgšana 1. Nospiediet piedziņas ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi (15), piedziņas motors tiek apstādināts 2. Ar potenciometru (10) samaziniet apsildes temperatūru līdz 0, tiek aktivizēts atdzesēšanas režīms, LED (14) ir izslēgta. 3. Gaidiet atdzišanas procesa beigas (apm. 6 minūtes) 4. Izslēdziet ventilatora slēdzi (12) 5. Atvienojiet spraudni (6) no tīkla kontaktligzdas 9. Brīdinājuma un kļūdu ziņojumi Brīdinājuma un kļūdu ziņojumi tiek attēloti ar iebūvētajām LED lampiņām (14) vai LCD displejā (11). Pēc kļūdu ziņojuma aktivizācijas darbu vairs nevar turpināt. Automātiski tiek veikta apsildes izslēgšana un piedziņas bloķēšana. Lai turpinātu darbu pēc piedziņas motora pārslodzes, ir jāveic elektronikas atiestate (Reset). Šim mērķim pārtrauciet FUSION 1 no elektroapgādi, atvienojot no kontaktligzdas strāvas vada kontaktspraudni. 9.1 LCD displejā redzamie brīdinājumi un kļūdu ziņojumi Ziņojuma veids LCD displeja rādījums Apraksts un darbības Kļūda Termoelementa bojājums * * Sazinieties ar Leister servisa centru Kļūda Apsildes pārkaršanas aizsardzības nostrāde. Ļaujiet FUSION 1 atdzist un mēģiniet atkārtoti. Pārbaudiet, vai ventilators darbojas pareizi. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar servisu. Kļūda Piedziņas pārslodze, izslēdziet FUSION 1, atvienojiet strāvas vada kontaktspraudni no kontaktligzdas un ļaujiet FUSION 1 atdzist. Mēģiniet atkārtoti un ar augstāku sākotnējās uzsildes temperatūru. Ja kļūda atkārtojas, sazinieties ar servisu. 31

32 Brīdinājums Izplūdes regulēšanas piedziņa nesasniedz vēlamo apgriezienu skaitu. Uzsildes process tiek paildzināts par 2 minūtēm. Brīdinājums Servisa ziņojums: izplūdes regulēšanas piedziņas motora darbības laiks pārsniedz 300 darba stundas. Šo ziņojumu var atcelt un pabeigt pašreizējo darbu, nospiežot slēdzi piedziņa (15). Pēc tam jūsu servisa uzņēmumā jāveic piedziņas motora ogļu suku nomaiņa. Brīdinājums Servisa ziņojums: ventilatora motora darbības laiks pārsniedz 1000 darba stundas. Šo ziņojumu var atcelt un pabeigt pašreizējo darbu, nospiežot slēdzi piedziņa (15). Pēc tam jūsu servisa uzņēmumā jāveic ventilatora motora ogļu suku nomaiņa. 9.2 LED diožu brīdinājumi un kļūdu ziņojumi Ziņojuma veids LED apgaismojuma rādījums Apraksts un darbības Statusa rādījums Izsl. Atdzišana, apsilde izslēgta, FUSION 1 nav darbgatavībā Statusa rādījums Iesl. Ierīce ir darbgatavībā Kļūda 2 reizes sekundē Ventilatora kļūda Nolietotas ogļu sukas * Bloķēts ventilators * Sazinieties ar Leister servisa centru Piedziņas kļūda: Piedziņas pārslodze, izslēdziet FUSION 1, atvienojiet strāvas vada kontaktspraudni, ļaujiet ierīcei atdzist un mēģiniet atkārtoti un ar augstāku sākotnējās uzsildes temperatūru Elektroapgādes kļūda Tīkla spriegums > 20 % -> paaugstināta apsildes temperatūra Tīkla frekvence < 15 Hz vai > 100 Hz 32

33 10. LED diožu brīdinājumi un kļūdu ziņojumi Ekstrūders neveic uzsildi: Apsildes pagriežamās pogas iestatījums ir pozīcijā 0 Apsildes elementa bojājums * Nepietiekama kausēšanas rezultāta kvalitāte: Pārbaudiet kausēšanas ātrumu un temperatūru. Iztīriet kausēšanas uzliktni (8) Iestatītā kausēšanas temperatūra joprojām nav sasniegta pēc, vēlākais, 7 minūtēm (paildzinātais uzsildes process): Pārbaudiet tīkla spriegumu * Sazinieties ar Leister servisa centru 11. Piederumi Izmantojiet tikai oriģinālās Leister rezerves daļas un piederumus, jo pretējā gadījumā nebūs spēkā garantijas prasības. Papildu informāciju varat atrast Apkope Gaisa ieplūdes atveri (1) piesārņojuma gadījumā tīriet ar otu. Lai to paveiktu, nepieciešams demontēt filtru: Viegli saspiediet skavas un izvelciet tās augšup Katras kausēšanas uzliktņa nomaiņas laikā iztīriet ekstrudēšanas sprauslu (22) un atbrīvojiet to no kausēšanas vielas atlikumiem (5.6. nodaļa Kausēšanas uzliktņa nomaiņa ). Pārbaudiet, vai nav konstatējumi strāvas tīkla pieslēguma vada un kontaktspraudņa plīsumi un mehāniski bojājumi. 13. Serviss un remonts Pēc apm. 300 darba stundām lieciet servisā pārbaudīt piedziņas motora un karstā gaisa ventilatora motora ogļu suku stāvokli. Piedziņa un karstā gaisa ventilators automātiski izslēdzas, sasniedzot minimālo ogļu suku garumu. Ekspluatācijas laiks: Piedziņa apm. 300 stundas (sukas) Karstā gaisa ventilators apm stundas (sukas) 33

34 Remonts jāveic tikai autorizētos Leister servisa uzņēmumos. Leister servisa uzņēmumi 24 stundu laikā nodrošinās principshēmām un rezerves daļu sarakstiem atbilstošu, profesionālu un uzticamu remonta servisu ar oriģinālajām rezerves daļām. Jūsu autorizētā servisa uzņēmuma adresi skatiet šīs lietošanas pamācības pēdējā lappusē. Papildu informāciju varat atrast Apmācības Leister Technologies AG un tā autorizētie servisa uzņēmumi piedāvā kausēšanas kursus un apmācības. Papildu informāciju varat atrast Garantija Uz šo ierīci sākot no iegādes datuma attiecas tiešā izplatītāja/pārdevēja nodrošinātās garantijas tiesības. Garantijas vai garantijas prasību gadījumā (pierādot pirkumu ar rēķinu vai piegādes pavadzīmi), izplatītāja partneruzņēmums nodrošina ražošanas vai apstrādes kļūdu novēršanu, piegādājot citu ierīci vai veicot remontu. Papildu garantijas prasības tiek nodrošinātas atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai. Garantijas prasības neattiecas uz dabīga nolietojuma, pārslodzes vai neatbilstošas lietošanas rezultātā radītiem bojājumiem. Garantija vai garantijas prasības neattiecas arī uz apsildes elementiem. Garantija vai garantijas prasības nav spēkā pircēja pārbūvētām vai mainītām ierīcēm, kā arī gadījumā, ja ir lietotas neoriģinālās rezerves daļas. 16. Saistītie dokumenti Safety Instructions (drošības norādes) Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines (automātiskie kausētāji/ekstrūzijas kausētāji/kausēšanas iekārtas) (artikula Nr.: ) 17. Atbilstība Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Šveice, apstiprina, ka tirdzniecībā esošais produkta modelis atbilst turpmāk norādītajām ES direktīvām. Direktīvas: 2006/42, 2011/65, 2014/30, 2014/35 Harmonizētās normas: EN ISO 12100, EN , EN , EN , EN , EN , EN 62233, EN , EN , EN Kaegiswil, Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM 18. Utilizācija Elektroierīces, piederumus un iepakojumu ir jānodod apkārtējai videi draudzīgai otrreizējai pārstrādei. Tikai ES valstīm: Lūdzam neutilizēt elektroierīces kopā ar sadzīves atkritumiem! 34

35 HR Hrvatski Upute za uporabu Sadržaj 1. Važne sigurnosne napomene Namjenska uporaba Nenamjenska uporaba Sigurnosne napomene Tehnički podaci Transport Vaš FUSION Natpisna pločica i identifikacija Sadržaj isporuke (standardna oprema u kovčegu) Pregled dijelova uređaja Priprema za zavarivanje Žica za zavarivanje Uključenje Pokretanje postupka zavarivanja Isključenje Kontrola temperature ekstrudata i zraka za predzagrijavanje Promjena nastavka za zavarivanje Smjer zavarivanja LCD zaslon Simboli na prikazu statusa Prikaz rada Izbornik Setup (postavke) Fiksno postavljanje zadane vrijednosti temperature Isključivanje opskrbe zrakom Kratak vodič za uređaj FUSION Uključivanje/pokretanje Isključenje Upozorenja i poruke o pogreškama Upozorenja i poruke o pogreškama na LCD zaslonu Upozorenja i poruke o pogreškama putem LED rasvjete Upozorenja i poruke o pogreškama putem LED rasvjete Pribor Održavanje Servis i popravci Edukacija Jamstvo Daljnji primjenjivi dokumenti Sukladnost Zbrinjavanje

36 HR Upute za uporabu (prijevod originalnih uputa za uporabu) Čestitamo vam na kupnji vašeg uređaja FUSION 1. Odlučili ste se za prvorazredni ekstruder za zavarivanje vrućim zrakom koji je razvijen i proizveden u skladu s najnovijom razinom znanja industrije za obradu plastike. Za proizvodnju ovog uređaja upotrebljavaju se materijali visoke kvalitete. Prije prvog puštanja u rad obvezno pročitajte upute za uporabu. Ove upute za uporabu uvijek čuvajte uz uređaj. Ako uređaj prosljeđujete drugima, uvijek predajte i upute za uporabu. LEISTER FUSION 1 Ručni ekstruder za zavarivanje 1. Važne sigurnosne napomene Osim napomena o sigurnosti u pojedinim poglavljima ovih uputa za uporabu treba se pridržavati i sljedećih odredaba. Upozorenje Opasnost po život Prije otvaranja uređaja mrežni utikač izvucite iz utičnice jer bi se mogle uključiti komponente i priključci koji provode napon. Opasnost od požara i eksplozije Opasnost od požara i eksplozije u slučaju nepravilne uporabe uređaja (npr. uslijed pregrijavanja materijala) te posebno u blizini zapaljivih materijala i eksplozivnih plinova. Oprez Opasnost od opeklina Nemojte dodirivati gole metalne dijelove i masu koja izlazi kad su vrući. Uvijek pustite da se uređaj najprije ohladi. Mlaz vrućeg zraka i masu koja izlazi nemojte usmjeravati prema ljudima ili životinjama. FI Nazivni napon naveden na uređaju mora se podudarati s nazivnim naponom na licu mjesta. U slučaju ispada mrežnog napona mora se isključiti sklopka puhala vrućeg zraka (12). Za uporabu uređaja na gradilištima nužna je zaštitna sklopka FI radi zaštite osoba koje tamo rade. Uređajem se smije rukovati isključivo uz nadzor. Odlazna toplina može doći do zapaljivih materijala koji se nalaze izvan vidokruga. Uređajem smiju rukovati samo školovane stručne osobeili se njime smije rukovati samo pod nadzorom takvih osoba. Djeci je potpuno zabranjena uporaba uređaja. Uređaj zaštitite od vlage i tekućine. 36

37 1.1 Namjenska uporaba Uređaj FUSION 1 predviđen je za profesionalno zavarivanje PE i PP materijala u područjima izrade spremnika izrade cjevovoda proizvodnje aparata odlagališta i onečišćenih područja popravaka. Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i pribor proizvođača Leister jer u suprotnom nije moguće ostvariti prava na temelju jamstva ili garancije. Postupak zavarivanja i vrste materijala Zavarivanje termoplastičnih materijala (PE, PP) 1.2 Nenamjenska uporaba Svaka druga uporaba ili uporaba izvan okvira navedene uporabe smatra se nenamjenskom. 1.3 Sigurnosne napomene Sigurnosne napomene za ovaj uređaj nalaze se u dokumentu Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines koji je uključen u isporuku. Taj dokument možete pronaći i među uputama za uporabu na našoj internetskoj stranici. 2. Tehnički podaci FUSION V FUSION V Nazivni napon V~ Nazivna snaga W Frekvencija Hz 50 / 60 Temperatura zraka C oko Količina zraka (20 C) % oko 230 Temperatura plastificiranja C maks. 300 Razina emisije buke LpA (db) < 70 db (K = 3 db) Razina vibracija a h (m/s 2 ) < 2,5 (K = 1,5 m/s 2 ) Dimenzije (d š v) mm Težina kg 3,4 Oznaka sukladnosti Razred zaštite II Žica za zavarivanje (u skladu s tehničkim pravilom DVS 2211) Ø 3; izlaz (srednje vrijednosti kod 50 Hz) Ø 4; izlaz (srednje vrijednosti kod 50 Hz) Pridržano pravo na tehničke izmjene. FUSION 1 FUSION V V Ø mm Ø 3 / Ø 4 ± 0,3 Ø 3 / Ø 4 ± 0,3 kg / h PE 0,260 0,480 PP 0,330 0,540 kg / h PE 0,330 0,800 PP 0,350 0,830 PE 0,260 0,450 PP 0,330 0,500 PE 0,330 0,750 PP 0,350 0,760 37

38 3. Transport Za transport uređaja FUSION 1 upotrebljavajte isključivo kutiju za transport koja je dio isporuke. Pustite da se zaštitna cijev za vrući zrak (9) prije transporta obvezno dovoljno ohladi. U kutiju za transport nikada ne stavljajte zapaljive materijale (npr. plastiku, drvo, papir). 4. Vaš FUSION Natpisna pločica i identifikacija Oznaka tipa i oznaka serije nalaze se na natpisnoj pločici (5) vašeg uređaja FUSION 1. Te podatke prenesite u svoje upute za uporabu te kod upita našem zastupništvu ili ovlaštenom servisu proizvođača Leister uvijek navedite te podatke. Tip:... Serijski broj:... Primjer: 4.2 Sadržaj isporuke (standardna oprema u kovčegu) 1 x FUSION 1 1 x komplet filtara za motor/puhalo 1 x nastavak za zavarivanje CL 14 1 x imbus ključ vel. 3 1 x imbus ključ vel. 5 1 x originalne upute za uporabu 1 x prijevod originalnih uputa za uporabu 1 x prstenasti vijak za vješanje 38

39 4.3 Pregled dijelova uređaja Ulaz zraka pogonskog motora/puhala 2. Otvori za žicu za zavarivanje 3. Potenciometar za regulaciju izlaza 4. Drška (montažna) 5. Natpisna pločica s oznakom tipa i oznakom serije 6. Mrežni priključni vod 7. Prstenasti vijak za vješanje (opcionalno) 8. Nastavak za zavarivanje 9. Zaštitna cijev za vrući zrak 10. Potenciometar za temperaturu zraka 11. LCD zaslon 12. Sklopka puhala vrućeg zraka 13. Navoj za montažu drške 14. LED rasvjeta, prikaz statusa 15. Prekidač za uključivanje/isključivanje pogona 16. Blokirni vijak (montaža drške) 39

40 5. Priprema za zavarivanje Dršku (4) po izboru montirajte na uređaj FUSION 1 (sigurnosna matica 13). Pazite na maksimalni pritezni moment od 4 Nm. Prije puštanja u rad provjerite ima li električnih i mehaničkih oštećenja na mrežnom priključnom vodu (6), utikaču i produžnom kablu. Kod uporabe produžnog kabla pazite na minimalni poprečni presjek voda: Duljina [m] Minimalni poprečni presjek (kod ~230V) [mm 2 ] do 19 2, ,0 Produžni kabeli moraju biti odobreni za mjesto primjene (npr. na otvorenom) i prikladno označeni. Kod uporabe strujnog agregata za opskrbu energijom za nazivnu snagu strujnog agregata vrijedi: 2 x nazivna snaga ručnog ekstrudera. Uređaj FUSION 1 ne smije se koristiti u okolini u kojoj postoji opasnost od eksplozije odn. u zapaljivoj okolini. Pazite na siguran položaj tijela pri radu. Priključni kabel i žica za zavarivanje moraju se moći slobodno kretati i ne smiju ometati korisnika ili treće osobe pri radu. 5.1 Žica za zavarivanje Za uređaj FUSION 1 koristite isključivo žicu za zavarivanje, PE / PP promjera Ø 3 ili Ø 4 mm Uključenje Uređaj FUSION 1 priključite na električnu mrežu. FUSION 1 uključite na sklopki puhala za vrući zrak (12). Temperaturu vrućeg zraka podesite pomoću potenciometra za temperaturu zraka (10). Podešena vrijednost prikazuje se na LCD zaslonu (11). Nakon otprilike 5 minuta postignuta je radna temperatura i svijetli LED (14). Zaštita od pokretanja Uređaj FUSION 1 opremljen je zaštitom od preopterećenja pogona. Pogon se kod premalog broja okretaja automatski isključuje. Na primjer, pogon se ne može pokrenuti ili se može samo kratko pokrenuti, ako materijal u pužnom elementu nije dovoljno plastificiran. U tom se slučaju dodatno zagrijava još dvije minute. Na LCD zaslonu (11) u prikazu statusa prikazuje se brojač za odbrojavanje.

41 Zaštita od pregrijavanja Ako se pogon zbog vanjskih utjecaja ili kod preniske temperature taljenja materijala u pužnom elementu pregrijava, isključuje se unutarnja temperaturna zaštita pogona. Na zaslonu (11) se prikazuje Er Uređaj FUSION 1 odvojite od mreže i pustite da se ohladi. 5.3 Pokretanje postupka zavarivanja Po potrebi montirajte odgovarajući nastavak za zavarivanje (8), (poglavlje 5.6 Promjena nastavka za zavarivanje). Kad se postigne radna temperatura, može se početi sa zavarivanjem. U tu svrhu pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje pogona (15). Uređajem FUSION 1 uvijek rukujte uz dovođenje žice za zavarivanje. Žicu za zavarivanje (Poglavlje 5.1 Žica za zavarivanje) uvedite u jedan od otvora za žicu za zavarivanje (2) i pustite da izađe mala količina mase. POZOR: Žicu za zavarivanje nikad nemojte istovremeno uvoditi u oba otvora za žicu za zavarivanje. Žica za zavarivanje mora se uvoditi u čistom i suhom stanju. Izlaz se može mijenjati pomoću potenciometra za regulaciju izlaza (3), ovisno o geometriji zavara i odabranom materijalu. Na zaslonu (11) se prikazuje podešena brzina u obliku stupčastog dijagrama. Transport mase prekinite pomoću prekidača za uključivanje/isključivanje pogona (15). 17 Mlaznicu za predzagrijavanje (17) usmjerite na područje zavarivanja. Oscilirajućim tj. njišućim pokretima zagrijte područje zavarivanja. Uređaj FUSION 1 postavite na pripremljeno područje zavarivanja i pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje pogona (15). Napravite probno zavarivanje i analizirajte ga. Temperaturu vrućeg zraka po potrebi podesite pomoću potenciometra za temperaturu vrućeg zraka (10), a izlaznu količinu pomoću potenciometra za regulaciju izlaza (3). Žica za zavarivanje nakon pokretanja automatski se uvlači kroz otvor za žicu za zavarivanje (2) Dovod žice mora se moći odvijati bez otpora. 5.4 Isključenje Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje pogona (15). Uklonite materijal za zavarivanje u nastavku za zavarivanje kako se nastavak ne bi oštetio pri sljedećem pokretanju. Uređaj FUSION 1 smije se odlagati samo na čistu površinu. Koristite vatrootpornu podlogu Mlaz vrućeg zraka ne smije se usmjeravati prema drugim ljudima, životinjama i predmetima. Potenciometar za temperaturu zraka (10) postavite na 0. Pustite da se uređaj ohladi. Isključite sklopku puhala vrućeg zraka (12). 41

42 5.5 Kontrola temperature ekstrudata i zraka za predzagrijavanje Kod duljih radova zavarivanja u redovitim razmacima treba kontrolirati temperaturu ekstrudata i mlaza vrućeg zraka: Za to treba koristiti elektroničke uređaje za mjerenje temperature s brzim prikazom i odgovarajućim senzorima temperature. Treba potražiti najvišu temperaturu u mlazu vrućeg zraka u području između razine izlaza mlaznice i dubine od 5 mm. Kod mjerenja ekstrudata mjerni senzor u nastavku za zavarivanje mora za utaknuti u sredinu žice. 5.6 Promjena nastavka za zavarivanje Promjena nastavka za zavarivanje mora se provesti na uređaju zagrijanom za rad. Opasnost od opeklina Radite isključivo s rukavicama otpornima na temperaturu. Isključite uređaj FUSION 1 zagrijan za rad i odvojite ga od električne mreže. Demontaža Nastavak za zavarivanje (8) zajedno s držačem nastavka za zavarivanje (20) otpuštanjem steznih vijaka (18) skinite s mlaznice za ekstrudiranje (22). Kod svake promjene nastavka za zavarivanje očistite mlaznicu za ekstrudiranje (22) od ostataka materijala za zavarivanje i uvjerite se da je čvrsto zavrnuta. Napomena: lijevi navoj Nastavak za zavarivanje (8) otpuštanjem učvrsnih vijaka (21) skinite s držača nastavka za zavarivanje (20). Montaža Nastavak za zavarivanje (8) koji odgovara zavaru montirajte na držač nastavka za zavarivanje (20) pomoću učvrsnih vijaka (21). Nastavak za zavarivanje (8) i držač nastavka za zavarivanje (20) moraju se dobro pritegnuti pomoću steznih vijaka (18) Nastavak za zavarivanje 18 Stezni vijci 19 Mlaznica za predzagrijavanje 20 Držač nastavka za zavarivanje 21 Učvrsni vijci 22 Mlaznica za ekstrudiranje Smjer zavarivanja Otpuštanjem steznih vijaka (18) nastavak za zavarivanje (8) može se kontinuirano okretati u željenom smjeru zavarivanja. Nakon toga stezni vijci (18) moraju se ponovno dobro pritegnuti.

43 6. LCD zaslon LCD zaslon (11) podijeljen je u tri područja za prikaz: prikaz statusa zadana/stvarna vrijednost temperature zavarivanja stupčasti prikaz pogonskog motora 6.1 Simboli na prikazu statusa Brojač s odbrojavanjem za postupak zagrijavanja Postupak hlađenja Blokirano podešenje zadane vrijednosti Postoji mrežni napon, FUSION 1 je isključen 6.2 Prikaz rada Pokretanje Čim se FUSION 1 priključi na mrežni napon naveden na natpisnoj pločici (5), na LCD zaslonu (11) prikazuje se aktualna verzija softvera u trajanju od oko 2 sekunde. Ako se sklopka puhala vrućeg zraka (12) nalazi na položaju 0, u prikazu statusa na LCD zaslonu prikazuje se simbol mrežni utikač. Podešavanje zadane vrijednosti temperature Sklopku puhala vrućeg zraka (12) postavite na položaj 1. Sada se pomoću potenciometra (10) može podesiti temperatura zraka. Trenutno podešenje prikazuje se na LCD zaslonu (11). Postupak zagrijavanja Ako se potenciometar (10) više ne pritišće, prebacuje se na prikaz stvarne vrijednosti. Tijekom postupka zagrijavanja na zaslonu se trepćući prikazuje aktualna temperatura. Strelica prema gore prikazuje da temperatura raste. 43

44 Brojač za odbrojavanje Kad je temperatura > 180 C, pokreće se brojač za odbrojavanje. Sada postupak zagrijavanja traje još 5 minuta Spremnost za rad i podešavanje regulacije izlaza Nakon isteka vremena zagrijavanja uključuje se LED rasvjeta (14). U prikazu rada sada se prikazuje zadana vrijednost podešene temperature i stupčasti prikaz s aktualnim podešenjem za regulaciju izlaza. Sada se pomoću potenciometra (3) može podesiti regulacija izlaza. FUSION 1 spreman je za ekstrudiranje. Napomena: Za vrijeme ekstrudiranja temperatura se ne može podešavati. Ako se tijekom ekstrudiranja na potenciometru (10) izvrši podešavanje, podešena vrijednost preuzima se tek kad se pogonski motor zaustavi pritiskom prekidača (15). Pozor: Nakon zaustavljanja pogona prekontrolirajte podešenje temperature. Postupak hlađenja Za hlađenje uređaja FUSION 1 potenciometar za temperaturu zraka (10) mora se okrenuti na lijevi graničnik 0. LED rasvjeta (14) se isključuje. Na LCD zaslonu (11) u prikazu statusa prikazuje se pahuljica, trepćuća strelica prema dolje i aktualna stvarna vrijednost temperature. Čim temperatura padne ispod 50 C, na LCD zaslonu prikazuje se OFF (isključeno). Uređaj FUSION 1 sada se može odvojiti od mreže. 44

45 7. Izbornik Setup (postavke) Promjena C/ F Prekidač pogona on (uklj.) > 2 s Prekidač pogona on (uklj.) > 1 s Prekidač pogona off (isklj.) Blokada podešavanja temperature Prekidač pogona on (uklj.) > 2 s Prekidač pogona on (uklj.) < 1 s Prekidač pogona off (isklj.) Spremanje podešenja Prekidač pogona on (uklj.) > 2 s Prekidač pogona on (uklj.) < 1 s Verzija softvera Sklopka puhala vrućeg zraka on (uključen) Sklopka puhala vrućeg zraka off (isključen) 45

46 7.1 Fiksno postavljanje zadane vrijednosti temperature Uređaj FUSION 1 omogućuje fiksno postavljanje zadane vrijednosti temperature. Na taj se način sprječava promjena željenog podešenja. Ta je funkcija tvornički deaktivirana. Podešavanje željene zadane vrijednosti Željenu temperaturu podesite pomoću potenciometra za temperaturu zraka (10). Uređaj FUSION 1 odvojite od mreže i aktivirajte izbornik Setup (Postavke) (Poglavlje 7 Izbornik Setup (Postavke) Pod stavkom izbornika bo aktivirajte fiksno postavljanje zadane vrijednosti ( On (uključeno)) Aktiviranje fiksnog postavljanja Deaktiviranje fiksnog postavljanja Na prikazu statusa prikazuje se lokot. Prethodno podešena zadana vrijednost trajno se sprema i više se ne može promijeniti. Uređaj FUSION 1 možete ohladiti tako da potenciometar za temperaturu zraka (10) okrenete na lijevi graničnik 0. Čim potenciometar ponovno okrenete udesno, prethodno spremljena vrijednost se preuzima. Uređaj FUSION 1 odvojite od mreže i aktivirajte izbornik Setup (Postavke) (Poglavlje 7 Izbornik Setup (Postavke) Pod stavkom izbornika bo deaktivirajte fiksno postavljanje zadane vrijednosti (Poglavlje 7 Izbornik Setup (Postavke) OFF (isključeno)) Zadana vrijednost temperature sada se ponovno može slobodno podesiti. 7.2 Isključivanje opskrbe zrakom U određenim situacijama potrebno je nakratko isključiti opskrbu zrakom. Uređaj FUSION 1 nudi tu mogućnost. Isključivanje opskrbe zrakom Pomoću sklopke puhala vrućeg zraka (12) isključite grijanje i puhalo. Na LCD zaslonu (11) u prikazu statusa prikazuje se brojač za odbrojavanje. Bez opskrbe zrakom možete ekstrudirati najviše 60 sekundi. Ako za to vrijeme ponovno ne uključite puhalo vrućeg zraka, zaustavlja se pogon ekstrudera. 46

47 8. Kratak vodič za uređaj FUSION Uključivanje/pokretanje 1. Osigurajte da je sklopka puhala (12) isključena. 2. Priključite utikač (6) mrežnog napona. 3. Uključite sklopku puhala (12). 4. Pomoću potenciometra (10) podesite temperaturu zavarivanja. 5. Uključuje se grijanje, zaslon (11) trepće. 6. Pričekajte oko 5 minuta dok se ne postigne željena temperatura. 7. Pali seled (14), pomoću potenciometra (3) može se podesiti brzina pomaka žice. 8. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje pogona (15), ekstruder radi 8.2 Isključenje 1. Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje pogona (15), pogonski motor se zaustavlja 2. Pomoću potenciometra (10) grijanje okrenite skroz natrag na 0, aktivira se način rada Cooldown (hlađenje), LED (14) je ugašen. 3. Pričekajte da završi postupak hlađenja (oko 6 minuta). 4. Isključite sklopku puhala (12). 5. Izvucite utikač (6) mrežnog napona. 9. Upozorenja i poruke o pogreškama Upozorenja i poruke o pogreškama prikazuju se pomoću integrirane LED rasvjete (14) ili na LCD zaslonu (11). Kod pojave poruke o pogrešci više nije moguće dalje raditi. Grijanje se automatski isključuje, a pogon blokira. Za omogućavanje daljnjeg rada nakon preopterećenja pogonskog motora mora se resetirati elektronika (Reset). U tu svrhu uređaj FUSION 1 odvojite od struje izvlačenjem mrežnog utikača iz utičnice. 9.1 Upozorenja i poruke o pogreškama na LCD zaslonu Vrsta poruke Prikaz na LCD zaslonu Opis i mjere Pogreška Termoelement neispravan * * Obratite se servisnom centru Leister Pogreška Aktivirala se zaštita od pregrijavanja grijanja. Pustite da se uređaj FUSION 1 ohladi i pokušajte još jednom. Provjerite radi li puhalo pravilno. Ako se pogreška još uvijek javlja, obratite se servisu. Pogreška Preopterećenje pogona, isključite FUSION 1, izvucite mrežni utikač iz utičnice i pustite da se FUSION 1 ohladi. Ponovno pokušajte s većom temperaturom predzagrijavanja. Ako se pogreška još uvijek javlja, obratite se servisu. 47

48 Upozorenje Pogon za regulaciju izlaza ne postiže zadani broj okretaja. Faza zagrijavanja produžuje se za 2 minute. Upozorenje Servisna poruka: Pogonski motor za regulaciju izlaza ima više od 300 radnih sati. Pritiskom prekidača za pogon (15) ta se poruka može ignorirati i završiti trenutni posao. Ugljene četkice pogona ubrzo biste trebali dati zamijeniti u vašem servisu. Upozorenje Servisna poruka: Motor puhala ima više od 1000 radnih sati. Pritiskom prekidača za pogon (15) ta se poruka može ignorirati i završiti trenutni posao. Ugljene četkice puhala ubrzo biste trebali dati zamijeniti u vašem servisu. 9.2 Upozorenja i poruke o pogreškama putem LED rasvjete Vrsta poruke Prikaz LED rasvjete Opis i mjere Prikaz statusa Isključeno Hlađenje, grijanje isključeno, FUSION 1 nije spreman za rad Prikaz statusa Uključeno Uređaj je spreman za rad Pogreška 2 x u sekundi Pogreška puhala Ugljene četkice su istrošene * Puhalo je blokirano * Obratite se servisnom centru Leister Pogreška pogona: Preopterećenje pogona, isključite FUSION 1, mrežni utikač izvucite iz utičnice, pustite da se ohladi i ponovno pokušajte s višom temperaturom predzagrijavanja 48 Pogreška opskrbe naponom Mrežni napon > 20 % -> nadtemperatura grijanja Frekvencija mreže < 15 Hz ili >100 Hz

49 10. Upozorenja i poruke o pogreškama putem LED rasvjete Ekstruder ne grije: Okretni gumb za grijanje nalazi se na položaju 0. Grijaći element je neispravan *. Manjkava kvaliteta rezultata zavarivanja: Provjerite brzinu i temperaturu zavarivanja. Očistite nastavak za zavarivanje (8). Namještena temperatura zavarivanja nakon najviše 7 minuta (prošireni postupak zagrijavanja) još nije postignuta: Provjerite mrežni napon. * Obratite se servisnom centru Leister 11. Pribor Upotrebljavajte isključivo originalne rezervne dijelove i pribor proizvođača Leister jer u suprotnom nije moguće ostvariti prava na temelju jamstva ili garancije. Ostale informacije možete pronaći na stranici Održavanje Kod onečišćenja ulaz zraka (1) očistite kistom. U tu svrhu demontirajte filtar: Spojnice se moraju bočno lagano pritisnuti i izvući prema gore Kod svake promjene nastavaka za zavarivanje očistite mlaznicu za ekstrudiranje (22) i oslobodite je od ostataka materijala za zavarivanje (Poglavlje 5.6 Promjena nastavka za zavarivanje). Provjerite ima li prekida i mehaničkih oštećenja na mrežnom priključnom vodu i utikaču. 13. Servis i popravci Nakon oko 300 radnih sati u vašem servisu dajte provjeriti stanje ugljena pogona i puhala vrućeg zraka. Pogon i puhalo vrućeg zraka automatski se isključuju nakon postizanja minimalne duljine ugljena. Vrijeme rada: pogon oko 300 sati (četkice) puhalo vrućeg zraka oko 1000 sati (četkice) 49

50 Popravke smiju obavljati isključivo ovlašteni servisi proizvođača Leister. Servisi proizvođača Leister jamče stručnu i pouzdanu uslugu popravka u roku od 24 sata, s originalnim rezervnim dijelovima te u skladu sa spojnim shemama i popisima rezervnih dijelova. Adresu svojeg ovlaštenog servisa možete pronaći na zadnjoj stranici ovih uputa za uporabu. Ostale informacije možete pronaći na stranici Edukacija Tvrtka Leister Technologies AG i njezini ovlašteni servisi nude tečajeve zavarivanja i edukacije. Ostale informacije možete pronaći na stranici Jamstvo Za ovaj uređaj vrijede prava po garanciji ili jamstvu od datuma kupnje koja daje izravni distributer/trgovac. U slučaju zahtjeva na temelju jamstva (dokaz putem računa ili otpremnice) distributer zamjenskom isporukom ili popravkom uklanja greške u proizvodnji ili obradi. Ostali zahtjevi na temelju garancije ili jamstva isključeni su u okviru obveznog prava. Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu prirodnim habanjem, preopterećenjem ili pogrešnom uporabom. Jamstvo ili garancija ne obuhvaćaju grijaće elemente. Prava na temelju garancije ili jamstva ne primjenjuju se na uređaje koje je kupac modificirao ili izmijenio kao niti u slučaju uporabe neoriginalnih dijelova pribora proizvođača Leister. 16. Daljnji primjenjivi dokumenti Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines (broj artikla: ) 17. Sukladnost Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Švicarska, potvrđuje da proizvod u izvedbi koju smo stavili u promet ispunjava zahtjeve sljedećih Direktiva EU. Direktive: 2006/42, 2011/65, 2014/30, 2014/35 Usklađene norme: EN ISO 12100, EN , EN , EN , EN , EN , EN 62233, EN , EN , EN Kaegiswil, Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM 18. Zbrinjavanje Električne uređaje, pribor i ambalažu uvijek treba odnijeti na ekološku oporabu. Samo za države EU: Električne uređaje nemojte bacati u kućni otpad! 50

51 TH ไทย ค ม อการใช งาน สารบ ญ 1. ข อม ลด านความปลอดภ ยท สำาค ญ ว ตถ ประสงค การใช งาน ว ตถ ประสงค ท ไม ใช สำาหร บการใช งาน คำาแนะนำาด านความปลอดภ ย ข อม ลทางเทคน ค การขนส ง FUSION 1 ของค ณ แผ นป ายและข อม ลกำาหนดล กษณะ อ ปกรณ ท นำาส ง (อ ปกรณ มาตรฐานท รวมในกล อง) ภาพรวมช นส วนของอ ปกรณ การเตร ยมการเช อม ลวดเช อม การเป ดสว ตช การสตาร ทข นตอนการเช อม ป ดสว ตช การควบค มอ ณหภ ม ของเคร องอ ดร ดและลมอ นล วงหน า การเปล ยนข วต อเช อม ท ศทางการเช อม หน าจอแสดงผล LCD ส ญล กษณ ของต วแสดงสถานะ หน าจอแสดงการทำางาน เมน Setup แก ไขการต งค าท กำาหนดของอ ณหภ ม ป ดสว ตช การจ ายลม Quick Reference Guide FUSION 1 (ค ม ออ างอ งฉบ บย อสำาหร บ FUSION 1) การเป ดสว ตช /การเร มเด นเคร อง ป ดสว ตช ข อความการแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต การแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต ของหน าจอแสดงผล LCD การแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต ของไฟ LED การแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต ของไฟ LED อ ปกรณ เสร ม การบำาร งร กษา การบร การและการซ อมแซม การฝ กอบรม การร บประก น เอกสารท ใช ร วมก น การปฏ บ ต ตาม การกำาจ ด

52 TH ค ม อการใช งาน(ค ม อการใช งานด งเด มฉบ บแปล) ขอแสดงความย นด ท ค ณซ อ FUSION 1 ค ณได เล อกเคร องอ ดร ดระบบเช อมโดยใช ไอร อนค ณภาพช นหน ง โดยผ านการพ ฒนาและผล ตตามข อม ลล าส ดท ได ร บเก ยวก บอ ตสาหรรมแปรร ปพลาสต ก ม การใช ว สด ค ณภาพส งในการผล ต กร ณาอ านค ม อการใช งานให เข าใจก อนเร มต นใช งาน จ ดเก บค ม อการใช งานไว ก บอ ปกรณ เสมอ ส งมอบอ ปกรณ พร อมค ม อการใช งานให บ คคลอ นเสมอ LEISTER FUSION 1 เคร องอ ดร ดระบบเช อมแบบม อถ อ 1. ข อม ลด านความปลอดภ ยท สำาค ญ นอกเหน อจากข อควรระว งด านความปลอดภ ยท ระบ ไว ในแต ละบทของค ม อการใช งานฉบ บน แล ว ย งต องปฏ บ ต ตามระเบ ยบข อบ งค บด งต อไปน อย างเคร งคร ด คำาแจ งเต อน ข อควรระว ง อ นตรายถ งแก ช ว ต ก อนเป ดอ ปกรณ ให ด งปล กออกจากเต าเส ยบ เพราะส วนประกอบและอ ปกรณ ฟ ตต งนำาไฟถ กเป ดอย อ นตรายจากไฟไหม และการระเบ ด อ นตรายจากไฟไหม และการระเบ ดเน องจากการใช งานเคร องอ ดร ดระบบ เช อมอย างไม ถ กต อง (ต วอย างเช น โดยการจ ายความร อนท ส งเก นเข าใน ว สด ) โดยเฉพาะอย ใกล ก บว ตถ ท ต ดไฟและแก สท สามารถระเบ ดได! อ นตรายต อการล กไหม ห ามแตะต องช นส วนโลหะเปล าและมวลท ไหลออกมาเม อย งร อนอย จะ ต องท งให อ ปกรณ เย นต วลงก อน ห ามห นไอร อนและสายกราวด ท โผล ออกมาไปท ต วบ คคลหร อส ตว เล ยงโดยตรง FI แรงด นไฟฟ าท ใช งานตามท ระบ ไว ท อ ปกรณ จะต องสอดคล องก บแรง ด นไฟฟ าหล ก จะต องป ดสว ตช หล ก โบลเวอร ลมร อน (12) ในกรณ ท ไม ม การจ ายแรงด นไฟหล ก สำาหร บการใช งานอ ปกรณ ท ไซต งาน จะต องม การต ดต งสว ตช ป องก น FI เพ อป องก นเจ าหน าท ซ งทำางานท หน างาน จะสามารถใช งานอ ปกรณ ภายใต การควบค มด แลของเจ าหน าท เท าน น ไอร อนอาจส มผ สว สด ท สามารถต ดไฟได ซ งอาจอย ในท ท มองไม เห น จะสามารถใช งานอ ปกรณ เฉพาะเจ าหน าท ผ เช ยวชาญซ งผ านการ ร บรองแล ว หร อภายใต การควบค มด แลของเจ าหน าท เท าน น ห ามให เด ก ใช งานเคร องจ กร ป องก นไม ให อ ปกรณ โดนฝนหร อความช น 52

53 1.1 ว ตถ ประสงค การใช งาน FUSION 1 ถ กออกแบบมาเพ อการเช อมเทอร โมพลาสต กทำาจาก PE และ PP แบบม ออาช พในแขนง งานต าง ๆ การทำาภาชนะบรรจ การทำาท อส ง การทำาอ ปกรณ ท พ กขยะและ พ นท ท งขยะปนเป อน การซ อมแซม ใช เฉพาะช นส วนอะไหล และอ ปกรณ เสร มของแท จาก Leister ม ฉะน น การร บประก นหร อการเคลม ประก นจะเป นโมฆะ กระบวนการเช อมและชน ดว สด ท ใช การเช อมว สด เทอร โมพลาสต ก (PE, PP) 1.2 ว ตถ ประสงค ท ไม ใช สำาหร บการใช งาน การใช งานในล กษณะอ น หร อการใช งานในว ตถ ประสงค อ น ถ อว าเป นการใช งานท ไม เหมาะสม 1.3 คำาแนะนำาด านความปลอดภ ย คำาแนะนำด านความปลอดภ ยเก ยวก บอ ปกรณ อย ในเอกสาร คำาแนะนำด านความปลอดภ ยเก ยวก บเค ร องจ กรระบบเช อมอ ตโนม ต / เคร องเช อมอ ดข นร ป/เคร องเช อม (Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines) ท ส งมาพร อมก น เอกสารด งกล าวน ย งม อย ในคำาแนะนำาการใช งานท เว บไซต ของเราอ กด วย 2. ข อม ลทางเทคน ค FUSION V FUSION โวลต แรงด นไฟอ ตรา V~ กำาล งไฟอ ตรา W ความถ Hz 50 / 60 อ ณหภ ม อากาศ C ประมาณ ปร มาณลม (20 C) % ประมาณ 230 อ ณหภ ม ท ทำาให พลาสต กน ม C ส งส ด 300 ระด บการปล อยมลพ ษ LpA (db) < 70 db (K = 3 db) ระด บการส นสะเท อน a h (m/s 2 ) < 2.5 (K = 1.5 m/s 2 ) ขนาด (ย ก ส) มม น ำาหน ก กก. 3.4 เคร องหมายแสดงการปฏ บ ต ตาม ระด บคลาสการป องก น II ลวดเช อม (ตามมาตรฐาน DVS 2211) Ø 3; การปล อยมลพ ษ (ค าเฉล ยท 50 เฮ รตซ ) Ø 4; การปล อยมลพ ษ (ค าเฉล ยท 50 เฮ รตซ ) FUSION 1 FUSION V โวลต Ø มม. Ø 3 / Ø 4 ± 0.3 Ø 3 / Ø 4 ± 0.3 กก./ชม. PE PP กก./ชม. PE PP PE PP PE PP สงวนส ทธ ในการเปล ยนแปลงทางเทคน ค 53

54 3. การขนส ง ใช เฉพาะกล องสำาหร บขนส งท ม อย ในรายการส นค าท ส งมาพร อมก นสำาหร บการขนส ง FUSION 1 จะต องท งให ท อป องก นลมร อน (9) เย นต วลงสน ทก อนดำาเน นการ ขนส ง ห ามจ ดเก บว สด ท ต ดไฟได (ต วอย างเช น พลาสต ก ไม กระดาษ) รวม ไว ในกล องสำาหร บขนส ง 4. FUSION 1 ของค ณ 4.2 แผ นป ายและข อม ลกำาหนดล กษณะ สามารถด ข อม ลเก ยวก บชน ดและหมายเลขลำาด บประจำาส นค าได จากแผ นป าย (5) ท ต ดอย บน อ ปกรณ FUSION 1 ของค ณ กร ณาบ นท กข อม ลน ไว ในค ม อผ ใช ของค ณ และอ างอ งถ งข อม ลน เสมอหากม ข อสงส ย เม อต ดต อเจ าหน าท ต วแทนหร อศ นย บร การท ผ านการร บรองจาก Leister ชน ด:... หมายเลขลำาด บประจำาส นค า:... ต วอย าง: 4.1 อ ปกรณ ท นำาส ง (อ ปกรณ มาตรฐานท รวมในกล อง) FUSION 1 1 ต ว ช ดต วกรองสำาหร บเคร องยนต /โบลเวอร 1 ช ด ข วต อเช อม CL 14 1 ต ว ประแจหกเหล ยม Gr3 1 ต ว ประแจหกเหล ยม Gr5 1 ต ว ค ม อการใช งานต นฉบ บ 1 เล ม ค ม อการใช งานต นฉบ บฉบ บแปล 1 เล ม สกร แหวนสำาหร บแขวน 1 ต ว 54

55 4.3 ภาพรวมช นส วนของอ ปกรณ ช องทางจ ายลมเข าสำาหร บมอเตอร ข บเคล อน / โบลเวอร 2. ช องสำาหร บลวดเช อม 3. โพเทนช โอม เตอร สำาหร บการควบค มการ ปล อยมลพ ษ 4. ม อจ บ (ต ดต งได ) 5. แผ นป ายพร อมข อม ลแสดงชน ดและ หมายเลขลำาด บประจำาส นค า 6. สายไฟ 7. สกร แหวนสำาหร บแขวน (ไม บ งค บ) 8. ข วต อเช อม 9. ท อป องก นลมร อน 10. โพเทนช โอม เตอร สำาหร บอ ณหภ ม ของลม 11. หน าจอแสดงผล LCD 12. สว ตช โบลเวอร ลมร อน 13. เกล ยวสำาหร บการต ดต งม อจ บ 14. ไฟ LED, ต วแสดงสถานะ 15. สว ตช เป ด/ป ดต วข บเคล อน 16. สกร ล อก (การต ดต งม อจ บ) 55

56 5. การเตร ยมการเช อม เล อกต ดต งม อจ บ (4) เข าท FUSION 1 (น อตน รภ ย 13) ได ให คำาน งถ งแรงบ ดด งส งส ด 4 Nm จะต องตรวจสอบสายไฟ (6) และปล กไฟ รวมถ งสายไฟพ วงขยายเพ อหาความเส ยหายในระบบ ไฟฟ าและกลไกก อนใช งาน ในการใช สายไฟพ วงขยาย ให ตรวจสอบส วนขวางข นต ำาของสายไฟ ความยาว [m] ส วนขวางข นต ำา (ท ~230 โวลต ) [mm 2 ] ถ ง สายไฟพ วงขยายจะต องผ านการอน ม ต สำาหร บสถานท ใช งาน (ต วอย างเช น นอกอาคาร) และต ด ฉลากให สอดคล องก น หากค ณใช อ ปกรณ สำาหร บการจ ายพล งงาน จะใช ได ก บกำาล งไฟฟ าท กำาหนดของอ ปกรณ ด งกล าว: เคร องอ ดร ดแบบม อถ อม กำาล งไฟท กำาหนด 2 ต ว 5.1 ลวดเช อม ห ามนำา FUSION 1 มาใช งานในสภาพแวดล อมท เส ยงต อการระเบ ด หร อไวไฟ ให ระม ดระว งการทำางานอย ในสภาพท ปลอดภ ย จะต องสามารถเคล อน ย ายสายไฟและลวดเช อมได อย างอ สระ และจะต องไม ก ดขวางการทำางานของผ ใช หร อบ คคลท สาม ให ใช ลวดเช อม PE / PP ท ม Ø 3 หร อ Ø 4 มม. เท าน นสำาหร บ FUSION การเป ดสว ตช เช อมต อ FUSION 1 เข าก บแหล งจ ายไฟ เป ดสว ตช FUSION 1 ท สว ตช โบลเวอร ลมร อน (12) ต งค าอ ณหภ ม ของลมร อนด วย โพเทนช โอม เตอร อ ณหภ ม ลม (10) ค าท ต งจะแสดงให เห นท หน าจอแสดงผล LCD (11) หล งจากเวลาประมาณ 5 นาท จะถ งอ ณหภ ม การทำางานและไฟ LED (14) จะต ด การ ดก นชน FUSION 1 ประกอบด วยระบบป องก นกระแสโหลดเก นหน งต วสำาหร บต วข บเคล อน ต วข บเคล อนจะด บ สว ตช โดยอ ตโนม ต เม อความเร วรอบน อยเก นไป ต วอย างเช น ไม สามารถสตาร ทต วข บเคล อนหร อสตาร ทได ในระยะเวลา ส นหาก ว สด ในเฟ องต วหนอนถ กทำาให อ อนน มไม เพ ยงพอ จากน น ทำาการอ นให ร อนเพ ม 2 นาท อ กคร ง ต วน บถอยหล งในต วแสดงสถานะจะปรากฏข นท หน าจอแสดงผล LCD (11)

57 ระบบป องก นความร อนส งเก น หากต วข บเคล อนม ความร อนส งเก นไปเน องจากอ ทธ พลภายนอกหร อท อ ณหภ ม หลอมละลายท ต ำาของว สด ในเฟ องต วหนอน ระบบป องก นอ ณหภ ม ภายในจะด บสว ตช ต วข บเคล อน Er 0400 จะปรากฏข นท หน าจอแสดงผล (11) ถอดแยก FUSION 1 ออกจากแหล งจ ายไฟและท งไว ให เย นลง 5.3 การสตาร ทข นตอนการเช อม ตามความต องการ ต ดต งข วต อเช อม (8)ท เหมาะสม, (บทท 5.6 การเปล ยนข วต อเช อม) หากถ งอ ณหภ ม การทำางานแล ว สามารถเร มการเช อมได โดยให กดสว ตช เป ด/ป ดต วข บเคล อน (15) ใช งาน FUSION 1 เม อม ลวดเช อมให เสมอ สอดลวดเช อม (บทท 5.1 ลวดเช อม) เข าไปในช องใดช องหน งของ ช องสำาหร บลวดเช อม (2) และปล อยให สายกราวด ส วนหน งโผล ออกมา ข อควรระว ง: ห ามสอดลวดเช อมเข าไปในท งสองช องสำาหร บลวดเช อมพร อมก นเด ดขาด ต องป อนลวดเช อมเข าอย างสะอาดและแห ง สามารถเปล ยนแปลงการปล อยมลพ ษผ านทางโพเทนช โอม เตอร ควบค มการปล อยมลพ ษ (3) โดยข นอย ก บเรขาคณ ตของตะเข บและการเล อกว สด ความเร วท ต งค าไว ในแผนภ ม แท งจะแสดงให เห นท หน าจอแสดงผล (11) หย ดการเช อมต อการส งสายกราวด ด วยสว ตช เป ด/ป ดต วข บเคล อน (15) 17 ห นห วฉ ดอ นล วงหน า (17) ไปย งโซนสำาหร บการเช อม อ นโซนสำาหร บการเช อมล วงหน าโดยการขย บแกว งไปมา นำา FUSION 1 ไปต งไว ในโซนสำาหร บการเช อมท เตร ยมการ และกดสว ตช เป ด/ป ดต วข บเคล อน (15) สร างและว เคราะห การทดสอบการเช อม ปร บอ ณหภ ม ลมร อนโดยใช โพเทนช โอม เตอร อ ณหภ ม ลม (10) และปร มาณการปล อยมลพ ษด วย โพเทนช โอม เตอร ควบค มการปล อยมลพ ษ (3) ให เหมาะสมตามต องการ ลวดเช อมจะถ กด งเข าโดยอ ตโนม ต ผ านทางช องสำาหร บลวดเช อม (2) หล งจากสตาร ทเคร อง ต องสามารถทำาการป อนลวดเข าไปได โดยไม ม แรงต านทาน 5.4 ป ดสว ตช กดสว ตช เป ด/ป ดต วข บเคล อน (15) ด งว สด สำาหร บเช อมในข วต อเช อมออกเพ อท จะไม ให ข วต อเช อมได ร บความเส ยหายหล งจากการ ออกต วคร งถ ดไป สามารถวาง FUSION 1 ไว ทางด านข างบนพ นท ท สะอาด ใช แผ นรองก นไฟ ห ามห นไอร อนไปย งบ คคล ส ตว เล ยงและว ตถ ปร บโพเทนช โอม เตอร อ ณหภ ม ลม (10) เป น 0 ปล อยให อ ปกรณ เย นลง ป ดสว ตช โบลเวอร ลมร อน (12) 57

58 5.5 การควบค มอ ณหภ ม ของเคร องอ ดร ดและลมอ นล วงหน า ให ควบค มอ ณหภ ม ของเคร องอ ดร ดและไอร อนสำาหร บงานเช อมท ใช เวลานานข นเป นระยะท สม ำาเสมอ โดยให ใช เคร องว ดอ ณหภ ม แบบอ เล กทรอน กส ท แสดงผลอย างรวดเร วพร อมเซ นเซอร อ ณหภ ม ท เหมาะสม เพ อจะค นหาอ ณหภ ม ส งส ดในไอร อนระหว างระด บทางออกของห วฉ ดและความล ก 5 มม. ในการว ดเคร องอ ดร ด ต องทำาการเส ยบเซ นเซอร ว ดในข วต อเช อมเข าไปตรงกลางของช ดสายไฟ 5.6 การเปล ยนข วต อเช อม ต องทำาการเปล ยนข วต อเช อมตรงอ ปกรณ ท อ นเคร องพร อมทำางาน อ นตรายต อการล กไหม ทำางานด วยถ งม อท ทนอ ณหภ ม เท าน น ด บสว ตช FUSION 1 ท อ นเคร องพร อมทำางานและถอดแยกออกจากแหล งจ ายไฟฟ า การถอดช นส วน ให ถอดข วต อเช อม (8) พร อมต วย ดข วต อเช อม (20) ด วยการปลดสกร หน บ (18) ออกจาก ห ว อ ดร ด (22) ทำาความสะอาดห วอ ดร ด (22) ไม ม คราบตกค างจากการเช อมในการเปล ยนข วต อเช อมท กคร ง และ ต องด ให แน ใจว าข นสกร แน นแล ว หมายเหต : เกล ยวซ าย ให ถอดข วต อเช อม (8) ด วยการคลาย สกร ย ด (21) ออกจากต วย ดข วต อเช อม (20) การประกอบต ดต ง ประกอบต ดต งข วต อเช อม (8) หน งต วท ถ กปร บให เหมาะก บรอยเช อมต อตรง ต วย ดข วต อเช อม (20) ด วยสกร ย ด (21) ต องข นข วต อเช อม (8) พร อมต วย ดข วต อเช อม (20) ให แน นด วยสกร หน บ (18) ข วต อเช อม 8 ต ว สกร หน บ 18 ต ว ห วฉ ดอ นล วงหน า 19 ต ว ต วย ดข วต อเช อม 20 ต ว สกร ย ด 21 ต ว ห วอ ดร ด 22 ต ว ท ศทางการเช อม สามารถหม นข วต อเช อม (8) อย างต อเน อง เข าไปในท ศทางการเช อมท ต องการได โดยการ คลายสกร หน บ (18) หล งจากน น ต องทำาการข นสกร หน บ (18) ให แน นอ กคร ง

59 6. หน าจอแสดงผล LCD หน าจอแสดงผล LCD (11) ถ กแบ งออกเป นสามขอบเขตการแสดงผล: ต วแสดงสถานะ อ ณหภ ม สำาหร บการเช อม ค าท กำาหนด/ค าจร ง แถบไฟแสดงผลสำาหร บมอเตอร ข บเคล อน 6.1 ส ญล กษณ ของต วแสดงสถานะ ต วน บถอยหล งสำาหร บข นตอนการทำาให ร อนข น ข นตอนการทำาให เย นลง การต งค าท กำาหนดถ กล อกไว แรงด นไฟฟ าทำางาน FUSION 1 ถ กป ดสว ตช 6.2 หน าจอแสดงการทำางาน การเร มต น การต งค าท กำาหนดสำาหร บ อ ณหภ ม ข นตอนการทำาให ร อนข น ท นท ท FUSION 1 ถ กเช อมต อเข าก บแรง ด นไฟฟ าท กำาหนดไว บนแผ นป าย (5) เวอร ช นล าส ดของซอฟต แวร จะปรากฏข น ท หน าจอแสดงผล LCD (11) เป นเวลา ประมาณ 2 ว นาท ถ าสว ตช สำาหร บโบลเวอร ลมร อน (12) อย ท ตำาแหน ง 0 ส ญล กษณ ปล กไฟ จะ แสดงให เห นท หน าจอแสดงผล LCD ในต ว แสดงสถานะ ให ส บสว ตช สำาหร บโบลเวอร ลมร อน (12) ไปย งตำาแหน ง 1 สามารถทำาการต งค า อ ณหภ ม ของลมได ด วยการใช โพเทนช โอ ม เตอร (10) การต งค าล าส ดจะแสดงให เห นท หน าจอแสดงผล LCD (11) ถ าไม ม การควบค มโพเทนช โอม เตอร (10) อ กแล ว จะม การส บสว ตช ไปย งต วแสดงค า จร ง ในระหว างข นตอนการทำาให ร อนข น อ ณหภ ม ล าส ดท หน าจอแสดงผลจะกระพร บ ล กศรช ข นไปทางด านบนจะแสดงให เห นว า อ ณหภ ม เพ มข น 59

60 ต วน บถอยหล ง ถ าอ ณหภ ม > 180 C ต วน บถอยหล งจะเร ม ทำางาน ตอนน ข นตอนการทำาให ร อนข นจะ ใช เวลาอ ก 5 นาท ความพร อมในการ ทำางานและการต ง ค าการควบค มการ ปล อยมลพ ษ หล งจากส นส ดระยะเวลาการทำาให ร อนข น ไฟ LED (14)จะเป ด ตอนน หน าจอแสดง ผลการทำางานจะแสดงค าจร งของอ ณหภ ม ท ต งค าไว และแถบแสดงผลพร อมการต งค า ล าส ดสำาหร บการควบค มการปล อยมลพ ษ ตอนน สามารถทำาการต งค าการควบค มการ ปล อยมลพ ษโดยใช โพเทนช โอม เตอร (3) FUSION 1 พร อมสำาหร บการอ ดร ดแล ว หมายเหต : ในระหว างการอ ดร ด ไม สามารถทำาการปร บ อ ณหภ ม ได ถ าทำาการต งค าท โพเทนช โอ ม เตอร (10) ในระหว างการอ ดร ด ค าท ต ง ไว จะถ กนำาไปใช ก ต อเม อหย ดมอเตอร ข บ เคล อนด วยการกดสว ตช (15) ข อควรระว ง: ควบค มการต งค าอ ณหภ ม หล งจากหย ดต วข บเคล อน ข นตอนการทำาให เย นลง ต องหม นโพเทนช โอม เตอร สำาหร บ อ ณหภ ม ของลม (10) ไปทางปลายส ด ด านซ าย 0 เพ อจะทำาให FUSION 1 เย น ลง ไฟ LED (14) จะถ กด บลง หน าจอแส ดงผล LCD (11) จะแสดงให เห นเกล ด ห มะในต วแสดงสถานะ และล กศรช ลงล าง ท กระพร บ รวมถ งค าจร งล าส ดของอ ณหภ ม ท นท ท อ ณหภ ม อย ต ำากว า 50 C OFF จะ ปรากฏข นท หน าจอแสดงผล LCD ตอนน สามารถทำาการถอดแยก FUSION 1 ออก จากแหล งจ ายไฟได 60

61 7. เมน Setup การปร บเปล ยน C/ F ป มต วข บเคล อน on > 2 s ป มต วข บ เคล อน on > 1 s ป มต วข บ เคล อน off ต วล อก การต งค าอ ณหภ ม ป มต วข บเคล อน on > 2 s ป มต วข บ เคล อน on < 1 s ป มต วข บ เคล อน off บ นท กการต งค า ป มต วข บ เคล อน on > 2 s ป มต วข บ เคล อน on < 1 s Software Release (การอน ญาตให ใช งาน ซอฟต แวร ) สว ตช โบลเวอร ลมร อน on สว ตช โบลเวอร ลมร อน off 61

62 7.1 แก ไขการต งค าท กำาหนดของอ ณหภ ม FUSION 1 สามารถแก ไขการต งค าท กำาหนดของอ ณหภ ม ได เพ อเป นการป องก นว าจะไม ม การปร บการ ต งค าท ต องการ ฟ งก ช นน จะถ กป ดใช งานมาจากโรงงาน การต งค าท กำาหนดตาม ต องการ ส งงานการแก ไข หย ดใช งานการ แก ไข ให ต งค าอ ณหภ ม ท ต องการโดยใช โพเทนช โอม เตอร สำาหร บอ ณหภ ม ของลม (10) ถอดแยก FUSION 1 ออกจากแหล งจ ายไฟ และส งงานเมน Setup (บทท 7 เมน Setup) ส งงาน ( On ) การแก ไขค าท กำาหนดได ใน รายการเมน bo ก ญแจจะปรากฏข นท ต วแสดงสถานะ ค าท กำาหนดท ต งไว ก อนหน าจะถ กบ นท ก อย างถาวรและไม สามารถทำาการปร บได อ ก ค ณสามารถทำาให FUSION 1 เย นลง ได โดยการหม นโพเทนช โอม เตอร สำาหร บ อ ณหภ ม ของลม (10) ไปย งปลายส ดด าน ซ าย 0 ท นท ท หม นโพเทนช โอม เตอร ไป ทางขวาอ กคร ง ค าท กำาหนดซ งบ นท กไว ก อนหน าจะถ กนำามาใช ถอดแยก FUSION 1 ออกจากแหล งจ ายไฟ และส งงานเมน Setup (บทท 7 เมน Setup) หย ดใช งานส งงาน ( OFF ) การแก ไขค าท กำาหนดได ในรายการเมน bo ตอนน สามารถทำาการต งค าท กำาหนดสำาหร บ อ ณหภ ม ได อย างอ สระอ กคร ง 7.2 ป ดสว ตช การจ ายลม ในบางสถานการณ จำาเป นต องป ดสว ตช การจ ายลมเป นเวลาส น ๆ FUSION 1 สามารถทำาเช นน ได การด บสว ตช การ จ ายลม ป ดสว ตช เคร องทำาความร อนและโบลเวอร โดยใช สว ตช โบลเวอร ลมร อน (12) หน า จอแสดงผล LCD (11) จะแสดงต วน บ ถอยหล งในต วแสดงสถานะ ค ณสามารถ ทำาการอ ดร ดได เป นเวลาส งส ด 60 ว นาท โดยไม ม การจ ายลม ถ าค ณไม เป ดสว ตช โบล เวอร ลมร อนอ กคร งในเวลาน ต วข บเคล อน ของเคร องอ ดร ดจะหย ดทำางาน 62

63 8. Quick Reference Guide FUSION 1 (ค ม ออ างอ งฉบ บย อสำาหร บ FUSION 1) 8.1 การเป ดสว ตช /การเร มเด นเคร อง 1. ต องแน ใจว าได ป ดสว ตช โบลเวอร (12) แล ว 2. เช อมต อปล ก (6)แรงด นไฟฟ า 3. เป ดสว ตช โบลเวอร (12) 4. ทำาการต งค าอ ณหภ ม การเช อมด วยการใช โพเทนช โอม เตอร (10) 5. เคร องทำาความร อนจะเป ดสว ตช, หน าจอแสดงผล (11)จะกระพร บ 6. รอประมาณ 5 นาท จนกว าจะถ งอ ณหภ ม ท ต องการ 7. ไฟ LED (14) จะต ด, สามารถทำาการต งค าความเร วในการป อนลวด ได ด วยการใช โพเทนช โอม เตอร (3) 8. กดสว ตช เป ด/ป ดต วข บเคล อน (15) เคร องอ ดร ดจะทำางาน 8.2 ป ดสว ตช 1. กดสว ตช เป ด/ป ดต วข บเคล อน (15) มอเตอร ข บเคล อนจะ หย ดทำางาน 2. หม นเคร องทำาความร อนด วยการใช โพเทนช โอม เตอร (10) ย อน กล บไปท 0 โหมด Cooldown จะถ กส งงาน ไฟ LED (14) จะด บ 3. รอจนส นส ดข นตอนการทำาให เย นต วลง (ประมาณ 6 นาท ) 4. ป ดสว ตช โบลเวอร (12) 5. ด งปล ก (6)แรงด นไฟฟ า 9. ข อความการแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต ข อความการแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต จะถ กแสดงด วยไฟ LED (14) ในต วหร อท หน า จอแสดงผล LCD ไม สามารถทำางานต อไปได อ กเม อม ข อความแจ งความผ ดปกต เก ดข น จะป ดสว ตช เคร อง ทำาความร อนโดยอ ตโนม ต และต วข บเคล อนจะถ กบล อก จะต องทำาการร เซ ตระบบอ เล กทรอน กส (Reset) เพ อทำางานต อไปหล งจากมอเตอร ข บเคล อนทำางานเก นพ ก ด โดยให ถอดแยก FUSION 1 ออกจากกระแสไฟด วยการด งปล กไฟออก 9.1 การแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต ของหน าจอแสดงผล LCD ชน ดข อความ การแสดงผลของ หน าจอแสดงผล LCD คำาอธ บายและว ธ การแก ไขป ญหา ความผ ดปกต ความผ ดปกต ความผ ดปกต องค ประกอบในการทำาความร อนชำาร ด * * ต ดต อศ นย บร การ Leister ม การตอบสนองจากระบบป องก นความร อนส งเก นของ เคร องทำาความร อน ปล อยให FUSION 1 เย นลงและ ลองอ กคร ง ตรวจสอบว าโบลเวอร ทำางานอย างถ กต อง หร อไม ถ าย งเก ดความผ ดปกต อย เร อย ๆ ให ต ดต อศ นย บร การ ต วข บเคล อนทำางานหน กเก นพ ก ด ให ป ดสว ตช FUSION 1 ด งปล กไฟออกและปล อยให FUSION 1 เย นลง ลอง อ กคร งด วยอ ณหภ ม การอ นล วงหน าท ส งข น ถ าย งเก ด ความผ ดปกต อย เร อย ๆ ให ต ดต อศ นย บร การ 63

64 คำาแจ งเต อน ต วข บเคล อนสำาหร บการควบค มการปล อยมลพ ษไม ถ ง รอบความเร วท กำาหนด ระยะการทำาให ร อนข นจะถ กย ด ออกไปอ ก 2 นาท คำาแจ งเต อน คำาแจ งเต อน ข อความการร บบร การ: มอเตอร ข บเคล อนสำาหร บการ ควบค มการปล อยมลพ ษม ช วโมงการปฏ บ ต งานเก น 300 ช วโมง สามารถละท งข อความน และส นส ดการทำางานท ค างอย ได โดยการกดสว ตช ต วข บเคล อน(15) แนะนำา ให ทำาการเปล ยนแปรงคาร บอนของต วข บเคล อนท ศ นย บร การของค ณโดยเร ว ข อความการร บบร การ: มอเตอร โบลเวอร ม ช วโมงการ ปฏ บ ต งานเก น 300 ช วโมง สามารถละท งข อความน และ ส นส ดการทำางานท ค างอย ได โดยการกดสว ตช ต วข บ เคล อน(15) แนะนำาให ทำาการเปล ยนแปรงคาร บอนของ โบลเวอร ท ศ นย บร การของค ณโดยเร ว 9.2 การแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต ของไฟ LED ชน ดข อความ การแสดงผลของไฟ LED คำาอธ บายและว ธ การแก ไขป ญหา ต วแสดงสถานะ ป ดสว ตช ทำาให เย นลง เคร องทำาความร อนป ดสว ตช FUSION 1 ไม พร อมทำางาน ต วแสดงสถานะ เป ดสว ตช อ ปกรณ พร อมทำางาน 64 ความผ ดปกต 2x ต อว นาท ความผ ดปกต ของโบลเวอร ใช แปรงคาร บอนจนส กหรอ * โบลเวอร ถ กบล อก * ต ดต อศ นย บร การ Leister ต วข บเคล อนผ ดปกต ต วข บเคล อนทำางานหน กเก นพ ก ด ให ป ดสว ตช FUSION 1 ด งปล กไฟออก ปล อยให เย นลงและลอง อ กคร งด วยอ ณหภ ม อ นล วงหน าท ส งข น แหล งจ ายไฟผ ดปกต แรงด นไฟฟ า >20 % -> เคร องทำาความร อนม อ ณหภ ม ส งเก น ความถ ของแหล งจ ายไฟ <15Hz หร อ >100Hz

65 10. การแจ งเต อนและข อความแจ งความผ ดปกต ของไฟ LED เคร องอ ดร ดไม ร อน ป มหม นของเคร องทำาความร อนอย ท ตำาแหน ง 0 อ ปกรณ ระบบจ ายความร อนชำาร ด * ผลการเช อมค ณภาพต ำา: ตรวจเช คความเร วในการเช อม อ ณหภ ม สำาหร บการเช อม ทำาความสะอาดข วต อเช อม (8) ย งคงไม ถ งระด บอ ณหภ ม สำาหร บการเช อมท ต งค าไว หล งผ านไปแล ว 7 นาท (ข นตอนการทำาให ร อนข นแบบข นส ง) ตรวจสอบแรงด นไฟฟ า * ต ดต อศ นย บร การ Leister 11. อ ปกรณ เสร ม ใช เฉพาะช นส วนอะไหล และอ ปกรณ เสร มของแท จาก Leister ม ฉะน น การร บประก นหร อการเคลม ประก นจะเป นโมฆะ สามารถด ข อม ลเพ มเต มได ท การบำาร งร กษา ทำาความสะอาดช องทางลมเข า (1) ด วยพ ก นหากม ส งสกปรก โดยให ถอดช นส วนต วกรอง ต อง ค อย ๆ บ บคล ปทางด านข างเข าหาก นและทำาการด งออกมาทางด านบน ทำาความสะอาดห วฉ ดพลาสต ก (22)ในการเปล ยนข วต อเช อมไม ให เหล อคราบเศษว สด การเช อม (บทท 5.6 การเปล ยนข วต อเช อม) ตรวจสอบสายไฟและปล กไปเพ อด การหย ดการเช อมต อและความเส ยหายของกลไก 13. การบร การและการซ อมแซม กร ณาให ศ นย บร การของค ณทำาการตรวจสอบระด บคาร บอนของต วข บเคล อนและโบลเวอร ลมร อนหล ง จากช วโมงการปฏ บ ต งานประมาณ 300 ช วโมง ต วข บเคล อนและโบลเวอร ลมร อนจะป ดสว ตช โดย อ ตโนม ต หล งจากท ถ งความยาวข นต ำาของคาร บอน ช วงเวลการปฏ บ ต งาน: ต วข บเคล อนประมาณ 300 ช วโมง (แปรง) โบลเวอร ลมร อนประมาณ 1000 ช วโมง (แปรง) 65

66 ให เฉพาะศ นย บร การท ผ านการร บรองของ Leister ดำาเน นการซ อมแซม ศ นย บร การของ Leister ร บประก นการดำาเน นการผ านศ นย บร การซ อมแซมท ม ความเช ยวชาญและเช อ ถ อได โดยใช ช นส วนอะไหล ของแท ภายใน 24 ช วโมง ตามแผนผ งวงจรและรายการช นส วนอะไหล ท กำาหนดไว เท าน น สามารถค นหาท อย ศ นย บร การท ผ านการร บรองได ท หน าส ดท ายของค ม อการใช งาน เล มน สามารถด ข อม ลเพ มเต มได ท การฝ กอบรม บร ษ ท Leister Technologies AG และศ นย บร การท ผ านการร บรองจะม การนำาเสนอหล กส ตรและการ ฝ กอบรมเก ยวก บการเช อม สามารถด ข อม ลเพ มเต มได ท การร บประก น สำาหร บอ ปกรณ เคร องน จะได ร บส ทธ การร บประก นหร อการร บรองผล ตภ ณฑ โดยตรงจากต วแทน จำาหน าย/ผ ขายน บจากว นท ซ อ สำาหร บการขอใช ส ทธ การร บประก นหร อการร บรองผล ตภ ณฑ (โดยต องใช ใบเสร จร บเง นหร อใบ ส งส นค าเป นหล กฐานประกอบ) ในกรณ ท เป นความผ ดพลาดจากผ ผล ตหร อข นตอนการผล ต ทาง ต วแทนจำาหน ายจะพ จารณาเปล ยนอ ปกรณ ให ใหม หร อซ อมแซม การยกเว นส ทธ การร บประก นหร อร บรองผล ตภ ณฑ จะต องอย ภายใต ขอบเขตของกฎหมายท บ งค บใช การร บประก นจะไม ครอบคล มความเส ยหายท เก ดจากการส กหรอตามอาย การใช งานโดยปกต การใช งานหน กเก นกำาหนด หร อการใช งานอย างไม ถ กต อง ส วนประกอบสำาหร บระบบทำาความร อนจะไม รวมอย ในส ทธ การร บประก นหร อร บรองผล ตภ ณฑ น ไม ม การร บประก นหร อการเคลมประก นสำาหร บอ ปกรณ ท ผ านการด ดแปลงหร อเปล ยนแปลงโดยผ ซ อ รวมถ งหากม การใช อ ปกรณ เสร มท ไม ใช ของแท จาก Leister 16. เอกสารท ใช ร วมก น คำาแนะนำาด านความปลอดภ ย เคร องจ กรระบบเช อมอ ตโนม ต / เคร องเช อมอ ดข นร ป/เคร องเช อม (Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines หมายเลขส นค า: ) 17. การปฏ บ ต ตาม Leister Technologies AG, Galileo-Strasse 10, 6056 Kaegiswil/Switzerland ขอร บประก น ว าผล ตภ ณฑ ของเราท วางจำาหน ายสอดคล องก บระเบ ยบข อบ งค บ EU ด งต อไปน ระเบ ยบข อบ งค บ: 2006/42, 2011/65, 2014/30, 2014/35 มาตรฐาน: EN ISO 12100, EN , EN , EN , EN , EN , EN 62233, EN , EN , EN Kaegiswil, Bruno von Wyl, CTO Christoph Baumgartner, GM 18. การกำาจ ด 66 ควรแยกประเภทอ ปกรณ ไฟฟ า อ ปกรณ เสร ม และห บห อบรรจ ภ ณฑ เพ อทำาการร ไซเค ลท เป น ม ตรต อส งแวดล อม เฉพาะสำาหร บประเทศในสหภาพย โรป: ห ามท งอ ปกรณ ไฟฟ าในขยะ คร วเร อน!

67 JA 日本語取扱説明書 目次 1. 安全に関する重要な注意事項 正しい使い方 誤った使い方 安全に関する注意事項 技術データ 輸送 お客様の FUSION 型式銘板 製品の識別 同梱品 ( トランク内の標準キット ) 熱風押出溶接機各部の概観 溶接準備 溶接棒 起動 溶接工程の開始 電源をオフにします 押出物の温度と予熱温風の制御 溶接シューの交換 溶接方向 液晶ディスプレイ ステータスインジケータのアイコン 運転パラメータ表示部 セットアップメニュー 温度の規定値設定を修正します 空気供給をオフにします Quick Reference Guide FUSION 1(FUSION 1 のクイックマニュアル ) 電源を投入する 起動する 電源をオフにします 警告メッセージとエラーメッセージ 警告とエラーメッセージ 液晶ディスプレイ 警告とエラーメッセージ LED 照明 警告とエラーメッセージ LED 照明 付属品 メンテナンス サービスと修理 研修 保証 関連文書 適合 廃棄について

68 JA 取扱説明書 ( 製造元純正品の取扱説明書 ) FUSION 1 をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます お選びいただきましたのは トップクラスの熱風押出溶接機です この熱風押出溶接機は プラスチック加工の業界において最先端レベルの知見を生かしながら その開発と製造を行っております また その製造にあたっては 高品質の材質を使用しております この取扱説明書は 最初にお使いになる前に必ず最後まで目を通すようにしてください この取扱説明書は この熱風押出溶接機とともに保管するようにしてください 他人にお譲りになるときは 必ず この取扱説明書を添付してください LEISTER FUSION 1 ハンド押出溶接機 1. 安全に関する重要な注意事項 この取扱説明書では 各章で個別に安全技術にかかわる注意事項を記載していますが それらに加えて以下の規定内容は 厳守するようにしてください 警告 注意 死亡の危険あり必ず装置の電源を抜いてから装置を開けてください というのも通電している構成部品と接続部に電気が通っているからです 火災 爆発の危険この溶接機を不適切に使用した場合 ( 素材の過度な加熱など ) や 特に可燃性の素材や爆発性のガスのそばでは 火災や爆発の危険があります やけどの危険あり熱くなっている金属部分や漏れ出る接着剤を手で触ないでください この熱風押出溶接機では 常にまずクールダウンさせるようにしてください 熱風や漏れ出る接着剤を人または動物に向けないでください FI この熱風押出溶接機に表示してある定格電圧が 現地の電源電圧と一致することを確認してください 電源電圧が遮断された場合は 熱風送風機 (12) のメインスイッチをオフにしなければなりません この熱風押出溶接機を建設工事の現場で使用するときは 漏電遮断器を必ず接続して 現場で働く人を保護してください 溶接機は必ず監督下で使用するようにしてください 目の届かない場所にある 可燃性の材質に排熱が当たることがあります この熱風押出溶接機を使用するときは 担当を熟練技能者に限定するか または 監視を付けてください お子様に使用させることは 絶対におやめください この熱風押出溶接機は 湿気や水気を帯びることがないよう 保護措置を講じてください 68

69 1.1 正しい使い方 FUSION 1は PEおよび PPの熱可塑性プラスチックの分野におけるプロフェッショナルな溶接用です 容器製造 パイプライン建設 装置製造 産業廃棄物処理場と汚染された場所 修理が予定されています お使いになる交換部品や付属品は いずれも Leisterの純正品に限定してください 純正品以外のものをお使いになった場合は 瑕疵に対する補償や製品に含まれる保証をご請求いただいても お断りすることがあります 適用可能な溶接工法 材質の種類は 以下のとおりです 熱可塑性素材の溶接 (PE PP) 1.2 誤った使い方上記以外の使い方や 範囲を逸脱する使い方は いずれも誤った使い方に該当します 1.3 安全に関する注意事項この装置における安全に関する注意事項は 付属の文書 安全に関する指示 - 自動溶接機 / 押出溶接機 / 溶接機 (Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines) をご覧ください この文書は 当社のウエッブサイト上の取扱説明書でもご覧いただけます 2. 技術データ FUSION V FUSION V 定格電圧 V~ 定格出力 W 周波数 Hz 50 / 60 送風温度 約 180~350 風量 (20 C) % 約 230 可塑温度 最高 300 騒音レベル LpA(dB) < 70dB(K = 3 db) 振動レベル a h (m/s 2 ) <2.5(K = 1.5 m/s 2 ) 寸法 ( 長さx 幅 x 高さ ) mm 436 x 92 x 236 重量 kg 3.4 適合マーク保護クラス II 溶接棒 (DVS 2211に準拠 ) Ø 3 排出量 (50 Hzでの平均値 ) Ø 4 排出量 (50 Hzでの平均値 ) FUSION V FUSION V Ø mm Ø 3/Ø 4 ± 0.3 Ø 3/Ø 4 ± 0.3 kg/h kg/h PE 0.260~0.480 PP 0.330~0.540 PE 0.330~0.800 PP 0.350~0.830 PE 0.260~0.450 PP 0.330~0.500 PE 0.330~0.750 PP 0.350~0.760 仕様は お断りなしに変更することがあります 69

70 3. 輸送 FUSION 1 を輸送するときは 付属のキャリングケースのみを使用してください 輸送の前に熱風保護パイプ (9) が十分に冷却されていることを確認してください キャリングケースに 可燃性の材質 ( 例 : プラスチック 木材 紙 ) を保管することは 絶対におやめください 4. お客様の FUSION 型式銘板 製品の識別 型式名称と製造番号の識別表示は いずれも お手元の FUSION1 の型式銘板 (5) 上に貼付してあります この型式名称と製造番号は お手元の取扱説明書に転記し 弊社代理店や Leister 認定サービスセンターにお問い合わせいただく際には これらのデータを必ずお知らせください 型式 : 製造番号 : 例 : 4.2 同梱品 ( トランク内の標準キット ) 1xFUSION 1 1x フィルターセットモーター / 送風機 1x 溶接シュー CL 14 1x 六角レンチサイズ 3 1x 六角レンチサイズ 5 製造元純正品の取扱説明書 1 部製造元純正品の取扱説明書の翻訳版 1 部 1x 吊り下げるためのアイボルト 70

71 4.3 熱風押出溶接機各部の概観 吸気口駆動モーター / 送風機 2. 溶接棒開口部 3. 電位差計 出力調整 4. グリップ ( 取付可能 ) 5. 型式銘板 型式名称と製造番号の識別表示があります 6. 電源ケーブル 7. 吊り下げ用アイボルト ( オプション ) 8. 溶接シュー 9. 熱風保護チューブ 10. 電位差計 送風温度 11. 液晶ディスプレイ 12. 熱風送風機をのスイッチ 13. グリップ取り付け用のネジ 14. LED 照明 ステータスインジケータ 15. オン / オフスイッチ駆動 16. 固定ねじ ( 取り付けグリップ ) 71

72 5. 溶接準備 グリップ (4) をオプションで FUSION1( ロックナット 13) に取り付けます 最大締め付けトルク 4Nm を遵守してください 装置を起動する前に電源ケーブル (6) やプラグ 延長ケーブルを点検し 電気的 機械的不具合が無いかどうか確認してください 延長ケーブルを使用する際には 必ずケーブルの最小断面積を確認してください 長さ [m] 最小断面積 (~230V の際 ) [mm 2 ] ~ ~ 延長ケーブルは 使用場所 ( 例 : 屋外 ) 向けで使用が認められているものにして 相応の識別表示を行ってください 電源装置を使用する場合は 電源装置の定格出力を守ってください 定格出力 2 倍のハンド押出機 爆発の危険や発火の恐れがある場所で FUSION 1 を使用することを禁じます 作業中は 安全に十分配慮してください 接続ケーブルや溶接棒は自由に動かせる状態にして 作業中も使用者や第三者の妨げにならないようにしてください 5.1 溶接棒 FUSION 1 には 溶接棒 Ø3 または Ø4mm の PE/PP のみを使用してください 5.2 起動 FUSION 1 を電源に接続します FUSION 1 熱風送風機 (12) のスイッチを入れます 熱風温度を電位差計の気温 (10) で設定します 設定値は液晶ディスプレイ (11) 表示されます 約 5 分後に使用温度に達し LED(14) が点灯します 72 作動防止 FUSION 1 には 駆動モーター過負荷防止機能が搭載されています 回転速度が低すぎると駆動モーターは自動的にオフになります 例えば 次のような場合 ドライブを起動できないか短時間だけ起動します スクリュー内の材料が十分に可塑化されていません その後 さらに 2 分間再加熱します 液晶ディスプレイ (11) のステータスインジケータにカウントダウンタイマーが表示されます

73 過熱保護駆動モーターが外部の影響により またはスクリュー内の材料の融解温度が低すぎて過熱しすぎると 内部温度保護機能によって駆動モーターの電源が切れます ディスプレイ (11) にエラー 0400 が表示されます 電源から FUSION 1 を外し 冷まします 5.3 溶接工程の開始 必要に応じて適切な溶接シュー (8) を取り付けます ( 第 5.6 章溶接シューの交換 ) 使用温度に達すると 溶接を開始できます このためにオン / オフスイッチ駆動モーター (15) を作動します 必ず溶接棒を供給しながら FUSION 1 を操作してください 溶接棒 ( 第 5.1 章溶接棒 ) を溶接棒開口部 (2) の 1 つに挿入し 少量の試し出しをします 注意事項 : 絶対に溶接棒を両方の溶接棒開口部に同時に挿入しないでください 溶接棒は清潔で乾燥した状態で供給する必要があります 電位差計の出力調整 (3) により 縫い目の形状と材質の選択に応じて出力を変更できます ディスプレイ (11) に設定速度が棒グラフで表示されます 溶接材送給をオン / オフスイッチ駆動 (15) で中断します 17 予熱ノズル (17) を溶接エリアに向けます 往復運動を繰り返して溶接エリアを昇温します 準備した溶接エリアに FUSION 1 を置き オン / オフスイッチ駆動 (15) を作動させます テスト溶接を作成して分析します 電位差計の送風温度 (10) による熱風温度 および電位差計出力調整 (3) に伴う排出量は必要に応じて調整してください 溶接棒はスタート後 自動的に溶接棒投入口 (2) に引き込まれます 溶接棒の送入は抵抗がないように行われる必要があります 5.4 電源をオフにします オン / オフスイッチ駆動 (15) を作動させます 次回の起動時に溶接シューが損傷しないように 溶接シュー内の溶接材料を取り除いてください これで FUSION 1は清潔な表面に横向きに置くことができます 耐火パッドを使用してください 熱風を人や動物 物に向けないでください 電位差計の送風温度 (10) を 0 に設定します 溶接機を冷まします 熱風送風機スイッチ (12) をオフにします 73

74 5.5 押出物の温度と予熱温風の制御 長時間の溶接作業の際には 押出物と熱風の温度を定期的に確認する必要があります これを行うには 適切な温度センサを備えた高速表示電子温度測定装置を使用する必要があります ノズルの出口レベルと深さ 5mm の間の熱風に最高温度が求められます 押出物測定には 溶接シュー内のセンサがケーブル中心に挿入されなければなりません 5.6 溶接シューの交換 溶接シューの交換は 溶接機が稼働温度の時に行う必要があります やけどの危険あり 必ず耐火手袋を着用して作業してください 稼働温度の FUSION 1 をオフにし 電源から引き抜いてください 解体 クランプネジ (18) を緩めて溶接シュー (8) を溶接シューホルダー (20) と一緒に押出ノズル (22) から取り外してください 溶接シュー交換時には毎回押出ノズル (22) から溶接物残留物を取り除き しっかりネジで固定されているか確認してください 注記 : 左ネジ 固定ネジ (21) を緩めて溶接シュー (8) を溶接シューホルダー (20) から取り外します 取り付け 溶接シームに適合した溶接シュー (8)1 つを溶接シューホルダー (20) に固定ネジ (21) で取り付けます 溶接シュー (8) は溶接シューホルダー (20) と一緒にクランプネジ (18) でよく締め付ける必要があります 溶接シュー 18 クランプネジ 19 予熱ノズル 20 溶接シューホルダー 21 固定ネジ 22 押出ノズル 溶接方向 クランプネジ (18) を緩めることによって 溶接シュー (8) を希望する溶接方向に連続的に回転させことができます クランプネジ (18) をその後もう一度よく締め付ける必要があります

75 6. 液晶ディスプレイ 液晶ディプレイ (11) は 3 つの表示エリアに分かれています ステータスインジケータ 溶接温度規定値 / 実測値 棒グラフ 駆動モーター 6.1 ステータスインジケータのアイコン 加熱工程用カウントダウンタイマー 冷却工程 規定値設定がブロックされています 電源電圧はオンで FUSION 1 はオフになっています 6.2 運転パラメータ表示部 起動 温度の規定値設定 FUSION 1 が型式銘板 (5) で指定されている電源電圧に接続されると 液晶ディスプレイ (11) にソフトウェアの現在のバージョンが約 2 秒間表示されます 熱風送風機用スイッチ (12) が 0 の位置にあると 電源プラグ アイコンが液晶ディスプレイのステータスインジケータに表示されます 熱風送風機 (12) を 1 の位置にスイッチを入れます 電位差計 (10) で送風温度を調整できます 現在の設定は液晶ディスプレイ (11) に表示されます 加熱工程 電位差計 (10) が作動されなくなると 実測値表示に切り替わります 加熱工程中は ディスプレイに現在の温度が点滅します 上向きの矢印は 温度が上昇していることを示します 75

76 カウントダウンタイマー 温度が 180 を超えると カウントダウンタイマーがスタートします 加熱工程はここからあと 5 分続きます 稼働準備および出力調整の設定 加熱時間が終わると LED 照明 (14) がオンになります 作業ディスプレイには設定温度の実測値 および排出量調整の現在の設定を示す棒グラフが表示されます 電位差計 (3) で排出量調整を設定することができます FUSION 1 は押し出す準備ができています 注記 : 押し出している間は 温度調節できません 押し出している間に電位差計 (10) の設定が行われると 駆動モーターがスイッチ (15) の作動により停止してから 設定した値が採用されます 注意 : 駆動停止した後に温度設定を確認してください 冷却工程 FUSION 1 を冷却するには送風温度用の電位差計 (10) の左ストッパーを 0 に回す必要があります LED 照明 (14) がオフになります 液晶ディスプレイ (11) のステータスインジケータに雪の結晶マーク および点滅する下向き矢印 温度の実測値を表示します 温度が 50 C を下回ると液晶ディスプレイに OFF と表示されます ここで FUSION 1 を電源から切り離すことができます 76

77 7. セットアップメニュー 切り替え C/ F 駆動オン押しボタン > 2s 駆動オン押しボタン > 1s 駆動オフ押しボタン ロック温度設定 駆動オン押しボタン > 2s 駆動オン押しボタン < 1s 駆動オフ押しボタン 設定の保存 駆動オン押しボタン > 2s 駆動オン押しボタン < 1s ソフトウェアのリリース 熱風送風機をオンにします 熱風送風機をオフにします 77

78 7.1 温度の規定値設定を修正します FUSION 1 には温度の規定値設定を修正する機能があります これにより 希望した設定が入れ違うことがなくなります この機能は工場出荷時に無効になっています 希望する規定値の設定 送風温度用の電位差計 (10) で希望の温度に設定してください 電源から FUSION 1 を取り外し セットアップメニューを起動します ( 第 7 章セットアップメニュー ) メニュー項目 bo 内で規定値修正を有効にします ( オン ) 修正を有効にします 修正を無効にします ステータスインジケータにロックが表示されます 以前に設定された規定値は恒久的に保存され 置き換えることはできません 送風温度用の電位差計 (10) の左ストッパーを 0 に回すことで FUSION 1 を冷却することができます 電位差計を再度右に回すと 以前保存された規定値が採用されます 電源から FUSION1 を取り外し セットアップメニューを起動します ( 第 7 章セットアップメニュー ) メニュー項目 bo 内で規定値修正を無効にします ( 第 7 章セットアップメニュー オフ ) 温度の規定値を再び自由に設定できます 7.2 空気供給をオフにします 特定の状況によっては 空気供給を短時間オフにする必要があります FUSION 1 にはこの機能があります 空気供給の停止 熱風送風機のスイッチ (12) でヒーターと送風機をオフにします 液晶ディスプレイ (11) はステータスインジケータにカウントダウンタイマーを表示します 空気供給なしで 60 秒まで押し出すことができます この間に熱風送風機をオンにしないと 押出機の駆動が停止します 78

79 8. Quick Reference Guide FUSION 1(FUSION 1 のクイックマニュアル ) 8.1 電源を投入する 起動する 1. 送風機のスイッチ (12) がオフになっているか確認してください 2. プラグ (6) を電源電圧に接続します 3. 送風機のスイッチ (12) をオンにします 4. 溶接温度を電位差計 (10) で設定します 5. ヒーターがオンになり ディスプレイ (11) が点滅します 6. 希望する温度に達するまで約 5 分間待ちます 7. LED(14) が点灯し ワイヤ送給速度を電位差計 (3) で設定することができます 8. オン / オフスイッチ駆動 (15) を作動させ 押出機が稼働します 8.2 電源をオフにします 1. オン / オフスイッチ駆動 (15) を作動させると 駆動モーターが停止します 2. ヒーターを電位差計 (10) で完全に 0 に回して戻すと クールダウンモードになり LED(14) はオフです 3. 冷却工程が終了するまで待ちます (6 分前後かかります ) 4. 送風機のスイッチ (12) を切ります 5. プラグ (6) 源電圧から抜いて外します 9. 警告メッセージとエラーメッセージ 警告およびエラーメッセージは 内蔵 LED 照明 (14) または液晶ディスプレイ (11) で表示されます エラーメッセージが表示された場合は 作業を続行できなくなります ヒーターは 自動でオフになり 駆動がブロックされます 作業を続けるには 駆動モーターの過負荷後に電子機器をリセットする必要があります ( リセット ) これを行うには 電源プラグを電源から抜いて FUSION 1 を取り外す必要があります 9.1 警告とエラーメッセージ 液晶ディスプレイ メッセージの種類 液晶ディスプレイの表示 解説 対処 エラー サーモエレメントの故障 * * Leister のサービスセンターにお問い合わせください エラー エラー ヒーターの過熱保護がコンタクトしました FUSION 1 を冷ましてからもう一度試してください 送風機が適切に作動していることを確認してください それでもエラーが発生する場合は サービスセンターにお問い合わせください 駆動モーターの過負荷 フュージョン 1 をオフにして 主電源プラグを外し FUSION 1 を冷却します より高い予熱温度でもう一度試してください それでもエラーが発生する場合は サービスセンターにお問い合わせください 79

80 警告 排出調整のための駆動が規定回転数に達していません 加熱過程が 2 分延長されます 警告 警告 サービスメッセージ : 出力調整用の駆動モーターには 300 時間以上の稼働時間があります スイッチを押すことにより駆動部 (15) はこのメッセージを拒否し 現行の作業を終わらせることができます 次に駆動部のカーボンブラシをサービスセンターで交換する必要があります サービスメッセージ : 送風機モーターには 1,000 時間以上の稼働時間があります スイッチを押すことにより駆動部 (15) はこのメッセージを拒否し 現行の作業を終わらせることができます 次に送風機のカーボンブラシをサービスセンターで交換する必要があります 9.2 警告とエラーメッセージ LED 照明 メッセージの種類 LED 照明の表示解説 対処 ステータスインジケータ オフ 冷却 ヒーターのスイッチはオフ FUSION 1 の作動準備はできていません ステータスインジケータ オン 溶接機は作動可能です エラー 毎秒 2 倍 送風機のエラーカーボンブラシの磨耗 * 送風機がブロックされています * Leister のサービスセンターにお問い合わせ ください 駆動モーターのエラー : 駆動モーターの過負荷 FUSION 1 のスイッチをオフにし 電源プラグを抜き 冷却してより高い予熱温度でもう一度試してください 80 電圧供給のエラー電源電圧 > 20% - > ヒーターの過熱電源周波数 <15Hz もしくは >100Hz

81 10. 警告とエラーメッセージ LED 照明 押出機が加熱しません 回転式ノブのヒーターは 0 の位置にありますヒーターエレメントが故障 * 溶接部の仕上がり品質の悪さ : 溶接速度 溶接温度を確認してください 溶接シュー (8) を洗浄します 最長で 7 分 ( 拡張された加熱工程 ) が経過しても 設定した溶接温度にまだ達していません 電源電圧をチェックします * Leister のサービスセンターにお問い合わせください 11. 付属品 お使いになる交換部品や付属品は いずれも Leister の純正品に限定してください 純正品以外のものをお使いになった場合は 瑕疵に対する補償や製品に含まれる保証をご請求いただいても お断りすることがあります 詳細なご案内は Web サイトの にてご覧ください 12. メンテナンス 空気取り入れ口 (1) が汚れている場合は ブラシできれいにしてください これを行うには フィルターを取り外します クリップは側面をわずかに圧縮して上方向に引っ張り出す必要があります 押出ノズル (22) を溶接シューを交換するたびに洗浄し 溶接材料の残留物を取り除きます ( 第 5.6 章溶接シューの交換 ) 電源ケーブルおよびプラグの通電が遮断していないか 機械的な損傷がないか確認します 13. サービスと修理 稼働時間約 300 時間経過したら サービスセンターで駆動モーターと熱風送風機のカーボンレベルを確認してください 駆動部と熱風送風機は 最小カーボン長に達すると自動的にオフになります 稼働時間 : 約 300 時間の稼働 ( ブラッシング ) 熱風送風機 約 1,000 時間 ( ブラッシング ) 81

82 修理は必ず 当社認定の Leister サービス代理店にお任せください Leister 認定のサービスセンターでは 回路図と交換部品リストに沿って 純正の交換部品を使用する 確実なリペアサービスをエキスパートが承り 24 時間以内にお手元へお返しするよう お約束いたします 製品をご愛用いただいております皆様を担当する認定サービスセンターのアドレスは 取扱説明書の最終ページをご覧ください 詳細なご案内は Web サイトの にてご覧ください 14. 研修 Leister Technologies AG および 同社の認定サービスセンターでは 溶接実技のコースとセミナーを各種 開催しております 詳細なご案内は Web サイトの にてご覧ください 15. 保証 この熱風押出溶接機は 製品にお付けする保証や瑕疵に対する補償がご購入日より ご請求いただけますが いずれもライスターの特約販社か販売店が直接 承ります 製造または加工の上での欠陥や不良につきましては 製品にお付けする保証や瑕疵に対する補償をご請求いただいた際に ( 請求書または送り状による証明をご提示いただきます ) ライスターの特約販社が代替品をお届けするか または 修理のいずれかによる是正で対処させていただきます 上記以外では 製品にお付けする保証や瑕疵に対する補償をご請求いただいても 強行法規の範囲内として お断りいたします 損害のうち 自然な損耗 過大な負荷 不適切な取扱いのそれぞれに起因するものにつきましては 瑕疵に対する補償をお断りいたします 発熱体につきましては 瑕疵に対する補償や製品にお付けする保証の対象外とさせていただきます ご購入者が改造や変更を行った熱風押出溶接機の場合 および Leister 純正品以外の付属品や交換部品をお使いのときは いずれも製品にお付けする保証や瑕疵に対する補償をご請求いただいても お断りいたします 16. 関連文書 安全に関する指示 - 自動溶接機 / 押出溶接機 / 溶接機 (Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines) ( 品番 : ) 17. 適合 Leister Technologies AG(Galileo-Strasse Kaegiswil/Switzerland) は 市場導入された仕様の製品が以下の欧州連合の指令を満たしていることを承認します 指令 : 2006/ / / /35 整合規格 : EN ISO EN EN EN EN EN EN EN EN EN , Kaegiswil Bruno von Wyl CTO Christoph Baumgartner GM 廃棄について 電気機器 アクセサリー 梱包 包装材は いずれも環境に配慮し 再利用されるように廃棄処分してください EU 諸国において 電気機器を一般ごみとして廃棄することは固く禁じられています!

83 عربى إرشادات االستعمال AR فهرس المحتويات 1. إرشادات السالمة المهمة االستخدام السليم االستخدام غير السليم إرشادات السالمة البيانات الفنية النقل جهازك FUSION 1 لوحة الصنع والتعريف نطاق التوريد )التجهيز األساسي في الحقيبة( عرض عام ألجزاء الجهاز تجهيز اللحام...88 سلك اللحام التشغيل بدء عملية اللحام اإلطفاء فحص درجة حرارة المادة المنبثقة وهواء التسخين األولي تغيير حذاء اللحام اتجاه اللحام شاشة 91...LCD رموز بيان الحالة بيان العمل قائمة اإلعداد...93 تثبيت ضبط القيمة المرجعية لدرجة الحرارة قطع اإلمداد بالهواء دليل مرجعي سريع لجهاز 95...FUSION 1 التشغيل/البدء اإلطفاء بالغات التحذير واألعطال التحذيرات وبالغات األعطال في شاشة...95 LED 9.1 التحذيرات وبالغات األعطال لمبة 96...LED التحذيرات وبالغات األعطال لمبة 97...LED.11 ملحقات الصيانة خدمة وإصالح تدريب المسؤولية عن العيوب الوثائق المرجعية المطابقة التخلص من

84 AR إرشادات االستعمال )دليل المستخدم( نهنئك على شرائك لجهاز.FUSION 1 لقد وقع اختيارك على شراء ماكينة لحام بالهواء الساخن من الطراز األول. تم تطوير هذا المنتج وإنتاجه بما يتوافق مع أحدث مستوى معرفي في مجال صناعة معالجة البالستيك. ويتم استخدام خامات عالية الجودة في عملية إنتاج الجهاز. يرجى قراءة دليل التشغيل قبل التشغيل ألول مرة. احتفظ بدليل التشغيل هذا دائم ا مع الجهاز. ال تمرر الجهاز إلى شخص آخر إال ومعه دليل التشغيل الخاص به. LEISTER FUSION 1 ماكينة لحام يدوية. 1 إرشادات السالمة المهمة إلى جانب اإلرشادات المتعلقة بتقنية السالمة الموضحة في فصول دليل التشغيل هذا يتعين مراعاة التعليمات الواردة فيما بعد وااللتزام بها بشدة. تحذير خطر على الحياة يجب سحب القابس الكهربائي من المقبس قبل فتح الجهاز ألن المكونات والوصالت الناقلة للتيار الكهربائي مكشوفة. خطر اندالع حريق وخطر االنفجار في حال االستخدام غير السليم فني ا لماكينات اللحام )مثال جراء تعرضها للسخونة المفرطة( وال سيما بالقرب من مواد قابلة لالشتعال وغازات انفجارية ينشأ خطر اندالع حريق وخطر االنفجار. خطر االحتراق ال تلمس األجزاء المعدنية المكشوفة والكتلة الخارجية وهي ملتهبة. اترك الجهاز ليبرد أوال. ال توجه تيار الهواء الساخن والكتلة الخارجة إلى األشخاص أو الحيوانات. تحذير يجب أن يتطابق الجهد االسمي المشار إليه على الجهاز مع جهد التيار الكهربائي المحلي. في حالة انقطاع التيار الكهربائي ال بد من إطفاء مفتاح مروحة الهواء الساخن )12(. لغرض استخدام الجهاز في مواقع بناء فمن الضروري بشدة أن يكون هناك مفتاح حماية FI لغرض حماية فريق العمل العامل هناك. ال يسمح بتشغيل الجهاز إال تحت إشراف. يمكن أن تصل الحرارة المتصرفة إلى مواد قابلة لالشتعال تلك التي تكون موجودة خارج نطاق الرؤية. ال يسمح بتشغيل الجهاز إال على يد فنيين مختصين مؤهلين أو تحت إشرافهم. ي من ع منع ا بات ا االستخدام من ق ب ل األطفال. FI ينبغي حماية الجهاز من الرطوبة والبلل. 84

85 .1 1 االستخدام السليم جهاز FUSION 1 مخصص للحام االحترافي للمواد البالستيكية اللدنة حراري ا المصنوعة من PE و PP في مجاالت تصنيع الحاويات تصنيع المواسير تصنيع األجهزة مرادم النفايات ومخازن المواد الخطرة عمليات اإلصالح. ال تستخدم إال قطع الغيار والكماليات األصلية من شركة Leister وإال فلن يمكن تفعيل مطالب الضمان والمسؤولية عن الضمان. طرق اللحام وأنواع قطع التشغيل لحام الخامات اللدنة حراري ا PE( )PP 1 االستخدام 2. غير السليم أي استخدام آخر أو مناف لهذا الموضح يعد استخدام ا غير مطابق للمواصفات. 1 إرشادات 3. السالمة يمكن العثور على إرشادات السالمة لهذا الجهاز في الوثيقة المرفقة Welders/" Safety Instructions Automatic."Extrusion Welders/Welding Machines يمكنك أيض ا العثور على هذه الوثيقة في إرشادات االستعمال على موقعنا. FUSION فولت FUSION فولت / 50 حوالي حوالي 230 بحد أقصى 300 < 70 ديسيبل 3( = K ديسيبل( < ( = K م/ث ) الفولتية االسمية القدرة االسمية التردد درجة حرارة الهواء كمية الهواء ) 20 م( درجة حرارة التلدين مستوى االنبعاثات مستوى االهتزازات الكتلة )طول عرض ارتفاع( الوزن عالمة التوافق فئة الحماية الثانية فولت~ واط هرتز م % م الضجيج )ديسيبل( a h )م/ث ) 2 ملم كجم. 2 البيانات الفنية FUSION فولت Ø 3 / Ø 4 ± 0.3 PE PP PE PP FUSION فولت Ø 3 / Ø 4 ± 0.3 PE PP PE PP Ø ملم سلك اللحام )وفق ا للمواصفات )DVS 2211 Ø 3 انبعاث )القيم المتوسطة عند تردد 50 هرتز( Ø 4 انبعاث )القيم المتوسطة عند تردد 50 هرتز( كجم / ساعة كجم / ساعة نحتفظ بحق إجراء تعديالت تقنية. 85

86 . 3 النقل لغرض نقل FUSION 1 فاقتصر على استخدام صندوق النقل الموجود في نطاق التوريد. اترك ماسورة حماية الهواء الساخن )9( تبرد بالقدر الكافي قبل النقل. ال تستخدم صندوق النقل مطلق ا لتخزين مواد قابلة لالشتعال )مثال بالستيك أو خشب أو ورق(.. 4 جهازك FUSION لوحة الصنع والتعريف تمييز نوع الماكينة والتمييز القياسي مذكور على لوحة الصنع )5( في جهازك.FUSION 1 يرجى نقل هذه البيانات إلى دليل التشغيل وتوجه إلى وكيلنا أو مركز خدمة Leister المعتمد دائم ا إن كانت لديك أسئلة بخصوص هذه البيانات. النوع: الرقم التسلسلي: مثال:.2 4 نطاق التوريد )التجهيز األساسي في الحقيبة( FUSION طقم فالتر محرك/ مروحة 1 حذاء لحام CL 14 1 مفتاح زنق سداسي المقطع Gr3 1 مفتاح زنق سداسي المقطع Gr5 1 دليل تشغيل أصلي 1 ترجمة لدليل التشغيل األصلي 1 مسمار حلقي للتعليق 86

87 4 عرض 3. عام ألجزاء الجهاز فتحة سحب الهواء لمحرك الدفع/ المروحة. 2 فتحات سلك اللحام. 3 مقياس جهد نظام التحكم في االنبعاث. 4 مقبض )قابل للتركيب(. 5 لوحة الصنع مع بيانات الصنع والتمييز التسلسلي. 6 سلك التوصيل الرئيسي. 7 مسمار حلقي للتعليق )اختياري(. 8 حذاء اللحام. 9 ماسورة حماية الهواء الساخن 1 مقياس جهد درجة الحرارة للهواء.0 1 شاشة LCD 1. 1 مفتاح مروحة الهواء الساخن.2 1 لولب لتركيب المقبض اليدوي.3 1 لمبة LED بيان حالة.4 1 مفتاح تشغيل/ إطفاء المحرك.5 1 مسمار تثبيت )تركيب المقبض(.6 87

88 . 5 تجهيز اللحام قم اختياري ا بتركيب المقبض اليدوي )4( بجهاز FUSION 1 )صامولة التأمين 13(. احرص على مراعاة عزم الربط األقصى 4 نيوتن متر. يجب التحقق من عدم وجود أعطال كهربائية أو ميكانيكية في سلك التوصيل الرئيسي )6( والقابس وكابل التمديد قبل التشغيل. احرص على مراعاة الحد األدنى للمقطع العرضي للسلك عند استخدام كابل التمديد: الطول ]م[ الحد األدنى للمقطع العرضي )عند جهد ~230 فولت( ]ملم ] حتى يجب الموافقة على كابل التمديد إلى مكان االستخدام )على سبيل المثال في الهواء الطلق( وتمييزه وفق ا لذلك. عند استخدام وحدة إمداد الطاقة تسري على القدرة االسمية لوحدة اإلمداد بالطاقة: 2x القدرة االسمية لجهاز اللحام اليدوي. ال يسمح باستخدام جهاز اللحام FUSION 1 في المحيط القابل لالنفجار أو القابل لالشتعال. احرص على الوقوف اآلمن أثناء العمل. يجب أن يكون كابل التوصيل وسلك اللحام حر ي الحركة ويجب أال يتم عرقلة المستخدم أو أي شخص آخر أثناء العمل. 5 سلك 1. اللحام بالنسبة إلى الجهاز FUSION 1 فال تستخدم إال سلك اللحام Ø 3 PE / PP أو Ø 4 ملم. 5 التشغيل 2. قم بتوصيل جهاز FUSION 1 بالشبكة الكهربائية. قم بتشغيل جهاز FUSION 1 من مفتاح مروحة الهواء الساخن )12(. اضبط درجة حرارة الهواء الساخن باستخدام مقياس جهد درجة الحرارة للهواء )10(. يتم عرض القيمة المضبوطة على شاشة )11(.LCD بعد مرور 5 دقائق تقريب ا يتم الوصول إلى درجة حرارة التشغيل وتضيء لمبة )14( LED. واقية بدء التشغيل جهاز لحام FUSION 1 مجهز بوحدة حماية من فرط إجهاد المحرك. المحرك ينطفئ أوتوماتيكي ا عند الدوران بعدد لفات منخفض للغاية. على سبيل المثال لن يمكن بدء تشغيل المحرك أو سيتم تشغيله لفترة قصيرة فقط إذا لم يتم تلدين الخامة بالقدر الكافي في المسار الدودي. بعد ذلك ستتم إعادة اإلحماء عدة مرات لفترة دقيقتين. وسوف يظهر على شاشة )11( LCD عداد تنازلي في بيان الحالة. 88

89 واقية السخونة المفرطة عند تعرض المحرك لسخونة مفرطة جراء العوامل الخارجية أو في حالة االنخفاض الشديد في درجة حرارة انصهار الخامة في المسار الدودي فسوف تقوم واقية الحماية الداخلية من درجات الحرارة بإطفاء المحرك. ويظهر على الشاشة )11( بيان الخلل.Er 0400 افصل الجهاز FUSION 1 من الشبكة واتركه ليبرد. 5 بدء 3. عملية اللحام بحسب الحاجة رك ب حذاء اللحام )8( المعني )الفصل 6-5 تغيير حذاء اللحام(. عند الوصول إلى درجة حرارة التشغيل يمكن بدء عملية اللحام. وللقيام بذلك اضغط على مفتاح تشغيل/ إطفاء المحرك )15(. احرص دائم ا على تشغيل جهاز FUSION 1 مع إدخال سلك اللحام. أدخل سلك اللحام )الفصل 1-5 سلك اللحام( في إحدى فتحتي سلك اللحام )2( واسمح بخروج بعض الكتلة. انتبه! ال ت دخل سلك اللحام مطلق ا في كلتا فتحتي سلك اللحام في الوقت نفسه. يجب إدخال سلك اللحام وهو نظيف وجاف. يمكن تغيير االنبعاث من خالل وحدة التحكم في انبعاث مقياس الجهد )3( ارتباط ا بأبعاد السلك والخامة المختارة. سيتم على الشاشة )11( عرض السرعة المضبوطة في صورة مخطط شريطي. يتم قطع اإلمداد بالكتلة باستخدام مفتاح تشغيل/ إطفاء المحرك )15(. 17 وج ه منفث التسخين األولي )17( إلى منطقة اللحام. قم بتسخين منطقة اللحام أولي ا بحركات بندولية. ضع الجهاز FUSION 1 على منطقة اللحام المحضرة واضغط على مفتاح تشغيل/ إطفاء المحرك )15(. قم بإعداد عينة لحام وتحليلها. قم بحسب الحاجة بمواءمة درجة حرارة الهواء الساخن عن طريق مقياس جهد درجة الحرارة للهواء )10( وكمية االنبعاث مع وحدة التحكم في انبعاث مقياس الجهد )3(. يتم أوتوماتيكي ا بعد بدء التشغيل سحب سلك اللحام إلى الداخل عبر فتحة سلك اللحام )2( يجب أن تتاح إمكانية إدخال السلك دون مقاومة. 5 اإلطفاء 4. اضغط على مفتاح تشغيل/ إطفاء المحرك )15(. تخلص من مادة اللحام في حذاء اللحام حتى ال يتضرر حذاء اللحام عند بدء التشغيل. يسمح اآلن بوضع جهاز FUSION 1 من الجانب على سطح نظيف. استخدام سنادة مقاومة للحريق ال يسمح بتوجيه تيار الهواء الساخن إلى األشخاص والحيوانات واألشياء. اضبط مقياس جهد درجة الحرارة للهواء )10( على الوضع "0". اترك الجهاز ليبرد. أطفئ مفتاح مروحة الهواء الساخن )12(. 89

90 5 فحص 5. درجة حرارة المادة المنبثقة وهواء التسخين األولي عند إجراء أعمال لحام تستمر لفترات طويلة نسبي ا يتعين فحص درجة حرارة المادة المنبثقة وتيار الهواء الساخن على فترات منتظمة: وللقيام بذلك يتعين استخدام أجهزة قياس درجة حرارة إلكترونية سريعة البيان ومجهزة بحساسات لدرجة الحرارة. يتعين عندئذ البحث عن درجة الحرارة القصوى في تيار الهواء الساخن بين مستوى طرد المنفث وعمق 5 مم. عند قياس المادة المنبثقة يجب غرز حساس القياس الموجود في حذاء اللحام إلى داخل وسط الخط. 5 تغيير 6. حذاء اللحام يجب تغيير حذاء اللحام والجهاز في درجة حرارة التشغيل. خطر االحتراق ال تقم بإجراء أي أعمال إال وأنت مرتد قفازات ال تتأثر بدرجات الحرارة. أطفئ جهاز FUSION 1 في درجة حرارة التشغيل وافصله عن الشبكة الكهربائية. الفك اسحب حذاء اللحام )8( مع حامل حذاء اللحام )20( من خالل حل مسامير القمط )18( لخلعه من منفث اللحام )22(. قم بتنظيف منفث اللحام )22( في كل مرة يتم فيها تغيير حذاء اللحام للتخلص من بقايا اللحام وتحقق من إحكام الربط. ملحوظة: اللولب األيسر اسحب حذاء اللحام )8( من خالل حل مسامير التثبيت )21( لخلعه من حامل حذاء اللحام )20(. التركيب رك ب حذاء لحام )8( متوائم ا مع اللحام في حامل حذاء اللحام )20( باستخدام مسامير التثبيت )21(. يجب إحكام ربط حذاء اللحام )8( مع حامل حذاء اللحام )20( باستخدام مسامير القمط )18(. 8 حذاء لحام 18 مسامير قمط 19 منفث تسخين أولي 20 حامل حذاء اللحام 21 مسامير تثبيت 22 منفث لحام اتجاه 7. اللحام من خالل حل مسامير القمط )18( يمكن لف حذاء اللحام )8( مباشرة إلى اتجاه اللحام المرغوب. يجب بعد ذلك إعادة ربط مسامير القمط )18( بإحكام. 90

91 . 6 شاشة LCD شاشة )11( LCD مقسمة إلى ثالثة نطاقات عرض: بيان الحالة درجة حرارة اللحام المفترضة/ الفعلية بيان شريطي لمحرك الدفع 6 رموز 1. بيان الحالة عداد تنازلي لعملية اإلحماء عملية التبريد ضبط القيمة المفترضة غير متاح تكون هناك فولتية شبكة وجهاز FUSION 1 مطفأ 6 بيان 2. العمل بداية التشغيل بمجرد توصيل جهاز FUSION 1 بفولتية الشبكة الموضحة على لوحة الصنع )5( فسوف تظهر على شاشة )11( LCD رسالة توضح اإلصدار الحالي للبرنامج يستمر عرضها مدة ثانيتين تقريب ا. إذا كان مفتاح مروحة الهواء الساخن )12( على الوضع "0" فسيتم عرض رمز "قابس الشبكة" على شاشة LCD في بيان الحالة. القيمة المرجعية لضبط درجة الحرارة انقل مفتاح مروحة الهواء الساخن )12( إلى الوضع "1". باستخدام مقياس الجهد )10( يمكن ضبط درجة حرارة الهواء. يتم عرض القيمة المحدثة على شاشة.LCD )11( عملية اإلحماء إن لم يعد يتم استخدام مقياس الجهد )10( فسيتم التحويل إلى بيان القيمة الفعلية. أثناء عملية اإلحماء يتم على الشاشة عرض بيان وم اض يشير إلى درجة الحرارة الحالية. يوجد سهم يشير إلى أعلى وهو يوضح أن درجة الحرارة في ازدياد. 91

92 العداد التنازلي عندما تزيد درجة الحرارة عن 180 م فسيتم بدء العداد التنازلي. تستغرق عملية اإلحماء اآلن 5 دقائق االستعداد للتشغيل وضبط وحدة التحكم في االنبعاث عملية التبريد بعد انقضاء فترة اإلحماء سيتم تشغيل لمبة 14).)LED يعرض بيان العمل اآلن القيمة الفعلية لدرجة الحرارة المضبوطة والبيان الشريطي مع قيمة الضبط الحالية لوحدة التحكم في االنبعاث. باستخدام مقياس الجهد )3( يمكن اآلن ضبط وحدة التحكم في االنبعاث. جهاز FUSION 1 جاهز للحام. ملحوظة: لن يمكن أثناء عملية اللحام والبثق تعديل ضبط درجة الحرارة. إذا ما تم إجراء أي عملية ضبط في مقياس الجهد )10( أثناء عملية اللحام والبثق فلن يتم اعتماد القيمة المضبوطة إال بعد إيقاف محرك الدفع من خالل استخدام المفتاح )15(. لغرض تبريد جهاز FUSION 1 يجب إدارة مقياس جهد درجة الحرارة للهواء )10( حتى نقطة المصد اليسرى "0". يتم إطفاء لمبة )14(.LED تعرض شاشة )11( LCD ندف جليد في بيان الحالة وسهم ا وم اض ا يشير إلى أسفل وأيض ا القيمة الفعلية الحالية لدرجة الحرارة. بمجرد نزول درجة الحرارة إلى ما دون 50 م سيتم في شاشة LCD عرض بيان اإلطفاء."OFF" يمكن اآلن فصل جهاز FUSION 1 من الشبكة. انتبه! متابعة ضبط درجة الحرارة بعد إيقاف المحرك 92

93 . 7 قائمة اإلعداد تغيير وحدة قياس الحرارة م/ ف زر التشغيل مشغل > 2 ث زر التشغيل مشغل > 1 ث زر التشغيل مطفأ تأمين األقفال ضبط درجة الحرارة زر التشغيل مشغل > 2 ث زر التشغيل مشغل > 1 ث زر التشغيل مطفأ حفظ اإلعدادات زر التشغيل مشغل > 2 ث زر التشغيل مشغل > 1 ث تحرير البرنامج مفتاح مروحة الهواء الساخن مشغل مفتاح مروحة الهواء الساخن مطفأ 93

94 7 تثبيت 1. ضبط القيمة المرجعية لدرجة الحرارة يتيح جهاز FUSION 1 إمكانية تثبيت وضع ضبط القيمة المرجعية لدرجة الحرارة. وبذلك سوف يتعذر تعديل وضع الضبط المرغوب. هذه الوظيفة غير مفعلة من ق بل المصنع. ضبط القيمة المرجعية المرغوبة استخدم مقياس جهد درجة الحرارة للهواء )10( لضبط درجة الحرارة المرغوبة. افصل جهاز FUSION 1 من الشبكة وقم بتفعيل قائمة الضبط )الفصل 7 قائمة الضبط( أسفل بند القائمة "bo" قم بتفعيل وضع تثبيت القيمة المرجعية )"On"( تفعيل التثبيت إيقاف تفعيل التثبيت ويظهر في بيان الحالة رمز قفل. القيمة المرجعية سابقة الضبط سيتم تخزينها باستمرار ولن يمكن تعديل ضبطها مرة أخرى. يمكنك تبريد جهاز FUSION 1 من خالل إدارة مقياس جهد درجة الحرارة للهواء )10( ليصل إلى نقطة المصد اليسرى "0". بمجرد إعادة إدارة مقياس الجهد إلى اليمين فسيتم اعتماد القيمة المرجعية التي سبق تخزينها. افصل جهاز FUSION 1 من الشبكة وقم بتفعيل قائمة الضبط )الفصل 7 قائمة الضبط( أسفل بند القائمة "bo" قم بإيقاف تفعيل وضع تثبيت القيمة المرجعية 7 قائمة اإلعداد )"OFF"( يمكن اآلن ضبط القيمة المرجعية لدرجة الحرارة بحرية مرة أخرى. 7 قطع 2. اإلمداد بالهواء في بعض المواقف يكون من الضروري قطع إمداد الهواء لفترة قصيرة. جهاز FUSION 1 يتيح هذه اإلمكانية. إيقاف إمداد الهواء باستخدام مفتاح مروحة الهواء الساخن )12( يمكن إيقاف نظام التسخين والمروحة. وسوف تعرض شاشة 11) )LCD في بيان الحالة عداد ا تنازلي ا. يمكنك مواصلة البثق دون اإلمداد بالهواء مدة 60 ثانية بحد أقصى. إن لم تقم بإعادة تشغيل مروحة الهواء الساخن في هذا الوقت فسيتم إيقاف محرك جهاز اللحام. 94

95 .1. 8 دليل مرجعي سريع لجهاز FUSION 1 8 التشغيل/البدء. 1 تحقق من أن مفتاح المروحة )12( مطفأ.. 2 قم بتوصيل قابس )6( فولتية الشبكة.. 3 قم بتشغيل مفتاح المروحة )12(. 4 اضبط درجة حرارة اللحام باستخدام مقياس الجهد )10(.. 5 يعمل نظام التسخين وتومض الشاشة )11(.. 6 انتظر حوالي 5 دقائق إلى أن يتم بلوغ درجة الحرارة المرغوبة.. 7 تضيء لمبة) 14 ) LED ويمكن عندئذ ضبط سرعة إدخال السلك باستخدام مقياس الجهد )3(.. 8 بالضغط على مفتاح تشغيل/إطفاء المحرك )15( يعمل جهاز اللحام 8 اإلطفاء اضغط على مفتاح تشغيل/ إطفاء المحرك )15( وسوف يتوقف محرك الدفع. 2 أدر نظام التسخين باستخدام مقياس الجهد )10( إلى الوراء تمام ا وصوال إلى الموضع 0 وسيتم تفعيل وضع التبريد وتنطفئ لمبة) 14.)LED. 3 انتظر إلى أن تنتهي عملية التبريد )حوالي 6 دقائق(. 4 قم بإطفاء مفتاح المروحة )12(. 5 اخلع قابس )6( فولتية الشبكة. 9 بالغات التحذير واألعطال يتم عرض بالغات التحذير واألعطال من خالل لمبة LED المدمجة )14( أو على شاشة 11).)LCD عند ظهور أي بالغ خلل لن يمكن مواصلة العمل. سيتم أوتوماتيكي ا إطفاء نظام التسخين وإعاقة المحرك. لمواصلة العمل يجب إرجاع المجموعة اإللكترونية إلى الوضع األصلي بعد تعرض محرك الدفع لحمل فائق )إرجاع الضبط(. وتحقيق ا لهذا الغرض يتعين فصل جهاز FUSION 1 عن التيار الكهربائي من خالل سحب قابس الشبكة. 9 التحذيرات 1. وبالغات األعطال في شاشة LED نوع البالغ بيان شاشة LCD الوصف واإلجراءات العطل تلف العنصر الحراري * * اتصل بمركز خدمة Leister العطل تم تفعيل واقية حماية نظام التسخين من فرط الحرارة. اترك جهاز FUSION 1 ليبرد وأعد المحاولة مرة أخرى. تحقق مما إذا كانت المروحة تدور بشكل صحيح. عند استمرار ظهور الخطأ اتصل بمركز الخدمة. العطل فرط تحميل على المحرك أطفئ FUSION 1 واسحب قابس الشبكة واترك FUSION 1 ليبرد. كرر المحاولة عدة مرات مع زيادة درجة حرارة التسخين األولية. عند استمرار ظهور الخطأ اتصل بمركز الخدمة. 95

96 تحذير محرك وحدة التحكم في االنبعاث ال يبلغ عدد اللفات المفترض. يتم تمديد فترة اإلحماء بإضافة دقيقتين. تحذير بالغ الخدمة: محرك الدفع لوحدة التحكم في االنبعاث يعمل لفترة تزيد عن 300 ساعة. من خالل الضغط على المفتاح المحرك )15( يمكن التخلص من هذه الرسالة وإنهاء العمل القائم. يتعين تغيير فرشات الفحم للمحرك في مركز الخدمة. تحذير بالغ الخدمة: محرك المروحة يعمل لفترة تزيد عن 1000 ساعة. من خالل الضغط على المفتاح المحرك )15( يمكن التخلص من هذه الرسالة وإنهاء العمل القائم. يتعين تغيير فرشات الفحم للمروحة في مركز الخدمة. 9 التحذيرات 2. وبالغات األعطال لمبة LED نوع البالغ لمبة بيان LED الوصف واإلجراءات بيان الحالة مطفأ التبريد التسخين مطفأ جهاز FUSION 1 غير جاهز للتشغيل بيان الحالة مشغل الجهاز مستعد للتشغيل عطل 2x في الثانية عطل المروحة فرشات الفحم متآكلة* المروحة مسدودة * اتصل بمركز خدمة Leister عطل في المحرك: فرط التحميل على المحرك إطفاء جهاز FUSION 1 سحب قابس الشبكة ي ترك ليبرد وتعاد المحاولة عدة مرات بدرجة حرارة أعلى لإلحماء األولي خلل في التغذية بالطاقة الفولتية االسمية <20 % -< فرط درجة حرارة التسخين تردد الشبكة >15 هرتز أو <100 هرتز 96

97 . 10 التحذيرات وبالغات األعطال لمبة LED جهاز اللحام ال يسخن: الزر الدوار للتسخين على الوضع "0" خلل في عنصر التسخين * جودة منخفضة لنتيجة اللحام: راجع سرعة اللحام درجة حرارة اللحام. نظف حذاء اللحام )8( درجة حرارة اللحام المضبوطة بعد 7 دقائق على األكثر )عملية تسخين موسعة( ال يزال من غير الممكن الوصول إليها: راجع فولتية الشبكة * اتصل بمركز خدمة Leister. 11 ملحقات ال تستخدم إال قطع الغيار والكماليات األصلية من شركة Leister وإال فلن يمكن تفعيل مطالب الضمان والمسؤولية عن الضمان. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من الرابط. 12 الصيانة 1 نظف فتحة سحب الهواء )1( إذا اتسخت باستخدام فرشاة. للقيام بذلك فك الفلتر: يجب ضغط المشابك من الجانب بخفة وسحبها إلى أعلى إلخراجها. 2 1 نظ ف منفث جهاز اللحام )22( في كل عملية تغيير لحذاء اللحام واحرص على إزالة رواسب مادة اللحام منه )الفصل 6-5 تغيير حذاء اللحام(. يجب التحقق من عدم وجود انقطاعات كهربائية أو تلفيات ميكانيكية في سلك التوصيل الرئيسي والقابس.. 13 خدمة وإصالح توجه إلى مركز الصيانة لفحص السطح المقاوم للفحم بالمحرك ومروحة الهواء الساخن بعد مرور 300 ساعة تشغيل تقريب ا. ينطفئ المحرك ومروحة الهواء الساخن أوتوماتيكي ا بعد الوصول إلى طول التفحم األدنى. زمن التشغيل: مدة التشغيل حوالي 300 ساعة )الفرش( مدة تشغيل مروحة الهواء الساخن حوالي 1000 ساعة )الفرش( 97

98 ال ينبغي إجراء إصالحات إال من طرف مراكز خدمات Leister المعتمدة. مراكز خدمة Leister تضمن توفير خدمة إصالح احترافية وموثوقة في خالل 24 ساعة باستخدام قطع غيار أصلية وفق ا للمخططات الكهربائية وقوائم قطع الغيار. يمكنك في الصفحة األخيرة من دليل التشغيل هذا إيجاد عنوان مركز الخدمة المعتمد التابع له. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من الرابط. 14 تدريب تقدم شركة Leister Technologies AG ومراكز خدماتها المعتمدة دروس لحام وبرامج تدريب. يمكنك الحصول على مزيد من المعلومات من الرابط. 15 المسؤولية عن العيوب تسري على هذا الجهاز حقوق الضمان والمسؤولية عن العيوب التي يمنحها شريك المبيعات/البائع المباشر اعتبار ا من تاريخ الشراء. وفي حالة المطالبة بالضمان أو بالمسؤولية عن العيوب )مع اإلثبات بفاتورة أو إشعار تسليم( يقوم شريك المبيعات بتدارك عيوب التصنيع أو المعالجة إما بإجراء تسليم بديل وإما بالتصليح. ت ستبعد المطالبات األخرى بالمسؤولية عن العيوب أو الضمان في إطار القانون اإللزامي. ال تشمل المسؤولية عن العيوب األضرار التي ترجع إلى التآكل والبلى الطبيعيين أو فرط التحميل على الجهاز أو التعامل معه بشكل غير مناسب. وت ستبعد عناصر التسخين من المسؤولية عن العيوب أو الضمان. ال توجد طلبات الضمان أو المسؤولية عن العيوب في األجهزة التي تم تغيير هيكلها أو تغييرها من ق ب ل المشتري وأيض ا في حال استخدام كماليات غير أصلية من شركة.Leister. 16 الوثائق المرجعية Machines Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding )رقم الصنف: ) المطابقة شركة Leister Technologies ش.م 10 شارع جاليليو شتراسه CH6056 كيجيفيل/سويسرا تؤكد أن المنتج في التصميم الذي طرحناه يفي بمتطلبات توجيهات االتحاد األوروبي التالية. المواصفات: 2006/42 و 2011/65 و 2014/30 و 2014/35 المواصفات المتوافقة: EN EN EN EN EN ISO EN EN EN EN EN كيجيسفيل برونو فون فيل مدير تنفيذي كريتسوف باومجارتنر مدير عام.18 التخلص من 98 األجهزة الكهربائية والمستلزمات والعبوات يجب أن ت جر ى عليها عملية إعادة تصنيع متوافقة مع البيئة. فقط في دول االتحاد األوروبي : يرجى عدم إلقاء المعدات الكهربائية في القمامة المنزلية!

99 KO 한국어사용설명서 목차 1. 중요한안전지침 규정에따른사용 규정에따르지않은사용 안전지침 기술데이터 운반 귀하의 FUSION 타입표지판및식별 공급범위 ( 케이스에포함된표준장비 ) 장비부품개요 용접준비 용접봉 켜기 용접과정의시작 끄기 예열공기및압출물의온도점검 웰딩슈의교환 용접방향 LCD 디스플레이 상태표시창아이콘 작업표시창 Setup Menu ( 셋업메뉴 ) 온도의목표값세팅고정하기 공기공급끄기 Quick Reference Guide FUSION 1( 퀵레퍼런스가이드 ) 켜기 / 시작 끄기 경고및에러메시지 LCD 디스플레이에표시되는경고및에러메시지 LED 조명으로표시되는경고및에러메시지 LED 조명으로표시되는경고및에러메시지 액세서리 유지보수 서비스및수리 트레이닝 보증 유효한문서 적합성 폐기

100 KO 사용설명서 ( 원본사용설명서 ) 당사에서는 FUSION 1 의구매에감사를드립니다. 귀하께서는최고의열풍압출용접기를결정하신것입니다. 본제품은플라스틱가공산업의최신지식수준에따라설계및제작되었습니다. 본제품의제조에는우수한특성의고품질재료가사용되었습니다. 최초시운전전에본사용설명서를세심하게숙독하시기바랍니다. 본사용설명서는항상장비에비치하십시오. 본장비의양도시반드시사용설명서를함께제공하십시오. LEISTER FUSION 1 수동압출용접기 1. 중요한안전지침 본사용설명서의개별챕터에설명된안전기술적지침뿐아니라다음규정도준수해야합니다. 경고 주의 FI 생명위험장치를개방하기전에소켓에서전원커넥터를뽑아야하는데, 그이유는전기가흐르는컴포넌트및연결부가노출될수있기때문입니다. 화재및폭발위험본장치의부적합한사용시 ( 예를들어재료의과열 ), 특히가연성재료또는폭발성가스의근처에서사용하는경우화재및폭발위험이발생할수있습니다. 화상위험노출된금속부품및유출되는용융유체는가열된상태에서접촉하지마십시오. 본장비는항상먼저냉각시키십시오. 열풍제트및유출되는용융유체를사람또는동물에겨냥하지마십시오. 본장비에명시된정격전압은현장의전원전압과일치해야합니다. 전원전압의정전시열풍팬스위치 (12) 를꺼야합니다. 작업현장에서본장비를사용하기위해서는현장에서작업하는인원의보호를위해누전차단기를반드시사용해야합니다. 본장비는반드시감독하에서만사용해야합니다. 시야범위밖에서폐열이가연성재료에전달될수있습니다. 본장비는교육을이수한전문가가사용하거나또는이런사람의감독하에서만사용해야합니다. 어린이는절대사용하지말아야합니다. 본장치는습기및물기로부터보호하십시오. 100

101 1.1 규정에따른사용 FUSION 1 은다음분야에서 PE 및 PP 재질의열가소성플라스틱의전문적용접을위한장치입니다 용기제조 파이프라인제조 기구제조 폐기물및오염물처리 수리분야. 반드시 Leister 순정예비품및액세서리만사용해야하는데, 그렇지않을경우보증및보증청구권이소멸될수있기때문입니다. 용접방식및재료타입 열가소성플라스틱의용접 (PE, PP) 1.2 규정에따르지않은사용다른용도로의사용또는명시된범위를벗어난용도로의사용은모두규정에따른사용에해당하지않습니다. 1.3 안전지침이기기에대한안전지침은동봉된문서 Safety Instructions Automatic Welders/Extrusion Welders/Welding Machines 에서확인할수있습니다. 이문서는당사웹사이트의사용설명서에서도찾을수있습니다. 2. 기술데이터 FUSION V FUSION V 정격전압 V~ 정격출력 W 주파수 Hz 50 / 60 공기온도 C 약 공기량 (20 C) % 약 230 가소화온도 C 최대 300 소음레벨 LpA (db) < 70 db (K = 3 db) 진동레벨 a h (m/s 2 ) < 2.5 (K = 1.5 m/s 2 ) 치수 (L B H) mm 중량 kg 3.4 적합성인증마크보호등급 II 용접봉 (DVS 2211 적용 ) Ø 3; 배출량 (50 Hz 기준평균값 ) Ø 4; 배출량 (50 Hz 기준평균값 ) FUSION 1 FUSION V V Ø mm Ø 3 / Ø 4 ± 0.3 Ø 3 / Ø 4 ± 0.3 kg / h PE PP kg / h PE PP PE PP PE PP 기술적변경이있을수있습니다. 101

102 3. 운반 FUSION 1 의운반시반드시공급범위에포함된운반박스만사용하십시오. 열풍보호튜브 (9) 는운반전에충분히냉각시키십시오. 가연성재료 ( 예를들어플라스틱, 목재, 종이 ) 는절대운반박스에보관하지마십시오. 4. 귀하의 FUSION 타입표지판및식별 모델기호및일련번호는 FUSION 1 의타입표지판 (5) 에명시되어있습니다. 사용설명서를사용할때이정보를참조하시고당사대리점또는 Leister 서비스지점에문의하는경우신속한처리를위해항상이정보를알려주시기바랍니다. 타입 :... 일련번호 :... 예시 : 4.2 공급범위 ( 케이스에포함된표준장비 ) 1 개의 FUSION 1 1 개의모터 / 팬필터세트 1 개의웰딩슈 CL 14 1 개의육각핀렌치 ( 사이즈 3) 1 개의육각핀렌치 ( 사이즈 5) 1 개의오리지널사용설명서 1 개의오리지널사용설명서번역본 1 개의현수용아이볼트 102

103 4.3 장비부품개요 드라이브모터 / 팬공기입구 2. 용접봉개구 3. 배출량컨트롤포텐셔미터 4. 핸들 ( 장착가능 ) 5. 모델기호및일련번호가포함된타입표지판 6. 전원케이블 7. 현수용아이볼트 ( 옵션 ) 8. 웰딩슈 9. 열풍보호튜브 10. 공기온도포텐셔미터 11. LCD 디스플레이 12. 열풍팬스위치 13. 핸들장착용나사산 14. LED 조명, 상태표시창 15. 드라이브 On/Off 스위치 16. 잠금나사 ( 핸들장착 ) 103

104 5. 용접준비 핸들 (4) 을선택적으로 FUSION 1( 잠금너트 13) 에장착합니다. 4 Nm 의최대조임토크에주의하십시오. 시운전전에전원케이블 (6), 커넥터및연장케이블에서기계적손상여부를점검하십시오. 연장케이블을사용하는경우에는케이블의최소단면적에주의하십시오 : 길이 [m] 최소단면적 (230V 미만의경우 ) [mm 2 ] 19 이하 연장케이블은사용현장 ( 예를들어실외 ) 에허용된것이어야하며상응하게표시되어있어야합니다. 에너지공급을위해파워유닛을사용하는경우에는이파워유닛의정격출력에대해다음내용이적용됩니다 : 2 개의수동압출기정격출력. FUSION 1 은폭발위험성또는인화성환경에서는사용하지말아야합니다. 작업시안전한상태에주의하십시오. 연결케이블및용접봉은자유롭게움직일수있는상태여야하며작업시사용자또는제삼자를방해하지않아야합니다. 5.1 용접봉 FUSION 1 에는반드시 Ø 3 또는 Ø 4 mm 의 PE / PP 용접봉만사용하십시오. 5.2 켜기 FUSION 1 을전원에연결합니다. 열풍팬스위치 (12) 를이용해 FUSION 1 을켜십시오. 공기온도포텐셔미터 (10) 를이용해열풍온도를세팅합니다. 세팅한값은 LCD 디스플레이 (11) 에표시됩니다. 약 5 분후에가동온도에도달하며 LED(14) 가점등됩니다. 기동방지장치 FUSION 1에는드라이브과부하방지장치가탑재되어있습니다. 드라이브는회전속도가너무낮을경우자동으로꺼집니다. 예를들어재료가스크류에서충분히가소화되지않은경우드라이브를켤수없거나또는짧은시간동안에만켤수있습니다. 이런경우 2분동안후가열이이루어집니다. LCD 디스플레이 (11) 의상태표시창에는카운트다운카운터가나타납니다. 104

105 과열방지장치드라이브가외부영향으로인해또는스크류내재료의너무낮은용융온도로인해과열되는경우, 내장된온도보호장치가드라이브를끕니다. 디스플레이 (11) 에는 Er 0400 이나타납니다. FUSION 1 을전원에서분리하고냉각시키십시오. 5.3 용접과정의시작필요시해당웰딩슈 (8) 를장착합니다 ( 챕터 5.6 웰딩슈의교환 ). 가동온도에도달한경우, 용접을시작할수있습니다. 이를위해드라이브 On/Off 스위치 (15) 를누르십시오. FUSION 1은항상용접봉을공급하는조건에서사용하십시오. 용접봉 ( 챕터 5.1 용접봉 ) 을용접봉개구 (2) 중하나에삽입하고약간의용융유체를배출시키십시오. 주의 : 절대용접봉을양측용접봉개구에동시에삽입하지마십시오. 반드시깨끗하고건조한용접봉을공급해야합니다. 배출량은심형상및재료선택에따라배출량컨트롤포텐셔미터 (3) 를이용해변경할수있습니다. 디스플레이 (11) 에는세팅된속도가막대그래프로표시됩니다. 드라이브 On/Off 스위치 (15) 를이용해용융유체이송을중단하십시오. 17 예열노즐 (17) 을용접구역방향에놓으십시오. 진자동작으로용접구역을예열하십시오. FUSION 1 을준비된용접구역에위치시키고드라이브 On/Off 스위치 (15) 를누르십시오. 시험용접을실시하고분석하십시오. 공기온도포텐셔미터 (10) 를이용해열풍온도를조절하고배출량컨트롤포텐셔미터 (3) 를이용해배출량을필요에맞게조절하십시오. 용접봉은시동후에자동으로용접봉개구 (2) 를통해당겨집니다용접봉공급은저항없이이루어져야합니다. 5.4 끄기 드라이브 On/Off 스위치 (15) 를누릅니다. 다음사용시웰딩슈가손상되지않도록하기위해웰딩슈내용접재료를제거하십시오. FUSION 1은깨끗한바닥에반드시옆으로내려놓아야합니다. 내화성바닥을사용하십시오 열풍제트는사람, 동물및물체를겨냥하지말아야합니다. 공기온도포텐셔미터 (10) 를 0 위치에놓으십시오. 장치를냉각시키십시오. 열풍팬스위치 (12) 를끄십시오. 105

106 5.5 예열공기및압출물의온도점검 장시간용접하는경우열풍제트및압출물의온도를일정한간격으로점검해야합니다 : 이를위해적합한온도센서및고속디스플레이가탑재된전자식온도측정기를사용해야합니다. 열풍제트의최고온도는노즐배출면과 5 mm 깊이사이에서찾아야합니다. 압출물측정시측정센서를웰딩슈의중앙에꽂아야합니다. 5.6 웰딩슈의교환 웰딩슈교환은장치가워밍업된상태에서실시해야합니다. 화상위험 반드시내열성장갑을착용한상태로작업하십시오. 워밍업된 FUSION 1 을끄고전원에서분리하십시오. 탈거 클램핑나사 (18) 를풀어웰딩슈 (8) 를웰딩슈홀더 (20) 와함께압출노즐 (22) 에서제거합니다. 웰딩슈교환시압출노즐 (22) 의용접물잔류물을매번청소하고압출노즐이견고하게체결되었는지확인하십시오. 주의사항 : 왼나사 고정나사 (21) 를풀어웰딩슈 (8) 를웰딩슈홀더 (20) 에서제거합니다. 부착 고정나사 (21) 를이용해용접심에적합한웰딩슈 (8) 를웰딩슈홀더 (20) 에장착합니다. 웰딩슈 (8) 와웰딩슈홀더 (20) 는클램핑나사 (18) 를통해견고하게조여야합니다 웰딩슈 18 클램핑나사 19 예열노즐 20 웰딩슈홀더 21 고정나사 22 압출노즐 용접방향 클램핑나사 (18) 를풀어웰딩슈 (8) 를원하는용접방향으로무단으로회전시킬수있습니다. 그다음클램핑나사 (18) 는다시견고하게조여야합니다. 106

107 6. LCD 디스플레이 LCD 디스플레이 (11) 는 3 개의표시창영역으로구분되어있습니다 : 상태표시창 용접온도목표값 / 실제값 드라이브모터막대표시창 6.1 상태표시창아이콘 가열과정을위한카운트다운카운터 냉각과정 목표값세팅잠김 전원전압공급됨, FUSION 1 꺼진상태 6.2 작업표시창 시동 FUSION 1 이타입표지판 (5) 에명시된전원전압에연결되는즉시 LCD 디스플레이 (11) 에는현재소프트웨어버전이약 2 초동안나타납니다. 열풍팬스위치 (12) 가 0 위치에있는경우 LCD 디스플레이의상태표시창에는 전원커넥터 아이콘이표시됩니다. 온도목표값세팅 열풍팬 (12) 스위칭를 1 위치에놓으십시오. 이제포텐셔미터 (10) 를이용해공기온도를세팅할수있습니다. 현재세팅이 LCD 디스플레이 (11) 에표시됩니다. 가열과정 포텐셔미터 (10) 를더이상작동시킬수없는경우, 실제값표시창으로전환됩니다. 가열과정중에는디스플레이에점멸되는현재온도가표시됩니다. 위로향한화살표는온도가증가하는것을표시합니다. 107

108 카운트다운카운터 온도가 180 C 를초과하는 (>) 경우카운트다운카운터가시작됩니다. 이제가열과정은 5 분동안지속됩니다 배출량컨트롤의작동대기상태및세팅 가열시간의경과후에 LED 조명 (14) 이켜집니다. 이제작업표시창에는세팅된온도의실제값이표시되고막대표시창에는배출량컨트롤의현재세팅이표시됩니다. 이제포텐셔미터 (3) 를이용해배출량컨트롤을세팅할수있습니다. FUSION 1 이압출을위해준비된상태입니다. 주의사항 : 압출중에는온도를조절할수없습니다. 압출중에포텐셔미터 (10) 에서세팅작업을수행하는경우세팅된값은스위치 (15) 를눌러드라이브모터를정지시킨이후에비로소적용됩니다. 주의 : 드라이브의정지후에온도세팅을점검하십시오 냉각과정 FUSION 1 의냉각을위해서는공기온도포텐셔미터 (10) 를좌측스톱퍼 0 위치로회전시켜야합니다. LED 조명 (14) 이꺼집니다. LCD 디스플레이 (11) 의상태표시창에는눈송이, 점멸되는아래화살표및현재온도실제값이표시됩니다. 온도가 50 C 미만으로내려가는즉시 LCD 디스플레이에 OFF 가표시됩니다. 이제 FUSION 1 을전원에서분리할수있습니다. 108

109 7. Setup Menu ( 셋업메뉴 ) C/ F 전환 드라이브 on 버튼 > 2 s 드라이브 on 버튼 > 1 s 드라이브 off 버튼 온도세팅잠금 드라이브 on 버튼 > 2 s 드라이브 on 버튼 < 1 s 드라이브 off 버튼 설정저장 드라이브 on 버튼 > 2 s 드라이브 on 버튼 < 1 s Software Release ( 소프트웨어릴리즈 ) 열풍팬 on 스위치 열풍팬 off 스위치 109

110 7.1 온도의목표값세팅고정하기 FUSION 1 에는온도목표값세팅을고정하는기능이탑재되어있습니다. 이기능을이용해원하는세팅이변경되는것을방지할수있습니다. 출고시이기능은비활성화되어있습니다. 원하는목표값의세팅 공기온도포텐셔미터 (10) 를이용해원하는온도를세팅하십시오. FUSION 1 을전원에서분리하고 Setup Menu( 셋업메뉴 ) 를활성화시킵니다 ( 챕터 7 Setup Menu) 메뉴항목 bo 에서목표값고정기능을활성화시킵니다 ( On ) 고정활성화 고정비활성화 상태표시창에자물쇠가나타납니다. 이전에세팅된목표값이영구적으로저장되고더이상조절할수없게됩니다. 공기온도포텐셔미터 (10) 를좌측스톱퍼 0 위치로회전시키는방식으로 FUSION 1을냉각시킬수있습니다. 포텐셔미터를다시우측으로회전시키면이전에저장된목표값이적용됩니다. FUSION 1을전원에서분리하고 Setup Menu( 셋업메뉴 ) 를활성화시킵니다 ( 챕터 7 Setup Menu) 메뉴항목 bo 에서목표값고정을비활성화시킵니다 ( 챕터 7 Setup Menu OFF ) 이제온도목표값을다시자유롭게세팅할수있습니다. 7.2 공기공급끄기특정한상황에서는공기공급을단시간끄는것이필요할수있습니다. FUSION 1 에는이기능이탑재되어있습니다. 공기공급차단 열풍팬스위치 (12) 를이용해히터및팬을끕니다. LCD 디스플레이 (11) 의상태표시창에는카운트다운카운터가나타납니다. 최대 60 초동안공기공급없이압출작업을수행할수있습니다. 이시간동안열풍팬을다시켜지않는경우, 압출드라이브가정지합니다. 110

111 8. Quick Reference Guide FUSION 1( 퀵레퍼런스가이드 ) 8.1 켜기 / 시작 1. 팬스위치 (12) 가꺼져있는지체크하십시오. 2. 전원커넥터 (6) 를연결하십시오. 3. 팬스위치 (12) 를켜십시오. 4. 포텐셔미터 (10) 를이용해용접온도를세팅하십시오. 5. 히터가켜지고, 디스플레이 (11) 가점멸됩니다. 6. 원하는온도에도달할때까지약 5 분동안기다리십시오. 7. LED(14) 가점등되고, 포텐셔미터 (3) 를이용해용접봉이송속도를조절할수있습니다. 8. 드라이브 On/Off 스위치 (15) 를누르면압출이진행됩니다 8.2 끄기 1. 드라이브 On/Off 스위치 (15) 를누르면드라이브모터가정지합니다 2. 포텐셔미터 (10) 를이용해히터를완전히 0 위치로전환하면, 카운트다운모드가활성화되고, LED(14) 가꺼집니다. 3. 냉각과정이종료될때까지기다리십시오 ( 약 6 분 ) 4. 팬스위치 (12) 를끕니다 5. 전원커넥터 (6) 를뽑습니다 9. 경고및에러메시지 경고및에러메시지는통합된 LED 조명 (14) 을통해표시되거나또는 LCD 디스플레이 (11) 에표시됩니다. 에러메시지가발생하는경우더이상작업이불가능합니다. 히터는자동으로꺼지고드라이브는잠깁니다. 드라이브모터의과부하후계속작업하기위해서는전자장치를리셋해야합니다 (Reset). 이를위해 FUSION 1 을전원커넥터에서뽑아전원을분리해야합니다. 9.1 LCD 디스플레이에표시되는경고및에러메시지 메시지의종류 LCD 디스플레이표시창설명및조치 에러 가열소자고장 * * Leister 서비스센터에연락하십시오 에러 히터의과열방지장치가응답했습니다. FUSION 1 을냉각시키고다시시도하십시오. 팬이정상적으로작동하는지점검합니다. 에러가계속발생하는경우서비스지점에연락하십시오. 에러 드라이브과부하, FUSION 1 을끄고전원커넥터를뽑고 FUSION 1 을냉각시킵니다. 더높은예열온도로다시한번시도하십시오. 에러가계속발생하는경우서비스지점에연락하십시오. 111