2016 m. atmintinų datų kalendorius

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2016 m. atmintinų datų kalendorius"

Transkriptas

1 2016 m. atmintinų datų kalendorius Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2016 metų gruodžio mėnesį minėsime Prezidento, Steigiamojo Seimo komiteto, rengusio Lietuvos Konstituciją, pirmininko, šeštojo Lietuvos premjero, gydytojo, publicisto Kazio Griniaus 150-ąsias gimimo metines, siekdamas paminėti šią Lietuvai ir jos žmonėms svarbią istorinę asmenybę, nutarė 2016 metus paskelbti Prezidento Kazio Griniaus metais. Seimas, atsižvelgdamas į tai, kad 2016 metų vasario mėnesį bus minimos kompozitoriaus, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo Tarybos nario Juliaus Juzeliūno 100-osios gimimo metinės, nutarė 2016-uosius paskelbti kompozitoriaus Juliaus Juzeliūno metais. Seimas, atsižvelgdamas į mažėjantį knygų perkamumą ir skaitymą Lietuvoje, įvertindamas tai, kad bibliotekų atgaivinimas, jų fondų papildymas, susitikimų su rašytojais, kūrybos vakarų, knygų aptarimų, jaunųjų rašytojų skatinimo renginių organizavimas turėtų didžiulę reikšmę visuomenės tobulėjimui ir dvasingumo bei kultūros ugdymui, nutarė 2016-uosius paskelbti Bibliotekų metais. Seimas, pabrėždamas vietos bendruomenių reikšmę įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką, atsižvelgdamas į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą, vertindamas vietos bendruomenių pilietiškumą ir veiklumą kaip svarbiausią prielaidą vietos ekonominei, socialinei ir kultūrinei plėtrai, 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais metais minėsime 1941 m. birželio 14 d. prasidėjusio masinio Lietuvos piliečių trėmimo liūdną 75-ių metų sukaktį metais minėsime 1941 m. birželio d. Lietuvių tautos sukilimo 75-ių metų sukaktį. SAUSIS 1 d. Naujieji metai. Lietuvos vėliavos diena 1 d. Rašytojui GASPARUI ALEKSAI 70 (g.1946) 1 d. Literatūros tyrinėtojui PETRUI BRAŽĖNUI 75 (g.1941) 1 d. Prozininkui JERONIMUI LAUCIUI 70 (g. 1946) 1 d. Rašytojui JUOZUI MARCINKEVIČIUI 70 (g.1946) 3 d. Kalbininkui JUOZUI PIKČILINGIUI 90 ( ) 3 d. Trys Karaliai 6 d. Literatūros tyrinėtojui RIMVYDUI ŠILBAJORIUI 90 ( ) 7 d. Rašytojui ANTANUI VENCLOVAI 110 ( ) 8 d. Karo lakūnui STEPONUI DARIUI (JUCEVIČIUI) 120 ( ) 9 d. Tautosakininkui LIUDVIKUI RĖZAI 240 ( ) 12 d. Amerikiečių rašytojui DŽEKUI LONDONUI 140 ( ) 13 d. Laivės Gynėjų diena 14 d. Prozininkui LIUDUI DOVYDĖNUI 110 ( ) 14 d. Gamtininkui, rašytojui, fotografui SELEMONUI PALTANAVIČIUI 60 (g.1956) 17 d. Kalbininkui, poetui, vertėjui KLEOPUI JURGELIONIUI 130 ( ) 22 d. Poetui KORNELIJUI PLATELIUI 65 (g.1951) 23 d. Archeologei MARIJAI BIRUTEI ALSEIKAITEI GIMBUTIENEI 95 ( ) 25 d. Rašytojui, vertėjui PETRUI VILEIŠIUI 165 ( ) 27 d. Austrų kompozitoriui VOLFGANGUI AMADĖJUI MOCARTUI 260 ( ) 27 d. Rusų rašytojui MICHAILUI SALTYKOVUI ŠČEDRINUI 190 ( ) 29 d. Prancūzų rašytojui ROMENUI ROLANUI 150 ( ) 30 d. Rašytojui VIKTORUI BRAZAUSKUI 75 ( )

2 30 d. Rašytojui STEPUI ZOBARSKUI 105 ( ) 31 d. Kompozitoriui VYTAUTUI KLOVAI 90 ( ) VASARIS 2 d. Rašytojui BALIUI SRUOGAI 120 ( ) 8 d. Poetui JONUI JAKŠTUI 85 (g.1931) 10 d. Poetui PRANUI VAIČAIČIUI 140 ( ) 9 d. Užgavėnės 11 d. Pasaulinė ligonių diena 12 d. Poetei ZITAI GAIŽAUSKAITEI 65 (g.1951) 13 d. Istorikui ADOLFUI ŠAPOKAI 110 ( ) 14 d. Šv. Valentino diena 16 d. Lietuvos valstybės atkūrimo diena 16 d. Rašytojui VIKTORUI MILIŪNUI 100 ( ) 18 d. Poetui VIKTORUI VALAIČIUI 100 ( ) 20 d. Kompozitoriui JULIUI JUZELIŪNUI 100 ( ) 21 d. Tarptautinė gimtosios kalbos diena 24 d. Šv. Motiejaus, Vieversio diena 24 d. Vokiečių kalbininkui, tautosakininkui, pasakininkui VILHELMUI GRIMUI 230 ( ) 25 d. Poetui FAUSTUI KIRŠAI 125 ( ) 28 d. Istorikui, rašytojui MOTIEJUI VALANČIUI 215 ( ) KOVAS 1 d. Literatūros tyrinėtojui KAZIUI UMBRASUI 100 ( ) 3 d. Tarptautinė rašytojų diena 4 d. Lietuvos globėjo Šv. Kazimiero diena 7 d. Istorikui, kritikui JONUI ŠLIŪPUI 155 ( ) 8 d. Tarptautinė Moters diena 11 d. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena 12 d. Diplomatui, vertėjui JUOZUI URBŠIUI 120 ( ) 13 d. Rašytojai, kritikei SOFIJAI KYMANTAITEI ČIURLIONIENEI 130 ( ) 16 d. Knygnešio diena 16 d. Knygnešiui JURGIUI BIELINIUI 170 ( ) 18 d. Rašytojai GABRIELEI PETKEVIČAITEI BITEI 155 ( ) 20 d. Žemės diena 21 d. Pasaulinė poezijos diena d. Šv. Velykos 27 d. Tarptautinė teatro diena 28 d. Lietuvos įstojimo į NATO diena 31 d. Anglų rašytojui DŽONUI FAULZUI 90 ( ) BALANDIS 1 d. Juokų ir melagių diena 1 d. Pasaulinė paukščių diena 1 d. Poetui MARCELIJUI MARTINAIČIUI 80 (g ) 2 d. Tarptautinė Vaikų knygos diena 4 d. Poetui JULIUI JANONIUI 120 ( ) 7 d. Pasaulinė sveikatos diena 8 d. Prozininkui TOMUI ARŪNUI RUDOKUI 50 (g ) 9 d. Aktoriui BRONIUI BABKAUSKUI 95 ( ) 12 d. Rašytojui VYTAUTUI SIRIJOS GIRAI 105 ( )

3 15 d. Tarptautinė kultūros diena 15 d. Poetui, vertėjui VYTAUTUI KARALIUI 85 (g.1931) 18 d. Tarptautinė paminklų apsaugos diena 21 d. Britų rašytojai ŠARLOTEI BRONTĖ 200 ( ) 22 d. Dailininkui ALGIMANTUI ŠVĖGŽDAI 75 (g.1941 m. Kelmėje ) 23 d. Jurginės (Šv. Jurgio diena) d. Nacionalinė bibliotekų savaitė 27 d. Medicinos darbuotojų diena GEGUŽĖ 1 d. Motinos diena 1 d. Tarptautinė darbininkų diena 1 d. Lietuvos įstojimo į ES diena 3 d. PROZININKEI LIUDVIKAI DIDŽIULIENEI ŽMONAI 160 ( ) 5 d. Dailininkei, grafikei ADAI SKLIUTAUSKAITEI 85 (g. 1931) 6 d. Austrų filosofui ZIGMUNDUI FROIDUI 160 ( ) 6 d. Lenkų rašytojui HENRIKUI SENKEVIČIUI 170 ( ) 7 d. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena 7 d. Indų rašytojui RABINDRANATUI TAGOREI 155 ( ) 9 d. Europos diena 12 d. Kanados rašytojui, gamtininkui FARLIUI MOVETUI 95 (g m.) 15 d. Rusų rašytojui MICHAILUI BULGAKOVUI 125 ( ) 15 d. Tarptautinė šeimos diena 25 d. Dailininkei grafikei SIGUTEI VALIUVIENEI 85 (g.1931) 31 d. Pasaulinė nerūkymo diena BIRŽELIS 1 d. Tarptautinė vaikų gynimo diena 1 d. Prozininkei, kritikei AUŠRAI MARIJAI SLUCKAITEI - JURAŠIENEI 80 (g.1936) 5 d. Tarptautinė aplinkos apsaugos diena 5 d. Tėvo diena 5 d. Poetui VYTAUTUI MAČERNIUI 95 ( ) 6 d. Dailininkei, scenografei DALIAI MATAITIENEI 80 (g.1936) 6 d. Lenkų rašytojai ELIZAI OŽEŠKIENEI 175 ( ) 8 d. Rašytojui JUOZUI APUČIUI 80 ( ) 14 d. Gedulo ir Vilties diena 14 d. Amerikiečių rašytojai HARIETAI BIČER- STOU 205 ( ) 15 d. Okupacijos ir genocido diena 15 d. Poetei STASEI LYGUTAITEI - BUCEVIČIENEI 80 (g.1936) 15 d. Rusų rašytojui ALEKSANDRUI VOLKOVUI 125 ( ) 23 d. Rašytojui ANTANUI VAIČIULAIČIUI 110 ( ) 24 d. Joninės (Rasos šventė) 26 d. Tarptautinė kovos su narkomanija diena 27 d. Bibliotekininkystės pedagogei, knygotyrininkei GENOVAITEI RAGUOTIENEI 85 (g. 1931) 30 d. Lenkų poetui ČESLOVUI MILOŠUI 105 ( ) LIEPA 2 d. Poetui STASIUI ŽLIBINUI 80 (g.1936) 6 d. Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo Valstybės diena 7 d. Rašytojui, religijotyrininkui GINTARUI BERESNEVIČIUI 55 ( ) 8 d. Poetui ALGIMANTUI PABIJŪNUI 80 (g. 1936) 10 d. Prancūzų rašytojui MARSELIUI PRUSTUI 145 ( ) 11 d. Literatūros tyrinėtojui, publicistui STASIUI LIPSKIUI 75 (g.1941)

4 15 d. Žalgirio mūšio diena (1410 m.) 17 d. Pasaulio lietuvių vienybės diena 18 d. Poetui GINTARUI PATACKUI 65 (g.1951) 18 d. Anglų rašytojui VILJAMUI TEKERĖJUI 205 ( ) 26 d. Anglų rašytojui DŽORDŽUI BERNARDUI ŠO 160 ( ) 28 d. Anglų vaikų rašytojai BEATRISEI POTER 150 ( ) 31 d. Medininkų tragedijos diena RUGPJŪTIS 3 d. Poetui VACIUI REIMERIUI 95 (g.1921) 8 d. Rašytojui VYTAUTUI ALMANIUI 80 (g.1936) 9 d. Prozininkui JURGIUI JANKUI 110 ( ) 15 d. Žolinė 15 d. Rašytojui JOKŪBUI JOSADEI 105 ( ) 15 d. Škotų rašytojui VALTERIUI SKOTUI 245 ( ) 23 d. Juodojo Kaspino diena 24 d. Rašytojui ROMUALDUI BALTUŠNIKUI 75 ( ) 27 d. Rašytojui JONUI ŠIMKUI 110 ( ) 27 d. Amerikiečių rašytojui TEODORUI DRAIZERIUI 145 ( ) 30 d. Poetei GRAŽINAI CIEŠKAITEI 65 (g.1951) RUGSĖJIS 1 d. Mokslo žinių diena 2 d. Baltijos jūros diena 3 d. Estų rašytojui JANUI RANAPUI 85 (g. 1931) 8 d. Vytauto Didžiojo karūnavimo diena. Šilinės 9 d. Prozininkei ONAI MATUIZAITEI 80 (g.1936) 13 d. Kariuomenės vadui, generolui STASIUI RAŠTIKIUI 120 ( ) 13 d. Anglų vaikų rašytojui ROALDUI DALIUI 100 ( ) 15 d. Vokiečių rašytojai LIZABETEI VELSKOPF- HENRICH 115 ( ) 19 d. Anglų rašytojui VILJAMUI GOLDINGUI 105 ( ) 22 d. Saulės mūšio diena (1236 m.) 22 d. Baltų vienybės diena 23 d. Lietuvos žydų genocido diena 24 d. Amerikiečių rašytojui FRENSIUI SKOTUI FICDŽERALDUI 120 ( ) 26 d. Poetui ANTANUI VIENAŽINDŽIUI 175 ( ) 30 d. Pasaulinė Širdies diena SPALIS 1 d. Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena. Tarptautinė muzikos diena 2 d. Šv. Angelų sargų diena. Policijos šventė 4 d. Tarptautinė gyvūnų globos diena 5 d. Tarptautinė mokytojų diena 8 d. Rašytojui KAZIUI INČIŪRAI 110 ( ) 8 d. Rašytojui VYTENIUI ROŽUKUI 65 (g.1951) 10 d. Vertėjui, prozininkui JERONIMUI RALIUI 140 ( ) 15 d. Tarptautinė baltosios lazdelės diena 16 d. Anglų rašytojui OSKARUI VAILDUI 160 ( ) 20 d. Eseistui JUOZAPUI ALBINUI HERBAČIAUSKUI 140 ( ) 24 d. Jungtinių tautų organizacijos diena 25 d. Konstitucijos diena 25 d. Ispanų tapytojui PABLUI PIKASO 135 ( )

5 27 d. Poetei, dramaturgei RAMUTEI SKUČAITEI 85 (g. 1931) 31 d. Dailininkui ANTANUI ŽMUIDZINAVIČIUI 140 ( ) LAPKRITIS 1 d. Visų šventųjų diena 2 d. Vėlinės 3 d. Lietuvos Respublikos prezidentui, ekologui, politikui VALDUI ADAMKUI - 90 (g. 1926) 4 d. Prozininkui BRONIUI BUŠMAI 70 (g.1946) 4 d. Rašytojui DANIELIUI MUŠINSKUI 65 (g. 1951) 10 d. Žurnalistui Algimantui Čekuoliui 85 (g. 1931) 11 d. Rusų rašytojui FIODORUI DOSTOJEVSKIUI 195 ( ) 13 d m. sukilimo dalyvei EMILIJAI PLIATERYTEI 210 ( ) 14 d. Rašytojai JURGAI IVANAUSKAITEI 55 ( ) 23 d. Lietuvos karių diena 23 d. Visuomenės veikėjui JONUI BASANAVIČIUI 165 ( ) 24 d. Prozininkui ROMUALDUI KALONAIČIUI 75 (g.1941) 24 d. Prozininkui, vertėjui KAZIUI JANKAUSKUI 110 ( ) 24 d. Italų rašytojui K. KOLODŽIUI 190 ( ) 26 d. Aktorei GALINAI DAUGUVIETYTEI 90 (g ) 28 d. Austrų rašytojui STEFANUI CVEIGUI 135 ( ) 29 d. Dramaturgui JUOZUI GRUŠUI 115 ( ) 29 d. Rašytojui ANTANUI ŠKĖMAI 105 ( ) GRUODIS 1 d. Pasaulinė kovos su AIDS diena 3 d. Pasaulinė žmonių su negalia diena 5 d. Amerikiečių režisieriui VOLTUI DISNĖJUI 115 ( ) 8 d. Rašytojui ROMUI GUDAIČIUI 75 (g. 1941) 8 d. Rašytojai LAURAI SINTIJAI ČERNIAUSKAITEI 40 (g. 1976) 10 d. Literatūros tyrinėtojui VINCUI KUZMICKUI 80 ( ) 12 d. Prancūzų rašytojui GIUSTAVUI FLOBERUI 195 ( ) 17 d. Lietuvos Respublikos prezidentui, gydytojui, publicistui, varpininkui KAZIUI GRINIUI 150 ( ) 23 d. Rašytojui POVILUI DIRGĖLAI 75 ( ) 24 d. Šv. Kūčios 24 d. Rašytojui ALGIMANTUI PALTAROKUI 85 ( ) 25 d. Šv. Kalėdos