metų sezono Lietuvos jaunimo U-19 futbolo čempionato nuostatai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "metų sezono Lietuvos jaunimo U-19 futbolo čempionato nuostatai"

Transkriptas

1 metų sezono Lietuvos jaunimo U-19 futbolo čempionato nuostatai 1. SĄVOKOS 1.1. Čempionatas metų sezono Lietuvos jaunimo futbolo čempionatas, t. y. aukšto meistriškumo sporto varžybos, kurias sudaro U-19 amžiaus divizionas, vykdomos ratų sistema ruduo pavasaris Nuostatai šie metų sezono Lietuvos jaunimo futbolo čempionato nuostatai LFF Lietuvos futbolo federacija LVJUFA Lietuvos vaikų ir jaunių ugdymo futbolo asociacija LFTA Lietuvos futbolo teisėjų asociacija FIFA Fédération Internationale de Football Association UEFA Union of European Football Associations IFAB International Football Association Board Varžybos LFF ar jos pavedimu LVJUFA vykdomos jaunimo futbolo varžybos COMET LFF administruojama futbolo informacinė sistema, pasiekama interneto adresu Klubas viešasis ar privatus juridinis asmuo, veikiantis sporto srityje, turintis futbolo komandą ir esantis LFF nariu tiesiogiai ar per atitinkamą LFF narį Komanda grupė vieno Klubo oficialių asmenų ir žaidėjų, reguliariai besitreniruojančių ir dalyvaujančių Rungtynėse Pagrindinė Komanda Klubo pagrindinė komanda Dublerinė Komanda tai antroji Klubo komanda, kurioje, sutinkamai su šiais Nuostatais, gali žaisti atitinkamas skaičius žaidėjų iš Pagrindinės Komandos ir atvirkščiai Rungtynės dviejų Komandų rungimąsis pagal IFAB patvirtintas Futbolo žaidimo taisykles, tarpusavio pranašumui išsiaiškinti Varžybų Dalyvis LFF ar jos pavedimu LVJUFA vykdomose Varžybose dalyvaujantis asmuo Kalendorius LFF Vykdomojo komiteto patvirtintas Varžybų kalendorius LVJUFA Drausmės Komitetas drausmės organas, nagrinėjantis Čempionato protestus ir drausminius nusižengimus. 2. BENDROJI DALIS 2.1. Šie Nuostatai nustato metų sezono sezono Čempionato organizavimo ir vykdymo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su Čempionato organizavimu ir vykdymu susijusius klausimus Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LFF Vykdomajam komitetui ir galioja iki metų sezono Čempionato Nuostatų patvirtinimo Čempionatą organizuoja ir vykdo LVJUFA Nuostatai yra sudaryti vadovaujantis FIFA, UEFA, LFF, LVJUFA įstatais, LFF Klubų licencijavimo ir kitomis taisyklėmis bei reglamentais. 3. BENDROSIOS ČEMPIONATO NUOSTATOS 1

2 3.1. Kiekvienas Klubas, turintis teisę dalyvauti Čempionate, privalo LVJUFA nustatytu terminu pateikti elektroninę registracijos formą, oficialų rašytinį prašymą, COMET sistemos naudojimo sutartį, asmens duomenų tvarkymo sutartį ir gauti LVJUFA patvirtinimą, suteikiantį teisę dalyvauti Čempionato Varžybose Pateikdamas šį prašymą Klubas automatiškai įsipareigoja paklusti bei laikytis FIFA, UEFA, LFF, LVJUFA įstatų, reglamentų, taisyklių ir sprendimų bei IFAB nustatytų futbolo žaidimo taisyklių, o taip pat įsipareigoja visus ginčus spręsti LFF nustatyta tvarka Klubas, turintis teisę dalyvauti Čempionate, šios teisės netenka, jeigu: LVJUFA nustatytais terminais nepateikia prašymo dalyvauti Čempionate ir/ar registruoti jo Komandą šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka ir/ar kitų pagal šiuos Nuostatus reikalaujamų dokumentų; Klubo Komanda yra pašalinama iš Čempionato už šių Nuostatų, LFF Drausmės kodekso, LFF, LVJUFA įstatų, reglamentų, taisyklių pažeidimus ir/ar sprendimų nevykdymą; Klubo Komanda pasitraukia iš Čempionato savo sprendimu Klubui netekus teisės dalyvauti Čempionate, atitinkamo Klubo Komanda pereina į žemesnę LVJUFA organizuojamą lygą (jeigu tokia yra), tuo suteikdama šios žemesnės lygos aukščiausius sportinius pasiekimus turinčio Klubo Komandai teisę dalyvauti aukštesnėje lygoje, jeigu Klubas, kuriam priklauso tokia Komanda, atitinka kitus Nuostatuose nustatytus reikalavimus. Tokiai žemesnės lygos Komandai suteikta teisė laikoma įgyta pagal sportinius pasiekimus. Klubo, kurio Komanda šiame Nuostatų straipsnyje nustatytu atveju, pereina į žemesnę lygą, joje gali dalyvauti tik tuo atveju, jeigu yra įvykdomi ir/ar ji atitinka atitinkamos lygos vykdymą reglamentuojančiuose nuostatuose (taisyklėse) nustatytus reikalavimus, susijusius su dalyvavimu toje lygoje Šių Nuostatų 3.4. straipsnis netaikomas, jei Klubo Komanda yra pašalinama iš Čempionato, remiantis straipsniu arba Klubo Komanda pasitraukia iš atitinkamo Čempionato diviziono straipsnyje numatytais pagrindais. Tokiu atveju, Klubui netekus teisės dalyvauti Čempionate, atitinkamo Klubo Komanda įgyja teisę registruoti Klubo Komandą tik žemiausioje atitinkamo amžiaus grupės LVJUFA organizuojamoje lygoje Čempionate dalyvaujantys Klubai turi ne vėliau ne vėliau kaip 7 (septynias) kalendorines dienas iki pirmojo turo Rungtynių pateikti oficialią Komandos dalyvių paraišką, kurioje būtų nurodyti registruoti žaidėjai, treneriai ir oficialūs asmenys. Komandos atstovas, pateikdamas paraišką patvirtina, jog visi Komandos nepilnamečiai nariai turi savo tėvų/globėjų leidimus Varžybų metu būti filmuojami, fotografuojami ir neprieštarauja, jog LFF ir LVJUFA Varžybų organizatoriai nuotraukas ar video naudotų Varžybų populiarinimo tikslais Komandų užimamos vietos turnyrinėje lentelėje nustatomos pagal surinktų taškų sumą Jeigu sužaidus paskutines Čempionato diviziono Rungtynes, į jų nugalėtojo vardą pretenduoja dvi ar daugiau Komandų, surinkusios vienodai taškų, skiriamos papildomos Rungtynės (jeigu į nugalėtojo vardą pretenduoja dvi Komandos) arba vieno rato turnyras (jeigu į nugalėtojos vardą pretenduoja daugiau nei dvi Komandos) neutralioje aikštėje Komandos negali vykdyti papildomos žaidėjų registracijos į šių Nuostatų 3.8 straipsnyje numatytas papildomas Rungtynes dėl Čempionato nugalėtojų titulo Išskyrus šių Nuostatų 3.8 straipsnyje numatytus atvejus, dviem ar daugiau Komandų surinkus divizione vienodai taškų, aukštesnę vietą turnyrinėje lentelėje lemia (eilės tvarka): tarpusavio susitikimų rezultatai: taškai, įvarčių skirtumas, didesnis įmuštų įvarčių skaičius, didesnis pergalių skaičius; bendras įmuštų bei praleistų įvarčių skirtumas; didesnis įmuštų įvarčių skaičius; 2

3 didesnis pergalių skaičius; mažesnis raudonų, geltonų kortelių taškų skaičius (raudona kortelė 4 taškai, geltona kortelė 1 taškas); burtai Čempionate gali dalyvauti tik 1 (viena) Klubo Komanda Jokie Klubai negali nei tiesiogiai, nei netiesiogiai dalyvauti iš LFF pašalinto nario vykdomose varžybose ar turnyruose be atskiro LFF Vykdomojo komiteto leidimo Komandos pavadinimas turi būti sudarytas iš vieno žodžio arba žodžių junginio Komandos pavadinime negali būti daugiau nei 2 (dviejų) juridinių vienetų pavadinimų. Komandos pavadinime negali būti pateikti savivaldybių biudžetinių įstaigų pavadinimai, sutrumpinimai ir abreviatūros Klubas sezono metu negali keisti Komandos pavadinimo ir/ar ženklo (logotipo) Čempionato Rungtynės turi prasidėti ne anksčiau 10:00 (dešimtos) valandos ryto. Vėliausias leidžiamas laikas pradėti Rungtynes 19:00 (devyniolikta) valanda Čempionate žaidžiami 2 (du) kėliniai po 45 (keturiasdešimt penkias) minutes su 15 (penkiolikos) minučių pertrauka Rungtynėms pasibaigus lygiosiomis mušami 11 (vienuolikos) metrų baudiniai IFAB nustatytose Žaidimo taisyklėse nustatyta tvarka. Už pergalę skiriami 3 (trys) taškai, už pergalę po baudinių 2 (du) taškai, už pralaimėjimą po baudinių 1 (vienas) taškas, už pralaimėjimą 0 (nulis) taškų Žaidėjų marškinėliai privalo būti su numeriu, tuo pačiu numeriu tose pačiose Rungtynėse gali žaisti tik 1 (vienas) vienos Komandos žaidėjas. Žaidėjų numerius, atitinkančius jų dėvimų marškinėlių numerius prieš kiekvienas Rungtynes COMET sistemoje patvirtina Klubo paskirtas Komandos atstovas Žaidėjų marškinėlių numeriai privalo atitikti tuos numerius, kurie Žaidėjams buvo priskirti Žaidėjus registruojant Čempionate. Žaidėją išregistravus iš Klubo, jo turėtas numeris gali būti priskirtas kitam Žaidėjui Ant Rungtynėse dalyvaujančių žaidėjų marškinėlių nugaros privalo būti žaidėjo numeris bei gali būti įrašyta žaidėjo vardas ir/ar pavardė Žaidėjai privalo vilkėti marškinėlius su numeriais nuo 1 (vieno) iki 99 (devyniasdešimt devynių). Jeigu naudojamas 1 numeris, jis privalo būti vilkimas vartininko Pasitraukusiai ar pašalintai iš Čempionato diviziono Komandai, nesužaidus pusės (50 procentų) Rungtynių, jos pasiekti rezultatai anuliuojami (visa Rungtynių statistika yra anuliuojama, išskyrus Rungtynių drausmines nuobaudas). Pasitraukusiai ar pašalintai iš Čempionato diviziono Komandai, sužaidus ne mažiau kaip pusę (50 procentų) Rungtynių, jos pasiekti rezultatai paliekami, o nesužaistose Rungtynėse įskaitomi pralaimėjimai rezultatu 0:3. Pasitraukusiųjų ar pašalintų Komandų žaidėjams ir oficialiems asmenims drausminės nuobaudos išlieka galioti, nebent LVJUFA Drausmės Komitetas priimtų kitą sprendimą Čempionate Klubas negali perleisti teisių į Komandą, išskyrus atvejus, kai LFF Vykdomasis komitetas savo sprendimu suteikia leidimą perleisti šiame straipsnyje numatytas teises LFF Vykdomojo komiteto sprendimu Klubas, dėl kurio yra duomenų, jog jis tiesiogiai ir/ar netiesiogiai galėjo dalyvauti bet kokioje veikloje, kuria būtų siekiama daryti įtaką Rungtynių baigčiai ir/ar eigai, gali būti pripažintas neturinčiu teisės dalyvauti Čempionate arba LFF ir LVJUFA organizuojamose Varžybose iš esmės. Tokio LFF Vykdomojo komiteto sprendimu atveju, Klubas netenka teisės dalyvauti LFF ir LVJUFA Varžybose ir jose jokia Klubo Komanda nedalyvauja. 3

4 4. DALYVAVIMAS ČEMPIONATE IR JO ORGANIZAVIMO TVARKA metų sezono Čempionate gali žaisti ne vyresni kaip 2004 metų gimimo žaidėjai. Čempionato Klubo Komandoje gali būti registruotas neribotas skaičius žaidėjų, gimusių 2003 metais. Tik 3 (trys) žaidėjai ir 1 (vienas) vartininkas, gimę 2003 metais, turi teisę žaisti aikštėje už Klubo Komandą tų pačių Rungtynių metu metų sezono Čempionate įgyja teisę dalyvauti tik šiuose Nuostatuose nustatytus reikalavimus atitinkančių Klubų Komandos. Turinčių teisę dalyvauti Čempionate Klubų Komandų sąrašas tvirtinamas LFF Vykdomojo komiteto sprendimu Čempionatas vyksta 4 (keturių) ratų sistema (namai ir išvyka) tai yra, visos Komandos tarpusavyje žaidžia po 4 (ketverias) Rungtynes su kiekviena kita Komanda pagal Bergerio sistemą Čempionato nugalėtojams suteikiami metų sezono Lietuvos jaunimo futbolo čempionų vardai Čempionato trijų prizinių vietų laimėtojams įteikiamos taurės bei medaliai metų sezono Čempionate, jeigu pastarasis būtų suformuotas, teisę turinčių dalyvauti Komandų sąrašas formuojamas atsižvelgus į Klubų Komandų metų sportinius pasiekimus ir pateiktus rašytinius prašymus Visi kiti, šiuose Nuostatuose nenumatyti perėjimo į Čempionatą atvejai yra nagrinėjami LVJUFA valdybos posėdyje metų sezono Čempionato Rungtynės žaidžiamos su 5 (penkto) dydžio futbolo kamuoliu Geltonos kortelės, gautos Čempionato Rungtynėse sumuojasi. Klubo Komandos žaidėjas ir/ar oficialus asmuo Čempionato metu gavęs 4-tą, 6-tą, 8-tą, 9-tą, 10-tą, 11-tą ir taip toliau geltoną kortelę praleidžia artimiausias 1 (vienerias) Rungtynes Čempionate. LVJUFA Drausmės Komitetas įvertinęs aplinkybes turi teisę Klubo Komandos žaidėjui ir/ar oficialiam asmeniui skirti papildomą griežtesnę drausminę sankciją Klubo Komandos žaidėjai ir/ar oficialūs asmenys Čempionato metu gavę raudoną kortelę praleidžia 1 (vienerias) Rungtynes Čempionate. LVJUFA Drausmės Komiteto sprendimu gali būti pritaikomos griežtesnės drausminės sankcijos Gautos diskvalifikacijos galioja šiame Čempionate. LVJUFA Drausmės Komiteto sprendimu gali būti pritaikomos griežtesnės drausminės sankcijos Dalyvių registracija EJL Čempionate yra vykdoma tik per COMET sistemą, užpildant protokolą Rungtynėms Komandos šeimininkės Klubas privalo užtikrinti, kad stadione Rungtynių dieną būtų veikiantis kompiuteris, interneto ryšys bei kitos reikiamos priemonės Rungtynių teisėjams, Klubo Komandų atstovams, LFF ir LVJUFA darbuotojams pasinaudoti COMET sistema Dalyvių registracija Rungtynėms Čempionate turi būti baigta ir patvirtinta likus 30 (trisdešimt) minučių iki Rungtynių pradžios. Į protokolą neįrašytas asmuo negali dalyvauti Rungtynėse. Nesant patvirtintai registracijai, kaip nurodyta šiame punkte, Rungtynių teisėjo sprendimu, Rungtynės yra nevykdomos, o Komandai nepatvirtinusiai registracijos yra įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0: Čempionato Rungtynėse Komandai leidžiama keisti ne daugiau kaip 7 (septynis) žaidėjus. Žaidėjams pakeisti Komanda turi ne daugiau kaip 3 (tris) stabdymus. Per pertrauką tarp kėlinių atlikti keitimai nemažina galimų stabdymų skaičiaus. Atgaliniai keitimai neleidžiami Rungtynių statistika (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kita) privalo būti suvesta į COMET sistemos duomenų bazę Čempionato dalyviai privalo turėti registruotas žaidėjo licencijas ir privalo pateikti jas teisėjui prieš Rungtynes. Komandos treneriui ar vadovui paprašius, prieš Rungtynes, per jų pertrauką ir po Rungtynių, dalyvaujant Rungtynių teisėjui, varžovų Komandos treneris privalo Rungtynių teisėjui 4

5 pateikti žaidėjo licenciją, kad būtų nustatyta atitinkamų Čempionato dalyvių tapatybė. Jokie kiti dokumentai negalioja. Registruojant žaidėjus kituose Klubuose, nauja žaidėjo licencija bus išduota pagal galiojančią LFF Varžybų ir licencijavimo departamento nustatytą tvarką Kilus neaiškumui dėl žaidėjo identifikacijos, Rungtynių teisėjas ir/ar varžovų Klubo Komandos oficialus asmuo turi teisę nufotografuoti prieš Rungtynes, Rungtynių pertraukos metu ar po Rungtynių visus varžovų Komandos žaidėjus. Šios nuotraukos perduodamos LVJUFA Drausmės Komitetui tirti. Nuotraukas draudžiama publikuoti ar kitaip viešinti Visų Čempionato Rungtynių metu būtinas budintis kvalifikuotas medicinos darbuotojas, kurio buvimą garantuoja Komandos šeimininkės Klubas. Duomenys apie budintį medicinos darbuotoją privalo būti suvesti į COMET sistemos duomenų bazę. Nesant budinčio medicinos darbuotojo, Rungtynių teisėjo sprendimu, Rungtynės yra nevykdomos. o Komandai šeimininkei yra įskaitomas pralaimėjimas rezultatu 0: Pakvietus į Lietuvos nacionalines rinktines iš vienos Čempionate dalyvaujančios Komandos 3 (tris) ir daugiau žaidėjų, Klubo prašymu Rungtynių data ir/ar laikas gali būti keičiami Visos nukeltos pirmo rato Rungtynės Čempionate turi būti sužaistos iki 2022 m. lapkričio 30 dienos. Visos nukeltos antro rato Rungtynės Čempionate turi būti sužaistos iki antro rato paskutinio turo. Diviziono antro rato paskutinio turo rungtynės vykdomos tą pačią dieną Rungtynių data, laikas ir/ar vieta gali būti keičiami tik LVJUFA vadovo sprendimu. LVJUFA priima sprendimą dėl Rungtynių datos laiko ir/ar vietos pakeitimo tik tuo atveju, jeigu Klubo prašymas dėl atitinkamų Rungtynių datos, laiko ir/ar vietos pakeitimo yra pateiktas raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki numatytos atitinkamų Rungtynių pradžios Susidarius nenumatytoms aplinkybėms ir esant motyvuotam Klubo prašymui, Rungtynių data, laikas ir/ar vieta gali būti keičiami LVJUFA vadovo sprendimu ir nesilaikant šių Nuostatų 4.24 straipsnyje nurodyto termino. Motyvuotame Klubo prašyme pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą privalo būti nurodytos konkrečios priežastys dėl kurių yra teikiamas prašymas. Klubų Komandų ir/ar jų vadovų bei trenerių tarpusavio susitarimai pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą nėra laikomi pakankama ir motyvuota priežastimi LVJUFA priėmus sprendimą pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą, Klubas, kuris raštu pateikė prašymą pakeisti Rungtynių datą, laiką ir/ar vietą, privalo raštu apie tai informuoti visus atitinkamų Rungtynių dalyvius, įskaitant LFTA Už šių Nuostatų 4 straipsnio 21, 22, 23 ir/ar 24 dalies nesilaikymą ar jų pažeidimą, Klubui gali būti pritaikytos atitinkamos drausminės nuobaudos ar sankcijos. 5. REGISTRACIJA 5.1. Žaidėjai, dalyvaujantys Čempionate turi būti registruoti vadovaujantis LFF Žaidėjų statuso ir perėjimo reglamentu bei Žaidėjų perėjimo tarp futbolo ugdymo įstaigų reglamentu Oficialus Čempionato dalyvių registras yra vedamas COMET sistemoje Tik šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka užregistruotos Komandos gali dalyvauti Čempionate Visų Čempionato dalyvių Klubų Komandų registracija vyksta COMET sistemoje pateikus reikiamus dokumentus elektroniniu paštu. Registruoti Komandas Čempionatui gali tik tie Klubai, kurie yra įgiję teisę dalyvauti jose Čempionate dalyvaujantys Klubai yra visa apimtimi atsakingi už žaidėjų sveikatos patikrinimą ir šių žaidėjų tinkamumą dalyvauti Čempionate. Žaidėjui, neturinčiam galiojančios sveikatos patikrinimo pažymos, Čempionate dalyvauti griežtai draudžiama Žaidėjui registruotam Čempionato Klubo Komandos paraiškoje suteikiama licencija vienam Čempionato sezonui šiose Nuostatuose nustatyta tvarka. 5

6 5.7. Žaidėjas gali žaisti keliose to paties Klubo Komandose, jeigu jis atitinka šiuose Nuostatuose numatytus reikalavimus Čempionate žaidėjas per kalendorinio mėnesio laikotarpį negali žaisti daugiau nei 450 minučių ir negali būti registruotas daugiau nei 6 (šešeriose) Rungtynėse visose LFF ir/ar LVJUFA vykdomose varžybose, kuriose žaidėjas yra užregistruotas. Pažeidus šį nurodymą, žaidėjui ir/ar Klubui gresia drausminės sankcijos Nuostatų 5.8 straipsnyje nurodytas laiko ribojimas, kiek Čempionate žaidėjas per kalendorinio mėnesio laikotarpį negali žaisti, gali būti pakeistas LVJUFA sprendimu, jeigu: kalendorinį mėnesį sudaro 5 (penki) šeštadieniai ir/ar 5 (penki) sekmadieniai; dėl žaidėjų kvietimo į Lietuvos nacionalines rinktines keičiamas Čempionato Kalendorius; dėl epidemiologinės situacijos keičiamas Čempionato Kalendorius Nuostatų 5.8 straipsnyje nurodytas žaidimo laiko ribojimas, kiek Čempionate žaidėjas per kalendorinio mėnesio laikotarpį negali žaisti, netaikomas registruotiems Klubo Komandos vartininkams Žaidėjams registruoti metų sezone yra numatyti du registracijos laikotarpiai: 2022 m. liepos 1 d. liepos 29 d. (imtinai) ir 2023 m. sausio 2 d. kovo 24 d. (imtinai) Sezono metu žaidėjai gali būti registruoti ne daugiau kaip 3 (trijuose) Klubuose. Per sezoną žaidėjas turi teisę žaisti tik 2 (dviejų) Klubų oficialiose Rungtynėse Čempionate. Žaidėjai, einamajame sezone registruoti 1 (viename) Klube, kitame Klube galės žaisti oficialias Rungtynes ir žaidėjo licencija bus išduota tik praėjus 40 (keturiasdešimt) kalendorinių dienų nuo įregistravimo Klube dienos Reikalavimai Čempionate registruojamų Komandų sudėčiai: ne mažiau kaip 14 (keturiolika) ir ne daugiau kaip 30 (dvidešimt penki) žaidėjai bei 6 (šeši) oficialūs asmenys paraiškoje Jeigu žaidėjas yra užregistruotas Čempionato Klubo Komandos paraiškoje, šis žaidėjas negali būti registruojamas metų sezono kitose LVJUFA vykdomose Varžybose dalyvaujančios Klubo Komandos paraiškoje Visus kitus, šiuose Nuostatuose nenumatytus žaidėjų registracijos atvejus nagrinėja LVJUFA valdyba. 6. INFRASTRUKTŪRA 6.1. Komandos šeimininkės Klubas privalo paruošti ir užtikrinti Rungtynėms aikštę ir infrastruktūrą, vadovaujantis LFF Antros lygos futbolo Klubų licencijavimo taisyklėmis bei šiomis nuostatomis: IFAB reikalavimus atitinkančią aikštę. Žaidimo aikštė turi būti padengta natūralia žole arba dirbtine danga; dvejus reikalavimus atitinkančius standartinius vartus su tinklais; po vieną persirengimo patalpą kiekvienai Komandai (namuose žaidžiančiai ir svečiuose žaidžiančiai); sėdimos vietos bent asmenims persirengimo patalpoje; kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės bent asmenims; dušai, tualetai su klozetais; atskiras persirengimo patalpas teisėjams, esančias netoliese Komandų persirengimo patalpų, tenkinančias šiuos reikalavimus: sėdimos vietos 5 (penkiems) asmenims; kabyklos pasikabinti rūbams ar spintelės 5 (penki) asmenims; dušas, tualetas su klozetu, stalas, kėdės; saugumą ir tvarką stadione bei aplink stadioną iki Rungtynių, Rungtynių metu ir po Rungtynių; rezultatų skelbimo skydą (tablo) su Komandų pavadinimais ( šeimininkai svečiai ); esant reklaminiams skydams (1 metro aukščio), jie turi stovėti ne arčiau kaip 3 (tris) metrus nuo šoninės linijos ir 4 (keturis) metrus nuo vartų galinės linijos; 6

7 bent 13 (trylikos) vietų atsarginių žaidėjų suoliukus su uždanga nuo lietaus bei apibrėžti jiems techninę-drausminę zoną; Čempionato Rungtynėse turi būti 1 (vienas) kamuolys aikštėje ir bent po 1 (vieną) kamuolį už galinių aikštės linijų Nuo lapkričio 1 d. iki balandžio 30 d. imtinai (kitu laikotarpiu tik abiem komandoms sutikus ir LVJUFA patvirtinus) Rungtynes leidžiama žaisti pilnų matmenų (ilgis: metrai, plotis: metrai) LFF aprobuotose dengtose futbolo aikštėse bei dirbtinės dangos aikštėse, atitinkančiose LFF klubų licencijavimo taisyklėse nustatytus privalomus infrastruktūros kriterijų reikalavimus, keliamus LFF Antros lygos licencijai gauti (išskyrus sėdimų vietų žiūrovams reikalavimą). Galutinį sprendimą dėl Rungtynių vietos priima LVJUFA.. 7. ŽINIASKLAIDA IR RINKODARA 7.1. Kiekvienas Čempionate dalyvaujantis Klubas likus 5 (penkioms) dienoms iki Čempionato pradžios privalo LVJUFA nurodyti asmenį, atsakingą už Klubo Komandos komunikaciją viso metų sezono metu ir atsiųsti jo kontaktus (telefono numerį ir/ar elektroninį paštą) adresu Jeigu Klubas nenurodo asmens, atsakingo už Klubo Komandos komunikaciją, tai tokiu asmeniu atsakingu už komunikaciją laikomas Klubo vadovas Klubo Komandos komunikacijos atstovas sezono metu reguliariai bendradarbiauja su LVJUFA komunikacijos atstovais dėl Rungtynių informacijos sklaidos Visų LVJUFA organizuojamų Varžybų bet kokios intelektinės nuosavybės teisės priklauso LFF.. LFF ir LVJUFA gali šias teises perleisti tretiesiems asmenims LJL Čempionate dalyvaujantis Klubas turi teisę filmuoti savo Klubo Komandos namų Rungtynes. LFF ir/ar LVJUFA, pateikus raštišką prašymą, turi teisę gauti Klubo pateikti nufilmuotų rungtynių įrašą Klubas, norintis transliuoti savo namų Rungtynes prieš atitinkamas Rungtynes pateikia LVJUFA prašymą elektroniniu paštu nurodydamas televizijos kanalą ir/ar platformą, per kurią ketina transliuoti savo Komandos namų Rungtynes. LFF turi teisę suteikti Klubui neišskirtinę namų Rungtynių televizijos transliacijos licenciją Lietuvos Respublikos teritorijoje Visose Čempionato Rungtynėse, LFF ir LVJUFA turi teisę savo nuožiūra naudoti ne mažiau kaip 10 (dešimt) aplink aikštės perimetrą esančių reklaminių stendų. 4 (keturi) iš šių stendų yra įrengiami už šoninės aikštės linijos prieš televizijos filmavimo kameras, o 6 (šeši) stendai už galinės vartų linijos, nebent LFF ir/ar LVJUFA nusprendžia kitaip Visose Čempionato Rungtynėse, kuriose yra vykdomos televizijos transliacijos, privalo būti stendas su Čempionato logotipu. Stendą su logotipu pateikia LVJUFA Čempionate dalyvaujantis Klubas savo oficialioje vidinėje komunikacijoje (interneto svetainėje, paskyroje socialiniame tinkle, pranešimuose žiniasklaidai) komunikuodamas apie Čempionatą, turi pilnai nurodyti Čempionato pavadinimą, jei šalia pavadinimo Lietuvos jaunimo futbolo čempionatas Varžybų organizatoriai naudoja ir Čempionato rėmėjo pavadinimą Čempionate dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LFF ir/ar LVJUFA prašymui, turi ant Čempionate žaidžiančios Klubo Komandos žaidėjų aprangos ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po tokio prašymo pateikimo patalpinti šalių suderintą Čempionato rėmėjo reklaminę vizualiką. Tokiu atveju, reklamos patalpinimo kaštus dengia LVJUFA Čempionate dalyvaujantis Klubas, esant raštiškam LFF ir/ar LVJUFA prašymui, turi deleguoti savo Čempionate žaidžiančios Komandos žaidėjus į reklamines fotosesijas ar kitus su Varžybų rėmėjais susijusius renginius. Toks prašymas iš Varžybų organizatorių pusės privalo būti pateikiamas ne 7

8 vėliau kaip likus 5 (penkioms) dienoms iki planuojamo renginio datos. Žaidėjo atvykimo į renginį transporto išlaidas, pateikus tai pagrindžiančius įrodymus, atlygina LVJUFA. 8. TEISĖJAVIMAS 8.1. Rungtynėms teisėjų brigadas skiria LFTA. LFTA privalo užtikrinti paskirtos teisėjo brigados dalyvavimą Rungtynėse Rungtynėms vadovauja aikštės teisėjas, gali būti paskirti 2 (du) teisėjo asistentai ir 2 (du) papildomi teisėjai, rezervinis teisėjas, Rungtynių inspektorius, Rungtynių delegatas Jei vienas iš teisėjų negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos priežasties, jį turi pakeisti teisėjas, turintis aukštesnę LFTA kvalifikaciją Čempionate gali teisėjauti tik LFTA patvirtinti teisėjai, turintys atitinkamas licencijas LFTA paskirta teisėjų brigada turi atvykti į Rungtynes ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) minučių iki Rungtynių pradžios Rungtynių teisėjas, privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų Varžybų dalyvių licencijas. Žaidėjai, kurių Varžybų dalyvių licencijos nebuvo pateiktos Rungtynių teisėjui, negali būti registruojami Rungtynių protokole Rungtynių teisėjas privalo nepradėti Rungtynių, kol nėra budinčio medicinos atstovo, kurio buvimą privalo užtikrinti Komandos šeimininkės Klubas Rungtynių teisėjas prieš pildydamas Rungtynių protokolą taip pat privalo pareikalauti pateikti abiejų Komandų aprangos pavyzdį po vienus abiejų Komandų žaidėjų marškinėlius, šortus, getrus, o taip pat pagrindinio ir atsarginio vartininkų aprangą Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nevykdyti arba nutraukti Rungtynes dėl blogų oro sąlygų ir/ar aikštės kokybės. Dėl Rungtynių tolesnės baigties sprendimą priima LVJUFA Drausmės Komitetas Rungtynių teisėjas turi teisę priimti sprendimą nutraukti Rungtynes dėl blogų oro sąlygų ir aikštės kokybės ar dėl kitų priežasčių. LVJUFA Drausmės Komitetui priėmus sprendimą, jog Rungtynės privalo būti peržaistos, likęs Rungtynių laikas turi būti baigiamas žaisti kitą nustatytą dieną išlikus tam pačiam rezultatui, drausminėms nuobaudoms, keitimų skaičiui. Jei Komanda išnaudoja keitimų limitą, keitimai nebėra leidžiami Užpildytą ir patvirtintą abiejų Komandų Rungtynių protokolą galima keisti COMET sistemoje, jei Rungtynės dar neprasidėjo, laikantis šių reikalavimų: jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš Klubo Komandos 11 (vienuolikos) startinės sudėties žaidėjų negali pradėti Rungtynių, juos gali keisti bet kurie iš Klubo Komandos 7 (septynių) atsarginių žaidėjų. Šie keitimai atitinkamai mažina Klubo Komandos atsarginių žaidėjų skaičių; jei dėl kokios nors priežasties kas nors iš 7 (septynių) atsarginių Klubo Komandos žaidėjų negali išeiti į aikštę, jų keisti negalima, o tai reiškia, kad atitinkamai sumažėja Klubo Komandos atsarginių žaidėjų skaičius; jei dėl kokios nors priežasties Rungtynėms registruotas Klubo Komandos vartininkas negali išeiti į aikštę, jį gali pakeisti kitas Klubo Komandos vartininkas, kuris anksčiau nebuvo įtrauktas į Rungtynių sudėtį apie tai būtinai informavus Rungtynių teisėją. Šis keitimas nemažina atsarginių žaidėjų skaičiaus Žaidėjams, išsirikiavus aikštėje prieš Rungtynes, jie privalo paspausti ranką varžovams ir Rungtynių teisėjams Tik 6 (šeši) oficialūs asmenys ir 7 (septyni) atsarginiai žaidėjai, kurie yra įtraukti (vardas, pavardė, funkcijos) į Rungtynių protokolą gali sėdėti ant atsarginių suolelio. 8

9 8.14. Techninėje atsarginių žaidėjų zonoje yra draudžiama rūkyti ir naudotis bet kokiomis ryšio priemonėmis Atsarginiai abiejų Komandų žaidėjai darydami apšilimą Rungtynių metu privalo vilkėti skiriamuosius ženklus, kurie turi skirtis nuo rungtyniaujančių abiejų Komandų Teisėjams pareikalavus, aprangą į rezervinę keičia svečių Komanda Teisėjas privalo suvesti Rungtynių statistiką (keitimai, kortelės, įvarčiai ir kita) į COMET sistemos duomenų bazę iki Rungtynių dienos pabaigos. 9. PROTESTAI IR DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 9.1. Čempionate taikomas LFF Drausmės kodeksas LVJUFA Drausmės Komitetas turi teisę LFF Drausmės komitetui pateikti savo rekomendacines išvadas dėl drausminių klausimų nagrinėjimų ir drausminių sankcijų taikymo Čempionate Protesto pateikimo tvarka: protestus pateikti gali Klubas dėl ginčo, susijusio su Rungtynėmis, kuriame dalyvavo jo Komanda; negali būti pateikti protestai dėl Rungtynių teisėjo priimtų sprendimų Rungtynių metu, išskyrus šiame Drausmės kodekse nustatytas išimtis. Drausminiai organai tokių protestų nenagrinėja ir atitinkamai palieka juos nenagrinėtais; Klubas, norintis pateikti protestą, privalo apie tai įspėti Rungtynių inspektorių, Rungtynių aikštės teisėją ir varžovų Klubo/Komandos vadovus ir/ar trenerius. Trumpi protesto motyvai tuoj pat po Rungtynių įrašomi varžybų protokole. Šių veiksmų neatlikus LVJUFA Drausmės Komitetas turi teisę atsisakyti nagrinėti protestą; protestas turi būti motyvuotas, nurodant faktinį ir teisinį pagrindą. Protestas turi būti pateikiamas raštu ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo Rungtynių pabaigos. Protestas pateikiamas LVJUFA Drausmės Komitetui tiesiogiai. Pateiktas protestas gali būti atšauktas ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Rungtynių pabaigos; LVJUFA Drausmės Komitetas atsisako nagrinėti nemotyvuotus protestus; protestas nagrinėjamas tik sumokėjus protesto mokestį, kurio dydis yra 300 (trys šimtai) eurų. Protesto mokestis turi būti sumokamas LFF per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo Rungtynių pabaigos; jei nustatyta tvarka yra pateiktas protestas dėl geltonos ar raudonos kortelės ir sumokėtas protesto mokestis, protesto padavimas nesustabdo diskvalifikacijos galiojimo; bet koks kreipimasis į LFF ir/ar LVJUFA administraciją, LFF prezidentą, LFF Vykdomąjį komitetą ar į LFF Drausmės komitetą dėl su Rungtynėmis susijusio ginčo prilyginamas protestui ir jam taikoma LFF Drausmės kodekse nustatyta protesto nagrinėjimo tvarka Skiriant pinigines sankcijas, reglamentuotas LFF Drausmės kodekse, taikomas 0,5 koeficientas LVJUFA Drausmės Komiteto sprendimu gali būti taikomos piniginės sankcijos, o taip pat Klubo Komanda gali netekti teisės žaisti metų sezono Čempionate. 10. NENUMATYTI ATVEJAI Visus Nuostatuose nenumatytus atvejus sprendžia LVJUFA valdyba, kurios sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami. 9

10 Šie Nuostatai yra patvirtinti LFF Vykdomojo komiteto 2022 m. birželio 28 d. Nr. 223 sprendimu. Šie Nuostatai įsigalioja nuo 2022 m. birželio 28 d. LFF Prezidentas: Tomas Danilevičius LFF Generalinis Sekretorius: Edgaras Stankevičius 10

2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos fu

2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos fu 2019 METŲ LVJFA U-15, U-16, U-17 IR U-19 PIRMOS LYGOS FUTBOLO PIRMENYBIŲ NUOSTATAI SĄVOKOS Pirmenybės 2019 metų U-15, U-16, U-17, U-19 Pirmos lygos futbolo varžybos, vykdomos ratų sistema pavasaris-ruduo

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU PATVIRTINA Lietuvos Plaukimo federacija 2019-02-15 d. VK protokolu 2019 M. ATVIRO LIETUVOS PLAUKIMO N u o s t a t a i I VARŽYBŲ VIETA, LAIKAS, PROGRAMA 1.1.Vieta: Girstučio sporto komplekse, Kovo 11-osios

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Vilniaus kolegijos Verslo vadybos fakulteto dekano 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-100 VILNIAUS KOLEGIJA VERSLO VADYBOS FAKULTETAS PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Draft

Draft Rinkėjų sąrašas 1. Įvadas... 3 2. Registracijos sąlygos... 3 3. Rinkėjų sąrašo parengimas... 4 4. Balsuojančių paštu rinkėjų sąrašas... 5 5. Specialiųjų poreikių turinčių rinkėjų sąrašas... 6 6. Rinkėjų

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

2019 m. nuostatai 02 01

2019 m. nuostatai 02 01 Tvirtinu: Lietuvos šaškių federacijos viceprezidentė Romualda Šidlauskienė I. Tikslas ir uždaviniai: 2019 m. Lietuvos Respublikos šaškių čempionatų BENDRIEJI NUOSTATAI propaguoti šaškių sportą šalies gyventojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI

KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETI KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T2-6 DĖL PRIĖMIMO Į KRETINGOS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

LBKIF & GS 2018 ataskaita

LBKIF & GS 2018 ataskaita LBKIF & GS 2018 ATASKAITA R. PETRUKANECAS 2018 M. APŽVALGA 2018 LBKIF BUVO PERDUOTA PILNA BKI SPORTO VYSTIMO KONTROLĖ: VISA VEIKSMŲ LAISVĖ. TAČIAU PRISIDĖJO ŽYMIAI DAUGIAU PAREIGŲ BEI ATSAKOMYBIŲ. PERĖMĖME

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF 1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS 2019 2019 liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. ORGANIZATORIUS Lietuvos žirginio sporto

Detaliau

V.Jonusio_veiklos programa_2

V.Jonusio_veiklos programa_2 Kandidato į Lietuvos automobilių sporto federacijos prezidentus LASF veiklos programa 2011-2014 metams Vilnius 2011 m. kovo 21 d. LASF veiklos programa 2011-2014 Tarptautin s automobilių federacijos (FIA)

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL

Microsoft Word - ŽT 2015 reglamentasFINAL XIV-ASIS TARPTAUTINIS FUDOKAN KARATĖ TURNYRAS VAIKAMS ŽIEMOS TAURĖ 2015 III-ASIS ATVIRAS LIETUVOS FUDOKAN KARATĖ ČEMPIONATAS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS KVIETIMAS Lietuvos Fudokan asociacija šių metų kovo

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS M. PROGRAMA I. PAR PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. T11-53 JAUNŲJŲ FUTBOLININKŲ UGDYMAS 2019-2021 M. PROGRAMA I. PARAIŠKOS TEIKĖJAS: 1. Organizacijos pavadinimas: viešojiįstaiga

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

PRIIMTI

PRIIMTI Patvirtinta KTU alumnų asociacijos visuotinio narių susirinkime 2015 m. gegužės 15 d. KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO ALUMNŲ ASOCIACIJA ĮSTATAI 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Kauno technologijos universiteto

Detaliau

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta )

(Microsoft Word - Tarybos nari\370 rinkim\370 tvarka_suderinta ) LIETUVOS GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA (AGATA) PATVIRTINTA 2013 m. gruodžio 3 d. Konferencijos protokolu Nr. 1 TARYBOS NARIŲ RINKIMO BEI ATŠAUKIMO TVARKA 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Lietuvos gretutinių

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Agronomijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. vasario 28 d. posėdžio Nr. 137 ATVIRO KONKURSO Į AGRONOMIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/ Kateg

PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/ Kateg PAPILDOMI VARŽYBŲ NUOSTATAI Motokrosas 2019 m. 1. Varžybų numeris, kategorija, data ir vieta : 1.1. Varžybų pavadinimas 1.2. Numeris: 020/6 1.3. Kategorija: "A" Lietuvos Motokroso Čempionatas VI etapas.

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus

Nuostatai_festivalis_Sokiai_visiems_2016_Alytus Linijinių solo ir linijinių šokių komandų festivalis-varžybos Šokiai Visiems 2016 Data: 2016 m. spalio 22 d. (šeštadienis) Vieta: Naujoji g. 52, Alytaus sporto ir rekreacijos centras. Festivalio-varžybų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink

Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rink Advokatas Andrius Kaluina Advokatų Vilio ir partnerių kontora AVIP Klaipėdos g. 3-2, Vilnius TEISINĖ IŠVADA Dėl Draudimo brokerių rūmų prezidiumo rinkimų 2013 m. gegužės 9 d. įvykusiame Draudimo brokerių

Detaliau

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3)

Microsoft Word - KMAIK dėstytojų konkurso ir atestacijos aprašas (3) PATVIRTINTA: Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos Direktoriaus 2011-05-19 įsakymu Nr. 1-119 KAUNO MIŠKŲ IR APLINKOS INŽINERIJOS KOLEGIJOS DĖSTYTOJŲ ATESTAVIMO BEI KONKURSŲ EITI PAREIGAS ORGANIZAVIMO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2015-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 10-415, i. k. 1122330ISAK0003D-38 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ

Detaliau

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF

1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INF 1 ATVIRAS LIETUVOS KONKŪRŲ ČEMPIONATAS 2019 2019 liepos 4 liepos 7 d. Jojimos sporto klubas Audruvis, Ziniūnų kaimas, Joniškio rajonas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. ORGANIZATORIUS Lietuvos žirginio sporto

Detaliau

Microsoft Word - LKKRF_reglamentas_2013_04_20

Microsoft Word - LKKRF_reglamentas_2013_04_20 Lietuvos neolimpinio komiteto narė Lietuvos sporto federacijų sąjungos narė Tarptautinės kultūrizmo ir fitneso federacijos narė (IFBB) nuo 1991 m. Europos kultūrizmo ir fitneso federacijos narė (EBFF)

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO PATVIRTINTA Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Tarybos 2019 m. vasario 19 d. Nutarimu Nr. (1.1) 150000-TP-3-3 STOJANČIŲJŲ Į VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS KRYPTIES REZIDENTŪROS STUDIJŲ PROGRAMAS

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGAN PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto rektoriaus 2015 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A-202-3 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO EGZAMINŲ RAŠTU ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

Microsoft Word - LASF etikos kodeksas 2017.doc

Microsoft Word - LASF etikos kodeksas 2017.doc LIETUVOS AUTOMOBILIŲ SPORTO FEDERACIJOS ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSAS 1 TURINYS I skyrius BENDRIEJI NUOSTATAI II skyrius SĄVOKOS III skyrius ETIKOS IR DRAUSMĖS KODEKSO TAIKYMAS IV skyrius BENDROSIOS ETIKOS

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau