TELE2 mobiliųjų įrenginių draudimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TELE2 mobiliųjų įrenginių draudimas"

Transkriptas

1 TELE2 mobiliųjų įrenginių draudimas

2 TURINYS 1 SKYRIUS. ĮVADAS SKYRIUS. SVARBI INFORMACIJA SKYRIUS. NUO KO DRAUDŽIAME SKYRIUS. NUO KO NEDRAUDŽIAME SKYRIUS. BENDROSIOS SĄLYGOS SKYRIUS. PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ SKYRIUS. DRAUDIMO APSAUGOS NUTRAUKIMAS SKYRIUS. DRAUDIMO APSAUGOS ATNAUJINIMAS SKYRIUS. KAIP PATEIKTI SKUNDĄ SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA SKYRIUS. FINANSINIŲ PASLAUGŲ KOMPENSAVIMO SCHEMA SKYRIUS. TARPTAUTINIŲ SAKCIJŲ PAŽEIDIMAI SKYRIUS. SĄVOKOS

3 DRAUDIMO TAISYKLĖS 1 SKYRIUS. ĮVADAS. Draudimo sertifikate ir draudimo taisyklėse paryškintu šriftu vartojamos sąvokos visada turės vienodą reikšmę. Šių sąvokų sąrašą rasite skyriuje Sąvokos, esančiame draudimo taisyklių pabaigoje. Apie Jūsų draudimą Draudimo apsauga taikoma Jūsų mobiliojo įrenginio netyčinio sugadinimo ar praradimo dėl plėšimo atveju. Taip pat atlyginama žala dėl mechaninių ar elektroninių gedimų, kurie įvyksta pasibaigus gamintojo garantijos terminui. DĖMESIO: šis draudimas netaikomas atsitiktinio mobiliojo įrenginio praradimo atveju. Prašome atidžiai perskaityti draudimo taisyklių 2 skyrių Svarbi informacija. Šiame skyriuje išvardinti punktai, kuriuos turite patikrinti, ir veiksmai, kuriuos turite atlikti. Čia taip pat rasite išsamią informaciją apie draudiko teisę keisti draudimo sąlygas arba įmokas. Jeigu įrenginys yra prarandamas dėl plėšimo iš Jūsų arba Jūsų šeimos narių, draudimo apsauga galioja tik tokiu atveju, jeigu plėšimo metu prieš Jus ar Jūsų šeimos narį buvo panaudota fizinė prievarta ar jėga. Draudimo apsaugą teikia bendrovė AmTrust Europe Limited, įsikūrusi Market Square House, St James s Street, Nottingham, NG1 6FG, JK. AmTrust Europe Limited veikia JK Finansų priežiūros institucijos leidimu, ją kontroliuoja Finansų elgsenos ir Rizikos ribojimo reguliavimo tarnybos. Bendrovės finansinių paslaugų registro numeris ( AmTrust Europe Limited teikia draudimo paslaugas Lietuvos Respublikoje, įgyvendindama teisę teikti paslaugas neįsteigus filialo. Šiose draudimo taisyklėse AmTrust Europe Limited įvardijama kaip mes, mus ir mūsų. Visas žalas mūsų vardu reguliuoja bendrovė UADBB Aon Baltic. Šiose draudimo taisyklėse UADBB Aon Baltic įvardijama kaip žalų administratorius. Norėdami informuoti apie pasikeitimus, susijusius su draudimu, susisiekite su TELE2 klientų aptarnavimo centru, tel. 117 (skambinant tik iš TELE2 tinklo, nemokamai) arba (skambinant iš užsienio ar kito operatoriaus). Norėdami informuoti apie draudžiamąjį įvykį susisiekite su TELE2, registruodami įvykį žemiau nurodytu adresu: Draudimo apsauga yra atnaujinama kas mėnesį pagal šias draudimo taisykles ir Jūsų patvirtintą draudimo sertifikatą. Jūsų draudimo apsauga galioja vieną mėnesį nuo draudimo poliso įsigaliojimo pradžios datos ir bus atnaujinama kiekvieną mėnesį, bet ne ilgesniam kaip penkerių metų laikotarpiui. Draudimo įmoka mokama kas mėnesį visą draudimo apsaugos galiojimo laikotarpį. Jeigu įsigijote išankstinio apmokėjimo draudimą (laikotarpis: 6, 9 arba 12 mėn.), Jūsų draudimas galios pasirinktą laikotarpį ir automatiškai nustos galioti pasibaigus pasirinktam laikotarpiui taip, kaip nurodyta Jūsų draudimo sertifikate. Visi draudimo dokumentai ir susijusi komunikacija su Jumis bus lietuvių kalba. Pranešimas apie įvykį Pranešimo apie įvykį sąlygas galite rasti skyriuje Pranešimas apie įvykį. Draudimo dokumentai Šios taisyklės ir draudimo sertifikatas yra Jūsų draudimo dokumentai. Atidžiai perskaitykite šiuos dokumentus ir susipažinkite su visomis draudimo sąlygomis bei įsitikinkite, kad jos atitinka Jūsų poreikius. Šie dokumentai patvirtina, kad Jūs esate apdraustas pagal Pagrindinę draudimo sutartį, sudarytą tarp m ūsų ir TELE2. 2 SKYRIUS. SVARBI INFORMACIJA Informacija, kurią Jūs pateikėte Labai svarbu, kad: patikrintumėte draudimo sertifikatą ir įsitikintumėte, kad visi duomenys teisingi, įsitikintumėte, kad Jums gali būti suteikta šita draudimo apsauga (žr. Teisė draustis žemiau), įsitikintumėte, kad pateikta informacija yra teisinga (žr. Svarbios informacijos atskleidimas žemiau), kiek įmanoma anksčiau įspėtumėte TELE2 apie bet kokius netikslumus draudimo sertifikate arba, jei Jums negali būti suteikta draudimo apsauga, vykdytumėte visus įsipareigojimus, aprašytus draudimo taisyklėse. Sąlygos 2 Šiai draudimo apsaugai yra taikomos bendrosios draudimo sąlygos, kurios yra nurodytos draudimo taisyklių skyriuje Bendrosios sąlygos. Jūs įsipareigojate vykdyti šiose taisyklėse nurodytas sąlygas, priešingu atveju mes turime teisę atsisakyti mokėti draudimo išmoką arba ją sumažinti. Tam tikrais atvejais mes galime nutraukti draudimo apsaugos galiojimą. Kokį (-ius) įrenginį (-ius) Jūs galite apdrausti Jūs privalote turėti nuosavybę įrodančius dokumentus visiems Įrenginiams, kuriuos norite apdrausti. Nuosavybės įrodymas turi būti galiojantis draudimo apsaugos pradžios datai. Įrenginys turi būti pirktas Lietuvoje. Besąlyginė Išskaita

4 Besąlyginė išskaita yra nurodyta Jūsų draudimo sertifikate. Jūs turite sumokėti besąlyginę išskaitą, įvykus įrenginio netyčinei žalai, praradus įrenginį dėl plėšimo arba įrenginio mechaninio ar elektroninio gedimo atveju. Besąlyginė išskaita gali būti sumokama šiais būdais: įtraukiant besąlyginės išskaitos sumą į Jūsų paslaugų sąskaitą iš TELE2, grynaisiais pinigais arba bankine kortele, atsiimant suremontuotą arba pakeistą Įrenginį iš TELE2 salono, verslo klientai, kurie neturi TELE2 sutarties, besąlyginę išskaitą turi sumokėti pavedimu, pagal pateiktą remonto sąskaitą, prieš atsiimant sutaisytą įrenginį, jeigu žala atlyginama suteikiant nuolaidos kuponą, besąlyginės išskaitos suma yra įtraukiama į Jūsų paslaugų sąskaitą iš TELE2. Informacija, kurią Jūs pateikėte Teisė draustis Prašydami suteikti draudimo apsaugą, Jūs mums patvirtinote, kad turite teisę ją gauti. Draudimo apsaugos suteikimo sąlygos: Įsigaliojus draudimo apsaugai, Jūs turite būti ne jaunesnis kaip 18 metų. Draudžiamas įrenginys turi teisėtai priklausyti Jums. Jūsų įrenginys privalo būti nepažeistas ir neprarastas iki draudimo apsaugos pradžios datos. Apdraustas įrenginys privalo būti tas įrenginys, kuris nurodytas paslaugų teikimo sutartyje su TELE2. Jūsų įrenginys turi būti įsigytas Lietuvos teritorijoje iš TELE2 salono. Draudimo apsauga suteikiama tik tą pačią dieną, kai įsigyjamas įrenginys ir pasirašoma paslaugų teikimo sutartis su TELE2. Prašome nedelsiant susisiekti su TELE2, jei neatitinkate aukščiau nurodytų sąlygų arba turite kitų klausimų. Kontaktiniai duomenys pateikti šių draudimo taisyklių skyriuje Įvadas. Svarbios informacijos atskleidimas Nusprendę apdrausti Jūsų mobilųjį įrenginį ir nustatę terminus bei sąlygas mes remiamės informacija, kurią Jūs pateikėte TELE2. Jūs privalote pateikti teisingą informaciją. Jeigu Jūs dėl nesąžiningų paskatų ar didelio aplaidumo pateikėte žinomai klaidingą informaciją, Mes turime teisę atšaukti Jums suteiktą draudimo apsaugą ir negrąžinti sumokėtų draudimo įmokų. Jeigu Jūs dėl aplaidumo pateikėte klaidingą informaciją, draudimo apsauga nebus atšaukta, tačiau galime pasiūlyti pakeisti draudimo sąlygas. Pasiūlymai pakeitimams Jums bus pateikti raštu per 15 dienų nuo aplaidumo fakto sužinojimo. Rašytinis pranešimas Jums bus pateiktas per TELE2 klientų aptarnavimo skyrių. Jeigu Jūs nesutiktumėte su m ūsų pasiūlytais pakeitimais ar neatsakytumėte mums 3 per 15 dienų, mes turime teisę nutraukti Jūsų draudimo apsaugą ir grąžinti nepanaudotą draudimo įmokos sumą. Jeigu mes galėsime įrodyti, kad tikrų faktų žinojimas būtų priežastimi nesudaryti su Jumis draudimo sutarties, mes nutrauksime draudimo apsaugos galiojimą ir grąžinsime nepanaudotą draudimo įmokos sumą. TELE2 klientų aptarnavimo skyrius per 15 dienų atsiųs Jums rašytinį pranešimą apie draudimo apsaugos nutraukimą dėl klaidingos informacijos pateikimo. Jei sužinojote, kad Jūsų pateikta informacija yra neteisinga, prašome nedelsiant susisiekti su TELE2. Mūsų teisė keisti draudimo apsaugą arba kainą Draudimo apsaugos sąlygos arba kaina gali būti pakeista įspėjus Jus raštu draudimo sertifikate nurodytu adresu ne mažiau kaip prieš 60 dienų. Tai galime padaryti dėl šių priežasčių: norėdami atlikti nedidelius draudimo taisyklių pakeitimus, kurie neturės įtakos bendrosioms draudimo sąlygoms ir suteiktai apsaugai, pvz. Dokumento teksto supaprastinimas, atsiradus bet kokiems draudimo apsaugai taikomų teisės normų pakeitimams, atsiradus bet kokiems draudimo apsaugai taikomos mokestinės aplinkos pakeitimams, atsiradus bet kokiems kaštų, susijusių su Jūsų draudimo apsauga, pokyčiams, pvz. atlyginamų žalų kiekis arba skaičius, kurie yra neatskiriama mūsų kainodaros formavimo dalis, atsiradus bet kokiems draudimo apsaugos apimties pokyčiams, pvz. vienos ar kelių išimčių panaikinimas, atsiradus bet kokiems naudojamų IT sistemų ar technologinių priemonių kaštų pokyčiams. Pakeitę draudimo sąlygas ar kainą, kitų pakeitimų netaikysime mažiausiai šešis mėnesius, nebent būtume priversti dėl teisinės ar mokestinės aplinkos pokyčių. Mes galime atlikti skubius pakeitimus, įspėdami Jus apie tai prieš 30 dienų, jei tokie pakeitimai gerina Jūsų draudimo apsaugos sąlygas. Draudimo apsaugos pagerinimas gali būti draudimo įmokos sumažinimas, draudimo sąlygų patobulinimas ir kt. Gavę pranešimą apie draudimo sąlygų pakeitimus, Jūs turite teisę nutraukti draudimo apsaugos galiojimą pagal skyriaus Draudimo apsaugos nutraukimas nuostatas.

5 3. SKYRIUS. NUO KO DRAUDŽIAME garantijos terminui. Draudimo limitai Mes Jums atlyginsime už vieną draudžiamąjį įvykį per kiekvieną 12 mėn. laikotarpį. Pirmasis 12 mėn. laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo draudimo sertifikato įsigaliojimo dienos. Vieno įvykio išmokos dydis dėl neteisėto naudojimo negali viršyti Žalos atveju Jūs privalote susimokėti besąlyginę išskaitą. Per 12 mėnesių neišnaudotas draudžiamųjų įvykių limitas nėra perkeliamas kitam 12 mėnesių draudimo laikotarpiui. D Ė M E S I O : š i s d r a u d i m a s n e t a i k o m a s atsitiktinio mobiliojo įrenginio praradimo atveju. Įrenginio netyčinė žala Mes atlyginsime remonto išlaidas, jei Jūsų įrenginys buvo pažeistas dėl netyčinio įvykio. Jei Jūsų įrenginio neįmanoma suremontuoti, žalų administratorius pakeis įrenginį kitu, mūsų požiūriu, labiausiai įrenginio specifikacijas atitinkančiu įrenginiu (įrenginio keitimo sąlygos nurodytos draudimo taisyklių skyriuje Pranešimas apie įvykį ) arba išduos tokios pačios vertės nuolaidos kuponą, kurį galėsite panaudoti TELE2 salonuose įsigydami naują įrenginį. Draudimo išmoka pinigais nemokama. Jeigu sugadinta tik Jūsų įrenginio dalis (ar detalės), mes suremontuosime arba pakeisime tik sugadintą dalį (ar detales). Plėšimas Jeigu Jūsų įrenginys prarastas dėl plėšimo, mes jį pakeisime kitu, mūsų požiūriu, labiausiai įrenginio specifikacijas atitinkančiu įrenginiu (įrenginio keitimo sąlygos nurodytos draudimo taisyklių skyriuje Pranešimas apie įvykį ) arba išduosime tokios pačios vertės nuolaidos kuponą, kurį galėsite panaudoti TELE2 salonuose įsigydami naują įrenginį. Draudimo išmoka pinigais nemokama. Neteisėtas naudojimas Jūsų įrenginio praradimo dėl plėšimo atveju, mes Jums atlyginsime išlaidas dėl neteisėtų skambučių, žinučių atliktų iš Jūsų prarasto įrenginio. Išlaidos atlyginamos, iki kol paslaugos teikėjas neužblokavo naudojimosi įrenginiu, bet ne ilgiau nei už 48 valandas nuo sužinojimo apie Jūsų įrenginio praradimą dėl plėšimo, su sąlyga, kad įrenginio praradimas dėl plėšimo bus laikomas draudžiamuoju įvykiu pagal draudimo sąlygas. Draudimo išmoka šio įvykio atveju negali būti didesnė nei EUR. Gedimas Mes atlyginsime įrenginio remonto išlaidas dėl tiesioginių mechaninių ar elektroninių gedimų, kai žala įrenginiui atsitiko pasibaigus gamintojo 4 4 SKYRIUS. NUO KO NEDRAUDŽIAME Prašome atidžiai perskaityti bendrąsias išimtis šio skyriaus pabaigoje bei išimtis pagal kiekvieną konkretų įvykį. Atsitiktinė žala ar gedimas Neatlyginsime žalos dėl šių priežasčių: jei Jūsų įrenginio žala neabejotinai kilo dėl tyčinių veiksmų ar įrenginio nepriežiūros, jei buvo nesilaikoma gamintojo instrukcijų, jei žalos priežastimi yra kasdieniai priežiūros, aptarnavimo, tikrinimo ar valymo darbai, jei žala atsitiko dėl gamintojo defekto ar įrenginio atšaukimo iš rinkos, jei buvo pakeisti arba modifikuoti tvirtinimai, valdymo svirtelės arba mygtukai, baterijos ar antena, jei gedimas atsirado dėl remonto, kurį atliko ne gamintojo autorizuotas remonto centras prieš pranešant apie įvykį, jei gedimas atsirado dėl remonto, kurį atliko ne mūsų įgaliotas remonto centras, jei negalime nustatyti Jūsų įrenginio IMEI ar serijos numerio, jei Jūsų įrenginiu be Jūsų arba Jūsų šeimos narių naudojosi bet koks kitas asmuo, dėl natūralaus nusidėvėjimo, dėl įrenginio susibraižymo, įlenkimų ar žymių, kurios paveikė įrenginio išvaizdą, tačiau neturi jokios įtakos veikimui arba funkcionalumui. Plėšimas Neatlyginsime žalos dėl šių priežasčių: jeigu įrenginys pavogtas iš Jūsų ar Jūsų šeimos narių, nebent buvo atimtas iš Jūsų grasinant arba naudojant fizinį smurtą prieš Jus ar Jūsų šeimos narius, jei Jūsų įrenginys pavogtas iš transporto priemonės (įskaitant motociklus), išskyrus, jei visi langai ir durys buvo uždaryti ir užrakinti (taikoma transporto priemonėms, kurios turi langus ir duris), ir visos apsaugos sistemos buvo įjungtos, jei Jūsų įrenginys pavogtas iš tuščių patalpų, nebent bus smurtinio ar priverstinio patekimo į patalpas įrodymas, jeigu Jūs nepranešite apie Įrenginio praradimo dėl plėšimo fakto policijai per 48 valandas nuo sužinojimo apie Jūsų įrenginio praradimą ir per 7 dienas negalėsite pateikti policijos pažymos, jeigu Jūs nepranešite apie praradimo dėl plėšimo fakto paslaugos teikėjui per 48

6 valandas nuo sužinojimo apie Jūsų įrenginio praradimą tam, kad TELE2 galėtų užblokuoti Jūsų įrenginį, jeigu įrenginys bus prarastas dėl plėšimo jam esant ne pas Jus arba Jūsų šeimos narius. Neteisėtas naudojimas Mes nesuteikiame draudimo apsaugos: nebent įvykio priežastis yra praradimas dėl plėšimo, kuris galioja pagal šio draudimo sąlygas; dėl patirtų išlaidų, kuomet Jūsų ryšio tiekėjui nepavyksta tinkamai užblokuoti Jūsų paslaugų. Bendrosios išimtys Mes nesuteikiame draudimo apsaugos: jeigu Įrenginį pamesite ar prarasite, dėl vagystės, sugadinimo ar gedimo, įvykusių dėl įrenginio nepriežiūros, Ką mes laikome įrenginio priežiūra? Jūs privalote: sąmoningai nepalikti įrenginio vietose, kuriose įrenginys galėtų būti lengvai prarastas, pavogtas, sugadintas, jeigu Jūs turite palikti įrenginį, turite užrakinti jį nuo pašalinių asmenų saugioje vietoje. Jeigu Jūs negalite jo palikti užrakintoje vietoje, privalote jį paslėpti nuo pašalinių asmenų saugioje vietoje, ieškoti įrenginio, jeigu manote, kad Jūs jį praradote. Nekompensuosime dėl šių priežasčių Kiekvienu individualiu atveju mes svarstysime, ar Jūsų įrenginio priežiūra buvo tinkama, ir nuspręsime, ar užregistruotas įvykis bus atlyginamas. Mes negalime išvardinti visų konkrečių atvejų, kuomet Jūsų žala bus atmesta. Tačiau, jei Jūs elgiatės neatsargiai su įrenginiu, mes galime atmesti prašymą atlyginti žalą ir nemokėti draudimo išmokos. Pateikiame keletą neatsargaus elgesio su įrenginiu pavyzdžių: Jūs paliekate įrenginį ant stalo restorane ir nueinate nuo stalo prie baro ar į tualetą. Įrenginys paliekamas be priežiūros. Jūs turėtumėte pasiimti įrenginį kartu su savimi. Jūs paliekate įrenginį ant suoliuko sporto klubo persirengimo kabinoje. Įrenginys paliekamas be priežiūros. Jūs turėtumėte pasiimti įrenginį kartu su savimi arba užrakinti jį rakinamoje spintelėje. atlyginama pagal garantiją, gamintojo arba pardavėjo dėl bet kokios žalos papildomai įrangai arba priedams, naudojamiems kartu su įrenginiu, dėl bet kokių papildomų kaštų ar išlaidų, kurie nėra tiesiogiai susiję su žalos atsitikimu. Pavyzdžiui, išlaidos personalizuotų skambučių melodijoms, grafikai, atsisiųstai medžiagai ar programinei įrangai, neatlyginamos bet kokios pakartotinio prijungimo ar abonentinio mokesčio išlaidos, dėl bet kokių kitų išlaidų, kurios neapima Jūsų įrenginio remonto ar keitimo išlaidų bei nėra numatytos neteisėto naudojimosi atvejais, kurie nurodyti šio dokumento skyriuje Nuo ko draudžiame, skiltyje Neteisėtas naudojimasis, dėl bet kokios atsakomybės, kylančios dėl Jūsų nuosavybėje esančio ar Jūsų naudojamo įrenginio, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokiais susirgimais, traumomis, už nuostolius, kurie kilo tiesiogiai ar netiesiogiai dėl karo arba terorizmo veiksmų, už nuostolius, kurie kilo tiesiogiai ar netiesiogiai dėl Jūsų įsitraukimo į aktyvius karo veiksmus, už nuostolius, kurie kilo tiesiogiai ar netiesiogiai dėl atominio pavojaus, Už žalą, atsiradusią dėl slėgio bangų, kurias sukėlė orlaiviai arba kiti skrendantys viršgarsiniu greičiu įrenginiai. 5 SKYRIUS. BENDROSIOS SĄLYGOS Draudimo apsaugos galiojimas Draudimo apsauga galioja Lietuvoje įsigytiems ir naudojamiems įrenginiams. Draudimo apsauga galioja, jei Jūs esate užsienyje ne ilgiau kaip 90 dienų per 12 mėn. laikotarpį. Remontas gali būti atliktas tik Jums grįžus į Lietuvą. Visi remonto darbai atliekami TELE2 remonto centre po mūsų patvirtinimo. Draudimo apsaugos perdavimas Šis draudimas negali būti perduotas niekam kitam, nebent Jūs mus informuotumėte raštu ir gautumėte patvirtinimą iš mūsų, kad Jūsų prašymas mums priimtinas. 6 SKYRIUS. PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ Kur kreiptis dėl bet kokios žalos Jūsų įrenginiui, jei Jūs netenkinate Teisės draustis sąlygų, kurios nurodytos šių taisyklių 2 skyriuje Svarbi Informacija, skiltyje Teisė draustis, jeigu Jūs negalite įrodyti nuosavybės fakto, dėl bet kokios žalos Jūsų įrenginiui, kuri yra 5 Įrenginio netyčinės žalos, praradimo dėl plėšimo arba sugedimo atveju, Jūs privalote kiek įmanoma skubiau ir bet kuriuo atveju per 7 darbo dienas nuo sužinojimo apie įvykį datos pranešti apie tai TELE2, registruodami žalą interneto svetainėje draudimas.tele2.lt/.

7 Draudžiamojo įvykio vertinimas Žalų administratorius, gavęs visą informaciją, reikalingą įvykio vertinimui, per 5 darbo dienas pateiks sprendimą. Ką privalote atlikti Žemiau nurodytos sąlygos yra privalomos. Jei Jūs jų nesilaikysite ir tai neleis žalos administratoriui teisingai įvertinti įvykį, mes turime teisę nemokėti išmokos arba ją sumažinti. Visus įvykius būtina nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo įvykio datos užregistruoti TELE2. Jūs privalote savo lėšomis suteikti bet kokią informaciją ir pagalbą, kurios žalos administratoriui gali prireikti norint nustatyti žalos dydį. Jūs turite pateikti įrenginio nuosavybės įrodymą ir kitus svarbius dokumentus, kokių mes galime paprašyti. Jeigu Jūs negalite pateikti nuosavybės įrodymo, draudimo išmoka nebus mokama. Praradimo dėl plėšimo faktas turi būti užregistruotas policijoje per 48 val. nuo to momento, kai sužinojote apie įvykį, o per 7 dienas privalote pateikti policijos pažymą apie užregistruotą įvykį. Įrenginio praradimo dėl plėšimo atveju reikės dokumentų iš policijos ar atitinkamų institucijų, kurie liudytų įvykį ir įrodymų, patvirtinančių jėgos panaudojimą. Jūs turite informuoti TELE2 apie įrenginio praradimą dėl plėšimo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 48 val. nuo sužinojimo apie įvykį datos, kad TELE2 galėtų užblokuoti naudojimąsi Jūsų įrenginiu. Įrenginio sugadinimo atveju, įrenginį turite pristatyti į artimiausią TELE2 saloną ir pateikti įvykio registravimo numerį. Gamintojo garantija Jeigu Jūsų įrenginys yra sugadintas ir vis dar turi gamintojo garantiją, Jūs turėtumėte vadovautis gamintojo garantijos nurodymais ir procedūromis. Jeigu Jūsų įrenginiui bus atliktas remontas pagal šias draudimo sąlygas ir dėl to gamintojo garantija nustos galioti, mes suremontuosime ar pakeisime Jūsų įrenginį pagal gamintojo garantijos sąlygas, kurios būtų vis dar galiojusios Jūsų įrenginiui. Kitas draudimas Jei, pranešus apie įvykį pagal šį draudimą, paaiškėja, kad galioja kita draudimo sutartis, pagal kurią Jūs turite teisę gauti draudimo išmoką, mes turime teisę kreiptis dėl dalies ar viso nuostolio kompensavimo iš kito draudiko. Jūs privalote mums padėti ir suteikti visą informaciją, kuri yra būtina siekiant kompensuoti patirtus nuostolius. Jūsų galime paprašyti pateikti įrenginiui taikomos kitos draudimo sutarties arba garantijos duomenų, įskaitant, tačiau neapsiribojant, namų turto draudimu. Neteisėta žala arba klaidinga informacija Mes imamės visų būtinų priemonių, kad apsisaugotume nuo apgavysčių ir sumažintume 6 draudimo apsaugos kainą, kad Jums netektų mokėti už kitų žmonių nesąžiningumą. Jei Jūsų ar bet kokio kito asmens Jūsų vardu užregistruotas įvykis yra neteisėtas arba klaidinantis, mes galime: nemokėti draudimo išmokos, reikalauti sugrąžinti Jums pervestą draudimo išmoką, nutraukti Jūsų draudimo apsaugos galiojimą dėl neteisėto veiksmo, apie neteisėtus veiksmus pranešti policijai. Jei Jūsų draudimo apsauga buvo nutraukta dėl neteisėtos žalos, mes nemokėsime išmokos už bet kokį po to einantį žalos įvykį ir turime teisę negrąžinti jau sumokėtų draudimo įmokų. Įrenginio keitimo sąlygos Mes pakeisime Jūsų įrenginį nauju arba atnaujintu tokio paties amžiaus ir būklės įrenginiu, tačiau spalva gali skirtis. Jeigu žalos administratorius negalės pakeisti Jūsų įrenginio tokiu pačiu nauju ar atnaujintu įrenginiu, Jums bus pasiūlytas panašių specifikacijų įrenginys, atitinkantis Jūsų sugadinto įrenginio amžių ir būklę prieš pat draudžiamąjį įvykį. 7 SKYRIUS. DRAUDIMO APSAUGOS NUTRAUKIMAS Jūsų teisė nutraukti draudimo apsaugą Jūs turite teisę bet kuriuo metu nutraukti draudimo apsaugą, tačiau Jūs privalote sumokėti draudimo įmoką už laikotarpį iki draudimo nutraukimo. Jei norite nutraukti draudimo apsaugą, susisiekite su TELE2 klientų aptarnavimo centru, tel. 117 (nemokamas) arba (skambinant iš užsienio ar kito operatoriaus). Mūsų teisė nutraukti draudimo apsaugą Mes pasiliekame teisę nedelsiant nutraukti draudimo apsaugą Jūsų sukčiavimo atveju. Jei draudimo apsauga bus nutraukta, apie tai pranešime raštu ir pranešimą atsiųsime Jūsų nurodytu adresu. Jeigu laiku nesumokėsite įmokos, Jūsų draudimo apsauga bus nutraukta automatiškai. Tokiu atveju su Jumis bus susisiekta ir pareikalauta apmokėti skolą per 14 dienų. Jei per šį laikotarpį negausime iš Jūsų apmokėjimo, rašytiniu pranešimu informuosime apie Jūsų draudimo apsaugos nutraukimą. Jeigu, pasikeitus rizikai, mes nebegalėsime suteikti Jums draudimo apsaugos arba dėl Jūsų grasinančio arba įžeidžiančio elgesio mūsų, TELE2 arba žalų administratoriaus atžvilgiu, draudimo apsauga bus nutraukta, mes Jums atsiųsime rašytinį pranešimą Jūsų nurodytu adresu prieš 60 dienų. 8 SKYRIUS. DRAUDIMO APSAUGOS ATNAUJINIMAS Jūsų draudimo apsauga galios vieną mėnesį nuo draudimo sertifikato įsigaliojimo pradžios datos ir bus atnaujinama kiekvieną mėnesį, Jums sumokant

8 draudimo įmoką. Jus informuosime, jei negalėsime atnaujinti draudimo apsaugos. Prašome nedelsiant susisiekti su TELE2, jei pasikeitė draudimo sertifikate nurodyta informacija. 9 SKYRIUS. KAIP PATEIKTI SKUNDĄ Mūsų tikslas teikti aukščiausios kokybės paslaugas, tačiau mes suprantame, kad gali būti atvejų, kai norėsite pateikti skundą dėl teikiamų paslaugų kokybės. Jei norite pateikti skundą, susipažinkite su skundo pateikimo procedūra ir atitinkama kontaktine informacija. Skundas turi būti adresuotas: UADBB Aon Baltic Goštauto g. 40B LT Vilnius Lietuva arba el. paštu claims@aon.lt UADBB Aon Baltic per 5 darbo dienas patvirtins apie skundo gavimą. UADBB Aon Baltic sprendimą dėl Jūsų skundo priims ir Jums praneš per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos, jei esate vartotojas*, arba per 30 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos, jei esate ne vartotojas*. Jei sprendimas Jūsų netenkina arba per 14 dienų ar 30 dienų (priklausomai nuo to, kuris terminas konkrečiu atveju yra taikomas) sprendimas Jums nebuvo pateiktas, Jūs turite teisę kreiptis į Lietuvos banką žemiau nurodytu adresu: Lietuvos banko Priežiūros tarnyba Žirmūnų g. 151 LT Vilnius Lietuva Tel: Faks: El. paštas: info@lb.lt Internetinis puslapis: *Vartotojo sąvokos išaiškinimą rasite Taip pat Jūs turite teisę pateikti skundą naudodamiesi internetine Europos Komisijos ginčų sprendimo (ODR) platforma, kuri priima ir nagrinėja Europos Sąjungos (ES) gyventojų, įsigijusių prekių ar paslaugų internetu, skundus. ODR platformą galite rasti adresu: ec.europa.eu/consumers/odr/. Aukščiau aprašyta procedūra dėl skundų nagrinėjimo tvarkos neapriboja Jūsų teisės inicijuoti teisminį procesą ar pasinaudoti alternatyviais skundų nagrinėjimo būdais SKYRIUS. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA Duomenų apsauga Mes įsipareigojame saugoti ir gerbti Jūsų privatumą vadovaudamiesi galiojančiais Duomenų apsaugos teisės aktais ( Teisės aktai ). Pagal Teisės aktus Jūsų duomenų valdytojas yra AmTrust Europe Ltd. Šiame skyriuje aprašome pagrindinius būdus, kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Daugiau informacijos rasite apsilankę mūsų interneto svetainėje adresu: Kaip naudojame Jūsų asmens duomenis ir su kuo jais dalinamės Mes galime naudoti Jūsų asmens duomenis teikdami draudimo paslaugas, administruodami žalas ir bet kuriais kitais susijusiais tikslais (įskaitant duomenų apdorojimą rizikos įvertinimui naudojant automatizuotas priemones), siūlydami atnaujinti draudimą, tyrimų ar statistiniais tikslais bei teikdami Jūsų pageidaujamą informaciją apie produktus ar paslaugas. Be to, mes naudosime Jūsų duomenis, kad apsisaugotume nuo sukčiavimo ir pinigų plovimo bei vykdytume savo bendruosius teisinius įsipareigojimus. Jautrūs asmens duomenys Mums gali prireikti tam tikros asmeninės informacijos, pavyzdžiui, informacijos, susijusios su sveikata ar nusikalstamomis veikomis, konkretiems draudimo tikslams arba administruojant ir nagrinėjant žalas. Tokie duomenys bus naudojami tik konkrečiais tikslais, nurodytais mūsų pranešime. Jūsų asmens duomenų atskleidimas Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, kurios teikia mums produktus arba paslaugas, arba paslaugų teikėjams, kurie teikia paslaugas mūsų vardu. Į tai įeina mūsų grupės įmonės, partneriai, tarpininkai, agentai, trečiųjų šalių administratoriai, perdraudikai, kiti draudimo tarpininkai, draudimo informacijos biurai, kredito agentūros, medicinos paslaugų teikėjai, sukčiavimo nustatymo agentūros, žalų nustatymo ekspertai, advokatai, apskaitininkai, priežiūros institucijos ir kai to reikalauja įstatymai. Tarptautinis duomenų perdavimas Mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis šalims, esančioms už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Kai mes perduosime Jūsų asmens duomenis už EEE ribų, užtikrinsime, kad su jais būtų elgiamasi saugiai ir pagal Teisės aktus. Mes perduodame Jūsų asmens duomenis tik į tas šalis, kurias Europos Komisija laiko tinkamai apsaugotomis, arba, jei nėra sprendimo dėl tinkamumo, mes vadovaujamės Europos Komisijos patvirtintu dokumentu Standartinės sutarties sąlygos su tokiomis šalimis, siekdami apsaugoti Jūsų duomenis. Jūsų teisės Jūs turite teisę prašyti netvarkyti Jūsų duomenų, turite teisę susipažinti su mūsų turimos asmeninės informacijos apie Jus kopija, turite teisę prašyti, kad duomenys būtų ištrinti (su tam tikromis išimtimis), kad

9 netikslūs ar klaidinantys duomenys būtų pakoreguoti ar ištrinti, turite teisę prašyti mūsų pateikti Jūsų duomenų kopiją bet kokiam valdytojui ir teikti skundą vietos duomenų apsaugos institucijai. Saugojimas Jūsų duomenys nebus saugomi ilgiau nei tai būtina ir bus tvarkomi laikantis mūsų duomenų saugojimo politikos. Daugeliu atveju saugojimo laikotarpis bus dešimt (10) metų po to, kai baigiasi draudimo sutartis arba mūsų verslo santykiai su Jumis, nebent mes privalome saugoti duomenis ilgesnį laiką dėl verslo, teisinių ar reguliavimo reikalavimų. Jei turite klausimų, susijusių su tuo, kaip mes naudojame Jūsų asmens duomenis, kreipkitės į AmTrust Europe Ltd. duomenų apsaugos pareigūną visą adresą rasite interneto svetainėje. Be to, galite kreiptis į draudimo agentą arba draudimo tarpininką, kuris tvarkė Jūsų draudimą, adresu: UADBB AON Baltic, registracijos adresas: A. Goštauto g. 40B, Vilnius, LT-03163, Lietuva; registracijos Nr ; kontaktinis tel ; el. p. 11 SKYRIUS. FINANSINIŲ PASLAUGŲ KOMPENSAVIMO SCHEMA Mes esame apdrausti finansinių paslaugų kompensavimo schema (FSCS). Jei mes negalime įvykdyti savo įsipareigojimų, Jūs galite turėti teisę į kompensaciją pagal šią schemą. Tai priklauso nuo verslo rūšies ir žalos aplinkybių. Dauguma draudimo sutarčių turi 90 proc. žalos kompensavimo draudimą. Daugiau informacijos rasite Finansinės elgsenos institucijoje arba FSCS. Ją galima rasti svetainėje adresu arba susisiekiant su FSCS tel SKYRIUS. TARPTAUTINIŲ SAKCIJŲ PAŽEIDIMAI Rinksime visus mums reikalingus duomenis, kad galėtume deramai laikytis sankcijų tikrinimo, kovos su pinigų plovimu ir finansinių nusikaltimų prevencijos reikalavimų, nurodytų galiojančiuose įstatymuose JK (ir JAV). Nedrausime Jūsų ir neatlyginsime žalos, jei tai pažeis įstatymais ar teisės aktais nustatytas sankcijas, draudimus ar apribojimus. 13 SKYRIUS. SĄVOKOS Kai draudimo taisyklėse paryškintu šriftu vartojami žodžiai ar žodžių junginiai, jie turi šias reikšmes: Aktyvūs karo veiksmai aktyvus dalyvavimas kare, kuriame Jūs veikiate pagal Lietuvos Respublikos įstatymus arba dirbate bet kurios šalies ginkluotose pajėgose. Žalų administratorius įmonė, kuri administruoja Jūsų žalą mūsų vardu. Tai UADBB Aon Baltic. Nuosavybės įrodymas originalus pirkimo kvitas, kuriame yra nurodytas Jūsų įsigytas įrenginys arba panašus dokumentas, kuris įrodytų Jūsų nuosavybę. Šeimos nariai Jūsų motina, tėvas, sutuoktinis, civilinis partneris, sugyventinis, sūnus, dukra, kurie nuolat gyvena su Jumis. Draudimo sertifikatas dokumentas, kuriame Jūs nurodytas kaip apdraustasis ir kuriame nurodyta draudimo apsauga. Draudimo sertifikate yra nurodytas apdraustas įrenginys (-iai), Jūsų draudimo pradžios data ir draudimo suma. Įrenginys apdraustas daiktas (daiktai), nurodytas Jūsų draudimo taisyklėse. Mes draudžiame tik šiuos įrenginius: mobiliuosius telefonus ir planšetinius kompiuterius. Atominis pavojus jonizuojanti radiacija arba radioaktyvus užterštumas nuo bet kokio reaktyvaus kuro arba kitų reaktyvių atliekų, atsiradusių dėl reaktyvaus kuro deginimo arba radioaktyvių toksinių sprogmenų bei kitomis savybėmis pasižyminčių sprogstamų reaktyvių statinių ar komponentų. Pradžios data data, nuo kurios prasideda draudimo apsauga pagal Jūsų draudimo sertifikatą. Darbo diena savaitės dienos nuo pirmadienio iki penktadienio, išskyrus įstatymo numatytas šventines dienas. Terorizmas veikla, įskaitant, tačiau neapsiribojant, bet kurios asmenų ar asmenų grupuotės jėgos ir/ arba smurto naudojimą, nesvarbu, ar jie veiktų vieni arba bet kurios kitos organizacijos ar vyriausybės vardu ar ryšium su ja dėl politinių, religinių, ideologinių arba panašių priežasčių, įskaitant ketinimus įbauginti bet kokias vyriausybes ir/arba visuomenę ar jos dalį. Plėšimas įrenginio praradimas, kai panaudojamas fizinis smurtas ar yra grasinimas tuoj pat jį panaudoti, ar kitaip atimama galimybė nukentėjusiam asmeniui priešintis. Įsibrovimas ar įsilaužimas tai slaptas arba atviras neteisėtas patekimas į patalpas, saugyklą ar saugomą teritoriją. Pavyzdžiui, priverčiama atidaryti duris ar sudaužomas stiklas, siekiant patekti į patalpą. Nuolaidos kuponas tai piniginės vertės kuponas, kuris gali būti panaudojamas įsigyjant naują įrenginį TELE2 salonuose. Karas : karas, invazija, užsienio priešų veiksmai, karo veiksmai (nesvarbu, paskelbti ar ne), civilinis karas, revoliucija, sukilimas, karinis arba ginkluotas valdžios perversmas, riaušės ar pilietiniai neramumai, darant prielaidą, kad sukilimas, kariniai veiksmai buvo atliekami siekiant užimti valdžią, bet koks terorizmo aktas, bet koks karas ar terorizmas, į kurį įtraukiamas arba kurio metu naudojamas bet koks branduolinis ginklas ar įrenginys arba cheminis ar biologinis ginklas. 8

10 Mes, mus, mūsų AmTrust Europe Limited. Jūs, Jūsų asmuo, nurodytas draudimo sertifikate, kuriam priklauso apdraustas įrenginys (-iai). 9

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

CAR TRAWLER

CAR TRAWLER CAR TRAWLER TRANSPORTO PRIEMONĖS NUOMOS BESĄLYGINĖS IŠSKAITOS / UŽSTATO KOMPENSACIJOS DRAUDIMO APSAUGOS APŽVALGA Allianz Global Assistance Europe bendrųjų draudimo sąlygų ir draudimo liudijimo dalis Kur

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt

Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt Mano ERGO savitarnos sistema mano.ergo.lt (Naudotojo atmintinė) 1) Kaip prisijungti prie savitarnos sistemos? 1. Naršyklės lange įveskite mano.ergo.lt 2. Pasirinkite vieną iš prisijungimo būdų: el. bankininkystę,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės savanoriškojo draudimo taisyklės Nr. 048 Galioja nuo 2013 04 01 1. Bendrosios sąvokos 2. Transporto priemonių valdytojų

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

UGD indd

UGD indd Patvirtinta 2018 12 27 valdybos nutarimu Galioja nuo 2019 01 01 Universalaus gyvybės draudimo taisyklės Nr. 001/12 Pagal Universalaus gyvybės draudimo taisykles (toliau taisyklės) sudarius Draudimo sutartį,

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V-101-1 VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar

PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutar PATVIRTINTA Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos valgyklos nuomos konkurso organizavimo ir vykdymo komisijos 2017 m. gegužės 11 d. protokolo nutarimu Nr. D2-19 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 5 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS

PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PATVIRTINTA Vilniaus Gabrielės Petkevičaitės-Bitės suaugusiųjų mokymo centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-82 VILNIAUS GABRIELĖS PETKEVIČAITĖS-BITĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYMO CENTRO ASMENS

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos

Specialiosios_SoyouStart_dedikuoto_serverio_nuomos_sutarties_salygos SPECIALIOSIOS So You Start DEDIKUOTO SERVERIO NUOMOS SUTARTIES SĄLYGOS Versija: 2013-12-05 1 STRAIPSNIS: TIKSLAS Šių specialiųjų sąlygų, papildančių pagrindines So You Start paslaugų teikimo sutarties

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS

KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO PASLAUGOS TEIKIMO SUTARTIS Nr. 201 - - Utena UAB Utenos komunalininkas, vykdantis Utenos rajono savivaldybės atliekų tvarkymo sistemos administratoriaus funkcijas, toliau vadinama

Detaliau

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

ARTICLE 1 - DEFINITIONS WIZZ AIR HUNGARY LTD. BENDROSIOS KELEIVIŲ IR BAGAŽO PERVEŽIMO SĄLYGOS 1 Turinys Straipsnis 1. APIBRĖŽIMAI... 5 Straipsnis 2. TAIKYMAS... 8 2.1. Bendrosios nuostatos... 8 2.2. Pervežimo sutartis... 8 2.3.

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje

Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Informacinis pranešimas Naujasis Darbo kodeksas Lietuvoje Kokie pokyčiai laukia? 2017 m. birželio 6 d. Lietuvos parlamentas priėmė naujojo Darbo kodekso pakeitimus, taip

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-01 iki 2017-05-29 Sprendimas paskelbtas: TAR 2017-06-05, i. k. 2017-09558 Nauja redakcija nuo 2016-04-01: Nr. TS-105, 2016-03-24, paskelbta TAR 2016-03-30, i. k. 2016-06584

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

ASISTAVIMO SUTARTIS

ASISTAVIMO SUTARTIS TECHNINĖS PAGALBOS NAMUOSE IR KELYJE TEIKIMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS SĄLYGOS 1. Taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos: 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Bankas

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME

PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOME PATVIRTINTA Panevėžio Rožyno progimnazijos direktoriaus 2018 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-211 PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos pagal 2016 m. balandžio

Detaliau

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR

PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVAR PATVIRTINTA 2018 m. gegužės 17 d. Klaipėdos Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V-115 KLAIPĖDOS ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Savivaldybės

Detaliau

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D

PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS D PATVIRTINTA Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos Direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VK-175 PREZIDENTO VALDO ADAMKAUS GIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau