Dinah Jefferies. Dingusi sesuo. romanas. Iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Dinah Jefferies. Dingusi sesuo. romanas. Iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė"

Transkriptas

1

2 Dinah Jefferies Dingusi sesuo romanas Iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė

3 1 Rangūnas, Birma, 1936 m. Belė atlošė pečius, atmetė ilgus rausvai auksinius plaukus ir iš susijaudinimo stipriau plakančia širdimi žvelgė, kaip laivas pamažu artėja prie Rangūno uosto. Tik pagalvokit. Miestas, kur gimsta svajonės, vis dar tik blankus kontūras tolumoje, laivui skrodžiant vandenį vis labiau ryškėjantis. Pribloškiamai skaistus mėlynas dangus atrodė platesnis, nei dangui priklauso, o gelmėse tirpstantis kone juodos jūros paviršius taip spindėjo, kad Belė beveik regėjo jame savo veidą. Net ir oras mirguliavo taip, tarsi saulė iš jūros kylančią drėgmę būtų pavertusi smulkučiais besisukančiais kristalais. Valtelės jūroje kilo ir leidosi, klykiantys jūriniai paukščiai riejosi, smigdami žemyn į vandenį, ir Belė susijuokė. Triukšmas jai nekliudė, priešingai, tik sustiprino pojūtį, kad viskas aplink yra iki pašaknų kitaip. Ji taip seniai troško laisvės keliauti ir štai pagaliau gavo. Ausyse zvimbė, ji giliai įkvėpė, lyg norėtų susiurbti į save kiekvieną šios stebuklingos akimirkos dalelę, ir trumpam užsimerkė. Vėl atsimerkusi iš susižavėjimo aiktelėjo. Ne dėl šurmuliuojančio uosto, aukštų jo kranų, tikmedžio prikrautų krovininių laivų, gremėzdiškų naftos tanklaivių, garlaivių ir mažų žvejybinių valčių, susibūrusių didesniųjų laivų šešėliuose. Ir ne dėl įspūdingų baltų kolonijinio stiliaus pastatų. Nes už viso to, virš miesto, regis, ore sklandė milžiniški auksiniai rūmai. Taip, sklandė, lyg į žemę būtų nusileidusi nežinia kokio nesuvokiamo rojaus dalis. 5

4 Užkerėta kobalto spalvos dangaus fone žvilgančio aukso Belė nepajėgė atitraukti akių. Ar gali būti kas labiau kerinčio? Ji neturėjo nė menkiausios abejonės, kad pamils Birmą. Tačiau karštis slėgė ne sausa kaitra, o tvanki drėgmė, limpanti prie drabužių. Šis tas nauja, išties, bet ji įpras, kaip įpras ir prie druska bei dūmais tvoskiančio oro, graužiančio galugerklį. Išgirdusi savo vardą, grįžtelėjo ir pamatė Gloriją, moterį, su kuria susipažino denyje kelionei vos prasidėjus, dabar ji rymojo prie turėklų, užsidėjusi plačiabrylę rausvą skrybėlę nuo saulės. Belė jau buvo benusisukanti, bet Glorija šūktelėjo dar sykį. Pakėlusi balta pirštine apmautą ranką, moteris priėjo artyn. Na, krištolinis Glorijos balsas nutraukė Belės mintis. Kaip tau Švedagono pagoda? Įspūdinga, ar ne? Belė linktelėjo. Padengta tikru auksu, tarė Glorija. Keistuoliai tie birmiečiai. Visur aplink šventyklos ir auksinės pagodos. Į lauką neišeisi neužvirtęs ant vienuolio. Man regis, jie turėtų būti nuostabūs, jei jau sukūrė tokių puikių dalykų. Na, kaip sakiau, pagodų pilna visur. Mano vairuotojas laukia netoli prieplaukos. Pavėžėsiu tave į nuostabųjį mūsų viešbutį The Strand. Iš jo matyti upė. Belė nužvelgė odą aplink gilias tamsias moters akis ir nebe pirmą sykį pamėgino įspėti jos amžių. Raukšlelių buvo, bet šiaip ji atrodė gerai. Greičiau ryški nei graži, tvirta romėniška nosimi, skulptūriškais skruostikauliais ir elegantiškai prie ilgo kaklo susegtais tamsiais plaukais... bet nenusakomo amžiaus. Tikriausiai gerokai virš penkiasdešimties. Iš Glorijos kalbėjimo manieros galėjai pamanyti, kad miestas priklauso jai. Tai moteris, kurios veidas atitinka nepriekaištingai 6

5 saugomą reputaciją. Belė susimąstė, kaip ji galėtų atrodyti be storos meistriškai užtepto makiažo kaukės, skrupulingai išpieštų antakių ir kino žvaigždės lūpų. Argi visa tai karštyje neištirps? Kartkartėmis apsistoju viešbutyje The Strand po vėlyvos nakties, tiesą sakant, apsistosiu ir šiąnakt, nors, žinoma, turiu ir savo namus Aukso slėnyje, kalbėjo Glorija. Aukso slėnyje? Belė nepajėgė nuslėpti smalsumo. Taip, girdėjote apie tokį? Belė papurtė galvą ir akimirką patylėjusi nusprendė nieko nesakyti. Juk ji vis vien jo nežino, ar ne? O dabar tiesiog nepasirengusi kalbėti su beveik nepažįstamu žmogumi. Ne. Visai ne, atsakė ji. Tiesiog patiko pavadinimas. Glorija mąsliai pažvelgė į ją, ir Belė, kad ir kaip buvo pasiryžusi to nedaryti, paskendo prisiminimuose. Po tėvo mirties praėjo metai, sekėsi nekaip. Vienintelis darbas, kurį pasisekė rasti, buvo draugės knygyne, bet kiekvieną savaitę ji tiesiog gerte sugerdavo vos pasirodžiusį laikraščio The Stage numerį. O tada, laimė, pastebėjo skelbimą, kad prestižiniuose Singapūro, Kolombo ir Rangūno viešbučiuose reikalingi dainininkai. Peržiūra vyko Londone, ten ji praleido dvi sekinančias dienas nekantriai laukdama žinių. Belė buvo pasiskaičiusi. Žinojo, kad Rangūną britai valdo nuo 1852 metų, iš mažo trobelių šiaudiniais stogais miestelio jis virto didžiuliu miestu ir klestinčiu uostu, ir štai dabar ji pati jo dalis. Glorija rodė jai įspūdingus vyriausybės pastatus, privačius namus ir krautuves, o Belė duso automobilio karštyje, troško ištrūkti ir oda pajusti gaivų orą. Glorija buvo teisi. Šafrano spalvos mantijomis apsigobusių vienuolių buvo visur, matė ji ir keletą moterų, tik šios nuo galvos iki kojų buvo apsirengusios blyškiai rausvai. 7

6 Vienuolės, be jokio susižavėjimo tarstelėjo Glorija. Budistų vienuoliai ir vienuolės. Nors vienuolių moterų pasitaiko gana retai. Glorija papasakojo jai, kad Pakrantę britai pastatę pirmiausia ir būtent čia bei kvartale Fero gatvėje yra geriausia vieta verslui. Belei nelabai rūpėjo. Laiko viską ištyrinėti turės vėliau. Dabar tenorėjo didelės stiklinės šalto gėrimo ir pajusti tvirtą žemę po kojomis. Fero gatvė jums patiks, pridūrė Glorija. Pavadinta pirmojo Birmos komisaro vardu. Eina palei upę, visai kaip Pakrantė. Ji apsodinta auksinėmis kelreiterėmis, o svarbiausia, būtent ten rasite visus juvelyrus ir šilkų prekeivius. Belė nieko neatsakė, tik perbraukė ranka kaktą, ant kurios jau kaupėsi prakaito perlai. Štai ir atvykome, tarė Glorija keliui pasibaigus ir vairuotojui sustojus priešais elegantišką portiką su vienoje pusėje augančia prašmatnia palme. Bet, dievulėliau, lįskime po ventiliatoriumi. Du tylūs portjė priėjo paimti jų krepšių, o turbanu pasipuošęs durininkas nusilenkęs atidarė didžiules stiklines duris. Vestibiulio lubos buvo aukštos, oras viduje gaiviai vėsus. Labai mėgstu stebėti pro aukštus bambukus priešais viešbutį žaižaruojančią upę, prabilo Glorija, atsigrįžusi į duris. Žiūrėkite. Belė pasižiūrėjo. Įtariu, jūs apsistosite viename iš mažųjų galinių kambarių naujame priestate arba palėpėje. Girdėjau kalbų, kad jie nori uždengti baseiną ir įrengti daugiau kambarių, žinote, bet kol kas to nepadarė ir, tikiuosi, nepadarys. Ji išsitraukė pakelį Lambert and Butler cigarečių iš savo krokodilo odos rankinės ir pasiūlė vieną Belei. Belė palytėjo savo kaklą. 8

7 Negaliu. Dėl balso. Turiu jį saugoti. Žinoma. Kokia aš paika. Glorija patylėjo. Tik įspėju. Jumis dėta laikyčiausi atokiau nuo uosto ir siauriausių paupio gatvelių, ypač sutemus. Tame slaptų skersgatvių labirinte gyvena kinai. Ten kelti koją labai rizikinga. Žemas, gana santūriai ir įkyrokai atrodantis vyras pieštuko formos ūsais ir rausvu veidu atžirgliojo pasveikinti Glorijos. Ponia de Klemente, tarė jis, pataikaudamas nusilenkė ir prabilo, regis, mėgindamas nuslėpti šiaurietišką tarmę: Ir jūsų mieloji viešnia. Atleiskite, kad kišuosi, bet jei jūsų bičiulei reikėtų pagalbos, galiu įregistruoti ją tuojau pat. Ir pasisukęs nusišypsojo Belei. Ak, ne, atsiliepė Belė, nekantraudama ištaisyti jo klaidą. Aš ne viešnia, aš artistė. Dainininkė. Vyras sukando dantis ir nepaisydamas Belės kreipėsi į Gloriją: Jūs, be abejonės, žinote, kad turime atskirą tarnų įėjimą. Maloniai prašau jūsų bičiulę juo ir pasinaudoti. Glorijos antakiai pakilo, ji mandagiai, bet šaltai jam nusišypsojo. Bet, pone Fauleri, panelė Haton ne tarnaitė. Ji, kaip artistė ir, turiu pridurti, mano asmeninė draugė, turi tam tikrų teisių. Tikiuosi, jų bus paisoma. Lyg baigdama pokalbį, ji pasisuko ant kulno ir nužingsniavo prie registratūros stalo. Fauleris dar smarkiau išraudo ir nudiegęs žvilgsniu Belę sušnypštė jai sekti paskui. Atleiskite, sukuždėjo ji, spėdama, kad anas trumpas pokalbis jai į naudą neišeis. Nusivedęs ją tolyn nuo vestibiulio, jis sustojo ir atsitiesė. Esu įsitikinęs, kad rasite, kaip man atsilyginti. Nepamirškite, aš esu vadybininko pavaduotojas, tad jūs atsiskaitote man. 9

8 Jam kalbant, Belė stengėsi nesišypsoti iš nepaliaujamai judančių jo antakių. Šie, regis, tuoj ims ir iškeliaus gyventi savo gyvenimo. Belė suprato, kad vyras ne iš tų, kurie draugiškai priimtų lengvus pasišaipymus, ir susivaldė nesukikenusi. Jis įtemptai šyptelėjo. Akis turiu net ir pakaušyje. Matau viską. Ir galėčiau pasakyti, kad jūs artistės neprimenate. Ji gūžtelėjo. Na, tai iš kur jūs? Kur nors aplink Londoną? Iš Čeltnamo. Tas pats. Na, nežinau, kaip sutarsite su kitomis merginomis. Dauguma jų yra iš rytinio Londono pakraščio. Tikiuosi, nelaikote savęs per gera šiam darbui. Ji susiraukė. Kitomis? Šokėjomis. Jis kilstelėjo antakius ir nužvelgė ją. Manieringumas toli jūsų nenuves. Tikiuosi, man pavyks pritapti, tarė ji, trokšdama, kad jis nueitų, ir jam žingtelėjus šalin apsidžiaugė. Na, daugiau negaliu švaistyti laiko plepalams, burbtelėjo jis, pasuko už kampo, nuvedė ją siaurais tarnybiniais laiptais į trečią aukštą ir sustojo prie pirmų iš ketverių dažytų durų tamsiame koridoriuje. Tai jūsų kambarys, tarė ir padavė jai raktą. Gyvensite su Rebeka. Gyvens ne viena? Jos nuotaika kiek pagedo. Na, bet gal pasirodys smagu. 10

9 2 Savo kambario draugę Belė pamatė tik kitą rytą. Vakare, gulėdama lovoje ir laukdama merginos pasirodant, ji išsekusi užmigo ir krūptelėjusi pabudo tik pažadinta zvimbimo. Nekantraudama pradėti naująjį gyvenimą, atsisėdo ir įsižiūrėjo į langą, kur pora milžiniškų musių bent ji manė, kad tai musės, piktai plakėsi į stiklą. Ji nedvejodama atmetė ploną antklodę, permetė kojas ant grindų ir pasilenkė praverti lango. Mažas kambarėlis palėpėje buvo nudažytas balkšvai, jame stovėjo dvi viengulės lovos viena, po langeliu, kurį ji ką tik atvėrė, akivaizdžiai buvo užimta. Tad Belė miegojo kitoje. Viena komoda, nedidelis staliukas ir spinta tiek ir tų baldų. Bet atidariusi spintos duris, norėdama susidėlioti savo daiktus, pamatė, kad ši pilna prikišta kambario draugės drabužių. Priėjusi prie praustuvės kampe, ji apsitaškė veidą ir vylėsi, kad blyški oda negailestingoje Birmos saulėje nevirs strazdanų kratiniu. Įspūdinga išvaizda jūros žalumo akys, simetriškas ovalo formos veidas, plati burna ir tiesi nosis išskyrė ją iš minios ir puikiai pasitarnavo per perklausą. Vis dar vilkėdama naktinius, Belė išsišukavo plaukus tikriausiai gražiausia, ką turėjo, ir prisiminė motinos plaukus, kiek tamsesnius nei savo, nors tiksliai nežinojo, ar šis prisiminimas tikras. Praėjo tiek laiko. Kambario draugės vis dar nebuvo, tad Belė dar sykį atidarė spintą, svarstydama, ar iš drabužių pavyks ką nuspėti apie 11

10 merginos būdą. Pamačiusi daugybę žvilgančio raudono šilko, ji išsitraukė neką tepridengiančią suknelę, norėdama apžiūrėti iš arčiau. Durys atsilapojo ir kažkas įgriuvo vidun. Atsigręžusi Belė pamatė šviesiaplaukę vidutinio ūgio merginą, įsisprendusią rankomis į klubus ir spiginančią ją žvilgsniu. Patinka, ką? prabilo mergina. Taip. Daili, atsakė Belė ir pasiryžusi nereaguoti į priešiškumą plačiai nusišypsojo. Daili? Ji velniškai graži. Visą mėnesį jai taupiau, tad, jei neprieštarauji, norėčiau, kad nekištum prie jos nagų. Belė delsė. Atleisk. Aš... Mergina prisimerkė. Geriau viską išsiaiškinti nuo pat pradžių. Taip, žinoma. Tik mąsčiau, kur galėčiau pasikabinti savo drabužius. Mergina dirstelėjo į didžiulį Belės krepšį. Jergau, tu čia visą gyvenimą susikrovei? Belė gūžtelėjo. Mano tėvo, be reikalo sumurmėjo. Rebeka, prisistatė mergina ir ištiesė ranką. Belė ją paspaudė. Anabelė... visi vadina mane Bele. Aš šokėja, pridūrė Rebeka. Mūsų čia keturios. Belė linktelėjo ir nužvelgė netvarkingą jos išvaizdą nubėgęs makiažas aplink dideles mėlynas akis, riesta nosis, putnios raudonai dažytos lūpos ir prigludusi medvilninė suknelė, neslepianti geidulingos figūros. Tu tikriausiai nauja dainininkė. Po velnių, tikiuosi, dainuoti moki. Ankstesnioji buvo tikra netikėlė, vis ašarodavo, 12

11 nuolat slampinėdavo paniurusi, o dar ir ilgapirštė. Ėmė ir išvažiavo, pasiėmusi ir mano mėgstamiausius auskarus. Ilgėjosi namų? Nei aš žinau, nei man rūpi. Tikiuosi, tu bent nezysi. Ji patylėjo ir nužvelgė Belės veidą it ieškodama silpnumo ženklų. Pirmą sykį toli nuo namų? Ne, esu gyvenusi Paryžiuje ir Londone. Mergina linktelėjo. Na, tai iš kur tu? Pietvakarių. Čeltnamo. Prašmatnu. Belė atsiduso. Ar visada taip bus? Gal jai reikėjo pameluoti ir paminėti Birmingamą. Trumpai buvo ten dirbusi. Šeimą turi? paklausė Rebeka. Belė papurtė galvą. Pasisekė. Mūsų namuose pilna vaikų, aš vyriausia. Žinoma, myliu juos, bet nekantravau dingti. Gal jie aplankys? Rebeka nusijuokė. Nemanau. Neturi pinigų. Pliki kaip tilvikai. Mat kaip. Na, svarbiausia nesikišk į mano reikalus. Mergina, dainavusi prieš tave, buvo iš Solihalo, manėsi esanti geresnė už mus visas. Jau ko nepakenčiu, tai nepakenčiu... Na, dabar man reikia nusnūsti. Išeini? Maniau, išsikrausiu daiktus. Ak, manei, ką? pakartojo ji, mėgdžiodama Belės tartį. Žavumėlis. Dabar duok man porą valandų bluostui sudėti, išsikrausi paskui. Tiek to, bet prieš išeinant man reikia nusiprausti ir apsirengti. 13

12 Mergina tik gūžtelėjo pečiais. Aš laukiau tavęs vakar, tarė Belė. Atrodė nemandagu gulti miegoti nesusipažinus. Kur vakare buvai? Rebeka patapšnojo šnervę. Kuo mažiau žinosi, tuo mažiau plepėsi. Ak, dėl Dievo meilės... Tai tu ne kokia geruolė? Belė pasišiaušė. Žinoma, ne. Pažiūrėsim. Vonios kambarys priešais. Bet pasistenk eiti anks čiau. Jis skirtas mums visoms penkioms, o karštas vanduo pasibaigia. Staiga skleisdamas keistą garsą siena į viršų ir už spintos nuskuodė trisdešimties centimetrų ilgio driežas riesta uodega. Be lė neteko žado iš nuostabos. Rebeka nusijuokė. Jie gyvena namuose ir naktimis neleidžia miegoti. Viduje pasitaiko ir vabzdžių, didesnių nei namie, ir viena kita voverė. Kambaryje? Rebeka tiesiog nusimetė suknelę, paliko ją krūvoje ant grindų ir vien su apatiniais įsliuogė į lovą. Vos po akimirkos, kai Belė jau buvo beatidaranti duris ir einanti į vonią, mergina kilstelėjo galvą. Nieko sau, kokie plaukai, lažinuosi, tas raudonis natūralus, burbtelėjo, tada apsivertė ir nusisuko į kitą pusę. Rebeka šyptelėjo. Gal gyventi su Rebeka ir nebus taip blogai. Vakar, vos atvykus, ponas Fauleris pūsdamasis pavedžiojo ją po viešbutį. Iš didingo vestibiulio su veidrodinėmis sienomis, tamsios odos sofomis, poliruotomis medinėmis grindimis ir stikliniais staleliais jis nusivedė ją į ištaigingus valgomuosius. Visur 14

13 aplink švytėjo blyškiai rausvi šilko šviestuvai, sienas puošė Birmos paveikslai bei iškilių baltųjų vyrų bei jų brangakmeniais pasipuošusių moterų portretai. Stalai jau buvo užkloti baltutėlėmis damasto staltiesėmis. Ji gana garsiai reiškė savo susižavėjimą, kad jis liktų patenkintas, ir iš tiesų jautėsi apžavėta ir patenkinta, kad gaus čia dirbti. Jis aprodė jai daugiau ir papasakojo, kad viešbutis 1927 metais buvo visiškai renovuotas. Žinoma, manęs tada čia nebuvo. Ar seniai čia dirbate? Neseniai, atsakė jis, numodamas ranka į jos klausimą ir tęsdamas pasakojimą. Esame pats patogiausias, moderniausias Rangūno viešbutis netgi turime savo paštą ir juvelyrinių dirbinių parduotuvę, priklausančią I. A. Hamid and Co. Toliau jie užėjo į dailiai įrengtą kambarį, kur, kaip jai buvo pranešta, buvo patiekiami pusryčiai, o vėliau ir popiečio arbatėlė. Ji apžvelgė pintas kėdes ir skrupulingai padengtus stalus. Žavinga, pamanė, ir atmosfera kur kas laisvesnė nei didingame valgomajame. Jie garsėja savo popiečio arbatėle, pasakojo Fauleris išdidžiai. Kartais pyragų lieka ir darbuotojams, pridūrė jis kilniaširdiškai šypsodamasis, lyg tuos pyrago likučius jiems dovanotų būtent jis. Toliau sandėliukai, tada virtuvė aukštomis lubomis, atsiverianti į nedidelį kambarėlį, kur valgo darbuotojai, ir galiausiai jie atsidūrė viešbučio koncertų salėje, įrengtoje už priestato, o už jos buvo merginų persirengimo kambariai ir sodelis. Anksčiau čia pasirodydavo tik atvykę orkestrai, šokėjai ir dainininkai. Nuolatinė grupė ir artistai atsirado neseniai. Dar neaišku, ar pasiteisins. Ar čia atvyksta tik anglų? 15

14 Jis linktelėjo ir pridūrė: Na, ir škotų. Daug škotų. O čia dirbantys žmonės? Visi britai? Žinoma, ne. Virtuvėje patarnauja indai, durininką irgi matėte. Birmiečių nėra? Jis papurtė galvą. Birmiečiai turiu omenyje, prastuomenė, nemėgsta dirbti. Visai? Mums. Šit kaip. Nemažai labiau išsilavinusių birmiečių dirba vyriausybėje. Čia, kaip ir pagrindiniame pastate, viešosios erdvės buvo neįtikėtinai prašmatnios. Jiems grįžus į vestibiulį, Belė mostelėjo į aksominiais kilimais užtiestus plačius laiptus, kylančius į antrą aukštą, bet jis papurtė galvą. Svečių miegamieji, apartamentai ir poilsio kambariai, paaiškino. Jums ten nėra ko žiūrėti. Ir ji akimirksniu užsigeidė pamatyti. Pastebėjęs smalsumą jos veide, jis pastūmė slankiąsias duris į tamsų koridorių. Užėjus suėmė jos dešinę ranką, o kitą uždėjo ant kairiojo peties. Pamėgino stumtelėti atatupstą, bet ji išsirangė iš jo gniaužtų. Tinkama mergina kartkartėmis gali pamatyti neužimtą miegamąjį, na, žinote, kol nėra svečių. Ar jūs viena iš tokių merginų, panele Haton? Ji žingtelėjo tolyn nuo jo. Abejoju, pone Fauleri. Jis kryptelėjo galva ir prisimerkęs tarė: 16

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon

9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefon 9 Daugybė žingsnių aidi pirmo ir antro aukšto koridoriuose, trinksi varstomos durys, koridoriaus gale garsiai groja muzika. Be perstojo skamba telefonas. Pats įkarštis mums, ligoniams, ir visam personalui.

Detaliau

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo

ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo ŠEŠTADIENIS, VASARIO 1 VAJE! Mane ištiko baisiausias gyvenime ĮSIMYLĖJIMO priepuolis! Šįryt pilve man taip plazdėjo drugeliai, kad iš tikrųjų pradėjo PYKINTI! Tiktai kad nuo to buvo labai GERA! Jaučiausi

Detaliau

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu

K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinu K.Kubilinskas Ledinukas Ledo rūmuose nuo seno Senis Šaltis sau gyveno. Ir turėjo jis anūką Šaltanosį Ledinuką. Geras buvo tas anūkas Šaltanosis Ledinukas: Nesurūgęs, nesustiręs, Bet kur eina, ten ir girias:

Detaliau

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI

1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI 1 SKYRIUS Kai geros išdaigos baigiasi blogai. Iš tiesų labai labai blogai Frensis Fišas buvo labai SUSIJAUDINĘS. Galima net sakyti, NEPAPRASTAI SU SI JAUDINĘS. Labiau jis nesijaudintų net tuomet, jei jo

Detaliau

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek

Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek Trečiadienis, sausio 1 VAJE! Negi tikrai ketinu šitai padaryti? NEGALI BŪTI! Tai juk viso labo tik pokštas. Vis dėlto turiu prisipažinti, kad man šiek tiek neramu. Reikėtų rimtai apgalvoti savo veiksmų

Detaliau

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė

Jaunųjų žurnalistų tyrimas Nr. 2 – kūno kultūros mokytoja Oksana Zakarauskaitė – Paplauskienė Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai nusprendė pasidomėti tais mokytojais, kurie tik šiais mokslo metais prisijungė prie Butrimonių gimnazijos bendruomenės. Šįkart į mūsų akiratį pateko mažutė, sportiška,

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

Įkvėpkite palėpei gyvybės

Įkvėpkite palėpei gyvybės Įkvėpkite palėpei gyvybės 2 Daugumą palėpių galima paversti patrauklia gyvenamąja erdve. Skaitykite ir pasisemkite įkvėpimo. Papildoma erdvė paprasčiau nei manote Ar Jūsų namas tapo per mažas Jūsų šeimai?

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Rūta Davidonienė, Rasa Mikutienė, Ieva Ąžuolaitytė-Staneikienė. Asmeninio archyvo nuotr. Mes visos nešiojomės mintį apie paauglėms skirtus užsiėmimus, kurie būtų ne tik smagūs, bet ir naudingi. Likimas

Detaliau

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie

Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi? Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą? Kodėl kai kurie Turinys NUOSTABUSIS AŠ... 6 Kodėl esu ypatingas?... 8 Kodėl žmonių odos spalva skiriasi?... 10 Kodėl ant pilvuko aš turiu bambą?... 12 Kodėl kai kurie žmonės turi dvynius?... 14 Išbandyk tai su šeima...

Detaliau

Visada žavėjausi Vogue žurnalu. Pamenu, kaip dar paauglys gavau pirmą šio žurnalo numerį dovanų Kalėdoms. Tai buvo geriausia dovana, kokią kada nors e

Visada žavėjausi Vogue žurnalu. Pamenu, kaip dar paauglys gavau pirmą šio žurnalo numerį dovanų Kalėdoms. Tai buvo geriausia dovana, kokią kada nors e Visada žavėjausi Vogue žurnalu. Pamenu, kaip dar paauglys gavau pirmą šio žurnalo numerį dovanų Kalėdoms. Tai buvo geriausia dovana, kokią kada nors esu gavęs. Valandų valandas leidau tyrinėdamas naujas

Detaliau

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr

Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabr Paveldas Pirmasis mūrinis namas Žvėryne ir pirmoji akmenimis grįsta gatvė - Birutės 18. Autentiškas Vilniaus istorinis paveldas 1860 m. Trikotažo fabrikas Triumf. 1910 m. Spynų ir metalo dirbinių fabrikas

Detaliau

Dinah Jefferies Safyrų prekeivio paslaptis romanas Iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė

Dinah Jefferies Safyrų prekeivio paslaptis romanas Iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė Dinah Jefferies Safyrų prekeivio paslaptis romanas Iš anglų kalbos vertė Inga Stančikaitė 1 Ceilonas, 1935 Cinamono plantacija Dėl smulkaus sudėjimo sunku nuspėti jo amžių, bet, sėdėdamas po nukarusiomis

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdė

Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdė Antras skyrius Kambario apdaila Pedingtonas giliai atsiduso ir, kad negirdėtų triukšmo, užsimaukšlino ant ausų skrybėlę. Mat iš visų pusių taip brazdėjo pokšėjo, kad buvo labai sunku albumėlyje užrašinėti

Detaliau

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter

5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio ter 5 Vietoj įžangos... Labas, aš Tadas. Turbūt mane atsimenate. Einu į antrą klasę ir turiu jaunesnį brolį Gabrielių, kuris iki šiol neištaria žodžio terminatorius. Mudu a trodome taip. 6 7 Taip pat turiu

Detaliau

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M

Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Tabalai Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną M Veikėjai Skaitovai (1, 2, 3) Saulė Žvėreliai (1, 2, 3) Žvirbliai (1, 2, 3) Vabalai (1, 2) Spektaklio scenarijus VORO VESTUVĖS (pagal Justiną Marcinkevičių) Genys Pelėda Sraigės (1, 2) Paukščiai (1, 2)

Detaliau

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas:

2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: 2014 m. lapkritis Nr. 3 Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt El.paštas: ggrazinak@gmail.com TOLERANCIJOS DIENAI SKIRTAS SPECIALUS NUMERIS

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi.

MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. MOKINIŲ MINTYS PIRMĄ MOKSLO METŲ PAMOKĄ... Klasė Mokinių mintys 5 c Visada gėris nugali blogį. Gražiausi dalykai atsitinka, kai jų mažiausiai tikiesi. Mes tikim, kad kiekvieną dieną į mokyklą mus lydės

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta

PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie ta PIRKĖJO GIDAS Valgomojo stalai Puikūs stalai įstabioms akimirkoms Projektuodami valgomojo stalus galvojome apie jų kasdienį naudojimą namuose. Apie tai, kad stalas dažnai tampa šeimos, vaikų, artimųjų

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

B T TAILANDAS

B T TAILANDAS B T 1 DIENA: BANKOKAS Bankokas yra vienas iš labiausiai besivystančių miestų pasaulyje, taip pat vienas iš stambiausių tarptau nių turizmo ir verslo centrų. Bankoke gyvena karališkoji šeima, įsikūrusi

Detaliau

smalsuciai_small

smalsuciai_small LOPŠELIS -DARŽELIS SMALSUČIAI PROJEKTAS AIKŠTELĖ KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS 1 ANKETŲ APIBENDRINIMAS 2 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU VAIKAIS 3 KŪRYBINĖS DIRBTUVĖS SU TĖVELIAIS IR PERSONALU 4 PASIŪLYMAI / DARŽELIO MAKETAS

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam

ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tam ĮKVEPIANČIOS IDĖJOS UŽ MAŽIAU nei tikiesi DAUGIAU UŽ MAŽIAU...KASDIEN TOP Pižama mergaitėms su užrašu, dvispalvė: kreminės ir tamsiai mėlynos arba tamsiai mėlynos ir pilkos spalvos; berniukams su užrašu,

Detaliau

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G

2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja G 2015 metų MLM 3-6 klasių Kalėdinės šventės scanarijus DVYLIKA MĖNESIŲ Scenarijų pagal Samuelio Maršako pasaką Dvylika mėnesių parašė 6b kl. mokytoja Giedrė Savukynienė PRADŽIA: PRAKARTĖLĖS VAIZDELIS BENDRA

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą

Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą Lietuvių kalbos teksto suvokimo testai 4 klasei pagal Standartizuotą lietuvių kalbos programą V TESTAS VIEVERSYS Vertinimo instrukcija I TEKSTAS Vieversys Už teisingą atsakymą mokinys gauna 1 tašką. Už

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

Spalvinimo k.indd

Spalvinimo k.indd Seikuciu.. užduoteles, (4-5 m. aikams) Kaunas 2015 Atpžink jausmus PYKTIS P Pydas P džiaugsmas d gėda G baimė B išdidumas I drąsa D liūdesys L meilė M Iškirpk kortas. Išdėliok ant stalo, kad užrašo nesimatytų.

Detaliau

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune

Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Sveiki atvyke i mokykla Litauisk Favrskov Kommune Cia tu ir tavo tevai ras informacija apie mokykla (as) Danijoje. Atskiri punktai gali skirtis kiekvienoje mokykloje. Jei kiltu abejoniuklausk mokytoju.

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel

1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel 1 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Tadas Dapkus tel. +370 650 41 890 Dapkus@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Šnipiškės, Žalgirio g. Plotas

Detaliau

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju

ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien top marškinėliai berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos ju ĮKVEPIANČIOS VELYKOS už mažiau, NEI TIKIESI Daugiau už mažiau...kasdien berniukams, su Mikio atvaizdu bei pilkos ir turkio spalvos juostomis, mergaitėms, su Ledo šalies motyvu, baltos arba rausvos spalvos,

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc

Microsoft Word - Vestuviusvente.lt_Nuoma _viskas_2017.doc Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diametras 3m, 2,5x2,5m grindys). Kaina nuo 350 eu. Galutinė kaina priklauso nuo šventės datos, miesto. Į nuomos kainą įskaičiuota: Stalelis

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip

Klausymas Pamoka 38 Sritis ir tikslai: Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. Veikla 36 savaitę tikrinote, kaip Klausymas Suvokia visus žinomus žodžius ir frazes, šnekant nepažįstamiems kalbėtojams. 36 savaitę tikrinote, kaip vaikas naudoja savo žodžius ir kalbą su kitais šeimos nariais, norėdami užtikrinti, kad

Detaliau

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k

Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, k Įžanga apie privatumą Dalyviai tyrinės tai, kaip jie patys suvokia privatumą ir kokį poveikį jis daro jų gyvenimams. Dalyviai apžvelgs informacijos, kurią jie norėtų išlaikyti privačią, tipus ir kontekstus,

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų

2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų 2012 m. rugpjūčio 6 d. pirmadienį išvykimas iš Lietuvos. Kelionė į Rygos miestą (Latvija). Rygoje susitikimas su projekto partneriu (Latvijos Kalėjimų departamento atstovai) ir projekto koordinatoriumi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Buvę JAV prezidentai ir jų verslo patirtis.flickr.com nuotr. Kai į JAV prezidento postą kandidatavęs respublikonas Mittas Romney pareiškė, kad kiekvienas šalies prezidentas turėtų būti įgijęs bent trejų

Detaliau

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai

Microsoft Word - Hiperaktyvus vaikai Hiperaktyvus vaikas Hiperaktyvus vaikas pastoviai aktyvus, impulsyvus, jo judesiai gali būti chaotiški. Jis visada nerimsta sėdėdamas, daug kalba, dažnai neužbaigia pradėtų darbų, pamiršta įsipareigojimus,

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši

Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalvirši Kodas Nuotrauka Schema/ Nuotrauka Aprašymas M-ST1-LMDP Darbo stalas, 1400 x 700 x 740, su LMDP (laminuotos medžio drožlių plokštės) kojomis. Stalviršis ir kojos 25 mm storio, briauna 2 mm PVC. Kaina 109

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

SPA MENIU Klasikiniai kūno masažai Trukmė Kaina Klasikinis viso kūno masažas 60 min. 45 Klasikinis kūno dalių masažas*( rankų/ kojų/ pečių juostos) 30

SPA MENIU Klasikiniai kūno masažai Trukmė Kaina Klasikinis viso kūno masažas 60 min. 45 Klasikinis kūno dalių masažas*( rankų/ kojų/ pečių juostos) 30 SPA MENIU Klasikiniai kūno masažai Trukmė Kaina Klasikinis viso kūno masažas 60 min. 45 Klasikinis kūno dalių masažas*( rankų/ kojų/ pečių juostos) 30 min. 25 Klasikinis nugaros masažas 30 min. 30 Specialūs

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, AP LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTERIJOS TRANSPORTO AVARIJŲ IR INCIDENTŲ TYRIMO SKYRIUS JŪRŲ LAIVŲ AVARIJŲ IR INCIDENTŲ, ĮVYKUSIŲ 2014 METAIS, APŽVALGA 2015-04-17 NR. TA-7 2 APŽVALGOS TURINYS 1. Įvadas...3

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas

Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 008800 Gyvenamųjų namų kvartalo S. Lozoraičio g. 17, Vilniuje projekto konkursas Aiškinamasis raštas 00. TURINYS 01 - Idėja 02 - Urbanistiniai sprendiniai 03 - Teritorijos sutvarkymas 04 - Architektūra

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prekes) kruopščiai tikriname, atliekame rizikos vertinimus,

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

Kontaktai: / / tel.: Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diamet

Kontaktai:   / / tel.: Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diamet Išvažiuojamajai ceremonijai nuomojame: Kupolą ( 4,3 m aukštis, diametras 3m, 2,5x2,5m grindys) nuo 1000lt. Galutinė kaina priklauso nuo šventės datos, miesto. Į nuomos kainą įskaičiuota: Stalelis ceremonijai

Detaliau

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š

ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI  Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas š ŠV. AUGUSTINO MALDA ŠVENTAJAI DVASIAI Alsuok many, Šventoji Dvasia, kad aš mąstyčiau, kas šventa. Uždek mane, Šventoji Dvasia, kad aš daryčiau, kas šventa. Patrauk mane, Šventoji Dvasia, kad aš mylėčiau,

Detaliau

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS

LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS LT LT KALBOS IŠŠŪKIŲ VADOVAS SLAPTIESIEMS AGENTAMS ĮVEIK VISUS 50+1 KALBOS IŠŠŪKIUS IR TAPK GERIAUSIU(-IA) AGENTU(-E) LABAS, AGENTE, kaip slaptasis(-oji) agentas(-ė), dirbantis(-i) tarptautiniu mastu,

Detaliau

BRIAN TRACY

BRIAN TRACY BRIAN TRACY BRIAN TRACY Kaip išauginti laimingus, sveikus, savimi pasitikinčius vaikus ir padėti jiems įgyti pranašumą Versta iš leidinio: BRIAN TRACY The Secrets of Rising Super Kids: How to Rise Happy,

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a

VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo metų a VILNIAUS APSKRITIES 2017 METŲ I-III KETVIRČIŲ DARBO RINKOS TENDENCIJOS Moterų nedarbas išliko maženis nei vyrų. Darbo daugiausiai ieškojo 30-49 metų amžiaus asmenys, tyrintys profesinę kvalifikaciją ir

Detaliau

ŽIRGYNO PASLAUGOS

ŽIRGYNO PASLAUGOS APGYVENDINIMAS HARMONY PARK 5+* VIEŠBUTYJE Standarto klasės kambarys (2 asm.) Liukso klasės apartamentai (2 asm.) Šeimyniniai apartamentai (4 asm.) Prezidentiniai apartamentai (2 asm.) APGYVENDINIMAS PARKO

Detaliau

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_

ispudziai_is_Beepart_atidarymo_ Pilaitėje kūrybinių dirbtuvių link eita dvidešimt metų Rugsėjo 6-oji nelepino giedra. Iš pat ryto lijo. Tik prieš 18 val. perstojo lyti. Pilaitiškiai ir jų svečiai šeimomis, bendraminčių grupelėmis traukė

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek

PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prek PIRKĖJO GIDAS Vaikiški baldai STUVA DIZAINAS Ebba Strandmark SAUGUMAS Saugumas mūsų didžiausias prioritetas. Vaikiškus baldus (ir kitas vaikiškas prekes) kruopščiai tikriname, atliekame rizikos vertinimus,

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS Vaikiškos miego prekės Lovos, čiužiniai ir priedai vaikams nuo 3 metų Atėjo laikas naujai lovai? Vaikai nuolat juda, mokosi vis naujų da

PIRKĖJO GIDAS Vaikiškos miego prekės Lovos, čiužiniai ir priedai vaikams nuo 3 metų Atėjo laikas naujai lovai? Vaikai nuolat juda, mokosi vis naujų da PIRKĖJO GIDAS Vaikiškos miego prekės Lovos, čiužiniai ir priedai vaikams nuo 3 metų Atėjo laikas naujai lovai? Vaikai nuolat juda, mokosi vis naujų dalykų, tyrinėja aplinką ir žaidžia, todėl atėjus vakarui,

Detaliau

Skaitymas_ST2017_4kl.indb

Skaitymas_ST2017_4kl.indb 2017 NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Vardas, Pavardė Klasė Mokinio kodas 4SKAITYMAS 4 KLASĖ Skaitymas Atidžiai perskaityk tekstą ir atlik užduotis. Šiandien Kelmės Žemaitės viešosios bibliotekos Vaikų skaitykloje

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary

Kritinio mąstymo užduotys Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padary Bažnytinio meno paskirtis Bažnyčiai, norinčiai perteikti Kristaus jai patikėtą Naujieną, reikia meno, nes jai privalu padaryti dvasios, neregimybės, Dievo pasaulį jusliškai suvokiamą, negana to, kiek įmanoma

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k

PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų k PIRKĖJO GIDAS BETYDLIG/RÄCKA/HUGAD Tvirtinimo prie sienų ar lubų detalės ir užuolaidų karnizas DALYS Tvirtinimo prie sienos ar lubų detalė Užuolaidų karnizo laikiklis Užuolaidų karnizas Antgalis Kampinis

Detaliau

Kęstutis Kasparavičius APIE ŠĮ BEI TĄ Trumpos istorijos

Kęstutis Kasparavičius APIE ŠĮ BEI TĄ Trumpos istorijos Kęstutis Kasparavičius APIE ŠĮ BEI TĄ Trumpos istorijos APIE ŠĮ BEI TĄ Trumpos istorijos UDK 821.172-93 Ka533 Sudarė Kęstutis Kasparavičius iš savo knygų Kvailos istorijos ir Trumpos istorijos ISBN 978-609-441-323-0

Detaliau

KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) * Dažymas viena spalva (be dažų) Dažy

KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) * Dažymas viena spalva (be dažų) Dažy KIRPĖJO - STILISTO PASLAUGOS: Plaukų kirpimas 25-35 Plaukų sušukavimas Šaknų dažymas (be dažų) 20-35 30-35 * Dažymas viena spalva (be dažų) 30-40 Dažymas sruogelėmis dalinis (be dažų) Dažymas sruogelėmis

Detaliau

Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man s

Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man s Ne, ji rimtai. Iš tikrųjų rengia pobūvį, tik nenori apie jį šnekėt. Tai tuomet ne viskas su ja gerai. Suprantu, bet atrodo ji normaliai. Atidavė man sijoną ir megztinį. Tai dėl to ir normali? Ne, supranti,

Detaliau

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per

IKT varžybos Pakeliaukime po informacijos pasaulį Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime užduotis (1 priedas) Mokinukui per Varžybų vykdymo eiga 1. Komandų prisistatymas Susipažinkime. 2. 1 užduotis (1 priedas) Mokinukui per IT pamoką mokytoja uždavė užduotį surašyti IT sąvokas. Buvo bebaigiąs darbą, kai suskambo telefonas.

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

131018_Ikimokyklinuka_uzd

131018_Ikimokyklinuka_uzd IKIMOKYKLINUKAI 2013 m. 1 užduotis Komandos prisistatymas (visa komanda) 2 užduotis (teorin ) (tik vaikai) - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika - klausimai iš sveikos gyvensenos tematika (prie kiekvienos

Detaliau

Tango

Tango Klaipėdos Ąžuolyno gimnazija Darbą parengė: Gitana Grudytė, IVa Darbo vadovė: Loreta Černeckienė Klaipėda 2014 Turinys Tikslas...3 Sąvoka...4 Kilmė...5 Istorija...6-10 Tango stiliai...11-15 Tango muzika...16-17

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) prancūzų rašytojas, penkių romanų autorius. Nepaprastas

David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) David Foenkinos (Davidas Foenkino; g m.) prancūzų rašytojas, penkių romanų autorius. Nepaprastas prancūzų rašytojas, penkių romanų autorius. Nepaprastas lengvumas ir švelnumas, humoro ir gyvenimo tragizmo derinys D. Foenkinos kūrinius leidžia prilyginti oro bučiniams jie efemeriški, keliantys malonių

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation REKLAMOS PASIŪLYMAI LITEXPO yra pagrindinis ir didžiausias Baltijos šalyse parodų ir konferencijų centras siūlantis Jums ypač didelį tikslinių lankytojų srautą. Mes užtikriname Jūsų prekinio ženklo žinomumo

Detaliau

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N

OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO N OBJEKTAS ADRESAS ŽEMĖS SKLYPO KADASTRO NUMERIS UŽSAKOVAS / STATYTOJAS STADIJA STATINIO STATYBOS RŪŠIS STATINIO KATEGORIJA DALYS VIENBUČIO GYVENAMOJO NAMO, KAUNO R. SAV., KARMĖLAVOS SEN., NAUJASODŽIO K.,

Detaliau

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R

VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. R VAIKŲ DIENOS CENTRŲ VAIDMUO SOCIALIZACIJOS PROCESE: PAGALBOS GALIMYBĖS LIETUVOS VAIKAMS IR JŲ ŠEIMOMS Nesenai lankiausi viename vaikų dienos centre. Radau vaikus sėdinčius prie bendro stalo ir valgančius

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

1 K ai prieš keletą mėnesių gulėjau ligoninėje, nė nemaniau, kad šiandien liksiu gyvas, o juo labiau kad lauksiu vaiko ir būsiu susižadėjęs su pačiu n

1 K ai prieš keletą mėnesių gulėjau ligoninėje, nė nemaniau, kad šiandien liksiu gyvas, o juo labiau kad lauksiu vaiko ir būsiu susižadėjęs su pačiu n 1 K ai prieš keletą mėnesių gulėjau ligoninėje, nė nemaniau, kad šiandien liksiu gyvas, o juo labiau kad lauksiu vaiko ir būsiu susižadėjęs su pačiu nešvankiausiu angelu. Bet štai esu gyvas. Štai mes mudu

Detaliau

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas

Vilniaus Universiteto Žygeivių Klubas 2013 m. KKT varžybų Vilniaus universiteto taurei laimėti Trasų schemos ir aprašymai Atrankinės trasos Detalus atrankinių trasų aiškinimas bus varžybų dieną prieš startą. Startas bus bendras visoms komandoms,

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

R G viesinimas.pdf

R G viesinimas.pdf Dviejų butų gyvenamojo namo (6.2.) Vilniaus m. sav., Vaivorykštės g. 9, rekonstravimo projektas. PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI OBJEKTAS: Dviejų buto gyvenamasis namas (6.2.) UŽSAKOVAS STATYBOS VIETA: PROJEKTO

Detaliau

GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SVARBIAUSIA PASIRINKIMAS

GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SVARBIAUSIA PASIRINKIMAS GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI SVARBIAUSIA PASIRINKIMAS ATRASK SAVO MYGTUKĄ Juk tai ne bet koks, o Jūsų vonios kambarys. Sukurk savo naująjį vonios kambarį tiksliai pagal savo skonį ir norus. O kaip

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau