LIETUVA EUROPOJE IR PASAULYJE: CIVILIZACIJOS IR REGIONAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVA EUROPOJE IR PASAULYJE: CIVILIZACIJOS IR REGIONAI"

Transkriptas

1 LIETUVA EUROPOJE IR PASAULYJE: CIVILIZACIJOS IR REGIONAI LIETUVA EUROPOJE IR PASAULYJE: CIVILIZACIJOS IR REGIONAI Vilius Šimanskis 1, Ligita Šimanskienė 2 Vilniaus universitetas, Klaipėdos universitetas (Lietuva) Anotacija Straipsnyje analizuojamas Lietuvos identitetas Europoje, pateikiant įžvalgas civilizacijų ir istorinės perspektyvos kontekste. Pateikiama įžvalgų apie civilizacijų įtaką šalies identitetui ir regionų skirstymo problemas, atskleisti šalies identiteto formavimosi aspektai, analizuojant praeities ir dabarties politinius įvykius. Mokslinės literatūros analizė ir sintezė atskleidė, kad Lietuvai reikėtų imti pavyzdį iš Vidurio Europos šalių. Dėl bendros istorinės patirties, kultūros, tikslų ir mentaliteto derėtų labiau save sieti su Centrinės Europos valstybėmis Čekija, Slovakija, Vengrija ir Lenkija. PAGRINDINIAI ŽODŽIAI: Lietuva, Europa, regionas, identitetas. JEL KLASIFIKACIJA: H50, F50. Įvadas Šiandien tarptautinėje politikoje regime daugybę skirtingų naujų įtampos taškų. Gąsdina tai, kad nenuspėjamos atrodo ne tik valstybės, esančios už tūkstančių kilometrų, bet ir kaimyninės šalys, kaip Rusijos Federacija, bei partnerės, kaip Vokietija ar Didžioji Britanija. Atrodo, kad ilgai užsitęsęs santykinis ramybės periodas, žengęs koja kojon su sėkminga integracija į Vakarų pasaulį, artėja prie pabaigos. Lietuvai, kuri pasiruošusi pirma ištiesti ranką šalims, kurioms reikia pagalbos, kaip Ukraina ir Gruzija, ypač reikia stabilumo ir galimybės pasitikėti savo partneriais. Nors nei NATO, nes ES jokių esminių klaidų nepadarė, tačiau jų gana atsainus požiūris į Rusijos Federacijos agresiją verčia sunerimti. Šiame straipsnyje analizuojama ir pateikiama Vakarų civilizacijos charakteristika, apibrėžiamos kultūrinės ir idėjinės Europos ribos, primenamas Vidurio Europos fenomenas, siekiant kitaip pažvelgti į dabartinę Lietuvos situaciją, susiejant istorinę ir politinę perspektyvas. Šio straipsnio mokslinė problema formuluojama probleminiais klausimais: ką reiškia būti europiečiu; ką reiškia Europa; kokios Vakarų civilizacijos ribos; kur yra Lietuvos vieta Vakarų civilizacijoje; kokia dabartinių artimų politinių konfliktų ir krizių prigimtis? Straipsnio tikslas: išanalizuoti Lietuvos civilizacinę ir kultūrinę prigimtį bei identitetą. Tyrimo objektas: Lietuvos identitetas. Tyrimo metodai: teksto analizė, sintezė, loginės išvados. Visi autoriai, kurių tekstai buvo analizuoti, rėmėsi istorija, kaip pagrindine priemone aiškinant civilizacinius ir kultūrinius procesus. Nors jų teorijos tam tikrais klausimais ir skyrėsi, gauta informacija leido 1 Vilius Šimanskis Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto Kultūros istorijos ir antropologijos studijų bakalauras. Moksliniai interesai: šalių identitetas, regioninė politika El. paštas: 2 Ligita Šimanskienė daktarė (socialiniai mokslai), Vadybos katedros profesorė, Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakultetas. Moksliniai interesai: organizacinės kultūros tyrimai, konfliktų tyrimai organizacijose, komandinis darbas, kultūrų skirtumai, darnus regionų vystymas El. paštas: Tel

2 ISSN (Print), ISSN (Online). Regional Formation and Development Studies, No. 1 (18) sukurti logiškai nuoseklų naratyvą. Be to, ši tema nesileidžia susiejama tik vieno vienintelio požiūrio taško, tad skirtingų nuomonių ir teorijų daugialypiškumas padėjo visapusiškai įsijausti į sudėtingą nagrinėjamą problematiką. Vakarai ir Islamas: civilizacijų susidūrimas šiandien Civilizacija iš esmės nusako visuomenę: Kaip ji gyvena, išsilaiko, mąsto, kuria ir tobulėja [...] dirba (Halecki, 2014: 38 39). Civilizacijos sąvoka dažniausiai nusako tam tikrą civilizuotą kultūros, mokslo, industrijos ir valdžios lygį valstybėje. Šiandien vis dažniau populiariojoje kultūroje regima ir kaip skirtingų pasaulio kraštų skirtingus mentalitetus apibrėžiantis vienetas. Argumentuojant, kad šalies neįmanoma suprasti be jos kaimynų ir supančios kultūros, atveriamos durys į civilizacijų istoriją, kurių pagrindinis identifikacijos bruožas dažniausiai būna religija, nes būtent jos dėka per šimtmečius į šalies piliečių sąmones įsismelkia giliausi įsitikinimai. Kadaise Vakarų mokslininkai ir filosofai vieningai laikėsi teorijos, kad visos kultūros, šalys, kartu ir civilizacijos, turi žengti tam tikrus evoliucinius laiptelius ir galų gale pasiekti aiškią baigtį tapti demokratinėmis valstybėmis, kokias matome Vakaruose. Tačiau demokratijos principų neveiksnumas ir nepritapimas Artimuosiuose Rytuose bei Azijoje vertė permąstyti prieš tai kvestionuotas teorijas. Atkreipus dėmesį į mentalitetų skirtumus, vertybes ir net požiūrį į žmogaus gyvybę, tuo labiau religiją, pradėta svarstyti, ar Vakarų kultūrinis importas kolonializmo laikotarpiu ir vėliau kapitalizmo ir ekonominės naudos ideologijos dėka nebuvo pervertintas ir vietoj vieningo bei vienodo pasaulio nesukūrė nenuspėjamai mutavusių valstybių, kurios savo esminių identiteto dalių taip lengvai nesiruošia paleisti. Globalizacija leido iš arti pamatyti kitas civilizacijas ir savo akimis išvysti ne tik dalykus, kurie sieja, bet ir tai, kas skiria. Šiandien, migrantų krizės akistatoje, dažnas europietis ima persvarstyti ne tik multikultūralizmo filosofiją, bet ir tai, ką reiškia būti europiečiu ar tiesiog savo šalies piliečiu. Žvelgiant į kitas asimiliuotis Europoje net nesiruošiančias kultūras atsirado poreikis tvirčiau apibrėžti savąjį identitetą, bijant, kad liberalus požiūris pakenks pačių Vakarų civilizacijos gyvybingumui. Šie ir kiti klausimai, iš esmės skirti apsibrėžti identitetą, amžiuje, kai atrodė, kad skirtumai išnyks ir visas pasaulis supanašės, be abejo, sukelia įtampą tiek vidiniame asmens pasaulyje, tiek tarptautinėje politikos arenoje. Šiandien Europa rekordiškai ilgai nebuvo kankinama karo. Ir didžioji dalis po Sovietų Sąjungos žlugimo prie Europos Sąjungos prisijungusių valstybių rodo ypatingą norą bendradarbiauti su vakarietiškomis valstybėmis, išskyrus ypač euroskeptišką Vengriją. Praradus bendrą viziją ir nenumaldomai stiprėjant nacionalizmui ne tik Europos Sąjungos, bet ir visos Europos ateitis atrodo miglota. Šiandienos populistinis Europos nacionalizmas turi puikią dirvą peraugti į fašizmą: išnaudojamas vidurinės klasės nusivylimas esama padėtimi, visuomenės identiteto problemos, augantis nepasitenkinimas kitomis kultūromis, noras matyti drastiškus pokyčius, paprasčiausias nepasitenkinimas status quo ir noras grįžti į tradicinių vertybių laikus (Eco, 1995). Europa, siekdama iš naujo atrasti savo nacionalizmą, gali dar kartą sukelti vadinamuosius Vakarų civilizacijos pilietinius karus, kai iš esmės tokias pačias vertybes puoselėjančios šalys geba surasti daugiau skirtumų nei panašumų. Civilizaciniai konfliktai vyksta dviem lygiais pirmuoju lygmeniu skirtingos mažos grupės kovoja ties civilizacijų ribomis, antruoju kova vyksta tarp supervalstybių, kurios siekia ekonominės ir militaristinės viršenybės pasauliniu mastu (Huntington, 1993). Baimė, kad didieji konfliktai kils dėl kultūrinių skirtumų, o ne dėl ideologinių nesutarimų egzistuoja jau seniai. Pirmą kartą civilizacijų kovos terminas pavartotas dar kolonializmo laikotarpiu, dabartiniai įvykiai lyg ir patvirtina šias teorijas. Šiandien dažniausiai kalbama apie dviejų Vakarų ir Islamo civilizacijų konfliktą. Nors ir suvokiama, kad iš esmės abi civilizacijos yra seseriškos, t. y. monoteistinės ir kilusios iš to paties regiono jau mirusios sirų civilizacijos (Toynbee, 1986). Skirtumai dažnam atrodo per dideli ir nuo pat rugsėjo 11-osios įvykių, kuriuos lydėjo karas su terorizmu, Islamo ir Vakarų priešpriešos naratyvas niekada nebuvo nutilęs. Vis dėlto būtų netiesa sakyti, kad civilizacinio susidūrimo vertinimas yra vienintelis egzistuojantis požiūrio taškas. Yra teigiančių, kad Rugsėjo 11-ąją sekusį Irako karą kai kas vertina kaip motyvuotą ekonomiškai arba ideologiškai: respublikonai įtikėjo JAV pasaulio policininkės vaidmeniu ir siekiu nubausti nehumanišką diktatorių Sadamą Huseiną (Packer, 2005). Nepaisant Realpolitik požiūrio besilaikančių mokslinin- 145

3 LIETUVA EUROPOJE IR PASAULYJE: CIVILIZACIJOS IR REGIONAI kų, požiūris, kad Islamo civilizacija kategoriškai neigia vakarietiškas vertybes ir yra nusiteikusi prieš JAV, kartu ir Europą, dėl neįvykusio skilimo tarp jų politikos ir religijos, kaip yra įprasta Vakarų pasaulyje (Lewis, 1990), yra daug gajesnis ir, nors tokie paaiškinimai atrodo ne tokie racionalūs ar detalūs, didėjantis fundamentalistų skaičius rodo, kad religija ir stiprus kultūrinis identitetas dar vis gali versti žmones žudyti, nors tai ir nesuvokiama sekuliariems, globaliems ir supanašėjusiems Vakarams. Verta pripažinti, kad šis konfliktas, kaip ir visi kiti, negali būti visapusiškai paaiškintas vien tik teoriškai, tačiau civilizacinis-vertybinis konfliktas suteikia plačiausią naratyvą, kuriuo pasinaudojus įmanoma įvertinti situaciją nepasiklystant detalėse. Vakarai, Europa ir Europos Sąjunga Vakarų civilizacija apima Šiaurės Ameriką, Okeanijos valstybes ir Europą. Ji vienintelė gebėjo kolonializmo laikotarpiu savo ekspansiją vykdyti net persikeldama į kitus žemynus. Ši patirtis ne tik ekonomiškai sustiprino Europą, bet ir vertė tikėti pasaulio kultūrinio centro idėja, atgaivino kryžiaus karų laikotarpiu neštą misionierišką, visą pasaulį mokyti norinčią misiją, kurios ir šiandien Vakarai vis dar neatsisako. Vis dėlto tarp Europos ir likusios Vakarų dalies esama esminių skirtumų, kurių svarbiausias kitoks požiūris į nacionalizmą. Kolonializmo principu ant skirtingų tautybių pečių sukurtoms valstybėms šiandien nebūdingas toks stiprus etnocentrizmas kaip Europos valstybėms. Nors gajos problemos su nelegaliais meksikiečių imigrantais, po Rugsėjo 11-osios sekęs nepasitikėjimas musulmonais ir šiandien vėl sustiprėję neramumai su afroamerikiečių populiacija rodo, kad rasizmas Vakarų lyderės JAV viduje vis dar egzistuoja. Vis dėlto ten daug palankiau žiūrima į skirtingų kultūrų maišymąsi viename katile, kur gerbiamos ir priimtinos kiekvieno naujakurio atsivežtos tradicijos: norint būti tikru amerikiečiu neprivaloma tokio lygio asimiliacija, kokios pasąmoningai iš naujakurių reikalauja Europos šalių piliečiai (Samalavičius, 2007). Šis skirtumas ne tik padeda nubrėžti papildomas ribas civilizacijos viduje, bet ir geriau suvokti Europos ir Europos Sąjungos šiandien patiriamas problemas: geba parodyti, kodėl intymesnės Eurointegracijos projektas yra nesėkmingas ir Europos Federacijos projektas, turintis priminti Jungtines Amerikos Valstijas, nelabai įmanomas. Nacionalizmo ir euroskepticizmo augimas visada koreliuoja. Tai galima matyti Prancūzijoje ar Didžiojoje Britanijoje. Tačiau net ir pasitraukus iš ES neįmanoma nuneigti savo Vakarų ar europietiškos kultūrinės kilmės. Europa dažniausiai laikoma dviejų miestų kultūriniu vaiku: Jeruzalės dėl monoteistinės religijos, ir Atėnų dėl perduotos filosofijos tradicijos (Brague, 2001). Šių idėjų dėka gimė humaniška filosofija, kalbanti apie pagarbą kito žmogaus orumui, kartu paradoksaliai atsisakyta krikščionybės, priėmus idėją, kad valstybės valdžia ir religija turi būti atskirtos tai vienas didžiųjų Vakarų ir Islamo skirtumų. Remiantis būtent šiomis idėjomis ir rašomos, mūsų supratimu, civilizuotų valstybių konstitucijos, jų skyriai apie žmogaus teises ir laisves, kurias šiandien priimame kaip savaime suprantamas. Tačiau taip, kaip jos nėra savaime suprantamos visam likusiam pasauliui, taip ir kiti įpročiai, kuriuos šiandien laikome natūraliais, ne visada tokie buvo. Tai, ką šiandien vadiname civilizuotu elgesiu ar paprasčiausiu etiketu, Europoje pradėjo vystytis ankstyvaisiais viduramžiais, kai feodaliniai santykiai kūrė situacijas, kurios reikalavo ne tik atitinkamai elgtis su viršesnio statuso asmenimis, bet ir ugdė elementarų gebėjimą valdytis, nulemtą naujų socialinių normų (Elias, 2000). Įdomu tai, kad civilizuotumas ir humaniškumas jau pačiais seniausiais laikais apibrėždavo mūsų ir jų skirtumus. Nors senovės graikai ir romėnai nesibodėjo vergove ir kitais, taikant šiandienos kriterijus, nehumaniškais užsiėmimais, jie, kaip ir mes, mėgo kelti savo kultūrinį pranašumą dalindami pasaulį į civilizuotą ir barbarišką. Nors oficialioji Europos Sąjungos politika ir teigia, jog visos kultūros yra lygiavertės, tarptautinė politika parodo, kad veikiausiai įgimtas europietiškas išdidumas daugeliui gyventojų neleidžia to iki galo pripažinti, taigi tokios pažiūros deklaruojamos tik teoriškai, o ne įgyvendinamos praktiškai, nors dažnu atveju žmogaus teisių pažeidimai kitose pasaulio valstybėse kritikuojami tik žodžiu ir nesulaukia aktyvaus atsako. Vis dėlto verta pripažinti, kad Europa ir pats mitinis europietis yra labai sunkiai apibrėžiami konstruktai: dėl kultūrinio susitapatinimo su Vakarų civilizacija, sunkiai nubrėžiamų geografinių ribų ir ypač didelės nacionalinės bei kultūrinės įvairovės tokiame mažame teritoriniame plote sudėtinga aiškiai ir paprastai api- 146

4 ISSN (Print), ISSN (Online). Regional Formation and Development Studies, No. 1 (18) brėžti minėtas sąvokas (Halecki, 2014). Sunku net pasakyti, kada prasideda Europos istorija. Viena vertus, galima teigti, kad jos pradžia reikėtų laikyti mito apie Dzeusą ir jo meilužę Europą atsiradimą: taip atsirado pati sąvoka, be to, reikia prisiminti jau minėtą skirstymą į mes ir jie antikos laikotarpiu. Kita vertus, Karolingų dinastijos valdymas atrodytų tinkamesnis, juk tada matėme susivienijusią didelę Europos dalį, kuri primena dabartinę Europos Sąjungą. Ideologiškai pirmasis skilimas įvyko su bažnyčios schizma: susikūrė skirtingos katalikų ir ortodoksų krikščionybės atšakos. Argi tai ne Rytų ir Vakarų regionų perkirsta Europa, primenanti tą, kurioje gyvename šiandien (Davies, 2006)? Klausimas, ką reiškia būti europiečiu, dar sudėtingesnis. Ar, norint į jį atsakyti, reikia saviidentifikacijos, ar užtenka gimti tinkamoje teritorijoje (Samalavičius, 2007)? Europa iš esmės kupina paradoksų: čia pasaulietiškumas sumišęs su religija, tautinis nacionalizmas su bendros ateities idėja ir t. t. Vienintelis būdas surasti aiškius bendrumus tarp skirtingų Europos valstybių yra atsižvelgti į istoriją ir kultūrą stebint, kaip keičiasi idėjos ir kaip po žemyną migruoja kultūros. Tada susidaro aiškesnis vaizdas, bet tai nereiškia, kad jis stabilus. Vaizdas primena kvėpavimo procesą: Europa pučiasi ir traukiasi, norint ją suvokti turi pradėti nuo pačios pradžios, stebėti antikos filosofus ir pirmuosius krikščionis, nes pradėjus vėlesniu laikotarpiu, jos istorija būtų nebeaiški. Bendras identitetas glūdi tik istorijoje (Hof, 1996). Šiandien, kai ne visos žemyninės Europos šalys priklauso Europos Sąjungai ir ne visos Europos Sąjungos šalys patyrė tas pačias patirtis, tampa aišku, kad vientisas, visa apimantis naratyvas, siekiant apibrėžti Europos istoriją, neįmanomas. Europos regionai Kaip Vakarų civilizacijos daugialypiškumas verčia ją dalinti į mažesnius dėmenis, taip ir Europa negali būti lengvai suprantama jos neskaldant į dalis. Vakarinė Europos dalis nuo pat pradžių gyveno labai turiningą kultūrinį ir ekonominį gyvenimą. Vokiečių ekspansija į rytus kainavo Lenkijai vakarines žemes, bet kartu ir daug ko išmokė, ypač amatų (Gudavičius, 1997). Remiantis kortų kaladės dėsnio teorija, Europos periferijoje esančios šalys, kaip Lenkija ar Lietuva, ekonominius ir kultūrinius Vakarų Europos pasiekimus patirdavo paviršutiniškai ir galėjo tik stengtis pritapti. Europos periferijos visuomenė priminė kampu pastūmėtas kortų kalades: viršutinės jų kortos buvo visai ar beveik pasiekusios liniją, kurią lietė centro visuomenių kaladės. Apatinės kortos arba liko vietoje, arba tik nedaug pasistūmėjo į priekį (Gudavičius, 1997: 42). Būtent dėl šios nedėkingos geografinės padėties Lietuvai ir teko Vakarų Europos kultūros semtis per savo Vakaruose esančią kaimynę Lenkiją. Kadangi pastaroji turėjo kultūrinį pranašumą, neužtruko, kol Lietuva, siekdama tapti visaverte Europos dalimi, atsidavė Lenkijos viršenybei ir sumokėjo skaudžią kainą lietuvių kalbą ir lietuvybę nustūmė į šalį, taip prarasdama ir politinį elitą, kuris pradėjo lenkėti. Dažniausiai valstybės prie Europos prisijungdavo per krikštą, kurį mums teko priimti du kartus. Galima tik pasvajoti, kur šiandien būtume, jeigu po Mindaugo krikšto to nebūtų tekę daryti antrą kartą. Galbūt šiandien mums nereikėtų vėl iš naujo bandyti integruotis į Europą ir būtume integrali jos dalis. Šis Europos centro ir periferijų skirstymas yra tik vienas iš daugelio galimų tipologijų ortodoksiškos ir katalikiškos, protestantiškos ir katalikiškos, pagoniškos ir krikščioniškos, komunistinės (rytų) ir kapitalistinės (vakarų) ir t. t Tačiau šie išvardyti skirstymai skirti tam tikriems specifiniams istoriniams momentams pagrįsti. Periferijų ir centro suvokimas leidžia matyti jau minėtą Europos išsiplėtimo ir susitraukimo efektą ir nesukuria binarinio suvokimo, kai sukuriami per daug kontrastingi skirtingų europų paveikslai (Davies, 2006). Juk negalima sakyti, kad Lietuva ir Lenkija buvo tokios pačios šalys kaip Rusija ar vienalytės su katalikiškąja Prancūzija. Žinoma, nusprendus Europą padalinti į regionus, neįmanoma išvengti grubaus skaldymo. Veikiausiai kokybiškiausias skirstymas į regionus įmanomas pasitelkus Vidurio Europos sąvoką. Vidurio Europa turi kelis skirtingus apibrėžimus: vieniems tai ėjimu į Europą, kaip ir Lietuva, užsiėmusios valstybės (Bumblauskas, 2002), kitiems pokumunistinis regionas, automatiškai Rusijos Federaciją ir Baltarusiją pavadinant Rytų Europa. Aišku yra viena, kad kiekviena iš siūlomų klasifikacijų vis dėlto nurodo, kad Vidurio Europos gyventojams Vakarų Europa visada buvo tam tikras tikslas ir kultūros mokytoja (Lonnie, 1996). Nepaisant to, regionas, kurį sudaro Lenkija, Slovakija, Čekija ir Vengrija, per savo istoriją pergyveno daug įvykių, kurie šias šalis susiejo tarpusavyje. Čia prasidėjo abu pasauliniai karai ir šiandien 147

5 LIETUVA EUROPOJE IR PASAULYJE: CIVILIZACIJOS IR REGIONAI šiam regionui sunku atsikratyti Rytų Europos etiketės. Tačiau šios valstybės visada buvo Vakarų Europos sąjungininkės ir mokinės, tad jas vadinti tik Rytų Europos šalimis būtų neteisinga. Bendra su Vakarais kultūrinė patirtis Renesanso, Reformacijos, Švietimo, Prancūzijos ir Pramonės revoliucijų metu ir Vakarų gynėjų nuo puolančių musulmonų (Wandycz, 1997) pozicija yra bendra istorinė patirtis ir tapatinimasis su vakarietiškomis vertybėmis. Nors kultūros požiūriu skirtingos Vidurio Europos šalys kartais gebėdavo vykdyti kokybiškų intelektinių kūrinių eksportą į Vakarų Europą, iš esmės idėjos visada sklisdavo iš Vakarų, pradedant krikščionybe ir baigiant kapitalizmu bei demokratija dešimtajame XX a. dešimtmetyje. Vidurio Europa nėra būsena, tai kultūra, lemtis. Jos sienos lygiai taip pat, kaip ir pačios Europos, turi būti nuolat perbraižomos (Kundera, 1984). Būdama istorinių verpetų įkaitė Vidurio Europa turi rūpintis tuo, apie ką šalys, kaip Vokietija ar Rusija, net nesvarsto: paprasčiausiu išlikimu, tautos egzistavimu, bijant prarasti savo kalbą, kultūrą, tradicijas. Galima tik svarstyti, kas būtų atsitikę, jei okupacija būtų trukusi dar kelis dešimtmečius. Ar tada Vidurio Europos šalys save dar regėtų kaip einančias į Vakarus? Kitaip tariant 1945 m. Sovietų okupuotos valstybės išgyveno ne tik politinę, bet ir kultūrinę katastrofą. Trys klaustukai: Rusija, Turkija ir Lietuva Priimtas sprendimas žvelgti giliau ir atsisakyti supaprastintos Europos regionų teorijos iškelia kitus nepatogius klausimus. Ką būtent šiame civilizacijos ir regioniniame konflikte veikia Rusija ir Turkija? Šiandien abi šios šalys pasižymi gana agresyvia užsienio politika, skirtumas tas, kad Turkija yra viena pagrindinių Europos Sąjungos partnerių, į Europą besiintegruojančių jau ne vienerius metus. Ypač šiandien, ištikus migrantų krizei, Turkijos svarba išauga. Žvelgiant grynai kultūriniu aspektu, ji jokiu būdu negalėtų prisijungti prie Europos arealo, tačiau verta pripažinti, kad dar prieš kelerius metus rimtai svarstyta, ar Turkijos nederėtų prijungti prie Europos Sąjungos, argumentuojant bendra istorine patirtimi nuo Otomanų laikų, europietiška Istanbulo prigimtimi, stipria ekonomika, polinkiu į demokratiją ir idėja, kad šis žingsnis leistų Europai išmokti multikultūrizmo ir atsiverti Islamui (Samalavičius, 2007). Šiuo metu dėl didelių demokratinių suvaržymų Turkijos viduje nuo tokių kalbų dažniausiai susilaikoma. Be to, idėja, kad savo noru būtų siekiama dar artimesnio santykio su Islamu daugelį Europos gyventojų gąsdintų ir tikrai nesužavėtų. Kita vertus, Turkija yra pagrindinė šalis, galinti sumažinti migrantų skaičių, šiuo metu ji tai daro naudodamasi finansine parama iš ES. Paradoksalu, bet Turkija šiuo metu pradedama pozicionuoti kaip multikultūrizmą stabdanti partnerė, nors dar neseniai tikėtasi, kad bendradarbiavimas su Turkija jį tik paskatins. Rusijos Federacija taip pat priklauso kitai civilizacijai ortodoksų, turint omenyje tikėjimą ir skirtingą kultūrinį paveldą. Ši šalis, nors ir perėmusi Bizantijos paveldą kartu su Balkanais, nuo viduramžių iš esmės egzistavo kultūriniame ir politiniame Europos gyvenime, tačiau niekada nei religine, nei vertybine, nei kultūrine prasme nebuvo europiečiai. Kyla panašus klausimas kaip ir dėl Turkijos, ar priklausant kitai civilizacijai galima priklausyti bendrai kultūrinei terpei su Vakarų Europa? Veikiausiai tam tikrais periodais Rusiją tikrai galima būtų įtraukti į išsipūtusį Vakarų žemėlapį, tačiau analizuojant nūdienos valstybę, kažin: autoritarinis režimas, pažeidinėjamos žmogaus teisės, nesibodima kovinių konfliktų. Kita vertus, Rusija gerokai artimesnė Europai nei Turkija dėl savo krikščioniškų šaknų. Rusijos klausimas aktualus ne tiek dėl dabartinės situacijos, kiek keliant klausimą, kur Europos kontekste yra Lietuva, nes, kai kurių istorikų teigimu, Lietuvos ir Rusijos priklausymas vienam Europos regionui yra faktas. Vis dėlto žvelgiant iš istorinės perspektyvos Rusija ir Lietuva skiriasi, nes priklauso skirtingoms civilizacijoms: Lietuvoje daug anksčiau susiformavo tiek luominė, tiek parlamentinė sistemos, iš esmės skyrėsi nuosavybės santykiai Rusijoje iki Pirmojo pasaulinio karo tik 10 proc. ūkininkų spėjo suformuoti individualius ūkius, tuo tarpu Lietuvoje individualūs alodai egzistavo jau XII a. (Bumblauskas, 2012). Galų gale didelis Europos Sąjungos palaikymas ir sklandi eurointegracija šiandien leidžia pareikšti, kad Lietuva neturi būti viename regione su Rusija, nors vis dar galima išgirsti kalbų apie stiprios rankos ilgesį, polinkis į autoritarizmą ją nustumia į Europos periferiją. Vis dėlto Vidurio Europos patirtys skausmingai primena Lietuvos padėtį, juk buvimas tarp dviejų skirtingų civilizacijų yra amžina Lietuvos regionistikos problema. Šiandien Lietuvos ir Vidurio Europos panašumą gali rodyti siekis sukurti bendrą Europos Sąjungos istorijos naratyvą: Lietuvoje, kaip ir likusiose Vidurio 148

6 ISSN (Print), ISSN (Online). Regional Formation and Development Studies, No. 1 (18) Europos valstybėse matoma nostalgija sovietmiečiui tuo skiriamės nuo Vidurio Europos šalių. Savotiška kultūrinė šizofrenija, nors, įstoję į ES, bandome įrodyti, kad komunizmo nusikaltimai žmogiškumui nenusileidžia nacizmo ir dėl to nesame linkę pasitikėti Rusija, kartu savo kultūroje matome ne tik kasdienio gyvenimo Sovietų Sąjungoje, bet tam tikrais atvejais ir buvusios valdžios nostalgiją (Macdonald, 2013). Kiek ironiška, bet, nors Vidurio Europa yra geografiniame Europos viduryje, ar bent netoli jo, ji niekad tuo viduriu iš esmės nebuvo (Kavaliauskas, 2012). Dėl to Lietuva kaip ir prieš tai minėtos šalys (Lenkija, Čekija, Vengrija ir Slovakija) nuolat išgyvena identiteto paieškos konfliktą. Būtina prisiminti ir tai, kad Lietuva mokėsi iš Lenkijos. Žinome, kad regionų ribos laikui bėgant perbraižomos. Tai lemia tiek karai, tiek konkrečioje šalyje gyvenančių žmonių noras susieti savo gyvenimą su tam tikra ideologija, kultūriniu gyvenimu, civilizacija. Kaip save identifikuoja Lietuva? Su kuo save tapatina? Manome, kad jau laikas teigti, kad Lietuva yra Vidurio Europa, o ne Rytų Europa dėl istorinės patirties ir vyraujančių vakarietiškų vertybių. Vidurio Europa ir Lietuva: bendros patirtys ir bendra ateitis Labai keista, bet atrodo, kad Lietuvos žmonių sąmonėje Vidurio Europa neegzistuoja, tarsi mes dėtume visas pastangas išvengti akistatos su kultūriškai ir mentališkai panašiomis valstybėmis. Galbūt taip yra dėl vis dar gyvo nepalankumo Lenkijai, su kuria turėjome ilgą ir nenuobodžią istoriją, tačiau ieškant vietos tiek politinėje, tiek ekonominėje tarptautinėje arenoje atrodytų natūralu save sieti su panašiomis valstybėmis ir kartu su jomis ieškoti sprendimų, kurie būtų naudingi panašių problemų kamuojamoms valstybėms. Juk būtent Lenkija jau kurį laiką gana garsiai išsako ir dažno lietuvio mintis apie ES politiką posovietinių šalių požiūriu. Ji, kaip ir Lietuva, buvo pasirengusi nenusileisti Rusijos apologetams Ukrainos krizės laikotarpiu. Sakyti tai, ką galvoja, nebijo ir Vengrija. Tačiau dėl šiuo metu ten sustiprėjusio nacionalinio populizmo nėra pagrindo aklai sekti šios šalies lyderiu. Puikus Lietuvos ir Vidurio Europos bendrumo pavyzdys polinkis į autoritarinį režimą ir nacionalizmą, kuris pasireiškė tarpukariu, kai visame regione vyravo autoritariniai režimai (Webb, 2008) Jeigu save sietume su Vidurio Europa, stebėdami Vengrijoje vykstančius įvykius mokytumėmės, kaip elgtis, kad mūsų šalis netaptų nacionalfašistine. Tačiau Lietuva, nemąstydama apie panašią Vengrijos ir Lietuvos istoriją ir priklausymą Vidurio Europai, neišnaudoja progos sau užduoti svarbius klausimus, kurie nulemtų tolesnę jos ateitį. Belieka tikėtis, kad sveikos politinės nuovokos lietuviams netrūks. Tie patys ekonominio augimo, suvereniteto išsaugojimo, siekio išsaugoti kalbą ir kultūrą tikslai, siejantys Lietuvą su Vidurio Europa, susivienijus leistų surasti daug geresnius sprendimus, nei atsiduoti Vakarų Europos malonei, kuri ne tik nesupranta mūsų patirties, bet ir nėra linkusi mumis visiškai pasitikėti (Bideleux, Jeffries, 1998). Vidurio Europa yra mažų šalių, kurių istorijos niekad neatrodė svarbios likusiam pasauliui, teritorija. Taigi elementaru savimi pradėti rūpintis ne siekiant sukurti mitinį Baltijos tigrų vienetą, o skirti dėmesį istoriškai panašesnėms šalims, kurių patirtys ir mentalitetas beveik sutampa su mūsiškiu. Išvados Dabartinė situacija Europoje verčia permąstyti savąjį identitetą ne tik Europos senbuves, bet ir naujas nares, tokias kaip Lietuva. Suvokiant Vakarų pasaulio daugialypiškumą ir nuolatinę kaitą, faktą, kad tiek jis, tiek pati Europa yra daugialypė, galima nubrėžti papildomas ribas. Sekant kultūrinio eksporto keliais per istoriją matomos naujos, ypač Lietuvoje pamirštamos, Vidurio Europos ribos. Dėl bendros istorinės patirties, kultūros, tikslų ir mentaliteto Lietuvai derėtų save labiau sieti su Centrinės Europos valstybėmis Čekijos Respublika, Slovakija, Vengrija ir Lenkija. Toks pasirinkimas leistų Lietuvai sėkmingiau plėtoti tarptautinę politiką ir išspręstų dalį egzistencinių identiteto klausimų, kuriai šiuo metu trūksta ateities vizijos. Literatūra Bideleux, R., Jeffries, I. (1998). A History of Eastern Europe: Crisis and Change. Routledge. Brague, R. (2001). Ekscentriškoji Europos tapatybė. Aidai. 149

7 LIETUVA EUROPOJE IR PASAULYJE: CIVILIZACIJOS IR REGIONAI Bumblauskas, A. (2002). Lietuva ir Europos istoriniai regionai. Šiaurės Atėnai, Nr Prieiga internete: libis.lt:8080/archyvas/viesas/ / id=62 [žiūrėta ]. Davies, N. (2006). Europe East and West. London: Jonathan Cape. Eco, U. (1995). Ur-fascism. The New York Review of Books, June 22. Prieiga internete: [žiūrėta ]. Elias, N. (2000). The Civilizaing Process. Blackwell publishers Ltd. Gudavičius, E. (1997). Pastumtos kortų kaladės dėsnis. Lietuvos istorijos studijos, Nr. 4, p Halecki, O. (2014). Europos istorijos ribos ir skirstymai. Margi raštai. Hof, I. U. (1996). Švietimo Epochos Europa. Baltos lankos. Huntington, S. (1993). The Clash of Civilizations. Foreign Affairs. Prieiga internete: articles/united-states/ /clash-civilizations [žiūrėta ]. Johnson, R. L. (1996). Central Europe: enemies, neighbors, friends. Offord University Press. Kavaliauskas, T. (2012). Central Europe between 1989 and 2012: Geopolitical, Cultural, and Socioeconomic Shifts. Lexingtin Books. Kundera, M. (1984). The Tragedy of Central Europe. New York Review of Books. Lewis, B. (1990). The Roots of Muslim Rage. The Atlantic, Vol. 17, No. 4, p Macdonald, Sh. (2013). Memorylands: Heritage and Identity in Europe today. Routledge. Packer, G. (2005). The Assassins Gate: America in Iraq. Farrar, Strauss and Giroux. Samalavičius, A. (2007). Europos kultūros profiliai: atmintis, tapatumas, religija. Vilnius: Kultūros barai. Toynbee, J. A. (1986). Civilizacijos teismas. Problemos., Nr. 34, p Mintis. Wadycz, S. P. (1997). Laisvės kaina: Vidurio Rytų Europos Istorija nuo viduramžių iki dabarties. Baltos lankos. Webb, A. (2008). Central and Eastern Europe since Routledge. LITHUANIA IN THE EUROPE AND THE WORLD: CIVILIZATIONS AND REGIONS Vilnius University, Klaipėda University (Lithuania) Summary Current political situation in Europe was a wakeup call for a lot of Europeans. Migrant crisis provoked them to ask new questions about their own identity as both members of Europe and as individuals with a distinct an ethnic origin. Globalization made Western World question not only their identities, but also different theories about cultural evolution. Right now for most members of European Union, and furthermore of Western World, the idea of multiculturalism seems unlikely to be possible, and might cost the west and Europe its future. Focus on clashes of different civilizations as a starting point in understanding international relations lets us get a bigger picture of a very detailed, intervened and unclear system, while its objective truth is doubtful, different theories about it can help in better understanding and after that better political positioning. There is a clear distinction between Islam and West civilizations that are more than only religious differences it is also about mentality, psychology and ethics. So far most successful civilization known as the Western world is not quite singular its culture and mentalities is different in different parts of the world. While whole Europe has a lot in common its borders are redrawn after every major political, economic or cultural change, and even after that you still have to point out that there are still many differences between different regions in Europe. The western core has been doing cultural exports for centuries now, and based on how much of that influence different Europe regions got, and how integral they are to the face of Europe we can say how its 150

8 ISSN (Print), ISSN (Online). Regional Formation and Development Studies, No. 1 (18) regions should be divided. Just like Europe s, region maps are drawn and redrawn. Two countries who have long, and substansful relationships with the rest of Europe are Turkey and Russia. Both of them are regarded as peripheries of main Europe. Russia s distinct difference from her western neighboring gave birth to a new term for a Central Europe. Consisting of Slovakia, Czech Republic, Hungary and Poland Central European countries share same mentalities, history, goals and dreams. Lithuania s struggles throughout the ages mirror ones of Central Europe very well, and while it is usually not regarded as a part of it has more than a fair share of differences from Russia and a lot of similarities to Central European countries, even a long lasting relationship with Poland. There is a great opportunity in siding with these countries with same goals and mentalities, because it would provide Lithuania a better heard voice among countries that are far more integral to the Western world, European Union or Europe itself. KEYWORDS: Lithuania, Europe, region, identity. JEL CODES: H50, F

Présentation PowerPoint

Présentation PowerPoint Imigracija ir Darbo migracija ES ir Lietuvoje Audra Sipavičienė TMO, EMN Migracijos svarba pasaulyje 2,9% 2,8% 2,8% 2,9% 3,2% 3,3% 3,4% 3,5% Iš kurių 75+ milijonai arba maždaug 1/3 yra Europoje 153 mln

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf

Pofsajungu_gidas_Nr11.pdf 2 p. 3 p. 4 p. Šiame straipsnyje pristatoma profsąjungų svarba ir galimos jų veiklos kryptys, kovojant su diskriminacija darbo rinkoje. Ši profesinių sąjungų veiklos sritis reikšminga ne tik socialiai

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

8 klasė Istorijos standartizuotas testas

8 klasė Istorijos standartizuotas testas 1. Kam viduramžiais valstiečiai turėdavo duoti dešimtinę? A Amatininkams. B Bažnyčiai C Pirkliams. D Miestiečiams. 2. Kaip vadinama liga, kuri viduramžiais buvo išplitusi Europoje? 3. Laikotarpius išdėstykite

Detaliau

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA

TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA TAUTINIŲ MAŽUMŲ APSAUGOS PAGRINDŲ KONVENCIJA Europos Tarybos valstybės narės ir kitos šią tautinių mažumų apsaugos pagrindų konvenciją pasirašiusios valstybės, manydamos, kad Europos Tarybos tikslas yra

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Pilietiskumas_klasteris [Compatibility Mode] Mokslo ir tyrimų klasteris Pilietiškumas ir tapatumas šiuolaikinėje visuomenėje Pilietiškumo kaita, tapatumo iššūkiai: dalyvavimo ir įgalinimo strategijų ieškant Vadovas: prof. dr. Artūras Tereškinas,

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Svarplys

Svarplys ANDRIUS ŠVARPLYS CURRICULUM VITAE ASMENINĖ INFORMACIJA Dabartinis statusas: Vytauto Didžiojo universitetas, Politologijos katedra, lektorius. Pilietybė: lietuvis Šeimyninė padėtis: vedęs Gimimo data: 1976.

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Dominykas Orda.Asmeninio albumo nuotr. Kaunietis Dominykas Orda (25) siekia užkariauti užsienio rinkas ir pelnyti pasitikėjimą platformoje Indiegogo, pristatydamas nuotaikingą sporto inventorių Funky Dumbbells.

Detaliau

BZN Start straipsnis

BZN Start straipsnis Lilija Šmeliova ir Roma Žilionytė. Asmeninio albumo nuotr. Ilgalaikio makiažo meistrės Lilija Šmeliova (44) ir Roma Žilionytė (39) prieš kelerius metus nusprendė, kad jau pats metas dalytis savo patirtimi.

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija pagrindinis šalies įstatymas Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkričio 2 d. Lietuvos Respublikos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume.

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK

Priedas Nr.15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIK Priedas 15 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2018 m..mėn... d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2018/2019m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos:

GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: GYVENIMO APRAŠYMAS BENDROJI INFORMACIJA Vardas: Pavardė: Marija Kučinskienė Mokslo vardas ir laipsnis: Profesorė, socialinių mokslų daktarė Pareigos: Profesorė Telefono numeris: + 370 5 2366 137 El. pašto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujosios (Z) kartos vaikai Sociologija. Kartų teorijos 1955-1965 1966-1976 1977-1994 1995-2012 Kūdikių bumo II karta X karta Y karta Z karta Šiuo metu mūsų visuomenėje susiformavę gyvena 4 kartos. Kiekviena

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012

Microsoft PowerPoint - Svietimo lyderyste- BMT,2012 Lyderystė vardan mokymosi Eglė Pranckūnienė Mokyklų tobulinimo centras 2012 02 29 Įsivertinimas Ką aš labiausiai vertinu savo darbe? Kokios profesinės karjeros aš siekiu? Kaip man to pasiekti? Kokios galėčiau

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra

VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Pra VILNIAUS UNIVERSITETAS TEISĖS FAKULTETAS Teisė [6011KX002 ] Studijų programos planas TVIRTINU Programos komiteto pirmininkas Profesorius Dr. Jonas Prapiestis Studijų pakopa: Studijų rūšis: Studijų forma:

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt

Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje.ppt Tikintieji ir netikintieji Lietuvoje: tarp tolerancijos ir diskriminacijos dr. Milda Ališauskienė Naujųjų religijų tyrimų ir informacijos centras milda@religija.lt Religinė įvairovė Lietuvoje ( duomenys

Detaliau

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE

Priedas Nr.18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu Nr. V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VE Priedas 18 PATVIRTINTA Kauno Veršvų gimnazijos direktoriaus 2017 m. liepos.. d. įsakymu V- KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJA TOLERANCIJOS UGDYMO CENTRO VEIKLOS PLANAS 2017/2018m.m. VEIKLOS TURINYS 1. Tikslas Skatinti

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au

PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta au PRIEDAI 199 G priedas. Skirtingų kartų elektroninių vartotojų portretai G.1 lentelė. Kūkikių bumo kartos elektroninio vartotojo portretas (sudaryta autorės) Table G.1. Electronic customer profile of baby

Detaliau

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot

Microsoft Word - 02S2005_LT.dot E U R O P O S P A R L A M E N T A S 2005 m. birželio 16-17 d. EUROPOS VADOVŲ TARYBA Briuselis PIRMININKO p. JOSEP BORRELL FONTELLES KALBA PIRMININKAVIMO IŠVADOS 02/S-2005 Vadovybė s generalinis direktoratas

Detaliau

Logotypes, ppt and webbsites for Agoing abroad, two alternatives

Logotypes, ppt  and webbsites for Agoing abroad, two alternatives Keliaujame į užsienį moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas ir tinklaveika tarp ES ir Rytų Europos Rasa Baliulevičienė Rietavo verslo informacijos centro projektų administratorė 2015 liepos

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam

Kritinio mąstymo užduotys Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testam Pažadėtoji žemė: Dievo Karalystė 1. Užduotis. Moralinės problemos kėlimas remiantis Šventuoju Raštu Perskaityk Senojo Testamento ištrauką ir suformuluok moralinę problemą pagal vieną iš šių aprašymų, iškelk

Detaliau

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal

VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal VIDURINIO UGDYMAS Vidurinis ugdymas neprivalomas, trunka dvejus metus (11 ir 12 vidurinės mokyklos ar gimnazijų III IV klasės). Mokiniai mokosi pagal individualius ugdymosi planus. (Pagal vidurinio ugdymo

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

mokymosi ištekliai

mokymosi ištekliai 1 dalis. Kokia mano tapatybė? Tema: Kuo jūs save laikote? Tapatybė Kokie veiksniai nulemia, kas mes esame? Ši dalis padės mums pažvelgti į save ir pabandyti identifikuoti žmones, vietas ir dalykus, kurie

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: IFEB B029 Pavadinimas lietuvių kalba: Atsinaujinančiosios energetikos sistemos. Pavadinimas anglų kalba: Renewable energy systems. Dalyko apimtis: 6 kreditai, 160 valandos,

Detaliau

Sociologija. Mintis ir veiksmas 2008/2 (22), ISSN Nacionalizmo sociologija Andrius Švarplys Europinio tapatumo sunkumai: diskursas, kultūra,

Sociologija. Mintis ir veiksmas 2008/2 (22), ISSN Nacionalizmo sociologija Andrius Švarplys Europinio tapatumo sunkumai: diskursas, kultūra, Andrius Švarplys Europinio tapatumo sunkumai: diskursas, kultūra, politika ir post-nacionalizmas Santrauka. Straipsnyje išryškinami svarbiausi specifiniai europinį tapatumą formuojantys diskursai: nacionalizmo,

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU

ISSN ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAU ISSN 1392-4095 ACTA HISTORICA UNIVERSITATIS KLAIPEDENSIS X KULTŪRINIAI SAITAI ABIPUS NEMUNO: MAŽOSIOS LIETUVOS REIKŠMĖ DIDŽIAJAI LIETUVAI SPAUDOS DRAUDIMO METAIS (1864-1904) KLAIPĖDOS UNIVERSITETO BALTIJOS

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 H2020 Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra Informacinis renginys, Lietuvos mokslo taryba Živilė Ruželė, zivile.ruzele@lmt.lt 2019 m. birželio 7 d. Turinys 1. Plėtros stipendijos 2. Patarimai Twinning

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 1 Informaciniai karai: kaip kovoti su priešiška propaganda? Vytautas Keršanskas Kaunas, 2018-03-01 Propagandos apibrėžimas Propaganda tikslingas, sistemiškas bandymas formuoti suvokimą, manipuliuoti žinojimu

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 EKOLOGINIS UGDYMAS ĮGYVENDINANT GAMTOSAUGINIŲ MOKYKLŲ PROGRAMĄ MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ DARŽELYJE GILIUKAS 2013 Kiekviena pradžia yra sunki, kad ir ką bepradėtumei, pirmieji žingsniai visad būna nedrąsiausi,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai Mokinių ir mokytojų mobilumo poveikis mokyklai. Vitalis Balsevičius Šiaulių Didždvario gimnazija 2011-10-07 Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai www.dg.su.lt didzdvaris@dg.su.lt Tarptautinis

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat

ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikat ŠEIMOS ĮGALINIMO GALIMYBĖS PUOSELĖTI VAIKŲ PSICHIKOS SVEIKATĄ JOLITA JONYNIENĖ, dr. psichologė, lektorė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Sveikatos psichologijos katedra Mokslinė-praktinė konferencija

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje

Vadybos(administravimo) koncepcijų realizavimas praktikoje ISSN 1648 2603 (print) ISSN 2029-2872 (online) VIEŠOJI POLITIKA IR ADMINISTRAVIMAS PUBLIC POLICY AND ADMINISTRATION 2013, T. 12, Nr. 1 / 2013, Vol. 12, No 1, p. 148 153 Viešojo administravimo studijų krypties

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

ok.2019

ok.2019 Join us for the best version of Open Kitchen yet 20 19 OPEN KITCHEN 2019 ATEITIESFORMA MAISTO FORMA ATEITIES MAISTO 20 19 Brangus restorano savininke, Sveikiname! Jei Jūs sulaukėte šio pranešimo, vadinasi,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Skaitmeninės kabelinės televizijos galimybės Mindaugas Žilinskas Ryšių reguliavimo tarnybos Radijo ryšio departamento direktorius Vilnius, 2012 m. 1 Turinys 1. Raiškiosios (HD) televizijos standartai ir

Detaliau

Brochure 4

Brochure 4 Kaip mes priimame sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo 1 Apie šį lankstinuką Šiame lankstinuke paaiškinama kaip valstybinės prokuratūros vadovas (DPP) priima sprendimus dėl baudžiamosios bylos kėlimo.

Detaliau

Pazymejimai_

Pazymejimai_ DOKUMENTŲ (PAŽYMĖJIMŲ), SUTEIKIANČIŲ TEISĘ JUOS PATEIKUSIEMS ASMENIMS NAUDOTIS KELIŲ TRANSPORTO LENGVATOMIS, PAVYZDŽIAI Važiavimo keleiviniu kelių transportu lengvatos pagal Lietuvos Respublikos transporto

Detaliau

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Tyrimas atliktas pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k

Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, k Socialiniai tinklai ir bendrinimas Dalyviai turės progą pagalvoti apie privatumą, kai internete bendrina informaciją ir bendrauja su kitais, o ypač, kai naudojasi socialiniais tinklais. Dalyviai gebės

Detaliau