LDK DIDIKŲ PACŲ GIMINĖ IR LIETUVOS BAROKAS THE NOBLE FAMILY OF PACAI (PACOWIE) OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND THE LITHUANIAN BAROQUE

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LDK DIDIKŲ PACŲ GIMINĖ IR LIETUVOS BAROKAS THE NOBLE FAMILY OF PACAI (PACOWIE) OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND THE LITHUANIAN BAROQUE"

Transkriptas

1 VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS VYTAUTAS MAGNUS UNIVERSITY LDK DIDIKŲ PACŲ GIMINĖ IR LIETUVOS BAROKAS THE NOBLE FAMILY OF PACAI (PACOWIE) OF THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA AND THE LITHUANIAN BAROQUE Tarptautinė mokslinė konferencija, skirta LDK kanclerio Kristupo Zigmanto Paco ( ) 400-osioms gimimo metinėms International scientific conference, dedicated to the 400th anniversary of the birth of GDL Chancellor Kzrysztof Zygmunt Pac ( ) 2021 m. gegužės d. May 13 14, 2021 Kaunas Pažaislis Jieznas (Click here to join the meeting) GI1MzUtNjJjYy00MzhjLWJjZGEtYTY1MDQyNjRhMWY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a% f5b-4078-baea-2 09e39c6210e%22%2c%22Oid%22%3a%22d334b64d-1de6-4d5a-81f3-28efb0ac03fa%22%7d PROGRAMA PROGRAMME

2 Gegužės 13 d. ketvirtadienis / May 13, Thursday Konferencijos atidarymas / Opening of the Conference Section 1. Pacų giminės didybė / The Majesty of the Pacowie JAKUB ROGULSKI (Jagiellonian University) Moderatorė / Moderator VAIDA KAMUNTAVIČIENĖ The Ancient and High-Born Family of the Grand Duchy of Lithuania. The Pacowie in Polish-Lithuanian Historiography of the Early Modern Era Dom dawny i rodowity w Wielkim Księstwie Litewskim. Pacowie w świetle polsko-litewskich kronik i herbarzy doby nowożytnej Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės sena ir iškili didikų giminė. Pacai ankstyvųjų naujųjų laikų Lenkijos ir Lietuvos istoriografijoje GABRIELĖ JASIŪNIENĖ (Lietuvos genealogijos ir heraldikos draugija, Šiaulių,,Aušros muziejus) Heraldic Tradition of the Pacowie and Reflections of Family Majesty Pacų heraldikos tradicija ir giminės didybės atspindžiai LIUBY ANDREI (ЛЮБЫЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ) (Белоруский государственны университет) The Jagiełłonowie and the Pacowie: the Formation of Civil Service of the Magnates at the End of the 15th Century and on the 16th Century (Following the Example of Jerzy Pac and Mikołaj Pac) Ягеллоны и Пацы: формирование государственной службы магнатского рода в конце 15 первой половине 16 вв. на примере карьер Юрия и Николая Пацев Jogailaičiai ir Pacai: magnatų valstybinės tarnybos formavimasis XV a. pabaigoje XVI a. (Jurgio ir Mikalojaus Pacų pavyzdžiu) WIOLETTA PAWLIKOWSKA (Instytut Historyczny PAN) Careers of the Pacowie Clergymen Kariery duchownych z rodu Paców Pacų giminės dvasininkų karjeros REGINA JAKUBĖNAS (Vilniaus universitetas) Representatives of the Pacowie in Vilnius s Polish Occasional Poetry in the Second Half of the 18th Century Pacų giminės atstovai Vilniaus XVIII a. antrosios pusės lenkiškoje proginėje poezijoje Section 2. Teismas ir karas Pacų gyvenime / Trial and War in Pacowie life ANDŽELIKA POLINKEVIČIŪTĖ (Lietuvos istorijos institutas) Congugal Love and Wealth of the Pacowie in the 16th century Sutuoktinių meilė ir turtas Pacų giminėje XVI a. Moderatorius / Moderator LAURYNAS ŠEDVYDIS LIUBAYA ALIONA (ЛЮБАЯ АЛЁНА АЛЕКСАНДРОВНА) (Республиканский институт высшей школы) The History of the Audit, not Accidentally Lost, in the Era of Vice Chancellor Paweł Stefan Sapieha, Vice Treasurer Stefan Pac and Treasurer Mikołaj Bralnicki ( ) История одной ревизии неслучайно потерянной во времена подканцлера Павла Стефана Сапеги, подскарбия Стефана Паца и скарбника Николая Бральницкого ( гг.) Vienos neatsitiktinai prarastos revizijos istorija pakanclerio Pauliaus Stepono Sapiegos, paiždininkio Stepono Paco ir iždininko Mikalojaus Bralnickio laikais ( )

3 DOMININKAS BURBA (Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija) Financial Collapse? Juridical Procedures Concerning Monasteries Initiated by the Pacowie Finansinis kolapsas? Pacų giminės teisminiai procesai su vienuolynais XVIII amžiuje VIDMANTAS AIRINI (Klaipėdos universitetas) Hussars Flags of the Rotmisters of the GDL Army Michał Kazimierz Pac and Krzysztof Zygmunt Pac LDK kariuomenės rotmistrų Mykolo Kazimiero Paco ir Kristupo Zigmanto Paco husarų vėliavos RIČARDAS JARAMIČIUS (Vytauto Didžiojo universitetas) The Kaunas district (powiat) and the Pacowie Kauno pavietas ir Pacai Pietūs / Lunch Section 3. Meno mecenatystės / Art Patronage RUTH SARGENT NOYES (National Museum of Denmark) Moderatoriai / Moderators AUŠRA VASILIAUSKIENĖ, MARIUS DARAŠKEVIČIUS (Re)moving relics and re-situating the family of Pacai between baroque Tuscany and Lithuania Kitoks žvilgsnis į Pacų giminės pėdsakus ir palikimą: tarp barokiškos Toskanos ir Lietuvos ZUZANNA REJEWSKA (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) The White Crow of Vilnius Baroque or the Church of Blessed Virgin Mary of Consolation of the Augustinians in Vilnius Biały kruk baroku wileńskiego, czyli kościół Augustianów-Eremitów pw. Pocieszenia Najświętszej Marii Panny w Wilnie Vilniaus baroko balta varna, arba Vilniaus augustinų eremitų Švč. Mergelės Marijos Paguodos bažnyčia KAROL GUTTMEJER (National Institute of Polish Cultural Heritage Abroad POLONIKA) Trinitarian Church in Vilnius. Some Remarks about its Construction Kościół Trynitarzy w Wilnie. Uwagi o jego budowaniu Vilniaus trinitorių bažnyčia. Pastabos apie jos statybą ANNA SYLWIA CZYŻ (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) The Pictorial Décor of the Hall in the Palace of Ludwik Michał Pac in Warsaw Dekoracja sali z widokami w warszawskim pałacu Ludwika Michała Paca Salės su vaizdais dekoracija Liudviko Mykolo Paco Varšuvos rūmuose MINDAUGAS PAKNYS (Lietuvos kultūros tyrimų institutas) The Foundations of Pažaislis near Kaunas and Antakalnis near Vilnius: the Similarities and Differences of the Art Patronage on the Second Half of the 17th Century Pažaislio prie Kauno ir Antakalnio prie Vilniaus fundacijos: mecenatysčių panašumai ir skirtumai XVII a. antrojoje pusėje AUŠRA VASILIAUSKIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas) The Iconography of Altars of the St. Trinity Church of the Former Bernardines Monastery in Kaunas from the 17th Century to 1864: Research Outlines Kauno buvusio bernardinių vienuolyno Švč. Trejybės bažnyčios altorių ikonografija nuo XVII a. iki 1864 m.: tyrinėjimų kontūrai

4 MARIUS DARAŠKEVIČIUS (Vilniaus dailės akademija) Jieznas Manor House: from Italian villa to French château Jiezno dvaro rūmai: nuo itališkos villa iki prancūziškos château Diskusija / Discussion Gegužės 14 d., penktadienis / May 14, Friday Section 4. Bajoriškoji kultūra / The Culture of the Nobility ŽIVILĖ NEDZINSKAITĖ (Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas) Moderatoriai / Moderators LAIMA BUCEVIČIŪTĖ, RIČARDAS JARAMIČIUS Riddles of the Creative Work (1669) Dedicated to the Bishop of Samogitia Kazimierz Pac Žemaičių vyskupui Kazimierui Pacui skirto 1669 m. kūrinio mįslės ALINA KOLTACHENKO (Republican Institute of Higher Education) Traditions of European educational travel from the Grand Duchy of Lithuania to Europe in the example of the Pacowie in the XVI-XVIII centuries Europinės edukacinės kelionės iš LDK į Europą tradicijos XVI XVIII a.: Pacų pavyzdys NATALLIA SLIZH (Independent researcher) Astrology amongst the nobility of the GDL Астралогія ў шляхецкім асяроддзі ВКЛ Astrologija LDK didikų rate VAIDA KAMUNTAVIČIENĖ (Vytauto Didžiojo universitetas) The Book of Miracles of Minsk St Bernardine Nunnery (1672) Minsko bernardinių stebuklų knyga (1672) JUDITA PUIŠO (Kauno technologijos universitetas) Traces of Nicolaus Skorulski in Georgia Mikalojaus Skorulskio pėdsakai Gruzijoje VAIDAS GRINČALAITIS (Vytauto Didžiojo universitetas) The Correspondence of Sigismund Vasa and Lithuanian Noblemen with the Parliaments of Sweden and Northern Netherlands Žygimanto Vazos ir Lietuvos didikų korespondencija su Švedijos ir Šiaurės Nyderlandų parlamentais m. IRENA BUCKLEY, MARIE FRANCE DE PALACIO (Vytauto Didžiojo universitetas) French Contexts of the Pacowie Prancūziškieji Pacų giminės kontekstai AURELIJA MYKOLAITYTĖ (Vytauto Didžiojo universitetas) Baroque Forms of Expression in Jesuit Scholastic Drama Baroko raiškos formos mokyklinėje jėzuitų dramoje Diskusija Kiek šiandien mums svarbus Pacų palikimas? / Debate on the topic How Significant is the Heritage of the Pacai (Pacowie) Today? Moderatorė / Moderator IRENA BUCKLEY VDU studentų kūrybinės grupės Declamationes programa / Performance of Declamationes (Vytautas Magnus University)

5 Organizacinis komitetas / Organizing Committee Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė Prof. dr. Irena Buckley Prof. dr. Mindaugas Paknys Doc. dr. Indrė Žakevičienė Doc. dr. Aušra Vasiliauskienė Dr. Ruth Sargent Noyes Ričardas Jaramičius Milda Gineikaitė Rėmėjai / Sponsors Vytauto Didžiojo universitetas, Kauno miesto savivaldybė, Prancūzijos ambasada Lietuvoje, Jiezno seniūnija Vytautas Magnus University, Kaunas City Municipality, The Embassy of France in Lithuania, Jieznas Municipality Programos viršelyje panaudoti Georg Daniel Schultz portretai / Portraits of Georg Daniel Schultz are used on the cover of the program: Kristupas Zigmantas Pacas (Krzysztof Zygmunt Pac) ir jo žmona (and his wife) Claire Isabelle Mailly de Lascaris (ČDM Mt 1357) (ČDM Mt 1358)