1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas"

Transkriptas

1 Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1

2 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas Tiriamųjų išgerto per praėjusią savaitę (7 dienas) alkoholio kiekio vertinimas Tiriamųjų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas Tiriamųjų vienu kartu išgertų šešių ir daugiau alkoholinio gėrimųo standartinių vienetų dažnio vertinimas Tiriamųjų per praėjusius metus pastebėtų pradėjus gerti negalėjimų sustoti dažnio vertinimas Tiriamųjų per praėjusius metus dėl gėrimo nepadaryto to, ką turėdavo padaryti dažnio vertinimas Tiriamųjų per praėjusius metus po smarkaus gėrimo, kad nekamuotų pagirios, reikėto išgerti ryte dažnio vertinimas Tiriamųjų per praėjusius metus po išgertuvių jausto kaltės ir sąžinės priekaištų dažnio vertinimas Tiriamųjų per praėjusius metus negalėjimo prisiminti, kas įvyko pasigėrus, dažnio vertinimas Tiriamųjų išgeriamų standartinių alkoholio vienetų tipišką dieną, kai geria, vertinimas Tiriamųjų atsakymų, ar dėl Jų gėrimo Jie patys ar kas nors kitas kada nors buvo sužeistas, vertinimas Tiriamųjų atsakymų, ar Jų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos darbuotojas kada nors buvo susirūpinęs Jų gėrimu ar siūlė Jiems gerti mažiau, vertinimas Tiriamųjų vidutiniškai išleidžiamų per mėnesį pinigų alkoholiniams gėrimams vertinimas Tiriamųjų būdingos savijautos per pastarasis dvi savaites vertinimas Tiriamųjų būdingos savijautos per pastaruosius 12 mėnesių vertinimas Tiriamųjų būdingos savijautos anksčiau gyvenime vertinimas Tiriamųjų mėginimų atimti sau gyvybę vertinimas Tiriamųjų nuomonės apie Jų sveikatos būklę vertinimas Tiriamųjų nuomonės apie tai, kokios ligos Jiems buvo nustatytos arba gydytos per praėjusius 12 mėnesių vertinimas

3 20. Tiriamųjų nuomonės apie tai, kiek dienų per pastaruosius 12 mėnesių turėjo nedarbingumo lapelį vertinimas AUDIT testo vertinimas AUDIT testo vertinimas pagal lytį AUDIT testo vertinimas pagal amžiaus grupes AUDIT testo vertinimas pagal lytį ir amžiaus grupes Moterų AUDIT testo vertinimas pagal amžiaus grupes Vyrų AUDIT testo vertinimas pagal amžiaus grupes AUDIT testo įverčių sąsajų su ZUNGO skalės įverčiais vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su savižudiškais ketinimais vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su savižudiškais ketinimais per pastaruosius 12 mėnesių vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su savižudiškais ketinimais anksčiau nei per pastaruosius 12 mėnesių vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su savižudiškų mėginimų atimti sau gyvybę vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su savo sveikatos būklės vertinimu vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su tiriamųjų nuomone apie tai, kokios ligos Jiems buvo nustatytos arba gydytos per praėjusius 12 mėnesių, vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su tiriamųjų nuomone apie tai, kiek dienų per pastaruosius 12 mėnesių turėjo nedarbingumo lapelį vertinimas AUDIT testo įverčių sąsajų su tiriamųjų vidutiniškai išleidžiamų per mėnesį pinigų alkoholiniams gėrimams vertinimas

4 Grafikai 1 pav. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų išgerto per praėjusią savaitę (7 dienas) alkoholio kiekio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų alkoholinių gėrimų vartojimo vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų vienu kartu išgertų šešių ir daugiau alkoholinio gėrimo standartinių vienetų dažnio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų per praėjusius metus pastebėtų pradėjus gerti negalėjimų sustoti dažnio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų per praėjusius metus dėl gėrimo nepadaryto to, ką turėdavo padaryti dažnio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų per praėjusius metus po smarkaus gėrimo, kad nekamuotų pagirios, reikėto išgerti ryte dažnio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų per praėjusius metus po išgertuvių jausto kaltės ir sąžinės priekaištų dažnio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų per praėjusius metus negalėjimo prisiminti, kas įvyko pasigėrus, dažnio vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų išgeriamų standartinių alkoholio vienetų tipišką dieną, kai geria, vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų atsakymų, ar dėl Jų gėrimo Jie patys ar kas nors kitas kada nors buvo sužeistas, vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų atsakymų, ar Jų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos darbuotojas kada nors buvo susirūpinęs Jų gėrimu ar siūlė Jiems gerti mažiau, vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų išleidžiamų pinigų alkoholiniams gėrimams vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų būdingos savijautos per pastarasis dvi savaites vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų būdingos savijautos per pastaruosius 12 mėnesių vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų būdingos savijautos anksčiau gyvenime vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų mėginimų atimti sau gyvybę vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų nuomonės apie Jų sveikatos būklę vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų nuomonės apie tai, kokios ligos Jiems buvo nustatytos arba gydytos per praėjusius 12 mėnesių vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų per pastaruosius 12 mėnesių nedarbingumo lapelio turėjimo vertinimo pasiskirstymas pav. Tiriamųjų AUDIT testo įverčių pasiskirstymas pav. Tiriamųjų AUDIT testo įverčių vertinimo pasiskirstymas pagal grupes pav. Tiriamųjų AUDIT testo įverčių vertinimo grupių pasiskirstymas pagal lytį pav. Tiriamųjų AUDIT testo įverčių vertinimo grupių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pav. Vyrų ir moterų žalingo alkoholinių gėrimų vartojimo pasiskirstymas pagal amžiaus pav. Moterų AUDIT testo įverčių vertinimo grupių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pav. Vyrų AUDIT testo įverčių vertinimo grupių pasiskirstymas pagal amžiaus grupes pav. Tiriamųjų ZUNGO skalės įverčių pasiskirstymas pav. Tiriamųjų ZUNGO skalės įverčių vertinimo pasiskirstymas pagal grupes pav. AUDIT testo įverčių vertinimo grupių pasiskirstymas pagal ZUNGO skalės įverčių pav. Savižudiškų ketinimų vertinimo pasiskirstymas pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes pav. Tiriamųjų savižudiškų ketinimų vertinimo pasiskirstymas pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes pav. Tiriamųjų mėginimų atimti sau gyvybę vertinimo pasiskirstymas pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes

5 34 pav. Tiriamųjų nuomonės apie Jų sveikatos būklę vertinimo pasiskirstymas pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes pav. Tiriamųjų nuomonės apie tai, kokios ligos Jiems buvo nustatytos arba gydytos per praėjusius 12 mėnesių vertinimo pasiskirstymas pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes pav. Tiriamųjų per pastaruosius 12 mėnesių nedarbingumo lapelio turėjimo vertinimo pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes pasiskirstymas pav. Tiriamųjų vidutiniškai išleidžiamų per mėnesį pinigų alkoholiniams gėrimams pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes pasiskirstymas pav. Tiriamųjų vidutiniškai išleidžiamų per mėnesį pinigų alkoholiniams gėrimams vidurkių pagal AUDIT testo įverčių vertinimo grupes pasiskirstymas

6 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas Stiprūs alkoholiniai gėrimai (degtinė, brendis, viskis ir kt.). Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad stiprius alkoholinius gėrimus vartoja kartą per mėnesį ar rečiau (nurodė 42,4 proc. (N=3302) tiriamųjų). 24,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad niekada nevartoja, 15,9 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį vartoja stiprius alkoholinius gėrimus ir tik 3,6 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 1,6 proc. (N=3302) nurodė, kad vartoja 4 ar daugiau kartų per mėnesį stiprius alkoholinius gėrimus. 12,1 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Vynas, šampanas. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad vyną, šampaną vartoja kartą per mėnesį ar rečiau (nurodė 43,6 proc. (N=3302) tiriamųjų). 26,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad niekada nevartoja, 10,9 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį vartoja vyną, šampaną ir tik 2,4 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 1,3 proc. (N=3302) nurodė, kad vartoja 4 ar daugiau kartų per mėnesį vyną, šampaną. 15,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Alus. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada alaus nevartoja (nurodė 31,2 proc. (N=3302) tiriamųjų). 19,6 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad vartoja kartą per mėnesį ar rečiau, 17,3 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį vartoja alų ir net 12,5 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 5,6 proc. (N=3302) nurodė, kad vartoja 4 ar daugiau kartų per mėnesį alų. 13,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Sidras, alkoholiniai kokteiliai. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada sidro, alkoholinių kokteilių nevartoja (nurodė 46,1 proc. (N=3302) tiriamųjų). 23,0 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad vartoja kartą per mėnesį ar rečiau, 10,5 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį vartoja sidrą, alkoholinius kokteilius ir tik 4,0 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 1,2 proc. (N=3302) nurodė, kad vartoja 4 ar daugiau kartų per mėnesį sidrą, alkoholinius kokteilius. 15,3 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. 6

7 Sidras, alkoholiniai kokteiliai 46,1 23,0 1,2 10,5 4,0 15,3 Alus 31,2 19,6 5,6 17,3 12,5 13,8 Vynas, šampanas 26,4 43,6 1,3 10,9 2,4 15,4 Stiprūs alkoholiniai gėrimai 24,4 42,4 1,6 15,9 3,6 12,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Niekada Kartą per mėnesį ar rečiau 4 ar daugiau kartų per savaitę 2-4 kartus per mėnesį 2-3 kartus per savaitę N/N 1 pav. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimo pasiskirstymas. 7

8 2. Tiriamųjų išgerto per praėjusią savaitę (7 dienas) alkoholio kiekio vertinimas Kaip matyti iš 2 paveikslo, didžiausias išgertų per praėjusią savaitę (7 dienas) taurelių kiekio vidurkis yra degtinės, konjako ar kito stipraus alkoholinio gėrimo po 40 g. Išgertų per praėjusią savaitę (7 dienas) degtinės, konjako ar kito stipraus alkoholinio gėrimo taurelių vidurkis yra 15,7004±0,59709 (standartinis nuokrypis yra 34,31058; N=3302). Vyno, šampano per praėjusią savaitę (7 dienas) išgertų taurių vidurkis yra 14,9699±0,60729 (standartinis nuokrypis yra 34,89648; N=3302). Sidro ir alkoholinių kokteilių per praėjusią savaitę (7 dienas) išgerto kiekio po 0,33 l vidurkis yra 13,4626±0,58355 (standartinis nuokrypis yra 33,53273; N=3302). Alaus per praėjusią savaitę (7 dienas) išgerto kiekio po 0,5 l vidurkis yra 13,4665±0,55764 (standartinis nuokrypis yra 32,04394; N=3302). Degtinės, konjako ar kt. stiprių gėrimų taurelės (po 40 g) Vyno ar šampano taurės Sidras ir alkoholiniai kokteiliai (po 0,33 l) Alaus buteliai (po 0,5 l) 15, , , , pav. Tiriamųjų išgerto per praėjusią savaitę (7 dienas) alkoholio kiekio vertinimo pasiskirstymas. 8

9 3. Tiriamųjų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad alkoholinius gėrimus vartoja kartą per mėnesį ar rečiau (nurodė 49,0 proc. (N=3302) tiriamųjų). 22,3 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį vartoja, 9,5 proc. (N=3302) nurodė, kad alkoholinių gėrimų niekada nevartoja. Tačiau 8,2 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 2,9 proc. (N=3302) nurodė, kad vartoja 4 ar daugiau kartų per mėnesį alkoholinius gėrimus. 8,2 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Kartą per mėnesį ar rečiau 2-4 kartus per mėnesį Niekada N/N 2-3 kartus per savaitę 4 ar daugiau kartų per savaitę 2,9 9,5 8,2 8,2 22,3 49,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 3 pav. Tiriamųjų alkoholinių gėrimų vartojimo vertinimo pasiskirstymas. 9

10 4. Tiriamųjų vienu kartu išgertų šešių ir daugiau alkoholinio gėrimųo standartinių vienetų dažnio vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad vienu kartu šešis ir daugiau alkoholinio gėrimo standartinių vienetų niekada neišgeria (nurodė 39,3 proc. (N=3302) tiriamųjų). 32,0 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad kartą per mėnesį ar rečiau, 13,1 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį išgeria vienu kartu šešis ir daugiau alkoholinio gėrimo standartinių vienetų. Ir tik 3,2 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 1,8 proc. (N=3302) nurodė, kad 4 ar daugiau kartų per mėnesį išgeria vienu kartu šešis ir daugiau alkoholinio gėrimo standartinių vienetų. 10,6 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Niekada Kartą per mėnesį ar rečiau 2-4 kartus per mėnesį N/N 2-3 kartus per savaitę 4 ar daugiau kartų per savaitę 1,8 3,2 10,6 13,1 32,0 39,3 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 4 pav. Tiriamųjų vienu kartu išgertų šešių ir daugiau alkoholinio gėrimo standartinių vienetų dažnio vertinimo pasiskirstymas. 10

11 5. Tiriamųjų per praėjusius metus pastebėtų pradėjus gerti negalėjimų sustoti dažnio vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per praėjusius metus nepastebėjo, kad pradėjus gerti negali sustoti (nurodė 82,1 proc. (N=3302 tiriamųjų). 5,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad kartą per mėnesį ar rečiau, 1,5 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį per praėjusius metus pastebėjo, kad pradėjus gerti negali sustoti. Ir tik 1,0 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 0,7 proc. (N=3302) nurodė, kad 4 ar daugiau kartų per mėnesį per praėjusius metus pastebėjo, kad pradėjus gerti negali sustoti. 9,3 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Niekada N/N Kartą per mėnesį ar rečiau 2-4 kartus per mėnesį 2-3 kartus per savaitę 4 ar daugiau kartų per savaitę 9,3 5,4 1,5 1,0 0,7 82,1 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 5 pav. Tiriamųjų per praėjusius metus pastebėtų pradėjus gerti negalėjimų sustoti dažnio vertinimo pasiskirstymas. 11

12 6. Tiriamųjų per praėjusius metus dėl gėrimo nepadaryto to, ką turėdavo padaryti dažnio vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per praėjusius metus nebuvo taip, kad dėl gėrimo nepadarytų to, ką turėdavo padaryti (nurodė 79,0 proc. (N=3302) tiriamųjų). 8,5 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad kartą per mėnesį ar rečiau, 2,1 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį per praėjusius metus dėl gėrimo nepadarė to, ką turėdavo padaryti. Ir tik 0,6 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 0,3 proc. (N=3302) nurodė, kad 4 ar daugiau kartų per mėnesį per praėjusius metus dėl gėrimo nepadarė to, ką turėdavo padaryti. 9,5 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Niekada 79,0 N/N Kartą per mėnesį ar rečiau 2-4 kartus per mėnesį 2-3 kartus per savaitę 4 ar daugiau kartų per savaitę 2,1 0,6 0,3 9,5 8,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 6 pav. Tiriamųjų per praėjusius metus dėl gėrimo nepadaryto to, ką turėdavo padaryti dažnio vertinimo pasiskirstymas. 12

13 7. Tiriamųjų per praėjusius metus po smarkaus gėrimo, kad nekamuotų pagirios, reikėto išgerti ryte dažnio vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per praėjusius metus po smarkaus gėrimo dėl kamuojamų pagirių nereikėjo ryte išgerti (nurodė 79,7 proc. (N=3302) tiriamųjų). 8,0 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad kartą per mėnesį ar rečiau ir 2,2 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį per praėjusius metus reikėjo po smarkaus gėrimo dėl kamuojamų pagirių išgerti ryte. Ir tik 0,7 proc. (N=3302) nurodė, kad 4 ar daugiau kartų per mėnesį bei 0,6 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę per praėjusius metus po smarkaus gėrimo dėl kamuojamų pagirių išgerti ryte. 8,9 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Niekada N/N Kartą per mėnesį ar rečiau 2-4 kartus per mėnesį 4 ar daugiau kartų per savaitę 2-3 kartus per savaitę 2,2 0,7 0,6 8,9 8,0 79,7 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 7 pav. Tiriamųjų per praėjusius metus po smarkaus gėrimo, kad nekamuotų pagirios, reikėto išgerti ryte dažnio vertinimo pasiskirstymas. 13

14 8. Tiriamųjų per praėjusius metus po išgertuvių jausto kaltės ir sąžinės priekaištų dažnio vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per praėjusius metus po išgertuvių nejautė kaltės ir sąžinės priekaištų (nurodė 75,1 proc. (N=3302) tiriamųjų). 12,0 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad kartą per mėnesį ar rečiau ir 2,2 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį per praėjusius metus po išgertuvių jautė kaltę ir sąžinės prikaištus. Ir tik po 0,7 proc. (N=3302) nurodė, kad 4 ar daugiau kartų per mėnesį bei 2-3 kartus per savaitę per praėjusius metus po išgertuvių jautė kaltę ir sąžinės prikaištus. 9,3 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Niekada 75,1 Kartą per mėnesį ar rečiau N/N 2-4 kartus per mėnesį 4 ar daugiau kartų per savaitę 2-3 kartus per savaitę 2,2 0,7 0,7 9,3 12,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 8 pav. Tiriamųjų per praėjusius metus po išgertuvių jausto kaltės ir sąžinės priekaištų dažnio vertinimo pasiskirstymas. 14

15 9. Tiriamųjų per praėjusius metus negalėjimo prisiminti, kas įvyko pasigėrus, dažnio vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per praėjusius metus nebuvo taip, kad negalėtų prisiminti, kas įvyko pasigėrus (nurodė 78,3 proc. (N=3302) tiriamųjų). 9,7 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad kartą per mėnesį ar rečiau ir 1,3 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-4 kartus per mėnesį per praėjusius metus negalėjo prisiminti, kas įvyko pasigėrus. Ir tik 0,8 proc. (N=3302) nurodė, kad 2-3 kartus per savaitę bei 0,5 proc. (N=3302) nurodė, kad 4 ar daugiau kartų per mėnesį per praėjusius metus negalėjo prisiminti, kas įvyko pasigėrus. 9,3 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Niekada Kartą per mėnesį ar rečiau N/N 2-4 kartus per mėnesį 2-3 kartus per savaitę 4 ar daugiau kartų per savaitę 1,3 0,8 0,5 9,7 9,3 78,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 9 pav. Tiriamųjų per praėjusius metus negalėjimo prisiminti, kas įvyko pasigėrus, dažnio vertinimo pasiskirstymas. 15

16 10. Tiriamųjų išgeriamų standartinių alkoholio vienetų tipišką dieną, kai geria, vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad kai geria tipišką dieną išgeria vieną ar du standartinius alkoholio vienetus (nurodė 56,5 proc. (N=3302) tiriamųjų). 14,5 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad tris ar keturis ir 10,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nurodė, kad penkis ar šešis standartinius alkoholio vienetus išgeria kai geria tipišką dieną. Ir net 4,4 proc. (N=3302) nurodė, kad septynis, aštuonis ar devynis ir 4,2 proc. (N=3302) nurodė, kad dešimt ir daugiau išgeria standartinių alkoholio vienetų kai geria tipišką dieną. 10,0 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Vieną ar du Tris ar keturis Penkis ar šešis N/N Septynis, aštuonis ar devynis Dešimt ar daugiau 4,4 4,2 10,4 10,0 14,5 56,5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 10 pav. Tiriamųjų išgeriamų standartinių alkoholio vienetų tipišką dieną, kai geria, vertinimo pasiskirstymas. 16

17 11. Tiriamųjų atsakymų, ar dėl Jų gėrimo Jie patys ar kas nors kitas kada nors buvo sužeistas, vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad dėl Jų gėrimo nei Jie patys nei kas nors kitas niekada nebuvo sužalotas (nurodė 86,4 proc. (N=3302) tiriamųjų). Ir tik 2,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad taip, bet anksčiau nei per praėjusius 12 mėnesių dėl jų gėrimo Jie patys ar kas nors kiti buvo sužaloti bei 1,8 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad taip atsitiko per paskutinius 12 mėnesių. 9,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ne 86,4 N/N 9,4 Taip, bet anksčiau nei per praėjusius 12 mėnesių Taip, per paskutinius 12 mėnesių 2,3 1,8 0% 10%20% 30% 40% 50% 60%70% 80%90% 11 pav. Tiriamųjų atsakymų, ar dėl Jų gėrimo Jie patys ar kas nors kitas kada nors buvo sužeistas, vertinimo pasiskirstymas. 17

18 12. Tiriamųjų atsakymų, ar Jų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos darbuotojas kada nors buvo susirūpinęs Jų gėrimu ar siūlė Jiems gerti mažiau, vertinimas TKaip matyti iš 11 paveikslo, tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad Jų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos darbuotojas niekad nebuvo susirūpinęs jų gėrimu ar nesiūlė Jiems mažiau gerti (nurodė 82,0 proc. (N=3302) tiriamųjų). 5,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad taip atsitiko per paskutinius 12 mėnesių ir 3,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad taip, bet anksčiau nei per praėjusius 12 mėnesių Jų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos darbuotojas buvo susirūpinęs jų gėrimu ar siūlė Jiems mažiau gerti. 9,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ne 82,0 N/N Taip, per paskutinius 12 mėnesių Taip, bet anksčiau nei per praėjusius 12 mėnesių 5,0 3,2 9,8 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%90% 12 pav. Tiriamųjų atsakymų, ar Jų giminaitis, draugas, gydytojas ar kitas sveikatos darbuotojas kada nors buvo susirūpinęs Jų gėrimu ar siūlė Jiems gerti mažiau, vertinimo pasiskirstymas. 18

19 13. Tiriamųjų vidutiniškai išleidžiamų per mėnesį pinigų alkoholiniams gėrimams vertinimas Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad išleidžia per mėnesį dalį savo uždirbtų pinigų alkoholiniams gėrimams (nurodė 65,3 proc. (N=3302) tiriamųjų). Išleidžiamų pinigų per mėnesį alkoholiniams gėrimams vidurkis yra 41,3132±1,44427 Lt (standartinis nuokrypis yra 66,57760 Lt, N=3302). Mažiausia nurodyta pinigų suma yra 1 Lt, o didžiausia 1000 Lt. 23,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad visai neišleidžia per mėnesį pinigų alkoholiniams gėrimams. 11,3 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Išleidžia 65,3 Neišleidžia 23,4 N/N 11,3 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 13 pav. Tiriamųjų išleidžiamų pinigų alkoholiniams gėrimams vertinimo pasiskirstymas. 19

20 14. Tiriamųjų būdingos savijautos per pastarasis dvi savaites vertinimas Aš jaučiuosi nusiminęs ir liūdnas. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites jautėsi nusiminę ir liūdni (nurodė 45,0 proc. (N=3302) tiriamųjų). 38,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites jautėsi nusiminęs ir liūdnas. Ir tik 4,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 1,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites jautėsi nusiminęs ir liūdnas. 10,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Geriausiai jaučiuosi ryte. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites geriausiai jautėsi ryte (nurodė 28,4 proc. (N=3302) tiriamųjų). 20,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per pastarąsias dvi savaites niekada arba trumpą laiką geriausiai jautėsi ryte. Ir 19,8 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį bei 18,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites geriausiai jautėsi ryte. 12,7 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Kyla verkimo priepuolių ar panašiai jaučiuosi. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites kilo verkimo priepuolis arba panašiai jautėsi (nurodė 66,3 proc. (N=3302) tiriamųjų). 17,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites kilo verkimo priepuolis arba panašiai jautėsi. Ir tik 2,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 1,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites kilo verkimo priepuolis arba panašiai jautėsi. 12,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Mano miegas naktį sutrikęs. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo sutrikęs miegas naktį (nurodė 49,8 proc. (N=3302) tiriamųjų). 29,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo sutrikęs miegas naktį. Ir tik 6,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 3,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo sutrikęs miegas naktį. 11,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš valgau tiek pat daug, kaip ir anksčiau. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites valgė tiek pat daug, kaip ir anksčiau (nurodė 27,5 proc. (N=3302) tiriamųjų). 23,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, 20

21 kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites valgė tiek pat daug, kaip ir anksčiau. Ir net 22,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką bei 13,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites valgė tiek pat daug, kaip ir anksčiau. 13,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš vis dar mėgaujuosi seksu. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites vis dar mėgaujasi seksu (nurodė 31,2 proc. (N=3302) tiriamųjų). 28,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites vis dar mėgaujasi seksu. Ir net 14,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį bei 11,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites vis dar mėgaujasi seksu. 14,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš pastebėjau, jog man krinta svoris. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites pastebėjo, jog krenta svoris (nurodė 67,0 proc. (N=3302) tiriamųjų). 15,8 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites pastebėjo, jog krenta svoris. Ir tik 2,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 1,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites pastebėjo, jog krenta svoris. 13,5 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Turiu bėdų dėl vidurių užkietėjimo. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites turėjo bėdų dėl vidurių užkietėjimo (nurodė 67,2 proc. (N=3302) tiriamųjų). 15,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites turėjo bėdų dėl vidurių užkietėjimo. Ir tik 2,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 1,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites turėjo bėdų dėl vidurių užkietėjimo. 13,6 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Mano širdis plaka greičiau nei paprastai. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites širdis plakė greičiau nei paprastai (nurodė 52,3 proc. (N=3302) tiriamųjų). 27,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites širdis plakė greičiau nei paprastai. Ir tik 5,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 2,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites širdis plakė greičiau nei paprastai. 11,9 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš pavargstu be jokios priežasties. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites pavargo be jokios priežasties (nurodė 48,1 21

22 proc. (N=3302) tiriamųjų). 29,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites pavargo be jokios priežasties. Ir tik 6,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 3,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites pavargo be jokios priežasties. 12,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Mano protas toks pat aiškus, kaip ir anksčiau. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites protas buvo taip pat aiškus, kaip ir anksčiau (nurodė 45,6 proc. (N=3302) tiriamųjų). 17,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites protas buvo taip pat aiškus, kaip ir anksčiau. Ir net 12,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką bei 11,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites protas buvo taip pat aiškus, kaip ir anksčiau. 12,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Man lengva daryti darbus, kuriuos darydavau anksčiau. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo lengva daryti darbus, kuriuos darydavo anksčiau (nurodė 39,7 proc. (N=3302) tiriamųjų). 19,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo lengva daryti darbus, kuriuos darydavo anksčiau. Ir net 17,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką bei 10,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites protas buvo taip pat aiškus, kaip ir anksčiau. 12,7 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš neramus ir negaliu nustygti vietoje. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo neramų ir negalėjo nustygti vietoje (nurodė 40,3 proc. (N=3302) tiriamųjų). 28,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo neramų ir negalėjo nustygti vietoje. Ir net 9,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį bei 7,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo neramų ir negalėjo nustygti vietoje. 14,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš su viltimi žvelgiu į ateitį. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites su viltimi žvelgė į ateitį (nurodė 35,7 proc. (N=3302) tiriamųjų). 21,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites su viltimi žvelgė į ateitį. Ir net 19,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką bei 9,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, 22

23 kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites su viltimi žvelgė į ateitį. 14,1 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš esu nervingesnis nei paprastai. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo nervingi nei įprastai (nurodė 40,9 proc. (N=3302) tiriamųjų). 32,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo nervingi nei įprastai. Ir tik 7,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 5,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo nervingi nei įprastai. 13,5 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Man lengva daryti sprendimus. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo lengva daryti sprendimus (nurodė 27,5 proc. (N=3302) tiriamųjų). 24,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 24,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo lengva daryti sprendimus. Ir tik 9,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo lengva daryti sprendimus. 13,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Jaučiuosi naudingas ir reikalingas. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites jautėsi naudingu ir reikalingu (nurodė 39,9 proc. (N=3302) tiriamųjų). 24,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 15,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites jautėsi naudingu ir reikalingu. Ir tik 6,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites jautėsi naudingu ir reikalingu. 13,1 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Mano gyvenimas yra gana pilnavertis. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites gyvenimas buvo gana pilnavertis (nurodė 38,9 proc. (N=3302) tiriamųjų). 24,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį bei 15,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką per pastarąsias dvi savaites gyvenimas buvo gana pilnavertis. Ir tik 7,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites gyvenimas buvo gana pilnavertis. 14,1 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Aš jaučiu, kad kiti gyventų geriau, jei būčiau miręs. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites jautė, kad kiti gyventų geriau, jei būtų mirę (nurodė 76,0 proc. (N=3302) tiriamųjų). Ir tik 7,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką, 2,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių 23

24 tiriamųjų nurodė, kad didžiąją laiko dalį bei 1,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites jautė, kad kiti gyventų geriau, jei būtų mirę. 13,2 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Man vis dar malonu tai, kas visada patikdavo. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad didžiąją laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo vis dar malonu tai, kas visada patiko (nurodė 46,9 proc. (N=3302) tiriamųjų). 20,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad didelę laiko dalį per pastarąsias dvi savaites buvo vis dar malonu tai, kas visada patiko. Ir net 13,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad tam tikrą laiką bei 7,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada arba trumpą laiką per pastarąsias dvi savaites buvo vis dar malonu tai, kas visada patiko. 11,6 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. 24

25 Man vis dar malonu tai, kas visada patikdavo 11,6 46,9 20,2 13,7 7,5 Aš jaučiu, kad kiti gyventų geriau, jei būčiau miręs 13,2 2,2 1,6 7,0 76,0 Mano gyvenimas yra gana pilnavertis 14,1 38,9 24,5 15,3 7,2 Jaučiuosi naudingas ir reikalingas 13,1 39,9 24,6 15,7 6,7 Man lengva daryti sprendimus 13,8 27,5 24,5 24,4 9,7 Aš esu nervingesnis nei paprastai 13,5 5,5 7,1 32,9 40,9% Aš su viltimi žvelgiu į ateitį 14,1 35,7 21,4 19,1 9,7 Aš neramus ir negaliu nustygti vietoje 14,4 9,4 7,9 28,0 40,3% Man lengva daryti darbus, kuriuos darydavau anksčiau 12,7 39,7 19,4 17,9 10,3 Mano protas toks pat aiškus, kaip ir anksčiau 12,8 45,6 17,6 12,3 11,6 Aš pavargstu be jokios priežasties 12,4 3,0 6,9 29,6 48,1 Mano širdis plaka greičiau nei paprastai 11,9 2,5 5,7 27,5 52,3 Turiu bėdų dėl vidurių užkietėjimo 13,6 1,4 2,5 15,2 67,2 Aš pastebėjau, jog man krinta svoris 13,5 1,6 2,1 15,8 67,0 Aš vis dar mėgaujuosi seksu 14,4 14,7 11,1 28,6 31,2 Aš valgau tiek pat daug, kaip ir anksčiau 13,8 23,1 13,3 22,2 27,5 Mano miegas naktį sutrikęs 11,4 3,7 6,1 29,0 49,8 Kyla verkimo priepuolių ar panašiai jaučiuosi 12,4 1,3 2,1 17,9 66,3 Geriausiai jaučiuosi ryte 12,7 19,8 18,3 28,4 20,7 Aš jaučiuosi nusiminęs ir liūdnas 10,8 1,9 4,1 38,2 45,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N/N Didžiąją laiko dalį Didelę laiko dalį Tam tikrą laiką Niekada/trumpą laiką 14 pav. Tiriamųjų būdingos savijautos per pastarasis dvi savaites vertinimo pasiskirstymas 25

26 15. Tiriamųjų būdingos savijautos per pastaruosius 12 mėnesių vertinimas Kaip dažnai Jūs esate galvojęs(-usi) apie savo gyvenimo prasmę? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad kartais per pastaruosius 12 mėnesių yra galvojęs apie savo gyvenimo prasmę (nurodė 40,1 proc. (N=3302) tiriamųjų). 29,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai per pastaruosius 12 mėnesių yra galvojęs apie savo gyvenimo prasmę. Ir tik 11,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada bei 10,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada per pastaruosius 12 mėnesių nėra galvojęs apie savo gyvenimo prasmę. 8,3 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ar esate kada nors jautęs (-usi), kad gyventi neverta? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per pastaruosius 12 mėnesių nėra jautęs (-usi), kad gyventi neverta (nurodė 56,8 proc. (N=3302) tiriamųjų). 16,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada bei 15,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad kartais per pastaruosius 12 mėnesių yra jautęs (-usi), kad gyventi neverta. Ir tik 2,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai per pastaruosius 12 mėnesių yra jautęs (-usi), kad gyventi neverta. 9,1 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ar esate kada nors galvojęs (-usi) atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytumėte? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per pastaruosius 12 mėnesių nėra galvojęs (-usi) atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytų (nurodė 73,9 proc. (N=3302) tiriamųjų). 8,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada bei 6,8 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad kartais per pastaruosius 12 mėnesių yra galvojęs (-usi) atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytų. Ir tik 1,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai per pastaruosius 12 mėnesių yra galvojęs (-usi) atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytų. 9,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ar esate kada nors pasiekęs (-usi) tokią būseną, kai Jūs rimtai svarstėte galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrėte planus, kaip jūs galėtumėte tai padaryti? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada per pastaruosius 12 mėnesių nėra pasiekęs (-usi) tokią būseną, kai rimtai svarstė galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrė planus, kaip galėtų tai padaryti (nurodė 79,4 proc. (N=3302) tiriamųjų). 6,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada bei 3,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad kartais per pastaruosius 12 mėnesių yra pasiekęs (-usi) tokią būseną, kai rimtai svarstė galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrė planus, kaip galėtų tai padaryti. Ir tik 1,5 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai per pastaruosius 12 mėnesių yra pasiekęs (-usi) 26

27 tokią būseną, kai rimtai svarstė galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrė planus, kaip galėtų tai padaryti. 9,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. 27

28 Ar esate kada nors pasiekęs (-usi) tokią būseną, kai Jūs rimtai svarstėte galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrėte planus, kaip jūs galėtumėte tai padaryti? 9,4 1,5 3,7 6,0 79,4 Ar esate kada nors galvojęs (-usi) atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytumėte? 9,4 1,3 6,8 8,7 73,9 Ar esate kada nors jautęs (-usi), kad gyventi neverta? 9,1 2,6 15,5 16,1 56,8 Kaip dažnai Jūs esate galvojęs(-usi) apie savo gyvenimo prasmę? 8,3 29,2 40,1 10,5 11,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N/N Dažnai Kartais Beveik niekada 15 pav. Tiriamųjų būdingos savijautos per pastaruosius 12 mėnesių vertinimo pasiskirstymas 28

29 16. Tiriamųjų būdingos savijautos anksčiau gyvenime vertinimas. Kaip dažnai Jūs esate galvojęs(-usi) apie savo gyvenimo prasmę? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad kartais anksčiau gyvenime yra galvojęs(-usi) apie savo gyvenimo prasmę (nurodė 39,8 proc. (N=3302) tiriamųjų). 25,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai anksčiau gyvenime yra galvojęs(-usi) apie savo gyvenimo prasmę. Ir net 13,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad niekada bei 11,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada anksčiau gyvenime nėra galvojęs(-usi) apie savo gyvenimo prasmę. 9,9 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ar esate kada nors jautęs (-usi), kad gyventi neverta? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada anksčiau gyvenime nėra jautę, kad gyventi neverta (nurodė 58,2 proc. (N=3302) tiriamųjų). 14,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada bei 14,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad kartais anksčiau gyvenime yra jautę, kad gyventi neverta. Ir tik 2,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai anksčiau gyvenime yra jautę, kad gyventi neverta. 10,5 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ar esate kada nors galvojęs (-usi) atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytumėte? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada anksčiau gyvenime nėra galvoję atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytų (nurodė 72,0 proc. (N=3302) tiriamųjų). 9,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada bei 6,6 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad kartais anksčiau gyvenime yra galvoję atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytų. Ir tik 1,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai anksčiau gyvenime yra galvoję atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytų.10,5 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Ar esate kada nors pasiekęs (-usi) tokią būseną, kai Jūs rimtai svarstėte galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrėte planus, kaip jūs galėtumėte tai padaryti? Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad niekada anksčiau gyvenime nėra pasiekę tokios būsenos, kai rimtai svarstė galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrė planus, kaip galėtų tai padaryti (nurodė 77,7 proc. (N=3302) tiriamųjų). 6,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad beveik niekada bei 4,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad kartais anksčiau gyvenime yra pasiekę tokios būsenos, kai rimtai svarstė galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrė planus, kaip galėtų tai padaryti. Ir tik 1,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad dažnai anksčiau gyvenime yra pasiekę tokios būsenos, kai rimtai svarstė galimybę atimti sau 29

30 gyvybę, arba gal būt kūrė planus, kaip galėtų tai padaryti. 10,4 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. 30

31 Ar esate kada nors pasiekęs (-usi) tokią būseną, kai Jūs rimtai svarstėte galimybę atimti sau gyvybę, arba gal būt kūrėte planus, kaip jūs galėtumėte tai padaryti? 9,4 1,5 3,7 6,0 79,4 Ar esate kada nors galvojęs (-usi) atimti sau gyvybę, netgi jeigu iš tikrųjų to nedarytumėte? 9,4 1,3 6,8 8,7 73,9 Ar esate kada nors jautęs (-usi), kad gyventi neverta? 9,1 2,6 15,5 16,1 56,8 Kaip dažnai Jūs esate galvojęs(- usi) apie savo gyvenimo prasmę? 8,3 29,2 40,1 10,5 11,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% N/N Dažnai Kartais Beveik niekada 16 pav. Tiriamųjų būdingos savijautos anksčiau gyvenime vertinimo pasiskirstymas 31

32 17. Tiriamųjų mėginimų atimti sau gyvybę vertinimas. Tiriamųjų mėginimai atimti sau gyvybę per paskutinius 12 mėnesių. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad nemėgino per paskutinius 12 mėnesių atimti sau gyvybės (nurodė 87,4 proc. (N=3302) tiriamųjų). Ir tik 2,8 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad mėgino per paskutinius 12 mėnesių atimti sau gyvybę. 9,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Tiriamųjų mėginimai atimti sau gyvybę anksčiau nei per paskutinius 12 mėnesių. tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad nemėgino anksčiau nei per paskutinius 12 mėnesių atimti sau gyvybės (nurodė 89,4 proc. (N=3302) tiriamųjų). Ir tik 1,0 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad mėgino anksčiau nei per paskutinius 12 mėnesių atimti sau gyvybę. 9,6 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Anksčiau nei per paskutinius 12 mėnesių 9,8 87,4 2,8 Per paskutinius 12 mėnesių 9,6 89,4 1,0 0% 20% 40% 60% 80% 100% N/N Ne Taip 17 pav. Tiriamųjų mėginimų atimti sau gyvybę vertinimo pasiskirstymas 32

33 18. Tiriamųjų nuomonės apie Jų sveikatos būklę vertinimas. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad Jų sveikata vidutiniška (nurodė 37,2 proc. (N=3302) tiriamųjų). 26,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad Jų sveikata gana gera, o 18,3 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad Jų sveikata gera. Ir tik 4,7 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad Jų sveikata gana bloga bei 2,1 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad Jų sveikata bloga. 10,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. Vidutiniška 37,2 Gana gera 26,9 Gera N/N Gana bloga 4,7 10,8 18,3 Bloga 2,1 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 18 pav. Tiriamųjų nuomonės apie Jų sveikatos būklę vertinimo pasiskirstymas 33

34 19. Tiriamųjų nuomonės apie tai, kokios ligos Jiems buvo nustatytos arba gydytos per praėjusius 12 mėnesių vertinimas. Psichikos ligos. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl psichikos ligų (nurodė 37,2 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 1,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl psichikos ligų. Padidėjęs kraujo spaudimas, hipertenzija. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl padidėjusio kraujo spaudimo, hipertenzijos (nurodė 79,8 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 20,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl padidėjusio kraujo spaudimo, hipertenzijos. Miokardo (širdies) infarktas. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl miokardo (širdie) infarkto (nurodė 98,8 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 1,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl miokardo (širdie) infarkto. Insultas. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl insulto (nurodė 98,8 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 1,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl insulto. Širdies nepakankamumas. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl širdies nepakankamumo (nurodė 91,2 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 8,8 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl širdies nepakankamumo. Traumos, apsinuodijimai, sužeidimai. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl traumų, apsinuodijimų, sužalojimų (nurodė 88,1 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 11,9 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl traumų, apsinuodijimų, sužalojimų. Gastritas arba opaligė. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl gastrito arba opaligės (nurodė 93,2 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 6,8 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl gastrito arba opaligės. 34

35 Augliai. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl auglių (nurodė 98,8 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 1,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl auglių. Kepenų cirozė. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl kepenų cirozės (nurodė 99,6 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 0,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl kepenų cirozės. Polineuropatija. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl polineuropatijos (nurodė 99,6 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 0,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl polineuropatijos. Kasos uždegimas (pankreatitas). Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nebuvo nustatyta arba gydytas dėl kasos uždegimo (pankreatito) (nurodė 98,6 proc. (N=3302) tiriamųjų) ir tik 1,4 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių buvo nustatyta arba gydėsi dėl kasos uždegimo (pankreatito). Nesirgau per 12 mėn. Tyrime dalyvavę tiriamieji dažniausiai nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių sirgo (nurodė 50,8 proc. (N=3302) tiriamųjų). 49,2 proc. (N=3302) tyrime dalyvavusių tiriamųjų nurodė, kad per praėjusius 12 mėnesių nesirgo. 12,8 proc. (N=3302) tiriamųjų nepareiškė savo nuomonės. 35

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

ALCOHOL BROCHURE

ALCOHOL BROCHURE Straight Talk Vadovas tėvams apie paauglių alkoholio vartojimą Turinys Psl. Apie ką ši brošiūra? 2 Kodėl ši brošiūra reikalinga? 4 Faktai apie alkoholį 8 Kas išmoko mūsų paauglius vartoti alkoholį? 14

Detaliau

1 forma

1 forma PATVRTNTA Šalčininkų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Direktorė Janina Alkovska 2016m. rugsėjo 2 d. įsakymu Nr. P-VĮ-14 VSUOMENĖS SVEKATOS PREŽŪROS VEKLOS PLANAS 2016-2017 m.m. Šalčininkų

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas 16 m. ataskaita Europos jaunimas. Svaiginamųjų medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Icelandic Centre for Social Research and Analysis (Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras) Visi miestai

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1

TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 1 TURINYS Senolių receptai Žinynas ĮVADAS 5 VAISTINIŲ AUGALŲ RINKIMAS IR RUOŠIMAS 6 VAISTINIŲ PREPARATŲ RUOŠIMAS 7 BLEFARITAS 10 GLAUKOMA 11 KATARAKTA 13 KONJUNKTYVITAS 16 MIEŽIS 18 AUGALAI, GERINANTYS REGĖJIMĄ

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Microsoft Word - Alkoholiniu_gerimu_reklamos_situacija_Lietuvoje.doc

Microsoft Word - Alkoholiniu_gerimu_reklamos_situacija_Lietuvoje.doc KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Visuomenės sveikatos fakultetas Profilaktinės medicinos katedra VAIDA MAKNAVIČIŪTĖ-GRINKEVIČIENĖ ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ REKLAMOS SITUACIJA LIETUVOJE Magistro diplominis darbas

Detaliau

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant

DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumant DEMOGRAFIJA ir MES 2012 I n f o r m a c i n i s b i u l e t e n i s m. Nr. 7 Alkoholio vartojimas dabartinėje Lietuvoje: užsitęsusios pagirios Daumantas Stumbrys T u r i n y s Alkoholio vartojimas dabartinėje

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

Situacijos vertinimas:

Situacijos vertinimas: Alkoholio suvartojimo ir pasekmių mažinimo Lietuvoje programa A. Matulas, A. Veryga Programa parengta remiant Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos

PACIENTŲ ANONIMINĖS APKLAUSOS DĖL TEIKIAMŲ GMP PASLAUGŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATAI 2016 M. Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos Siekiant užtikrinti VšĮ Marijampolės greitosios medicinos pagalbos (toliau GMP) stoties aptarnavimo kokybę bei efektyvumą, apklausos metu siekta sužinoti respondentų nuomonę apie GMP teikiamų paslaugų

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M.

VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. VILNIAUS MIESTO MOKINIŲ GYVENSENA IR SVEIKATA 2014 M. TARPTAUTINIS MOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ GYVENSENOS IR SVEIKATOS TYRIMAS (HBSC) Tyrimo tikslas geriau pažinti jaunų žmonių gyvenseną, elgseną ir sveikatą.

Detaliau

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE

Moterų ir VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų kompanija Factus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija MOTERŲ IR VYRŲ PADĖTIES SKIRTUMAI LIETUVOJE Tyrimo ataskaita 2017 Šioje ataskaitoje pateikiami

Detaliau

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI

ORIGINALŪS STRAIPSNIAI VISUOMENĖS SVEIKATA LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTI LIETUVOS GYVENTOJŲ MIRTINGUMO, SUKELTO ALKOHOLIO VARTOJIMO, POKYČIAI 2016 M. IR ĮTAKA VIDUTINEI TIKĖTINAI GYVENIMO TRUKMEI Žilvinė Našlėnė, Aušra Želvienė Higienos institutas Santrauka Tyrimo tikslas nustatyti

Detaliau

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk

Lietuvoje 2016 m. atsitiktinai paskendo (W65 W74) 190 asmenų, iš jų 156 vyrai ir 34 moterys. Vyrai (11,8/ gyv.) daugiau nei 5 kartus dažniau sk Lietuvoje 216 m. atsitiktinai paskendo (W6 W74) 19 asmenų, iš jų 16 vyrai ir 4 moterys. Vyrai (11,8/1 gyv.) daugiau nei kartus dažniau skendo, nei moterys (2,2/1 gyv.). 2 216 m. nepaskendo nei vienas 7-ių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Darbo teisė Kas tai? Susipažinkime Kam reikalinga darbo teisė? Ar planuojate būti darbuotojais? O gal darbdaviais? Tuomet ši teisės šaka kaip tik Jums. Žinios tikrai pravers ir gyvenime. Darbo teisė, visų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k

Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų atsiliepti skambučiai. Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti. Šiuos skaičius, k Išgelbėtos gyvybės valstybei leidžia sutaupyti milijonus litų 277 038 atsiliepti skambučiai Virš 6 milijonų bandymų prisiskambinti Šiuos skaičius, kalbėdama apie 2011- uosius metus, įvardija Lietuvos telefoninių

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bandžiusių nusižudyti merginų išgyvenimai Jolanta Jarmolovičiūtė IV Vilniaus traumų psichologijos konferencija 2013 m. kovo 22 d. Problemos aktualumas 1 pav. 0-19 metų amžiaus moterų mirtingumo nuo savižudybių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - JPSPPM mokymai_2015_10_08_09_3 dalis_AS [Compatibility Mode] Projektas JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO SUKŪRIMAS Finansuojamas pagal 2009 2014 m. Norvegijos finansinio mechanizmo programą Nr. LT11 Visuomenės sveikatai skirtos iniciatyvos

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

I N D Ų N U O M O S K A T A L O G A S 2019 Įrankiai Indai Taurės Stiklinės Stikliniai ąsočiai Baro reikmenys Kavos aparatai Serviravimo indai Kepimo i

I N D Ų N U O M O S K A T A L O G A S 2019 Įrankiai Indai Taurės Stiklinės Stikliniai ąsočiai Baro reikmenys Kavos aparatai Serviravimo indai Kepimo i I N D Ų N U O M O S K A T A L O G A S 2019 Įrankiai Indai Taurės Stiklinės Stikliniai ąsočiai Baro reikmenys Kavos aparatai Serviravimo indai Kepimo indai/įrankiai Kaitinimo indai Kontaktai: PINTINOX STALO

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx)

( ketv. did\376ioji nuteist\370j\370.xlsx) ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kauno miesto savivaldybės kontrolieriaus 2018 m. rugpjūčio 7 d. įsakymu Nr. V-20 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS ETIKOS KODEKSAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno miesto

Detaliau

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog

Auditorijos dalis, % Auditorijos dalis, % LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technolog LRT TELEVIZIJOS KANALŲ APŽVALGA TV auditorijos tyrimą atlieka Kantar TNS LT, pasitelkdama TV metrų technologiją atsitiktinai atrinktuose namų ūkiuose yra įrengti TV metrų aparatai, fiksuojantys kiekvieno

Detaliau

Ataskaitų rengimo instrukcija Diabeto terapijos valdymo programinė įranga

Ataskaitų rengimo instrukcija Diabeto terapijos valdymo programinė įranga Ataskaitų rengimo instrukcija Diabeto terapijos valdymo programinė įranga 2 p. Skydo ir epizodo suvestinės ataskaita. Šioje ataskaitoje pateikiama paciento gliukozės, angliavandenių ir insulino pasirinkto

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius

NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Kokteilių baras namuose Aistis Židanavičius NAMŲ BARO KOKTEILIŲ AKADEMIJA Namų baro įranga Namų barui susikurti jums reikės šių priemonių: Šeikeris (bostono arba klasikinis) Maišymo stiklinė Baro šaukštas Geizeris Menzūrėlė Koštuvas Citrusinių vaisių

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

Briefvorlage

Briefvorlage Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę Bendra ataskaita Bendra informacija apie šią apklausą Apklausos pabaigos data: 2013-10-13 Naudotas klausimynas: Tėvų apklausa apie mokyklos veiklos kokybę El.

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

GĖRIMAI Asortimentinis katalogas Nr. 22, Žalios Devynerios šis gėrimas sukurtas tiems, kurie vertina tradicijas, tačiau kartu

GĖRIMAI Asortimentinis katalogas Nr. 22, Žalios Devynerios šis gėrimas sukurtas tiems, kurie vertina tradicijas, tačiau kartu GĖRIMAI Asortimentinis katalogas Nr., 07 0 07 Žalios Devynerios šis gėrimas sukurtas tiems, kurie vertina tradicijas, tačiau kartu žavisi ir naujovėmis. Balzamas pagamintas iš subalansuoto 7 augalų žiedų,

Detaliau

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar

Nelaimingų atsitikimų darbe analizė 2018 metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA dar Nelaimingų atsitikimų darbe analizė metais užregistruoti pranešimai apie įvykius darbe, kurių metu buvo sužaloti darbuotojai (toliau NA darbe). Įmonėse įvyko lengvi, sunkūs ir mirtini NA darbe. metų mirtinų

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATO

VISUOMENĖS SVEIKATA ORIGINALŪS STRAIPSNIAI ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATO ALKOHOLIO VARTOJIMO RIZIKOS NUSTATYMO IR TRUMPOSIOS KONSULTACIJOS TAIKYMO LIETUVOS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE EKONOMINIS VERTINIMAS Iveta Petraitytė 1, Raimonda Janonienė 1, Marius

Detaliau

T U R I N Y S PRATARMĖ / SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą

T U R I N Y S PRATARMĖ / SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą PRATARMĖ / 15 1. SVEIKATA NEĮKAINOJAMAS TURTAS / 17 Pirmas žvilgsnis į save / 19 Imuninė sistema / 19 Galvos svaigimas / 22 Skauda galvą dėl įtampos, skysčių trūkumo? / 22 Kas toji migrena / 23 Sutrikusi

Detaliau

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine

Microsoft Word Visuomenes sveikatos bukle Vilniaus rajone_galutine VISUOMENĖS SVEIKATOS BŪKLĖ VILNIAUS RAJONE 2014 M. VILNIUS 2015 M. TURINYS 1. ĮVADAS... 3 2. BENDROJI DALIS... 4 2.1. PAGRINDINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ IR INTERPRETAVIMAS ( ŠVIESOFORAS

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p. ŠIR

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p.   ŠIR Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp. 52-60 Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, 52-60 p. www.statisticsjournal.lt. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ STATISTINĖ ANALIZĖ

Detaliau

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės

Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizės Užstato už vienkartines pakuotes sistemos plėtros sąnaudų-naudos analizė Galutinė ataskaita 2019-06-18 Turinys SANTRUMPOS...3 ĮVADAS...4 1. UŽSTATO UŽ VIENKARTINES PAKUOTES SISTEMOS ESAMA SITUACIJA...6

Detaliau

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ATMINTINĖ AR ŽINAI? 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojęs Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymas įpareigojo asmenis, įtrauktus į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

GĖRIMAI Asortimentinis katalogas Nr. 18, Courvoisier VS VS konjakų kategorijos etalonas. Minkštas, sausas ir švelnus skoni

GĖRIMAI Asortimentinis katalogas Nr. 18, Courvoisier VS VS konjakų kategorijos etalonas. Minkštas, sausas ir švelnus skoni GĖRIMAI Asortimentinis katalogas Nr. 8, 07 09 05 07 09 8 3 Courvoisier VS VS konjakų kategorijos etalonas. Minkštas, sausas ir švelnus skonis, jaučiama sunokusių vaisių ir pavasario gėlių aromatai. Konjakas

Detaliau

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE

KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE http://www3.lrs.lt/c-bin/eu/getfmt?c1=e&c2=44241 KONVENCIJA DĖL JURISDIKCIJOS, TAIKYTINOS TEISĖS, PRIPAŽINIMO, VYKDYMO IR BENDRADARBIAVIMO TĖVŲ PAREIGŲ IR VAIKŲ APSAUGOS PRIEMONIŲ SRITYJE Sudaryta 1996

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams

Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams Sveiki virtualieji santykiai Dalyviai ištirs sveikų ir gerų santykių savybes ir kokią įtaką elgesys internete turi sveikiems ir nesveikiems santykiams. Taip pat dalyviai savo bendraamžių grupėje ištirs

Detaliau

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą,

Asmens draudimo taisyklės Nr. 009 ADB Gjensidige draudimo principai - rasime Jums naudingiausią draudimo sprendimą parinksime tokią draudimo apsaugą, ADB Gjensidige principai - rasime Jums naudingiausią sprendimą parinksime tokią apsaugą, kuri atitiks Jūsų poreikius ir finansines galimybes. - pasitikime Jumis sudarydami sutartį ir išmokėdami išmoką.

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau