VADOVŲ MAGISTRANTŪRA. GAMYBOS ĮMONĖS PELNINGUMO DIDINIMO MODULIS 2020 m. rudens semestras

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VADOVŲ MAGISTRANTŪRA. GAMYBOS ĮMONĖS PELNINGUMO DIDINIMO MODULIS 2020 m. rudens semestras"

Transkriptas

1 VADOVŲ MAGISTRANTŪRA GAMYBOS ĮMONĖS PELNINGUMO DIDINIMO MODULIS 2020 m. rudens semestras Lietuvos pramonė, sukurdama apie penktadalį visos šalies bendrojo vidaus produkto (BVP), pagal kuriamą pridėtinę vertę nuo Europos Sąjungos šalių vidurkio atsilieka net tris kartus. Dėl šios priežasties beveik 8 tūkstančiai Lietuvoje veikiančių gamybos įmonių ieško sprendimų, kurie padėtų veikti efektyviau. Naujojo ISM Vadovų magistrantūros studijų modulio Gamybos įmonės pelningumo didinimas tikslas talentingiems vadovams suteikti žinias ir įrankius, kurie padėtų atrasti ir išnaudoti gamybos įmonių potencialą, pagerinti vykdomos veiklos našumą ir didinti kuriamą pridėtinę vertę. Modulis padės atrasti Jūsų įmonės konkurencinį pranašumą, nepaisant gamybinės aplinkos kompleksiškumo ir neapibrėžtumo. Modulyje dėstomo know-how pagrindą sudaro Apribojimų teorija (angl. Theory of Constraints), ilgus metus taikoma tokiose kompanijose, kaip General Motors, Tata Steel, General Electric, Hewlett Packard, Motorola, Phizer, First Solar, Procter&Gamble ir kitose pažangiose gamybos įmonių grupėse. Baigę modulį Turėsite aiškų planą, kaip įgyti ir vystyti savo įmonės konkurencinį pranašumą; Žinosite, kaip pašalinti kliūtis, iškylančias gamyboje; Suprasite, kaip priimti teisingus sprendimus ir nepasiklysti informaciniame triukšme; Šiuolaikiniais vadybos metodais pakeisite nepasiteisinančią kaštų apskaitą, prognozavimą, vienetinį darbo apmokėjimą. Įgysite žinias, vertas investicijų į studijas. Modulis skirtas gamybos įmonės ar įmonių grupės savininkams, vadovams, pagrindinių funkcinių padalinių gamybos arba pardavimų vadovams. Modulio vadovas Mindaugas Voldemaras, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto vizituojantis dėstytojas. Jis su partneriais valdo seifų gamybos UAB Seifuva, kurioje vykdo eksponentinio augimo strategiją. Įmonė valdoma pagal TOC principus, populiariai aprašytus Dr. Eliyahu M. Goldratt novelėje Tikslas. Mindaugas vadovauja TOC Sales and Marketing, UAB, teikiančiai pardavimų didinimo paslaugas gamybos įmonėms, gaminančioms maisto produktus, pašarus, higieninį popierių, etiketes ir pakuotę, elektros prietaisus, plastiko komponentus, stambiagabarites metalo konstrukcijas, metalo komponentus, apskaitos prietaisus, ir kt. Mindaugas yra baigęs magistro studijas ISM Executive School. Modulio eiga: Modulį sudaro 16 studijų dienų po 8 akademines valandas, tolygiai paskirstomų per semestrą. Paskaitas veda ISM, kitų Lietuvos ir pasaulio universitetų akademikai, taip pat konsultantai-praktikai. Paskaitos vyksta penktadieniais ir šeštadieniais nuo 9.00 iki (su kavos ir pietų pertraukomis). Modulio metu numatoma išvažiuojamoji sesija. Studijų metu vadovai ne tik klauso paskaitų, bet ir su pasirinkta kolegų grupe atlieka tiriamąjį darbą rengia konsultacinį projektą remiantis savo ar kitų įmonių atveju. Modulis baigiamas tiriamojo darbo ir egzamino įvertinimu.

2 Numatomos modulio temos * Įvadas. Gamybos įmonių esama realybė. Lean garsus entuziazmas ir tylūs nusivylimai. Ko niekada nesakė genijus Taichi Ohno. Kodėl sutaupytos sekundės gamyboje nevirsta eurais PN ataskaitoje. Kaip įveikti Industrie 4.0 iššūkį su Apskaitos 1.0, Pardavimų 1.0 realybe. Viable Vision (eksponentinio augimo) koncepcija ir būtinosios sąlygos jai įgyvendinti. TOC 5 Fokusavimosi žingsniai. Neapibėžtumų gamyboje valdymas (kauliukų žaidimas). TOC 5 fokusavimosi žingsniai. Jų taikymo teoriniai (P&Q) ir praktiniai pavyzdžiai. Apribojimo sąvoka, apribojimų tipai. Vadovybės dėmesys kaip didžiausias apribojimas. Vadovybės dėmesio švaistymo ir atitraukimo fundamentalieji mechanizmai. Sprendimų priėmimas esant vidiniam apribojimui (gamyboje) ir išoriniam (rinkoje, pardavimuose). Apribojimai skirtingo verslo modelio įmonėse. Apsauginio pajėgumo svarba. Pardavimų konvejeris. Kaip standartizuoti ir sustyguoti pardavimų procesus įmonėje. Fundamentaliųjų srauto principų taikymas pardavimuose. Nesutarimai tarp gamybos ir pardavimų - ne duotybė, o sisteminė pasekmė (vadinasi, išsprendžiama). Klasikiniai konfliktai tarp gamybos ir pardavimų: kas juos lemia? Kokios būtinos sąlygos, kad pardavimai ir gamyba dirbtų išvien? (ne, nė vieno vadovo keisti nereikės). Kaip greitai pasiekti tarpusavio supratimą tarp skirtingų padalinių? Pagijusiųjų receptai. Win-win sprendimų priėmimo algoritmas make-to-stock ir make-to-order gamybos įmonėms. B2B marketingas: rinkos segmentavimas, potencialių klientų suradimas ir apšildymas. Darbo pasidalijimo įdiegimas pardavimuose: komandos struktūra ir rolės, motyvacinės ir premijavimo sistemos. Kaip pasirinkti, tinkamai įdiegti CRM sistemą ir greitai gauti finansinę grąžą iš investicijos? CRM technologijos galia. Konkurencinio pranašumo (Mafia-Offers) sukūrimo procesas ir pardavinėjimas potencialiems klientams gyvo kontakto metu. Pardavimų srauto rodikliai ir jų analizė su Business Intelligence įrankiais. Kainodara pagal apribojimą: kai turime laisvų pajėgumų, ir kai jų trūksta. Pasipriešinimo lygiai: pritarimo gavimo procesas (Buy-In) pagal TOC. Mąstymo procesų taikymas sprendžiant klasikinius konfliktus tarp gamybos ir pardavimų. Vadybos apskaita ir sprendimų priėmimas. Globalūs ir lokalūs įmonės rodikliai. Kokios tradicinės kaštų apskaitos prielaidos yra klaidingos ir kada ji netinkama vadybos sprendimams priiminėti? Kaip pralaidumo apskaitos taikymas padeda organizacijoms uždirbti daugiau pinigų? Pralaidumo apskaitos rodikliai ir formulės jiems apskaičiuoti: T, TVC, OE, I, NP, ROI. Išlaidų eilučių teisingas paskirstymas į investicijas (I), tiesioginius kintamus kaštus (TVC) ir fiksuotąsias veiklos išlaidas (OE). Finansinių pardavimų tikslų formulavimas įmonėje, naudojančioje pralaidumo apskaitą. Įmonės veiklos vertinimas. Įmonės padalinių veiklos vertinimas. Outsourcingo sprendimų vertinimas. Produkto / paslaugos pelningumo vertinimas. Naujų investicijų vertinimas. Projekto pardavimo kainos nustatymas. Effectiveness, Efficiency ir Productivity sąvokos bei rodikliai. Pralaidumo apskaitos taikymas esant pinigų apribojimui. Kada pinigai tampa įmonės veiklos apribojimu? 5 pinigų apribojimo stadijos: kaip išsikapstyti Jūsų įmonei? Kokios tradicinės kaštų apskaitos prielaidos yra klaidingos ir kodėl ji netinkama vadovautis esant pinigų apribojimui? Cashto-Cash ir pinigų apyvartumas pagrindiniai rodikliai, kai trūksta pinigų. Kaip apskaičiuoti? Lokalūs rodikliai, kurių laikymasis tampa žalingu. Pinigų srautų valdymas Cash On Hand principu: kiek mums liks (trūks) pinigų kitą savaitę, kitą mėnesį, kitą ketvirtį? Kompanijos politikos subordinavimas į pinigų apyvartumo didinimą: specifiniai sprendimai specifiniams scenarijams. Gamybos planavimas ir valdymas. Ant milžino pečių: kaip Goldratt'as patobulino H. Ford ir T. Ohno koncepcijas srautui valdyti? 4 fundamentalieji srauto valdymo principai. Balodo vamzdžio sindromas lietuviškose gamybos įmonėse. Specifika, atsižvelgiant į gamybinių srautų tipus (V, A, T, I). Specifika, atsižvelgiant į gamybų tipus (Make-to-Stock; Make-to-Order; Engineer-to-Order); MTO-MTS mix as. DBR, S-DBR gamybos planavimo metodai. Gamybos valdymas pagal Buffer * Modulio turinys preliminarus. ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas pasilieka teisę keisti temas ir dėstytojus.

3 Management principą (realių įmonių real-time pavyzdžiai). Planned-Load kaip kontrolės mechanizmas apsauginiam pajėgumui. Lean fabrikų plėtra su TOC. Kaip analizuoti kompleksines gamyklas ir teisingai identifikuoti pajėgumą ribojančius išteklius? Pamokos, išmoktos klaidingai identifikavus butelio kakliukus: pavyzdžiai iš realių įmonių: metalo apdirbimo, farmacijos produktų kūrimo, aeronautikos įrangos gamybos, guolių gamybos ir automobilių įrangos gamybos. 5 Fokusavimosi žingsnių taikymas kartu su Lean ir Six Sigma skirtingų tipų fabrikuose: V, A, T. DBR įdiegimo sėkmės istorijų analizė: automobilių įrangos gamintojas, kvepalų buteliukų gamintojas, aeronautikos įrangos gamintojas. Kaip padidinti gamybos pralaidumą daugiau nei 15% per 15 minučių! Projektinė gamyba ir multiprojektinė aplinka. Kodėl neveikia įprastos projektų valdymo metodikos. Įprastos nepageidaujamos pasekmės ir jų priežastys projektinėje aplinkoje. Parkinsono ir Studento sindromai. Multitaskingo įtaka projektų trukmei. 5 Fokusavimosi žingsniai projektinėje aplinkoje. Buferių naudojimas planuojant projektus. Kritinės grandinės metodas. Daugiaprojektinės aplinkos ir projektinės gamybos skirtumai. Projektų ir projektų portfelių valdymas pagal Kritinę grandinę (gyvi pavyzdžiai). Reikalavimai projektų valdymo programinei įrangai. Konkurencinio pranašumo sukūrimas projektinėje įmonėje. Distribucijos sprendimas. "Kol galutinis pirkėjas nenupirko, tol niekas tiekimo grandinėje nepardavė". Kiekvienos tiekimo grandinės grandies tikslo supratimo svarba. Tipinės nepageidaujamos pasekmės tiekimo grandinėje. Tiekimo grandinės kertinis konfliktas. Mažmenininkas: tipinės nepageidaujamos pasekmės, kertinis konfliktas, lokalios taisyklės. Distributorius: tipinės nepageidaujamos pasekmės, kertinis konfliktas, lokalios taisyklės. Kodėl prognozės nuolat klysta? Prognozavimo trūkumai: disagregacijos trūkumai, vidurkiai, variacijos, netikėti pokyčiai. Stūmimo ir traukimo distribuciniai modeliai. Traukimo distribucinis modelis ir jo algoritmas. Atsargų srauto valdymas naudojant buferius ir buferių įsiskverbimą. Dinaminių buferių valdymas (Dynamic Buffer Management, DBM): lietuviškų įmonių pavyzdžiai. DBM naudojimas gamyklos sandėliuose. Taisyklės nustatyti pirminius buferių dydžius. Sezoniškumo valdymas. Tiekimo grandinės sinchronizavimas. Tiekimo grandinės logistika. Gamybos Make-to-Order (MTO), Make-to-Availability (MTA) ir distribucijos pagrindai. Klasikinės gamybos problemos. Valdymo sistemos paprastumas. Gilus 5 Fokusavimosi žingsnių supratimas. Planavimo ir vykdymo svarba. Planavimo susidūrimas su neapibrėžtumu. Gamybos valdymo taisyklės. Atsargų valdymas. Gamybos planavimas MTA aplinkoje. Dinaminių buferių valdymo logika. Agregacijos efektas mažinant atsargas. Atsargos tiekimo grandinėje. Skirtingų buferių - laiko ir atsargų - naudojimas kaip apsaugos mechanizmo. Pralaidumo ekonomika. Produktų krepšelio sprendimai, kainodaros sprendimai. Naujų gaminių kainodaros sprendimai einant į naujas rinkas. Finansinio poveikio simuliavimas atsižvelgiant į dabartinę pardavimų ir pajėgumų situaciją. Sprendimai neapibrėžtumo sąlygomis. Sprendimai, pagrįsti ir duomenimis, ir intuicija. Konkurencinio pranašumo sukūrimas (Mafia-Offer). Mafia-Offer kūrimo procesas. Klientų problemų analizė pasitelkiant TOC mąstymo procesus (veikiančių įmonių pavyzdžiai). Neatmetamo pasiūlymo (Mafia Offer) sukūrimas, pateikimas ir tobulinimas. Buy-In procesas: 6 pasipriešinimo lygių įveikimas (pavyzdžiai). Neatmetamo pasiūlymo pavyzdžiai įvairiose industrijose. Neatmetamų pasiūlymų pardavinėjimas srauto principu: įrankių rinkinys, rodikliai pasiūlymų ištobulinimui. Mafia- Offer taikymo praktika Lietuvoje. Atstovaujamos įmonės kliento Esamos realybės medžio (Current Reality Tree) kūrimas. UDE cloud sprendimas. Sprendimo krypties verbalizavimas. Dirbtuves fasilituoja 6 Mafia-Offer kūrimo praktikai. Konkurencinio pranašumo strategija ir taktika. TOC strategijos sąvoka ir pagrindai. Strategijos taikymo apžvalga: gamyba, projektinė aplinka, distribucinė/retail kompanija. Vertės suvokimo didinimas klientui, kurį konkurentai sunkiai galėtų nukopijuoti. Praktinio segmentavimo įdiegimas. Atrasti ir sukurti lemiamo konkurencinio pranašumo faktorių. Strateginis segmentavimas. S&T medžiai.

4 Papildyti TOC Fokusavimosi žingsniai: vertės kūrimo požiūris. Platesnis požiūris į TOC Fokusavimosi žingsnius. Vertės kūrimas kaip įmonės tikslas. Strateginių ir taktinių apribojimų išskyrimas. Fizinių (išteklių) apribojimų išskyrimas: nuolatiniai butelio kakliukai, butelio kakliukai, pajėgumą ribojantys ištekliai ir kvaili apribojimai. Rinkos apribojimo ir pinigų apribojimo valdymas. Strateginių ir taktinių vartų mechanizmo nustatymas ir vykdymas. Verte pagrįsti globalūs sprendimai, kaštų/utilizavimo diagrama. Papildomi vertės įrankiai. Modulio studijos pagrįstos praktinėmis paskaitomis, išvažiuojamosiomis sesijomis į gamybines įmones, savo ir kitų įmonių praktinėmis analizėmis, konsultacinio projekto (tiriamojo darbo) rengimu analizuojant savo ar kolegų įmonės galimybes padidinti pelningumą vadovaujantis TOC principais.

5 Dr. Roy Stratton Modulio dėstytojai UK based Reader in Operations and Supply Chain Management at Nottingham Business School, Nottingham Trent University; TOC related lecturer, researcher and consultant, certified in all TOCICO fields. Director of studies of a number of TOC based doctoral students and the Programme Manager of a portfolio of part time TOC based MSc courses delivered in collaboration with QFI Consulting; Has been working for Rolls Royce Aero Engines in an internal consultancy role and has since been actively involved in a wide range of industry-based and government funded knowledge transfer research projects; Author of a number of professional and academic articles, has co-authored two educational books; Chartered Engineer (F.I.Mech.E.), BSc in Mechanical Engineering (Nottingham), MSc in Manufacturing System Engineering (Warwick), PhD in Supply Chain Management (Nottingham Trent); Dr. Efrat Goldratt-Ashlag PhD in Organizational Psychology; Discussant and co-author in the Dr.E.M. Goldratt book The Choice ; Specializes in training, developing and building training materials to enable personal and organizational growth; CEO at Goldratt 1 Dr. Russ Johnson Associate Professor, Engineering and Technology Management at Washington State University (USA); Ph.D. Technology of Industry (customized Engineering/Business/Vocational Education program), Colorado State University, 1994; Expertise in Systems Improvement with an emphasis in Constraints Management (Supply Chain/Operations, Critical Chain, Distribution/Replenishment, Strategic Planning, Sales and Marketing, Thinking Processes, Finance and Measurement), Project Management (Critical Chain and Traditional), Lean, Six-Sigma, Materials Science, Manufacturing Processes, Residential and Light Commercial Construction; Certified Associate of the Avraham Y. Goldratt Institute from Dr. Luna Magpili, Associate Professor, Engineering and Technology Management at Washington State University (USA); Ph.D. Systems Engineering, University of Virginia; Experienced as an industrial engineer and consultant tasked to improve the quality and productivity of various Philippine manufacturing and export enterprises; While at the University of Virginia, her research focused on service systems planning and developed methods and tools to aid decision makers plan for infrastructure and capital investments; Panel reviewer to various programs at NSF, NASA, and DoD. She also serves as referee to various journals, such as Risk Analysis, Environmental Science and Technology, and Environmental Monitoring and Assessment; Member of ASEE, ASEM, and INCOSE. Dėstytojai dėstė modulyje 2019 m. rudens semestre

6 Dr. Alan Barnard One of the leading Decision Scientist and Theory of Constraints (TOC) experts in the world; CEO of Goldratt Research Labs; Consultant for TOC applications in large multinationals (including Microsoft) and nonprofits; Author of book It s impossible unless? (2018); Key Note Speaker, blogger, owner of podcast series (more on Christoph Lenhartz Former chairman of the Board of TOCICO; Jonah, TOCICO-certified, Certified Consultant (bdvb); General Manager Europe, Middle East and Africa for Pinnacle Strategies, a pioneer in operational excellence consulting based on TOC principles; Articles contributor on TOC and management topics in journals such as Quality Progress ;has translated and written TOC-books in German; One of the leading TOC and management experts in Europe; an appreciated speaker, educator, coach and a recognized expert in developing and implementing highly effective project management and execution methodologies based on the Critical Chain principles. Philip Marris (modulio svečias) CEO of Marris Consulting, a management consultancy based in Paris, France focused on industrial operations. 80% of the firm s projects are based on TOC; Author of the French reference book Le Management Par les Contraintes en gestion industrielle; Founder of the LinkedIn TLS TOC Lean & Six Sigma group and developer of the TOC + Lean movement; Designer and executer of over 90 transformation projects; Member of the board of the recently created TOCICO French regional group; Over 29 years of experience in industry and in consulting. Gediminas Balodas Verslo įmonių konsultantas (nuo 2005 metų), tarp kitų klientų konsultavęs ALNA Software, Hronas, Lietpak, OGK-1, LBL Poligrafservis, Sberbank, Pegas Touristik, RosRegionRazvitie, RusHydro, Helisota, KG Constructions, MWC; Goldratt Schools mokinys, Avraham Goldratt Institute (JAV) alumnas, kvalifikuotas Jonah įrankių valdytojas; sertifikuotas TOCICO diegimo ekspertas; TOC algoritmais pagrįstos atsargų valdymo programinės įrangos MainWay bendraautorius; Prieš pradėdamas konsultavimo veiklą dirbo finansų direktoriumi įmonėse Betonika ir Linas ir viza (dabar Linas Agro ).