vertė antanas a. jonynas Johann Wolfgang Goethe faustas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "vertė antanas a. jonynas Johann Wolfgang Goethe faustas"

Transkriptas

1 vertė antanas a. jonynas Johann Wolfgang faustas Goethe

2

3 Johann Wolfgang Goethe faustas TRAGEDIJA iš vokiečių kalbos vertė antanas a. jonynas VILNIUS 2018

4 Goethe, Faust, Poetische Werke. Dramatische Dichtungen IV, Aufbau Verlag, Johann Wolfgang von Goethe, Faust, Texte und Komentare. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main, oji pataisyta laida Leidinio bibliografinė informacija pateikiama Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Nacionalinės bibliografijos duomenų banke (NBDB). Šį leidinį draudžiama atgaminti bet kokia forma ar būdu, viešai skelbti, taip pat padaryti viešai prieinamą kompiuterių tinklais (internete), išleisti ir versti, platinti jo originalą ar kopijas: parduoti, nuomoti, teikti panaudai ar kitaip perduoti nuosavybėn. Draudžiama šį kūrinį, esantį bibliotekose, mokymo įstaigose, muziejuose arba archyvuose, mokslinių tyrimų ar asmeninių studijų tikslais atgaminti, viešai skelbti ar padaryti visiems prieinamą kompiuterių tinklais tam skirtuose terminaluose tų įstaigų patalpose. Antanas A. Jonynas, vertimas į lietuvių kalbą, 2018 Tyto alba, 2018 ISBN

5 TURINYS PASKYRIMAS... 9 PROLOGAS TEATRE...11 PROLOGAS DANGUJE Tragedijos pirma dalis NAKTIS PRIE MIESTO VARTŲ FAUSTO DARBO KAMBARYS FAUSTO DARBO KAMBARYS AUERBACHO RŪSYS LEIPCIGE RAGANOS VIRTUVĖ GATVĖ VAKARAS ALĖJOJE KAIMYNĖS NAMAI GATVĖ SODAS NAMELIS SODE OLA MIŠKE MARGARITOS KAMBARĖLIS MARTOS SODAS PRIE ŠULINIO PRIE MIESTO SIENOS NAKTIS KATEDRA VALPURGIJOS NAKTIS VALPURGIJOS NAKTIES SAPNAS, ARBA AUKSINĖS OBERONO IR TITANIJOS VESTUVĖS RŪŠKANA DIENA. LAUKAS NAKTIS. PLYNAS LAUKAS KALĖJIMAS

6 Tragedijos antra dalis I VEIKSMAS GRAŽI VIETOVĖ IMPERATORIAUS REZIDENCIJA II VEIKSMAS ANKŠTAS GOTIKINIS KAMBARYS SU AUKŠTAIS SKLIAUTAIS LABORATORIJA KLASIKINĖ VALPURGIJOS NAKTIS III VEIKSMAS PRIEŠAIS MENELAJO RŪMUS SPARTOJE IV VEIKSMAS AUKŠTIKALNĖS PRIEŠKALNĖJE PRIEŠININKŲ IMPERATORIAUS PALAPINĖ V VEIKSMAS ATVIRA VIETOVĖ RŪMAI KALNŲ TARPEKLIAI, MIŠKAS, LAUKAS

7 PASKYRIMAS Jūs vėl artėjat, besimainantys šešėliai, Mane ne sykį lankę praeity. Ar vėl bandysiu numalšinti jūsų šėlą, O gal dar likę įkarščio širdy? Iš ūkanų miglotų prisikėlę Jūs braunatės ir trokštate valdyt. Na ką gi jausdama aistros dvelkimą, Ir man širdy jaunystė plakti ima. Linksmų dienų vaizdai pažyra, Mieli šešėliai, užmiršti seniai, Nelyg iš primirštos sakmės išnyra Pirmosios meilės ir draugystės slėpiniai, Širdy suspurda visa, ką patyriau, Kas, rodės, jau pranyko amžinai, Ir atminty draugų veidai sušvyti Svaigiausiuos klystkeliuos po žemę išblaškyti. Tie, kas posmus pirmuosius mano skaitė, Naujų eilių, deja, neišklausys, Puikus bičiulių ratas išsisklaidė, Nuščiuvo pritarimo gaudesys; Žvelgiu į nepažįstamus man veidus, 9

8 Bet tik baugina pagarbus jų dėmesys. Tie, kurie džiaugės mano posmais iš tikrųjų, Kas kur išsklido, jei dar vaikšto tarp gyvųjų. Vėl traukia pasinert į dvasios rimtį Seniai nebepatirtas ilgesys, Plevenančiuos dainos garsuos suspindi Švelnus Eolo arfos skambesys, Baimingas šiurpulys nusmelkia širdį, Sušildo grubią sielą liūdesys; To, ką turiu, tik atspindžiai belikę, O kas išnyko tampa realybe. 10

9 PROLOGAS TEATRE Direktorius, Poetas, Komikas DIREKTORIUS Jūs pasistengdavot abudu visados Padėti man, kai spaudė bėdos. Manau, kad galime ir vokiečių kraštuos Iš savo amato sėkmės tikėtis. Tereikia mažmožio įtikti miniai, Juk vis dėlto gyvename iš jos. Scena jau paruošta, sukaltos vinys Nors tiesiai imk ir lipk ant pakylos. Žiūrovai laukia šventės ir išplėtę Akis ją tikisi išvysti kuo guviau. Vieni niekai jų dvasią apžavėti, Nors taip sutrikęs aš dar nebuvau: Jų skonis, aišku, vulgarus ir prastas, Bet apsiskaitę ponai neprastai. Mums reiktų to, kas turi naują prasmę Ir būtų perteikta šviežiai, bet paprastai. Kas gali būti maloniau už spūstį, Kai nekantraujančių žmonių minia Prie mūsų balagano ima grūstis Ir braunasi pečiais ir krūtine? Kai žmonės plūsta, veržiasi kaip jūra, 11

10 Nors dar nė ketvirtos nėra, šviesu, Lyg išbadėję prie kepyklos durų Dėl bilietėlio grumias prie kasų Juk tai vien tavo nuopelnas, poete! Tik tu kaip draugas man gali padėti! POETAS O, liaukis man kalbėjęs apie minią! Aš amą prarandu vos ją pamatęs, Ji tik į sumaištį įtraukia begalinę Tarytum kunkuliuojantis verpetas. Tu pakylėk mane dangaus mėlynėn, Kuri poetui tyrą džiaugsmą žada, Kur Viešpaties palaimintam kampely Ir meilė, ir draugystė skleistis gali. Mintis dar tik formuojasi, tik sklando, Plevena droviai širdyje giliai, O mes paskubomis išrėkti bandom Ir ją sutraiško kasdienybės gaivalai. Dažnai tik tai, kas daugel metų brendo, Išreikšta gali būti tobulai. Kas spindi tą akimirka paglemžia, O tikras menas pasilieka amžiam. KOMIKAS Tos jūsų aimanos dėl amžinybės! Jei aš ja rūpinčiaus, tai žmogui, Kuris šiandieną pokštų tikis, 12

11 Kas liktų? Reikia juoko duokim! Juk smagūs įvykiai, nutikę dabarty, Manau, taipogi šio bei to verti. Kas moka prisitaikyt prie minios, To publikos kaprizai nesuglumins, Ir kuo daugiau žiūrovų atkulniuos, Tuo paprastesnis pokštas juos išjudins. Gabumų, aišku, niekas neatstos, Tačiau jei turite fantaziją neblogą, Pridėkit proto, išmonės, aistros Ir negailėkit sąmojo bei juoko. DIREKTORIUS Ko reikia žmogui? Paganyt akis, Tad pirmenybę veiksmui teikia jis. Kai vienas epizodas veja kitą, O publika vos vyksmą sekti spėja, Jūs tampat burtininkais nematytais, Jie jaučias jus beveik įsimylėję. Kadangi publika marga, tai reginys Taip pat tik margas tiks kiekvieno skoniui, Juk būtent sau kažką atradęs pasakys, Kad vakaras jam pralėkė maloniai. Galų gale ar man mokinti jus, Kaip valgį padalint į kąsnelius: Įdėkit, kad ragu išeitų vykęs, Truputį išmonės, šiek tiek teisybės, Ir jus draskys minia į skutelius. 13

12 POETAS Nejaučiat patys, kokį blogį sėjat! Man kaip kūrėjui net klausytis gėda Jūs rašliavai nevykėlių mėgėjų Jau, regis, skiriat tikro meno vietą. DIREKTORIUS Toks priekaištas pigus akių dūmimas. Žmogus, kuris iš tikro darbo imas, Sau tinkamiausią instrumentą renkas Nelygu kokį medį skaldyt tenka. Pažvelkit, kam jūs rašote daugiausia Vieni iš nuobodumo apsiblausę, Kiti pakilę nuo taukuoto stalo, Treti o tai jau apskritai blogiausia Suriję šūsnis įvairių žurnalų. Jie tik smalsumo tuščio genami, iš dyko Buvimo renkas lyg į kaukių balių, Šmėžuoja damos mat savuosius kykus Viešumoje pademonstruoti gali... Poete, nusileiskit į tikrovę, Gana klejot aukštybėse dausų! Jūs įdėmiau pažvelkit į žiūrovą Jis abejingas ir nevėkšla iš tiesų! Tas po spektaklio kortom lošti sės, Ano glėbys meilužės naktį laukia, Taip ir norėtųs pasakyt visiems Kuriem galam kankinti mūzas, drauge? Sakau sumeskite krūvon bet ką, 14

13 Ar verta dailinti kiekvieną frazę? Jiems per paini net ir mintis paika, Todėl užtenka vien priblokšti dvasią Bet kas jums? Įkvėpimas ar ekstazė? POETAS Nutilk, pasiieškok kitų vergų! Poeto teisės šventos, ir vargu Ar jis kada, paklusęs tavo valiai, Jas lengvabūdiškai niekams švaistyt pradės. Kur slypi kerinčios kūrėjo galios? Kokiais keliais jos prasismelkia lig širdies? Argi ne sąskambiais, kuriais siela poeto Su šiuo pasauliu geba susilieti? Kai abejingai verpia savo giją Ratelį amžiais sukanti gamta, Kada neharmoningoj kūrinijoj Viena esybė nuolat niaujas su kita, Kieno dėka ratelis bėga lygiai Ir gaiviai užburia ritmu švelniu, Ir jungias padriki garsai vienybėn, Skambėdami akordu prakilniu? Kieno valia kaip vėtra aistros šėla? Saulėlydžio žara pilna rimties? Kas dar galėtų taką savo mielai Pavasario gėlių žiedais nutiest? Kieno dėka pavirsta į šlovingą Vainiką didvyriui šakelė paprasta? 15

14 Kas vienija dievus ir sergėja Olimpą? Žmogaus galia, poeto atskleista. KOMIKAS Tad ją ir panaudokite kaip dera Ir duokit valią savo įkvėpimui Lyg kokią meilės avantiūrą tveriant: Štai netikėtas jų susitikimas... Jausmai... Paskui jau viskas lyg savaime: Klasta, rapyros, vėl jie džiaugias laime... Sužadėtuvės... Vėl kančia... Neranda vietos... Ir taip toliau, žodžiu yra libretas. Štai tokią pjesę mums ir parašykit! Žmonių kasdienėj buityje pasikapstykit! Visi kažkaip gyvena, bet retai Kuris įžvelgia tiek, kiek tu matai. Paveikslui nesuteikite per daug aiškumo, Daugiau apgaulės nei tikroviškumo Geriausias gėrimas iš to užsimaišys, Ir jį mielai praris pasaulis šis. Auksinis žiedas dabarties jaunimo Su dėkingumo virpuliu klausys Šio kūrinio tarytum apreiškimo, Ir gaubs švelnius jų veidus ilgesys, Ir gal ne vienas baugščiai suvirpės, Kažką pajutęs kertėje širdies. Jie moka dar ir juoktis, ir raudoti, Dar gerbia polėkius, pilni vilties, 16

15 Patyrusiem nedaug ką galim duoti, Tačiau ateinanti karta juk patikės! POETAS O, kad anuos laikus grąžinus, Kai vien į ateitį žvalgiaus, Kai įkvėptų dainų šaltinis, Atrodė, trykšti nesiliaus, Kai žemės ūkanos man sklaidės Ir skleidės pumpurų gelmė, Kai slėnių žydinčiom gėlėm Ilgai gėrėdavaus apkvaitęs... Aš nieko neturėjau, bet nestigo Tiesos troškimo ir iliuzijų skaistybės. Kas sugrąžins kančios palaimą, Siekimą paslaptis pažint, Aistringą meilę, neapykantą bebaimę, Kas man jaunystę sugrąžins! KOMIKAS Jaunystės reikia, mielas drauge, tik tada, Kada prispaudžia priešas mūšy, Tada, kai su netramdoma aistra Prie tavo kaklo glaudžiasi meilužė, Tada, kai tu eini lenkčių, Ir nugalėt varžovą reikia, Arba kai siautėji lig paryčių, Geri ir lėbauji be saiko, Bet tam, kad meiliai virpintum stygas 17

16 Ir melodingą skambesį išgautum, Kad pasirinkęs temą, į lankas Protu nebesuvaldomas nenukeliautum, Kaip tik praverčia patirtis visa, Juk reikia laiko, kad pasiektum tobulumo, O kad senatvėj suvaikėjam netiesa, Tiktai pamatom, kokie visad buvom. DIREKTORIUS Labai prasmingas žodžių srautas, Tačiau veiksmai taip pat svarbu. Gal laikas liautis gražbyliauti Ir metas kibti prie darbų. Kiek galima tuščiai plepėti Tik dirbant polėkis ateis. Jei norit išgarsėt, poete, Nepasikliaukit vien kerais. Pats žinot, apie ką mes kalbam Gėrimas turi trenkt į galvą; Taigi jau šiandien ruošk statinę, Kurion rytoj supilsi vyną. Diena pralėks lyg jos nebuvę, O įkvėpimas nepasikartos, Tad jeigu sukas žodis ant liežuvio, Ryžtingai stverk, kol nepražuvo, Kaip vagį griebk už pakarpos. Teatruos šiandien, puikiai žinom, Pats velnias nieko nesumos, 18

17 Todėl nesukit sau galvos Dėl įrengimų ir mašinų: Jei norit plūs šviesa dangaus, Siaus stichijos, žėruos žvaigždynai, Vanduo, ugnis, aukšti kalnynai, Žvėrių ir paukščių kiek kas pageidaus. Pakaks šiam balagane vietos Viskam, ką pavaizduot norėtųs, Keliaukit sau per jūras ir žemes, Ir, jeigu norite, iš rojaus skriekit Tiesiog į pragaro gelmes. 19

18 PROLOGAS DANGUJE Dievas, Jo dangiškoji kariauna. Vėliau Mefistofelis, Trys arkangelai RAPOLAS Visatos choro begalybėj Per amžius saulė gaus ir gaus, Nubrėžtame kely ją lydi Griausmingi sąskambiai dangaus. Įgauna angelai beribių Jėgų, gėrėdamiesi ja; Šlovingų tvarinių didybė Vis ta pati ir vis nauja. GABRIELIUS Net nebejaučia savo greičio, Kai sukas žemė skriedama, Dienų žėrėjimą pakeičia Naktų grėsminga gūduma; Uolų granitas aiži, gūra Putotam jūros ošime, Ir sukas akmenys ir jūra Kartu su skriejančia žeme. MYKOLAS Viena per kitą audros pliekia Ir maišo jūrą su krantais, 20

19 Apraizgo visa, ką pasiekia, Tūžmingais negandų tinklais. Grėsmingai niokodami kerta Žaibai trenksmu iš debesų, Bet nesiliaujam, Dieve, garbint Tavų užmanymų šviesių. VISI TRYS Tai angelams jėgų beribių Per amžius teikia danguje, O Tavo tvarinių didybė Vis ta pati ir vis nauja. MEFISTOFELIS Štai, Dieve, aš ir vėl esu greta, Klausk, ko geidi, ir pabandysiu atsakyti. Juk šiaip jau savo palankumo niekada Neskyrei man mažiau nei visai svitai. Nepyk, bet prakilniai kaip šitos dvasios Giedoti liaupsių taip ir neišmokau, Juoba iš mano lūpų tokios frazės Tau, jei mokėtum juoktis, keltų juoką. Nedaug nutuokiu apie sandarą visatos, Tačiau žmogaus vargai man aiškiai matos: Mažasis žemės viešpats liko vertas Tik tiek, kiek buvo vertas vos sutvertas. Manau, kur kas lengviau tam vargšui klotųs, Jei jam nebūtum kibirkšties šventos įžėręs, Mat savo protą jis temoka panaudoti, 21

20 Kad elgtųs žvėriškiau, nei elgias žvėrys. Nepykit, bet kai pažiūriu į žmogų, Galiu palygint jį nebent su žiogu Tik strapalioja nenustygdamas po žolę Ir savo seną giesmę traukia uoliai. Kad bent akimirkai nurimtų žolėje Ir liautųs nosį kaišiojęs! Deja! DIEVAS Jau viską pasakei, ką sugalvojai? Tu amžinai tik skundies ir dejuoji. Nejaugi žemėj nieko gero nematai? MEFISTOFELIS Deja, ten viskas nuolatos ne taip. Prisižiūrėjęs tų žmonių kančios, Aš nejučia ir pats blogai jaučiuos. DIEVAS Pažįsti Faustą? MEFISTOFELIS Daktarą? DIEVAS Tarnauja man. Jisai MEFISTOFELIS Savotiška tarnystė! Jis manos dangiška mana pramisti, Vis metasi į tolumas bekraštes, Aistros apsėstas, regis, tuoj pasius; 22

21 Nurimtų tik dangaus žvaigždes nuraškęs Ir žemės įgeidžius patenkinęs visus, Ir nors nerimstantis jo protas blaškos, Bet niekados pasotintas nebus. DIEVAS Jis, aišku, klaidžioja, bet ieško kelio, Ir jeigu pasikliaus manim klejonės baigsis; Juk sodininkas iš pačių pirmų lapelių Jau atpažįsta, koks bus medžio vaisius. MEFISTOFELIS Kertu, kad šitą naivų sutvėrimą Galiu nuvest klaidžiausiu takeliu, Tik duokite man savo sutikimą. DIEVAS Aš nieko tau uždrausti negaliu, Kol jis dar gyvas. Ir kol jis dar ieško, Tol renkasi iš daugelio kelių. MEFISTOFELIS Esu dėkingas jums, juk mato Viešpats, Kad tarp negyvėlių jaučiuos nejaukiai Mane labiau rausvi skruosteliai traukia. Kažkaip nemiela prie lavono prisiliest, Man, kaip tai katei, reik gyvos pelės. DIEVAS Gerai jau, imkis jo, kai panorėsi. Atplėšk jį nuo gaivių šaltinių, Tempk pragarmėn ir, jeigu sugebėsi, 23

22 Gėrėkis, jį palikęs tankumynuos. Tačiau jaučiu tau teks gėdingai pripažinti, Kad žmogų net ir klystkeliuos tamsiuos Ne taip jau paprasta ir lengva paklaidinti. MEFISTOFELIS Na ką gi, tuoj išvysim, kas teisus. Tokių lažybų aš pralošt nepratęs. Tiesiog matau, kaip jau keroja medis, O aš triumfuodamas raškau vaisius. Jis džiaugsis, dulkes man laižydamas nuo batų, Kaip mano prosenelė žvilganti gyvatė. DIEVAS O štai tada galėsi ir ateiti, Ir aš mielai atversiu tau duris. Iš dvasių, nusiteikusių tik neigti, Mane mažiausiai trikdo šelmis juokdarys. Žmogaus ryžtu neverta pasikliauti Jis linkęs mėgautis ramybe pataluos, Todėl džiaugiuosi, kad veržies pasitarnauti Ir jį kaip kipšas spausi prie veiklos. O jums, dangaus vaikai tikrieji, Derėtų šlovint tvarinius Kūrėjo! Kas amžiais tvyro, vyksta ir gyvena, Apgaubkit savo meile ir dvasia, O tai, kas dar tik efemeriškai plevena, Išsaugokit neblėstančiose mintyse. 24

23 Dangus užsiveria, arkangelai išsiskirsto MEFISTOFELIS likęs vienas Tie pokalbiai su senuku išties malonūs, Su juo sutart ir pasitart pavyksta švelniai. Tikrai smagu, kai toks garbingas ponas Taip žmogiškai pasišneka su velniu. 25

24

25 Tragedijos pirma dalis

26

27 NAKTIS Ankštas kambarys su aukštais gotikiniais skliautais. Faustas, pilnas nerimo, sėdi savo krėsle prie pulto FAUSTAS Tataigi! Svarūs mokslo vaisiai Ir filosofijos vingrybes gliaudau, Ir medicinos moksluose, ir teisėj, Deja, net teologijoje susigaudau; Tiek sukaupiau savy, tačiau Likau kvailys kaip ir anksčiau. Esu magistras, daktaro traktatą Sukurpęs, jau veik dešimt metų Vedžiodamas už nosies studentus Bet kaip juos mokau ko paklius, Ir pats matau, kad nieko mums žinot neskirta! Vien ši mintis sugniaužia širdį. Žinau, protu man niekad neprilygo Tie daktarai, magistrai, advokatai ir šventikai, Atsižadėjau abejonių, skrupulų visų, Ir man nei pragaro, nei velnio nebaisu, Bet kas iš to, jei džiaugsmo nerandu, Kam apsimest, kad viską suprantu, Kam apsimesti tuo, kurs moka Atverst ir geresniu paversti žmogų? Gyvenimas nevertas šuns buities, 29

28 Net jei šlovės vainiką kas išties Arba pasiūlys pinigų ir turtų! Todėl aš ir imuosi burtų, Šaukiuosi dvasios paspirties, Kad man atvertų paslaptis būties, Kad, veltui nesidėdamas esąs Išminčius, dėstantis neaiškias sau tiesas, Patirčiau, kaip man tampa pažinus Daiktų vidinis sąryšis painus, Pasaulio pagrindus ir priežastis išvysčiau, O ne tuščiai žodynus knisčiau. Juk visa tai kankynė tik. O pilnatie, dar vienąsyk Pasižiūrėk, kaip lig gaidžių Aš čia, tarp popierių, budžiu; Nužvelk, bičiuli nebylus, Užgrioztus knygomis stalus! O, kad galėčiau pasileist Kalnais, mėnulio nušviestais, Su dvasiom siausti tarp uolėtų grotų, Klajot po miglą pievų ūkanotų Ir nusiplaut rasa nuo kūno Tą glitų tvaiką mokytumo! O varge! Aš dar vis šitoj skylėj? Siauruos nuspalvintuos languos 30

29 Užlūžę saulės spinduliai Net nepasiekia šios landos. Tarp dulkių, knygų išminties bedantės, Tarp pergamentų, kuriuos ėda trandys, Kur lig viršaus, po akmeniniais skliautais, Aprūkę stirtos rankraščių sukrautos, Retortos, tigliai, buteliukai, Dar protėvių liesti daiktai, Seniai nereikalingi ūkiui, Štai koks pasaulis tavo, štai! Ir tu dar klausi, ko širdis Iš baimės gūžias nejučia? Ko gniuždo aistrą neviltis, Ko stingdo polėkius kančia? Užuot gėrėjęsis svaigia Gyvybe Dievo tvarinių, Trūniji plėkstančiam tvaike Tarp tų skeletų dulkinų. Bėk! Ir neatsigręžk atgal! Nejaugi kelio neparodys Ši paslapčių pilna knyga, Kur glūdi Nostradamo žodis? Klausyk, ką šnabžda tau gamta, Ką tau žvaigždynų raštai skelbia, Ir atsivėrus visata 31

30 Padės išgirsti dvasių kalbą. Tuščiai viliesi vien protu Tuos ženklus magiškus aprėpti. Jau dvasių šnaresį juntu. Ar girdite? Meldžiu jus, atsiliepkit! Atsiverčia knygą ir išvysta makrokosmo ženklą Kokia palaima šitas piešinys Užlieja mano sąmonę iš karto! Jaučiu, kaip jauno įkarščio vilnis Nerimastingai sieloje užverda. Kuris dievų sukūrė ženklą šį, Kad jis sutramdo įniršį ir šėlą, Kad išsisklaidžius tamsai sieloj Aš su aistra, kurios nenoriu numalšint, Stebiu, kaip traukiasi gamtos jėgų šešėliai? Gal aš ir pats jau vienas iš dievų? Prieš mano žvilgsnį veriasi ir spindi Esmė gamtos pavidalų gyvų; Imu suvokti mokytojo mintį: Į dvasių sodus vartai atlapoti, Tiktai pažadink protą ir jausmus, Ankstyvo ryto spinduliais rasotais Atsigaivink ir leiski jiems pabust. Įdėmiai tyrinėja ženklą 32

31 Kaip sklandžiai susipynus visuma, Kokia tvarkinga sąveikų darna! Erdvių būtybės, nepaliaudamos dalintis Tarpusavy šviesos auksiniais indais, Tarp žemės ir dangaus gelmių nebyliai Plevendamos tai leidžiasi, tai kyla, Ir harmoningai visuma visatos spindi! Koks reginys! Tačiau tik reginys, deja! Kada suvoksiu aš, kas glūdi gamtoje? Kur užrakinti gyvasties šaltiniai, Maitinę dangų su žeme kartu? Nejau nelemta prisiliest prie tų krūtų, Kurios numaldo troškulį ir atgaivina? Nusivylęs varto knygą ir išvysta žemės dvasios ženklą Šis ženklas daug labiau patinka man! Jaučiu, kaip vis naujų jėgų įgaunu Ir svaigt imu tarsi nuo vyno jauno Tu, žemės dvasia, man atrodai artima. Stiprėja ryžtas prieš pasaulį kilti Ir nešti žemei neviltį ir viltį, Ir, jeigu lemta laivo pražūtį patirti, Be baimės atlaikyti vėjų kirtį. Jau niaukstosi dangus 33

32 Mėnulio nematyt Štai lempa gęsta! Štai dūmai! Spinduliai raudoni Man apie galvą sukas. Šiurpas, Padvelkęs iš viršaus žemyn, Tuojau sugriebs! O dvasia! Trokštu ir jaučiu tai tu sklendi... Ateik! Ateik! Kaip blaškosi širdis! Kaip drasko širdį Jausmai, kurių neteko dar patirti! Jaučiu, kaip tau visa esybe atsiduodu. Ateik! Ateik nors tai gyvybę man kainuotų! Paima knygą ir paslaptingai ištaria dvasios ženklo burtažodį. Plyksteli rausva liepsna, ir iš jos pasirodo Dvasia DVASIA Šaukei mane? FAUSTAS nusigręždamas Koks reginys kraupus! DVASIA Į mano sferų erdvę broveis godžiai, Maldaudamas, kad aš susiviliočiau, Ir štai... 34

33 FAUSTAS O siaube! Kaip norėčiau aš pabust! DVASIA Visad meldei išvysti mano veidą, Išgirsti balsą ir pažvelgti į akis. Štai aš ir čia! Tai ko dabar drebi? Nejau stiprybė antžmogį apleido? Kur dingo polėkių aistra gaivi? Kur tas, visatą tveriantis savy, Ją puoselėjęs kaip relikvijas šventąsias Ir taręsis prilygstantis mums, dvasioms? Kur dingo Faustas, kurio balso aš klausiaus, Kuris ieškojo pašnekovo, sau lygaus? Nejau tai tu, nuo vieno mano kvapo Visa esybe virpantis kaip lapas? Kaip kirminas, kuriuo bet kas pasišlykštės? FAUSTAS Manai, kad pasitraukt turiu? Tu klysti! Taip, Faustas aš, ir tau prilygstu! DVASIA Būties sūkury, Verpetuos buities, Aš kylu ir leidžiuos, Tai šen, tai čia, Be laiko, be skaičiaus, Mirtis ir pradžia, Ámžinos jūros Dienos ir naktys, 35

34 Gyvenimo siūlus Audžiančios staklės; Ir laiko staklėms be perstojo ūžiant Aš audžiu Dievui gyvą drabužį. FAUSTAS Veiklos dvasia, pajėgianti išvysti Erdves pasaulio, tu tokia man artima! DVASIA Tik tam prilygsti, kas tavy įvyksta, Tačiau ne man. Išnyksta FAUSTAS sukrėstas Ne tau? Tai kam? Aš, pagal Dievo atvaizdą sutvertas, Tavęs nevertas? Kažkas beldžia O nelaboji! Atpažįstu asistentą! Ir kas gražiausiomis akimirkom jį atveja? Kodėl, kai jau grimzti vaizdų pilnatvėje, Koks nors sudžiūvęs knislius lenda? 36

35 Įeina Vagneris su chalatu ir naktine kepuraite, rankoje laikydamas lempą. Faustas nepatenkintas atsigręžia VAGNERIS Atleiskite, jūs skaitėt monologą Iš graikiškos tragedijos? Beje, Ir man vertėtų šito meno pasimokyt, Prakusk retorikoj ir seks minia. Girdėjau, kad dabar, jei tik neklystu, Net kunigai mokinas iš artistų. FAUSTAS Taip, kai komediantas pats šventikas, O šiais laikais tai įprastas dalykas. VAGNERIS Kai ištisai namuos, prie knygų tūnai, Tiktai šventadieniais gali šį tą išvyst, Ir tai nebent per linzes, iš atstumo Labai sunku palenkt žmonių mintis. FAUSTAS Be jausmo visos pastangos bevaisės Jeigu neplaukia žodžiai iš širdies, Kad ir į kokią gražbylystę leisies, Parapija klausys, bet negirdės. Ką ir kalbėt, tuštybės nepaslėpsi Surinkęs atliekas nuo svetimų stalų Bandyk nebandęs pūsti liepsną Iš pūpsančios krūvelės pelenų. 37

36 Apie Faustą, Goethės magnum opus, nieko nepasakysi per daug; tiesiog tai didingiausias vokiečių literatūros kūrinys ir universali poetinė pasaulio enciklopedija. Poetui Fausto vertimas yra didžiausias iššūkis bei išbandymas. Pasididžiavimas ir nusivylimas. Norėčiau jį išversti dar kartą. Ir dar kartą paskui. antanas a. jonynas ISBN

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var

INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus var INV02 Gyvenimo Upės invokacija Besąlyginės Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Šviesos Motinos meilės vardu, Amen. AŠ ESU KAS ESU, Jėzaus Kristaus vardu, paskiriu šią invokaciją tobulos Kristaus vizijos

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk

NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasišk NUO MINTIES IKI SĖKMĖS MINTYS KEIČIA GYVENIMĄ Aplink save aš buriu pozityvius žmones. Nuo šio momento prisiimu atsakomybę už savo gyvenimą, aš dvasiškai augu ir tobulėju. Tai duoda man vidinės jėgos savyje

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį

ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį ROS10: Motinos Marijos Dievo Valios Rožinis Tėvo, Sūnaus, Šventosios Dvasios ir Stebuklų Motinos besąlyginės meilės vardu, Amen. (Išsakykite asmeninį prašymą) Viešpaties malda Dieve Tėve ir Motina mūsų,

Detaliau

Ašarų vainikas

Ašarų vainikas Ašarų vainikas Pirmoji dalis I Hi sunt duae olivae et duo candelabra in conspectu Domini terrae stantes 1. Apr 11, 4 LŪŠNOS DAINA Žinau, pažįstu seną lūšnelę... Prie pat jos slenksčio piktžolės želia...

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) prancūzų rašytojas, penkių romanų autorius. Nepaprastas

David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) prancūzų rašytojas, penkių romanų autorius. Nepaprastas prancūzų rašytojas, penkių romanų autorius. Nepaprastas lengvumas ir švelnumas, humoro ir gyvenimo tragizmo derinys D. Foenkinos kūrinius leidžia prilyginti oro bučiniams jie efemeriški, keliantys malonių

Detaliau

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond

Modulio Mokymosi, asmenybės ir pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respond Modulio Mokymosi, asmenybės pilietiškumo ugdymosi kompetencija B dalies Asmenybės kultūrinio sąmoningumo kompetencija anketa Gerbiamas (-a) Respondente, Kviečiame Jus dalyvauti Lietuvos mokslo tarybos

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach

Kritinio mąstymo užduotys Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanach Judėjų religija 1. Užduotis. Knygų rinkinys, kurį krikščionys vadina Senuoju Testamentu, judėjų tradicijoje vadinamas Tanachu. Pirmos penkios judėjų šventraščio knygos taip pat vadinamos Tora (žydams šio

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i

Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas i Jėzus žmonijai MALDOS KRYŽIAUS ŽYGIS Maldų intencijos kiekvienai savaitės dienai Kryžiaus žygio maldas galima pasirinkti pagal skirtingas intencijas ir melstis kuomet tik galite. /19.08.2012, 22:56/ Perspejimas.lt

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G 2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja Giedrė Savukynienė PRADŽIA: PRAKARTĖLĖS VAIZDELIS BENDRA

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama

PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2018 M. SAUSIO MĖN. RENGINIŲ PLANAS Eil.N r. Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius, partneriai 1. IN

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis

Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Visagino Verdenės gimnazija NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (NŠ) PASIŪLA 2019-2020 M.M. Eil. Nr. Siūlomo užsiėmimo pavadinimas 1. Rankdarbių būrelis,,kuparėlis Užsiėmimo vadovė Pageidauja mas valandų skaičius per

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

O n a M i k a l a u s k i e n ė

O n a M i k a l a u s k i e n ė O n a M i k a l a u s k i e n ė GIESMIŲ GIESME, KALBĖK IR KALBĖK (O. Mikalauskienė) L I E T U V I Ų T A U T O S A K A K i l n o j a m o s i o s s p a u d i n i ų p a r o d o s L I E T U V O S E T N O G

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas?

Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Psichologinis atsparumas: kaip jis ugdomas? Gimnazijos psichologė Inga Jankauskienė 2017-12-06 Kas tai yra? Kas tas psichologinis atsparumas? Kokius žmones galima vadinti psichologiškai atspariais? Psichologinis

Detaliau

Microsoft Word - IKIMOKYKLINČ IR PRIEŀMOKYKLINČ PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - IKIMOKYKLINÄŒ IR PRIEÅ€MOKYKLINÄŒ PEDAGOGIKA.docx IKIMOKYKLINĖ IR PRIEŠMOKYKLINĖ PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Studijų programa Ikimokyklinė ir priešmokyklinė pedagogika skirta rengti pedagogus darbui su vaikais nuo gimimo iki 7 metų. Studijų programa yra

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kartą viename dideliame mieste gyveno berniukas. Jis turėjo tėtį, mamą ir namelį medyje. Vieną dieną Povilo gyvenime atsirado lapė. O kai tavo gyvenime atsiranda lapė lauk visko. Jautri rašytojos Evelinos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

ITAKA

ITAKA Numeryje: 2 psl. Šimtadienis 3 psl. Abiturientų minčių lietus 4 psl. Lietuvių kalbos savaitės renginiai 5 psl. Vasario 16-oji 6-9 psl. Mokinių kūryba 10-11 psl. Nuotraukos iš Šimtadienio Redaktoriai: Tomaš

Detaliau

Simple Black and Cream General Newsletter

Simple Black and Cream General Newsletter p i l a i t ė s n a u j i e n o s,,jei sodą bibliotekoje turi, viską turi" M.T. Ciceronas 2018 m.gruodis, nr. 9 Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kauno Rokų vidurinė mokykla Neformalaus ugdymo poreikių 5-12 klasėse tyrimas Tyrimą atliko: pavaduotoja D. Klimavičienė psichologė A. Andriuškienė Tyrimo ataskaitą parengė: A. Andriuškienė 2013-05-21 Tyrimo

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

Minija Barauskaitė, 6 a kl. KAIP ATSIRADO VAIVORYKŠTĖ? Labai labai seniai vieno turtingo vyro žmona užsigeidė rankomis austos juostos. Tuomet ji nuspr

Minija Barauskaitė, 6 a kl. KAIP ATSIRADO VAIVORYKŠTĖ? Labai labai seniai vieno turtingo vyro žmona užsigeidė rankomis austos juostos. Tuomet ji nuspr Minija Barauskaitė, 6 a kl. KAIP ATSIRADO VAIVORYKŠTĖ? Labai labai seniai vieno turtingo vyro žmona užsigeidė rankomis austos juostos. Tuomet ji nusprendė apsilankyti pas labai seną ir talentingą audėją,

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man s

Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man s Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man sijoną ir megztinį. Tai dėl to ir normali? Ne, supranti,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Rūta Davidonienė, Rasa Mikutienė, Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė. Asmeninio archyvo nuotr. Mes visos nešiojomės mintį apie paauglėms skirtus užsiėmimus, kurie būtų ne tik smagūs, bet ir naudingi. Likimas

Detaliau

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi

Eil. Nr PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Rengi Eil. Nr. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. PRIENŲ JUSTINO MARCINKEVIČIAUS VIEŠOJI BIBLIOTEKA 2018 M. SPALIO MĖN. RENGINIŲ P L A N A S Renginio pavadinimas Renginio forma Vieta Planuojama data Pagrindinis organizatorius,

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

Microsoft Word - Gintautas_Dabrišius._Eilėraščiai.LI4200.doc

Microsoft Word - Gintautas_Dabrišius._Eilėraščiai.LI4200.doc Gintautas Dabrišius EILĖRAŠČIAI * * * nuo eglių nueiti, kad galėčiau ištarti: sveiki, ąžuolėliai! Pavasaris be uodegos Mama turėjo karvę, karvė turėjo veršiuką, veršiukas turėjo uodegą: ja linksmai mojavo,

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2

Microsoft Word Atplaukia-laivas-pilnas-2 Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčia Pradžia Giesmė Štai mirkčioja žvaigždės (TG 9) 1. Štai mirkčioja žvaigždės, o žemėj tamsu, Ramiai ilsis žmonės visi po darbų. Tiktai ties Betliejum sužibo žvaigždė,

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Buvę JAV prezidentai ir jų verslo patirtis.flickr.com nuotr. Kai į JAV prezidento postą kandidatavęs respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad kiekvienas šalies prezidentas turėtų būti įgijęs bent trejų

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

99 Liudas Mažylis

99 Liudas Mažylis 99 Liudas Mažylis 5 Operatoriau, atsukite, jei galite, filmą atgal. Sustabdykite tą akimirką. Iš 2017 m. įrašo socialiniame tinkle Tradicija Dievui priskiria 99 vardus [...] šis neišbaigtas skaičius, atsiradęs

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

KLAUSIMAS. Kaip nuveikti daugiau per tą patį laiką? Kaip gyventi tokį gyvenimą, kokio iš tikrųjų trokštu? ATSAKYMAS. Išsiugdę įprotį planuoti laiką, J

KLAUSIMAS. Kaip nuveikti daugiau per tą patį laiką? Kaip gyventi tokį gyvenimą, kokio iš tikrųjų trokštu? ATSAKYMAS. Išsiugdę įprotį planuoti laiką, J KLAUSIMAS. Kaip nuveikti daugiau per tą patį laiką? Kaip gyventi tokį gyvenimą, kokio iš tikrųjų trokštu? ATSAKYMAS. Išsiugdę įprotį planuoti laiką, Jūs tapsite produktyvesni, sutaupysite keletą ar net

Detaliau

Mieloji, dar kartą sveikiname Tave įsigijus Šokoladas Sielai praktikų rinkinį Menas būti laiminga moterimi. Nuostabu, jog suradai mūsų puslapį ir pris

Mieloji, dar kartą sveikiname Tave įsigijus Šokoladas Sielai praktikų rinkinį Menas būti laiminga moterimi. Nuostabu, jog suradai mūsų puslapį ir pris Mieloji, dar kartą sveikiname Tave įsigijus Šokoladas Sielai praktikų rinkinį Menas būti laiminga moterimi. Nuostabu, jog suradai mūsų puslapį ir prisijungei prie nuostabių, prabangių ir tobulėjančių moterų

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx

Microsoft Word - Skyrybos. Kaip suprasti vaikus ir jiems padeti.docx SKYRYBOS. KAIP SUPRASTI VAIKUS IR JIEMS PADĖTI? Kuomet du žmonės šeimoje nusprendžia pasukti skirtingais keliais, dažniausiai abiem iškyla labai svarbus klausimas: Kaip skyrybos paveiks mūsų vaikus? Tai

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU

MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU MAITINKIS SVEIKAI, SUMAŽINK GRĖSMĘ SUSIRGTI VĖŽIU Mūsų mityba gali padidinti vėžio išsivystymo grėsmę. Patikimų mokslinių įrodymų duomenimis apie 30 proc. vėžio atvejų išsivysčiusiose šalyse ir 20 proc.

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Cia tu ir tavo tevai ras informacija apie mokykla (as) Danijoje. Atskiri punktai gali skirtis kiekvienoje mokykloje. Jei kiltu abejoniuklausk mokytoju.

Detaliau

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ

Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ Birutė Kurgonienė Organizacijos lyderio kišeninis vadovas Patarimų ir instrukcijų knyga visais gyvenimo atvejais Vietoj įžangos 13 TURINYS I. ASMENYBĖ IR TAUTA 15 Kur pasibaigia mano Aš" 16 Asmenybės saviugda

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

m. m. Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose

m. m.  Pradinių klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose Kauno Bernardo Brazdžionio mokyklos-daugiafunkcio centro 1-10 klasių mokinių pasiekimai konkursuose, olimpiadose, viktorinose 2015-2016 m. m. Tarptautiniai konkursai Tarptautinės plaukimo varžybos Dzūkijos

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

Ką pasako kūno kalba?

Ką pasako kūno kalba? Mokinių įsidarbinimo galimybės Vilniaus teritorinė darbo birža, Jaunimo užimtumo skyrius Jaunimo darbo centras JEI TAU 14 16 metų 14-16 metų jaunuoliams dirbti draudžiama, išskyrus jų fizines galimybes

Detaliau

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr

NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas Darbų saugos pr NUSTATYTI LAIMĖTOJAI IR KETINAMOS SUDARYTI PIRKIMO SUTARTYS 2017 METAI Eil. Nr. Skelbimo data Pirkimo objekto pavadinimas 1 2017-01-03 Darbų saugos profesinės rizikos tyrimo ir vertinimo 2 2017-01-04 Atnaujintos

Detaliau