Ataskaitinis laikotarpis (2014 m.)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ataskaitinis laikotarpis (2014 m.)"

Transkriptas

1 1 lentelė PASTOVIOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS (kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) Ataskaitinis laikotarpis (2014 m.) Galiojančios dedamosios Bendrovės Skyriaus Realizuoto karšto vandens kiekis tūkst. m³ 544,8 467,6 603,9 603,9 2. Visos sąnaudos tūkst. Eur 296,5 56,6 183,3 98, Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Eur 2,8 0,1 0,1 0, iš t. sk. nuotolinio duomenų perdavimo sistemos tūkst. Eur 2.2. Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 108,8 21,5 64,2 27, Socialinio draudimo įmokos tūkst. Eur 34,0 6,7 19,9 8, Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: tūkst. Eur 101,7 21,4 70,3 52, iš t. sk. medžiagos ir žaliavos tūkst. Eur 0,6 0,7 0, remonto darbai tūkst. Eur transporto paslaugos tūkst. Eur 0,4 0,5 0, sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos tūkst. Eur 22,8 1,9 18,3 18, gyventojų įmokų administravimo sąnaudos tūkst. Eur 60,6 17,8 31,6 31, paslaugos ir darbai pagal sutartis tūkst. Eur kitos sąnaudos tūkst. Eur 17,3 1,7 19,2 1, Palūkanų sąnaudos tūkst. Eur 2.6. Kitos sąnaudos tūkst. Eur 8,6 9, Veiklos sąnaudos tūkst. Eur 40,6 6,9 19,3 8,8 3. Normatyvinis pelnas tūkst. Eur 2,8 5,8 3,1 4. Būtinosios pajamos tūkst. Eur 296,5 59,4 189,1 101,2 5. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji Eur/m 3 0,54 0,13 0,31 0,17

2 KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS (kai neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) 2 lentelė Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis tūkst. m³ 617,5 617,5 2. Realizuoto karšto vandens kiekis: tūkst. m³ 603,9 603, iš t. sk. daugiabučių namų vartotojams tūkst. m³ 603,9 603, kitiems vartotojams tūkst. m³ Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose Šilumos kiekis tūkst. m³ kwh/m 3 13,6 13,6 % tūkst. MWh 2,2 31,49 2,2 31,49 5. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius vnt Šilumos kaina ct/kwh 5,66 5,66 7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Eur/m 3 1,13 1,92 1,85 1,13 1,92 1,85 8. Geriamojo vandens pardavimo kaina Eur/apsk.pr.per mėn. 9. Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. 10. Geriamojo vandens kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. 11. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. Garliava, Akademija ir Domeikava Bendrovės Jurbarko miestas Garliava, Akademija ir Domeikava Skyriaus 2,34 0,84 1,38 2,34 0,84 1,38 52,15 52,15 1,02 1,02 0,0081 0,0081 Jurbarko miestas 12. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose formulė (52,15 * T š ) + (1,02 * T gv ) + (0,0081 * T gv. pard ) (52,15 * T š ) + (1,02 * T gv ) + (0,0081 * T gv. pard ) Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams formulė 13. Projekcinės karšto vandens kainos kintamoji dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose ( * T š ) + (1 * T gv ) + (0,0081 * T gv. pard ) ( * T š ) + (1 * T gv ) + (0,0081 * T gv. pard ) Eur/m 3 4,13 4,92 4,86 4,13 4,92 4, Projekcinės karšto vandens kainos kintamoji dedamoji kitiems vartotojams Eur/m 3 4,04 4,81 4,75 4,04 4,81 4,75

3 KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PROJEKTAS (neįrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) 3 lentelė Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kainos/formulės Projekcinė kaina KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE, KAI NEĮRENGTA NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR 1. PERDAVIMO SISTEMA (BE PVM) 1.1. Domeikavos kaimo vartotojams: Eur/m 3 4, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,17 0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė (52,15 * Tš) + (1,02 * Tgv) + (0,0081 * Tgv. pard) 4, kaimų vartotojams: Eur/m 3 5, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,17 0,17 (52,15 * Tš) + (1,02 * Tgv) karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė (0,0081 * Tgv. pard) 4, Jurbarko miesto vartotojams: Eur/m 3 5, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,17 0,17 (52,15 * Tš) + (1,02 * Tgv) karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė (0,0081 * Tgv. pard) 4, KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS, KAI NEĮRENGTA NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMA (BE PVM) Domeikavos kaimo vartotojams: Eur/m 3 4, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,17 0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė (,0 * Tš) + (1,0 * Tgv) + (0,0081 * Tgv. pard) 4, kaimų vartotojams: Eur/m 3 4, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,17 0,17 (,0 * Tš) + (1,0 * Tgv) karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė (0,0081 * Tgv. pard) 4, Jurbarko miesto vartotojams: Eur/m 3 4, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,17 0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė (,0 * Tš) + (1,0 * Tgv) + (0,0081 * Tgv. pard) 4,75

4 PASTOVIOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS (kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) 4 lentelė Ataskaitinis laikotarpis Galiojančios dedamosios Bendrovės Skyriaus Realizuoto karšto vandens kiekis tūkst. m³ 14,7 14,7 14,5 14,5 2. Visos sąnaudos tūkst. Eur 9,6 3,8 5,3 4, Nusidėvėjimas (amortizacija) tūkst. Eur 2,3 2,9 2,9 2, iš t. sk. nuotolinio duomenų perdavimo sistemos tūkst. Eur 2,3 2,9 2,9 2, Darbo užmokesčio sąnaudos tūkst. Eur 2.3. Socialinio draudimo įmokos tūkst. Eur 2.4. Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos: tūkst. Eur 6,4 0,7 1,6 1, iš t. sk. medžiagos ir žaliavos tūkst. Eur remonto darbai tūkst. Eur transporto paslaugos tūkst. Eur sąskaitų parengimo ir pateikimo sąnaudos tūkst. Eur 1,0 0,1 0,4 0, gyventojų įmokų administravimo sąnaudos tūkst. Eur 5,3 0,6 0,7 0, paslaugos ir darbai pagal sutartis tūkst. Eur kitos sąnaudos tūkst. Eur 0,2 0,1 0,5 0, Palūkanų sąnaudos tūkst. Eur 2.6. Kitos sąnaudos tūkst. Eur 0,0 0, Veiklos sąnaudos tūkst. Eur 0,9 0,2 0,6 0,2 3. Normatyvinis pelnas tūkst. Eur 0,2 0,2 0,1 4. Būtinosios pajamos tūkst. Eur 9,6 4,0 5,5 4,4 5. Pastovioji karšto vandens kainos dedamoji Eur/m 3 1,72 0,27 0,38 0,30

5 KARŠTO VANDENS KAINŲ DEDAMŲJŲ PROJEKTAS (įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) 6 lentelė Eil. Nr. Pavadinimas Mato vnt. Kainos/formulės Projekcinė kaina KARŠTO VANDENS KAINOS VARTOTOJAMS DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE, KAI ĮRENGTA NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR 1. PERDAVIMO SISTEMA (BE PVM) 1.1. Domeikavos kaimo vartotojams: Eur/m 3 4, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,30 0,30 (52,06 * Tš) + (1,02 * Tgv) + (0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė * Tgv. pard) 4, kaimų vartotojams: Eur/m 3 5, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,30 0,30 (52,06 * Tš) + (1,02 * Tgv) + (0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė * Tgv. pard) 4, Jurbarko miesto vartotojams: Eur/m 3 5, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,30 0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė (52,06 * Tš) + (1,02 * Tgv) + (0,0083 * Tgv. pard) 4,85 KARŠTO VANDENS KAINOS KITIEMS VARTOTOJAMS, KAI ĮRENGTA NUOTOLINIO DUOMENŲ NUSKAITYMO IR PERDAVIMO SISTEMA (BE 2. PVM) 2.1. Domeikavos kaimo vartotojams: Eur/m 3 4, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,30 0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė ( * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0083* Tgv. pard) 4, kaimų vartotojams: Eur/m 3 5, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,30 0, karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė ( * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0083* Tgv. pard) 4, Jurbarko miesto vartotojams: Eur/m 3 5, karšto vandens kainos pastovioji dedamoji Eur/m 3 0,30 0,30 ` ( * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0083* Tgv karšto vandens kainos kintamoji dedamoji formulė pard) 4,75

6 KINTAMOSIOS KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMOSIOS SKAIČIAVIMAS (kai įrengta nuotolinio duomenų nuskaitymo ir perdavimo sistema) 5 lentelė Garliava, Akademija ir Domeikava Bendrovės Geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, kiekis tūkst. m³ 14,8 14,8 2. Realizuoto karšto vandens kiekis: tūkst. m³ 14,5 14, iš t. sk. daugiabučių namų vartotojams tūkst. m³ 14,5 14, kitiems vartotojams tūkst. m³ Karšto vandens netektys daugiabučių namų tinkluose Šilumos kiekis tūkst. m³ kwh/m 3 0,3 0,3 % tūkst. MWh 2 0,75 2 0,75 5. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, įrengtų prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, skaičius vnt Šilumos kaina ct/kwh 5,66 5,66 7. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kaina Eur/m 3 1,13 1,92 1,85 1,13 1,92 1,85 8. Geriamojo vandens pardavimo kaina Eur/apsk.pr.per mėn. 2,34 0,84 1,38 2,34 0,84 1,38 9. Šilumos kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. 52,06 52, Geriamojo vandens kiekio ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. 1,02 1, Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų ir planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio santykis koef. 0,0083 0,0083 Jurbarko miestas Garliava, Akademija ir Domeikava Skyriaus Jurbarko miestas 12. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose formulė (52,06 * Tš) + (1,02 * Tgv) + (0,0083 * Tgv. pard) (52,06 * Tš) + (1,02 * Tgv) + (0,0083 * Tgv. pard) Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji kitiems vartotojams formulė 13. Projekcinės karšto vandens kainos kintamoji dedamoji vartotojams daugiabučiuose namuose ( * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0083 * Tgv. pard) ( * Tš) + (1 * Tgv) + (0,0083 * Tgv. pard) Eur/m 3 4,12 4,91 4,85 4,12 4,91 4, Projekcinės karšto vandens kainos kintamoji dedamoji kitiems vartotojams Eur/m 3 4,04 4,81 4,75 4,04 4,81 4,75