PAŠTO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PAŠTO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS"

Transkriptas

1 PAŠTO PASLAUGŲ TEIKIMO TAISYKLĖS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Pašto paslaugų teikimo taisyklės (toliau Taisyklės) nustato universaliosios pašto paslaugos ir pašto paslaugos teikimo pašto siuntų siuntėjams ir gavėjams tvarką. Šios Taisyklės taikomos pašto siuntų siuntėjams, kurie pašto siuntas pateikia universaliosios pašto paslaugos teikimo vietose, už paslaugas sumoka pateikiant siųsti pašto siuntas ir su jais nėra sudaryta rašytinė sutartis dėl atitinkamos pašto paslaugos, taip pat pašto siuntų gavėjams. Universalioji pašto paslauga (toliau UPP) teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslauga, kuri už prieinamą kainą turi būti teikiama visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, Pasauline pašto konvencija, Pašto korespondencijos ir Pašto siuntinių reglamentais ir kitais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais pašto veiklą. 2. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 2.1. Ekonomiška siunta Lietuvos Respublikos teritorijoje siunčiama vidaus greitojo pašto siunta, turinti lipduką AP (atsiėmimas pašte), kurią iš siuntėjo paima kurjeris ir pristato į paštą Didžioji korespondencijos siunta korespondencijos siunta, sverianti ne daugiau kaip g, įpakuota, adresuota ir atitinkanti matmenų reikalavimus Gaunamųjų laiškų dėžutė (toliau GLD) talpykla, į kurią dedamos gavėjui adresuotos paprastosios korespondencijos siuntos, pranešimai ir kitos siuntos. Į GLD dedamų siuntų pakuotės dydis turi neviršyti šių siuntos pakuotės išmatavimų: aukštis iki 12 mm, ilgis 350 mm, plotis iki 250 mm. Netvarkinga GLD laikoma, kai ji yra nerakinama, nesunumeruota (nėra įmanoma nustatyti, kokiam adresatui GLD priklauso), pakabinta netinkamoje vietoje (aukščiau nei antrame daugiabučio namo aukšte, už tvoros arba uždaroje individualaus namo ar įmonės teritorijoje, sunkiai prieinamoje ar laiškininkui nesaugioje vietoje (pvz., arti šuns būdos) Gavėjas fizinis ar juridinis asmuo, kuriam adresuota siuntėjo siunčiama siunta Įvertintoji pašto siunta pašto siunta, kurios praradimo, išplėšimo ar visiško sugadinimo atveju, siuntėjui atlyginama jo nurodyta pašto siuntos įvertinimo suma ir siuntimo išlaidos, išskyrus mokestį už įvertinimą Klientas fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi pašto ir / arba LP EXPRESS paslaugomis Korespondencijos siunta didžioji arba mažoji korespondencijos siunta Kurjerio paslauga LP EXPRESS siuntos surinkimas iš verslo kliento ir jos pristatymas gavėjui į rankas / siuntų savitarnos terminalą 2.9. Lietuvos pašto savitarna (toliau Savitarna) verslo ir privatiems klientams sukurta siuntų užsakymo ir valdymo sistema LP EXPRESS kurjeris (toliau Kurjeris) asmuo, dirbantis ar atstovaujantis Bendrovę, surenkant (priimant) LP EXPRESS siuntas iš Siuntėjo ir pristatant gavėjams į rankas / siuntų savitarnos terminalą LP EXPRESS paslauga Bendrovės teikiama Kurjerio, siuntų savitarnos terminalo ar kita paslauga ir su ja susijusios papildomos paslaugos LP EXPRESS siunta siunta, siunčiama per siuntų savitarnos terminalą arba pristatoma gavėjui pasirašytinai LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalų paslaugos Bendrovės teikiamų paslaugų dalis, apimanti: LP EXPRESS siuntos priėmimą viename siuntų savitarnos terminale ir pristatymą į kitą siuntų savitarnos terminalą; LP EXPRESS siuntos priėmimą siuntų savitarnos terminale ir pristatymą siuntos adreso lipduke nurodytu gavėjo adresu Lietuvoje arba užsienyje; siuntos priėmimą iš siuntėjo buveinės nurodyto adreso Lietuvoje į siuntų savitarnos terminalą; Lapas 1 iš 13

2 LP EXPRESS siuntos pristatymą į gavėjo pasirinktą siuntų savitarnos terminalą; LP EXPRESS siuntos pasaugojimo paslauga (LP EXPRESS siunta įdėta į siuntų savitarnos terminalą iš kurio gavėjas ir atsiims LP EXPRESS siuntą); kitos siuntų savitarnos terminalo teikiamos paslaugos Mažoji korespondencijos siunta korespondencijos siunta, sverianti ne daugiau kaip 500 g, įpakuota arba siunčiama atvirai, adresuota ir atitinkanti matmenų reikalavimus Nestandartinė siunta siunta, kurios bent vienas iš dydžių: ilgis, plotis, aukštis, apimtis ar svoris viršija standartinės pakuotės dydį, nurodytą šių Taisyklių 4 punkte Pašto paslauga pašto siuntų surinkimas (priėmimas), rūšiavimas, vežimas ir pristatymas Pakuotė vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.), turintis unikalų numerį (brūkšninį kodą), tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų ar prekių Pašto siunta adresuota ir išsiųsti paruošta pašto siunta, kuri pristatoma gavėjo adresu arba įteikiama pašte Pašto siuntinys identifikuotas brūkšniniu kodu siuntos lipduku iki 30 kg sverianti (ML pristatomas pašto siuntinys iki 10 kg) pašto siunta, kurią sudaro daiktas (-ai) ar prekė (-ės), tarp jų ir neturintys komercinės vertės Registruotoji korespondencijos siunta korespondencijos siunta, identifikuota brūkšniniu kodu ir įteikiama gavėjui asmeniškai pasirašytinai Siuntėjas siuntą siunčiantis klientas Siuntos adreso lipdukas prie siuntos tvirtinamas nustatytos formos lipdukas, kuriame nurodytas siuntos siuntėjo ir gavėjo vardas, pavardė (ar pavadinimas), adresas, pageidautina mobiliojo telefono numeris ir / ar el. pašto adresas bei užsakytos papildomos paslaugos Siuntų savitarnos terminalas (toliau SST) LP EXPRESS ir (arba) Lietuvos pašto prekių ženklais pažymėtas savitarnos įrenginys, kuriuo naudodamasis klientas gali išsiųsti arba atsiimti jam adresuotą siuntą bei pasinaudoti Bendrovės teikiama pasaugojimo paslauga Tarptautinė pašto siunta (toliau TPS) adresuota siusti į / iš Europos ir į / iš kitų pasaulio šalių, paruošta siunta, kuri pristatoma gavėjui nurodytu adresu Vidaus pašto siunta (toliau VPS) adresuota siusti Lietuvoje, paruošta siunta, kuri pristatoma gavėjui nurodytu adresu Viešai naudoti skirta pašto dėžutė (toliau VNPD) talpykla, skirta paprastosioms korespondencijos siuntoms išsiųsti. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašto įstatyme ir kituose pašto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 3. PASLAUGŲ KAINOS 3.1. Pašto paslaugos yra apmokamos pagal Bendrovės nustatytą kainoraštį, kuris yra pateiktas Mokestis už Klientui suteiktas paslaugas gali būti priimamas: pašto ženklais, kurie atitinka siuntimo vertę (išskyrus įvertintųjų ir išperkamųjų korespondencijos siuntų ir pašto siuntinių siuntimą) grynaisiais pinigais; mokėjimo kortele; mokėjimo nurodymu; apmokėjimu formuojant siuntas Savitarnoje; apmokėjimu formuojant siuntas SST Siuntėjui užsakius paslaugas pašto skyriuose ar SST išduodamas kasos kvitas Pateikus užsakymą pašto skyriuje jeigu Siuntėjas pageidauja, už papildomą mokestį pašto skyriuje gali būti atspausdinta PVM sąskaitą faktūrą už suteiktą pašto paslaugą Išimtos iš VNPD korespondencijos siuntos, ant kurių užklijuoti negaliojantys, nuvertinti, užklijuoti vienas ant kito pašto ženklai, pastebimi negaliojantys lipdukai, už kurių siuntimą neapmokėta, apmokėta ne visa suma, grąžinamos siuntėjams kaip registruotosios primokamosios nepirmenybinės korespondencijos siuntos. 4. PAŠTO SIUNTŲ MATMENYS IR KITI REIKALAVIMAI Lapas 2 iš 13

3 4.1. Bendrovėje nustatyti pašto siuntų didžiausi / mažiausi matmenys ir kiti reikalavimai, kurių turi laikytis Klientas. Bent vienam dydžiui neatitinkant nurodytų standartinių dydžių ir svorių, pašto siunta grąžinama arba taikomas papildomas apmokestinimas pagal šių Taisyklių nuostatas Didžiausi / mažiausi pašto siuntų matmenis ir kiti apribojimai pateikti 4.3. Siuntos už Lietuvos Respublikos ribų pristatomos tik į valstybes/iš valstybių, nurodytų Bendrovės internetiniame tinklalapyje 5. UŽSAKYMO PATEIKIMAS 5.1. Pašto siuntų siuntimo būdai yra pasiekiami 5.2. Klientas pasirenka jam priimtiną būdą siuntimui atsižvelgiant į savo poreikius bei šiose Taisyklėse ir pateikiama informacija Klientas užtikrina, kad jo pateikti duomenys apie Gavėją ir jo adresą atitinka tikrovę, yra teisingi, tikri ir išsamūs Klientas yra atsakingas už parengtos siuntos: - svorio ir matmenų teisingumą; - tinkamą supakavimą; - tiksliai pasirinktą pageidaujamą įsigyti paslaugą bei siuntimo tipą; - tinkamą siuntos adreso lipduko pritvirtinimą; - parengtą siuntos adreso lipduką (Žr. Taisyklių skyrių Nr. 6); - pristatymą į paštą, SST arba perdavimą siuntą paimti atvykusiam kurjeriui (pagal tai, kaip pasirinkta siuntos užsakyme) Kliento parengta ir išsiųsti pateikta siunta gali būti nepriimta siųsti, kai ji: - netinkamai supakuota; - be siuntos adreso lipduko arba su sugadintu, neįskaitomu ar blogai atspausdintu lipduku; - siunčiama į užsienį, reikalaujanti muitinės deklaracijos, bet jos neturi; - bent vienas siuntos matmuo (apimtis, ilgis, plotis) neatitinka Kliento nurodytų parametrų; - neatitinka Taisyklių nuostatų, Pasaulinėje pašto konvencijoje bei kituose teisės aktuose draudžiamų siųsti daiktų (pvz., ginklų, narkotikų, sprogstamųjų Lapas 3 iš 13 medžiagų ir kt.). Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas pateiktas: 6. REIKALAVIMAI TINKAMAM SIUNTŲ PARUOŠIMUI IR SIUNTŲ PERDAVIMAS 6.1. Bendri reikalavimai siuntų paruošimui: Siuntėjas privalo laikytis Bendrovės nustatytų reikalavimų ir supakuoti siuntas tokiame įpakavime, kad siunčiami daiktai ar prekės būtų apsaugotos nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant bei saugant ir jos nekeltų grėsmės žmonėms, aplinkai, transporto priemonėms, kitoms siuntoms bei nebūtų galima patekti prie siuntos turinio nepažeidus pakuotės Teikiant užsakymą Savitarnoje ar SST, kiekviena atskira siuntos pakuotė privalo būti pažymėta, užklijuojant siuntos adreso lipduką su brūkšniniu kodu ir Siuntėjo bei Gavėjo rekvizitais, kurie privalo būti klijuojami ant viršutinės didžiausio ploto pakuotės plokštumos. Siuntos adreso lipdukas negali būti klijuojamas ant siuntos pakuotės dviejų plokštumų sujungimo vietos Teikiant užsakymą UPP teikimo vietose ar VNPD, kiekviena atskira siuntos pakuotė privalo būti pažymėta Siuntėjo bei Gavėjo rekvizitais pagal adresavimo taisykles, kurios yra pateiktos Siuntos adreso lipdukas turi būti pritvirtintas matomoje vietoje, aiškiai įskaitomas, nesugadintas ir nepažeistas. Taisyti ar koreguoti siuntos adreso lipduko ranka prirašant informacijos negalima Tinkamo pakavimo reikalavimai pateikiami: 6.2. Tarptautinių pašto siuntų paruošimas ir perdavimas: Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis pašto siuntų eksportą į trečiąsias šalis / užsienį ir įsipareigoja užtikrinti, kad tokiu teisės aktų būtų laikomasi bei visi reikiami veiksmai būtų atlikti Bendrovė neprivalo tikrinti nurodytų dokumentų ir informacijos teisingumo. Kliento

4 pageidavimu muitinės procedūros gali būti atliekamos Kliento pasirinkto partnerio, muitinės tarpininko paslaugas teikiančios bendrovės Bendrovė neatsako, jei ilgėja muitinės procedūrų įvykdymas dėl netinkamai pateiktos siuntos dokumentacijos, sudėtingų muitinės procedūrų ar kitų nuo Bendrovės nepriklausančių objektyvių veiksnių Tarptautinių pašto siuntų paruošimo ir perdavimo sąlygos pateikiamos: 6.3. Siuntos perdavimas kurjeriui: Siuntėjas pateikia atvykusiam Kurjeriui išsiųsti paruoštą siuntą ir siuntos manifestą (perdavimo dokumentą), kuriame pagal šių Taisyklių reikalavimus turi būti nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai bei pageidaujamos papildomos paslaugos Kurjeris priima Siuntėjo pateiktas išsiųsti paruoštas siuntas, pasirašydamas manifeste, kuris lieka Siuntėjui. Siunta laikoma priimta pervežimui, kuomet Kurjeris priima ją ir pasirašo manifeste Kurjeris turi teisę nelaukti ilgiau negu 10 min., kol siunta bus paruošta perdavimui. Į šiame punkte nurodytą laiką siuntos pakrovimo laikas nėra įskaičiuojamas Kurjeris turį teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos siuntos, nestandartinių išmatavimų siuntos arba siuntos, neatitinkančios užsakymo metu pateiktai informacijai, ir pan. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus paruošta perdavimui Siuntėjui pageidaujant, Kurjeris pats suneša ir pakrauna į transporto priemonę siuntas, kurių bendras svoris neviršija 30 kg. Kurjeris už papildomą mokestį gali į transporto priemonę sunešti siuntas, kurių svoris viršija 30 kg, bet kiekvienos pakuotės svoris neviršija 30 kg ir jų pakrovimui nėra reikalinga papildoma krovimo technika Pašto siuntų perdavimo Kurjeriui paslaugos ir jų sąlygos pateikiamos: 7. SIUNTOS PRISTATYMAS GAVĖJUI 7.1. Korespondencijos siuntų ir pašto siuntinių pristatymas per laiškininką gavėjo adresu Lietuvoje: Lietuvoje siunčiamos korespondencijos siuntos ir pašto siuntiniai pristatomi gavėjams vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu: paprastosios korespondencijos siuntos, gavimo, įteikimo pranešimai ir kt. pristatomi gavėjams į tvarkingas GLD nereikalaujant parašo; registruotosios, įvertintosios korespondencijos siuntos pristatomos gavėjui nurodytu adresu vieną kartą ir įteikiamos asmeniškai pasirašytinai, o jei gavėjo nerandama korespondencijos siunta gali būti įteikiama pilnamečiui šeimos nariui arba gavėjo įgaliotam asmeniui. Siuntą atsiimantis asmuo Bendrovės darbuotojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba turinio bei formos reikalavimus atitinkantį ir teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą Gavėjo įgaliojimą. - Nepavykus pristatyti registruotosios / įvertintosios korespondencijos siuntos, gavėjas apie gautą pašto siuntą informuojamas siuntos gavimo pranešimu K 11 (toliau pranešimas K 11), pristatomu į gavėjo GLD, elektroniniu paštu arba SMS žinute. - Gavėjas ar įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą K 11, atvyksta į pranešime K 11 nurodytą pašto paslaugų teikimo vietą, pašto darbuotojui pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba įgaliojimą (įgaliotas asmuo), kuriame yra nurodytas asmens kodas, ir, jei reikia, pranešimą K Pašto siuntų pristatymas į SST: Visos siuntos, kurių adreso lipduke yra nurodytas mobiliojo telefono numeris, gali būti įteikiamos gavėjui SST Jeigu siuntos adreso lipduke nurodyti teisingi Gavėjo kontaktiniai duomenys, po siuntos pristatymo į SST, Bendrovė nedelsiant informuoja Gavėją trumpąja SMS žinute ir / arba elektroniniu paštu (priklausomai nuo ant siuntos nurodytų Gavėjo kontaktinių duomenų) Gavėjas informuojamas priminimo SMS žinute / el. laišku apie neatsiimtą iš SST siuntą Įteikimas Gavėjui laikomas įvykusiu, kai Gavėjas SST ekrane suveda SMS žinute gautą PIN Lapas 4 iš 13

5 kodą, taip patvirtindamas savo tapatybę ir siuntos atsiėmimo faktą Bendrovė pasilieka teisę stebėti SST vaizdo įrašymo įranga ir vaizdo medžiagą naudoti kilusiems ginčams spręsti bei, esant poreikiui, pateikti ją atitinkamoms valstybės institucijoms Pašto siuntų pristatymas per kurjerį gavėjo adresu Lietuvoje: Siunta, adresuota asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatoma administracijai arba jos įgaliotiems asmenims Siunta, adresuota juridiniam asmeniui, įteikiama pasirašytinai ant siuntos pakuotės nurodytam arba kitam tos pačios įmonės administracijos darbuotojui Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus priimta ilgiau nei 10 min Bendrovė įsipareigoja siuntą, kurios svoris neviršija 30 kg, nunešti į Gavėjo pageidaujamą vietą. Jeigu siuntos, svoris viršija nurodytą svorį, paslauga yra apmokestinama pagal nurodytas kainas Kurjeris įteikia Gavėjui pristatytą siuntą asmeniškai pasirašytinai, prieš tai patikrinęs siuntos Gavėjo fizinio asmens tapatybę. Gavėjo asmens tapatybė bei duomenys nustatomi pagal Kurjeriui pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečių LR asmens tapatybės kortelė, LR pasas, LR vairuotojo pažymėjimas, ES šalių piliečių ES šalies piliečio pasas arba ID kortelė, ne ES piliečių užsienio valstybės piliečio pasas (lotyniškais rašmenimis) arba laikino leidimo gyventi Lietuvoje kortelė). Gavėjas priima Kurjerio perduodamą siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo. Pastaba: Pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi Bendrovė tvarko siuntų Gavėjų ir/arba siuntų Siuntėjų fizinių asmenų asmens duomenis, reglamentuoja Bendrovės privatumo politika Priimantis siuntą asmuo privalo nurodyti savo vardą, pavardę, bei pasirašyti duomenų kaupiklyje (popieriniame pristatymo patvirtinime taip pat įrašyti siuntos pristatymo datą, laiką ir pasirašyti). Lapas 5 iš Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas ar jo atstovas priima siuntą ir pasirašo siuntą lydinčiame dokumente Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už siuntos ar jos dalies sugadinimą, jeigu siuntos įteikimo metu nebuvo apie tai pažymėta duomenų kaupiklyje arba nebuvo pažymėta siuntą lydinčiame dokumente, dalyvaujant Kurjeriui, pristačiusiam siuntą Vidaus pašto siuntų saugojimas ir grąžinimas: Kiekviena pašto siunta gavimo pašte turi būti saugoma vieną kalendorinį mėnesį skaičiuojant nuo kitos dienos, kai buvo pristatytas pranešimas K 11, K11B, SMS ar elektroniniu paštu. Tuo atveju, kai buvo pristatytas pranešimas K 11PD saugojimo terminas 7 arba 30 dienų Siunta gavėjo neatsiimta arba ne dėl Bendrovės kaltės neįteikta Lietuvoje siųsta siunta, pasibaigus saugojimo terminui, grąžinama siuntėjui Jei pašto siuntos negalima grąžinti siuntėjui, pasibaigus saugojimo pašte terminui ji turi būti persiunčiama į Bendrovės saugomų pašto siuntų saugyklą, o vėliau perduodama valstybės nuosavybėn Už Lietuvoje siųstos siuntos (išskyrus korespondencijos siuntos) grąžinimą klientas moka Bendrovei siuntimo kainą atitinkantį grąžinimo mokestį. Lietuvoje siųstos korespondencijos grąžinimas nemokamas Tarptautinių pašto siuntų saugojimas ir grąžinimas: Iš užsienio gaunama pašto siunta su muitinės sąskaita gavimo pašte saugoma iki kito mėnesio 12 dienos, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo įforminta muitinės sąskaita. Jei muitinės sąskaita buvo išrašyta mėnesio pradžioje, saugoma ne ilgiau kaip 1 kalendorinį mėnesį, t. y. nelaukiant kito mėnesio 12 dienos Gavėjui neįteikta siuntėjo nurodytu adresu į užsienį siųsta siunta (išskyrus pašto siuntinį) pasibaigus saugojimo terminui grąžinama siuntėjui nemokamai Kurjerių pristatomų siuntų saugojimas ir grąžinimas Gavėjui Lietuvoje atsisakius priimti siuntą arba Siuntėjo nurodytu adresu neradus nurodyto

6 Gavėjo, Klientas apie tai informuojamas SMS žinute / elektroniniu paštu Siunta SST saugoma 72 val. Neatsiėmus siuntos, ji saugoma Kurjerio darbo vietoje 12 kalendorinių dienų Ne dėl Kurjerio kaltės neįteikta siunta saugoma Kurjerio darbo vietoje 15 kalendorinių dienų nuo nepristatytos siuntos gavimo Kurjerio darbo vietoje dienos Klientui pateikus prašymą elektroniniu paštu (info@post.lt), ekonomiška siunta, iš SST neatsiimta arba gavėjo adresu Lietuvoje neįteikta siunta gali būti saugoma ilgiau nei 15 kalendorinių dienų Vežimas laikomas užbaigtu, o visi Kliento įsiskolinimai ir pareiga padengti Bendrovės turėtas išlaidas pagal Bendrovės pateikiamus išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus išlieka Žalos atlyginimo ir skundų nagrinėjimo tvarka, bei kita susijusi informacija yra pateikiama internetiniame tinklalapyje 8. SIUNTIMO RIBOJIMAI 8.1. Bendrovė nepristato: Tranzitinių (neišmuitintų) siuntų Europos Sąjungos vidaus teritorijoje Siuntų, kurios neatitinka šių Taisyklių 4.1 punkte nustatytų išmatavimų ir svorių standartų Siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Siuntėjas. Siųsdamas, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas draudžiamų siusti daiktų perdavimą pervežimui, Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir privalo padengti Bendrovės dėl šios priežasties patirtus nuostolius, jeigu tokie atsiranda Bendrovė neprisiima atsakomybės už priimtas siuntas Taisyklių šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais (prekėmis), medžiagomis. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu nustatyta tvarka sustabdyti pristatymą ir patikrinti siuntos turinį, surašant aktą, jeigu turi įtarimų, kad siuntoje Bendrovei nežinant buvo perduoti pristatymui draudžiami siųsti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, aplinkai, transporto priemonei arba yra draudžiami vežti į kitų valstybių teritoriją. Tokiu atveju Bendrovė imasi visų būtinų saugumo Lapas 6 iš 13 priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas Teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų siuntų turinį atsako Siuntėjas. 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 9.1. Bendrovė Taisykles atnaujina pagal poreikį, nes rūpinantis paslaugų kokybe yra tobulinama siuntų surinkimo, rūšiavimo, paskirstymo, vežimo technologija, pasiūloma naudotis naujomis paslaugomis, plečiama siuntų pristatymo geografija Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas, galiojantį Bendrovės kainoraštį bei kitą informaciją Bendrovė skelbia internetiniame tinklalapyje

7 12 priedas PAŠTO PASLAUGŲ TEIKIMO VERSLO KLIENTAMS TAISYKLĖS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. Pašto paslaugų teikimo verslo klientams taisyklės (toliau Taisyklės) nustato bendrą AB Lietuvos pašto (toliau Bendrovė) teikiamų paslaugų tvarką: paslaugų kainos, siuntų matmenys ir svoriai; užsakymo pateikimo sąlygos; siuntų paruošimo reikalavimai; siuntos priėmimo, išsiuntimo ir pristatymo sąlygos Taisyklės taikomos klientams (toliau Klientas), kurie yra su Bendrove sudarę sutartį ir naudojasi Bendrovės teikiamomis paslaugomis. Klientai privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis iki Pašto paslaugų teikimo sutarties (toliau Sutartis) pasirašymo ir vadovautis jomis naudojantis Bendrovės paslaugomis Taisyklės papildo ir detalizuoja Sutartyje tarp Bendrovės ir Kliento sutartas sąlygas. Jeigu tarp šių Taisyklių ir pasirašytos su Klientu Sutarties yra prieštaravimų, pirmenybė yra teikiama nuostatoms, aprašytoms pasirašytoje su Klientu Sutartyje Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu, Pasauline pašto konvencija, Pašto korespondencijos ir Pašto siuntinių reglamentais ir kitais teisės norminiais aktais, reglamentuojančiais pašto veiklą. 2. TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS 2.1. Ekonomiška siunta - Lietuvos Respublikos teritorijoje siunčiama vidaus greitojo pašto siunta, turinti lipduką AP (atsiėmimas pašte), kurią iš siuntėjo paima kurjeris ir pristato į paštą Didžioji korespondencijos siunta korespondencijos siunta, sverianti ne daugiau kaip g, įpakuota, adresuota ir atitinkanti matmenų reikalavimus Gaunamųjų laiškų dėžutė (toliau GLD) talpykla, į kurią dedamos gavėjui adresuotos paprastosios korespondencijos siuntos, pranešimai ir kitos siuntos. Į GLD dedamų siuntų pakuotės dydis turi neviršyti šių siuntos pakuotės išmatavimų: aukštis iki 12 mm, ilgis 350 mm, plotis iki 250 mm. Netvarkinga GLD laikoma, kai ji yra nerakinama, nesunumeruota (nėra įmanoma nustatyti, kokiam adresatui GLD priklauso), pakabinta netinkamoje vietoje (aukščiau nei antrame daugiabučio namo aukšte, už tvoros arba uždaroje individualaus namo ar įmonės teritorijoje, sunkiai prieinamoje ar laiškininkui nesaugioje vietoje (pvz., arti šuns būdos) Gavėjas fizinis ar juridinis asmuo, kuriam adresuota siuntėjo siunčiama siunta Įvertintoji pašto siunta pašto siunta, kurios praradimo, išplėšimo ar visiško sugadinimo atveju, siuntėjui atlyginama jo nurodyta pašto siuntos įvertinimo suma ir siuntimo išlaidos, išskyrus mokestį už įvertinimą Klientas fizinis arba juridinis asmuo, kuris naudojasi pašto ir / arba LP EXPRESS paslaugomis Korespondencijos siunta didžioji arba mažoji korespondencijos siunta Kurjerio paslauga LP EXPRESS siuntos surinkimas iš verslo kliento ir jos pristatymas gavėjui į rankas / siuntų savitarnos terminalą 2.9. Lietuvos pašto savitarna (toliau Savitarna) verslo ir privatiems klientams sukurta siuntų užsakymo ir valdymo sistema LP EXPRESS kurjeris (toliau Kurjeris) asmuo, dirbantis ar atstovaujantis Bendrovę, surenkant (priimant) LP EXPRESS siuntas iš Siuntėjo ir pristatant gavėjams į rankas / siuntų savitarnos terminalą LP EXPRESS paslauga Bendrovės teikiama Kurjerio, siuntų savitarnos terminalo ar kita paslauga ir su ja susijusios papildomos paslaugos LP EXPRESS siunta siunta, siunčiama per siuntų savitarnos terminalą arba pristatoma gavėjui pasirašytinai LP EXPRESS siuntų savitarnos terminalų paslaugos Bendrovės teikiamų paslaugų dalis, apimanti: LP EXPRESS siuntos priėmimą viename siuntų savitarnos terminale ir pristatymą į kitą siuntų savitarnos terminalą; LP EXPRESS siuntos priėmimą siuntų savitarnos terminale ir pristatymą siuntos adreso lipduke nurodytu gavėjo adresu Lietuvoje arba užsienyje; Lapas 7 iš 13

8 siuntos priėmimą iš siuntėjo buveinės nurodyto adreso Lietuvoje į siuntų savitarnos terminalą; LP EXPRESS siuntos pristatymą į gavėjo pasirinktą siuntų savitarnos terminalą; LP EXPRESS siuntos pasaugojimo paslauga (LP EXPRESS siunta įdėta į siuntų savitarnos terminalą iš kurio gavėjas ir atsiims LP EXPRESS siuntą); kitos siuntų savitarnos terminalo teikiamos paslaugos Mažoji korespondencijos siunta korespondencijos siunta, sverianti ne daugiau kaip 500 g, įpakuota arba siunčiama atvirai, adresuota ir atitinkanti matmenų reikalavimus Nestandartinė siunta siunta, kurios bent vienas iš dydžių: ilgis, plotis, aukštis, apimtis ar svoris viršija standartinės pakuotės dydį, nurodytą šių Taisyklių 4 punkte Pašto paslauga pašto siuntų surinkimas (priėmimas), rūšiavimas, vežimas ir pristatymas Pakuotė vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas, padėklas ir pan.), turintis unikalų numerį (brūkšninį kodą), tinkamai supakuotų ir paženklintų daiktų ar prekių Pašto siunta adresuota ir išsiųsti paruošta pašto siunta, kuri pristatoma gavėjo adresu arba įteikiama pašte Pašto siuntinys identifikuotas brūkšniniu kodu siuntos lipduku, iki 30 kg sverianti (ML pristatomas pašto siuntinys iki 10 kg) pašto siunta, kurią sudaro daiktas (-ai) ar prekė (-ės), tarp jų ir neturintys komercinės vertės Registruotoji korespondencijos siunta korespondencijos siunta, identifikuota brūkšniniu kodu ir įteikiama gavėjui asmeniškai pasirašytinai Siuntėjas siuntą siunčiantis klientas Siuntos lipdukas prie siuntos tvirtinamas nustatytos formos lipdukas, kuriame nurodytas siuntos siuntėjo ir gavėjo vardas, pavardė (ar pavadinimas), adresas, pageidautina mobiliojo telefono numeris ir / ar el. pašto adresas bei užsakytos papildomos paslaugos Siuntų savitarnos terminalas (toliau SST) LP EXPRESS ir (arba) Lietuvos pašto prekių ženklais pažymėtas savitarnos įrenginys, kuriuo naudodamasis klientas gali išsiųsti arba atsiimti jam adresuotą siuntą bei pasinaudoti Bendrovės teikiama pasaugojimo paslauga Tarptautinė pašto siunta (toliau TPS) adresuota siųsti į / iš Europos ir į / iš kitų pasaulio šalių, paruošta siunta, kuri pristatoma gavėjui nurodytu adresu Vidaus pašto siunta (toliau VPS) adresuota siusti Lietuvoje, paruošta siunta, kuri pristatoma gavėjui nurodytu adresu. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pašto įstatyme ir kituose pašto veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose. 3. PASLAUGŲ KAINOS 3.1. Pašto paslaugos yra apmokamos pagal Bendrovės nustatytą kainoraštį, kuris yra pateiktas Klientas už jam suteiktas pašto paslaugas sumoka pagal jam pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą Klientas apie kainų pakeitimus informuojamas ne vėliau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų prieš įsigaliojant pasikeitimui. 4. PAŠTO SIUNTŲ MATMENYS IR KITI REIKALAVIMAI 4.1. Bendrovėje nustatyti pašto siuntų didžiausi / mažiausi matmenys ir kiti reikalavimai, kurių turi laikytis Klientas. Bent vienam dydžiui neatitinkant nurodytų standartinių dydžių ir svorių, taikomas papildomas apmokestinimas pagal šių Taisyklių nuostatas Didžiausi / mažiausi pašto siuntų matmenis ir kiti apribojimai pateikti 4.3. Siuntos už Lietuvos Respublikos ribų pristatomos tik į valstybes/iš valstybių, nurodytų Bendrovės internetiniame tinklalapyje 5. UŽSAKYMO PATEIKIMAS 5.1. Užsakymai pateikiami naudojantis Savitarna, kuri pasiekiama internetiniame tinklalapyje 5.2. Formuodamas užsakymą Savitarnoje, Klientas privalo užpildyti visus privalomus laukus. Rekomenduojama užpildyti ir neprivalomus laukus. Lapas 8 iš 13

9 5.3. Klientas užtikrina, kad jo pateikti duomenys apie Gavėją ir jo adresą atitinka tikrovę, yra teisingi, tikri ir išsamūs Klientas yra atsakingas už Savitarnoje parengtos siuntos: - svorio ir matmenų teisingumą; - tinkamą supakavimą; - tiksliai pasirinktą pageidaujamą įsigyti paslaugą bei siuntimo tipą; - tinkamą siuntos adreso lipduko pritvirtinimą; - parengtą siuntos adreso lipduką (Žr. Taisyklių skyrių Nr. 6); - pristatymą į paštą, SST arba perdavimą siuntą paimti atvykusiam Kurjeriui (pagal tai, kaip pasirinkta siuntos užsakyme) Kliento per Savitarną parengta ir išsiųsti pateikta siunta gali būti nepriimta siųsti, kai: - siunta netinkamai supakuota; - siunta be siuntos adreso lipduko arba su sugadintu, neįskaitomu ar blogai atspausdintu siuntos adreso lipduku; - siunta, siunčiama į užsienį, reikalaujanti muitinės deklaracijos, bet jos neturi; - Bent vienas siuntos matmuo (apimtis, ilgis, plotis) neatitinka Kliento nurodytų parametrų; - siunta neatitinka Taisyklių nuostatų, Sutartyje nustatytų sąlygų, Pasaulinėje pašto konvencijoje bei kituose teisės aktuose draudžiamų siųsti daiktų (pvz., ginklų, narkotikų, sprogstamųjų medžiagų ir kt.). Draudžiamų siųsti daiktų sąrašas pateiktas: 6. REIKALAVIMAI TINKAMAM SIUNTŲ PARUOŠIMUI IR SIUNTŲ PERDAVIMAS 6.1. Bendri reikalavimai siuntų paruošimui: Siuntėjas privalo laikytis Bendrovės nustatytų reikalavimų ir supakuoti siuntas taip, kad siunčiami daiktai ar prekės būtų apsaugotos nuo sugadinimų ar pažeidimų kraunant, rūšiuojant, vežant bei saugant ir jos nekeltų grėsmės žmonėms, aplinkai, transporto priemonėms, kitoms siuntoms bei nebūtų galima patekti prie siuntos turinio nepažeidus pakuotės Kiekviena atskira siuntos pakuotė privalo būti pažymėta, užklijuojant siuntos adreso lipduką su brūkšniniu kodu ir Siuntėjo bei Gavėjo rekvizitais, kurie privalo būti klijuojami ant viršutinės didžiausio ploto pakuotės plokštumos. Siuntos adreso lipdukas negali būti klijuojamas ant siuntos pakuotės dviejų plokštumų sujungimo vietos Siuntos adreso lipdukas turi būti pritvirtintas matomoje vietoje, aiškiai įskaitomas, nesugadintas ir nepažeistas. Taisyti ar koreguoti siuntos adreso lipduko ranka prirašant informacijos negalima Tinkamo pakavimo reikalavimai pateikiami: 6.2. Tarptautinių pašto siuntų paruošimas ir perdavimas: Siuntėjas privalo užtikrinti, kad kartu su siunta būtų pateikti visi duomenys ir dokumentai, reikalingi importo ir eksporto muitinės ir kitiems formalumams atlikti, jeigu siunta yra siunčiama už Europos Sąjungos ribų Klientas patvirtina, kad yra susipažinęs su teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis pašto siuntų eksportą į trečiąsias šalis / užsienį ir įsipareigoja užtikrinti, kad tokių teisės aktų būtų laikomasi bei visi reikiami veiksmai būtų atlikti Bendrovė neprivalo tikrinti nurodytų dokumentų ir informacijos teisingumo. Kliento pageidavimu muitinės procedūros gali būti atliekamos jo pasirinkto partnerio, muitinės tarpininko paslaugas teikiančios bendrovės Bendrovė neatsako, jei ilgėja muitinės procedūrų įvykdymas dėl netinkamai pateiktos siuntos dokumentacijos, sudėtingų muitinės procedūrų ar kitų nuo Bendrovės nepriklausančių objektyvių veiksnių Tarptautinių pašto siuntų paruošimo ir perdavimo sąlygos pateikiamos: Siuntos perdavimas Kurjeriui: Siuntėjas pateikia atvykusiam Kurjeriui išsiųsti paruoštą siuntą ir manifestą (siuntos perdavimo dokumentą), kuriame pagal šių Taisyklių reikalavimus turi būti nurodyti Siuntėjo ir Gavėjo rekvizitai bei pageidaujamos papildomos paslaugos. Siuntėjas pasirašo siuntos perdavimo dokumente, nurodydamas savo vardą, pavardę, pareigas Kurjeris priima Siuntėjo pateiktas išsiųsti paruoštas siuntas, pasirašydamas manifeste (siuntos perdavimo dokumente), kuris lieka Siuntėjui. Siunta laikoma priimta pervežimui, kuomet Kurjeris priima ją ir pasirašo manifeste (Siuntos perdavimo dokumente). Lapas 9 iš 13

10 Kurjeris turi teisę nelaukti ilgiau negu 10 min., kol siunta bus paruošta perdavimui. Į šiame punkte nurodytą laiką siuntos pakrovimo laikas nėra įskaičiuojamas Kurjeris turį teisę nepriimti nesupakuotos, blogai supakuotos, nepažymėtos arba netinkamai paženklintos siuntos, nestandartinių išmatavimų siuntos arba siuntos, neatitinkančios užsakymo metu pateiktai informacijai, ir pan. Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus paruošta perdavimui Siuntėjui pageidaujant, Kurjeris pats suneša ir pakrauna į transporto priemonę siuntas, kurių svoris neviršija 30 kg. Kurjeris už papildomą mokestį gali į transporto priemonę sunešti siuntas, kurių svoris viršija 30 kg, bet kiekvienos pakuotės svoris neviršija 30 kg ir jų pakrovimui nėra reikalinga papildoma krovimo technika Pašto siuntų perdavimo Kurjeriui paslaugos ir jų sąlygos pateikiamos: 7. SIUNTOS PRISTATYMAS GAVĖJUI 7.1. Korespondencijos siuntų ir pašto siuntinių pristatymas per laiškininką gavėjo adresu Lietuvoje: Lietuvoje siunčiamos korespondencijos siuntos ir pašto siuntiniai pristatomi gavėjams vadovaujantis Lietuvos Respublikos pašto įstatymu: paprastosios korespondencijos siuntos, gavimo, įteikimo pranešimai ir kt. pristatomi gavėjams į tvarkingas GLD, pašto siuntų dėžes nereikalaujant parašo; registruotosios, įvertintosios korespondencijos siuntos pristatomos gavėjui nurodytu adresu vieną kartą ir įteikiamos asmeniškai pasirašytinai, o jei gavėjo nėra korespondencijos siunta gali būti įteikiama pilnamečiui šeimos nariui arba gavėjo įgaliotam asmeniui. Siuntą atsiimantis asmuo Bendrovės darbuotojui pateikia asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba turinio bei formos reikalavimus atitinkantį ir teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą Gavėjo įgaliojimą. - Nepavykus pristatyti registruotosios / įvertintosios korespondencijos siuntos, gavėjas apie gautą pašto siuntą informuojamas siuntos gavimo pranešimu K 11 (toliau pranešimas K 11), pristatomu į gavėjo GLD, elektroniniu paštu arba SMS žinute. - Gavėjas ar įgaliotas asmuo, gavęs pranešimą K 11, atvyksta į pranešime K 11 nurodytą pašto paslaugų teikimo vietą, pašto darbuotojui pateikia savo asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir/arba įgaliojimą (įgaliotas asmuo), kuriame yra nurodytas asmens kodas, ir, jei reikia, pranešimą K Pašto siuntų pristatymas į SST: Visos siuntos, kurių adreso lipduke yra nurodytas mobiliojo telefono numeris, gali būti įteikiamos gavėjui SST Jeigu siuntos adreso lipduke nurodyti teisingi Gavėjo kontaktiniai duomenys, po siuntos pristatymo į SST, Bendrovė nedelsiant informuoja Gavėją trumpąja SMS žinute ir / arba elektroniniu paštu (priklausomai nuo ant siuntos nurodytų Gavėjo kontaktinių duomenų) Gavėjas informuojamas priminimo SMS žinute apie neatsiimtą iš SST siuntą Įteikimas gavėjui laikomas įvykusiu, kai gavėjas SST ekrane suveda SMS žinute gautą PIN kodą, taip patvirtindamas savo asmens tapatybę ir siuntos atsiėmimo faktą Bendrovė pasilieka teisę stebėti SST vaizdo įrašymo įranga ir vaizdo medžiagą naudoti kilusiems ginčams spręsti bei, esant poreikiui, pateikti ją atitinkamoms valstybės institucijoms Pašto siuntų pristatymas per Kurjerį gavėjo adresu Lietuvoje: Siunta, adresuota asmeniui į jo darbo ar mokymosi vietą, bendrabutį, karo tarnybos vietą, ligoninę, sanatoriją, stovyklą ar įkalinimo vietą, pristatoma administracijai arba jos įgaliotiems asmenims Siunta, adresuota juridiniam asmeniui, pateikiama pasirašytinai ant siuntos pakuotės nurodytam arba kitam tos pačios įmonės administracijos darbuotojui Kurjeris turi teisę nelaukti, kol siunta bus priimta ilgiau nei 10 min Bendrovė įsipareigoja siuntą, kurios svoris neviršija 30 kg, nunešti į Gavėjo pageidaujamą vietą. Jeigu siuntos, svoris viršija nurodytą svorį, paslauga yra apmokestinama pagal nurodytas kainas Kurjeris įteikia Gavėjui siuntą asmeniškai pasirašytinai, prieš tai patikrinęs siuntos Gavėjo fizinio asmens tapatybę. Gavėjo asmens tapatybė Lapas 10 iš 13

11 bei duomenys nustatomi pagal Kurjeriui pateiktą galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (LR piliečių LR asmens tapatybės kortelė, LR pasas, LR vairuotojo pažymėjimas, ES šalių piliečių ES šalies piliečio pasas arba ID kortelė, ne ES piliečių užsienio valstybės piliečio pasas (lotyniškais rašmenimis) arba laikino leidimo gyventi Lietuvoje kortelė). Gavėjas priima Kurjerio perduodamą siuntą per laiką, kuris leidžia išvengti nepagrįsto transporto priemonės užlaikymo. Pastaba: Pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką, kuria remdamasi Bendrovė tvarko siuntų Gavėjų ir/arba siuntų Siuntėjų fizinių asmenų asmens duomenis, reglamentuoja Bendrovės privatumo politika Priimantis siuntą asmuo privalo nurodyti savo vardą, pavardę, bei pasirašyti duomenų kaupiklyje (popieriniame pristatymo patvirtinime - taip pat įrašyti siuntos pristatymo datą, laiką ir pasirašyti) Siunta laikoma pristatyta, kai Gavėjas ar jo atstovas priima siuntą ir pasirašo siuntą lydinčiame dokumente Bendrovė neprisiima jokios atsakomybės už siuntos ar jos dalies sugadinimą, jeigu siuntos įteikimo metu nebuvo apie tai pažymėta duomenų kaupiklyje arba nebuvo pažymėta siuntą lydinčiame dokumente, dalyvaujant Kurjeriui, pristačiusiam siuntą Vidaus pašto siuntų saugojimas ir grąžinimas: Kiekviena pašto siunta gavimo pašte turi būti saugoma vieną kalendorinį mėnesį skaičiuojant nuo kitos dienos, kai buvo pristatytas pranešimas K 11, K11B, SMS ar elektroniniu paštu. Tuo atveju, kai buvo pristatytas pranešimas K 11PD saugojimo terminas 7 arba 30 dienų Siunta gavėjo neatsiimta arba ne dėl Bendrovės kaltės neįteikta Lietuvoje siųsta siunta, pasibaigus jos saugojimo terminui ar jam nepasibaigus, grąžinama siuntėjui Jei pašto siuntos negalima grąžinti siuntėjui, pasibaigus saugojimo pašte terminui ji persiunčiama į Bendrovės saugomų pašto siuntų saugyklą, o vėliau perduodama valstybės nuosavybėn Už Lietuvoje siųstos siuntos (išskyrus korespondencijos siuntos) grąžinimą Klientas moka Bendrovei siuntimo kainą atitinkantį grąžinimo mokestį. Lietuvoje siųstos korespondencijos siuntos grąžinimas nemokamas Tarptautinių pašto siuntų saugojimas ir grąžinimas: Pašto siunta su muitinės sąskaita gavimo pašte saugoma iki kito mėnesio 12 dienos, skaičiuojant nuo dienos, kai buvo įforminta muitinės sąskaita. Jei muitinės sąskaita buvo išrašyta mėnesio pradžioje, saugoma ne ilgiau kaip 1 kalendorinį mėnesį, t. y. nelaukiant kito mėnesio 12 dienos Gavėjui neįteikta Kliento nurodytu adresu užsienyje siųsta siunta (išskyrus pašto siuntinį) pasibaigus saugojimo terminui grąžinama Klientui nemokamai Kurjerių pristatomų siuntų saugojimas ir grąžinimas Gavėjui Lietuvoje atsisakius priimti siuntą arba Siuntėjo nurodytu adresu neradus nurodyto Gavėjo, Klientas apie tai informuojamas SMS žinute / elektroniniu paštu Siunta SST saugoma 72 val. Neatsiėmus siuntos, ji saugoma Kurjerio darbo vietoje 12 kalendorinių dienų Ne dėl Kurjerio kaltės neįteikta siunta saugoma Kurjerio darbo vietoje 15 kalendorinių dienų nuo nepristatytos siuntos gavimo Kurjerio darbo vietoje dienos Klientui pateikus prašymą elektroniniu paštu (info@post.lt), ekonomiška siunta, iš SST neatsiimta arba gavėjo adresu Lietuvoje neįteikta siunta gali būti saugoma ilgiau nei 15 kalendorinių dienų Vežimas laikomas užbaigtu, o visi Kliento įsiskolinimai ir pareiga padengti Bendrovės turėtas išlaidas pagal Bendrovės pateikiamus išlaidų dydį patvirtinančius įrodymus išlieka Žalos atlyginimo ir skundų nagrinėjimo tvarka, bei kita susijusi informacija yra pateikiama internetiniame tinklalapyje 8. SIUNTIMO RIBOJIMAI 8.1. Bendrovė nepristato: Tranzitinių (neišmuitintų) siuntų Europos Sąjungos vidaus teritorijoje Siuntų, kurios neatitinka šių Taisyklių 4.1 punkte nustatytų išmatavimų ir svorių standartų, Lapas 11 iš 13

12 išskyrus atvejus, kai Klientas su Bendrove raštu dėl to atskirai susitaria Siuntos tinkamumą siųsti įvertina ir už jos pakuotę bei turinį visiškai atsako Siuntėjas. Siųsdamas, perduodamas arba bet kokiu būdu sąlygodamas draudžiamų siųsti daiktų perdavimą pervežimui, Siuntėjas prisiima visišką atsakomybę už visus tokio žingsnio padarinius ir privalo padengti Bendrovės dėl šios priežasties patirtus nuostolius, jeigu tokie atsiranda Bendrovė neprisiima atsakomybės už priimtas siuntas Taisyklių šiame skyriuje nurodyto turinio daiktais (prekėmis), medžiagomis. Bendrovė turi teisę bet kuriuo metu nustatyta tvarka sustabdyti pristatymą ir patikrinti siuntos turinį, surašant aktą, jeigu turi įtarimų, kad siuntoje Bendrovei nežinant buvo perduoti pristatymui draudžiami siųsti daiktai, kurie gali kelti pavojų žmonių sveikatai ar kitoms siuntoms, aplinkai, transporto priemonei arba yra draudžiami vežti į kitų valstybių teritoriją. Tokiu atveju Bendrovė imasi visų būtinų saugumo priemonių ir turi teisę kreiptis į atitinkamas valstybines institucijas Teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę perduoti Lietuvos Respublikos teisėsaugos ar muitinės institucijoms, jų reikalavimu, sulaikomas ar konfiskuojamas siuntas. Už sulaikytų ir konfiskuotų siuntų turinį atsako Siuntėjas. 9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 9.1. Bendrovė Taisykles atnaujina pagal poreikį, nes rūpinantis paslaugų kokybe yra tobulinama siuntų surinkimo, rūšiavimo, paskirstymo, vežimo technologija, pasiūloma naudotis naujomis paslaugomis, plečiama siuntų pristatymo geografija Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos Naujausią galiojančių Taisyklių versiją, informaciją apie naujas teikiamas paslaugas, galiojantį Bendrovės kainoraštį bei kitą informaciją Bendrovė skelbia internetiniame tinklalapyje Lapas 12 iš 13

13 Atsakingas už dokumentą padalinys: Produkto / paslaugos aprašymas Pašto paslaugų departamentas Leidimas: 1 Įsigalioja: Lapas 13 iš 13

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIK

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIK LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2018 M. IV KETVIRČIO PAŠTO PASLAUGOS TEIKIMO VEIKLOS ATASKAITA 2019 03 25 Nr. LD-841 Vilnius TURINYS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota

SKELBIMAS DĖL NEPRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas , įregistruota SKELBIMAS DĖL PRIKLAUSOMO KANDIDATO ATRANKOS Į AB,,LIETUVOS VEISLININKYSTĖ VALDYBĄ AB Lietuvos veislininkystė, įmonės kodas 302705528, įregistruota Juridinių asmenų registre adresu Šiaulių r. sav. Sutkūnų

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak

NAUDOJIMOSI SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ TERMINALU TAISYKLĖS AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PROJEKTAS PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Ak AB Klaipėdos nafta, 2016 m. PRIEDAS Nr. 1 BENDROJO TERMINALO NAUDOJIMO SUTARTIS Akcinė bendrovė Klaipėdos nafta (toliau Operatorius), juridinio asmens kodas 110648893, buveinės adresas Burių g. 19, Klaipėda,

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. DI-469 UAB TOPSPORT B KATEGORIJOS LOŠIMO AUTOMATŲ SALONO LOŠIMŲ ORGANIZAVIMO

Detaliau

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos

Atmintine vezant krovinius i/is Rusijos Atmintin vairuotojui gabenančiam krovinius į/iš Rusijos. 2005 10 25 Atmintin vairuotojui GABENANČIAM KROVINIUS į RUSIJOS FEDERACIJĄ ir/arba iš Rusijos Federacijos I.Pasienio ir transporto kontrol. Kertant

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein

VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas , registruotas buvein VS-EXPRESS 24/7 PASLAUGŲ SUTARTIS Nr. SPECIALIOSIOS SA LYGOS PASLAUGU TEIKE JAS: UAB VS Fitness, juridinio asmens kodas 302484535, registruotas buveinės adresas Šilutės pl. 29, Klaipėda, PVM mokėtojo kodas:

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n

kompiuterių ir su jais susijusi veikla; techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; kitos programinės įrangos tiekimas ir n 2 8.10. kompiuterių ir su jais susijusi veikla; 8.11. techninės įrangos naudojimo konsultacijų teikimas; 8.12. kitos programinės įrangos tiekimas ir naudojimosi konsultacijų teikimas; 8.13. teisinė veikla;

Detaliau

Paslaugų teikimo aprašymas

Paslaugų teikimo aprašymas NACIONALINĖ ŽEMĖS TARNYBA PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS TVIRTINU: Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktorė Daiva Gineikaitė 2015-06-30 NUOSAVYBĖS TEISIŲ Į ŽEMĘ (MIŠKĄ IR VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA MAGENTO 1.9 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 NAUDOJAMI TERMINAI IR SĄVOKOS... 3 REKOMENDUOJAMI NAUDOTI ĮRANKIAI... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren

NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. ren NUOSTATAI DANSKE BANK VILNIAUS MARATONO NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS Vilniaus miesto savivaldybė ir VšĮ Tarptautinis maratonas 2019 m. rugsėjo 8 d. rengia Danske Bank V maratoną. II. NUOTOLIAI Danske Bank

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika

Microsoft Word - Asmens duomenų tvarkymo politika PATVIRTINTA UAB Kauno švara generalinio direktoriaus 2019 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. OV-153 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO POLITIKA I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Ši asmens duomenų tvarkymo politika (toliau

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau