DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,"

Transkriptas

1 DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Teikėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės įmonės Registrų centro įstatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2019 m. vasario 28 d. įsakymu Nr Dėl Valstybės įmonės Registrų centro įstatų ir buveinės adreso pakeitimo, ir (toliau Gavėjas), sudarė šią Duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų sutartį (toliau Sutartis). I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS 1. Lietuvos Respublikos hipotekos registro (toliau Hipotekos registras) duomenų teikimas: 1.1. Teikėjas teikia Hipotekos registro duomenis apie sutartinės hipotekos ir sutartinio įkeitimo sandorius, priverstines hipotekas ir priverstinius įkeitimus, įregistruotus Hipotekos registre, o Gavėjas gauna ir naudoja šiuos duomenis Sutartyje nustatytu tikslu, tvarka ir sąlygomis Hipotekos registro duomenų teikimo forma registro išrašai. Teikėjas teikia šiuos Hipotekos registro išrašus: išsamią informaciją; dokumentų santrauką Hipotekos registro išrašuose nurodomų registro duomenų apimtys yra nustatytos Lietuvos Respublikos hipotekos registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse Hipotekos registro duomenys teikiami elektroniniu būdu, paiešką Hipotekos registre atlikus pagal: sutartinės hipotekos (įkeitimo), priverstinės hipotekos (įkeitimo) identifikavimo kodą; įkaito davėjo ir (ar) skolininko fizinio (juridinio) asmens kodą; sutartinės hipotekos (įkeitimo), priverstinės hipotekos (įkeitimo) objekto įkeisto daikto identifikavimo kodą, jeigu sutartinės hipotekos (įkeitimo), priverstinės hipotekos (įkeitimo) objektas registruojamas atitinkamame turto registre arba Juridinių asmenų registre (įmonės hipotekos atveju). 2. Turto arešto aktų registro duomenų teikimas: 2.1. Teikėjas teikia Turto arešto aktų registro duomenis apie turto arešto aktus, įregistruotus Turto arešto aktų registre, taip pat Turto arešto aktų registro duomenis, integruojant į juos Hipotekos registro duomenis apie Hipotekos registre įregistruotus sutartinės hipotekos ir sutartinio įkeitimo sandorius, priverstines hipotekas ir priverstinius įkeitimus, o Gavėjas gauna ir naudoja šiuos duomenis Sutartyje nustatytu tikslu, tvarka ir sąlygomis Turto arešto aktų registro duomenų teikimo forma registro išrašai. Teikėjas teikia šiuos Turto arešto aktų registro išrašus: išsamią informaciją; dokumentų santrauką; išsamią informaciją, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką; dokumentų santrauką, integruojant į ją Hipotekos registro dokumentų santrauką; trumpą žinutę apie daikto (turtinės teisės) areštą ir įkeitimą.

2 Turto arešto aktų registro išrašuose nurodomų registro duomenų apimtys yra nustatytos Turto arešto aktų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse Turto arešto aktų registro duomenys teikiami elektroniniu būdu, paiešką Turto arešto aktų registre atlikus pagal: turto arešto akto identifikavimo kodą; skolininko ir (ar) areštuoto turto savininko fizinio ar juridinio asmens kodą; areštuoto turto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre Turto arešto aktų registro duomenys, integruojant į juos Hipotekos registro duomenis, teikiami elektroniniu būdu, paiešką Turto arešto aktų registre atlikus pagal: fizinio (juridinio) asmens identifikavimo kodą; turto objekto identifikavimo kodą, suteiktą turto registre, jeigu areštuotas turtas registruojamas atitinkamame turto registre. 3. Testamentų registro duomenų teikimas: 3.1. Teikėjas teikia Testamentų registro duomenis apie Lietuvos Respublikoje ar Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose sudarytus ir notaro ar konsulinio pareigūno patvirtintus (priimtus saugoti) ar panaikintus (atsiimtus) testamentus, palikimo priėmimo faktus, palikimo atsisakymo faktus, įregistruotus Testamentų registre, apie užsienio valstybėse, priėmusiose, ratifikavusiose ar prisijungusiose prie 1972 m. gegužės 16 d. Konvencijos dėl testamentų registravimo sistemos sukūrimo, sudarytus (priimtus saugoti) testamentus, taip pat apie pareiškimo dėl palikimo priėmimo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktus, pareiškimo dėl palikimo atsisakymo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui faktus, įregistruotus Testamentų registre, o Gavėjas gauna ir naudoja šiuos duomenis Sutartyje nustatytu tikslu, tvarka ir sąlygomis Testamentų registro duomenys apie įregistruotus testamentus Gavėjui teikiami tik po testatoriaus mirties, kai Testamentų registre yra įrašytas testatoriaus mirties faktas arba įregistruotas testatoriaus palikimo priėmimo faktas, arba testatoriaus palikimo atsisakymo faktas Testamentų registro duomenų teikimo forma registro išrašai Testamentų registro išrašuose nurodomų registro duomenų apimtys yra nustatytos Testamentų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse Testamentų registro duomenis Teikėjas Gavėjui teikia elektroniniu būdu, paiešką Testamentų registre atlikus pagal: testamento identifikavimo kodą; palikimo priėmimo fakto identifikavimo kodą; palikimo atsisakymo fakto identifikavimo kodą; pareiškimo dėl palikimo priėmimo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui fakto identifikavimo kodą; pareiškimo dėl palikimo atsisakymo padavimo ne palikimo atsiradimo vietos notarui fakto identifikavimo kodą; testatoriaus ir (arba) palikėjo asmens kodą, o jeigu asmuo neregistruotas Lietuvos Respublikos gyventojų registre, pagal gimimo datą, vardą ir pavardę. 4. Sutarčių registro duomenų teikimas: 4.1. Teikėjas teikia Sutarčių registro duomenis apie pirkimo pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyti paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartis, pirkimo pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutartis, lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslais, sutartis, įregistruotas Sutarčių registre, o Gavėjas gauna ir naudoja šiuos duomenis Sutartyje nustatytu tikslu, tvarka ir sąlygomis.

3 Sutarčių registro duomenų teikimo forma registro išrašai. Teikėjas teikia šiuos Sutarčių registro išrašus: išsamią informaciją; dokumentų santrauką Sutarčių registro išrašuose nurodomų registro duomenų apimtys yra nustatytos Sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse Sutarčių registro duomenys teikiami elektroniniu būdu, paiešką Sutarčių registre atlikus pagal: pirkimo pardavimo išsimokėtinai, kai neregistruojami daiktai įsigyti paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutarties, pirkimo pardavimo su atpirkimo teise, kai neregistruojami daiktai perkami paslaugoms teikti arba įmonės verslui, sutarties, lizingo (finansinės nuomos), kurio dalykas yra neregistruojamas daiktas, skirtas naudoti verslo tikslais, sutarties identifikavimo kodą; lizingo gavėjo arba pirkėjo fizinio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą ar juridinio asmens kodą, jeigu asmens duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, pagal vardą, pavardę ir gimimo datą, jeigu juridinis asmuo registruotas užsienyje, pagal juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybę, kurioje įregistruotas juridinis asmuo. 5. Vedybų sutarčių registro duomenų teikimas: 5.1. Teikėjas teikia Vedybų sutarčių registro duomenis apie vedybų sutartis, sugyventinių sutartis dėl bendrai įgyto ir naudojamo turto padalijimo pasibaigus bendram gyvenimui (toliau sugyventinių sutartis) bei turto padalijimo faktus, įregistruotus Vedybų sutarčių registre, o Gavėjas gauna ir naudoja šiuos duomenis Sutartyje nustatytu tikslu, tvarka ir sąlygomis Duomenys teikiami tik apie įsigaliojusias vedybų, sugyventinių, turto padalijimo sutartis Vedybų sutarčių registro duomenų teikimo forma registro išrašai. Teikėjas teikia šiuos Vedybų sutarčių registro išrašus: išsamią informaciją; dokumentų santrauką; trumpą informaciją Vedybų sutarčių registro išrašuose nurodomų registro duomenų apimtys yra nustatytos Vedybų sutarčių registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse Vedybų sutarčių registro išrašai teikiami elektroniniu būdu, paiešką Vedybų sutarčių registre atlikus pagal: vedybų, sugyventinių sutarties ar turto padalijimo fakto identifikavimo kodą; vedybų, sugyventinių ar turto padalijimo sutartį sudariusio asmens vardą, pavardę ir asmens kodą arba vieno iš sutuoktinių, kurių turtas padalytas, vardą, pavardę ir asmens kodą, jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, pagal asmens vardą, pavardę ir gimimo datą. 6. Įgaliojimų registro duomenų teikimas: 6.1. Teikėjas teikia Įgaliojimų registro duomenis apie notarų, konsulinių pareigūnų patvirtintus įgaliojimus ir notarų patvirtintiems prilyginamus įgaliojimus, įregistruotus Įgaliojimų registre, o Gavėjas gauna ir naudoja šiuos duomenis Sutartyje nustatytu tikslu, tvarka ir sąlygomis Įgaliojimų registro duomenų teikimo forma registro išrašai. Teikėjas teikia šiuos Įgaliojimų registro išrašus: išsamią informaciją; dokumentų santrauką; išsamią informaciją su įgaliojimo turiniu Įgaliojimų registro išrašuose nurodomų registro duomenų apimtys yra nustatytos Įgaliojimų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse Įgaliojimų registro duomenys teikiami elektroniniu būdu, paiešką Įgaliojimų registre atlikus pagal:

4 fizinio (juridinio) asmens kodą ir įgaliojimo notarinio registro numerį ar konsulinio pareigūno, ar asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, suteiktą registracijos numerį; asmens gimimo datą, vardą, pavardę ir įgaliojimo notarinio registro numerį ar konsulinio pareigūno, ar asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, suteiktą registracijos numerį, jeigu fizinio asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra; juridinio asmens kodą arba registravimo numerį, užsienio valstybės, kurioje įregistruotas juridinis asmuo, pavadinimą ir įgaliojimo notarinio registro numerį ar konsulinio pareigūno, ar asmens, nurodyto Lietuvos Respublikos civilinio kodekso straipsnio 2 dalyje ir turinčio teisę atlikti notarinius veiksmus, suteiktą registracijos numerį, jeigu juridinis asmuo neregistruotas Juridinių asmenų registre; įgaliojimo identifikavimo kodą registre. 7. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų teikimas: 7.1. Teikėjas teikia Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenis apie asmenis, kurie teismo tvarka yra pripažinti neveiksniais tam tikroje srityje (asmenis, kurie iki 2015 m. gruodžio 31 d. teismo sprendimu pripažinti neveiksniais), asmenis, kurių veiksnumas tam tikroje srityje apribotas (asmenis, kurių veiksnumas iki 2015 m. gruodžio 31 d. apribotas teismo sprendimu), nepilnamečius nuo 14 iki 18 metų, kurių teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos, globėjus ir rūpintojus, įregistruotus Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, Lietuvos notarų rūmų perduotus duomenis apie asmenis, teismo sprendimais pripažintus neveiksniais ir ribotai veiksniais, sukauptus iki registro veiklos pradžios, asmenis, sudariusius pagalbos priimant sprendimus sutartis, pagalbą priimant sprendimus teikiančius asmenis, sritis, kuriose asmeniui teikiama pagalba priimant sprendimus, asmenų pateiktus išankstinius nurodymus, įregistruotus Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre, o Gavėjas gauna ir naudoja šiuos duomenis Sutartyje nustatytu tikslu, tvarka ir sąlygomis Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys apie asmenų išankstinius nurodymus teikiami tik po išankstinio nurodymo įsigaliojimo, kai išankstinį nurodymą pateikęs asmuo Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre yra įregistruotas neveiksniu tam tikroje srityje arba ribotai veiksniu tam tikroje srityje Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų teikimo forma registro išrašai. Teikėjas teikia šiuos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašus: išsamią informaciją; duomenų santrauką; išsamią informaciją su teismo sprendimo (nutarties) turiniu Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro išrašų apimtys yra nustatytos Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro objektų registravimo ir duomenų teikimo taisyklėse Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys teikiami elektroniniu būdu, paiešką Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre atlikus pagal: neveiksniu tam tikroje srityje pripažinto asmens, asmens, kurio civilinis veiksnumas tam tikroje srityje apribotas (asmens, kuris iki 2015 m. gruodžio 31 d. teismo sprendimu yra pripažintas neveiksniu arba kurio veiksnumas yra apribotas teismo sprendimu), nepilnamečio nuo 14 iki 18 metų, kurio teisės savarankiškai disponuoti savo pajamomis ir turtu teismo sprendimu apribotos ar atimtos, vardą, pavardę ir asmens kodą (jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra arba tarp registro duomenų teikėjo iki 2011 m. sausio 1 d. Lietuvos notarų rūmams pateiktų duomenų nenurodytas asmens kodas, pagal asmens vardą, pavardę ir gimimo datą); asmens, pateikusio išankstinį nurodymą, asmens, sudariusio pagalbos sutartį, vardą, pavardę ir asmens kodą (jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, pagal asmens vardą, pavardę ir gimimo datą);

5 pagal globėjo ar rūpintojo, asmens, kuris teikia pagalbą priimant sprendimus tam tikroje srityje, vardą, pavardę ir asmens kodą (jeigu asmens duomenų Lietuvos Respublikos gyventojų registre nėra, pagal asmens vardą, pavardę ir gimimo datą), globėjo ar rūpintojo juridinio asmens kodą (pagal šiuos paieškos kriterijus Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenys teikiami užsakomųjų Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenų rinkinių (suvestinių) forma Sutarties 11.1 papunktyje nustatyta tvarka). II SKYRIUS DUOMENŲ TEIKIMO IR GAVIMO TEISINIS PAGRINDAS 8. Teikėjas teikia Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenis (toliau registrų duomenys) vadovaudamasis: m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau Reglamentas (ES) 2016/679), 6 straipsnio 1 dalies c punktu; 8.2. Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi; 8.3. Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo 27 straipsnio 8 dalimi; 8.4. Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo, 11.6 papunkčiu, 67, 68 ir 75 punktais; 8.5. Turto arešto aktų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo, 12.6 papunkčiu, 55, 56 ir 62 punktais; 8.6. Testamentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594,,Dėl Testamentų registro reorganizavimo ir Testamentų registro nuostatų patvirtinimo, 12.5 papunkčiu, 65, 66 ir 74 punktais; 8.7. Sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo, 13.5 papunkčiu, 60, 62 ir 68 punktais; 8.8. Vedybų sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo, 10.5 papunkčiu, 82, 83 ir 91 punktais; 8.9. Įgaliojimų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1770,,Dėl Įgaliojimų registro reorganizavimo ir Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo, 13.5 papunkčiu, 72, 73 ir 81 punktais; Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo, 10.6 papunkčiu, 78 punktu, papunkčiu ir 89 punktu. 9. Gavėjas gauna registrų duomenis vadovaudamasis: 9.1. Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu ir 9 straipsnio 2 dalies f punktu; 9.2. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 26 straipsnio 1, 2, 3 ir 15 punktais bei 51 straipsniu;

6 Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo, 68 punktu; 9.4. Turto arešto aktų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo, 56 punktu; 9.5. Testamentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594,,Dėl Testamentų registro reorganizavimo ir Testamentų registro nuostatų patvirtinimo, 66 punktu; 9.6. Sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo, 62 punktu; 9.7. Vedybų sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo, 83 punktu; 9.8. Įgaliojimų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1770,,Dėl Įgaliojimų registro reorganizavimo ir Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo, 73 punktu; 9.9. Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo, papunkčiu ir 80 punktu. III SKYRIUS DUOMENŲ NAUDOJIMO TIKSLAS 10. Gavėjas pagal Sutartį gautus registrų duomenis naudoja notarinių veiksmų teisėtumui ir asmenų teisėtų interesų apsaugai užtikrinti. IV SKYRIUS PAPILDOMOS PASLAUGOS 11. Gavėjo pageidavimu Teikėjas teikia: užsakomuosius registrų duomenų rinkinius (suvestines) pagal atskirus Gavėjo rašytinius prašymus; registruose atliktų paieškų išklotines apie Gavėjo per praėjusį kalendorinį mėnesį registruose atliktas paieškas, siunčiamas elektroniniu paštu pagal atskirus Gavėjo rašytinius prašymus. V SKYRIUS ATLYGINIMO DYDŽIAI 12. Atlyginimo dydžiai už Teikėjo teikiamus duomenis, prisijungimą prie Testamentų registro duomenų bazės naudojant registro duomenų platinimo sistemą ir užsakomuosius registrų duomenų rinkinius (suvestines) yra nustatomi ir keičiami Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei skelbiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 13. Vadovaujantis Testamentų registro nuostatų 80 punktu, Įgaliojimų registro nuostatų 86 punktu, Testamentų registro ir Įgaliojimų registro duomenys teikiami neatlygintinai. 14. Atlyginimo dydis už registruose atliktų paieškų išklotinę nustatomas Teikėjo sprendimu.

7 7 VI SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS 15. Gavėjas turi teisę: gauti paklausimą atitinkančius registrų duomenis; atspausdinti Hipotekos registro išrašą ir perduoti jį hipotekos (įkeitimo) sandorio šalims ir asmenims, kurių prašymu arba, kurių turtui nustatyta priverstinė hipoteka ar priverstinis įkeitimas, kai jiems buvo atliktas su hipoteka (įkeitimu) susijęs notarinis veiksmas; vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu pranešęs Teikėjui. 16. Teikėjas turi teisę: reikalauti Gavėjo pateikti informaciją ir (ar) dokumentus, kurių reikia norint įsitikinti, kad Gavėjas tinkamai vykdo Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus asmens duomenų apsaugos bei kitus teisėto registrų duomenų tvarkymo reikalavimus; laikinai atimti iš Gavėjo nurodytų asmenų galimybę gauti Teikėjo elektroniniu būdu teikiamus registrų duomenis, jeigu paaiškėja, kad Gavėjas netinkamai vykdo Sutartyje ir teisės aktuose nustatytus asmens duomenų apsaugos bei kitus teisėto registrų duomenų tvarkymo reikalavimus; laikinai atimti iš Gavėjo galimybę naudotis Teikėjo paslaugomis, teikiamomis elektroniniu būdu, jei Gavėjas pažeidžia reikalavimą užtikrinti gautų registrų duomenų teisinę apsaugą, saugumą ir konfidencialumą; laikinai atimti iš Gavėjo galimybę naudotis Teikėjo paslaugomis, teikiamomis elektroniniu būdu, jeigu įstatymų nustatyta tvarka Gavėjo įgaliojimai yra sustabdomi arba jam laikinai uždrausta verstis profesine veikla; laikinai atimti iš Gavėjo galimybę naudotis Teikėjo paslaugomis, teikiamomis elektroniniu būdu, jeigu Gavėjas Sutartyje nustatyta tvarka Teikėjui nesumoka už suteiktas paslaugas; vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad Gavėjas registrų duomenis gauna ir naudoja ne Sutartyje numatytais tikslais, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pranešęs Gavėjui; vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu paaiškėja, kad Gavėjas suteikė tretiesiems asmenims galimybę naudotis Teikėjo suteiktu individualiu kodu ir slaptažodžiu, ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas pranešęs Gavėjui; vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Gavėjas uždelsia sumokėti už gautus registrų duomenis pagal pateiktą sąskaitą daugiau kaip 2 kartus iš eilės, ne vėliau kaip prieš 10 dienų raštu pranešęs Gavėjui; vienašališkai nutraukti Sutartį, ne vėliau kaip prieš 30 dienų raštu pranešęs Gavėjui paaiškėjus aplinkybėms dėl duomenų naudojimo pažeidžiant Sutarties sąlygas, perduoti informaciją apie galimą pažeidimą Valstybinei asmens duomenų apsaugos inspekcijai. 17. Šalių sutarimu Sutartis gali būti nutraukta ir nesilaikant 15.3 ir 16.9 papunkčiuose nustatyto termino. VII SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 18. Teikėjas įsipareigoja: pasirašius Sutartį, per 3 darbo dienas Gavėjui ir Sutarties 1 priede Gavėjo nurodytų asmenų sąrašas įrašytiems Gavėjo nurodytiems asmenims suteikti individualius Gavėjo kodus ir slaptažodžius registrų, įrašytų Sutarties 1 priede Gavėjo nurodytų asmenų sąrašas, duomenų paieškai atlikti (Sutarties priedą pasirašo tik Gavėjas, teikiamas vienas egzempliorius). Kai Sutartis sudaroma tik dėl registrų duomenų teikimo Gavėjui (Gavėjas nenurodo kitų asmenų) iš visų septynių registrų, Sutarties priedas nepildomas; teikti turimus registrų duomenis, atitinkančius Gavėjo paklausimą ar užsakymą;

8 užtikrinti teikiamų registrų duomenų patikimumą (teisingumą) ir apsaugą iki registrų duomenys bus perduoti Gavėjui; gavęs rašytinį Gavėjo prašymą: per 3 darbo dienas suteikti Gavėjo papildomai nurodytiems asmenims individualius Gavėjo kodus ir slaptažodžius. Prašyme turi būti nurodyta: Sutarties data ir numeris, papildomai Gavėjo nurodytų asmenų vardai, pavardės, pareigos, telefono numeriai, individualūs elektroninio pašto adresai, registrai, kuriuose asmenys atliks duomenų paiešką; per 3 darbo dienas pakeisti Gavėjui ir (ar) Gavėjo nurodytiems asmenims suteiktą slaptažodį Sutarties 23 punkte nurodytu atveju; nedelsdamas panaikinti Gavėjo ir (ar) Gavėjo nurodytiems asmenims suteiktą individualų Gavėjo kodą ir slaptažodį Gavėjo pateiktus asmens duomenis naudoti Gavėjui ir (ar) Gavėjo nurodytiems asmenims identifikuoti Teikėjo sistemoje šios Sutarties vykdymo tikslais. Gavėjo pateikti asmens duomenys saugomi 10 metų po Sutarties pasibaigimo; per 5 darbo dienas informuoti apie adreso ir kitų duomenų, nurodytų Sutartyje, pasikeitimą. 19. Gavėjas įsipareigoja: neperduoti ir neatskleisti pagal Sutartį gautų registrų duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Sutartyje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose; nekaupti pagal Sutartį gautų registrų duomenų jokiose kompiuterinėse laikmenose ar susistemintose rinkmenose; naudoti registrų duomenis laikydamasis Reglamento (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų; naudoti registrų duomenis tik Sutartyje nurodytu tikslu, tvarka ir sąlygomis; nedelsdamas sunaikinti pagal Sutartį gautus registrų duomenis, kai šie duomenys nebereikalingi jų tvarkymo tikslams; kiekvienu konkrečiu atveju prisiimti atsakomybę už tikslingą ir teisėtą registrų duomenų gavimą bei naudojimą; nedelsdamas pranešti Teikėjui apie prarastą individualų Gavėjo kodą ir (ar) slaptažodį ir (arba) galimą jų konfidencialumo pažeidimą, taip pat apie sustabdytas prieigos teises prie internetinės programos; nedelsdamas informuoti Teikėją: kai Gavėjo nurodytas asmuo nušalinamas nuo darbo (pareigų); kai pasibaigia Gavėjo nurodyto asmens darbo santykiai su Gavėju; kai Gavėjo nurodytas asmuo neatitinka teisės aktuose nustatytų išorinio informacinių sistemų naudotojo kvalifikacinių reikalavimų; kai Gavėjo nurodytas asmuo praranda patikimumą; pasikeitus Gavėjo nurodytų asmenų duomenims, pateiktiems Teikėjui Teikėjui pareikalavus pateikti Gavėjo nurodytų asmenų pasirašytus pasižadėjimus dėl duomenų tvarkymo teisėtumo, parengtus pagal Sutarties 2 priedą Pasižadėjimo dėl duomenų tvarkymo teisėtumo forma ; užtikrinti gautų registrų duomenų apsaugą savo lėšomis ir tinkamomis organizacinėmis bei techninėmis priemonėmis; per 5 darbo dienas informuoti apie adreso ir kitų duomenų, nurodytų Sutartyje, pasikeitimą. 20. Gavėjas užtikrina, kad jo nurodyti asmenys: laikytųsi Sutarties ir 19.7 papunkčiuose nustatytų reikalavimų;

9 prieš pirmąjį prisijungimą prie internetinės programos pasirašytų pasižadėjimus dėl duomenų tvarkymo teisėtumo, parengtus pagal Sutarties 2 priedą Pasižadėjimo dėl duomenų tvarkymo teisėtumo forma ; pirmojo prisijungimo prie internetinės programos metu susipažintų su registrų duomenų saugos dokumentais, skelbiamais internetinėje programoje; kiekvieną kartą atlikdami registrų duomenų paiešką, internetinės programos lauke,,duomenų naudojimo tikslas nurodytų teisėtą ir apibrėžtą registrų duomenų naudojimo tikslą; tinkamai saugotų Teikėjo suteiktus individualų (-ius) Gavėjo kodą (-us) ir slaptažodį (-ius); Teikėjo suteiktu individualiu Gavėjo kodu ir slaptažodžiu naudotųsi asmeniškai, nesuteikdami tretiesiems asmenims galimybės naudotis Teikėjo suteiktu kodu ir slaptažodžiu. 21. Gavėjas, pasirašydamas Sutartį, patvirtina, kad yra susipažinęs su Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymu, Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatais, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymu, Turto arešto aktų registro nuostatais, Testamentų registro nuostatais, Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymu, Sutarčių registro nuostatais, Vedybų sutarčių registro nuostatais, Įgaliojimų registro nuostatais, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatais, Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-132 Dėl Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo ir įsipareigoja laikytis šių teisės aktų. 22. Gavėjui arba jo nurodytam asmeniui pranešus apie prarastą individualų Gavėjo kodą ir slaptažodį arba galimą jų konfidencialumo pažeidimą, Teikėjas, patikrinęs Gavėjo ar Gavėjo nurodyto asmens duomenis (tikrinamas vardas, pavardė, individualus Gavėjo kodas ir kiti asmenį apibūdinantys duomenys, įregistruoti Teikėjo sistemoje), nedelsdamas sustabdo atitinkamas Gavėjo ar jo nurodyto asmens prieigos teises. Naujas individualus Gavėjo kodas ir slaptažodis Gavėjui ar jo nurodytam asmeniui suteikiamas tik gavus rašytinį Gavėjo prašymą. 23. Gavėjui arba jo nurodytam asmeniui pranešus apie automatiškai sustabdytas prieigos teises dėl nesėkmingų bandymų prisijungti prie internetinės programos, Teikėjas prieigos teises atnaujina, patikrinęs Gavėjo ar Gavėjo nurodyto asmens duomenis (tikrinamas vardas, pavardė, identifikavimo kodas ir kiti asmenį apibūdinantys duomenys, įregistruoti Teikėjo sistemoje). Jei Gavėjo ar jo nurodyto asmens prieigos teisės prie internetinės programos automatiškai sustabdomos daugiau kaip kartą per dieną, prieigos teisės atnaujinamos tik gavus rašytinį Gavėjo prašymą. Jei prieigos teisėms atnaujinti reikia suteikti naujus prisijungimo duomenis (pamiršus slaptažodį), nauji prisijungimo duomenys suteikiami tik gavus rašytinį Gavėjo prašymą. 24. Gavėjo prašymai suteikti, atnaujinti ar panaikinti prieigos prie Teikėjo sistemos teises gali būti pateikti asmeniškai, atsiųsti paštu ir (ar) elektroniniu būdu, kai pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, atitinkančiu Lietuvos Respublikos elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo įstatyme nustatytus reikalavimus. VIII SKYRIUS ATSISKAITYMO TVARKA 25. Teikėjas kiekvieno mėnesio pradžioje pateikia Gavėjui sąskaitą faktūrą už naudojimąsi registrų duomenimis praėjusį mėnesį. Sąskaita faktūra pateikiama Sutarties XII skyriuje Šalių rekvizitai nurodytu elektroninio pašto adresu. 26. Gavėjas sąskaitą faktūrą turi apmokėti per 10 darbo dienų nuo jos pateikimo Gavėjui dienos.

10 Laiku neapmokėjęs pateiktos sąskaitos faktūros, Gavėjas moka 0,04 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną. IX SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS (FORCE MAJEURE) 28. Nė viena Sutarties šalis neatsako už bet kurios savo prievolės neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad prievolė neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti ir numatyti, ir kad negalėjo užkirsti kelio šioms aplinkybėms ar pasekmėms atsirasti. 29. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo. 30. Šalys apie nenugalimos jėgos aplinkybes raštu praneša viena kitai per 3 darbo dienas. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės tęsiasi ilgiau kaip 3 mėnesius, bet kuri šalis, pranešusi raštu, turi teisę nutraukti Sutartį. X SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS 31. Tarp šalių kilę ginčai yra sprendžiami derybų būdu, o šalims nesusitarus Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 32. Šalys neturi teisės pavesti Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims. XI SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS 33. Sutartis sudaroma neterminuotam laikotarpiui ir įsigalioja nuo jos pasirašymo ir patvirtinimo antspaudais dienos. Jeigu Sutartis šalių pasirašoma ne tą pačią dieną, laikoma, kad Sutartis įsigalioja tą dieną, kai ją pasirašo ir patvirtina antspaudu antroji šalis. 34. Įsigaliojus šiai Sutarčiai, netenka galios šalių anksčiau sudarytos sutartys dėl duomenų iš Hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų ir (ar) Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų teikimo, jei tokios sutartys buvo sudarytos. 35. Sutartis pasibaigia: kai Gavėjas netenka teisės teikti paslaugas, kurioms teikti reikalingi Teikėjo teikiami duomenys, arba nustoja verstis atitinkama veikla. Apie tai Gavėjas nedelsdamas privalo informuoti Teikėją raštu; netekus galios teisės aktams, reglamentuojantiems šalių teisę teikti ar gauti registrų duomenis; kai šalys vienašališkai ją nutraukia, įgyvendindamos Sutarties 15.3, papunkčiuose numatytas teises. 36. Sutarties šalis, gavusi kitos šalies pasiūlymą raštu dėl Sutarties sąlygų pakeitimo ar papildymo turi raštu atsakyti per 10 darbo dienų, o laiku neatsakius į kitos šalies raštišką pasiūlymą laikoma, kad toks pasiūlymas yra atmestas. 37. Sutartis gali būti pakeista ar papildyta tik raštišku abiejų šalių susitarimu. 38. Sutartis yra sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

11 Sutarties 1 priedas Gavėjo nurodytų asmenų sąrašas (kai pildomas pagal Sutarties 18.1 papunktį) ir Sutarties 2 priedas Pasižadėjimo dėl duomenų tvarkymo teisėtumo forma yra neatskiriamos Sutarties dalys. XII SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI TEIKĖJAS Valstybės įmonė Registrų centras GAVĖJAS Notaro vardas, pavardė Juridinio asmens kodas Fizinio asmens kodas PVM mokėtojo kodas LT Adresas Buveinė Lvovo g , Vilnius Pašto kodas, miestas El. p. El. p. Tel. (8 5) Tel. Faks. (8 5) Faks. A. s. LT A. s. AB SEB bankas, banko kodas Banko kodas A. s. LT Banko pavadinimas Luminor Bank AB, banko kodas A. s. LT Swedbank, AB, banko kodas Generalinis direktorius Saulius Urbanavičius (Pareigos, vardas, pavardė) (Pareigos, vardas, pavardė) (Parašas) A. V. (Parašas) A. V. 201_ m. d. 201_ m. d.

12 GAVĖJO NURODYTŲ ASMENŲ SĄRAŠAS Duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų sutarties Nr. 1 priedas Eil. Nr Vardas, pavardė Pareigos Telefonas Individualus elektroninio pašto adresas Registras, kuriame asmuo atliks duomenų paiešką Gavėjas (Pareigos, vardas, pavardė) (Parašas) 201_ m. d.

13 Duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų sutarties Nr. 2 priedas (Pasižadėjimo dėl duomenų tvarkymo teisėtumo forma) PASIŽADĖJIMAS DĖL DUOMENŲ TVARKYMO TEISĖTUMO 1. Esu susipažinęs (-usi) ir sutinku laikytis šių teisės aktų reikalavimų: 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos hipotekos registro įstatymo, Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 18 d. nutarimu Nr Dėl Lietuvos Respublikos hipotekos registro reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos hipotekos registro nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos turto arešto aktų registro įstatymo, Turto arešto aktų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 5 d. nutarimu Nr. 314 Dėl Turto arešto aktų registro reorganizavimo ir Turto arešto aktų registro nuostatų patvirtinimo, Testamentų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 22 d. nutarimu Nr. 594,,Dėl Testamentų registro reorganizavimo ir Testamentų registro nuostatų patvirtinimo, Lietuvos Respublikos sutarčių registro įstatymo, Sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 17 d. nutarimu Nr Dėl Sutarčių registro reorganizavimo ir Sutarčių registro nuostatų patvirtinimo, Vedybų sutarčių registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr Dėl Vedybų sutarčių registro reorganizavimo ir Vedybų sutarčių registro nuostatų patvirtinimo, Įgaliojimų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1770,,Dėl Įgaliojimų registro reorganizavimo ir Įgaliojimų registro nuostatų patvirtinimo, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr Dėl Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro reorganizavimo ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro nuostatų patvirtinimo, Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2017 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 1R-132 Dėl Valstybės įmonės Registrų centro tvarkomų registrų ir informacinių sistemų duomenų saugos nuostatų patvirtinimo. 2. Pasižadu: 2.1. gautus Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenis naudoti tik 201_ m. d. Duomenų teikimo iš Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų sutartyje Nr. (toliau sutartis) nurodytu tikslu, sąlygomis ir tvarka, neatskleisti jų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai numatyta sutartyje ar Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose; 2.2. saugoti prisijungimo prie Lietuvos Respublikos hipotekos, Turto arešto aktų, Testamentų, Sutarčių, Vedybų sutarčių, Įgaliojimų, Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registrų duomenis, neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

14 2 3. Esu įspėtas, kad, pažeidęs šį pasižadėjimą, už savo veiklą privalėsiu atsakyti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. (Parašas, data) (Pareigos, vardas, pavardė)

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA

PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MA PATVIRTINTA Pastoviosios viešojo nuomos konkurso komisijos 2017 m. balandžio 12 d. protokolu Nr. 01 VILNIAUS DAILĖS AKADEMIJOS VALSTYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO (VIETŲ PATALPOSE KAVOS APARATAMS IR

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis

Turinys I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA Civilinės teisės samprata Privatinė teisė ir civilinė teisė Civilinės teis I skyrius. CIVILINĖ TEISĖ KAIP TEISĖS ŠAKA 19 1.1 Civilinės teisės samprata 19 1.1.1 Privatinė teisė ir civilinė teisė 19 1.1.2 Civilinės teisės reglamentuojami santykiai 20 1.1.2.1 Civilinio teisinio

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų

ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų ŠILALĖS KREDITO UNIJOS BENDROSIOS PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šios Šilalės kredito unijos (toliau Unija) Bendrosios paslaugų teikimo taisyklės (toliau Bendrosios taisyklės) kartu

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr.

Telšių švietimo centro bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. PATVIRTINTA Telšių švietimo centro direktoriaus 2018 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. V-31 TELŠIŲ ŠVIETIMO CENTRO BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend

duomenų apsaugos taisyklės Panevėžio Žemynos progimnazijos bendrosios asmens PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bend PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. V-113 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo PANEVĖŽIO ŽEMYNOS PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau