airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt"

Transkriptas

1 Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių reikalavimais, kurie gali būti Jums taikomi. Šie reikalavimai gali būti sudėtingi, todėl svarbu užtikrinti, kad žinotumėte savo mokestines prievoles ir jas tinkamai vykdytumėte. Mokėti mokesčius yra Jūsų atsakomybė ir jie nebus sumokami Jūsų vardu. Jei esate fizinis asmuo, siūlantis trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas Lietuvoje, turėtumėte įsitikinti, kad aiškiai suprantate kiekvieną iš toliau išvardintų mokesčių ir juos sumokėti, jei jie yra taikytini:! gyventojų pajamų mokestis! pridėtinės vertės mokestis (PVM) Atkreipiame dėmesį, kad ši informacija nėra išsami ir ja negalima vadovautis kaip teisine konsultacija. Jei nesate tikri dėl Jūsų šalyje taikytinų mokestinių prievolių, pasitikslinkite oficialiuosiuose vietos šaltiniuose arba pasikonsultuokite su kvalifikuotais specialistais. Taip pat svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad mes neatnaujiname šios informacijos realiuoju laiku, todėl turėtumėte įsitikinti, ar pastaruoju metu nepasikeitė taikytini įstatymai ar procedūros. GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS Jei uždirbate pajamų Lietuvoje, tikėtina, kad Jums reikės sumokėti tam tikrą procentą nuo šių pajamų Lietuvos valstybinei mokesčių inspekcijai. Toliau trumpai aprašytas mokestis, kuris gali būti taikomas pajamoms, uždirbtoms iš trumpalaikės nuomos Lietuvoje bei kaip šis mokestis gali būti sumokamas Lietuvos valstybinei mokesčių inspekcijai. Mokestinis laikotarpis Lietuvoje prasideda sausio 1 d. ir baigiasi gruodžio 31 d. Kada mokamas pajamų mokestis Lietuvoje Lietuvoje visos nuomos pajamos yra apmokestinamos tada, kai yra gaunamos. Nėra nustatyta jokių išimčių. Lietuvoje taikomos taisyklės iš trumpalaikės nuomos uždirbamoms pajamoms Pajamoms iš trumpalaikės nuomos nėra nustatytos jokios specialios taisyklės ir nuomos pajamos nėra laikomos aktyvios veiklos pajamomis. Jei teikiamos apgyvendinimo paslaugos, mokesčių tikslais privaloma įsigyti verslo liudijimą arba įregistruoti individualią veiklą. Be to, apgyvendinimo paslaugų teikėjams taip pat gali prireikti įvykdyti papildomus reikalavimus, kad galėtų teikti minėtas paslaugas (pvz., tam tikrais atvejais gauti higienos pasą ir t. t.). Smulkesnę informaciją teikia Valstybinis turizmo departamentas. Jei nesate tikri, kaip deklaruoti savo mokesčius, turėtumėte pagalvoti apie galimybę konsultuotis su kvalifikuotu specialistu, kuris Jums padėtų.

2 Mokesčių deklaravimas Lietuvoje Nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokesčių tikslais privalo pateikti metinę gyventojų pajamų mokesčio (GPM) deklaracijos GPM308 formą. Forma teikiama per Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). Taip pat galima pateikti popierinę šios formos versiją. Mokesčių deklaravimas deklaracijos pateikimo terminas Nuolatiniam Lietuvos gyventojui mokesčių tikslais yra nustatytas terminas mokesčių deklaracijos pateikimui elektroniniu būdu ar popierine versija, t. y. iki kitų metų gegužės 1 d. Pavyzdžiui, mokesčių deklaracijos už 2018 m. pateikimo terminas yra 2019 m. gegužės 1 d. Mokesčių deklaravimas mokesčio sumokėjimo terminas Mokesčio sumokėjimo terminas priklauso nuo Jūsų pasirinkto apmokestinimo varianto. Galimi variantai yra šie: 1. Verslo liudijimas. Šiuo atveju metinio gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo terminas būtų prieš gaunant verslo liudijimą. Verslo liudijimą nuomos pajamoms galima įsigyti tik tuo atveju, jei gyvenamosios paskirties patalpos nuomojamos fiziniams asmenims. Jei taip pat teikiamos apgyvendinimo paslaugos, tuomet reikia įsigyti kitos rūšies verslo liudijimą. 2. Individuali veikla. Individualią veiklą galima įregistruoti tik tuo atveju, jei teikiamos ir apgyvendinimo paslaugos. Metinio gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo terminas nuolatiniams Lietuvos gyventojams mokesčių tikslais yra kitų metų gegužės 1 d. (toks pat, kaip ir metinės GPM deklaracijos pateikimo terminas). 3. Standartinis metinis mokestis. Šiuo atveju nuomos pajamų sumai nėra nustatyti jokie apribojimai. Metinio gyventojų pajamų mokesčio sumokėjimo terminas nuolatiniams Lietuvos gyventojams mokesčių tikslais yra kitų metų gegužės 1 d. (tas pats, kaip ir metinės GPM deklaracijos pateikimo terminas). Tuo atveju, jei klientas (kuris nuomojasi butą) yra įmonė, įregistruota Lietuvoje (o ne fizinis asmuo), pati įmonė turi išskaičiuoti gyventojų pajamų mokestį prieš išmokėdama išmokas už nuomą. Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos kontaktiniai duomenys Pašto adresas - VMI prie FM, Vasario 16-osios g. 14, Vilnius, Svetainės adresas: Gyventojų pajamų mokesčio tarifai Lietuvoje Taikomas mokesčio tarifas priklauso nuo pasirinkto apmokestinimo varianto, kaip aprašyta pirmiau: Verslo liudijimas. Mokesčio tarifas tai fiksuota suma, kurią iš anksto patvirtina savivaldybė, kurioje yra nekilnojamasis turtas. Taip pat galima įsigyti verslo liudijimą neribojant veiklos teritorijos, kuris leistų vykdyti nuomos veiklą visoje šalyje. Pagal verslo liudijimą gaunamoms

3 pajamoms yra nustatyta maksimali riba, kuri neturi viršyti eurų pajamų per metus, o šią sumą viršijančios pajamos yra apmokestinamos 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Socialinio draudimo įmokos (SDĮ) nėra mokamos, jei verslo liudijimas išduodamas nuomos veiklai. Jei verslo liudijimas išduodamas apgyvendinimo paslaugoms, yra nustatyta privalomojo sveikatos draudimo įmoka, kurios tarifas 9 %, bei SDĮ, kurios tarifas 25,3 %. Šios įmokos yra sumokamos nuo minimalios mėnesio algos, su tam tikromis išimtimis, taikytinoms SDĮ. Tam tikrais atvejais gali būti reikalaujama mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas kas mėnesį. Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuo 2019 m. keisis privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir SDĮ. Individuali veikla. Taikytinas mokesčio tarifas priklauso nuo gautų pajamų sumos. Gyventojų pajamų mokestis apskaičiuojamas taikant 15 % mokesčio tarifą, o gauta mokesčio suma sumažinama gyventojų pajamų mokesčio kreditu, kuris apskaičiuojamas pagal specialias formules. Taigi: Taikomas 5 % mokesčio tarifas po to, kai pritaikomas gyventojų pajamų mokesčio kreditas tuo atveju, jei pajamų suma neviršija eurų per kalendorinius metus. Pavyzdžiui, asmuo, uždirbęs eurų ir patyręs eurų išlaidų, turi eurų apmokestinamųjų pajamų, kurioms taikomas 15 % mokesčio tarifas. Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis būtų lygus eurų. Kadangi taikomas eurų ( X 0,1) gyventojų pajamų mokesčio kreditas, mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma jį atskaičius yra lygi 600 eurų. Proporcingai didėjantis mokesčio tarifas nuo 5 % iki 15 % taikomas pajamų sumai, viršijančiai eurų, tačiau neviršijančiai eurų per kalendorinius metus. Pavyzdžiui, asmuo uždirbo eurų pajamų ir patyrė eurų išlaidų eurų pajamų sumai taikomas 15 % mokesčio tarifas ir gyventojų pajamų mokesčio suma lygi eurų. Kadangi taikomas 1 666,67 eurų ( eurų x (0,1-2/ ) x ( )) gyventojų pajamų mokesčio kreditas, mokėtina gyventojų pajamų mokesčio suma lygi 2 083,33 eurams. Fiksuotas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas yra taikomas pajamoms, viršijančioms eurų sumą per kalendorinius metus. Nuo pajamų iš individualios veiklos yra mokamos 37,9 % privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir SDĮ, kurios apskaičiuojamos nuo pusės metinių apmokestinamųjų pajamų (taip pat yra nustatyta maksimali apmokestinamųjų pajamų suma, kurią viršijus įmokos nemokamos - pagal dabartinius rodiklius ši suma yra apytiksliai lygi eurams). Tam tikrais atvejais gali būti reikalaujama kas mėnesį mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas. Nuo 2019 m. keisis privalomojo sveikatos draudimo įmokos ir SDĮ. Standartinis metinis mokestis. Šiuo atveju gautoms pajamoms per metus taikomas 15 % mokesčio tarifas. Svarbu atkreipti dėmesį, kad nuo 2019 m. sausio mėn. Lietuvoje bus įgyvendintas progresinis gyventojų pajamų mokestis. Taigi, nuomos pajamoms bus taikomas % gyventojų pajamų mokesčio tarifas (priklausomai nuo gautų pajamų sumos per metus). 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas bus taikomas tam tikroms pajamų rūšims, nesusijusioms su darbo santykiais ir neviršijančioms 120 šalies vidutinio darbo užmokesčio dydžių, kas bus apytiksliai eurų per 2019 metus. 20 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas bus taikomas pajamoms, viršijančioms šią sumą. SDĮ netaikomos. Tuo atveju, jei nuomotojas nėra apsidraudęs, gali reikėti kas mėnesį mokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas.

4 Daugiau informacijos apie tai galima rasti Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos svetainėje. Tipinės išlaidos, kurios gali būti atskaitomos iš Jūsų pajamų, susijusių su trumpalaike nuoma Tai priklauso nuo Jūsų pasirinkto apmokestinimo varianto, kaip aprašyta pirmiau: Verslo liudijimas. Nėra leidžiami jokie atskaitymai. Individuali veikla. Šios išlaidos yra laikomos leidžiamais atskaitymais: Faktinės išlaidos, patirtos siekiant uždirbti pajamų, gali būti atskaitomos mokesčių tikslais, išlaidas pagrindžiant dokumentais arba Leidžiamais atskaitymais galima pripažinti 30 % gautų (uždirbtų) pajamų (pagrindžiančių dokumentų nereikalaujama). Leidžiamais atskaitymais negalima pripažinti 30 % gautų (uždirbtų) pajamų, jeigu individualios veiklos pajamos gaunamos iš su darbo santykiais susijusio asmens. Norint atskaityti su turtu susijusias išlaidas, toks turtas turi būti įregistruotas kaip individualioje veikloje naudojamas turtas (gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidos nėra atskaitomos). Standartinis metinis mokestis. Atskaitymai netaikomi, tačiau tam tikrais atvejais nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokesčių tikslais gali atskaityti palūkanas už paimtą kreditą gyvenamajam būstui, pateikdami metinę pajamų mokesčio deklaraciją, jeigu pajamos apmokestinamos 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifu per metus. Tai būtų taikytina ir esant individualios veiklos variantui, jeigu taikomas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifas. Leidžiami atskaitymai mokesčių tikslais dėl nusidėvėjimo (pvz., kapitalo investicijos / nusidėvėjimas) Išlaidos gali būti atskaitomos tik tokiu atveju, jeigu turtas yra deklaruotas kaip individualioje veikloje naudojamas turtas. Faktiškai patirtos išlaidos (įskaitant nusidėvėjimą (išskyrus gyvenamųjų patalpų), remontą ir t. t.) gali būti atskaitomos remiantis tam tikromis taisyklėmis. Gyventojų pajamų mokesčio prievolės Lietuvoje nenuolatiniams gyventojams Jeigu esate nenuolatinis gyventojas, Jums, jei taikoma, atsirastų prievolė kas mėnesį nustatytais terminais pateikti FR0459 formą ir sumokėti gyventojų pajamų mokestį už iš fizinių asmenų gautas nuomos pajamas. Pagal verslo liudijimą gaunamų pajamų nenuolatiniams gyventojams deklaruoti nereikia. Individualios veiklos pajamos turi būti apmokestinamos ir deklaruojamos kartą per metus pateikiant FR0531 formą. Gyventojų pajamų mokesčio prievolės Lietuvos gyventojui, kai nuomos pajamos gaunamos iš užsienio Jei esate nuolatinis Lietuvos gyventojas mokesčių tikslais ir gaunate nuomos pajamų iš užsienio, kurios nebuvo apmokestintos užsienio šalyje, tuomet šios pajamos turėtų būti apmokestinamos Lietuvoje. Jei nuo šių pajamų buvo sumokėti užsienio šalyje taikomi mokesčiai, jie gali būti atskaitomi iš mokėtino gyventojų pajamų mokesčio Lietuvoje arba pajamos atleidžiamos nuo mokesčio mokėjimo (atsižvelgiant į užsienio jurisdikciją). Nekilnojamojo turto mokestis

5 Nekilnojamojo turto mokesčiu apmokestinamas Jums nuosavybės teise priklausantis arba įsigytas nekilnojamasis turtas, kurio vertė viršija eurų. Taikomos šios taisyklės: Jeigu nekilnojamojo turto vertė viršija eurų, tačiau neviršija eurų, eurų sumą viršijanti nekilnojamojo turto vertės dalis apmokestinama 0,5 % nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Jeigu nekilnojamojo turto vertė viršija eurų, tačiau neviršija eurų, eurų sumą viršijanti nekilnojamojo turto vertės dalis apmokestinama 1 % nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Jeigu nekilnojamojo turto vertė viršija eurų, eurų sumą viršijanti nekilnojamojo turto vertės dalis apmokestinama 2 % nekilnojamojo turto mokesčio tarifu. Taikomos tam tikros šių taisyklių išimtys. Pavyzdžiui, šeimoms, auginančioms tris arba daugiau vaikų (18 metų amžiaus ir jaunesnius), pirmiau nurodytos vertės padidinamos 30 %. Taigi, jeigu turto vertė viršija eurų, tačiau neviršija eurų, Jūs turėtumėte mokėti 0,5 % nuo viršijančios dalies, tačiau šeimos atveju, vertė būtų padidinama 30 %. Vadinasi, jeigu turto vertė neviršija , nekilnojamojo turto mokesčio mokėti nereikėtų. Jei Jūs turite komercinės paskirties nekilnojamojo turto, šiam turtui taikomas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas nuo 0,3 % iki 3 %. Kiekvienais metais savivaldybės nustato mokesčio tarifą jų teritorijoje esančiam nekilnojamajam turtui. Kapitalo mokesčiai Lietuvoje Jei parduodate turtą už didesnę sumą nei jį pirkote, gautas pelnas apmokestinamas 15 % gyventojų pajamų mokesčio tarifu. Kaip jau buvo paminėta, nuo 2019 m. sausio mėn. bus taikomas % gyventojų pajamų mokesčio tarifas (atsižvelgiant į gautą sumą). Tačiau mokesčiai gali būti netaikomi, jeigu tenkinamos tam tikros sąlygos, pvz., nekilnojamasis turtas parduodamas praėjus daugiau nei 10 metų nuo jo įsigijimo, jame buvo deklaruota gyvenamoji vieta ir t. t. Nuolatiniai gyventojai mokesčių tikslais privalo sumokėti gyventojų pajamų mokestį ir pajamas deklaruoti kartą per metus iki kitų metų gegužės 1 d. Kita aktuali informacija Nuo 2019 m. sausio mėn., jei bus tenkinamos tam tikros sąlygos, nuolatiniai Lietuvos gyventojai mokesčių tikslais galės iš apmokestinamųjų pajamų atskaityti patirtas išlaidas gyventojų pajamų mokesčio tikslais (nebūtinai susijusias su nuomos pajamomis (apgyvendinimo paslaugomis)). Galėsite atskaityti išlaidas, patirtas už Jūsų arba sutuoktinio naudai atliktus pastatų apdailos ir bet kokio remonto darbus (išskyrus daugiabučių namų atnaujinimą), kai šiuos darbus atliks ir šias paslaugas suteiks Lietuvos mokesčių mokėtojas. Bendra metinė tokių išlaidų suma neturės viršyti eurų ir negalės būti didesnė kaip 25 % Jūsų apmokestinamųjų metinių pajamų. Ši lengvata laikina ir bus taikoma 2019, 2020 ir 2021 kalendoriniais metais.

6 Skaičiavimo pavyzdys Jonui priklauso dviejų miegamųjų kambarių namas Vilniuje. Savaitgaliais jis kartais išnuomoja vieną kambarį m. buvo gauta eurų pajamų. Kaip aprašyta, Lietuvoje galimi trys Jono gautų nuomos pajamų (apgyvendinimo paslaugų) apmokestinimo variantai. Toliau pateiktoje lentelėje nurodyti du skirtingi gyventojų pajamų mokesčio (GPM) ir socialinio draudimo įmokų (SDĮ) apskaičiavimo variantai. Standartinis metinis mokestis (nuomos pajamos) Individuali veikla (apgyvendinimo paslaugos) Nuomos pajamos Atskaitymai: netaikomi 1 800* Apmokestinamosios nuomos pajamos GPM apskaičiavimo tikslais ** Apmokestinamosios nuomos pajamos SDĮ apskaičiavimo tikslais *Buvo pasirinkta iš gautų nuomos pajamų atskaityti 30 % išlaidų be pagrindžiančių dokumentų.

7 **Taikomas GPM kreditas. Šiame pavyzdyje eurų apmokestinami 15 % GPM tarifu, tuomet mokėtina GPM suma būtų lygi 630 eurams. Remiantis tuo, kad eurų per metus riba nebuvo viršyta, GPM kreditas apskaičiuojamas pagal šią formulę: x 0,1 = 420. Taigi, galutinė mokėtina GPM suma, atskaičius GPM kreditą, būtų lygi 210 eurams ( ). *** SDĮ apskaičiuojamos nuo pusės apmokestinamųjų pajamų.

8 PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESTIS Mokesčių klausimai gali būti sudėtingi, todėl, norint suprasti taisykles, tam reikėtų skirti pakankamai laiko, nes šios taisyklės gali būti taikytinos ir Jums bei Jūsų vykdomai veiklai. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) Lietuvoje yra vartojimo mokestis. Daugeliui Lietuvoje tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų taikomas PVM. Asmeniui, kuris tiekia prekes ir (arba) teikia paslaugas Lietuvoje, gali tekti taikyti PVM savo prekėms ir (arba) paslaugoms ir šį mokestį sumokėti Lietuvos valstybinei mokesčių inspekcijai. Kaip ir visų mokesčių, PVM klausimai gali būti sudėtingi, todėl rekomenduojame pasikonsultuoti su vietos mokesčių konsultantais dėl galimų su PVM susijusių prievolių. Jeigu šiuo metu nuomojate kambarį svečiams, gali būti, kad į nuomos mokestį Jums teks įtraukti PVM ir šį PVM sumokėti Lietuvos valstybinei mokesčių inspekcijai. Kadangi Airbnb apgyvendinimo paslaugų neteikia, atsakomybė laikytis su nuomos mokesčiu susijusių PVM prievolių tenka nuomotojui. Ar svečiams teikiamas trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas Lietuvoje turiu apmokestinti PVM? Asmenys, kurie vykdo ekonominę veiklą Lietuvoje, savo paslaugoms turi taikyti PVM iškart, kai nustatoma, jog jie atitinka PVM mokėtojo kriterijus. Lietuvoje šiuo metu privaloma registruotis PVM mokėtoju, jeigu apyvarta per pastaruosius 12 mėn. viršija eurų. Jeigu teikiate trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas ir jų apyvarta viršija šią ribą, turėtumėte apsvarstyti registruotis PVM mokėtoju. Jeigu nesate Lietuvos rezidentas, bet teikiate apgyvendinimo paslaugas Lietuvoje, turėtumėte apsvarstyti registruotis PVM mokėtoju, nes šiuo atveju nėra nustatytų jokių konkrečių apyvartos dydžio ribų. Rekomenduotume pasikonsultuoti su mokesčių konsultantais, jeigu reikia pagalbos nustatant, ar Jums atsiranda prievolė registruotis PVM mokėtoju ir mokėti PVM Lietuvoje. Norėdami gauti daugiau informacijos apie su registracija į PVM mokėtojų registrą susijusius klausimus, žr. Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę. Jei mano veikla apmokestinama PVM. Kaip nustatyti, kiek mokesčių turiu surinkti iš savo svečių? PVM tarifai kiekvienoje šalyje yra skirtingi ir periodiškai kinta. Rekomenduojame vietos mokesčių inspekcijoje reguliariai pasitikslinti, kokie naujausi PVM tarifai taikomi šalyje, kurioje Jums privaloma mokėti PVM. Pavyzdžiui, šio dokumento išleidimo dieną, trumpalaikio apgyvendinimo paslaugoms (teikiamoms trumpesniam nei 2 mėn. laikotarpiui) taikomas PVM tarifas yra 21 %. Ilgalaikio apgyvendinimo paslaugoms (teikiamoms ilgesniam nei 2 mėn. laikotarpiui) PVM netaikomas (t. y. jos nėra apmokestinamos PVM). Dėl tarifų taikymo gali būti tam tikrų išimčių. Jūsų teikiamoms paslaugoms gali būti taikomas ir lengvatinis 9 % PVM tarifas, jeigu Jūsų teikiamos apgyvendinimo paslaugos atitinka Turizmo įstatymo nuostatas ir yra registruotos

9 Lietuvos valstybiniame turizmo departamente. Norėdami gauti daugiau informacijos apie savo galimybes taikyti šį lengvatinį PVM tarifą, kreipkitės į vietos mokesčių konsultantus. Lietuvoje šiuo metu galioja ir kiti PVM tarifai, todėl rekomenduojame pasikonsultuoti su vietos mokesčių konsultantais ir išsiaiškinti, koks PVM tarifas taikytinas Jūsų paslaugoms. Jei mano veikla apmokestinama PVM. Kaip surinkti PVM iš savo svečių? Jeigu išsiaiškinote, kad turite taikyti PVM savo svečiams teikiamoms paslaugoms, nepamirškite, kad šį PVM turite surinkti iš savo svečių ir jį apskaityti bei įtraukti į periodiškai teikiamas PVM deklaracijas. Lietuvoje PVM deklaracijos paprastai teikiamos du kartus per metus (kas 6 mėn.) ir turi būti pildomos elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą iki kito mokestinio laikotarpio 25 dienos (t. y. PVM deklaracija už sausio birželio mėn. turi būti užpildyta iki liepos 25 d.). PVM turi būti sumokėtas ne vėliau kaip iki PVM deklaracijos pateikimo termino pabaigos datos. Gali būti reikalaujama periodiškai teikti pardavimo ir pirkimo sąskaitų faktūrų registrus, todėl rekomenduojame pasikonsultuoti su vietos mokesčių konsultantais norint išsiaiškinti atitikties šiam reikalavimui klausimus. Tai pat Jums gali prireikti atlikti tam tikras formalias procedūras, pavyzdžiui, išduoti kvitą ar išrašyti sąskaitas faktūras savo svečiams. Norėdami gauti daugiau susijusios informacijos, žr. čia (p ). Norėdami gauti daugiau informacijos apie su PVM deklaracijų teikimu susijusius klausimus, žr. Lietuvos valstybinės mokesčių inspekcijos interneto svetainę. Gali būti taikoma tam tikrų reikalavimų tais atvejais, kai į paslaugų kainą PVM yra įtrauktas arba neįtrauktas. Rekomenduojame pasikonsultuoti su vietos mokesčių konsultantu ir pasitikslinti, kokios yra Jūsų prievolės dėl kainodaros ir sąskaitų faktūrų išrašymui taikytini reikalavimai.

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO PATVIRTINTA Utenos regiono vietos veiklos grupės valdybos 2019 m. kovo 4 d. posėdyje protokolu VIETOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS UTENOS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ (toliau VVG) Vietos plėtros

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LEA_ _LT_PRIEDAS3

LEA_ _LT_PRIEDAS3 3 PRIEDAS. Pridėtinės vertės mokesčio atotrūkis Lietuvoje ir jo mažinimo būdai PVM apmokestinamoji bazė yra plačios apimties ir gana pastovi, todėl šis mokestis šalyse yra vienas svarbiausių valdžios sektoriaus

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl

LIETUVOS STANDARTAS LST EN ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų pasl LIETUVOS STANDARTAS LST EN 15733 ANGLIŠKOJI VERSIJA 2010 m. sausis ICS 03.080.30 Nekilnojamojo turto agentų paslaugos. Nekilnojamojo turto agentų paslaugų teikimo reikalavimai Services of real estate agents

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖT LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA PROJEKTŲ, FINANSUOTINŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014-2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA VEIKLOS SRITĮ, PARAMA VERSLO PRADŽIAI KAIMO VIETOVĖSE,

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L

PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS L PATVIRTINTA Muitinės mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1B-59 ASMENŲ, PAGEIDAUJANČIŲ TEIKTI ATSTOVAVIMO MUITINĖJE PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE, MOKYMO PROGRAMA I

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL A. G. A. 2015-02-04 SKUNDO 2015 m. liepos

Detaliau