313 architects, UAB į.k , Kauno g , LT Vilnius BLACK ROAD, UAB. Bendrieji rodikliai BENDRIEJI SKLYPŲ IR STATINIŲ RODIKLIAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "313 architects, UAB į.k , Kauno g , LT Vilnius BLACK ROAD, UAB. Bendrieji rodikliai BENDRIEJI SKLYPŲ IR STATINIŲ RODIKLIAI"

Transkriptas

1 PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO JUODSIS KEL. 34, VILNIUS M. SV., PREKYBOS PSKIRTIES PSTTO JUODSIS KEL. 38 IR 40, VILNIUS M. SV. STTYBOS PROJEKTS PROJEKTINII PSIŪLYMI Kauno g , LT-03 Vilnius

2 PROJEKTINIŲ PSIŪLYMŲ DOKUMENTŲ SUDĖTIES INIRŠTIS BENDRIEJI SKLYPŲ IR STTINIŲ RODIKLII Nr. Pavadinimas Lapo nr. Pavadinimas Mato vienetas Kiekis. BENDROJI DLIS.. Projektinių pasiūlymų dokumentų sudėties žiniaraštis.. Bendri sklypo ir statinių rodikliai.3. Bendras aiškinamasis raštas 3 SKLYPS Juodasis kel. 34 (kad. nr. 00/0075:0) sklypo plotas m 955 sklypo užstatymo intensyvumas % sklypo užstatymo tankumas % žaliųjų zonų kiekis %. BRĖINII.. plinkinės teritorijos esamos padėties urbanistinė analizė 4.. Teritorijos vystymo schema 5.3. Sklypo sutvarkymo planas 6.4. Pastatų aukšto plano schema 7 SKLYPS Juodasis kel. 38, 40 (kad. nr. 00/0075:77, 00/0075:30) sklypo plotas m 370 sklypo užstatymo intensyvumas % 53 sklypo užstatymo tankumas % 55 žaliųjų zonų kiekis % 6.5. Prekybos paskirties pastato fasadai 8.6. Paslaugų paskirties pastato fasadai D eskizas D eskizas 3. PRIEDI 3.. Sklypo, Juodasis kel. 34, nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Juodojo kel. 34 žemės sklypo planas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimas dėl sklypo Juodasis kel. 34 detaliojo plano tvirtinimo Sklypo Juodasis kel. 34 detalusis planas. Pagrindinis brėžinys Sklypo, Juodasis kel. 38, nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Juodojo kel. 38 žemės sklypo planas Sklypo, Juodasis kel. 40, nekilnojamo turto registro centrinio duomenų banko išrašas Juodojo kel. 40 žemės sklypo planas Įgaliojimas projektuotojui Įgaliojimas Topografinė nuotrauka, M :500, Bendras automobilių stovėjimo vietų kiekis vnt. 3 PSTTI Paslaugų paskirties pastatas (7.4) vnt užstatymo plotas m² 40,0 bendrasis plotas m² 3,5 pagrindinis plotas m²,55 pagalbinis plotas m² 8,97 pastato tūris m³ 30 aukštų skaičius vnt. a. pastato aukštis m 3,3 automobilių stovėjimo vietų poreikis vnt. 73 Prekybos paskirties pastatas (7.3) vnt užstatymo plotas m² 000,0 bendrasis plotas m² 87,99 pagrindinis plotas m² 30,0 pagalbinis plotas m² 74,79 pastato tūris m³ 000 pastato aukštis m 6,7 automobilių stovėjimo vietų poreikis vnt. 43 Bendrieji rodikliai

3 BENDRS IŠKINMSIS RŠTS Projektiniai pasiūlymai rengiami vadovaujantis pagrindiniais normatyviniais LR dokumentais ir kitais duomenimis:. LR Statybos įstatymas (in., 995, Nr ; 004, Nr. -67; 03, Nr ). ktuali redakcija nuo ;. LR plinkos apsaugos įstatymas (Lietuvos idas, Nr. 0; 99, Nr. 5-75). ktuali redakcija nuo ; 3. LR žemės įstatymas (in., 994, Nr ; 004, Nr ). ktuali redakcija nuo ; 4. LR Teritorijų planavimo įstatymas (in., 995, Nr ; 004, Nr. -67; 03, Nr ). ktuali redakcija 08--0; 5. Galiojantys statybos techniniai reglamentai; 6. Lietuvos Respublikos statybos normos, taisyklės ir kt.; 7. Higienos normos ir aplinkos apsaugos normatyviniai dokumentai; 8. Sklypo Juodasis kelias 34 detalusis planas, patvirtintas Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 008 m. vasario 3 d. sprendimu Nr Nagrinėjama teritorija Nagrinėjama teritorija yra Guriuose, Juodajame kelyje. Nagrinėjama teritorija užima tris sklypus - Juodasis kel. 34, Juodasis kel. 38, Juodasis kel. 40. Sklypui Juodasis kel. 34 yra parengtas ir Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 008 m. vasario 3 d. sprendimu Nr. -39 patvirtintas sklypo Juodasis kelias 34 (kadastro Nr. 00/0075:0) Naujosios Vilnios seniūnijoje, Vilniuje, detalusis planas. Pagal jį nustatytas sklypo naudojimo būdas - komercinės paskirties objektų teritorijos, naudojimo pobūdis - prekybos, paslaugų ir pramogų objektų statybos. Sklypas Projektinių pasiūlymų metu nagrinėjama teritorija užima tris sklypus - Juodasis kel. 34, unikalus Nr (kad. Nr. 00/0075:0), Juodasis kel. 38, unikalus Nr (kad. Nr. 00/0075:77), Juodasis kel. 40, unikalus Nr (kad. nr. 00/0075:30). Nagrinėjamos teritorijos plotas yra 6506 m. 33 architects įmonės parengtuose projektiniuose pasiūlymuose, numatomas taškinis sklypo užstatymas. Sklype Juodasis kel. 34 projektuojamas paslaugų paskirties pastatas - paštomatas, taromatas. Sklypuose Juodasis kel. 38 ir Juodasis kel. 40 projektuojamas prekybos paskirties pastatas, pagrindiniu fasadu orientuotas į Juodąjį kelią. Numatomi du įvažiavimai - išvažiavimai iš Juodojo kelio. Ties įvažiavimais - išvažiavimais numatoma elektroninė užkardų sistema su automobilių valstybinių numerių nuskaitymo galimybe. utomobilių parkavimas numatomas bendras visuose trijuose sklypuose Juodasis kel. 34,38 ir 40. Pagal STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 04 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. D-533, reikalavimus paslaugų paskirties pastatui aptarnauti reikalingas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius - vnt. Prekybos paskirties pastatui aptarnauti reikalingas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius - 43 vnt. Minimalus parkavimo vietų poreikis atitinka STR.06.04:04 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai reikalavimus. Bendras automobilių stovėjimo vietų skaičius sklypuose Juodasis kel. 34, 38, 40, yra 3 vnt. Prekybos pastato aptarnavimui numatytas ūkinis kiemas sklypo rytinėje dalyje. Prekybos paskirties pastatui aptarnauti skirtos automobilių stovėjimo vietos taip pat yra projektuojamos planuojamoje prijungti laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tarp žemės sklypų Juodasis kel. 34, unikalus Nr , Juodasis kel. 38, unikalus Nr , Juodasis kel. 40, unikalus Nr , ir Juodojo kelio gatvės, formuojant šioje teritorijoje įsiterpusius žemės sklypus ir juos prijungiant prie žemės sklypų Juodasis kel. 34, Juodasis kel. 38, Juodasis kel. 40. Tuo atveju, jeigu valstybinės žemės plotai tarp žemės sklypų Juodasis kel. 34, Juodasis kel. 38, Juodasis kel. 40, ir Juodojo kelio gatvės neatitiktų įsiterpusių žemės sklypų sąvokos ir nebūtų galimybės jų formuoti kaip įsiterpusių, šie žemės sklypai, statytojo iniciatyva, būtų formuojami kaip nauji susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypai. Remiantis Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 007 m. gruodžio d. įsakymu Nr. D-694, priedu, komercinės paskirties objektų teritorijoms mažiausias želdynams priskiriamas plotas nuo viso žemės sklypo ploto - 0%. Sklype Juodasis kel. 34 projektuojamas želdynų plotas 5m, t.y. %. Sklypuose Juodasis kel. 38 ir 40 projektuojamas želdynų plotas 63m, t.y. 7%. Ištrauka iš Vilniaus bendrojo plano pagrindinio brėžinio. Vilniaus m. Bendrajame plane šioje funkcinėje zonoje (PR.3..) - mišrios teritorijos, kuriose dominuoja gyvenamoji veikla (mažaaukštė vienbutė, daugiabutė gyvenamoji statyba), kartu su jos aptarnavimui reikalinga socialine, paslaugų ir kita infrastruktūra: maksimalus užstatymo intensyvumas, maksimalus pastatų aukštingumas 3 a. Pastatai Pagal STR,,Statinių klasifikavimas'', patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 06 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. D-73, pagrindinė žemės sklype Juodasis kel. 34 projektuojamo pastato naudojimo paskirtis pagal 7.4 p., paslaugų paskirties pastatas paštomatas, taromatas. Paslaugų paskirties pastatas projektuojamas adresu Juodasis kel. 34, Vilnius. Pastato tūrinė-erdvinė kompozicija formuojama pailgo stačiakampio plano 5x7 m, tūrio aukštis +3,30 m. Pastate bus projektuojamos paštomato ir taromato patalpos. Pamatai - gręžtiniai poliai arba spraustiniai ant natūralaus pagrindo. Projektuojamo statinio išorės sienos - mūro, apdaila - mineralinis tinkas, RL 900. Vitrinos - aliuminio rėmo, RL 704, stiklas - neutralios spalvos. Pastato stogas - vienšlaitis, neeksploatuojamas. Statinio kategorija - nesudėtingasis, I grupės. Pagal STR,,Statinių klasifikavimas'', žemės sklypuose Juodasis kel. 38 ir 40 projektuojamo pastato pagrindinė naudojimo paskirtis pagal 7.3 p., prekybos paskirties pastatai - skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai (parduotuvės, degalinių operatorinės su prekybos sale, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kiti pastatai). Prekybos paskirties pastatas projektuojamas sklypuose Juodasis kel. 38 ir Juodasis kel. 40. Pastato tūrinė-erdvinė kompozicija formuojama pailgo stačiakampio plano 33x66 m. Pastato aukštingumas - aukštas, aukštis +m, prekybos salės plotas ~30m. Pastate numatoma maisto prekių parduotuvė su sandėliavimo patalpomis bei prekybos salė. Pamatai - gręžtiniai poliai arba spraustiniai ant natūralaus pagrindo. okolinės plokštės, G/B kolonos - surenkamų elementų. Projektuojamo statinio išorės sienos - mūro iki + 4,00m, apdaila - mineralinis tinkas, RL 900. Virš +4,00 m - daugiasluoksnės fasado plokštės, RL Vitrinos - aliuminio rėmo, RL 704, stiklas - neutralios spalvos. Pastato stogas - vienšlaitis, neeksploatuojamas. Statinio kategorija - ypatingasis. iškinamasis raštas

4 Tolimoji g. Tolimoji g. Gurių g. Sutartiniai žymėjimai Esamas sodybinis užstatymas Esami komerciniai pastatai Esamų komercinių objektų teritorija Siūloma teritorijos konversija į komercinę Projektuojamas prekybos pastatas Gurių Sodų 4-oji g. Juodasis kel. Užstatymas Gurių g. Gurių Sodų 4-oji g. Sutartiniai žymėjimai Pagrindinis infrastruktūros mazgas kategorijos gatvė (pagrindinė infrastruktūros ašis) kategorijos gatvė Gatvių raudonosios linijos Viešo transporto sustojimo stotelė Projektuojamas prekybos pastatas Juodasis kel. Į Šumską Infrastruktūra IŠVDOS: Teritorijos vyraujantis užstatymo tipas - laisvas (sodybinis). Tolimosios ir Juodojo kelio sankryža yra svarbus nagrinėjamos teritorijos mazgas. Sklypuose ties šia sankryža formuojasi komercinis traukos centras (degalinė, prekybos paskirties pastatas, nedidelis turgelis ir paslaugų pastatas). Nagrinėjama teritorija yra mišri - joje dominuoja gyvenamoji veikla su smulkaus sodybinio užstatymo tipu, todėl planuojant gyvenamąją teritoriją aptarnavimui reikalingą socialinę, paslaugų ar kitą infrastruktūrą, tikslinga tokio pobūdžio objektus koncentruoti ties svarbiais infrastruktūros mazgais. tsižvelgiant į tai, teritorija prie Juodojo kelio ir Tolimosios gatvės sankryžos yra tinkama konversijai į komercinę. Juodojo kelio gatvė yra pagrindinė infrastruktūros ašis nagrinėjamoje teritorijoje. tsižvelgiant į faktinį transporto srautą, Tolimosios ir Juodojo kelio sankryžos pralaidumas yra per menkas, todėl siūloma Juodojo kelio gatvę parplėsti ties planuojamu prekybos pastato sklypu, nuomatant papildomą eismo juostą patekimui į sklypą, kartu sprendžiant pėsčiųjų ir dviračių takus. Vertinant pagrindinių gatvių vizualines erdves, ribojamas esamų medžių/krūmų grupių ir pastatų, siūloma prekybos pastato vieta nedarys neigiamos įtakos. Sutartiniai žymėjimai Miškai, medžių/ krūmų grupės Vizualiniai ryšiai Gatvių vizualinės erdvės Siūloma naujos bendros erdvės vieta Projektuojamas prekybos pastatas Vizualinės erdvės plinkinės teritorijos esamos padėties urbanistinė analizė

5 Dviračių takai Sutartiniai žymėjimai Projektuojamas prekybos pastatas 77/ Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas Projektuojamos teritorijos riba Numatoma vieša erdvė Numatomi želdynai (medžių/ krūmų grupės) Gatvių raudonosios linijos Važiuojamoji dalis Pėsčiųjų takai VV SĮ "Vilniaus planas" rengiamo "Gurių g. -Juodojo kelio ir Tolimosios g.-juodojo kelio sankryžų Vilniaus m. rekonstravimo projekto" sprendiniai / d 0 PE d 35 PV PEd5 VS Tolimoji g. VV / d 00 N d 60 VS PE d 0 HDPE VV / N VV d 400 PV d 0 PV VV d 0 PV d 0 PE d 00 PV rez VV rez. d 00 PLSTM / 00/ 800/ 06.3 Tolimoji g Gurių Sodų 4-oji g PEd63 VS KS VV 04.5 d 0 HDPE d d / d atv. pastat. 33 d d 40 PLSTM d PEd5 VS 06.7 Išlaikomas vizualinis ryšis su gatve KT B met VV B rez. 43 d / Esamas tvenkinys VV PEd40 VS 4 VV d 0 PV Vaikų žaidimo aikštelė d 0 PV VV VV d 0 PLS PEd0 VS statybų aikštelė VV 03.9 VV VV VV 04.5 PEd3 MS VV 04.6 VV 04.4 VV PEd5 VS / / PEd3 ms Išlaikomas vizualinis ryšis su gatve d 00 VV PEd0 VS PEd0 VS S / PEd5 VS X= Y= d 0 PV Pastatas lygiuojamas į gatvės raudonąsias linijas 05.9 S Juodasis kel. Juodasis kelias d 40 N PEd40 VS d VV 04.5 VV PEd5 VS cok / PEd0 VS d 3 MS PE 53-D VV VV 04.7 VV VV VV VV / VV d 5 PLS Teritorijos vystymo schema d 75 03/ VV PEd5 VS 05.8 d

6 d 0 PLS PEd0 VS d X= Y= D PEd5 VS / / met N statybų aikštelė S B VV / B S cok VV VV / / VV VV VV VV 03.9 VV VV 04. VV VV 04.5 VV VV S 0 m 50,0 P7 P0 P0 P9 Juodasis kel. 34 kad. nr. 00/0075:0 P5 P3 P4 d 0 PV P6 5,0 38 m 393 m 0 m P8 PEd5 VS PEd3 ms PEd0 VS P7 3,0 P0 Juodasis kelias Juodasis kel. PEd0 VS Juodasis kel. 38 kad. nr. 00/0075:77 Pastaba: Prekybos paskirties pastatui aptarnauti skirtos automobilių stovėjimo vietos taip pat yra projektuojamos planuojamoje prijungti laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, tarp žemės sklypų Juodasis kel. 34, unikalus Nr , Juodasis kel. 38, unikalus Nr , Juodasis kel. 40, unikalus Nr , ir Juodojo kelio gatvės, formuojant šioje teritorijoje įsiterpusius žemės sklypus ir juos prijungiant prie žemės sklypų Juodasis kel. 34, Juodasis kel. 38, Juodasis kel. 40. Tuo atveju, jeigu valstybinės žemės plotai tarp žemės sklypų Juodasis kel. 34, Juodasis kel. 38, Juodasis kel. 40, ir Juodojo kelio gatvės neatitiktų įsiterpusių žemės sklypų sąvokos ir nebūtų galimybės jų formuoti kaip įsiterpusių, šie žemės sklypai, statytojo iniciatyva, būtų formuojami kaip nauji susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijų naudojimo būdo žemės sklypai. d 00 PEd5 VS P7 P7 4,8 Juodasis kel. 40 kad. nr. 00/0075:30 5,0 5,0 PEd40 VS 5,0 PEd5 VS Sutartiniai žymėjimai Sklypų ribos Sklypo užstatymo riba [patvirtinta detaliuoju planu] Gatvių raudonosios linijos Įėjimai į pastatą Griaunami statiniai Servitutas - teisė tiesti ir naudoti požemines ir antžemines komunikacijas Planuojama prijungti valstybinė žemė psaugos zona nuo kuro užpylimo klolonėlės tstumas nuo gyv. namo iki atvirų mašinų aikštelių Pagrindiniai rodikliai (Juodasis kel. 34) Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas Sklypo plotas, m 955 Užstatymo tankis, % Užstatymo intensyvumas, % aliųjų zonų kiekis, % utomobilių stovėjimo vietų poreikis (paslaugų pask. pastatui), vnt Pagrindiniai rodikliai (Juodasis kel. 38, 40) Projektuojamas prekybos paskirties pastatas Sklypo plotas, m 370 Užstatymo tankis, % 55 Užstatymo intensyvumas, % 53 aliųjų zonų kiekis, % 6 utomobilių stovėjimo vietų poreikis (prekybos pask. pastatui), vnt 43 Bendras automobilių stovėjimo vietų kiekis, vnt 3 Sklypo sutvarkymo planas

7 d 0 PLS PEd0 VS 5,5 9,5 5,4 5,4,5 d 40,9 0,6 3, X= Y= D-3 Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas Projektuojamas prekybos paskirties pastatas Sklypų ribos Planuojama prijungti valstybinė žemė met /3 03/ N statybų aikštelė S B VV / B S cok ,0 5, ,0 5, ,0 66, m 393 m 0 m ,5 5,3 R 4, PSLUGŲ PSKIRTIES PSTTO EKSPLIKIJ Poz Patalpa Paštomatas, taromatas Pagalbinė patalpa Komercinių patalpų plotas [pagrindinis] Pagalbinis Plotas Plotas,55 8,97 3,5 m² PREKYBOS PSKIRTIES PSTTO EKSPLIKIJ Poz. Patalpa Bendro naudojimo patalpų Plotas Holas Užkasio zona Holas P Prekybos salė P pagalbinės, sandėliavmo patalpos P pagalbinės, sandėliavmo patalpos P pagalbinės, sandėliavmo patalpos Komercinių patalpų plotas [pagrindinis] Pagalbinis Plotas,55 8,97 3,5 m² Plotas 8,60 7,79 5,88 30,0 68,95 4,88 3,69 87,99 m² 0,39 30,0 640,40 87,99 m² 77/ PEd5 VS VV rez d VV VV d 0 PV d 0 PV VV PEd5 VS 00/ VV VV VV PEd3 ms PEd0 VS VV 04.5 Juodasis kelias PEd0 VS Juodasis kel VV 04.6 PEd3 MS VV PLNS : d /4 VV PEd5 VS d 0 PV R 9, VV 04.5 PEd40 VS PEd5 VS PEd0 VS d 3 MS PE /3 VV VV VV d 75 d 5 PLS VV VV 04.7 VV VV PEd5 VS d Pastatų aukšto plano schema

8 Stiklo paketai neutralios spalvos liuminio profiliai, RL 704 Daugiasluoksnės fasadinės plokštės, RL 9006 Mineralinis tinkas, paviršiaus tekstūra samanėlė, RL 900 4,00 4,70-0,0 REKLMOS VIET REKLMOS VIET REKLMOS VIET P-0 Pietų fasadas :00 Mineralinis tinkas, paviršiaus tekstūra samanėlė, RL 900 Parapetas - skarda, RL 9006 Daugiasluoksnės fasadinės plokštės, RL ,5 4,70 4,00 4,70 4,00-0,0 P-03 Šiaurės fasadas :00 liuminio profiliai, RL 704 Stiklo paketai neutralios spalvos Daugiasluoksnės fasadinės plokštės, RL 9006 Daugiasluoksnės fasadinės plokštės, RL 9006 Mineralinis tinkas, paviršiaus tekstūra samanėlė, RL 900 5,5 5,5 4,00-0,0-0,0 P-04 Vakarų fasadas :00 P-0 Rytų fasadas :00 Projektuojamas paslaugų paskirties pastatas Projektuojamas prekybos paskirties pastatas 4,00 4,70 P-05 Juodojo kelio išklotinė :500 Prekybos paskirties pastato fasadai

9 Mineralinis tinkas, paviršiaus tekstūra samanėlė, RL 900 3,30,80 liuminio profiliai, RL 704,0 P-07 Pietų fasadas :00 3,30 Mineralinis tinkas, paviršiaus tekstūra samanėlė, RL 900 P-09 Šiaurės fasadas :00 3,30 Mineralinis tinkas, paviršiaus tekstūra samanėlė, RL 900-0,0 P-08 Rytų fasadas :00 Mineralinis tinkas, paviršiaus tekstūra samanėlė, RL 900 3,30-0,0 P-06 Vakarų fasadas :00 formatas А4 Paslaugų paskirties pastato fasadai

10 5,5 Paslaugų paskirties pastatas Prekybos paskirties pastatas 3,30-0,5 3D ESKIZS :300 3D vaizdas (eskizas)

11 3D vaizdas (eskizas)