Microsoft Word - Straipsniai_jaunuju_mokslininku_psl_100_104_Vysniauskas, Sivilevicius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Straipsniai_jaunuju_mokslininku_psl_100_104_Vysniauskas, Sivilevicius"

Transkriptas

1 19-osios jaunųjų mokslininkų konferencijos Mokslas Lietuvos ateitis teminės konferencijos TRANSPORTO INŽINERIJA IR VADYBA, vykusios 2016 m. gegužės 6 d. Vilniuje, straipsnių rinkinys Proceedings of the 19th Conference for Junior Researchers Science Future of Lithuania TRANSPORT ENGINEERING AND MANAGEMENT, 6 May 2016, Vilnius, Lithuania Сборник статей 19-й конференции молодых ученых «Наука будущее Литвы» ИНЖЕНЕРИЯ ТРАНСПОРТА И ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК, 6 мая 2016 г., Вильнюс, Литва TRIUKŠMO AUTOMOBILIŲ KELIUOSE POVEIKIO TYRIMAS Mindaugas Vyšniauskas 1, Henrikas Sivilevičius 2 Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Transporto inžinerijos fakultetas, Plytinės g. 27, LT Vilnius El. paštas: 1 2 Santrauka. Didelis kiekis automobilių keliuose kuria triukšmo lygio problemas, kurias būtina spręsti, nes triukšmas jau dabar viršija numatytus reikalavimus. Straipsnyje pateikiama kas nuveikta siekiant ištirti triukšmo savybes, triukšmo lygį miestuose tokiuose kaip Panevėžys ir Šiauliai. Taip pat pateikiama informacija kaip galima mažinti triukšmą ir kokių veiksmų turi būti imtasi tam, kad triukšmo lygis nebekiltų. Reikšminiai žodžiai: triukšmo sklidimas, transporto keliamas triukšmas, triukšmo mažinimas, transporto triukšmas mieste. Įvadas Didelę įtaką gyventojų sveikatai daro aplinka, kurioje jie gyvena. Dėl socialinių dirgiklių bei nenatūralaus fizikinio ar cheminio poveikio sutrinka tam tikri žmogaus organizmo funkcijų reguliavimo mechanizmai, o tai sumažina jo prisitaikymo prie aplinkos galimybes, atsparumą nepalankiems veiksniams. Triukšmas automobilių keliuose yra didelė šių dienų problema. Triukšmas viršija higienos normas, numatytas normatyvuose. Tai sukelia sveikatos sutrikimus žmonėms, kurie gyvena arti važiuojamųjų dalių. Susisiekimas keliais yra puikiai išvystytas tiek miesto ribos, tiek ir užmiestyje. Tai reiškia kad labai daug žmonių kenčia nuo per didelio triukšmo keliuose ir nuo šio triukšmo sukeliamų pasekmių. Triukšmą keliuose įtakoja keletas veiksnų: automobilių srauto intensyvumas, kelio dangos paviršius, oro sąlygos, automobilio variklio, išmetimo sistemos keliamas triukšmas, padangos savybės (vasarinės, žieminės, senos, naujos, kokybiškos, nekokybiškos). Vis didėjanti mokslo pažanga skatina visapusišką visuomenės tobulėjimą. Tai iššaukia visuomenės poreikių didėjimą visomis kryptimis. Poreikių didėjimas labai stipriai įtakoja transporto sritį, kelionės, krovinių srautai, didėjantys atstumai iki darbo vietos ir panaši transporto veikla. Keliuose, geležinkeliuose keliamas triukšmas turi didelę įtaką visuomenės sveikatai ir jų gerbūviui. Transporto srautų keliamas triukšmas Urbanizacijos procesas padidina triukšmo lygį, sukeliamą įvairių šaltinių. Tai kelia neigiamą poveikį žmonių sveikatai. Transporto priemonės sukelia didelę dalį viso sukeliamo triukšmo mieste. Triukšmo modeliavimui Šiaulių mieste buvo naudojamas programos MapNoise modulis, pritaikytas dirbti ArcGIS Desktop 9.1 aplinkoje. Triukšmo lygio tyrimai buvo atlikti naudojant skaitmeninį triukšmo izoliatorių Nor121 kartu su skaitmeniniu lygio jutikliu. Buvo panaudota NorXfar programa duomenų išsiuntimui į personalinį kompiuterį. Įvertinus modeliavimo rezultatų svarumą, buvo nustatyta, kad skirtumas tarp triukšmo modelio nakties laiku ir atliktų matavimų neviršija 2,2 % ir svyruoja nuo 0,5 db(a) iki 1,1 db(a). Gauti rezultatai rodo, kad iš visų gyvenamųjų namų ar butų Šiaulių mieste, 7,2 % yra veikiami LDEN (didžiausias triukšmo lygis dienos metu) triukšmo lygio, kuris viršija leidžiamą nustatytą ribą (LDEN > 65 db(a)) ir, kad 31,2 % visų šių butų ir namų naktį yra veikiami LN (didžiausias triukšmo lygis nakties metu) triukšmo, kuris viršija nustatytą ribą (LN > 55 db(a)). Didžiausias triukšmo lygis (LDEN) (nuo 65 iki 69 db(a)) buvo išmatuotas 43-ose bendro išsilavinimo institucijose, kurios yra centrinėje miesto dalyje, šalia pagrindinių gatvių (Paulauskas et al. 2011). Mieste nėra vaikų darželių ar sveikatos priežiūros ir medicinos institucijų, kuriuose būtų viršyta triukšmo lygio riba 65 db(a). Taip pat mieste yra 539 gyvenamieji namai, kuriuose leidžiamas aplinkos triukšmas dienos ir nakties metu yra viršijamas. Šie gyvenamieji namai yra netoli pagrindinių gatvių pietinėje ir centrinėje miesto dalyse (Paulauskas et al. 2011). Panevėžyje triukšmas buvo matuojamas šalia pagrindinių gatvių pietinėje miesto dalyje. Matavimai buvo atlikti trijuose laiko intervaluose: dieną (nuo 6 ryto iki 6 vakaro), eissn Vilniaus Gedimino technikos universitetas eisbn

2 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS, Vilnius, 2016 m. gegužės 6 d. vakare (nuo 6 vakaro iki 10 vakaro) ir naktį (nuo 10 vakaro iki 6 ryto). Šioje miesto dalyje triukšmas daugiausiai yra sukeliamas automobilių. Išmatuoto triukšmo lygis buvo sulygintas su triukšmo lygio limitu (TLL) tose vietose, kur TLL yra dažniausiai viršijamas. Triukšmo lygio analizė ir transporto priemonių srautai yra pateikti straipsnyje. Atlikti išmatavimai rodo, kad TLL dieną buvo viršijamas 65 %, vakare 88 % ir naktį 71 % iš visų atliktų matavimų. Ekvivalentiškas TLL buvo viršijamas iki 14 dba ir didžiausias TLL iki 17 dba. Labiausiai TLL buvo viršijamas gatvėse su intensyviausiu eismu. 1. Triukšmo lygio matavimų dinamika dienos, vakaro ir nakties metu pietinėje Panevėžio dalyje rodo, kad fiksuoti TLL viršijimai sudarė 65 % dienos, 88 % vakaro ir 71 % visų atliktų matavimų (Petraitis et al. 2010). Kirikkale, Turkija buvo atliktas miesto eismo keliamo triukšmo tyrimas. Tam tikslui eismo triukšmo lygis buvo matuojamas 15-oje miesto sankryžų, trim skirtingais piko laikais: ryte (8:00 9:00), vidurdienį (12:30 13:30) ir vakare (17:00 18:00). Palyginus triukšmo lygio reikšmes Leq su Turkijos Triukšmo ir Kontrolės Reguliavimo Gyvenamosioms Zonoms triukšmo lygio reikšmėmis buvo nustatyta, kad visose punktuose matuotas triukšmo lygis viršijo leistinas ribas. Atlikta tiesinė regresijos analizė tarp Leq ir eismo kiekio logaritmu (log Q) davė determinacijos koeficientą 0,52. Daugiaregresinė analizė tarp Leq ir keturių skirtingų transporto priemonių rūšių davė koreliacijos koeficientą 0,74. Koreliacijos matrica parodė, kad didžiausia koreliacija buvo nustatyta sunkvežimiams / autobusams su koeficientu r = 0,92. Eismo keliamo triukšmo erdviniai žemėlapiai, sukurti Kriging metodu su ArcView GIS, parodė, kad triukšmo lygio pasiskirstymas mieste labai skiriasi ir nėra vienodas. Tam, kad sumažinti eismo keliamą triukšmą mieste, buvo pateikti tam tikri pasiūlymai. Tyrimo rezultatai rodo, kad triukšmo lygis buvo viršytas visuose matavimo taškuose (net iki 20 db(a) viršijamas triukšmo lygis). Taip pat atlikta regresijos analizė tarp Leq ir viso eismo kiekio (log Q) turėjo mažą koreliaciją (r = 0,72) ir determinacijos koeficientą (R 2 = 0,52). O didžiausia koreliacija buvo nustatyta sunkvežimiams/autobusams su koeficientu r = 0,92 (Akgüngör et al. 2008). Automobilio bendras triukšmas sudarytas iš triukšmo sukuriamo konstrukcijos struktūrinio judėjimo, variklio, kabinos, duslintuvo, ratų ir padangų vibracijos. Eismo sukuriamas triukšmas priklauso nuo jo intensyvumo, judėjimo greičio, srauto kompozicijos ir apimties, kelių dangos kokybės ir statinių palei kelią. Šiame darbe atliktas motorinio transporto (nagrinėjamas motorinį transportą priekabos, puspriekabės ir panašūs prikabinami įrenginiai buvo laikomi motorinės transporto priemonės dalimi) keliamo triukšmo lygio tyrimas regioninio svarbumo keliuose su žvyro ir asfalto danga Molėtų rajone. Motorinio transporto keliamo triukšmo lygis buvo matuojamas žiemą ir vasarą pasirinktose charakteringose vietose, įvertinant asfalto ir žvyro dangos ypatumus ir skirtingo landšafto miškų morfologiją, topografijos šiurkštumą, atviros vietovės, įkalnės, nuokalnės ir t. t. Motorinių transporto priemonių sukeliamas triukšmas priklauso nuo atstumo iki triukšmo šaltinio, jų judėjimo greičio, teritorijos struktūros ir triukšmo sklidimo kelyje kliūčių buvimo (krūmai ir medžiai). Triukšmo lygis keliuose su žvyro danga, važiuojant atviroje teritorijoje, žiemą ir vasarą, yra didesnis 3 dba negu keliuose su asfalto danga. Triukšmo lygis miškingose vietose, kai kelias yra su žvyro danga, yra didesnis 4 dba vasarą ir 6 dba žiemą, negu keliuose su asfalto danga (Leipus 2010). Triukšmo lygio ir sklidimo tyrimo standartiniai metodai ir analizė Garso bangoms geometriškai tolstant nuo šaltinio, triukšmo lygis mažėja. Garso bangoms geometriškai tolstant nuo šaltinio, triukšmo lygis mažėja. Taškinis šaltinis (pvz., vienas automobilis) sukuria sferines garso bangas, kurios nuo šaltinio sklinda tolygiai. Jei žemės paviršius yra atspindintis, padidinus atstumą tarp šaltinio ir priėmėjo du kartus, triukšmo lygis sumažėja 6 dba ir t. t. 1 pav. Taškinio šaltinio skleidžiamo triukšmo slopimas priklausomai nuo atstumo 2 pav. Linijinio šaltinio skleidžiamo triukšmo slopimas priklausomai nuo atstumo Linijinis šaltinis (automobilių transporto srautas, judantis keliu) sudaro liniją, tolygiai spinduliuojančią garsą 101

3 M. Vyšniauskas, H. Sivilevičius. TRIUKŠMO AUTOMOBILIŲ KELIUOSE POVEIKIO TYRIMAS cilindrinėmis bangomis. Jei žemės paviršius yra atspindintis, padidinus atstumą tarp šaltinio ir priėmėjo du kartus, triukšmo lygis sumažėja 3 dba ir t. t. Įvertinus eksperimentinio ruožo dangų, įrengtų iš laboratorijoje sukurtų triukšmą mažinančių asfalto mišinių ir iš konvencinių asfalto mišinių funkcionavimą Lietuvos sąlygomis, nustačius eksploatacinių bei triukšmo mažinimo savybių efektyvumą bei kitimą laike ir buvo pateiktos rekomendacijos dėl šių dangų taikymo ateityje. CPX matavimai, atlikti iškart po bandomojo ruožo dangų įengimo, parodė teigiamus ir daug žadančius rezultatus Lietuvos klimato sąlygoms sukurti triukšmą mažinantys asfalto mišiniai, ypatingai SMA 5 TM ir SMA 8 TM, pasižymi geresnėmis triukšmą mažinančiomis savybėmis nei tradiciniai asfalto mišiniai ir panašiomis į poringojo asfalto. Taip pat tikėtina, kad šie asfalto mišiniai bus ilgaamžiškesni (Vaitkus 2014). 3 pav. Triukšmo lygio priklausomybė nuo dangos tipo (Vaitkus 2014) Čekijoje atliktų matavimų metu buvo nustatytos priklausomybės triukšmo lygiui nuo greičio. Tyrimai buvo atliekami klasifikuojant automobilius į tris skirtingas kategorijas: lengvieji automobiliai, lengvieji krovininiai automobiliai ir sunkieji krovininiai automobiliai. Rezultatai pateikiami regresine funkcija. 4 pav. Triukšmo lygio priklausomybė nuo važiavimo greičio, čia mėlyna lengvieji; raudona lengvieji krovininiai; žalia sunkieji krovininiai automobiliai (Nekula 2015) Teisinės Europos Sąjungos triukšmo mažinimo priemonės Paskelbus Direktyvą (2002/49/EB), triukšmas tapo pripažintu aplinkos teršalu, t. y. triukšmas laikomas tokiu pačiu teršalu kaip ir oro, vandens ar žemės tarša. Oro taršą reglamentuojančiose Europos Sąjungos direktyvose yra nustatytos ribinės vertės, tačiau aplinkos triukšmo Direktyvoje šiuo metu dar nėra nustatytų bendrų triukšmo ribinių verčių, skirtų reguliuoti triukšmo poveikį žmonėms. Kliūtys oficialiai nustatyti bendrus įpareigojimus dėl triukšmo ribinių verčių visoms Europos valstybėms yra ne tik politinio pobūdžio, bet ir todėl, kad iki šiol triukšmo įvertinimas nėra harmonizuotas tarp Europos valstybių (nors vienas iš Direktyvos tikslų yra išspręsti šį klausimą). Efektyviausia Europos Komisijos triukšmo valdymo priemonė yra triukšmo šaltinyje normavimas. Su gaminiais susijusios priemonės, tokios kaip produktų sertifikavimas pagal triukšmo ribines vertes, yra viena iš efektyviausių triukšmo mažinimo šaltinyje priemonių. Transporto keliamas triukšmas yra pagrindinis šaltinis viso aplinkoje esamo triukšmo. Didžioji dalis transporto triukšmo yra padangos ir kelio dangos sąveika. Vienas būdas norint sumažinti transporto eismo triukšmą yra sukurti tokią kelio dangą, kuri slopintų šios sąveikos keliamą triukšmą. Siekiant išnagrinėti sąryšį tarp padangos-kelio dangos ir jų keliamo triukšmo (ir sugerties) ir išnagrinėti asfalto dangos medžiagų charakteristikas buvo atliktas tyrimas. Kad labiau išnagrinėti sąryšį tarp triukšmo ir vidinių medžiagų charakteristikų buvo sukurta speciali padangos-dangos triukšmo matavimo laboratorinė sistema. Nors ir pavienių medžiagų charakteristikos neturėjo ypatingo poveikio triukšmo mažinimui, tačiau buvo pastebėtas ryšys tarp garso slėgio lygio ir kombinuotų medžiagų. Triukšmas keliamas padangos-dangos sudaro didžiąją triukšmo dalį, kai eismas vyksta didesniu nei 45 km/h greičiu. Plačiausiai paplitęs triukšmo mažinimo metodas yra garso barjerai. Jie yra brangūs ir ne visada efektyvūs dėl greitkelių įvažiavimų / nuvažiavimų, nutraukimų, aukščio apribojimų ir estetikos. Kadangi barjerai turi labai gerą akustinio atspindžio savybę (~95 % ar daugiau), jie paprasčiausiai atspindi sukeliamą triukšmą. To pasekoje, atspindėtas triukšmas neigiamai veikia keleivius ir vairuotojus. Veiksniai turintys įtakos padangos-dangos triukšmui priklauso tiek nuo padangos, tiek nuo kelio dangos savybių. Paviršiaus tekstūra yra laikoma kaip viena iš svarbiausių veiksnių, turinčių įtakos padangos-dangos keliamam triukšmui. Todėl naujausi tyrimai buvo susitelkę ties tekstūros matavimais lazeriais (dviejų ir trijų dimensijų). Tada buvo sukurta koreliacija tarp padangos-dangos keliamo triukšmo ir tam tikrų dangos tekstūros parametrų. Atliktų tyrimų metu buvo nustatyta, kad neigiama koreliacija tarp VMA ir V a ir SPL. (VMA garso sugerites koeficientas, V a asfalto tūris, SPL mišinio klampumo koeficientas). Šiems parametrams didėjant yra galimybė padidėti tuštumų skaičiui, kur garso bangos gali judėti laisvai ir gali būti sugertos ir laužiamos. Taip pat kad neigiama koreliacija tarp P b ir SPL buvo pastebėta. Tai yra logiška, kadangi didėjant rišiklio kiekiui, asfalto mišinys tampa labiau klampus, nei plastiškas. Klampios medžiagos yra įprastai tylesnės negu medžiagos su elastingomis charakteristikomis (dėl slopinimo). Tačiau, didinant asfalto kiekį, gali sumažėti kiaurymių kiekis, kuris gali padidinti SPL. Dėl šios priežasties 102

4 19-oji Lietuvos jaunųjų mokslininkų konferencija MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS, Vilnius, 2016 m. gegužės 6 d. rišiklio kiekis turi būti optimizuotas taip, kad panaudojus didžiausią įmanomą rišiklio kiekį nenukentėtų garso sugerties savybės (kiaurymių kiekis). O gera koreliacija (R 2 = 0,89) tarp C u medžiagų panaudotų HMA ir SPL. Didelis C u reiškia, jog asfalto medžiagos yra labiau susispaudusios (kompaktiškesnės) ir dėl to mišinyje yra mažiau kiaurymių. Manoma, jog esant mažesniam kiaurymių kiekiui didesnis kiekis oro bangų yra atspindėtas, todėl didėja SPL reikšmės (Kocak et al. 2012). Tankaus ir poringojo asfalto dangų absorbcijos koeficientai buvo išmatuoti laboratorijoje su 10 cm ir 15 cm skersmens impedanso vamzdžiais ir taip pat buvo atlikti matavimai realių dangų vertikaliai sumontavus impedanso vamzdžius. Didesnio skersmens vamzdis leidžia nustatyti didesnio paviršiaus absorbcijos koeficientą, tačiau tik esant mažesniam nei Hz garso dažniui. Nors mažesnio skersmens vamzdis negali apimti tokio pat ploto, už tat juo galima išmatuoti garsą iki Hz dažnio. Išmatavus dvi skirtingas sudėtines medžiagas turinčias poringojo asfalto dangas buvo nustatyta, kad jų triukšmo dažnio ir absorbcijos koeficientų reikšmės nedaug skiriasi. Didesnio skersmens vamzdis leidžia nustatyti didesnio paviršiaus absorbcijos koeficientą, tačiau tik esant mažesniam nei Hz garso dažniui. Išmatuotos absorbcijos koeficiento didžiausios reikšmės dviejų skirtingų dangų nežymiai skiriasi. Poringojo asfalto sluoksnis 3,75 cm ir 5 cm storių yra rekomenduojamas, kadangi tokio storio sluoksnis efektyviausiai slopiną triukšmą esant Hz dažniui (Crocker et al. 2004). Kelio dangos infrastruktūroje svarbu charakterizuoti dangos paviršius norint tiksliai numatyti keliamą triukšmą. Vienas svarbiausių kintamųjų dangos tekstūros profilio forma (dygliuotumas) nurodo kiek smailūs (dygliuoti) yra tekstūros nelygumai. Padangos-dangos sąveikos sukeliamas triukšmas yra siejamas su mikro-, makro- ir megatekstūra. Logiškai išreiškus dygliuotumą skaičiais, atsirado intuityvus ir akivaizdus triukšmo prognozavimo modelis. Tinkamai atlikus skaičiavimus, tekstūros dygliuotumas yra būtinas padangos-dangos sąveikos kintamasis. Logiškas dygliuotumo paskaičiavimas palengvino intuityvų triukšmo prognozavimą (tačiau tik esant dygliuotumo kintamajam). Be dygliuotumo duomenų panaudojant modelį sunku prognozuoti triukšmą išskirtinai tylių ir triukšmingų dangų. Ankstesni dygliuotumo apskaičiavimo metodai ne visada būdavo tikslūs. Šiame darbe pasiūlytas nuožulnumo panaudojimas skaičiavimuose davė tikslesnių rezultatų. Žinant tekstūros geometriją galima greitai prognozuoti paviršiaus keliamą triukšmą. PARSER programa leidžia nustatyti triukšmą panaudojant CTM duomenų failus. Tinkamai panaudojant dygliuotumo duomenis, ši charakteristika yra nepakeičiama padangos-dangos sąveikoje (Izevbekhai et al. 2013). Remiantis tyrimo rezultatų pagrindu ir praeities patirtimi buvo sukurtos rekomendacijos atsižvelgus į Europos standartus. Sukūrimas ir optimizacija plono, triukšmą slopinančio paviršiaus sluoksnio, buvo paremtas gavyba glotnaus, atviros tekstūros paviršiaus su SMA (mastikos asfalto) mineralinių medžiagų griaučiais. Paviršiaus tekstūros parametrai ir akustinių savybių matavimas sunkiai užkrautų bandomųjų Diuseldorfo dangų parodė labai geras triukšmą slopinančias savybes su minimaliu tekstūros pokyčiu. Laboratorijos testai parodė gerą pasipriešinimą plastinėms deformacijoms. Taip pat nebuvo užfiksuota jokių įtrūkimų. Palyginus su įprastais dangos sluoksniais, LOA5 D rodo geresnes akustines savybes (Miljković et al. 2012). Išvados Tyrimų rezultatai rodo, kad iš visų gyvenamųjų namų ar butų Šiaulių mieste, 7,2 % yra veikiami triukšmo lygio, kuris viršija leidžiamą nustatytą ribą ir, kad 31,2 % visų šių butų ir namų naktį yra veikiami triukšmo, kuris viršija nustatytą ribą. Triukšmo lygio matavimų dinamika dienos, vakaro ir nakties metu pietinėje Panevėžio dalyje rodo, kad fiksuoti TLL viršijimai sudarė 65 % dienos, 88 % vakaro ir 71 % visų atliktų matavimų. Triukšmo lygis keliuose su žvyro danga, važiuojant atviroje teritorijoje, žiemą ir vasarą, yra didesnis 3 dba negu keliuose su asfalto danga. Triukšmo lygis miškingose vietose, kai kelias yra su žvyro danga, yra didesnis 4 dba vasarą ir 6 dba žiemą, negu keliuose su asfalto danga. Atliktų tyrimų metu buvo nustatyta, kad neigiama koreliacija tarp VMA ir V a ir SPL. Šiems parametrams didėjant yra galimybė padidėti tuštumų skaičiui, kur garso bangos gali judėti laisvai ir gali būti sugertos ir laužiamos. Literatūra Akgüngör, A. P.; Demirel, A Investigating urban traffic based noise poultion in the city of Kirikkale, Turkey, Transport 23(3): doi: / Crocker, M. J.; Hanson, D.; Li, Z.; Karjatkar, R.; Vissamraju, K. S Measurement of acoustical and mechanical properties of porous road surfaces and tire and road noise, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 1891: Kocak, S.; Kutay, M. E Relationship between material characteristics of asphalt mixtures and highway noise, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board 2295: doi: / Leipus, L.; Butkus, D.; Januševičius, T Research on motor transport produced noise on gravel and asphalt roads, The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering 5(3): doi: /bjrbe Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymas (Žin., 2004, Nr ). 103

5 M. Vyšniauskas, H. Sivilevičius. TRIUKŠMO AUTOMOBILIŲ KELIUOSE POVEIKIO TYRIMAS Lietuvos higienos norma HN 33:2007. Akustinis triukšmas. Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje. Miljković, M.; Radenberg, M Thin noise-reducing asphalt pavements for urban areas in Germany, International Journal of Pavement Engineering 13(6): doi: / Nekula, L.; Krivanek, V Povrchove vlastnosti vozovek pozemnich komunikaci: Čast 13 Hlukove emise, dil 2: Vysledky mereni vyhodnoceni namerenych dat 3: Paulauskas, L.; Klimas, R Modelling of the spread of motor transport noise in Šiauliai city, Journal of Environmental Engineering and Landscape Management 19(1): doi: Vaitkus A Triukšmą mažinančių asfalto mišinių bandomasis ruožas. Aplinkos inžinerijos fakultetas Kelių tyrimo institutas. 104

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

Geografische Lage

Geografische Lage TRIUKŠMO LYGIO POKYČIAI IR VALDYMO PRIEMONĖS VILNIAUS MIESTE SĮ Vilniaus planas Aplinkotyrininkė Agnė Eigminienė 2018-05-04 PAGRINDINIAI TRIUKŠMO ŠALTINIAI VILNIAUS MIESTE Autotransportas Geležinkelių

Detaliau

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje

Gyvenamoji teritorija triukšmo prevencijos zonoje PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T-175 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS 2014-2018 METŲ TRIUKŠMO PREVENCIJOS VEIKSMŲ PLANAS 2014 Šiauliai TURINYS ĮVADAS Triukšmas

Detaliau

Zona_2009

Zona_2009 2009 m. oro kokyb s tyrimų zonoje apžvalga Oro kokyb s vertinimui ir valdymui Lietuvos teritorijoje išskirtos Vilniaus ir Kauno aglomeracijos bei zona (likusi Lietuvos teritorija be Vilniaus ir Kauno miestų).

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - 8 Laboratorinis darbas.doc

Microsoft Word - 8 Laboratorinis  darbas.doc Laboratorinis darbas Nr. 8 MOP (metalo sido puslaidininkio) struktūrų tyrimas aukštadažniu -V charakteristikų metodu Darbo tikslas: 1. Nustatyti puslaidininkio laidumo tipą. 2. Nustatyti legiravimo priemaišų

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika

Lietuvos mobiliojo ryšio operatorių 30Mbit/s zonų skaičiavimo metodika MOBILIOJO RYŠIO OPERATORIŲ 30 MB/S APRĖPTIES SKAIČIAVIMAI RRT atliktos analizės rezultatų viešas aptarimas, Susisiekimo ministerija 2015 10 19 Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnyba Direktoriaus

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T

VKTI atask 1 priedas - metinio plano igyvend T Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2013 m. veiklos ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS PLANO

Detaliau

Microsoft Word - stendas triuksmo I

Microsoft Word - stendas triuksmo I Balandžio 25-oji Tarptautinė triukšmo suvokimo diena Kada nors žmonija bus priversta nugalėti triukšmą taip pat ryžtingai, kaip cholerą ir marą, - XIX amžiaus vokiečių mikrobiologas R. Kochas.. Istorija

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA

STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STA STATYTOJAS A. Zakaro firma IĮ STATINIO PROJEKTO PAVADINIMAS Inţinerinių statinių Klaipėdos m., Minijos g. 44 B rekonstravimo ir statybos projektas STATYBOS RŪŠIS Statinio rekonstravimas STATINIO KATEGORIJA

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PAKVIESTŲJŲ STUDIJUOTI KTK IR KITOSE LIETUVOS KOLEGIJOSE 1 PRIEDAS PAGAL PAGEIDAVIMO NUMERĮ REZULTATŲ DINAMIKA 2014 M., 2015 M., 2016 M. Atkreiptinas dėmesys į pakviestųjų pagal pageidavimo numerį rezultatą:

Detaliau

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRA

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRA ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS TECHNOLOGIJOS FAKULTETAS STATYBOS INŽINERIJOS KATEDRA Dovilė Balskutė PRAMONĖS IR KOMERCINĖS PASKIRTIES ĮMONIŲ TRIUKŠMO KARTOGRAFAVIMAS ŠIAULIUOSE Bakalauro darbas Vadovas lekt. R.

Detaliau

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr

Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindr Kompetencijų vertinimo klausimai, asmenims, siekiantiems įgyti pradinę profesinę kvalifikaciją vežti keleivius 1. Variklių klasifikacija pagal cilindrų skaičių 2. Pagrindiniai variklio charakteristikos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m

Šiaulių miesto lopšelių – darželių, mokyklų, ligoninių  sąrašas (Ldvn/Ln) 2014 m ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 783 Šiauliai. Tel. 8-41 514144, el.paštas matl@splius.lt, www.matl.lt TRIUKŠMO TYRIMAI ŠIAULIŲ MIESTO TRIUKŠMO PREVENCIJOS IR TYLIOSIOSE

Detaliau

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT

Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON-2018-MN KULTŪROS IR VERSLO CENTRAS JUOZAPAVIČIAUS IR RINKT Atestato Nr. Projektavimo stadija Komplekso Nr. Statinys PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI, (PP) ACON28MN YPATINGAS STATINYS. Statytojas VŠĮ Maskvos kultūros ir verslo centras Maskvos namai Vilniuje", įm.k. 36439

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Usnenai_pav_atr_2016

Usnenai_pav_atr_2016 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Kelmės rajono Ušnėnų molio telkinio išteklių dalį LIETUVOS KARJERŲ

Detaliau

AIKŠTELĖS DARBAI

AIKŠTELĖS DARBAI TECHINĖS SPECIFIKACIJOS NR. 7 DANGOS Objekto pavadinimas: Joniškio žemės ūkio mokykla. Joniškis, Upytės g. 77. Garažo pastato pritaikymaspraktinio mokymo patalpoms 1.1. VIETOS PARUOŠIMAS Iki statybos darbų

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - PREZENTACIJA 05-04_KAUET [Compatibility Mode] Daugiaaukštės lengvųjų automobilių saugyklos Sukilėlių pr. 19 b projektiniai pasiūlymai Bendri duomenys Uždaroji akcinė bendrovė EKSPLOIT Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA Suvestinė redakcija nuo 2015-11-25 iki 2016-06-30 Įsakymas paskelbtas: www.valstybes-zinios.lt 2009, Nr. 8-308; Žin. 2009, Nr.8-308, i. k. 1092212ISAK0000V-16 LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJOS PRIE

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici

LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė ofici LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-28 I. IŠORINIAI POKYČIAI LHMT yra vienintelė oficiali šalyje patikimos inės informacijos, reikalingos

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO

KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO KOMPLEKSAS STADIJA TOMAS METAI U-1270-1 PP I 2016 OBJEKTAS: ALYTAUS NAUJOSIOS G. REKONSTRAVIMAS NUO NAUJOSIOS IR PUTINŲ G. SANKRYŽOS IKI GELEŽINKELIO VIADUKO STATYTOJAS: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Microsoft Word - PP_Viršelis

Microsoft Word - PP_Viršelis Įmonės kodas 135900576, Gedimino g. 47-311, 44242 Kaunas, tel.+370 37 206356, faks.+370 37 201070, www.svbcentras.lt, el. paštas: infosvb@takas.lt PROJEKTO PAVADINIMAS: Prieauglio tvarto ir skysto mėšlo

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Naurasiliai_II_pav_atr_2017

Naurasiliai_II_pav_atr_2017 U ž d a r o j i a k c i n ė b e n d r o v ė > Informacija dėl poveikio aplinkai privalomo vertinimo planuojant naudoti Panevėžio rajono Naurašilių II žvyro ir smėlio telkinio II sklypo

Detaliau

Vinter-workshop 2013

Vinter-workshop 2013 SEMINARAS DIRVOŽEMIS IR ŽMOGUS skirtas Tarptautiniams dirvožemio metams paminėti Gediminas Čyžius UAB DGE Baltic Soil and Environment Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija 2015 m. balandžio 30 d.,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dirvožemio erdvinių duomenų rinkinys ir jo praktinis naudojimas 2017 m. Valstybės įmonė Valstybės žemės fondas bendradarbiauja įgyvendinant Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos strateginius veiklos

Detaliau

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į

PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. į PATVIRTINTA AB Lietuvos geležinkeliai generalinio direktoriaus pavaduotojo Geležinkelių infrastruktūros direkcijos direktoriaus 2016 m. spalio 11 d. įsakymu Į(DI)-265 (AB Lietuvos geležinkeliai generalinio

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui

BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui BIKE PAL Važiuok saugiai! Atmintinė dviratininkui Europos transporto saugos taryba (ETSC) yra tarptautinė nevyriausybinė organizacija, sukurta 1993 m. reaguojant į tai, kad žūvančiųjų Europos keliuose

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĘ 2019 m. liepos 17 d. Nr. 4D-2018/2-481 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigoje

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninė televizija po analoginės išjungimo. Kas mūsų laukia? Mindaugas Žilinskas Lietuvos respublikos ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius 2012 1 Slide Turinys 1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidžios terahercu antenos savybems

Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidžios terahercu antenos savybems Elektronu igreitejimo stipriame elektriniame lauke itaka fotolaidºios terahercu antenos savybems Gediminas lekas 2019 05 07 VGTU Matematinio Modeliavimo Katedros seminaras 1 / 42 Padeka Podoktorant uros

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SG Dujos Kelias pirmyn 29TH SEPTEMBER 2014, EU DIRECTIVE ON THE DEPLOYMENT OF AN ALTERNATIVE FUELS INFRASTRUCTURE SETS THE RULES FOR ENSURING MINIMUM COVERAGE OF REFUELING POINTS FOR ALTERNATIVE FUELS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ligita Valalytė /Užimtumo tarnybos direktorė 2018/10/25 Darbo rinkos tendencijos 2018 m. sausio 1 d. registruota 152481 darbo neturinčių Nuo 2010 m. kylanti Lietuvos ekonomika 2017 m. skatino darbo jėgos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Priedas

Priedas Vilniaus Gedimino technikos universitetas skelbia konkursą išvardintose katedrose ir mokslo padaliniuose užimti šias pareigas: I. GAMTOS IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SRITYSE APLINKOS INŽINERIJOS FAKULTETE 1.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

VKTI 2013 m. ATASKAITA

VKTI 2013 m. ATASKAITA VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2014-02-03 Vilnius 1 TURINYS I. STRATEGINIŲ POKYČIŲ ĮGYVENDINIMAS... 2 II. LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4

B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė INFORMACIJA ATRANKAI DĖL POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,4 B. PINKEVIČIAUS individuali įmonė ELEKTRĖNŲ SAV. LAJAUS ŽVYRO IR SMĖLIO TELKINIO NAUJO PLOTO (3,47 HA) NAUDOJIMAS Užsakovas (organizatorius): UAB Elektros pasaulis, Trakų g. 50, LT 21043, Semeliškės. Direktorius

Detaliau

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc

17 - Techniniai reikalavimai breziniuose.doc 17. 17.1. Techniniai reikalavimai daro rėžiniuose Laisvų matmenų (matmenų, kurių nuokrypiai nenurodyti) ir nenurodyti padėties ei formos nuokrypiai turi atitikti nuokrypių klases, nusakomas ISO 2768 ir

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska

VIEŠO NAUDOJIMO CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataska CENTRINĖ TYRIMŲ LABORATORIJA Estijos aplinkos tyrimų centras Aplinkos oro kokybės vertinimo tyrimo Vilniaus Lazdynų seniūnijoje ataskaita 2018 m. spalio mėn. 2018 m. Talinas Projekto pavadinimas Aplinkos

Detaliau

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC

Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Šypsokitės lyjant lietui Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC www.galeco.info Stoglatakių ir lietvamzdžių sistema Galeco PVC Naujos kokybės stoglatakiai ir lietvamzdžiai, kuriems gaminti taikoma

Detaliau

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas

2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas 2014 m. LDAA lauko diena pas ūkininką Martyną Laukaitį Burokėlių katalogas Raudonieji burokėliai Beta vulgaris Lietuvoje auginama ir vartojama daug burokėlių. Tai visiems puikiai pažįstama daržovė, gausiai

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Dalelių filtro metodo ir vizualios odometrijos taikymas BPO lokalizacijai 2014 2018 m. studijos Doktorantas: Rokas Jurevičius Vadovas: Virginijus Marcinkevičius Disertacijos tikslas ir objektas Disertacijos

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx)

(Microsoft Word - PRODUKT\330 KATALOGAS InoWood LT docx) PRODUKTŲ KATALOGAS ------------ Būk modernus, šiuolaikiškas, stilingas --------- Medžio-plastiko kompozito (WPC angl. wood-plastic composite) gaminiai - tai šiuolaikiškas bei stilingas sprendimas Jūsų

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG

Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUG Dokumento Aplinkosauginių priemonių projektavimo, įdiegimo ir priežiūros rekomendacijos. Vandens telkinių apsauga APR- VTA 10 4 priedas VANDENS APSAUGOS PRIEMONIŲ TAIKYMO REKOMENDACIJOS 1 lentelė. Apsaugos

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S

A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S A D M I N I S T R A C I N I S P A S T A T A S S Ė L I Ų G. 4 8, V I L N I U J E A I Š K I N A M A S I S R A Š T A S PASTATO IR SKLYPO BENDRIEJI RODIKLIAI SKLYPO PLOTAS 0,1253 ha UŽSTATYMO PLOTAS 744.19

Detaliau