Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai Aušra Trakšelytė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas Domininkonų g.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai Aušra Trakšelytė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas Domininkonų g."

Transkriptas

1 Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai Aušra Trakšelytė Vilniaus dailės akademijos Dailėtyros institutas Domininkonų g. 15/1, LT Vilnius Straipsnyje, pasitelkus apra šo mą jį, analitinį bei lyginamąjį metodus, analizuojami dviejų 2013 metais Italijoje (Venecijoje) ir Lietuvoje (Vilniuje) rekonstruotų parodų pavyzdžiai. Visos parodos rekonstravimas, tiek kuratorinėje, tiek restauravimo (konservavimo) praktikose, iki šiol yra išskirtinai retas atvejis. Straipsnyje aptariami ne tik rekonstruotų parodų skirtumai, bet ir panašumui, susiję su jose ekspo nuotų (šiuolaikinio) meno kūrinių restauravimo specifika bei ypatumais. Reikšminiai žodžiai: (kompleksinio) meno kūrinio restauravimas, parodos rekonstravimas, forma vs antiforma, meno kūrinio dokumentavimas.

2 119 Klasikinio (tradicinio) vaizduojamojo meno kūrinio, pavyzdžiui, tapybos, skulptūros, grafikos ir kt., restauravimas (konservavimas) įprastas reiškinys, o jų techniniai ir metodologiniai principai gana nusistovėję. Šiuolaikinių vaizduojamojo meno kūrinių restauravimo praktika gerokai komplikuotesnė, o visos parodos rekonstravimas itin retas atvejis. Straipsnyje analizuojami dviejų 2013 metais atkurtų parodų atvejai Fundazione Prada iniciatyva Venecijoje rekonstruota Haraldo Szeemanno ( ) kuruota paroda Gyvai tavo galvoje: kai požiūriai tampa forma. Kūriniai konceptai procesai situacijos informacija (angl. Live in your Head: When Attitudes Become Form. Works Concepts Processes Situations Information 1 ), 1969 m. surengta Berno kunsthalėje (Šveicarija), ir Nacionalinėje dailės galerijoje (toliau NDG) atkurta šešių skulptorių paroda Mažoji plastika. Piešiniai, kuri 1984 m. pristatyta Tarybinio meno galerijoje 2. Nors straipsnyje aptariamos parodos skiriasi pristatomų menininkų skaičiumi, eksponuotų kūrinių specifika ir kuratorine koncepcija, tačiau Venecijoje po 44 metų, o Vilniuje po 29 metų atkurtų parodų pagrindu nagrinėjami klausimai ar skiriasi idėjiniai (kuratoriniai) ir techniniai (restauravimo) parodos atkūrimo siekiai; ar įmanoma rekonstruoti kūrinių / parodos autentiškumą bei menininkų / kuratoriaus intencijas; kaip išsaugoti meninės raiškos unikalumą, glaudžiai besisiejantį su laiko ir aplinkybių visuma? aktualūs joms abiem. Kai požiūriui atkuriama forma Szeemanno atkurta paroda, sutrumpintai pavadinta Kai požiūriai tampa forma: Bernas 1969 / Venecija 2013, veikė 55-osios Venecijos tarptautinio meno bienalės, sutraukiančios meno profesionalus, meno rinkos specialistus bei meno mylėtojus, metu. Bienalės kontekste šis paralelinis renginys tapo vienu lankomiausių ir labiausiai intriguojančių įvykių. Tuo tarpu 1969 m. meno profesionalų bei publikos reakcija toli gražu neprilygo šiandieninei. 1 Pavadinimą When Attitudes Become a Form pasiūlė Nina Kaiden, reklamos agentūros Ruden & Finn kūrybos vadovė. Vienas iš agentūros klientų buvo Philipp Morris korporacija, finansavusi šią parodą. Žr. Biryukova M., Reconsidering the exhibition When Attitudes Become Form curated by Harald Szeemann: form versus anti-form in contemporary art, in: Journal of Aesthetics & Culture, Vol. 9, 2017, p m. LTSR istorijos ir revoliucijos muziejui išsikėlus į naują pastatą, jo salėse buvo atidaryta Lietuvių tarybinio meno galerija, veikusi m m. pastate buvo įrengtos Lietuvos dailės muziejaus vaizduojamosios dailės saugyklos, o 2012 m. rekonstravus ir modernizavus pastatą, jame pradėjo veikti Vytauto Kasiulio dailės muziejus (A. Goštauto g. 1, Vilnius).

3 120 Viena vertus, ji sukėlė neigiamą reakciją kunsthalės meno tarybos narius papiktino nepakankamas menininkų iš Šveicarijos kiekis; visuomenė, praėjus kelioms dienoms po parodos atidarymo, išreikšdama nepasitenkinimą, surengė protestą; spaudoje publikuotos recenzijos su tokiomis antraštėmis: Kai banalybė tampa forma (When Platitute Becomes Form), Sabotažas meno šventykloje (Sabotage in the Art Temple), Ar menas pagaliau mirė? (Is Art Finally Dead?) Kvailystė... (Stupidity) 3. Kita vertus, ši paroda kuratoriui ir muziejaus direktoriui tapo grand finale 4, mat jai pasibaigus 5, Szee mannas atsistatydino iš pareigų, ėmėsi nepriklausomos kuratorinės veiklos ir tapo paties įkurtos Dvasinio gesto kūrinių agentūros (vok. Agentur fuer geistige Gastarbeit; angl. Agency for spiritual guest work) atstovu. Idėja praėjus keturiems dešimtmečiams atkurti būtent šią parodą pirmiausia susijusi su paties Szeemanno, kaip nepriklausomos kuratorystės krikštatėvio, figūra. Pagarsėjęs savo nekonvencionaliais sprendimais ir naujų idėjų paieškomis, šią parodą jis surengė ne kaip priemonę apibūdinti ir / ar užfiksuoti tuometinį vaizduojamąjį meną, bet kaip siekį perteikti kitokį nei įprasta požiūrį, kuris įprasmintas jaunų menininkų poelgiais, perteikiančiais naujo (šiuolaikinio) meno suvokimą. Įžanginiame parodos katalogo tekste jis akcentuoja, kad norėdami puoselėti tam tikras idėjas, privalome apleisti tas, nuo kurių priklausėme m. parodoje pristatytų kūrinių eksponavimas patikėtas ne kuratoriui ar kitiems muziejaus darbuotojams, o jos dalyviams. Būtent 3 When Attitudes Becomes Form: Daniel Birnbaum on Harald Szeemann, in: Artforum International Magazine, [interaktyvus], [žiūrėta ], Birnbaum%20on%20Harald%20Szeemann.pdf m. Szeemannas tapo Berno kunsthalės direktoriumi ir kiekvienais metais surengdavo po teminių (pvz., White on White; Forms of Colors; Marionettes, Puppets, Light and Movement: Kinetic Art, kt.), personalinių (pvz., 1968 m. pristatytas Christo ir Jeanne o-claudo projektas, kurio metu menininkai supakavo kunsthalės pastatą; viena iš pirmųjų Europoje Andy Warholo kūrinių paroda) bei retrospektyvių parodų. 5 Tais pačiais metais Szeemanno kuruota paroda iš Berno buvo perkelta į Krefeldą (Museum Haus Lang, Vokietija) ir Londoną (Institute of Contemporary Art). Šiose meno institucijose ekspozicija dalinai kito, pristatant kitus nei Berne eksponuotus kūrinius arba įtraukiant naujus menininkus. Pavyzdžiui, Londone nebuvo pristatytas Lawrence o Weinerio kūrinys Sienos išardymas (Removal to the Lathing or Support Wall of Plaster), o Josepho Beuyso pasiūlytas kūrinys Būrys (The Pack) Volkswageno mikroautobusas ir 22 rogės su vilna ir taukais (1969) neeksponuotas dėl didelių transportavimo kaštų. 6 Live in Your Head. When Attitudes Become Form. Works, Concepts, Processes, Situations, Information, in: Exhibition Catalogue, Ed. H. Szeemann, Bern: Kunsthalle Bern, 1969.

4 121 jie ėmėsi parodos kūrimo iniciatyvos, išryškindami procesualumą, hic et nunc situacijos reikšmingumą bei kolektyviškumą. Tai patvirtina vienas iš parodos dalyvių menininkas Sarkis, anot kurio: eksponavimo vietą kūriniams rinkomės patys 7 <...>. Instaliuojant parodą, visi prisiėmėme atsakomybę už ją, visi šioje srityje buvome naujokai, o vienintelis siekis, kurį buvome išsikėlę, tai išlaikyti kūrinį gyvą (alive). 8 Rekonstruotos parodos kuratorius Germano Celanto 9 prisimena, kad menininkų buvo tiek daug, kad kai kuriems (vėlavusiems, A. T.) teko derintis prie gyvai vykstančio proceso. Pavyzdžiui, Barry iui Flanaganui apskritai nebebuvo kur įterpti numatyto kūrinio, tad jis nusprendė instaliuoti virvę, kurią ištiesė per keturis (kūrinio pavadinime minima, kad per du, A. T.) kambarius 10. Taigi parodoje kiekvienas kūrinys pats diktavo sau vietą, o dėl kolektyvinių pastangų muziejus tapo ne meno kūriniams prieglobstį suteikiančia šventove, tęsiant balto kubo ideologiją, o studija. Kitaip tariant, patys menininkai, įvardijant Szeemanno žodžiais, perėmė instituciją 11 išryškindami parodos kaip vientisos instaliacijos kūrimą ir aktualizavo daugiausia vietoje sukurtų ir erdvei pritaikytų kūrinių specifiką. Svarbu atkreipti dėmesį, kad iki XX a. 7 deš. Vakarų Europoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), o Lietuvoje iki 10 deš. 12 trijų dimensijų erdviniai vaizduojamojo meno kūriniai (skulptūros) daugiausia buvo kuria- 7 Anot Sarkis, vienintelis kūrinys, kurį instaliavo ne pats menininkas, o jis, buvo Roberto Morriso darbas. 8 SARKIS AND WHEN ATTITUDES BECOME FORM : Interview Nazli Gürlek, Istanbul: SALT, 2013, p Germano Celanto vienintelis iš idėjinės komandos narių (kartu su menininku Thomu Demandu ir architektu Remu Koolhaasu), dirbusių prie parodos atkūrimo, dalyvavo 1969 m. Berne vykusios parodos atidaryme. 10 Germano Celant paskaita Real Artist Film festivalio metu, 2014 (25:15 25:54 min.), [interaktyvus], [žiūrėta ], 11 When Attitudes Becomes Form: Daniel Birnbaum on Harald Szeemann, in: Artforum International Magazine, [interaktyvus], [žiūrėta ], Birnbaum%20on%20Harald%20Szeemann.pdf. 12 Viena pirmųjų parodų, kurioje dalis instaliacijų, objektų ir konceptualaus meno kūrinių buvo ne atvežti, o sukurti vietoje ir pritaikyti prie erdvės specifikos, surengta 1995 m. Šiuolaikinio meno centre. Tai dvylikos menininkų iš Nyderlandų paroda Naujasis balansas (kuratoriai Gastonas R. M. Hornas, Kęstutis Kuizinas).

5 122 mi menininkų studijose ir išbaigtos formos perkeliami į parodines erdves 13. Tad antras reikšmingas aspektas, išskiriantis šią parodą iš kitų tuo metu rengtų, buvo gyvas ne tik kūrinių, bet ir pačios parodos muziejuje kūrimas. Galiausiai trečias aspektas, suteikęs šiai parodai legendinės, neabejotinai vertos atkūrimo statusą, patys menininkai. Szeemanno į parodą pakviesti menininkai tuo metu buvo mažai kam žinomi, net ir vaizduojamojo meno specialistams. Dailės istorikai tik vėliau juos priskyrė minimalizmo, postminimalizmo, konceptualizmo, Arte Povera, žemės meno judėjimams ar įvietinto meno krypčiai. Tačiau dabar šiuolaikinis vaizduojamasis menas be daugumos parodoje dalyvavusių menininkų sunkiai įsivaizduojamas. Originalioje parodoje pristatyti 69 menininkų iš Vakarų Europos ir JAV kūriniai, kurių autoriai Carlas Andre, Robertas Barry, Josephas Beuysas, Melas Bochneris, Hanne Darboven, Walteris de Maria, Hansas Haacke, Michaelis Heizeris, Eva Hesse, Yvesas Kleinas, Josephas Kosuthas, Solas LeWittas, Richardas Longas, Bruce as Naumanas, Claesas Oldenburgas, Dennisas Oppenheimas, Richardas Serra, Robertas Smithsonas ir kt. 14 Visus šiuos menininkus sieja požiūris į meno kūrinio (anti)formaliąją, (ne)materialiąją raišką. Tiksliau, visi jie kūriniams (objektams) siekė suteikti giluminę prasmę, o jų gaminami meno kūriniai (objektai) pasižymėjo kompleksinių medžiagų naudojimu. Daugiausia tai lengvai yrančios, laiko ir temperatūros pokyčiams neatsparios, formą keičiančios, industriniu būdu gaminamos medžiagos, kurios įvairiais būdais jungtos tarpusavyje. Apskritai svarbu paminėti, kad parodoje dalyvavę menininkai medžiagas rinkosi ne dėl jų ilgaamžiškumo, bet dėl galimybės išreikšti sumanymą arba išgauti norimą vizualinį efektą. Pavyzdžiui, Mario Merzas eksponavo vieną pirmųjų Igloo objektų [1 il.], Josephas Beuysas instaliaciją, pagamintą iš taukų 13 Conserving Contemporary Art. Issues, Methods, Materials and Research, Ed. Oscar Chiantore, Antonio Rava, Getty Publications, 2013, p Kiti parodos menininkai: Giovannis Anselmo, Richardas Artschwageris, Thomas Bangas, Jaredas Barkas, Alighiero Boettis, Marinus Boezemas, Billas Bollingeras, Michaelas Buthe as, Piero Paolo Calzolaris, Paulas Cottonas, Janas Dibbetsas, Geras van Elkas, Rafaelis Ferreris, Barry Flanaganas, Tedas Glassas, Douglas Huebleris, Paolo Icaro, Alainas Jacquetas, Neilas Jenney, Stephenas Kaltenbachas, Jo Ann Kaplan, Edwardas Kienholzas, Jannis Kounellis, Gary B. Kuehnas, Berndas Lohausas, Roelofas Louwas, Bruce as McLeanas, Davidas Medallas, Mario Merzas, Robertas Morrisas, Panamarenko, Pino Pascalis, Paulas Pechteras, Michelangelo Pistoletto, Emilio Prinis, Markus Raetzas, Allenas Ruppersbergas, Reineris Ruthenbeckas, Robertas Rymanas, Frederickas Lane as Sandbackas, Alanas Saretas, Sarkis, Jean-Frédéric Schnyderas, Keith Sonnier, Richardas Tuttle as, Frankas Lincolnas Vineris, Franzas Erhardas Waltheris, Williamas G. Wegmanas, Lawrence as Weineris, Williamas T. Wiley, Gilberto Zorio.

6 Mario Mertz, Igloo Kairėje: Berno kunsthalė (Šveicarija), 1969 Dešinėje: Ca Corner della Regina rūmai, Venecija (Italija), 2013 Left: Kunsthalle Bern (Switzerland) Right: Ca Corner della Regina, Venice (Italy) 2. Joseph Beuys, Fet Corner Kairėje: Berno kunsthalė (Šveicarija), 1969, nuotrauka: Balthasar Burkhard J. Paul Getty Trust Dešinėje: Ca Corner della Regina rūmai, Venecija (Italija), 2013 Left: Kunsthalle Bern (Switzerland) Right: Ca Corner della Regina, Venice (Italy) Aušra Trakšelytė Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai

7 Richard Serra, Shovel Plate Prop, Close Pin Prop, Sign Board Prop Kairėje: Berno kunsthalė (Šveicarija), 1969, nuotrauka: Balthasar Burkhard J. Paul Getty Trust. Los Angeles, Getty Research Institute (2011.M.30) Left: Kunsthalle Bern (Switzerland) Right: Ca Corner della Regina, Venice (Italy) Dešinėje: Ca Corner della Regina rūmai, Venecija (Italija), 2013, nuotrauka: Attilio Maranzano, Venice, Fondazione Prada 4. Lawrence Weiner, Removal to the Lathing or Support Wall of Plaster Kairėje: Berno kunsthalė (Šveicarija), 1969, nuotrauka: Shunk Kender Roy Lichtenstein Foundation Dešinėje: Ca Corner della Regina rūmai, Venecija (Italija), 2013, nuotrauka: Attilio Maranzano, Venice, Fondazione Prada Left: Kunsthalle Bern (Switzerland) Right: Ca Corner della Regina, Venice (Italy)

8 125 (Fet Corner) [2 il.], Richardas Serra skulptūras iš švino Shovel Plate Prop, Close Pin Prop, Sign Board Prop [3 il.]. Tarp parodos dalyvių buvo ir tokių, kurie nieko negamino, o susitelkė į meninio veiksmo atlikimą arba idėjos kontekstualizavimą. Pavyzdžiui, Lawrence as Weineris pašalino kvadratinį metrą sienos tinko (Removal to the Lathing or Support Wall of Plaster) [4 il.], Richardas Longas įgyvendino performatyvų veiksmą trijų dienų žygį į Šveicarijos kalnus, Michaelis Heizeris prie kunsthalės įėjimo metaliniu rutuliu sutrupino asfaltą (Bern Depression). Szeemanno nuomone, menininko kūrybinė veikla gali ir neįgyti materialios formos likti neįkūnyta 15, o anot Weinerio, menininkas gali įgyvendinti (produce) kūrinį arba tiesiog jį įsivaizduoti 16. Jo manymu, atliekamas veiksmas, nebūtinai paties menininko, yra nereikšmingas. Be to, jis gali būti kartotinis, ir nors rezultatas kiek skirtųsi, tačiau tai vis tiek būtų tas pats kūrinys. Esmė yra originali idėja man patinka, sako menininkas, kad pačiai idėjai niekas negali nutikti 17. Taigi, anot Weinerio, veiksmas (kūrybinis procesas), kūrinio originalas (vienetinis objektas) ir autorystė (nebūtinai menininko pastangomis pasiektas rezultatas) sąlyginai netenka reikšmės. Besiformuojantis naujas požiūris į kūrybinį procesą bei jo rezultatą sufleruoja, kad tai prieštaravo tradicinio vaizduojamojo meno, orientuoto į formą ir iki tol vertinto kaip vizualumo ir autentiškumo (iš)raiška, sampratai bei vertybėms. Taip pat metodologiniams (technologiniams ir teoriniams) meno restauravimo (konservavimo) principams. Anot meno tyrinėtojos Marinos Biryukovos, [g]yvai tavo galvoje reiškia subtilų ryšį tarp tradicijos ir šiuolaikiškumo, vizualumo ir antivizualumo 18, o pavadinimo antraštė kūriniai konceptai procesai situacijos informacija taikliai apibūdina eksponuotų kūrinių turinio įvairovę. Taigi tai ne kūrinių (materialios formos, kaip rezultato), o poelgių (mąstymo) paroda, kurioje dėmesys sutelktas į meninės raiškos priemonių pokytį, idėjos, o ne produkcijos, kaip fiksuoto rezultato, poslinkį, uždaros vaizduojamojo meno rūšių sistemos peržengimą. Straipsnyje aptariamas parodos rekonstravimo atvejis iki šiol yra vienas didžiausių ir komplikuočiausių pavyzdžių. Nusistovėjęs rekonstravi- 15 Marina Biryukova, op. cit., p Hans-Ulrich Obrist, Mind over Matter Inteview with Harald Szeemann, in: Atrforum International, November, 1996, p Lawrence Weineris, 1969, (0:56 4:00 min.), [interaktyvus], [žiūrėtas ], Marina Biryukova, op. cit., p. 8.

9 126 mo terminas apibūdina atliekamą dalinę arba visišką reorganizaciją, funkcinių savybių atkūrimą. Tuo tarpu ne funkcinio, o išorinio vaizdo atkūrimui naudojamas restauravimo terminas, kuris nurodo į architektūros ar dailės kūrinio pirminės būklės atkūrimą, pakartojimą ar ankstesnės išvaizdos grąžinimą, originalios dalies ar elemento (prarasto ar sunaikinto) atnaujinimą. Kitaip tariant, tai tyrimais pagrįsti veiksmai, kurių tikslas pašalinti pažeidimus, gedimus, užkonservuojant autentiškas ar atkuriant trūkstamas dalis, siekiant maksimaliai išsaugoti originalų kūrinio pavidalą ir kiek įmanoma pratęsti jo amžių. Kadangi Vakarų Europoje ir JAV nuo XX a. vidurio menininkai imasi kurti kompleksinius meno kūrinius, pasižyminčius formų ir medžiagų įvairove, kinta ir jų restauravimo (konservavimo) specifika. Kitaip tariant, skirtingas medijas (mixed media) ir įvairias medžiagas savyje (su)jungiantis kūrinys įgyja unikalių poreikių. Pasidaro būtina suprasti kūrinį iš esmės identifikuoti sudedamąsias medžiagas 19 ir jų tarpusavio jungtis, pasitelkti kiek įmanoma detalesnę teorinę medžiagą, kuo išsamesnę kūrinio dokumentaciją, sutelkti dėmesį į menininko intencijas. Grįžtant prie 1969 m. parodos rekonstravimo, panašu, kad jos sumanytojai ir kūrinių restauratoriai susidūrė net su keliais iššūkiais. Pirmiausia, atsižvelgiant į pirmosios parodos eksponuotų kūrinių specifiką, akivaizdu, kad dauguma jų nėra tinkami atkurti (restauruoti). Kitaip tariant, daugelis jų neilgalaikiai, ypač dėl naudotų medžiagų. Jos ne visos iki šiol gaminamos arba jų gaminimo būdai, turintys įtakos išvaizdai, yra pakitę m. parodoje eksponuoti kūriniai pasiskolinti iš privačių kolekcininkų ir muziejų rinkinių, kiti restauruoti arba rekonstruoti (daugiausia pačių menininkų). Nebeegzistuojantys kūriniai atkurtoje parodoje nebuvo falsifikuojami ar imituojami, o buvo paženklinti baltomis punktyrinėmis linijomis gretimai eksponuojant juodai baltą fotografiją iš Berno kunsthalės ekspozicijos [5 il.]. Antras rekonstravimo procesą komplikavęs momentas yra susijęs su išsikeltu tikslu ne tik pristatyti kuo daugiau kūrinių, bet ir atkurti autentišką aplinką. Rekonstruotai parodai pasirinkti XVI a. Ca Corner della Regina rūmai, restauruoti XVIII amžiuje. Kaip minėta anksčiau, originalios parodos atveju demonstruotų kūrinių ryšys su aplinka (architektūra) buvo vienas iš 19 Anot restauratorių, nuo XX a. vidurio didžiausią įtaką sukurtų kūrinių unikalumui arba aurai turi technologijų kaita.

10 Richard Long, A Walking Tour in the Berner Oberland Ca Corner della Regina rūmai, Venecija (Italija), 2013, nuotrauka: Attilio Maranzano, Venice, Fondazione Prada Ca Corner della Regina, Venice (Italy) 6. Alighiero Boetti, Io che prendo il sole a Torino il 19 gennaio 1969 (Me Sunbathing in Turin, January ). Barry Flanagan, Two Space Rope Sculpture Kairėje: Berno kunsthalė (Šveicarija), 1969, nuotrauka: Shunk Kender Roy Lichtenstein Foundation Dešinė: Ca Corner della Regina rūmai, Venecija (Italija), 2013, nuotrauka: Attilio Maranzano, Venice, Fondazione Prada Left: Kunsthalle Bern (Switzerland) Right: Ca Corner della Regina, Venice (Italy) Aušra Trakšelytė Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai

11 Ca Corner della Regina rūmai, Venecija (Italija), Ca Corner della Regina, Venice (Italy) Acta Academiae Artium Vilnensis

12 129 kertinių kriterijų. Kūriniai in situ akcentuoja ne tik neatsiejamą santykį tarp kūrinio koncepcijos ir lokacijos, bet ir tampa sąlyga jų egzistavimui 20. Ruošiantis parodai, rūmų interjeras pakeistas sustačius laikinas tinkuotas gipsines sienas, perklojus grindis, instaliavus to paties tipo apšvietimą, netgi sumontavus autentiškus radiatorius [6 il.]. Visa tai atlikta vadovaujantis Berno kunsthalės išmatavimais ir brėžiniais. Žinoma, stengiantis kuo autentiškiau rekonstruoti aplinką, neišvengta chaotiškumo, mat vietomis sienas teko įsprausti į klasikinius venecijietiškus lipdinius [7 il.], o ekspozicinių erdvių seką kiek pakoreguoti. Parodos rekonstravimo komandos nariams, atsakingiems už idėjinę dalį, t. y. kuratoriui ir architektui, atkūrimo momentas, sutelktas į detales, neprivalo tapti obcesiškas, nors šiuo konkrečiu atveju tai akivaizdu, tačiau meno kūrinių restauravimo (konservavimo) profesionalai laikosi objektyvios ir kiek įmanoma minimalios intervencijos į meno kūrinį nuostatos, pagrįstos principu išlaikyti jį kuo autentiškesnės būklės. Jie tiki kiekvieno kūrinio ir / ar jo detalės išsaugojimo originalia forma svarba bei idėja, kad autentiškumą įmanoma išsaugoti. Tačiau kaip nustatyti kūrinių autentiškumo indeksą, kai daugumai pristatytų kūrinių kismas yra jų struktūros dalis? Kai formai atkuriama forma Paroda Mažoji plastika. Piešiniai tai vienas iš nedaugelio parodos rekonstravimo atvejų, užfiksuotų Lietuvoje. Atkurti šią parodą, kaip papildančią skulptoriaus Stanislovo Kuzmos ( ) retrospektyvinę ekspoziciją Skulptūra dienos 21, sumanė jos kuratorė Elona Lubytė [8 il.] m. surengta paroda, kuri po metų buvo pristatyta Taline ir Šiauliuose (Lietuva), skirtingai nei Szeemanno atveju, nesukėlė neigiamos reakcijos. Netgi priešingai ji nesukėlė jokios reakcijos, o tai glaudžiai siejasi su to meto kultūros politine situacija ir pasirinkta raiškos forma mažosios plastikos kūriniais ir piešiniais. Kitaip tariant, ši bei panašaus pobūdžio ekspozicijos tarp itin akylai cenzūruojamų 22 ir tam laikui įprastų personalinių, respublikinių, teminių parodų, kurios tarnavo kaip svarbi visuomenės 20 Conserving Contemporary Art, p Stanislovas Kuzma ( ). Skulptūra dienos, , Nacionalinė dailės galerija, Vilnius. 22 Sovietų Sąjungoje menas plėtojosi pagal propagandos plano programą, kurią akylai prižiūrėjo LSSR komunistų partijos centro komitetas, LSSR ministrų taryba, LSSR kultūros ministerija ir LSSR dailininkų sąjunga.

13 130 pasaulėžiūros, atitinkančios režimą, formavimo priemonė, kūrybinės raiškos laisvės prasme buvo daug atviresnės. Medaliai ir mažoji plastika 23, kurių parodos Lietuvoje pradėtos rengti nuo 1979 m., kaip pastebi menotyrininkė Giedrė Jankevičiūtė, kartu su dekoratyviąja skulptūra: reprezentavo naujausias lietuvių dailės stilistinės raidos tendencijas, įkūnydama autentiškos saviraiškos paieškas; <...> ir tapo viena įdomiausių ne tik skulptūros, bet ir apskritai tuometinės Lietuvos dailės sričių. 24 Taigi skulptoriams pastarosios raiškos formos suteikė galimybę pasinerti ne tik į meninius, bet ir technologinius eksperimentus. Nomenklatūrai pavaldžių oficialiosios spaudos atstovų susidomėjimo ši paroda taip pat nekėlė. Ji sulaukė teigiamų kolegų įvertinimų, o kaip išskirtinę ( įdomią ir padariusią labai gerą įspūdį ) iš tais metais vasarą surengtų ir paįvairinusių monotonišką ideologizuotų parodų panoramą aptarė tik akylas meno procesų stebėtojas, kritikas Alfonsas Andriuškevičius 25. Galiausiai tai, kad parodą lydėjo modernaus dizaino katalogas (maketo autorius Vladas Vildžiūnas ( )), pasirodęs atidarymo dieną, tampa galutiniu jos nesuinteresuotumo įrodymu. Mat, anot menininko Vlado Urbanavičiaus: (į)prastai tai (katalogo leidyba, A. T.) nutikdavo tik parodai pasibaigus. Jų (katalogų, A. T.) nespėdavo sudaryti, nes parodos rengėjai iki paskutinio momento nežinodavo, ką cenzoriai leis eksponuoti, o kuriuos darbus teks uždaryti saugyklose m. atkurtoje parodoje pristatyti mažosios plastikos kūriniai ir piešiniai, kurių autoriai buvo Ksenija Jaroševaitė, Stanislovas Kuzma, Petras Mazūras, Mindaugas Navakas, Vladas Urbanavičius ir Vladas Vildžiūnas (parodos sumanytojas). Beje, parodos dalyviai neatsitiktiniai, mat 23 Skulptūra ne aukštesnė nei 80 cm. 24 Giedrė Jankevičiūtė, Dekoratyvioji skulptūra, in: Skulptūra , Vilnius: Aidai, 1997, p Alfonsas Andriuškevičius, Šešių skulptorių kūryba, in: Pergalė, 1984, Nr. 10, p Vladas Urbanavičius, Tada man atrodė, kad viskas mene negyva, in: Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, Vilnius, 2009, p

14 Rekonstruotos parodos Mažoji plastika. Piešiniai ekspozicija Nacionalinėje dailės galerijoje, Tomo Kapočiaus nuotrauka View of the reconstructed exhibition Small-Scale Sculptures. Drawings at the National Gallery of Art 9. Stanislovo Kuzmos piešiniai ir mažosios plastikos skulptūra rekonstruotos parodos Mažoji plastika. Piešiniai ekspozicijoje, Tomo Kapočiaus nuotrauka Stanislovas Kuzma s drawings and small-scale sculptures at the reconstructed exhibition Small-Scale Sculptures. Drawings Aušra Trakšelytė Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai

15 m. išleistas parodos katalogas ir plakatas rekonstruotoje parodos Mažoji plastika. Piešiniai ekspozicijoje, Tomo Kapočiaus nuotrauka Exhibition catalogue and poster published in 1984 at the reconstructed exhibition Small-Scale Sculptures. Drawings Acta Academiae Artium Vilnensis

16 133 vyresnės kartos skulptoriaus Vildžiūno namuose Jeruzalėje 27, garsėjusiuose kaip neformali meno bendraminčių susibūrimo vieta, nuo 1968 m. gyveno Kuzma su žmona (iki 1975), kuris atsivesdavo studijos draugus skulptorius Gediminą Karalių ir Mazūrą. Apie 1973 m. juose pradėjo lankytis Skulptūros katedros studentas Navakas, kuriam Kuzma dėstė piešimą, kiek vėliau Navako kurso draugai skulptoriai Urbanavičius bei Jaroševaitė m. parodoje visi menininkai eksponavo po šešis mažosios plastikos kūrinius ir po šešis piešinius [9 il.]. Skulptorių mažosios plastikos kūriniai įgyvendinti iš įvairių patvarių medžiagų medžio, bronzos (autoriniai liejiniai 29 ) bei jų junginių. Ekspozicija išsiskyrė tiek dėmesiu kūrinių kokybei, tiek eksponavimui (tinkami pjedestalai, jų aukštis, apšvietimas). Tiesa, vienintelis trūkumas, kurį įžvelgė Andriuškevičius, kad tai, kas eksponuota, daugeliu atvejų (išskyrus piešinius) jau buvo regėta įvairiose parodose 30. Anot Lubytės, parodai atkurti labiausiai pasitarnavo skulptoriaus dirbtuvėse aptiktas parodos katalogas, taip pat šeimos archyvas, eskizai, piešiniai, fotografijos, kiti dokumentai [10 il.]. Kūriniai ir piešiniai pasiskolinti iš pačių autorių, jų šeimų narių (daugiausia piešiniai), privačių asmenų, Lietuvos dailės muziejaus rinkinių (įsigyti m.) ir MO muziejaus 31 kolekcijos, todėl jiems restauratorių paslaugų neprireikė. Kuratoriui nepavyko grąžinti tik dviejų nerastas Mazūro Vilkas (1981, bronza, cm) ir neišlikęs Urbanavičiaus Sparnas (1979, medis, bronza, cm). Nors ekspozicinei sekai tiek 1984 m., tiek restauruotoje parodoje nebuvo skiriamas specifinis dėmesys, nes kūrinių santykis su erdve nereikalavo išskirtinių pastangų, tačiau Vildžiūno ir Mazūro mažųjų formų plastikos kūriniai NDG eksponuoti ant autentiškų autorinių pjedestalų, kuriuos m. LSSR liaudies komisarų tarybos nutarimu buvo nacionalizuotos ir LSSR dailininkų sąjungai perduotos dvi tarpukariu lenkams priklausiusios vilos, stovinčios tuo metu nuošaliame Vilniaus priemiestyje Jeruzalėje. Nuo 1956 m. vilos tapo nuolatine menininkų gyvenamąja vieta. Vildžiūnas Jeruzalėje apsigyveno 1962 m. 28 Elona Lubytė, Lietuvos dailės muziejaus šiuolaikinės lietuvių skulptūros rinkinio istorija: Vilniaus Jeruzalės sodo skulptūrų meno autonomijos siekiai ir jų kolekcija, p. 70, [interaktyvus], [žiūrėtas ], 29 XX a. 8 9 deš. Jeruzalės sodo skulptoriai savarankiškai įsisavino autorinės bronzos liejybos technologiją. Galimybę tam suteikė Anglijoje gyvenusi lietuvių skulptorė Elena Gaputytė, kuri po apsilankymo Vilniaus Jeruzalėje 1969-aisiais V. Vildžiūnui atsiuntė 1969 m. Londone išleistą J. W. Millso ir M. Gillespie vadovą apie bronzos liejimą (Studio Bronze Casting: the Lost Wax Method). Žr. Elona Lubytė, Lietuvos dailės muziejaus šiuolaikinės lietuvių skulptūros rinkinio istorija, p Alfonas Andriuškevičius, op. cit., p Iki 2018 m. Modernaus meno centras.

17 134 skulptoriams pavyko išsaugoti iki šių dienų. Rekonstruota šešetuko 32 paroda, lyginant su aptartu Szeemanno kuruotos parodos atveju, skiriasi pristatytų kūrinių plastine raiška, stilistinėmis tendencijomis, eksponavimu ir menininkų kūrybinių ieškojimų atžvilgiais, tačiau vietiniame kontekste ji taip pat identifikavo specifinius ne tiek požiūrius, kiek principus autentiškos saviraiškos paieškas. Dokumentuose užfiksuoti požiūriai ir formos Anot menotyrininkės Christy Lange, Venecijoje rekonstruota paro da yra atkurta remiantis atsiminimų, juodai baltų ekspozicijos fotografijų, filmuotos medžiagos (šveicarų televizijos dokumentacija, kurioje kalbinami menininkai eksponavimo metu apie jų ir kitų dalyvių kūrybą) ir atsiliepimų spaudoje archyvu 33. Viena iš Ca Corner della Regina ekspozicijos erdvių, kaip parodos dalis, skirta minėtai archyvinei ir dokumentinei medžiagai pristatyti. Be vaizdinės ir spausdintos medžiagos, joje taip pat pristatytas Szeemanno mamos ranka rašytas laiškas (jame ji sūnaus prašo liautis rengti parodas, kurios piktina žiniasklaidą ir verčia ją nesaugiai jaustis prieš kaimynus), taip pat kuratoriaus užrašų knygelė su menininkų kontaktais (telefonų numeriais) ir pastabomis apie kiekvieną kūrinį (jam įgyvendinti reikalingas išlaidas), susirašinėjimai su menininkais 34. Vilniuje atkurtoje šešetuko parodoje, be originalių piešinių ir mažosios plastikos kūrinių (išskyrus du), siekiant išplėsti kontekstą, pristatytos ano meto nuotraukos (iš ekspozicijos Vilniuje ir Taline (nuotr. aut. Vildžiūno) ir eksponavimo proceso (nuotr. Kuzmos šeimos archyvas) bei dailės kritiko Alfonso Andriuškevičiaus recenzija. Įvairi dokumentinė medžiaga tai ne tik skirtingais dešimtmečiais pristatomas ekspozicijas suvokėjui padedanti kontekstualizuoti informacija, perteikianti tam metui būdingą požiūrį į meno formas ir idėjas, menininkų personalijas ir jų kūrybinį mąstymą, bet ir neįkainojama vertybė meno kūrinių restauravimo (konservavimo) specialistams. Apskritai nuo XX a. vidurio išsamus susipažinimas su kūriniu tampa privalomas. Reikšmin- 32 Anot Elonos Lubytės, šešetuko pavadinimas prigijo ir yra siejamas su Alfonso Andriuškevičiaus recenzija Šešių skulptorių kūryba. 33 Christy Lange, 55 th Venice Biennale: Do Attitudes Still Become Form?, in: Frieze, , [interaktyvus], [žiūrėta ], 34 Dokumentai iš Harold Szeemann Archive and Library (Getty Research Institute, 2011).

18 135 ga informacija yra ne tik tai, iš ko kūrinys pagamintas, bet ir jo sukūrimo istorija bei estetiniai parametrai; kaip jis eksponuotas anksčiau ir kokie pakitimai galimi pristatant jį ateityje; kūrinio reikšmė; pokalbiai (interviu) ne tik su menininku, jo šeimos nariais, bet ir parodų kuratoriais, asistentais bei kitais asmenimis, susijusiais su kūrinio prodiusavimu. Kitaip tariant, kuo kompleksiškesnis kūrinys, tuo įvairesnis jo dokumentavimo procesas. Anot knygos Efemeriški monumentai. Instaliacijos meno istorija ir konservavimas (Ephemeral Monuments. History and Conservation of Installation Art) autorių Barbaros Ferriani ir Marinos Pugliese, kompleksinio meno kūrinio restauravimo (konservavimo) parametrai susideda iš trijų pagrindinių dalių: autoriaus duomenų, kūrinio istorijos ir techninės medžiagos. Duomenys, kurių gairės parengtos m. vykdyto projekto Kompleksinių instaliacijų dokumentavimas (Documenting Complex installation), rengto Nyderlandų kultūros paveldo instituto (Netherlands Institute for Cultural Heritage (ICN)), metu: autoriaus duomenys informacija, apibrėžimai, pareiškimai, projektai, interviu ir sutartys su kūrinio autoriumi / savininku arba galerija, fondu, kurie jį reprezentuoja. Ši informacija padeda nustatyti menininko intencijas ir kas gali priimti teisinius ar moralinius sprendimus kūrinio atžvilgiu; kūrinio istorija fotografijos, katalogai, recenzijos, aprašymai, kitaip tariant, visa archyvinė medžiaga, fiksuojanti kūrinį (sudedamąsias dalis) ir ankstesnį jo eksponavimą. Tai fundamentali medžiaga, padedanti suprasti, ar kūrinys kito laike ir kaip; techninė medžiaga išmatavimai, naudotos medžiagos, jų rūšys, taip pat instaliavimo seka, kiekvienos detalės (elemento) būklės įvertinimas, esami ir numatomi pak(e)itimai. Taip pat fotografinė ir vaizdo dokumentacija, instrukcijos, priežiūros rekomendacijos. 35 Be šių gairių, minėto projekto metu parengta ir informacijos struktūravimo tvarka, apimanti meno istorijos aspektą informaciją apie menininką, kūrinį, bibliografines nuorodas; kūrinio istorijos aspektą bet 35 Ephemeral Monuments. History and Conservation of Installation Art, Ed. Barbara Ferriani, Marina Pugliese, Getty Publications, 2013, p. 181.

19 136 kurią archyvinę medžiagą, susijusią su įsigijimu ir ankstesniu kūrinio eksponavimu; sudedamųjų dalių inventorizavimo ir saugojimo būklės aspektą viso kūrinio ir jo dalių, elementų fotografijas, matmenis, būklės ataskaitas, pastabas apie buvusius ir galimus restauravimo (konservavimo) darbus. Ne mažiau svarbus parodos parametrų aspektas ekspozicinės erdvės specifikacija (sienų spalva, apšvietimas, išmatavimai, santykis su kitais kūriniais ir žiūrovu). Taip pat instaliavimui reikalinga įranga ir seka, techniko bei kitų specialistų kontaktai; saugojimo ir transportavimo aspektas laikymo, pakavimo ir transportavimo detalės; santykio su kūrinio autoriumi aspektas medžiaga, sukaupta interviu (audio ir video) metu, pokalbiai ir (elektroniniai) laiškai, sutartys 36. Visgi, net ir turint priėjimą prie originalios (kūrinio ir / ar parodos) dokumentacijos (brėžinių, eskizų, kt.), tai nebūtinai garantuoja, kad restauruotas kūrinys ar rekonstruota paroda atlieps menininko / kuratoriaus intencijas. Egzistuoja plona riba tarp restauruoto meno kūrinio / rekonstruotos parodos ir fetišistinės jo(s) simuliacijos. Be to, tiek straipsnyje aptartais atvejais, tiek apskritai restauravimo / rekonstravimo parametrai yra susiję ne su pačiu objektu, o su nematerialiomis priežastimis. Kitaip tariant, simbolinę vertę sukuria ne tiek pats objektas, o tam tikra žmonių grupė. Tad bet kuris kultūrinis objektas yra determinuotas subjektyvumo. Berno parodos holistinis pakartojimas šiuolaikinėje Venecijoje tai galimybė 2013-aisiais persikelti į 1969-uosius, į rekonstruotą parodą su natūraliais pakitimais laike. Kitaip tariant, išskirtinė galimybė beveik autentiškai patirti anuomet tik pradėjusias bręsti meno idėjų transformacijas, padariusias didžiulę įtaką šiuolaikiniam menui ir kuratoriniam mąstymui, o meno kūrinių restauravimo specialistams performuluoti metodologinius principus. Tuo tarpu Vilniuje atkurta praktiškai identiška ekspozicija, anot Lubytės, yra galimybė pažvelgti į dailininko (Kuzmos, A. T.) kūrybinius pasiekimus platesniame vėlyvojo sovietmečio Lietuvos dailės modernizacijos procesų kontekste 37. Tad abiejų parodų, tiksliau metaparodų (paroda apie parodą), rekonstravimo motyvai sufleruoja, jog tai ne praeities feti- 36 Ibid., p Elona Lubytė, Apie parodą, in: Stanislovas Kuzma ( ). Skulptūra dienos: Parodos katalogas, sud. Aušra Trakšelytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 2013, p. 6.

20 137 šizavimas ar romantizavimas, o istorinės ir edukacinės vertės parametrais grįstas veiksmas. Anot menotyrininkų Paulo O Neillo ir Micko Wilsono, šiuolaikinė kuratorystė bei šiuolaikinio meno produkcija įvairiomis formomis, metodais, programomis, modeliais, sampratomis, procesais ir procedūromis yra paženklinta atsigręžimo į edukaciją 38. Straipsnyje nagrinėjami atvejai taip pat išryškino, kad dialogas tarp kuratoriaus, kurio tikslas dažniausiai sutelktas į funkcines atkūrimo savybes, ir restauravimo specialistų, kurie siekia maksimaliai išsaugoti kūrinio originalumą, yra būtinas. Apskritai parodos / kūrinio autentiškumas labiausiai priklauso nuo intencijų, o unikalumas nuo informacijos apie parodą / kūrinį sistemingumo. Kuo nuodugniau ištiriamas atvejis, tuo teisingesni sprendimai yra priimami rekonstravimo / restauravimo proceso atžvlgiu. Gauta Curating and the Education Turn, Ed. Paul O Neill, Mick Wilson London/Amsterdam: Open Editions and de Apple, 2010, p. 12.

21 138 Literatūra Andriuškevičius Alfonsas, Šešių skulptorių kūryba, in: Pergalė, 1984, Nr. 10. Biryukova Marina, Reconsidering the exhibition When Attitudes Become Form curated by Harald Szeemann: form versus anti-form in contemporary art, in: Journal of Aesthetics & Culture, Vol. 9, Conserving Contemporary Art. Issues, Methods, Materials and Research, Ed. Oscar Chiantore, Antonio Rava, Getty Publications, Curating and the Education Turn, Ed. Paul O Neill, Mick Wilson London/Amsterdam: Open Editions and de Apple, Ephemeral Monuments. History and Conservation of Installation Art, Ed. Barbara Ferri ani, Marina Pugliese, Getty Publications, What Isn t Broken, Is Reconstruction. What is reconstruction in Contemporary Art?, Ed. Simon van der Weele, Riga: Latvian Centre for Contemporary Art, Harold Szeemann Archive and Library (priklauso Getty Research Institute). Jankevičiūtė Giedrė, Dekoratyvioji skulptūra, in: Skulptūra , Vilnius: Aidai, Kaprow Allan, Creating 1957, in: Allan Kaprow Papers, Getty Research Institute Library, Box 4, Folder 12, remiantis Anna Dezeuse, Blurring the Boundaries between Art and Life (in the Museum?), in: Tate Papers, No. 8, Autumn Live in Your Head. When Attitudes Become Form. Works, Concepts, Processes, Situations, Information, in: Exhibition Catalogue, Ed. H. Szeemann, Bern: Kunsthalle Bern, Lubytė Elona, Apie parodą, in: Stanislovas Kuzma ( ). Skulptūra dienos: Parodos katalogas, sud. Aušra Trakšelytė, Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, Munoz Vinas Salvador, Contemporary Theory of Conservation, Routledge, Obrist Hans-Ulrich, Mind over Matter Interview with Harald Szeemann, in: Atrforum International, November, Urbanavičius Vladas, Tada man atrodė, kad viskas mene negyva, in: Skulptoriaus dosjė: Vladas Urbanavičius, Vilnius, SARKIS AND WHEN ATTITUDES BE- COME FORM : Interview Nazli Gürlek, Istanbul: SALT, Tumpytė Dovilė, Išplėstų ir takių erdvių istorija. Kodėl verta nuvykti į Veneciją?, in: 7 meno dienos, Nr. 30 (1044), Internetinės prieigos Celant Germano, paskaita Real Artist Film festivalio metu, 2014, [interaktyvus], [žiūrėta ], watch?v=l5u5lfodrbw. Lange Christy, 55th Venice Biennale: Do Attitudes Still Become Form?, in: Frieze, , [interaktyvus], [žiūrėta ], Lubytė Elona, Lietuvos dailės muziejaus šiuolaikinės lietuvių skulptūros rinkinio istorija: Vilniaus Jeruzalės sodo skulptūrų meno autonomijos siekiai ir jų kolekcija, p. 70, [interaktyvus], [žiūrėtas ], Weineris Lawrence, [interaktyvus], [žiūrėtas ], When Attitudes Becomes Form: Daniel Birnbaum on Harald Szeemann, in: Artforum International Magazine, [interaktyvus], [žiūrėta ], Szeemann%20-%20When%20attitude%20 becomes%20form%20-%20daniel%20birnbaum%20on%20harald%20szeemann.pdf Acta Academiae Artium Vilnensis

22 139 Summary The Cases of Two Exhibitions Related to the Reconstruction of Attitude and Form Aušra Trakšelytė Keywords: (complex) artwork conservation, exhibition reconstruction, form vs antiform, documentation of an artwork. The author of the article analyses two cases of exhibition reconstructions: the exhibition Live in your Head: When Attitudes Become Form. Works Concepts Processes Situations Information curated by Harald Szeemann ( ), originally held in Kunsthalle Bern (Switzerland) in 1969 and reconstructed on the initiative of Fondazione Prada in Venice in 2013, and the exhibition of works by six Lithuanian sculptors Small-Scale Sculptures. Drawings, originally presented at the Gallery of Soviet Art in 1984 and reconstructed at the National Gallery of Art in Vilnius. In this case study, descriptive, analytical and comparative methods are applied, and its main problematics is the still rarely encountered phenomenon of reconstructing an entire exhibition and features of conservation of (complex) artworks related to the reconstruction process. The article consists of three parts: in the first and the second parts, the participants and works of, accordingly, the 1969 Bern exhibition and the 1984 Vilnius exhibition, as well as the period circumstances are presented, along with the course and problems of reconstructing these exhibitions and the conservation of works in 2013 the goals of authenticity of works / exhibition and the intentions of an artist / curator; in the third part, the author discusses the importance of documentary material, which provides information helping to convey the artists approach to art forms and creative thinking typical of that time and highly valuable for specialists in restoration (conservation) of artworks, and also aims to prove that it is becoming the main means of (complex) artwork conservation and reconstruction of exhibitions. Aušra Trakšelytė Dviejų parodų, susijusių su požiūrio ir formos rekonstravimu, atvejai

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Mokausi muziejuje Kūrybiniai edukaciniai projektai LDM Prano Domšaičio galerijoje PRAKALBINTI GALERIJOS EKSPONATUS PADEDA LDM Prano Domšaičio galerijos MENO PAŽINIMO CENTRAS Tikslas įdomia ir patrauklia

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES FOTOGRAFIJA PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. gegužės 17 d. Nr. 1LKT-66(1.2) Vilnius kultūros

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MEN

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MEN LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES VIZUALIEJI MENAI (DAILĖ, FOTOGRAFIJA, TARDISCIPLININIS MENAS) PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2016 METAIS 2016 m.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy

RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žy RESPUBLIKINIS EKSLIBRISŲ KONKURSAS JURGIO KUNČINO 70 MEČIO JUBILIEJUI PAMINĖTI NUOSTATAI KONKURSO TIKSLAS įprasminti poeto, eseisto, vertėjo, vieno žymiausių lietuvių prozininkų Jurgio Kunčino asmenybę,

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

MENAS ir sveikata

MENAS ir sveikata MENAS SVEIKATA Programa Menas žmogaus gerovei http://www.ltkt.lt/?psl=projektufinansavimas&do=konkursai&step=view&id=128 Paraiškos priimamos nuo 2017 m. vasario 9 d. iki 2017 m. kovo 14 d. Leonardo da

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl

edupro.lt Ežero g Šiauliai Tel./faksas: (8 41) Mob VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, pl edupro.lt Ežero g. 8-1 77141 Šiauliai Tel./faksas: (8 41) 552 469 Mob. 8 647 43544 VšĮ EDUKACINIAI PROJEKTAI įkurta 2010 metais, siekiant skatinti, plėtoti ir įgyvendinti mokymosi visą gyvenimą programos

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRT

Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRT Nacionalinis muziejus LIETUVOS DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTYSTĖS VALDOVŲ RŪMAI EUROPOS VALSTYBIŲ VALDOVŲ RŪMŲ PRISTATYMO PROGRAMA VENECIJOS DOŽŲ RŪMAMS SKIRTAS KULTŪROS VAKARAS Susitikimas su Venecijos miesto

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

Microsoft Word - ICOMOS CHARTIJOS KNYGA 2016 (Repaired)_RED_02_SVARUS.docx

Microsoft Word - ICOMOS CHARTIJOS KNYGA 2016 (Repaired)_RED_02_SVARUS.docx Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965 2014 metais ŠVIETIMO IR MOKYMO GAIRĖS PAMINKLŲ, ANSAMBLIŲ IR VIETŲ BEI VIETOVIŲ KONSERVAVIMO

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

Snap v1.4.1

Snap v1.4.1 2019 Gegužės 19d. apie SNAP tikslas - suburti fotografus ir medijų srities atstovus į vieną vietą, kurioje įgytų naujos informacijos, patirties, bendraminčių būryje. Informuoti žmones apie šiuo metu -

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS

SUSITIKIMO VIETA – NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS SUSITIKIMO VIETA NAUJAS ITALIJOS LIETUVIŲ TINKLAPIS Italijos lietuvių bendruomenė (ILB) pradeda naują etapą savo istorijoje ir pristato naują interneto tinklapį ITLIETUVIAI.IT. Jis atveria galimybę sužinoti,

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ

PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJ PAGAL BENDROSIOS GYVENTOJŲ KULTŪROS UGDYMO SRITIES PRIORITETŲ PROFESIONALIOJO MENO IR KULTŪROS PRIEINAMUMO VISUOMENEI DIDINIMAS, ETNOGRAFINIŲ TRADICIJŲ TĘSTINUMAS IR DAUGIAKULTŪRINIO DIALOGO STIPRINIMAS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

Terminai

Terminai SVEIKI ATVYKĘ!!! 2014-02-04 susitikimo programa 14.00 14.05 Susitikimo tikslai 14.05 14.20 PUP rengiamos temos išbandymo su vaikais rezultatai. Darbas temos rengimo grupėse 14.20 14.40 Išvadų pristatymas

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

2010 m. kovas Startavo Jono Meko svetainė viso pasaulio draugams Draugai, mano draugai! Puiku! Čia mano nauja svetainė! Taigi

2010 m. kovas Startavo Jono Meko svetainė viso pasaulio draugams   Draugai, mano draugai! Puiku! Čia mano nauja svetainė! Taigi 2010 m. kovas Startavo Jono Meko svetainė viso pasaulio draugams www.jonasmekasfilms.com Draugai, mano draugai! Puiku! Čia mano nauja svetainė! Taigi prašau apsilankyti, čia įdėsiu šiek tiek dienoraščių

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS

LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVAS FONDAS NR. 772 F E L I K S A S V I T A S KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ APYRAŠAS NR. 1 CHRONOLOGINĖS RIBOS 1942 1999 M. FELIKSO VITO FONDO NR. 772 KŪRYBOS IR VEIKLOS BYLŲ

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Eglė Karpavičiūtė ir Renata Petraitytė.Asmeninio albumo nuotr. Sveikų saldumynų Skanu nu sumanytojos, Kaune gyvenančios Eglė Karpavičiūtė (24) ir Renata Petraitytė (23) kol kas viską gamina vienos pačios,

Detaliau

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc

Microsoft Word - AMC veiklos_ataskaita 2016.doc VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS AZIJOS MENŲ CENTRAS 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2017 m. sausio 31 I. ĮSTAIGOJE 2017 METAIS ĮVYKUSIŲ RENGINIŲ (VEIKLŲ) APŽVALGA Eilės Nr. Renginio/ veiklos pavadinimas Renginio/ veiklos

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio

VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurio VšĮ VAIKO LABUI 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Jau 12 metų dirbame siekdami padėti vaikams augti laimingais, stengdamiesi įtakoti ir kurti aplinką, kurioje vaikai jaustųsi emociškai saugūs. Mes tai nevyriausybinė

Detaliau

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc

Microsoft Word - XIII SKYRIUS Kulturos pav ter.doc TURINYS I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS...2 II SKYRIUS. NUORODOS...2 III SKYRIUS. SANTRUMPOS... 3 IV SKYRIUS. ŽINIOS APIE BENDROVĘ...4 V SKYR1US. KOKYBĖS VALDYMO SISTEMA... 4 I SKIRSNIS. KOKYBĖS VALDYMO

Detaliau

knygelė liet.indd

knygelė liet.indd SVEIKI ATVYKĘ Į VALSTYBĖS PAŽINIMO CENTRĄ! 2016 m. kovo 10 d. Lietuvos Respublikos Prezidento rūmų ansamblyje atidaryto edukacinio centro vizija Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Photo Album

Photo Album Mokinio gabumų atskleidimas kryptingo meninio ugdymo procese Vilniaus Tuskulėnų vidurinėje Daiva Pilukienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pradinių klasių mokytoja metodininkė Ingrida-Viktorija Umbrasaitė

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

KULTŪRA IR VISUOMENĖ Socialinių tyrimų žurnalas (2). ISSN Meno sociologija Lietuvos meno laukas: jaunųjų meno kūrėjų požiūris Sigita

KULTŪRA IR VISUOMENĖ Socialinių tyrimų žurnalas (2). ISSN Meno sociologija Lietuvos meno laukas: jaunųjų meno kūrėjų požiūris Sigita KULTŪRA IR VISUOMENĖ Socialinių tyrimų žurnalas 2011 2 (2). ISSN 2029-4573 Meno sociologija Lietuvos meno laukas: jaunųjų meno kūrėjų požiūris Sigita Doblytė Vytauto Didžiojo universitetas Santrauka. Straipsnis

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Slide 1

Slide 1 LIMIS klasifikatoriai ir tezaurai Dalia Sirgedaitė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras 2010 m. Kas yra klasifikacija? Klasifikacija įvairiarūšių objektų skirstymas grupėmis pagal

Detaliau

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni

Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilni 2016-11-24 Detalus Aprašymas MC =16542 Spausdinti Pastatas Unikalus objekto kodas: 16542 Pilnas pavadinimas: Pastatas Adresas: Vilniaus m. sav., Vilniaus m., Žygimantų g. 1/T. Vrublevskio g. Pastatas.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Bibliotekos ištekliai ir paslaugos BIBLIOTEKA Centrinė biblioteka Gedimino g. 50 Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto biblioteka Studentų g. 56 Informatikos fakulteto biblioteka Studentų g. 50 Statybos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA LMTA rektoriaus 2019 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 91-SĮ LIETUVOS MUZIKOS IR TEATRO AKADEMIJOS VYKDOMO STOJAMOJO EGZAMINO Į KINO MENO (SPECIALIZACIJA DRAMATURGIJA) STUDIJŲ PROGRAMĄ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI

VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATI VŠĮ ŽALIASIS TAŠKAS Licencijos Nr.000001 VšĮ Žaliasis taškas ataskaitos apie veiklos organizavimo plano vykdymą 2012 metais PATIKSLINTA Priedas 2 PATIKSLINTA INFORMACIJA APIE VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Buvę JAV prezidentai ir jų verslo patirtis.flickr.com nuotr. Kai į JAV prezidento postą kandidatavęs respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad kiekvienas šalies prezidentas turėtų būti įgijęs bent trejų

Detaliau

„PowerPoint“ pateiktis

„PowerPoint“ pateiktis TURIZMO GALIMYBĖS PLUNGĖS KRAŠTE Plungės TIC turizmo vadybininkė Kristina Narkutė - Beniušienė PLUNGĖS RAJONAS Plungės rajonas įsikūręs šalies šiaurės vakaruose. Rajonas apima nemažą Žemaitijos etnografinio

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TARPDISCIPLININIS MENAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019

LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TARPDISCIPLININIS MENAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 LIETUVOS KULTŪROS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KULTŪROS RĖMIMO FONDO LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS SRITIES TARPDISCIPLININIS MENAS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO 2019 METAIS 2019 m. sausio 10 d. Nr. 1LKT-20(1.2) Vilnius

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m.

Reklaminių pozicijų įkainiai KLAIPĖDA 2017 m. Reklaminių pozicijų įkainiai 207 m Srautai Per 206 metus AKROPOLIUOSE pirko ir pramogavo daugiau kaip 48,3 mln žmonių Kodėl verta rinktis AKROPOLIO reklamines pozicijas? 2 3 4 5 6 Kontaktų skaičius yra

Detaliau

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE

OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES AUDINIŲ RAŠTUOSE OPTINIS MENAS (OPARTAS) LIETUVIŲ LIAUDIES TEKSTILĖS RAŠTUOSE Keturių pa okų iklas 2018 m. Pare gė Kau o Juozo Grušo e o gi azijos dailės okytoja ekspertė RASA KLINGAITĖ DAILĖTYRINĖ UŽDUOTIS I pa oka Susipaži

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

Ką pasako kūno kalba?

Ką pasako kūno kalba? Mokinių įsidarbinimo galimybės Vilniaus teritorinė darbo birža, Jaunimo užimtumo skyrius Jaunimo darbo centras JEI TAU 14 16 metų 14-16 metų jaunuoliams dirbti draudžiama, išskyrus jų fizines galimybes

Detaliau

Reklamos apimčių apžvalga

Reklamos apimčių apžvalga Reklamos apimčių apžvalga Reklamos monitoringas 2017 sausis-gruodis Reklamos apimčių apžvalga Kantar TNS reklamos apimčių apžvalgoje pateikiami žiniasklaidos reklamos monitoringo duomenys, reklamos apimčių

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen

Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g , Vilnius. Tel. nr , Kultūros paveldo departamen Linas Kvizikevičius (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Stepono g. 31-18, Vilnius. Tel. nr. 865912955, kulturosvertybes@gmail.com Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau