Lyceum and Hotel near Vilnius Church and Convent of St. Philip and St. Jacob complex

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lyceum and Hotel near Vilnius Church and Convent of St. Philip and St. Jacob complex"

Transkriptas

1 Lyceum and Hotel near Vilnius hurch and onvent of St. Philip and St. Jacob complex Licėjaus ir viešbučio komplekas šalia Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir vienuolyno

2 LNDMRK TOWERS St. Philip and St. Jacob church, together with the monastery, is located between four streets Jakstas, Vasario 16, Lukiskes and J. Tumas-Vaizgantas. It is one of the most important cornerstones in Vilnius, situated in front of the right side of river Neris, perfectly seen from ever-developing business cluster together with city s municipality. The church is the oldest building in the territory, its towers mark the essential boundary between both constructon time period and city s public space, as it is next to one of the most biggest public squares in the capital. This specific quarter has perfect possition in accordance to the surrounding attraction centers or city s natural advantages as river bank. Šv. Jokūbo ir Šv. Pilypo bažnyčia, kartu su vienuolynu, yra tarp keturių gatvių: vienos eismo krypties Vasario 16-osios, Lukiškių, Goštauto, bei J. Tumo-Vaižganto. Tai yra vienas svarbiausių kertinių ansamblių Vilniaus mieste, gerai matomas iš dešiniosios upės krantinės, kurioje vystosi komercinės ir verslo paskirties zonos bei yra įsikūrusi Vilniaus miesto savivaldybė. ažnyčia yra seniausias pastatas teritorijoje, jos bokštai žymi esminę ribą tarp statinių amžiaus bei pozicijos atsižvelgiant į viešasias erdves, kadangi ji yra šalia vienos didžiausių sostinės miesto aikščių. Šis išskirtinis kvartalas turi puikią poziciją mieste, apsuptas aplinkinių traukos taškų bei natūralių upės krantinės privalumų.

3

4 UNITY OF OMPLEX VIENINGS ŽNYČIOS, VIENUOLYNO, LIĖJUS IR VIEŠUČIO NSMLIS New buildings and new fences surround the spaces of Vilnius postiles St. Philip and St. Jacob church and monastery. NERIS New hotel and conference centre buildings replicate Juozas Tumas-Vaižgantas streets and monastery perpendicular towards the river directions. oth buildings are retreated from the streets and divided to reveal as intense vizual layers as possible. New buildings of the lyceum protectively intervene between historical buildings to enhance the beauty of their different ages. Nauji pastatai ir naujos tvoros apjuosia ir baigia suformuoti Vilniaus Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčios ir vienuolyno erdves. JUOZO TUMO - VIŽGNTO STR. FENE UILDING PERIMETER LUKIŠKIŲ STR..GOŠTUTO STR. VSRIO 16-OSIOS STR. Nauji viešbučio pastatai atkartoja Juozo Tumo-Vaižganto gatvės ir vienuolyno - statmeno Neries upei kryptis. bu pastatai atitraukiami nuo gatvių ir suskaidomi, kad būtų atskleidžiamas kuo intensyvesnis komplekso vizualinis sluoksnynas. Nauji licėjaus pastatai globėjiškai įsiterpia tarp įstorinių pastatų išryškindami jų amžių skirtumų grožį.

5 WLLS ND FENES NUJOS SIENOS IR TVOROS PJUOSI NSMLĮ High plastered masonry walls and church fences are particularly specific feature of this site. From the street and pavement one is led to the main entrance through transitional places. Fences and walls maintain spaciuos hierarchy, consistently leads towards the entrances, enables a person to refocus and take a breath. t the same time these structures connect the whole quarter into one. Entrance to the hotel is through an inner garden. From the street point of view, a high wall with opening elements and bindweed emerges. Entrance to the lyceum is through buildings bromine. Mūrinės tinkuotos, aukštos vienuolyno ir bažnyčios tvoros yra itin charakteringa šios vietos savybė. Nuo gatvės ir šaligatvio prie pagrindinio įėjimo vedama per tarpines erdves. Tvoros ir sienos išlaiko erdvinę hierarchiją, veda prie pagrindinių įėjimų nuosekliai, leidžia žmogui persiorientuoti, atsikvėpti. Tuo pačiu, tvorosd ir sienos sujungia visą kvartalą į vienį. Į viešbutį vedama per vidinį sodelį. Nuo gatvės ir šaligatvio atitverta aukšta mūrine, su ažūro elementais ir vijokliais apaugusia tvora. Į Licėjų vedama per pastato-sienos bromą. PETER ZUMTHOR KOLUM MUSEUM

6 Nekilnojamojo kultūros paveldo išsaugojimas ir pritaikymas: Nr. Žym. eksplikacija Konkurso sąlygos Projektiniai siūlymai 1 Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčia Erdviniais ir architektūriniais sprendimais kuo labiau ryškinti bažnyčią. 2 Vienuolyno namas Maksimalus projektuojamame sklype naujai projektuojamų pastatų aukštis negali viršyti į komplekso įeinančio valstybės saugomo Vilniaus Šv. apaštalų Jokūbo ir Pilypo bažnyčios, dominikonų vienuolyno ansamblio ir Šv. Jokūbo ligoninės statinių komplekso vienuolyno namo kraigo altitudės. Naujai projektuojami pastatai neviršija vienuolyno namo kraigo altitudės m. 3 Tvora - Tvoros motyvas pratęsiamas ir apjuosia visą kvartalą. 4 Šv. Jokūbo ligoninės pirmas pastatas Galimi tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai; avarijos grėsmės pašalinimas; konservavimo darbai; restauravimo darbai; remonto darbai Galimi tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai; avarijos grėsmės pašalinimas; konservavimo darbai; restauravimo darbai; remonto darbai. tstatyti pirminę keturšlaitę stogo formą. Pastatas pritaikomas licėjui, projektuojamos klasės. Šalinamos nevertingos pertvaros, atkuriama buvusi planinė struktūra. D 5 Šv. Jokūbo ligoninės antras pastatas 6 Šv. Jokūbo ligoninės trečias pastatas Galimi tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai; avarijos grėsmės pašalinimas; konservavimo darbai; restauravimo darbai; remonto darbai Pastatas pritaikomas licėjui, projektuojamos klasės. Šalinamos nevertingos pertvaros, atkuriama buvusi planinė struktūra. Nuo.Goštauto pusės atidengiamas rūsys, pagal tolimesnius tyrimus ieškoma galimybės žeminti langus iki gatvės lygio. Formuojami įėjimai iš nuo gatvės pusės. tkuriamas keturšlaitis stogas. Pastatas pritaikomas licėjui, projektuojamos ikimokyklinės klasės. Šalinamos nevertingos pertvaros, atkuriama buvusi planinė struktūra. F E 7 Šv. Jokūbo ligoninės ketvirtas pastatas 8 Šventoriaus kapinių vieta 9 Senųjų kapinių vieta Saugomų Senųjų kapinių XVI XVII a. vieta žemės paviršius neužstatomas atžeminiais pastatais. Tarp esamo pirmo pastato (4) ir esamo ketvirto pastato (7) projektuojamas naujas priestatas (jungtis) priestato (jungties) žemės paviršiaus projekcijos dalyje, į kurią patenka dalis saugomų Senųjų kapinių, pirmo aukšto lygyje reikia numatyti įvažiavimą (bromą) į projektuojamą sklypą. Kapinių vieta pažymima aplinkoje. Galimi tvarkybos darbai: taikomieji tyrimai; avarijos grėsmės pašalinimas; konservavimo darbai; restauravimo darbai; remonto darbai Pastatas pritaikomas licėjui, projektuojamos klasės. Šalinamos nevertingos pertvaros, atkuriama buvusi planinė struktūra. Saugoma. H G Senųjų kapinių sodelis įrengiamas iki-mokyklinio korpuso kiemelyje. Taip pat, specialiai įprasminama senųjų kapinių vieta po bromu tarp esamo pirmo pastato (4) ir esamo ketvirto pastato (7). 10 Ūkiniai pastatai I 11 Tvora II Saugoma. 12 Kryžius Saugoma. 13 Ūkiniai pastatai II Statinys griaunamas. 14 Priestatas I 15 Jungtis Statinys griaunamas, rekonstruojamas arba tarp esamo trečio (6) ir esamo ketvirto (7) pastato,pagal poreikį, projektuojama nauja jungtis. 16 Tvora III Statinys griaunamas. Tarp esamo pirmo (4) ir ketvirto (7) pastato projektuojamas naujas priestatas, išsaugant KPD prie Kultūros min. nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akte nustatytas fasadų architektūros tūrines detales. Naujo priestato aukštis neturi viršyti esamo ketvirto pastato karnizo aukščio. 17 Priestatas su jungtimi Statinys griaunamas. Projektuojamas naujas priestatas tarp esamo pirmo (4) ir antro (5) pastato, išsaugant KPD kultūros paveldo vertinimo tarybos akte nustatytas fasadų architektūros tūrines detales ir neviršijant priestato aukštingumo iki 1 aukšto traukės (2 aukšto grindų lygio). Jungtis rekonstruojama. Projektuojamas naujas priestatas, aukštis neviršija esamo ketvirto (7) karnizo aukščio. Šis fasadas interpretuoja tuštumą, yra be langų, taip pagerbiant senųjų kapinių vietą ir pabrėžiant pagrindinį įėjimą. Projektuojamas naujas skaidrus priestatas sujungiantis esamus pirmą (4) ir antrą (5) pastatus. Suformuojamas.Goštauto ir.jakšto gatvių kampas subtiliai išryškinant istorinius sluoksnius. Pastato aukštis neviršija 1 aukšto traukės. 18 Tvora IV Statinys griaunamas. Statinys griaunamas formuojamos prieigos. 19 Priestatas II Statinys griaunamas. Statinys griaunamas. 20 Tvora V Statinys griaunamas. Saugoma. EXPLITION UNIT - NEW UILDING. PROGRM - OMMERIL ND UNIT - NEW UILDING. PROGRM - ND ONFERENE ENTER UNIT - EXISTING UILDING. PROGRM - SHOOL LSSROOMS ND LIRRY UNIT D - NEW UILDING. PROGRM - SHOOL MIN ENTRNE ND NTEEN UNIT E - EXISTING UILDING. PROGRM - SHOOL LSSROOMS UNIT F - NEW UILDING. PROGRM - SHOOL LSSROOMS ND GYM UNIT G - EXISTING UILDING. PROGRM - SHOOL DMINISTRTION ND LSSROOMS UNIT H - EXISTING UILDING. PROGRM - PRESHOOL

7 SPES FOR STORIES ERDVĖS VIEŠUČIO, LIĖJUS, VIENUOLYNO ISTORIJOMS.G OT R. RO SD U Garden space with terraces and transport acces from Lukiškės street is separated specifically for the monastery. s the openings of the building are quite high, when they are enclosed with a fence, they can use the ground floor as terraces of their own gardens as they wish. PTIO N TO ST R. D MIN ENTRNE TO THE ND ONFERENE ENTER V IˇG Entrance to the hotel is through an inner garden. From the street point of view, a high wall with opening elements and bindweed emerges. Fences open up inner yard from intesive street to let a person to refocus and take a breath. MIN ENTRNE TO THE SHOOL E PRESHOOL PRIVTE YRD WITH EMETERY GRDEN Kvartalas susideda iš keturių dalių: bažnyčios ir jos įėjimo erdvės, vienuolyno pastato su sodu, viešbučio pastatų su vidiniu įėjimo kiemeliu, licėjaus pastatų ir jo obelų sodo su vidine įėjimo aikšte. H ažnyčios ir jos įėjimo erdvės saugomos ir neliečiamos. G N KI R P IT EX N IŲ ŠK KI LU. R ST TEHNIL EONOMI FIGURES RE OF LND PLOT: M2 ONSTRUTION RE: 6035 M2 UILDING ONSTRUTION DENSITY: 49% TOTL FLOOR RE OVE GROUND: M2 TOTL FLOOR RE: M2 UILDING ONSTRUTION INTENSITY: 1.31 UNIT - NEW UILDING. PROGRM OMMERIL ND UNIT - NEW UILDING. PROGRM - ND ONFERENE ENTER UNIT - EXISTING UILDING. PROGRM SHOOL LSSROOMS ND LIRRY UNIT D - NEW UILDING. PROGRM - SHOOL MIN ENTRNE ND NTEEN UNIT E - EXISTING UILDING. PROGRM SHOOL LSSROOMS UNIT F - NEW UILDING. PROGRM - SHOOL G VSRIO 16-OSIOS STR. F SPORTSFIELD STUDENT DROP OFF OZ OT UM O- PPLE GRDEN JU Entrance to the lyceum is through a bromine of a building-wall, that way it is possible to open a scenic, well proportioned inner yard. long. Goštautas Street altitudes of buildings are reduced. That way it allows the street to revive, entrances can be formed and finally light can appear in the corner of the whole complex. Į viešbutį vedama pro naujai projektuojamą aukštą ir vijokliais apželdintą tvorą. Tvora atitveria kiemelį ir įėjimo erdvę nuo intensyvios J.Tumo-Vaižganto gatvės, leidžia žmogui atsikvėpti. Į licėjų vedama per pastatą-sieną, atveriamas gražus, orginalių proporcijų istorinis kiemas. Palei.Goštauto gatvę žeminamos pastatų altitudės. Tai leidžia šiai gatvės atkarpai atgyti, čia gali atsirasti įėjimai, šviesa kampuose. ST PO The entrance areas of the church ar protected and untouchable. Vienuolynui atskiriama sodo ir terasų erdvė su privažiavimu iš Lukiškių gatvės. Kadangi vienuolyno langai iki žemės, atitvėrus žema tvorele servitutui skirtą plotą. vienuoliai galįtų jaukiai naudotis terasomis, auginti daržus pagal poreikį. TO FF The quarter is concluded from four parts: church and its entrance space, monastery building and garden, hotel and its entrance zones, lyceum complex with apple garden and its inner yard. U

8

9 RESTURNT/R 270m2 US DROP OFF KITHEN 55m2 TIVE STREET LEVEL PTIO UFFETS 90m2 LIRRY 54m2 LIRRY 170m2 LIRRY 52m2 PIRMS UKŠTS MIN ENTRNE TO THE ND ONFERENE ENTER LOUNGE 60m2 HOUSE KEEPING PNTRY 15m2 TEHNIL UTILITY ROOM 70m2 LIRRY 50m2 KITHEN 80m2 NTEEN 320m2 t the first floor of the hotel along the street perimeter commercial premises are designed. They can accommodate all sorts of functions from shops to cafes in that way the territory is enriched with different functions. t the same level there is the main entrance to the hotel, the north part of the building holds premises of the conference centre. The façades that are facing inner yard are for apartments. Underground level of the building is for parking and conference centre halls as they do not require natural lighting. Main entrances are positioned on two different sides of the site: entrance to the hotel and conference centre is at the west side of the territory from J. Tumas-Vaižgantas, to Vilnius lyceum east side from Vasario 16-oji Street. In such way these two different functions are naturally separated as well as flow of the people, yet they both have enough space to co-work together without interfering. OMMERIL 90m2 OMMERIL 90m2 OMMERIL 90m2 OMMERIL 90m2 OMMERIL 90m2 HOUSE KEEPING PNTRY 45m2 OMMERIL OMMERIL 90m2 70m2 OMMERIL 90m2 ENTRNE LOY 270m m2 ENTRNE ONFERENE ENTER LOY 150m2 The southern part the site opens up to Lukiškės square and the street by the same name. s the bigger part of this contour belongs to the church, the existing wall is extended for technical entrance to the complex as well as underground parking lot. Maintaining the perimeter and enhancing it by positions of the buildings or masonry walls visual relations are not lost, though the territory is surrounded by objects that prevent the movement from the centre part of the complex to keep a safe space for both entering the site and leaving it. OMMERIL 80m2 TEHNIL UTILITY ROOM PRKING EXIT Pirmame viešbučio aukšte palei gatvės kontūrą įsikūrusios nuo jo nepriklausomai veikiančios komercinės paskirties patalpos. Jose gali kurtis krautuvėlės, knygynai, kavinės - J.Tumo-Vaižganto gatvė praturtinama gyvastimi. Tame pačiame aukšte yra pagrindinis įėjimas į viešbutį, jo erdvus holas su vidiniu kiemeliu. Šiauriniame korpuse, pirmame aukšte projektuojamos konferencijų centro prieigos ir holas, iš kurių leidžiamasi žemyn į sales. Į kiemo pusę atstukti kambariai ir likę pastato aukštai skirti apartamentams. Požeminis vakarinio pastato aukštas skirtas automobilių saugykloms, bei konferencijų centro didžiosioms salėms, kadangi joms nebūtinas natūralus apšvietimas. Pagrindinių įėjimų pozicijos sklype yra skirtingose pusėse: įėjimas į viešbučio bei konferencijų centro dalį yra vakarinėje komplekso kraštinėje iš J. Tumo-Vaižganto gatvės, į projektuojamą Vilniaus licėjaus dalį rytinėje, iš Vasario 16-osios gatvės. Tokiu būdu natūraliai atskiriamos tiek funkcijos, tiek visame komplekse esamų žmonių srautai nesukeliant nepatogių susidūrimų tačiau paliekant pakankamai erdvės abejoms įstaigoms darniai veikti nepriklausomai viena nuo kitos. Pietinė sklypo dalis atsiveria į esamą Lukiškių aikštę bei to paties pavadinimo gatvę. Kadangi didžioji šio kontūro dalis priklauso bažnyčiai, ją supanti tvora yra pratesiama ir yra įrengiamas techninis įvažiavimas į kompleksą bei požeminę automonilių saugyklą. Išlaikant perimetrinį užstatymą paryškinant jį pastatų pozicijomis arba mūrinėmis sienomis, neprarandami vizualiniai ryšiai, tačiau teritorija apjuosiama objektais ribojančiais judėjimą per pačią centrinę komplekso dalį paliekant saugią erdvę tiek patekti, tiek išeiti is jos. PETER ZUMTHOR KOLUM MUSEUM PHOTO Y PETER STROEL RHIYETS YER & STROEL RHITEKTEN

10 23m2 40m2 HOUSE KEEPING PNTRY 25m2 SEOND FLOOR ND GRDEN NTRS UKŠTS HOUSE KEEPING PNTRY 35m2 LSSROOM 70m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 70m2 LSSROOM 70m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 100m2 NTEEN DOWNSTIRS MIN ENTRNE 150m2 LSSROOM 55m2 MIN ENTRNE TO THE SHOOL LSSROOM 45m2 LSSROOM 45m2 41m2 PPLE GRDEN UTILITY 15m2 UTILITY 20m2 UTILITY 20m2 38m2 ecause of the sloped landscape, levels of the hotel and school may differ. t the first level on the north-east side there is schools canteen, library and technical rooms specifically for lyceum. On the second level one can enter the school through the inner yard with apple garden. The main classes are positioned in the existing buildings to both sides from the main entrance as well as the new part at the Vasario 16-oji street throughout the rest of the floors. ROOM TERRES PNTRY 55m2 HOUSE KEEPING 15m2 SPORTSFIELD PRESHOOL PRIVTE YRD WITH EMETERY GRDEN PRESHOOL LSSROOMS 290m2 LSSROOM LSSROOM 60m2 60m2 DMINISTRTION 150m2 STUDENT DROP OFF Dėl žemėjančio sklypo, viešbučio ir mokyklos aukštai skiriasi, tad pirmo aukšto lygyje šiaurinėje dalyje įrengiama valgykla, biblioteka bei techninės patalpos, skirtos licėjui. ntrame lygyje yra pagrindinis patekimas į mokyklą perėjus vidinį kiemą su obelų sodu. Pagrindinės klasių patalpos išsidėsčiusios esamuose pastatuose į abi puses nuo įėjimo bei naujojoje dalyje ties Vasario 16-osios gatve per likusius 2-3 aukštus. 29m2 28m2 DMINISTRTION 140m2 FORDE EY & GRDENS PITURE

11 29m2 28m2 41m2 29m2 28m2 41m2 3RD FLOOR 4TH FLOOR 23m2 40m2 HOUSE KEEPING PNTRY 25m2 HOUSE KEEPING PNTRY 35m2 LSSROOM 70m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 70m2 LSSROOM 90m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 90m2 UTILITY 15m2 38m2 15m2 GYM 280m2 PNTRY 55m2 HOUSE KEEPING LSSROOM 60m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 60m2 LOUNGE 30m2 23m2 40m2 HOUSE KEEPING PNTRY 25m2 LSSROOM 70m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 70m2 HOUSE KEEPING PNTRY 35m2 LSSROOM 70m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 90m2 LSSROOM LSSROOM 40m2 54m2 LSSROOM 50m2 LSSROOM 50m2 UTILITY 15m2 UTILITY 20m2 UTILITY 20m2 38m2 15m2 LSSROOM 55m2 HNGING ROOM 55m2 SKYLIGHTS PNTRY 55m2 HOUSE KEEPING LSSROOM 55m2 HNGING ROOM 55m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 60m2 LSSROOM 60m2 LOUNGE 30m2

12

13 +0.00= = MTERILITY MEDŽIGIŠKUMS STUTURE PSTTŲ KONSTRUKIJOS The expression of facades is moderate and calm, maintaining even partitioning of the openings yet having larger openings in the ground levels to expose the first floor as a public space. The connection between different parts of the hotel stands out with high windows inviting to come in through the inner yard. Only natural materials are used - solid bricks, stone, glass. Stone tiles and sand for paving coverings. Fasadų išraiška tolygi ir nuosaiki, išlaikant vienodą angų skaidyma abiejuose viešbučio korpusuose tačiau įrengiant aukštesnes vitrinas apatiniuose aukštuose atveriant visuomeninę pastatų paskirtį. Jungtis tarp abiejų tūrių išsiskiria didelėmis vitrinomis, kviečiančiomis užeiti per vidinį kiemelį, aiškiai atskiriant, kurios pastato zonos yra viešos, o kurios skirtos privatesniam naudojimui. Nauji priestatai licėjaus zonoje - skaidrios arba visai uždaros sienos. Medžiagos natūralios- plyta, akmuo, stiklas fasadams; žvirgždas, akmuo, žolynai lauko erdvėms. Hotel and conference center are design with two story underground parking lot and four floor over the ground structure with the attic. lean and specific structure allows to plan a standart column grid up to eight meters width throughout the whole building expcept conference halls. Even expression of the facades eases the constructional details. It enables to plan various approaches towards the material and system of construction from monolith structure to precast concrete parts for both slabs and facades. The connecting entrance part holds one floor, therefore it can be designed from light metal constructions the same as for the corner buildin mof lyceums entrance and canteen. The building with bromine has bearing walls through his perimeter. The lack of openings ant the sides of the building lets to design otherwise difficult tu inegtare constructional parts. It uses two standing buildings as its bearing elements. Viešbučio bei konferencijų centro korpusai projektuojami su dviejų aukštų požemine automobilių saugykla ir 4 antžeminiais aukštais su mansarda. iški ir konkreti pastatų vidinė struktūra leidžia numatyti standartinį kolonų tinklą iki 8 metrų, atsikartojanti abiejuose korpusuose. Tolygi fasadų išraiška bei nesudėtingos formos tik dar palengvina konstrukcines detales. Tai leidžia tolimesnėje projekto eigoje pasirinkti skirtingus konstrukcijos sprendinius, kaip kad monolitinės kolonos ir perdangos, arba surenkamas perdangas bei fasado dalis. Korpusų jungiamoji dalis yra vieno aukšto, todėl projektuojama iš lengvų metalo knstrukcijų. Tokia pati sistema naudojama ir licėjaus pagrindinio įejimo ir valgyklos dalies pastatui. Nuo vasario 16-osios gatvės projektuojamas pastatas turi laikančiasias sienas visu perimetru, neturėdamas angų ilgosiose kraštinėse palengvina kontrukcinių elementų integravimą į fasadą. Virš bromo esanti pastato dalis prisiglaudžia prie šalia esančio pastato ir naudojasi juo kaip laikančiuoju elementu PTIO LOY PRKING EXIT +0.00= TEHNIL UTILITY PRKING PRKING -5.80

14

15 SUSTINILITY PSTTO + ENERGETINĖS KLSĖS, ENERGIJĄ TUPNČIŲ SPRENDINIŲ, TSINUJINNČIOS ENERGIJOS ŠLTINIŲ TIKYMO, ŽLIŲJŲ (TVRIŲ- JŲ) SPRENDINIŲ PNUDOJIMS This chapter can be endless, as the age of technology allows us to choose. t the same time it can be the first to age, because there is no limits for the development of effective processes. ll systems including heating, recuperation and ventilatio must be innovative, effective and at the same time financially attractive. We strongly believe, that it would be more sustainable to invest additional sum of budget into bicyle and pedestrian pavements together with streets and tree lines in the city. ut at the moment it is just a dream, we design according the program and we dare to interpret it as long as it allows the client to fulfilll his initial buisiness plan. It is also sustainable to construct less. Or to an extenct that we could efficiently build and use at its maximum possibility. It is sustainable to use facade material finish in a meaningful way paying attetionn to the position of the sun and possible ways to harness it as it is perfectly seen in hotel windows facing west and east. Šis skyrius matyt gali būti beribis, nes technologijų laikmetis mums leidžia rinkis. Kartu jis gali būti ir greičiausiai senstantis, nes technologijų efektyvinimo procesams nebematome ribų. Šildymo, rekuperavimo ir vėsinimo sistemos šiame pastate privalės būti inovatyvios, efektyvios, bei kartu finansiškai atsiperkančios. Mes tvirtai tikime, kad tvariau būtų nestatyti automobilių parkavimo, o šiuos pinigus investuoti į dviračių ir pėsčiųjų takų bei gatvių su medžiais plėtrą mieste. et kol tai yra tik mūsų svajonė, mes projektuojame pagal programą ir programą drįstame interpretuoti tiek, kiek ši interpretacija nekenkia užsakovo sumanymui sėkmingai vystyti verslą. Taip pat tvaru yra statyti kuo mažiau. Na arba tiek, kiek reikia, kiek panaudojame ir maksimaliai galime išnuomuoti. Taip pat tvaru yra naudoti pastato fasadų sprendimus ne dekoratyviai, bet prasmingai naudojant elementus sukontroliuoti saulę, kaip kad tai pavyko projektuojant gyvenamasias patalpas atsukant į vakarus bei rytus..

16 SUSTINILITY SKLYPO IR PSTTO ENDRIEJI RODIKLII rea of land plot: m2 onstruction area: 6035 m2 uilding construction density: 49% Total floor area above ground: m2 Total floor area: m2 uilding construction intensity: 131% Number of hotel rooms: 275 Number of underground parking spaces: 240 Total hotel area above ground: m2 Total school area above ground: 5450 m2 Floor number: 5 Highest bulding altitude: m Teritorijos plotas: m2 Užstatymo plotas: 6035 m2 Užstatymo tankis: 49% ntžeminis pastatų plotas: m2 endras pastatų plotas: m2 Užstatymo intensyvumas: 131% Viešbučio apartamentų skaičius: 275 utomobilių saugyklos stovėjimo vietų skaičius: 240 ntžeminis viešbučio ir konferencijų centro plotas: m2 ntžeminis mokyklos plotas: 5450 m2 ukštų skaičius: 5 ukščiausia pastatų altitudė: m

17