Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas"

Transkriptas

1 Toliau pateikiami iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos ugdymo informacinių technologijų pamokose taikant projektų rengimo metodą, pavyzdžiai. Projektų rengimo metodas Ugdant mokinių praktinius gebėjimus dirbti su konkrečiomis kompiuterio programomis, ypač vertingas yra projektų rengimo metodas. Tai vienas iš aktyvių mokymosi metodų, kuris paremtas praktine mokinio veikla, padeda įprasminti mokymąsi. Plačiau apie projektų rengimo metodą buvo rašoma metodinėje medžiagoje Komunikavimo kompetencijos ugdymas IT pamokose, prieiga internete os_ugdymas_it_pamokose_ docx. Čia pateiksime užduočių pavyzdžių, kaip taikant šį metodą galima ugdyti kūrybingumo kompetenciją. Informacinių technologijų pagrindinio ugdymo bendroji programa numato, kad 9 10 klasės mokiniai dalį informacinių technologijų kurso gali pasirinkti savarankiškai. Tokiam pasirinkimui yra parengtos trijų modulių programos Tinklalapių kūrimo pradmenų, Kompiuterinės leidybos pradmenų ir Programavimo pradmenų moduliai. Baigdamas modulį, mokinys privalo priklausomai nuo pasirinkto modulio parengti tinklalapį (svetainę) arba spausdintą leidinį, arba sukurti programą pasirinkta arba mokytojo pasiūlyta tema bei pristatyti savo darbą. Siūlome susipažinti su Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytojos Rimos Šiaulienės patirtimi rengiant su mokiniais kūrybinius darbus: užduotimis, reikalavimais darbui, vertinimu bei mokinių darbų pavyzdžiais. Pasinaudojant šia patirtimi, galima panašiai organizuoti kūrybinių darbų rengimo veiklą savo mokykloje. Sukurkite leidinį pasirinkta tema. Bendri reikalavimai leidiniui: 1. Leidinį turi sudaryti ne mažiau kaip 4 (A4 formato) puslapiai. 2. Leidinyje turi būti pateikta tema ir informacija apie autorių. 3. Leidinio turinys turi atitikti pasirinktą temą. 4. Leidinyje pateiktas tekstas pateikiamas be rašybos ir skyrybos klaidų. 5. Informacijai perteikti leidinyje turi būti panaudoti du pastraipų stiliai (vienas pasirinktas, kitas pačių sukurtas, pvz.: Įprastasis ir Mano). 6. Leidinio tekstas (dalis teksto) pateikiamas bent dviem skiltimis (stulpeliais). 7. Leidinyje turi būti panaudotas puošybinis tekstas. 8. Leidinyje turi būti panaudotas ženklintas arba numeruotas sąrašas. 9. Leidinyje turi būti antraštės ir poraštės. 10. Leidinyje turi būti pateikti bent du savarankiškai sukurti (nupiešti) paveikslėliai. 11. Leidinyje turi būti pateiktas bent vienas savarankiškai nuskenuotas vaizdas. 12. Leidinyje turi būti pateiktos bent dvi savarankiškai fotografuotos ir redaguotos nuotraukos.

2 Rodiklis Vertinimas 1. Leidinį sudaro ne mažiau kaip 4 (A4 formato) puslapiai 4 2. Leidinyje pateikiama tema ir informacija apie autorių 2 3. Pateikta informacija atitinka pasirinktą temą 4 4. Leidinyje pateiktas tekstas yra be rašybos ir skyrybos klaidų 3 5. Informacijai perteikti leidinyje panaudoti du pastraipų stiliai (vienas pasirinktas, 4 kitas mokinio sukurtas 6. Pasirinktas tekstas suskaidytas bent dviem skiltim (stulpeliais) 2 7. Leidinyje panaudotas puošybinis tekstas 3 8. Leidinyje panaudotas ženklintas arba numeruotas sąrašas 2 9. Leidinyje yra antraštės ir poraštės Leidinyje pateikti bent du mokinio sukurti (nupiešti) paveikslėliai Leidinyje pateiktas bent vienas mokinio nuskenuotas vaizdas Leidinyje pateiktos bent dvi mokinio fotografuotos ir redaguotos nuotraukos 2 Iš viso 36 Reikalavimai leidinio dizainui: 1. Leidinyje turi būti išlaikytas vientisas dizaino stilius. 2. Leidinyje turi būti parinktas vienodas pagrindinio teksto dydis ir šriftas. 3. Leidinyje turi būti nustatytas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.) sukurtų pastraipų ir antraščių stilius. 4. Leidinyje turi būti panaudoti vienodo stiliaus puošybiniai elementai (linijos, ornamentai, rėmeliai, ženklai ir kt.). 5. Leidinys turi būti sumaketuotas atsižvelgiant į leidinio tipą. Rodiklis Vertinimas 1. Leidinyje išlaikytas vientisas dizaino stilius 2 2. Leidinyje parinktas vienodas pagrindinio teksto dydis ir šriftas 2 3. Leidinyje nustatytas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.) sukurtų pastraipų ir 2 antraščių stilius 4. Leidinyje panaudoti vienodo stiliaus puošybiniai elementai (linijos, ornamentai, 2 rėmeliai, ženklai ir kt.) 5. Leidinys sumaketuotas atsižvelgiant į leidinio tipą 2 Iš viso 10 Darbo aprašas* Darbo aprašas parengtas tekstų rengykle. Aprašą sudaro: antraštinis puslapis; leidinio paskirties aprašymas; leidinio vaizdas pateiktas iliustracijomis su paaiškinimais, kokie atlikti formatavimo veiksmai; išvados (kas labiausiai pavyko, ko išmokome, kokie iškilo sunkumai). Reikalavimai darbo aprašui:* 1. Aprašas parengtas laikantis rašybos taisyklių. 2. Antraštiniame puslapyje pateikta informacija: mokykla, leidinio pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, klasė, darbo pabaigos data. 3. Pateiktas trumpas leidinio aprašas: leidinio kūrimo tikslas, leidinio stiliaus pasirinkimo motyvai, išvados apie atliktą darbą. 4. Pateiktos leidinio iliustracijos su paaiškinimais, kokie atlikti formatavimo veiksmai. 5. Apraše yra antraštės ir poraštės. 6. Aprašo puslapiai sunumeruoti.

3 Rodiklis Vertinimas Aprašas parengtas laikantis rašybos taisyklių. 1 Jei yra daugiau kaip 3 klaidos vertinama 0 taškų. Antraštiniame puslapyje pateikta informacija: mokykla, leidinio pavadinimas, 1 mokinio vardas ir pavardė, klasė, darbo pabaigos data. Jei nors vieno iš nurodytų elementų nėra, vertinama 0 taškų. Pateiktos leidinio iliustracijos su paaiškinimais, kokie atlikti formatavimo veiksmai. 4 Jei apraše yra ir antraštės ir poraštės, skiriami 2 taškai, jei yra tik viena iš jų 1 2 taškas. Visi aprašo puslapiai sunumeruoti. 1 Apraše pateikta: 3 tikslas 1 taškas, leidinio stiliaus pasirinkimo motyvai 1 taškas, išvados 1 taškas. Iš viso 12 Reikalavimai leidinio pristatymui:* 1. Paaiškinta leidinio paskirtis ir pasirinktas stilius. 2. Apibūdinti leidinio kūrimo etapai. 3. Paaiškinta iliustracijų paskirtis. 4. Apibūdinti leidinio kūrimo metu iškilę sunkumai. 5. Įsivertinti pasiekimai. 6. Kalbant vartojami taisyklingi terminai. 7. Atsakyta į užduotus klausimus. 8. Pristatymo metu kalbama rišliai. Leidinio pristatymas vertinimas iki 2 taškų už kiekvieno reikalavimo įvykdymą (iš viso 16 taškų). Atliktas darbas vertinamas trimis pažymiais.* Sukurtas leidinys ir jo dizainas (atitinka bendruosius ir dizaino reikalavimus) 46 taškai. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Pažymys Darbo aprašas 12 taškų. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Aprašas nepateiktas Pažymys Pristatymas 16 taškų. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Nedalyvavo be pateisinamos priežasties Pažymys

4 *Pastaba. Dėl kūrybinio darbo aprašo ir darbo pristatymo susitariama mokykloje. Šių projektinio darbo dalių gali nebūti arba jos gali būti nevertinamos. Kaip ir kada organizuoti bei vykdyti darbų pristatymą taip pat susitariama mokykloje.

5 Mokinių darbų pavyzdžiai. Leidinys Atviras ratas Darbo aprašas

6 Leidinį Atviras ratas galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failas Atviras ratas.pdf.

7 Brošiūra Simonos receptai Darbo aprašas

8 Brošiūrą Simonos receptai galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failas Simonos receptai.pdf. Leidinys Eilėraščiai, virtę dainomis Darbo aprašą ir leidinį Eilėraščiai, virtę dainomis galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failai Eilėraščiai, virtę dainomis. Aprašas.pdf ir Eilėraščiai virtę dainomis.pdf. Brošiūra Tradicinis Vietnamo kovos menas Niat-Nam Darbo aprašą ir brošiūrą Tradicinis Vietnamo kovos menas Niat-Nam galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failai Tradicinis Vietnamo kovos menas Niat-Nam. Aprašas.pdf ir Tradicinis Vietnamo kovos menas Niat-Nam.pdf.

9 Sukurkite svetainę pasirinkta tema. Bendri reikalavimai svetainei: 1. Svetainę turi sudaryti ne mažiau nei 5 tinklalapiai, kuriuos sieja pagrindinis svetainės tinklalapis (6-asis). 2. Svetainės tinklalapių turinys turi atitikti pasirinktą temą. 3. Svetainėje pateiktas tekstas pateikiamas be rašybos ir skyrybos klaidų. 4. Tinklalapiuose turi būti panaudotos dviejų lygių (pvz., h1 ir h2) antraščių stiliaus gairės. 5. Bent viename tinklalapyje turi būti panaudotos teksto šrifto ir stiliaus (pusjuodis ir kursyvas) gairės. 6. Bent viename tinklalapyje turi būti panaudota horizontalios linijos brėžimo gairė. 7. Bent viename tinklalapyje turi būti panaudotas ženklintas ar numeruotas sąrašas, sudarytas mažiausiai iš 3 pastraipų. 8. Bent viename tinklalapyje turi būti mažiausiai 3 stulpelių ir 3 eilučių lentelė. 9. Kiekviename tinklalapyje turi būti bent po vieną iliustraciją. 10. Iš pagrindinio tinklalapio turi būti veikiantys saitai į kitus svetainės tinklalapius. 11. Iš kiekvieno tinklalapio turi būti veikiantys saitai į pagrindinį tinklalapį. 12. Svetainėje turi būti bent viena veikianti nuoroda į kitą interneto svetainę. 13. Svetainėje turi būti autorių teisių ženklas ir autoriaus vardas. *Papildomi taškai gali būti skiriami už žinomų gairių panaudojimą išskirtiniams (nestandartiniams) tinklalapio elementams kurti ir už pakopinių stilių panaudojimą tinklalapiuose arba sukurtą pakopinių stilių dokumentą. Rodiklis Vertinimas 1. Svetainę sudaro ne mažiau nei 5 tinklalapiai, kuriuos sieja pagrindinis svetainės 6 tinklalapis (6-asis). Jei tinklalapių skaičius mažesnis, vertinimas mažinamas po 1 tašką už kiekvieną nesantį tinklalapį. 2. Kiekvieno svetainės tinklalapio atitiktis pasirinktai temai vertinamas 1 tašku Svetainėje pateiktas tekstas yra be rašybos ir skyrybos klaidų. Kiekviename 6 tinklalapyje surinktas tekstas be rašybos ir skyrybos klaidų vertinamas 1 tašku, jei tinklalapyje yra daugiau kaip dvi klaidos skiriama 0 taškų. 4. Informacijai perteikti panaudotos dviejų lygių (pvz., h1 ir h2) gairės 2 taškai, 2 panaudota tik vieno lygio (pvz., h1 arba h2 ) gairė 1 taškas. 5. Bent viename tinklalapyje panaudotos teksto šrifto ir stiliaus gairės 2 taškai, 2 panaudota tik 1 gairė iš 2 1 taškas. 6. Bent viename tinklalapyje panaudota horizontalios linijos brėžimo gairė Bent viename tinklalapyje panaudotas ženklintas ar numeruotas sąrašas, 3 sudarytas mažiausiai iš 3 pastraipų. 8. Bent viename tinklalapyje yra mažiausiai 3 stulpelių ir 3 eilučių lentelė Kiekviename tinklalapyje yra bent po vieną iliustraciją. Už kiekvieną skiriama po 1 tašką Svetainėje yra iš pagrindinio tinklalapio veikiantys saitai į kitus svetainės 5 tinklalapius. Už kiekvieną saitą skiriamas 1 taškas. 11. Iš kiekvieno tinklalapio yra veikiantys saitai į pagrindinį tinklalapį. Už kiekvieną 5 saitą skiriamas 1 taškas. 12. Svetainėje naudojama bent viena veikianti nuoroda į kitą interneto svetainę Svetainėje bent vieną kartą panaudotas autorių teisių ženklas ir parašytas 1 autoriaus vardas. Iš viso 45

10 *Papildomi taškai. Po vieną papildomą tašką pridedama, jei svetainėje naudojami pakopiniai stiliai ir (arba) žinomos gairės panaudotos išskirtiniams (nestandartiniams) tinklalapio elementams kurti. Reikalavimai svetainės dizainui: 1. Svetainėje turi būti parinktas vienodas (išlaikant tą patį stilių ar spalvinę gamą) fonas. 2. Visiems tinklalapiams turi būti parinktas tinkamas fono ir teksto spalvinis derinys. 3. Visiems tinklalapiams turi būti parinktas vienodas pagrindinio teksto šriftas ir dydis. 4. Visuose tinklalapiuose turi būti panaudotas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.) pirmo lygio (pvz., h1) antraščių stilius. 5. Visuose tinklalapiuose turi būti panaudotas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.) antro lygio (pvz., h2) antraščių stilius. 6. Visuose tinklalapiuose saitams turi būti pritaikytas tas pats stilius (spalva, pabraukimas ir kt.). 7. Visuose tinklalapiuose turi būti panaudotos to paties stiliaus horizontalios linijos. 8. Visuose tinklalapiuose turi būti autorių teisių ženklas ir autoriaus vardas. 9. Visuose tinklalapiuose turi būti išlaikytos iliustracijų, teksto, lentelių ir kitų elementų proporcijos. 10. Visi svetainės tinklalapiai neturi būti perkrauti grafiniais elementais. Rodiklis Vertinimas 1. Svetainėje išlaikytas vientisas dizaino stilius 1 2. Svetainėje parinktas tinkamas fono ir teksto spalvinis derinys 1 3. Svetainėje parinktas vienodas pagrindinio teksto šriftas ir dydis 1 4. Svetainėje naudojamas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.) pirmo lygio 1 (pvz., h1) antraščių stilius 5. Svetainėje naudojamas vienodas (dydis, spalva, lygiuotė ir pan.) antro lygio (pvz., 1 h2) antraščių stilius 6. Visiems saitams taikomas tas pats stilius (spalva, pabraukimas ir kt.) 1 7. Svetainėje naudojamos to paties stiliaus horizontalios linijos 1 8. Svetainėje yra autorių teisių ženklas ir autoriaus vardas 1 9. Svetainėje išlaikytos iliustracijų, teksto, lentelių ir kitų elementų proporcijos Tinklalapiai neperkrauti grafiniais elementais 1 Darbo aprašas* Darbo aprašas parengtas tekstų rengykle. Aprašą sudaro: antraštinis puslapis, svetainės paskirties aprašymas, struktūra, svetainės tinklalapių vaizdas ir jų gairės, išvados (kas labiausiai pavyko, ko išmokome, kokie iškilo sunkumai). Iš viso 10 Reikalavimai darbo aprašui:* 1. Aprašas parengtas laikantis rašybos taisyklių. 2. Antraštiniame puslapyje pateikta informacija: mokykla, svetainės pavadinimas, mokinio vardas pavardė, klasė, darbo pabaigos data. 3. Pateiktas trumpas leidinio aprašas: svetainės kūrimo tikslas, tinklalapių stiliaus pasirinkimo motyvai, išvados apie atliktą darbą. 4. Pateikta svetainės struktūra, nubrėžta naudojant grafinius elementus.

11 5. Pateiktos svetainės tinklalapių iliustracijos ir svetainių kodai. 6. Apraše yra antraštės ir poraštės. 7. Aprašo puslapiai sunumeruoti. Rodiklis Vertinimas Aprašas parengtas laikantis rašybos taisyklių. 1 Jei yra daugiau kaip 3 klaidos vertinama 0 taškų. Antraštiniame puslapyje pateikta informacija: mokykla, svetainės pavadinimas, 1 mokinio vardas pavardė, klasė, darbo pabaigos data. Jei nors vieno iš nurodytų elementų nėra, vertinama 0 taškų. Pateikta svetainės struktūra. 1 Pateiktos svetainės tinklalapių iliustracijos ir svetainių kodai. Už kiekvieną 6 tinklalapio iliustraciją ir jo kodą skiriama po 0,5 taško. Jei apraše yra ir antraštės ir poraštės, skiriami 2 taškai, jei yra tik viena iš jų 1 2 taškas. Visi aprašo puslapiai sunumeruoti. 1 Apraše pateikta: tikslas 1 taškas, tinklalapių stiliaus pasirinkimo motyvai 1 taškas, išvados 1 taškas. 3 Iš viso 15 Reikalavimai svetainės pristatymui*: 1. Paaiškinta svetainės paskirtis ir pasirinktas stilius. 2. Apibūdinti svetainės kūrimo etapai. 3. Paaiškinta iliustracijų paskirtis. 4. Apibūdinti svetainės kūrimo metu iškilę sunkumai. 5. Įsivertinti pasiekimai. 6. Kalbant vartojami taisyklingi terminai. 7. Atsakyta į užduotus klausimus. 8. Pristatymo metu kalbama rišliai. Svetainės pristatymas vertinimas iki 2 taškų už kiekvieno reikalavimo įvykdymą (iš viso 16 taškų). Atliktas darbas vertinamas trimis pažymiais.* Sukurta svetainė ir jos dizainas (atitinka bendruosius ir dizaino reikalavimus) 55 taškai. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Pažymys Darbo aprašas 15 taškų. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Aprašas nepateiktas Pažymys

12 Pristatymas 16 taškų. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Nedalyvavo be pateisinamos priežasties Pažymys *Pastaba. Dėl kūrybinio darbo aprašo ir darbo pristatymo susitariama mokykloje. Šių projektinio darbo dalių gali nebūti arba jos gali būti nevertinamos. Kaip ir kada organizuoti bei vykdyti darbų pristatymą, taip pat susitariama mokykloje. Mokinių darbų pavyzdžiai. Svetainė Šviesos sklidimas, atspindis ir lūžis Darbo aprašas

13 Svetainę Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failas Svetainė Šviesos sklidimas, atspindys ir lūžis.zip.

14 Svetainė Lietuvos įjungimas į SSRS ir sovietizacija Darbo aprašas Svetainę Lietuvos įjungimas į SSRS ir sovietizacija galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failas Lietuvos įjungimas į SSRS ir sovietizacija.zip.

15 Svetainė Ekosistema Darbo aprašą ir svetainę Ekosistema galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failai Ekosistema. Aprašas.pdf ir Svetainė Ekosistema.zip. Svetainė Dailusis čiuožimas. Darbo aprašą ir svetainę Dailusis čiuožimas galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failai Dailusis čiuožima Aprašas.pdf ir Svetainė Dailusis čiuožimas.zip.

16 Sukurkite kompiuterio programą pasirinktai užduočiai spręsti. Bendri reikalavimai programai: 1. Kintamųjų vardai parinkti prasmingai. 2. Programa struktūruota (aiškiai atskirtos brėžiamos figūros). 3. Programos veiksmai komentuojami. 4. Panaudotos struktūros: a. sąlyginio sakinio; b. ciklo. 5. Judesio programavimas. 6. Panaudoti grafikos elementai:* a. apskritimas; b. stačiakampis; c. atkarpa; d. spalvos parinkimas; e. užspalvinimas; f. elipsė; g. kiti grafikos elementai. 7. Programos kuriamas vaizdas atitinka užduotį.* *Šie reikalavimai nebūtini, nes nėra įtraukti į Pagrindinio ugdymo bendrąją programą. Rodiklis Vertinimas Visi kintamųjų vardai parinkti prasmingai. 1 Tik dalis kintamųjų pavadinti prasmingai. 0 Programa struktūruota (išskirtos programos dalys). 1 Programos veiksmai tinkamai komentuojami lietuvių (gimtąja) kalba. 1 Programoje naudojamos struktūros: 6 teisingai parašyta tik sąlygos (sąlygos sakinio ar ciklo) ar ciklo antraštė. 3 teisingai parašyta tik ciklo ar sąlygos sakinio veiksmai. 3 Tinkamai užrašytas judesio algoritmas: 6 algoritmas parašytas tik iš dalies (ekrane matosi šiukšlės ). 3 5 algoritmas tik pradėtas rašyti (ekrane objektai nejuda). 1 2 Programoje naudojami ne mažiau kaip 3 išvardinti grafikos elementai. 4 Programos kuriamas vaizdas atitinka užduotį: vaizdas tik iš dalies atitinka užduotį, vaizdas mažai atitinka užduotį Iš viso 26 Darbo aprašas** Darbo aprašas parengtas tekstų rengykle. Aprašą sudaro: antraštinis puslapis, programos idėja, programos kuriamas vaizdas ir jos kodas, išvados (kas labiausiai pavyko, ko išmokome, kokie iškilo sunkumai).

17 Reikalavimai darbo aprašui:** 1. Aprašas parengtas laikantis rašybos taisyklių. 2. Antraštiniame puslapyje pateikta informacija: mokykla, programos pavadinimas, mokinio vardas ir pavardė, klasė, darbo pabaigos data. 3. Pateiktas trumpas programos idėjos aprašas: kūrimo tikslas, algoritmo pasirinkimo motyvai, išvados apie atliktą darbą. 4. Pateiktas programos tekstas (kodas). 5. Apraše yra antraštės ir poraštės. 6. Aprašo puslapiai sunumeruoti. Rodiklis Vertinimas Aprašas parengtas laikantis rašybos taisyklių. 1 Jei yra daugiau kaip 3 klaidos vertinama 0 taškų. Antraštiniame puslapyje pateikta informacija: mokykla, programos pavadinimas, 1 mokinio vardas ir pavardė, klasė, darbo pabaigos data. Jei nors vieno iš nurodytų elementų nėra, vertinama 0 taškų. Pateikta programos kuriamo vaizdo iliustracija ir programos tekstas (kodas). 2 Jei apraše yra ir antraštės ir poraštės skiriami 2 taškai, jei yra tik viena iš jų 1 2 taškas. Visi aprašo puslapiai sunumeruoti. 1 Apraše pateikta: 3 tikslas 1 taškas, algoritmo pasirinkimo motyvai 1 taškas, išvados 1 taškas. Iš viso 10 Reikalavimai svetainės pristatymui:** 1. Paaiškinta programos paskirtis ir kūrimo idėja. 2. Apibūdinti programos kūrimo etapai. 3. Apibūdinti svetainės kūrimo metu iškilę sunkumai. 4. Įsivertinti pasiekimai. 5. Kalbant vartojami taisyklingi terminai. 6. Atsakyta į užduotus klausimus. 7. Pristatymo metu kalbama rišliai. Programos pristatymas vertinimas iki 2 taškų už kiekvieno reikalavimo įvykdymą (iš viso 14 taškų). Atliktas darbas vertinamas trimis pažymiais.** Sukurta programa 26 taškai. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Pažymys Darbo aprašas 10 taškų. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Aprašas nepateiktas Pažymys

18 Pristatymas 14 taškų. Taškai į pažymį perskaičiuojami taip: Taškai Nedalyvavo be pateisinamos priežasties Pažymys **Pastaba. Dėl kūrybinio darbo aprašo ir darbo pristatymo susitariama mokykloje. Šių projektinio darbo dalių gali nebūti arba jos gali būti nevertinamos. Kaip ir kada organizuoti bei vykdyti darbų pristatymą, taip pat susitariama mokykloje. Mokinių darbų pavyzdžiai. Programa Kamuolys Užduotis Parašykite programą, kuri sukurtų tokį vaizdą: ekraną padalintų į dvi dalis, vaizduojančias žemę ir dangų, viršutinėje dalyje, naudodami apskritimo funkcijas, nupieškite saulę. Naudodamiesi linijos ir apskritimo funkcijomis, nupieškite du stilizuotus žmones, naudodami apskritimo funkciją, nupieškite kamuolį. Panaudokite judesio algoritmą, kad kamuolys judėtų tarp žmonių, tarsi jie jį mėtytų. Programos išvesties į ekraną vaizdas Darbo aprašą ir programą Kamuolys galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failai Kamuolys. Aprašas.pdf ir Programa Kamuolys.pdf.

19 Programa Valtis Užduotis Parašykite programą, kuri sukurtų vaizdą dalijantį ekraną į dvi dalis vandenį ir žolę. Nupieškite valtį, žolę. Panaudokite judesio algoritmą taip, kad vandenyje plaukiotų valtis. Programos išvesties į ekraną vaizdas Darbo aprašą ir programą Valtis galite rasti Ugdymo plėtotės centro svetainėje prie šių metodinių rekomendacijų failai Valtis. Aprašas.pdf ir Programa Valtis.pdf.

20 Mokomės kartu metodas Mokomės kartu metodas padeda sukurti bendradarbiavimo struktūrą, kai mokiniai mažomis grupėmis dirba išvien siekdami bendrų mokymosi tikslų. Komandos nariai kartu stengiasi atlikti mokomąją užduotį ir parengti vieną rezultatą. Sėkmingam komandos darbui reikiamų gebėjimų įgyjama tiesiogiai, dirbant grupėje. Mokomės kartu metodą gali taikyti Kompiuterinės leidybos modulio pamokose, kai rengiamas reklaminis bukletas ar plakatas. Mokiniai iš anksto suskirstomi grupėmis po 4 ir kiekvienai grupei skiriama užduotis: pasirinkti (sugalvoti) įvykį (parodą, spektaklį, koncertą, varžybas ir pan.) ar temą ir apmąstyti kaip jį galima pristatyti / reklamuoti. Eiga Paaiškinama užduotis: grupėje parengti pasirinkto įvykio reklamos plakatą ir pristatyti jį klasei. Mokiniai prisiminė reklamos kūrimo principus ir pasiskirstė vaidmenimis. Mokiniams aiškiai buvo nusakyti užduoties atlikimo kriterijai: auditorijos sudominimas, temos akcentavimas, kalbos kultūra, reklamos žanro reikalavimų laikymasis, pristatymo trukmė (3 5 min.), vaizdumas. Užduočiai atlikti skiriama 20 minučių. Grupių nariai dirba savarankiškai pagal pasirinktus vaidmenis ir laikydamiesi susitarimų. Mokytojas stebi ir prireikus konsultuoja, kad mokinių veikla būtų kryptinga. Baigus darbą paskirti grupių atstovai pristato parengtą reklaminį plakatą. Buvo pristatyti plakatai: Kalėdų Senelio sutikimo skelbimas. Apie rūkymo žalą. Mes prieš rūkymą! Pristatydamas atliktą užduotį kiekvienos grupės atstovas turi nusakyti kūrinio paskirtį ir trumpai apžvelgti jo sandarą bei turinį. Visi mokiniai įjungiami į veiklą ir prisiima atsakomybę už atliktą darbą. Klausydamiesi pristatymų mokiniai gali žymėti esminius pristatomos informacijos dalykus, įžvelgti žinių praktinio taikymo naudingumą ir svarbą. Po pristatymo mokiniai įsivertina savo darbą, galima išsirinkti grupę geriausiai ir įdomiausiai atlikusią užduotį. Mokinių darbų pavyzdžiai. Kalėdų Senelio sutikimo skelbimas

21 Apie rūkymo žalą Mes prieš rūkymą!

22 Neatsiejama mokymo ir mokymosi dalis yra vertinimas ir įsivertinimas. Mokinių pasiekimų vertinimui ar jiems patiems įsivertinti galima pasirinkti skirtingus būdus. Vienas iš mokinių pasiekimų vertinimo ar jų pačių įsivertinimo būdų aprašytas ir išbandytas projekte Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5 8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas ( Mokiniai savo iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetenciją galėtų įsivertinti naudodamiesi šiuo būdu. Trumpai priminsime, kaip tai padaryti. Mokinių pasiekimų vertinimo diagrama Pirmiausia pasirenkami ir diagramoje užrašomi iniciatyvumo ar ( ir) kūrybingumo kompetencijos (ar kitos kompetencijos) vertinami gebėjimai kompetencijų elementai. Diagrama vienodais atstumais nuo centro suskirstoma dalimis, kurias galima apibūdinti, kaip mokinio judėjimą link kompetencijos mokinio pažangos žingsniai kompetencijos link (4 pav.). pirmieji žingsniai einama teisinga kryptimi jau arti tikslo įgyjama kompetencija 4 pav. Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos vertinimo / įsivertinimo diagramos pavyzdys Pažangos žingsnių aprašai pateikiami projekto metodinės medžiagos Kompetencijų ugdymas kompetencijų vertinimo lentelėse. Pažangos žingsniai aprašomi vienu dviem pasirinktais aspektais: autonomiškumo (pagalba, skatinimas, savarankiškas darbas, kitų mokymas); dažnumo (retai, dažnai, visada); konteksto (nuo pažįstamo iki nepažįstamo konteksto; didesnis kontekstų skaičius); sudėtingumo (nuo paprastų iki sudėtingų užduočių); rezultato kokybės (nuo nieko ypatingo rezultato iki reikšmingo indėlio į sritį). Galima naudoti tokius kriterijus: pirmieji žingsniai, einama teisinga kryptimi, jau arti tikslo, įgyjama kompetencija, dar labiau tobulėjama.

23 Prieš pradedant vertinimą / įsivertinimą reikėtų šiuos kriterijus aptarti su mokiniais, paaiškinti juos arba remiantis esamais sukurti ir aptarti savo kriterijus. Iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijos vertinimo diagramoje pažymimas mokinio kiekvieno gebėjimo pasiektas kriterijus (nuspalvinama gebėjimo sritis). Taip vaizdžiai yra matomas mokinio kiekvieno gebėjimo pasiektas lygis, nesunkiai nustatoma, kuriam gebėjimui ugdyti reikėtų skirti daugiau dėmesio. Mokinio įsivertinimo diagramos pavyzdys

24 Pateikiame kelis galimus įsivertinimo būdus. Nebaigti sakiniai Kiekvienam mokiniui pamokos pabaigoje išdalijami lapeliai su nebaigtais sakiniais, kuriuos mokiniai turi pratęsti. Pamokoje sužinojau, kad... Buvo įdomu, nes... Norėčiau daugiau sužinoti apie... Manau, kad pamokoje man sekėsi, nes... Pyrago dalijimas Atliekant darbą grupėmis, kartais nelengva nustatyti kiekvieno mokinio indelį. Siūlome naudoti Pyrago dalijimo metodą. Kai grupė baigia darbą, jai įteikiamas popieriaus lapas su nubraižytu apskritimu. Grupės nariai turi padalyti pyragą į tokias dalis, kurios vaizdžiai rodytų kiekvieno grupės nario indėlį į grupės darbą.

25 Nauji informacinių technologijų vadovėliai 1. Bakšys D., Žandaris A. Kompiuterinės leidybos pradmenys. Informacinės technologijos (+DVD). Vilnius: Žara, Andy Wyatt. Skaitmeninės animacijos pagrindai. Vilnius: Žara, Balvočienė T., Balvočius A., Informacinės technologijos. Bendrasis kursas. Vadovėlis XI XII klasei. Kaunas: Šviesa, Dinda A. Informacinės technologijos. Pasirenkamasis modulis. Programavimas C++ kalba. Vadovėlis XI XII klasei. Kaunas: Šviesa, Lozdienė A., Mackevič I. Pasaulis kompiuteryje. Informacinės technologijos XI XII klasėms. II dalis. Vilnius: TEV, Informacijos šaltiniai 1. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m.rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 (Žin., 2008, Nr )). 2. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 8 priedas (informacinės technologijos), Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų 11 priedas (bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas), IKT taikymo dalykų mokymui (si) metodinės rekomendacijos. Gerosios patirties pavyzdžiai septintųjų ir aštuntųjų klasių matematikos, biologijos, chemijos, geografijos pamokose. I dalis. ŠMM, IKT taikymo dalykų mokymui (si) metodinės rekomendacijos. Gerosios patirties pavyzdžiai septintųjų ir aštuntųjų klasių fizikos, technologijų pamokose. II dalis. ŠMM, Aktyvaus mokymosi metodai: Mokytojo knyga. Vilnius: Garnelis, Arends R. I. Mokomės mokyti. Vilnius: Margi raštai, Badegruber B. Atviras mokymasis. Kaunas, Balvočienė T. Projektų metodo taikymas per informatikos pamokas / Informatika. Nr. 2 (38). Vilnius: Matematikos ir informatikos institutas, Mačėnaitė M., Paulikienė D., Skersytė I., Šinkūnienė D. Vaikų privatumo apsauga internete. Vilnius, Marzano R. J. Naujoji ugdymo tikslų taksonomija. Vilnius: Žara, Papertas S. Minčių audros: Vaikai, kompiuteriai ir veiksmingos idėjos. Vilnius: Žara, Petty G. Šiuolaikinis mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: Tyto Alba, Petty G. Įrodymais pagrįstas mokymas. Praktinis vadovas. Vilnius: Tyto Alba, Pollard A. Refleksyvusis mokymas: veiksminga ir duomenimis paremta profesine praktika. Vilnius: Garnelis, Sahlberg P. Grupinis tyrimas / Sėkmingo mokymosi link (sudarė Motiejūnienė E., Pranckėnienė E., Vildžiūnienė M.), Vilnius, ŠMM, Sahlberg P. Mokymosi bendradarbiaujant principai. / Sėkmingo mokymosi link (sudarė Motiejūnienė E., Pranckėnienė E., Vildžiūnienė M.), Vilnius, ŠMM, Sėkmingo mokymosi link./ Sudarytojos Motiejūnienė E., Pranckėnienė E., Vildžiūnienė M. Vilnius: Leidykla Sapnų sala, Teresevičienė M., Gedvilienė G. Mokymasis bendradarbiaujant. Vilnius: Garnelis, Teresevičienė M., Gedvilienė G. Mokymasis grupėse ir asmenybės kaita. Kaunas: Vytauto didžiojo universitetas, Vertinimas ugdymo procese. Vilnius: ŠMM, Weeden P., Winter J., Broadfoot P. Vertinimas. Ką tai reiškia mokykloms? Vilnius: Garnelis, Projekto Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro (5 8 kl.) mokinių esminių kompetencijų ugdymas sukaupta ir parengta medžiaga [interaktyvus], (lietuvių kalba, žr ). <

26 Interneto svetainės 1. Interneto svetainė Lietuvių kalba informacinėse technologijose (lietuvių kalba, žr ); 2. Įvairių mokomųjų dalykų KMP interneto svetainė (lietuvių kalba, žr ); 3. Pedagogo ir konsultanto Geoff Petty interneto svetainė (anglų kalba, žr ); 4. Prof. Andy Hargreaves (švietimo kaita ir lyderystė autoriaus) interneto svetainė (anglų kalba, žr ); 5. Projekto Bibliotekos pažangai interneto svetainė (lietuvių kalba, žr ); 6. Statistikos departamento interneto svetainė (lietuvių kalba, žr ); 7. Švietimo aprūpinimo centro interneto svetainė (lietuvių kalba, žr ); 8. Švietimo ir mokslo ministerijos interneto svetainė (lietuvių kalba, žr ); 9. Tarptautinio švietimo konsultanto dr. Dean Fink interneto svetainė (anglų kalba, žr ). 10. Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos interneto svetainė (lietuvių kalba, žr ); 11. Wikipedija elektroninė enciklopedija (anglų kalba, žr ).

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Metodinė medžiaga Tautinių mažumų gimtųjų kalbų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti SVARBIAUSI MOKYMO IR MO

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Metodinė medžiaga Tautinių mažumų gimtųjų kalbų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti SVARBIAUSI MOKYMO IR MO UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS Metodinė medžiaga Tautinių mažumų gimtųjų kalbų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programoms įgyvendinti SVARBIAUSI MOKYMO IR MOKYMOSI ASPEKTAI Metodinę medžiagą parengė: Danuta Szejnicka,

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx

Microsoft Word - VšĮ Forumo licėjaus ugdymo planas docx VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas 206-207 mokslo metų ugdymo planas I. Bendrosios nuostatos. 206-207 m.m. VšĮ Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo licėjaus Forumas (toliau Licėjus) ugdymo

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Vidurinio ugdymo programos aprašas Individualus ugdymo planas Telšių Džiugo vidurinės mokykla Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Šalkauskytė Svarbūs klausimai baigiantiems 10 klasę: Ko aš noriu? Ką

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

S K Y R I U S – 0

S K Y R I U S – 0 S K Y R I U S 0 STATISTIKA, TEISĖ, ŽODYNAI, ENCIKLOPEDIJOS 1. Enciklopedija ENCARTA 2002 standartai 459 2. Žmogaus teisių vykdymo integracinės pamokos 497 S K Y R I U S 2 INFORMATIKA, KOMPIUTERIJA 1. CD

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA MULTIMEDIJOS PASLAUGŲ TEIKĖJO MODULINĖ PROFESINIO MOKYMO PROGRAMA Programos valstybinis kodas: 330048251; 440048251 Suteikiama kvalifikacija: multimedijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

BRANDOS EGZAMINAI- 2009

BRANDOS EGZAMINAI- 2009 BRANDOS EGZAMINAI-2017 ATMINTINĖ 2017 m. ABITURIENTUI Parengė vadovaudamasi 2017 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠU direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa Sabūnienė II. BRANDOS EGZAMINAI

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc)

(Microsoft Word - pasiekim\370 tvarka 2018.doc) PATVIRTINTA Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1 283 (Druskininkų Ryto gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V1-326 redakcija) DRUSKININKŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Projektas m

Projektas m 2018 2019 MOKSLO METŲ KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2018 2019 mokslo metų Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau Mokyklos) ugdymo planas (toliau Ugdymo

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo

PRATYBOS PASAULIO PAŽINIMAS Gegužė Mus supantys ženklai Ženklai mums padeda 1 Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduo PASAULIO PAŽINIMAS Ženklai mums padeda Kokius ženklus derėtų pakabinti, kad pagerintume paveikslėliuose vaizduojamas situacijas. Užbaik sakinius. Ženklas nepadės, jei.. Kultūringas žmogus niekada... Kaip

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi

Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 mi Struktūruotas pamokos planas Eil. Nr. Veiklos Forma. Metodas. Trukmė Kompetencijos 1 Įvadas. Įžanga. Prisistatymas. Susipažinimas. Sniego gniūžtė 3 min. Socialinė 2 Dienos (pamokos) citatos aptarimas.

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REKLAMOS PASIŪLYMAI LITEXPO yra pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų centras siūlantis Jums ypač didelį tikslinių lankytojų srautą. Mes užtikriname Jūsų prekinio ženklo žinomumo

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMEN

PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMEN PATVIRTINTA Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos direktoriaus 2019 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. V1-43 VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA METODINĖS REKOMENDACIJOS PROJEKTINIO DARBO APRAŠO IR PRISTATYMO RENGIMUI

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Mokom\370j\370 program\370 naudojimas.pptx) Virtualios Tauragės r. ugdymo įstaigų pedagogų metodinių darbų parodos,,sėkminga pamoka gerosios patirties sklaida,,mokomųjų programų naudojimas anglų kalbos pamokose Parengė: anglų kalbos vyr. mokytoja

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N

Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? N Specialus pasiūlymas Specialus pasiūlymas! Įsigijus vadovėlius visai klasei* mokytojams dovanojame vertingas dovanas 1. Kodėl sukūrėme šį pasiūlymą? Norėdami maksimaliai patenkinti mokytojų ir mokyklų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au

Vidaus audito ataskaita 2016 m m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus au Vidaus audito ataskaita 2016 m. 2016 m. lapkričio-gruodžio mėnesiais mokykloje buvo atliktas pasirinktos srities tyrimas (Platusis auditas). Vidaus auditas yra organizuojamas, kaip nuolatinis nenutrūkstantis,

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ 2016 2017 M. M. (2017 M.) ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ANKETA Mokyklų pažangos stebėjimo anketos klausimai yra susiję su Lietuvos pažangos strategija Lietuva 2030, Valstybine švietimo

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠ Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 1 priedas NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS ATITIKTIES REIKALAVIMAMS PARAIŠKOS FORMA INFORMACIJA APIE NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO

Detaliau

1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 0

1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 0 1 KAUNO JONO JABLONSKIO GIMNAZIJA 2017 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS TVIRTINU Data Savaitės diena Laikas Renginys Dalyvauja Atsakingas Vieta 06-10 veiklos kokybės įsivertinimas pedagogai IT mokytoja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20

02-17 P R O J E K T A S IR MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 20 02-17 P R O J E K T A S 2019 2020 IR 2020 2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO IR VIDURINIO UGDYMO PROGRAMŲ BENDRIEJI UGDYMO PLANAI BENDROSIOS NUOSTATOS 1. 2019 2020 ir 2020 2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

Prekių ženklo naudojimo gidas

Prekių ženklo naudojimo gidas Prekių ženklo naudojimo gidas Turinys Įvadas...3 Dokumento paskirtis... 5 Kas yra prekių ženklas ir kodėl jis svarbus?.......................................................6 Prekių ženklo koncepcija...7

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation JAUNIMO UŽIMTUMO PRIEMONIŲ KOMUNIKACIJA 2015-03-26 Julija Kačanova Aivaras Vencevičius 2 INSTITUCIJOS Komunikacijos strategijų analizė ES ŠALYS Geroji užsienio šalių patirtis PASIŪLYMAI Išvados ir tolimesni

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau